Res rätt och vinn tid Temadag om effektivt och hållbart resande, 30 nov-06

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Res rätt och vinn tid Temadag om effektivt och hållbart resande, 30 nov-06"

Transkript

1 Bild 1 Res rätt och vinn tid Temadag om effektivt och hållbart resande, 30 nov-06 Bild 2 Miljömål : Minska miljöpåverkan vid tjänsteresor, resor till och från arbetet samt övriga transporter Resultat: Resandet minskar totalt sett. Positivt är att antal data- och videokonferenser har ökat med ca 35%. Flera fakulteter har genomfört resvaneundersökningar i syfte att kartlägga och analysera anställdas och studenters resvanor. Flygresor minskar likaså tågresor. Det riktigt tråkiga är att flygresor inrikes ökar stadigt och har ökat med 13,8% sedan Bild 3

2 GU RESEPOLICY Miljöhänsyn skall beaktas vid val av färdmedel. Universitetet skall vara ett föredöme vad gäller miljömedvetande. Inom landet rekommenderas resor med tåg framför flyg. Bild 4 Tjänsteresor med bil År Tabell: Tjänsteresor med bil (exkl. hyrbilar och tjänstebilar) Antal körda km[1] med egen bil Antal körda km/anställd [1] Källa: respektive årsbokslut

3 Tjänsteresor med tåg Tågresandet minskar totalt sett, totalt reste vi 4,1 miljoner kilometer med tåg under 2005, vilket är en minskning med knappt 1% sedan Räknat per anställd har det istället skett en ökning med 16%, från 763 km till 887 km/anställd. (Miljöredovisning 2005) Bild 6 Tjänsteresor med flyg Den totala siffran flygkilometer uppgår till , vilket kan jämföras med km år 2002 (senaste statistik), detta motsvarar en minskning på ca 1,5%. Dock ökar inrikes flygkilometer med 13,8% jämfört med (Miljöredovisning 2005)

4 Bild 7 Utsläppsmängder i kg per reseslag Tabell: Utsläppsmängder i kg per reseslag[1] Flyg (utrikes) Flyg (inrikes) Tåg Egen Bil Totalt Kilometer km Kilometer km Kolmonoxid (CO), kg, , kg Kolmonoxid, kg, , kg Koldioxid (CO2), kg, kg Koldioxid, kg, kg Kväveoxider (NOx), kg, , kg Kväveoxider, kg, , kg Kolväte (HC), kg, , kg Kolväte, kg, , kg [1] beräkningarna är baserade på utsläppsdata från Rapport Miljöledningssystem i statlig förvaltning, 2001 Bild 8 TÄNK OM Alla flygresor mellan Stockholm-Gbg och Stockholm- Malmö ersattes med X2000 Vi skulle inte förlora någon tid att tala om och Då skulle Sverige spara 0,7 TWh (motsvarande 80 miljoner liter bensin). Och vi skulle minska utsläppen av koldioxid med ton, kväveoxider med ca 1600 ton och svavel med över 200 ton. Källa: Tänk om 40 räkneexempel för miljötänkare Svenska Naturskyddsföreningen, Bild 9

5 TÄNK OM Dagens alla bilresor kortare än två kilometer ersattes med cykelfärd eller promenad? Då skulle Sverige spara upp till 130 miljoner liter bensin. Detta minskar utsläppen av koldioxid med ton. Den insparade bensinen motsvarar 1,1 TWh. Källa: Tänk om 40 räkneexempel för miljötänkare Svenska Naturskyddsföreningen, TÄNK OM Alla svenska bilister bytte bil till en som drog 0,65 liter/mil. Då skulle Sverige spara 958 miljoner liter bensin. Denna bensin innehåller 8,4 TWh energi, och skulle vid förbränning ge upphov till utsläpp av 2,26 miljoner ton koldioxid. Motsvarar 10% av transportsektorn totala koldioxidutsläpp i Sverige. Källa: Tänk om 40 räkneexempel för miljötänkare Svenska Naturskyddsföreningen, Bild 11

6 Resvaneundersökningar GU Presentation Mats-Ola Larsson Trafikkontoret Inklusive jämförelse med 19 andra arbetsplatser/org. tillfrågade svarande Samfak % Nat Fak % Gemensam förvaltning % Pedagogen (Mölndal) % 19 arbetsplatser 60-80% Bild 12 Resor till jobbet (andel av svarande) Ensam i bil Cyklar Kollektivt Promenerar Samfak 14% 25% 16% 28% Nat Fak 19% 19% 24% 18% Gemensam förvaltning 23% 31% 14% 14% Pedagogen (Mölndal) 56% 21% 13% 2% 19 arbetsplatser 44% 22% 11% 6% Bild 13

7 Svar från dem som kör bil till jobbet Måste ha Jag kan byta bil i Inget kan få till koll.trafik tjänsten mig att byta och det skulle fungera Samfak 8% 30% 25% Nat Fak 14% 18% 22% Gemensam förvaltning 25% 25% 25% Pedagogen (Mölndal) 17% 10% 30% 19 arbetsplatser 13% 20% 31% Bild 14 Korta tjänsteresor, vanligaste färdsätt Kör privat bil i tjänsten Reser kollektivt i tjänsten Samfak 29% 38% Nat Fak 43% 25% Gemensam förvaltning 38% 32% Pedagogen (Mölndal) 74% 18% 19 arbetsplatser 35% 9% Bild 15

8 21 Här kan du se de vanligaste felen en förare gör. Ett ändrat körbeteende i dessa exempel gör att du kan spara upp till 20% i bränsleförbrukning. Förarens vanligaste fel: > Kör på 1:ans växel för länge > Hoppar ej över växlar > Ligger kvar på 2-3:ans växlar i st.f. att växla upp > Släpper gasen för sent > Gasar i onödan > Kör fram och stannar i de flesta situationer > Frikopplar tidigt för att stanna > Accelererar för långsamt > Går ned till 1:an i korsningar > Nyttjar ej motorbroms (nedväxling) > Använder "spillgas" utan att veta om det > Utnyttjar inte höga växlar > Dålig planering/avsökning > Planerar körfältsbyte dåligt > Kör ej i med och motlut på ett riktigt sätt Bild 17

9 26 20 Bild 18

10 22 Bild 19 Bild 20 Desktopkonferens Marratech, Skype och Messenger för kommunikation på distans Mattias von Feilitzen Bild 21

11 Att mötas på distans Ny teknik medför nya möjligheter men också förändrade förutsättningar Fördelar: Tidsbesparing Ekonomi och miljö Fler möjligheter med digitala verktyg Nackdelar: Teknikkrav Andra förutsättningar för kommunikation Desktopkonferens Tre verktyg, olika fokus Marratech Större grupper Alternativ för videokonferens Delade resurser Gratis, men ändå inte Laddas hem via Skype Mindre grupper Alternativ för telefonkonferens Begränsade möjligheter Laddas hem via Windows Live Messenger Chattverktyg Snabba kontakter Dela filer Laddas hem via get.live.com/messenger Desktopkonferens Bild 23

12 Roland Lahti, miljöchef Segment Företag (TSS) Tel: Mobilfax: E-post: TeliaSonera Sverige TeliaSoneras egen resa i hållbar riktning Under har TeliaSonera Sverige minskat CO 2 - utsläppen med nästan 50 % Bild 25

13 Några bidragande faktorer Optimala Möten en undersökning om möten, resande och attityder i TeliaSonera Sverige Implementering av mötespolicy ISO 9001/14001 tjänsteresor en identifierad aspekt Medarbetarnas ökade medvetenhet om kostnader och effektivitet Bättre balans mellan arbete och fritid Minskad miljöbelastning Leva som vi lär Bild 26 Mötespolicy för TeliaSonera Sverige Möts virtuellt för att reducera kostnader och vara effektiva Ökad livskvalité, minskar vår miljöbelastning och bidrar till hållbar samhällsutveckling Medvetna val av mötesform stärker trovärdigheten i kommunikationen om nyttan av våra tjänster Möten och dialog är viktig grund för att utveckla vår verksamhet Eftersträvar möten som ger konkret resultat och är strukturerade, effektiva och kreativa. Skall vara meningsfulla, deltagarna ta ansvar och utrymme för nya ideér Sammankallande har ansvar för virtuellt eller fysiskt möte Mötesform med respekt för innehåll, deltagarnas geografiska placering och sociala situation

14 Bild 27 TeliaSonera Sverige, Hållbar utveckling - > Analysera resor - > Analysera möten - > Mötespolicy - Bild 28 Minskningen har skett genom Minskat tjänsteresande med 30 % Minskning av kontorsytan med 50 % Ökad energieffektivitet i telenätet Ökad användning av fjärrhantering för drift och underhåll av telenätet - Minskade resekostnader Ökad effektivitet Sparar medarbetarnas tid - Minskar miljöpåverkan

15 Bild 29 Varför ta flyget till Stockholm? Framtida flygresande mellan Göteborg och Stockholm. Jean-Marie Skoglund, Luftfartsstyrelsen Bild 30 Flygets tillgänglighet minskar Tidsmarginalen ökar pga. * incheckningstiden * security * begränsningar av tillförsel -handbagage * köer Tillgängligheten till och från flygplatserna ökade avgifter för taxi och buss.

16 Bild 31 Faktorer som på sikt påverkar flygets del mellan Göteborg-Stockholm Konkurrensen med SJ. Fler tågoperatörer på GOT-STO? Tillgängligheten. Direktlinjer från Göteborg eller andra flygplatser i Europa Bromma Flygplats framtid. Ökat miljömedvetande skatter? Konkurrensen ju fler flygbolag desto billigare Vilken tur att vi har bensinskatter Thomas Sterner Professor Miljöekonomi Handelshögskolan, GU

17 Bild 33 Historisk variation av CO 2 - koncentrationer i atmosfären ppm Bild 34 Det här kallar jag Låång Sikt Istider ppm Bild 35

18 Det är endast den här tidsperiod som vi vanligtvis kallar Historia ppm Bild 36 Bensin priser konsumtion/cap Price of g asoline ITALY UK AUSTRALIA CANADA USA Gasoline p er cap ita

19 Bild 37 Bensinskatter är potentiella instrument för klimat- policy Om OECD hade Storbritanniens priser skulle konsumtionen vara -40% Med USAs priser skulle konsumtionen vara +40% Skillnaden är mycket större än Kyoto (f. 1) Varför är det svårare att höja skatter i USA än i Storbritannien? Politisk lobbying påverkar skatter Bild 38 Tillväxt och Miljö! Kan vi öka inkomster med 50% & reducera utsläpp från fossila bränslen med 50%? Transportsektorn Bränsle efterfrågan Q = Y a P b Elasticitet: Inkomst: 1, Pris 0.8 Bild 39

20 Ekonomernas lösning: Höj bränslepriserna med 300%! Eftersom P =(0.5/1.5) -1/0.8 = 3.95 Bild 40 Är det MÖJLIGT? Ja : De flesta europeiska länder har redan gjort det. Det internationella priset på bränsle är 2-3 Kr/l. Om hela världen hade samma bränslepriser som Storbritannien och Italien skulle problemet vara (nästan) löst. Detta gäller endast transportsektorn. Det har inte hänt mycket inom industrieller elektricitetssektorn ännu

REMISSVERSION 2 2011-06-17. Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014

REMISSVERSION 2 2011-06-17. Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014 Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014 Innehåll 1 Inledning 1.1 Kommunen och omvärlden. 1.2 Miljöpåverkan från transporter... 1.3 Kommunernas möjligheter att påverka transportsystemet... 1.4 Resor

Läs mer

tokiga transporter Fakta

tokiga transporter Fakta Inför briefingmötet Inför briefingmötet behöver alla grupper inom er SPN-avdelning göra en noggrann undersökning. Ta reda på mer om transporter: hur vi reser, om utsläpp, om våra ekologiska fotavtryck

Läs mer

Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa i Haparanda stad

Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa i Haparanda stad Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa i Haparanda stad www.cero.nu Uppdrag: Strategisk klimatanalys av resvanor och tjänsteresor Beställare: Sofia Larsson,

Läs mer

Miljöredovisning för Länsstyrelsen i Jönköpings län år 2002

Miljöredovisning för Länsstyrelsen i Jönköpings län år 2002 Miljöredovisning för Länsstyrelsen i Jönköpings län år 22 Meddelande 23:9 Angående frågor och synpunkter på rapporten, kontakta Stefan Lundvall Länsstyrelsen i Jönköpings län 551 86 Jönköping Telefon direkt:

Läs mer

Effektivisering av kommunala transporter

Effektivisering av kommunala transporter Effektivisering av kommunala transporter -en komparativ analys av 20 CERO-kommuner Rapportförfattare: Markus Robèrt, Teknisk doktor och forskare, Industriell Ekologi, KTH Nils Brandt, Lektor och forskare,

Läs mer

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Diarienr 2014/75-TN nternati Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Antagen av tekniska nämnden 10 juni 2014 program policy handlingsplan riktlinje Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program KOMMUNLEDNINGSKONTORET Miljöstrategiskt program Slutversion Miljöstrategiskt program Slutversion 2013-09-17 Citera gärna ur skriften men ange källa Gävle kommun 2013 Grafisk form Pangea design Förord Hur

Läs mer

SMARTARE SÄTT ATT MÖTAS Så kan ny teknik ge effektivare möten, sänkta reskostnader och minskad miljöpåverkan

SMARTARE SÄTT ATT MÖTAS Så kan ny teknik ge effektivare möten, sänkta reskostnader och minskad miljöpåverkan SMARTARE SÄTT ATT MÖTAS Så kan ny teknik ge effektivare möten, sänkta reskostnader och minskad miljöpåverkan Miljöpartiet de Gröna Sidan 2 av 7 BAKGRUND Att resa och att mötas är för de flesta människor

Läs mer

Vem ansvarar för arbetspendlingens inverkan på luftkvaliteten i våra städer?

Vem ansvarar för arbetspendlingens inverkan på luftkvaliteten i våra städer? Vem ansvarar för arbetspendlingens inverkan på luftkvaliteten i våra städer? Miljöimpuls!Väst 040311 Är det arbetsgivare, myndigheter eller pendlarna själva som bär det stora ansvaret för att luften ska

Läs mer

Publikation 2008:148. Resepolicy. inspiration, fakta och exempel. Idéskrift för dig och din organisation

Publikation 2008:148. Resepolicy. inspiration, fakta och exempel. Idéskrift för dig och din organisation Publikation 2008:148 Resepolicy inspiration, fakta och exempel Idéskrift för dig och din organisation 1 Innehåll: Sidan Handledning för dig 3 Vad är en resepolicy? 4 Att ta fram en policy är en process

Läs mer

Rese- och mötespolicy

Rese- och mötespolicy Publikation 2008:148 Rese- och mötespolicy inspiration, fakta och exempel Idéskrift för dig och din organisation Foto Mikael Ullén 1 Foto Birger Lallo/Bildarkivet.se Innehåll: Sidan Verktyg för dig 3 Vad

Läs mer

Vår väg till en hållbarare framtid. Telias miljörapport 2012

Vår väg till en hållbarare framtid. Telias miljörapport 2012 Vår väg till en hållbarare framtid Telias miljörapport 2012 1 Telias miljörapport 2012 Innehåll Ledare sid 3 Kinnarps satsar på virtuella möten sid 4 Spaning it är centralt för en hållbar utveckling sid

Läs mer

Idébok för kommunalt transportarbete

Idébok för kommunalt transportarbete Version 1.0 Uthållig kommun Idébok för kommunalt transportarbete Förord Att ställa om transporterna till ett mer hållbart system är en av de större utmaningarna i en kommuns energi- och klimatarbete. Inom

Läs mer

Vägen till en grön resplan.

Vägen till en grön resplan. Vägen till en grön resplan. Detta är den kompletta verktygslådan för företag och organisationer som vill effektivisera sin personals resande, både vad gäller arbetspendling och tjänsteresor. En hjälp på

Läs mer

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Flyg skapar möten, relationer och förståelse. Flyg ger även utsläpp. Dom ska vi minimera. Flyget är en förutsättning för att människor

Läs mer

KLIMATKOMMISSIONENS SLUTRAPPORT

KLIMATKOMMISSIONENS SLUTRAPPORT KLIMATKOMMISSIONENS SLUTRAPPORT Växjö 2008-02-28 Klimatkommissionens slutrapport Klimatkommissionen startades under 2007 med syfte att peka på vad som behöver göras i Växjö för att de ambitiösa klimatmålen

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Nej. 2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? Policy för hållbar

Läs mer

Därför är din insats för miljön viktig

Därför är din insats för miljön viktig Därför är din insats för miljön viktig Professorn: "Åtgärderna ger större effekt än vad folk tror" Stora klimatförändringar hotar vår planet. Även små förändringar i ens livsstil är ett steg i rätt riktning.

Läs mer

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN satsningar på kollektivtrafiken ger klimatresultat Miljöpartiet de Gröna Sidan 2 av 29 Vi strävar efter att persontransporter huvudsakligen ska ske med cykel, energisnål kollektivtrafik

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Energikontor Sydost April 2007 maj 2008 Växjö 13 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas resor

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2015-02-20 2014-01-01 2014-12-31 Sida: 2 av 28 Sida: 3 av 28 Dnr: Af-2015/074617 Datum: 2015-02-20 miljöledningsarbete Arbetsförmedlingen

Läs mer

Miljöredovisning Verksamhetsåret 2012

Miljöredovisning Verksamhetsåret 2012 Miljöredovisning Verksamhetsåret 2012 DocuPartnerAB Snabbfakta DocuPartnerär ett svenskt företag huvudsakligen verksamt inom försäljning av produkter och tjänster relaterade till utskrift- och dokumenthantering.

Läs mer

"Det onödiga flyget?" En studie av inrikesflygets betydelse mellan Göteborg och Stockholm

Det onödiga flyget? En studie av inrikesflygets betydelse mellan Göteborg och Stockholm "Det onödiga flyget?" En studie av inrikesflygets betydelse mellan Göteborg och Stockholm Författare: John Stefansson Tobias Wallertz Handledare: Per Pettersson Löfquist Program: Turismprogrammet Ämne:

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program kommunledningskontoret Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Citera gärna ur skriften men ange källa

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Regionförbundet Södra Småland April 2007 maj 2008 Växjö 14 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas

Läs mer

Energi och klimatplan 2009-2012. Hagfors kommun

Energi och klimatplan 2009-2012. Hagfors kommun Energi och klimatplan 2009-2012 Hagfors kommun Med stöd från HAGFORS KOMMUN Den här planen har tagits fram med stöd från Intelligent Energy Europe. Författarna till planen bär det fulla ansvaret för innehållet.

Läs mer

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare Transportrådgivning till små och medelstora företag Vägledning för energi- och klimatrådgivare Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller

Läs mer

Riktlinjer. För resor i tjänsten

Riktlinjer. För resor i tjänsten Riktlinjer För resor i tjänsten INNEHÅLL... 1 Hänvisningar till Västfastigheters hemsida:... 2 VÄSTFASTIGHETERS RIKTLINJER FÖR RESOR I TJÄNSTEN.... 3 RIKTLINJER för Västfastigheters... 4 1.Övergripande

Läs mer

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag Miljöeffektiva transporter och resor - en handbok för företag Denna handbok är framtagen av Gatukontoret Malmö stad Sedan 2001 har Gatukontoret, Malmö stad, arbetat aktivt med beteendepåverkan för att

Läs mer

Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020

Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020 Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020 2 (38) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Lägesbeskrivning av energianvändningen 2012... 6 Energianvändningen minskar stadigt... 6 Mer biobränsle har

Läs mer