Att arbeta vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att arbeta vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap"

Transkript

1 Att arbeta vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap Mariana Sjöström Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet

2 Förord Det här dokumentet har som huvudsakligt syfte att informera dig som arbetar vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap om hur vår institution är organiserad, vilka praktiska rutiner som gäller samt vilken service institutionens gemensamma funktioner svarar för. Dokumentet gör inte anspråk på att vara komplett utan kommer att uppdateras två gånger per år. Hör därför av dig till Mariana Sjöström om du har synpunkter och förslag till förbättringar.

3 Innehåll INSTITUTIONENS ORGANISATION, EMG (EKOLOGI, MILJÖ OCH GEOVETENSKAP)... 1 Gemensamma funktioner... 2 Praktiska rutiner... 3 Gemensamma utrymmen... 6 Gemensamt övrigt... 8 Gemensam information Information gällande arbete vid grundutbildningslaborationer... 11

4 INSTITUTIONENS ORGANISATION, EMG (EKOLOGI, MILJÖ OCH GEOVETENSKAP) Denna institution bildades 1 januari 2005 genom en sammanslagning av grundutbildningsinstitutionen BMG (Biologi, miljö och geovetenskap) och forskningsinstitutionen EG (Ekologi och geovetenskap). Institutionens verksamhetsområden är forskning/forskarutbildning, grundutbildning och kontakter med det omgivande samhället. Inom grundutbildningen finns huvudområdena biologi, miljö- och hälsoskydd och naturgeografi/geovetenskap. Vi bedriver forskarutbildning inom ekologi, miljövetenskap, naturgeografi och systematik. Institutionsledning Institutionen leds av prefekt Tom Korsman och biträdande /ställföreträdande prefekt Jon Moen och biträdande prefekt Kerstin Abbing. Ledningsgruppen är utökad med en budget- och bemanningsgrupp. Där ingår prefekt, bitr prefekt som är ordförande i GUR samt ordföranden i FOR och FOUR samt administrativ samordnare. De tre institutionsråden, Forskarutbildningsråd FOUR (ordf Christer Nilsson), Forskningsråd FOR (ordf Rich Bindler) och Grundutbildningsråd GUR (ordf Johan Olofsson) bereder och processar ärenden och tar fram underlag till mer omfattande beslut som sedan tas vid samverkansgruppmöte och beslutsmöte. Beslutsmöten som föregås av samverkansgruppsmöten hålls en gång per månad. Vid samverkansgruppsmöten är fackliga företrädare (SACO, ST, SECO-civil) representerade samt företrädare för jämställdhet och arbetsmiljö. En person som föredrar personalärenden finns även med i gruppen. Det finns tio arbetsgrupper som antingen är direkt underställda ledningsgruppen eller knutna till något av råden. Arbetsgrupper Institutionen har för närvarande 10 arbetsgrupper. Arbetsmiljö- och miljögrupp ordf. Kerstin Abbing ankn 7605 Budget- och ledningsgrupp, ordf Tom Korsman ankn 5423 Dator- och utrustningsgrupp ordf. Kerstin Abbing ankn 7605 Examinatorkollegium Sebastian Diehl ankn 5738 Informationsgrupp och webbgrupp ordf. Elisabeth Carlborg - ankn 9643 och Ingrid Forsmark ankn Jämställdhet- och likabehandlingsgrupp ordf. Håkan Eriksson - ankn 9884 Kursplanegrupp ordf. Rolf Zale - ankn 6781 Lokalgrupp, Katarina Stenman ankn 6319 Rekryteringsgrupp, Hans Ivarsson, ankn 6312 Seminariegrupp ordf. Folmer Bokma - ankn

5 Bemanning av ledning, råd och grupper finns på institutionens hemsida Syftet med dessa grupper är främst att öka personalens inflytande och göra så att så många som möjligt är delaktiga i institutionens utveckling. Ett annat skäl är att fördela arbetsuppgifterna inom institutionen. Arbetsuppgifterna delegeras från prefekt eller biträdande prefekt. Delegationerna innebär att uppgifter och ansvar lämnas över till grupperna men prefekten har fortfarande det yttersta ansvaret. Studeranderepresentation Studeranderepresentanter utses av studentkåren i samråd med EMGs forskarstuderande. Studeranderepresentationen är en överenskommelse mellan NTK och institutionsledning. Förutom forskarstuderande som ingår i seminariegrupp samt bemanningsgrupper ingår två forskarstuderande med två suppleanter i FOUR och två grundutbildningsstudenter med två suppleanter i GUR. Gemensamma funktioner Institutionens gemensamma funktioner består av följande personer som ansvarar för: Administration Ingrid Forsmark: information med webbansvar och personaladministration, personaladministration för doktorander. ankn Marie Kårebrand: ekonomiadministration, administration landskapsekologigruppen. Ex arb.uppgifter; handlägga fakturor, arvoden, reseräkningar, utlägg mm, ankn Ann-Sofie Lindström: ekonomiadministration, sekreterare vid beslutsmöten och samverkansmöten.ex arb.uppgifter; handlägga fakturor, arvoden, reseräkningar, utlägg. Ansvarig för institutionens diarium. ankn 5787 Mattias Höglund: ekonomiadministration, handläggning av forskningsprojekt. ankn 5272 Ex arb.uppgifter; handläggning av forskningsprojekt Jolina Orrell: ekonomiadministration, handläggning av forskningsprojekt. ankn 7023 Ex arb.uppgifter; handläggning av forskningsprojekt Marianne Nilsson: studieadministration inom miljö- och hälsoskyddsområdet. ankn Birgitta Nordin: studieadministration, Ex arb.uppgifter; Studieadministration, inom biologi, naturgeografi, lärarutbildningar, fysiologisk botanik. Studiedministration av doktorander.ankn

6 Dataservice Vid behov av datorhjälp, skicka en e-post till Lars-Inge Karlsson: Systemadministration för institutionens datornät, gemensamma datorer och datorsystem. Distribution och licensregistrering av program via ITS-s (via Selectavtalet). Installation av bl a nätverksskrivare. Anmälan om aktivering och nätverksuttag av IP-adresser mm. ankn 5426 Andreas Sjöström: Se beskrivning ovan. ankn 5545 Labservice Mariana Sjöström: labass inom grundutbildningen ankn 5107 Carola Sjögren: labass inom grundutbildningen. ankn 5472 Carin Olofsson, labass inom forskning, Fältförråd inom grundutbildningen Kaij Wester: ingenjör. Sköter fältutrustning inom grundutbildningen samt viss reparation av utrustning ankn 7173 Inger Jernefalk: projektassisten Studievägledning Katarina Stenman bio/geovetarprogrammet ankn 6319 Kristina Fransson-Rosén miljö- och hälsoskyddsprogrammet ankn 7782 Praktiska rutiner Personalfrågor T ex anställningar, handläggs av Ingrid Forsmark. Rapportering av semester, sjukfrånvaro och sjukskrivning (sjukintyg lämnas till Ingrid) mm sköter personal själv via PASS (uppföljning sker via Ingrid). Ekonomifrågor Handläggs av Mattias Höglund, Ann-Sofie Lindström, Kerstin Lundholm, Marie Kårebrand och Jolina Orrell. T ex betalning av fakturor, kontoutdrag, budgetarbete mm. Studieadministration/Ladok Handläggs av Birgitta Nordin och Marianne Nilsson. T ex utdrag av uppgifter från Ladok, registrering och rapportering av kurser mm. 3

7 Inköp Vid olika inköp är det viktigt att du anger namn, referenskod, fakturaadress samt sedan konterar via Raindance. (Fakturaadress finns i memo, sista sidan). Gå in på Umeå universitets avtalskatalog Där står vilka vi har avtal med och som vi i första hand ska handla hos. Vid frågor kontakta universitetets upphandlare, 7775 (Jessica Forssen), 7337 (Carina Berg-Bertils ) och 7344 (Irina Geibrink). Bokningar av resor Gör var och en själv, se Fakturan från resebyrån/motsv skall attesteras av den som är ansvarig för det projektkonto som ska belastas. På fakturan ska också anges referenskod, resans ändamål, t ex konferens, forskarmöte etc. Bokning av institutionsbuss för fältkurs Birgitta Nordin ankn 5150 Bussen har plats för 9 personer inkl. förare. Blankett för bokning, nyckel och tankkort finns hos Birgitta Nordin. Körjournal som finns i bussen skall fyllas i. Bussen återlämnas fulltankad. Transporter som inte klaras med vår buss får ordnas av resp. huvudlärare. Birgitta kan hjälpa till med bokning av hyrbuss. Forskningens bussar FWP916. Kontaktperson Anders Jonsson GWE944. Kontaktperson Ingemar Renberg FDG577. Abisko, kontaktperson Reiner Giesler Släpvagnar, båttrailer mm. Kontakta Kaij Wester Nycklar Personalnycklar NC-huset. Birgitta Nordin ankn 5150 Personalnycklar för KBC eller passerkort Ingrid Forsmark ankn 6322 Vid lån av nycklar betalas en avgift på 300 kronor som sedan återbetalas vid återlämnande. Parkeringstillstånd För billigare parkering på Campus skall du fästa ett parkeringstillstånd för boende i framrutan på din bil, 14 kr/dag. Kontakta någon av administratörerna för att få ett sådant tillstånd. Bokning av lab-lokaler samt labmoment vid grundutbildningen. Mariana ankn 5107 Carola ankn

8 Mer information om labrutiner finns på sid 12. Lån av labutrustning Kontakta alltid någon av ovanstående labpersonal om du behöver låna något från grundutbildningslabbet. Om du ej kan kontakta någon måste du lämna lånelapp vid resp.utrustning med namn, tel samt hur länge du tänker låna utrustningen. Inköp av kemikalier Vid köp av kemikalier från kemiförrådet ska alla farliga varor registreras i kemikalieregistret Chemkeeper. Mer informaton finns på sidan Ta kontakt med Carola Sjögren forskning ankn 5472 Mariana Sjöström grundutbildning ankn så får du hjälp med detta. Anders Jonsson forskning 7608 Bokning av fältutrustning inom grundutbildningen. Kaij Wester ankn 7173 och Inger Jernefalk mobil , Maila eller lämna en lista till Kaij på vad du behöver, minst en vecka i förväg. Där skall framgå vilken kurs det gäller, sal där utrustningen skall placeras, utlämningsdatum/återlämningsdatum samt antal av utrustningen som du behöver. Utrustningen återlämnas rengjord. För fältutrustning används utlämningsrummet vid lastbryggan i Naturvetarhuset NC, där det finns en grovdiskbänk för burkar hinkar mm. Bokning av dissektionsmaterial Kaij Wester ankn 7173 Behov av dissektionsmaterial meddelas till Kaij minst en månad före kursstart. Använt dissektionsmaterial läggs i väl förslutna plastpåsar och sedan i en säck för dissektionsavfall som finns i kylrummet i kulvertplanet, NC-huset. Meddela Kaij när detta är klart. Ansökning om forskningsprojekt Mattias Höglund/Jolina Orrell ankn 5272 Telefontjänster Glöm inte att programmera din telefon när Du inte är på ditt tjänsterum. Du kan nu också få vidgad service via en röstbrevlåda. Information finns på institutionens hemsida, Personallistan med telefonnummer på institutionens webbsidor genereras automatiskt via Primula, dvs om man har en anställning. Personer kan läggas till som anknuten, t ex stipendiater utan anställning. Detta sker manuellt genom att kontakta Ingrid. En anknytning är tidsbestämd och kan vara upp till ett år. I normalfallet gäller 3 månader efter anställningen har upphört, prefekten beslutar om förlängning. 5

9 När anställningen är slut försvinner personen direkt från personallistan. Om man har behov att vara kvar någon tid efter anställningens slut, kontakta Ingrid. Om du behöver nytt nummer/nummerförflyttning kontakta Ann-Sofie Under höstterminen 2013 kommer ett nytt verktyg för integrerad komminikation (Lunc) att införas. Gemensamma utrymmen Lokaler Institutionens personal är fn placerad vid sex olika ställen. Uppdelningen ser ut som följer; Fysiologihuset, flygel A (hus L) KBC-huset, plan 5 (hus KB) Naturvetarhuset Uminova Science Park, plan 4 Ekologi, Naturgeografi, Miljö- och hälsoskydd Miljöförändringsanalys, Naturgeografi Grundutbildningslab, föreläsningssalar, basår Landskapsekologi CIRC, Abisko Miljöförändr.analys, Naturgeografi (CIRC-gruppen) UMF, Norrbyn Ekologi Post, kopiering och fax Post Ett postrum finns på plan 5 i KBC-huset ett annat i Naturvetarhuset, plan 4. Hit anländer och avgår post på förmiddagen. Du kan även lämna avgående post vid vaktmästeriet KBC. Ingrid ansvarar för att inkommande post utdelas i postfacken (i KBC-huset). Alla kuvert är märkta med B-post, om du vill att brevet ska gå som A-post måste du kryssa över B:et. För post inom universitetet använder man bruna internpostkuvert, detta gäller även SLU. Skall paket skickas skall verktyget PacSoft användas., Mattias/Jolina hjälper till. Abisko och Landskapsekologi har tillgång till lösenordet. Kopiering På plan 3 och 4 i Fysiologihuset, plan 5 i KBC (postrum) ), plan 4 i Naturvetarhuset (postrum) samt Uminova Science Park finns kopiatorer. Till kopiatorerna använder du ditt passerkort. Det är endast kopiatorerna i postrummen som har häftfunktion. Större arbeten (mera än 20 ex) SKA lämnas till vaktmästeriet i KBC som nås via internposten. Beställningslappar finns i postrummen. Skriv KBC vaktmästeriet på internpostkuvertet. Beställning kan även skickas via e-post till Vid beställning ange namn och konto. Scannerfunktion finns på alla kopieringsapparaterna. 6

10 Fax Inom institutionen finns fem faxnummer som kan vara aktuella för att nå institutionens personal. Institutionens officiella faxnummer är och den faxen är placerad i postrummet, KBC plan 5. Följande faxnummer finns också; (Landskapsekologi) (UMF, Norrbyn) (CIRC, Abisko) Skrivare Våra nya kopiatorer fungerar som skrivare och finns därför där dessa är placerade se ovan. Beskrivning hur man kopplar upp sig mot skrivaren finns ovanför kopiatorerna. Vid utskrift måste du gå till kopiatorn och dra ditt passerkort innan den börjar skriva ut. Vid byte av toner kontakta Servicecenter Pausrum Institutionens fikarum finns i KBC-huset, plan 5. Kaffe/motsv är gratis för all personal. Vi har personal som sköter disk mm i detta rum. Det är viktigt att all personal som fikar/äter i detta rum själva plockar bort efter sig, t.ex sköljer av disk innan det sätts in i maskin, plockar bort på bänk mm. Vilorum finns i Naturvetarhuset, NC-flygeln, plan 3. Bokning av föreläsningssalar naturvetarhuset NC-huset Birgitta Nordin ankn 5150 N-huset Britta Norberg ankn 5614, husservice i Naturvetarhuset, ankn 5613 eller Behövs hjälp med teknisk utrustning kontakta Service center 5614 Föreläsningssalar i KBC-huset Britta Norberg 5614 Behövs hjälp med teknisk utrustning kontakta Servicecenter eller Sammanträdesrum Institutionen har två sammanträdesrum på plan 5 i KBC-huset KB5B23 och KB5B24. Landskapsekologi vid Uminova Science Park har också ett sammanträdesrum. Bokning av rummen görs vanligtvis genom att man skriver upp sig på en almanacka placerad utanför rummet. Önskar man boka hörsalar i KBC ska man kontakta Britta Norberg, KBC vaktmästeriet, ankn

11 Biblioteket/HERBARIUM Ett kombinerat bibliotek och herbarium finns på plan 2 i Fysiologihuset. Detta är ett referensbibliotek för forskningen. Avhandlingar från andra universitet finns också i detta bibliotek. Ansvarig Stefan Ericsson ankn: 6054 Referenslitteratur I Naturvetarhuset, NC-flygeln, plan 2 finns ett referensbibliotek för grundutbildningen. Kom ihåg att dessa böcker och tidskrifter inte är till hemlån. Publikationerna får avlägsnas endast för kopiering. Om Du lånar någon bok eller tidskrift till Ditt rum, skriv då en lånesticka. I övrigt hänvisas till universitetsbiblioteket (UB), Samhällsvetarhuset. Följ de anvisningar som finns anslagna. Ansvarig Inger Jernefalk Förråd för kontorsmateriel Institutionen har inget gemensamt kontorsmaterialförråd. Var och en köper material efter behov. Du handlar via webbutiken som du hitta på Universitetets hemsida. Logga in med CAS. Uppge org.enhet 5100, referens och namn. På den följesedel som du får när du köper varor ska du attestera/signera samt ange aktuellt projektkonto, därefter ska den lämnas till Mattias Höglund, Ann-Sofie Lindström eller Jolina Orrell. Det finns även en liten kontorsbutik i Universums lokaler. Ange som ovan. Diarieföring, inventarieföring och arkiv AnnSofie Lindström ansvarar för diarieföring, arkivering. Kom ihåg att både in- och utgående skrivelser ska diarieföras. Ta kontakt med Ann-Sofie om du är osäker på vad som ska diarieföras. I ett brandsäkrat arkivskåp förvaras våra diarieförda handlingar som sparas. Ekonomiadministratörerna, Mattias, Jolina, Ann-Sofie och Marie ansvarar för att inventarieregistret hålls aktuellt. När nya inventarier, t ex datorer, köps in skall aktuellt tillverkningsnummer och placering meddelas till någon av ovanstående. Gemensamt övrigt Introduktion av nyanställda Ingrid Forsmark ansvarar tillsammans med prefekten för att de nyanställda får den information de behöver om institutionens rutiner och arbetsförhållanden. Den yrkesmässiga introduktionen ges av närmast ansvarig, t ex handledaren. Universitetsförvaltningen anordnar också varje termin introduktionsutbildning för nyanställda på svenska och engelska, inbjudan går ut via Nyheter för anställda (prenumeration krävs). Alla nyanställda uppmanas att delta i introduktionsutbildningarna. Datorer Lars-Inge Karlsson och Andreas Sjöström har huvudansvaret för vår datorservice. Inför inköp av dator skall dessa kontaktas för rådgivning. Lars-Inge och Andreas sköter inköp, installation och underhåll av gemensamma datorer, program och kringutrustning. Det är till 8

12 dessa du skall vända dig när du får tekniska problem. Via selectavtal vid Umeå universitet kan man köpa dataprogram billigare, Lars-Inge/Andreas har mer information kring detta. Vid akuta problem kan du även vända dig till institutionens support, och i andra hand ITS:s stödcentrum tel 6300 som har jourverksamhet dagtid. Skräp När du får t.ex tomma kartonger eller flyttar ut något från ditt rum t.ex en trasig stol, är det ditt eget ansvar att själv ombesörja att detta transporteras till sopsorteringsrummet i KBChuset. För att städpersonalen ska kunna arbeta och göra ett bra jobb är det viktigt att inte våra golv belamras med skräp. Det är även ditt ansvar att se till att inte elkablar ligger på golvet i ditt kontorsrum. Säkerhetsåtgärder Det är viktigt att du låser ditt rum och gemensamma utrymmen och inte lämnar fönster och dörrar öppna om du befinner dig i våra lokaler på kvällar och helger. Du ska vara medveten om att du är personligt ansvarig för ditt passerkort, varje gång du använder ditt kort registreras detta i kortläsaren. Låna därför inte ut ditt passerkort. Var noga med säkerheten kring ditt ev. forskningsmaterial. Lås på frysar och kylar rekommenderas. Arbetsmiljö Prefekten har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön vid institutionen. Arbetsmiljö och miljögruppen bevakar att arbetsmiljö- och miljöfrågor samt frågor som gäller miljöanpassning av institutionens verksamhet hanteras enligt universitetets arbetsmiljö/miljöpolicy och institutionens arbetsmiljö- och miljöplan. De anställda vid institutionen har till arbetsmiljöombud valt Carola Sjögren, Carin Olovsson ersättare, som bevakar och för fram de anställdas synpunkter på arbetsmiljön. Institutionens arbetsmiljöplan och miljöplan uppdateras årligen och läggs därefter ut på vår hemsida. Brandskyddsombud är Anders Jonsson, ankn Föreståndare för brandfarlig vara är Carola Sjögren, ankn 5472 Friskvård För att förebygga arbetsskador och skapa en bättre arbetsmiljö ges alla anställda möjlighet att i organiserad form bedriva friskvårdsaktivitet en (1) timma per vecka på betald arbetstid. Egenavgiften för motionskort på IKSU sport blir 130kronor/månad och för IKSU spa 195 kronor/månad, IKSU har lista på alla anställda. Du registrerar dig vid IKSU när du ansöker om IKSU-kort. Ibland tar registreringen längre tid bla. vid anställning av utländska medarbetare. Kontakta då Ingrid Forsmark för nödvändigt intyg. Institutionen har också: Innebandytid- IKSU, kontakt Christian Bigler ankn:9729 Volleybolltid kontakt Carola Sjögren Badminton fredagar. Kontakt Fredrik Lundmark

13 Körsång. Kontakt Carola Sjögren Företagshälsovård Feelgood Esculapen levererar vår företagshälsovård. Gå in på så finns en beskrivning på vilken hjälp du kan få. Här får du remiss för synundersökning om du behöver terminalglasögon. Gemensam information Arbetsplatsmöten (APT) Institutionsgemensamma möten skall hållas sista onsdagen i varje månad klockan (aktuell lokal meddelas före mötet). Här ska övergripande frågor diskuteras. Frågor som ska diskuteras preciseras i kallelse. För landskapsekologigruppen i Uminova Science Park anordnas personalmöte varje torsdag kl i fikarummet. Interninformation På institutionens hemsida finns information för institutionen. Prefekten vidarebefordrar information från universitetsledningen samt ger regelbundet information via e-posten rörande viktigare frågor som är av intresse för alla. GU-fikaträff kl på måndagar Tanken är att vi under informella former i samband med eftermiddagfikat på måndagar informeras om och informerar varandra om olika aktuella utbildningsfrågor som berör oss på EMG. Vi håller på högst en halv timme och i det fall vi identifierar frågor som kräver längre diskussion nyttjar vi måndagsfikaträffarna till att bestämma formerna för det fortsatta arbetet med just den frågan. E-Post Varje anställd kan informera internt inom institutionen med hjälp av adressen Försäkra dig om att din information är av allmänt intresse innan du sänder den. När du fått din e-postadress från ITS-s ska du kontakta datateknikerna. Anslagstavlor Vid respektive arbetsställe finns anslagstavlor i korridor/motsv. I KBC-huset plan 5 finns institutionens 'officiella' anslagstavlor. Här anslås allt som rör hela institutionen. Glöm inte att studera anslagstavlorna! Arbetsmiljö/miljötavla finns utanför personalrummet, KBC, plan 5. Seminarieserier Ansvarig Folmer Bokma Institutionen anordnar allmänna och temainriktade seminarier. Kallelser till seminarierna går ut via e-post. 10

14 Facklig information Lokalt fackligt ombud för fackförbundet ST (TCO) är Marie Kårebrand, ankn Lokalt fackligt ombud för Sulf (SACO) ärbarbara Giles, ankn SEKO civil saknar lokalt fackligt ombud. Centralt ST ankn Centralt SACO-rådet, ankn 5153, Centralt SEKO civil, ankn 5296, Husservice och vaktmästare I KBC-huset på bottenplanet finns husservice/vaktmästeri. Där sköter man distribution av utgående och inkommande post, kopieringsarbeten mm. Post lämnas och hämtas ca kl Om man har brådskande post efter kl 9.00 så kan man lämna den på Servicecenter, KBC. Intendent Britta Norberg, ankn 5614, sköter bl a lokalbokning och behörighet för passerkort. Om exempelvis en lampa går sönder kontakta Servicecenter i KBC-huset ankn Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Institutionens uppdrag och resurser kommer till viss del från den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Fakultetens ordförande (dekanus) är professor Åsa Rasmuson-Lestander. För mer information om fakulteten hänvisas till hemsidan, adress: Information gällande arbete vid grundutbildningslaborationer Vid planering av laborationer inom gäller följande 1. Beställning av lablokal samt utrustning görs i god tid, minst två veckor före laborationsillfälle. 2. Vid planering av kurser med laborativa moment är det viktigt att det framkommer hur mycket laboratorieassistenthjälp det behövs vid laborationen, typ av laboration, storlek på studentgruppen, datum, utrustningslista mm. 3. Vid en laboration där inte laborativ personal medverkar i själva laborationsmomentet, skall någon ur laborativa.personalen kontaktas. Detta för att underlätta vid frågor om material, inköp mm. 4. Handledaren för laborationsmoment skall informera studenterna om säkerhetsrutiner innan de börjar laborera. Dels rutiner för utrymning, brandskyddsutrustning mm samt vad som är speciellt för kommande laboration. 5. Vid behov av gasol i laborationslokalerna under helgen, meddela i god tid. Endast laborativ personal har tillgång till nyckel (säkerhetssynpunkt). 6. Laborationsrock används alltid vid laborationer. Rockar finns att låna på plan 4 i Naturvetarhuset NC. Klädskåp med lås finns i trapphusen på plan 4 samt plan 2 i N- flygeln utanför föreläsningssalen där ytterkläder och väskor hängs in. En tiokrona behövs vid låsning. 7. Skyddsglasögon, andningsskydd, skyddshandskar används vid risk för stänk, splitter mm. Dessutom ska studenterna alltid arbeta i dragskåp om så behövs. 8. Vid spill av kemikalier eller om något går sönder under laborationer/fältarbete meddela laborativ personal. 9. Efter avslutad lab. skall disk ställas på speciella diskvagnar. All ev. slask märks noggrant med sort och ställs i dragskåp. Speciella kärl för glaskross finns i laborationssalarna. Se till att studenterna själva tar bort märkning eller etiketter 11

15 10. Vid avslutat laborationsmoment ser handledaren/assistenten till att salen är städad. Bänkytorna ska vara torkade. 11. Kvarglömda saker från laborationer lämnas på hyllan utanför laborationssal NC490 i Naturvetarhuset. 12. Ett dokument Säkerhetsföreskrifter delas ut till anställda och ett signerat kvitto lämnas till Ingrid Forsmark Studenter har ett motsvarande dokument 13. Information om utrustning och möjliga analysmetoder på GU-labbet finns på sidan 08.pdf och 12

16 Litet memo med telefonnummer Institutionens hemsida: Skicka internpost: Fax nr plan 5 KBC-huset: Uminova: Administratörerna: Ingrid Forsmark, ankn 6322 Mattias Höglund ankn 5272 Marie Kårebrand, ankn 6922, 9891 (Landskapsekologi) Ann-Sofie Lindström, ankn 5787 Marianne Nilsson, ankn 7916 Birgitta Nordin, ankn 5150 Jolina Orrell, ankn 7023 Datatekniker: Lars-Inge Karlsson, ankn 5426, , Andreas Sjöström, ankn5545 Stödcentrum ITS-s: ankn 6300 Fakturaadress: Umeå universitet EMG Box 921, Strömsund Ange referenskod, t ex 5100xxx Leveransadress Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (ange t ex KBC-huset, Naturvetarhuset, Landskapsekologi) Umeå universitet Umeå Fältutrustning grundutbildning: Kaij Wester, ankn 7173 och Inger Jernefalk Laboratorieassistenter, grundutbildning: Mariana Sjöström, ankn 5107 Carola Sjögren, ankn 5472 Servicecenter: KBC Britta Norberg ankn 5614 Naturvetarhuset ankn 5613 Studievägledning: Bio/Geo - Katarina Stenman ankn 5783 MHS Kristina Fransson-Rosén ankn 7782 Viktiga arbetsmiljöfunktioner Arbetsmijlöombud är Carola Sjögren 5472, ersättare Carin Olovsson, 7423 Brandskyddsombud är Anders Jonsson 7608 Föreståndare för brandfarlig vara är Carola Sjögren

17 Institution för ekologi,miljö och geovetenskap Umeå Telefon

Att arbeta vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Att arbeta vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap Att arbeta vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap Mariana Sjöström 2015-03-25 Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet Förord Det här dokumentet har som huvudsakligt

Läs mer

Angående delegationer - utdrag ur: Integrerad Arbetsmiljö- och miljöplan - Institutionen för ekologi och geovetenskap

Angående delegationer - utdrag ur: Integrerad Arbetsmiljö- och miljöplan - Institutionen för ekologi och geovetenskap UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för ekologi och geovetenskap INTEGRERAD ARBETSMILJÖ- OCH MILJÖPLAN 2004-03-08 Angående delegationer - utdrag ur: Integrerad Arbetsmiljö- och miljöplan - Institutionen för

Läs mer

Protokoll fört vid Arbetsmiljörond

Protokoll fört vid Arbetsmiljörond UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap Arbetsmiljö- och miljögruppen Protokoll arbetsmiljörond 2014-06-19 Protokoll fört vid Arbetsmiljörond 2014-06-19 Närvarande: Kerstin Abbing,

Läs mer

FLYTTCIRKUS 2010 RELOCATION HAPPENING

FLYTTCIRKUS 2010 RELOCATION HAPPENING FLYTTCIRKUS 2010 RELOCATION HAPPENING Först ni som INTE behöver flytta Sorterat på nuvarande hus, våning och förnamn The below do not have to change office Naturvetarhuset vån 3 Bian Westerberg Naturvetarhuset

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy och handlingsplan för Biologiska Institutionen

Arbetsmiljöpolicy och handlingsplan för Biologiska Institutionen Arbetsmiljöpolicy och handlingsplan för Biologiska Institutionen Dokument antaget av institutionsstyrelsen den xxxx 2012. 1. Målsättning/policy Arbetsmiljön vid Biologiska Institutionen skall vara god.

Läs mer

Protokoll fört vid Arbetsmiljörond 2015-06-11 i KBC, Fysiologihuset och Naturvetarhuset samt 2015-06-16 Landskapsekologi.

Protokoll fört vid Arbetsmiljörond 2015-06-11 i KBC, Fysiologihuset och Naturvetarhuset samt 2015-06-16 Landskapsekologi. UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap Arbetsmiljö- och miljögruppen Protokoll arbetsmiljöronder 2015-06-11 och 2015-06-16 Protokoll fört vid Arbetsmiljörond 2015-06-11 i KBC,

Läs mer

Intendenturens organisation och ledning

Intendenturens organisation och ledning Verksamhetsplan 2011 2011-01-20 Verksamhetsbeskrivning Beslutsdatum 2011-04-12 Intendenturens organisation och ledning Intendenturen i Blåsenhus omfattar samtliga lokaler i Blåsenhus samt de utrymmen i

Läs mer

Ansvarsområden vid Statistiska institutionen (beslutad , reviderad och )

Ansvarsområden vid Statistiska institutionen (beslutad , reviderad och ) 1(5) Ansvarsområden vid Statistiska institutionen (beslutad 2012-09-12, reviderad 2013-11-13 och ) Institutionsstyrelsen Det högsta beslutande organet vid institutionen enligt delegationsordning samhällsvetenskapliga

Läs mer

Vem gör vad inom den gemensamma administrationen

Vem gör vad inom den gemensamma administrationen Vem gör vad inom den gemensamma administrationen BASADMINISTRATION Ärende Kontakta i första respektive andra hand A Anläggning/låneregistrering Anhållan/annonsering av anställningar (ej doktorander se

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2009-2011

Arbetsmiljöplan 2009-2011 Arbetsmiljöplan 2009-2011 Ekologi, miljö och geovetenskap Reviderad version 2011-03-01 - inklusive aktivitetsplan för arbetsmiljöarbetet 2011 Beslutsdatum revision: 2011-03-11 Dnr EMG: 10-91-09 Arbetsmiljöplan

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2011 Institutionen för Biologisk grundutbildning

Arbetsmiljöplan 2011 Institutionen för Biologisk grundutbildning Uppsala 2011-05-09 Torgny Persson Arbetsmiljöplan 2011 Institutionen för Biologisk grundutbildning Planen har utformats av: Jan, skyddsombud Anne-Maj Gustafsson, skyddsombud Andreas Eriksson, studentrepresentant

Läs mer

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 Marknadsföringsutskottet Marknadsföringsutskottet ska: Upprätthålla kontakt med sektionens sponsorer och söka nya sponsorer Aktivt söka nya kontakter med

Läs mer

Styrelsen för Intendenturen på Blåsenhus 2010-02-02

Styrelsen för Intendenturen på Blåsenhus 2010-02-02 PROTOKOLL NR 1/2010 Styrelsen för Intendenturen på Blåsenhus 2010-02-02 Tid: Kl 13.15-16.00 Plats: Rum 14:360, von Kraemer Allé 1 Närvarande ledamöter: Lennart Wikander Jonas Almqvist Finn Calander Örjan

Läs mer

Delegation av arbetsuppgifter och beslutsbefogenheter inom arbetsmiljö, (miljö och säkerhet), personal och ekonomi från prefekt till forskargruppschef

Delegation av arbetsuppgifter och beslutsbefogenheter inom arbetsmiljö, (miljö och säkerhet), personal och ekonomi från prefekt till forskargruppschef Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö Delegation av arbetsuppgifter och beslutsbefogenheter inom arbetsmiljö, (miljö och säkerhet), personal och ekonomi från prefekt till forskargruppschef Delegationen

Läs mer

Karolinska Institutet Regler och anvisningar för anknytning. Regler och anvisningar för anknytning Gäller från och med

Karolinska Institutet Regler och anvisningar för anknytning. Regler och anvisningar för anknytning Gäller från och med Regler och anvisningar för anknytning Gäller från och med 2017-07-01 Regler och anvisningar för anknytning Dnr 1-556/2017 Innehåll Regler... 4 Tillämpningsområde... 4 Allmänna förutsättningar... 4 Förutsättningar

Läs mer

Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete

Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete Teknikförvaltningen, 2008-08-14 Inledning En god och utvecklande arbetsmiljö bidrar till att förebygga arbetsskador och ohälsa,

Läs mer

Arbetsmiljö- och miljöplan samt Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljö- och miljöplan samt Systematiskt arbetsmiljöarbete Arbetsmiljö- och miljöplan samt Systematiskt arbetsmiljöarbete 2012-2014 Inst. för Ekologi, miljö och geovetenskap Beslutsdatum revision: 2013-04-19 Dnr EMG: 10-185-12, Arbetsmiljö- och miljöplan Alla

Läs mer

Specialpedagogiska institutionen bra att veta

Specialpedagogiska institutionen bra att veta 1 (8) Version: 2015-09-12 Bra att veta Specialpedagogiska institutionen bra att veta 1) Hemsidan http:// http:///english För uppdateringar på ovanstående adresser kontakta Robin Wikner (0709408569) 2)

Läs mer

RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA

RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA Riktlinjerna vänder sig till alla inom kommunen som kommer i kontakt med nyanställda på sin arbetsplats. En bra introduktion är en bra investering Den första

Läs mer

Anställd. När, var, hur? För dig som är anställd vid Engelska parken. http://www.engelskaparken.uu.se

Anställd. När, var, hur? För dig som är anställd vid Engelska parken. http://www.engelskaparken.uu.se Anställd När, var, hur? För dig som är anställd vid Engelska parken http://www.engelskaparken.uu.se Institutioner vid Engelska parken ABM Hus 3 plan 0 018-471 2292, 018-471 7976 Arkeologi och antik historia

Läs mer

Aktuell bemanningsplan

Aktuell bemanningsplan Institutionen för Historiska studier Aktuell bemanningsplan gällande från 2015-01- 01 Bakgrund I samband med att Göteborgs universitet omorganiseras träder en ny arbets- och delegationsordning i kraft

Läs mer

Ansvarsbeskrivningar för ledningsuppdrag vid Romanska och klassiska institutionen. Bakgrund

Ansvarsbeskrivningar för ledningsuppdrag vid Romanska och klassiska institutionen. Bakgrund Ansvarsbeskrivningar för ledningsuppdrag vid Romanska och klassiska institutionen Bakgrund Beslut om föreliggande ansvarsbeskrivningar har tagits vid Prefektens beslutssammanträde den 5 november 2013 efter

Läs mer

Delegationsordning och organisation Institutionen Bygg & Miljöteknologi (IB&M), LTH (beslutad av institutions-styrelsen 26 januari, 2009)

Delegationsordning och organisation Institutionen Bygg & Miljöteknologi (IB&M), LTH (beslutad av institutions-styrelsen 26 januari, 2009) Inst Bygg & Miljöteknologi, 19 januari, 2009, rev. 23 februari, 2009, rev. (redaktionella ändringar) 4 juni, 2009 Delegationsordning och organisation Institutionen Bygg & Miljöteknologi (IB&M), LTH (beslutad

Läs mer

Välkommen till Filosofiska institutionen och campus Engelska parken. Skyddsombud och ordf för arbetsgruppen för

Välkommen till Filosofiska institutionen och campus Engelska parken. Skyddsombud och ordf för arbetsgruppen för Välkommen till Filosofiska institutionen och campus Engelska parken Filosofiska institutionen Box 627 751 26 Uppsala www.filosofi.uu.se Prefekt Ekonomiadm Personaladministratör Kursadministratör Folke

Läs mer

MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH HÄLSA VERKSAMHET 2006 2007 SAMT HANDLINGSPLAN FÖR 2008 09

MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH HÄLSA VERKSAMHET 2006 2007 SAMT HANDLINGSPLAN FÖR 2008 09 MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH HÄLSA VERKSAMHET 2006 2007 SAMT HANDLINGSPLAN FÖR 2008 09 1 Institutionens miljögrupp har i sitt arbete använt de miljömål som universitetet/sahlgrenska

Läs mer

Kvalitetssystem Humanistisk fakultet. Humanistisk fakultet.

Kvalitetssystem Humanistisk fakultet. Humanistisk fakultet. Kvalitetssystem 2014-2016 Humanistisk fakultet Humanistisk fakultet www.umu.se/humfak Kvalitetssystem för Humanistiska fakulteten 2014-2016 1. Målsättning med kvalitetsarbete Humanistisk fakultet vill

Läs mer

Riktlinjer för anställda

Riktlinjer för anställda Riktlinjer för anställda Följande riktlinjer och villkor gäller för anställda vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion. Riktlinjerna kompletterar de regler som gäller vid Göteborgs universitet

Läs mer

Verkstadschefens arbetsuppgifter vid Ångströmverkstad

Verkstadschefens arbetsuppgifter vid Ångströmverkstad Ver. 1.1 Verkstadschefens arbetsuppgifter vid Richard Brenner 2015-09-09 Innehållsförteckning Introduktion... 3 Organisation... 3 Arbetsuppgifter... 3 3 Introduktion är en avdelning vid institutionen

Läs mer

När, var, hur? För dig som är anställd vid Blåsenhus HT 2012 Uppdaterad 2012 08 16 www.blasenhus.uu.se

När, var, hur? För dig som är anställd vid Blåsenhus HT 2012 Uppdaterad 2012 08 16 www.blasenhus.uu.se När, var, hur? För dig som är anställd vid Blåsenhus HT 2012 Uppdaterad 2012 08 16 www.blasenhus.uu.se Institutioner och enheter i Blåsenhus Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Läs mer

Arbetsmiljö- och miljöplan samt Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljö- och miljöplan samt Systematiskt arbetsmiljöarbete Arbetsmiljö- och miljöplan samt Systematiskt arbetsmiljöarbete 2015-2017 Inst. för Ekologi, miljö och geovetenskap Beslutsdatum: 2015-03-27 Uppdaterad: 2015-11-30 Dnr EMG: 1.3.1-17-15, Arbetsmiljö- och

Läs mer

Organisationsbeskrivning för Temainstitutionen

Organisationsbeskrivning för Temainstitutionen Institutionen för Tema 2006-05-02 Dnr Tema 67/04-20 Beslut IS 2005-04-21 Senast reviderad 2007-01-26 BESLUT Beskrivningar för ledningsfunktioner och organisation vid Tema Temainstitutionen är indelad i

Läs mer

Specialpedagogiska institutionen bra att veta

Specialpedagogiska institutionen bra att veta 1 (6) Version: 2013-12-17 Bra att veta bra att veta 1) Hemsidan http:// http:///english För uppdateringar på ovanstående adresser kontakta Robin Wikner: robin.wikner@specped.su.se (0709408569) 2) Postadress

Läs mer

Handbok för arbetsplatsombud

Handbok för arbetsplatsombud Välkommen som arbetsplatsombud för Arbetsplatsombudets kännedom om institutionens/enhetens verksamhet och medlemmarnas villkor är en tillgång för att bättre ta tillvara medlemmarnas intressen. Ombudets

Läs mer

Specialpedagogiska institutionen bra att veta

Specialpedagogiska institutionen bra att veta 1 (5) Version: 2013-10-16 Bra att veta bra att veta 1) Hemsidan http:// http:///english För uppdateringar på ovanstående adresser kontakta Robin Wikner: robin.wikner@specped.su.se (0709408569) 2) Postadress

Läs mer

Specialpedagogiska institutionen bra att veta

Specialpedagogiska institutionen bra att veta 1 (6) Version: 2014-10-15 Bra att veta bra att veta 1) Hemsidan http:// http:///english För uppdateringar på ovanstående adresser kontakta Robin Wikner: robin.wikner@specped.su.se (0709408569) 2) Postadress

Läs mer

KFOs lilla lathund. Om Befattningsbeskrivning för förskola

KFOs lilla lathund. Om Befattningsbeskrivning för förskola KFOs lilla lathund Om Befattningsbeskrivning för förskola Om befattningsbeskrivning för förskola 4-5 Förskola 6-7 Befattningsbeskrivning för förskolechef 8 Befattningsbeskrivning för förskollärare 9 Befattningsbeskrivning

Läs mer

Slutattestinstruktion

Slutattestinstruktion Dnr: ST 2013/166-1.1 Slutattestinstruktion Beslutat av Rektor Gäller från 2013-04-22 Innehåll Slutattestinstruktion 3 Intern kontroll 3 Fakultet 6 Utgångspunkter 6 Universitetsförvaltning 8 Utgångspunkter

Läs mer

Service och villkor för kårföreningar. För ideella föreningar med kårföreningsstatus i Stockholms universitets studentkår.

Service och villkor för kårföreningar. För ideella föreningar med kårföreningsstatus i Stockholms universitets studentkår. Service och villkor för kårföreningar För ideella föreningar med kårföreningsstatus i Stockholms universitets studentkår. Antaget av kårstyrelsen 17 december 2014 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Dnr 2044/2010-204 2010-02-24. Arbetsmiljönämnden

Dnr 2044/2010-204 2010-02-24. Arbetsmiljönämnden 2010-02-24 Dnr 2044/2010-204 Arbetsmiljönämnden Delegering av arbetsmiljöuppgifter. PM Ersätter 5678/01-013 Anvisningar för arbetsmiljöarbetet vid institutionen. Arbetsmiljönämnden fastställde detta dokument

Läs mer

Checklista - rutiner vid dödsfall gäller STUDENTER uppdaterad

Checklista - rutiner vid dödsfall gäller STUDENTER uppdaterad Checklista - rutiner vid dödsfall gäller STUDENTER uppdaterad 2016-09-05 Ansvaret för en krissituation har samma chefer som i alla övriga sammanhang har ansvar för personal, studenter och verksamhet. Krisstödets

Läs mer

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Institutionen för stad och land 2015-06-03 Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Introduktion Allmänna handlingar vid myndigheter

Läs mer

Närvarande Lena Eskilsson, prefekt Marie Jonsson Martin Almbjär Lena Danielsson (facklig rep) Ärende. Verksamhetsberättelse 2011

Närvarande Lena Eskilsson, prefekt Marie Jonsson Martin Almbjär Lena Danielsson (facklig rep) Ärende. Verksamhetsberättelse 2011 Institutionsråd/Lokal samverkan Protokoll Sammanträdesdatum 2012-03-14 Sid 1 (1) Närvarande Lena Eskilsson, prefekt Marie Jonsson Martin Almbjär Lena Danielsson (facklig rep) Ärende 1 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Utgångspunkter. Uppsala 2013-04-22 Ulf Lagercrantz, prefekt IEG Irene Söderhäll, prefekt IOB Mats Björklund, föreståndare ILAG

Utgångspunkter. Uppsala 2013-04-22 Ulf Lagercrantz, prefekt IEG Irene Söderhäll, prefekt IOB Mats Björklund, föreståndare ILAG Uppsala 2013-04-22 Ulf Lagercrantz, prefekt IEG Irene Söderhäll, prefekt IOB Mats Björklund, föreståndare ILAG Plan för arbetsmiljöarbete 2013 Evolutionsbiologiskt centrum (EBC): Institutionen för ekologi

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Styrelsen klockan Anders Ohlsson professor, bitr prefekt

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Styrelsen klockan Anders Ohlsson professor, bitr prefekt LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Sammanträdesdag klockan 9.15 11.30 Närvarande ledamöter Lars Olof Delsing professor Rebecka Eriksson doktorand Sara Håkansson universitetslektor Marita Ljungqvist universitetslektor

Läs mer

ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN

ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN RÖDABERGSSKOLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN Arbetsmiljöplanen bygger på Arbetsmiljöverkets regler (föreskrifter och allmänna råd)om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Läs mer

Checklista - rutiner vid dödsfall gäller STUDENTER uppdaterad

Checklista - rutiner vid dödsfall gäller STUDENTER uppdaterad Checklista - rutiner vid dödsfall gäller STUDENTER uppdaterad 2016-10-28 Ansvaret för en krissituation har samma chefer som i alla övriga sammanhang har ansvar för personal, studenter och verksamhet. Krisstödets

Läs mer

UFV 2011/619. Vicerektors uppgifter och beslutanderätter

UFV 2011/619. Vicerektors uppgifter och beslutanderätter UFV 2011/619 Vicerektors uppgifter och beslutanderätter Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 2 Uppgifter 3 3 Beslut 5 Bilaga 1. Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet vid Uppsala

Läs mer

Villkor för prefektskapet vid Umeå universitet beslut om universitetsgemensamma regler

Villkor för prefektskapet vid Umeå universitet beslut om universitetsgemensamma regler Sid 1 (5) Villkor för prefektskapet vid Umeå universitet beslut om universitetsgemensamma regler 1. Bakgrund Universitetsstyrelsen fattade den 11 juni 2009 ett inriktningsbeslut avseende Akademiskt och

Läs mer

Naturvetarhuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Johan Bures väg 14. Anläggninsnummer: J0008002. Byggår: 1966. Arkitekt: Hans Brunnberg.

Naturvetarhuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Johan Bures väg 14. Anläggninsnummer: J0008002. Byggår: 1966. Arkitekt: Hans Brunnberg. Naturvetarhuset Kortfakta Adress: Johan Bures väg 14 Anläggninsnummer: J0008002 Byggår: 1966 Arkitekt: Hans Brunnberg Allmänt Husansvarig Jag som är husansvarig för Naturvetarhuset heter Peter Lundvall.

Läs mer

1. Meriteringsmodellen

1. Meriteringsmodellen Sid 1 (7) 1. Meriteringsmodellen Av Umeå universitets visionsdokument Vision 2020 framgår det att vårt pedagogiska meriteringssystem bidrar till att ge skickliga lärare. Det övergripande målet för Umeå

Läs mer

Guide för genomförande av självständigt arbete vid NJ-fakulteten

Guide för genomförande av självständigt arbete vid NJ-fakulteten Ver. 2016-02-19 Sida 1 av 5 Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Guide för genomförande av självständigt arbete vid NJ-fakulteten Detta är en generell guide till det praktiska arbetet kring

Läs mer

Sortera post - Centralt

Sortera post - Centralt Extern Centralt Vaktmästeri Förvaltning Sortera post - Centralt Skicka fakturor via internpost (Lev. Skickat fel) Osorterad post Tömma postboxen (samtliga lev.fakt hänvisas till boxen) Utsorterad post

Läs mer

Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet

Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet BESLUT 1 2009-12-17 Dnr LS 2009/542 Rektor Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet Bakgrund Lunds universitet vill ha tydliga regler för pensionerade professorers fortsatta verksamhet. För

Läs mer

Checklista - rutiner vid dödsfall gäller ANSTÄLLDA uppdaterad 2015-08-17

Checklista - rutiner vid dödsfall gäller ANSTÄLLDA uppdaterad 2015-08-17 Checklista - rutiner vid dödsfall gäller ANSTÄLLDA uppdaterad 2015-08-17 Ansvaret för en krissituation har samma chefer som i alla övriga sammanhang har ansvar för personal, studenter och verksamhet. Krisstödets

Läs mer

Regler och anvisningar: Indragning av resurser för doktorand vid Karolinska Institutet

Regler och anvisningar: Indragning av resurser för doktorand vid Karolinska Institutet Regler och anvisningar: Indragning av resurser för doktorand vid Karolinska Institutet Dnr 1-434/2014 Gäller från och med 2014-11-04 Regler och anvisningar: Indragning av resurser för doktorand vid Karolinska

Läs mer

Att vara forskargruppschef på institutionen för experimentell medicinsk vetenskap - Rättigheter och skyldigheter -

Att vara forskargruppschef på institutionen för experimentell medicinsk vetenskap - Rättigheter och skyldigheter - Att vara forskargruppschef på institutionen för experimentell medicinsk vetenskap - Rättigheter och skyldigheter - Forskargruppen är motorn i det vetenskapliga arbetet och forskargruppschefen är därför

Läs mer

Handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid Litteraturvetenskapliga institutionen läsåret 2013/2014

Handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid Litteraturvetenskapliga institutionen läsåret 2013/2014 Uppsala universitet Litteraturvetenskapliga institutionen Handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid Litteraturvetenskapliga institutionen läsåret 2013/2014 Målsättningar för en bättre arbetsmiljö Allt arbete

Läs mer

Administrationen är organiserad i två områden med ansvar för administration och service i samråd med enhetsledningarna.

Administrationen är organiserad i två områden med ansvar för administration och service i samråd med enhetsledningarna. Områdesstyrelse Beredningsgrupper till områdesstyrelsen: Anställningsnämnd Forskningsnämnd Utbildningsnämnd Organisation av verksamheten De fem enheterna är organiserade kring olika kunskapsfält och enheterna

Läs mer

APT 19 april Institutionen för kliniska vetenskaper

APT 19 april Institutionen för kliniska vetenskaper Innehåll APT 19 april Institutionen för kliniska vetenskaper Utvecklingen av kliniskt användbara implantat - Professor emeritus Tomas Albrektsson, avdelningen för biomaterial Nya arbetssätt PA (personaladministration)

Läs mer

Anvisningar för lic-seminarium och lic-examen

Anvisningar för lic-seminarium och lic-examen 1 (av 6) Anvisningar för lic-seminarium och lic-examen (Utdrag ur studiehandboken) Granskning av licentiatuppsats Alla licentiatavhandlingar/uppsatser vid fakulteten för Teknik och samhälle ska förhandsgranskas

Läs mer

Anvisningar och mallar för institution

Anvisningar och mallar för institution Anvisningar och mallar för institution Bilaga till rektors besluts- och Dnr 1-445/2014 Gäller från och med 2014-12-01 1) Mall för organisationsplan med besluts- och 2) Mall för delegering av besluts- och

Läs mer

Namn Plats-ID * BIC304 44 BIC305 45 BIC306 46 Bildmuseet 309 Biologihuset 9 Brashörnan 504 BT101 27 BT102 28 BT103 29 BT104 30 BT105 31 BT201 33

Namn Plats-ID * BIC304 44 BIC305 45 BIC306 46 Bildmuseet 309 Biologihuset 9 Brashörnan 504 BT101 27 BT102 28 BT103 29 BT104 30 BT105 31 BT201 33 135 443 1A 404 1B 405 1C 407 1D 393 2 408 2B 409 260 (inst. strålningsvetenskaper) 411 3A 410 3B 479 4 415 5A 416 5B 417 6A 418 6B 420 6C 421 6D 423 6E 424 6F 426 6G 427 6H 428 6K 429 6L 376 och 430 6M

Läs mer

Lokalt samverkansavtal

Lokalt samverkansavtal Lokalt samverkansavtal på institutions- och avdelningsnivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Tecknat 27 september 2012 mellan arbetsgivaren (KMH) och arbetstagarorganisationerna (SACO-S, OFR/S och

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen

UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen 1 BESLUT ENGELSKA 2010/4 UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen Engelska institutionens jämställdhetsplan för 2010 På förslag av institutionens jämställdhetsgrupp fastställer

Läs mer

1. Uppföljning av arbetsmiljöarbetet föregående år Uppföljningsfrågor Statistik, årlig uppföljning föregående år...

1. Uppföljning av arbetsmiljöarbetet föregående år Uppföljningsfrågor Statistik, årlig uppföljning föregående år... Sid 1 (9) Systematiskt arbetsmiljöarbete Innehåll 1. Uppföljning av arbetsmiljöarbetet föregående år... 2 1.1 Uppföljningsfrågor... 2 1.2 Statistik, årlig uppföljning föregående år... 3 2. Mål för arbetsmiljöarbetet,

Läs mer

UFV 2011/619. Uppgifter och beslutanderätter för dekan som är ordförande i fakultetsnämnd inom vetenskapsområdet.

UFV 2011/619. Uppgifter och beslutanderätter för dekan som är ordförande i fakultetsnämnd inom vetenskapsområdet. UFV 2011/619 Uppgifter och beslutanderätter för dekan som är ordförande i fakultetsnämnd inom vetenskapsområdet för humaniora och Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 2 Uppgifter 3 3 Beslut 5 Bilaga

Läs mer

Anvisningar för anknytningsbeslut vid Karolinska Institutet

Anvisningar för anknytningsbeslut vid Karolinska Institutet Anvisningar för anknytningsbeslut vid Karolinska Institutet Gäller från och med 2009-01-20 Ersätter tillämpningsföreskrifter, 5809/05-010 Anvisningar för anknytningsbeslut vid Karolinska Institutet Dnr

Läs mer

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen UFV 2011/1902 Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid Fastställd av universitetsdirektören 2012-01-12 Reviderad 2012-09-04 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 1 Kompetensbeskrivning

Läs mer

Fastställande av en uppdaterad handläggningsordning för kontrakt inom EU:s sjunde ramprogram för forskning och teknisk utveckling, m m

Fastställande av en uppdaterad handläggningsordning för kontrakt inom EU:s sjunde ramprogram för forskning och teknisk utveckling, m m / I 7)1 å"k> \ LINKÖPPNGS UNIVERSITET BESLUT Universitetsledningen 2009-04-22 Fastställande av en uppdaterad handläggningsordning för kontrakt inom EU:s sjunde ramprogram för forskning och teknisk utveckling,

Läs mer

ANVISNINGAR OCH ÅTGÄRDER VID HOT- OCH VÅLDSSITUATIONER VID ÖREBRO UNIVERSITET

ANVISNINGAR OCH ÅTGÄRDER VID HOT- OCH VÅLDSSITUATIONER VID ÖREBRO UNIVERSITET ÖREBRO UNIVERSITET Rektors beslut 101/2005 2005-03-02 Dnr CF 10-358/2004 ANVISNINGAR OCH ÅTGÄRDER VID HOT- OCH VÅLDSSITUATIONER VID ÖREBRO UNIVERSITET Inledning Anvisningarna gäller för medarbetare, studenter

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN DATUM: 2014-09-15 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET Statsvetenskapliga institutionen Anders Lidström, prefekt

UMEÅ UNIVERSITET Statsvetenskapliga institutionen Anders Lidström, prefekt 1 UMEÅ UNIVERSITET 2015-02-20 Statsvetenskapliga institutionen Anders Lidström, prefekt Arbetsmiljöplan 2015 1. Uppföljning av arbetsmiljöarbetet föregående år (2014) Enligt särskilt formulär (Mall för

Läs mer

Inköp, resor och representation

Inköp, resor och representation MEDARBETARINFORMATION Inköp, resor och representation Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik www.su.se/hsd 2 Inköp och upphandling Alla inköp ska i förväg godkännas

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET Universitetsledningen. BESLUT Dm LiU Hantering av inkommande post - riktlinjer och rekommendationer

LINKÖPINGS UNIVERSITET Universitetsledningen. BESLUT Dm LiU Hantering av inkommande post - riktlinjer och rekommendationer LINKÖPINGS UNIVERSITET Universitetsledningen BESLUT 2010-06-22 Dm LiU-2009-00697 Hantering av inkommande post - riktlinjer och rekommendationer Hanteringen av inkommande post till universitetet, oavsett

Läs mer

Översynsprojektet Kartläggning av administrativa processer

Översynsprojektet Kartläggning av administrativa processer Översynsprojektet Kartläggning av administrativa processer Stockholms universitet 2008 AB Stelacon 2008 1 WEBBENKÄT 2008 Enkäter gällande fem delområden: Ekonomiadministration Fastighetsadministration

Läs mer

KÅRHUS ÖRAT, PLAN 10 NYTTJANDERÄTTSVILLKOR. 3 Efter festen 3:1 Städning 3:2 Utcheckning 3:2:1 Skador 3:2:2 Fakturering

KÅRHUS ÖRAT, PLAN 10 NYTTJANDERÄTTSVILLKOR. 3 Efter festen 3:1 Städning 3:2 Utcheckning 3:2:1 Skador 3:2:2 Fakturering NYTTJANDERÄTTSVILLKOR KÅRHUS ÖRAT, PLAN 10 1 Före festen 1:1 Bokning 1:1:1 Vem kan boka? 1:1:2 Kostnader 1:1:3 Avbokning 1:2 Incheckning 1:3 Ljud/Ljus 1.3.1 Porslin 2 Under festen 2:1 Lokal 2:1:1 YtterÖrat

Läs mer

Protokoll från konstituerande styrelsemöte den 2009-04-02

Protokoll från konstituerande styrelsemöte den 2009-04-02 Protokoll från konstituerande styrelsemöte den 2009-04-02 Närvarande Styrelseledamöter Ersättare Frånvarande Ulrika Borre 1 Val av sekreterare och justerare Ulrika väljs till mötets sekreterare. Sandra

Läs mer

Mall för systematiskt arbetsmiljöarbete. Institutionen för

Mall för systematiskt arbetsmiljöarbete. Institutionen för Mall för systematiskt arbetsmiljöarbete Institutionen för År 1. Uppföljning... 3 1.1 Uppföljning av arbetsmiljöarbetet föregående år (.)... 3 1.2 Statistik, årlig uppföljning föregående år (.)... 6 1.3

Läs mer

Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet

Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet Umeå universitet Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 2016-12-07 Dnr: FS 1.1-2139-16 Sid 1 (5) Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet

Läs mer

IT riktlinjer vid användandet av Elektronisk post

IT riktlinjer vid användandet av Elektronisk post IT riktlinjer vid användandet av Elektronisk post Upprättad av: Johan Israelsson Godkänd av: Lennart Käll Godkänd av: Daniel Hellstrand Godkänd av: Henrik Jakobsson Sig.: Johan Israelsson Sig.: Lennart

Läs mer

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB)

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 1 (8) Dnr 796-13 GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB)

Läs mer

Behörighet i administrativa IT-system

Behörighet i administrativa IT-system 00011 1 Internrevisionen 2007-02-15 Dnr SLU ua 10-345/07 Till Styrelsen Behörighet i administrativa IT-system SAMMANFATTNING Tilldelning av behörigheter till olika administrativa system inom IT-området

Läs mer

Organisation och delegationsordning för perioden

Organisation och delegationsordning för perioden Organisation och delegationsordning för perioden 2011-2013 Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG) Beslut 2011-03-11 Dnr: Bilaga punkt 31 Underlag för beslut www.emg.umu.se/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 2010-04-29 Handbok infrastruktur. IT-ledning

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 2010-04-29 Handbok infrastruktur. IT-ledning 2010-04-29 IT-ledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 2 1.1 IT-infrastruktur vid Göteborgs universitet... 2 1.2 Organisation, regelverk och lagstiftning... 2 1.3 Delegationsordning... 2 2 Telefoni...

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy och handlingsplan för biologiska institutionen

Arbetsmiljöpolicy och handlingsplan för biologiska institutionen 1 2016 Biologiska institutionen Arbetsmiljöpolicy och handlingsplan för biologiska institutionen 2016 Policyn antogs ursprungligen av institutionsstyrelsen första gången den 17 oktober 2012, den har sedan

Läs mer

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2016

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2016 STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ua.2015.1.1.1-4479 Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag Dokumenttyp: Årligen återkommande planeringsoch styrdokument Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET Protokoll 1 (6) Lunds Tekniska Högskola

LUNDS UNIVERSITET Protokoll 1 (6) Lunds Tekniska Högskola LUNDS UNIVERSITET Protokoll 1 (6) Forskarutbildningsnämnden -05-30 Närvarande ledamöter: Klas Malmqvist professor, ordförande Jonas Borell doktorand Ann-Sofi Jönsson professor Hanna Modin doktorand t o

Läs mer

Lokalt samverkansavtal för KI

Lokalt samverkansavtal för KI Lokalt samverkansavtal för KI 1 Samverkan för utveckling Det centrala avtalet, Samverkan för utveckling, beskriver de utgångspunkter, syfte och inriktning som utgör grunden för KIs lokala samverkansavtal.

Läs mer

Ändring i delegationsordning / attestordning

Ändring i delegationsordning / attestordning RÄTTELSEBESLUT 1 2010-09-30 (Korrigerat 2010-12-20) Dnr EK 2010/43 Ändring i delegationsordning / attestordning Bakgrund 2009-01-01 infördes en ny organisation för gemensam förvaltning och service, under

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats:... Adress:... Handledare:... Telefonnummer:... Annan kontaktperson:...

Läs mer

Handlingsplaner för arbetsmiljö och lika villkor

Handlingsplaner för arbetsmiljö och lika villkor Handlingsplan för Arbetsmiljö Institution/motsvarande: Behandlad i LSG den: TEMA 3 oktober 2013 Fastslagen i institutionsstyrelsen/ motsvarande den: 8 oktober 2013 Beskrivning av vision: God arbets- och

Läs mer

Vem gör vad inom den gemensamma administrationen?

Vem gör vad inom den gemensamma administrationen? Vem gör vad inom den gemensamma administrationen? BASADMINISTRATION (för Utbildningsadministration se sid 5) Ärende Kontakta i första respektive andra hand A Anläggning/låneregistrering Anhållan/annonsering

Läs mer

Riktlinjer inför val till fakultetsstyrelse och institutionsråd perioden

Riktlinjer inför val till fakultetsstyrelse och institutionsråd perioden Fakultetskansliet RIKTLINJER 1 / 4 2014-12-11 dnr V 2014/900 Riktlinjer inför val till fakultetsstyrelse och institutionsråd perioden 2015-07-01 2018-06-30 FÖRUTSÄTTNINGAR Val till fakultetsstyrelse och

Läs mer

Campus ID. Type ID. Plats ID

Campus ID. Type ID. Plats ID OBS! Campus-ID och Type-ID begränsar sökningar till vald kategori, dvs. precis valen i dropdown-menyn. Plats-ID används för att centrera kartan till en viss plats. Campus ID 1 Campus Umeå 2 Konstnärligt

Läs mer

Kalender. Högskoleservice

Kalender. Högskoleservice 2013 Kalender Högskoleservice 1 tisdag 1 2 onsdag 3 torsdag 4 fredag 5 lördag 6 söndag 7 måndag 2 8 tisdag 9 onsdag 10 torsdag 11 fredag 12 lördag 13 söndag 14 måndag 3 15 tisdag 16 onsdag 17 torsdag 18

Läs mer

Välkommen som ny gruppledare på MBW!

Välkommen som ny gruppledare på MBW! Till nya medarbetare på MBW Del 4 gruppledare Välkommen som ny gruppledare på MBW! Här kommer information om praktiska saker som är bra att veta. Välkommen till MBW!... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

Foto: Sofie Samrell. Ljunggårdens omvårdnadsboende - personalrutiner. Vård- och omsorgsförvaltningen

Foto: Sofie Samrell. Ljunggårdens omvårdnadsboende - personalrutiner. Vård- och omsorgsförvaltningen Foto: Sofie Samrell Ljunggårdens omvårdnadsboende - personalrutiner Vård- och omsorgsförvaltningen Välkommen till Ljunggården Vi hälsar dig välkommen till Ljunggårdens omvårdnadsboende. Du är en viktig

Läs mer

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post 1(8) Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post Sammanfattning: Vid användning av e-post gäller samma lagar och regler som för pappershandlingar när det gäller vad som är allmän handling samt registrering,

Läs mer