Medarbetarundersökning MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)"

Transkript

1 MEDARBETARUNDERSÖKNING 213

2 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten och svarsfrekvens står på nästa sida. Resultaten presenteras grafiskt dels som frekvenser och dels som genomsnitt. I tillägg visas genomsnittsresultat per fråga uppdelat på bakgrundsvariabler i slutet av undersökningen. I frekvensdiagrammen visas andelen som har svarat Vet ej till vänster. Dessa är inte inkluderade i frekvensfördelningen. Längst till höger visas en jämförelse med historisk data samt eventuella överliggande nivåer. Längst ner på sidan syns ett förklarande exempel på ett frekvensdiagram. Spindeldiagrammen visar genomsnitt på frågorna jämfört med historik och eventuella överliggande nivåer. Detta ger en snabb överblick över frågorna i rapporten. Frågor som saknar ett historiskt värde placeras på en egen del av spindeldiagrammet. Ordningen mellan frekvensdiagrammen och spindeldiagrammen kan därför skilja sig åt. Frågor med färre än 6 svar tas bort, detta kan ibland leda till att spindeldiagrammet vrids.

3 SVARSFREKVENS 2 Svarsfrekvens: Antal svar Slutfört 75% 123 Ej slutförd 25% 4 25% 5 75% 1 Svarsfrekvens uppdelat på medarbetare/anställd doktorand Medarbetare/Doktorand Medarbeta re Doktorand Anställd doktorand Total Svarsfrekvens - Medarbetare 73,5 78,5 75,5 <6, <7, <8, <9, 9, Svarsfrekvens uppdelat på kön Kön K M (blank) Total Svarsfrekvens - Medarbetare 73,9 78,8 75,5 <6, <7, <8, <9, 9, Svarsfrekvens uppdelat på befattningsgrupp Befattningsgrupp Administra tiv pers Biblioteks pers Forskarstu derande Lärare Teknisk pers Övrig pers (blank) Total Svarsfrekvens - Medarbetare 6, 77,3 77,8 64,3 75,5 <6, <7, <8, <9, 9,

4 STÖRSTA SKILLNAD MOT LIU 3 Jag är nöjd med den hjälp jag de senaste 12 månaderna fått i samband med arbetsrelaterade hälsoproblem,9 Min avdelning/enhet är fri från konflikter som påverkar mitt arbete negativt,6 Jag har en hanterbar balans mellan forskning och undervisning,5 Min avdelning/enhet är fri från attityder och beteenden som kan såra eller kränka andra medarbetare,5 Jag känner till den forskning och de resultat som nås på min avdelning/enhet,4 Jag diskuterar frågor och utmaningar som uppstår i arbetet med mina arbetskamrater -,1 Jag känner till vilka principer som påverkar lönesättningen för mig som doktorand, dvs principerna i den så kallade doktorandlönestegen - Jag upplever att institutionen/enheten arbetar aktivt med frågor kring hälsa och stress - Jag känner till institutionens prioriteringar för framtida utveckling -,3 Jag känner till universitetets strategi -, Negativ förändring Positiv förändring

5 STÖRSTA FÖRÄNDRING SEDAN 21 4 Jag har en hanterbar balans mellan forskning och undervisning,4 Jag får möjlighet till den kompetensutveckling jag behöver för att kunna utföra mina arbetsuppgifter Jag känner till universitetets strategi,1 Jag har de förutsättningar jag behöver för att kunna utföra mitt arbete,1 Min avdelning/enhet är fri från konflikter som påverkar mitt arbete negativt,1 Medarbetarsamtalet har resulterat i en plan för mig -,3 Verkar aktivt för att alla inom vår avdelning/enhet ska arbeta och utvecklas i linje med verksamhetens mål -,4 Jag känner till institutionens prioriteringar för framtida utveckling -,5 Universitetets strategi är bra -,6 Jag tycker att institutionens prioriteringar är bra -, Negativ förändring Positiv förändring

6 ÖVERSIKT 5 Arbetsplatsindikator Övrigt Förutsättningar i organisationen Medarbetar och lönesamtal Chefskap Samverkan och kunskapsdelning Medarbetarskap Min arbetsituation LiU

7 ÖVERSIKT 6 Vet ej 213 Arbetsplatsindikator ,,1 Förutsättningar i organisationen 9% ,6-3,6, Chefskap 2% ,3 -,1 4, Medarbetarskap 1% ,4 -,3, Min arbetssituation 2% , - Samverkan och kunskapsdelning 3% ,3 -,3 Medarbetarsamtal och lönesamtal 5% ,7 -,1 3,6,1 Övrigt 6% , 3,9 25% 5 75% 1 21 LiU Instämmer inte alls Instämmer helt 5

8 ARBETSPLATSINDIKATOR 7 Arbetsplatsindikatorn är ett sammanfattande mått på medarbetarnas uppfattning om arbetsplatsen. Indikatorn baseras på frågan "Sammanfattningsvis tycker jag att LiU är en god arbetsplats". Vet ej 213 Arbetsplatsindikator ,,1 25% 5 75% 1 21 LiU Instämmer inte alls Instämmer helt 5 Nedan ser du ett diagram som visar hur många avdelningar, totalt för LiU, som fått en viss nivå på arbetsplatsindikatorn. Endast enheter med minst 6 svar ingår i diagrammet.

9 FÖRUTSÄTTNINGAR I ORGANISATIONEN 8 Jag anser att jag arbetar i en attraktiv akademisk miljö Jag känner till universitetets strategi Min avdelnings/enhets arbetssätt och rutiner bidrar till att vi når avdelningens/enhetens mål Universitetets strategi är bra Fördelningen av roller och uppgifter på min avdelning/enhet gör att vårt samarbete underlättas Jag känner till institutionens prioriteringar för framtida utveckling På min institution/motsvarande är det tydligt vem som fattar beslut i olika frågor. Jag tycker att institutionens prioriteringar är bra På min avdelning/enhet har vi tydliga roller och uppgifter Förväntningarna på mig som medarbetare är tydliga LiU

10 FÖRUTSÄTTNINGAR I ORGANISATIONEN 9 Vet ej 213 Förutsättningar i organisationen 9% ,6-3,6, Jag känner till universitetets strategi 3% ,1 3,,1 3,5 -,4 Universitetets strategi är bra 28% ,5 -,6 3,6 -,1 Jag känner till institutionens prioriteringar för framtida utveckling (1) 5% ,9 3,4 -,5 3,2 -,3 Jag tycker att institutionens prioriteringar är bra (2) ,5 4,4 -,9 3,5, På min institution/motsvarande är det tydligt vem som fattar beslut i olika frågor. 1% ,6 25% 5 75% 1 21 LiU Instämmer inte alls Instämmer helt 5 (1) Frågan ställdes 21 som "Jag känner till institutionens/enhetens strategi" (2) Frågan ställdes 21 som "Institutionens/enhetens strategi är bra"

11 FÖRUTSÄTTNINGAR I ORGANISATIONEN 1 Vet ej 213 Förutsättningar i organisationen 9% ,6-3,6, Förväntningarna på mig som medarbetare är tydliga (1) ,9-3,7 På min avdelning/enhet har vi tydliga roller och uppgifter (2) , 4,, 3,7,3 Fördelningen av roller och uppgifter på min avdelning/enhet gör att vårt samarbete underlättas 4% ,9 3,6,3 Min avdelnings/enhets arbetssätt och rutiner bidrar till att vi når avdelningens/enhetens mål 4% ,7,1 Jag anser att jag arbetar i en attraktiv akademisk miljö ,9 25% 5 75% 1 21 LiU Instämmer inte alls Instämmer helt 5 (1) Frågan ställdes 21 som "Kraven på mig som medarbetare är tydliga" (2) Frågan ställdes 21 som "På min arbetsplats har vi tydliga roller och uppgifter"

12 CHEFSKAP 11 Har ett engagerande och motiverande ledarskap Har regelbundna möten med medarbetarna Tar snabbt tag i problem när de uppstår Ger återkoppling på ett sätt som stödjer min utveckling Visar förtroende för mig som medarbetare Verkar aktivt för att alla inom vår avdelning/enhet ska arbeta och utvecklas i linje med verksamhetens mål Är oftast tillgänglig när jag behöver henne/honom Är bra på att tillvarata min kompetens Prioriterar och fattar beslut utifrån verksamhetens behov och mål Är lyhörd när jag framför synpunkter Följer upp mål och innehåll för avdelningens/enhetens verksamhet Visar respekt för medarbetarnas lika värde Tar initiativ till att min avdelning/enhet diskuterar mål och innehåll för verksamheten Ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete LiU

13 CHEFSKAP 12 Vet ej 213 Chefskap 2% ,3 -,1 4, Ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete ,4 4,3,1 Har regelbundna möten med medarbetarna 1% ,3 -,1, Ger återkoppling på ett sätt som stödjer min utveckling ,9 4, -,1 3,6,3 Tar initiativ till att min avdelning/enhet diskuterar mål och innehåll för verksamheten ,9,1 Verkar aktivt för att alla inom vår avdelning/enhet ska arbeta och utvecklas i linje med verksamhetens mål 6% ,9 4,3 -,4 3,7 Följer upp mål och innehåll för avdelningens/enhetens verksamhet 7% ,9 3,7 Prioriterar och fattar beslut utifrån verksamhetens behov och mål 6% ,9 25% 5 75% 1 Instämmer inte alls Instämmer helt 5 21 LiU

14 CHEFSKAP 13 Vet ej 213 Chefskap 2% ,3 -,1 4, Är oftast tillgänglig när jag behöver henne/honom ,3 Är bra på att tillvarata min kompetens 2% ,1 3,9 Är lyhörd när jag framför synpunkter 2% ,3 4,4 -,1,1 Visar förtroende för mig som medarbetare ,5 4,4,1 Tar snabbt tag i problem när de uppstår 2% ,,1 Visar respekt för medarbetarnas lika värde 1% ,5 4,6 -,1 4,3 Har ett engagerande och motiverande ledarskap 1% ,9,3 25% 5 75% 1 Instämmer inte alls Instämmer helt 5 21 LiU

15 MEDARBETARSKAP 14 Jag rekommenderar gärna andra att söka arbete på LiU Som medarbetare är jag engagerad och ansvarstagande Jag är stolt över att arbeta på LiU Jag bidrar aktivt till förbättrings- och utvecklingsarbete på min avdelning/enhet På min avdelning finns en aktiv diskussion om vår verksamhet som leder till utveckling av verksamheten LiU

16 MEDARBETARSKAP 15 Vet ej 213 Medarbetarskap 1% ,4 -,3, På min avdelning/enhet finns en aktiv diskussion om vår verksamhet som leder till utveckling av verksamheten 2% ,6 Jag bidrar aktivt till förbättrings- och utvecklingsarbete på min avdelning/enhet 1% , 3,9,1 Som medarbetare är jag engagerad och ansvarstagande 1% ,4 4,4, Jag rekommenderar gärna andra att söka arbete på LiU ,3 -,1,1 Jag är stolt över att arbeta på LiU ,4 -,1 25% 5 75% 1 21 LiU Instämmer inte alls Instämmer helt 5 (1) Frågan ställdes 21 som "På vår arbetsplats strävar vi alltid efter att identifiera kundens behov" (2) Frågan ställdes 21 som "På vår arbetsplats strävar vi alltid efter att göra kunden/motsvarande nöjd"

17 MIN ARBETSSITUATION 16 Jag signalerar till min närmaste chef eller mina arbetskamrater när jag behöver avlastning eller hjälp med att prioritera mellan arbetsuppgifter Mitt arbete är meningsfullt Jag upplever min arbetsmängd som hanterbar Det känns roligt att gå till arbetet Jag har en hanterbar balans mellan forskning och undervisning Mina arbetsuppgifter är stimulerande Jag har de förutsättningar jag behöver för att kunna utföra mitt arbete Jag har tillräckliga befogenheter för att kunna ta det ansvar som förväntas av mig Jag får möjlighet till den kompetensutveckling jag behöver för att kunna utföra mina arbetsuppgifter Jag är delaktig i utformningen av mina arbetsuppgifter LiU

18 MIN ARBETSSITUATION 17 Jag har en bra balans mellan arbete och fritid Jag är nöjd med den introduktion jag fick i samband med att jag började på min nuvarande arbetsplats Jag upplever att institutionen/enheten arbetar aktivt med frågor kring hälsa och stress Avdelningsmötena/arbetsplatsträffarna genomförs på ett välfungerande sätt Jag är nöjd med den hjälp jag de senaste 12 månaderna fått i samband med arbetsrelaterade hälsoproblem Samverkan med det omgivande samhället värdesätts på min avdelning/enhet LiU:s lokalers utformning och utrustning motsvarar de behov jag har för att kunna bedriva undervisning i olika former Jag känner till den forskning och de resultat som nås på min avdelning/enhet LiU:s lokaler är ändamålsenliga för och anpassade till forskningsverksamheten På min avdelning/enhet diskuterar vi ofta pedagogiska frågor LiU

19 MIN ARBETSSITUATION 18 Vet ej 213 Min arbetssituation 2% , - Mitt arbete är meningsfullt ,3 4,3, 4,4 -,1 Det känns roligt att gå till arbetet 1% ,,1 Mina arbetsuppgifter är stimulerande ,4 -, Jag har tillräckliga befogenheter för att kunna ta det ansvar som förväntas av mig 1% ,3 -,1, Jag är delaktig i utformningen av mina arbetsuppgifter ,5 4,5, 4,3 25% 5 75% 1 21 LiU Instämmer inte alls Instämmer helt 5

20 MIN ARBETSSITUATION 19 Vet ej 213 Min arbetssituation 2% , - Jag får möjlighet till den kompetensutveckling jag behöver för att kunna utföra mina arbetsuppgifter (1) 1% ,3 4,,3 Jag har de förutsättningar jag behöver för att kunna utföra mitt arbete (2) ,3,1 4,,3 Jag upplever min arbetsmängd som hanterbar ,7 3,6,1 Jag har en hanterbar balans mellan forskning och undervisning (3) 7% ,7,4 3,6,5 Jag signalerar till min närmaste chef eller mina arbetskamrater när jag behöver avlastning eller hjälp med att prioritera mellan arbetsuppgifter 3% ,7,1 25% 5 75% 1 Instämmer inte alls Instämmer helt 5 (1) Frågan ställdes 21 som "Jag får den kompetensutveckling jag behöver för att kunna utföra mina arbetsuppgifter" (2) Frågan ställdes 21 som "Jag har de resurser jag behöver för att kunna utföra mitt arbete" (3) Frågan ställdes 21 som "Jag har en rimlig balans mellan forskning och undervisning" 21 LiU

21 MIN ARBETSSITUATION 2 Det händer att jag upplever stress på arbetet som påverkar mitt välbefinnande: Antal svar Dagligen 5% 6 Någon gång per vecka 37% 43 Någon gång per månad 32% 38 Någon gång under året 22% 26 Aldrig 3% 4 25% 5 75% 1 Det händer att jag upplever stress på arbetet som påverkar mitt välbefinnande, och som är kopplad till faktorer: Antal svar Inom mina arbetsuppgifter 79% 69 Inom min avdelning/enhet 22% 19 Inom institutionen 22% 19 Inom LiU 21% 18 Utanför LiU 22% 19 25% 5 75% 1

22 MIN ARBETSSITUATION 21 Vet ej 213 Min arbetssituation 2% , - Jag har en bra balans mellan arbete och fritid ,6 3,6, Jag upplever att institutionen/enheten arbetar aktivt med frågor kring hälsa och stress 9% , 3,2-25% 5 75% 1 Instämmer inte alls Instämmer helt 5 21 LiU

23 MIN ARBETSSITUATION 22 Har du under de senaste 12 månaderna haft hälsoproblem (fysiska eller psykiska besvär) som du uppfattat haft samband med ditt arbete? Antal svar Dagligen 1% 1 Någon gång per vecka 7% 7 Någon gång per månad 2 21 Någon gång per år 29% 31 Aldrig 43% 46 25% 5 75% 1 Nedanstående fråga ställdes enbart till de som upplevt hälsoproblem under de senaste 12 månaderna. Har du sökt hjälp på din institution/motsvarande för hälsoproblemen som du uppfattat haft samband med ditt arbete Antal svar Ja 1 6 Nej % 5 75% 1

24 MIN ARBETSSITUATION 23 Nedanstående fråga ställdes enbart till de som sökt hjälp på sin institution/motsvarande för hälsoproblem som de uppfattat haft samband med deras arbete. Vet ej 213 Min arbetssituation 2% , - Jag är nöjd med den hjälp jag de senaste 12 månaderna fått i samband med arbetsrelaterade hälsoproblem ,5 3,6,9 25% 5 75% 1 Instämmer inte alls Instämmer helt 5 21 LiU

25 MIN ARBETSSITUATION 24 Vet ej 213 Min arbetssituation 2% , - LiU:s lokalers utformning och utrustning motsvarar de behov jag har för att kunna bedriva undervisning i olika former 7% ,7,1 LiU:s lokaler är ändamålsenliga för och anpassade till forskningsverksamheten 3% ,9,1 På min avdelning/enhet diskuterar vi ofta pedagogiska frågor ,5 3,3 Jag känner till den forskning och de resultat som nås på min avdelning/enhet ,7,4 Samverkan med det omgivande samhället värdesätts på min avdelning/enhet 1% ,9 3,7 Avdelningsmötena/arbetsplatsträffarna genomförs på ett välfungerande sätt ,9,1 Jag är nöjd med den introduktion jag fick i samband med att jag började på min nuvarande arbetsplats ,9 3,7 25% 5 75% 1 Instämmer inte alls Instämmer helt 5 21 LiU

26 SAMVERKAN OCH KUNSKAPSSPRIDNING 25 På min avdelning/enhet agerar vi mot attityder och beteenden som kan såra eller kränka andra medarbetare På min institution/motsvarande har vi ett bra samarbete mellan lärare, doktorander samt teknisk och administrativ personal Min avdelning/enhet är fri från attityder och beteenden som kan såra eller kränka andra medarbetare På min avdelning/enhet delar vi med oss till varandra av vår kunskap och våra erfarenheter På min avdelning/enhet känner jag mig trygg, respekterad och accepterad som den jag är Kommunikationsklimatet inom min avdelning/enhet präglas av ärlighet och goda avsikter Jag diskuterar frågor och utmaningar som uppstår i arbetet med mina arbetskamrater Min avdelning/enhet är fri från konflikter som påverkar mitt arbete negativt På min avdelning/enhet inspireras och lär vi oss av andra avdelningar inom universitetet Mina kollegors närvaro på avdelningen/enheten är tillräcklig På min avdelning/enhet uppmuntras vi till att föra fram och diskutera nya idéer Jag får konstruktiv återkoppling på utfört arbete av kollegor LiU

27 SAMVERKAN OCH KUNSKAPSSPRIDNING 26 Vet ej 213 Samverkan och kunskapsdelning 3% ,3 -,3 På min institution/motsvarande har vi ett bra samarbete mellan lärare, doktorander samt teknisk och administrativ personal (1) 2% ,1 4,,1 På min avdelning/enhet uppmuntras vi till att föra fram och diskutera nya idéer 1% , På min avdelning/enhet delar vi med oss till varandra av vår kunskap och våra erfarenheter (2) 1% ,4-3,9,3 På min avdelning/enhet inspireras och lär vi oss av andra avdelningar inom universitetet 4% ,1 3,1, Jag diskuterar frågor och utmaningar som uppstår i arbetet med mina arbetskamrater ,1 På min avdelning/enhet känner jag mig trygg, respekterad och accepterad som den jag är 1% ,4 25% 5 75% 1 21 LiU Instämmer inte alls Instämmer helt 5 (1) Frågan ställdes 21 som "På min arbetsplats har vi ett bra samarbete mellan olika yrkeskategorier" (2) Frågan ställdes 21 som "På min arbetsplats delar vi med oss till varandra av vår kunskap och erfarenheter"

28 SAMVERKAN OCH KUNSKAPSSPRIDNING 27 Vet ej 213 Samverkan och kunskapsdelning 3% ,3 -,3 Kommunikationsklimatet inom min avdelning/enhet präglas av ärlighet och goda avsikter (1) 1% ,3 4,3, 3,9,4 Min avdelning/enhet är fri från konflikter som påverkar mitt arbete negativt (2) 1% ,1 3,6,6 Min avdelning/enhet är fri från attityder och beteenden som kan såra eller kränka andra medarbetare 2% ,3,5 På min avdelning/enhet agerar vi mot attityder och beteenden som kan såra eller kränka andra medarbetare 15% , 3,7,3 Mina kollegors närvaro på avdelningen/enheten är tillräcklig (3) 2% ,4 4,6-4,,4 Jag får konstruktiv återkoppling på utfört arbete av kollegor 1% ,9 -,1 3,6 25% 5 75% 1 21 LiU Instämmer inte alls Instämmer helt 5 (1) Frågan ställdes 21 som "Kommunikationsklimatet inom min arbetsplats präglas av ärlighet och goda avsikter" (2) Frågan ställdes 21 som "Inom min arbetsplats finns det konflikter som påverkar arbetet negativt" (Skalan har vänts i den tidigare undersökningen) (3) Frågan ställdes 21 som "Min och mina kollegors närvaro på arbetsplatsen är tillräcklig"

29 LIKA VILLKOR 28 Pga integritetsskäl redovisas enskilda frågor om negativ särbehandling endast på institutionsnivå/motsvarande. Vid avdelningar med fler än 2 svar presenteras ett sammanslaget index över samtliga diskrimineringsgrunder. Har du personligen, under de senaste två åren, varit utsatt för negativ särbehandling? Antal svar Ja 4% 5 Nej 96% % 5 75% 1 Av vem har du upplevt dig negativt särbehandlad? Antal svar Kollega 67% 2 Chef 33% 1 Student Annan 33% 1 25% 5 75% 1

30 LIKA VILLKOR 29 Har du, under de senaste två åren, upplevt dig negativt särbehandlad i ditt arbete på grund av ditt kön Antal svar Nej 1 3 Ja, vid tjänstetillsättning... Ja, vid lönesättning... Ja, i den sociala arbetsmiljön (såvä... Ja, i...kontakt... med student Annat 25% 5 75% 1

31 LIKA VILLKOR 3 Har du, under de senaste två åren, upplevt dig negativt särbehandlad i ditt arbete på grund av din ålder Antal svar Nej 67% 2 Ja, Vid tjänstetillsättning Ja, Vid lönesättning 33% 1 Ja, I den sociala arbetsmiljön (såväl i personal-/lunchrum som i olika arbetssituationer) Ja, I kontakt med student Annat 25% 5 75% 1

32 LIKA VILLKOR 31 Har du, under de senaste två åren, upplevt dig negativt särbehandlad i ditt arbete på grund av din sexuella läggning Antal svar Nej 1 3 Ja, Vid tjänstetillsättning Ja, Vid lönesättning Ja, I den sociala arbetsmiljön (såväl i personal-/lunchrum som i olika arbetssituationer) Ja, I kontakt med student Annat 25% 5 75% 1

33 LIKA VILLKOR 32 Har du, under de senaste två åren, upplevt dig negativt särbehandlad i ditt arbete på grund av funktionshinder Antal svar Nej 67% 2 Ja, Vid tjänstetillsättning Ja, Vid lönesättning Ja, I den sociala arbetsmiljön (såväl i personal-/lunchrum som i olika arbetssituationer) 33% 1 Ja, I kontakt med student Annat 25% 5 75% 1

34 LIKA VILLKOR 33 Har du, under de senaste två åren, upplevt dig negativt särbehandlad i ditt arbete på grund av din etniska tillhörighet Antal svar Nej 1 3 Ja, Vid tjänstetillsättning Ja, Vid lönesättning Ja, I den sociala arbetsmiljön (såväl i personal-/lunchrum som i olika arbetssituationer) Ja, I kontakt med student Annat 25% 5 75% 1

35 LIKA VILLKOR 34 Har du, under de senaste två åren, upplevt dig negativt särbehandlad i ditt arbete på grund av könsöverskridande identitet/uttryck Antal svar Nej 1 3 Ja, Vid tjänstetillsättning Ja, Vid lönesättning Ja, I den sociala arbetsmiljön (såväl i personal-/lunchrum som i olika arbetssituationer) Ja, I kontakt med student Annat 25% 5 75% 1

36 LIKA VILLKOR 35 Har du, under de senaste två åren, upplevt dig negativt särbehandlad i ditt arbete på grund av något annat [än kön, ålder, sexuell läggning, funktionshinder, etnisk tillhörighet, religion/trosuppfattning eller könsöverskridande identitet/uttryck] Antal svar Nej 8 4 Ja, Vid tjänstetillsättning Ja, Vid lönesättning 2 1 Ja, I den sociala arbetsmiljön (såväl i personal-/lunchrum som i olika arbetssituationer) Ja, I kontakt med student Annat 25% 5 75% 1

37 LIKA VILLKOR 36 Vet du vart du kan vända dig om du själv eller någon annan blir utsatt för negativ särbehandling? Antal svar Ja 59% 73 Nej 41% 5 25% 5 75% 1

38 MEDARBETARSAMTAL OCH LÖNESAMTAL 37 I lönesamtalet gjordes en utvärdering av mina prestationer och resultat i förhållande till lönekriterierna Mitt medarbetarsamtal kändes meningsfullt Jag känner till vilka principer som påverkar lönesättningen för mig som doktorand, dvs principerna i den så kallade doktorandlönestegen Medarbetarsamtalet har resulterat i en plan för mig Medarbetar- och karriärvägledningssamtalet har resulterat i en plan för mig Jag känner till vilka kriterier som påverkar lönesättningen för mig Medarbetar- och karriärvägledningssamtalet kändes meningsfullt LiU

39 MEDARBETARSAMTAL OCH LÖNESAMTAL 38 Jag har blivit erbjuden medarbetarsamtal(- och karriärvägledningssamtal) med min chef (nuvarande eller tidigare chef för min avdelning/enhet) under de senaste 12 månaderna? Antal svar Ja 73% 92 Nej 25% 31 Nej, men jag har inte varit anställd vid LiU i 12 månader 2% 3 25% 5 75% 1

40 MEDARBETARSAMTAL OCH LÖNESAMTAL 39 Vet ej 213 Medarbetarsamtal och lönesamtal 5% ,7 -,1 3,6,1 Mitt medarbetarsamtal kändes meningsfullt ,9 -,1 Medarbetar- och karriärvägledningssamtalet kändes meningsfullt 11% , Medarbetarsamtalet har resulterat i en plan för mig ,4 3,7 -,3 3,4, Medarbetar- och karriärvägledningssamtalet har resulterat i en plan för mig 13% ,7 3,4,3 Jag känner till vilka kriterier som påverkar lönesättningen för mig 4% ,6-3,4 Jag känner till vilka principer som påverkar lönesättningen för mig som doktorand, dvs principerna i den så kallade doktorandlönestegen ,6-25% 5 75% 1 21 LiU Instämmer inte alls Instämmer helt 5

41 MEDARBETARSAMTAL OCH LÖNESAMTAL 4 Jag blev erbjuden ett lönesamtal i samband med senaste lönerevisionen Antal svar Ja, jag blev erbjuden ett samtal och vi hade detta lönesamtal 35% 22 Ja, jag blev erbjuden ett samtal men jag tackade nej 43% 27 Nej, jag blev inte erbjuden ett samtal 17% 11 Ej relevant, jag var inte anställd vid den tidpunkten 5% 3 25% 5 75% 1 Vet ej 213 I lönesamtalet gjordes en utvärdering av mina prestationer och resultat i förhållande till lönekriterierna. 5% ,4,4 25% 5 75% 1 21 LiU Instämmer inte alls Instämmer helt 5

42 ÖVRIGT 41 Är ett framstående forskningsuniversitet Samverkar framgångsrikt med det omgivande samhället Är ett framstående universitet inom forskarutbildning Är ett framstående universitet inom grundutbildning LiU

43 ÖVRIGT 42 Vet ej 213 Övrigt 6% , 3,9 Är ett framstående forskningsuniversitet 2% , -,1 Är ett framstående universitet inom forskarutbildning 5% , - Är ett framstående universitet inom grundutbildning 2% ,3 4,3,,1 Samverkar framgångsrikt med det omgivande samhället 15% , 4,, 3,9,1 25% 5 75% 1 21 LiU Instämmer inte alls Instämmer helt 5

44 UPPFÖLJNING 43 Vet ej 213 På min avdelning/enhet har vi haft diskussioner kring resultatet av den förra medarbetarundersökningen som har lett till utveckling av verksamheten 22% ,4 3,3,1 25% 5 75% 1 21 LiU Instämmer inte alls Instämmer helt 5

45 KORSTABELLSBILAGA 44 Nedan finns ett antal korstabeller. Dessa visar genomsnitt på frågor uppdelat på olika variabler, exempelvis kön, befattning och organisatorisk tillhörighet. Detta ger dig en möjlighet att kontrollera många av de vanligaste frågorna som dyker upp när man läser en rapport som den ovan. Tabellerna är färgkodade för att skapa en bättre överblick. Förklaringen till de olika färgkoderna syns längst ner på sidan. För att en grupp skall redovisas krävs att den har minst sex respondenter. Om det inte finns sex respondenter i gruppen läggs dessa in i kategorin "Övrigt". Om gruppen "Övrigt" är mindre än sex personer kommer den minsta kvarstående kategorin att sammanfogas med "Övrigt" för att garantera att det inte går att ta reda på resultatet för någon grupp med mindre än sex respondenter. Detta är vanligt för exempelvis uppdelningen "Kön" där resultatet av att det finns mindre än sex män eller kvinnor är att båda placeras i kategorin "Övrigt".

46 KORSTABELLSBILAGA - KÖN 45 Kön K M Total Jag känner till universitetets strategi 3,1 3,2 3,1 Universitetets strategi är bra 3,5 3,6 3,5 Jag känner till institutionens prioriteringar för framtida utveckling 2,9 2,9 2,9 Jag tycker att institutionens prioriteringar är bra 3,6 3,2 3,5 På min institution/motsvarande är det tydligt vem som fattar beslut i olika frågor. 3,7 4, Förväntningarna på mig som medarbetare är tydliga 3,7 3,9 På min avdelning/enhet har vi tydliga roller och uppgifter 3,9 4, Fördelningen av roller och uppgifter på min avdelning/enhet gör att vårt samarbete underlättas 3,9 Min avdelnings/enhets arbetssätt och rutiner bidrar till att vi når avdelningens/enhetens mål 3,9 Jag anser att jag arbetar i en attraktiv akademisk miljö Ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete 4,4 4,4 4,4 Har regelbundna möten med medarbetarna 4,3 Ger återkoppling på ett sätt som stödjer min utveckling 4, 3,9 Tar initiativ till att min avdelning/enhet diskuterar mål och innehåll för verksamheten 3,9 4, 3,9 Verkar aktivt för att alla inom vår avdelning/enhet ska arbeta och utvecklas i linje med verksamhetens mål 3,9 3,9 Följer upp mål och innehåll för avdelningens/enhetens verksamhet 3,9 Prioriterar och fattar beslut utifrån verksamhetens behov och mål Är oftast tillgänglig när jag behöver henne/honom 4,4 4,3 Är bra på att tillvarata min kompetens Är lyhörd när jag framför synpunkter 4,4 4,3 Visar förtroende för mig som medarbetare 4,6 4,4 4,5 Tar snabbt tag i problem när de uppstår Visar respekt för medarbetarnas lika värde 4,5 4,3 4,5 Har ett engagerande och motiverande ledarskap På min avdelning/enhet finns en aktiv diskussion om vår verksamhet som leder till utveckling av verksamheten 3,7 4, <3, <3,5 <4, <4,5 4,5

47 KORSTABELLSBILAGA - KÖN 46 Kön K M Total Jag bidrar aktivt till förbättrings- och utvecklingsarbete på min avdelning/enhet 4, 4, Som medarbetare är jag engagerad och ansvarstagande 4,4 4,4 4,4 På min avdelning/enhet strävar vi alltid efter att identifiera kundens/motsvarande behov På min avdelning/enhet strävar vi alltid efter att göra kunden/motsvarande nöjd Jag rekommenderar gärna andra att söka arbete på LiU Jag är stolt över att arbeta på LiU 4,4 Mitt arbete är meningsfullt 4,4 4,3 Det känns roligt att gå till arbetet 4,4 Mina arbetsuppgifter är stimulerande 4,3 Jag har tillräckliga befogenheter för att kunna ta det ansvar som förväntas av mig Jag är delaktig i utformningen av mina arbetsuppgifter 4,5 4,4 4,5 Jag får möjlighet till den kompetensutveckling jag behöver för att kunna utföra mina arbetsuppgifter 4,3 4,4 4,3 Jag har de förutsättningar jag behöver för att kunna utföra mitt arbete 4,3 4,3 4,3 Jag upplever min arbetsmängd som hanterbar 3,6 3,7 Jag har en hanterbar balans mellan forskning och undervisning 3,9 Jag signalerar till min närmaste chef eller mina arbetskamrater när jag behöver avlastning eller hjälp med att prioritera mellan arbetsuppgifter Jag har en bra balans mellan arbete och fritid 3,5 3,7 3,6 Jag upplever att institutionen/enheten arbetar aktivt med frågor kring hälsa och stress 2,9 3,1 3, Jag är nöjd med den hjälp jag de senaste 12 månaderna fått i samband med arbetsrelaterade hälsoproblem 4,5 4,5 4,5 LiU:s lokalers utformning och utrustning motsvarar de behov jag har för att kunna bedriva undervisning i olika former 3,9 LiU:s lokaler är ändamålsenliga för och anpassade till forskningsverksamheten 3,9 3,9 På min avdelning/enhet diskuterar vi ofta pedagogiska frågor 3,4 3,6 3,5 Jag känner till den forskning och de resultat som nås på min avdelning/enhet 4, 4,3 Samverkan med det omgivande samhället värdesätts på min avdelning/enhet 3,7 3,9 Avdelningsmötena/arbetsplatsträffarna genomförs på ett välfungerande sätt 4, 3,9 <3, <3,5 <4, <4,5 4,5

48 KORSTABELLSBILAGA - KÖN 47 Kön K M Total Jag är nöjd med den introduktion jag fick i samband med att jag började på min nuvarande arbetsplats 4, 3,7 3,9 På min institution/motsvarande har vi ett bra samarbete mellan lärare, doktorander samt teknisk och administrativ personal 4, På min avdelning/enhet uppmuntras vi till att föra fram och diskutera nya idéer 4,4 På min avdelning/enhet delar vi med oss till varandra av vår kunskap och våra erfarenheter 4,4 På min avdelning/enhet inspireras och lär vi oss av andra avdelningar inom universitetet 3,1 3,3 3,1 Jag diskuterar frågor och utmaningar som uppstår i arbetet med mina arbetskamrater På min avdelning/enhet känner jag mig trygg, respekterad och accepterad som den jag är 4,4 4,4 4,4 Kommunikationsklimatet inom min avdelning/enhet präglas av ärlighet och goda avsikter 4,5 4,3 Min avdelning/enhet är fri från konflikter som påverkar mitt arbete negativt 4,4 Min avdelning/enhet är fri från attityder och beteenden som kan såra eller kränka andra medarbetare 4,4 4,3 På min avdelning/enhet agerar vi mot attityder och beteenden som kan såra eller kränka andra medarbetare 3,9 4, Mina kollegors närvaro på avdelningen/enheten är tillräcklig 4,4 4,5 4,4 Jag får konstruktiv återkoppling på utfört arbete av kollegor 3,7 3,9 Mitt medarbetarsamtal kändes meningsfullt 2,5 3,9 Medarbetar- och karriärvägledningssamtalet kändes meningsfullt 3,9 4, Medarbetarsamtalet har resulterat i en plan för mig 3,5 3, 3,4 Medarbetar- och karriärvägledningssamtalet har resulterat i en plan för mig 3,7 3,7 3,7 Jag känner till vilka kriterier som påverkar lönesättningen för mig 3,7 3,6 3,6 Jag känner till vilka principer som påverkar lönesättningen för mig som doktorand, dvs principerna i den så kallade doktorandlönestegen 3,6 3,4 3,6 I lönesamtalet gjordes en utvärdering av mina prestationer och resultat i förhållande till lönekriterierna. 4,3 2,9 Sammanfattningsvis tycker jag att LiU är en god arbetsplats 4,3 Är ett framstående forskningsuniversitet 3,9 4, Är ett framstående universitet inom forskarutbildning 4, 4, Är ett framstående universitet inom grundutbildning 4,3 4,4 4,3 Samverkar framgångsrikt med det omgivande samhället 3,9 4, 4, <3, <3,5 <4, <4,5 4,5

Medarbetarundersökning MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Samhälls- och välfärdsstudier (ISV)

Medarbetarundersökning MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Samhälls- och välfärdsstudier (ISV) MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 LÄSVÄGLEDNING 01 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 2013. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Antal svar: Svarsfrekvens: 77% Medarbetarundersökning Linköpings Universitet. Linköpings Universitet

Antal svar: Svarsfrekvens: 77% Medarbetarundersökning Linköpings Universitet. Linköpings Universitet Medarbetarundersökning Antal svar: 2 788 Svarsfrekvens: 77% LÄSVÄGLEDNING 01 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen. Överst på första sidan av rapporten står namnet på enheten

Läs mer

MEDARBETARUNDERSÖKNING 2017

MEDARBETARUNDERSÖKNING 2017 IIeU UNIVERSITET LINKOPINGS Antal svar: 181 Svarsfrekvens: 7 MEDARBETARUNDERSÖKNING 2017 RAMB LL LÄSVÄGLEDNING 01 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 2017. Överst på första

Läs mer

Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg

Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg Linköpings Universitet Medicin och hälsa (IMH) ÖVERSIKT 07 Arbetsplatsindikator Övrigt Förutsättningar i organisationen Medarbetarsamtal och lönesamtal

Läs mer

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Sammanfattande mått 08 Medarbetarindex 7 78 76 68 Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57 Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Samverkan och kunskapsdelning 5 83 79 69 Ledarskap 5 83 77 69 Handlingskraft/medverkande

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72.

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72. Sammanfattande mått Medarbetarindex 15 67 64 Förutsättningar i organisationen 25 53 52 Personlig arbetssituation 17 64 61 Samverkan och kunskapsdelning 12 72 63 Ledarskap 18 61 61 Handlingskraft 6 82 77

Läs mer

Medarbetarindex Förutsättningar i organisationen Personlig arbetssituation

Medarbetarindex Förutsättningar i organisationen Personlig arbetssituation Sammanfattande mått 08 Medarbetarindex 14 66 68 68 Förutsättningar i organisationen 19 54 51 57 Personlig arbetssituation 19 62 64 63 Samverkan och kunskapsdelning 13 66 66 69 Ledarskap 13 74 69 Handlingskraft/medverkande

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET MEDARBETARUNDERSÖKNING 2017

LINKÖPINGS UNIVERSITET MEDARBETARUNDERSÖKNING 2017 LINKÖPINGS UNIVERSITET MEDARBETARUNDERSÖKNING 2017 OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningsperiod: 22/02 15/3 2017 Metod: Webenkät (CAWI) Svarsprocent: 74% Antal svar: 2528 Ansvarig Linköpings Universitet: Monika

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET MEDARBETARUNDERSÖKNING 2015 HUVUDRAPPORT

LINKÖPINGS UNIVERSITET MEDARBETARUNDERSÖKNING 2015 HUVUDRAPPORT LINKÖPINGS UNIVERSITET MEDARBETARUNDERSÖKNING 2015 HUVUDRAPPORT OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGEN 2015 Svarsfrekvens 77% Totalt antal svar 2788 Genomfördes som elektronisk webbenkät mellan 24 februari och 17

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön Kön Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag I samarbete med Respondenter 1330 363 Svar 1042 297 Svarsfrekvens 78% 82% NMI & Index 74 75 78 68 64 67 65 66 68 53 55 59 HME-Index NMI

Läs mer

DOKTORANDUNDERSÖKNING 2015 Svarsfrekvens: 65%

DOKTORANDUNDERSÖKNING 2015 Svarsfrekvens: 65% Antal svar: 318 DOKTORANDUNDERSÖKNING 2015 Svarsfrekvens: 65% LÄSVÄGLEDNING 01 I denna rapport presenteras resultaten från doktorandundersökningen 2015. Överst på första sidan av rapporten står namnet

Läs mer

Medarbetarindex. 7 79 67 63 63. Förutsättningar i organisationen. 6 78 65 61 61. Samverkan och kunskapsdelning. 10 74 55 56 56

Medarbetarindex. 7 79 67 63 63. Förutsättningar i organisationen. 6 78 65 61 61. Samverkan och kunskapsdelning. 10 74 55 56 56 Sammanfattande mått (-5) 0 Medarbetarindex. 7 79 67 63 63 Förutsättningar i organisationen. 6 78 65 61 61 Samverkan och kunskapsdelning. 7 55 56 56 Personlig arbetssituation. 77 6 62 6 Stress. *) 25 6

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012 1 Arvika kommun medarbetarundersökning rapport - 2012 Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning o bolag) 2012: 1739 av 2385 (73%) Skala 1-5: (1=instämmer inte alls... 5=instämmer helt) 4-5 grön stapel

Läs mer

Värderingsfaktorer. Diagram. Skala 1-6, 1=Instämmer inte alls och 6=Instämmer helt. Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden.

Värderingsfaktorer. Diagram. Skala 1-6, 1=Instämmer inte alls och 6=Instämmer helt. Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden. Diagram Värderingsfaktorer Diagram Diagram 5. Ledarskap - ja/nej Diagram 7. Kompetensutveckling - ja/nej Procent Värderingsfaktorer Fråga 1+2 3+4 5+6 1. Delaktighet och påverkan 9,2% 43,9% 47% 4,2 2. Information

Läs mer

Arbetsmiljöenkät 2011

Arbetsmiljöenkät 2011 Arbetsmiljöenkät 2011 SU total Kvalitetsområden Index Kvalitetsområden Diagrammet visar medarbetarnas omdöme på respektive kvalitets område. Bakom varje kvalitetsområde finns ett antal frågor som medarbetarna

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI)

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Umeå Universitet Projektledare Quicksearch: Anna Kilander Tiina Stridh Syfte och Bakgrund SYFTE Medarbetarundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att

Läs mer

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011 Sida 1 av 11 Riksgälden medarbetarundersökning rapport - Mars 2011 Antal svar på Totalt 2011: 146 av 167 (87%) Antal svar på Totalt 2009: 140 av 149 (94%) Antal svar på Totalt 2007: 140 av 152 (92%) Skala

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Medarbetarundersökning Region Uppsala

Medarbetarundersökning Region Uppsala Medarbetarundersökning 2018 Region Uppsala Om undersökningen Undersökningen genomfördes mellan den 8 28 oktober 2018 via epost som innehöll en personlig länk. Fem automatiska påminnelser har skickats till

Läs mer

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 kommun Samlingsbild 09 08 09 09 Medarbetarindex 5 78 69 68 Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71 Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 Personlig arbetssituation 15 72 78 73 73 Arbetsförutsättningar 5 74 81

Läs mer

Nacka kommun MU Resultatrapport Totalt. Skala: 1 till 5. Grupper och svarsstatistik. % Positiva 4-5. % Neutrala 3.

Nacka kommun MU Resultatrapport Totalt. Skala: 1 till 5. Grupper och svarsstatistik. % Positiva 4-5. % Neutrala 3. Nacka kommun MU 2018 Resultatrapport Totalt Skala: 1 till 5 % Positiva 4-5 % Neutrala 3 % Negativa 1-2 Frekvens = Svarsfrekvens per fråga/område Medelvärde redovisas med två decimaler vid sidan om staplarna

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI)

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Karolinska Institutet Projektledare Quicksearch: Anna Kilander Syfte och Bakgrund SYFTE Medarbetarundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att kartlägga

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Resultatrapport för Totalt Nacka kommun

Resultatrapport för Totalt Nacka kommun Sida 1 av 31 Medarbetarundersökning 2017 Nacka kommun rapport för Totalt Nacka kommun Stapel 1: svar på Totalt Nacka kommun 2017: 3557 av 3956 (90%). MI: 75 Stapel 2: svar på Totalt Nacka kommun 2016:

Läs mer

OP Assistans - Medarbetarundersökning 2017

OP Assistans - Medarbetarundersökning 2017 OP Assistans - Medarbetarundersökning 2017 Total Total Antal svarande: 297 st 297 51 % ÖVERGRIPANDE RESULTAT NMI - Nöjd Medarbetar Index Index NMI 4,3 Arbetssituation 4,0 Arbetsmiljö 4,2 Mål och visioner

Läs mer

Prestationsnivå Gävle kommun. QWC, Page 1 of 97

Prestationsnivå Gävle kommun. QWC, Page 1 of 97 Prestationsnivå QWC, Page 1 of 97 Förbättringsområden Höga värden önskvärda utom på utmattning där låga värden anger låg utmattning samt arbetstakt där 25-30 är optimalt. QWC, Page 2 of 97 Medarbetarkraft

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012 1(9) Region Gotlands Medarbetarenkät rapport - 2012 Antal svar på Region Gotland 2012: 4638 av 5694 (81%) Antal svar på Region Gotland 2011: 4912 av 5819 (84%) Positiva svar på skala 1 till 5 är 4-5. Frekvens:

Läs mer

Medarbetarpolicy i Landstinget

Medarbetarpolicy i Landstinget MISSIV 2012-06-13 LJ2012/690 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Medarbetarpolicy i Landstinget Bakgrund I samband med att Landstingets chefspolicy omarbetades under 2011 aktualiserades frågan

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (14) Medarbetarundersökning 2016 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän): 1875 av

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100 Medarbetarenkät 2014 Lycksele / MSF Svarsfrekvens: 100 1 2 MSF Lycksele Mål och uppdrag 50,6% 36,4% 13% 0% 4,1 4,6 Kompetens och utveckling 80% 14,3% 5,7% 0% 5 4,7 Information 90,5% 9,5% 0% 0% 5,2 4,9

Läs mer

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Huvudresultat Mars 2010 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun 2010, sid 1 Fakta om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på

Läs mer

Lönebildnings processen

Lönebildnings processen Lönebildnings processen Utbildnings förvaltningen Från och med hösten 2014 Namn: Lotta Gylling Datum: 2014-05-15 Utbildningsförvaltningen Styrcykel/Årscykel dec jan Vårterminen börjar Medarbetarsamtal

Läs mer

Pysslingen förskolor Medarbetarundersökning 2013. Gläntan Antal svar: 22 st Svarsfrekvens: 100 procent

Pysslingen förskolor Medarbetarundersökning 2013. Gläntan Antal svar: 22 st Svarsfrekvens: 100 procent Medarbetarundersökning Antal svar: st Svarsfrekvens: procent Presentation Om undersökningen Resultat - NMI, Ledarskap, Engagemang och Attraktivitet Index per frågeområde Resultat per fråga Verksamhetsspecifika

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 1. Arbetssätt och uppdrag 1. Jag är insatt i målen för min grupp/enhet/avdelning. c c c c c c 2. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. c c c c c c 3....

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Stockholms Stad Svarsfrekvens: 81% Antal svar: Magdalena Bosson

Stockholms Stad Svarsfrekvens: 81% Antal svar: Magdalena Bosson MEDARBETARENKÄTEN 2019 Stockholms Stad Svarsfrekvens: 81% Antal svar: 32 080 Magdalena Bosson Inledning Det är viktigt för staden att vara en bra arbetsgivare med arbetsplatser där medarbetarna trivs och

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

ICT - Inklusive undernoder KTH

ICT - Inklusive undernoder KTH ICT - Inklusive undernoder KTH Medarbetarundersökning Rapport ICT skolan 2013 ICT - Inklusive undernoder Bakgrund I det här dokumentet kan du ta del av resultatet för din avdelning samt jämföra det med

Läs mer

Helsingborgs stad Socialförvaltningen

Helsingborgs stad Socialförvaltningen Helsingborgs stad Socialförvaltningen 336 respondenter Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna

Läs mer

Medarbetarenkäten 2017 Förvaltningsrapport Östermalm SDF. stockholm.se

Medarbetarenkäten 2017 Förvaltningsrapport Östermalm SDF. stockholm.se Medarbetarenkäten 2017 Förvaltningsrapport stockholm.se Innehåll - Bakgrund och syfte - Om undersökningen - Redovisning av resultat - Instruktionssida - Aktivt medskapandeindex (AMI) - Analysmodellen -

Läs mer

Enhetsrapport 2015. Pysslingen Förskolor - medarbetare Gläntan

Enhetsrapport 2015. Pysslingen Förskolor - medarbetare Gläntan Enhetsrapport Pysslingen Förskolor - medarbetare Gläntan Svarsfrekvens Gläntan % ( svarande/ mottagare) Svarsfrekvens Pysslingen Förskolor 8% (9 svarande/8 mottagare) Svarsfrekvens AcadeMedia totalt 8%

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015 Socialförvaltningen 342 respondenter Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda)

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda) Haparanda stad Medarbetarundersökning hösten Totalt (Exklusive timanställda) Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens per förvaltning Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram

Läs mer

AB Familjebostäder Övergripande rapport

AB Familjebostäder Övergripande rapport AB Familjebostäder Övergripande rapport Medarbetarenkät AB Familjebostäder Medarbetarenkät Medarbetarenkät ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor Tom 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att det är roligt att gå till

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2016 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta om undersökningen 6 Fakta

Läs mer

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt.

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt. Faktorer - diagram 1 Faktorer - procent 2 Faktor 6+5 4+3 2+1 Bortfall Mottagare Arbetsbelastning 38,5% 30,5% 30,3% 0,7% 3,67 Arbetskamrater 84,5% 12,0% 2,8% 0,7% 5,33 Arbetsrelaterade besvär 43,9% 28,1%

Läs mer

Medarbetarundersökning 2017 Totalrapport

Medarbetarundersökning 2017 Totalrapport Medarbetarundersökning 2017 Totalrapport 2 1. Anställningsform 2017 2015 Tillsvidareanställning 92% 91% Tidsbegränsad anställning med månadslön 8% 8% Ack. svar 1358 1447 2 1. Anställningsform 10 9 8 7

Läs mer

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten AB Familjebostäder Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat från medarbetarenkäten 2012. I stadens arbete med att vara en

Läs mer

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats.

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats. DAGS ATT TYCKA TILL OM DITT JOBB! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan arbetar här och för blivande arbetare. För att kunna vara det behöver

Läs mer

Medarbetarenkät 2014

Medarbetarenkät 2014 Medarbetarenkät 2014 kommun och kommun Bakgrundsinformation (%) (%) Svarsfrekvens 83,5 76,5 Kön Män 16 15,7 Kvinnor 84 84,3 Ålder 15-29 år 8,6 5,7 30-39 år 17,3 18,6 40-49 år 30,6 29,7 50-59 28,9 31,2

Läs mer

Medarbetarenkät 2008

Medarbetarenkät 2008 SIDAN Medarbetarenkät 00 (medelvärden) Om undersökningen USK har på uppdrag av stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning genomfört enkäter med stadens medarbetare. Undersökningen är genomförd

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN MEDARBETARENKÄT 1. Sammanställning

VIMMERBY KOMMUN MEDARBETARENKÄT 1. Sammanställning VIMMRY KOMMUN MRTRNKÄT Kommunövergripande Sammanställning Sammanställning. elaktighet,8. Samverkan,9. rbetsmiljö,79. Jämställdhet och mångfald,5 5. Lönepolitik, 6. Ledarskap,89 7. Kompetensutveckling,50

Läs mer

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN Innehållsförteckning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Helhet Arbetssituation Arbetsmiljö Hälsa Kompetens och utveckling Information Mål och visioner Medarbetarsamtal

Läs mer

Medarbetarenkät 2010

Medarbetarenkät 2010 Medarbetarenkät 2010 Kön Kön 1.Man 11(8%) 2.Kvinna 133(92%) Enhet 1.Vård och Omsorg 144(100%) Enhet Vård och Omsorg 1.Nybog/brandkårsg 5(3%) 2.Pers. assistans 13(9%) 3.Skogsdungen/Solglänta Daglig verk.

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Medarbetarundersökning 2017

Medarbetarundersökning 2017 Medarbetarundersökning 2017 Kort läsinformation Undersökningen har ändrats från tidigare år. Den första tabellen visar varje fråga och dess fördelning av svar. Den andra tabellen visar varje frågas sammanvägda

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

Magelungen Medarbetarundersökning 2016

Magelungen Medarbetarundersökning 2016 Magelungen Medarbetarundersökning 2016 Total Magelungen Antal svarande: 307 st 307 64 % Innehållsförteckning Sammanfattning 3 NMI - Nöjd Medarbetar Index 5 Enkätområden 10 Helhet 11 Arbetssituation 13

Läs mer

Samtliga kategorier 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 50% 40% 30% 20% 10%

Samtliga kategorier 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 50% 40% 30% 20% 10% 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Samtliga kategorier Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Återkoppling Samtliga kategorier Arbetsplatsutveckling Tid för planering Ledarskap Trivsel Jag trivs

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Chef/Medarbetare

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Chef/Medarbetare Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 22 / Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Presentation Om undersökningen Metoden som använts är en kombination av webb och postala enkäter.

Läs mer

Medarbetarundersökning inom Kungliga Tekniska Högskolan. 2011 Huvudrapport

Medarbetarundersökning inom Kungliga Tekniska Högskolan. 2011 Huvudrapport Medarbetarundersökning inom Kungliga Tekniska Högskolan 11 Huvudrapport Innehåll INLEDNING... 1 SAMMANFATTANDE RESULTAT... 2 FÖRDJUPADE ANALYSER... 3 SVARSGRUPPEN... 4 SAMMANFATTANDE INDEX... 6 MÅL OCH

Läs mer

Exekutiva chefer i Göteborgs Stad 2012

Exekutiva chefer i Göteborgs Stad 2012 Exekutiva chefer i Göteborgs Stad 2012 1. Arbetssätt och uppdrag 1....har vi tydliga mål och planer som jag kan ha nytta av. c c c c c c 2....är vi bra på att genomföra det som bestämts. c c c c c c 3....följer

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

Återkommande enkät för anställda som ett led i strategiskt personalpolitiskt utvecklingsarbete. Resultat för Fysiska Institutionen

Återkommande enkät för anställda som ett led i strategiskt personalpolitiskt utvecklingsarbete. Resultat för Fysiska Institutionen Återkommande enkät för anställda som ett led i strategiskt personalpolitiskt utvecklingsarbete Resultat för Fysiska Institutionen Tabell 1 Bakgrund Fysiska Inst % (n=114) % (n=357) LU totalt % (n=3562)

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes Malmö stad 1 (1) Datum 2014-05-14 Handläggare Sara Mellander Planeringssekreterare Sara.Mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Medarbetarenkät 2014 FRI-2014-2099 Sammanfattning Sedan 2006 genomför Malmö stad

Läs mer

Återkommande enkät för anställda som ett led i strategiskt personalpolitiskt utvecklingsarbete. Resultat för: Biologi

Återkommande enkät för anställda som ett led i strategiskt personalpolitiskt utvecklingsarbete. Resultat för: Biologi Återkommande enkät för anställda som ett led i strategiskt personalpolitiskt utvecklingsarbete Resultat för: Biologi Tabell 1 Bakgrund Biologi % (n=137) % (n=471) LU totalt % (n=3562) Kön Man 55,2 57,7

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Medarbetarundersökning Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet!

Medarbetarundersökning Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet! Medarbetarundersökning 2016 Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet! Sammanfattning Svarsfrekvens: 71% Medarbetarindex: 69 Andel positiva svar, alla frågor 0-100, snitt organisationer

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten Medarbetaren i samverkan medarbetarsamtalet Malmö högskolas samverkansavtal med Dnr Mahr 19-2012/488 har verksamheten och medarbetarna i fokus. Det ställer krav på ledarskap och medarbetarskap, två begrepp

Läs mer

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013 Riksbanken Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB September 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Riksbanken beslutade att 2011 genomföra en medarbetarundersökning. Målgrupp

Läs mer

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Modell & Övergripande index

Modell & Övergripande index Svarsfrekvens Modell & Övergripande index Flera perspektiv & tydlig ansvarsfördelning ger goda förutsättningar för utveckling Organisation (ansvar = ledning) Frågor ställs i kommun / myndighetsperspektiv

Läs mer

Medarbetarenkät 2013 Vårgårda

Medarbetarenkät 2013 Vårgårda Medarbetarenkät 2013 Vårgårda Instämmer inte Instämmer helt 1 2 3 4 Medel Svarande Inget svar Jag är insatt i min arbetsplats mål 1,5% 7,2% 37,8% 53,6% 3,4 685 0 Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 3,94 4,15 3,80 4,17 3,25 4,64 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att

Läs mer

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2 Medarbetarenkät 2016 Robertsfors / BOU Svarsfrekvens: 87,2 1 2 BOU Robertsfors Mål och uppdrag 71,6% 20,8% 4,1% 3,5% 4,9 4,8 Kompetens och utveckling 76,6% 19,3% 2,7% 1,3% 5 5 Information 79,5% 17,4% 2,5%

Läs mer

Personalpolicy. Antagen av Kommunfullmäktige den 18 november 2015, Kf

Personalpolicy. Antagen av Kommunfullmäktige den 18 november 2015, Kf Antagen av Kommunfullmäktige den 18 november 2015, Kf 129 www.upplands-bro.se Vårt gemensamma uppdrag Vår personalpolicy beskriver våra grundläggande värderingar och samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare.

Läs mer

STUDENTUNDERSÖKNINGEN 2015 Svarsfrekvens: 55%

STUDENTUNDERSÖKNINGEN 2015 Svarsfrekvens: 55% SU 25 : 8 72 STUDENTUNDERSÖKNINGEN 25 Svarsfrekvens: 55% STUDENTUNDERSÖKNINGEN 25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 3 4 5 6 7 8 6 25 35 37 39 4 43 Att läsa studentundersökningar Läsvägledning Studentundersökningen

Läs mer

MedarBetarskap MÅngfald KompetenS ArbeTsmiljö Lön & Anställning Delaktighet LedarSkap Personalpolitiska program

MedarBetarskap MÅngfald KompetenS ArbeTsmiljö Lön & Anställning Delaktighet LedarSkap Personalpolitiska program MedarBetarskap MÅngfald KompetenS ArbeTsmiljö Lön & Anställning Delaktighet LedarSkap Personalpolitiska program Ett övergripande dokument för kommunens samtliga arbetsplatser i syfte med att skapa en ändamålsenlig

Läs mer

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS Riksgälden Presentation Medarbetarundersökning 2014 TNS Syfte med medarbetarundersökningen Undersökningen är ett viktigt verktyg för att vi ska kunna utveckla och förbättra vår organisation, vårt sätt

Läs mer

Utvecklingssamtal kravmärkt yrkesroll LSS/Psykiatrin Enköpings kommun

Utvecklingssamtal kravmärkt yrkesroll LSS/Psykiatrin Enköpings kommun Utvecklingssamtal kravmärkt yrkesroll LSS/Psykiatrin Enköpings kommun Namn Datum och tid Syftet med samtalet är att genom dialog se vilket behov av utveckling den enskilda medarbetaren har men också att

Läs mer

Rapport från Ung & Trygg, april 2010

Rapport från Ung & Trygg, april 2010 Tjänsteutlåtande Projektledare Ung & Trygg 2010-03-30 Jolle Rommel /08-590 97936/ Dnr: SMS: 073 9104906 KS/2007:278 Jolle.Rommel@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsens allmänna utskott/ Rapport från Ung &

Läs mer

Vill du beställa broschyren?

Vill du beställa broschyren? Vill du beställa broschyren? Vänd dig till din personalenhet! Vill du veta mer om... medarbetarsamtal utvecklingssamtal i grupp avgångssamtal litteratur, video, utbildning m m Gå in på Region Skånes intranät

Läs mer

Ledarenkät Göteborgs Stad oktober 2005

Ledarenkät Göteborgs Stad oktober 2005 Ledarenkät Göteborgs Stad oktober 2005 Ledarenkäten genomförs med syfte att ta reda på hur du upplever ditt arbete och förutsättningarna för att utöva ledarskapet. Enkäten innehåller också en del bakgrundsfrågor,

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 Medarbetarenkät 2014 / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 1 2 Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Mål och uppdrag 59,8% 27,2% 10,4% 2,7% 4,6 Kompetens och utveckling 62,5%

Läs mer

Du gör skillnad för människan i vardagen!

Du gör skillnad för människan i vardagen! Medarbetarplan Spånga-Tensta Stadsdelsförvaltning 1. Medarbetarsamtal 2. Uppföljningssamtal 3. Resultatsamtal 4. Lönesamtal Du gör skillnad för människan i vardagen! Innehållsförteckning Min medarbetarplan

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten Socialförvaltningen Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Presentation Om undersökningen Metoden som använts är en kombination av webb

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7 Medarbetarenkät 2014 / Piteå Svarsfrekvens: 80,7 1 2 Piteå Mål och uppdrag 66,5% 24,2% 6,8% 2,5% 4,8 Kompetens och utveckling 71% 22,3% 5,4% 1,3% 4,9 Information 80,7% 16,7% 2,3% 0,3% 5,1 Medarbetarskap

Läs mer