Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012"

Transkript

1 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal svar på Förskola. Fritid o Skola 2012: 2165 av 2443 (89%) Skala 1-5: (1=instämmer inte alls... 5=instämmer helt) 4-5 grön stapel (positiva) 3 gul stapel (neutrala) 1-2 röd stapel (negativa) Blå stapel: Andel ja, nej eller ifyllda Frekvens: Anger hur många i % som svarat Index 1 Stolthet och engagemang Modersmålet % 17% 4% 4,1 96% Vilans skola och för % 18% 4% 4,1 96% FFS totalt % 13% 7% 4,2 99% 2 Medarbetarskap Modersmålet % 18% 5% 4,1 95% Vilans skola och för % 17% 4% 4,1 96% FFS totalt % 16% 9% 4,1 99% 3 Kommunikation och samspel Modersmålet % 27% 6% 3,8 97% Vilans skola och för % 25% 9% 3,8 95% FFS totalt % 21% 9% 3,9 96% 4 Attraktiv arbetsgivare - Allmänt Modersmålet % 20% 8% 3,9 95% Modersmålet % 32% 17% 3,6 94% Vilans skola och för % 25% 9% 3,8 89% FFS totalt % 21% 11% 3,9 93% 5 Attraktiv arbetsgivare - Viktiga faktorer 6 Attraktiv arbetsgivare - Faktorer i Nacka Modersmålet % 22% 6% 4,0 96% Vilans skola och för % 17% 8% 4,0 95% FFS totalt % 14% 6% 4,2 98% Modersmålet % 28% 9% 3,7 94% Vilans skola och för % 32% 13% 3,5 88% FFS totalt % 27% 15% 3,6 90% 7 Vision och värdering Modersmålet % 24% 8% 3,8 98% Vilans skola och för % 29% 15% 3,6 92% FFS totalt % 28% 14% 3,6 92% 8 Ledarskap - Närmaste chef Modersmålet % 10% 5% 4,3 49% Vilans skola och för % 22% 10% 3,9 59% FFS totalt % 15% 8% 4,1 93% 10 Kommunledningen Modersmålet % 26% 10% 3,7 84% Vilans skola och för % 32% 11% 3,6 74% FFS totalt % 32% 20% 3,4 73% 11 Utveckling Modersmålet % 22% 11% 3,8 67% Vilans skola och för % 25% 12% 3,7 69% FFS totalt % 20% 10% 3,9 83% 12 Hälsa och livsstil Modersmålet % 17% 6% 4,0 97% Modersmålet % 22% 7% 3,8 98% Vilans skola och för % 15% 6% 4,1 98% FFS totalt % 16% 5% 4,1 99% ZonderaCom AB 1 (12)

2 Index 13 Arbetsförutsättningar Modersmålet % 25% 9% 3,9 93% Vilans skola och för % 28% 13% 3,6 92% FFS totalt % 22% 12% 3,8 92% 14 Hållbart medarbetarengagemang Modersmålet % 17% 3% 4,2 97% Modersmålet % 12% 4% 4,3 98% Vilans skola och för % 18% 6% 4,1 90% FFS totalt % 14% 5% 4,2 98% 15 Uppföljning - Föregående mätning Modersmålet % 18% 6% 4,2 75% Vilans skola och för % 11% 10% 4,1 79% FFS totalt % 9% 12% 4,2 85% ZonderaCom AB 2 (12)

3 Välkommen att besvara Nacka kommuns medarbetarenkät! Stolhet och engagemang 1a Mitt arbete engagerar mig Modersmålet % 6% 0% 4,6 97% Modersmålet % 5% 0% 4,7 100% Vilans skola och för % 5% 0% 4,6 95% FFS totalt % 5% 2% 4,6 99% 1b 1c Totalt sett är jag nöjd med min arbetssituation Jag är stolt över det arbete vi utför på min arbetsplats Modersmålet % 34% 9% 3,5 94% Vilans skola och för % 36% 11% 3,5 96% FFS totalt % 23% 14% 3,7 99% Modersmålet % 12% 3% 4,4 97% Modersmålet % 10% 5% 4,3 100% Vilans skola och för % 12% 3% 4,3 96% FFS totalt % 12% 4% 4,2 98% Medarbetarskap 2a 2b 2c 2d 2e 2f Mitt arbete känns meningsfullt Jag har tydliga mål att arbeta mot Jag har den kompetens som behövs för att nå våra mål Kraven som ställs på mig är möjliga att leva upp till Jag har en bra balans mellan arbete och fritid Den stress som förekommer i mitt arbete kan jag hantera Modersmålet % 12% 3% 4,4 100% Vilans skola och för % 8% 1% 4,5 99% FFS totalt % 5% 2% 4,6 100% Modersmålet % 9% 3% 4,3 97% Modersmålet % 29% 5% 4,0 100% Vilans skola och för % 10% 8% 4,1 99% FFS totalt % 13% 5% 4,2 99% Modersmålet % 0% 0% 4,6 91% Vilans skola och för % 7% 3% 4,4 94% FFS totalt % 9% 2% 4,4 99% Modersmålet % 22% 0% 4,0 94% Modersmålet % 25% 10% 3,7 95% Vilans skola och för % 22% 0% 4,1 95% FFS totalt % 20% 12% 3,8 99% Modersmålet % 29% 13% 3,6 91% Modersmålet % 40% 20% 3,5 95% Vilans skola och för % 24% 9% 3,9 95% FFS totalt % 25% 16% 3,7 99% Modersmålet % 38% 9% 3,5 94% Modersmålet % 45% 15% 3,2 95% Vilans skola och för % 31% 5% 3,8 96% FFS totalt % 26% 15% 3,7 99% Kommunikation och samspel På min arbetsplats: 3a 3b har vi en utvecklande dialog om det vi ska uppnå har vi kunskaps- och erfarenhetsutbyte Modersmålet % 24% 12% 3,6 100% Modersmålet % 15% 15% 3,9 95% Vilans skola och för % 23% 13% 3,6 99% FFS totalt % 24% 11% 3,8 99% Modersmålet % 32% 6% 3,8 100% Modersmålet % 5% 10% 4,2 95% Vilans skola och för % 30% 9% 3,8 99% FFS totalt % 26% 10% 3,8 99% ZonderaCom AB 3 (12)

4 3c har vi meningsfulla arbetsplatsträffar Modersmålet % 41% 12% 3,4 100% Vilans skola och för % 34% 16% 3,4 95% FFS totalt % 27% 15% 3,6 98% 3d har vi hög tillit till varandra Modersmålet % 24% 3% 3,8 97% Vilans skola och för % 24% 9% 3,7 97% FFS totalt % 22% 9% 3,9 99% 3e 3f 3g 3h 3i behandlar mina arbetskamrater mig med respekt tar vi ansvar så att inget hamnar "mellan stolarna" får jag stöd av mina kollegor när jag behöver har vi ett bra samarbete med andra enheter i kommunen har vi ett gott bemötande av våra kunder/medborgare Modersmålet % 12% 3% 4,2 100% Vilans skola och för % 12% 4% 4,1 99% FFS totalt % 10% 4% 4,3 99% Modersmålet % 25% 3% 3,9 94% Modersmålet % 20% 15% 3,7 95% Vilans skola och för % 27% 11% 3,7 94% FFS totalt % 22% 9% 3,8 98% Modersmålet % 24% 6% 3,8 100% Modersmålet % 20% 15% 3,8 95% Vilans skola och för % 23% 4% 4,0 99% FFS totalt % 13% 4% 4,3 99% Modersmålet % 41% 7% 3,5 85% Vilans skola och för % 41% 19% 3,2 81% FFS totalt % 38% 23% 3,2 79% Modersmålet % 19% 0% 4,1 94% Modersmålet % 25% 5% 4,0 95% Vilans skola och för % 11% 0% 4,3 95% FFS totalt % 7% 2% 4,4 97% Attraktiv arbetsgivare 4a 4b 4c Jag kan rekommendera andra att börja arbeta på min arbetsplats Sammantaget är det positivt för mig att arbeta inom Nacka kommun Jag ser Nacka kommun som en föregångare jämfört med andra kommuner Modersmålet % 21% 6% 3,9 97% Modersmålet % 35% 15% 3,6 95% Vilans skola och för % 23% 11% 3,8 95% FFS totalt % 18% 10% 4,0 98% Modersmålet % 15% 6% 4,1 100% Modersmålet % 26% 11% 3,9 90% Vilans skola och för % 21% 5% 4,0 97% FFS totalt % 18% 8% 4,0 98% Modersmålet % 23% 13% 3,7 88% Modersmålet % 35% 25% 3,4 95% Vilans skola och för % 33% 12% 3,6 74% FFS totalt % 27% 17% 3,6 83% Hur viktiga är följande faktorer för dig för att en arbetsgivare ska vara attraktiv? 1 = Inte alls viktigt 2 = Inte särskilt viktigt 3 = Ganska viktigt 4 = Viktigt 5 = Mycket viktigt En arbetsgivare med: 5a 5b bra värderingar som genomsyrar organisationen möjlighet att bidra till samhällsnytta Modersmålet % 24% 0% 4,2 100% Vilans skola och för % 13% 3% 4,4 96% FFS totalt % 7% 2% 4,5 99% Modersmålet % 21% 3% 4,1 100% Vilans skola och för % 14% 4% 4,1 99% FFS totalt % 13% 2% 4,3 97% ZonderaCom AB 4 (12)

5 5c gott anseende/gott rykte Modersmålet % 18% 0% 4,2 100% Vilans skola och för % 19% 0% 4,2 95% FFS totalt % 11% 2% 4,3 98% 5d ambitionsnivån att vara bäst Modersmålet % 21% 3% 4,0 100% Vilans skola och för % 16% 6% 4,0 99% FFS totalt % 18% 6% 4,0 99% 5e nytänkande Modersmålet % 21% 0% 4,1 100% Vilans skola och för % 13% 3% 4,1 97% FFS totalt % 14% 3% 4,2 99% 5f kompetent ledning Modersmålet % 9% 0% 4,5 97% Vilans skola och för % 9% 0% 4,6 95% FFS totalt % 5% 2% 4,6 99% 5g utvecklingsmöjligheter Modersmålet % 12% 3% 4,3 97% Vilans skola och för % 12% 5% 4,3 97% FFS totalt % 7% 3% 4,5 99% 5h bra friskvårdssubvention Modersmålet % 22% 16% 3,9 94% Vilans skola och för % 16% 15% 3,9 96% FFS totalt % 19% 10% 4,0 96% En arbetsplats med: 5i stort handlingsutrymme Modersmålet % 38% 3% 3,8 94% Vilans skola och för % 24% 3% 4,0 90% FFS totalt % 11% 2% 4,3 97% 5j 5k 5l 5m chefer som har starkt fokus på medarbetarnas utveckling och prestationer möjligheter till samarbete/teamwork kompetenta och engagerade kollegor ett klimat där det är tillåtet att göra fel Modersmålet % 27% 0% 4,1 97% Vilans skola och för % 21% 7% 4,0 94% FFS totalt % 12% 4% 4,3 99% Modersmålet % 32% 6% 3,9 100% Vilans skola och för % 19% 8% 4,0 99% FFS totalt % 11% 3% 4,3 99% Modersmålet % 15% 0% 4,3 100% Vilans skola och för % 12% 3% 4,3 99% FFS totalt % 5% 1% 4,6 99% Modersmålet % 27% 0% 4,1 88% Vilans skola och för % 14% 4% 4,2 92% FFS totalt % 8% 2% 4,5 99% 5n kompetensutveckling Modersmålet % 21% 0% 4,2 100% Vilans skola och för % 18% 4% 4,2 99% FFS totalt % 10% 4% 4,4 99% 5o möjligheter till flex/påverka sin egen arbetstid Modersmålet % 15% 9% 3,9 97% Vilans skola och för % 17% 13% 3,8 96% FFS totalt % 16% 9% 4,1 98% 5p bra geografiskt läge Modersmålet % 24% 12% 3,7 97% Vilans skola och för % 22% 10% 3,9 94% FFS totalt % 21% 5% 4,1 98% 5q 5r gemensamma aktiviteter utanför arbetstid bra personalförmåner (utöver Nacka kommuns friskvårdsubvention) Modersmålet % 25% 36% 3,0 82% Vilans skola och för % 28% 38% 2,9 91% FFS totalt % 35% 29% 3,1 97% Modersmålet % 23% 16% 3,7 91% Vilans skola och för % 23% 24% 3,4 90% FFS totalt % 25% 17% 3,6 95% ZonderaCom AB 5 (12)

6 Hur väl stämmer följande faktorer in på Nacka kommun som arbetsgivare? 1 = Stämmer inte alls 2 = Stämmer till liten del 3 = Stämmer delvis 4 = Stämmer till stor del 5 = Stämmer helt Nacka kommun är en arbetsgivare med: 6a 6b bra värderingar som genomsyrar organisationen möjlighet att bidra till samhällsnytta Modersmålet % 34% 3% 3,7 94% Vilans skola och för % 35% 10% 3,5 88% FFS totalt % 27% 10% 3,7 91% Modersmålet % 26% 6% 3,7 100% Vilans skola och för % 28% 6% 3,7 86% FFS totalt % 27% 6% 3,8 89% 6c gott anseende/gott rykte Modersmålet % 18% 3% 3,9 97% Vilans skola och för % 30% 1% 3,8 91% FFS totalt % 22% 6% 3,9 93% 6d ambitionsnivån att vara bäst Modersmålet % 21% 0% 4,0 97% Vilans skola och för % 21% 3% 4,0 92% FFS totalt % 16% 5% 4,2 93% 6e nytänkande Modersmålet % 21% 3% 3,8 100% Vilans skola och för % 22% 8% 3,8 95% FFS totalt % 21% 7% 3,9 95% 6f kompetent ledning Modersmålet % 32% 6% 3,8 100% Vilans skola och för % 29% 10% 3,6 87% FFS totalt % 30% 15% 3,6 88% 6g utvecklingsmöjligheter Modersmålet % 33% 6% 3,8 97% Vilans skola och för % 36% 9% 3,6 88% FFS totalt % 29% 13% 3,6 92% 6h bra friskvårdssubvention Modersmålet % 37% 10% 3,5 88% Vilans skola och för % 38% 22% 3,2 83% FFS totalt % 33% 33% 3,0 91% Nacka kommun är en arbetsplats med: 6i stort handlingsutrymme Modersmålet % 41% 0% 3,7 85% Vilans skola och för % 34% 7% 3,6 78% FFS totalt % 31% 11% 3,6 87% 6j 6k 6l 6m chefer som har starkt fokus på medarbetarnas utveckling och prestationer möjligheter till samarbete/teamwork kompetenta och engagerade kollegor ett klimat där det är tillåtet att göra fel Modersmålet % 27% 12% 3,6 97% Vilans skola och för % 38% 14% 3,5 85% FFS totalt % 29% 15% 3,6 90% Modersmålet % 41% 3% 3,7 100% Vilans skola och för % 39% 8% 3,6 92% FFS totalt % 29% 9% 3,7 92% Modersmålet % 21% 3% 3,9 97% Vilans skola och för % 27% 8% 3,7 94% FFS totalt % 18% 4% 4,0 94% Modersmålet % 34% 0% 3,8 85% Vilans skola och för % 37% 4% 3,7 87% FFS totalt % 26% 9% 3,8 89% 6n kompetensutveckling Modersmålet % 15% 15% 3,7 97% Vilans skola och för % 35% 14% 3,5 92% FFS totalt % 29% 14% 3,6 93% 6o möjligheter till flex/påverka sin egen arbetstid Modersmålet % 24% 18% 3,5 97% Vilans skola och för % 32% 23% 3,3 95% FFS totalt % 30% 28% 3,2 90% ZonderaCom AB 6 (12)

7 6p bra geografiskt läge Modersmålet % 31% 6% 3,7 94% Vilans skola och för % 25% 4% 3,9 91% FFS totalt % 21% 6% 4,0 94% 6q 6r gemensamma aktiviteter utanför arbetstid bra personalförmåner (utöver Nacka kommuns friskvårdsubvention) Modersmålet % 29% 42% 2,8 91% Vilans skola och för % 37% 37% 2,8 83% FFS totalt % 39% 33% 2,9 85% Modersmålet % 25% 32% 3,2 82% Vilans skola och för % 27% 50% 2,6 79% FFS totalt % 31% 46% 2,6 83% Nacka kommuns vision och grundläggande värdering Nacka kommuns vision: Öppenhet och mångfald. Nacka kommuns grundläggande värdering: Förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga - samt för deras vilja att ta ansvar. 7a 7b 7c 7d Jag förstår hur jag bidrar till Nacka kommuns vision Visionen inspirerar mig i mitt arbete Nacka kommuns grundläggande värdering genomsyrar min arbetsplats Den grundläggande värderingen hjälper mig i mitt dagliga arbete Modersmålet % 18% 3% 4,1 97% Modersmålet % 24% 0% 4,0 100% Vilans skola och för % 22% 7% 3,9 95% FFS totalt % 19% 7% 4,0 93% Modersmålet % 21% 9% 3,8 97% Vilans skola och för % 27% 16% 3,5 94% FFS totalt % 30% 17% 3,5 92% Modersmålet % 32% 6% 3,7 100% Modersmålet % 33% 10% 3,8 100% Vilans skola och för % 38% 17% 3,4 91% FFS totalt % 30% 11% 3,7 91% Modersmålet % 24% 12% 3,7 97% Vilans skola och för % 29% 19% 3,4 90% FFS totalt % 32% 21% 3,3 91% Ledarskap Här följer några påståenden om din chefs ledarskap. 8a Jag har förtroende för min närmaste chef Modersmålet % 6% 0% 4,3 50% Modersmålet % 5% 14% 4,0 100% Vilans skola och för % 21% 9% 3,8 60% FFS totalt % 15% 9% 4,1 85% Jag tycker att min närmaste chef... 8b visar förtroende för min förmåga och vilja att ta ansvar Modersmålet % 19% 6% 4,1 47% Vilans skola och för % 29% 13% 3,8 62% FFS totalt % 11% 6% 4,3 96% ZonderaCom AB 7 (12)

8 8c 8d 8e 8f 8g är bra på att delegera och ger frihet under ansvar har höga förväntningar på mig är öppen och ärlig i sin kommunikation kommunicerar mål och strategier på ett tydligt sätt kommunicerar nyheter på ett tydligt sätt Modersmålet % 19% 0% 4,3 47% Modersmålet % 24% 5% 4,0 100% Vilans skola och för % 28% 7% 3,8 59% FFS totalt % 14% 8% 4,2 95% Modersmålet % 13% 13% 4,0 47% Vilans skola och för % 20% 12% 3,9 53% FFS totalt % 9% 4% 4,4 92% Modersmålet % 0% 5% 4,5 56% Vilans skola och för % 11% 11% 4,0 68% FFS totalt % 14% 8% 4,1 96% Modersmålet % 6% 6% 4,4 50% Vilans skola och för % 21% 11% 4,0 60% FFS totalt % 20% 10% 4,0 95% Modersmålet % 6% 6% 4,3 47% Vilans skola och för % 20% 12% 3,9 63% FFS totalt % 18% 10% 4,0 96% 8h ger stöd om jag behöver Modersmålet % 19% 0% 4,3 47% Modersmålet % 25% 10% 3,8 95% Vilans skola och för % 33% 10% 3,8 51% FFS totalt % 16% 9% 4,1 92% 8i behandlar mig med respekt Modersmålet % 0% 6% 4,4 53% Vilans skola och för % 18% 4% 4,2 73% FFS totalt % 11% 6% 4,3 97% 8j ger mig konstruktiv återkoppling på hur jag utför mitt arbete Modersmålet % 18% 6% 4,0 50% Modersmålet % 24% 19% 3,6 100% Vilans skola och för % 17% 14% 3,7 45% FFS totalt % 21% 16% 3,8 91% Kommunledningen I Nacka kommuns tjänstemannaledning ingår stadsdirektören och samtliga direktörer. Här följer några frågor om kommunledningen. 10a 10b 10c Jag har förtroende för Nacka kommuns ledning Nacka kommuns ledning är öppen och ärlig i sin kommunikation Det finns en tydlig målsättning inom Nacka kommun Modersmålet % 27% 13% 3,6 88% Vilans skola och för % 37% 12% 3,5 77% FFS totalt % 35% 24% 3,2 75% Modersmålet % 30% 11% 3,7 79% Vilans skola och för % 38% 15% 3,5 67% FFS totalt % 37% 26% 3,1 65% Modersmålet % 21% 7% 3,9 85% Vilans skola och för % 23% 7% 3,8 78% FFS totalt % 25% 12% 3,7 80% Utveckling På min arbetsplats: 11a skapar vi en positiv laganda Modersmålet % 29% 6% 3,7 100% Vilans skola och för % 29% 13% 3,6 97% FFS totalt % 22% 8% 3,9 99% ZonderaCom AB 8 (12)

9 11b 11c 11d 11e 11f utvecklar vi det som behöver förändras tar vi lärdom av framgångsrika verksamheter utanför Nacka kommun hanterar vi de förslag som förs fram på ett bra sätt diskuterar vi synpunkter från medborgarna/ kunderna för att utvecklas motiverar min chef mig till att utvecklas och ta större ansvar Modersmålet % 32% 12% 3,6 100% Modersmålet % 30% 0% 4,0 95% Vilans skola och för % 36% 11% 3,6 97% FFS totalt % 22% 8% 3,9 98% Modersmålet % 30% 20% 3,4 88% Modersmålet % 16% 16% 3,7 90% Vilans skola och för % 36% 24% 3,2 86% FFS totalt % 32% 17% 3,5 89% Modersmålet % 23% 16% 3,7 91% Vilans skola och för % 33% 14% 3,6 94% FFS totalt % 26% 9% 3,8 97% Modersmålet % 27% 6% 3,8 97% Modersmålet % 5% 15% 4,1 95% Vilans skola och för % 27% 7% 3,8 95% FFS totalt % 20% 7% 4,0 95% Modersmålet % 27% 8% 3,8 76% Vilans skola och för % 23% 19% 3,5 67% FFS totalt % 21% 12% 3,8 94% I mitt senaste utvecklings / medarbetarsamtal... 11h 11i 11j 11k följde vi upp de mål som vi kom överens om vid föregående samtal fick jag återkoppling på hur jag utfört mitt arbete framgick det tydligt vilka förväntningar min chef har på mig Jag och min chef hade en bra dialog vid det senaste utvecklings- /medarbetarsamtalet Modersmålet % 0% 8% 4,2 38% Vilans skola och för % 16% 9% 4,0 41% FFS totalt % 15% 12% 4,0 61% Modersmålet % 0% 8% 4,2 38% Vilans skola och för % 6% 8% 4,3 46% FFS totalt % 15% 10% 4,1 69% Modersmålet % 0% 8% 4,5 38% Modersmålet % 14% 10% 4,0 100% Vilans skola och för % 14% 3% 4,3 45% FFS totalt % 18% 11% 4,0 70% Modersmålet % 0% 8% 4,4 35% Modersmålet % 20% 7% 4,1 71% Vilans skola och för % 3% 3% 4,5 49% FFS totalt % 11% 6% 4,3 71% Skala för nedanstående två frågor 1=mycket dåligt 2=ganska dåligt 3=varken bra eller dålig 4=ganska bra 5=mycket bra 11l Jag känner till kriterierna för den individuella lönesättningen Modersmålet % 10% 20% 3,8 29% Vilans skola och för % 15% 12% 3,9 44% FFS totalt % 15% 13% 3,9 68% ZonderaCom AB 9 (12)

10 Vi ber dig ta ställning till ett av följande två påståenden: Neutr Neg Antal Frekv 11m Min chef har under de senaste 12 månaderna frågat om jag har en bisyssla Modersmålet % 80% 2 ja 29% Vilans skola och för % 91% 3 ja 45% FFS totalt % 87% 204 ja 70% Om du redan har en godkänd bisyssla ber vi dig ta ställning till följande påstående. Neutr Neg Antal Frekv 11n Jag och min chef har under de senaste 12 månderna diskuterat min bisyssla Modersmålet % 88% 1 ja 24% Vilans skola och för % 93% 2 ja 37% FFS totalt % 83% 167 ja 45% Hälsa och Livsstil Fråga 12a-12c redovisas endast på grupper med minst 50 svarande. Hur väl stämmer följande påståenden? 12a Jag upplever att jag har en god hälsa Modersmålet % 21% 9% 3,8 97% Modersmålet % 20% 15% 3,5 95% Vilans skola och för % 21% 8% 3,9 99% FFS totalt % 16% 6% 4,1 99% 12b Jag har en sund livsstil Modersmålet % 12% 3% 4,3 97% Modersmålet % 24% 0% 4,2 100% Vilans skola och för % 9% 4% 4,2 97% FFS totalt % 15% 4% 4,2 99% Arbetsförutsättningar På min arbetsplats 13a är arbetet organiserat på ett effektivt sätt Modersmålet % 24% 12% 3,7 97% Vilans skola och för % 33% 14% 3,5 97% FFS totalt % 26% 12% 3,7 99% 13b har vi tydliga beslutsvägar Modersmålet % 26% 10% 3,7 91% Vilans skola och för % 33% 14% 3,5 94% FFS totalt % 27% 14% 3,6 98% 13c 13d 13e har vi den kompetens som behövs för att nå våra mål har jag tillgång till den information jag behöver tar vi tag i problem som hindrar oss att arbeta effektiv Modersmålet % 16% 3% 4,2 94% Modersmålet % 10% 5% 4,2 95% Vilans skola och för % 24% 11% 3,8 95% FFS totalt % 17% 5% 4,1 98% Modersmålet % 15% 6% 4,1 97% Modersmålet % 16% 5% 4,2 90% Vilans skola och för % 16% 7% 4,0 94% FFS totalt % 17% 6% 4,0 99% Modersmålet % 36% 9% 3,6 97% Vilans skola och för % 36% 12% 3,5 97% FFS totalt % 24% 13% 3,7 97% ZonderaCom AB 10 (12)

11 13f 13g IT verktygen hjälper mig att arbeta effektivt Totalt sett är jag nöjd med mina arbetsförutsättningar Modersmålet % 32% 3% 4,0 100% Modersmålet % 40% 10% 3,7 95% Vilans skola och för % 32% 19% 3,5 94% FFS totalt % 23% 16% 3,7 97% Modersmålet % 29% 6% 3,8 100% Vilans skola och för % 31% 6% 3,7 99% FFS totalt % 23% 11% 3,8 99% Fråga 13h besvaras endast av dig som börjat på arbetsplatsen de senaste två åren. 13h Jag fick en bra introduktion när jag började på min arbetsplats. Modersmålet % 13% 26% 3,7 68% Vilans skola och för % 13% 29% 3,4 67% FFS totalt % 21% 20% 3,6 52% Hållbart medarbetarengagemang Sveriges Kommuner och Lansting (SKL) har tagit fram frågor för "Hållbart medarbetarengagemang". Vi ber dig besvara följande påståenden från SKL: Motivation 15a 15b 15c Mitt arbete känns meningsfullt Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete Jag ser fram emot att gå till arbetet Modersmålet % 9% 3% 4,4 100% Modersmålet % 14% 0% 4,4 100% Vilans skola och för % 9% 3% 4,5 99% FFS totalt % 7% 2% 4,5 99% Modersmålet % 12% 9% 4,1 100% Modersmålet % 14% 10% 4,0 100% Vilans skola och för % 14% 8% 4,1 100% FFS totalt % 13% 5% 4,2 100% Modersmålet % 18% 6% 4,1 100% Modersmålet % 25% 0% 4,2 95% Vilans skola och för % 18% 10% 4,0 99% FFS totalt % 19% 7% 4,0 99% Ledning 15d 15e 15f Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete Modersmålet % 30% 3% 4,0 88% Modersmålet % 14% 10% 3,9 100% Vilans skola och för % 27% 11% 3,8 71% FFS totalt % 17% 11% 4,0 96% Modersmålet % 16% 3% 4,2 91% Modersmålet % 10% 5% 4,3 95% Vilans skola och för % 21% 5% 4,0 72% FFS totalt % 12% 6% 4,3 96% Modersmålet % 16% 3% 4,2 94% Modersmålet % 20% 5% 4,1 95% Vilans skola och för % 14% 8% 4,1 76% FFS totalt % 14% 6% 4,2 96% ZonderaCom AB 11 (12)

12 Styrning 15g 15h 15i Jag är insatt i min arbetsplats mål Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete Modersmålet % 15% 0% 4,3 100% Modersmålet % 0% 5% 4,5 100% Vilans skola och för % 16% 3% 4,3 97% FFS totalt % 10% 2% 4,4 98% Modersmålet % 29% 3% 3,9 100% Modersmålet % 10% 0% 4,3 100% Vilans skola och för % 38% 7% 3,7 94% FFS totalt % 21% 8% 3,9 95% Modersmålet % 9% 0% 4,5 100% Modersmålet % 5% 0% 4,6 100% Vilans skola och för % 8% 3% 4,4 100% FFS totalt % 9% 2% 4,4 99% Föregående års medarbetarenkät 16a 16b Jag har tagit del av resultatet från 2011 års medarbetarenkät I min arbetsgrupp har vi diskuterat resultatet Modersmålet % 17% 4% 4,2 71% Vilans skola och för % 10% 10% 4,1 81% FFS totalt % 7% 9% 4,3 87% Modersmålet % 19% 7% 4,2 79% Vilans skola och för % 12% 10% 4,1 77% FFS totalt % 11% 14% 4,1 84% ZonderaCom AB 12 (12)

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012 1 Arvika kommun medarbetarundersökning rapport - 2012 Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning o bolag) 2012: 1739 av 2385 (73%) Skala 1-5: (1=instämmer inte alls... 5=instämmer helt) 4-5 grön stapel

Läs mer

Medarbetarenkät Oktober Bild 1

Medarbetarenkät Oktober Bild 1 Medarbetarenkät Oktober 2012 Bild 1 Sammanfattning Goda områden Engagerade medarbetare Attraktiv arbetsgivare Tydliga mål Gott ledarskap Utvecklingsområden Utveckling i arbetet Arbetsförutsättningar Bild

Läs mer

Resultatrapport för Totalt Nacka kommun

Resultatrapport för Totalt Nacka kommun Sida 1 av 31 Medarbetarundersökning 2017 Nacka kommun rapport för Totalt Nacka kommun Stapel 1: svar på Totalt Nacka kommun 2017: 3557 av 3956 (90%). MI: 75 Stapel 2: svar på Totalt Nacka kommun 2016:

Läs mer

Nacka kommun MU Resultatrapport Totalt. Skala: 1 till 5. Grupper och svarsstatistik. % Positiva 4-5. % Neutrala 3.

Nacka kommun MU Resultatrapport Totalt. Skala: 1 till 5. Grupper och svarsstatistik. % Positiva 4-5. % Neutrala 3. Nacka kommun MU 2018 Resultatrapport Totalt Skala: 1 till 5 % Positiva 4-5 % Neutrala 3 % Negativa 1-2 Frekvens = Svarsfrekvens per fråga/område Medelvärde redovisas med två decimaler vid sidan om staplarna

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (14) Medarbetarundersökning 2016 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän): 1875 av

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011 Sida 1 av 11 Riksgälden medarbetarundersökning rapport - Mars 2011 Antal svar på Totalt 2011: 146 av 167 (87%) Antal svar på Totalt 2009: 140 av 149 (94%) Antal svar på Totalt 2007: 140 av 152 (92%) Skala

Läs mer

Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 Resultatrapporter

Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 Resultatrapporter Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 rapporter Innehåll: rapport Redovisning per frågeområde och delfråga HME Hållbart medarbetarengagemang 1 (14) Medarbetarundersökning 2015 Botkyrka kommun rapport

Läs mer

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 kommun Samlingsbild 09 08 09 09 Medarbetarindex 5 78 69 68 Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71 Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 Personlig arbetssituation 15 72 78 73 73 Arbetsförutsättningar 5 74 81

Läs mer

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012 1(9) Region Gotlands Medarbetarenkät rapport - 2012 Antal svar på Region Gotland 2012: 4638 av 5694 (81%) Antal svar på Region Gotland 2011: 4912 av 5819 (84%) Positiva svar på skala 1 till 5 är 4-5. Frekvens:

Läs mer

Medarbetarundersökning. Hösten 2015

Medarbetarundersökning. Hösten 2015 Medarbetarundersökning Hösten 2015 Disposition Sammanfattning Bakgrund och metod Resultat och analys Svarsfrekvenser MedarbetarIndex 10 tabell Prioriteringsmatris Resultat per frågeområde Summering: -

Läs mer

Medarbetarindex. 7 79 67 63 63. Förutsättningar i organisationen. 6 78 65 61 61. Samverkan och kunskapsdelning. 10 74 55 56 56

Medarbetarindex. 7 79 67 63 63. Förutsättningar i organisationen. 6 78 65 61 61. Samverkan och kunskapsdelning. 10 74 55 56 56 Sammanfattande mått (-5) 0 Medarbetarindex. 7 79 67 63 63 Förutsättningar i organisationen. 6 78 65 61 61 Samverkan och kunskapsdelning. 7 55 56 56 Personlig arbetssituation. 77 6 62 6 Stress. *) 25 6

Läs mer

Medarbetarundersökning. Hösten 2014

Medarbetarundersökning. Hösten 2014 Medarbetarundersökning Hösten 2014 Generellt om medarbetarundersökningen Genomfördes för tredje gången med Zondera i september oktober 2014 Svar via internet Frågeformulär Skala 1-5 Utvecklat frågeformulär

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100 Medarbetarenkät 2014 Lycksele / MSF Svarsfrekvens: 100 1 2 MSF Lycksele Mål och uppdrag 50,6% 36,4% 13% 0% 4,1 4,6 Kompetens och utveckling 80% 14,3% 5,7% 0% 5 4,7 Information 90,5% 9,5% 0% 0% 5,2 4,9

Läs mer

Punkt 18: M edarbetarenkät 2015

Punkt 18: M edarbetarenkät 2015 2016-06-09 Punkt 18: M edarbetarenkät 2015 Förslag till beslut i styrelsen att anteckna informationen Medarbetarenkät 2015 Indexresultat medarbetarenkät 2014/2015 2016-06-09 AF/AS 2015 2014 Göteborgs Stad

Läs mer

Medarbetarundersökning 2016

Medarbetarundersökning 2016 Medarbetarundersökning 2016 Vårt arbete utgår från visionen om öppenhet och mångfald och den grundläggande värderingen om förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7 Medarbetarenkät 2014 / Piteå Svarsfrekvens: 80,7 1 2 Piteå Mål och uppdrag 66,5% 24,2% 6,8% 2,5% 4,8 Kompetens och utveckling 71% 22,3% 5,4% 1,3% 4,9 Information 80,7% 16,7% 2,3% 0,3% 5,1 Medarbetarskap

Läs mer

Medarbetarundersökning Avdelning: SOK SVO

Medarbetarundersökning Avdelning: SOK SVO Medarbetarundersökning 2015 Avdelning: Motivation eller bra bra Väsby Mitt känns meningsfullt 0% 1% 2% 31% 65% 295 90 90 89 Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga 1% 16% 42% 37% 295 77 79 80 Jag ser

Läs mer

Medarbetarundersökning Nacka kommun. Alla ska kunna gå med lätta steg till jobbet!

Medarbetarundersökning Nacka kommun. Alla ska kunna gå med lätta steg till jobbet! Medarbetarundersökning Nacka kommun 2018 Alla ska kunna gå med lätta steg till jobbet! Syfte Syfte med undersökningen Medarbetarundersökningen genomförs för att ge chefer och medarbetare underlag för att

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Medarbetarundersökning 2017

Medarbetarundersökning 2017 Medarbetarundersökning 2017 Kort läsinformation Undersökningen har ändrats från tidigare år. Den första tabellen visar varje fråga och dess fördelning av svar. Den andra tabellen visar varje frågas sammanvägda

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2 Medarbetarenkät 2016 Robertsfors / BOU Svarsfrekvens: 87,2 1 2 BOU Robertsfors Mål och uppdrag 71,6% 20,8% 4,1% 3,5% 4,9 4,8 Kompetens och utveckling 76,6% 19,3% 2,7% 1,3% 5 5 Information 79,5% 17,4% 2,5%

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Medarbetarundersökning Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet!

Medarbetarundersökning Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet! Medarbetarundersökning 2016 Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet! Sammanfattning Svarsfrekvens: 71% Medarbetarindex: 69 Andel positiva svar, alla frågor 0-100, snitt organisationer

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Bild 1. Medarbetarenkät 2013

Bild 1. Medarbetarenkät 2013 Bild 1 Medarbetarenkät 2013 Disposition Sammanfattning av resultatet Bakgrund och metod Resultat och analys Nästa steg FÖRÄNDRINGSARBETE Grupputveckling Coachning ÅTERKOPPLING Diskussion Lokala UPPFÖLJNING

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 Medarbetarenkät 2014 / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 1 2 Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Mål och uppdrag 59,8% 27,2% 10,4% 2,7% 4,6 Kompetens och utveckling 62,5%

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2014. För varje

Läs mer

Personalpolicy. Antagen av Kommunfullmäktige den 18 november 2015, Kf

Personalpolicy. Antagen av Kommunfullmäktige den 18 november 2015, Kf Antagen av Kommunfullmäktige den 18 november 2015, Kf 129 www.upplands-bro.se Vårt gemensamma uppdrag Vår personalpolicy beskriver våra grundläggande värderingar och samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare.

Läs mer

Stockholms Stad Svarsfrekvens: 81% Antal svar: Magdalena Bosson

Stockholms Stad Svarsfrekvens: 81% Antal svar: Magdalena Bosson MEDARBETARENKÄTEN 2019 Stockholms Stad Svarsfrekvens: 81% Antal svar: 32 080 Magdalena Bosson Inledning Det är viktigt för staden att vara en bra arbetsgivare med arbetsplatser där medarbetarna trivs och

Läs mer

Medarbetarpolicy i Landstinget

Medarbetarpolicy i Landstinget MISSIV 2012-06-13 LJ2012/690 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Medarbetarpolicy i Landstinget Bakgrund I samband med att Landstingets chefspolicy omarbetades under 2011 aktualiserades frågan

Läs mer

Medarbetar- och ledarpolicy

Medarbetar- och ledarpolicy www.hassleholm.se S Medarbetar- och ledarpolicy Policy Innehåll Medarbetar- och ledarpolicy 3 Tillsammans skapar vi Hässleholms kommun 3 Hässleholms kommun som arbetsgivare 3 Medarbetarskap 3 Ledarskap

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm #mitthässleholm Bilderna är hämtade från Hässleholms kommuns Instagram-konto. Medarbetare har fotograferat och publicerat bilder från sin arbetsvardag. Dela gärna dina historier, bilder och filmer och

Läs mer

Personalpolicy för Växjö kommun

Personalpolicy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2015-03-17 Personalpolicy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Personalkontoret Dokumentnamn Personalpolicy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Antal svar: 30 Antal medarbetare: 47 Svarsfrekvens: 63,8% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund och syfte 2 Svarsfrekvens

Läs mer

Medarbetarenkät 2013

Medarbetarenkät 2013 Medarbetarenkät 2013 Medarbetarundersökning 2013 Resultatet från den medarbetarenkät som skickades ut under förra året är nu sammanställt och klart. Här kan ni se resultatet för hela kommunen. Medarbetarenkäten

Läs mer

Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser med riket

Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser med riket Bo Stenbom, HR chef Ärendenr BUN 2015/91 och 2014/891 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum 20 april 2015 Barn- och utbildningsnämnden Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser

Läs mer

Information. Västerviks kommunkoncern Beställda: 3306 Antal svarande: 2653 Svarsfrekvens: 80,2% Skala 1-10 där 1-4 är lågt, 5-7 mellan och 8-10 högt.

Information. Västerviks kommunkoncern Beställda: 3306 Antal svarande: 2653 Svarsfrekvens: 80,2% Skala 1-10 där 1-4 är lågt, 5-7 mellan och 8-10 högt. Information Arbetsbelastning Arbetsbelastning forts. Återhämtning Mål och resultat Samarbete/Gemenskap Samarbete/Gemenskap forts. Ledarskap Arbetstillfredställelse Delaktighet Hälsa Jämförelsevärden Värderingsfaktorer

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid SN 2019/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid SN 2019/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid 2019-01-03 SN 2019/00080401 0480-453891 Socialnämnden Medarbetarenkät 2018 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med anledning

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Medarbetarenkät 2008

Medarbetarenkät 2008 SIDAN Medarbetarenkät 00 (medelvärden) Om undersökningen USK har på uppdrag av stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning genomfört enkäter med stadens medarbetare. Undersökningen är genomförd

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten AB Familjebostäder Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat från medarbetarenkäten 2012. I stadens arbete med att vara en

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Chef/Medarbetare

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Chef/Medarbetare Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 22 / Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Presentation Om undersökningen Metoden som använts är en kombination av webb och postala enkäter.

Läs mer

OP Assistans - Medarbetarundersökning 2017

OP Assistans - Medarbetarundersökning 2017 OP Assistans - Medarbetarundersökning 2017 Total Total Antal svarande: 297 st 297 51 % ÖVERGRIPANDE RESULTAT NMI - Nöjd Medarbetar Index Index NMI 4,3 Arbetssituation 4,0 Arbetsmiljö 4,2 Mål och visioner

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön Kön Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag I samarbete med Respondenter 1330 363 Svar 1042 297 Svarsfrekvens 78% 82% NMI & Index 74 75 78 68 64 67 65 66 68 53 55 59 HME-Index NMI

Läs mer

GÖTEBORGS STADS MEDARBETARENKÄT 2014 Resultat uppdelat på kön Arbetssätt och uppdrag

GÖTEBORGS STADS MEDARBETARENKÄT 2014 Resultat uppdelat på kön Arbetssätt och uppdrag Arbetssätt och uppdrag 1.1 Jag är insatt i målen för min grupp/enhet/avdelning 1.4 I vår grupp/enhet/avdelning följs våra mål upp och utvärderas på ett bra sätt Betyg 5 (%) 71 Betyg 5 (%) 23 Betyg 4 (%)

Läs mer

Resultat medarbetarundersökning 2014

Resultat medarbetarundersökning 2014 Resultat medarbetarundersökning 2014 Svarfrekvens 65% 2014 72% Kommentar svarfrekvens Svarsfrekvensen är något bättre i år men arbete för att förbättra svarfrekvensen ytterligare behöver göras till kommande

Läs mer

GÖTEBORGS STADS MEDARBETARENKÄT Grundskola/Grundsärskola 1 Resultat uppdelat på kön Arbetssätt och uppdrag

GÖTEBORGS STADS MEDARBETARENKÄT Grundskola/Grundsärskola 1 Resultat uppdelat på kön Arbetssätt och uppdrag Arbetssätt och uppdrag 1.1 Jag är insatt i målen för min grupp/enhet/avdelning 1.4 I vår grupp/enhet/avdelning följs våra mål upp och utvärderas på ett bra sätt Betyg 5 (%) 62 64 53 57 Betyg 5 (%) 11 13

Läs mer

AB Familjebostäder Övergripande rapport

AB Familjebostäder Övergripande rapport AB Familjebostäder Övergripande rapport Medarbetarenkät AB Familjebostäder Medarbetarenkät Medarbetarenkät ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Arbetsmiljöenkät 2011

Arbetsmiljöenkät 2011 Arbetsmiljöenkät 2011 SU total Kvalitetsområden Index Kvalitetsområden Diagrammet visar medarbetarnas omdöme på respektive kvalitets område. Bakom varje kvalitetsområde finns ett antal frågor som medarbetarna

Läs mer

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Sammanfattande mått 08 Medarbetarindex 7 78 76 68 Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57 Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Samverkan och kunskapsdelning 5 83 79 69 Ledarskap 5 83 77 69 Handlingskraft/medverkande

Läs mer

ARBETSGIVARBUDSKAP MEDARBETARPERSPEKTIV

ARBETSGIVARBUDSKAP MEDARBETARPERSPEKTIV VÄLKOMMEN ARBETSGIVARBUDSKAP MEDARBETARPERSPEKTIV Introduktionsträffen 2018 10 24 Elisabeth Carle, personaldirektör AGENDA Kommunstyrelsens fokus och resultatindikatorer för personalområdet Workshop! -

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

Utvecklingssamtal kravmärkt yrkesroll LSS/Psykiatrin Enköpings kommun

Utvecklingssamtal kravmärkt yrkesroll LSS/Psykiatrin Enköpings kommun Utvecklingssamtal kravmärkt yrkesroll LSS/Psykiatrin Enköpings kommun Namn Datum och tid Syftet med samtalet är att genom dialog se vilket behov av utveckling den enskilda medarbetaren har men också att

Läs mer

Medarbetarenkäten 2017 Förvaltningsrapport Östermalm SDF. stockholm.se

Medarbetarenkäten 2017 Förvaltningsrapport Östermalm SDF. stockholm.se Medarbetarenkäten 2017 Förvaltningsrapport stockholm.se Innehåll - Bakgrund och syfte - Om undersökningen - Redovisning av resultat - Instruktionssida - Aktivt medskapandeindex (AMI) - Analysmodellen -

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 1. Arbetssätt och uppdrag 1. Jag är insatt i målen för min grupp/enhet/avdelning. c c c c c c 2. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. c c c c c c 3....

Läs mer

Medarbetarundersökning Totalrapport

Medarbetarundersökning Totalrapport Medarbetarundersökning 2016 Totalrapport Ålder % 18-34 år 21% 35-44 år 25% 45-54 år 29% 55+ 25% Ack. svar 3461 Anställningstid % Mindre än ett år 1-2 år 13% 3-5 år 15% 6-10 år 14% Mer än tio år 49% Ack.

Läs mer

Medarbetarundersökning 2017

Medarbetarundersökning 2017 Medarbetarundersökning 2017 Vårt arbete utgår ifrån visionen om öppenhet och mångfald och den grundläggande värderingen om förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes Malmö stad 1 (1) Datum 2014-05-14 Handläggare Sara Mellander Planeringssekreterare Sara.Mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Medarbetarenkät 2014 FRI-2014-2099 Sammanfattning Sedan 2006 genomför Malmö stad

Läs mer

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats.

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats. DAGS ATT TYCKA TILL OM DITT JOBB! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan arbetar här och för blivande arbetare. För att kunna vara det behöver

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2016 Socialförvaltningen 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016 Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Karlsborgs kommun. Ledarskapspolicy. Bilaga 35 KF Diarienummer: Antagen:

Karlsborgs kommun. Ledarskapspolicy. Bilaga 35 KF Diarienummer: Antagen: Bilaga KF 7 201-0 - 0 Karlsborgs kommun Ledarskapspolicy Dokumenttyp: Policy Diarienummer: 66.201 Beslutande: Kommunfullmäktige Antagen: 201-0-0 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet gäller för: Samtliga

Läs mer

Medarbetarenkät 2013 Vårgårda

Medarbetarenkät 2013 Vårgårda Medarbetarenkät 2013 Vårgårda Instämmer inte Instämmer helt 1 2 3 4 Medel Svarande Inget svar Jag är insatt i min arbetsplats mål 1,5% 7,2% 37,8% 53,6% 3,4 685 0 Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten Socialförvaltningen Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Presentation Om undersökningen Metoden som använts är en kombination av webb

Läs mer

Resultat Medarbetarenkäten

Resultat Medarbetarenkäten Resultat Medarbetarenkäten 2016 Medarbetarenkäten 2016 Vi svarar på enkäten för att påverka vår arbetsmiljö och använder resultatet för att utveckla vår arbetsplats. Medarbetarenkäten är gemensam för hela

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda)

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda) Haparanda stad Medarbetarundersökning hösten Totalt (Exklusive timanställda) Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens per förvaltning Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid SN 2016/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid SN 2016/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid 2016-11-29 SN 2016/07320401 0480-450000 Socialnämnden Medarbetarenkät 2016 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med anledning

Läs mer

Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg

Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg Linköpings Universitet Medicin och hälsa (IMH) ÖVERSIKT 07 Arbetsplatsindikator Övrigt Förutsättningar i organisationen Medarbetarsamtal och lönesamtal

Läs mer

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Resultat Medarbetarenkäten 2014 Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Medarbetarenkäten 2014 Medarbetarenkäten utgår ifrån Lunds kommuns medarbetarpolicy. Enkäten består av frågor om verksamheten,

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt 2016

Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt 2016 Bilaga 4 Sida 1 Styrelsen (2016-04-26) Handläggare: Karin Richardsson Tel: 031-368 40 70 E-post: karin.richardsson@goteborg.com Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Enköpings kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Januari 2018

Enköpings kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Januari 2018 Enköpings kommun Medarbetarundersökning 2017 Genomförd av CMA Research AB Januari 2018 Enköpings kommun, medarbetarundersökning 2017, sida 2 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Enköpings kommun

Läs mer

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72.

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72. Sammanfattande mått Medarbetarindex 15 67 64 Förutsättningar i organisationen 25 53 52 Personlig arbetssituation 17 64 61 Samverkan och kunskapsdelning 12 72 63 Ledarskap 18 61 61 Handlingskraft 6 82 77

Läs mer

Tabell 1 Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelning Sthlm:s polismyndighet

Tabell 1 Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelning Sthlm:s polismyndighet Tabell 1 Betygsindex, medel och sfördelning Sthlm:s polismyndighet Antal ande: 4 323 ande : 73 n och sfördelning för frågorna i Polisens medarbetarundersökning. På en skala 1-10 har medarbetarna för varje

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt.

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt. Faktorer - diagram 1 Faktorer - procent 2 Faktor 6+5 4+3 2+1 Bortfall Mottagare Arbetsbelastning 38,5% 30,5% 30,3% 0,7% 3,67 Arbetskamrater 84,5% 12,0% 2,8% 0,7% 5,33 Arbetsrelaterade besvär 43,9% 28,1%

Läs mer

Lönebildnings processen

Lönebildnings processen Lönebildnings processen Utbildnings förvaltningen Från och med hösten 2014 Namn: Lotta Gylling Datum: 2014-05-15 Utbildningsförvaltningen Styrcykel/Årscykel dec jan Vårterminen börjar Medarbetarsamtal

Läs mer

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE?

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Dale Carnegie Trainings ledarskapsguide: ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Lär dig motivera olika typer av medarbetare och bygg relationer som skapar entusiasm, motivation och engagemang på arbetsplatsen.

Läs mer

Personalidé Arvika kommun

Personalidé Arvika kommun Personalidé Arvika kommun Personalidé Kommunens vision Arvika en attraktivare kommun med strategiska mål och strategier beskriver kommunens långsiktiga inriktning och politiska vilja. För att nå vår vision

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy

Chefs- och ledarskapspolicy Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 1. Inledning Denna policy vänder sig till dig som är chef eller vill bli chef i Eksjö kommun. Syftet är att du tydligt ska veta utifrån

Läs mer

Medarbetarundersökning MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Samhälls- och välfärdsstudier (ISV)

Medarbetarundersökning MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Samhälls- och välfärdsstudier (ISV) MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 LÄSVÄGLEDNING 01 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 2013. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Huvudresultat Mars 2010 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun 2010, sid 1 Fakta om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015 Socialförvaltningen 342 respondenter Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

GÖTEBORGS STADS MEDARBETARENKÄT 2014 Huvudresultat

GÖTEBORGS STADS MEDARBETARENKÄT 2014 Huvudresultat GÖTEBORGS STADS MEDARBETARENKÄT 214 214 212 Medelvärde Lägsta värde Högsta värde Hållbart medarbetarengagemang (HME) 8 84 7 95 Kommunikationsindex (Koml) 84 82 7 93 Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till

Läs mer

GÖTEBORGS STADS MEDARBETARENKÄT 2014 Huvudresultat

GÖTEBORGS STADS MEDARBETARENKÄT 2014 Huvudresultat GÖTEBORGS STADS MEDARBETARENKÄT 1 1 1 Medelvärde Lägsta värde Högsta värde Hållbart medarbetarengagemang (HME) 8 6 5 Kommunikationsindex (Koml) 8 5 6 8 Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för 1 Arbetssätt

Läs mer