UTVÄRDERING AV GÖTEBORGS STADSMUSEUMS HEMSIDA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTVÄRDERING AV GÖTEBORGS STADSMUSEUMS HEMSIDA"

Transkript

1 UTVÄRDERING AV GÖTEBORGS STADSMUSEUMS HEMSIDA av Funktek och Utopia januari 2016 Bakgrund..... s 1 Terminologi s 1 Citat från utvärderingen... s 2 Frågor och svar från utvärderingen s 16 Analys av workshop s 16

2 BAKGRUND I januari 2016 hade funktek 6 stycken workshops där sammanlagt 14 funktek piloter utvärdera Göteborgs Stadsmuseums hemsida. Målet med workshopen var att utvärdera det redaktionella uppbyggnaden av hemsidan. Funktekpiloterna fick välja att utvärdera hemsidan genom tre olika tekniska enheter som var platta, smart telefon eller dator där de kunde välja på mac eller pc. Funktek piloterna fick välja den tekniska enhet som de kände sig mest bekväma med att använda. Utvärderingen höll på i 1 timma med efterföljande fika. Vi ställde 15 stycken frågor samlade i ett formulär där funktekpiloterna skulle hitta information på hemsidan. Funktek piloterna hade olika slags normbrytande funktionsvariationer som bland annat: asperger, adhd, rörelsenedsättning, synnedsättning hörselskada. Funktekpiloterna använde följande enheter: Macdator: 4 stycken Pc dator: 3 stycken Surfplatta: 4 stycken Smart telefon: två stycken TERMINOLOGI: Huvudingångar = De ingångar som ligger horisontellt i en rad överst på sidan. Undersidor = De sidor som ligger under en av huvudingångarna, ibland ser de ut som boxar i olika färger. Puffar = På hemsidans förstasida visas sidor och tjänster som finns längre in på sidan, oftast med både text och bild. Exempelvis är utställningen Musiklivet det första i text och bild som dyker upp på GMSs hemsida, och den kan en klicka vidare på. Detta är en puff. 1

3 Toppmeny = Ett annat sätt att nå samma information som via huvudingångarna. Den nås via en ikon med tre horisontella streck staplade på varandra och ordet MENY skrivet. Bottenmeny = Det gråa fält som finns längst ner på alla sidor där alla menyval finns (samma som i toppmenyn) Listmeny = Raden allra längst upp på sidan där ordet Tillgänglighet står, likaså ikoner för svenska och engelska och för teckenspråkstolkat. Blå faktaruta = En ruta som återfinns näst längst ner på alla sidor där viktig plats och kontaktinformation finns. Några citat från utvärderingen: Det finns så mycket mer på ett museum än utställningar som jag vill veta mer om, känns som en går miste om något. fliken besöka, det är som museets slasktratt 1. Öppettider och entréavgift lätt att hitta : 4 st varken lätt eller svårt 3 st svårt att hitta: 6 st Det tog cirka minuter för funktekpiloten att nå lösningen: för 6 funktekpiloter tar det från 10 sek till en minut att hitta öppettider och entréavgift. Två tycker att informationen är varken lätt eller svår att hitta och fyra funktekpiloter tycker att informationen är lätt att hitta. För fyra funktek piloter tar det 2 3 minuter att hitta informationen där 1 pilot tycker det var varken lätt eller svårt att hitta och tre piloter tycker det är svårt att hitta. 2

4 För tre funktekpiloter tar det från 4 10 minuter att hitta informationen på hemsidan och alla tycker att uppgiften är svår. För en funktekpilot tar det tio minuter att hitta öppettiderna för att hen inte har mobilvana. Denna sökväg tar funktekpiloterna: Några funktekpiloter hittar öppettider och entré lätt genom att gå in på menyn Besöka. Men de flesta funktekpiloter har svårt att hitta öppettider och éntreavgift och klickar runt på sidan och testar sig fram. Funkteks koordinatorer får känslan av att många funktekpiloter gissar sig fram var informationen kan finnas genom att klicka runt på olika menyer. En funktekpilot hittar informationen genom att klicka på menyn Tillgänglighet. Några funktekpiloter klickar på menyn för utställningar för att hitta öppettiderna eftersom det är just utställningar som de skall besöka och därför blir det logiskt för dem att titta under den menyn. En annan funktekpilot försöker hitta öppettiderna genom att klicka in på Kafé och restaurang eftersom De ju borde ha öppet samtidigt och kaféet kanske visar öppettiderna. Några funktekpiloter använder sig av undermenyn på hemsidan där den mesta informationen på hemsidan är samlad. Två funktekpiloter försöker söka öppettider i sökfältet varav en pilot inte hittar information om öppettider över huvud taget. Ha information på förstasidan om öppettider och entré mer lätttillgänglig och högre upp på sidan vid exempelvis listmenyn. En måste scrolla mycket på sidan för att få informationen. Gör fler men fastare sidor så att en inte behöver scrolla så mycket På hemsidan står det öppet och entré, skriv istället öppettider och entréavgift. Alternativt öppet på museet blir underrubrik istället för öppet. Ändra huvudrubriken Perspektiv på staden till Välkommen till Göteborgs Stadsmuseum Mer beskrivande bilder och undertexter till bilderna hur det ser ut inne och utanför Göteborgs Stadsmuseum. 3

5 Öppettider finns också som undermeny 2. Var museet ligger lätt att hitta 7 st varken lätt eller svårt 4 st svårt att hitta 0 st funktek notering: Funktekpiloterna är redan inne på sidan Besöka vilket kan ha underlättat att hitta information om var museet ligger. För två funktekpiloter tar det 3 minuter att nå lösningen. Det tar mindre än 1 minut för 11 funktekpiloter att nå lösningen. Denna sökväg tar funktekpiloterna: Fem funktekpiloter går in på huvudingången besöka och sedan undersidan Hitta hit. Några hittar undersidan Hitta hit genom bottenmenyn. En funktekpilot klickar på tillgänglighet i listen på sidan. En annan funktekpilot försöker att söka i listmenyn med ordet adress och får fram fem olika resultat där det i det tredje resultatet är hitta hit. En funktekpilot går in på kontakt i listmenyn. En pilot scrollar ner, går in på Om museet och sedan vidare till Kulturmiljö och går därefter in på startsidan igen och scrollar ner där hen hittar informationen. Vi får många kommentarer om att hitta hit borde finnas på förstasidan på huvudingången Besöka. Vi får kommentaren av en funktekpilot tycker att det är en otydlig karta och att den borde vara mer detaljerad. Ha öppettider, adress och éntre på samma sida Under Besöka Står det...ett stenkast från Brunnsparken.. Byt ut ordet stenkast om faktiska meter eller promenad, eller både och. 4

6 Länka till tillgänglighetdatabasen eftersom utomhusmiljön också finns dokumenterad där. 3. Vilka utställningar som visas just nu lätt att hitta 13 stycken varken lätt eller svårt 0 st svårt att hitta 0 st Det tar mindre än 1 minut för funktekpiloterna att nå lösningen. Denna sökväg tar funktekpiloterna: 10 funktekpiloter klickar på huvudingången utställningar och två funktekpiloter går in på utställningar via förstasidan. Många funktekpiloter tycker att de får scrolla mycket på sidan och att de har svårt att få en överblick om vilka utställningar det finns på Göteborgs Stadsmuseum. Vi får kommentarer om att det är svårt att skilja på aktuella utställningar och basutställningar. Vi frågar några funktekpiloter vad de tycker om ordet basutställningar och de kommenterar att ordet är konstigt och föreslår att det skall heta permanenta utställningar istället. Två funktekpiloter försöker klicka på aktuella utställningar som står till vänster om sidan som är en oklickbar text utan länk. Vi får frågan om vad som är skillnaden mellan utställningar och program. Undersidor saknas under huvudingången utställningar. Undersidor skulle underlätta att överblicka vad för slags utställningar det finns på museet. Mer tydlig uppdelning av aktuella utställningar och basutställningar. så att en kan överskåda var för slags utställningar det finns. 5

7 Huvudrubrik på undersidor saknas. När en klickar på de olika utställningarna och kommer till en ny sida står det bara i vänsterkanten, sneställt vad utställningen heter. 4. Du vill ta reda på hur tillgängliga lokalerna är lätt att hitta 9 st varken lätt eller svårt 3 st svårt att hitta 1 st För 10 funktekpiloter tar det mindre än 1 minut att nå lösningen För två funktekpiloter tar det 2 3 minuter att nå lösningen För en funktekpilot tar det 7,5 min Denna sökväg tar funktekpiloterna: 8 funktekpiloter hittar lätt till sidan om tillgänglighet. De flesta går genom att hitta tillgänglighetssidan genom listmenyn och några funktekpiloter klickar först på huvudingången Besöka och sen på underrubriken tillgänglighet. Vi får många kommentarer om att listmenyn där tillgänglighetsidan finns har liten textstorlek och dålig kontrast. Vi får kommentarer om att det är bra att det står att en får ta med ledhundar. komplettera med information om att det är gratis inträde för ledsagare och assistenter. Ge information hur stora hissarna är. komplettera med information om hur text och kontraster kan ändas i inställningar på smarta mobiler och plattor. 5. Du vill gå på ett föredrag lätt att hitta 8 st 6

8 varken lätt eller svårt 2 st svårt att hitta 3 st För 8 funktekpiloter tar det mindre än 1 minut att nå lösningen för två funktekpiloter tar det 2 3 minuter att nå lösningen för två funktekpiloter tar det 6 7 minuter att nå lösningen Denna sökväg tar funktekpiloterna: Funktekpiloter går in på huvudingången besöka. Vi får kommentarer om att det inte är självklart att en vet vad som menas med program. Nästan alla funktekpiloter som går in på huvudingången program har problem med sökrutan. Många funktekpiloter trycker i sökrutan där det står föreläsning men glömmer att trycka på sökknappen. Några funktekpiloter börjar välja datum och klicka in i de olika förläsningsrutorna. Många gånger dyker det inte upp något resultat på just den dagen de valt. Det står inte i sökrutan att en inte behöver klicka i rutan för att få en överblick på alla programpunkter. Vi får frågor om varför rutorna på de olika programverksamheterna har olika färger. Ett par stycken funktekpiloter tycker inte att det är konsekvent med färgerna på de olika programverksamheterna eftersom vissa var i olika färg och vissa hade samma, blå färg. Har rutorna med blå färg något gemensamt? Eller kan alla rutor lika gärna vara olika? Detta upplever många som svårt att tolka. Vi får kommentaren att sökrutan tar för stor plats och att en måste scrolla för mycket på sidan och att det är svårt att få en överblick. Det efterfrågas att en kan få en överblick om vad som händer veckovis vid återkommande arrangemang, så som att tisdagsklubben alltid är på tisdagar och mellanrum är på onsdagar. Många funktekpiloter blir överaskade av att det händer så mycket på museet. 7

9 Den kortare informationen om de återkommande programverksamheterna kan stå i exempelvis underrubriker eller/och vara klickbara i sökrutan. Programsidan saknar underrubriker och ser inte ut som de andra huvudsidorna vilket förvirrar. Ha samma formspråk på alla sidor som en som besökare kan känna igen. Det saknas text som beskriver barnverksamheten. (här kan det också länkas till barnens museum). Svårt att förstå färgkodningen av de olika programverksamheterna i sökrutan. Det saknas sluttid på de olika programverksamheterna (främst gällande föreläsningarna) Skriv att föreläsningarna är gratis (eller årskort). Informera att det är bra att vara i tid för att få plats i till exempel Tisdagsklubben eftersom det kan bli fullt. Skriv vilken lokal programverksamheten är i, hur många som får plats på föreläsningen och länka till tillgänglighetsdatabasen. 6. Du vill boka en guidad visning lätt att hitta 10 st varken lätt eller svårt 0 st svårt att hitta 1 st funkteks notering: en funktekpilot kom inte längre i frågeformuläret. En funktekpilot hoppade över frågan. Det tar 4 minuter för en av funktekpiloterna att nå lösningen Det tar mindre än 1 minut för 10 funktekpiloter att nå lösningen Denna sökväg tar funktekpiloterna: Hälften av funktekpiloterna hittar snabbt till boka visningen genom att trycka på huvudingången besöka och sen 8

10 underrubriken boka visning. Två funktekpiloter går till program och tror en kan boka visningar där. Det verkar som om det är svårt att skilja på visning och programverksamheternas föreläsningar eftersom det inte står vad de olika programverksamheterna innebär. Vi får kommentarer om att sidan hur en bokar en visning är förvirrande. Många funktekpiloter går in på första stycket med rubriken skola. Vi får frågor om hur en bokar en en visning? Är det bara för skolor? Vad identifierar en grupp? Och kan privatpersoner boka? Kan en boka för en person? Hur mycket kostar en visning? En funktekpilot har svårt att nå lösningen och efter att ha letat runt på hemsidan i flera minuter klickar hen på Kontakt och vill mejla receptionen och fråga. Huvudrubriken är boka visning. Ge mer information vad en visning innebär. Hur många personer kan gå? Finns ett maxantal? Hur lång är en visning? Hur mycket kostar det? vilka visningar erbjuder museet? flytta upp de tredje stycket där det står kontakt och slå ihop stycket med boka visning med grupp. Nu står det på sidan Hör av dig till museets pedagoger på adressen nedan så hjälper vi dig. 7. Du vill hitta gamla bilder från Göteborg lätt att hitta 7 st varken lätt eller svårt 1 st svårt att hitta 4 st Funktek notering : Vi väljer att inte utvärdera Calotta systemet. det tar 30 sek 2 minuter för sju funktekpiloter att nå lösningen. det tar 3 4 minuter för fyra funktekpiloter att nå lösningen. det tar 7 minuter för en funktekpilot att nå lösningen. 9

11 Denna sökväg tar funktekpiloterna: Tre funktekpiloter har svårt att hitta informationen. Vi får kommentaren Jag går in på Kulturmiljö, jag gissar lite grann. En annan funktekpilot letar information under huvudingången Utställningar. En funktekpilot kommenterar att hen inte ens vet var hen ska börja leta efter informationen med kommentaren Det känns inte glasklart. En funktekpilot trycker på bildspelet på underrubriken beställa bilder för att bilderna visar ett fotografi. Det är mycket text på sidan att läsa igenom. Två funtekpiloter vågar inte trycka på underrubriken beställa bilder för de vill inte köpa något utan bara titta eller att den sidan inte är till för dem. Vi får kommentaren att det är svårt att veta skillnad mellan underrubrikerna sök i samlingar och om samlingarna. Många funktekpiloter blir överaskade att en kan beställa bilder och att de inte visste att en kunde göra detta. Vi får kommentaren att Det är en gömd skatt som museet erbjuder men som ingen vet om. undersida Sök i samlingar Beskriv samlingarna på sidan. Flytta stycket Om museets samlingar så de ligger direkt under huvudrubriken. Flytta sök i samlingar till andra stycket Skriv beskrivande text till bilderna på sidan. Öppna Carlotta i ny flik och skriv att det görs. undersida Beställa fotografier och bilder Länka till Carlotta i beställa fotografier och bilder Skriv beskrivande text till bilderna Visa hur monterade bilder som museet säljer kan se ut Marknadsför att en kan beställa bilder eller söka i Carlotta mer. 10

12 8. Du vill hyra en lokal för en konferens lätt att hitta 7 st varken lätt eller svårt 3 st svårt att hitta Egen notering: 3 funktekpiloter hann inte längre än till fråga åtta. det tar 0 1 minut för åtta funktekpiloter att nå lösningen. det tar 3 5 minuter för två funktekpiloter att nå lösningen. Denna sökväg tar funktekpiloterna: Många funktekpiloter börjar lära sig sidan nu i testet och det går snabbare för dem att hitta lösningarna. Vi får kommentaren att om denna fråga skulle vara den första frågan så skulle det vara svårt att hitta lösningen. Nästan alla funktekpiloter hittar lätt informationen. Två funktekpiloter scrollar ner till bottenmenyn och trycker på konferens boka lokal. Vi får kommentaren att frågan är konstigt ställd och blir missvisande. Jag utgår från mitt perspektiv som privatperson, tänkte inte som att jag vet ett företag eller en skola. Vi får kommentarer om att de vill veta hur mycket det kostar att boka lokalerna. Vågar en ringa och fråga? Är det olika priser? Länka till tillgänglighetsdatabasen där en kan se hur de olika lokalerna ser ut. 9. Du vill hitta något att göra för barn lätt att hitta 6 st varken lätt eller svårt 3 st svårt att hitta 0 st Egen notering: fyra funktekpiloter hann inte längre än fråga nio. 11

13 det tar 0 1 minut för sju funktekpiloter att nå lösningen. det tar 3 5 minuter för två funktekpiloter att nå lösningen. Denna sökväg tar funktekpiloterna: Tre funktekpiloter går in på undersidan barnens museum utan svårigheter. Dels kan en gå in genom huvudsidan utställningar och scrolla ner till barnens museum eller gå in på Besöka och sedan klicka på undermenyn Barnens museum. Många funktekpiloter missar att det finns programverksamhet för barn eller missar barnens museum. De funktekpiloter som går in på huvudsidan program och använder sökrutan för kategorin barn vet inte att en måste trycka på sökknappen utan tror att sökrutan uppdateras automatiskt när en klickar in barnkategorin. En funktekpilot går in på undersidan Lilla änggården eftersom hen tror att lilla refererar till att det handlar om barn. Vi får frågor om hur tillgängligt barnens museum är. Länka barnens musuem med barnverksamheten i program och tvärs om. Alternativt samla informationen på samma ställe. Skriv hur tillgängligheten är på barnens museum. Varna för de hala golven, skriv att det rekommenderas att använda antihalksockar länka till tillgänglighetsdatabasen och barnens museum 10. Du vill boka en tid för att besöka arkivet och samlingarna lätt att hitta 4 st varken lätt eller svårt svårt att hitta 4 st funktek notering: fem funktekpiloter hann inte längre än fråga tio. det tar 0 1 minut för fyra funktekpiloter att nå lösningen. 12

14 det tar 3 2 minuter för fyra funktekpiloter att nå lösningen. Denna sökväg tar funktekpiloterna: För hälften av funktekpiloterna som hinner komma fram till uppgift nr 10 är detta en lätt uppgift. Men för fyra funktekpiloter är det svårt att hitta informationen om hur en kan boka tid för att besöka samlingarna. En funktekpilot går in på huvudingången besöka och underkategorin boka visning, sedan klickar hen till besöka faktarummet. Ett par stycken ger upp och säger att de skulle ha ringt och frågat museet vart de ska vända sig istället. Vi får frågor om vad faktarummet är och varför inte besöka samlingar finns under huvudingången Besöka. bilderna som nu finns på hemsidan under huvudrubriken är dekorationsbilder. Ha bilder istället som visar hur det ser ut det ser ut på polstjärnan och i faktarummet. Ha bilder som visar hur det kan se ut att titta på exempelvis arkivbilder, med handskar osv. 11. Du söker efter en arkeologisk rapport lätt att hitta 7st varken lätt eller svårt 1st svårt att hitta Denna sökväg tar funktekpiloterna: De flesta tycker att denna uppgift var lätt, och klickade rätt genom att gå in på Sök i samlingar och arkiv och därefter Sök rapporter och underlag. Flera anmärker dock på att sidan är lång att scrolla och syftar på den långa listan med arkeologiska rapporter. En funktekpilot går först in på Besöka, därefter scrollar hen ner till botten av sidan och går in på Sök rapporter och underlag. Samma pilot undrar varför 13

15 inte allt (både kategorin Sök i samlingar och arkiv och Kulturmiljö ) kan ligga under en egen kategori som exempelvis kan heta Arkiv. Tips: Ha en karta över göteborg som visar var det varit eller är utgrävningar. 12. Du har hittat ett gammalt mynt. Du vill fråga om museet ska ta hand om myntet. lätt att hitta 3 st varken lätt eller svårt 1 st svårt att hitta 4 st Det tar 1 2 minuter för fyra funktekpiloter att nå lösningen. Det tar 7 10 minuter för två funktekpiloter att nå lösningen. 3 personer ger upp då de inte hittade svaret. Den här vägen tar funktekpiloterna : Trots att funktekpiloterna vid det här laget navigerat runt och lärt sig hitta det mesta på hemsidan så tycks detta vara en av de svåraste uppgifterna i workshopen. Det är få som kopplar vad undersidan Kulturmiljö har med inlämningar till museet att göra. Flera säger att de antagligen hade valt att ringa istället. Ett par av funktekpiloterna som ger upp och inte hittar svaret slutför ändå uppgiften genom att söka fram numret till reception eller arkivet för att fråga dem. Av de som slutför uppgiften genom att gå in på Kulturmiljö är det flera som också kommenterar att det är väldigt mycket scrollning för att komma fram till kontaktuppgifterna. 14

16 13. Ditt övergripande intryck av hemsidan bra 4 st varken bra eller dåligt 4 st dåligt 14. Hur väl tycker du hemsidan lyckas med att få dig intresserad av att besöka oss? bra 4 st varken bra eller dåligt 4 st dåligt 15. Hur väl tycker du hemsidan lyckas med att vara enkel att använda och förstå? bra 4 st varken bra eller dåligt 4 st dåligt Förstasidan på en hemsida är viktig och att det lätt går att hitta öppettider och vart museet ligger på hemsidan. Det är väldigt mycket info på just förstasidan och vi får kommentarer om att den borde vara mer tydlig och förenklas. Vi får kommentaren Det är mycket av allt och risk för att en tröttnar på att läsa igenom allt eftersom det är svårt att hitta. En kommentar som återkommer är att många inte visste att det händer så mycket på museet, som föreläsningar, att en kan beställa bilder eller besöka faktarummet. Kanske detta skulle kommuniceras bättre? Det kan ju i sin tur också locka fler besökare. Vi får inga direkta klagomål på typsnitt och kontraster. Många funktekpiloter tycker att en måste scrolla så mycket på sidan. Vi får kommentarer om att det är mycket text på sidan och det efterfrågas att texter kan läsas upp. En tydlig hemknapp för Göteborgs stadsmuseums hemsida saknas. 15

17 ha talsyntes på sidan i form av en knapp en kan trycka på för att få texter upplästa. Många föredrar att lyssna på uppläst text. Alla använder sig inte av egna talsynteser i datorn eftersom de inte identfierar sig med att ha till exempel lässvårigheter. listmenyn med tillgänglighet är liten fontstorlek och dålig kontrast. Underrubikerna syns inte tydligt och många gånger missar funktekpiloterna att titta på dem. Detta beror både på färgen på underrubrikerna men också att de utformningen av dem är ovanliga. huvudingången besöka har en undermeny med barnens museum men inte för övriga utställningar. Ha mer visuella intryck som bilder och symboler vilket underlättar för döva och hörselskadade. Ha teckenspråkstolkad film på sidan som i alla fall en introfilm som berättar om vad det är för museum, öppettider och entréavgift Ha alltid relevanta kontaktuppgifter högst upp på sidan ANALYS AV WORKSHOP Testet tog olika lång tid för funktekpiloterna. I vissa fall tog testet längre tid på grund av teknisk ovana, vid några tillfällen på grund av att det inte fanns bra tekniska hjälpmedel för att utvärdera hemsidan med. Testet tog också lång tid när vi tillsammans med funktekpiloten diskuterade mycket vid varje fråga så att vi inte hann med att utvärdera allt. I workshopen fick vi mycket hjälp och rekommendationer av en funktekpilot som har en hörselskada där vi fick till oss väldigt mycket feedback angående hemsidan. I funkteks workshops har vi många gånger saknat input från döva personer och vi är mycket glada över att vi nu har fått in erfarenheter från en funktekpilot som har en hörselnedsättning. Och vi behöver lära oss ännu mer om otillgängligheten gällander personer med normbrytande hörselvariationer framöver. 16

18 Lärdomar att ta med framöver är att noga testa tekniska hjälpmedel innan workshopen. Det räcker inte att bara ladda ner ett hjälpmedel till datorn och sedan tro att det fungerar. Eftersom talsyntesen Windows Eye inte fungerade fick en funktekpilot googla fram informationen på hemsidan och en utvärdering med en funktekpilot som använder windows eyes fick datumet för utvärderingen flyttas fram. Eftersom museet inte har den typ av dator som behövs för att Windows eyes skall fungera så ska utvärderingen ske på funktekspilotens arbetsplats där hen har en dator där programmet fungerar. 17

RAPPORT: ATT UPPLEVA EN UTSTÄLLNING HELT I LJUD. FÖR UTSTÄLLNINGEN VÄRDEFULLT. BAKGRUND..s 2 METOD...s 2 RESULTAT...s 3 9 ANALYS AV WORKSHOP...

RAPPORT: ATT UPPLEVA EN UTSTÄLLNING HELT I LJUD. FÖR UTSTÄLLNINGEN VÄRDEFULLT. BAKGRUND..s 2 METOD...s 2 RESULTAT...s 3 9 ANALYS AV WORKSHOP... RAPPORT: ATT UPPLEVA EN UTSTÄLLNING HELT I LJUD. FÖR UTSTÄLLNINGEN VÄRDEFULLT BAKGRUND..s 2 METOD...s 2 RESULTAT.....s 3 9 ANALYS AV WORKSHOP...s 10 1 BAKGRUND Vi vill ta reda på hur en upplever en utställning

Läs mer

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Du ska nu få lära dig hur du enkelt kan göra ett bildspel i PowerPoint. Utifrån det du snart har lärt dig kan du sen göra mer avancerade bildspel genom att

Läs mer

GAFE Google Apps For Education. Vt 16 Guldkroksskolan Annika Andréasson

GAFE Google Apps For Education. Vt 16 Guldkroksskolan Annika Andréasson GAFE Google Apps For Education Vt 16 Guldkroksskolan Annika Andréasson LATHUND GAFE = Google Apps For Education www.google.se är startsidan där man kan hitta alla sidor i GAFE. Om man inte vill skriva

Läs mer

Lagadministration. 100913 Linda Emterby

Lagadministration. 100913 Linda Emterby Lagadministration För att lägga till lag ska man stå på organisationssida för en förening. Föreningen hittar man genom organisationsträdet under menyn Organisation eller genom att söka i Snabbsök efter

Läs mer

Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag

Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag 2014-08-10 Svenska Web Voice Annika Elgeskog www.webvoice.se +46 725 861010 presenterar Företagarens guide till framgång på Instagram.

Läs mer

Resurscentrum för kommunikation Dako 2013. SymWriter. Minimanual

Resurscentrum för kommunikation Dako 2013. SymWriter. Minimanual Resurscentrum för kommunikation Dako 2013 SymWriter Minimanual Symboler som stöd till det du skriver 2 F9 - Byt symbol 2 F11 - Skapa nya ord/symboler 3 Spara ändringar i ordlista 4 Specifikationer grammatik

Läs mer

Blogga med wordpress. Lina Tannerfalk Wiberg

Blogga med wordpress. Lina Tannerfalk Wiberg Blogga med wordpress Lina Tannerfalk Wiberg Blogga med Wordpress Varför blogga i skolan? - öka antalet mottagare för elevernas arbete. - förmågan att kommunicera tränas och utvecklas. - otaliga användningsområden,

Läs mer

Resurscentrum för kommunikation Dako 2015. SymWriter 2. Minimanual

Resurscentrum för kommunikation Dako 2015. SymWriter 2. Minimanual Resurscentrum för kommunikation Dako 2015 SymWriter 2 Minimanual Symboler som stöd till det du skriver 2 F9 Byt symbol 2 F11 Skapa nya ord/symboler 3 Spara ändringar i ordlista 4 Specifikationer grammatik

Läs mer

Användarmanual HOIF.org

Användarmanual HOIF.org Användarmanual HOIF.org HOIF.org 2013-05-21 37 sidor Användarmanual för HOIF.org Introduktion Det här är en manual till alla användare på hemsidan HOIF.org Hur får jag ett användarkonto? För att kunna

Läs mer

En handledning för studerande på Högskolan Kristianstad

En handledning för studerande på Högskolan Kristianstad Använda kurskonferenser i FirstClass En handledning för studerande på Åsa Kronkvist, augusti 2005 Innehåll Introduktion...3 Webbklient eller FirstClassklient?...3 Allt ligger online...3 Hitta rätt...4

Läs mer

Lathund för webbredaktörer. Så skriver du på webben

Lathund för webbredaktörer. Så skriver du på webben Lathund för webbredaktörer Så skriver du på webben 1 Disposition En bra struktur kännetecknas av att det är enkelt för besökaren att förstå var den hittar det den letar efter. Oavsett om det handlar om

Läs mer

SymWriter. Lathund kring hur du arbetar med programmet SymWriter med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel

SymWriter. Lathund kring hur du arbetar med programmet SymWriter med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel SymWriter Lathund kring hur du arbetar med programmet SymWriter med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel Vad är SymWriter? Symwriter ingår i en serie som heter Communicate och riktar

Läs mer

Routerinställning. Denna guide tar dig genom de enkla steg som behövs för att ställa in routern så den fungerar trådlöst.

Routerinställning. Denna guide tar dig genom de enkla steg som behövs för att ställa in routern så den fungerar trådlöst. Routerinställning Denna guide tar dig genom de enkla steg som behövs för att ställa in routern så den fungerar trådlöst. Om frågor uppstår efter att du använt denna guide så går det bra att maila fibergruppen.

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. Logga in För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

RSI Road Status Information A new method for detection of road conditions

RSI Road Status Information A new method for detection of road conditions WP 5 Sida 1 av 15 RSI Road Status Information A new method for detection of road conditions Användarmanual för RSI WP 5 Sida 2 av 15 Användarmanual för RSI Om detta dokument Detta dokument är en användarmanual

Läs mer

Komma igång med Eventor

Komma igång med Eventor Guide Eventor Komma igång med Eventor Version 2.0, 2013-10-07 Starta med startsidan På Eventors startsida finns en kortare guide över hur du skaffar användarkonto och hur du loggar in. Börja med den för

Läs mer

Vad är Affärskommunikation

Vad är Affärskommunikation AFFÄRSKOMMUNIKATION Vad är Affärskommunikation Affärskommunikation är den kommunikation man har på arbetsplatsen med kunder leverantörer myndigheter och andra i omvärlden. Affärskommunikationen innefattar

Läs mer

UTVÄRDERING AV UTSTÄLLNINGEN OMÄNSKLIGT/ OM TEKNIK / LÄSKORT OCH LURAR

UTVÄRDERING AV UTSTÄLLNINGEN OMÄNSKLIGT/ OM TEKNIK / LÄSKORT OCH LURAR UTVÄRDERING AV UTSTÄLLNINGEN OMÄNSKLIGT/ OM TEKNIK / LÄSKORT OCH LURAR BAKGRUND......s 1 METOD....s 2 RESULTAT........s 3-8 LÄSKORTENS INFOPELARE........s 3 LÄSKORENS DESIGN.......s 4 KORTLÄSARE.... s

Läs mer

FÖRBEREDANDE INSTÄLLNINGAR INFÖR SKYPE MÖTE SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING

FÖRBEREDANDE INSTÄLLNINGAR INFÖR SKYPE MÖTE SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING FÖRBEREDANDE INSTÄLLNINGAR INFÖR SKYPE MÖTE SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING Innehåll sid. Förberedelser 3 Inställningar innan första mötet 4 Ljudinställningar 6 Kamerainställningar 7 Mötesinställningar

Läs mer

Lathund till Dexter IUP

Lathund till Dexter IUP Barn- och utbildningsförvaltningen 2009-01-01 Lathund till Dexter IUP Version 3 1. Gå in på webbadressen: http://skolwebb.eskilstuna.se 2. Logga in med ditt användarnamn och lösenord. Klicka på knappen

Läs mer

Tänk på att logga in! Använd ditt citrixinlogg.

Tänk på att logga in! Använd ditt citrixinlogg. Tänk på att logga in! Använd ditt citrixinlogg. Då ser du nyheter som är riktade till Vård- och omsorgsförvaltningen. Dessutom ser du nyheter som gäller ditt område eller din enhet. Så här! I mittenspalten

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

Komma igång med Widgit Online

Komma igång med Widgit Online Komma igång med Widgit Online Innehåll 1. Logga in 2. Hitta i Widgit Online 3. Skapa ett dokument 4. Skapa ett rutnät 5. Kontakta oss Hej! Den här guiden bör ge dig den information du behöver för att börja

Läs mer

B2C för Svensk Elitfotboll Urval

B2C för Svensk Elitfotboll Urval B2C för Svensk Elitfotboll Urval INNEHÅLL 1. Generellt om Urval... 2 1.1. Skapa nytt Urval... 2 1.2. Dela ut urval till dina kollegor... 6 2. Objektstruktur för B2C... 7 2.1. Privatpersonkortet... 7 2.2.

Läs mer

Clicker 5. Lathund kring de vanligaste och mest grundläggande funktionerna för att komma igång med Clicker. Habilitering & Hjälpmedel

Clicker 5. Lathund kring de vanligaste och mest grundläggande funktionerna för att komma igång med Clicker. Habilitering & Hjälpmedel Clicker 5 Lathund kring de vanligaste och mest grundläggande funktionerna för att komma igång med Clicker. Habilitering & Hjälpmedel Vad är Clicker 5? Clicker 5 är ett stöd till personer i behov av extra

Läs mer

Att komma igång med FirstClass (FC)!

Att komma igång med FirstClass (FC)! Att komma igång med FirstClass (FC)! Vi har tillgång till FC genom vårt samarbete med folkhögskolor och därigenom med Folkbildningsnätet. FC kan användas på en dator på två sätt (dessutom kan du använda

Läs mer

MOA MANUAL VERSION 1

MOA MANUAL VERSION 1 MANUAL VERSION 1 MOBIL OMSORG En manual för dig som använder mobil omsorg app i telefonen Besök. Tidsregistering / kvittens. Kundinformation. Anteckningar. Personal. Karta, telefon, SMS. 2 (22) GRUNDER:

Läs mer

Användarmanual Skolrapport.se. Vårdnadshavare

Användarmanual Skolrapport.se. Vårdnadshavare Användarmanual Skolrapport.se Vårdnadshavare Sida 2 av 18 Innehållsförteckning Om Skolrapport.se och Vklass... 3 Om Vklass lärplattform... 3 Videomanual... 3 Att komma igång med skolrapport.se... 4 Varför

Läs mer

Ansök till förskola och familjedaghem

Ansök till förskola och familjedaghem Ansök till förskola och familjedaghem Den här manualen är till för dig som vill ansöka om en plats i förskola eller på familjedaghem i Norrköpings kommuns e-tjänst. Manualen beskriver hur du gör för att

Läs mer

Lathund GUL Lärare. Allmänt. Hur du presenterar Dig själv för kursdeltagarna. Hur du lägger upp din kontaktlista

Lathund GUL Lärare. Allmänt. Hur du presenterar Dig själv för kursdeltagarna. Hur du lägger upp din kontaktlista Lathund GUL Lärare Allmänt I plattformen kallas din kurs för aktivitet Första gången du loggar in GUL så kommer du att få välja vilket språk du vill att plattformen skall ha. Därefter kommer du in i plattformen.

Läs mer

Instruktion för L-100 IF:s kartpärm

Instruktion för L-100 IF:s kartpärm Instruktion för L-100 IF:s kartpärm Rev PA2b 2014-05-27 I L-100 IF:s kartpärm på http://www.andli.com/doma kan du lägga upp dina kartor och hur du sprang så att alla kan se dem. Här beskrivs hur du publicerar

Läs mer

SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text]

SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text] 20111206 SCHOLA COMAI WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1 ELEV [Skriv text] Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4 1.5 Start... 4 1.5.1 Grundinställning

Läs mer

Seriehantering. [En enkel guide för hur du som serieadministratör använder SVEMO TA.]

Seriehantering. [En enkel guide för hur du som serieadministratör använder SVEMO TA.] 2013 Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet Box 2314 600 02 NORRKÖPING Tel. 011-23 10 80 www.svemo.se Seriehantering [En enkel guide för hur du som serieadministratör använder SVEMO TA.] Innehåll Inledning...

Läs mer

B = Bokad tid. T = Tillfälligt bokad tid. L = Ledig tid. X = Spärrad tid

B = Bokad tid. T = Tillfälligt bokad tid. L = Ledig tid. X = Spärrad tid 3 Elev När eleven har loggat in får eleven upp denna bild, ett schema över sin lärares körtider och en gul meny som visas högst upp. Här nedan, under funktionsbeskrivning, kommer alla funktioner som eleven

Läs mer

Manual C3 BMS för Android-telefoner

Manual C3 BMS för Android-telefoner - för dig som gillar ovanliga fåglar 2012-09-24 Manual C3 BMS för Android-telefoner Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken

Läs mer

Här kan du välja befintligt upplägg eller skapa ett nytt. Klicka på edit uppe till höger för att redigera och/eller skapat nytt.

Här kan du välja befintligt upplägg eller skapa ett nytt. Klicka på edit uppe till höger för att redigera och/eller skapat nytt. Start-skärmen Här kan du välja befintligt upplägg eller skapa ett nytt. Klicka på edit uppe till höger för att redigera och/eller skapat nytt. Det grå kugghjulet indikerar att du är i redigeringsläge och

Läs mer

Instruktion 2014-09-15

Instruktion 2014-09-15 Instruktion Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inloggning på lagsida... 3 1.2 Laget.se appen... 4 2 Medlemshantering... 5 2.1 Information om personnr... 5 2.2 Skapa ny medlem... 5 2.3 Lägg till ny medlem...

Läs mer

Projektrapport - Live commentary

Projektrapport - Live commentary Projektrapport - Live commentary Linnéa Åberg - la222pp Beskrivning Vision och översiktlig beskrivning Det är en applikation för den som vill skapa intressanta diskussioner för live event eller program

Läs mer

Användarinstruktioner för FLC Fresenius Learning Center

Användarinstruktioner för FLC Fresenius Learning Center Användarinstruktioner för FLC Fresenius Learning Center Var finns Fresenius Learning Center på webben? Skriv in adressen: https://learning.fresenius.com/fmc/ext_se i din webbläsare. Har du gjort rätt får

Läs mer

Jag rek. starkt att alla uppgraderar sin TomTom till version 5 eller högre då massor av nya funktioner och en betydande prestandaskillnad finns.

Jag rek. starkt att alla uppgraderar sin TomTom till version 5 eller högre då massor av nya funktioner och en betydande prestandaskillnad finns. Installation av fartkameror i TomTom Installationstipset är skrivet för TomTom Navigator 3 eller version 5,TomTom Go Classic,ONE,300,500,700 (troligtvis även RIDER) eller TomTom Mobile samt en PC med Microsoft

Läs mer

Användarmanual för nya funktioner

Användarmanual för nya funktioner Användarmanual för nya funktioner 070201 Innehåll 1 Introduktion 2 2 Uppdateringar per 2006-06-15 3-5 3 Uppdateringar per 2007-02-01 6 1 Introduktion Detta är en användarmanual för nya funktioner i din

Läs mer

Flexibel meny i Studentportalen

Flexibel meny i Studentportalen Guide Flexibel meny i Studentportalen Via en flexibel meny kan lärare och administratörer skapa en menystruktur som består av menyblock och funktioner i valfri ordning. På så sätt kan menyn spegla kursens

Läs mer

Manual för deltagare kursen Bakgavellyft 1010-03-31 1. Så går du kursen Bakgavellyft

Manual för deltagare kursen Bakgavellyft 1010-03-31 1. Så går du kursen Bakgavellyft Manual för deltagare kursen Bakgavellyft 1010-03-31 1 Så går du kursen Bakgavellyft Manual för deltagare kursen Bakgavellyft 1010-03-31 2 Starta kursen 1. Öppna ett Internetfönster och fyll i adressen

Läs mer

Selma - Manual Programtillfälle

Selma - Manual Programtillfälle Selma - Manual Programtillfälle Selma 5.4 2013-10-09 Innehållsförteckning PROGRAMTILLFÄLLE... 3 SÖK UT PROGRAMTILLFÄLLE... 3 SKAPA NYTT PROGRAMTILLFÄLLE... 4 FLIK 1 NÄRVARHUR... 5 FLIK 2. STUDIEAVGIFTER...

Läs mer

Checklista med Tips & råd för din webbplats

Checklista med Tips & råd för din webbplats Checklista med Tips & råd för din webbplats Din hemsida är navet i din marknadsföring. Den ska visa vem du är, vad du erbjuder och hur just du kan lösa dina kunders problem och den ska hjälpa dig sälja

Läs mer

GUIDE FÖR RECENSIONSVERKTYGET

GUIDE FÖR RECENSIONSVERKTYGET GUIDE FÖR RECENSIONSVERKTYGET Med recensionsverktyget kan du enkelt samla in recensioner och utvärderingar av era utbildningar. Genom att skapa och schemalägga utskick till fler personer samtidigt får

Läs mer

- en expertanalys. av Anna Olvenmyr

- en expertanalys. av Anna Olvenmyr IT-universitetet i Göteborg MDI. Interaktionsdesign - en expertanalys av Anna Olvenmyr Grafiska Gränssnitt, 5 poäng 2003-10-27 Inledning och kategorisering...3 Utvärdering indelad i kategorier...4 Impression/

Läs mer

När ReadHear är installerat på din dator, startar du det genom att klicka på programmets ikon.

När ReadHear är installerat på din dator, startar du det genom att klicka på programmets ikon. ReadHear - lathund ReadHear är en programvara som kan användas när du vill läsa upp talböcker från MTMs katalog Legimus eller inlästa läromedel från Inläsningstjänst i Daisy-format. DAISY står för Digitalt

Läs mer

Vad är det frågan om En kort beskrivning av tjänsten. Den elektroniska jobbsökningen sker i följande steg:

Vad är det frågan om En kort beskrivning av tjänsten. Den elektroniska jobbsökningen sker i följande steg: Vad är det frågan om En kort beskrivning av tjänsten Vasa stads sommarjobb för ungdomar söks via jobbsökningsportalen Kuntarekry.fi. Kuntarekry.fi är en riksomfattande jobbsökningstjänst inom kommunbranschen

Läs mer

MBX Mobilapp. Inloggning. Mobilapplikationens huvudmeny. MBX Mobilapp - 2016

MBX Mobilapp. Inloggning. Mobilapplikationens huvudmeny. MBX Mobilapp - 2016 MBX Mobilapp MBX mobilapplikation finns både för Android och iphone, och gränssnittet är i princip detsamma på de båda plattformarna. I detta dokument används skärmbilder från Android. Inloggning För att

Läs mer

Classfronter Vägledning för Studenter (version 1.1)

Classfronter Vägledning för Studenter (version 1.1) Classfronter Vägledning för Studenter (version 1.1) 1. LOGGA IN. VÄLJA RUM/KURS 4 3. SKRIVA IN INFORMATION OCH ÄNDRA PERSONLIGA UPPGIFTER. 4 4. ANVÄNDA HJÄLP-SYSTEMET 5 5. LÄSA MEDDELANDEN. 5 6. DELTA

Läs mer

ViTex snabbguide. 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument

ViTex snabbguide. 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument ViTex snabbguide 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument 2. Uppläsning i ViTex Ikoner för uppläsning Läs upp enstaka

Läs mer

Lathund Spåra ändringar

Lathund Spåra ändringar Lathund Spåra ändringar Word 2010 Av språkkonsultstudenterna Maria Burström, Karin Jonsson Sandström, Anna Tillas-Lindberg Oktober 2013 Innehåll 1. Aktivera funktionen... 3 1.1 Inställningar... 3 2. Redigera...

Läs mer

Lär dig sökmöjligheterna i Disgen 8

Lär dig sökmöjligheterna i Disgen 8 Det har blivit dags att titta på sökmöjligheterna i Disgen. Det finns egentligen två olika sökfunktioner i Disgen, Välj person och Sök personer. Här behandlas dessa båda funktioner. Välj person och Sök

Läs mer

Kom igång manual. För att starta behöver du registrera dig och din förening: https://www.procup.se/adm/procup_newclub.php

Kom igång manual. För att starta behöver du registrera dig och din förening: https://www.procup.se/adm/procup_newclub.php Kom igång manual För att starta behöver du registrera dig och din förening: https://www.procup.se/adm/procup_newclub.php Logga därefter in med de uppgifter du fått i din mail: https://www.procup.se/adm/login.php

Läs mer

Lathund för redaktörer. Lokala webbplatser Sacoföreningar, Sacoråd och Akademikerföreningar

Lathund för redaktörer. Lokala webbplatser Sacoföreningar, Sacoråd och Akademikerföreningar 2014-11-17 Lathund för redaktörer Lokala webbplatser Sacoföreningar, Sacoråd och Akademikerföreningar Åsa Widert Schoug Saco Box 2206 103 15 Stockholm Besök: Lilla Nygatan 14 Tel växel: 08-613 48 00 Fax:

Läs mer

E-post för nybörjare

E-post för nybörjare E-post för nybörjare Innehåll: Inledning 1 E-post 2 Att skapa ett e-postkonto 3 Skicka och ta emot e-post 5 Övningar 7 Söderköpings stadsbibliotek sep. 2012 2 Inledning Välkommen till Nyfiken på nätet

Läs mer

- 1 - 3 Ovanliga Tips till ett Smalare Liv av Seif Fendukly 2012. Alla rättigheter förbehålls.

- 1 - 3 Ovanliga Tips till ett Smalare Liv av Seif Fendukly 2012. Alla rättigheter förbehålls. - 1 - - 2-3 Ovanliga Tips till ett Smalare Liv Av Seif Fendukly Användarvillkor I den här guiden presenterar författaren information om muskler, fysiologi och kostråd. All information presenteras enbart

Läs mer

Sammanställning av webbenkät december 2015

Sammanställning av webbenkät december 2015 Sammanställning av webbenkät december 2015 Bakgrund I december 2015 bjöds kommuninvånare in för att vara med att påverka utvecklingen av kommunens digitala tjänster. Inbjudningar gick ut via webbplats,

Läs mer

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen.

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Hej! Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Att prata med en ny person kan kännas nervöst även om man som ni redan har en hel del gemensamt. Därför finns den här guiden som ska

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2003 För PC

Installationsanvisning för Su Officemallar 2003 För PC 1 (11) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2003 - Windows 2013-11-26 Installationsanvisning för Su Officemallar 2003 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

Användarhandbok. för administratörer av tjänsten för dator. Applied Geomatics Sweden AB Ideon Science Park Scheelevägen 17 223 70 Lund, Sweden

Användarhandbok. för administratörer av tjänsten för dator. Applied Geomatics Sweden AB Ideon Science Park Scheelevägen 17 223 70 Lund, Sweden Användarhandbok för administratörer av tjänsten för dator Ideon Science Park Scheelevägen 17 223 70 Lund, Sweden Innehåll Inledning... 3 Om Handboken... 3 Målgrupp... 3 Översikt av Applikationen... 3 Komma

Läs mer

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen huvudman

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen huvudman Lathund Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster Rollen huvudman Postadress: 106 20 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 14 Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20 skolverket@skolverket.se www.skolverket.se

Läs mer

Manual för version V2

Manual för version V2 Innehållsförteckning 1. Om 2. Installera Administration 3. Programmets skrivbord 4. Lägga upp din första kund 5. Kontaktpersoner 6. Besiktningsadresser 7. Kontrollpunkter/Besiktningspunkter 8. Koppla kontrollpunkter/besiktningspunkter

Läs mer

Artiklar via UB:s sö ktja nst

Artiklar via UB:s sö ktja nst 1 Artiklar via UB:s sö ktja nst UBs startsida har fått ett nytt utseende. I centrum finns nu UBs söktjänst. Istället för tre sökrutor möts du nu som användare av en sökruta där det är meningen att du kan

Läs mer

Sammanställningar av djupintervjuer

Sammanställningar av djupintervjuer Sammanställningar av djupintervjuer Bakgrund Under en vecka i slutet av januari 2016 genomfördes djupintervjuer runt kommunens digitala service. 12 personer intervjuades. Innan intervjuerna gjordes en

Läs mer

Guide Flytta / Kopiera / Ta bort en kategori

Guide Flytta / Kopiera / Ta bort en kategori Guide Flytta / Kopiera / Ta bort en kategori Innehållsförteckning Förkunskaper... 2 Navigera mellan kategorierna i kategorivyn... 2 Flytta en kategori... 2 Gå till kategorivyn... 2 Välj kategori som ska

Läs mer

Godman redovisning 2012

Godman redovisning 2012 Godman redovisning 2012 Kort presentation av Godman redovisning 2012 och vad som är nytt och förändrat. Startsidan Programmets startsida har inte får några större förändringar. Det som är nytt är att det

Läs mer

Lathund för att arbeta med pdf

Lathund för att arbeta med pdf Lathund för att arbeta med pdf Till Riksstämman 2016 är alla handlingar digitala, närmare bestämt i PDF-format. I den här lathunden får du som använder en PC/Mac tips och råd om hur du lättast går tillväga

Läs mer

Telia Touchpoint Plus. Användare

Telia Touchpoint Plus. Användare Telia Touchpoint Plus Unified För valfrihet av terminal och samlad kommunikation. Användare Mål: Efter genomgången utbildning ska du förstå hur du kan använda din Touchpoint app och din Touchpoint softphone

Läs mer

Sida 1 av 12. WSB Biodling. Manual V.1.1. http://www.wermdobiodlare.se

Sida 1 av 12. WSB Biodling. Manual V.1.1. http://www.wermdobiodlare.se Sida 1 av 12 WSB Biodling Manual V.1.1 Sida 2 av 12 Översikt: WSB Biodling är en app som hjälper dig med olika saker inom biodlingen. Nyheter i denna version är möjlighet att skapa skötselkort och dokumentera

Läs mer

Att visa flera filmer i samma film

Att visa flera filmer i samma film Att visa flera filmer i samma film Att visa flera olika scener eller klippbilder i samma ruta kan ibland vara användbart, man kanske vill visa olika personer samtidig i en parallell berättelse eller förstärka

Läs mer

HJÄLPFIL: LÄRARAPPLIKATIONEN

HJÄLPFIL: LÄRARAPPLIKATIONEN HJÄLPFIL: LÄRARAPPLIKATIONEN Innehållsförteckning A. TILL ATT BÖRJA MED: Information om licensaktivering och lärarinloggning B. SNABBHJÄLP: Komma i gång i fyra enkla steg C. KNAPPARNA I ADMINPANELEN: 1.

Läs mer

Administration - Skapa och administrera användare. Din roll som administratör 1. Meny och huvudfunktioner 2-4. Skapa en användare...

Administration - Skapa och administrera användare. Din roll som administratör 1. Meny och huvudfunktioner 2-4. Skapa en användare... myschenker.se Administration - Skapa och administrera användare Din roll som administratör 1 Meny och huvudfunktioner 2-4 Skapa en användare.... 5-8 Lägga till/ta bort kundnummer och e-tjänster för användare..

Läs mer

Diagram. I detta kapitel lär du dig: m Diagrammets beståndsdelar. m Att skapa både inbäddat diagram och diagramblad. m Att ändra diagramform.

Diagram. I detta kapitel lär du dig: m Diagrammets beståndsdelar. m Att skapa både inbäddat diagram och diagramblad. m Att ändra diagramform. 1 Diagram Med diagram kan du presentera information på ett effektivt sätt. Eftersom datan visas grafiskt så kan betraktaren ta till sig mycket information på en gång. Microsoft Excel har ett kraftfullt

Läs mer

Fixa textstorleken i Mac OS X

Fixa textstorleken i Mac OS X Fixa textstorleken i Mac OS X 7 Alltid läsbara mejl 7 Ändra textstorlek på webben 7 Zooma i OS X Så får du större text Så fixar du större text i OS X Ett vanligt problem när du har en bildskärm med hög

Läs mer

Laborationer i kursmomentet Datoranvändning E1. Laboration nr 5: Mer om FrameMaker

Laborationer i kursmomentet Datoranvändning E1. Laboration nr 5: Mer om FrameMaker Sid 1 Laborationer i kursmomentet Datoranvändning E1 http://www.etek.chalmers.se/~hallgren/eda/ : Mer om FrameMaker 1996, 1997 Magnus Bondesson 1998 och 99-09-22 Thomas Hallgren 1 Introduktion I Laboration

Läs mer

Android-app Användarmanual 1.0

Android-app Användarmanual 1.0 Android-app Användarmanual 1.0 Fokus på tillgänglighet Med Android-appen kan alla som använder en smarttelefon eller surfplatta med Android få enkel tillgång till en bildtelefon. Med appen kan du sen ringa

Läs mer

Ta med dig kartan ut i skogen Ta med informationen till skogsskiftet i din telefon eller surfplatta. Du behöver inte ladda in några nya program. Du finner webbappen på adressen www.skogsstyrelsen.se/webbapp

Läs mer

LäsFlyt Metodhandledning

LäsFlyt Metodhandledning LäsFlyt Metodhandledning Copyright Softogram AB LäsFlyt är skyddat i enlighet med upphovsmannarättslagen och programmet, bilderna, texterna liksom denna manual tillhör Softogram AB. LäsFlyt är ett registrerat

Läs mer

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms.

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms. Innehållsförteckning Via Informera kan du själv lägga in egna hänvisningar, skicka meddelanden och ringa till kollegor, hantera samtal och söka på anknytningar inom företaget utan att behöva vända dig

Läs mer

LÄSLANDET - BOKSTÄVER OCH ORD

LÄSLANDET - BOKSTÄVER OCH ORD LÄSLANDET - BOKSTÄVER OCH ORD Programmet består av 21 övningar som övar förmågan att känna igen bokstäver och ord. Här tränas såväl läsning som stavning och bokstavsordning. Du får hela tiden stöd av inspelat

Läs mer

En guide till FirstClass

En guide till FirstClass En guide till FirstClass En guide till FirstClass Grundläggande funktioner Logga in i FirstClass (Windows) Starta programmet FirstClass på vanligt sätt, t.ex. genom skrivbordsgenväg eller Startmenyn/Startskärmen.

Läs mer

Manual för Kalmar kommuns Nya intranät. piren.kalmar.se

Manual för Kalmar kommuns Nya intranät. piren.kalmar.se Manual för Kalmar kommuns Nya intranät piren.kalmar.se Innehåll Inloggning och aktivering av ditt konto... 3 Inställning vid första inloggning... 3 Arbetsytan på Piren... 4 Hjälp... 4 Dina profilinställningar...

Läs mer

Manual för E-tjänsten Statsstödsrapportering

Manual för E-tjänsten Statsstödsrapportering EM2000 W-4.0, 2010-11-17 MANUAL 1 (8) Datum Analysavdelningen Enheten för energisystem Manual för E-tjänsten Statsstödsrapportering Välkommen till statsstödsrapporteringen! Den här manualen innehåller

Läs mer

Får jag be om ordet!

Får jag be om ordet! Får jag be om ordet! Får jag be om ordet är ett datorprogram för läs- och skrivutveckling, utvecklat av logoped Bitte Rydeman. Det innehåller åtta olika delprogram, där man på olika sätt arbetar med ordbilder,

Läs mer

Mobil lagerhantering med streckkodsskanner

Mobil lagerhantering med streckkodsskanner Mobil lagerhantering med streckkodsskanner Innehåll: Konfigurering; skanner och Bluetooth 3 Inventering 4-7 Inleverans 8-10 Plock och Pack 11-12 Hyllplatshantering 13 2 Konfigurering Tänk på att denna

Läs mer

Manual för att registrera i Kvalitetsregister PsykosR 2014-05-21

Manual för att registrera i Kvalitetsregister PsykosR 2014-05-21 Manual för att registrera i Kvalitetsregister PsykosR 2014-05-21 1 Förutsättningar För att logga in behöver du: 1. Ett giltigt SITHS-kort (Tjänste-ID) 2. En dator med kortläsare 3. Vara upplagd som användare

Läs mer

Assessios webb-baserade testsystem

Assessios webb-baserade testsystem Assessios webb-baserade testsystem www.assessio.com/webtest Användaranvisning för Predicting Job Performace PJP för Organisations- och Testadministratörer 1 Inledning I testsystemet finns fyra olika roller

Läs mer

Snabbgenomgång. Windows Live Movie Maker

Snabbgenomgång. Windows Live Movie Maker Snabbgenomgång Windows Live Movie Maker Inledning Den här snabbgenomgången är tänkt att användas av dig som är nybörjare på att arbeta i Windows Live Movie Maker. Den är inte tänkt som en omfattande guide

Läs mer

Skolan på webben. för vårdnadshavare till barn i grundskola, särskola och träningsskola - Manual till SchoolSoft 2013-03-25

Skolan på webben. för vårdnadshavare till barn i grundskola, särskola och träningsskola - Manual till SchoolSoft 2013-03-25 Skolan på webben för vårdnadshavare till barn i grundskola, särskola och träningsskola - Manual till SchoolSoft 2013-03-25 Ändra kontaktuppgifter... 4 Startsidan... 7 Veckovyn... 7 Dagsvyn... 7 Aktuellt...

Läs mer

En liten introduktion till SLI Community

En liten introduktion till SLI Community En liten introduktion till SLI Community Välkommen till SLI Community! Ta dig gärna lite tid och läsa igenom den här introduktionen (många sidor, men det tar inte många minuter) så tror vi att du enklare

Läs mer

LATHUND FÖR MALVIN. 1 Registrera ny användare... 2. 2 Logga In... 3. 2.1 Glömt lösenord... 4. 3 Annonsering... 5. 3.1 Skapa annons...

LATHUND FÖR MALVIN. 1 Registrera ny användare... 2. 2 Logga In... 3. 2.1 Glömt lösenord... 4. 3 Annonsering... 5. 3.1 Skapa annons... LATHUND FÖR MALVIN INNEHÅLL 1 Registrera ny användare... 2 2 Logga In... 3 2.1 Glömt lösenord... 4 3 Annonsering... 5 3.1 Skapa annons... 5 3.2 Redigera annons... 8 3.3 Ta bort förmedlad annons... 8 3.4

Läs mer

Projektspecifikation för Cv på webben

Projektspecifikation för Cv på webben Projektspecifikation för Cv på webben Problemområde: Vad skall vi utforma? Vi ska utforma ett personligt CV på nätet där vi kan presentera oss själva och våra meriter för potentiella arbetsgivare. Istället

Läs mer

Survey&Report steg för steg: Skapa rapport 2013-05-13

Survey&Report steg för steg: Skapa rapport 2013-05-13 1 Survey&Report steg för steg: Skapa rapport 2013-05-13 Ola Stjärnhagen 2 Skapa rapport 1. Klicka på Enkät > Hitta enkät. Listan som dyker upp visar endast de 50 senast skapade enkäterna. Klicka på Sök

Läs mer

GoTalk NOW. Liten lathund hur du redigerar i appen.

GoTalk NOW. Liten lathund hur du redigerar i appen. GoTalk NOW Liten lathund hur du redigerar i appen. Sidhänvisning Sida Skapa ny bok 1 Säkerhetskopiera bok/hämta bok från Dropbox 3 Menyraden 6 Lägga till ny sida 9 Snabbredigering av ny sida 12 Keyboard

Läs mer

Innehållsförteckning. Manual WebCT

Innehållsförteckning. Manual WebCT Innehållsförteckning Introduktion. 3 Inloggning 4 Översiktssida...5 Lösenordsbyte..6 Kursens startsida..8 Kalender...9 Webblektion 10 Diskussionsforum...11 Privat post.. 14 Chatt...16 Meny 2007 2 Introduktion

Läs mer

Business Online Generellt

Business Online Generellt Menyn Du kan navigera i Business Online på flera olika sätt. Ingången till de olika funktionerna hittar du via toppmenyn. Genom att klicka på menyn fälls de tillhörande undermenyerna ut. Du kan bara se

Läs mer

Är du osäker på hur det ser ut i skolan idag? Lugn, det finns ett lätt sätt att få svar. Vi kallar det SIRIS.

Är du osäker på hur det ser ut i skolan idag? Lugn, det finns ett lätt sätt att få svar. Vi kallar det SIRIS. SIRIS, Skolverkets Internetbaserade Resultat- och kvalitetsinformations System, är en informationstjänst där vi har samlat uppgifter om skolors kvalitet och resultat. -1- Är du osäker på hur det ser ut

Läs mer

Google Apps For Education

Google Apps For Education GAFE Google Apps For Education Manual för elev; Classroom, Drive, Mail mm INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Google apps for Education... 2 Logga in med ditt gapp-konto första gången (elev)... 2 Vanligaste apparna...

Läs mer