Reflektioner kring handledarens belägenhet i en individuell yrkeshandledning jämfört med en grupphandledning i en utbildningssituation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reflektioner kring handledarens belägenhet i en individuell yrkeshandledning jämfört med en grupphandledning i en utbildningssituation"

Transkript

1 Reflektioner kring handledarens belägenhet i en individuell yrkeshandledning jämfört med en grupphandledning i en utbildningssituation

2 Presentation Introduktion dilemman i handledning med terapeuter med ingen eller liten erfarenhet. Anders och Davids olikartade handledningssituationer Håller de psykoanalytiska begreppen i båda handledningssituationerna? Härbärgerande Överföring Den narcissistiska dimensionen En uppgift till gruppen: hjälp Anders och David

3 Det emotionella fältet Två olika handledningssituationer Emotionellt laddat att börja handleda I båda fallen har terapeuterna liten erfarenhet En erfaren kollega handleder en mindre erfaren - något tämligen naturligt och okomplicerat? Jämförelse teamhandledning. Våra handledningar är ändå komplexa. Diken man riskerar att hamna i. Flera svåra dilemman är inbyggda i handledningssituationen.

4 En liten uppgift Tänk på en positiv och en negativ handledningserfarenhet från början av terapeutbanan de första som kommer för er

5 Dilemman Den som är handledd behöver få reflektera och komma på saker själv men samtidigt behöver handledaren få säga saker. Handledaren uppfattas ofta som sträng och kritisk av nybörjarterapeuter (Carlsson, 2011). Samtidigt lyfter terapeuter under utbildning ofta upp handledningen som det mest betydelsefulla. Psykoterapihandledning har en kollegial dimension där en erfaren kollega handleder en mindre erfaren kollega, men likväl en kollega. Symmetri och asymmetri

6 Davids handledning Tre kandidater på grundutbildningsnivå David är också lärare. Allt känns nytt för kandidaterna Osäkert att lämna sin invanda yrkesidentitet Många Nalle Puh-frågor En gemensam ångest kring att ge sig ut i så osäker farkost på psykoterapins stormiga och strömma vatten Davids motöverföring är präglad av turbulens en känsla av psykoterapins Vilda Västern

7 Anders handledning En f.d. yngre kollega Har relativt nyligen avslutat steg 1 Ett ömsesidigt gillande Initiala ramsvårigheter Relationen förändrades Synen på den handleddes erfarenhet förändrades Styrkan i överföring och motöverföring överraskade

8 Vilka är vännerna i nöden? Handledaren behöver ha egna inre vänner i handledningssituationens nöd Ja, handledaren och handledningsgruppen är tyvärr inte med i mötet med de vi handleder Egna handledningserfarenheter Egna terapeuter och analytiker De psykoanalytiska begreppen skulle kunna vara vänner, men håller de även den här gången? Äger de giltighet även i dessa väldigt olika handledningssituationer? Låt oss pröva frågan under detta seminarium!

9 Härbärgerande Det mest uppenbart användbara begreppet i handledarens möte den oerfarna terapeuten? Det finns mycket för handledaren att bära! Mycket av ångesten i handledningssituationen går inte att tala om i ett första skede. I begreppet ligger också att så småningom ge tillbaks något till den handledde i en hanterbar form, men när och hur? Här skall vi senare be om er hjälp.

10 Härbärgerande David får fr a härbärgera terapeuternas ännu bristande kunskap och våndan kring detta. Asymmetrin är alla överens om. Gruppen behöver härbärgeras/gruppen härbärgerar. Anders får fr a härbärgera ångesten som väcks när terapeutens bristande kunskap går i dagen inom ramen för en, som det först verkade, symmetrisk/kollegial stämning.

11 Överföring-motöverföring i psykoterapi/handledning I psykoterapi: teknisk neutralitet och den psykoterapeutiska ramen bidrar till att överföring uppstår Patienten - utsatt och sårbar Regression uppstår - primitiva inre objektrelationer aktualiseras Detta välkomnas i psykoterapi Psykoterapeuten mycket uppmärksam på det emotionella fältet i terapirummet

12 Överföring motöverföring Nybörjarterapeutens belägenhet En nybörjarterapeut är minst lika utsatt som en patient i mötet med handledaren Nybörjarterapeutens uppgift är omöjlig att bemästra det går inte att helt läsa sig till hur man skall göra Det går heller inte att veta hur man skall göra i handledning Nybörjarterapeutens upplevelser är präglade av stark osäkerhet, hjälplöshet och ångest kring detta.

13 Överföring motöverföring Regression i handledningen Precis som i terapi uppstår lätt en regression, primitiva objektrelationer aktualiseras Gruppens överföring på handledaren/handledarens överföring på gruppen Allt detta kan svara emot Davids vilda motöverföringskänsla i grupphandledning Risken men en alltför uppgiftsorienterande hållning Men ingen som hastigt tittade in i handledningsrummet skulle uppleva stämningen som problematisk Ångesten finns som en underström

14 Överföring motöverföring Den negativa underströmmen Strömme (2009): Negativ överföring på handledaren går under ytan i handledning med nybörjarterapeuter Ögren & Jonsson (2003) finner att handledare konsekvent skattar alla variabler högre än de handledda. Viktigt med stödjande och fördragsam hållning. Viktigt att tala om ångest och hjälplöshet. Den negativa överföringen på handledaren brukar ge vika i mitten eller slutet av handledningsprocessen. De initiala erfarenheterna, lever dock kvar som en riktigt svår och delvis obearbetad erfarenhet, men avvärjs med försvar. Detta för oss till Anders situation.

15 Överföring motöverföring Kollegiala stämningar En grundutbildad psykoterapeut med ett par års erfarenhet kan vara mindre sårbar i handledningssituationen, än en nybörjarterapeut En kollegial överföring motöverföring ligger närmare till hands och kan upplevas som positiv av båda Under ytan och i erfarenheten hos båda finns den smärtsamma sårbarheten från tiden som nybörjarterapeut Känslan av försiktighet i överförings-motöverföringsfältet är förståelig. Ingen vill försätta någon i en sådan utsatthet igen, ingen vill bli puttad ned. Men den kollegiala stämningen kan också skapa ett stillestånd.

16 Överföring motöverföring Den respektfulla/grymma handledaren Även här finns skäl för handledaren att vara respektfull och försiktig Att empatiskt lyfta fram rädsla och osäkerhet hos den handledde, kan fördjupa samarbetet. En professionell, uppgiftsorienterad hållning kan samtidigt vara till hjälp. I samma stund som den kollegiala stämningen skingras riskerar överförings motöverföringsfältet i handledningen att bli mer primitivt Handledaren har att hantera rädslan för att bli grym - mötet med den osäkra, okunniga handledde kan bli omskakande i motöverföringen

17 Den narcissistiska dimensionen En utgångspunkt kan vara det narcissistiska sår som mer eller mindre fläks upp hos den som går i handledning. Viktigt att de negativa känslor som det narcissistiska såret väcker, ges utrymme i handledningen Men hur hanterar vi de libidinösa aspekterna av den narcissistiska dimensionen. Vad får finnas?

18 Den narcissistiska dimensionen Handledningssituationen som en leksituation - Kemilådan. Hur kan handledningen bli det narcissistiska sårbalsam som möjliggör att plåstret kan rivas bort Vi vet att de flesta är laddade med en positiv förväntan och föreställning om handledning (Carlsson, 2011) Den positiva förväntan är det frö som hamnar i handledarens mylla. Hur näringsrik är myllan? Känsligheten och lekfullheten är handledarens motsvarighet till trädgårdsmästarens gröna fingrar

19 Den narcissistiska dimensionen Om krukväxterna verkligen skall trivas behövs lite prat och kärlek. Lust, glädje, humor, värme och omtanke behöver aktivt odlas av handledaren Erfarenheten säger att det är något som gör det svårt att hitta till denna position. Patienternas lidande väcker allvar, liksom det psykoanalytiska överjaget. Pennalismen och hundåren!?

20 Den narcissistiska dimensionen David I Davids grupp finns ett narcissistiskt försvar: Vi har haft tur (är favoriter?) som fått läraren till handledare. Men vi får ligga lågt på seminarierna När kandidaterna är jämna delas den narcissistiska smärtan i gruppen. Gruppen hjälper. När kandidaterna är ojämna kan den som är i underläge drabbas hårt.

21 Den narcissistiska dimensionen Anders Bägge är nya Relationen kan präglas av behovet av bekräftelse och undvikande av den narcissistiska smärtan. Hitta balansen mellan det positiva och det negativa om det positiva väger över ökar chansen att hantera senare kriser (Eriksson, 1950/1993).

22 Sammanfattning Vad som inledningsvis ser ut som två olika handledningssituationer, visar sig dynamiskt sett vara två lägen i en liknande dynamik: Svårigheterna att handleda oerfarna terapeuter. Genom att försöka använda psykoanalytiska begrepp, blir situationen klarare. De håller även denna gång!

23 Frågan till gruppen Mot bakgrund av de olika begrepp vi gått igenom och att ett tema har varit handledning av de oerfarna terapeuterna, reflektera över vinjetten och diskutera om vi kan urskilja några teman och interventioner som skulle kunna vara till hjälp för handledaren.

24 Referenslitteratur Carlsson, J. (2011). Becoming a Psychodynamic Psychotherapist. Doctoral dissertation, The department of clinical neuroscience, Stockholm center for psychiatric research and education, CPF psychotherapy, Karolinska institutet, Stockholm, Sweden. Strömme, H. (2010). Confronting helplessness. A study of psychology students acquisition of dynamic psychotherapeutic competence. Doctoral dissertation, University of Oslo, Department of psychology, Oslo, Norway. Ögren, M-L & Jonsson, C-O (2003). Innehållsteman, gruppklimat och kunskapsutbyten. I S. Boalt Boëthius & M-L. Ögren: Grupphandledning. Den lilla gruppen som forum för lärande (s ). Stockholm: Ericastiftelsen och Mareld.