Stockholm 3 mars-2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholm 3 mars-2010"

Transkript

1 Stockholm 3 mars-2010 GS-rapport Rapporten avser tiden från 23 november mars 2010 Kansli och personal Under denna period har vi anställt Thomas efterträdare, Karin Sundström. Hon tillträdde den 11 januari Eftersom vi på kort tid fått många nya ansikten och krafter på kansliet åkte vi som en start på året iväg på två kanslidagar. Syftet med dagarna var ff a att lära känna varandra för att kunna arbeta bra tillsammans. Vi gick igenom verksamhetsmålen och uppdaterade varandra på viktiga praktiska detaljer. Överlämningar har gjorts av alla tjänster, men självklart är det lätt att saker och ting i alla fall tappas på vägen. Det är ett härligt gäng att arbeta med och alla är mycket engagerade i sina olika uppdrag. Årsrapporterna har börjat trilla in och Else-Marie skickar tillbaka alla dem utan organisationsnummer och övriga obligatoriska uppgifter med ett följebrev. På hemsidan har lagt ut information om hur man går tillväga och hur man skriver för att slippa skicka in bilagor med föreningens stadgar, protokoll som visar firmatecknare eller protokoll från konstituerande möte. Vi får många samtal från föreningar med massor av frågor kring detta nu. Ekonomi Avtal Mycket tid har gått till att arbeta med årsredovisningen för 2009 som nu är klar. Vi slutar på ett underskott på ca kr. Anledningen till detta är främst: oförutsedd utgift från RF för utnyttjandet av gamla systemen Förbundet Online och webbpubliceringsverktyget n3admin, på ca kr. Ny ekonomitjänst på centrala kansliet innebar en övergång med konsult från Manpower och även uteblivet bidrag från arbetsförmedlingen under senare höst. Resultatet slutade på drygt kr mer än budgeterat. - Rikslotteriet avslutades med en förlust på ca kr och budgeterat var en intäkt på vilket ger en differens på kr. - Periodiseringar har gjorts av anmälningsavgifter till skol-sm ( kr) samt Idrottslyftets förbundsutvecklingsmedel ( kr). Detta har ej gjorts tidigare år vilket påverkat resultatet detta år. Linda har ännu inte börjat bokföra 2010 eftersom årsbokslutet har tagit en hel del tid. Vi har köpt in ett nytt bokföringsprogram som ska användas för Alla kontoplaner och projektnummer är uppdaterade i samråd med konsulenterna och dessa ska användas i fortsättningen i den ekonomiska uppföljningen. I december slöts ett avtal med Tress sport och lek, som är uppbyggt i tre delar. 1. Provision till våra distrikt och rabatter till våra föreningar, 2. Nya aktiviteter som passar i våra föreningar, 3. Partner till skol-sm. Försäkringsavtalet med Folksam är undertecknat och gäller Möte med SvFF med anledning av att de fick trycka om foldern för årets LFPT turnering. Beslutades att de tar kostnaden och att kommunikationen måste Idrottens Hus, Stockholm Tel: Fax: Postgiro: Bankgiro: Organisationsnummer:

2 förbättras. Antalet lag har sviktat i turneringen sedan vi införde skolmedlemskap och detta är ett bekymmer. En skrivelse är inskickad till RS där Skolidrottsförbundet vädjar till RS att besluta om att täcka hela budgetunderskottet på 9 miljoner kronor för det gamla systemet Förbundet Online och n3admin för Inga avtal, överenskommelser eller kontrakt har skrivits för att täcka kostnaden med specialförbunden. Representation Socialdepartementet och Maria Larsson bjöd in till Dialogforum innan jul. Folkhälsoinstitutet har fått uppdraget av regeringen att arbeta med en må bättre vecka för att grundlägga nya goda vanor. Hälsoresans sista period flyttas för att passa in vecka 16 då veckan ska gå av stapeln. Möte med Hitta Stilen, som är en nationell satsning med stöd av Allmänna Arvsfonden. Projektet riktar sig till barn, ungdomar, föräldrar och skolpersonal och vill vi bidra till att öka kunskapen om de dagliga vanornas betydelse för hälsa och välbefinnande hos såväl barn och unga som vuxna i deras närhet. I projektet som avslutades 2009 har Hushållningssällskapens Förbund, Riksförbundet Hem och Skola, LivsmedelsSverige/SLU, Korpen, Sveriges Kommuner och Landsting samt Sveriges Utbildningsradio AB varit involverade. Ytterligare ett möte med alla kategoriförbund har hållits. Den viktigaste frågan var gemensamma strategier för SF-bidraget. Både argument för att kategoriförbunden ska ha en helt separat fördelningsmodell än andra SF och argument för att vi på grund av vårt fullvärdiga medlemskap i RF bör ha en likvärdig modell som andra SF framfördes. Johanna, ordf. i SAIF sitter med i referensgruppen. Övrigt Skolidrottsförbundet och RF har tillsammans beslutat att Idrott i skolan fortsättningsvis kommer att ligga på nätet. Vårt krav var att minst 20 förbund skulle delta redan första året och detta mål nåddes med råge då vi i dagsläget har fått 46 förbund med på tåget. En projektledare är anställd av RF, men vi är båda projektägare. Ett möte med de nordiska grannländernas generalsekreterare planeras i Stockholm i april. Förhoppningen är att kunna genomföra en gemensam aktivitet Agneta Sjöqvist, Generalsekreterare

3 Stockholm 1 februari, 2010 Förtydligande ang. verksamhetsinriktningar och verksamhetsberättelser Verksamhetsinriktningar Det har rått en del förvirring angående hur långt den antagna verksamhetsinriktningen från 2008 sträcker sig och arbetsgrupper och konsulenter har känt att arbetet har stannat av eftersom nya beslut fattas på mötet 2010, som ger konsekvenser för höstens arbete. Vi har genom åren antagit verksamhetsinriktningar för perioder enl. följande , , osv. I praktiken har detta inneburit att beslut som fattas på förbundsmötet ang. ny inriktning gäller omgående eftersom ny inriktning tas för innevarande år. Bekymret är då att inga arbetsgrupper är tillsatta att arbeta med dessa nya beslut. Budget för verksamhetsåret beslutar styrelsen om i december och då utifrån de planer gruppen redovisat för kommande år. Beslutar förbundsmötet om en ny inriktning krävs även att budgetarbetet revideras under pågående år och det är ju inte rimligt. För att få kontinuitet och framförhållning i arbetet är det mest rimligt att förbundsmötet beslutar inriktning för de två kommande åren. I stadgarna 21, punkt 12 står att förbundsmötet ska behandla förslag till verksamhetsinriktning med ekonomiska riktlinjer, på förbundsmötet. Christer Pallin, chefsjurist på RF, berättade att det är många förbund som ställs inför samma dilemma efter sina årsmöten. Han tyckte absolut att vi skulle göra denna förändring för förbundets verksamhets skull. Detta förtydligande behöver enligt honom inte föranleda en stadgeändring utan vi kan behålla nuvarande skrivelse, men på ett pedagogiskt vis förklara förändringen i samband med att vi skickar ut nytt förslag till verksamhetsinriktning. Styrelsen bör förtydliga att förbundsmötet antagna verksamhetsinriktningen avser hela 2010 och inte endast fram till förbundsmötet i april. Detta bör i fortsättningen innebära att ny verksamhetsinriktning antas för perioden (istället för ) osv. Verksamhetsberättelserna Verksamhetsberättelserna fortsätter vi att skriva för de två år som gått. Det betyder att verksamhetsberättelserna följer upp två olika verksamhetsinriktningsbeslut. Kommande års upplägg efter förtydligandet FM 2008 FM 2010 FM 2012 Berättelse Inriktning Förslag till beslut Styrelsen beslutar att förtydliga att ny verksamhetsinriktning gäller för den kommande perioden och ej innevarande år, då handlingarna till mötet skickas ut. Agneta Sjöqvist

4 Stockholm den 4 mars 2010 Är Cybersport något för SSIF? Cybersportbolaget har för några representanter från RF, Bilsportförbundet och SSIF (undertecknad) presenterat sina planer på ett nationellt Cybersportprojekt. Detta skall starta hösten Ett liknande har med framgång startats i Norge och det svenska Cybersportbolaget kopierar ganska mycket från grannlandet. Där har 100 skolor deltagit. Cybersport kan definieras som vilken idrott som helst nästan med en mjukvarukomponent. Den mest kända varianten är Wii, alltså olika former av TV-spelsprogram där deltagarna är aktiva. Wii Fit får man rejäl träningsvärk av efter alla armhävningar, backhoppning, mm. I Wii sport kan man spela Tennis, bowla, golfa, mm. Till cybersportprogram kan man utöver spelkonsollerna köpa in olika typer av mattor för t ex dans. Deltagarna kommer upp i så pass hög puls, med någon minuts vila emellan passen, att forskare på GIH jämför aktiviteten med högintensiv intervallträning. (80% av maxpuls i snitt har uppmätts, om jag inte minns fel). Till andra cybersportprogram kan man köpa in vägguppsättningar för t ex handboll. Projektägaren söker nu partners. RF är tillfrågad liksom Folkhälsoinstitutet, Stockholms Stad, Dalarnas Högskola/Dala Sports Academy har så gott som tackat ja, en stiftelse har gått med/är klar. Jag tipsade om försäkringsbolag som finansierar liknande verksamhet i Danmark, i första hand Folksam. Ska SSIF haka på tåget? Det bestämmer styrelsen. Själv tycker jag att det går helt i linje med vår värdegrund, dvs denna form av aktivitet kan verkligen få de ungdomar som INTE annars är aktiva att nästan luras till träning. Dessutom vore det ett plus att vi i detta sammanhang skulle ligga i framkant och inte haka på i efterhand, lätt uppvaknade. Inte med pengar, men med våra kontakter och skol-if:ar. Det enda jag har emot det är att det är inomhus ingen frisk luft. Argument från Cybersportbolaget för medverkan Flera viktiga hälso- och idrottsrelaterade frågor kan besvaras i ett och samma projekt Skolor/föreningar kan erbjudas ny utrustning för spontan fysisk aktivitet till överkomligt pris Idrottsrörelsen kan nå ut till ungdomar som inte ännu hittat till idrotten En ny kompletteringsträning för idrottande barn och ungdomar Projektfrågor Kan Cybersport CS öka den spontana fysiska aktiviteten? Kan CS öka värdet av idrottsutövandet? Kan CS agera som en språngbräda till idrottsutövandet? Kan CS påverka barns hälsa? Kan CS komplettera barns hälsa? Breddgruppen har varit inne på frågan tidigare och ryggat för stöldrisken av utrustningen. Jag har skrivit till Yvonne Lin som presenterade projektet i Idrottens Hus för några veckor sedan och frågat vad de har för funderingar kring säkerhetsaspekten och hur de har gjort i Norge. Jag har fortfarande inte fått svar, men ska försöka ha fått det till styrelsemötet den 13 mars. Förhoppningsvis kan jag åtminstone berätta på det mötet hur de har gjort i Norge om projektet har ägt och leasat ut utrustningen eller om skolorna har köpt in den, om

5 några stölder är kända och vad de har vidtagit för säkerhetsåtgärder, om skador på utrustningen ersätts av en garanti (så måste det ju vara). De norska 100 skolorna har gått in i projektet med NKR vardera. Det ryggade både RF och jag för vad gäller en svensk variant. Cybersportbolaget som kommer att driva projektet med partners består av Yvonne Lin medial idrottspedagog. Hon har hälsoprogram i Radio Stockholm varannan vecka, hade hälsodelen i Gomorgon Sverige på 80-talet under flera år, lanserade aerobics i Sverige och utbildade instruktörer, har varit engagerad på GIH och gymnastikförbundet, mm. Idag delägare i Cybersportbolaget. Anatoli Grigorenko, gift med Yvonne, läkare, ursprungligen från Ryssland, forskare sedan flera år vid GIH som ligger bakom träningsmetodiken. Yngve Andersson, f d förbundsordförande för Svenska Friidrottsförbundet. Så här skriver de på sin hemsida, något förkortat: Cybersportbolaget CSB bildades efter kampanjen Active Youth som lanserades under Allt för Hälsanmässan (4.000 besökare testade där Maskindans, Ellikas anm. Bra publikdragare!)vi vill främja barn- och ungdomars hälsa genom en ökad fysisk aktivitet i tiden och på deras villkor. Datorer ligger i tiden och något som barn och ungdomar tycker är roligt och det var det som fick utgöra grunden för affärsidén. CSB säljer produkter och förmedlar tjänster. Produkter omfattar databaserad träningsutrustning som kan användas inom idrottslektioner eller på skolornas fritidsklubbar. Maskindans är det som är mest populärt för tillfället. Speciella sportväggar är intressant för skolor som inte själva har en idrottshall. När det gäller tjänster etablerades en mötes- och träningsplats för ungdomar kallad Cybersport Ballroom i centrala Stockholm. Skulle projektet INTE bli av pga för få finansiärer/samarbetspartners borde väl SSIF söka andra möjligheter för att vara en av de SF, eller det SF, som går i bräschen för en form (flera eg) av fysisk aktivitet som sker på ungdomarnas villkor, med de verktyg som de föredrar (datorstyrt!). Jag tycker att säkerhetsfrågan måste gå att lösa, i Sverige För mer information: Jag kan berätta mer och svara på ev frågor på Styrelsemötet nästa helg! Jag skall till styrelsemötet se till att kunna svara på frågan hur långt i tid de har tänkt sig projektet också. Ellika Nyqvist Svenska Skolidrottsförbundet PS. Cybersport kommer ursprungligen från Japan första produkten på marknaden kom Det är mycket populärt i Asien, men det kanske ni känner till.

6 Rapport från Breddgruppen Breddgruppens senaste möte var den februari i Åre Ekonomi Utfall 2009 och Budget 2010 Utfallet 2009, Breddgruppen har gått plus med kr Breddgrupp beslutade att det finns behov av arbetsdatorer för gruppens ledamöter. Finansiering är att hyra (3år) alt inköpa för avskrivning på 3 år. Anders S fick i uppdrag att ta fram priser. Enkät skickas ut angående skolmedlemskapet, som skall vara klar till 11 mars. Beslutade att ta upp på nästa styrelsemöte om att BG vill ha en rapport varje kvartal om vad som händer på sponsor sidan gällande breddaktiviteter. Vilka man kontaktat och vad som hänt. Breddgruppen vill lansera och informera i Sv Skolidrott nr 3 av tidningen vad skall vi använda för logor, vad gäller logo för Skoljoggen 2010, Hälsoresan 2010, LFPT 2010, Shape 2010, Guldhoppet 2010 m.fl. Landslagets Fair Play Trophy 947 lag är anmälda En lång diskussion följde angående skolmedlemskapet, BG beslutade att LFPT skall vara en alleman ut aktivitet, utvärdering av detta beslut skall ske våren Anders återkommer om vad fotbollens avtal säger. Samt om det är möjligt att ta ut en anmälningsavgift för skolor med ej skolidrottsförening. BG återkommer med beslut om avgift. Skoljoggen 2009 och 2010 BG ser det positivt med ett nordisk samarbete, men tyvärr är det för sent för skoljoggen BG beslutade att skoljoggenbidraget för 2010 skall utgå enl följande grundbidrag på 2000 kr per SDF förutsatt att sdf:et deltar på den årliga skoljoggen konferensen. Plus 25 öre per rapporterad deltagare. Beslutade och att ta upp frågan om fondering av BG överskott av skoljoggen 2010 till 2011 Beslutade att Skoljoggen 2010 vara den 15 september v. 37 Beslutade att Skoljoggen konferensen skall vara juni Beslutade att ändra Hälsoresan 3 till v Hälsoresan 1 v klasser 3164 elever Anmälda Hälsoresan 2 v klasser 5645 elever Förslag från Anders W Hit and Run variant på brännboll, Anders W skriver ner tänka regler.

7 Förslag på beslut från FS rörande Breddgruppen Beslutade att sponsorgruppen skall skriva en rapport till breddgruppen varje kvartal om vad som händer på sponsor sidan gällande breddaktiviteter. Vilka man kontaktat och vad som hänt. FS fastställer logorna för Skoljoggen, Hälsoresan, LFPT, Shape, Guldhoppet för 2010 och framåt FS fastställer BGs beslut att LFPT skall vara en alleman ut aktivitet, utvärdering av detta beslut skall ske våren FS beslutade och att fondera BGs ev. överskott av skoljoggen 2010 till 2011

8 Rapport Idrottslyftet för perioden 6 december mars 2010 Sedan senaste rapporten i december har Idrottslyftsgruppen inte haft en fysisk träff. Föregående rapport innehöll vilka ansökningar som inkommit, hur många som fått avslag samt hur många som blivit beviljade. Föregående rapport lyfte även fram Inspirationsforum 2010 där det uppdrogs åt utbildningsgruppen att komma fram med förslag till styrelsen på innehåll och hur stor finansiering Idrottslyftet skulle stötta med. I och med att detta blev en sak mellan utbildning och styrelse så har vi inte lagt så mycket mer kraft och energi till detta. Det som även togs upp i föregående rapport var Idrottslyftet i framtiden. Under nästkommande styrelsemöte kommer ett underlag för beslut att föreslås gälla riktlinjer angående Idrottslyftet År 4. Idrottskonsulent för Idrottslyftet har tillsammans med Utbildning- och utvecklingskonsulenten samt med GS haft en träff om hur vi resonerar om framtiden. Riktlinjer har tagit form i samråd mellan IL konsulent och Utb- och utv. Konsulent. Finns det synpunkter eller tankar som ni i styrelsen vill tilldela Idrottslyftsgruppen så är det hög tid att dessa kommer fram omgående. Under rådande styrelsemöte eller kort därefter direkt till Idrottslyftsgruppen. Konsulent för IL har varit på tre olika träffar under januari och februari månad: SF/ DF/SISU träff Denna träff skedde på Clarion hotel Sign i Stockholm. Alla Idrottslyftsansvariga (konsulenter samt förtroendevalda var inbjudan) från SF/DF och SISU var inbjudna. Sammanlagt var vi ca 70 personer under dagen. Vi fick den sammanställda rapporten om Idrottslyftets andra år samt att vi fick dryfta höjdpunkter, svårigheter och andra funderingar kring År 2. Nytt för i år, år 3, är att alla SF/DF/SISU organisationer har fått ett antal föreningar uttagna för kontroll. Under våren kommer IL- konsulent samt Informationsansvariga på SSIF bege sig ut i landet och träffa dessa fyra föreningar som SSIF har tilldelat medel. Under dagen då både god mat och fika serverades fick vi även en föreläsning av Jesper Fundberg gällande mångfaldsfrågor. I fokus; jämställdhet. Mycket intressant. Idrottslyftets koordinator Lena Björk IL konsulenten har under februari månad träffat den person som är RF:s koordinator för Idrottslyftet. Det finns många frågor och funderingar kring vad vi som SF får och inte får, vad som är möjligt och omöjligt och hur andra SF arbetar för bästa resultat. Många SF gör idag paket lösningar för sina föreningar. För att underlätta för förenigen men för att kunna göra mer objektiva bedömningar än vad som sker idag. Det är något vi kommer anamma nästkommande period. Under År 4 kommer det gamla IT-verktyget som en del förbund använder sig av kommer att plockas bort. Vi i SSIF använder oss av det. Det kommer därför inte att vara möjligt att ta emot ansökningar denna väg under år 4. Det innebär under period 4 enbart kunna söka Idrottslyftet hos SSIF genom Idrottslyftsapplikationen i IdrottOnline. För att vi ska få reda på hur systemet fungerar är vi inbjudna till en informationsträff på Idrottens Hus i Stockholm (lokal Rosen) måndagen den 19 april kl Intresserade av att gå? Värmlands Skolidrottsförbund/Värmlands Idrottsförbund/SISU Värmland SSIF blev inbjuden till en träff med dessa tre parter gällande Idrottslyftet och hus vi gemensamt ska satsa på skolidrottsföreningarna i Värmland. Det som framkom på mötet är att Värmlands skolidrottsförbund tillsammans med VIF; SISU Värmland och SSIF har haft

9 ett projekt under 23 månader där en projektanställning blivit finansierad på 50 %. 10 skolidrottsföreningar har varit i fokus för att komma igång och bli regelrättiga föreningar med gott innehåll. Det som VIF; SISU Värmland och Värmlands skolidrottsförbund ställdes sig frågandes till var hur SSIF ser på en sådan fortsatt framtida satsning. Projektanställningen går ut i sommar och under år 3 i IL har SSIF inte finansierat någon del. Detta är en diskussion som också måste tas an i samma andetag när vi pratar om framtida satsning. För Värmlands del handlar det om att ta fram en plan hur man går från nuläge till ett nyläge om Idrottslyftspengar ska fortsätta finansieras för detta projekt. En vidare fråga är hur vi ställer oss till sådan här konstellationer om fler diskrikt skulle vara intresserade av en liknande modell. Är detta ett framgångsrecept för våra distrikt? Vi har ju idag regions konsulenter som finansieras via förbundsutvecklingsmedel. Är det här en form av regions konsulenter eller är det föreningskonsulenter? Hur ska medlen fördelas och till vem/ vad. Slutligen Under tre år med Idrottslyftet och fyra år med Handslaget har vi fått ett antal miljoner som ska gå till att utveckla våra föreningar. Nya föreningar, gamla föreningar, nya idéer, nya former, omstarter osv. Vart har vi kommit på sju års tid? Vad har blivit bättre? Vilka lyft har våra föreningar fått med dessa medel? Har vi procentuellt höjt våra föreningar så vi har färre föreningar som fungerar mindre bra eller står vi på samma ställe? Som Idrottskonsulent och ny har jag ingen aning men ni som varit med i år borde ha en åsikt. Vad har varit väl investerade miljoner som vi kan säga bär frukt idag? Vad händer den dagen vi inte får Idrottslyftsmedel? Ska vi göra en kraftansträngning och öronmärka våra pengar och direkt satsa utifrån vad vi anser är det största behovet och vårt största hot mot våra föreningars existens? Vad är i sådana fall detta? Tåls att funderas på i Idrottslyftsgruppen men även av er som styr vår verksamhet mot de mål och visioner vi satt. Medel är till för att användas men de ska användas på bästa sätt.

10 Stockolm, Förslag angående reviderat koncept för centralt inspirationsforum. Utbildningsgruppen föreslår Svenska Skolidrottsförbundets styrelse: - att besluta i enlighet med förslag ett nedan. Bakgrund I samband med utbildningsgruppens möte i Stockholm den 25 mars 2010 tog gruppen del av styrelsens förslag från decembermötet 2009 på ny verksamhetsinriktning. Där framgår bland annat att fokusområden för perioden är: - Föreningsutveckling och viktiga vuxenstöd - Ledarutbildning från förening till förbund - Ungdomsinflytande som ska genomsyra hela förbundet Med detta i åtanke har utbildningsgruppen tittat på hur olika utbildningsinsatser kan utformas för att svara mot dessa tre områden. När det gäller det centrala inspirationsforumet föreslår därför gruppen styrelsen att fatta beslut enligt beslut ett nedan. Vi har även tagit med ytterligare två alternativ för att ge underlag för diskussion. Förslag ett Styrelsen ger utbildningsgruppen i uppdrag att utvärdera de centrala inspirationsforum som hittills arrangerats samt effekterna av dessa. Utbildningsgruppen får också i uppdrag att i detalj utarbeta ett förslag på nytt koncept. Förslagsvis kan upplägget se ut så här: Nästa centrala inspirationsforum förläggs till andra halvan av vårterminen Om planerna på en samlad Skol-SM vecka i maj 2011 blir verklighet läggs inspirationsforumet med fördel i samband med detta. Vi får då ett flaggskeppsarrangemang där vi kan visa upp för omvärlden (befintliga och blivande medlemmar, sponsorer, idrottsvärlden, andra intressegrupper etc.) vilken stark och bra verksamhet som finns inom Svenska Skolidrottsförbundet. Detta bidrar till att stärka förbundets varumärke och underlätta framtida samarbeten. Målgruppen på inspirationsforumet föreslås vara både vuxenstöd och ungdomar, exempelvis minst ett vuxenstöd och minst två ungdomar per förening, totalt ca 100 personer. Inspirationsforumet kan utformas så att vissa pass är gemensamma för alla deltagare och några pass är vuxenstöden för sig och ungdomarna för sig. Mot slutet av helgen avsätts tid där deltagarna föreningsvis kan ta fram en plan för hur de ska arbeta vidare hemma i föreningen. Detta kan följas upp vid ett senare tillfälle för att hjälpa föreningarna att ta ytterligare steg i utvecklingen. Argument till förslag ett - Då befintligt koncept för centralt inspirationsforum har genomförts under flera år är det dags att utvärdera effekterna av detta och se om det finns möjlighet att få ut än mer positiva effekter av detta för hela skolidrottsförbundets räkning.

11 - En förändring i målgrupp skulle svara bättre mot verksamhetsinriktningen för samt föreslagna fokusområden i kommande verksamhetsinriktning, där både vuxenstöd och ungdomsinflytande är prioriterade områden. - När endast en person per förening deltar vid inspirationsforumet är det svårare att omsätta inspirationen till faktiskt nytta och utveckling i den egna föreningen när man inte får draghjälp från andra i föreningen, men befiiner sig inte på samma plattform. Det finns flera exempel som visar på bättre effekt inom ideell verksamhet om de som ska driva verksamheten får tillfälle att arbeta tillsammans. Exempelvis visar SSIF:s egna utvärdering av regionssamarbetet att en framgångsfaktor för de regionala inspirationsforumen var att vuxenstöd och ungdomar från samma förening fick tillfälle att arbeta tillsammans med hur de vill utveckla sina föreningar vidare. Det finns även exempel från RF/Sisu som visar på liknande exempel. - När SSIF arrangerade en central utbildning i Ung Ledare där både vuxenstöd och ungdomar deltog visade utvärderingarna ett gott resultat. Att det fanns tid att föreningsvis planera hur man i praktiken skulle omsätta allt nytt man lärt sig i den egna föreningen och planera framåt var mycket uppskattat. Alternativa förslag Förslag två: Centralt inspirationsforum anordnas hösten 2010 i enlighet med tidigare upplägg. Därefter arrangeras centralt inspirationsforum våren 2011 i enlighet med förslag ett. Därefter utgår inspirationsforum på höstarna och anordnas på vårarna i samband med eventuell Skol-SM vecka och annars som ett fristående arrangemang. Förslag tre. Centralt inspirationsforum anordnas hösten 2010 och därefter utvärderas effekten av dessa forum. Förändring i aktivitet hos deltagande föreningar, förändringar i LOK-stödsansökningar och förändringar i idrottslyftansökningar är exempel på några faktorer som kan utvärderas. Om förbundsstyrelser beslutar om att ett centralt inspirationsforum ska anordnas hösten 2010 föreslår utbildningsgruppen att placeringsort blir Jönköping. Utbildningsgruppen, Svenska Skolidrottsförbundet

12 Verksamhetsrapport Distriktsutvecklingsgruppen Vad har hänt Gruppen har genomfört möte i december i Stockholm för att arbeta fram en utvärdering som skickats till samtliga regionkonsulenter samt alla distriktsordföranden. Utvärderingarna har samlats in i januari och gruppen träffades under en helg i februari i Göteborg för att diskutera igenom samtliga utvärderingar samt skriva ihop ett förslag till proposition för det fortsatta distriktsutvecklingsarbetet. Propositionen bifogas handlingarna inför styrelsehelgen. Vad ska hända framåt Förslaget till proposition skall diskuteras i samband med arbetshelgen med styrelsen i mars. Gruppens arbete beror på vilka beslut som fattas på förbundsmötet i april.

13 Stockholm 3 mars 2010 Rapport Sponsorgruppen Avtal klart Efter gruppens senaste rapport till styrelsen har vi arbetat vidare och slutit ett avtal enligt vår föreslagna strategi. Tress sport och lek är en samarbetspartner till förbundet både då det gäller breddverksamhet och våra nationella tävlingar. Sporrong AB Sporrong, som tidigare mest var kända som medaljleverantörer, är troligen de som står näst på tur. Sporrong är intresserade av att hitta en helhetslösning tillsammans med Skolidrottsförbundet. Det vi diskuterat är; Skoljoggen Hälsoresan LFPT, Skol-VM, overaller och giveaways Profilprodukter, tröjor, skjortor, väskor, pennor mm Idrottspriser, medaljer mm De kan bistå med profilerings- och kampanjprodukter. De bjuder på en skräddarsydd webbshop om de får bli en partner till oss. Vi får en personlig rådgivare som hjälper oss med idéer och design och som sedan tar hela ansvaret för produktion, lagerhållning, distribution och rapportering. Gruppen önskar få styrelsens ev inspel och därefter godkännande att gå vidare med ett helhetsavtal med Sporrong. DL-konsult Då avtalet med DL-konsult sägs upp har vi inte längre någon som aktivt bearbetar nya sponsorer/samarbetspartners. HumanEvent Human Event arbetar inte enbart med försäljning av rättigheter, utan vill även vara en del i arbetet med att paketera koncepten. För det arbetet tar de dock betalt. Skoljoggen har paketerats på ett nytt sätt med löparträffar som de just nu arbetar med att sälja in. RFs SM-vecka är Jörgen projektledare för. Han är även villig att projektleda SSIFs skol-sm vecka 2011 som planeras i samarbete med Fryshuset Nya koncept Inget arbetsområde har skickat någon konkret plan på vad som kan säljas in; - aktivitetens arbetsnamn - målgrupp, syfte (varför ska vi genomföra aktiviteten) - plan för genomförande (tidsplan, marknadsföring) - vad behövs från en sponsor (pengar, priser och aktivering) - uppföljning och utvärdering. /Eva Eliasson, Agneta Sjöqvist

14 Rapport Tävlingsgruppen för perioden 10 December- 2 Mars Sedan styrelsens sista sammanträde i december har tävlingsgruppen haft ett möte i Stockholm. Den januari träffades vi på Scandic Malmen från fredag eftermiddag till lördag vid lunch. Nationell verksamhet Skol SM 2009/2010 Under kommande möte, i slutet på mars, kommer TG endast ha en punkt på dagordningen att diskutera och det är Skol SM 2009/2010. Vi ska gå igenom alla moment som varit under tävlingsåret för att se vad vi som ansvariga för Skol SM behöver förbättra men vad som också fungerat bra. Tävlingskonsulenten ska skicka ut en utvärdering via questback till alla våra Skol SM administratörer som underlag för diskussion och som underlag för nya förslag. Utvärderingen kommer sammanställas och ligga som diskussionsunderlag vid administratörsträffen 23 maj. I dagsläget har alla administratörer 1 år kvar av sina 2- åriga SM avtal förutom Dalarna vars 1-års kontrakt går ut sista juni. TG bör inom kort ta ställning till om Dalarna skall erbjudas nytt kontrakt eller om det finns andra tankar kring ny administratör. En utvärdering ska också skickats ut till våra föreningar som deltagit i våra Skol SM för att se hur föreningarna upplever våra evenemang. Skol SM 2010/2011 Som vi tog upp i senaste rapporten har vi tidigare inlett diskussionen om hur vi ska utforma Skol SM i framtiden för att skapa/ bibehålla intresse för detta evenemang. Tävlingskonsulenten har haft möte med GS och eventföretaget human event för att kartlägga möjligheter och svårigheter för ett framtida gemensamt finalspel på samma plats, under samma tid. Vi har tankar på att Stockholm skulle kunna vara finalspelplats 2010/2011. Tävlingskonsulenten har initierat träff för ett eventuellt samarbete med Fryshuset och ungdomsorganisationen The Wave. The Wave arbetar med stora och genomslagskraftiga ungdomsevenemang för Fryshuset och är en tänkbar samarbetspartner om vi ska utveckla vårt Skol SM. Svenska Skolidrottsförbundet har gjort en officiell förfrågan till ledningen för Fryshuset och har fått ett positivt besked om samarbete. Tävlingskonsulenten har utifrån de ritningar och mått på lokaler som finns i Fryshuset skissat på ett underlag för tävlingsarenor. Basket, Futsal, Innebandy skulle kunna spelas i Fryshuset. Handboll, volleyboll skulle kunna förläggas i Sjöstadshallen som ligger i samma område och ishockey i Nacka ishall. Närliggande hotell för boende för samtliga deltagare; Quality hotel Nacka. Finalspel i poolform alt semifinal och finalspel. Dessa är tankar som väntar på att utformas vidare. Kostnadsmässigt så hoppas vi att kostnaden för lagen inte blir så mycket högre än om de hade rest för semifinal och finalspel i ordinarie Skol SM form. SJ är intresserade och det skulle innebära kraftigt reducerade tågpriser. Fotboll grundskolan har fått frågan ställt till sig i enkäten huruvida gemensamt finalspel under samma tid och på samma plats skulle innebära att de tvekade att ställa upp och det visar sig att de som är med idag även skulle vara med om SM utformades till ett gemensamt evenemang. Idag har en Skolidrottsförening ca XXXX kronor i budget för Skol SM och det är i huvudsak skolan eller kommunen som betalar för utgifterna maj 2011 är tänkt som finaldagar. Tankar finns att administratörsträffen ska förekomma under dessa dagar och att alla tävlingsledare är representanter på sitt Skol SM. Tävlingskonsulent, Fryshuset, GS och human event ser detta evenemang som ett forum och stor happening för Svenska Skolidrottsförbundet att marknadsföra och verkligen skapa en mötesplats där vi sätter unga i fokus. Att möjligtvis knyta an Inspirationsforum vid samma tid där vi får en gemensam plattform under några dagar att utbilda, diskutera och prova på aktiviteter som rör ungdomar och våra skolidrottsföreningar.

15 Internationell verksamhet Skol VM Delsbo Skol IF har under perioden 1-6 mars deltagit i världsmästerskapen för längdskidor i Italien. John Bauer Linköping och Broängsskolan kommer den 19 mars- 27 mars delta i världsmästerskapen i handboll i Portugal. Det har uppkommit två identiska situationer gällande tävlingsreglerna för Skol VM. Det har uppdagats att lagen inte fullt ut lyder de bestämmelser som är satta av ISF gällande Skol VM. Lagen hänvisar till tidigare muntligt överenskomna regler med tidigare tävlingskonsulent Ingemar Forsgren. Att det på något sätt ska var okej att de tävlande inte tillhör samma skol IF och samma skola pga av att Sverige har annan skolorganisation än övriga Europa. För att delta i Skol VM måste alla tävlande vara fulltidsstuderande och gå på samma skola, vilket är exakt samma regler som i våra Skol SM. Internationell skolverksamhet har 10-åriga skolsystem varav vi bara har 9 år. Detta innebär att i ena fallet har man mixat spelare från grundskola och gymnasium. Efter kontakt med ISF:s general sekreterare Jan Coolen visar det sig att denna överenskommelse är inget som de ställer sig bekanta till. Detta har inneburit en del trassel på tråden och obekväma situationer och det som är att konstatera är att det gäller att vara än mer tydlig i både skrift och tal vad det gäller våra regler och riktlinjer. Elitstödet Skrivelse till RF. Till senaste TG mötet fick Sanna och Bengt gemensamt uppdrag att skriva ett utkast till skrivelse som vi kunde skicka in till RF gällande Svenska Skolidrottsförbundets internationella verksamhet. På senaste TG- mötet tog vi upp vad kan ingå i skrivelsen till elitstödet? Vi punktade några viktiga riktlinjer i skrivelsen som Sanna och Bengt fick i uppdrag att fortsätta utveckla. Tävlingskonsulenten har skrivit en redovisningsrapport till RF om vad vi gjort för utvecklingsinsats för de kronor vi fick av Svenska Spel AB. Den utvecklingsinsatsen har varit i form av förberedelseläger för våra deltagande lag i Skol VM. Ett läger på ca kr/lag. Tekniska delegater ISF har skickat ut ansökan om nominering av TC delegater. Detta gäller Bengt Forsgren som är teknisk delegat i fotbollen och Susanna Radovanovic som är teknisk delegat i handbollen. Nästkommande möte för TG är Mars på Scandic Continental med en mötespunkt; - Skol SM Förslag till beslut Att Bengt Forsgren nomineras av Svenska Skolidrottsförbundet till en plats i Internationella förbundets tekniska kommitté för fotboll Att Susanna Radovanovic nomineras av Svenska Skolidrottsförbundet till en plats i Internationella förbundets tekniska kommitté för handboll

16 Rapport till Svenska Skolidrottsförbundet från utbildningsgruppen för december 09- februari 10. Gruppens sammansättning Inga förändringar bland de förtroendevalda. Thomas Sundenhammar avslutade sin anställning hos SSIF i december Karin Sundström, gruppens nya tjänsteman tillträdde tjänsten som utbildnings- och utvecklingskonsulent den 11 januari Kursredovisningar Samtliga redovisade kurser från verksamhet i distrikten för 2009 är nu sammanställda och kommer att vägas in i SDF-bidraget. Utbildning Utbildningsgruppen sammanträdde senast torsdagen den 25 februari 2010 på SSIF:s kansli i Stockholm. Gruppen gick igenom tidsplanen för kommande utbildningar och reviderade den utifrån nuläge och efterfråga. Årets vuxenstöd Gruppen beslutade att ge Karin och Ellika Nyqvist, informatör SSIF att se över utmärkelsen årets vuxenstöd så det blir mer attraktivt både att nominera och att få utmärkelsen. Inspirationsforum Utbildningsgruppen diskuterade hur de centrala inspirationsforumen kan utvärderas och utvecklas för att än mer svara mot förbundets verksamhetsinriktning och ge ännu mer nytta på alla nivåer i förbundet. Se separat förslag till styrelsen för mer info. Motioner Utbildningsgruppen har tagit fram förslag till styrelsen på motionssvar på inkomna motioner som berör utbildningsverksamheten. Finns med som underlag inför styrelsemötet den mars. Karin Sundström

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Foto: Erik G Svensson Svenska Skolidrottsförbundet 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen till förbundsmötet 2012 i Linköping!...

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Motioner med svar Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Quality Hotel Park i Södertälje 10-11 maj 2014 2 Innehållsförteckning Motioner med svar MOTION 1: Budget 5 MOTION 2: Resultat- och balansräkning 5 MOTION

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(71) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2013-05-03 05, på Lidingö

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2013-05-03 05, på Lidingö UNF FS 2013-05-03 05 Protokoll nr 13 Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2013-05-03 05, på Lidingö Närvarande ledamöter: Vidar Aronsson Linda Engström Lina

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK MÖTE NUMMER: 4/2014 MÖTESDATUM: 2014-05-24--25 FÖREGÅENDE MÖTE: 2014-03-29--30 Vid protokollet, Justeras, Justeras Emil Forslund Mötessekreterare Alexander

Läs mer

Projekt STUK. Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor.

Projekt STUK. Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor. Slutrapport Slutrapport Projekt STUK Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor. Författare: Annica Martin och Ann-Cathrin Granbäck Sammanfattning Projekt

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20 PROTOKOLL 1 2001-05-20 Innehåll Förbundsstyrelsemöte Sverok 2001-05-20 43 Rapporter Rapport angående ekonomin Kommentarer till rapport angeående ekonomin Ordförandes arbete Distriktsrapport Om Sverox Boken

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Stödjande miljöer för unga ledare vilka är de och för vem? En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram

Stödjande miljöer för unga ledare vilka är de och för vem? En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram Stödjande miljöer för unga ledare vilka är de och för vem? En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Jane Meckbach, Lena Larsson STOCKHOLM

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Handslagsrapport 2007:5 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer