Stockholm 3 mars-2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholm 3 mars-2010"

Transkript

1 Stockholm 3 mars-2010 GS-rapport Rapporten avser tiden från 23 november mars 2010 Kansli och personal Under denna period har vi anställt Thomas efterträdare, Karin Sundström. Hon tillträdde den 11 januari Eftersom vi på kort tid fått många nya ansikten och krafter på kansliet åkte vi som en start på året iväg på två kanslidagar. Syftet med dagarna var ff a att lära känna varandra för att kunna arbeta bra tillsammans. Vi gick igenom verksamhetsmålen och uppdaterade varandra på viktiga praktiska detaljer. Överlämningar har gjorts av alla tjänster, men självklart är det lätt att saker och ting i alla fall tappas på vägen. Det är ett härligt gäng att arbeta med och alla är mycket engagerade i sina olika uppdrag. Årsrapporterna har börjat trilla in och Else-Marie skickar tillbaka alla dem utan organisationsnummer och övriga obligatoriska uppgifter med ett följebrev. På hemsidan har lagt ut information om hur man går tillväga och hur man skriver för att slippa skicka in bilagor med föreningens stadgar, protokoll som visar firmatecknare eller protokoll från konstituerande möte. Vi får många samtal från föreningar med massor av frågor kring detta nu. Ekonomi Avtal Mycket tid har gått till att arbeta med årsredovisningen för 2009 som nu är klar. Vi slutar på ett underskott på ca kr. Anledningen till detta är främst: oförutsedd utgift från RF för utnyttjandet av gamla systemen Förbundet Online och webbpubliceringsverktyget n3admin, på ca kr. Ny ekonomitjänst på centrala kansliet innebar en övergång med konsult från Manpower och även uteblivet bidrag från arbetsförmedlingen under senare höst. Resultatet slutade på drygt kr mer än budgeterat. - Rikslotteriet avslutades med en förlust på ca kr och budgeterat var en intäkt på vilket ger en differens på kr. - Periodiseringar har gjorts av anmälningsavgifter till skol-sm ( kr) samt Idrottslyftets förbundsutvecklingsmedel ( kr). Detta har ej gjorts tidigare år vilket påverkat resultatet detta år. Linda har ännu inte börjat bokföra 2010 eftersom årsbokslutet har tagit en hel del tid. Vi har köpt in ett nytt bokföringsprogram som ska användas för Alla kontoplaner och projektnummer är uppdaterade i samråd med konsulenterna och dessa ska användas i fortsättningen i den ekonomiska uppföljningen. I december slöts ett avtal med Tress sport och lek, som är uppbyggt i tre delar. 1. Provision till våra distrikt och rabatter till våra föreningar, 2. Nya aktiviteter som passar i våra föreningar, 3. Partner till skol-sm. Försäkringsavtalet med Folksam är undertecknat och gäller Möte med SvFF med anledning av att de fick trycka om foldern för årets LFPT turnering. Beslutades att de tar kostnaden och att kommunikationen måste Idrottens Hus, Stockholm Tel: Fax: Postgiro: Bankgiro: Organisationsnummer:

2 förbättras. Antalet lag har sviktat i turneringen sedan vi införde skolmedlemskap och detta är ett bekymmer. En skrivelse är inskickad till RS där Skolidrottsförbundet vädjar till RS att besluta om att täcka hela budgetunderskottet på 9 miljoner kronor för det gamla systemet Förbundet Online och n3admin för Inga avtal, överenskommelser eller kontrakt har skrivits för att täcka kostnaden med specialförbunden. Representation Socialdepartementet och Maria Larsson bjöd in till Dialogforum innan jul. Folkhälsoinstitutet har fått uppdraget av regeringen att arbeta med en må bättre vecka för att grundlägga nya goda vanor. Hälsoresans sista period flyttas för att passa in vecka 16 då veckan ska gå av stapeln. Möte med Hitta Stilen, som är en nationell satsning med stöd av Allmänna Arvsfonden. Projektet riktar sig till barn, ungdomar, föräldrar och skolpersonal och vill vi bidra till att öka kunskapen om de dagliga vanornas betydelse för hälsa och välbefinnande hos såväl barn och unga som vuxna i deras närhet. I projektet som avslutades 2009 har Hushållningssällskapens Förbund, Riksförbundet Hem och Skola, LivsmedelsSverige/SLU, Korpen, Sveriges Kommuner och Landsting samt Sveriges Utbildningsradio AB varit involverade. Ytterligare ett möte med alla kategoriförbund har hållits. Den viktigaste frågan var gemensamma strategier för SF-bidraget. Både argument för att kategoriförbunden ska ha en helt separat fördelningsmodell än andra SF och argument för att vi på grund av vårt fullvärdiga medlemskap i RF bör ha en likvärdig modell som andra SF framfördes. Johanna, ordf. i SAIF sitter med i referensgruppen. Övrigt Skolidrottsförbundet och RF har tillsammans beslutat att Idrott i skolan fortsättningsvis kommer att ligga på nätet. Vårt krav var att minst 20 förbund skulle delta redan första året och detta mål nåddes med råge då vi i dagsläget har fått 46 förbund med på tåget. En projektledare är anställd av RF, men vi är båda projektägare. Ett möte med de nordiska grannländernas generalsekreterare planeras i Stockholm i april. Förhoppningen är att kunna genomföra en gemensam aktivitet Agneta Sjöqvist, Generalsekreterare

3 Stockholm 1 februari, 2010 Förtydligande ang. verksamhetsinriktningar och verksamhetsberättelser Verksamhetsinriktningar Det har rått en del förvirring angående hur långt den antagna verksamhetsinriktningen från 2008 sträcker sig och arbetsgrupper och konsulenter har känt att arbetet har stannat av eftersom nya beslut fattas på mötet 2010, som ger konsekvenser för höstens arbete. Vi har genom åren antagit verksamhetsinriktningar för perioder enl. följande , , osv. I praktiken har detta inneburit att beslut som fattas på förbundsmötet ang. ny inriktning gäller omgående eftersom ny inriktning tas för innevarande år. Bekymret är då att inga arbetsgrupper är tillsatta att arbeta med dessa nya beslut. Budget för verksamhetsåret beslutar styrelsen om i december och då utifrån de planer gruppen redovisat för kommande år. Beslutar förbundsmötet om en ny inriktning krävs även att budgetarbetet revideras under pågående år och det är ju inte rimligt. För att få kontinuitet och framförhållning i arbetet är det mest rimligt att förbundsmötet beslutar inriktning för de två kommande åren. I stadgarna 21, punkt 12 står att förbundsmötet ska behandla förslag till verksamhetsinriktning med ekonomiska riktlinjer, på förbundsmötet. Christer Pallin, chefsjurist på RF, berättade att det är många förbund som ställs inför samma dilemma efter sina årsmöten. Han tyckte absolut att vi skulle göra denna förändring för förbundets verksamhets skull. Detta förtydligande behöver enligt honom inte föranleda en stadgeändring utan vi kan behålla nuvarande skrivelse, men på ett pedagogiskt vis förklara förändringen i samband med att vi skickar ut nytt förslag till verksamhetsinriktning. Styrelsen bör förtydliga att förbundsmötet antagna verksamhetsinriktningen avser hela 2010 och inte endast fram till förbundsmötet i april. Detta bör i fortsättningen innebära att ny verksamhetsinriktning antas för perioden (istället för ) osv. Verksamhetsberättelserna Verksamhetsberättelserna fortsätter vi att skriva för de två år som gått. Det betyder att verksamhetsberättelserna följer upp två olika verksamhetsinriktningsbeslut. Kommande års upplägg efter förtydligandet FM 2008 FM 2010 FM 2012 Berättelse Inriktning Förslag till beslut Styrelsen beslutar att förtydliga att ny verksamhetsinriktning gäller för den kommande perioden och ej innevarande år, då handlingarna till mötet skickas ut. Agneta Sjöqvist

4 Stockholm den 4 mars 2010 Är Cybersport något för SSIF? Cybersportbolaget har för några representanter från RF, Bilsportförbundet och SSIF (undertecknad) presenterat sina planer på ett nationellt Cybersportprojekt. Detta skall starta hösten Ett liknande har med framgång startats i Norge och det svenska Cybersportbolaget kopierar ganska mycket från grannlandet. Där har 100 skolor deltagit. Cybersport kan definieras som vilken idrott som helst nästan med en mjukvarukomponent. Den mest kända varianten är Wii, alltså olika former av TV-spelsprogram där deltagarna är aktiva. Wii Fit får man rejäl träningsvärk av efter alla armhävningar, backhoppning, mm. I Wii sport kan man spela Tennis, bowla, golfa, mm. Till cybersportprogram kan man utöver spelkonsollerna köpa in olika typer av mattor för t ex dans. Deltagarna kommer upp i så pass hög puls, med någon minuts vila emellan passen, att forskare på GIH jämför aktiviteten med högintensiv intervallträning. (80% av maxpuls i snitt har uppmätts, om jag inte minns fel). Till andra cybersportprogram kan man köpa in vägguppsättningar för t ex handboll. Projektägaren söker nu partners. RF är tillfrågad liksom Folkhälsoinstitutet, Stockholms Stad, Dalarnas Högskola/Dala Sports Academy har så gott som tackat ja, en stiftelse har gått med/är klar. Jag tipsade om försäkringsbolag som finansierar liknande verksamhet i Danmark, i första hand Folksam. Ska SSIF haka på tåget? Det bestämmer styrelsen. Själv tycker jag att det går helt i linje med vår värdegrund, dvs denna form av aktivitet kan verkligen få de ungdomar som INTE annars är aktiva att nästan luras till träning. Dessutom vore det ett plus att vi i detta sammanhang skulle ligga i framkant och inte haka på i efterhand, lätt uppvaknade. Inte med pengar, men med våra kontakter och skol-if:ar. Det enda jag har emot det är att det är inomhus ingen frisk luft. Argument från Cybersportbolaget för medverkan Flera viktiga hälso- och idrottsrelaterade frågor kan besvaras i ett och samma projekt Skolor/föreningar kan erbjudas ny utrustning för spontan fysisk aktivitet till överkomligt pris Idrottsrörelsen kan nå ut till ungdomar som inte ännu hittat till idrotten En ny kompletteringsträning för idrottande barn och ungdomar Projektfrågor Kan Cybersport CS öka den spontana fysiska aktiviteten? Kan CS öka värdet av idrottsutövandet? Kan CS agera som en språngbräda till idrottsutövandet? Kan CS påverka barns hälsa? Kan CS komplettera barns hälsa? Breddgruppen har varit inne på frågan tidigare och ryggat för stöldrisken av utrustningen. Jag har skrivit till Yvonne Lin som presenterade projektet i Idrottens Hus för några veckor sedan och frågat vad de har för funderingar kring säkerhetsaspekten och hur de har gjort i Norge. Jag har fortfarande inte fått svar, men ska försöka ha fått det till styrelsemötet den 13 mars. Förhoppningsvis kan jag åtminstone berätta på det mötet hur de har gjort i Norge om projektet har ägt och leasat ut utrustningen eller om skolorna har köpt in den, om

5 några stölder är kända och vad de har vidtagit för säkerhetsåtgärder, om skador på utrustningen ersätts av en garanti (så måste det ju vara). De norska 100 skolorna har gått in i projektet med NKR vardera. Det ryggade både RF och jag för vad gäller en svensk variant. Cybersportbolaget som kommer att driva projektet med partners består av Yvonne Lin medial idrottspedagog. Hon har hälsoprogram i Radio Stockholm varannan vecka, hade hälsodelen i Gomorgon Sverige på 80-talet under flera år, lanserade aerobics i Sverige och utbildade instruktörer, har varit engagerad på GIH och gymnastikförbundet, mm. Idag delägare i Cybersportbolaget. Anatoli Grigorenko, gift med Yvonne, läkare, ursprungligen från Ryssland, forskare sedan flera år vid GIH som ligger bakom träningsmetodiken. Yngve Andersson, f d förbundsordförande för Svenska Friidrottsförbundet. Så här skriver de på sin hemsida, något förkortat: Cybersportbolaget CSB bildades efter kampanjen Active Youth som lanserades under Allt för Hälsanmässan (4.000 besökare testade där Maskindans, Ellikas anm. Bra publikdragare!)vi vill främja barn- och ungdomars hälsa genom en ökad fysisk aktivitet i tiden och på deras villkor. Datorer ligger i tiden och något som barn och ungdomar tycker är roligt och det var det som fick utgöra grunden för affärsidén. CSB säljer produkter och förmedlar tjänster. Produkter omfattar databaserad träningsutrustning som kan användas inom idrottslektioner eller på skolornas fritidsklubbar. Maskindans är det som är mest populärt för tillfället. Speciella sportväggar är intressant för skolor som inte själva har en idrottshall. När det gäller tjänster etablerades en mötes- och träningsplats för ungdomar kallad Cybersport Ballroom i centrala Stockholm. Skulle projektet INTE bli av pga för få finansiärer/samarbetspartners borde väl SSIF söka andra möjligheter för att vara en av de SF, eller det SF, som går i bräschen för en form (flera eg) av fysisk aktivitet som sker på ungdomarnas villkor, med de verktyg som de föredrar (datorstyrt!). Jag tycker att säkerhetsfrågan måste gå att lösa, i Sverige För mer information: Jag kan berätta mer och svara på ev frågor på Styrelsemötet nästa helg! Jag skall till styrelsemötet se till att kunna svara på frågan hur långt i tid de har tänkt sig projektet också. Ellika Nyqvist Svenska Skolidrottsförbundet PS. Cybersport kommer ursprungligen från Japan första produkten på marknaden kom Det är mycket populärt i Asien, men det kanske ni känner till.

6 Rapport från Breddgruppen Breddgruppens senaste möte var den februari i Åre Ekonomi Utfall 2009 och Budget 2010 Utfallet 2009, Breddgruppen har gått plus med kr Breddgrupp beslutade att det finns behov av arbetsdatorer för gruppens ledamöter. Finansiering är att hyra (3år) alt inköpa för avskrivning på 3 år. Anders S fick i uppdrag att ta fram priser. Enkät skickas ut angående skolmedlemskapet, som skall vara klar till 11 mars. Beslutade att ta upp på nästa styrelsemöte om att BG vill ha en rapport varje kvartal om vad som händer på sponsor sidan gällande breddaktiviteter. Vilka man kontaktat och vad som hänt. Breddgruppen vill lansera och informera i Sv Skolidrott nr 3 av tidningen vad skall vi använda för logor, vad gäller logo för Skoljoggen 2010, Hälsoresan 2010, LFPT 2010, Shape 2010, Guldhoppet 2010 m.fl. Landslagets Fair Play Trophy 947 lag är anmälda En lång diskussion följde angående skolmedlemskapet, BG beslutade att LFPT skall vara en alleman ut aktivitet, utvärdering av detta beslut skall ske våren Anders återkommer om vad fotbollens avtal säger. Samt om det är möjligt att ta ut en anmälningsavgift för skolor med ej skolidrottsförening. BG återkommer med beslut om avgift. Skoljoggen 2009 och 2010 BG ser det positivt med ett nordisk samarbete, men tyvärr är det för sent för skoljoggen BG beslutade att skoljoggenbidraget för 2010 skall utgå enl följande grundbidrag på 2000 kr per SDF förutsatt att sdf:et deltar på den årliga skoljoggen konferensen. Plus 25 öre per rapporterad deltagare. Beslutade och att ta upp frågan om fondering av BG överskott av skoljoggen 2010 till 2011 Beslutade att Skoljoggen 2010 vara den 15 september v. 37 Beslutade att Skoljoggen konferensen skall vara juni Beslutade att ändra Hälsoresan 3 till v Hälsoresan 1 v klasser 3164 elever Anmälda Hälsoresan 2 v klasser 5645 elever Förslag från Anders W Hit and Run variant på brännboll, Anders W skriver ner tänka regler.

7 Förslag på beslut från FS rörande Breddgruppen Beslutade att sponsorgruppen skall skriva en rapport till breddgruppen varje kvartal om vad som händer på sponsor sidan gällande breddaktiviteter. Vilka man kontaktat och vad som hänt. FS fastställer logorna för Skoljoggen, Hälsoresan, LFPT, Shape, Guldhoppet för 2010 och framåt FS fastställer BGs beslut att LFPT skall vara en alleman ut aktivitet, utvärdering av detta beslut skall ske våren FS beslutade och att fondera BGs ev. överskott av skoljoggen 2010 till 2011

8 Rapport Idrottslyftet för perioden 6 december mars 2010 Sedan senaste rapporten i december har Idrottslyftsgruppen inte haft en fysisk träff. Föregående rapport innehöll vilka ansökningar som inkommit, hur många som fått avslag samt hur många som blivit beviljade. Föregående rapport lyfte även fram Inspirationsforum 2010 där det uppdrogs åt utbildningsgruppen att komma fram med förslag till styrelsen på innehåll och hur stor finansiering Idrottslyftet skulle stötta med. I och med att detta blev en sak mellan utbildning och styrelse så har vi inte lagt så mycket mer kraft och energi till detta. Det som även togs upp i föregående rapport var Idrottslyftet i framtiden. Under nästkommande styrelsemöte kommer ett underlag för beslut att föreslås gälla riktlinjer angående Idrottslyftet År 4. Idrottskonsulent för Idrottslyftet har tillsammans med Utbildning- och utvecklingskonsulenten samt med GS haft en träff om hur vi resonerar om framtiden. Riktlinjer har tagit form i samråd mellan IL konsulent och Utb- och utv. Konsulent. Finns det synpunkter eller tankar som ni i styrelsen vill tilldela Idrottslyftsgruppen så är det hög tid att dessa kommer fram omgående. Under rådande styrelsemöte eller kort därefter direkt till Idrottslyftsgruppen. Konsulent för IL har varit på tre olika träffar under januari och februari månad: SF/ DF/SISU träff Denna träff skedde på Clarion hotel Sign i Stockholm. Alla Idrottslyftsansvariga (konsulenter samt förtroendevalda var inbjudan) från SF/DF och SISU var inbjudna. Sammanlagt var vi ca 70 personer under dagen. Vi fick den sammanställda rapporten om Idrottslyftets andra år samt att vi fick dryfta höjdpunkter, svårigheter och andra funderingar kring År 2. Nytt för i år, år 3, är att alla SF/DF/SISU organisationer har fått ett antal föreningar uttagna för kontroll. Under våren kommer IL- konsulent samt Informationsansvariga på SSIF bege sig ut i landet och träffa dessa fyra föreningar som SSIF har tilldelat medel. Under dagen då både god mat och fika serverades fick vi även en föreläsning av Jesper Fundberg gällande mångfaldsfrågor. I fokus; jämställdhet. Mycket intressant. Idrottslyftets koordinator Lena Björk IL konsulenten har under februari månad träffat den person som är RF:s koordinator för Idrottslyftet. Det finns många frågor och funderingar kring vad vi som SF får och inte får, vad som är möjligt och omöjligt och hur andra SF arbetar för bästa resultat. Många SF gör idag paket lösningar för sina föreningar. För att underlätta för förenigen men för att kunna göra mer objektiva bedömningar än vad som sker idag. Det är något vi kommer anamma nästkommande period. Under År 4 kommer det gamla IT-verktyget som en del förbund använder sig av kommer att plockas bort. Vi i SSIF använder oss av det. Det kommer därför inte att vara möjligt att ta emot ansökningar denna väg under år 4. Det innebär under period 4 enbart kunna söka Idrottslyftet hos SSIF genom Idrottslyftsapplikationen i IdrottOnline. För att vi ska få reda på hur systemet fungerar är vi inbjudna till en informationsträff på Idrottens Hus i Stockholm (lokal Rosen) måndagen den 19 april kl Intresserade av att gå? Värmlands Skolidrottsförbund/Värmlands Idrottsförbund/SISU Värmland SSIF blev inbjuden till en träff med dessa tre parter gällande Idrottslyftet och hus vi gemensamt ska satsa på skolidrottsföreningarna i Värmland. Det som framkom på mötet är att Värmlands skolidrottsförbund tillsammans med VIF; SISU Värmland och SSIF har haft

9 ett projekt under 23 månader där en projektanställning blivit finansierad på 50 %. 10 skolidrottsföreningar har varit i fokus för att komma igång och bli regelrättiga föreningar med gott innehåll. Det som VIF; SISU Värmland och Värmlands skolidrottsförbund ställdes sig frågandes till var hur SSIF ser på en sådan fortsatt framtida satsning. Projektanställningen går ut i sommar och under år 3 i IL har SSIF inte finansierat någon del. Detta är en diskussion som också måste tas an i samma andetag när vi pratar om framtida satsning. För Värmlands del handlar det om att ta fram en plan hur man går från nuläge till ett nyläge om Idrottslyftspengar ska fortsätta finansieras för detta projekt. En vidare fråga är hur vi ställer oss till sådan här konstellationer om fler diskrikt skulle vara intresserade av en liknande modell. Är detta ett framgångsrecept för våra distrikt? Vi har ju idag regions konsulenter som finansieras via förbundsutvecklingsmedel. Är det här en form av regions konsulenter eller är det föreningskonsulenter? Hur ska medlen fördelas och till vem/ vad. Slutligen Under tre år med Idrottslyftet och fyra år med Handslaget har vi fått ett antal miljoner som ska gå till att utveckla våra föreningar. Nya föreningar, gamla föreningar, nya idéer, nya former, omstarter osv. Vart har vi kommit på sju års tid? Vad har blivit bättre? Vilka lyft har våra föreningar fått med dessa medel? Har vi procentuellt höjt våra föreningar så vi har färre föreningar som fungerar mindre bra eller står vi på samma ställe? Som Idrottskonsulent och ny har jag ingen aning men ni som varit med i år borde ha en åsikt. Vad har varit väl investerade miljoner som vi kan säga bär frukt idag? Vad händer den dagen vi inte får Idrottslyftsmedel? Ska vi göra en kraftansträngning och öronmärka våra pengar och direkt satsa utifrån vad vi anser är det största behovet och vårt största hot mot våra föreningars existens? Vad är i sådana fall detta? Tåls att funderas på i Idrottslyftsgruppen men även av er som styr vår verksamhet mot de mål och visioner vi satt. Medel är till för att användas men de ska användas på bästa sätt.

10 Stockolm, Förslag angående reviderat koncept för centralt inspirationsforum. Utbildningsgruppen föreslår Svenska Skolidrottsförbundets styrelse: - att besluta i enlighet med förslag ett nedan. Bakgrund I samband med utbildningsgruppens möte i Stockholm den 25 mars 2010 tog gruppen del av styrelsens förslag från decembermötet 2009 på ny verksamhetsinriktning. Där framgår bland annat att fokusområden för perioden är: - Föreningsutveckling och viktiga vuxenstöd - Ledarutbildning från förening till förbund - Ungdomsinflytande som ska genomsyra hela förbundet Med detta i åtanke har utbildningsgruppen tittat på hur olika utbildningsinsatser kan utformas för att svara mot dessa tre områden. När det gäller det centrala inspirationsforumet föreslår därför gruppen styrelsen att fatta beslut enligt beslut ett nedan. Vi har även tagit med ytterligare två alternativ för att ge underlag för diskussion. Förslag ett Styrelsen ger utbildningsgruppen i uppdrag att utvärdera de centrala inspirationsforum som hittills arrangerats samt effekterna av dessa. Utbildningsgruppen får också i uppdrag att i detalj utarbeta ett förslag på nytt koncept. Förslagsvis kan upplägget se ut så här: Nästa centrala inspirationsforum förläggs till andra halvan av vårterminen Om planerna på en samlad Skol-SM vecka i maj 2011 blir verklighet läggs inspirationsforumet med fördel i samband med detta. Vi får då ett flaggskeppsarrangemang där vi kan visa upp för omvärlden (befintliga och blivande medlemmar, sponsorer, idrottsvärlden, andra intressegrupper etc.) vilken stark och bra verksamhet som finns inom Svenska Skolidrottsförbundet. Detta bidrar till att stärka förbundets varumärke och underlätta framtida samarbeten. Målgruppen på inspirationsforumet föreslås vara både vuxenstöd och ungdomar, exempelvis minst ett vuxenstöd och minst två ungdomar per förening, totalt ca 100 personer. Inspirationsforumet kan utformas så att vissa pass är gemensamma för alla deltagare och några pass är vuxenstöden för sig och ungdomarna för sig. Mot slutet av helgen avsätts tid där deltagarna föreningsvis kan ta fram en plan för hur de ska arbeta vidare hemma i föreningen. Detta kan följas upp vid ett senare tillfälle för att hjälpa föreningarna att ta ytterligare steg i utvecklingen. Argument till förslag ett - Då befintligt koncept för centralt inspirationsforum har genomförts under flera år är det dags att utvärdera effekterna av detta och se om det finns möjlighet att få ut än mer positiva effekter av detta för hela skolidrottsförbundets räkning.

11 - En förändring i målgrupp skulle svara bättre mot verksamhetsinriktningen för samt föreslagna fokusområden i kommande verksamhetsinriktning, där både vuxenstöd och ungdomsinflytande är prioriterade områden. - När endast en person per förening deltar vid inspirationsforumet är det svårare att omsätta inspirationen till faktiskt nytta och utveckling i den egna föreningen när man inte får draghjälp från andra i föreningen, men befiiner sig inte på samma plattform. Det finns flera exempel som visar på bättre effekt inom ideell verksamhet om de som ska driva verksamheten får tillfälle att arbeta tillsammans. Exempelvis visar SSIF:s egna utvärdering av regionssamarbetet att en framgångsfaktor för de regionala inspirationsforumen var att vuxenstöd och ungdomar från samma förening fick tillfälle att arbeta tillsammans med hur de vill utveckla sina föreningar vidare. Det finns även exempel från RF/Sisu som visar på liknande exempel. - När SSIF arrangerade en central utbildning i Ung Ledare där både vuxenstöd och ungdomar deltog visade utvärderingarna ett gott resultat. Att det fanns tid att föreningsvis planera hur man i praktiken skulle omsätta allt nytt man lärt sig i den egna föreningen och planera framåt var mycket uppskattat. Alternativa förslag Förslag två: Centralt inspirationsforum anordnas hösten 2010 i enlighet med tidigare upplägg. Därefter arrangeras centralt inspirationsforum våren 2011 i enlighet med förslag ett. Därefter utgår inspirationsforum på höstarna och anordnas på vårarna i samband med eventuell Skol-SM vecka och annars som ett fristående arrangemang. Förslag tre. Centralt inspirationsforum anordnas hösten 2010 och därefter utvärderas effekten av dessa forum. Förändring i aktivitet hos deltagande föreningar, förändringar i LOK-stödsansökningar och förändringar i idrottslyftansökningar är exempel på några faktorer som kan utvärderas. Om förbundsstyrelser beslutar om att ett centralt inspirationsforum ska anordnas hösten 2010 föreslår utbildningsgruppen att placeringsort blir Jönköping. Utbildningsgruppen, Svenska Skolidrottsförbundet

12 Verksamhetsrapport Distriktsutvecklingsgruppen Vad har hänt Gruppen har genomfört möte i december i Stockholm för att arbeta fram en utvärdering som skickats till samtliga regionkonsulenter samt alla distriktsordföranden. Utvärderingarna har samlats in i januari och gruppen träffades under en helg i februari i Göteborg för att diskutera igenom samtliga utvärderingar samt skriva ihop ett förslag till proposition för det fortsatta distriktsutvecklingsarbetet. Propositionen bifogas handlingarna inför styrelsehelgen. Vad ska hända framåt Förslaget till proposition skall diskuteras i samband med arbetshelgen med styrelsen i mars. Gruppens arbete beror på vilka beslut som fattas på förbundsmötet i april.

13 Stockholm 3 mars 2010 Rapport Sponsorgruppen Avtal klart Efter gruppens senaste rapport till styrelsen har vi arbetat vidare och slutit ett avtal enligt vår föreslagna strategi. Tress sport och lek är en samarbetspartner till förbundet både då det gäller breddverksamhet och våra nationella tävlingar. Sporrong AB Sporrong, som tidigare mest var kända som medaljleverantörer, är troligen de som står näst på tur. Sporrong är intresserade av att hitta en helhetslösning tillsammans med Skolidrottsförbundet. Det vi diskuterat är; Skoljoggen Hälsoresan LFPT, Skol-VM, overaller och giveaways Profilprodukter, tröjor, skjortor, väskor, pennor mm Idrottspriser, medaljer mm De kan bistå med profilerings- och kampanjprodukter. De bjuder på en skräddarsydd webbshop om de får bli en partner till oss. Vi får en personlig rådgivare som hjälper oss med idéer och design och som sedan tar hela ansvaret för produktion, lagerhållning, distribution och rapportering. Gruppen önskar få styrelsens ev inspel och därefter godkännande att gå vidare med ett helhetsavtal med Sporrong. DL-konsult Då avtalet med DL-konsult sägs upp har vi inte längre någon som aktivt bearbetar nya sponsorer/samarbetspartners. HumanEvent Human Event arbetar inte enbart med försäljning av rättigheter, utan vill även vara en del i arbetet med att paketera koncepten. För det arbetet tar de dock betalt. Skoljoggen har paketerats på ett nytt sätt med löparträffar som de just nu arbetar med att sälja in. RFs SM-vecka är Jörgen projektledare för. Han är även villig att projektleda SSIFs skol-sm vecka 2011 som planeras i samarbete med Fryshuset Nya koncept Inget arbetsområde har skickat någon konkret plan på vad som kan säljas in; - aktivitetens arbetsnamn - målgrupp, syfte (varför ska vi genomföra aktiviteten) - plan för genomförande (tidsplan, marknadsföring) - vad behövs från en sponsor (pengar, priser och aktivering) - uppföljning och utvärdering. /Eva Eliasson, Agneta Sjöqvist

14 Rapport Tävlingsgruppen för perioden 10 December- 2 Mars Sedan styrelsens sista sammanträde i december har tävlingsgruppen haft ett möte i Stockholm. Den januari träffades vi på Scandic Malmen från fredag eftermiddag till lördag vid lunch. Nationell verksamhet Skol SM 2009/2010 Under kommande möte, i slutet på mars, kommer TG endast ha en punkt på dagordningen att diskutera och det är Skol SM 2009/2010. Vi ska gå igenom alla moment som varit under tävlingsåret för att se vad vi som ansvariga för Skol SM behöver förbättra men vad som också fungerat bra. Tävlingskonsulenten ska skicka ut en utvärdering via questback till alla våra Skol SM administratörer som underlag för diskussion och som underlag för nya förslag. Utvärderingen kommer sammanställas och ligga som diskussionsunderlag vid administratörsträffen 23 maj. I dagsläget har alla administratörer 1 år kvar av sina 2- åriga SM avtal förutom Dalarna vars 1-års kontrakt går ut sista juni. TG bör inom kort ta ställning till om Dalarna skall erbjudas nytt kontrakt eller om det finns andra tankar kring ny administratör. En utvärdering ska också skickats ut till våra föreningar som deltagit i våra Skol SM för att se hur föreningarna upplever våra evenemang. Skol SM 2010/2011 Som vi tog upp i senaste rapporten har vi tidigare inlett diskussionen om hur vi ska utforma Skol SM i framtiden för att skapa/ bibehålla intresse för detta evenemang. Tävlingskonsulenten har haft möte med GS och eventföretaget human event för att kartlägga möjligheter och svårigheter för ett framtida gemensamt finalspel på samma plats, under samma tid. Vi har tankar på att Stockholm skulle kunna vara finalspelplats 2010/2011. Tävlingskonsulenten har initierat träff för ett eventuellt samarbete med Fryshuset och ungdomsorganisationen The Wave. The Wave arbetar med stora och genomslagskraftiga ungdomsevenemang för Fryshuset och är en tänkbar samarbetspartner om vi ska utveckla vårt Skol SM. Svenska Skolidrottsförbundet har gjort en officiell förfrågan till ledningen för Fryshuset och har fått ett positivt besked om samarbete. Tävlingskonsulenten har utifrån de ritningar och mått på lokaler som finns i Fryshuset skissat på ett underlag för tävlingsarenor. Basket, Futsal, Innebandy skulle kunna spelas i Fryshuset. Handboll, volleyboll skulle kunna förläggas i Sjöstadshallen som ligger i samma område och ishockey i Nacka ishall. Närliggande hotell för boende för samtliga deltagare; Quality hotel Nacka. Finalspel i poolform alt semifinal och finalspel. Dessa är tankar som väntar på att utformas vidare. Kostnadsmässigt så hoppas vi att kostnaden för lagen inte blir så mycket högre än om de hade rest för semifinal och finalspel i ordinarie Skol SM form. SJ är intresserade och det skulle innebära kraftigt reducerade tågpriser. Fotboll grundskolan har fått frågan ställt till sig i enkäten huruvida gemensamt finalspel under samma tid och på samma plats skulle innebära att de tvekade att ställa upp och det visar sig att de som är med idag även skulle vara med om SM utformades till ett gemensamt evenemang. Idag har en Skolidrottsförening ca XXXX kronor i budget för Skol SM och det är i huvudsak skolan eller kommunen som betalar för utgifterna maj 2011 är tänkt som finaldagar. Tankar finns att administratörsträffen ska förekomma under dessa dagar och att alla tävlingsledare är representanter på sitt Skol SM. Tävlingskonsulent, Fryshuset, GS och human event ser detta evenemang som ett forum och stor happening för Svenska Skolidrottsförbundet att marknadsföra och verkligen skapa en mötesplats där vi sätter unga i fokus. Att möjligtvis knyta an Inspirationsforum vid samma tid där vi får en gemensam plattform under några dagar att utbilda, diskutera och prova på aktiviteter som rör ungdomar och våra skolidrottsföreningar.

15 Internationell verksamhet Skol VM Delsbo Skol IF har under perioden 1-6 mars deltagit i världsmästerskapen för längdskidor i Italien. John Bauer Linköping och Broängsskolan kommer den 19 mars- 27 mars delta i världsmästerskapen i handboll i Portugal. Det har uppkommit två identiska situationer gällande tävlingsreglerna för Skol VM. Det har uppdagats att lagen inte fullt ut lyder de bestämmelser som är satta av ISF gällande Skol VM. Lagen hänvisar till tidigare muntligt överenskomna regler med tidigare tävlingskonsulent Ingemar Forsgren. Att det på något sätt ska var okej att de tävlande inte tillhör samma skol IF och samma skola pga av att Sverige har annan skolorganisation än övriga Europa. För att delta i Skol VM måste alla tävlande vara fulltidsstuderande och gå på samma skola, vilket är exakt samma regler som i våra Skol SM. Internationell skolverksamhet har 10-åriga skolsystem varav vi bara har 9 år. Detta innebär att i ena fallet har man mixat spelare från grundskola och gymnasium. Efter kontakt med ISF:s general sekreterare Jan Coolen visar det sig att denna överenskommelse är inget som de ställer sig bekanta till. Detta har inneburit en del trassel på tråden och obekväma situationer och det som är att konstatera är att det gäller att vara än mer tydlig i både skrift och tal vad det gäller våra regler och riktlinjer. Elitstödet Skrivelse till RF. Till senaste TG mötet fick Sanna och Bengt gemensamt uppdrag att skriva ett utkast till skrivelse som vi kunde skicka in till RF gällande Svenska Skolidrottsförbundets internationella verksamhet. På senaste TG- mötet tog vi upp vad kan ingå i skrivelsen till elitstödet? Vi punktade några viktiga riktlinjer i skrivelsen som Sanna och Bengt fick i uppdrag att fortsätta utveckla. Tävlingskonsulenten har skrivit en redovisningsrapport till RF om vad vi gjort för utvecklingsinsats för de kronor vi fick av Svenska Spel AB. Den utvecklingsinsatsen har varit i form av förberedelseläger för våra deltagande lag i Skol VM. Ett läger på ca kr/lag. Tekniska delegater ISF har skickat ut ansökan om nominering av TC delegater. Detta gäller Bengt Forsgren som är teknisk delegat i fotbollen och Susanna Radovanovic som är teknisk delegat i handbollen. Nästkommande möte för TG är Mars på Scandic Continental med en mötespunkt; - Skol SM Förslag till beslut Att Bengt Forsgren nomineras av Svenska Skolidrottsförbundet till en plats i Internationella förbundets tekniska kommitté för fotboll Att Susanna Radovanovic nomineras av Svenska Skolidrottsförbundet till en plats i Internationella förbundets tekniska kommitté för handboll

16 Rapport till Svenska Skolidrottsförbundet från utbildningsgruppen för december 09- februari 10. Gruppens sammansättning Inga förändringar bland de förtroendevalda. Thomas Sundenhammar avslutade sin anställning hos SSIF i december Karin Sundström, gruppens nya tjänsteman tillträdde tjänsten som utbildnings- och utvecklingskonsulent den 11 januari Kursredovisningar Samtliga redovisade kurser från verksamhet i distrikten för 2009 är nu sammanställda och kommer att vägas in i SDF-bidraget. Utbildning Utbildningsgruppen sammanträdde senast torsdagen den 25 februari 2010 på SSIF:s kansli i Stockholm. Gruppen gick igenom tidsplanen för kommande utbildningar och reviderade den utifrån nuläge och efterfråga. Årets vuxenstöd Gruppen beslutade att ge Karin och Ellika Nyqvist, informatör SSIF att se över utmärkelsen årets vuxenstöd så det blir mer attraktivt både att nominera och att få utmärkelsen. Inspirationsforum Utbildningsgruppen diskuterade hur de centrala inspirationsforumen kan utvärderas och utvecklas för att än mer svara mot förbundets verksamhetsinriktning och ge ännu mer nytta på alla nivåer i förbundet. Se separat förslag till styrelsen för mer info. Motioner Utbildningsgruppen har tagit fram förslag till styrelsen på motionssvar på inkomna motioner som berör utbildningsverksamheten. Finns med som underlag inför styrelsemötet den mars. Karin Sundström

172 Mötet öppnades Ordförande Erik Söderberg hälsade alla välkomna.

172 Mötet öppnades Ordförande Erik Söderberg hälsade alla välkomna. Förbundsstyrelsen protokoll nr 12/11-12, avseende 172 193 Plats: Sergel Plaza, Stockholm Dag: 3 4 december, 2011 Deltagare: Erik Söderberg, ordförande Anna Lögdberg Bengt Forsgren Eva Eliasson Jennifer

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen. Protokoll nr 9/2009 avseende 88-110. Plats: Västerås Dag: 12-13 september Tid: 8.30-15.00

Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen. Protokoll nr 9/2009 avseende 88-110. Plats: Västerås Dag: 12-13 september Tid: 8.30-15.00 Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen Protokoll nr 9/2009 avseende 88-110 Plats: Västerås Dag: 12-13 september Tid: 8.30-15.00 Närvarande: Leif Larsson (ordf.) Eva Eliasson Susanna Radovanovic Bengt Forsgren

Läs mer

Under övrigt presenterar Anders Svärd ett förslag kring administrativa kostnader vid möten och konferenser.

Under övrigt presenterar Anders Svärd ett förslag kring administrativa kostnader vid möten och konferenser. Styrelseprotokoll nr 8/11, avseende 86-106 Plats: Idrottens Hus Dag: 15 maj, 2011 Närvarande: Eva Eliasson, v.ordf. Bengt Forsgren Yvonne Hagström-Theander Anna Lögdberg Jennifer van der Gronden Sanna

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundet

Svenska Skolidrottsförbundet Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen Protokoll nr 2, perioden 2012-2014 avseende 18 43 Plats: Dag: Bogesunds Slottsvandrarhem, Vaxholm Söndag den 10 juni Tid: Kl 08.30 12.15 Närvarande: Erik Söderberg,

Läs mer

194 Mötet öppnades Ordförande Erik Söderberg hälsade alla välkomna.

194 Mötet öppnades Ordförande Erik Söderberg hälsade alla välkomna. Förbundsstyrelsen protokoll nr 13/11-12, avseende 194 219 Plats: Villa Brevik, Lidingö Dag: 4 5 februari, 2012 Deltagare: Erik Söderberg, ordförande (endast 4 februari) Anna Lögdberg Bengt Forsgren Eva

Läs mer

59 Mötets öppnande Leif Larsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

59 Mötets öppnande Leif Larsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen Protokoll nr 7/2009 avseende 59-75 Plats: Dag: Tid: Skeviks Gård 21-22 mars 8.30 (lö) - 15.00 (sö) Närvarande: Leif Larsson, ordförande Susanna Radovanovic Eva Eliasson

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2011-2012

Verksamhetsinriktning 2011-2012 Verksamhetsinriktning 2011-2012 Örebro Läns Skolidrottsförbund Innehåll Förord Skolidrottsförbundets profil Inriktnings- och resultatmål Föreningen Organisationsutvecklingen Utbildningsverksamhet Breddverksamhet

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen

Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen Protokoll nr 4, perioden 2012-14 avseende 60 85 Plats: IOGT-NTO Klara, Stockholm Tid: Fredagen den 9 november, kl 13.00 19.00. Närvarande: Erik Söderberg, ordförande

Läs mer

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENS SKOLIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSINRIKTINING 2013 SKOLIDROTTSFÖRBUNDET ETT KATEGORIFÖRBUND SOM TILLHÖR

Läs mer

Motion till Förbundsmötet 2014. Motion nr 1 Nationell Idrottsutbildning, gymnasiesamarbete

Motion till Förbundsmötet 2014. Motion nr 1 Nationell Idrottsutbildning, gymnasiesamarbete Motion till Förbundsmötet 2014 Ankom 13 11 24 114 73 Stockholm Motion nr 1 Nationell Idrottsutbildning, gymnasiesamarbete Bakgrund: har aldrig engagerat sig i idrottsgymnasier i någon form. S.k. profilerade

Läs mer

Motion till Förbundsmötet 2014. Motion nr 1 Nationell Idrottsutbildning, gymnasiesamarbete

Motion till Förbundsmötet 2014. Motion nr 1 Nationell Idrottsutbildning, gymnasiesamarbete Motion till Förbundsmötet 2014 Ankom 13 11 24 114 73 Stockholm Motion nr 1 Nationell Idrottsutbildning, gymnasiesamarbete Bakgrund: har aldrig engagerat sig i idrottsgymnasier i någon form. S.k. profilerade

Läs mer

161 Val av protokolljusterare Ordförande Erik Söderberg och Åsa Edlund valdes till protokolljusterare

161 Val av protokolljusterare Ordförande Erik Söderberg och Åsa Edlund valdes till protokolljusterare Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen Protokoll nr 12, 2014-2016 avseende 159-183 Plats: Idrottens Hus, Skansbrogatan 7, Skanstull Dag: Lördagen den 13 februari 2016, kl 09.00-17.00 Närvarande: Åsa Edlund

Läs mer

Protokoll Nr 5/15 Fört vid styrelsens möte 2015-08-30, Hotel Tapto, Stockholm

Protokoll Nr 5/15 Fört vid styrelsens möte 2015-08-30, Hotel Tapto, Stockholm Protokoll Nr 5/15 Fört vid styrelsens möte 2015-08-30, Hotel Tapto, Stockholm Närvarande: Yvonne Mattsson, ordförande (YM) Catarina Andersson, ledamot (CA) Elisabeth Lindgren, vice ordförande (EL) Lotta

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen. Protokoll nr 4/2010 avseende 40-57. Plats: Oxelösund Dag: 26 september, 2010

Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen. Protokoll nr 4/2010 avseende 40-57. Plats: Oxelösund Dag: 26 september, 2010 Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen Protokoll nr 4/2010 avseende 40-57 Plats: Oxelösund Dag: 26 september, 2010 Närvarande: Erik Söderberg (ordf.) Yvonne Hagström-Theander Bengt Forsgren Anna Lögdberg

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen

Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen Protokoll nr 7, perioden 2012-14 avseende 132 152 JUSTERAT Plats: Kastellholmen, Stockholm Dag: Lördagen den 20 april, 2013 Tid: Kl 09.00 17.00 Närvarande: Erik Söderberg,

Läs mer

17 Val av protokolljusterare Beslutades att utse Jennifer att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

17 Val av protokolljusterare Beslutades att utse Jennifer att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen Protokoll nr 2/2010 avseende 16-38 Plats: Stockholm, Bosön Dag: 6 juni, 2010 Närvarande: Erik Söderberg Eva Eliasson Yvonne Hagström-Theander Anna Lögdberg Jennifer

Läs mer

Välkomna till SDF konferens. Borås 9-10 oktober 2010

Välkomna till SDF konferens. Borås 9-10 oktober 2010 Välkomna till SDF konferens Borås 9-10 oktober 2010 Syfte med helgens arbete Att diskutera proposition 3, dvs samverkansprojektet Att distrikten/regionerna får möjlighet att påbörja sitt arbete inför kommande

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 Plats: Telefon Datum: 2012-06-26 Tid: 19.30-23.00 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Thomas Nilsson, Jonny Svensson, Mattias

Läs mer

Protokolljusterare Bodil Berntsson utses till protokolljusterare.

Protokolljusterare Bodil Berntsson utses till protokolljusterare. Protokoll fört vid styrelsemöte för Gymnastikförbundet Väst, torsdag den 2 februari 2012 klockan 17.30 på Östra Hamngatan 52. Närvarande: Christer Holmgren, ordf, Bodil Berntsson, Sofia Blom 3-8, Margaretha

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 9-10 januari 2016, Stockholm

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 9-10 januari 2016, Stockholm Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 9-10 januari 2016, Stockholm Närvarande: Johan Robertson, Frida Bulukin Wilén, Anders Dahlén, Martin Carlsson och Conny Thunberg 1 19 Adjungerad: Peter Lundmark,

Läs mer

Ordförande Malin Eggertz Forsmark hälsar samtliga välkomna till dagens sammanträde, som genomförs i anslutning till Lillsveds årsmöte.

Ordförande Malin Eggertz Forsmark hälsar samtliga välkomna till dagens sammanträde, som genomförs i anslutning till Lillsveds årsmöte. Mötet öppnas inledning Protokoll nr 348, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets STYRELSE tisdagen den 17 april 2012 i Lingsalen, på Lillsved. Närvarande: Malin Eggertz Forsmark (ordf.), Gärmund

Läs mer

Protokoll nr 9/ , fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen på hotell Quality Hotel Winn, Haninge

Protokoll nr 9/ , fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen på hotell Quality Hotel Winn, Haninge Protokoll nr 9/2017 97-109, fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen 2017-08-26 på hotell Quality Hotel Winn, Haninge Närvarande: Margareta Israelsson, ordförande Putte Eby Sussan Eriksson Lena-Marie

Läs mer

Skolidrottsförbundet glädje, glöd och gemenskap!

Skolidrottsförbundet glädje, glöd och gemenskap! Skolidrottsförbundet glädje, glöd och gemenskap! Svenska Skolidrottsförbundet är ett av 70 specialidrottsförbund som ingår i Riksidrottsförbundet (RF). Skolidrottsförbundets mål är att få så många som

Läs mer

Protokoll. SCF:s styrelse sammanträde nr 4/06. Lördag 17 juni, Idrottens hus, Örebro Kl 10.00 15.30. Tid och plats

Protokoll. SCF:s styrelse sammanträde nr 4/06. Lördag 17 juni, Idrottens hus, Örebro Kl 10.00 15.30. Tid och plats Protokoll SCF:s styrelse sammanträde nr 4/06 Lördag 17 juni, Idrottens hus, Örebro Kl 10.00 15.30 Anders Björklund, förbundsordförande Peo Johansson Bo Lövstrand Yvonne Mattsson Thomas Rehn Kenneth Simonsson

Läs mer

Mötet öppnas inledning

Mötet öppnas inledning Mötet öppnas inledning Protokoll nr 338, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets STYRELSE torsdagen den 3 februari 2011 på Hotell Sergel Plaza, Stockholm. Närvarande: Malin Eggertz Forsmark

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Tyresö Förenings Råd till gagn för Tyresös kultur- och idrottsliv Så här har föreningsrådet tagit form Under en föreningskonferens till Åland

Läs mer

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) PROTOKOLL STY 11/2003 Sammanträdesdata Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd Närvarande Jacob Douglas ordf Stig Klemetz vice

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 4 2015 2015-05-17 (09:00-15:00) Kalmar Deltagare - SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Carl-Erik Sörman Olle Bergman Peter Svensson Thomas Avelin Tony Jacobsson Per

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll fört vid Postens idrottsförbunds styrelsemöte i Västerås 2012-11-09 Närvarande: Gunilla Karlbom, Ola Svensson, Christer Antman, Monica Hjerp, Stig Davidsson, Ewa Wiklund, Christer Gunnarsson,

Läs mer

Ordförande Malin Eggertz Forsmark hälsar samtliga välkomna till dagens sammanträde och vänder sig speciellt till valberedningens ledamöter.

Ordförande Malin Eggertz Forsmark hälsar samtliga välkomna till dagens sammanträde och vänder sig speciellt till valberedningens ledamöter. Mötet öppnas inledning Protokoll nr 343, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets STYRELSE fredagen den 21 oktober 2011 på Airport Hotel Arlanda, Arlandastad. Närvarande: Malin Eggertz Forsmark

Läs mer

Mellansvenska Handbollförbundet

Mellansvenska Handbollförbundet Mellansvenska Handbollförbundet - Utvecklingskoncept mot Vision 2017 Av: Johan Johansson Uffe Nyström Bakgrund Som välbekant så strävar Svensk handboll att uppnå Vision 2017 som vilar på 5 olika fokusområden:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2015 utgår i huvudsak från den verksamhetsinriktning som antogs av Förbundsmötet i maj 2014 och den verksamhetsplan

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2-2008

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2-2008 1 (6) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2-2008 2008-03-01 10:00-16:35 Scandic Hotel, Norrköping Närvarande Svemo Sture Fredell Stig Klemetz Lisbeth Hagman Jörgen Hafström Bertil Bergström Åke Knutsson Olle Bergman

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

Idrottslyftet 2013. Goda exempel från några studentidrottsföreningar

Idrottslyftet 2013. Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2013 Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2013 tips och råd om ansökningar! Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF) har mellan 1 januari och 31 december 2013 drygt

Läs mer

Anteckningar förda vid möte med SO-rådet 2009-10-06

Anteckningar förda vid möte med SO-rådet 2009-10-06 Anteckningar förda vid möte med SO-rådet 2009-10-06 Mötet genomfördes på Idrottens Hus i Stockholm, lokal Rosen. Mötesdeltagare: Annica Landström Walther (ordförande) Bo Andersson Leif Söderling Hans Wirén

Läs mer

nr 7, 2007-08-18 och 19 2 Val av protokolljusterare för mötet Styrelsen beslutar att utse Olle Dahlin till protokolljusterare.

nr 7, 2007-08-18 och 19 2 Val av protokolljusterare för mötet Styrelsen beslutar att utse Olle Dahlin till protokolljusterare. PROTOKOLL nr 7, 2007-08-18 oh 19 Svenska Skidskytteförbundet Plats: Quality Hotel, Arlanda Närvarande: Björn Eriksson, Björn Lindblom, Marianne Nilsson, Ingemar Arwidson, Lage Woutilainen, Stefan Söderblom,

Läs mer

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 1 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 2 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 BÖRJA MED EN NULÄGESANALYS 6 SÄTT DET

Läs mer

Protokolljusterare Bodil Berntsson utses till protokolljusterare.

Protokolljusterare Bodil Berntsson utses till protokolljusterare. Protokoll fört vid styrelsemöte för Gymnastikförbundet Väst, onsdag den 20 februari 2013 klockan 17.30 på Östra Hamngatan 52. Närvarande: Anders Larsson, ordf, Malin Bergendahl, Bodil Berntsson, Margaretha

Läs mer

Förbundsstyrelsemöte i Hotel Scandic Continental, Stockholm den 23 april 2006

Förbundsstyrelsemöte i Hotel Scandic Continental, Stockholm den 23 april 2006 Förbundsstyrelsemöte i Hotel Scandic Continental, Stockholm den 23 april 2006 Omfattning 83-89 Beslutande Elisabeth Wahlström Calle Bengtsson Karin Dahl Birger Fält Börje Hansson Jan-Erik Wettermark Anmält

Läs mer

Protokoll Nr 11, , 2014

Protokoll Nr 11, , 2014 Protokoll från styrelsemöte i Svenska Jujutsufederationen Tid: 2014-11-22, kl. 14.00 2014-11-23, kl. 12.00. Plats: Scandic, Värnamo. Närvarande: Jesper Kedjevåg (ordförande), Nico Christoforidis (kassör),

Läs mer

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30 IDROTTS LYFTET Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4 År ett 2007-0701- 2008-06-30 Svenska Dragkampförbundet vill bli ett tydligt förbund Inriktning på idrottslyftet Öppna dörrarna

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet -2015 Innehåll Svenska Cheerleadingförbundet -2015... 2 Mission... 2 Vision... 2 Organisation... 2 Kommittéer och utskott... 2 Mästerskap och tävlingar...

Läs mer

SDF konferens. 22-23 november 2013. Dokumentation av grupparbeten

SDF konferens. 22-23 november 2013. Dokumentation av grupparbeten SDF konferens 22-23 november 2013 Dokumentation av grupparbeten Vi finns till för er! Värmlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna arbetar för att stötta och serva föreningar och SDF. Vi vill vara

Läs mer

Svenska Agilityklubben 10-2014

Svenska Agilityklubben 10-2014 Svenska Agilityklubben 10-2014 2014-12-07 185-210 Protokoll från styrelsemöte med Svenska Agilityklubbens styrelse söndag 7 december 2014 på SKKs kansli. Närvarande Per-Inge Johansson ordförande Christianne

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 10, 2011 Datum: 2011-08-02 och 2011-08-04 Tid: Tisdag 2 augusti kl 19.00-20.45 fram till pkt C6, därefter ajournerades mötet till torsdag 4 augusti kl 19.00-20.30.

Läs mer

Skolidrottsförbundets utvecklingsplan

Skolidrottsförbundets utvecklingsplan FRAMTIDENS SKOL-IF Skolidrottsförbundets utvecklingsplan 2017-2019 DE FYRA PUNKTERNA Skolidrottsförbundet ska stödja, leda, företräda, utbilda och utveckla skolidrottsföreningarna så att de är så attraktiva

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från SJF:s årsmöte 2011 Datum: Söndagen 13 mars 2011, kl 11.00-14.20 Plats: Ibis Hotell, Stadiongatan 21, Malmö. Inledning SJF:s förbundsordförande Kent Härstedt hälsade samtliga hjärtligt välkomna

Läs mer

3. När kommer det att vara möjligt? Till sommaren? Vi måste gemensamt se över vad som vill göras, därefter kan vi göra en tidsplan.

3. När kommer det att vara möjligt? Till sommaren? Vi måste gemensamt se över vad som vill göras, därefter kan vi göra en tidsplan. FRÅGOR & SVAR IdrottOnline IOL januari 2012 1. Vi har en hemsida och administrationssystem som kräver lite underhåll och är anpassat till våra behov. Det gör att vi inte ser något behov av att ha något

Läs mer

SVENSKA CASTINGFÖRBUNDET HANDLINGSPLAN

SVENSKA CASTINGFÖRBUNDET HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 2011 INLEDNING Vid 2010 års förbundsmöte fick styrelsen i uppdrag att se över castingsportens organisation och arbeta för en förändring. Med anledning av det då stundande världsmästerskapet

Läs mer

Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Lotta Sandström Tommy Andersson Anders Allard Johan Palmqvist Eva Sandin Tomas Jansson

Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Lotta Sandström Tommy Andersson Anders Allard Johan Palmqvist Eva Sandin Tomas Jansson Protokoll nr: 2/2011 för sammanträde med SISU-styrelsen Datum: 21 februari 2011 Tid: Lokal: kl.17.00-19.00 Badvillan, Solbergabadet Paragrafer: 1-12 Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Lotta Sandström

Läs mer

Idrottslyftets syfte och mål Riksidrottsstyrelsen beslutade i juni 2015 att Idrottslyftet ska ha följande syfte och mål under perioden :

Idrottslyftets syfte och mål Riksidrottsstyrelsen beslutade i juni 2015 att Idrottslyftet ska ha följande syfte och mål under perioden : Idrottslyftet 2017 Bakgrund Riksidrottsförbundet (RF) gav (SBF) och alla andra specialidrottsförbund i uppdrag att under 2016 genomföra en kartläggning och en analys av verksamheten för barn och unga 7

Läs mer

PROTOKOLL Nr: 2013-004

PROTOKOLL Nr: 2013-004 Protokoll fört vid sammanträde med Förbundsstyrelsen för Sveriges Filatelist-Förbund (SFF) enligt följande: Tid: 2013-05-25--26 Plats: Quality Hotell Prisma, Skövde Närvarande: Rangfors Vivi-Ann, ordf.

Läs mer

13. val av förbundsordföranden tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för tiden till nästkommande ordinarie förbundsmöte;

13. val av förbundsordföranden tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för tiden till nästkommande ordinarie förbundsmöte; Styrelsens förslag nr 1 Förslag ändringar i våra stadgar Kapitel A Förslag till ändring i A 17 avseende val 13. val av förbundsordföranden tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för tiden till nästkommande

Läs mer

KURSHANDLEDNING RÖD ORGANISATIONSLEDARE

KURSHANDLEDNING RÖD ORGANISATIONSLEDARE KURSHANDLEDNING RÖD ORGANISATIONSLEDARE Kursbeskrivning Kursen är framtagen för personer mellan 16-18 år som vill lära sig hur man administrerar och leder en skolidrottsförening. Kursen innefattar vissa

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Svenska Judoförbundet Protokoll FS-möte nr 11/09 Datum: 2009-06-13 Tid: 10.00 18.00 Plats: Idrottens Hus, Helsingborg Närvarande: Kent Härstedt, ordförande (KH), Alf Tornberg, vice ordförande (AF), Peo

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 3-2010 41-60 Plats: Rica Talk Hotel, Älvsjö Datum: 2010-03-06 Tid: 11.15-19.00 Närvarande: Adjungerade: Lena Arvidsson, Jan Lund-Jensen, Ingrid Ryrholm,

Läs mer

Tid fredag och lördag den 13-14/2 2009

Tid fredag och lördag den 13-14/2 2009 2009-02-20 1(5) PROTOKOLL UK 1/09 Sammanträdesdata Tid fredag och lördag den 13-14/2 2009 Plats Grand Hotel Falkenberg Deltagare Thomas Avelin, Sammankallande Jörgen Hafström Ann-Christine Forswall Micke

Läs mer

Styrelsesammanträde 6 2010/11 SISU Hälsingland 2010 06 20

Styrelsesammanträde 6 2010/11 SISU Hälsingland 2010 06 20 Styrelsesammanträde 6 2010/11 SISU Hälsingland 2010 06 20 Närvarande Anna-Karin Mohlin, Monica Lindblom, Ulla Fernlund, Sven-Gunnar Karlsson, Esbjörn Lindgren, Leif-Göran Mosell, Gudrun Ekblom adjungerad

Läs mer

Protokoll nr: 6. för sammanträde med GI-styrelsen. Datum: 2013-06-17. Tid: kl.17.00-19.00. Lokal: Rävhagens vandrarhem.

Protokoll nr: 6. för sammanträde med GI-styrelsen. Datum: 2013-06-17. Tid: kl.17.00-19.00. Lokal: Rävhagens vandrarhem. Protokoll nr: 6 för sammanträde med GI-styrelsen Datum: 2013-06-17 Tid: kl.17.00-19.00 Lokal: Rävhagens vandrarhem Paragrafer: 66-77 Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Barbro Wettersten, mötesordf.

Läs mer

GK Antilopens årsmöte 6 mars Plats: Olles hus, Lexbyvägen 65

GK Antilopens årsmöte 6 mars Plats: Olles hus, Lexbyvägen 65 GK Antilopens årsmöte 6 mars 2016 Plats: Olles hus, Lexbyvägen 65 1 Innehållsförteckning GK Antilopens årsmöte 6 mars 2016 Plats: Olles hus, Lexbyvägen 65 Kallelse och dagordning årsmöte Verksamhetsberättelse

Läs mer

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 8/06 den 11 december 2006. Mötet hålls via konferenstelefon med start kl. 20.00

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 8/06 den 11 december 2006. Mötet hålls via konferenstelefon med start kl. 20.00 Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 8/06 den 11 december 2006. Mötet hålls via konferenstelefon med start kl. 20.00 Närvarande FS: Johnny Kullenberg, JK (mötesordförande), Alf Tornberg, AT,

Läs mer

Arbetsgrupper. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se

Arbetsgrupper. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se Arbetsgrupper Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se Arbetsgrupper Ny grupp från Förbundsmöte 2014 Gren -specifika grupper Skid-O

Läs mer

1 Sammanträdets öppnande Ordföranden önskar alla välkomna och en god fortsättning på det nya året och förklarar mötet öppnat.

1 Sammanträdets öppnande Ordföranden önskar alla välkomna och en god fortsättning på det nya året och förklarar mötet öppnat. PROTOKOLL Sörmländska Folkdansringen Distriktstyrelsen Sörmländska Folkdansringen Sammanträde 2007-1 Tid 20 januari 2007 Plats Nyköping Närvarande Pierre Marklund, via telefon Ann-Sofie Svensson Agneta

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Skolidrottsförbundets förbundsmöte 2008-04-19 20 på hotell Nordkalotten, Luleå. 1-22

Protokoll fört vid Svenska Skolidrottsförbundets förbundsmöte 2008-04-19 20 på hotell Nordkalotten, Luleå. 1-22 Protokoll fört vid Svenska Skolidrottsförbundets förbundsmöte 2008-04-19 20 på hotell Nordkalotten, Luleå. 1-22 Inför förbundsmötet, kvällen den 18:e, hälsar förbundsordförande Leif Larsson välkommen till

Läs mer

Protokoll ordinarie styrelsemöte #183 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 17 november 2012)

Protokoll ordinarie styrelsemöte #183 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 17 november 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Peter Hermanson (PH) Johan Ringstedt (JR) 14 och 18.3, Mikaela Rydberg (MR) Eleonor Säfsten (ES) Karin Persson (KP), generalsekreterare, adjungerad Jonas Paulsson,

Läs mer

Svenska amerikansk fotbollförbundet. Motioner och propositioner. Förbundsmöte i Svenska amerikansk fotbollförbundet

Svenska amerikansk fotbollförbundet. Motioner och propositioner. Förbundsmöte i Svenska amerikansk fotbollförbundet Svenska amerikansk fotbollförbundet Motioner och propositioner Förbundsmöte i Svenska amerikansk fotbollförbundet 2013-04-07 Proposition 1, utredning av hur rösträtten ska se ut på förbundsmötet. Bakgrund

Läs mer

Protokoll nr: 10. för sammanträde med GI-styrelsen. Datum: 2010-11-15. Tid: kl.17.00-19.00. Lokal: Idrottens Hus. Paragrafer: 117-129

Protokoll nr: 10. för sammanträde med GI-styrelsen. Datum: 2010-11-15. Tid: kl.17.00-19.00. Lokal: Idrottens Hus. Paragrafer: 117-129 Protokoll nr: 10 för sammanträde med GI-styrelsen Datum: 2010-11-15 Tid: kl.17.00-19.00 Lokal: Idrottens Hus Paragrafer: 117-129 Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Barbro Wettersten Bert-Ola Wallin

Läs mer

Protokoll VKFS 2/2016 Fört vid styrelsemöte

Protokoll VKFS 2/2016 Fört vid styrelsemöte Page 1 of 5 Dagordning a. Mötets öppnande & val av protokolljusterare b. Närvarande c. Tid för nästa möte d. Fastställande av dagordning e. Godkännande av föregående mötesprotokoll f. Administration a.

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 15-2011 251-270 Plats: Telefon Datum: 2011-12-12 Tid: 19.30-22.30 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Kerstin Karlsson, Jonny Svensson, Lars

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 5-6 december 2015, Stockholm

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 5-6 december 2015, Stockholm Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 5-6 december 2015, Stockholm Närvarande: Johan Robertson, Frida Bulukin Wilén, John Hall, Anders Dahlén och Conny Thunberg 1 21 Martin Carlsson 1-12 Adjungerad:

Läs mer

Rapport om ungdomsinflytande

Rapport om ungdomsinflytande Rapport om ungdomsinflytande På förbundsstämman 2009 uppdrogs åt Svenska Scoutförbundet styrelse att ta fram en rapport som visar hur ungdomsinflytandet fungerar idag. I rapporten har även tankar om hur

Läs mer

Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning

Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning Strategiarbetet Uppdraget RF-stämman 2013 beslutade att uppdra till RS: att genomföra ett strategiarbete om Svensk idrotts framtid att ge förslag

Läs mer

Se till att fler barn introduceras till idrotten och föreningen i skolan

Se till att fler barn introduceras till idrotten och föreningen i skolan 13.7 Motion nr 8: Introducera fler barn till idrotten och föreningen i skolan 13.7 Motion nr 8 Svenska Skolidrottsförbundet: Se till fler barn introduceras till idrotten och föreningen i skolan Motionärens

Läs mer

Fredag 14 november klockan 17:10 till 19:40 på hotell Skogshöjd, Södertälje.

Fredag 14 november klockan 17:10 till 19:40 på hotell Skogshöjd, Södertälje. Stockholm 2014-11-14 Protokoll Styrelsens sammanträde nr 10/14 Tid och plats Fredag 14 november klockan 17:10 till 19:40 på hotell Skogshöjd, Södertälje. Närvarande ledamöter Lena Larsson, förbundsordförande

Läs mer

23 Val av justerare Utsågs Annika Bay att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

23 Val av justerare Utsågs Annika Bay att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Plats: Telefonmöte 22-50 Beslutande: Ulla Pietarinen Annika Bay Marie Carlsson Andreas Josefsson 22-49 Geir-Ove Andersen Annelie Karlsson Karjalainen Suppleanter: Ingela Karlsson Meddelat förhinder: Susanna

Läs mer

Dagordning Hus- möte. Nacka Brukshundklubb www.nackabk.com. 1. Mötets öppnande. 2. Mötessekreterare. 3. Höstens kurser

Dagordning Hus- möte. Nacka Brukshundklubb www.nackabk.com. 1. Mötets öppnande. 2. Mötessekreterare. 3. Höstens kurser Dagordning Hus- möte Datum: Tid: Plats: 8 oktober 2013 kl. 19.00 Klubbstugan 1. Mötets öppnande 2. Mötessekreterare 3. Höstens kurser 4. Allmänlydnad fortsättning idé av Ulrika 5. Information om pågående

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Idrottslyftet

Idrottslyftet Syfte Idrottslyftets syfte är att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7-25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten Idrottslyftet

Läs mer

PROTOKOLL NR 8/14. Fört vid styrelsens telefonsammanträde den 9 december 2014

PROTOKOLL NR 8/14. Fört vid styrelsens telefonsammanträde den 9 december 2014 PROTOKOLL NR 8/14 Fört vid styrelsens telefonsammanträde den 9 december 2014 Närvarande: Yvonne Mattsson, ordförande (YM) Anders Bromée, v ordf (AB) Catarina Andersson, ledamot (CA) Lotta Jegenstam, ledamot

Läs mer

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll 1 (5) Styrelsemötesprotokoll Plats: Åled, 2014-09-08, kl. 18.00 Deltagare: Peter Höglund Morgan Engdahl Monica Ledel Ordförande Kassör Sekreterare Jonas Mattsson-Frost Ledamot Pernilla Engdahl Ledamot

Läs mer

Styrelsemöte nr. 8 12-13 onsdag 20 mars Idrottens Hus Stockholm

Styrelsemöte nr. 8 12-13 onsdag 20 mars Idrottens Hus Stockholm Närvarande: Mats Tibbelin Stefan Sjöö Anders Mårtensson Jeanette Kuhl Mats Svensson Thomas Angarth, FC adjungerad Återbud: Curt Ingedahl Christine Gandrup Simon Ottosson, personalens representant 83. Mötets

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014 Protokoll Sammanträde med styrelsen för Nr 7-2014 Torsdag 16 oktober 2014, kl.18:30 Hagatorpet, Tranemo Närvarande Ledamöter Suppleant Konsulenter Kansli Agneta Berlin Karin Johansson Fredrik Plumppu Johan

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer

FS 2/2003. PROTOKOLL Från möte med förbundsstyrelsen. Tid Torsdag 13 februari Fredag 14 februari 2003. Scandic Star Hotell, Sollentuna

FS 2/2003. PROTOKOLL Från möte med förbundsstyrelsen. Tid Torsdag 13 februari Fredag 14 februari 2003. Scandic Star Hotell, Sollentuna 2003-02-19 ANY FS 2/2003 PROTOKOLL Från möte med förbundsstyrelsen Tid Torsdag 13 februari Fredag 14 februari 2003 Plats Närvarande Scandic Star Hotell, Sollentuna Christer Örning Håkan Edvardsson Birgitta

Läs mer

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Centralstyrelsen föreslår Riksstämman att avslå motionen med motivering att: För närvarande har vi inga problem att rekrytera deltagare till grundkurs 1. Syftet

Läs mer

Protokolljusterare Margaretha Elfving utses till protokolljusterare.

Protokolljusterare Margaretha Elfving utses till protokolljusterare. Protokoll fört vid styrelsemöte för Gymnastikförbundet Väst, torsdag den 8 mars 2012 klockan 17.30 på Östra Hamngatan 52. Närvarande: Christer Holmgren, ordf, Robert Andersson, Bodil Berntsson, Margaretha

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll fört vid Postens idrottsförbunds styrelsemöte i Östersund 2014-02-06 2014-02-07. Närvarande: Gunilla Karlbom,Ola Svensson, Christer Antman, Stig Davidsson, Ewa Wiklund, Christer Gunnarsson,Magnus

Läs mer

SVENSKA CASTINGFÖRBUNDET HANDLINGSPLAN. Svenska Castingförbundet Idrottens Hus, Stockholm Tel:

SVENSKA CASTINGFÖRBUNDET HANDLINGSPLAN. Svenska Castingförbundet Idrottens Hus, Stockholm Tel: SVENSKA CASTINGFÖRBUNDET HANDLINGSPLAN 2010 1 INLEDNING s anordnade en utvecklingskonferens i November 2009 där förbundets verksamhet utvärderades. Målet var att försöka lyfta fram positiva händelser under

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Styrelsen sammanträde den 19 april 2015 på Idrottens Hus, Stockholm

Styrelsen sammanträde den 19 april 2015 på Idrottens Hus, Stockholm Stockholm 2015-04-19 PROTOKOLL 2/2015 Styrelsen sammanträde den 19 april 2015 på, Stockholm Närvarande: Yvonne Mattsson, ordförande (YM) Anders Bromée, vice ordförande (AB) Ella Lindgren, ledamot (EL)

Läs mer

Vision Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen

Vision Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen Vision 2020 Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen Skånes skolidrottsförbunds del i att skapa förutsättningar för kommuner att arbeta efter barnkonventionen samt till att bedriva idrott

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 6/2014 Datum: 2014-06-09 Tid: 20:00-21:15 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Protokoll : Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala

Protokoll : Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Protokoll 20150216: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegård, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander. Närvarande:

Läs mer

SRS:s Interna kommunikationsplan;

SRS:s Interna kommunikationsplan; SRS:s Interna kommunikationsplan; 2014-2016 Innehåll Introduktion och bakgrund... 2 Syfte och mål... 2 Kommunikativa behov och ageranden... 3 Information om styrelsen beslut... 3 Information om styrelsens

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 9/2012 Datum: 2012-11-09 Tid: 09.00 16.30 Plats: Närvarande: Ordförande Best Western Arlanda Hotellby, Arlandastad Rolf Weiffert Anders Dahlstedt Tomas

Läs mer

Rune Petersson, Svenljunga kommun, ordförande Dan Rodahl, Försäkringskassan Kerstin Berggren Nilsson, Länsarbetsnämnden

Rune Petersson, Svenljunga kommun, ordförande Dan Rodahl, Försäkringskassan Kerstin Berggren Nilsson, Länsarbetsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (12) Plats och tid Kommunhuset Kinna, klockan 09.00 12.15, Paus 10.15 10.40 Beslutande Rune Petersson, Svenljunga kommun, ordförande Dan Rodahl, Försäkringskassan Kerstin Berggren

Läs mer

handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet

handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Handslaget år 4! 1/7 2006 30/6 2007 Det viktigaste målet för svensk fotbolls

Läs mer