Idrottslyftet Goda exempel från några studentidrottsföreningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Idrottslyftet 2013. Goda exempel från några studentidrottsföreningar"

Transkript

1 Idrottslyftet 2013 Goda exempel från några studentidrottsföreningar

2 Idrottslyftet 2013 tips och råd om ansökningar! Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF) har mellan 1 januari och 31 december 2013 drygt 1,2 miljoner kronor att fördela till studentidrottsföreningar inom ramen för Idrottslyftet. Alla studentidrottsföreningar kan söka medel från Idrottslyftet under förutsättning att: - Projektet syftar till att behålla medlemmar i föreningen och rekrytera nya medlemmar i åldern 7-25 år. Det kan handla om allt från marknadsföring till nya studenter och start av nya aktiviteter till att utbilda ledare. - Projektansökan görs via idrottens IT-system IdrottOnline - Föreningen har ett eget plus/bankgironummer Nedan följer information kring typer av projekt vi gärna ser att ni startar och söker Idrottslyftsmedel för att finansiera. Rekrytering av nya medlemmar Syns vi så finns vi är en devis som är nog så sann. För studentidrottens del strömmar det varje termin in presumtiva medlemmar till lärosätet i form av nya studenter. Det är en utmaning för er föreningar att lyckas fånga upp nya studenter och få dem att upptäcka studentidrottens stora utbud och möjlighet att vara fysisk aktiv. Genom Idrottslyftsprojekt kan ni ges möjligheten att synas mer, erbjuda nya typer av aktiviteter och locka nya medlemmar till föreningen. Ledarutbildning Ibland kan det vara svårt att få fram utbildade ledare till alla aktiviteter. Det kanske också är svårt att rekrytera ledare till styrelsen och andra förtroendeuppdrag? Ytterligare en faktor är att genomströmningen av ledare är stor inom studentidrotten då man är på lärosätet ett begränsat antal år. Det gör att rekrytering och utbildning av ledare alltid kommer att vara en viktig faktor i våra föreningars verksamhet. Vi stöttar därför gärna projekt som syftar till att utbilda ledare, såväl nya som redan befintliga. Idrottslyftet kan ge stöd till bland annat att genomföra utbildningar för aktivitetsledare och instruktörer. Föreningsutveckling Med väl fungerade föreningar kan studentidrotten utvecklas. Här ser vi att Idrottslyftet är en resurs som gör utvecklingsarbete möjligt och främjar såväl rekrytering som att hålla kvar befintliga medlemmar. Det finns många olika sätt att utveckla verksamheten och förutsättningarna är olika från förening till förening. SAIF hjälper er gärna att komma fram till metoder att utveckla just er förening och kan bidra ekonomiskt tack vare Idrottslyftet! Idrottslyftet kan ge stöd till bland annat utbildningar inom föreningslära, arrangemangsutveckling och marknadsföring.

3 Mångfald och integration Studentidrottens mål är att verksamheten ska präglas av bredd och mångfald. Alla studenter ska kunna hitta sin nivå, sin sport och känna sig välkommen. Vi ser gärna att studentidrottsföreningarna skapar projekt för att öka mångfald och integration i föreningen. Idrottslyftet kan ge stöd till bland annat samarbete i en kommun kring att erbjuda ungdomar meningsfull sysselsättning eller projekt som syftar till att öppna dörrarna till personer med funktionsnedsättning. Vill ni starta ett projekt? Tänk på att vara ute i god tid! Normal handläggningstid från att SAIF mottagit en ansökan till dess att beslut fattas är cirka en månad. Kontakta därför SAIF så tidigt som möjligt om ni funderar på att starta ett Idrottslyftsprojekt! Hur gör man? Börja med att skicka ett utkast till projektansökan till på SAIF. Ansökan skickas (efter klartecken från SAIF) in via er administrativa sida på IdrottOnline. Ansökan ska inkomma senast två (2) månader innan projektstart! Vi har ambitionen att svara på om er ansökan beviljas eller ej inom max en kalendermånad. Viktigt att få med i er ansökan Mätbara och tydliga mål som går under syftet för Idrottslyftet 2013 Behålla fler inom föreningsidrotten och rekrytera fler medlemmar. Ekonomisk kalkyl, med både intäkter och utgifter, ska bifogas separat. Tydligt formulerat genomförande och syfte, vad ska ni göra, hur ska ni göra det, varför och hur ni planerar att utvärdera projektet efter avslutat projekt? Tips på projekt att söka medel för att genomföra Utbildning av ledare Marknadsföring för att rekrytera nya medlemmar Start av nya aktiviteter Inköp av utrustning till föreningen Kom-igång-projekt för fysiskt inaktiva Föreningsutveckling och värdegrundsarbete För mer information Besök eller kontakta På följande sidor ser ni exempel på några genomförda Idrottslyftsprojekt. Bli inspirerad av dessa och fundera hur ni skulle kunna göra något liknande i er förening!

4 Lacrosseläger Karlstad Universitets Idrottsförening (KAUIF), Karlstad Beviljat stöd från Idrottslyftet: kronor Arrangera ett träningsläger med minst 40 lacrossespelande studenter. Aktivera minst 20 personer som tidigare inte varit aktiva inom lacrosse. Öka medlemsantalet i bollsektionen med minst 10 %. Bidraget gick till: Informationsmaterial för att nå ut till intresserade Planhyra Mat och logi under träningslägret Inköp av lacrosseutrustning Målsättningarna att få fler medlemmar, synliggöra en relativt liten idrott och rekrytera personer som tidigare inte varit aktiva som Lacrossespelare ligger i linje med Idrottslyftets syfte, att få fler att idrotta längre och att rekrytera fler medlemmar. Projektet pågick mellan och Drygt hälften av deltagarna hade tidigare inte spelat lacrosse. 35 deltagare närvarade vid träningslägret och merparten av dessa har därefter fortsatt med sporten.

5 Utbildningsprojekt gruppträningsledare Växjö Universitets Gymnastik och Idrottsförening (VUGI), Växjö Beviljat stöd från Idrottslyftet: kronor Utöka antalet gruppträningstillfällen från 34 stycken per vecka till 50 stycken per vecka Utbilda 10 nya gruppträningsinstruktörer Genomföra 20 fortbildningskurser för redan aktiva instruktörer Projektet pågick mellan och Utbildningarna pågick under 2012 och de nya instruktörerna slussades därefter in i verksamheten. Genom att utbilda ledare, både nya och redan aktiva, var det möjligt att ta emot fler träningssugna studenter. Kompetenshöjningen av samtliga gruppträningsinstruktörer gjorde också att kvaliteten på verksamheten höjdes vilket ledde till att fler medlemmar lockades till föreningen och att föreningen i fortsättningen kan behålla fler medlemmar.

6 Dans + tjejsatsning Norrköpings Akademiska Förening för Idrott (NAFFI), Norrköping Beviljat stöd från Idrottslyftet: kronor Erbjuda dansträning för föreningens medlemmar Rekrytera minst 20 nya medlemmar till föreningen, varav minst 12 av dessa ska vara kvinnor Projektet pågick mellan och NAFFI startade upp dansträning med en professionell instruktör en gång per vecka. Totalt resulterade projektet i mer än 100 deltagartillfällen och lockade 37 unika deltagare. Ny sektion, nya träningsmöjligheter för medlemmarna och fokus på en grupp som inte är så aktiv i föreningen gjorde att föreningen beviljades stöd. Föreningen vågade tänka nytt och satsa på en specifik målgrupp, ofta ett bra framgångsrecept för Idrottslyftsprojekt!

7 Marknadsförning samt klockor Studentlöparsällskapet LiTHe Syra, Linköping Beviljat stöd från Idrottslyftet: kronor Ha ett snitt på över 20 deltagare per Milen under 50 -pass och öka kvalitén på träningarna och tävlingarna föreningen arrangerar. Köpa in tidtagarur med tillbehör för att på ett bättre sätt kunna ta tid och utvärdera träningar och tävlingar. Trycka upp banderoller för att sätta upp på universitetsområdet med info om föreningen och träningstider. Trycka upp mindre affischer och sätta upp i lokala löparspår, något som visat sig vara effektivt vid tidigare tillfällen. Milen under 50 -passen kommer att genomföras en gång i veckan fram tills slutet av maj. Deltagarna på dessa pass skall tipsas om att springa tävlingen Blodomloppet för LiTHe syra. Meningen med det är dels för att ha ett mål med träningen och dels för att öka gemenskapen inom föreningen. Projektet pågick mellan och Deltagarantalet på Milen under 50-passen har ökat från ca 10 personer till ca 20 personer. Med hjälp av marknadsföring och väl arrangerade tävlingar har föreningen kunnat synas mer vilket har lett till att föreningen fått fler medlemmar. Föreningen tror att medlemsökningen kommer att fortsätta. Föreningen siktade högt och ville rekrytera flera och öka deltagandet, något som ligger i linje med Idrottslyftets syfte. Eftersom föreningen hade tydliga och mätbara målsättningar, egeninsats i projektet och ambitioner om hur projektet skulle följas upp beviljades medel från Idrottslyftet.

8 Amerikanska fotbollslaget Handels Traders Handelshögskolans Idrottsklubb, Stockholm Beviljat stöd från Idrottslyftet: kronor Vinna Student-SM i amerikansk inomhusfotboll Köpa in trettio stycken matchtröjor, fem amerikanska fotbollar samt fem stycken begagnade hjälmar och axelskydd. Rekrytera spelare med hjälp av marknadsföring. Projektet pågick mellan och Med hjälp av ny utrustning och nya spelare tillsammans med bra coacher och bra marknadsföring så lyckades de rekrytera spelare och till slut också vinna studentligan. Ibland är utrustningsinköp en förutsättning för att kunna rekrytera flera eller utveckla befintlig verksamhet. Genom att köpa in skydd och matchutrustning kunde föreningen erbjuda träning och tävling till fler, något som gav resultat både i form av ökad verksamhet och sportslig framgång. Föreningen bekostade en del av utrustningen själva vilket ofta är en förutsättning för att kunna få bidrag för materialinköp.

9 Utbildning inom pedagogik och funktionell skidåkning Idrottsklubben Studenterna Umeå (IKSU), Umeå Beviljat stöd från Idrottslyftet: kronor Utbilda ledarna i funktionell skidåkning. Utbilda ledarna inom pedagogik för att de ska kunna lära ut bättre och även öka upplevelsen för resenärerna. Projektet pågår mellan och Utbildningen har gjort att föreningens ledare har kunnat bedriva en skidskola av högre kvalitet och ledarna har mer kunskap än tidigare. Detta syns tydligt i form av positiv respons från deltagarna på föreningens aktiviteter. Att utveckla och utbilda ledarna i föreningen är en förutsättning för att verksamheten ska hålla hög kvalitet. Vi vill därför gärna att ni genomför utbildningar med era ledare, för att studentidrotten ska vara rolig, säker och hålla hög kvalitet för alla!

-Vi har gått från att vara en förening där man bara tränade och tävlade till att bli en förening som tar ett större samhällsansvar.

-Vi har gått från att vara en förening där man bara tränade och tävlade till att bli en förening som tar ett större samhällsansvar. -Vi har gått från att vara en förening där man bara tränade och tävlade till att bli en förening som tar ett större samhällsansvar. BOLLNÄS SS Idrottslyftet har öppnat dörrarna för fler ÖPPNAT DÖRRARNA

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 ARBETSMATERIAL 2018 kvalitet medlemmar alla är välkomna rätt i tiden föryngrad målgrupp företagsidrott Fokus Korpen från ord till ännu mer handling FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 2012

Läs mer

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Handslagsrapport 2007:5 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på UTVÄRDERINGSRAPPORT Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på En utvärdering av Arvsfondens lokalstöd 2007-2013 Danielle van der Burgt Kulturgeograf verksam vid Institutionen för pedagogik,

Läs mer

Idrottsledare i skolan behöver utbildning

Idrottsledare i skolan behöver utbildning Idrottsledare i skolan behöver utbildning Sammanfattning av forskningsrapporten Hur ser utbildningsbehovet ut bland idrottsledare i skolan? Ingegerd Ericsson Idrottsvetenskap Lärarutbildningen Malmö högskola

Läs mer

Hur ser utbildningsbehovet ut bland idrottsledare i skolan?

Hur ser utbildningsbehovet ut bland idrottsledare i skolan? Hur ser utbildningsbehovet ut bland idrottsledare i skolan? Handslagsrapport 2007:4 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet 2007:2 Book

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Stödjande miljöer för unga ledare vilka är de och för vem? En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram

Stödjande miljöer för unga ledare vilka är de och för vem? En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram Stödjande miljöer för unga ledare vilka är de och för vem? En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Jane Meckbach, Lena Larsson STOCKHOLM

Läs mer

Grades of Glory UF- Företagsrapport

Grades of Glory UF- Företagsrapport 1 Grades of Glory UF- Företagsrapport Räkenskapsår: 2013/2014 (Sep 2013- Maj 2014) Styrelsemedlemmar: Erik Alenrud Joakim Flink Carl-Oscar Sturén Alva Sundquist Erik Nytell Region: Stockholm Rådgivare:

Läs mer

RidKLUBBEN en resurs för din kommun

RidKLUBBEN en resurs för din kommun RidKLUBBEN en resurs för din kommun Foto: Kajsa Thorén Svensk ridsport är unik i världen. Både när det gäller omfattning och tillgänglighet. Ridklubbar finns över hela landet och i varje kommun finns i

Läs mer

SÄLJGUIDE. - så lyckas du med din försäljning

SÄLJGUIDE. - så lyckas du med din försäljning SÄLJGUIDE - så lyckas du med din försäljning Hej! I den här guiden vill vi dela med oss av några tips och råd som vi tror att du och dina kompisar kan ha nytta av när webbutiken ska öppna och försäljningen

Läs mer

Skolsamverkan och tillgänglighet

Skolsamverkan och tillgänglighet IDROTTSLYFTETS EXTERNA UTVÄRDERING Skolsamverkan och tillgänglighet RAMBÖLL Olov Wolf-Watz, Elin Törner, Steffen Ovdahl STOCKHOLM MARS 2012 ANDRÈN & HOLM AB (16831) FOTO: Bildbyrån Information om Idrottslyftets

Läs mer

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export - Fokus import och export - Mentor fokus import och export Innehåll Mentorskapsprogram med fokus på import och export 3 Utveckla ditt företag med en mentor 4 Varför mentorskap 5 Almi tipsar inför import

Läs mer

Projektet Liv & Rörelse. slutrapport

Projektet Liv & Rörelse. slutrapport Projektet Liv & Rörelse slutrapport Pernilla Isaksson, projektledare April 2009 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 1 1. BAKGRUND TILL PROJEKTSTARTEN... 3 1.1. LÄROPLANENS MÅL... 4 1.1.1. Läroplan för

Läs mer

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet.

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Innehåll: 1. Inledning. 2. Projektbeskrivning. 3. Mål och syfte. 4. Utvärdering av resultaten och projektet. 5. Kort sammanfattning av våra synpunkter

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Effekter av internationella ungdomsprojekt inom Ung och Aktiv i Europa på unga och ungdomsledare Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer