Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid."

Transkript

1 Vansinnigt Viktiga Vägval En plan för arbete med Föreningens framtid.

2 Tillsammans mot framtidens idrott Med ett gott stöd av SISU Idrottsutbildarna Örebro kan din förening ta ett helhetsgrepp för att utveckla er barn- och ungdomsverksamhet med utgångspunkt i Idrotten vill. Genom en skattning följt av en analys av föreningens upplevda nuläge identifieras behov som i sig utmynnar i en utvecklings- och utbildningsplan. Skattningen och Analysen sker till fördel tillsammans med er Idrottskonsulent(sisu-kontakt) och kostnaden finansieras till 100 % av Idrottslyftet. Tillsammans med er idrottskonsulent ser ni över vilka i förening som skall vara med i processen, för att driva verksamheten framåt och skapa en ännu bättre barn- och ungdomsidrott (7-25år). Ett resultat av analysarbetet kan vara att föreningen och SISU Idrottsutbildarna Örebro kommer överens om föreningens utvecklings- och utbildningsplan för året, där vissa insatser täcks av idrottslyftmedel. I varje paket måste minst två av valen göras för att söka Idrottslyftsmedel. För att starta en skattning och analys, kontakta din idrottskonsulent. Ansökningar och återrapportering sker via Idrottonline. Skattning & analys Efter att skattningen och analysen är genomförd hjälper konsulenten er att titta på potentiella vägval (1-4) och vad detta innebär för er förening såväl på kort sikt som på lång sikt. Ni arbetar sedan vidare enligt den utbildningsplan ni satt upp och er idrottskonsulent finns med som stöd och utbildare. Allt för att er framtid skall få så bra förutsättningar som möjligt. Efter att arbetet är genomfört kan ni göra ytterligare vägval utifrån skattningen alternativt jobba vidare med frågor som väcks under resans gång. När idrotten gör som idrotten vill!

3 Vad vill Idrotten? Vad är Idrotten Vill? Idrotten vill handlar om idrottens idé. Idrotterna som är medlemmar i Riksidrottsförbundet har skapat gemensamma riktlinjer för idrottens utformning i förbund och föreningar. Idrottens Verksamhetsidé säger att; Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera. Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning. Idrotten ger fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling. Vi organiserar vår idrott i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrotts förbundet. Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med ung domsidrott avser vi idrott för tonåringar år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 20 år. I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge barnen möjlighet till allsidig idrottsut veckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor. I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på bredd idrott och elitinriktad idrott. I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I breddidrotten är hälsa, trivsel och välbefinnande norm givande, även om prestation och tävlingsresultat tjänar som sporre. Vi är en samlad idrottsrörelse om verkar för samma vision och värdegrund, den genomsyrar alla förbund och föreningar, såväl bredd som elit. Vi värnar om den svenska idrottsrörelsens tradition där elit och breddverksamhet sker i en nära samverkan, som ger inspiration, utveckling och livskraft. Inom idrottsrörelsen respekterar alla förbund och föreningar, såväl elit som bredd varandras roller och verksamhetsvillkor. Idrotten följer FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barns rättigheter (Barnkonventionen) och FN:s internationella konvention om rättigheter för per soner med funktionsnedsättning.

4 1 VÄGVAL: STYRELSEN föreningens styrdokument & ledning

5 Från toppen syns helheten. från 2400 SEK Välj mellan dessa 1a Offensivare styrelsebox En bokbox med massor av kunskap och utmaningar för den som vill göra och bli mer offensiv i sitt styrelsearbete. En bra grund för framtidens arbete inom organisationen. (400:-) 1b 1c idrottonline Idrottens eget digitala verktyg IdrottOnline. Ni får en grundlig utbildning i verktygets samtliga delar tillsammans med våra konsulenter. (2000:-) Valfri föreläsning Ni väljer fritt och bokar valfri föreläsning ur vår breda föreläsningbank. Här finns allt från mental träning till momsredovisning. Kunskap eller inspiration, det är helt upp till er! (2000:-) 1d Processledning Tillsammans med en av våra duktiga idrottskonsulenter spenderar ni en heldag och arbetar målinriktat tillsammans kring offensivare styrelse dagen har tydligt handlingsfokus och kan sättas igång redan dagen efter. Ni kommer ha alla verktyg för att möte framtiden utmaningar. (4000:-)

6 2 Tränare & ledare VÄGVAL: Ledaren

7 känslan sitter i fingrarna. från 2750 SEK Välj mellan dessa 2a ledarutbildningar Detta är idrottens egna utbildning för ungdomsledare, dessa är oberoende från Specialidrottsförbunden och därmed icke idrottsspecifika. Det ger möjlighet till en bred grund och en allsidig bild av rollen som ledare och tränare. En bra start på en lång resa. ( :-/Pers.) 2b IdrottOnline Idrottens eget digitala verktyg IdrottOnline. Ni får en grundlig utbildning i verktygets samtliga delar tillsammans med våra konsulenter. (2000:-) 2c Lärgruppsledning + föreläsning Under 1,5 timmar utbildar vi oss inom lärgruppsledning, en utbildning med gott om pratiska tips och metoder för framgång. Vi avslutar passet med valfri föreläsning. Ni väljer fritt och bokar valfri föreläsning ur vår breda föreläsningbank. Här finns allt från mental träning till momsredovisning. Kunskap eller inspiration, det är helt upp till er! (2000:-) 2d Kunskapskit En bra blandning av kunskap och inspiration. Ni får 5 ex av boken Världens Bästa Coach en inspirerande läsning med konkreta tips och ideer. Ni får 5 kortlekar fulla med aktiviteter och lärdomar för idrottsvardagen samt vår egen face to face kring Idrotten vill, ett handgripligt material kring idrottens grundfrågor. (1500:-)

8 Anteckna här.

9

10 3 VÄGVAL: IDrottaren Aktiva & utövare

11 Bäste dräng är sällan själv. från 5000 SEK Välj mellan dessa 3a Kunskapskit En bra blandning av kunskap och inspiration. Ni får 5 ex av boken Världens Bästa Coach en inspirerande läsning med konkreta tips och ideer. Ni får 5 kortlekar fulla med aktiviteter och lärdomar för idrottsvardagen samt vår egen face to face kring Idrotten vill, ett handgripligt material kring idrottens grundfrågor. (1500:-) 3b Teambuilding Under en halvdag så ger vi er upplevelser och utmaningar som svetsar er samman som grupp. Ni får möjlighet att utveckla grupp, ledare, lojalitet och tilltro. Oavsett konstellation så tar vi er flera steg framåt! (5000:-) 3c Lärgruppsövning + föreläsning Under 1,5 timmar gör vi gemensam sak i en lärgruppsövning kring gruppen och dess ledarskap. Vi avslutar passet med valfri föreläsning ur vår föreläsarbank eller eget val. (2000:-)

12 4 Social miljö VÄGVAL: Föräldrar

13 Världens bästa idrottsförälder SEK ni får fölajnde 4a kunskapskit Vår bok att vara idrottsförälder ger en bra mix mellan kunskap och inspiration, öppna frågor varvas med hårda fakta. Läsvärt likväl, från pärm till pärm. Ni får 30 kit (2000:-) 4b Föreläsning Tillsammans med en omtyckt föreläsare möts vi för en inspirerande stund och för att lära om vår roll vid sidan av idrotten. Vad är fällorna? Vad hjälper och vad stjälper våra unga stjärnor? Föreläsaren ger er konkreta verktyg och massor med berättelser från verkligheten. (1500:-)

14 Klubben Sport IF i förändring exempel 1 beslut 3 Val görs Resultet av skattning & analys kan visa att Sport IF bör välja att arbete fördjupat med sina ledare i föreningen. 8 Framtid Sport IF är nu en förening med bättre utbildade ledare, bättre förmåga att fånga upp och leda verksamhet samt rapportera in den för ekonomiska stöd. Styrelsen i Sport IF bestämmer sig för att de vill utveckla föreningen. De kontaktar sin Idrottskonsult på SISU Idrottsutbildarna. 2 Skattning &Analys Tillsammans med sin konsulent genomförs en skattning & analys i föreningen där fokus ligger på att kartlägga nuläget och önskat framtidsläge. 4 utbildning Under våren går 5 av SPORT IF s ungdomsledare plattformen. 2 veckor senare genomförs en föreläsning för hela föreningens medlemmar inom mental träning. 7 Avslut Föreningen har återträff med sin Idrottskonsulent, arbetet utvärderas och man ser över om man vill göra ytterligare insatser inom konceptet Vansinnigt Viktiga Vägval 5 Lärgrupp Samtliga föräldrar i föreningen samlas kring materialet Världens bästa idrottsförälder och diskuterar i mindre grupper innehållet och dess innebörd i 1 timme. 6 Utbildning Samtliga ledare i föreningen genomför en föreningsspecifik utbildning i IdrottOnline för att lära sig adminstrera och hantera grupper och sammankomster.

15 kontakta oss Antoni Matacz David Fast Helena Hörman Ida Josefsson Ivan Cosic Isabelle Olsson Jeanette Andersson Madeleine Eriksson Magnus Axelsson Marie Persson Markus Frisk Mikael Pers Susanne Gustafsson Sven Göran Gustavson Kristin Stenman Lena Jonsson

16

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2014-2015 1 2 Dalarnas Idrottsförbund & SISU Idrottsutbildarna gemensam verksamhetsinriktning 2014-2015 Sidan Dalaidrottens verksamhetsidé 4 Vi utvecklar idrotten i Dalarna 4 Dalaidrottens

Läs mer

Propositioner till IK NocOut.se årsmöte 2014.

Propositioner till IK NocOut.se årsmöte 2014. Propositioner till IK NocOut.se årsmöte 2014. I texten markeras ny text med fet stil och understruket = ny text föreslagen av styrelse, och delvis med inkomna motioner som grund. Kursiverad överstruken

Läs mer

Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015

Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015 Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För riksidrottsstyrelsens (RS) ledning av verksamheten fattar RF-stämman beslut om en tvåårig verksamhetsinriktning

Läs mer

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

Idrotten vill. en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill. en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 Anvisningar för barnoch ungdomsidrott Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Träning och tävling... 3 Intention livslångt intresse... 4 Intention allsidighet...

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Hösten 2014

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Hösten 2014 www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Hösten 2014 INNEHÅLL Inspiration och utveckling... 3 Vägen till en bättre förening... 4 Våra utbildningsmetoder... 5 Kontakta oss... 6 Skräddarsydda utbildningar...

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram omslagets framsida Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram ISBN 978-91-9781-300-6 Idrotten vill Förord Förord Vid Riksidrottsmötet

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

Lärgruppsplan. Simlinjen. svensk simnings utvecklingstrappa SISU IDROTTSBÖCKER

Lärgruppsplan. Simlinjen. svensk simnings utvecklingstrappa SISU IDROTTSBÖCKER Lärgruppsplan Simlinjen svensk simnings utvecklingstrappa SISU IDROTTSBÖCKER SIMLINJEN är simningens utvecklingstrappa och utgör grunden för svensk simning. Boken belyser vilka färdigheter individen bör

Läs mer

Stadgar. Fastställda av BDHIFs årsmöte 31 mars 2012 Godkända av Förbundsmötet 2011

Stadgar. Fastställda av BDHIFs årsmöte 31 mars 2012 Godkända av Förbundsmötet 2011 Stadgar Fastställda av BDHIFs årsmöte 31 mars 2012 Godkända av Förbundsmötet 2011 Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté Stadgar för Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund,

Läs mer

Svenska Muaythai Förbundet. Stadgar (Antagna vid årsmöte )

Svenska Muaythai Förbundet. Stadgar (Antagna vid årsmöte ) Svenska Muaythai Förbundet Stadgar (Antagna vid årsmöte ) 1 kap Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund Idrottens verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha

Läs mer

Junior lyftet. Pengar till klubben med Juniorlyftet! EN MÖJLIGHET ATT UTVECKLA JUNIORVERKSAMHET

Junior lyftet. Pengar till klubben med Juniorlyftet! EN MÖJLIGHET ATT UTVECKLA JUNIORVERKSAMHET Junior lyftet Pengar till klubben med Juniorlyftet! EN MÖJLIGHET ATT UTVECKLA JUNIORVERKSAMHET 2 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 3 Varför väljer barn att idrotta? Att ha kul upplevelsen av

Läs mer

STADGAR FÖR IFK HÄSSLEHOLM

STADGAR FÖR IFK HÄSSLEHOLM STADGAR FÖR IFK HÄSSLEHOLM Antagna på årsmöte mars 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ... 4 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 5 1. Ändamål... 5 2. Sammansättning... 5 3. Tillhörighet m.m....

Läs mer

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan Hur föräldrar stödjer sina barn att bli vinnare i livet genom idrott Idrott kan vara en fantastisk upplevelse mellan barn och ungdomar och deras

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer

SISU IDROTTSUTBILDARNA SKÅNE UTBILDNINGSKATALOG

SISU IDROTTSUTBILDARNA SKÅNE UTBILDNINGSKATALOG SISU IDROTTSUTBILDARNA SKÅNE UTBILDNINGSKATALOG HÖSTEN 2014-VÅREN 2015 VÅRA UTBILDNINGAR FÖRENINGSUTVECKLING Kurser Idrottens föreningslära - Grund...5 Idrottens föreningslära Fortsättning - Vår förening...6

Läs mer

sisuidrottsutbildarna.se/vastmanland rf.se/vastmanland facebook.com/sisuovif Följ sisuovif på Instagram

sisuidrottsutbildarna.se/vastmanland rf.se/vastmanland facebook.com/sisuovif Följ sisuovif på Instagram Möt oss hösten 2015 sisuidrottsutbildarna.se/vastmanland rf.se/vastmanland facebook.com/sisuovif Följ sisuovif på Instagram Kalendarium Augusti 25 Sista dagen att söka LOK-stöd 29-30 Plattformen i Norberg

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer

Stadgar för Göteborg Beachvolley Club

Stadgar för Göteborg Beachvolley Club Stadgar för Göteborg Beachvolley Club Göteborg Beachvolley Club (GBC) är en ideell förening. Hjärtat i svensk beachvolley Bildad: 1993-12-31 Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte: 2013-11-23

Läs mer

BLI EN UTMÄRKT FÖRENING

BLI EN UTMÄRKT FÖRENING BLI EN UTMÄRKT FÖRENING CERTIFIERA FÖRENINGENS BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHET DIN FÖRENING - EN VIKTIG DEL I VÅRT ARBETE Alla föreningar, oavsett om ni sysslar med idrott, kultur eller någonting annat, bedriver

Läs mer

Friidrottens värdegrund

Friidrottens värdegrund Friidrottens värdegrund Friidrottens värdegrund Friidrotten har en gemensam grundsyn som bygger på glädje och respekt. Vi arbetar för jämställdhet och jämlikhet på alla nivåer. Det ska finnas plats för

Läs mer

Skolidrottsförbundet glädje, glöd och gemenskap!

Skolidrottsförbundet glädje, glöd och gemenskap! Skolidrottsförbundet glädje, glöd och gemenskap! Svenska Skolidrottsförbundet är ett av 70 specialidrottsförbund som ingår i Riksidrottsförbundet (RF). Skolidrottsförbundets mål är att få så många som

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland VÅREN 2014

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland VÅREN 2014 www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland VÅREN 2014 INNEHÅLL Inspiration och utveckling... 3 Vägen till en bättre förening... 4 Våra utbildningsmetoder... 5 Kontakta oss... 6 Skräddarsydda utbildningar...

Läs mer

UTBILDNINGS 2011 PROGRAM HÖSTEN STUDIEFÖRBUNDEN SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄST OCH VÄSTERGÖTLAND. Foto: Lena Fredén

UTBILDNINGS 2011 PROGRAM HÖSTEN STUDIEFÖRBUNDEN SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄST OCH VÄSTERGÖTLAND. Foto: Lena Fredén Foto: Lena Fredén UTBILDNINGS 2011 PROGRAM HÖSTEN STUDIEFÖRBUNDEN SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄST OCH VÄSTERGÖTLAND Höstens utbildningsutbud hos SISU Idro LEDARSKAP OCH TRÄNARSKAP Plattformen/Plattformen Unga

Läs mer

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! IDROTTSLYFTET MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! VAR MED OCH UTVECKLA VÄRLDENS BÄSTA BARN- OCH UNGDOMSIDROTT! I de flesta idrottsföreningar finns goda idéer

Läs mer

Skapa utbildning i världsklass! Face to face. Skapa utbildning i världsklass skapa världens bästa idrott!

Skapa utbildning i världsklass! Face to face. Skapa utbildning i världsklass skapa världens bästa idrott! Skapa utbildning i världsklass! Idrottsrörelsen har drygt 3 miljoner medlemmar i Sverige och är landets största och kanske viktigaste folkrörelse. Idrottens vision är: Svensk idrott världens bästa! Visionen

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning

Läs mer