KONSTÅKNINGEN VILL Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen på Förbundsstyrelsemötet 20 april 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KONSTÅKNINGEN VILL 2013-2014 Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen på Förbundsstyrelsemötet 20 april 2013"

Transkript

1 KONSTÅKNINGEN VILL Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen på Förbundsstyrelsemötet 20 april

2

3 Innehåll 4 SVENSK KONSTÅKNING FRAMGÅNGSRIK IDROTT 5 VERKSAMHETSIDÉ 6 VÄRDEGRUND 7 VISION & MÅL 8 ETISKA KODEN 9 VÅR VERKSAMHET BARN UNGDOM VUXNA 12 TÄVLINGSELIT 13 LEDARSKAP 14 UTBILDNING 15 FÖRENINGSSTÖD & FÖRBUNDSUTVECKLING 16 INTERNATIONELL UTVECKLING 17 FORSKNING & UTVECKLING 18 FAKTA SVENSK KONSTÅKNING 19 LÄS MER... Foto: Bernt Seipl, OttossonPhoto, Svenska Konståkningsförbundet, Privat 3

4 SVENSK KONSTÅKNING FRAMGÅNGSRIK IDROTT Konståkningen Vill ska leda oss på rätt väg. Konståkningen Vill är Konståkningsförbundets gemensamma idédokument. Det sammanfattar vår målsättning och verksamhetsinriktning som Förbundsmötet beslutade om för I våra elva distrikt skall Konståkningen Vill genomsyra all verksamhet. Medlemsföreningarna kan utifrån denna forma sin verksamhetsinriktning och sina behov. Målet är att vi vill ha framgångsrika föreningar och fortsatt utveckling av Svensk Konståkning. Vi ska uppfattas som stödjande, kompetenta och öppna. Vårt lite längre elitmål är EM på hemmaplan där vi siktar mot guld! Samtidigt har vi beslutat om att ytterligare stödja våra medlemsföreningar genom regionala föreningsutvecklare så att vi tillsammans blir bättre och starkare. Förbundsstyrelsen i april 2013 Genom Katarina Henriksson, förbundsordförande 4

5 VERKSAMHETSIDÉ Konståkning är glädje! Träning, lek, tävling, motion och uppvisning. Alla kan vara med, det ska vara roligt och lekfullt, man ska må bra. Tävlingar finns på alla nivåer, för alla åldrar. En gemenskap som ger personlig utveckling och god hälsa. Alla kan vara med hos oss. Varje förening bedriver en verksamhet utifrån sina medlemmars intressen. En del föreningar satsar på elit- och/eller breddverksamhet inom en eller flera discipliner, medan andra fokuserar på enbart bredd eller elit inom endast en disciplin. 5

6 VÄRDEGRUND Glädje, glöd och gemenskap! Det är starka drivkrafter för vår verksamhet. Vi vill bedriva och utveckla verksamheten så att vi ska ha roligt, må bra och prestera efter egen förmåga och vilja. Konståkning är en artistisk idrott som berör alla sinnen och en tekniskt avancerad, fysiskt krävande idrott. För oss är: glädje energi guldkorn roligt för alla åkare sprida glädje positiv känsla att lyckas uppmuntran tränare leenden harmoni segerrus måluppfyllelse glöd naturlig drivkraft arbete blir glädje engagemang utveckling inspiration passion skridskoskola till elit motivation själslig utveckling utvecklas tillsammans energi entusiasm Gemenskap glädjas tillsammans alla får vara med tillhörighet individuell gemenskap samma intresse få vänner för livet välkomnande känsla kamratanda omtanke familj höra ihop sträva mot samma mål 6

7 VISION & MÅL Vi ska brett stå för att högt nå! Svensk konståkning vill bli bäst i världen. För alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och förbättras både till form och innehåll. Det bygger på en samlad och samtidigt självstyrande verksamhet med starka föreningar och distriktsförbund samt en utbildningsverksamhet i toppklass. Vårt mål är att ha en elit på internationell nivå och en bredd som gör det möjligt för alla som vill åka konståkning att få göra det. För att nå dit behöver vi en sammanhållen och gemensam strategi från förening, distrikt till förbund. Förbundets roll är att peka ut de övergripande målen och att veta vad som krävs för att nå dem. Förbundet tar fram strategier och skapar resurser för att nå målen. Vägen till målet är viktig. 7

8 ETISKA KODEN Konståkningen följer FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. FN:s konventiton om barns rättigheter (Barnkonventionen) och FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konståkningen följer Internationella Skridskounionens Etiska kod. Konståkningen står för: Demokrati och delaktighet Rent spel En medlem en röst. Allas rätt att vara med. Alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Idrott ska utövas jämställt och oavsett bakgrund. Rent spel och ärlighet = en förutsättning för tävlande på lika villkor. Att hålla sig inom ramarna. God etik och moral. Att verka mot fusk, doping och en osund ekonomi. Att verka mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan. 8

9 VÅR VERKSAMHET BARN Till och med 12 års ålder Utgår från ett barnrättsperspektiv, där barnen får leka och pröva på kompletterande allsidig träning och därigenom utveckla fysiska grundfärdigheter. Barnets allsidiga utveckling är normgivande för verksamheten. För barn är tävlingen liksom leken naturliga inslag i idrotten. Konståkningen arbetar med olika grupper, beroende på hur barnen vill träna och tävla. För de som vill tävla finns olika tävlingsklasser, Stjärntävlingar, Klubbtävlingar, A-tävlingar och Morgondagare/Elitserie. Det finns tävlingsverksamhet för alla nivåer och för alla åldrar. För de som inte vill tävla finns förutom träning även shower och liknande att delta i. De tävlingsklasser som finns är Miniorer för barn upp till tio år och Ungdomar från 11 år. 9

10 UNGDOM Ungdom avser åldrarna år. Successiv uppdelning i ambitionsnivåer. Ungdomsidrottens första år ska präglas av lekfullhet och allsidig träning. Individuellt anpassad träning efter behov, förutsättningar och utvecklingstakt. Vissa ungdomar vill satsa mot eliten och då skall det finnas förutsättningar för dem att göra det. Konståkningen arbetar med olika grupper, beroende på hur ungdomarna vill träna och tävla. För de som vill tävla finns olika tävlingsklasser, Stjärntävlingar, Klubbtävlingar, A-tävlingar och Elitserie. Det finns tävlingsverksamhet för alla nivåer och för alla åldrar. För de som inte vill tävla finns förutom träning även shower och liknande att delta i. De tävlingsklasser som finns är Ungdomar, till 15 år, juniorer till 19 år och senior från 20 år. 10

11 VUXNA Över 20 år. Vuxna har valt elit, motionsidrott eller idrott som nöjesform. Välbefinnande, glädje, hälsa, trivsel och prestation utgör grunden för allt utövande. Vuxna kan träna och tävla på olika nivåer. För de som vill tävla finns olika tävlingsklasser, Stjärntävlingar, Klubbtävlingar, A-tävlingar och Elitserie. Det finns tävlingsverksamhet för alla nivåer. För de som inte vill tävla finns förutom träning även shower och liknande att delta i. 11

12 TÄVLINGSELIT Den elitinriktade idrotten vägleds av prestationsförbättring och goda tävlingsresultat. Svenska Konståkningsförbundet har tagit fram en utvecklingsplan för internationell konståkningssatsning på lokal, regional och central nivå, kallad Den Svenska Modellen samt Elitprogram för varje gren. NIU (Nationell idrottsutbildning) gymnasier erbjuder en kombination av studier och konståkningsträning för de som vill satsa mer på konståkningen. 12

13 LEDARSKAP Idrottsledarna/tränarna är de som näst efter familjen och skolan har de största möjligheterna att påverka och fostra ungdomarna. Detta ställer krav på verksamhetens kvalitet och lägger ett stort ansvar på ledarna. Ledarna ska både lära ut skridskoåkning och konståkning samt förmedla idrottens grundläggande värderingar. Konståkningen bygger främst på ideella ledare. Idrottsledare måste arbeta för att skapa en god gemenskap där alla känner tillhörighet och se varje individs behov och skapa ett öppet klimat, vara konsekvent och rättvis. 13

14 UTBILDNING Konståkningen utbildar och fortbildar organisationsledare, föräldrar, tränare och tekniska funktionärer på alla nivåer. Utbildningar sker lokalt, regionalt och centralt. Vartannat år genomförs ett Convention där alla inbjuds att delta. Många lokala utbildningar sker i samverkan med SISU Idrottsutbildarna. Konståkningen utbildar tränare och ledare inom bl.a. fysisk och psykisk hälsa, kost, teknik, ledarskap och pedagogik. 14

15 FÖRENINGSSTÖD & FÖRBUNDSUTVECKLING För att stödja medlemsföreningarna ska det finnas regionala föreningsutvecklare. Dessa ska fungera som en länk mellan Konståkningsförbundet centralt, distrikten och föreningarna. Medlemsföreningarna ska ha god kännedom om och nyttja SISU Idrottsutbildarna för att stärka och utveckla sig. Förbundet arbetar med årliga verksamhetskonferenser där representanter från SDF, tränare, kommittéer, personal och förbundsstyrelsen arbetar gemensamt med förbundets utveckling och mål. 15

16 INTERNATIONELL UTVECKLING Vi ska sträva efter att öka vårt internationella inflytande, genom att öka representationen i de internationella organen. Vi ska stimulera våra ledare att åta sig uppdrag, få utbildning och det erfarenhetsutbyte som erfordras för att utvecklas. Vi ska sträva efter att påverka internationellt våra grundvärderingar och positivt marknadsföra svensk konståkning. Vi ska verka för att stat och kommuner tar ett ekonomiskt ansvar för stora internationella konståkningsevenemang i Sverige. 16

17 FORSKNING & UTVECKLING Vi samarbetar nationellt med RF och SOK, med anknutna regionala utvecklingscentrum. Vi samarbetar internationellt med ISU och andra förbund. Förbundet har ett idrottmedicinskt råd som ska verka för att utveckla former för forskningsinformation som möjliggör att ny kunskap kontinuerligt förs ut till tränare och andra ledare i våra föreningar. I Sverige i dag sköts denna forskning av Centrum för idrottsforskning, ett regeringsorgan som initierar, samordnar och stödjer idrottsforskning. 17

18 FAKTA Svensk Konståkning Vi är en stor kvinnoidrott. 85 % är kvinnor. De flesta ägnar sig åt breddverksamhet. 20 % ägnar sig åt tävlingsverksamhet. FIKTION TIPS VAGT STOFF DIREKTIV PROCENT MEDDELANDE SANNING BESKED FÖRKLARING NORM SIFFROR UNDERRÄTTELSE SANNING INFORMATION REALITET PÅSTÅENDEN UNDERVISNING GRAFER PROCENT LEDNING VERKLIGHET VERKLIGT FÖRHÅLLANDE SANNING DIREKTIV UPPLYSNING NORM SAKFÖRHÅLLANDE FAKTICITET FÖRTAL SANNING DATA ORIENTERING SAKFÖRHÅLLANDE TIPS SANNING SAKUPPGIFTER MEDDELANDE VERKLIGT FÖRHÅLLANDE DIREKTIV UNDERRÄTTELSE INFORMATION DIREKTIV MEDDELANDE BESKED UNDERVISNING INFORMATION UNDERRÄTTELSE STOFF SAKFÖRHÅLLANDE SIFFROR FÖRKLARING SANNING GRAFER INFORMATION UNDERVISNING SKVALLER LEDNING PÅSTÅENDEN VERKLIGT FÖRHÅLLANDE INFORMATION GRAFER DIREKTIV SAKUPPGIFTER TIPS INFORMATION STOFF UNDERRÄTTELSE SAKFÖRHÅLLANDE SANNING FAKTICITET Cirka medlemmar, varav cirka är licenserade tävlingsåkare var 50 % av medlemmarna under 13 år. 20 % var mellan 13 och 20 år. 135 medlemsföreningar och 11 SDF som har egna styrelser som väljs av medlemmarna. De 10 största föreningarna har över 300 medlemmar. Konståkningsförbundets centrala kansli finns i Stockholm. Förbundets högsta organ är Förbundsmötet. Förbundsmötet utser Förbundsstyrelsen och fastställer verksamhetsinriktningen för kommande tvåårsperiod. 18

19 Läs mer Konståkningen Vill finns att ladda hem på Skatesweden.se Den kan även beställas på Den Svenska Modellen och Elitprogrammen finns på Skatesweden.se under Elit. Information om SISU utbildningar finns på sisuidrottsutbildarna.se Information om Idrotten Vill finns på RF.se 19

20 Svenska Konståkningsförbundet Idrottens Hus Stockholm Besöksadress: Fiskartorpsvägen 15A Tel: +46 (0) Fax: +46 (0) E-post:

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015

Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015 Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För riksidrottsstyrelsens (RS) ledning av verksamheten fattar RF-stämman beslut om en tvåårig verksamhetsinriktning

Läs mer

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram omslagets framsida Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram ISBN 978-91-9781-300-6 Idrotten vill Förord Förord Vid Riksidrottsmötet

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

INNEBANDYN VILL. Riktlinjer & värderingar

INNEBANDYN VILL. Riktlinjer & värderingar Innebandy är Ett bevis på nyskapande idrott! Enkelt att utöva! Lätt att lära sig! Billigt och roligt! Underhållande och publikvänligt! Socialt och seriöst! Svenska Innebandyförbundet vill Skapa en stämning

Läs mer

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan Hur föräldrar stödjer sina barn att bli vinnare i livet genom idrott Idrott kan vara en fantastisk upplevelse mellan barn och ungdomar och deras

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

MÅLDOKUMENTET. Ishockeyn Vill. SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen M Å L D O K U M E N T

MÅLDOKUMENTET. Ishockeyn Vill. SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen M Å L D O K U M E N T MÅLDOKUMENTET Ishockeyn Vill SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen INNEHÅLL Sid 3 Sid 4 Presentation Ishockey för barn Ishockey för ungdom Ishockey för juniorer Sid 5 Sid 6 Ishockey

Läs mer

Arbetsunderlag den svenska idrottsrörelsen 2.0

Arbetsunderlag den svenska idrottsrörelsen 2.0 Arbetsunderlag den svenska idrottsrörelsen 2.0 En idrottsrörelse redo för framtiden Arbetsunderlag för arbetet med en övergripande strategi att möta framtiden Inledning och bakgrund Framtiden pockar på,

Läs mer

SVENSK GYMNASTIK VILL

SVENSK GYMNASTIK VILL SVENSK GYMNASTIK VILL Antagen av Förbundsmötet 2014 2 Svensk Gymnastik - rörelse hela livet Tack till alla fotografer: Maria Edstrand/Allehanda media Jesper Eriksson Jessica Green Andreas Gustafsson Popa

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Den goda barnidrotten

Den goda barnidrotten Den goda barnidrotten - Föräldrar om barns idrott FoU-rapport 2004:7 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare

Läs mer

Idrottspolitiskt program. Stockholms stad 2013 2017

Idrottspolitiskt program. Stockholms stad 2013 2017 Idrottspolitiskt program Stockholms stad 2013 2017 Idrottsstaden Stockholm Det är med stor glädje som vi nu kan presentera ett nytt idrottspolitiskt program för Stockholms stad. Samtliga partier står bakom

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24

Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24 Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24 Alla erbjuds ta del av kultur- och fritidsutbudet i Eskilstuna är utgångs punkten i arbetet för att utveckla

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Vad menas med att ha kul i sin idrott?

Vad menas med att ha kul i sin idrott? Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap Campus Växjö Vad menas med att ha kul i sin idrott? - En intervjustudie om hur unga fotbollsspelande tonårstjejer upplever sin idrott. Annika

Läs mer

Världens bästa klättrare så når vi dit

Världens bästa klättrare så når vi dit SVENSKA KLÄTTERFÖRBUNDET Världens bästa klättrare så når vi dit En guide för klättrare, tränare & klubbar Madelene Lidmalm 2012-01-05 Det här dokumentet är en central del av svensk klättrings strategiska

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN. Lärgruppsplan

JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN. Lärgruppsplan JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN Lärgruppsplan JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN Jämställdhet innebär att kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla väsentliga

Läs mer

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Forum Syd 2008 Författare: Sigrid Bergfeldt, Anja-Christina Beier,

Läs mer

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! IDROTTSLYFTET MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! VAR MED OCH UTVECKLA VÄRLDENS BÄSTA BARN- OCH UNGDOMSIDROTT! I de flesta idrottsföreningar finns goda idéer

Läs mer

Folkhälsopolitiskt. program

Folkhälsopolitiskt. program Folkhälsopolitiskt program 1 2 Alla har rätt till ett gott liv En god hälsa är för de flesta av oss något som vi värdesätter mycket högt. Alltför ofta är den goda hälsan något som vi tar för givet ända

Läs mer

Stödjande miljöer för unga ledare vilka är de och för vem? En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram

Stödjande miljöer för unga ledare vilka är de och för vem? En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram Stödjande miljöer för unga ledare vilka är de och för vem? En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Jane Meckbach, Lena Larsson STOCKHOLM

Läs mer

BÖRJA RIDA FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

BÖRJA RIDA FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA RIDA FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA RIDA Det här häftet är en vägledning för personer med funktionsnedsättning som vill börja rida eller köra häst. Drygt en miljon människor i Sverige

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer