Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling"

Transkript

1 Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling

2 Verksamhetsidé Vision Bowlingsporten ska vara framgångsrik, kul, socialt engagerande och tillgänglig för alla. Bowling en sport för alla En idrott alla kan utöva hela livet. Alla har rätt att vara med Vi skapar förutsättningar för att alla ska kunna delta på sin egna villkor och med sina egna förutsättningar. Socialt ansvar Bowlingen är en sport som sträcker sig över alla gränser och kan därigenom ta ett stort socialt ansvar. Värdegrund I allt arbete inom bowlingsporten skall vi arbeta med ett helhetsperspektiv med människan i centrum. Ständig utveckling Nyckeln är att utvecklas som idrottare såväl som medmänniska. Respekt för varandra Ödmjukhet och empati ska prägla det vi gör tillsammans. Delaktighet och eget ansvar Individens uppträdande och förhållningssätt till andra, ska vara en god förebild. Ledarskap Ledarskapets viktigaste uppgift är att ange inriktningen samt skapa förutsättningar för individer. Samverkan Det är vårt ansvar att vi lär av varandra och delar med oss av den erfarenhet vi gemensamt bygger upp.

3 Verksamhetsområde Rekrytering Vad vill vi uppnå och vad vill vi utveckla? Kraftigt nytag runt marknadsföring och kommunikation av Svensk Bowling samt att göra den mer synlig Samarbete med skolor Öka samarbetet på alla nivåer för ungdom, vuxna och pensionärer Intensifierade aktiviteter för spelare med funktionshinder Förstärka samarbetet med distrikt och hallar Etablera ambassadörer för svensk bowling bredd föder elit Rekryteringstävlingar på riks- och distriktnivå Övergripande mål Öka antalet licenser på alla nivåer Antal utövare med licenser 2016 ska vara respektive år 2020 Bowlingskolor i minst 50 hallar

4 Verksamhetsområde Utbildning Vad vill vi uppnå och vad vill vi utveckla? En huvuduppgift är att utveckla förbundets totala utbildningsverksamhet där utbildningar skapas mot tre målgrupper: Organisationsledare Med organisationsledare menas de ledare som driver och utvecklar föreningarna och förbunden främst via sitt styrelsearbete. Även andra adminstrativa ledare inom föreningsdriften omfattas av denna målgrupp. Aktivitetsledare Här avses de ledare som arbetar med att bedriva sporten bowling såsom t.ex. tränare, lagledare och tävlingsledare. Aktiva Med aktiva avses alla de som oberoende av ålder och nivå utövar sporten bowling.

5 Verksamhetsområde Utbildning Övergripande mål SvBF har en ledande och samordnande roll inom utbildningsverksamheten på riks, regional och distriktsnivå. SISU är en naturlig samarbetspartner i utbildningsarbetet. Det finns en fungerande utbildningsorganisation över hela landet på olika nivåer. I detta ingår att skapa 4-6 utbildningsregioner samt att samtliga SDF har engagerade utbildningsansvariga. En tydlig satsning på att utbilda nya ledare på alla nivåer genomförs. Färdigställande av stegutbildningarna. SvBF har lokalt, regionalt och på riksplanet utbildningsplatser för våra främsta talanger som genomför gymnasie utbildning samt för vår främsta elit som fortsätter i högre studier. Alla genomförda utbildningar på riks, region och distriktsnivå ska vara rapporterade i utbildningsmodulen i Idrott Online. Redovisade utbildningstimmar av föreningar ska öka till timmar år 2016.

6 Verksamhetsområde Sporten Vad vill vi uppnå och vad vill vi utveckla? Inledningsvis ska SvBF stödja föreningarna med utbildning av föreningsledare och tränare. Som en effekt av detta ska fler spelare erbjudas möjligheten att delta i utbildningar och träningsläger. Förutom serieverksamheten är SvBF s ambitioner att det startas nya former av tävlings- och lokala serier för att göra bowlingsporten mer attraktiv och få den bredd vi önskar. Landslagsverksamheten. Ambitionen är att delta vid alla internationella mästerskap för såväl herr, dam samt junior och U Deltagande i andra internationella mästerskap prövas utifrån rådande omständigheter. SvBF ska säkerställa att talangverksamheten är rikstäckande. SDF och föreningarna ska vara motorn i rekrytering och utveckling av spelare med funktionshinder.

7 Övergripande mål Verksamhetsområde Sporten Breddverksamheten är vår främsta rekryteringsbas för att tillgodose framtidens bowlare med ett enkelt medlemssystem och flexibla tävlingsformer. Landslagsverksamheten - Målet för våra landslag är att delta och att ta medalj vid varje mästerskap vi deltar i. Talangverksamheten - Svensk bowling ska 2016 kunna ge alla spelare som vill utvecklas ett stöd för att ha möjlighet att nå sina uppställda mål genom hela utvecklingstrappan. Spelare med funktionshinder - Ambitionen är att verksamhet ansluten till SvBF ska 2020 finnas i alla kommuner där det finns en bowlinghall och att öka antal licenserade spelare. Dessutom finns intentionen att öka deltagandet i sanktionerade mästerskap.

8 PR, Marknadsföring och Information/Kommunikation är ett fokusområde och en av hörnpelarna för att attrahera nya och befintliga bowlare till våra bowlinghallar. Intern kommunikation är ett existensvillkor för att överleva. Nya medier växer fram och SvBF måste anpassa var-när-hur vi ska kommunicera och till vilka. Detta blir en väsentlig del av vår framtida kommunikationsstrategi. Extern kommunikation - Medianärvaro Bowlingsporten är ett livslångt idrottande som vi fortsätter att värna om. Kommunikationen ska fokusera på såväl tävling som på ett brett samhällsperspektiv där vi kan visa att vi står starka inom idrotten. Varumärkespositionering och PR Ett varumärke ska förmedla en känsla som omvärlden kan relatera till och på det sätt som vi vill bli relaterade till. Målet är att lyckas med positioneringen och sälja in bowlingsporten samt att ha partners som ger ett årligt bidrag till vår verksamhet.

9 Utbildningsverksamheten kommer att vara ett prioriterat område inom SvBF s verksamhet. Utbildning ska även fortsättningsvis skapas på distrikts och lokal (hall eller förening) nivå. För att kunna erbjuda och genomföra utbildningar på rätt nivå kan vi behöva skapa regioner för att stärka mindre distrikt. All utbildning som sker måste rapporteras in via de system som används. Utbildningsmaterial Materialet är uppdaterat och håller hög kvalitet. Icke idrottsspecifika utbildningar görs i samarbete med SISU. Ny teknik För att bredda utbudet och nå en bredare målgrupp är det SvBF s ambition att utöver mer traditionellt genomförda utbildningar även använda modern teknik och dess möjligheter. Bowling i skolan Inom grundskola, gymnasium, högskola och universitet utvecklar vi samarbetet. Genom detta ökar vi förståelsen för bowling som idrott och möjliggör för alla elever att få prova på bowling. Forskning och Utveckling FoU kommer att spela en viktig roll framöver. Detta gäller främst inom två områden Teknik och Skadeförebyggande.

10 Effektivitet skapas när vi drar åt samma håll och använder våra resurser mot organisationens övergripande mål. Vi använder metoder som skapar delaktighet och ansvarstagande genom att arbeta med kreativ utveckling av vår verksamhet, beslutsfattande och resultatglädje. Arbetssätt och genomförande. Vi ska arbeta effektivt mot de mål vi sätter upp inom ramen för VI 2016 och de definierade strategiska områdena. De mesta arbetet sker i projektform, beslutsfattandet görs på lägsta möjliga nivå där kompetensen finns. Organisation. Det är viktigt att kommunicera hur de olika ansvarsområdena bör förhålla sig till varandra för att skapa ett internt partnerskap och undvika dubbelarbete. Vi genomför, rapporterar samt följer upp allt vi gör genom att etablera en tydlig process. En organisationsplan är genomförd som harmoniserar med hela verksamheten, kopplat till våra beslutade verksamhets- och fokusområden för att skapa en tydlig bild av hur svensk bowlings organisation arbetar framöver. En kompetensutvecklingsplan säkerställer att det finns tillräcklig kompetens för våra resurspersoner som är utövare av att nå våra gemensamma mål. Den nya beslutsprocessen i kraft av befintligt mandat används, vilken säkerställer såväl kvalitet som genomförande av beslutade projekt/aktiviteter.

11 Barn och ungdomsidrotten är en av Svensk Bowlings hörnpelare. Vår slogan Bowlingsporten ska vara framgångsrik, kul, socialt engagerande och tillgänglig för alla passar bra in för vad många ungdomar söker idag. Vår verksamhet mot unga ska ha just dessa ledord i sitt aktivitetsubud. Träning och tävling i symbios. Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och ambitionsnivåer. Det är viktigt att erbjuda tävlingsmoment för att se en mening med träningen. Ledarskap Vi måste säkerställa att vi har ledare på alla nivåer som kan tillgodose barn och ungdomars behov och utveckling. Undersökningar visar också att 40 % av alla ungdomar är intressrade eller kan tänka sig att arbeta som ledare inom idrotten. SvBF tillsammans med samtliga SDF ska stimulera unga att vara ledare. Vi utvecklar en strategi för att skapa kontaktforum för alla de ungdomar som varje vecka eller månad besöker bowlinghallen. SvBF tillsammans med Unga På Plats (UPP) formulerar ett aktivitetsutbud som svarar upp mot begreppen kul, socialt engagerande och ger utrymme för personlig utveckling inom sporten. UPP har klara och tydliga uppdrag från SvBF s organisation och ett första uppdrag är att förverkliga och utveckla ovanstående tankar i VI 2016.

12 Bowling en sport för alla vågar Du prova!

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orienterings vision Dit vill vi! Svensk orientering, världens bästa!

Läs mer

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2014-2015 1 2 Dalarnas Idrottsförbund & SISU Idrottsutbildarna gemensam verksamhetsinriktning 2014-2015 Sidan Dalaidrottens verksamhetsidé 4 Vi utvecklar idrotten i Dalarna 4 Dalaidrottens

Läs mer

Marknads- och kommunikationsplan 2015 2016 innefattande även Intern information. Version 1

Marknads- och kommunikationsplan 2015 2016 innefattande även Intern information. Version 1 Marknads- och kommunikationsplan 2015 2016 innefattande även Intern information Version 1 Svenska Bowlingförbundet Lars Andersson & Annelie Elnerud Hur känns det nu? Många måste hjälpa till!!! Inriktning

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

INNEBANDYN VILL. Riktlinjer & värderingar

INNEBANDYN VILL. Riktlinjer & värderingar Innebandy är Ett bevis på nyskapande idrott! Enkelt att utöva! Lätt att lära sig! Billigt och roligt! Underhållande och publikvänligt! Socialt och seriöst! Svenska Innebandyförbundet vill Skapa en stämning

Läs mer

Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015

Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015 Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För riksidrottsstyrelsens (RS) ledning av verksamheten fattar RF-stämman beslut om en tvåårig verksamhetsinriktning

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 Anvisningar för barnoch ungdomsidrott Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Träning och tävling... 3 Intention livslångt intresse... 4 Intention allsidighet...

Läs mer

KONSTÅKNINGEN VILL 2013-2014 Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen på Förbundsstyrelsemötet 20 april 2013

KONSTÅKNINGEN VILL 2013-2014 Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen på Förbundsstyrelsemötet 20 april 2013 KONSTÅKNINGEN VILL 2013-2014 Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen på Förbundsstyrelsemötet 20 april 2013 1 Innehåll 4 SVENSK KONSTÅKNING FRAMGÅNGSRIK IDROTT 5 VERKSAMHETSIDÉ 6 VÄRDEGRUND

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram omslagets framsida Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram ISBN 978-91-9781-300-6 Idrotten vill Förord Förord Vid Riksidrottsmötet

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

REKRYTERING AV FRAMTIDENS BRANDMAN

REKRYTERING AV FRAMTIDENS BRANDMAN REKRYTERING AV FRAMTIDENS BRANDMAN Raymond Holmström, Storstockholms Brandförsvar Ann-Britt Stedth, Räddningstjänsten Storgöteborg Stina Blix, Räddningstjänsten Syd Fastställd 2009-09-24 version 2.0 Sammanfattning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 HÄNDELSER UNDER ÅRET Innehåll Förbundsordförande har ordet 3 GS har ordet 4 SISU

Läs mer

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Beredningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad Innehållsförteckning Kunskap - kompetens - arbete 1 1 Förord

Läs mer

Huvudstadens Golfklubb. Programförklaring 2014-2016

Huvudstadens Golfklubb. Programförklaring 2014-2016 Huvudstadens Golfklubb Revidering fastställd på årsmötet 141208 Programförklaring 2014-2016 Värderingar Vision Verksamhetsidé Övergripande mål Värderingar Huvudstadens Golfklubb står för följande fem värderingar

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Ridsportens framtida organisation och finansiering 2011-2013

Ridsportens framtida organisation och finansiering 2011-2013 Ridsportens framtida organisation och finansiering Organisationsprojektet 2011-2013 Remiss Innehåll Inledning/förord/sammanfattning/definitioner 3. Kap 1 Medlemsnytta medlem 4. Kap 2 Medlemsnytta förening

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING

Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING Kultur är den fria människans sätt att uttrycka sig. Kultur är viktigt uttrycksmässigt. Man skapar någonting av det man tänker och så slänger

Läs mer

Idrotten vill. Verksamhetsidé och riktlinjer för idrottsrörelsen in i 2000-talet

Idrotten vill. Verksamhetsidé och riktlinjer för idrottsrörelsen in i 2000-talet Idrotten vill Verksamhetsidé och riktlinjer för idrottsrörelsen in i 2000-talet Innehåll Innehåll 1 Förord 4 Idrottsrörelsens verksamhetsidé 5 Idrott är 5 Idrott består av 5 Vi organiserar vår idrott 5

Läs mer

Göteborgsskolor ITiden

Göteborgsskolor ITiden Göteborgsskolor ITiden IKT-strategi Göteborgs Stad En skola som ger alla barn möjlighet att forma och verka i morgondagens samhälle Målbild för skola och förskola Göteborg, Sektorscheferna februari 2012

Läs mer