GRÖNT LJUS JUNIORVERKSAMHET SOM GER RESULTAT. Golfdistriktsförbunden. Golfklubb, styrelse, junior- och elitkommitté, ledare och tränare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRÖNT LJUS JUNIORVERKSAMHET SOM GER RESULTAT. Golfdistriktsförbunden. Golfklubb, styrelse, junior- och elitkommitté, ledare och tränare"

Transkript

1 Golfklubb, styrelse, junior- och elitkommitté, ledare och tränare GRÖNT LJUS juniorverksamhet som ger resultat. JUNIORVERKSAMHET SOM GER RESULTAT Golfdistriktsförbunden

2 2 svenska golfförbundet Fakta Grönt ljus i juniorverksamheten: l Grönt ljus är en utvecklings- och organisationsplan för golfklubbens juniorverksamhet. l Kartläggning av golfklubbens egna resurser och arbetssätt l Grönt ljus är ett ramverk på tre nivåer som SGF och Distriktsförbunden har skapat för att klargöra vad som krävs av en golfklubb för att bedriva en bra juniorverksamhet för barn, ungdomar och elitsatsande juniorer. GRÖNT LJUS juniorverksamhet som ger resultat.

3 svenska golfförbundet 3 Golfklubben - styrelsen, junior- och elitkommittén, ledare och tränare: Skapa effektivitet med Grönt ljus i juniorverksamheten Grönt ljus Juniorverksamhet som ger resultat är en utvecklings- och organisationsplan för golfklubbens juniorverksamhet. Det är en kartläggning av klubbens egna resurser och arbetssätt som visar vilken verksamhet klubben erbjuder idag men som också ger uppslag till var kraften bör läggas ifall man vill utveckla sin verksamhet. Svenska Golfförbundet (SGF) och distriktsförbunden (GDF) har tillsammans tagit fram ett ramverk för vilka huvudsakliga faktorer som krävs för att som golfklubb kunna bedriva en bra juniorverksamhet på tre olika nivåer; för barn, ungdomar och för elitsatsande juniorer. När vi vet vilken verksamhet ni har och vad ni vill bli bättre på kan vi också hjälpa er på ett mer effektivt och behovsanpassat sätt - med fokus på utveckling av spelare. Låt er golfklubb också ha en effektiv juniorverksamhet!

4 4 svenska golfförbundet "En av svagheterna med det ideella arbetet måste man dock vara medveten om, att verksamheten ofta byggs upp kring en stark eldsjäl. Om eldsjälen försvinner från klubben faller ofta stora delar av verksamheten"

5 svenska golfförbundet 5 GRÖNT LJUS juniorverksamhet som ger resultat. Argumenten för att komma igång: Därför behövs Grönt ljus i juniorverksamheten För att ha en bra verksamhet över tid behöver klubben ständigt jobba aktivt med att rekrytera, stimulera, behålla & utveckla barn och ungdomar. Grönt ljus ger klubben möjligheten att arbeta mer professionellt och målmedvetet med sin juniorverksamhet. På många klubbar bedrivs idag en bra juniorverksamhet. Oftast sker det på ideell basis. Detta är något vi ska vara stolta över, den svenska idrottskulturen är en av de anledningar som gör att ett så litet land ständigt lyckas få fram så stora idrottsmän. En av svagheterna med det ideella arbetet måste man dock vara medveten om, att verksamheten ofta byggs upp kring en stark eldsjäl. Om eldsjälen försvinner från klubben faller ofta stora delar av verksamheten. Att ha en stark organisation med tränare och ledare dämpar förlusten av en eldsjäl och säkerställer kontinuitet och kvalitet en vinnande kultur skapas. En kultur som skapar en härlig klubbkänsla, en positiv plats att vara på och en utvecklande verksamhet med stort engagemang och glöd. Verksamheten blir konkurrenskraftig gentemot andra idrotter och skapar möjligheter till god ekonomi (aktivitetsbidrag, idrottslyft, fler medlemmar - barn och vuxna, fler som utnyttjar klubben/anläggningen). En verksamhets goda rykte är ett starkt varumärke för klubben. Ett syfte med att göra en kartläggning av klubbar som har Grönt ljus i juniorverksamhet är att Golfdistriktsförbunden och Svenska Golfförbundet ska kunna hjälpa klubben att skapa och stärka denna vinnande kultur.

6 6 svenska golfförbundet GRÖNT LJUS juniorverksamhet som ger resultat.

7 svenska golfförbundet 7 Golfdistriktsförbunden och Svenska Golfförbundet har börjat leta: Nu börjar kartläggningen! Distriktsförbunden börjar nu kartläggningen av klubbarnas juniorverksamheter i förhållande till ramverket som tagits fram. När distriktet har kartlagt klubbarna kan seminarier, erfarenhetsträffar och utbildning riktas till de olika nivåerna efter de behov som finns. Det blir mer intressant och utvecklande för din golfklubbs ledare och tränare att gå på träffar där temat är något som just ni har ett behov av att förbättra eller utveckla er inom. Erfarenhetsutbytena blir också mer relevanta om frågorna som tas upp är aktuella för de klubbar som deltar. FÖRUTSÄTTNINGAR VI VILL SE FÖR ATT KARTLÄGGNINGEN AV GRÖNT LJUS SKA BÖRJA: l En förutsättning för att klubben skall ges grönt ljus är att klubben är en juniorcertifierad anläggning. l Klubben skall också ha en verksamhetsplan på 1 år och för 3-5 år gällande juniorverksamheten. l I verksamhetsplanen skall det tydligt framgå vilken/vilka nivåer ni vill ha Grönt ljus för. l Verksamhetsplanen skall vara godkänd och den skall kontinuerligt följas upp av klubbens styrelse.

8 8 svenska golfförbundet GRÖNT LJUS juniorverksamhet som ger resultat. GRÖNT LJUS ATT KOMMA IGÅNG: l Bilda en "Grönt ljus grupp" bestående av till exempel ansvariga från juniorverksamheten, tränare, idrottsansvarig och någon representant från styrelsen. l Gör en nulägesanalys l Fyll i frågeformulär för Grönt ljus

9 svenska golfförbundet 9 Bli en golfklubb som har grönt ljus: Vill ni hänga med? I så fall är första steget att bilda en Grönt ljus grupp i föreningen. Med fördel bör ansvariga för juniorverksamheten, tränare, idrottsansvarig samt någon representant för styrelsen ingå i denna grupp. Gruppens första uppgift blir att göra en nulägesanalys av den egna verksamheten. En huvudfråga att börja fundera på Vill vår förening arbeta med barn, ungdomar, juniorer? Om svaret är ja, bör ni kunna svara på frågan Varför vill vi det? Steg två är att sätta igång och fylla i frågeformulär för Grönt ljus på nivå 1, nivå 2 och/eller nivå 3. Frågeformulären hittar ni på SGF och GDF vill samarbeta med föreningar som tror att en verksamhet riktad mot barn, ungdomar och juniorer kommer att gynna föreningens verksamhetsutveckling. Fundera på vad ni vill och tala om det för er själva, för distriktet och för SGF.

10 10 svenska golfförbundet Enkelt att fylla i: Så fungerar frågeformuläret Varje fråga består av en skala från 1-9. De högre siffrorna på skalan (7-9) motsvarar Grönt ljus. Skattningen görs utifrån föreningens nuläge. Det finns också en förklaringsmall här till höger som ni bör läsa igenom innan ni sätter igång och fyller i frågeformuläret. Mallen hoppas vi ger dig ett förtydligande för de ord som ingår i frågeformuläret. Orden i mallen är markerade med stjärna* i frågeformuläret. De fyra första punkterna samt den femte ni fyller i behöver beskrivas i ett eller flera dokument. De bifogas till distriktets kontaktperson. Lycka till önskar Golfdistriktsförbunden och Svenska Golfförbundet GRÖNT LJUS juniorverksamhet som ger resultat.

11 svenska golfförbundet 11 Förklaringsmall Dokumenterad målsättning, värdegrund och handlingsplan Målsättning: vad är målet med er verksamhet? Värdegrund: Vilka värderingar präglar er verksamhet? Till exempel glädje, gemenskap och uppmuntran. Förklara vad era eventuella värdeord innebär lite mer ingående och konkret. Handlingsplan: Vilka aktiviteter gör ni under året för att nå målen? När på året sker dem? Team/organisation: Vem gör vad? Antalet ledare, tränare, coacher etc. för att genomföra årsplanen. Utdrag ut utvecklingstrappan i golf Till er hjälp för att bedöma er verksamhet ska ni använda dokumentet utvecklingstrappan. Den är generell och individbaserad samt framtagen med stöd från erfarenhet och idrottsteori/forskning. Vi har valt att i följande text beskriva nyckelord i varje åldersnivå. Läs mer ingående dokumentet utvecklingstrappan i golf. 0-12år: Motoriska guldåldern, timing, rytm och rörelser, grunder i teknik, regler, etikett, spela anpassade banor, många ledare, engagerade tränare, åldersanpassade grupper, lekar och sociala aktiviteter år: Året runt verksamhet, successivt ökad träningsdos, fysisk träning kopplad till golfrörelsen, fördjupning i golfteknik, förståelse för hur mentalt tillstånd påverkar, anpassade bollbanor, tävlingsspel, spelstrategi, ledare och tränarnärvaro på både träning och tävling. Nätverk av expertis byggs upp, åldersanpassat och nivåanpassat, utvärdering och reflektion, spelstatistik, många ledare, engagerade och utbildade tränare på många pass i veckan året om år: Helhet* i träningen, stor mängd träning året runt, teknikförståelse kopplat till rörelse och bollbanor, spelförståelse, ledare och tränarnärvaro på träning och tävling, nätverk av expertis används, utvärderingar och reflektioner av träning och tävling, samverkan med skola. Lära spelaren att coacha sig själv, större eget ansvar. Engagerad och vidareutbildad tränare. *Helhet: Med helhet menar vi golfens olika kapaciteter (golf, fysiskt, mentalt och socialt). Alla delar balanseras och hänsyn tas till spelarens utvecklingsnivå. Rekrytering och utbildningsplan Rekrytering av nya ledare sker utefter en tydlig mall. Till exempel kan en gymnastiklärare blir en naturlig tränare i fysiska grunder (koordination, styrka, snabbhet, rörlighet och uthållighet). Utbildningsplanen innehåller interna utbildningar inom klubben. Planen innehåller också en tydlig beskrivning på utbildningar utanför klubbens regi t.ex. Golfens ledarutbildning 1 och Golfens ledarutbildning 2 osv. Dokumenterad plan till nästa nivå Planen bör innehålla en koppling till nästa nivå. Titta igenom nästa nivå på utvecklingstrappan och bekanta er med innehållet. Åldersanpassat Innebär att spelarna är i en socialt anpassad grupp där åldern är en avgörande faktor. Här stärks kompisrelationer och spelaren har tillgång till en trygg kompismiljö Nivåanpassat Innebär att spelares färdighetsnivå är i centrum.

12 12 svenska golfförbundet Blankett för tränare och ledare: GRÖNT LJUS juniorverksamhet som ger resultat. Grönt ljus Datum Klubb Klubbens kontaktperson E-post och telefon Vi vill utveckla och nå Grönt ljus på följande nivåer (kryssa i) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Antal ledare i verksamheten: Antal tränare i verksamheten: Sänd in informationen per mail eller post till distriktets kontaktperson: Namn E-post Adress Telefon

13 svenska golfförbundet 13 Namn på ledare: utbildning ledare: E-postadress: 1. Namn utbildning e-postadress 2. Namn utbildning e-postadress 3. Namn utbildning e-postadress 4. Namn utbildning e-postadress 5. Namn utbildning e-postadress 6. Namn utbildning e-postadress 7. Namn utbildning e-postadress 8. Namn utbildning e-postadress 9. Namn utbildning e-postadress 10. Namn utbildning e-postadress 11. Namn utbildning e-postadress 12. Namn utbildning e-postadress 13. Namn utbildning e-postadress 14. Namn utbildning e-postadress 15. Namn utbildning e-postadress 16. Namn utbildning e-postadress 17. Namn utbildning e-postadress 18. Namn utbildning e-postadress 19. Namn utbildning e-postadress 20. Namn utbildning e-postadress Namn på tränare: Utbildning tränare: E-postadress: 1. Namn utbildning e-postadress 2. Namn utbildning e-postadress 3. Namn utbildning e-postadress 4. Namn utbildning e-postadress

14 14 svenska golfförbundet Start, roliga grunder och lära att träna Nivå 1: Ålder tom 12 år 1. Klubben har dokumenterad* målsättning, värdegrund och handlingsplan för verksamheten på nivå 1. Hur väl förankrad är verksamheten på nivå 1 i klubbens styrelse? 2. Klubben bedriver en verksamhet med utbildade ledare och tränare som stimulerar barnen grundad på golfens utvecklingstrappa*. 3. Klubben har en aktiv rekryterings- och utbildningsplan* för ledare och tränare till verksamhet på nivå 1. För ledare: steg 1. För tränare: godkänd TU. 4. Verksamheten bedrivs i anpassade grupper med högst två årskullar per grupp. 5. Klubben har en aktiv rekryteringsplan av barn till verksamheten på nivå Klubben bedriver en aktiv prova på verksamhet i skolorna och andra miljöer. 7. Klubben har en dokumenterad plan* för att stimulera barn på nivå 1 till att fortsätta i verksamheten på nivå Klubben har väl anpassade övningsområden och utrustning till verksamheten på nivå 1. Grönt ljus: Punkt 1, 2, 3, 4 och minst 1 av övriga punkter är genomförda De fyra första punkterna samt den femte ni väljer behöver vara tydliggjorda i ett eller flera dokument. De bifogas till distriktets kontaktperson.

15 svenska golfförbundet 15 Träning för träning Nivå 2: Ålder år 1. Klubben har dokumenterad* målsättning, värdegrund och handlingsplan för verksamheten på nivå 2. Hur väl förankrad är verksamheten på nivå 2 i klubbens styrelse? 2. Klubben bedriver en ålders- och nivåanpassad* gruppverksamhet som stimulerar ungdomarna att satsa på golf som sin idrott. 3. Verksamheten, träning och tävling bygger på golfens utvecklingstrappa* och sker året runt med utbildade ledare/tränare vid både träning och tävling. 4. Klubben har en aktiv rekryterings- och utbildningsplan* för ledare och tränare till verksamhet på nivå 2. För ledare: steg 2. För tränare: godkänd TU. 5. Klubben har en dokumenterad plan* för att stimulera ungdomar på nivå 2 till att fortsätta i verksamheten på nivå Klubben har väl anpassade övningsområden, lokaler och utrustning till verksamheten på nivå Klubben har en aktiv rekryteringsplan av ungdomar till verksamheten på nivå Klubben har ett aktivt samarbete med skolan inom ramarna för egen aktiv rekrytering/idrottslyftet. Grönt ljus: Punkt 1, 2, 3, 4 och minst 1 av övriga punkter är genomförda De fyra första punkterna samt den femte ni väljer behöver vara tydliggjorda i ett eller flera dokument. De bifogas till distriktets kontaktperson.

16 16 svenska golfförbundet Lära att tävla - Träna för tävling Nivå 3: Ålder år 1. Klubben har en dokumenterad* målsättning, värdegrund och handlingsplan för verksamheten på nivå 3 a. Hur väl förankrad är verksamheten på nivå 3 i klubbens styrelse? b. 2. Verksamheten, träning och tävling bygger på golfens utvecklingstrappa* med utbildade ledare/tränare vid både träning och tävling. 3. Klubben bedriver en ålders- och nivåanpassad* året runt träning i grupp som stimulerar ungdomarna att satsa på golf som sin idrott. 4. Klubben har en aktiv rekryterings- och utbildningsplan* för ledare och tränare till verksamhet på nivå 3. För ledare: steg 3. För tränare: relevant vidareutbildning inom PGA, RF, högskola eller annan organisation. 5. Klubben har en dokumenterad plan* för att stimulera och utveckla ungdomar på nivå 3 till att satsa vidare som elitidrottare i golf. 6. Klubben har väl anpassade övningsområden, lokaler och utrustning till verksamheten på nivå Klubben har ett aktivt samarbete med skolan och säkerställer att ungdomarna får en bra idrottsutbildning under sina gymnasiestudier. 8. Klubben har en aktiv rekryteringsplan av ungdomar till verksamheten på nivå 3. Grönt ljus: Punkt 1, 2, 3, 4 och minst 1 av övriga punkter är genomförda De fyra första punkterna samt den femte ni väljer behöver vara tydliggjorda i ett eller flera dokument. De bifogas till distriktets kontaktperson.

17

18 Adress Box 84, Danderyd Besöksadress Kevingestrand 20 Telefon Fax E-post Internet grafisk form: björn andersson foto: stefan Ek, björn andersson tryck:

Junior lyftet. Pengar till klubben med Juniorlyftet! EN MÖJLIGHET ATT UTVECKLA JUNIORVERKSAMHET

Junior lyftet. Pengar till klubben med Juniorlyftet! EN MÖJLIGHET ATT UTVECKLA JUNIORVERKSAMHET Junior lyftet Pengar till klubben med Juniorlyftet! EN MÖJLIGHET ATT UTVECKLA JUNIORVERKSAMHET 2 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 3 Varför väljer barn att idrotta? Att ha kul upplevelsen av

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

Helena Brobeck, ansvarig barn- och ungdomsutbildningar SGF E-mail: helena.brobeck@sgf.golf.se

Helena Brobeck, ansvarig barn- och ungdomsutbildningar SGF E-mail: helena.brobeck@sgf.golf.se SVENSKA GOLFFÖRBUNDET OCH golfens hus v: a 3 h c o 2, 1 g e t Information om S R A D LE G NIN D IL B T U svenska golfförbundet 3 Välkommen till världens roligaste uppdrag! Grattis till möjligheten att

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Lärgruppsplan Orientera för att lära sig träna. att träna 13-16 år

Lärgruppsplan Orientera för att lära sig träna. att träna 13-16 år Lärgruppsplan Orientera för att lära sig träna att träna 13-16 år Orientera för att ha kul Det här är en lärgruppsplan eller en vägledning om man så vill. Tanken med lärgruppsplanen är att den ska vara

Läs mer

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 Anvisningar för barnoch ungdomsidrott Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Träning och tävling... 3 Intention livslångt intresse... 4 Intention allsidighet...

Läs mer

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdoms och juniorverksamhet 1. Vision PITEÅ GOLFKLUBB SKA ERBJUDA DEN BÄSTA BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I KOMMUNEN, ALLA KATEGORIER

Läs mer

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 ARBETSMATERIAL 2018 kvalitet medlemmar alla är välkomna rätt i tiden föryngrad målgrupp företagsidrott Fokus Korpen från ord till ännu mer handling FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 2012

Läs mer

INNEBANDYN VILL. Riktlinjer & värderingar

INNEBANDYN VILL. Riktlinjer & värderingar Innebandy är Ett bevis på nyskapande idrott! Enkelt att utöva! Lätt att lära sig! Billigt och roligt! Underhållande och publikvänligt! Socialt och seriöst! Svenska Innebandyförbundet vill Skapa en stämning

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb

Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb Nulägesanalys Vi i Hammarö GK har två instruktörer som sköter träning och träningsplaneringen har 20 ledare som är med och hjälper till i vår verksamhet

Läs mer

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer

Lärgruppsplan Orientera för att ha kul. att träna upp till 13 år

Lärgruppsplan Orientera för att ha kul. att träna upp till 13 år Lärgruppsplan Orientera för att ha kul att träna upp till 13 år Orientera för att ha kul Det här är en lärgruppsplan eller en vägledning om man så vill. Tanken med lärgruppsplanen är att den ska vara en

Läs mer

UNGDOMSIDROTTSPROGRAMMET Jämtland-Härjedalen

UNGDOMSIDROTTSPROGRAMMET Jämtland-Härjedalen UNGDOMSIDROTTSPROGRAMMET Jämtland-Härjedalen Varför ett ungdomsidrottsprogram (UIP)? UIP bygger på: Faktumet att den fysiska inaktiviteten blir allt mer påtaglig bland ungdomar. Idrotten Vill samt Barnidrottsprogrammet

Läs mer

OMVÄRLDSBEVAKNING AV GOLFUTVECKLING I SYDAFRIKA. Peter Östlund, Johanna Ericsson Samt studenter från RIG Golf Ljungbyhed och RIG Golf Uppsala

OMVÄRLDSBEVAKNING AV GOLFUTVECKLING I SYDAFRIKA. Peter Östlund, Johanna Ericsson Samt studenter från RIG Golf Ljungbyhed och RIG Golf Uppsala OMVÄRLDSBEVAKNING AV GOLFUTVECKLING I SYDAFRIKA Peter Östlund, Johanna Ericsson Samt studenter från RIG Golf Ljungbyhed och RIG Golf Uppsala SAMMANFATTNING Syftet med studien var att kartlägga Sydafrikas

Läs mer

Bidragsmanual april 2013 Golfklubbar i Göteborg, Bohuslän och Dalsland

Bidragsmanual april 2013 Golfklubbar i Göteborg, Bohuslän och Dalsland Bidragsmanual april 2013 Golfklubbar i Göteborg, Bohuslän och Dalsland LOK-STÖD Kommunalt och statligt Tips och exempel En sammankomst kan till exempel vara en golfträning, golftävling, träningsspel på

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsidé Vision Bowlingsporten ska vara framgångsrik, kul, socialt engagerande och tillgänglig för alla. Bowling en sport för alla En idrott alla kan

Läs mer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer 1 Ungdomssektionens Policy, Mål & Riktlinjer Allmänt Ungdomssektionen (US) omfattar killar och tjejer från 6 till 15 år och dess ledare. Som ungdomsledare i GIF har man ett stort ansvar för många barn

Läs mer

MATFORS IF: s. POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12

MATFORS IF: s. POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12 MATFORS IF: s POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12 Innehåll Inledning 3 Kärnvärden 3 Målsättning 4 Riktlinjer 4 Metod 4 Rekrytering 5 Ledarrollen 5 Träning och match 6 Cuper och Träningsläger

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Vinnare i långa loppet

Vinnare i långa loppet Vinnare i långa loppet Tränings- och tävlingslära i Specialidrott a loppet a i Specialidrott jat läsa ämnet Specialidrott i stationsutveckling inom din jag äta? Hur lär jag mig att skilda kapitel som alla

Läs mer

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Vi växer för alla barn Falkenbergs förskoleverksamhet är idag full av nya processer, utveckling och engagemang.

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan Svenska Scoutrådet Utveckla, rekrytera, behålla Framgångsfaktorer Tillsammans Vänligt mottagande Ställ frågan 1 Plattform för medlemsutvecklingsarbete; Utveckla, rekrytera och behålla Detta är Scouternas

Läs mer

Framtidsgruppen 2014-2020

Framtidsgruppen 2014-2020 Framtidsgruppen 2014-2020 Redovisning av framtidsförslagen samt förslag till verksamhetsplan för Skinnarebo Golf & Country Club 1 Det är medlemmarna som är golfklubben Det absolut viktigaste för Skinnarebo

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer