VIKSJÖ GOLFKLUBB Juniorsektionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VIKSJÖ GOLFKLUBB Juniorsektionen"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2011 Innehåll JUNIORSEKTIONEN SEKTIONENS ANSVARSOMRÅDE... 2 IDÉN MED VERKSAMHETEN... 2 MÅL MÅL UNGDOMSRÅDET... 4 INSTRUKTÖRERNA... 4 SEKTIONENS SAMMANSÄTTNING VÄRDEGRUND... 5 GLÄDJE, GEMENSKAP OCH UPPMUNTRAN SKAPAR TRYGGHET Glädje... 5 Gemenskap... 5 Uppmuntran... 5 Trygghet... 5 JUNIORVERKSAMHETEN... 6 FRÅN GOLFKUL TILL ELIT... 6 UTBILDNING FÖR LEDARE... 6 GRÖNT LJUS... 7 KRAV FÖR ATT FÅ GRÖNT LJUS I VERKSAMHETEN... 7 NIVÅER INOM VIKSJÖ GK... 7 GRÖNT LJUS-GRUPP... 7 TRÄNINGSVERKSAMHETEN... 8 TRÄNINGSGRUPPER TRÄNINGSLÄGER... 9 TÄVLINGSVERKSAMHETEN... 9 TÄVLINGAR PÅ KLUBBEN... 9 TÄVLA INDIVIDUELLT OCH I LAG TILLSAMMANS I GRUPPEN... 9 MÖTESKALENDER , Viksjö GK 1 (10) ViGK V-plan JS 2011

2 2011 Sektionens ansvarsområde (JS) inom Viksjö golfklubb (ViGK) ansvarar för all juniorverksamhet, 6-21 år, med fokus på bredd för att få fram en spets. A-juniorer = år (födda ) B-juniorer/Knattar = 8-11 år (födda ) C-juniorer/Golfkul = 6-7 år (födda ) Genomförande av denna verksamhetsplan förutsätter full bemanning i sektionen och tillgång till klubbens instruktörer. Idén med verksamheten Att kunna vara en idrottare i golf. På ViGK är golf en idrott där vi vill arbeta tillsammans för att skapa glöd i klubben med hjälp av glädje, gemenskap och uppmuntran som leder till ständig utveckling och nya utmaningar. Idén med verksamheten är att juniorerna inom ViGK skall tas om hand på ett sätt som stimulerar till fortsatt deltagande i klubbens verksamhet. De som önskar skall ges möjlighet att utvecklas till skickliga och välutbildade golfspelare. Juniorer som deltar i träningsverksamheten skall få goda kunskaper i golfteknik, golfspelets grunder samt utbildning i golfspelets regler, etikett och traditioner. Deltagarna skall ges möjlighet till träning och tävling samt kunna få spel- och tävlingserfarenhet under ledning av instruktörer. Detta skall leda till att de flesta blir bättre golfspelare. Samtliga deltagare i sektionens aktiviteter skall ha kul tillsammans samt kunna utvecklas till den nivå av golfspelare de själv önskar. JS skall arbeta för att juniorer inom klubben är aktiva. JS skall även verka för att fler tävlar, även utanför Viksjö GK. JS skall arbeta med att knyta upp fler sponsorer till juniorverksamheten. Mål 2011 Erhålla Grönt Ljus för nivå 1 och 2 (beskrivs på sidan 7). Utveckla klubbens tävlingsverksamhet för juniorer där alla juniorer i träning med handicap 36 eller lägre ska delta vid minst ett tillfälle. 8 tävlingar är planerade fördelat över säsongen. Minst 25 % av klubbens ca 430 juniormedlemmar skall engageras i klubbens träningsverksamhet. Minst 50 % av de A-juniorer som tränar skall också tävla i klubbens tävlingar eller i tävlingar utanför klubben. Vill ha Stockholms bästa JMI-tävling, Viksjö Junior Open. Skandia 2G ska genomföras med gott deltagande. Genomföra minst två KM för flickor och tre KM för pojkar., Viksjö GK 2 (10) ViGK V-plan JS 2011

3 ViGK skall vara representerade på distrikt-, regional-, riks- och elitnivå på Skandia Tour under säsongen. Fysträning tillgänglig för alla A-juniorer under vintern. Golfträning tillgänglig för alla A- och B-juniorer under vintern. Rekrytera nya ledare så att vi har fulla ledarteam inom A-, B- respektive C-juniorgrupper. Ha minst en ledare (förälder) per träningsgrupp samt utbildade knattecoacher. Genomföra ledarutbildningarna Steg 1 och Steg 2. Utveckla aktiviteterna i juniorhuset med bl.a. fysträning på övervåningen. Fortsätta att utveckla Juniorverksamhetens del av klubbens hemsida, bl.a. med en kalender som uppdateras veckovis. Ha utbildade ledare i ledarskapsutbildning steg 3. Ha utbildade ledare i första hjälpen. Mål Minst 50 % av klubbens juniormedlemmar skall engageras i klubbens träningsverksamhet. Minst 75 % av de A-juniorer som tränar skall också tävla regelbundet i klubbens tävlingar eller i tävlingar utanför klubben. ViGK skall vara representerade på distrikt-, regional-, riks- och elitnivå på Skandia Tour under säsongen. Topplaceringar inom varje nivå. Ha en rullande organisation för juniorverksamheten vilket innebär att successionen av ideella ledare hanteras fortlöpande med tydliga ansvarsfördelningar. Detta säkrar kontinuitet i verksamheten vad gäller utbildning av nya ledare under försäsong och därefter genomförande av tränings- och tävlingsverksamheten under säsong och vinter. Allt ska fortlöpa oavsett om Lisa och Per som anställda tränare skulle sluta på klubben. Ha en väl fungerande stab av ledare (anhöriga) för de äldre A-juniorerna (12-21 år). Etablera vinterträning för samtliga juniorer, A, B och C, mellan 6 och 21 år. Juniortävlingar är etablerade att hållas varje vecka under vår och höst med många startande juniorer varje vecka. Juniorhuset ska ha en bra träningslokal med enklare gym- och träningsutrustning. Snitslade löparrundor ska starta i anslutning till juniorhuset. s hemsida ska vara den primära informationskanalen där anhöriga och juniorer hittar all information. Mail kan användas för att upplysa om att det finns ny viktig information på hemsidan., Viksjö GK 3 (10) ViGK V-plan JS 2011

4 Finansiering Juniorverksamheten finansieras till större delen av de aktiva själva samt deras föräldrar genom direkta avgifter för aktiviteter. Övrig finansiering kommer från klubben, supporterklubben, sponsorer samt kommunala och statliga bidrag. Sponsorerna stöttar med pengar, produkter och tjänster som verksamheten har behov av. Exempel på detta är priser, kläder, utrustning som träningsbollar, etc. Ungdomsrådet Syftet med ungdomsrådet (2-4 juniorer) är att aktivt bidra till en förbättrad ungdomsverksamhet. Ungdomsrådet ska fungera som en länk mellan de aktiva juniorerna och JS. Instruktörerna Klubbens instruktörer och utbildningsansvarige spelar en viktig roll i utvecklingen av juniorverksamheten. Klubbens juniorer behöver professionella instruktörer på deras väg mot välutbildade golfare. Detta gäller både de som satsar på elitspel och de som fortsätter som motionsgolfare i vuxen åldern. Sektionens sammansättning 2011 Rollbeskrivning: Ordförande Sekreterare Tävlingsansvarig Kontaktperson mot ES Sponsorbidrag Ledare träningsgrupp, Utveckla tjejverksamheten Utbildning & Utveckling Juniorrepresentant Juniorrepresentant Ledamöter, ordinarie: Jens Samuelsson Lotta Manntz Torgny Stolt Håkan Manntz Jan Rundlöf Elisabeth Claeson Petra Lindström Patric Sundmark Amanda Bengtsson Arbetsområde: Instruktör/tränare Instruktör/tränare Ledamöter, adjungerade: Lisa Westman Per Johansson, Viksjö GK 4 (10) ViGK V-plan JS 2011

5 Värdegrund s formulering av värdegrund för juniorverksamheten inom Viksjö GK lyder: Glädje, Gemenskap och Uppmuntran skapar Trygghet. Vår värdegrund sätter prägel på vår verksamhet. Den är ett stöd och en ledstjärna för alla i verksamheten; tränare, ledare, juniorer och föräldrar. I alla situationer och beslut är det värdegrunden vi utgår ifrån. Glädje Glädje är grunden i klubbens juniorverksamhet. Glädjen kommer från att få vara tillsammans och utvecklas inom och genom golfen. Vi tränar och spelar golf för att vi själva har valt det och för att vi tycker att det är roligt. Vi finner glädje över att kunna göra detta tillsammans. Gemenskap Det är viktigt att alla; juniorer, ledare, tränare, coacher och föräldrar känner sig hemma och välkomna på klubben. Alla är viktiga, alla är värda lika mycket uppmärksamhet. Alla är unika, vilket innebär att alla är olika. Detta är något vi accepterar, finner spännande och gläds över. Gruppindelning sker i första hand efter ålder och det är en självklarhet att kompisar får vara tillsammans. Uppmuntran Vi uppmuntrar juniorerna att testa gränser, låter dem skaffa erfarenhet genom att prova. Att försöka är det viktigaste. Vi ställer krav på dem, att alltid försöka och att alltid göra sitt bästa. Har de gjort detta har de inget skämmas för, inte heller något att bli arg, ledsen eller besviken över. De har gjort sitt bästa och ingen vare sig de själva eller någon annan har rätt att kräva mer. Genom att fokusera på och berömma försöket tror vi att resultatet på lång sikt blir bättre än om vi istället fokuserade på resultatet. Trygghet Glädje, gemenskap och uppmuntran skapar trygghet. Den som känner trygghet, har stora möjligheter att utvecklas som golfare men också som människa. Trygghet ger alla möjlighet att utvecklas i sin egen takt. Trygghet ger mod och nyfikenhet att våga prova nya idéer och metoder, att våga prova och att gå sina egna vägar. Trygghet innebär att alla på klubben känner att de är respekterade och uppskattade oavsett hur många slag de behöver för att spela 18 hål. Vi ser golfen som en utmärkt väg för junioren att växa upp till att bli en vuxen ansvarstagande medmänniska. Vår målsättning Att kunna vara en idrottare i golf! Med en träningsverksamhet året runt i progression ska vi stödja barn och ungdomars utveckling från golfkul till knatte mot elit. Vidare med Utmaning & Utveckling. Vi ska ha Glöd i klubben., Viksjö GK 5 (10) ViGK V-plan JS 2011

6 Juniorverksamheten Från Golfkul till Elit Juniorverksamheten på Viksjö GK omfattar alla juniorer mellan 6 och 21 år. Verksamheten skall vara bred och tillgodose alla juniorers behov, både juniorelitspelare och motionärsspelare. Alla juniorer i Viksjö GK skall ges samma möjlighet till att delta i klubbens aktiviteter. Det är JS ansvar att se till att alla juniorer delges aktuell information. Det sociala värdet i juniorverksamheten skall tas om hand och stärkas. Möjligheten till uppspel för grönt kort skall erbjudas nya juniorer. Juniorverksamheten skall verka för att fler juniorer fortsätter som elitspelare även som seniorer. skall också verka för att juniorer blir ledare eller funktionärer inom klubben (t.ex. knattecoacher, gruppledare, klubbdomare eller JS ledamot). Utbildning för ledare För att kunna erbjuda träningsverksamhet till alla juniorer inom klubben (medlemmar och köande) behövs ett antal ideella ledare både föräldrar och juniorer. Ledarna får löpande utbildning genom studiecirklar för att hela tiden kunna möta behovet och med bibehållen kvalitet. SGF:s utbildningar Steg 1 och Steg 2 erbjuds de ledare som är intresserade under våren Några av klubbens äldre och erfarna juniorer fungerar som Knattecoacher och är ansvariga för genomförandet av knatteträningen. All träning planeras tillsammans med klubbens instruktörer., Viksjö GK 6 (10) ViGK V-plan JS 2011

7 Grönt Ljus Grönt Ljus i Juniorverksamheten är en utvecklings- och organisationsplan för golfklubbens juniorverksamhet. Det är en kartläggning av klubbens egna resurser och arbetssätt som visar vilken verksamhet klubben erbjuder idag, men som också ger uppslag till var kraften bör läggas ifall man vill utveckla sin verksamhet. För att ha en bra verksamhet över tid behöver klubben ständigt jobba aktivt med att rekrytera, stimulera, behålla & utveckla barn och ungdomar. Grönt Ljus ger klubben möjligheten att arbeta mer professionellt och målmedvetet med juniorverksamheten. Verksamheten blir konkurrenskraftig gentemot andra idrotter. Verksamhetens goda rykte är ett starkt varumärke för klubben. Svenska Golfförbundet och distriktsförbunden har tillsammans tagit fram detta ramverk för vilka huvudsakliga faktorer som krävs för att som golfklubb kunna bedriva en bra juniorverksamhet på tre olika nivåer: Nivå 1 Barn 6-12 år. Start, roliga grunder och lära att träna. Nivå 2 Ungdomar år. Träning för träning. Nivå 3 Elitsatsande juniorer år. Lära att tävla Träna för tävling. Krav för att få Grönt Ljus i verksamheten Vara juniorcertifierad golfanläggning uppfyllt, förnyat silvercertifikat Verksamhetsplan på 1 år och för 3-5 år uppfylls i denna verksamhetsplan. I verksamhetsplanen ska det framgå vilka nivåer inom Grönt Ljus vi vill ha Grönt Ljus för framgår i denna verksamhetsplan. Verksamhetsplanen ska vara godkänd och kontinuerligt följas upp av klubbens styrelse godkänns av styrelsen i februari 2011 och följs kontinuerligt upp av styrelsen. Nivåer inom Viksjö GK Arbetet med Grönt Ljus inom Viksjö GK påbörjades 2009 då ambitionsnivån bestämdes till att vi vill ha Grönt Ljus för nivåerna 1 och 2 under Bedömningen är att kraven för nivå 1 och 2 redan är uppnådda. Kartlagda områden att arbeta vidare med inom nivåerna 1 och 2 kommer att utvecklas under 2011 för att ha Grönt Ljus på dessa nivåer med god marginal. Under 2011 är målet för nivå 3 att i princip nå kraven för att erhålla Grönt Ljus för denna nivå. Dock är målsättningen att först under 2012 ha uppnått kraven för Grönt Ljus på nivå 3 med god marginal. Grönt Ljus-grupp Arbetsgruppen för Grönt Ljus kommer under 2011 att bestå av: Lisa Westman, tränare Jens Samuelsson, ordförande juniorsektionen Elisabeth Claeson, ledamot juniorsektionen Jonas Samuelsson, styrelseledamot Viksjö GK och ordförande idrottskommittén, Viksjö GK 7 (10) ViGK V-plan JS 2011

8 Träningsverksamheten Juniorträningen för A-juniorerna (12-21 år) planeras och genomförs av klubbens instruktörer. Schema, innehåll samt omfattning diskuteras med JS. Dagläger för varje träningsgrupp arrangeras under sommaren. För klubbens egna juniorer planeras träningsgrupper med 8-12 deltagare för alla intresserade juniorer. I snitt tränar grupperna 1-3 timmar per vecka. För köande juniorer med speciella kriterier erbjuds träning i mån av tid av instruktörerna. Minst en ledare bör finnas för varje träningsgrupp. Ledarens uppgift är att: Hjälpa till med praktiska saker vid träning. Hålla i vissa träningsmoment planerade av instruktörerna. Arrangera skjuts till och från tävlingar. Informera om aktuella tävlingar och hur tävlingsanmälan går till. Arrangera spel på banan med olika spelövningar. Spelövningarna sätts upp av instruktörerna och/eller gruppledarna. Organisera lagtävlingarna Lilla Stockholmsligan alt. Tjejligan samt fungera som lagledare. JS erbjuder knatteträning för B-juniorerna (8-11 år) på under 5 veckor på våren. På hösten erbjuds träning under 7 veckor. Äldre utbildade juniorer eller elitspelare kommer att agera som coacher för grupperna. Bonusträning erbjuds under fredagskvällar samma veckor under våren och hösten. Ambitionen är att spela på 9-hålsbanan vid dessa bonusträningar vilka leds av anhöriga/föräldrar. Dagläger för knattarna arrangeras under sommaren. Golfkulträning i roliga former för dem minska C-juniorerna (6-7 år) erbjuds en gång i veckan under vår (5 ggr) och höst (6 ggr). Denna träning leds av anhöriga/föräldrar. Vinterträning erbjuds från oktober till april för A- och B-juniorer. Golfträning för klubbens yngre B-juniorer mellan 8 och 11 år och både golf- och fysträning för klubbens A-juniorer från 12 år. Klubbens C-juniorer mellan 6 och 7 år erbjuds ingen vinterträning. Träningsgrupper 2011 Golfkul (C-juniorer), 6-7 år (födda ), leds av anhöriga/föräldrar som har varit med på JS studiecirklar samt minst en ledare per team som har genomgått Golfens ledarutbildning steg 1. Vårträning en gång i veckan på onsdagar, torsdagar eller fredagar kl v och höstträning v Avslutning med dagläger 19 september. Knatteträning (B-juniorer), 8-11 år (födda ), leds av elitjuniorer tillsammans med föräldrar. De flesta har gått Golfens ledarutbildning steg 1 och vissa även steg 2. Bonusledarna, anhöriga/föräldrar, har varit med på JS studiecirklar, flera har även genomgått Golfens ledarutbildning steg 1. Vårträning v och höstträning v med ett pass måndag eller tisdag kl Spelträning/tävling på fredagskvällar samma veckor för de som vill träna lite mer. Juniorträning (A-juniorer), år (födda ), leds av klubbens instruktörer tillsammans med coacher och juniorerna får välja att träna en eller två dagar i veckan under sommaren. Uttagna tävlingsjuniorer tränar tre gånger i veckan året runt. Vårträningen är v och höstträningen v under måndagar, tisdagar, onsdagar och torsdagar. Även heldagsträningar tillkommer under v I varje grupp finns en hjälpcoach som genomgått (tävlingsjuniorer) steg 2. Krav på att vara medlem i ViGK eller Järfälla GK för att få vara med på A-juniorträning., Viksjö GK 8 (10) ViGK V-plan JS 2011

9 Träningsläger Följande träningsläger planeras: Ett läger för klubbens A-juniorer under våren. Ett spelläger för tävlingsjuniorerna under sommaren. Ett sommarläger för B-juniorer/knattar veckan efter midsommar, vecka 26. Ett sommarläger för A-juniorer måndag onsdag vecka 24. Ett spelläger för tjejgrupperna under sommaren. Tävlingsverksamheten Tävlingar på klubben Tävlingsverksamheten inom Viksjö GK har två funktioner. För det första ge möjlighet för de juniorer som vill tävla lokalt att göra detta. För det andra att i viss mån koppla tävlingsspelet till utbildning av regler, vett och etikett, speltempo, mm. Aktiviteter i samband med tävlingar för att skapa större gemenskap mellan spelare och andra klubbar skall genomföras. Andra klubbar skall också om möjligt bjudas in till samtliga klubbtävlingar. JS planerar att arrangera följande tävlingar under året: Vårmönstring Viksjö Junior Open 2011 den 4 juni (JMI-tävling, ingår i Stockholmstouren, 36 hål) Skandia Cup, klubbkval och gruppkval Skandia Tour Regional (36 hål) KM F12, P12, F16, P16, D21, H21 Supportermästerskapet (ES bistår med uppskattade inslag) Juniorernas avslutning GoreTex PGA Junior ProAm Tävla individuellt och i lag tillsammans i gruppen Juniorer Elit Pojkar/Flickor: Skandia Tour Regional, Riks eller Elit Stockholmstouren (JMI) Juniortävlingar på klubben Juniorer Utveckling Pojkar: Lilla Stockholmsligan Skandia Tour Regional Juniortävlingar i distriktet och på klubben Juniorer Utveckling Flickor: Tjejligan, Viksjö GK 9 (10) ViGK V-plan JS 2011

10 Möteskalender 2011 Juniortävlingar i distriktet och på klubben Skandia Tour Distrikt och Regional Golfsäsongen pågår från april till och med oktober och då genomförs säsongens aktivitets- och tävlingsprogram. Vinterträning pågår varje säsong från oktober till och med april (golf- och fysträning). Månad Januari Februari Aktiviteter JS-möte (tisdag kl 18:30 i juniorhuset) Upprätta verksamhetsberättelse för föregående år Se över verksamhetsplan för 2011 JS-möte (tisdag kl 18:30 i klubbhuset) Arbeta med aktivitets- och tävlingsprogrammet utifrån verksamhetsplanen Förslag till juniormeny i restaurangen samt prissättning Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December JS-möte (tisdag kl 18:30 i klubbhuset) Planering inför vårens tävlingar, fördelning av tävlingsansvaret Information till befintliga sponsorer, hitta nya JS-möte (tisdag kl 18:30 i klubbhuset) Allmän avstämning inför säsongen Informationsmöte för juniorerna. JS-möte (tisdag kl 18:30 i klubbhuset) Träning och tävlingsprogram genomförs JS-möte (tisdag kl 18:30 i klubbhuset) Träning och tävlingsprogram genomförs Inget möte JS-möte (tisdag kl 18:30 i klubbhuset) Översyn av verksamheten Arbete med budget och den övergripande verksamhetsplanen för nästa år JS-möte (tisdag kl 18:30 i klubbhuset) Utvärdera årets verksamhet, specificera mål och verksamhetsplan för nästa år Se över sektionens sammansättning nästa år Planera vinterträning och läger nästkommande år Inget möte JS-möte (tisdag kl 18:30 i klubbhuset) Rekommendera eventuellt talangintag för kommande år Avslutningsmöte Inget möte men julbord med övriga kommittéer/sektioner Ledare för de olika träningsgrupperna skall ha kontinuerliga möten med instruktörerna för att planera träning och tävling för respektive grupp., Viksjö GK 10 (10) ViGK V-plan JS 2011

Verksamhet och Målsättningar juniorer Lidingö GK. 1. Mål

Verksamhet och Målsättningar juniorer Lidingö GK. 1. Mål Verksamhet och Målsättningar juniorer Lidingö GK 1. Mål 2. Organisation 3. Indelning träningsgrupper 4. Professionell träning 5. Rekrytera, utveckla och behålla ledare 6. Lidingös lilla gröna 7. Duktiga

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32. Huvudstadens Golfklubb. Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32. Huvudstadens Golfklubb. Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32 Huvudstadens Golfklubb Verksamhetsplan 2014 131209 Sida 2 av 32 Huvudstadens Golfklubb övergripande verksamhetsplan 2014 Denna inledande del är en sammanfattning av övriga verksamhetsplaner.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Sidan 1 av 11 Verksamhetsplan för 2015 I styrelsen hittar ni: Siw Ölmheden, Ordförande Stefan Arnesson, Vice ordförande Anders Jarl, Sekreterare Joacim Björklund, ledamot Jens Bohm,

Läs mer

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdoms och juniorverksamhet 1. Vision PITEÅ GOLFKLUBB SKA ERBJUDA DEN BÄSTA BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I KOMMUNEN, ALLA KATEGORIER

Läs mer

GRÖNT LJUS JUNIORVERKSAMHET SOM GER RESULTAT. Golfdistriktsförbunden. Golfklubb, styrelse, junior- och elitkommitté, ledare och tränare

GRÖNT LJUS JUNIORVERKSAMHET SOM GER RESULTAT. Golfdistriktsförbunden. Golfklubb, styrelse, junior- och elitkommitté, ledare och tränare Golfklubb, styrelse, junior- och elitkommitté, ledare och tränare GRÖNT LJUS juniorverksamhet som ger resultat. JUNIORVERKSAMHET SOM GER RESULTAT Golfdistriktsförbunden 2 svenska golfförbundet Fakta Grönt

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb

Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb Nulägesanalys Vi i Hammarö GK har två instruktörer som sköter träning och träningsplaneringen har 20 ledare som är med och hjälper till i vår verksamhet

Läs mer

Styrdokument Junior- och elitverksamhet. Woodlands Golfklubb

Styrdokument Junior- och elitverksamhet. Woodlands Golfklubb Styrdokument Junior- och elitverksamhet Woodlands Golfklubb Upprättat av Junior- och Elitkommittén Reviderat 2012-03- 07 Godkänt av styrelsen i Woodlands Golfklubb 2012-03- 07 Syfte Syftet med detta dokument

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Djursholms GK

Verksamhetsplan 2015. Djursholms GK Verksamhetsplan 2015 Djursholms GK Juniorverksamheten Vision Det skall vara lätt och roligt att komma till och vistas på klubben, banorna och träningsområden. DGK skall alltid vara ett lockande fritidsalternativ

Läs mer

Verksamhetsplan Elit- och Juniorkommittén Botkyrka GK 2015. Inledning.

Verksamhetsplan Elit- och Juniorkommittén Botkyrka GK 2015. Inledning. Verksamhetsplan Elit- och Juniorkommittén Botkyrka GK 2015 Inledning. Verksamhetsplanen är skriven för att tydliggöra klubbens juniorverksamhet som tillsammans med elitverksamheten utgör Elit- och Juniorkommitténs

Läs mer

Huvudstadens Golfklubb. Programförklaring 2014-2016

Huvudstadens Golfklubb. Programförklaring 2014-2016 Huvudstadens Golfklubb Revidering fastställd på årsmötet 141208 Programförklaring 2014-2016 Värderingar Vision Verksamhetsidé Övergripande mål Värderingar Huvudstadens Golfklubb står för följande fem värderingar

Läs mer

Välkomna till Valldas juniorträning 2015

Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till ett nytt golfår på Vallda Golf & Country Club och tack för ert engagemang under 2014! Det är fantastiskt roligt att få vara en del av Valldas juniorverksamhet

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 Led motiv 3G klubben Golf, Glädje och Gemenskap. Detta är ledmotivet i verksamheten för ledare och juniorer. Golfen skall alltid stå i fokus vi skall premiera

Läs mer

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun.

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun. Verksamhetsplan och Budget 2015 FÖRENINGSGEMENSAMT Inledning Föreningens verksamhetsplan och budget utformas i enlighet med framtagen policy och riktlinjer. Verksamhetsplanerna beskriver vilka mål föreningen

Läs mer

Framtidsgruppen 2014-2020

Framtidsgruppen 2014-2020 Framtidsgruppen 2014-2020 Redovisning av framtidsförslagen samt förslag till verksamhetsplan för Skinnarebo Golf & Country Club 1 Det är medlemmarna som är golfklubben Det absolut viktigaste för Skinnarebo

Läs mer

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun.

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun. Verksamhetsplan och Budget 2014 FÖRENINGSGEMENSAMT Inledning Föreningens verksamhetsplan och budget utformas i enlighet med framtagen policy och riktlinjer. Verksamhetsplanerna beskriver vilka mål föreningen

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

UTREDNING NYBÖRJARUTBILDNINGEN 2007

UTREDNING NYBÖRJARUTBILDNINGEN 2007 UTREDNING NYBÖRJARUTBILDNINGEN 2007 Innehållsförteckning Sid Inledning..3 Sammanfattning och förslag 4 Bakgrund/Direktiv...6 Nybörjarutbildningen modell 2004.....7 Kapitel 1: Översyn av innehållet i dagens

Läs mer

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 (Revideras 2013) INNEHÅLLSFÖRTECKNING GOLF ÄR IDROTT! Inledning... 3 Bakgrund

Läs mer

BOKBLADET. VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte. Limhamns Folkets hus

BOKBLADET. VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte. Limhamns Folkets hus BOKBLADET Nummer 3 2011 VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB 1 december 2011, kl. 18.00 Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte Limhamns Folkets hus För styrelsen:

Läs mer

AIK Ungdomsfotboll 2008

AIK Ungdomsfotboll 2008 AIK Ungdomsfotboll 2008 (071113) Verksamhetsplan 1 INNEHÅLL AIK-stilen 3 AIK Ungdomsfotboll Inför 2008 4 Vision och verksamhetsidé 6 Organisation 7 Mötesordning 10 Information 13 Ekonomi 14 A-lags-arrangemang

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Sida 1 av 19

Verksamhetsberättelse 2014 Sida 1 av 19 Sida 1 av 19 Sammanfattning Under 2014 fortsatte glädjande antalet medlemmar att öka. På samma sätt ökade också antalet banor genom Unipeg. Det som framkom redan i vår undersökning 2013 är att vi har överlägset

Läs mer

Klubb Utbildning för Ledare

Klubb Utbildning för Ledare Klubb Utbildning för Ledare SBTF UTBILDNING NIVÅ BAS Utbildningsmaterial från Svenska Bordtennisförbundets ungdom- och utbildningskommitté www.svenskbordtennis.com INNEHÅLL 05 LEDARSKAP Barn- och ungdomsledarskap

Läs mer

En golfares dröm. Varmt välkommen till klubben!

En golfares dröm. Varmt välkommen till klubben! Till Umeå Golfklubb är alla välkomna. Här finns en plats för dig, oavsett om du är elitspelare eller nybörjare och våra medlemmar är från fem till 94 år. Det är aldrig för sent att börja, eller börja om.

Läs mer

Junior lyftet. Pengar till klubben med Juniorlyftet! EN MÖJLIGHET ATT UTVECKLA JUNIORVERKSAMHET

Junior lyftet. Pengar till klubben med Juniorlyftet! EN MÖJLIGHET ATT UTVECKLA JUNIORVERKSAMHET Junior lyftet Pengar till klubben med Juniorlyftet! EN MÖJLIGHET ATT UTVECKLA JUNIORVERKSAMHET 2 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 3 Varför väljer barn att idrotta? Att ha kul upplevelsen av

Läs mer

Handlingsplan 2012-2014

Handlingsplan 2012-2014 Handlingsplan 2012-2014 Till medlemmarna i Wermdö Golf & Country Club. Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 3 april 2012. Till den 1 februari 2012 vill vi gärna ha synpunkter på Handlingsplan 2012-2014

Läs mer

Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte. Vallda G&CC 2011-01-23

Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte. Vallda G&CC 2011-01-23 Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte Vallda G&CC 2011-01-23 Agenda 1. Pågående aktiviteter 2. Vallda Golf Junior- och Elitklubb 3. Juniorverksamheten 2011 4. Tävling 5. Vägen mot officiellt hcp 6. Samarbete

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN UNGDOM

UTBILDNINGSPLAN UNGDOM UTBILDNINGSPLAN UNGDOM - MER ÄN EN KLUBB värdegrunder Vi ska skapa förutsättningar för utveckling och glädje hos våra medlemmar Vi tar avstånd från all form av rasism, mobbning, våld och droger - MER ÄN

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR. VÄSTERVIKS NYA GOLFKLUBB www.vasterviksgolf.se

ÅRSMÖTESHANDLINGAR. VÄSTERVIKS NYA GOLFKLUBB www.vasterviksgolf.se ÅRSMÖTESHANDLINGAR VÄSTERVIKS NYA GOLFKLUBB www.vasterviksgolf.se VERKSAMHETSÅRET 2009 Västerviks Nya Golfklubb Organisationsnummer: 83 36 00-885 Årsredovisning verksamhetsåret 2009-01-01 2009-12-31 Verksamhets-

Läs mer