VIKSJÖ GOLFKLUBB Juniorsektionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VIKSJÖ GOLFKLUBB Juniorsektionen"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2011 Innehåll JUNIORSEKTIONEN SEKTIONENS ANSVARSOMRÅDE... 2 IDÉN MED VERKSAMHETEN... 2 MÅL MÅL UNGDOMSRÅDET... 4 INSTRUKTÖRERNA... 4 SEKTIONENS SAMMANSÄTTNING VÄRDEGRUND... 5 GLÄDJE, GEMENSKAP OCH UPPMUNTRAN SKAPAR TRYGGHET Glädje... 5 Gemenskap... 5 Uppmuntran... 5 Trygghet... 5 JUNIORVERKSAMHETEN... 6 FRÅN GOLFKUL TILL ELIT... 6 UTBILDNING FÖR LEDARE... 6 GRÖNT LJUS... 7 KRAV FÖR ATT FÅ GRÖNT LJUS I VERKSAMHETEN... 7 NIVÅER INOM VIKSJÖ GK... 7 GRÖNT LJUS-GRUPP... 7 TRÄNINGSVERKSAMHETEN... 8 TRÄNINGSGRUPPER TRÄNINGSLÄGER... 9 TÄVLINGSVERKSAMHETEN... 9 TÄVLINGAR PÅ KLUBBEN... 9 TÄVLA INDIVIDUELLT OCH I LAG TILLSAMMANS I GRUPPEN... 9 MÖTESKALENDER , Viksjö GK 1 (10) ViGK V-plan JS 2011

2 2011 Sektionens ansvarsområde (JS) inom Viksjö golfklubb (ViGK) ansvarar för all juniorverksamhet, 6-21 år, med fokus på bredd för att få fram en spets. A-juniorer = år (födda ) B-juniorer/Knattar = 8-11 år (födda ) C-juniorer/Golfkul = 6-7 år (födda ) Genomförande av denna verksamhetsplan förutsätter full bemanning i sektionen och tillgång till klubbens instruktörer. Idén med verksamheten Att kunna vara en idrottare i golf. På ViGK är golf en idrott där vi vill arbeta tillsammans för att skapa glöd i klubben med hjälp av glädje, gemenskap och uppmuntran som leder till ständig utveckling och nya utmaningar. Idén med verksamheten är att juniorerna inom ViGK skall tas om hand på ett sätt som stimulerar till fortsatt deltagande i klubbens verksamhet. De som önskar skall ges möjlighet att utvecklas till skickliga och välutbildade golfspelare. Juniorer som deltar i träningsverksamheten skall få goda kunskaper i golfteknik, golfspelets grunder samt utbildning i golfspelets regler, etikett och traditioner. Deltagarna skall ges möjlighet till träning och tävling samt kunna få spel- och tävlingserfarenhet under ledning av instruktörer. Detta skall leda till att de flesta blir bättre golfspelare. Samtliga deltagare i sektionens aktiviteter skall ha kul tillsammans samt kunna utvecklas till den nivå av golfspelare de själv önskar. JS skall arbeta för att juniorer inom klubben är aktiva. JS skall även verka för att fler tävlar, även utanför Viksjö GK. JS skall arbeta med att knyta upp fler sponsorer till juniorverksamheten. Mål 2011 Erhålla Grönt Ljus för nivå 1 och 2 (beskrivs på sidan 7). Utveckla klubbens tävlingsverksamhet för juniorer där alla juniorer i träning med handicap 36 eller lägre ska delta vid minst ett tillfälle. 8 tävlingar är planerade fördelat över säsongen. Minst 25 % av klubbens ca 430 juniormedlemmar skall engageras i klubbens träningsverksamhet. Minst 50 % av de A-juniorer som tränar skall också tävla i klubbens tävlingar eller i tävlingar utanför klubben. Vill ha Stockholms bästa JMI-tävling, Viksjö Junior Open. Skandia 2G ska genomföras med gott deltagande. Genomföra minst två KM för flickor och tre KM för pojkar., Viksjö GK 2 (10) ViGK V-plan JS 2011

3 ViGK skall vara representerade på distrikt-, regional-, riks- och elitnivå på Skandia Tour under säsongen. Fysträning tillgänglig för alla A-juniorer under vintern. Golfträning tillgänglig för alla A- och B-juniorer under vintern. Rekrytera nya ledare så att vi har fulla ledarteam inom A-, B- respektive C-juniorgrupper. Ha minst en ledare (förälder) per träningsgrupp samt utbildade knattecoacher. Genomföra ledarutbildningarna Steg 1 och Steg 2. Utveckla aktiviteterna i juniorhuset med bl.a. fysträning på övervåningen. Fortsätta att utveckla Juniorverksamhetens del av klubbens hemsida, bl.a. med en kalender som uppdateras veckovis. Ha utbildade ledare i ledarskapsutbildning steg 3. Ha utbildade ledare i första hjälpen. Mål Minst 50 % av klubbens juniormedlemmar skall engageras i klubbens träningsverksamhet. Minst 75 % av de A-juniorer som tränar skall också tävla regelbundet i klubbens tävlingar eller i tävlingar utanför klubben. ViGK skall vara representerade på distrikt-, regional-, riks- och elitnivå på Skandia Tour under säsongen. Topplaceringar inom varje nivå. Ha en rullande organisation för juniorverksamheten vilket innebär att successionen av ideella ledare hanteras fortlöpande med tydliga ansvarsfördelningar. Detta säkrar kontinuitet i verksamheten vad gäller utbildning av nya ledare under försäsong och därefter genomförande av tränings- och tävlingsverksamheten under säsong och vinter. Allt ska fortlöpa oavsett om Lisa och Per som anställda tränare skulle sluta på klubben. Ha en väl fungerande stab av ledare (anhöriga) för de äldre A-juniorerna (12-21 år). Etablera vinterträning för samtliga juniorer, A, B och C, mellan 6 och 21 år. Juniortävlingar är etablerade att hållas varje vecka under vår och höst med många startande juniorer varje vecka. Juniorhuset ska ha en bra träningslokal med enklare gym- och träningsutrustning. Snitslade löparrundor ska starta i anslutning till juniorhuset. s hemsida ska vara den primära informationskanalen där anhöriga och juniorer hittar all information. Mail kan användas för att upplysa om att det finns ny viktig information på hemsidan., Viksjö GK 3 (10) ViGK V-plan JS 2011

4 Finansiering Juniorverksamheten finansieras till större delen av de aktiva själva samt deras föräldrar genom direkta avgifter för aktiviteter. Övrig finansiering kommer från klubben, supporterklubben, sponsorer samt kommunala och statliga bidrag. Sponsorerna stöttar med pengar, produkter och tjänster som verksamheten har behov av. Exempel på detta är priser, kläder, utrustning som träningsbollar, etc. Ungdomsrådet Syftet med ungdomsrådet (2-4 juniorer) är att aktivt bidra till en förbättrad ungdomsverksamhet. Ungdomsrådet ska fungera som en länk mellan de aktiva juniorerna och JS. Instruktörerna Klubbens instruktörer och utbildningsansvarige spelar en viktig roll i utvecklingen av juniorverksamheten. Klubbens juniorer behöver professionella instruktörer på deras väg mot välutbildade golfare. Detta gäller både de som satsar på elitspel och de som fortsätter som motionsgolfare i vuxen åldern. Sektionens sammansättning 2011 Rollbeskrivning: Ordförande Sekreterare Tävlingsansvarig Kontaktperson mot ES Sponsorbidrag Ledare träningsgrupp, Utveckla tjejverksamheten Utbildning & Utveckling Juniorrepresentant Juniorrepresentant Ledamöter, ordinarie: Jens Samuelsson Lotta Manntz Torgny Stolt Håkan Manntz Jan Rundlöf Elisabeth Claeson Petra Lindström Patric Sundmark Amanda Bengtsson Arbetsområde: Instruktör/tränare Instruktör/tränare Ledamöter, adjungerade: Lisa Westman Per Johansson, Viksjö GK 4 (10) ViGK V-plan JS 2011

5 Värdegrund s formulering av värdegrund för juniorverksamheten inom Viksjö GK lyder: Glädje, Gemenskap och Uppmuntran skapar Trygghet. Vår värdegrund sätter prägel på vår verksamhet. Den är ett stöd och en ledstjärna för alla i verksamheten; tränare, ledare, juniorer och föräldrar. I alla situationer och beslut är det värdegrunden vi utgår ifrån. Glädje Glädje är grunden i klubbens juniorverksamhet. Glädjen kommer från att få vara tillsammans och utvecklas inom och genom golfen. Vi tränar och spelar golf för att vi själva har valt det och för att vi tycker att det är roligt. Vi finner glädje över att kunna göra detta tillsammans. Gemenskap Det är viktigt att alla; juniorer, ledare, tränare, coacher och föräldrar känner sig hemma och välkomna på klubben. Alla är viktiga, alla är värda lika mycket uppmärksamhet. Alla är unika, vilket innebär att alla är olika. Detta är något vi accepterar, finner spännande och gläds över. Gruppindelning sker i första hand efter ålder och det är en självklarhet att kompisar får vara tillsammans. Uppmuntran Vi uppmuntrar juniorerna att testa gränser, låter dem skaffa erfarenhet genom att prova. Att försöka är det viktigaste. Vi ställer krav på dem, att alltid försöka och att alltid göra sitt bästa. Har de gjort detta har de inget skämmas för, inte heller något att bli arg, ledsen eller besviken över. De har gjort sitt bästa och ingen vare sig de själva eller någon annan har rätt att kräva mer. Genom att fokusera på och berömma försöket tror vi att resultatet på lång sikt blir bättre än om vi istället fokuserade på resultatet. Trygghet Glädje, gemenskap och uppmuntran skapar trygghet. Den som känner trygghet, har stora möjligheter att utvecklas som golfare men också som människa. Trygghet ger alla möjlighet att utvecklas i sin egen takt. Trygghet ger mod och nyfikenhet att våga prova nya idéer och metoder, att våga prova och att gå sina egna vägar. Trygghet innebär att alla på klubben känner att de är respekterade och uppskattade oavsett hur många slag de behöver för att spela 18 hål. Vi ser golfen som en utmärkt väg för junioren att växa upp till att bli en vuxen ansvarstagande medmänniska. Vår målsättning Att kunna vara en idrottare i golf! Med en träningsverksamhet året runt i progression ska vi stödja barn och ungdomars utveckling från golfkul till knatte mot elit. Vidare med Utmaning & Utveckling. Vi ska ha Glöd i klubben., Viksjö GK 5 (10) ViGK V-plan JS 2011

6 Juniorverksamheten Från Golfkul till Elit Juniorverksamheten på Viksjö GK omfattar alla juniorer mellan 6 och 21 år. Verksamheten skall vara bred och tillgodose alla juniorers behov, både juniorelitspelare och motionärsspelare. Alla juniorer i Viksjö GK skall ges samma möjlighet till att delta i klubbens aktiviteter. Det är JS ansvar att se till att alla juniorer delges aktuell information. Det sociala värdet i juniorverksamheten skall tas om hand och stärkas. Möjligheten till uppspel för grönt kort skall erbjudas nya juniorer. Juniorverksamheten skall verka för att fler juniorer fortsätter som elitspelare även som seniorer. skall också verka för att juniorer blir ledare eller funktionärer inom klubben (t.ex. knattecoacher, gruppledare, klubbdomare eller JS ledamot). Utbildning för ledare För att kunna erbjuda träningsverksamhet till alla juniorer inom klubben (medlemmar och köande) behövs ett antal ideella ledare både föräldrar och juniorer. Ledarna får löpande utbildning genom studiecirklar för att hela tiden kunna möta behovet och med bibehållen kvalitet. SGF:s utbildningar Steg 1 och Steg 2 erbjuds de ledare som är intresserade under våren Några av klubbens äldre och erfarna juniorer fungerar som Knattecoacher och är ansvariga för genomförandet av knatteträningen. All träning planeras tillsammans med klubbens instruktörer., Viksjö GK 6 (10) ViGK V-plan JS 2011

7 Grönt Ljus Grönt Ljus i Juniorverksamheten är en utvecklings- och organisationsplan för golfklubbens juniorverksamhet. Det är en kartläggning av klubbens egna resurser och arbetssätt som visar vilken verksamhet klubben erbjuder idag, men som också ger uppslag till var kraften bör läggas ifall man vill utveckla sin verksamhet. För att ha en bra verksamhet över tid behöver klubben ständigt jobba aktivt med att rekrytera, stimulera, behålla & utveckla barn och ungdomar. Grönt Ljus ger klubben möjligheten att arbeta mer professionellt och målmedvetet med juniorverksamheten. Verksamheten blir konkurrenskraftig gentemot andra idrotter. Verksamhetens goda rykte är ett starkt varumärke för klubben. Svenska Golfförbundet och distriktsförbunden har tillsammans tagit fram detta ramverk för vilka huvudsakliga faktorer som krävs för att som golfklubb kunna bedriva en bra juniorverksamhet på tre olika nivåer: Nivå 1 Barn 6-12 år. Start, roliga grunder och lära att träna. Nivå 2 Ungdomar år. Träning för träning. Nivå 3 Elitsatsande juniorer år. Lära att tävla Träna för tävling. Krav för att få Grönt Ljus i verksamheten Vara juniorcertifierad golfanläggning uppfyllt, förnyat silvercertifikat Verksamhetsplan på 1 år och för 3-5 år uppfylls i denna verksamhetsplan. I verksamhetsplanen ska det framgå vilka nivåer inom Grönt Ljus vi vill ha Grönt Ljus för framgår i denna verksamhetsplan. Verksamhetsplanen ska vara godkänd och kontinuerligt följas upp av klubbens styrelse godkänns av styrelsen i februari 2011 och följs kontinuerligt upp av styrelsen. Nivåer inom Viksjö GK Arbetet med Grönt Ljus inom Viksjö GK påbörjades 2009 då ambitionsnivån bestämdes till att vi vill ha Grönt Ljus för nivåerna 1 och 2 under Bedömningen är att kraven för nivå 1 och 2 redan är uppnådda. Kartlagda områden att arbeta vidare med inom nivåerna 1 och 2 kommer att utvecklas under 2011 för att ha Grönt Ljus på dessa nivåer med god marginal. Under 2011 är målet för nivå 3 att i princip nå kraven för att erhålla Grönt Ljus för denna nivå. Dock är målsättningen att först under 2012 ha uppnått kraven för Grönt Ljus på nivå 3 med god marginal. Grönt Ljus-grupp Arbetsgruppen för Grönt Ljus kommer under 2011 att bestå av: Lisa Westman, tränare Jens Samuelsson, ordförande juniorsektionen Elisabeth Claeson, ledamot juniorsektionen Jonas Samuelsson, styrelseledamot Viksjö GK och ordförande idrottskommittén, Viksjö GK 7 (10) ViGK V-plan JS 2011

8 Träningsverksamheten Juniorträningen för A-juniorerna (12-21 år) planeras och genomförs av klubbens instruktörer. Schema, innehåll samt omfattning diskuteras med JS. Dagläger för varje träningsgrupp arrangeras under sommaren. För klubbens egna juniorer planeras träningsgrupper med 8-12 deltagare för alla intresserade juniorer. I snitt tränar grupperna 1-3 timmar per vecka. För köande juniorer med speciella kriterier erbjuds träning i mån av tid av instruktörerna. Minst en ledare bör finnas för varje träningsgrupp. Ledarens uppgift är att: Hjälpa till med praktiska saker vid träning. Hålla i vissa träningsmoment planerade av instruktörerna. Arrangera skjuts till och från tävlingar. Informera om aktuella tävlingar och hur tävlingsanmälan går till. Arrangera spel på banan med olika spelövningar. Spelövningarna sätts upp av instruktörerna och/eller gruppledarna. Organisera lagtävlingarna Lilla Stockholmsligan alt. Tjejligan samt fungera som lagledare. JS erbjuder knatteträning för B-juniorerna (8-11 år) på under 5 veckor på våren. På hösten erbjuds träning under 7 veckor. Äldre utbildade juniorer eller elitspelare kommer att agera som coacher för grupperna. Bonusträning erbjuds under fredagskvällar samma veckor under våren och hösten. Ambitionen är att spela på 9-hålsbanan vid dessa bonusträningar vilka leds av anhöriga/föräldrar. Dagläger för knattarna arrangeras under sommaren. Golfkulträning i roliga former för dem minska C-juniorerna (6-7 år) erbjuds en gång i veckan under vår (5 ggr) och höst (6 ggr). Denna träning leds av anhöriga/föräldrar. Vinterträning erbjuds från oktober till april för A- och B-juniorer. Golfträning för klubbens yngre B-juniorer mellan 8 och 11 år och både golf- och fysträning för klubbens A-juniorer från 12 år. Klubbens C-juniorer mellan 6 och 7 år erbjuds ingen vinterträning. Träningsgrupper 2011 Golfkul (C-juniorer), 6-7 år (födda ), leds av anhöriga/föräldrar som har varit med på JS studiecirklar samt minst en ledare per team som har genomgått Golfens ledarutbildning steg 1. Vårträning en gång i veckan på onsdagar, torsdagar eller fredagar kl v och höstträning v Avslutning med dagläger 19 september. Knatteträning (B-juniorer), 8-11 år (födda ), leds av elitjuniorer tillsammans med föräldrar. De flesta har gått Golfens ledarutbildning steg 1 och vissa även steg 2. Bonusledarna, anhöriga/föräldrar, har varit med på JS studiecirklar, flera har även genomgått Golfens ledarutbildning steg 1. Vårträning v och höstträning v med ett pass måndag eller tisdag kl Spelträning/tävling på fredagskvällar samma veckor för de som vill träna lite mer. Juniorträning (A-juniorer), år (födda ), leds av klubbens instruktörer tillsammans med coacher och juniorerna får välja att träna en eller två dagar i veckan under sommaren. Uttagna tävlingsjuniorer tränar tre gånger i veckan året runt. Vårträningen är v och höstträningen v under måndagar, tisdagar, onsdagar och torsdagar. Även heldagsträningar tillkommer under v I varje grupp finns en hjälpcoach som genomgått (tävlingsjuniorer) steg 2. Krav på att vara medlem i ViGK eller Järfälla GK för att få vara med på A-juniorträning., Viksjö GK 8 (10) ViGK V-plan JS 2011

9 Träningsläger Följande träningsläger planeras: Ett läger för klubbens A-juniorer under våren. Ett spelläger för tävlingsjuniorerna under sommaren. Ett sommarläger för B-juniorer/knattar veckan efter midsommar, vecka 26. Ett sommarläger för A-juniorer måndag onsdag vecka 24. Ett spelläger för tjejgrupperna under sommaren. Tävlingsverksamheten Tävlingar på klubben Tävlingsverksamheten inom Viksjö GK har två funktioner. För det första ge möjlighet för de juniorer som vill tävla lokalt att göra detta. För det andra att i viss mån koppla tävlingsspelet till utbildning av regler, vett och etikett, speltempo, mm. Aktiviteter i samband med tävlingar för att skapa större gemenskap mellan spelare och andra klubbar skall genomföras. Andra klubbar skall också om möjligt bjudas in till samtliga klubbtävlingar. JS planerar att arrangera följande tävlingar under året: Vårmönstring Viksjö Junior Open 2011 den 4 juni (JMI-tävling, ingår i Stockholmstouren, 36 hål) Skandia Cup, klubbkval och gruppkval Skandia Tour Regional (36 hål) KM F12, P12, F16, P16, D21, H21 Supportermästerskapet (ES bistår med uppskattade inslag) Juniorernas avslutning GoreTex PGA Junior ProAm Tävla individuellt och i lag tillsammans i gruppen Juniorer Elit Pojkar/Flickor: Skandia Tour Regional, Riks eller Elit Stockholmstouren (JMI) Juniortävlingar på klubben Juniorer Utveckling Pojkar: Lilla Stockholmsligan Skandia Tour Regional Juniortävlingar i distriktet och på klubben Juniorer Utveckling Flickor: Tjejligan, Viksjö GK 9 (10) ViGK V-plan JS 2011

10 Möteskalender 2011 Juniortävlingar i distriktet och på klubben Skandia Tour Distrikt och Regional Golfsäsongen pågår från april till och med oktober och då genomförs säsongens aktivitets- och tävlingsprogram. Vinterträning pågår varje säsong från oktober till och med april (golf- och fysträning). Månad Januari Februari Aktiviteter JS-möte (tisdag kl 18:30 i juniorhuset) Upprätta verksamhetsberättelse för föregående år Se över verksamhetsplan för 2011 JS-möte (tisdag kl 18:30 i klubbhuset) Arbeta med aktivitets- och tävlingsprogrammet utifrån verksamhetsplanen Förslag till juniormeny i restaurangen samt prissättning Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December JS-möte (tisdag kl 18:30 i klubbhuset) Planering inför vårens tävlingar, fördelning av tävlingsansvaret Information till befintliga sponsorer, hitta nya JS-möte (tisdag kl 18:30 i klubbhuset) Allmän avstämning inför säsongen Informationsmöte för juniorerna. JS-möte (tisdag kl 18:30 i klubbhuset) Träning och tävlingsprogram genomförs JS-möte (tisdag kl 18:30 i klubbhuset) Träning och tävlingsprogram genomförs Inget möte JS-möte (tisdag kl 18:30 i klubbhuset) Översyn av verksamheten Arbete med budget och den övergripande verksamhetsplanen för nästa år JS-möte (tisdag kl 18:30 i klubbhuset) Utvärdera årets verksamhet, specificera mål och verksamhetsplan för nästa år Se över sektionens sammansättning nästa år Planera vinterträning och läger nästkommande år Inget möte JS-möte (tisdag kl 18:30 i klubbhuset) Rekommendera eventuellt talangintag för kommande år Avslutningsmöte Inget möte men julbord med övriga kommittéer/sektioner Ledare för de olika träningsgrupperna skall ha kontinuerliga möten med instruktörerna för att planera träning och tävling för respektive grupp., Viksjö GK 10 (10) ViGK V-plan JS 2011

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

Informa(onsmöte 25 feb

Informa(onsmöte 25 feb Informa(onsmöte 25 feb Vi har behov av alla typer av ledare. Kanske hjälpa (ll vid träningar, vara markörer vid spel eller hålla koll på närvarolistor osv. På informa(onsträffen får ni träffa (digare ledare,

Läs mer

Välkomna till Valldas juniorträning 2014

Välkomna till Valldas juniorträning 2014 Välkomna till Valldas juniorträning 2014 Då var det dags att starta ett nytt golfår och denna säsongen bygger vi vidare på de senaste två säsongernas uppskattade koncept. Nytt för i år är att PO och Rikard

Läs mer

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdoms och juniorverksamhet 1. Vision PITEÅ GOLFKLUBB SKA ERBJUDA DEN BÄSTA BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I KOMMUNEN, ALLA KATEGORIER

Läs mer

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK VIKSJÖ GK NR 5, 2011 JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK Vi är bäst! 2009 fick Lisa Westman SGF:s utmärkelse som "Årets ledare", sedan fick klubben utmärkelsen Guldcertifikatet och nu har Ungdomsrådet tillsammans

Läs mer

Välkomna till Valldas juniorträning 2015

Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till ett nytt golfår på Vallda Golf & Country Club och tack för ert engagemang under 2014! Det är fantastiskt roligt att få vara en del av Valldas juniorverksamhet

Läs mer

Verksamhetsplan. Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017

Verksamhetsplan. Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017 Verksamhetsplan Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017 Övergripande mål Vi ska ha minst 225 juniormedlemmar varav 25% flickor 2014 208 st varav 14% flickor. (2014 10 31) 50% av juniorerna ska delta

Läs mer

GRÖNT LJUS JUNIORVERKSAMHET SOM GER RESULTAT. Golfdistriktsförbunden. Golfklubb, styrelse, junior- och elitkommitté, ledare och tränare

GRÖNT LJUS JUNIORVERKSAMHET SOM GER RESULTAT. Golfdistriktsförbunden. Golfklubb, styrelse, junior- och elitkommitté, ledare och tränare Golfklubb, styrelse, junior- och elitkommitté, ledare och tränare GRÖNT LJUS juniorverksamhet som ger resultat. JUNIORVERKSAMHET SOM GER RESULTAT Golfdistriktsförbunden 2 svenska golfförbundet Fakta Grönt

Läs mer

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK VIKSJÖ GK NYHETSBREV NR 1, 2013 JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK Nu finns alla grupper för golfkul, knatte och junior 12-21 år upplagda på på hemsidan. Där kan ni också se tider och dagar för respektive grupp.

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb

Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb Nulägesanalys Vi i Hammarö GK har två instruktörer som sköter träning och träningsplaneringen har 20 ledare som är med och hjälper till i vår verksamhet

Läs mer

Idrottsprogram för Dalsjö GK

Idrottsprogram för Dalsjö GK DALSJÖ GOLFKLUBB Idrottsprogram för Dalsjö GK 2015-2019 Ett handlingsprogram för hela klubben Styrelsen 2015-03-05 Inledning, inriktning, vision, övergripande mål, delmål, långsiktiga mål, aktiviter, utbildning,

Läs mer

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 NVGF Juniorprojektet 2013 Sida 1 (8) NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 Allmänt I samband med Norr- och Västerbottens golfförbunds planeringskonferens i Piteå den 21-22 november 2009 tog ordförande

Läs mer

Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014

Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014 Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014 Vision Brevikens golfklubb skall vara en attraktiv, naturlig och familjär mötesplats för golfintresserade ungdomar. Värdegrund

Läs mer

Juniorkommittén, kontaktuppgifter

Juniorkommittén, kontaktuppgifter Välkommen Vi skall inspirera juniorer att söka sig till tävlingsverksamheten som vänder sig till alla kunskapsnivåer och är en del av gemenskapen. Utöver detta skall det ges möjlighet till utveckling och

Läs mer

Verksamhet och Målsättningar juniorer Lidingö GK. 1. Mål

Verksamhet och Målsättningar juniorer Lidingö GK. 1. Mål Verksamhet och Målsättningar juniorer Lidingö GK 1. Mål 2. Organisation 3. Indelning träningsgrupper 4. Professionell träning 5. Rekrytera, utveckla och behålla ledare 6. Lidingös lilla gröna 7. Duktiga

Läs mer

Läger runt Midsommar

Läger runt Midsommar NYHETSBREV NR 1, JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK Årets juniorverksamhet Vi jobbar som alltid med våra värdeord: GLÄDJE, GEMENSKAP & UPPMUNTRAN som ger TRYGGHET. Antal juniorer i träning: 232 st. I årets verksamhet

Läs mer

Stegen. Träningsgrupper för Åkersberga. GK s ungdomar 2011

Stegen. Träningsgrupper för Åkersberga. GK s ungdomar 2011 Stegen Träningsgrupper för Åkersberga GK s ungdomar 2011 Putter Wedge Hybrid Rescue Spoon Driver Officiellt hcp + 36 Anki, Knatte,Fnatte,, Tjatte Knatteskoj Knatteskoj I den här knattegruppen finns det

Läs mer

Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte. Vallda G&CC 2011-01-23

Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte. Vallda G&CC 2011-01-23 Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte Vallda G&CC 2011-01-23 Agenda 1. Pågående aktiviteter 2. Vallda Golf Junior- och Elitklubb 3. Juniorverksamheten 2011 4. Tävling 5. Vägen mot officiellt hcp 6. Samarbete

Läs mer

Juniorverksamheten Öijared GK

Juniorverksamheten Öijared GK Verksamhetsplan 2013 Juniorverksamheten Öijared GK Klubbidé och ledstjärnor Öijared Golfklubb Öijared Golf Klubb är en ideell golfklubb med hög målsättning för såväl bredd- som elitverksamhet med duktiga

Läs mer

Kalmar GK, Junior Kick Off 2015

Kalmar GK, Junior Kick Off 2015 Kalmar GK, Junior Kick Off 2015 Alla hälsades välkomna utanför klubbhuset. Pierre delade in samtliga juniorer i respektive träningsgrupp. Jacob och Jacob tog hand om Golfkul Spel och lek Eva och Håkan

Läs mer

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 (Revideras 2013) INNEHÅLLSFÖRTECKNING GOLF ÄR IDROTT! Inledning... 3 Bakgrund

Läs mer

Verksamhetsplan Elit- och Juniorkommittén Botkyrka GK 2015. Inledning.

Verksamhetsplan Elit- och Juniorkommittén Botkyrka GK 2015. Inledning. Verksamhetsplan Elit- och Juniorkommittén Botkyrka GK 2015 Inledning. Verksamhetsplanen är skriven för att tydliggöra klubbens juniorverksamhet som tillsammans med elitverksamheten utgör Elit- och Juniorkommitténs

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Juniorverksamheten Öijared GK Klubbidé och ledstjärnor Öijared Golfklubb Öijared Golf Klubb är en ideell golfklubb med hög målsättning för såväl bredd- som elitverksamhet med duktiga

Läs mer

Agenda Informationsmöte

Agenda Informationsmöte JSM GULD 2014 Agenda Informationsmöte Presentation JEK och tränare 2014 bra och mindre bra Vad händer för nytt 2015? Information om träningen (när, var, hur, vem) Information om träningsavgift Golfskola

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 Led motiv 3G klubben Golf, Glädje och Gemenskap. Detta är ledmotivet i verksamheten för ledare och juniorer. Golfen skall alltid stå i fokus vi skall premiera

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 2013 för Idrottskommittén Kristianstads Golfklubb i Åhus

Verksamhetsplan 2011 2013 för Idrottskommittén Kristianstads Golfklubb i Åhus Verksamhetsplan 2011 2013 för Idrottskommittén Kristianstads Golfklubb i Åhus Innehåll 1 Inledning... 1 2 Värdegrund... 1 3 Uppdraget... 2 4 Övergripande mål med verksamheten... 2 5 Organisation... 2 5.1

Läs mer

Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n. Verksamhetsbera ttelse 2012. Version 1.0

Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n. Verksamhetsbera ttelse 2012. Version 1.0 Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n Verksamhetsbera ttelse 2012 Version 1.0 Innehåll VERKSAMHET 2012... 4 GOLFKUL... 4 GOLFÄVENTYRET GRÖNA KORTET... 4 UTVECKLING PAR, BIRDIE... 5 UTVECKLING EAGLE,

Läs mer

Lundsbrunn Gk s Verksamhetspl an för Juniorer. Plattform och Aktionsplan

Lundsbrunn Gk s Verksamhetspl an för Juniorer. Plattform och Aktionsplan Lundsbrunn Gk s Verksamhetspl an för Juniorer Plattform och Aktionsplan Plattform / Aktionsplan Plattform Vision Mål Strategi Värdegrund Aktionsplan Aktiviteter Organisation Resurser Rekryteringsplan Utvecklingsplan

Läs mer

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK VIKSJÖ GK NR 3, 2010 JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK Glädje, Gemenskap & uppmuntran Totalt fick vi in närmare 300 anmälningar och av dessa har vi nu 265 juniorer i träningsgrupper. För att kunna genomföra detta

Läs mer

Styrdokument Junior- och elitverksamhet. Woodlands Golfklubb

Styrdokument Junior- och elitverksamhet. Woodlands Golfklubb Styrdokument Junior- och elitverksamhet Woodlands Golfklubb Upprättat av Junior- och Elitkommittén Reviderat 2012-03- 07 Godkänt av styrelsen i Woodlands Golfklubb 2012-03- 07 Syfte Syftet med detta dokument

Läs mer

Verksamhetsplan Juniorer 2014

Verksamhetsplan Juniorer 2014 Verksamhetsplan Juniorer 2014 Syfte Tanken med detta dokument är att uttrycka en långsiktig strategi för Gumbaldes juniorverksamhet, definiera vad som behöver göras samt säkra resurser så möjligheten finns

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd med tyngdpunkt

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorer och Elit

Verksamhetsplan 2015 Juniorer och Elit Verksamhetsplan 2015 Juniorer och Elit VISION Gräppås GK skall vara en av Göteborgsregionens bästa juniorklubbar MÅLSÄTTNING Gräppås GK skall ha en tydlig idrottsprofil och stödja tävlingsverksamhet på

Läs mer

BARN, JUNIOR- & ELITVERKSAMHET

BARN, JUNIOR- & ELITVERKSAMHET Version 2.9 Örebro 2014-12-09 BARN, JUNIOR- & ELITVERKSAMHET Detta är ett levande dokument som ska utvärderas och revideras inför varje ny säsong. Innehållet kan kompletteras och ändras av Junior- och

Läs mer

Verksamhetsplan. Ungdom och Elit. för. Elit och Ungdomskommittén Hulta GK 2009-01-09

Verksamhetsplan. Ungdom och Elit. för. Elit och Ungdomskommittén Hulta GK 2009-01-09 Verksamhetsplan för Ungdom och Elit Elit och Ungdomskommittén Hulta GK 2009-01-09 Register Ungdom Övergripande målsättning 3 Träning och utbildning 4 Tävling och utbildning 5 Organisation Tränare Ledare

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Djursholms GK

Verksamhetsplan 2015. Djursholms GK Verksamhetsplan 2015 Djursholms GK Juniorverksamheten Vision Det skall vara lätt och roligt att komma till och vistas på klubben, banorna och träningsområden. DGK skall alltid vara ett lockande fritidsalternativ

Läs mer

Inbjudan till JUNIORTRÄNING

Inbjudan till JUNIORTRÄNING Inbjudan till JUNIORTRÄNING 2015 JUNIORTRÄNING 2015 Nu är det dags att boka upp sig på årets knatte- och juniorträning på Ingarö GK. Säsongen startar den startar den 20 april och avslutas den 27 september.

Läs mer

Huvudstadens Golfklubb. Programförklaring 2014-2016

Huvudstadens Golfklubb. Programförklaring 2014-2016 Huvudstadens Golfklubb Revidering fastställd på årsmötet 141208 Programförklaring 2014-2016 Värderingar Vision Verksamhetsidé Övergripande mål Värderingar Huvudstadens Golfklubb står för följande fem värderingar

Läs mer

Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015

Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015 Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015 Bryngfjordens GK samarbetar på olika vis med Bryngfjorden Golf AB som äger och förvaltar golfbanan, Bryngfjordens Fastighets AB som förvaltar klubbhuset samt krögaren

Läs mer

Idéer från Albatrossmötet

Idéer från Albatrossmötet Idéer från Albatrossmötet Idéer netto och efter innehåll Tävling Träning Organisation/Ledare Rekrytering Information/marknadsföring Kostnader/greenfee Övrigt Effekt och tidshorisont Stor effekt och kort

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

Välkommen till Södermanlands Golfförbund.

Välkommen till Södermanlands Golfförbund. UTBILDNINGSPROGRAM 2015 1 Välkommen till Södermanlands Golfförbund. Vi ger service till våra golfklubbar i Södermanland och deras medlemmar. Vår främsta uppgift är att genomföra olika seriespel och utbilda

Läs mer

Nyheter 2015. Organisation. Hur vi tränar. Rekrytering. Rekrytering föräldrar/ledare. Kiosklista! Utbildning. Tävlingar. Ekonomi/Övriga frågor

Nyheter 2015. Organisation. Hur vi tränar. Rekrytering. Rekrytering föräldrar/ledare. Kiosklista! Utbildning. Tävlingar. Ekonomi/Övriga frågor Välkom mna till juniorsäson ngen 2015! UNDERRUBRIK Agenda föräldramöte Nyheter 2015 Organisation Hur vi tränar Rekrytering Rekrytering föräldrar/ledare. Kiosklista! Utbildning Tävlingar Ekonomi/Övriga

Läs mer

Verksamhetsplan för Kalix Golfklubb år 2015

Verksamhetsplan för Kalix Golfklubb år 2015 Verksamhetsplan för Kalix Golfklubb år 2015 Inledning: Verksamhetsplanen är det dokument som skall visa våra verksamhetsmål samt planerna för hur vi ska nå dessa mål. Syftet med dokumentet är att vara

Läs mer

Huvudstadens Golfklubb. HGK Programförklaring 2010-2013 (4 års plan)

Huvudstadens Golfklubb. HGK Programförklaring 2010-2013 (4 års plan) Huvudstadens Golfklubb HGK Programförklaring 2010-2013 (4 års plan) Värderingar Vision Verksamhetsidé Övergripande mål Värdegrund Junior och elitverksamhet Uppdatering 100830 Värderingar Huvudstadens Golfklubb

Läs mer

utgåva 3. uppdaterad 2013 02 12 välkommen till

utgåva 3. uppdaterad 2013 02 12 välkommen till R A D LE 1 G NIN D IL B T U s n e lf o G r je n li Rikt utgåva 3. uppdaterad 2013 02 12 välkommen till SVENSKA GOLFFÖRBUNDET OCH golfens hus Riktlinjer Golfens ledarutbildning 1 SYFTE Säkert är att barn

Läs mer

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra.

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. Nybörjarkurser "Grönt Kort" 2014! Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. FairWay Golf Ulriksdals golftränare under 2014 är Gustaf Ehrnrooth

Läs mer

Junior lyftet. Pengar till klubben med Juniorlyftet! EN MÖJLIGHET ATT UTVECKLA JUNIORVERKSAMHET

Junior lyftet. Pengar till klubben med Juniorlyftet! EN MÖJLIGHET ATT UTVECKLA JUNIORVERKSAMHET Junior lyftet Pengar till klubben med Juniorlyftet! EN MÖJLIGHET ATT UTVECKLA JUNIORVERKSAMHET 2 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 3 Varför väljer barn att idrotta? Att ha kul upplevelsen av

Läs mer

Helena Brobeck, ansvarig barn- och ungdomsutbildningar SGF E-mail: helena.brobeck@sgf.golf.se

Helena Brobeck, ansvarig barn- och ungdomsutbildningar SGF E-mail: helena.brobeck@sgf.golf.se SVENSKA GOLFFÖRBUNDET OCH golfens hus v: a 3 h c o 2, 1 g e t Information om S R A D LE G NIN D IL B T U svenska golfförbundet 3 Välkommen till världens roligaste uppdrag! Grattis till möjligheten att

Läs mer

Barsebäck Golf & Country Club

Barsebäck Golf & Country Club Barsebäck Golf & Country Club Policy för verksamheten Antagen av Styrelsen 2013-12-22 Innehåll Inledning...3 Värdegrund...3 Visioner och mål...3 Medlemskap...3 Träning och tävling...4 Riktlinjer för ledare

Läs mer

Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november

Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november Vad kan du göra för att rekrytera och behålla barn och ungdomar till din klubb? Vilka verktyg har du i dag för att kunna rekrytera och behålla barn och ungdomar

Läs mer

Fredagspel på Hammarö GK mellan 17.30 och 18.00 Spel 3 juniorer och en scorkortsansvarig. 9 hål.

Fredagspel på Hammarö GK mellan 17.30 och 18.00 Spel 3 juniorer och en scorkortsansvarig. 9 hål. Fredagspel på Hammarö GK mellan 17.30 och 18.00 Spel 3 juniorer och en scorkortsansvarig. 9 hål. Ingen tävling bara kompisspel. Start från respektive tee. Gulsvart/Grönvit/Röd/Blå/Gul/Vit Max 10 slag per

Läs mer

Distrikt 2015. DELTAGARE Riktar sig till dig som är mellan 13-21 år och som har ambitionen att ta sig vidare till Skandia Tour Regional och högre.

Distrikt 2015. DELTAGARE Riktar sig till dig som är mellan 13-21 år och som har ambitionen att ta sig vidare till Skandia Tour Regional och högre. Distrikt 2015 SKANDIA TOUR Skandia Tour är ett toursystem där juniorer upp till och med 21 år kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks,

Läs mer

Bokskogens Golfklubb JK 2014

Bokskogens Golfklubb JK 2014 Bokskogens Golfklubb JK 2014 Dagordning Presentation av Juniorkommittén Träning/Grupper 2014 Halmstadläger Dagläger Sommarläger 2014 Tävlingar 2014 - Gore Tex PGA Junior ProAm - Matchligan - Foursomeligan

Läs mer

Riktlinjer 2015 för spelare som deltar i Junior & Elitsektionens verksamhet. Allmänt. Lidingös lilla gröna. Allmänt uppförande före och under träning

Riktlinjer 2015 för spelare som deltar i Junior & Elitsektionens verksamhet. Allmänt. Lidingös lilla gröna. Allmänt uppförande före och under träning Allmänt Dessa riktlinjer gäller tills vidare och kan efter beslut av Junior- & Elitsektionen (JES) ändras under pågående säsong. Alla spelare som deltar i JES verksamhet omfattas av dessa riktlinjer. Riktlinjerna

Läs mer

SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2007

SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2007 SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2007 Innehåll Sida Innehållsförteckning 1 2 Förord 3 Presentation av Skandia Junior Golf 4 Gemensamma tävlingsbestämmelser för SGF:s ungdomstävlingar Deltagarålder Anmälan/Registrering

Läs mer

FALSTERBO GOLFKLUBB. Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 2014-11-29

FALSTERBO GOLFKLUBB. Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 2014-11-29 FALSTERBO GOLFKLUBB Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 2014-11-29 Falsterbo Golfklubb Verksamhetsplan för juniorverksamheten 2015 Innehåll 1. Målsättningar för FGK:s juniorverksamhet 2. Juniorkommitté:

Läs mer

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut..

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Sida 1 av 6 En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Efter att ha öppnat tidigt, samt genomlidigt den kallaste maj månad i mannaminne, fick säsongen äntligen fart i augusti och vi hade

Läs mer

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna 2015-10- 21 Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016 Ändamål 1 i stadgarna Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna ska kunna utöva golfspel på Närs golfbana i enlighet med idrottens verksamhetsidé

Läs mer

IFK Lidingö Orientering Ungdomsverksamhet 2010

IFK Lidingö Orientering Ungdomsverksamhet 2010 IFK Lidingö Orientering Ungdomsverksamhet 2010 Fem nyckelord som ska vara beskrivande för vår verksamhet Glädje Kamratskap Struktur/ Kontinuitet Utmaning/ Äventyr Lärande/ Utveckling Så här är vi organiserade

Läs mer

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen)

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) 1 INLEDNING 1.1 SYFTE Syftet med organisationsguiden (guiden) är att ge föreningens medlemmar och funktionärer en samlad information om hur föreningen

Läs mer

Golf i Göteborg. Juniorkalendern. www.ggf.nu

Golf i Göteborg. Juniorkalendern. www.ggf.nu Golf i Göteborg Juniorkalendern 2013 www.ggf.nu Gemenskap Glädje och Uppmuntran! Innehåll Innehåll GGF Tävlingar Lexus Junior Tour 9-10 år...6 Lexus Junior Tour 11-12 år...7 Lexus Junior Tour 13-21 år...8

Läs mer

Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb

Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb Mölle Business Club ett trevligt sätt att ta hand om dina kunder Företag har många möjligheter till givande samarbeten med Mölle,

Läs mer

Verksamhetsplan. Växjö Golfklubb

Verksamhetsplan. Växjö Golfklubb Verksamhetsplan Växjö Golfklubb 2014 1 Det viktigaste för Växjö Golfklubb är dess medlemmar. Medlemmarnas förväntningar, beteende och agerande på och utanför golfklubben styr och påverkar golfklubbens

Läs mer

Grönt kort på väg till hcp 36. Teoriutbildning - 2009

Grönt kort på väg till hcp 36. Teoriutbildning - 2009 Grönt kort på väg till hcp 36 Teoriutbildning - 2009 1 2009 Grundläggande golfutbildning Teori Cirka 8-10h Teoretiskt prov Praktik Cirka 8-10h Praktiska prov Åskådarrond Fadderrond 2 Grundläggande golfutbildning

Läs mer

Verksamhetsplan Seniorkommittén.

Verksamhetsplan Seniorkommittén. 1 Verksamhetsplan Seniorkommittén. 1. Vision: Utökad och förbättrad social verksamhet. Mål: Att få fler involverade i vår Seniorverksamhet. Strategier: Seniorgolf en gång i veckan. Gemensamma luncher vid

Läs mer

Jag en individuell idrottare. 3. Träningsgruppen ett team

Jag en individuell idrottare. 3. Träningsgruppen ett team 3. Träningsgruppen ett team I din idrott tävlar ni oftast individuellt men tränar ofta i grupp. I träningsgruppen kan ni stödja och peppa varandra i med och motgång. Att man trivs och har kul i samband

Läs mer

1. INFORMATION SOM BERÖR SAMTLIGA: NYHET! AKTIVA FÖRÄLDRAR HJÄLPER KLUBBEN :D

1. INFORMATION SOM BERÖR SAMTLIGA: NYHET! AKTIVA FÖRÄLDRAR HJÄLPER KLUBBEN :D Stockholms SS Nyhetsbrev November 2011 Kära schackförälder, året går mot sitt slut och det börjar bli dags att avrunda höstterminen med några punkter. Eftersom vi hittills inte hunnit skicka några nyhetsbrev

Läs mer

Företagspaket Guld, Silver eller Brons

Företagspaket Guld, Silver eller Brons Företagspaket Guld, Silver eller Brons Välkommen till ett ännu vassare 2013! Vi har haft ett fantastiskt fint golfår! Vår golfbana har aldrig varit i bättre kondition och därför rankats vi som en av de

Läs mer

Pris: 1295kr betalas senast 23 maj till Tee View, Top View AB BGNR: 5517-0583 (ange namn och grupp)

Pris: 1295kr betalas senast 23 maj till Tee View, Top View AB BGNR: 5517-0583 (ange namn och grupp) Äldre junior akademin, tjejer & killar HCP 21 eller lägre Tiden är 19.30-20.20 Äldre junior akademin, tjejer & killar 14år- Tiden är 19.30-20.20 Junior akademin, lär dig spela golf, tjejer 10-13 år Tiden

Läs mer

Verksamhetsplan Träningsgrupp P07-2 År 2015

Verksamhetsplan Träningsgrupp P07-2 År 2015 Verksamhetsplan Träningsgrupp P07-2 År 2015 1. Värdegrund Vi är en förening som är öppen för alla Vi står för alla individers lika värde Vi verkar för öppenhet i vår verksamhet Vi verkar både för gemensam

Läs mer

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Positivt höstmöte Det var positiva tongångar på klubbens höstmöte som ägde rum i kafeterian på Skärgårdsgymnasiet i Åkersberga torsdagen den 27 november. Klubbens medlemmar

Läs mer

Tävlingsbestämmelser 2013 HCP-KLASSEN

Tävlingsbestämmelser 2013 HCP-KLASSEN Tävlingsbestämmelser 2013 Skandia Tour är ett toursystem där juniorer kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks, Regional och Distrikt.

Läs mer

VISION Smålands Golfförbunds Handigolfsektion.

VISION Smålands Golfförbunds Handigolfsektion. VISION Smålands Golfförbunds Handigolfsektion. Handigolfsektionens vision är att bli Sverigebäst inom golf för funktionshindrade. Detta innebär att klubbar inom handigolfens nätverk ska ligga i topp avseende

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

LFK skall som Svensk fäktning i övrigt präglas av värderingarna nytänkande, hederlighet, gemenskap, glädje och tradition.

LFK skall som Svensk fäktning i övrigt präglas av värderingarna nytänkande, hederlighet, gemenskap, glädje och tradition. Vision Linköpings fäktklubb (LFK) ska främja intresset för fäktidrotten och kunna ta emot alla som önskar att träna och tävla inom alla discipliner inom fäktningen. LFK skall verka för att vara den främsta

Läs mer

Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0

Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0 Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0 BKC har många aktiva spelare i våra träningsgrupper. I år har vi gjort ett stort jobb, lagt ner tid och tanke för att göra säsongen så bra som möjligt. Med vår

Läs mer

Framtidsgruppen 2014-2020

Framtidsgruppen 2014-2020 Framtidsgruppen 2014-2020 Redovisning av framtidsförslagen samt förslag till verksamhetsplan för Skinnarebo Golf & Country Club 1 Det är medlemmarna som är golfklubben Det absolut viktigaste för Skinnarebo

Läs mer

Styrelsen för Arlandastad GK avlämnar härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2011.

Styrelsen för Arlandastad GK avlämnar härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2011. Årsredovisning för, 816000-5701, Arlandastad Golfklubb 2011. Styrelsen för Arlandastad GK avlämnar härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2011. Redovisningen innehåller förutom resultat-, balansräkning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 STRATEGISK PLAN 2010-2012...2 Vision...2 Målsättningar...2 Uppföljning utvärdering...2 Verksamhetsplan 2010...3 Barn och Ungdomar...3 Tävling...4 Information och kommunikation...4

Läs mer

MÅLDOKUMENTET. Ishockeyn Vill. SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen M Å L D O K U M E N T

MÅLDOKUMENTET. Ishockeyn Vill. SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen M Å L D O K U M E N T MÅLDOKUMENTET Ishockeyn Vill SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen INNEHÅLL Sid 3 Sid 4 Presentation Ishockey för barn Ishockey för ungdom Ishockey för juniorer Sid 5 Sid 6 Ishockey

Läs mer

Målsättning ideologi för HIK Innebandy

Målsättning ideologi för HIK Innebandy ideologi för HIK Innebandy Policy riktlinjer för ledare, spelare, ungdom, junior I detta dokument framgår riktlinjer för våra lag såsom ledare, aktiva och spelare. Det som står skrivet i dokumentet är

Läs mer

- enligt stadgarna är en sammanslutning av för ridsporten

- enligt stadgarna är en sammanslutning av för ridsporten VÄRDEGRUND Uppsala Ponnyklubbs värdegrund utgår i huvudsak från Svenska Ridsportförbundets värdegrund och idéprogram, vilket vi känner är en stabil grund för föreningen att stå på. Uppsala Ponnyklubb är

Läs mer

AKTIVITETSKALENDER KALIX GOLFKLUBB 2013

AKTIVITETSKALENDER KALIX GOLFKLUBB 2013 JUN JUN JUNI JUNI JUNI 1 Lör Städdag 09:00 13:00 13:15 Hamburgerlunch 2 Sön Städtävling 9 hål för Städdeltagare kl 12:00 HH 3 Mån 4 Tis Tisdagsgolf 08:00 Grönt kort utb 1 5 Ons 6 Tors 7 Fre 8 Lör 9 Sön

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2013

VERKSAMHETSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2013 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB VERKSAMHETSPLAN 1(11) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden VERKSAMHETSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2013 Sölvesborgs Golfklubb en totalupplevelse SÖLVESBORGS

Läs mer

Svenska Golfförbundet

Svenska Golfförbundet Allmänt Jämtland-Härjedalens Golfdistriktsförbunds huvuduppgift är att verka på de anslutna klubbarnas uppdrag och, i enlighet med RF:s och SGF:s stadgar såsom SGF:s regionala organ, ha ett samlat ansvar

Läs mer

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy Åre SLK Fotboll Klubben för ALLA! Klubbpolicy Fotboll Att spela fotboll innebär att du är med i världens största idrott. Fotboll spelas över hela världen och själva bollen är kanske världens populäraste

Läs mer

Stockholms basketdistrikts förbund (StBDF) - Uppdrag

Stockholms basketdistrikts förbund (StBDF) - Uppdrag StBDF - Styrelsen Björn Larsson, Ordförande Ledare för Haj Fajvs 06:or och styrelse Polisen Basket. Tidigare spelare, ledare, tränare och landslagsansvarig i SBBFs styrelse Hiva Hedayati, Kassör Ligadomare

Läs mer

SKÄL ATT BLI EN PARTNER TILL OSS

SKÄL ATT BLI EN PARTNER TILL OSS DET FINNS FLER ÄN SKÄL ATT BLI EN PARTNER TILL OSS GLÄDJE DET FINNS FLER ÄN HÄLSA SOCIALT RELATIONER FRIHET TÄVLING UPPMUNTRANDE EVENEMANG HULIGANFRITT NATUR ELIT OLYMPISK MORAL DROGFRITT GENERATIONER

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Sidan 1 av 11 Verksamhetsplan för 2015 I styrelsen hittar ni: Siw Ölmheden, Ordförande Stefan Arnesson, Vice ordförande Anders Jarl, Sekreterare Joacim Björklund, ledamot Jens Bohm,

Läs mer

Forsgårdens Golfklubb 2012

Forsgårdens Golfklubb 2012 Forsgårdens Golfklubb 2012 Styrelsemöte 2012-04-16 Närvarande Pigge Lindén (PL) Arthur Andersson (AA) Lennart Löfberg (LL) Elisabeth Schumacher (ES) Annika Harrysson (AH) Torleif Thomsen (TT) Pierre Reinler

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Motala GK klubben för alla golf med gemenskap och glädje Verksamhetsidé: Motala GK erbjuder engagerande verksamhet för golfspel och social samvaro på en anläggning med hög kvalitet.

Läs mer

Ulricehamns IFK P-02

Ulricehamns IFK P-02 Ulricehamns IFK P-02 Föräldramöte 2015-02-19 Anders, Mikael, Fredrik, Bernt, Jerker och Mattias Ulricehamns IFK P-02 UIFK Ungdomskommitten 4U & Calle Vredin Föräldraengagemang/ Bemanning Fotbollssäsong

Läs mer

Verksamhetsplan för Örebro Läns Golfförbund år 2010

Verksamhetsplan för Örebro Läns Golfförbund år 2010 Verksamhetsplan för Örebro Läns Golfförbund år 2010 Övergripande målsättning Enligt stadgarna har Örebro läns Golfförbund som övergripande målsättning att: - Verka för att golfidrotten inom distriktet

Läs mer

FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER?

FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER? Arbetsunderlag för att bearbeta vad SGF ska fortsätta utveckla inom målområdet Spelarutveckling junior, bredd och elit. Bord 1 FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER? Lämna elitsatsningen orörd, fortsätt

Läs mer

Nybro Brukshundklubb Mötesprotokoll - Styrelsemöte med interimsstyrelsen 23 februari 2011

Nybro Brukshundklubb Mötesprotokoll - Styrelsemöte med interimsstyrelsen 23 februari 2011 PROTOKOLL 03/11 Nybro Brukshundklubb Mötesprotokoll - Styrelsemöte med interimsstyrelsen 23 februari 2011 Närvarande: Bo Gustavsson, Agneta Alderin, Ellen Knutsson, Liz Hasselqvist, Helen Kjellander Närvarande

Läs mer

3 Val av justerare som utöver ordföranden justerar protokollet

3 Val av justerare som utöver ordföranden justerar protokollet ARASLÖVS GOLFKLUBB 2014-04-01 Sida 1 (5) Tid: 2014-04-01 kl 18.00 Plats Araslövs GK Deltagare: Styrelsen Initialer Närvarande Åsa Melkersson ÅM X Tore Bergman TB X Camilla Breitenfellner CB X Markus Brånemo

Läs mer

Planeringsdokument 2015. Till: Föräldrarna Bjärreds IF P-04. Från: Tränarna Bjärreds IF P-04. Datum: April 2015

Planeringsdokument 2015. Till: Föräldrarna Bjärreds IF P-04. Från: Tränarna Bjärreds IF P-04. Datum: April 2015 Planeringsdokument 2015 Till: Föräldrarna Bjärreds IF P-04 Från: Tränarna Bjärreds IF P-04 Datum: April 2015 Innehåll Inledning... 2 Föräldrarnas medverkan och ansvar... 3 Laguttagning... 3 Cuper/turneringar...

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer