Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013"

Transkript

1 Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb (Revideras 2013)

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GOLF ÄR IDROTT! Inledning... 3 Bakgrund och definitioner:...3 Ansvar...3 Inriktning av verksamheten...4 UTVECKLING Allmänt... 4 Breddverksamhet och friskvård...4 Elitverksamhet...4 Juniorverksamhet...5 Tävlingsverksamhet... 5 Anläggning...5 Medlemsservice...6 Kontakter med omvärlden...6 REKRYTERING Allmänt... 6 Ålder < 12 år... 7 Ålder år... 8 Ålder år... 8 Ålder 21+ (senior)...9 UTBILDNING Allmänt... 9 Nybörjare/Golf...9 Ledare Regler...10 Funktionärer/golfvärd...10 ÖVERGRIPANDE MÅL Ansvar...10 Sida 2 Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb

3 GOLF ÄR IDROTT! Inledning Idrottsprogrammet för Lundsbrunn Golfklubb ska vara en vägledning för klubbens styrelse, medlemmar och kommittéernas planering av verksamhet och inriktning. Idrottsprogrammet kan ses som ett samlande begrepp som omfattar klubbens visioner angående; Golfens Utveckling, Rekrytering och Utbildning i Lundsbrunn GK. Klubbens kapacitet och möjlighet att nå framgång och tillväxt i sin verksamhet ska också betraktas som ett resultat av arbetet inom Golfens Utveckling, Rekrytering och Utbildning. Bakgrund och definitioner: Detta idrottsprogram är en revidering av klubbens Idrottsprogram Dokumentet har utökats och fått sin utformning inom klubbens arbete med Grönt ljus. Det bör därför klargöras vilka begränsningar som gäller. Utveckling: I detta dokument avser Utveckling klubbens förmåga och möjligheter att utvecklas inom det sportsliga och idrottsliga planet. Andra områden som klubb, bana, organisation, personal behandlas inte i detta dokument. Rekrytering: I detta dokument avser Rekrytering klubbens förmåga och möjligheter att vara en attraktiv golfklubb för medlemmar och presumtiva medlemmar med avseende på verksamheten. Utbildning: I detta dokument är Utbildning enbart avsett att främst svara mot kraven i de två ovanstående avsnitten Utveckling och Rekrytering. Ansvar Detta dokument ska hållas aktuellt genom revidering vid tidpunkt som anges på titelbladet. Ansvarig för denna revidering är idrottsansvarig, som utses av klubbens styrelse. Klubbens kan även ha rekryterings- och utbildningsansvarig - enskild medlem eller kommitté - som tar ansvar för dessa avsnitt. Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb Sida 3

4 Inriktning av verksamheten I Lundsbrunn GK ska Idrottsprogrammet vara sammanhållande för den verksamhet som klubben bedriver i syfte att utveckla medlemmarnas golfspel och klubbkänsla. Klubbens medlemmar ska uppleva golfsporten som en blandning av lek, träning, tävling och socialt umgänge. Detta oavsett ålder, kategori, kön eller fysiska förutsättningar. Med engagemang, lyhördhet, öppenhet, kreativitet och kompetens ska klubbens ledning skapa förutsättningar för att vinna medlemmarnas förtroende och delaktighet. Denna öppna attityd syftar till att medlemmarna ska känna en samhörighet och trivsel i klubben. Målet är att härigenom skapa och behålla den unika andan Lundsbrunnsandan inom klubbens alla verksamheter. UTVECKLING Allmänt Lundsbrunn GK ska ständigt arbeta för att utveckla sin verksamhet inom alla områden och på så sätt framstå som en attraktiv klubb för medlemskap och besök. I denna strävan ska klubben vara framsynt, ha en god ekonomi, en hög standard på sin anläggning och vara bra samarbetspartner. Breddverksamhet och friskvård Alla kommittéer ska verka för att alla medlemmar har möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar. Detta ska ske genom arrangemang för träning och spel, samt fortsatt utbildning. I all verksamhet ska golf som friskvård och en bred folksport beaktas. Elitverksamhet Junior/-Elitkommittén ansvarar tillsammans med lagledning och pro för klubbens elitsatsning. Detta omfattar planering, individuell träning, läger och uppföljning. Elitlagen representerar klubben i seriespelet och blir då en bekräftelse på klubbens framgång på det sportsliga planet. Sida 4 Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb

5 Juniorverksamhet Junior/-Elitkommittén ansvarar tillsammans med pro för uttagning av träningsgrupper samt planering av träningsverksamheten och individuella träningsprogram. Junior och Elitkommittén ansvarar för att träning och annan verksamhet planeras inför varje säsong, både för Golfkul samt pojkar och flickor upp till 21 år. Som ett resultat av vår juniorverksamhet ska klubben medverka i samtliga nivåer i Grönt ljus och nå upp till kraven för att erhålla SGF:s guldcertifikat. Seriespel åldersklasser Klubben skall delta i VGF:s seriespel för åldersklasser och med målsättningen att delta med både dam- och herrlag i möjliga klasser. I denna verksamhet ska klubb och lagledning tillsammans med klubbens pro kunna erbjuda träningstillfällen. Tävlingsverksamhet Klubben skall erbjuda ett varierat tävlingsprogram med både singel- och partävlingar för att stimulera medlemmar i alla åldrar och spelfärdigheter att delta i tävlingarna. Klubben ska också eftersträva att arrangera tävlingar på nationell nivå, både inom junior- och seniorverksamheten samt inom Handigolfen. Klubben skall stimulera till tävlingsutbyte med andra klubbar och ge bra förutsättningar för klubbens olika serielag till att delta i seriespel. Anläggning Klubben ska verka för att bana och träningsanläggning ständigt utvecklas och förbättras för att svara mot tidsenliga krav och för att stimulera till träning och spel på alla nivåer. Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb Sida 5

6 Medlemsservice Klubben är tillgänglig för alla året runt. Klubben skall ständigt arbeta för ökad medlemsservice och därmed delaktighet i klubbens verksamhet. Information till klubbens medlemmar hålls uppdaterade och tillgängliga genom kansliets service, anslagstavlor samt hemsidan. Kontakter med omvärlden Klubbens medlemmar, personal och funktionärer är klubbens ansikte utåt och har därför ett ansvar att sprida en positiv bild av Lundsbrunn Golfklubb. Klubben skall verka för att det ska finnas värdar som tar emot gäster och medlemmar under högsäsong eller när så krävs. Klubbens medlemmar är i samband med tävlingar eller besök på andra banor ambassadörer för klubben och skall sträva för att upprätthålla klubbens goda rykte. Klubbens ska ha ett gott samarbete med kommuner, skolor, myndigheter, företag eller andra lokala organisationer. Klubben skall arbeta aktivt för att synas i massmedia. REKRYTERING Allmänt Klubben ska arbeta för att vara attraktiv för alla oavsett ålder, kön, etniskt ursprung eller förutsättningar. Denna mångfald ska framgå i det aktiva rekryteringsarbetet. HandiGolfkommittén har ett ansvar för att erbjuda nybörjarutbildning, organisera tränings- och tävlingsverksamhet för de som har någon form av funktionsnedsättning samt att ha ett samarbete och utbyte med handikapporganisationer och andra golfklubbar. Kommittén ska också arbeta för att anläggningen ska vara en lättillgänglig golfanläggning för spelare med funktionsnedsättningar. Klubben ska för att säkerställa sin framtid arbeta aktivt med rekrytering av medlemmar. I detta arbete ska man kunna ha olika kampanjer, aktiviteter, medlemsformer och vara attraktiv för ett flertal kategorier. Sida 6 Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb

7 Man ska särskilt arbeta för att vara en klubb med förmånliga villkor för familjemedlemskap. En stark vision ska vara att ha en hög andel juniormedlemmar och på så sätt ha en bra återväxt inom klubben. Samt att man vill uppnå ett stort föräldraengagemang. I rekryteringsarbetet ska man också arbeta aktivt för att få lika könsfördelning i nybörjarverksamheten. I juniorverksamheten ska flickor ges ett särskilt stöd i träning och en uppmuntran. Rekrytering i de yngre åldrarna ska ske genom aktivt arbete i skolor, kamrat-till-kamrat, prova på dagar eller andra introduktionsdagar. När klubbens når framgångar ska detta rapporteras till massmedia. Detta ska visa på golfsporten som en sport lämpad för tjejer och killar. I alla åldersgrupper och all verksamhet ska klubben arbeta med en offensiv marknadsföring både emot enskilda, organisationer och företag. Verksamheten ska vara representerad i lokal media eller andra kanaler där klubben ska framstå som attraktiv och att man betraktar golfspelet som idrott. För att möjliggöra detta ska klubben ställa resurser till förfogande och arbeta aktivt för att ha tillgång till välutbildade ledare. Viktiga moment i all träning och rekrytering: Att trivas tillsammans Att känna sig vältränade och friska Att lära sig nya saker och förbättra sina färdigheter Att glädjas över de utmaningar som golfspelet ger Att ha en verksamhet som är attraktiv jämfört med andra idrotter Ålder < 12 år Åldersgruppen ska bedriva träningsverksamhet med ett stort lekmoment. Golfkul är här en etablerad verksamhet. Pro och klubben ska tillhanda hålla utrustning i den mån det är möjligt. Förmåga och kunnande varierar stort i gruppen. Det är därför viktigt med gruppindelning och att alla får en möjlighet till en utveckling. Inom åldersgruppen ska särskilda ansträngningar göras för att övningar ska ha en nivå så att deltagarna känner sig framgångsrika och blir sporrade till ett fortsatt deltagande. Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb Sida 7

8 Spelare ska också erbjudas möjlighet att spela på banan tillsammans med kamrater och ledare. I tävlingsverksamheten ska man använda sig av scramble som spelform och lag med blandade åldrar, de äldre kamraterna ska ges en roll som faddrar och bidra med träning och kunskaper i golf som tävlingssport. Ålder år Träningsverksamheten ska utökas och moment som styrka, kondition, stabilitet och rörlighet införs. En diskussion om utveckling och målsättning kan komma att föras beroende på utvecklingsfas. I tävlingsverksamheten ska deltagarna uppmuntras att delta i klubb- och juniortävlingar. Trots att tävlingsmomentet tilltar så ska golfen upplevas som kul och trevlig idrott. Ingen kan tvingas delta i tävling. I träningsverksamheten ska andra aktiviteter kunna införas, exempelvis temadagar, lägerverksamhet, studiebesök eller aktiviteter som avser att öka gruppgemenskapen. Inom åldersgruppen kan stora individuella förändringar ske. Tränare och ledare ska vara speciellt vaksamma och lyhörda för deltagarnas funderingar kring golf gentemot andra sporter och sysslor. Detta gäller inte minst avsnitt inom skola, fritid, kost och övrigt som får ett allt större inslag i det dagliga livet. Ålder år Åldersgruppen är i ett skede då junior- och elitverksamhet möts inom golfen samtidigt som vuxenlivet alltmer tar sin utformning. I denna fas ska klubben erbjuda träningsverksamhet till alla oavsett inriktning och målsättning, nivån i verksamheten ska kunna anpassas efter spelfärdighet och ambition. Alla deltagare ska uppmuntras att ha golfen som fortsatt idrott eller fritidssyssla. I träningen ska den individuella träningen få ett större inslag beroende på målsättning. Tränare och enskild spelare ska ta ett större gemensamt ansvar för den fortsatta utvecklingen. Om spelare har en mer elitinriktad satsning på golf i kombination med studier ska tränare och skola samverka. I gruppens arbete ska klubben - förutom de praktiska övningarna - även kunna erbjuda aktiviteter med inslag av teori, teknik, speltaktik eller andra områden som är viktiga för spelarens utveckling. Sida 8 Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb

9 Rekryteringsarbetet ska vara aktivt även i denna åldersgrupp. För nytillkomna som inte deltagit i tidigare åldersnivåer är det extra viktigt att klubben ger förutsättningar för utveckling och samhörighet med övriga i gruppen. Ålder 21+ (senior) I denna ålder lämnas junioråldern. Detta innebär då också att ansvar för rekryteringen övergår från juniorverksamheten till klubbens medlemskommitté. Klubben ska fortsätta bedriva ett aktivt rekryteringsarbete för att vara attraktiv. Detta ska göras genom en bra nybörjarutbildning med inslag av praktik, teori, regelkunskap, golfvett, etik och fadderverksamhet enligt de former som SGF anger. Efter avslutad utbildning ska spelare uppmuntras att aktivt delta i klubbens verksamhet, både vad det gäller golfspel och föreningsarbete. UTBILDNING Allmänt All utbildning ska vara inriktad på både praktik och teori och där det är möjligt förläggas till klubbens egna anläggningar. Egna arrangerade utbildningar eller deltagande i andra utbildningar ska så långt det är möjligt finansieras genom de bidrags- och stödformer som finns. Nybörjare/Golf Nybörjarutbildningen skall följa SGF:s regler. Denna utbildning ska pågå under större delen av golfsäsongen och göras attraktiv för att locka till fortsatt medlemskap efter avslutad utbildning. Klubbens medlemmar skall erbjudas träningstillfällen individuellt eller i grupp - för att förbättra spelfärdighet. Detta ska ske under säsongen eller genom vinterträning inomhus. Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb Sida 9

10 Ledare Ledarutbildning skall ske inom distriktsförbundets regi. Klubben ska erbjuda de ledare som så vill att genomgå steg I och steg II inom ledarutbildningen. Regler Klubbens skall anordna återkommande regelkurser. Dessa kurser kan hållas under golfsäsongen eller under vinterhalvåret. Klubbens funktionärer och medlemmar ska uppmuntras att genomgå distriktets utbildningar som leder till domarlicensiering. Funktionärer/golfvärd Klubben skall ständigt göra en översyn av utbildningsbehovet för att säkerställa att det finns kunskap för att hantera golfens IT-system och andra administrativa system. Klubbens ska också ansvara för att det finns utbildade tävlingsledare och funktionärer. I de fall då klubben har golfvärdar för att ta emot gäster eller medlemmar så ska dessa ges utbildning för att kunna utföra sina sysslor. ÖVERGRIPANDE MÅL Ansvar Kommittéerna formulerar mål i sina verksamhetsplaner och ansvarar för att dessa genomförs. Vid varje verksamhetsårsslut ska målen granskas och dokumenteras genom kommitténs verksamhetsberättelse. Lundsbrunn den 30 oktober 2009 Lundsbrunn Golfklubb Styrelsen Sida 10 Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb

INNEBANDYN VILL. Riktlinjer & värderingar

INNEBANDYN VILL. Riktlinjer & värderingar Innebandy är Ett bevis på nyskapande idrott! Enkelt att utöva! Lätt att lära sig! Billigt och roligt! Underhållande och publikvänligt! Socialt och seriöst! Svenska Innebandyförbundet vill Skapa en stämning

Läs mer

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram omslagets framsida Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram ISBN 978-91-9781-300-6 Idrotten vill Förord Förord Vid Riksidrottsmötet

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

Idrotten vill. Verksamhetsidé och riktlinjer för idrottsrörelsen in i 2000-talet

Idrotten vill. Verksamhetsidé och riktlinjer för idrottsrörelsen in i 2000-talet Idrotten vill Verksamhetsidé och riktlinjer för idrottsrörelsen in i 2000-talet Innehåll Innehåll 1 Förord 4 Idrottsrörelsens verksamhetsidé 5 Idrott är 5 Idrott består av 5 Vi organiserar vår idrott 5

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd med tyngdpunkt

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2014-2015 1 2 Dalarnas Idrottsförbund & SISU Idrottsutbildarna gemensam verksamhetsinriktning 2014-2015 Sidan Dalaidrottens verksamhetsidé 4 Vi utvecklar idrotten i Dalarna 4 Dalaidrottens

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer 1 Ungdomssektionens Policy, Mål & Riktlinjer Allmänt Ungdomssektionen (US) omfattar killar och tjejer från 6 till 15 år och dess ledare. Som ungdomsledare i GIF har man ett stort ansvar för många barn

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Handlingsplan 2012-2014

Handlingsplan 2012-2014 Handlingsplan 2012-2014 Till medlemmarna i Wermdö Golf & Country Club. Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 3 april 2012. Till den 1 februari 2012 vill vi gärna ha synpunkter på Handlingsplan 2012-2014

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning

Läs mer

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Beredningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad Innehållsförteckning Kunskap - kompetens - arbete 1 1 Förord

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orienterings vision Dit vill vi! Svensk orientering, världens bästa!

Läs mer

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 ARBETSMATERIAL 2018 kvalitet medlemmar alla är välkomna rätt i tiden föryngrad målgrupp företagsidrott Fokus Korpen från ord till ännu mer handling FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 2012

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan

Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan 2009-02-01 Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan Bakgrund Stockholms Idrottsförbunds fick 1 juli 2007 i uppdrag att ge idrottsföreningar möjligheten

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun.

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Plan för framtidens service, trygghet, omsorg och vård av äldre Östhammars kommun. Inledning Bakgrund, uppdrag och syfte Kommunstyrelsen har gett socialnämnden

Läs mer

Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015

Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015 Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För riksidrottsstyrelsens (RS) ledning av verksamheten fattar RF-stämman beslut om en tvåårig verksamhetsinriktning

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 Anvisningar för barnoch ungdomsidrott Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Träning och tävling... 3 Intention livslångt intresse... 4 Intention allsidighet...

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer