FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER?"

Transkript

1 Arbetsunderlag för att bearbeta vad SGF ska fortsätta utveckla inom målområdet Spelarutveckling junior, bredd och elit. Bord 1 FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER? Lämna elitsatsningen orörd, fortsätt på inslagen väg Kommunicera ut upplägget Trumma ut budskapet omhändertagandet, men lösningarna måste vara lokal Tillhandahåll verktyg Fortsätta korta tiden och göra spelet roligare/snabbare. Utveckla både anläggingen (kortare, lättare) och spelformer Bra planering och upplägg låt det visa resultat Vi måste få klubbledning att inse att det r på lokal nivå lösningen finns. Ge alternativa former till den nationella golfrundan återbetalningen måste synas tydligare. Stöd stiftelse/fond

2 Arbetsunderlag för att bearbeta vad SGF ska börja med och/eller sluta med inom målområdet Spelarutveckling junior, bredd och elit. BÖRJA MED! VARFÖR? KONSEKVENSER? Utveckla lika genomarbetat program för juniorrekrytering/utveckling som för elitsatsingen Reformera tränarupplägget Utveckla utbildningsformer, arbetsupplägg för att möjliggöra konceptet Personlig tränare Bara ett systematiskt upplägg med klara leveranspunkter ger resultat. Uppföljning för att kunna korrigera. Lösa frågor kring omhändertagande och individuella upplägg Etnisk mångfald SLUTA MED! VARFÖR? KONSEKVENSER?

3 Arbetsunderlag för att bearbeta vad SGF ska fortsätta utveckla inom målområdet Spelarutveckling junior, bredd och elit. Bord 2 FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER? Fortsätta kommunisera idrotten Grunden för juniorer, bredd och elit Alla GK ska ha ett idrottsprogram KRAV Ett attraktivt introduktionsprogram Behålla och rekrytera Skall alla klubbarna ha KRAV

4 Arbetsunderlag för att bearbeta vad SGF ska börja med och/eller sluta med inom målområdet Spelarutveckling junior, bredd och elit. BÖRJA MED! VARFÖR? KONSEKVENSER? Ta fram medlemsprogram Behålla Vi behåller den som trotts dålig information stannar kvar SLUTA MED! VARFÖR? KONSEKVENSER?

5 Arbetsunderlag för att bearbeta vad SGF ska fortsätta utveckla inom målområdet Spelarutveckling junior, bredd och elit. Bord 3 FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER? För enkla regelverket! Underlätta för nyanslutning. Få det mer förståeligt. Slogan/begrepp som sammanfattar golfens fördelar = marknadsföring Popularisera golfen 4. För fram samhällsnyttan! För att underlätta rekrytering 5. Behålla juniorer Lättare att behålla än rekrytering 6. Generations golf Visa att golfen är perfekt hela livet. Indirekt rekrytering av barn och barnbarn

6 Arbetsunderlag för att bearbeta vad SGF ska börja med och/eller sluta med inom målområdet Spelarutveckling junior, bredd och elit. BÖRJA MED! VARFÖR? KONSEKVENSER? Farmarklubbar Juniorsatsning på juniorelit hanteras bäst på en eller några klubbar per distrikt Dela förbundet/verksamheten i elitgolfförbund och korpgolfförbund SGF är inte bra på något. Bredden viktig för framtiden. Satsa hårdare på 55+ rekrytering SLUTA MED! VARFÖR? KONSEKVENSER?

7 Arbetsunderlag för att bearbeta vad SGF ska fortsätta utveckla inom målområdet Spelarutveckling junior, bredd och elit. Bord 4 FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER? Goda exempel exempelsamling Jämställdhetsplan Sociala medier

8 Arbetsunderlag för att bearbeta vad SGF ska börja med och/eller sluta med inom målområdet Spelarutveckling junior, bredd och elit. Kvinnosatsning Verktygslåda Utbildning Rekrytera familjer Marknadsplan BÖRJA MED! VARFÖR? KONSEKVENSER? 50 artiklar om golf centralt artiklar i lokalpressen SLUTA MED! VARFÖR? KONSEKVENSER?

9 Arbetsunderlag för att bearbeta vad SGF ska fortsätta utveckla inom målområdet Spelarutveckling junior, bredd och elit. Bord 5 FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER? Göra banorna lättare bort med röda/gula tee Bättre klippning Ny spelstruktur för juniorer Kund serviceutbilda all personal

10 Arbetsunderlag för att bearbeta vad SGF ska börja med och/eller sluta med inom målområdet Spelarutveckling junior, bredd och elit. BÖRJA MED! VARFÖR? KONSEKVENSER? Riktad markandsföring mot olika målgrupper Rekrytera juniorer i grupp Skapa ledarutbildning Bygga golfens varumärke SLUTA MED! VARFÖR? KONSEKVENSER?

11 Arbetsunderlag för att bearbeta vad SGF ska fortsätta utveckla inom målområdet Spelarutveckling junior, bredd och elit. Bord 6 FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER? Behålla, omhändertagandet men vem skall göra det? Alla vill själva spela golf Få fler att stanna i golfen Nöjda golfspelare som stannar som ger fler pengar till klubben och fler engagerar sig Spelskicklighet män/kvinnor Blir roligare att spela golf Nöjda golfspelare som stannar som ger fler pengar till klubben och fler engagerar sig Hektometersystemet män/kvinnor Golfaren utvecklas Nöjda golfspelare som stannar som ger fler pengar till klubben och fler engagerar sig Redovisa goda exempel 5. 6.

12 Arbetsunderlag för att bearbeta vad SGF ska börja med och/eller sluta med inom målområdet Spelarutveckling junior, bredd och elit. BÖRJA MED! VARFÖR? KONSEKVENSER? Marknadsför golfen bättre som friskvård Få ickegolfare att förstå vad golfen ger Nya medlemmar Verkstad på klubben Börja agera! Fler andra aktiviteter ex bridge, biljard Mötesplatsen viktig Komma ifrån analysfasen Socialt Nöjda medlemmar som marknadsför golfen i sin bekantskapskrets, arbetet Nya medlemmar SLUTA MED! VARFÖR? KONSEKVENSER? Behandla alla golfare lika Anpassa banan eftre kategorispelaren Golfaren stannar i klubben Sluta fokusera på att rekrytera, ta hand om de som redan finns Fler engagerade på klubben Golfaren stannar i klubben

13 Arbetsunderlag för att bearbeta vad SGF ska fortsätta utveckla inom målområdet Spelarutveckling junior, bredd och elit. Bord 7 FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER? Jobba med att klubbarna ska se till att de nya spelarna ska ut på banan direkt Det blir roligare Stannar inom golfen Samarbete med skolorna tala om att man finns aktiviteter Idrottslärare Rekrytering av juniorer Fler medlemmar Hektometersystemet Roligare Ej flytt

14 Arbetsunderlag för att bearbeta vad SGF ska börja med och/eller sluta med inom målområdet Spelarutveckling junior, bredd och elit. BÖRJA MED! VARFÖR? KONSEKVENSER? Kommunikation billigt Fokusera på nybörjaren Äldre Marknadsföra mot nya målgrupper Ändra uppfattning Framtiden Bygga varumärke Fler juniorer Fler medlemmar SLUTA MED! VARFÖR? KONSEKVENSER?

15 Arbetsunderlag för att bearbeta vad SGF ska fortsätta utveckla inom målområdet Spelarutveckling junior, bredd och elit. Bord 8 FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER? Sprid glädjen i att spela golf Utveckla utbildningen av ledare för barn och ungdomar Golf i skolan Rekryterar fler Behålla och rekrytera Behålla och rekrytera

16 Arbetsunderlag för att bearbeta vad SGF ska börja med och/eller sluta med inom målområdet Spelarutveckling junior, bredd och elit. BÖRJA MED! VARFÖR? KONSEKVENSER? Var finns fokus på mindre barn? Fokusera på golfen som familjesport. Låt hela familjen träna tillsammans med andra familjer Tidig rekrytering Gemensam träningstid Lär känna andra familjer Män, kvinnor barn Påverka bilden av golf i positiv anda Kommunicera att golf är idrott/friskvård Utbildning för föräldrar Korsbefrukta med andra idrotter, bjud in hockeylag, handboll osv. till träningsjippo Behandla barnen bättre både elit och bredd Blir golfare SLUTA MED! VARFÖR? KONSEKVENSER? Sluta projicera problem som mest berör Stockholmsregionen på hela landet, ex sk fria golfare Se till hela Sverige! Större lojalitet till egna klubben ute i landet än SGF tror. Man spelar på närmaste klubb.

17 Arbetsunderlag för att bearbeta vad SGF ska fortsätta utveckla inom målområdet Spelarutveckling junior, bredd och elit. Bord 9 FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER? Påverka PGA att inte vare en herrklubb. Dags att välja in kvinnor LGU har ingen makt alls. SGF uppmuntra till bättre dambanor Lagspel i alla kategorier 4. Golfen styrs av herrar Dåligt placerade tee för damer. Ny layout behövs Lagspel engagerar fler än bara deltagande spelare Fler kvinnor i golfen Gynnar även äldre herrar som spelar från främre tee. Jämför med andra idrotter med lagspel 5. 6.

18 Arbetsunderlag för att bearbeta vad SGF ska börja med och/eller sluta med inom målområdet Spelarutveckling junior, bredd och elit. BÖRJA MED! VARFÖR? KONSEKVENSER? Back to basic Matchspel Puttningsmästerskap i Olympiagolfen Ingen HCP Inför en gemensam tee för alla kategorier. Olika tee olika dagar All matematik i spelet sinkar och krånglar till golfbokföringen Engagerar alla kategorier Glädje att spela korta alternative längre banor. Kan bli tjatigt att spela samma tee varje dag. Snabbare spel Inriktning på spelskicklighet Större genomslag för Olympiagolfen SLUTA MED! VARFÖR? KONSEKVENSER? Handicapfokus Slope Spelglädje Snabbare spel socialt glädjeskapande

19 Arbetsunderlag för att bearbeta vad SGF ska fortsätta utveckla inom målområdet Spelarutveckling junior, bredd och elit. Bord 10 FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER? Argument och verktyg för rekrytering Dialog och utbyte med andras idrotter Nytänkande behövs Få nya infallsvinklar Rekrytera och utveckla ledare Idébanker hur har andra GDF och GK gjort för att framgångsrikt omhänderta nya medlemmar 4. Eldsjälar nödvändiga för en bra verksamhet 5. 6.

20 Arbetsunderlag för att bearbeta vad SGF ska börja med och/eller sluta med inom målområdet Spelarutveckling junior, bredd och elit. BÖRJA MED! VARFÖR? KONSEKVENSER? Kartläggning av juniorers attityder önskemål och skäl för avhopp Metoder för att ta hand om höghandicaparna Det skall vara roligt att spela även om inte spelskickligheten upprätthålls SLUTA MED! VARFÖR? KONSEKVENSER?

21 Arbetsunderlag för att bearbeta vad SGF ska fortsätta utveckla inom målområdet Spelarutveckling junior, bredd och elit. Bord 11 FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER? Rekryteringsprojekt invandrare, junioner, damer, nysvenskar Föräldraprogram/förening Ledar-tränare utbildning för ideella på/i olika nivåer 4. Varumäsket vad står golfen för 5. Friskvårdsnyttan 6.

22 Arbetsunderlag för att bearbeta vad SGF ska börja med och/eller sluta med inom målområdet Spelarutveckling junior, bredd och elit. inget inget BÖRJA MED! VARFÖR? KONSEKVENSER? inget inget SLUTA MED! VARFÖR? KONSEKVENSER?

23 Arbetsunderlag för att bearbeta vad SGF ska fortsätta utveckla inom målområdet Spelarutveckling junior, bredd och elit. Bord 12 FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER? Roligare golf Gör det enklare Kapa längderna för att göra det roligare för fler Prova på golf Fler får en första kontakt med golfen Gör reklam för teespelet Rekommendera klubbarna att göra tränarna tillgängliga gratis för medlemmarna 6.

24 Arbetsunderlag för att bearbeta vad SGF ska börja med och/eller sluta med inom målområdet Spelarutveckling junior, bredd och elit. BÖRJA MED! VARFÖR? KONSEKVENSER? Göra handlingsplaner för tillförnade av nya tee Kampanjer för prova på dagar/aktiviteter Golfen blir roligare Grisfester sociala möten SLUTA MED! VARFÖR? KONSEKVENSER? Krångliga regler och ärvda sanningar Det är hinder för den oinvigde

25 Arbetsunderlag för att bearbeta vad SGF ska fortsätta utveckla inom målområdet Spelarutveckling Bord 13 FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER? Jobba med att klubbarna ska se till att de nya spelarna ska ut på banan direkt Det blir roligare Stannar inom golfen

26 Arbetsunderlag för att bearbeta vad SGF ska börja med och/eller sluta med inom målområdet Spelarutveckling junior, bredd och elit. BÖRJA MED! VARFÖR? KONSEKVENSER? Jobba med att förbättra samhällets syn på golf. Se till att hälsoaspekten lyfts upp. Program för hur man tar hand om nya Medlemmar Skapa attraktion för sporten Få spelarna att stanna inom golfen Fler golfare Fler och aktivare golfare SLUTA MED! VARFÖR? KONSEKVENSER?

27 Arbetsunderlag för att bearbeta vad SGF ska fortsätta utveckla inom målområdet Spelarutveckling junior, bredd och elit. Bord 14 FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER? Nya spelformer för både träning och eget spel Slå sönder förutfattade meningar

28 Arbetsunderlag för att bearbeta vad SGF ska börja med och/eller sluta med inom målområdet Spelarutveckling junior, bredd och elit. BÖRJA MED! VARFÖR? KONSEKVENSER? Slå sönder myterna ytterligare om golfen. (centralkommunikation) Det finns uppfattningar om golfen som skickar fel signaler Avdramatisera golfen som sport Bearbeta kommunpolitiker och skolverksamheten Visa på golfens värden och breddverksamhet Skapa en annan bild av golfen Diskutera med bla PGA om en fortsättning efter själva gröna kortet utbildningen Viktigt att ta hand om individen i steg 2 SLUTA MED! VARFÖR? KONSEKVENSER?

29 Arbetsunderlag för att bearbeta vad SGF ska fortsätta utveckla inom målområdet Spelarutveckling junior, bredd och elit. Bord 15 FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER? Verksamhetsplaner, lathundar, koncept, verktyg angående juniorverksamheten Kontakt med skolorna Styrelsens engagemang hitta eldsjälar

30 Arbetsunderlag för att bearbeta vad SGF ska börja med och/eller sluta med inom målområdet Spelarutveckling junior, bredd och elit. BÖRJA MED! VARFÖR? KONSEKVENSER? Verkliga program för mångfald Rekryteringsprogram för kvinnor + 45 år SLUTA MED! VARFÖR? KONSEKVENSER?

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

Handbok i invånardialog

Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Kungsbacka kommun 1 Kungsbacka kommun Producerad av kommunikatörerna på förvaltningen för Service, oktober 2012 Text Martin Sande, Preera, Erik Sjöberg,

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

INNEBANDYN VILL. Riktlinjer & värderingar

INNEBANDYN VILL. Riktlinjer & värderingar Innebandy är Ett bevis på nyskapande idrott! Enkelt att utöva! Lätt att lära sig! Billigt och roligt! Underhållande och publikvänligt! Socialt och seriöst! Svenska Innebandyförbundet vill Skapa en stämning

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Efter första bollträffen är du såld på golfen

Efter första bollträffen är du såld på golfen Efter första bollträffen är du såld på golfen Den dag du står på övningsbanan och träffar bollen helt rent, ser den lyfta mot skyn i en hög båge det är då du förstår. Förstår tjusningen med golfen. Förstår

Läs mer

Verktyg som gör dig bäst när det gäller

Verktyg som gör dig bäst när det gäller Verktyg som gör dig bäst när det gäller LEDAR- TRÄNAR- OCH FUNKTIONÄRSSKAP 4 BARNS OCH UNGDOMARS FYSISKA, MOTORISKA OCH SOCIALA UTVECKLING 6 ATT SKAPA FÖRTROENDE 8 INLÄRNING 9 LEKENS BETYDELSE VID INLÄRNING

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 ARBETSMATERIAL 2018 kvalitet medlemmar alla är välkomna rätt i tiden föryngrad målgrupp företagsidrott Fokus Korpen från ord till ännu mer handling FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 2012

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn umgås vänner fritid barn pension ekonomiskt hälsan får resor frisk bra mer kunna bo god familjen liv Framtidsprogram för det goda åldrandet i Karlskrona oberoende friska barnbarnen hälsa resa göra arbete

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer 2 Inledning Vill ni ha fler volontärer till er verksamhet? Vill ni ha nya idéer och synsätt på hur ni kan driva er verksamhet och nå nya grupper?

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden måste vi göra två saker: Bli ännu bättre på det vi är bra på nämligen lärandet.

Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden måste vi göra två saker: Bli ännu bättre på det vi är bra på nämligen lärandet. Vi i skolan har inte längre monopol på kunskap. Idag går det att lära sig saker mycket bra även utanför skolans värld. Inte minst genom den nya tekniken. Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning

Läs mer