Huvudstadens Golfklubb. Programförklaring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Huvudstadens Golfklubb. Programförklaring 2014-2016"

Transkript

1 Huvudstadens Golfklubb Revidering fastställd på årsmötet Programförklaring Värderingar Vision Verksamhetsidé Övergripande mål

2 Värderingar Huvudstadens Golfklubb står för följande fem värderingar som samverkar och tydliggör vad vi menar med den totala golfupplevelsen; Valfrihet en klubb som har golf och aktiviteter för alla. Idrottslig verksamhet med satsning på motionärer, elit och junior. Social gemenskap och en kul mötesplats året runt. Tillgänglighet genom banor på anläggningar i flera väderstreck. Ett spännande nätverk som ger utrymme för både affärsnytta och nöje.

3 Vision Huvudstadens Golfklubbs vision är; Klubben ska genom sina värderingar och övergripande mål betraktas som Sveriges mest attraktiva klubbval. Vi ska erbjuda stockholmsdistriktets största tillgänglighet och bästa verksamhet utifrån begreppet den totala golfupplevelsen. Vi ska satsa på framtiden med tydlig inriktning både på motionärer, elit och junior.

4 Verksamhetsidé Huvudstadens Golfklubbs verksamhetsidé är; Vi vill på alla nivåer främja golfintresset så att det utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt, kulturellt och idrottsligt. Alla som vill får vara med i vår klubb. Vi vill erbjuda den totala golfupplevelsen för alla genom aktiviteter, tävlingar och upplevelser som främjar friskvård och gemenskap. Engagerade medlemmar som deltar får vara med och besluta om och ta ansvar för vår verksamhet. Vi står för en kamratlig och trygg social gemenskap.

5 Övergripande mål Huvudstadens Golfklubb har ett övergripande mål med sin verksamhet som bygger på våra värderingar, vision och medlemsnytta. Ett syfte med dessa mål är också att vi tillsammans bygger en klubb med tydlig profil och ett anpassat utbud utifrån morgondagens samhälle. Arena Idrott Övergripande HGK Elit Tävling & utbildning Medlem Juniorverksamhet Värdegrund Övergripande Per anläggning Kommunikation & Information Ekonomi

6 HGK Arena Klubbstyrelsen kommer i dialog med bolaget aktivt verka för att det finns en treårs plan för investeringar på samtliga klubbens banor. Ambitionen är att gradvis höja standard på tees, fairways och greener där det är möjligt och till en rimlig budget. Vi vill förstärka karaktären hos respektive bana för att göra den ännu intressantare. I detta ligger samråd med banpersonal och greenkeepers där klippning och layout spelar roll. HGK Arena kommer noggrant att följa upp banskötselpolicy. Detta inkluderar också att se över allt runt banan som skapar trivsel och bidrar till en positiv upplevelse, och att se till att det är en bra säkerhet vid träning och spel. Klubbstyrelsen kommer i dialog med bolaget aktivt verka för att det finns fler träningsmöjligheter på samtliga anläggningar och att befintliga håller ett gott skick. Varje år fram till 2016 kommer styrelsen att verka för att det finns minst två planerade ombyggnadsprojekt på våra banor. Vi ska ha förstärkta karaktärer, layouter och uppmärkningar så att det finns minst en slinga som är junior-, dam- och elitanpassad. Vi ska verka för införandet av hektometertees. Vi ska arbeta med en löpande uppföljning av investeringsplanen så att den hålls och utvecklas. Klubbstyrelsen ska verka för att man både som medlem och gäst märker skillnad och att det finns en känsla som förstärker trivsel och ger spelaren ett brett utbud av möjligheter. Övrigt Klubbstyrelsen ska verka för att våra anläggningar i väsentligt högre grad kan användas som mötesplatser året runt och annan verksamhet.

7 HGK Idrott HGK ska ha fortsatt stort fokus på att golf är en idrott. Vidare ska vi fortsätta att verka för en bredd i vårt utbud av serielag. Vi ska fortsätta att befästa och utveckla våra egna tourer inom junior, elit och senior. Vår idrottssatsning bidrar till att göra oss till en attraktiv klubb. Vi ska fortsätta att ha en elitsatsning för både herr och dam. HGK Supporterklubb ska bidra med stöd till vår talangutveckling och att främja klubbkänslan. Vår idrottsinriktning är ett helhetsgrepp från ungdom och elit till kategorilag och aktiviteter i alla åldrar för båda könen. Vi ska fortsätta stötta och utveckla medlemmarnas möjlighet till närspel. Vi ska ha minst 130 aktiva spelare i våra serielag. Vi ska varje år fram till 2016 ha minst fem serievinnare. Vi ska verka genom aktiviteter, träning och tävlingar för att klubbens snitt-hcp är lägre än 20. Samspel med Pro och tränare ska främja viljan att utveckla sin golf oavsett nivå. Samtliga lag ska ha en planerad träning och kommer få stöd för detta. Genom positiv kommunikation och värvning av medlemmar inspirera flera att glädjas med golfen som idrott. Övrigt Genomföra en Idrottskonferens varje år som bygger klubbkänsla och stärker våra målsättningar.

8 HGK Elit Här samlas klubbens bästa spelare med betoning på äldre juniorer och yngre seniorer. Gemensamt för alla är att de prioriterar golf som idrott med aktivt deltagande i såväl öppna tävlingar som klubbtävlingar och seriespel. Spelare erbjuds plats efter flera kriterier där potential är det övergripande ledordet. Hcp, ranking och rankingpoäng skall vara konkurrenskraftiga i respektive ålder på regional nivå. Antalet spelare kan variera beroende på beroende på standard och potential. Spelarna deltar i minst 8 individuella hcp - grundande tävlingar per år inklusive KM. Att som lag varje år sikta på att vinna sin serie, såväl Stockholmsserie som den nationella. På individnivå skall våra juniorer representeras i SGDF, distriktslag och ha spelare på Elit- och Riksnivå i Skandia Tour och JMI. Vi skall också få fram spelare som inom närmaste åren spelar på de högsta nivåerna i Sverige och Norden, Nordic Leage, Nordea Tour och svenska Minitouren. Övrigt Spelaren är själv ansvarig och drivande för sin utveckling och att både kvantitativ och kvalitativ träning genomförs och redovisas. Träning genomförs både i grupp och individuellt. Stöd för träning och utveckling erhålls efter gemensam och individuell plan. Spelarna skall ses som goda förebilder och ambassadörer samt representera klubben i alla sammanhang.

9 HGK Tävling och Utbildning Arrangera tävlingar och aktiviteter med inriktning på familje- och sällskapsspel med varierade teman och innehåll för att möjliggöra för så många som möjligt av klubbens aktiva medlemmar att deltaga samt verka för att bevara golfens goda traditioner beträffande etikett, spel och uppträdande. Vi vill också erbjuda elitspelare/låg HCP ett antal utvalda tävlingar i linje med idrottsfokus. Öka antalet resurspersoner med rätt utbildning till vår tävlingsadministration från en till tre. Öka antalet nya spelare i våra lokala klubbtävlingar från i snitt 70 till i snitt 85 spelare. Alla banor skall var rätt uppmärkta när tävlingssäsongen startar plus att detta avstäms löpande. Klubbkända tävlingar (Flaggolfen, 4-klövern, KM, Capital Cup) ska genomföras med kontinuitet. Skapa förutsättningar för att på utvalda banor genomföra distrikts- och regionala tävlingar. Övrigt Uppdatera hemsida och anslagstavlor med senaste informationen varje vecka under säsong. Skapa förutsättningar för att även kunna ta emot koncepttävlingar såsom Annika Invitational och Svenska Minitouren.

10 HGK Medlem - medlemsgolf HGK Medlem ska verka för att erbjuda sina medlemmar golfaktiviteter så som Dam, Medlem och Senior på de arenor där det finns resurspersoner. HGK Medlem ska likväl erbjuda ett antal andra medlemsaktiviteter i form av social sammankomster. All verksamhet har som gemensamt mål att stärka klubbkänslan för klubben som helhet likväl som lokalt på anläggningen ytterligare och att verka för att HGK medlemmen känner att HKG är det bästa klubbvalet. Att få fler resurspersoner från alla våra arenor som vill ansvara för att driva Dam, Medlem och Seniorverksamhet Att få fler resurspersoner som vill ansvara för andra sociala aktiviteter. Alla ansvariga resurspersoner ska ges möjlighet att träffas minst två gånger per år för att dela med sig av erfarenheter och bygga vidare på allt det i verksamheterna som fungerar väl. 3-4 sociala aktiviteter kommer att erbjudas HGK: s medlemmar var säsong De Medlemsaktiviteter som kommer att erbjudas ska vara av god kvalitet och vara öppna för alla HGK medlemmar Resurspersoner som anmäler intresse av att hålla i någon aktivitet ska få stöttning från Medlem vad gäller t e x kontaktnät, ekonomiskt bidrag och annan hjälp om aktiviteten bedöms uppfylla grundläggande krav som finns på en medlemsaktivitet. HGK golfaren ska känna att klubben satsar på alla medlemmar. HGK ska uppleva att det finns naturliga mötesplatser för alla typer av medlemmar. Övrigt HGK Medlem ska för att marknadsföra sin verksamhet nyttja olika befintliga medier som HGK hanterar. Alla som har en skriftlig plan och budget för idé om verksamhet som är i linje med denna programförklaring kommer behandlas av styrelsen med positiva intentioner

11 HGK Junior HGK Junior ska följa SGF: s Grönt Ljus. Med detta är inriktning ett helhetsgrepp för juniorer 5-21 år med Golfkul, bredd, talang, utveckling till elit. Att öka antalet engagerade ledare/föräldrar som resurspersoner med mål att ha minst 2 dedikerade ledare per träningsgrupp. Att öka antalet juniorer (8-21 år) i träning på klubbens anläggningar till 200 till Att få fler juniorer att satsa på golf som sin 1:a idrott. Att etablera en fungerande verksamhet för de allra yngsta (Golfkul, 5-7 år) med målsättning att minst 50% av dessa sedan går vidare i klubbens juniorverksamhet. Att öka antalet tjejer i träning så att de representerar 30% av klubbens juniorer. Synliggöra klubbens juniorverksamhet genom att bedriva aktiviteter och events både på våra anläggningar och ute i distriktet. Skapa ett attraktivt året runt verksamhet som gör att flera juniorer väljer att stanna kvar inom golfen och i klubbens verksamheten. Anpassa en bana med junioranpassade Tees på respektive anläggning. Att under året erbjuda intressanta läger för resp. träningsgrupp. Vara aktiv i att arrangera de av SGDF framtagna juniortävlingarna. Verka för att anläggningarnas restauranger och kiosker anpassas för att passa våra juniorer både vad gäller utbud och prisläge. Att under perioden få Guldcertifiering från SGF.

12 Juniorverksamhetens värdegrund Idé HGK Junior vill på alla nivåer främja golfintresset så att det utvecklar juniorerna positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt, kulturellt och idrottsligt. Alla är välkomna att vara med i vår klubb. Vi vill erbjuda den totala golfupplevelsen för alla genom aktiviteter, tävlingar och upplevelser som skapar kontakt mellan medlemmar och gäster. De som deltar får vara med och besluta om och ta ansvar för vår verksamhet. Vi står för en kamratlig och trygg social gemenskap. Värderingar HGK Junior och dess värderingar gäller ledare, föräldrar och spelare. Glädje och gemenskap är och skall vara starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla verksamheten så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera. Verksamheten ska bedrivas jämställt och alla ska kunna vara delaktiga oavsett bakgrund och kön. Vision HGK Junior skall betraktas som Sveriges mest attraktiva klubbval. Med attraktiv menar vi en klubb dit alla, oavsett färdighet, ålder eller ambitionsnivå, ska känna sig välkomna och stimulerade att delta. Vårt mål är att få fler att upptäcka att golf är en rolig, utmanande och social idrott.

13 Juniorverksamhetens värdegrund 1. Som Spelare i HGK Junior Uppmuntrar vi varandra och är positiva. Vi tar vi hänsyn till tränare, ledare och kompisar. Lyssnar vi på och följer de instruktioner som tränare och ledare ger. Respekterar vi våra med- och motspelare. Spelar vi ett rent spel och utgår ifrån en god etik och moral. Visar vi ett gott uppförande både på och utanför banan och följer golfens regler. 2. Som Tränare och Ledare i HGK Junior Är vi ett föredöme för spelarna, allas röst har lika värde. Tar vi del av och följer Grönt Ljus och betonar att det skall vara kul med golf. Uppmuntrar vi till att utvecklas med sin golf och viljan att tävla samt att verka för rent spel. Instruerar vi spelarna på ett positivt sätt under träning och tävling. Arbetar vi i en drogfri verksamhet och bidrar till att öka medvetenhet om kost, motion och hälsa. Respekterar vi med- och motspelare. Skapar vi förutsättningar för och förbereder våra ungdomar att vilja ta på sig olika ledar- och förtroendeuppdrag. 3. Som Föräldrar i HGK Junior Inspirerar, motiverar och stöttar vi våra barn i med- och motgång. Tar vi del av Grönt Ljus och samverkar med ledare och Pro. Accepterar vi rollfördelningen att tränare/ledare coachar och föräldrar hejar. Som förälder hjälps vi åt för att våra barn kan komma till anläggningarna för träning o tävling. Förväntas vi bidra med en god stämning under tävling/träning

14 Kommunikation & Information Aktualitet, Engagerande, Lättorienterat, Proffsighet, Lyhördhet, Servicegrad, flera kanaler. 1 HGK-nyhet/vecka under säson.g Höja öppningsfrekvensen för nyhetsbrev från 30 till 40%. Öka besöken till HGK-sidorna med 25% jämfört med 2013 Öka aktivitetsdeltagandet med 25%. Genomfört 2 medlemsenkäter. Att 2016 anses som Sveriges mest progressiva golfklubb avseende kommunikation. Reporter som snabbt skriver & publicerar reportage, resultat & foton. Virtuell anslagstavla på hemsidan. Månadsvis innehållsrevision av sektionssidor under säsong. Löpsedlar och nyhetsbrev sektionsvis. Utnyttja Sociala medier, Facebook med flera. Varumärkesbyggande via bland annat My Newsdesk. Övrigt/Idéer Kontinuerlig förädling av Webb & Nyhetsbrev Webbkameror

15 HGK Ekonomi Att förvalta klubbens ekonomiska medel för klubben och medlemmarna på ett effektivt sätt så att ställda mål kan uppnås utan att riskera ekonomin. Att fördela budgeten utifrån programförklarings inriktning, godkända verksamhetsplaner och på ett sådant sätt att både breddverksamhet och specialprojekt/arrangemang kan tillgodoses. Tillse att alla tillgängliga ekonomiska medel blir tillvaratagna från såväl interna som externa källor som främjar HGK och dess utveckling. Förvaltningen av de ekonomiska medlen skall ske på ett professionellt sätt så att ekonomin inte riskeras. Löpande bokföring skall ske i enlighet med bokföringslagen och god redovisnings sed. Övrigt Som bilaga till detta dokument finns en upprättad budget

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 (Revideras 2013) INNEHÅLLSFÖRTECKNING GOLF ÄR IDROTT! Inledning... 3 Bakgrund

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb

Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb Nulägesanalys Vi i Hammarö GK har två instruktörer som sköter träning och träningsplaneringen har 20 ledare som är med och hjälper till i vår verksamhet

Läs mer

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdoms och juniorverksamhet 1. Vision PITEÅ GOLFKLUBB SKA ERBJUDA DEN BÄSTA BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I KOMMUNEN, ALLA KATEGORIER

Läs mer

INNEBANDYN VILL. Riktlinjer & värderingar

INNEBANDYN VILL. Riktlinjer & värderingar Innebandy är Ett bevis på nyskapande idrott! Enkelt att utöva! Lätt att lära sig! Billigt och roligt! Underhållande och publikvänligt! Socialt och seriöst! Svenska Innebandyförbundet vill Skapa en stämning

Läs mer

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram omslagets framsida Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram ISBN 978-91-9781-300-6 Idrotten vill Förord Förord Vid Riksidrottsmötet

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015

VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015 VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015 Kortfattad beskrivning och bakgrund till nedan Verksamhetsbeskrivningen för Sundsvall Ortvikens Bågskytteklubb. Verksamhetsbeskrivningen

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd med tyngdpunkt

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orienterings vision Dit vill vi! Svensk orientering, världens bästa!

Läs mer

Handlingsplan 2012-2014

Handlingsplan 2012-2014 Handlingsplan 2012-2014 Till medlemmarna i Wermdö Golf & Country Club. Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 3 april 2012. Till den 1 februari 2012 vill vi gärna ha synpunkter på Handlingsplan 2012-2014

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2014-2015 1 2 Dalarnas Idrottsförbund & SISU Idrottsutbildarna gemensam verksamhetsinriktning 2014-2015 Sidan Dalaidrottens verksamhetsidé 4 Vi utvecklar idrotten i Dalarna 4 Dalaidrottens

Läs mer

FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF

FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF FÖRORD I detta dokument har vi försökt åskådliggöra Kubikenborgs IF:s policy och riktlinjer för alla de lag som är aktiva inom föreningen och ledarna

Läs mer

Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015

Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015 Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För riksidrottsstyrelsens (RS) ledning av verksamheten fattar RF-stämman beslut om en tvåårig verksamhetsinriktning

Läs mer

Idrotten vill. Verksamhetsidé och riktlinjer för idrottsrörelsen in i 2000-talet

Idrotten vill. Verksamhetsidé och riktlinjer för idrottsrörelsen in i 2000-talet Idrotten vill Verksamhetsidé och riktlinjer för idrottsrörelsen in i 2000-talet Innehåll Innehåll 1 Förord 4 Idrottsrörelsens verksamhetsidé 5 Idrott är 5 Idrott består av 5 Vi organiserar vår idrott 5

Läs mer

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 Anvisningar för barnoch ungdomsidrott Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Träning och tävling... 3 Intention livslångt intresse... 4 Intention allsidighet...

Läs mer

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning

Läs mer

Stadgar för Linköpings Hockey Club. bildad den 4 augusti 1976 STADGAR

Stadgar för Linköpings Hockey Club. bildad den 4 augusti 1976 STADGAR Stadgar för Linköpings Hockey Club bildad den 4 augusti 1976 Reviderad efter Riksidrottsstyrelsens normalstadgar för idrottsförening 2004-06-15 STADGAR för den ideella föreningen LINKÖPINGS HOCKEY CLUB,

Läs mer

Vision 2012-2018 för fritidspolitiken i Jönköpings kommun

Vision 2012-2018 för fritidspolitiken i Jönköpings kommun Vision 2012-2018 för fritidspolitiken i Jönköpings kommun Ks 2011:527 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Vision 2012-2018 för fritidspolitiken i Jönköpings kommun Fastställt av

Läs mer

Bidragsmanual april 2013 Golfklubbar i Göteborg, Bohuslän och Dalsland

Bidragsmanual april 2013 Golfklubbar i Göteborg, Bohuslän och Dalsland Bidragsmanual april 2013 Golfklubbar i Göteborg, Bohuslän och Dalsland LOK-STÖD Kommunalt och statligt Tips och exempel En sammankomst kan till exempel vara en golfträning, golftävling, träningsspel på

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

Klubb Utbildning för Ledare

Klubb Utbildning för Ledare Klubb Utbildning för Ledare SBTF UTBILDNING NIVÅ BAS Utbildningsmaterial från Svenska Bordtennisförbundets ungdom- och utbildningskommitté www.svenskbordtennis.com INNEHÅLL 05 LEDARSKAP Barn- och ungdomsledarskap

Läs mer

Appendix 3 Vinröda Ledare

Appendix 3 Vinröda Ledare 1 (20) Appendix 3 Vinröda Ledare Styrdokument för LUGI Handbolls barn- och ungdomsledare Föreningsidé En förening för hela familjen som förenar elit och bredd Vision Att vara Sverigeledande på herr- och

Läs mer

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja!

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! u p p l a n d s v ä s b y Valfrihet om du själv får välja! KRISTDEMOKRATERNA UPPLANDS VÄSBY KOMMUNPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2014 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

KONSTÅKNINGEN VILL 2013-2014 Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen på Förbundsstyrelsemötet 20 april 2013

KONSTÅKNINGEN VILL 2013-2014 Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen på Förbundsstyrelsemötet 20 april 2013 KONSTÅKNINGEN VILL 2013-2014 Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen på Förbundsstyrelsemötet 20 april 2013 1 Innehåll 4 SVENSK KONSTÅKNING FRAMGÅNGSRIK IDROTT 5 VERKSAMHETSIDÉ 6 VÄRDEGRUND

Läs mer

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan Hur föräldrar stödjer sina barn att bli vinnare i livet genom idrott Idrott kan vara en fantastisk upplevelse mellan barn och ungdomar och deras

Läs mer

Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24

Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24 Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24 Alla erbjuds ta del av kultur- och fritidsutbudet i Eskilstuna är utgångs punkten i arbetet för att utveckla

Läs mer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer 1 Ungdomssektionens Policy, Mål & Riktlinjer Allmänt Ungdomssektionen (US) omfattar killar och tjejer från 6 till 15 år och dess ledare. Som ungdomsledare i GIF har man ett stort ansvar för många barn

Läs mer