Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32. Huvudstadens Golfklubb. Verksamhetsplan 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32. Huvudstadens Golfklubb. Verksamhetsplan 2014"

Transkript

1 Sida 1 av 32 Huvudstadens Golfklubb Verksamhetsplan

2 Sida 2 av 32 Huvudstadens Golfklubb övergripande verksamhetsplan 2014 Denna inledande del är en sammanfattning av övriga verksamhetsplaner. Den är också i samklang med HGK Programförklaring HGK klubbstyrelse avser att under 2014 fokusera på följande; Programförklaring Konkret implementera förädlingar och förändring m h t justeringar som gjorts i värderingar, vision och verksamhetsidé Större fokus på motionären i balans med satsning på junior och elit Tydligare samarbete med driftbolaget där golfbanor och träningsanläggningar är i centrum Junior och Idrott Ännu offensivare satsning på HGK Junior om det är möjligt med de resurser och finanser som behövs för förverkligande Fortsatt satsning på våra elitlag Herr och Dam samt kvalitativ förädling av HGK Tour och HGK Senior Tour samt några utvalda SGDF och SGF tävlingar med inriktning elit och junior Bredare satsning på Supporterklubben Tävlingskalender och Olympiagolf Tuffa/krävande tävlingar för de som vill likväl som alternativ med kul och för alla Tävlingskalender 2014 blir med mindre antal klubbtävlingar och färre lokala Vi fortsätter med Olympiagolf och Närspelstema Fortsatt samarbete med Viksberg Anläggningsteamen Teamen på respektive anläggning kommer arbeta för medlemmen i fokus som skapar klubbkänsla och ett välkommen för alla Mötesplats för mycket mer än bara golf och dessutom året runt Varumärke och kommunikation Arbeta för att HGK ska vara det bästa klubbvalet för alla Ökad kommunikation i alla kanaler som bidrar till att allt flera vill vara aktiva Förstärka vårt varumärke och profil Att vi sprider glädje som bidrar till fler resurser, aktiva ledare och en levande klubb Stefan Thorberg Klubbordförande

3 Sida 3 av 32 HGK Idrott Verksamhetsplan för idrottsverksamheten 2014 Vi har summerat 2013 års seriespel och spel på tourerna och konstaterar att vi fortsätter att vara framgångsrika med inte mindre än 8 seriesegrare! Med fortsatt kvalitativ satsning på etablerade delar av HGK Idrott anstränger vi oss för att dessa ska bli fortsatt succé Vi kommer fortsätta med satsningar på både bredden och med spets. Bredd genom att antalet medlemmar satsar ännu mer på sin golf som idrott och blir aktiva spelare, eller är med i vårt träningsutbud och att handicapgrundande ronder ökar (exempelvis; Olympiagolfen). Kvalitativt genom fortsatt satsning på talang, utveckling och elit. HGK kommer vara representerade preliminärt med drygt 20 serielag i olika åldrar och kategorier Kring årsskiftet kommer uppställning för 2013 samt ambitionsnivå för 2014 att presenteras. Detta kommer också finnas på webben med kontaktperson för respektive lag. Idrottsverksamheten kommer under 2014 ha en kommitté bestående av; Ordförande Ansvarig HGK Elit Herr Ansvarig HGK Elit Dam HGK Tour HGK Senior Tour HGK Junior Tour Supporterklubben Stefan Thorberg Jan Rosing My Rydin Andreas Finnstedt Rein Sule Åke Pilhanen Louise Lindell Fortsatt samverkan kommer ske med klubbens Pro under Pro sköter träning med knattar, ungdom och juniorer i samverkan med lokala resurspersoner o banstyrelse på respektive anläggning. Juniorverksamheten är också integrerad i en central juniorkommitté m h t HGK Junior Tour, andra tävlingar, läger och aktiviteter. Här sker också en integrering till HGK Elit, dam och herr i samverkan med JK kommittén.

4 Sida 4 av 32 Kommittén kommer kalla till ett antal sammandragningar (temadagar, konferenser, kick-off med mera) innan och efter säsong för samtliga likväl som HGK Elit, Dam och Herr kommer arrangera separata sammankomster. Givetvis kommer dialogen vara levande mellan alla enheter inom HGK Idrott, lagkaptener, lagledare och spelare för att även nästa år för pegga upp för att sätta Huvudstadens Golfklubb på kartan som en offensiv och framgångsrik golfklubb. Alla som vill satsa på sin golf som idrott ska hitta hem i denna satsning där naturligtvis även vår klubbkänsla står högt på dagordningen. HGK Elit Herr Se separat Verksamhetsplan som är framtagen och finns som en del av HGK Idrott. HGK Elit Dam Se separat Verksamhetsplan som är framtagen och finns som en del av HGK Idrott. HGK Senior Tour HGK Senior Tour växte igen under Ambitionen för 2014 är att fortsätta på inslagen linje. Syftet med HGK Senior Tour påminner en hel del om HGK Tour men med lite generösare handicapregler och för spelare från H45/D50 och uppåt. Avsikten är att klubbens bättre seniorspelare ska vid regelbundna tillfällen kunna tävla i tuff konkurrens på s. k scratch basis. Avsikten är också att resultaten från HGK Senior Tour ska kunna underlätta laguttagningar till Stockholmsserier mm. Tävlingarna spelas i två separata klasser, men med blandad lottning. Fastställt program kommer gå ut via nyhetsmail och kommer läggas ut på webben i god tid innan säsong. Detta är också en del av klubbens Tävlingskalender. HGK Supporterklubb HGK Supporterklubb bildades 2010 för att ge våra ungdomar, junior och elitspelare stöd och support från klubbens medlemmar, föräldrar, resurspersoner och företag. Under året 2010 beslutades också att pengar ska i första hand öronmärkas för våra ungdomar som tillhör kategorin Talang & Utveckling (se 4-års plan för juniorer). Detta ska också främja vår klubbkänsla och bidra både till bredd på respektive anläggning likväl som för de som representerar klubben i distriktet och ute i landet med satsning mot framtida framgångar. Samtidigt ger det supportrarna en större samhörighet med dessa spelare och klubben, samhörigheten förstärks. Det verkar dessutom för att vi känner oss mer som en klubb än tre anläggningar. Under 2014 hoppas vi kunna utöka antalet medlemmar igen. Att bli medlem i HGK Supporter kan både ske som privatperson likväl som företag. Mer om detta finns på webben.

5 Sida 5 av 32 Supportermästerskapet Det spelades för fjärde gången under 2013 med fler deltagare än någonsin. Den kombineras med den HGK Tour tävling som sker samma datum d v s där klubbens bästa spelare spelar ändå mot sig själva men också möter de som har tecknat sig som supporter (mixade bollar). Tävlingen är en Pro-Am som innebär att det är både en tävling mellan de bästa spelarna (HGK Tour) samtidigt som det är en lagtävling mellan de par som spelar (support + bästa spelare). Huvudstadens GK har under de senaste åren strävat efter att forma en idrottslig slagkraftig klubb genom långsiktig satsning på barn, ungdom, juniorer både på bredd och elit. Vi har sett att detta ger frukt i form av en ökad tillströmning till våra träningar och framgångar för våra serielag och individuella prestationer i Skandia tourerna och t o m representation i Team SGDF som är för de bästa juniorerna i Stockholms distrikt. Dessa framgångar sporrar oss till fortsatt sportsliga framgångar Lokalt på bananläggningarna Varje bananläggning kan via sitt lokala HGK team planera och genomföra utifrån behov, intresse och resurser för veckogolf, träningsgrupper, tävlingsaktiviteter och andra aktiviteter som faller under idrott. Detta samordnas inte av HGK Idrott utan finns i separata verksamhetsplaner från HGK Lindö. HGK Riksten och HGK Lövsättra. Stefan Thorberg HGK Idrott

6 Sida 6 av 32 HGK Tävling & Utbildning Huvudstadens GK har en gemensam kommitté för tävling och utbildning (TU) för de tre anläggningarna, Lindö, Lövsättra och Riksten. Medlemmar i TU kommittén: Ordförande Hans Gustafsson Tävlingssamordnare Berndt Lundberg HCP och regler Börje Carlsson Ledamöter Claes Thagemark, Bo Nyberg, Håkan Strömbom, Louise Lindell HGK Tävling och Utbildning: Samordnar och förhandlar datum och tider med Huvudstadens Golf AB för samtliga tävlingar och aktiviteter på Huvudstadens anläggningar. Består av fem till sex ledamöter. Målet är att tre av ledamöterna kan rekryteras av personer som har anknytning till våra tre bananläggningar. Ordföranden i TU väljs av årsmötet. Utser inom sig funktioner som TU bedömer nödvändiga som sekreterare, webbansvarig och GIT- ansvarig. Har ett övergripande ansvar för tävlingsverksamheten i klubben och ska dessutom planera, administrera och genomföra klubbens klubbangelägna tävlingar. Ansvarar för att inventering av utbildningsbehov görs centralt och lokalt så att uttalad tävlingsverksamhet kan bedrivas med rätt utbildade personer. TU ansvarar vidare för/att: Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse för tävlings- och utbildningsverksamheten upprättas. Budget och ekonomi för gemensam tävlings- & utbildningsverksamhet. Tävlingsrelaterad utbildning sker inom tävlingsverksamheten.

7 Sida 7 av 32 Ordföranden ingår i HGK:s styrelse och representerar HGK i kommunikationen med CGAB, SGDF, SGF och andra klubbar vad gäller tävlingar. Ekonomin för den lokala verksamheten finns i respektive banstyrelse. Generella mål Målet är att skapa ett varierat tävlingsprogram där vi försöker tillgodose varje fullvärdig medlems önskemål om tävlingsform, tid och plats. Tävlingsprogrammet utformas för att tillfredställa dessa medlemmar men med tyngdpunkten på medelgolfaren (hcp12 till 30). TU övertar ansvaret för att planera, administrera och med egna resurser genomföra HGK:s klubbangelägna tävlingar dessa tävlingar är: Kick-Off, KM, Kategori KM, Närspels KM, Supporter mästerskapet, Fyrklövern, Capital Cup samt de tävlingar som SGDF ålägger HGK att arrangera. Respektive Banstyrelse ansvarar för att planera, administrera(med hjälp av klubbsamordnaren och framtagna lathundar) och genomföra övriga tävlingar som de beslutar att lägga på respektive bana. Ansvaret för innehållet av det totala tävlingsprogrammet och fördelningen på respektive bananläggning av tävlingar ligger kvar hos TU. Under högsäsongen ska vi erbjuda medlemmarna tävlingar i princip varje helg vilket betyder att varje anläggning har tävlingar minst var tredje helg. Verksamhetsplan 2014 Kvalitetssäkra redan befintliga tävlingar och jobba för att våra banor motsvarar det vi utlovat. Fortsätta samarbetet med Viksberg GK Ta ännu ett krafttag för att främja matchspel Jobba för att Olympiagolfen ska intressera ännu fler medlemmar, t.ex. med separata tävlingar för olympiagolfare. Befästa närspelsområdet och 8-bollsövningen. Jobba för att fler medlemmar ska spela på alla våra anläggningar. Ansvara för ett antal externa tävlingar

8 Sida 8 av 32 Genom allt vårt arbete öka medlemmarnas intresse, såväl på elit som höghandicapnivå för klubben. Öka antalet resurspersoner för tävlingsverksamheten genom att hitta attraktiva belöningssystem som ökar medlemmarnas intresse för att engagera sig Samt vidare verka för att: Göra klubben mer attraktiv för olika kategorier av golfare så att dessa söker sig till våra tävlingar Ge information på informationstavlor och hemsida som överträffar medlemmars och gästers förväntningar. Utveckla samverkan med receptionen och banpersonalen för ökad service och servicekvalitet till medlemmar och tävlande. Verka för att antalet kvinnliga deltagare och juniorer ökar i våra klubbtävlingar. Samordna utbildningar inom regeltolkning, GIT tävlingssystem, tävlingsledning och domarutbildning för medlemmar och resurspersoner som arbetar med klubbens tävlingar. Med hjälp av nyhetsbrev och utskick sprida information om våra tävlingar för att öka intresset och deltagande i tävlingarna. Verka för att bevara golfens goda traditioner beträffande etikett, spel och uppträdande Hans Gustafsson HGK Tävling & Utbildning

9 Sida 9 av 32 Team Riksten Inledning Riksten ska vara anläggningen där man året runt känner sig välkommen och hemma oavsett ålder och kön. Det ska finnas platser för att umgås likväl som platser för att utöva golfträning av olika slag. Under sommar-perioden satsar vi på aktiviteter som hör golfen till och under så kallad ickesäsong ska vi i den mån det är möjligt erbjuda våra medlemmar ett antal aktiviteter som främjar klubbkänslan. Team Riksten Teamet kommer att arbeta enligt en förenklad organisation som fastställts av huvudstyrelsen. Teamet består av följande personer och ansvarsområden; Teamordförande Tf Banordförande Sek/webb Junior Tävling Måndagsgolf (damer) Seniorgolf Medlemsgolf Louise Lindell Harriet Edsbrand Bo Samuelsson Hans Nordin och som resurs Patrik Hermansson Peter Edsbrand Harriet Edsbrand samt ev resursperson Tore Nyström och som resurs Lars Hansén Torbjörn Edsbrand och som resurs Peter Edsbrand

10 Sida 10 av 32 Under 2014 fortsätter vi med vårt nya arbetssätt i Team Riksten, där alla som ingår i Teamet samverkar för att skapa en så bra klubbverksamhet som möjligt, i enlighet med uppsatta mål och visioner. Med samverkan menar vi att alla ansvarsområden är representerade på de teammöten vi håller under säsongen för att gemensamt ta beslut om hur verksamheten bäst bedrivs för att tillvarata medlemmars önskemål och för att nå både lokala som centrala uppsatta mål. Team Riksten kommer att genomföra 6-8 möten under säsongen. Team Riksten kommer under 2014 att arbeta mer aktivt med följande punkter: För att bygga vidare på klubbkänslan och bygga upp vår klubb till att vara klubben där aktiviteter finns för medlemmar året runt kommer vi under sk ickesäsong att bjuda in medlemmar till 2-5 olika event per år, allt från att gemensamt se på tv-sända golftävlingar, föreläsningar till att genomföra förbättringsarbeten som Team Riksten och bolag är överrens om. Antalet tävlingar som kommer att arrangeras av Team Riksten ska vara mellan 5-8 stycken per år. Därtill ska också arrangeras Damgolf på måndagar, Seniorgolf på tisdagar och Medlemsgolf på onsdagar. Minst 75 % av alla nybörjarelever ska få information om golfklubben och annan bra info om golf på Riksten. Vi kommer att försöka knyta 5-10 funktionärer till våra olika klubbtävlingsarrangemang och andra event. Vi kommer att annonsera efter en Tävlingsansvarig till Team Riksten. Tävlingsverksamhet Under 2014 kommer vi att arrangera 5-8 klubbtävlingar där fyra olika spelformer kommer att erbjudas för att bredda våra medlemmars spelkunskaper. Tävlingarna ska i den mån det är lämpligt innehålla ABC-klasser för att passa såväl nybörjare som de med lågt hcp (spelhandikapp). För att förhoppningsvis få än fler damer att börja spela/fortsätta spela kommer vi att testa att styra lottningen vid tävling så att damer i större utsträckning med ett hcp mellan ca får spela tillsammans. Vad gäller lottning av bollar ska målet vara att det är lika vanligt att två damer går med en man som två män med en dam. (Dagens GIT lottar i dagsläget inte ihop bollarna på detta sätt med automatik).

11 Sida 11 av 32 Måndagsgolf Damgolf över 9 hål på kvällstid Vi kommer utifrån de förfrågningar som inkommit att starta upp med en golfkväll till för damer var vecka. Vi kommer att tillsammans spela 9-hål och med spelstart mellan klockan Verksamheten är tänkt att hållas igång från maj till mitten av september. Vi tror att detta forum gynnar damers spel vad gäller både att knyta kontakter, utvecklas i sitt spel likväl som att våga börja tävla i större utsträckning. Vi kommer dessa kvällar att introducera olika spelformer och prata om regler som är knutna till vald spelform. Tisdagsgolf Seniorgolf Seniorerna räknar med att hålla sig lika aktiva under 2014 som under Målet är att än fler seniorer börjar spela på tisdagarna. Damer är extra välkomna och antalet damer ökade under 2013 och man hoppas på samma trend under Seniorgolfen spelas på tisdagar mellan kl Onsdagsgolf Medlemsgolf En mycket omtyckt aktivitet för våra medlemmar som vi självklart kommer att genomföra även Vi hoppas på än fler spelare. Spelformen blir Running Eclectic i tre klasser klass ,9 hcp, klass ,9 hcp och klass hcp. Speltiden kommer att förändras till att vara från maj-juli och from aug Måndag- Onsdagsgolfen kommer som vanligt att genomföra en avslutningstävling för alla som deltagit. Information till nya medlemmar och nybörjare Vi kommer att ta fram någon typ av information som berättar om vår klubbverksamhet, vilka vi är, vad vi kan erbjuda nybörjare samt annan bra golfinformation som vi tror är till nytta för nya golfare. Vi har satt som mål att nå ut till minst 75% av de nybörjargolfare som går en kurs hos vår Pro. Andra event till för våra medlemmar För att främja den klubbkänsla vi upplever att vi byggt upp under åren tror vi att ytterligare klubbkänsla kan skapas genom att medlemmarna får chans till att träffas någon gång under den del av året då banorna är stängda. Eventen kan bestå i allt från att gemensamt se på tv-sända golftävlingar, föreläsningar till att genomföra förbättringsarbeten som Team Riksten och bolag är överrens om.

12 Sida 12 av 32 Juniorverksamhet Denna verksamhet planeras centralt och vi kommer att driva verksamheten i linje med den centrala planen. Team Riksten kommer att stötta juniorverksamheten med det som de anser sig behöva hjälp med t ex medel till för en trevlig avslutning. Rekrytering av resurspersoner Under säsongen, gärna redan innan årsskiftet, kommer vi att sätta samman en annons där vi söker efter en Tävlingsansvarig som ska ingå i Team Rikstens och ett flertal funktionärer till lokal tävlingsverksamhet. Övrigt Vi kommer precis som tidigare år att arbeta tätt tillsammans med vår Grenkeeper och vår Pro i de frågor där deras kunskaper och erfarenheter är viktiga för beslut och tillvägagångssätt. Vi kommer också att lyssna på våra medlemmars förslag på förändringsbehov av bana och anläggning och föra upp dessa frågor till lämpligt forum. Det populära Birdieträdet kommer att finnas kvar och 2-3 dragningar kommer att göras under säsongen. Louise Lindell HGK Team Riksten

13 Sida 13 av 32 Team Lövsättra Team Lövsättras sammansättning: Ordförande Wolfgang Erbe Vice ordförande, Sekreterare Tävlingsansvarig Pro Seniorgolfen Veckogolfen Berndt Lundberg Bo Nyborg Stefan Kvillström Christer Berner och Anders Söderling Peter Svanberg och Per Pukite Övergripande mål Den viktigaste uppgiften för Team Lövsättra är att verka för att medlemmarnas upplevelse på Lövsättra blir så bra som möjligt. Teamet ska också föra medlemmarnas talan för att se till att CGAB håller banan och anläggningen i så bra skick som möjligt. Viktigaste uppgifter: I samarbete med CGAB se till att problemen med bananläggningen rättas till framförallt vad gäller översvämning, banutformning (hål 6 o 7). Upprätthålla den höga nivån på juniorverksamheten och attrahera ytterligare juniorer. (Karby- och Kårstaskolan). Genomföra tävlingar av olika slag så långt banans skick medger. Genomföra etablerade medlemsaktiviteter som sommarecelectic i juli och räkfrossan i augusti.

14 Sida 14 av 32 Stödja den aktiva seniorverksamheten. Driva nya aktiviteter i den mån medlemmarna önskar det. Seniorerna på Lövsättra Aktiviteter Seniorverksamheten väntas ha liknande omfattning och innehåll under 2014 som under Det innebär tävling varje onsdag under hela säsongen, 30 april 1 oktober. Cirka 4 tävlingar genomförs på Lindöbanor, övriga på Lövsättra. Sex tävlingar på vardera vår, sommar och höst körs som slaggolf- och poängbogeyserier. Dessutom arrangeras fem separata tävlingar med andra spelformer. I tävlingarna tillämpas huvudsakligen blandade dam/herrbollar. En golfresa till någon trivsam golfanläggning med spel under tre dagar förväntas liksom tidigare locka ett 20-tal seniorer. Spelprogram, serieställning och annan behövlig information kommer att hållas uppdaterade på Lövsättraseniorernas hemsida. Priser dela ut i samtliga tävlingar. Efter vår- och höstsäsongerna äts gemensam lunch i klubbhuset. Dessutom anordnas gemensamt samkväm med fika efter ett par an de separata tävlingarna under vår och höst. Omfattning, ekonomi Vi räknar med deltagande seniorer. Priser, förtäring och omkostnader finansieras med dels deltagaravgifter (100 kr för vår-sommar, 100 kr för hösten), dels klubbidrag inom en ram som föreslås uppgå till kr för helåret, samma som Tävlingskommittén Lövsättra Förutom de klubbövergripande tävlingar som centrala tävlingskommittén anordnar på Lövsättra avses följande tävlingar genomföras: Två dagars sommarecelectic poängbogey 25 och 26 juli som avslutas med grillafton och prisutdelning.

15 Sida 15 av 32 Räkfrossa 16 augusti Final för Lilla Stockholmsligan och Tjejligan sista augusti. Karby- och Kårstaskolan Vi vill göra det till en årlig tradition där vi bjuder in Karby- och Kårstaskolans sjätteklass för en prova-på-dag där de får instruktion av Stefan och vi bjuder på mat och fika. Vi har gjort denna satsning under ett par år men tyvärr har det inte resulterat i några nya spelare ännu men vi anser att det är viktigt att fortsätta. Medlemsaktiviteter Veckogolfen skall utvecklas för att attrahera fler medlemmar och vara en plats där medlemmar oavsett ålder och kön spelar tillsammans under trivsamma förhållanden. Utbildning Utbildning av nya och gamla golfare kommer att ske i samma omfattning som 2013 och skötas av PGA-Instruktör Stefan Kvillström. Fadderverksamheten skall fortsätta under Utbildningar i GIT och tävlingsledarskap skall genomföras för resurspersoner. Utbildning i etikett och golfens regler för medlemmar skall anordnas under året. Wolfgang Erbe HGK Team Lövsättra

16 Sida 16 av 32 Team Lindö Teamet kommer att arbeta enligt en förenklad organisation som fastställts av huvudstyrelsen. Vi kommer att bestå av följande ledamöter: Ordförande Sekreterare och ansvarig Seniorer Samordnare Tävlingar och vice ordf. Ansvarig Juniorer Ansvarig Damer Ansvarig Banorna Adolf Franzén (AF) Torbjörn Jansson (TJ) Håkan Strömbom (HS) Åke Pihlanen (ÅP) Christina Söderberg (CS) och Ia Jansson (IJ) Börje Carlsson (BC) Vi har som mål att ha fyra möten under 2014 och vi kommer att verka för genomförandet av följande sex punkter: Rekrytering av engagerade resurspersoner i HGK Lindö. Arbeta för att skapa en bättre klubbkänsla i HGK Lindö. Öka engagemangsnivån bland våra medlemmar på alla nivåer. Förbättra kommunikationen till våra medlemmar.

17 Sida 17 av 32 Bättre utbud när det gäller mat i restaurangen och kioskerna. Ett bättre gensvar när det gäller Bankommitténs arbete Damer Lindö Ordförande: Vice ordförande/tävlingsansvarig Medhjälpare Christina Söderberg Ia Jansson Kerstin Wideman och Tove Nygren Generella mål Vårmöte för klubbens damer 28 april Bibehålla klubbverksamheten och utöka antalet aktiva damer. Speltider för damer varje tisdag fr.o.m. 29 april 14 oktober dagtid 8:30-10:30. Samt kvällstid 17:30-18: Verka för att skapa ett gemensamt socialt utbyte före och efter tävlingar. Tävlingsprogram 2014 Tisdagar förmiddagar och eftermiddagar med start i slutet av april eller i början av maj med avslutning i oktober. Slaggolfen löper under hela säsongen med början av maj och avslutas i september, ingår i tisdagsspelet 5 bästa ronderna räknas samman. Running Eclectic spelas under tiden maj till september ingår i golfronder på HGK Lindö Dal. Matchskålen spelas över hela säsongen, tävlingsledare Ann-Kristine Grönberg. Damerna bokar egna tider via receptionen. Mixtävling med seniorerna 1 gång per månad 2 tisdagar och 2 torsdagar. Övriga tävlingar partävling och spel med 3 klubbor. Damkommittén skall bevaka möjligheten att få arrangera en Nationell Damdag. Prel. datum måndagen den 28 juli med starttid 8:00-12:00 vi har ej fått något tävlingsdatum för denna tävling.

18 Sida 18 av 32 Seniorer Lindö Verksamheten riktar sig mot män födda 1959 eller tidigare och som är medlemmar i Huvudstadens Golfklubb. Syftet med verksamheten är att kunna erbjuda intresserade seniorer möjlighet att spela olika former av golftävlingar med likasinnade samt att under icke-säsong ordna vinterträning och seniormöten. Målet är att alla seniorer ska uppleva en bra social gemenskap tack vare golfen ute på Lindö. För 2014 gäller Fast speldag för Seniorer 55+ är torsdagar mellan 0800 och Premiär i början av maj och avslutning i slutet av september. Programmet utarbetas i god tid före säsongstart och tar fasta på: T-tävlingen, slaggolf genomförs med torsdagsspel 10 omgångar där de 5 bästa omgångarna med lägsta netto-score räknas. Seniorer födda 1939 eller tidigare kan välja att spela från röd tee och övriga spelar från gul tee. Under säsongen skall 3 stycken tävlingar, en gång vardera på Dal, Park och Äng, spelas från röd tee för samtliga. Någon tävling genomförs på Lövsättra. Eclectic, totalt 5 tillfällen under hela säsongen spelas på Lindö Dal och kan samtidigt vara en T-tävling. Matchspel (Cupspel) i form av Gubbgåsen (huvudtävlingen), Gubbankan (för förlorare omgång 1 i Gåsen) och Ankungen (förlorare omgång 1 i Gubbankan) genomförs med spel från gul tee för samtliga. Säsongen inleds med en tvåmanna scrambletävling, lottade lag. Under säsongen genomförs tre specialtävlingar: flaggtävling, snörtävling och treklubborstävling prövas lagspel i form av 2 mannalag bästboll med anmälda lag vid 2 tillfällen. Ambitionen för dessa två tävlingar är att få ha kanonstart med gemensam lunch efter tävlingen. Vid två tillfällen under året ska vi arrangera Guldmix-tävlingar. Det är lagtävlingar med mixade lag från HGK Lindö Seniorer och damer som deltar i Damkommitténs tisdagsverksamhet. Två torsdagar (juni och augusti) står HGK Lindö Seniorer värd. Tävlingarna genomförs med kanonstart och gemensam lunch efter tävlingen. I maj och september inbjuder damerna till motsvarande på två tisdagar.

19 Sida 19 av 32 HGK Lindö Seniorer (och damer)kommer under 2014 att tävla mot följande klubbar: 1. Vallentuna GK (borta) 2.Täby GK (hemma) 3. Waxholms GK (hemma) Under året kommer HGK Lindö Seniorer att ha sitt årliga tävlingsutbyte med Ålands GK med bortamatch i juli och hemmamatch i augusti. Under vintern 2014 skall samtliga seniorer, som blir ålderskvalificerade, kontaktas och informeras om verksamheten och erbjudas att delta i vår verksamhet. Under säsongen planeras tävlingsledarutbildning på GIT-systemet. Målet är att vi skall ha minst utbildade ledare innan säsongstart Under icke säsong arrangeras inomhusträning och social samvaro på Golfpunkten, Rosenkälla varje torsdag kl Denna träning pågår 16 jan till 20 mars Sista torsdagen i varje månad under januari april samlas alla intresserade för information och social samvaro. Värd utses för varje tillfälle. All information om seniorverksamhetens inriktning och planering skall finnas på HGK Lindö Seniorers hemsida och grundinformationen anslås på anslagstavlan på Lindö. Informationsflödet kompletteras med mail-utskick. Verksamheten finansieras bland annat genom en deltagaravgift som för 2014 är 250 kronor samt 50 kr extra om man också deltar i matchspelet. Tävling Lindö På HGK Lindö finns inte under 2014 någon lokal kommitté för tävling. I teamstyrelsen finns en samordnare, av den lokala tävlingsverksamheten, och som ansvarar för: Att inventering av utbildningsbehov görs lokalt på Lindö så att uttalad tävlingsverksamhet kan bedrivas med rätt utbildade personer. Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse för tävlingsverksamheten. Budget och ekonomi för den lokala tävlingsverksamheten. Sponsorer till våra klubbtävlingar.

20 Sida 20 av 32 Generella mål att utforma ett tävlingsprogram för våra medlemmar med tyngdpunkten på medelgolfaren (hcp12 till 30) och med de idag kända resurspersoner för att genomföra tävlingarna. att genomföra klubbtävlingar där tyngdpunkten ligger på Lindöveckan. att utveckla samarbetet med befintliga och nya tävlingssponsorer Specifika mål 2014 att öka antalet resurspersoner för tävlingsverksamheten genom att hitta attraktiva belöningssystem som ökar medlemmarnas intresse att engagera sig. att förse de resurspersoner som arbetar med klubbens tävlingar rätt kompetens inom GIT tävlingssystem, tävlingsledning och regelutbildning. Tävlingsprogram 2014 lokalt Lindö totalt 7 tävlingar Herre på Täppan Dalbanan 18 Maj Nationaldagsgolfen Parkbanan 6 Juni. Lindöveckan Dalbanan 14 Juli/ Parkbanan 15 Juli/ Dalbanan 16 Juli/ Parkbanan 17 Juli. Två generationer Parkbanan 30 Augusti. Ett större ansvar läggs på de tävlingsledare som utsetts och accepterat tävlingarna vad gäller administrationen runt tävlingen. För Lindöveckan utses en arbetsgrupp som har det totala ansvaret för att planera och genomföra tävlingarna under veckan. Adolf Franzén HGK Team Lindö

21 Sida 21 av 32 HGK Elit Inledning Verksamhetsplan avser 2014 års verksamhet där vi planerar, genomför och följer upp verksamheten för klubbens bästa spelare. Här ingår klubbens äldre juniorer och unga seniorer som fullt ut satsar på golf. I klubbens Elitverksamhet ingår också en nivå som kallas Breddelit bestående av duktiga spelare med konkurrenskraftiga hcp som parallellt med sin golf även har en civil karriär. Dessa spelare har sin huvudsakliga tävlingsverksamhet på vår egna HGK tour och deltar i seriespel efter förmåga. HGK Elit sorterar in under HGK idrott och kompletterar verksamheterna herr, dam och junior. Planen skall ses som ett styrdokument för den satsning som görs. Bakgrund/Syfte I HGK:s tidigare och nya programförklaring betonas att klubben skall verka för en idrottslig verksamhet med satsning på junior och framtiden. Elit och bredd är beroende av varandra för att utvecklas. Bredden skall generera elit och elit skall föregå som tydliga målbilder för bredd. Den idrottsliga satsning som påbörjades 2009 har t o m 2013 utvecklats mycket positivt. Satsningen framöver präglas av tydliga mål, medel, tillhörighet och åtaganden från spelare. Mål Golfen är till största del en individuell sport där tävlandet oftast mäts på egen prestation, men där spelaren vid ett flertal tillfällen representerar klubben i lag och seriesammanhang. 1. Att på individnivå få fram juniorspelare som avancerar och placerar sig på framskjutande placeringar och avancerar på de olika tourerna. 2. Att klubbens representationslag tillhör de främsta i Stockholmserierna och i det nationella seriespelet (div 1) är med och konkurrerar om avancemang. (Se målsättning under herr respektive dam). Spelare/uttagning De spelare som tas ut till denna satsning är några elitspelade juniorer kompletterat med yngre seniorer. Gemensamt för alla är att de vill utvecklas genom att prioritera golf. Gruppen kommer att bestå av Spetselit ca 6 spelare och Breddelit ca 10-20

Huvudstadens Golfklubb. Programförklaring 2014-2016

Huvudstadens Golfklubb. Programförklaring 2014-2016 Huvudstadens Golfklubb Revidering fastställd på årsmötet 141208 Programförklaring 2014-2016 Värderingar Vision Verksamhetsidé Övergripande mål Värderingar Huvudstadens Golfklubb står för följande fem värderingar

Läs mer

BOKBLADET. VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte. Limhamns Folkets hus

BOKBLADET. VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte. Limhamns Folkets hus BOKBLADET Nummer 3 2011 VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB 1 december 2011, kl. 18.00 Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte Limhamns Folkets hus För styrelsen:

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

Våren är här och vår golfbana är i toppskick!

Våren är här och vår golfbana är i toppskick! Våren är här och vår golfbana är i toppskick! Jönåkers GK Nedre Jäder, 610 50 Jönåker Telefon: reception/tidsbokning 0155-703 14 kansli och fax 0155-702 99 info@jonakersgk.se www.jonakersgk.se Ansvarig

Läs mer

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 2 OKTOBER 2012

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 2 OKTOBER 2012 MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 2 OKTOBER 2012 Vinden har vänt 2012 är året då trenden vände Rutinen avgjorde än en gång Ställer vi rätt krav på våra prestationer? När får man kratta en bunker?

Läs mer

Nr 1-11. 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar

Nr 1-11. 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar Nr 1-11 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar Kärlek vid första ögonkastet. Och andra. Och tredje. Och fjärde Nya CLS är en välutrustad fyradörrarskupé och en åtråvärd

Läs mer

En dröm att tillsammans med sina barn skapa en golfbana... ... och vi klubbmedlemmar som hjälpte till att nå drömmen. KALLFORSgk

En dröm att tillsammans med sina barn skapa en golfbana... ... och vi klubbmedlemmar som hjälpte till att nå drömmen. KALLFORSgk ÅRSJubileum KALLFORSgk en jubileumsskrift för att minnas de 10 FÖRSTA åren En dröm att tillsammans med sina barn skapa en golfbana...... och vi klubbmedlemmar som hjälpte till att nå drömmen. Innehåll

Läs mer

First tee. 15 år med Bredareds Golfklubb. - sid 17-18. Medlemstidning Bredareds Golfklubb nummer 1 2007. Nya tag för miljön - Sid 3

First tee. 15 år med Bredareds Golfklubb. - sid 17-18. Medlemstidning Bredareds Golfklubb nummer 1 2007. Nya tag för miljön - Sid 3 First tee Medlemstidning Bredareds Golfklubb nummer 1 2007 15 år med Bredareds Golfklubb - sid 17-18 Nytt juniorår - Sid 12 Nya tag för miljön - Sid 3 Vårens Kurser - Sid 5 Huvudsponsorer HEJ ALLA GLADA

Läs mer

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com hösten 2008 www.vaxjogk.com Klubbsnack Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb Datum: måndagen den 19 november 2007 kl. 19.00 Plats: Småländska bil, Södra Ringvägen 7, Växjö Vid höstmötet skall

Läs mer

e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009

e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009 e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009 Gryning vid klubbhuset Foto Mona Skoglund Kallelse till Höstmöte Måndag 30 november 2009 Kl. 19:00 Plats: Restaurang Terrassen i Klubbhuset Vill du ha ett exemplar

Läs mer

Handlingsplan 2012-2014

Handlingsplan 2012-2014 Handlingsplan 2012-2014 Till medlemmarna i Wermdö Golf & Country Club. Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 3 april 2012. Till den 1 februari 2012 vill vi gärna ha synpunkter på Handlingsplan 2012-2014

Läs mer

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 (Revideras 2013) INNEHÅLLSFÖRTECKNING GOLF ÄR IDROTT! Inledning... 3 Bakgrund

Läs mer

Klubb Utbildning för Ledare

Klubb Utbildning för Ledare Klubb Utbildning för Ledare SBTF UTBILDNING NIVÅ BAS Utbildningsmaterial från Svenska Bordtennisförbundets ungdom- och utbildningskommitté www.svenskbordtennis.com INNEHÅLL 05 LEDARSKAP Barn- och ungdomsledarskap

Läs mer

ÄNGLAMARK NYHETSBREV FRÅN ÅKERSBERGA GOLFKLUBB

ÄNGLAMARK NYHETSBREV FRÅN ÅKERSBERGA GOLFKLUBB NYHETSBREV FRÅN ÅKERSBERGA GOLFKLUBB Ordförande har ordet Ytterligare ett varv har rullat Säsongen har gått in i slutfasen och det är dags att sätta betyg på upplevelsen av banan i år och den egna golfen

Läs mer

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010 Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010 Innehåll i detta nummer: Ledare Rätt klassindelning i tävling? Kassörens kommentarer Möteshandlingar Vintern slog till tidigt i år också,

Läs mer

2010-2011. Linköping Kenty Damfotbollsförening

2010-2011. Linköping Kenty Damfotbollsförening 2010-02-16 2010-2011 Linköping Kenty Damfotbollsförening Föreningen där spelare och ledare utvecklas! Linköping Kenty Damfotbollsförening (LKDFF) skall verka främjande för dam- och flickfotbollens utveckling

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb

Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb Nulägesanalys Vi i Hammarö GK har två instruktörer som sköter träning och träningsplaneringen har 20 ledare som är med och hjälper till i vår verksamhet

Läs mer

Göteborgs Golfförbund. Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsplan 2009

Göteborgs Golfförbund. Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsplan 2009 Göteborgs Golfförbund Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsplan 2009 Innehållsförteckning Innehåll Sidan GGFs Ordförande tycker till 3 Styrelsen 4-5 Juridiska kommittén 5 Ungdomskommittén 6-7 Seniorkommittén

Läs mer

Gullbringa Golf- & Country Club Nr 2 April 2008. Fokus på Banan Möte med Graham crisp Nyheter i shop och på range

Gullbringa Golf- & Country Club Nr 2 April 2008. Fokus på Banan Möte med Graham crisp Nyheter i shop och på range Gullbringa Golf- & Country Club Nr 2 April 2008 Fokus på Banan Möte med Graham crisp Nyheter i shop och på range Klöverbladet Nr2/2008 1 Ledare Per Nilsson, ordförande Innehåll Ledare... 2 Från redaktionen...3

Läs mer

AIK Ungdomsfotboll 2008

AIK Ungdomsfotboll 2008 AIK Ungdomsfotboll 2008 (071113) Verksamhetsplan 1 INNEHÅLL AIK-stilen 3 AIK Ungdomsfotboll Inför 2008 4 Vision och verksamhetsidé 6 Organisation 7 Mötesordning 10 Information 13 Ekonomi 14 A-lags-arrangemang

Läs mer

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2012

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2012 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2012 Innehåll Föredragningslista Styrelsen har ordet Förvaltningsberättelser Finansiella rapporter Verksamhetsplan 2012-2013 Allmän information

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR FÖRBUNDSMÖTET 19 20 APRIL 2013

MÖTESHANDLINGAR FÖRBUNDSMÖTET 19 20 APRIL 2013 MÖTESHANDLINGAR FÖRBUNDSMÖTET 19 20 APRIL 2013 TILL: Golfklubbar som är medlemmar i Svenska Golfförbundet FÖR KÄNNEDOM TILL: Golfdistriktsförbunden Anslutna organisationer KALLELSE TILL FÖRBUNDSMÖTE 2013

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

Framtidsgruppen 2014-2020

Framtidsgruppen 2014-2020 Framtidsgruppen 2014-2020 Redovisning av framtidsförslagen samt förslag till verksamhetsplan för Skinnarebo Golf & Country Club 1 Det är medlemmarna som är golfklubben Det absolut viktigaste för Skinnarebo

Läs mer

ÅRSBOK KARLSTAD GOLFKLUBB

ÅRSBOK KARLSTAD GOLFKLUBB ÅRSBOK 2014 KARLSTAD GOLFKLUBB Karlstad Golfklubb Karlstad GK Höja 510, 655 92 Karlstad Bankgiro 612-0216 Postgiro 29 83 78-1 Kansli...86 63 53 Tidsbeställning/Bokning golflektion...86 64 05 Banchef...86

Läs mer

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 1 Innehåll Sida Allmän information 3 Föredragningslista 4-5 Förvaltningsberättelser 7-13 Finansiella rapporter 14-21 Revisorernas berättelse

Läs mer

Historik Huvudstadens Golf

Historik Huvudstadens Golf Historik Huvudstadens Golf (Rev 2, feb 2012) Följande beskrivning skildrar hur 2 golfprojekt: Lindös och Huvudstadens golfanläggningar, oberoende av varandra startar och utvecklas för att gå ihop 2004

Läs mer

ÖgolfBladet. Serverat och klart! OBS! Banan. Vårmöte 25 april. Rapport från Göran. ÖgolfBladet. innehåller din etikett till bagbrickan

ÖgolfBladet. Serverat och klart! OBS! Banan. Vårmöte 25 april. Rapport från Göran. ÖgolfBladet. innehåller din etikett till bagbrickan ÖgolfBladet VÅREN 2015 Serverat och klart! OBS! Banan Rapport från Göran Vårmöte 25 april Städa grilla mötas ÖgolfBladet innehåller din etikett till bagbrickan GREENERNA Just nu, den 9 mars, har banan

Läs mer

Gullbringa Golf & Country Club

Gullbringa Golf & Country Club Gullbringa Golf & Country Club Nr 2-2011 BILDANDET AV DRIFTSBOLAG HÖSTMÖTET INFORMATION FRÅN KLUBBCEFEN OCH TRÄNAREN K löver bladet N r2/20 11 Ledare Innehåll Ledaren...... 2 Klubbchefen informerar...3

Läs mer

ÅRSBOK KARLSTAD GOLFKLUBB

ÅRSBOK KARLSTAD GOLFKLUBB ÅRSBOK 2015 KARLSTAD GOLFKLUBB Vi är Karlstad Golfklubb den leende golfklubben! Karlstad Golfklubb Karlstad GK Höja 510, 655 92 Karlstad Bankgiro 612-0216 Postgiro 29 83 78-1 Kansli...86 63 53 Klubbchef...86

Läs mer