Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32. Huvudstadens Golfklubb. Verksamhetsplan 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32. Huvudstadens Golfklubb. Verksamhetsplan 2014"

Transkript

1 Sida 1 av 32 Huvudstadens Golfklubb Verksamhetsplan

2 Sida 2 av 32 Huvudstadens Golfklubb övergripande verksamhetsplan 2014 Denna inledande del är en sammanfattning av övriga verksamhetsplaner. Den är också i samklang med HGK Programförklaring HGK klubbstyrelse avser att under 2014 fokusera på följande; Programförklaring Konkret implementera förädlingar och förändring m h t justeringar som gjorts i värderingar, vision och verksamhetsidé Större fokus på motionären i balans med satsning på junior och elit Tydligare samarbete med driftbolaget där golfbanor och träningsanläggningar är i centrum Junior och Idrott Ännu offensivare satsning på HGK Junior om det är möjligt med de resurser och finanser som behövs för förverkligande Fortsatt satsning på våra elitlag Herr och Dam samt kvalitativ förädling av HGK Tour och HGK Senior Tour samt några utvalda SGDF och SGF tävlingar med inriktning elit och junior Bredare satsning på Supporterklubben Tävlingskalender och Olympiagolf Tuffa/krävande tävlingar för de som vill likväl som alternativ med kul och för alla Tävlingskalender 2014 blir med mindre antal klubbtävlingar och färre lokala Vi fortsätter med Olympiagolf och Närspelstema Fortsatt samarbete med Viksberg Anläggningsteamen Teamen på respektive anläggning kommer arbeta för medlemmen i fokus som skapar klubbkänsla och ett välkommen för alla Mötesplats för mycket mer än bara golf och dessutom året runt Varumärke och kommunikation Arbeta för att HGK ska vara det bästa klubbvalet för alla Ökad kommunikation i alla kanaler som bidrar till att allt flera vill vara aktiva Förstärka vårt varumärke och profil Att vi sprider glädje som bidrar till fler resurser, aktiva ledare och en levande klubb Stefan Thorberg Klubbordförande

3 Sida 3 av 32 HGK Idrott Verksamhetsplan för idrottsverksamheten 2014 Vi har summerat 2013 års seriespel och spel på tourerna och konstaterar att vi fortsätter att vara framgångsrika med inte mindre än 8 seriesegrare! Med fortsatt kvalitativ satsning på etablerade delar av HGK Idrott anstränger vi oss för att dessa ska bli fortsatt succé Vi kommer fortsätta med satsningar på både bredden och med spets. Bredd genom att antalet medlemmar satsar ännu mer på sin golf som idrott och blir aktiva spelare, eller är med i vårt träningsutbud och att handicapgrundande ronder ökar (exempelvis; Olympiagolfen). Kvalitativt genom fortsatt satsning på talang, utveckling och elit. HGK kommer vara representerade preliminärt med drygt 20 serielag i olika åldrar och kategorier Kring årsskiftet kommer uppställning för 2013 samt ambitionsnivå för 2014 att presenteras. Detta kommer också finnas på webben med kontaktperson för respektive lag. Idrottsverksamheten kommer under 2014 ha en kommitté bestående av; Ordförande Ansvarig HGK Elit Herr Ansvarig HGK Elit Dam HGK Tour HGK Senior Tour HGK Junior Tour Supporterklubben Stefan Thorberg Jan Rosing My Rydin Andreas Finnstedt Rein Sule Åke Pilhanen Louise Lindell Fortsatt samverkan kommer ske med klubbens Pro under Pro sköter träning med knattar, ungdom och juniorer i samverkan med lokala resurspersoner o banstyrelse på respektive anläggning. Juniorverksamheten är också integrerad i en central juniorkommitté m h t HGK Junior Tour, andra tävlingar, läger och aktiviteter. Här sker också en integrering till HGK Elit, dam och herr i samverkan med JK kommittén.

4 Sida 4 av 32 Kommittén kommer kalla till ett antal sammandragningar (temadagar, konferenser, kick-off med mera) innan och efter säsong för samtliga likväl som HGK Elit, Dam och Herr kommer arrangera separata sammankomster. Givetvis kommer dialogen vara levande mellan alla enheter inom HGK Idrott, lagkaptener, lagledare och spelare för att även nästa år för pegga upp för att sätta Huvudstadens Golfklubb på kartan som en offensiv och framgångsrik golfklubb. Alla som vill satsa på sin golf som idrott ska hitta hem i denna satsning där naturligtvis även vår klubbkänsla står högt på dagordningen. HGK Elit Herr Se separat Verksamhetsplan som är framtagen och finns som en del av HGK Idrott. HGK Elit Dam Se separat Verksamhetsplan som är framtagen och finns som en del av HGK Idrott. HGK Senior Tour HGK Senior Tour växte igen under Ambitionen för 2014 är att fortsätta på inslagen linje. Syftet med HGK Senior Tour påminner en hel del om HGK Tour men med lite generösare handicapregler och för spelare från H45/D50 och uppåt. Avsikten är att klubbens bättre seniorspelare ska vid regelbundna tillfällen kunna tävla i tuff konkurrens på s. k scratch basis. Avsikten är också att resultaten från HGK Senior Tour ska kunna underlätta laguttagningar till Stockholmsserier mm. Tävlingarna spelas i två separata klasser, men med blandad lottning. Fastställt program kommer gå ut via nyhetsmail och kommer läggas ut på webben i god tid innan säsong. Detta är också en del av klubbens Tävlingskalender. HGK Supporterklubb HGK Supporterklubb bildades 2010 för att ge våra ungdomar, junior och elitspelare stöd och support från klubbens medlemmar, föräldrar, resurspersoner och företag. Under året 2010 beslutades också att pengar ska i första hand öronmärkas för våra ungdomar som tillhör kategorin Talang & Utveckling (se 4-års plan för juniorer). Detta ska också främja vår klubbkänsla och bidra både till bredd på respektive anläggning likväl som för de som representerar klubben i distriktet och ute i landet med satsning mot framtida framgångar. Samtidigt ger det supportrarna en större samhörighet med dessa spelare och klubben, samhörigheten förstärks. Det verkar dessutom för att vi känner oss mer som en klubb än tre anläggningar. Under 2014 hoppas vi kunna utöka antalet medlemmar igen. Att bli medlem i HGK Supporter kan både ske som privatperson likväl som företag. Mer om detta finns på webben.

5 Sida 5 av 32 Supportermästerskapet Det spelades för fjärde gången under 2013 med fler deltagare än någonsin. Den kombineras med den HGK Tour tävling som sker samma datum d v s där klubbens bästa spelare spelar ändå mot sig själva men också möter de som har tecknat sig som supporter (mixade bollar). Tävlingen är en Pro-Am som innebär att det är både en tävling mellan de bästa spelarna (HGK Tour) samtidigt som det är en lagtävling mellan de par som spelar (support + bästa spelare). Huvudstadens GK har under de senaste åren strävat efter att forma en idrottslig slagkraftig klubb genom långsiktig satsning på barn, ungdom, juniorer både på bredd och elit. Vi har sett att detta ger frukt i form av en ökad tillströmning till våra träningar och framgångar för våra serielag och individuella prestationer i Skandia tourerna och t o m representation i Team SGDF som är för de bästa juniorerna i Stockholms distrikt. Dessa framgångar sporrar oss till fortsatt sportsliga framgångar Lokalt på bananläggningarna Varje bananläggning kan via sitt lokala HGK team planera och genomföra utifrån behov, intresse och resurser för veckogolf, träningsgrupper, tävlingsaktiviteter och andra aktiviteter som faller under idrott. Detta samordnas inte av HGK Idrott utan finns i separata verksamhetsplaner från HGK Lindö. HGK Riksten och HGK Lövsättra. Stefan Thorberg HGK Idrott

6 Sida 6 av 32 HGK Tävling & Utbildning Huvudstadens GK har en gemensam kommitté för tävling och utbildning (TU) för de tre anläggningarna, Lindö, Lövsättra och Riksten. Medlemmar i TU kommittén: Ordförande Hans Gustafsson Tävlingssamordnare Berndt Lundberg HCP och regler Börje Carlsson Ledamöter Claes Thagemark, Bo Nyberg, Håkan Strömbom, Louise Lindell HGK Tävling och Utbildning: Samordnar och förhandlar datum och tider med Huvudstadens Golf AB för samtliga tävlingar och aktiviteter på Huvudstadens anläggningar. Består av fem till sex ledamöter. Målet är att tre av ledamöterna kan rekryteras av personer som har anknytning till våra tre bananläggningar. Ordföranden i TU väljs av årsmötet. Utser inom sig funktioner som TU bedömer nödvändiga som sekreterare, webbansvarig och GIT- ansvarig. Har ett övergripande ansvar för tävlingsverksamheten i klubben och ska dessutom planera, administrera och genomföra klubbens klubbangelägna tävlingar. Ansvarar för att inventering av utbildningsbehov görs centralt och lokalt så att uttalad tävlingsverksamhet kan bedrivas med rätt utbildade personer. TU ansvarar vidare för/att: Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse för tävlings- och utbildningsverksamheten upprättas. Budget och ekonomi för gemensam tävlings- & utbildningsverksamhet. Tävlingsrelaterad utbildning sker inom tävlingsverksamheten.

7 Sida 7 av 32 Ordföranden ingår i HGK:s styrelse och representerar HGK i kommunikationen med CGAB, SGDF, SGF och andra klubbar vad gäller tävlingar. Ekonomin för den lokala verksamheten finns i respektive banstyrelse. Generella mål Målet är att skapa ett varierat tävlingsprogram där vi försöker tillgodose varje fullvärdig medlems önskemål om tävlingsform, tid och plats. Tävlingsprogrammet utformas för att tillfredställa dessa medlemmar men med tyngdpunkten på medelgolfaren (hcp12 till 30). TU övertar ansvaret för att planera, administrera och med egna resurser genomföra HGK:s klubbangelägna tävlingar dessa tävlingar är: Kick-Off, KM, Kategori KM, Närspels KM, Supporter mästerskapet, Fyrklövern, Capital Cup samt de tävlingar som SGDF ålägger HGK att arrangera. Respektive Banstyrelse ansvarar för att planera, administrera(med hjälp av klubbsamordnaren och framtagna lathundar) och genomföra övriga tävlingar som de beslutar att lägga på respektive bana. Ansvaret för innehållet av det totala tävlingsprogrammet och fördelningen på respektive bananläggning av tävlingar ligger kvar hos TU. Under högsäsongen ska vi erbjuda medlemmarna tävlingar i princip varje helg vilket betyder att varje anläggning har tävlingar minst var tredje helg. Verksamhetsplan 2014 Kvalitetssäkra redan befintliga tävlingar och jobba för att våra banor motsvarar det vi utlovat. Fortsätta samarbetet med Viksberg GK Ta ännu ett krafttag för att främja matchspel Jobba för att Olympiagolfen ska intressera ännu fler medlemmar, t.ex. med separata tävlingar för olympiagolfare. Befästa närspelsområdet och 8-bollsövningen. Jobba för att fler medlemmar ska spela på alla våra anläggningar. Ansvara för ett antal externa tävlingar

8 Sida 8 av 32 Genom allt vårt arbete öka medlemmarnas intresse, såväl på elit som höghandicapnivå för klubben. Öka antalet resurspersoner för tävlingsverksamheten genom att hitta attraktiva belöningssystem som ökar medlemmarnas intresse för att engagera sig Samt vidare verka för att: Göra klubben mer attraktiv för olika kategorier av golfare så att dessa söker sig till våra tävlingar Ge information på informationstavlor och hemsida som överträffar medlemmars och gästers förväntningar. Utveckla samverkan med receptionen och banpersonalen för ökad service och servicekvalitet till medlemmar och tävlande. Verka för att antalet kvinnliga deltagare och juniorer ökar i våra klubbtävlingar. Samordna utbildningar inom regeltolkning, GIT tävlingssystem, tävlingsledning och domarutbildning för medlemmar och resurspersoner som arbetar med klubbens tävlingar. Med hjälp av nyhetsbrev och utskick sprida information om våra tävlingar för att öka intresset och deltagande i tävlingarna. Verka för att bevara golfens goda traditioner beträffande etikett, spel och uppträdande Hans Gustafsson HGK Tävling & Utbildning

9 Sida 9 av 32 Team Riksten Inledning Riksten ska vara anläggningen där man året runt känner sig välkommen och hemma oavsett ålder och kön. Det ska finnas platser för att umgås likväl som platser för att utöva golfträning av olika slag. Under sommar-perioden satsar vi på aktiviteter som hör golfen till och under så kallad ickesäsong ska vi i den mån det är möjligt erbjuda våra medlemmar ett antal aktiviteter som främjar klubbkänslan. Team Riksten Teamet kommer att arbeta enligt en förenklad organisation som fastställts av huvudstyrelsen. Teamet består av följande personer och ansvarsområden; Teamordförande Tf Banordförande Sek/webb Junior Tävling Måndagsgolf (damer) Seniorgolf Medlemsgolf Louise Lindell Harriet Edsbrand Bo Samuelsson Hans Nordin och som resurs Patrik Hermansson Peter Edsbrand Harriet Edsbrand samt ev resursperson Tore Nyström och som resurs Lars Hansén Torbjörn Edsbrand och som resurs Peter Edsbrand

10 Sida 10 av 32 Under 2014 fortsätter vi med vårt nya arbetssätt i Team Riksten, där alla som ingår i Teamet samverkar för att skapa en så bra klubbverksamhet som möjligt, i enlighet med uppsatta mål och visioner. Med samverkan menar vi att alla ansvarsområden är representerade på de teammöten vi håller under säsongen för att gemensamt ta beslut om hur verksamheten bäst bedrivs för att tillvarata medlemmars önskemål och för att nå både lokala som centrala uppsatta mål. Team Riksten kommer att genomföra 6-8 möten under säsongen. Team Riksten kommer under 2014 att arbeta mer aktivt med följande punkter: För att bygga vidare på klubbkänslan och bygga upp vår klubb till att vara klubben där aktiviteter finns för medlemmar året runt kommer vi under sk ickesäsong att bjuda in medlemmar till 2-5 olika event per år, allt från att gemensamt se på tv-sända golftävlingar, föreläsningar till att genomföra förbättringsarbeten som Team Riksten och bolag är överrens om. Antalet tävlingar som kommer att arrangeras av Team Riksten ska vara mellan 5-8 stycken per år. Därtill ska också arrangeras Damgolf på måndagar, Seniorgolf på tisdagar och Medlemsgolf på onsdagar. Minst 75 % av alla nybörjarelever ska få information om golfklubben och annan bra info om golf på Riksten. Vi kommer att försöka knyta 5-10 funktionärer till våra olika klubbtävlingsarrangemang och andra event. Vi kommer att annonsera efter en Tävlingsansvarig till Team Riksten. Tävlingsverksamhet Under 2014 kommer vi att arrangera 5-8 klubbtävlingar där fyra olika spelformer kommer att erbjudas för att bredda våra medlemmars spelkunskaper. Tävlingarna ska i den mån det är lämpligt innehålla ABC-klasser för att passa såväl nybörjare som de med lågt hcp (spelhandikapp). För att förhoppningsvis få än fler damer att börja spela/fortsätta spela kommer vi att testa att styra lottningen vid tävling så att damer i större utsträckning med ett hcp mellan ca får spela tillsammans. Vad gäller lottning av bollar ska målet vara att det är lika vanligt att två damer går med en man som två män med en dam. (Dagens GIT lottar i dagsläget inte ihop bollarna på detta sätt med automatik).

11 Sida 11 av 32 Måndagsgolf Damgolf över 9 hål på kvällstid Vi kommer utifrån de förfrågningar som inkommit att starta upp med en golfkväll till för damer var vecka. Vi kommer att tillsammans spela 9-hål och med spelstart mellan klockan Verksamheten är tänkt att hållas igång från maj till mitten av september. Vi tror att detta forum gynnar damers spel vad gäller både att knyta kontakter, utvecklas i sitt spel likväl som att våga börja tävla i större utsträckning. Vi kommer dessa kvällar att introducera olika spelformer och prata om regler som är knutna till vald spelform. Tisdagsgolf Seniorgolf Seniorerna räknar med att hålla sig lika aktiva under 2014 som under Målet är att än fler seniorer börjar spela på tisdagarna. Damer är extra välkomna och antalet damer ökade under 2013 och man hoppas på samma trend under Seniorgolfen spelas på tisdagar mellan kl Onsdagsgolf Medlemsgolf En mycket omtyckt aktivitet för våra medlemmar som vi självklart kommer att genomföra även Vi hoppas på än fler spelare. Spelformen blir Running Eclectic i tre klasser klass ,9 hcp, klass ,9 hcp och klass hcp. Speltiden kommer att förändras till att vara från maj-juli och from aug Måndag- Onsdagsgolfen kommer som vanligt att genomföra en avslutningstävling för alla som deltagit. Information till nya medlemmar och nybörjare Vi kommer att ta fram någon typ av information som berättar om vår klubbverksamhet, vilka vi är, vad vi kan erbjuda nybörjare samt annan bra golfinformation som vi tror är till nytta för nya golfare. Vi har satt som mål att nå ut till minst 75% av de nybörjargolfare som går en kurs hos vår Pro. Andra event till för våra medlemmar För att främja den klubbkänsla vi upplever att vi byggt upp under åren tror vi att ytterligare klubbkänsla kan skapas genom att medlemmarna får chans till att träffas någon gång under den del av året då banorna är stängda. Eventen kan bestå i allt från att gemensamt se på tv-sända golftävlingar, föreläsningar till att genomföra förbättringsarbeten som Team Riksten och bolag är överrens om.

12 Sida 12 av 32 Juniorverksamhet Denna verksamhet planeras centralt och vi kommer att driva verksamheten i linje med den centrala planen. Team Riksten kommer att stötta juniorverksamheten med det som de anser sig behöva hjälp med t ex medel till för en trevlig avslutning. Rekrytering av resurspersoner Under säsongen, gärna redan innan årsskiftet, kommer vi att sätta samman en annons där vi söker efter en Tävlingsansvarig som ska ingå i Team Rikstens och ett flertal funktionärer till lokal tävlingsverksamhet. Övrigt Vi kommer precis som tidigare år att arbeta tätt tillsammans med vår Grenkeeper och vår Pro i de frågor där deras kunskaper och erfarenheter är viktiga för beslut och tillvägagångssätt. Vi kommer också att lyssna på våra medlemmars förslag på förändringsbehov av bana och anläggning och föra upp dessa frågor till lämpligt forum. Det populära Birdieträdet kommer att finnas kvar och 2-3 dragningar kommer att göras under säsongen. Louise Lindell HGK Team Riksten

13 Sida 13 av 32 Team Lövsättra Team Lövsättras sammansättning: Ordförande Wolfgang Erbe Vice ordförande, Sekreterare Tävlingsansvarig Pro Seniorgolfen Veckogolfen Berndt Lundberg Bo Nyborg Stefan Kvillström Christer Berner och Anders Söderling Peter Svanberg och Per Pukite Övergripande mål Den viktigaste uppgiften för Team Lövsättra är att verka för att medlemmarnas upplevelse på Lövsättra blir så bra som möjligt. Teamet ska också föra medlemmarnas talan för att se till att CGAB håller banan och anläggningen i så bra skick som möjligt. Viktigaste uppgifter: I samarbete med CGAB se till att problemen med bananläggningen rättas till framförallt vad gäller översvämning, banutformning (hål 6 o 7). Upprätthålla den höga nivån på juniorverksamheten och attrahera ytterligare juniorer. (Karby- och Kårstaskolan). Genomföra tävlingar av olika slag så långt banans skick medger. Genomföra etablerade medlemsaktiviteter som sommarecelectic i juli och räkfrossan i augusti.

14 Sida 14 av 32 Stödja den aktiva seniorverksamheten. Driva nya aktiviteter i den mån medlemmarna önskar det. Seniorerna på Lövsättra Aktiviteter Seniorverksamheten väntas ha liknande omfattning och innehåll under 2014 som under Det innebär tävling varje onsdag under hela säsongen, 30 april 1 oktober. Cirka 4 tävlingar genomförs på Lindöbanor, övriga på Lövsättra. Sex tävlingar på vardera vår, sommar och höst körs som slaggolf- och poängbogeyserier. Dessutom arrangeras fem separata tävlingar med andra spelformer. I tävlingarna tillämpas huvudsakligen blandade dam/herrbollar. En golfresa till någon trivsam golfanläggning med spel under tre dagar förväntas liksom tidigare locka ett 20-tal seniorer. Spelprogram, serieställning och annan behövlig information kommer att hållas uppdaterade på Lövsättraseniorernas hemsida. Priser dela ut i samtliga tävlingar. Efter vår- och höstsäsongerna äts gemensam lunch i klubbhuset. Dessutom anordnas gemensamt samkväm med fika efter ett par an de separata tävlingarna under vår och höst. Omfattning, ekonomi Vi räknar med deltagande seniorer. Priser, förtäring och omkostnader finansieras med dels deltagaravgifter (100 kr för vår-sommar, 100 kr för hösten), dels klubbidrag inom en ram som föreslås uppgå till kr för helåret, samma som Tävlingskommittén Lövsättra Förutom de klubbövergripande tävlingar som centrala tävlingskommittén anordnar på Lövsättra avses följande tävlingar genomföras: Två dagars sommarecelectic poängbogey 25 och 26 juli som avslutas med grillafton och prisutdelning.

15 Sida 15 av 32 Räkfrossa 16 augusti Final för Lilla Stockholmsligan och Tjejligan sista augusti. Karby- och Kårstaskolan Vi vill göra det till en årlig tradition där vi bjuder in Karby- och Kårstaskolans sjätteklass för en prova-på-dag där de får instruktion av Stefan och vi bjuder på mat och fika. Vi har gjort denna satsning under ett par år men tyvärr har det inte resulterat i några nya spelare ännu men vi anser att det är viktigt att fortsätta. Medlemsaktiviteter Veckogolfen skall utvecklas för att attrahera fler medlemmar och vara en plats där medlemmar oavsett ålder och kön spelar tillsammans under trivsamma förhållanden. Utbildning Utbildning av nya och gamla golfare kommer att ske i samma omfattning som 2013 och skötas av PGA-Instruktör Stefan Kvillström. Fadderverksamheten skall fortsätta under Utbildningar i GIT och tävlingsledarskap skall genomföras för resurspersoner. Utbildning i etikett och golfens regler för medlemmar skall anordnas under året. Wolfgang Erbe HGK Team Lövsättra

16 Sida 16 av 32 Team Lindö Teamet kommer att arbeta enligt en förenklad organisation som fastställts av huvudstyrelsen. Vi kommer att bestå av följande ledamöter: Ordförande Sekreterare och ansvarig Seniorer Samordnare Tävlingar och vice ordf. Ansvarig Juniorer Ansvarig Damer Ansvarig Banorna Adolf Franzén (AF) Torbjörn Jansson (TJ) Håkan Strömbom (HS) Åke Pihlanen (ÅP) Christina Söderberg (CS) och Ia Jansson (IJ) Börje Carlsson (BC) Vi har som mål att ha fyra möten under 2014 och vi kommer att verka för genomförandet av följande sex punkter: Rekrytering av engagerade resurspersoner i HGK Lindö. Arbeta för att skapa en bättre klubbkänsla i HGK Lindö. Öka engagemangsnivån bland våra medlemmar på alla nivåer. Förbättra kommunikationen till våra medlemmar.

17 Sida 17 av 32 Bättre utbud när det gäller mat i restaurangen och kioskerna. Ett bättre gensvar när det gäller Bankommitténs arbete Damer Lindö Ordförande: Vice ordförande/tävlingsansvarig Medhjälpare Christina Söderberg Ia Jansson Kerstin Wideman och Tove Nygren Generella mål Vårmöte för klubbens damer 28 april Bibehålla klubbverksamheten och utöka antalet aktiva damer. Speltider för damer varje tisdag fr.o.m. 29 april 14 oktober dagtid 8:30-10:30. Samt kvällstid 17:30-18: Verka för att skapa ett gemensamt socialt utbyte före och efter tävlingar. Tävlingsprogram 2014 Tisdagar förmiddagar och eftermiddagar med start i slutet av april eller i början av maj med avslutning i oktober. Slaggolfen löper under hela säsongen med början av maj och avslutas i september, ingår i tisdagsspelet 5 bästa ronderna räknas samman. Running Eclectic spelas under tiden maj till september ingår i golfronder på HGK Lindö Dal. Matchskålen spelas över hela säsongen, tävlingsledare Ann-Kristine Grönberg. Damerna bokar egna tider via receptionen. Mixtävling med seniorerna 1 gång per månad 2 tisdagar och 2 torsdagar. Övriga tävlingar partävling och spel med 3 klubbor. Damkommittén skall bevaka möjligheten att få arrangera en Nationell Damdag. Prel. datum måndagen den 28 juli med starttid 8:00-12:00 vi har ej fått något tävlingsdatum för denna tävling.

18 Sida 18 av 32 Seniorer Lindö Verksamheten riktar sig mot män födda 1959 eller tidigare och som är medlemmar i Huvudstadens Golfklubb. Syftet med verksamheten är att kunna erbjuda intresserade seniorer möjlighet att spela olika former av golftävlingar med likasinnade samt att under icke-säsong ordna vinterträning och seniormöten. Målet är att alla seniorer ska uppleva en bra social gemenskap tack vare golfen ute på Lindö. För 2014 gäller Fast speldag för Seniorer 55+ är torsdagar mellan 0800 och Premiär i början av maj och avslutning i slutet av september. Programmet utarbetas i god tid före säsongstart och tar fasta på: T-tävlingen, slaggolf genomförs med torsdagsspel 10 omgångar där de 5 bästa omgångarna med lägsta netto-score räknas. Seniorer födda 1939 eller tidigare kan välja att spela från röd tee och övriga spelar från gul tee. Under säsongen skall 3 stycken tävlingar, en gång vardera på Dal, Park och Äng, spelas från röd tee för samtliga. Någon tävling genomförs på Lövsättra. Eclectic, totalt 5 tillfällen under hela säsongen spelas på Lindö Dal och kan samtidigt vara en T-tävling. Matchspel (Cupspel) i form av Gubbgåsen (huvudtävlingen), Gubbankan (för förlorare omgång 1 i Gåsen) och Ankungen (förlorare omgång 1 i Gubbankan) genomförs med spel från gul tee för samtliga. Säsongen inleds med en tvåmanna scrambletävling, lottade lag. Under säsongen genomförs tre specialtävlingar: flaggtävling, snörtävling och treklubborstävling prövas lagspel i form av 2 mannalag bästboll med anmälda lag vid 2 tillfällen. Ambitionen för dessa två tävlingar är att få ha kanonstart med gemensam lunch efter tävlingen. Vid två tillfällen under året ska vi arrangera Guldmix-tävlingar. Det är lagtävlingar med mixade lag från HGK Lindö Seniorer och damer som deltar i Damkommitténs tisdagsverksamhet. Två torsdagar (juni och augusti) står HGK Lindö Seniorer värd. Tävlingarna genomförs med kanonstart och gemensam lunch efter tävlingen. I maj och september inbjuder damerna till motsvarande på två tisdagar.

19 Sida 19 av 32 HGK Lindö Seniorer (och damer)kommer under 2014 att tävla mot följande klubbar: 1. Vallentuna GK (borta) 2.Täby GK (hemma) 3. Waxholms GK (hemma) Under året kommer HGK Lindö Seniorer att ha sitt årliga tävlingsutbyte med Ålands GK med bortamatch i juli och hemmamatch i augusti. Under vintern 2014 skall samtliga seniorer, som blir ålderskvalificerade, kontaktas och informeras om verksamheten och erbjudas att delta i vår verksamhet. Under säsongen planeras tävlingsledarutbildning på GIT-systemet. Målet är att vi skall ha minst utbildade ledare innan säsongstart Under icke säsong arrangeras inomhusträning och social samvaro på Golfpunkten, Rosenkälla varje torsdag kl Denna träning pågår 16 jan till 20 mars Sista torsdagen i varje månad under januari april samlas alla intresserade för information och social samvaro. Värd utses för varje tillfälle. All information om seniorverksamhetens inriktning och planering skall finnas på HGK Lindö Seniorers hemsida och grundinformationen anslås på anslagstavlan på Lindö. Informationsflödet kompletteras med mail-utskick. Verksamheten finansieras bland annat genom en deltagaravgift som för 2014 är 250 kronor samt 50 kr extra om man också deltar i matchspelet. Tävling Lindö På HGK Lindö finns inte under 2014 någon lokal kommitté för tävling. I teamstyrelsen finns en samordnare, av den lokala tävlingsverksamheten, och som ansvarar för: Att inventering av utbildningsbehov görs lokalt på Lindö så att uttalad tävlingsverksamhet kan bedrivas med rätt utbildade personer. Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse för tävlingsverksamheten. Budget och ekonomi för den lokala tävlingsverksamheten. Sponsorer till våra klubbtävlingar.

20 Sida 20 av 32 Generella mål att utforma ett tävlingsprogram för våra medlemmar med tyngdpunkten på medelgolfaren (hcp12 till 30) och med de idag kända resurspersoner för att genomföra tävlingarna. att genomföra klubbtävlingar där tyngdpunkten ligger på Lindöveckan. att utveckla samarbetet med befintliga och nya tävlingssponsorer Specifika mål 2014 att öka antalet resurspersoner för tävlingsverksamheten genom att hitta attraktiva belöningssystem som ökar medlemmarnas intresse att engagera sig. att förse de resurspersoner som arbetar med klubbens tävlingar rätt kompetens inom GIT tävlingssystem, tävlingsledning och regelutbildning. Tävlingsprogram 2014 lokalt Lindö totalt 7 tävlingar Herre på Täppan Dalbanan 18 Maj Nationaldagsgolfen Parkbanan 6 Juni. Lindöveckan Dalbanan 14 Juli/ Parkbanan 15 Juli/ Dalbanan 16 Juli/ Parkbanan 17 Juli. Två generationer Parkbanan 30 Augusti. Ett större ansvar läggs på de tävlingsledare som utsetts och accepterat tävlingarna vad gäller administrationen runt tävlingen. För Lindöveckan utses en arbetsgrupp som har det totala ansvaret för att planera och genomföra tävlingarna under veckan. Adolf Franzén HGK Team Lindö

21 Sida 21 av 32 HGK Elit Inledning Verksamhetsplan avser 2014 års verksamhet där vi planerar, genomför och följer upp verksamheten för klubbens bästa spelare. Här ingår klubbens äldre juniorer och unga seniorer som fullt ut satsar på golf. I klubbens Elitverksamhet ingår också en nivå som kallas Breddelit bestående av duktiga spelare med konkurrenskraftiga hcp som parallellt med sin golf även har en civil karriär. Dessa spelare har sin huvudsakliga tävlingsverksamhet på vår egna HGK tour och deltar i seriespel efter förmåga. HGK Elit sorterar in under HGK idrott och kompletterar verksamheterna herr, dam och junior. Planen skall ses som ett styrdokument för den satsning som görs. Bakgrund/Syfte I HGK:s tidigare och nya programförklaring betonas att klubben skall verka för en idrottslig verksamhet med satsning på junior och framtiden. Elit och bredd är beroende av varandra för att utvecklas. Bredden skall generera elit och elit skall föregå som tydliga målbilder för bredd. Den idrottsliga satsning som påbörjades 2009 har t o m 2013 utvecklats mycket positivt. Satsningen framöver präglas av tydliga mål, medel, tillhörighet och åtaganden från spelare. Mål Golfen är till största del en individuell sport där tävlandet oftast mäts på egen prestation, men där spelaren vid ett flertal tillfällen representerar klubben i lag och seriesammanhang. 1. Att på individnivå få fram juniorspelare som avancerar och placerar sig på framskjutande placeringar och avancerar på de olika tourerna. 2. Att klubbens representationslag tillhör de främsta i Stockholmserierna och i det nationella seriespelet (div 1) är med och konkurrerar om avancemang. (Se målsättning under herr respektive dam). Spelare/uttagning De spelare som tas ut till denna satsning är några elitspelade juniorer kompletterat med yngre seniorer. Gemensamt för alla är att de vill utvecklas genom att prioritera golf. Gruppen kommer att bestå av Spetselit ca 6 spelare och Breddelit ca 10-20

Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32. Huvudstadens Golfklubb. Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32. Huvudstadens Golfklubb. Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32 Huvudstadens Golfklubb Verksamhetsplan 2014 131117 Sida 2 av 32 Huvudstadens Golfklubb övergripande verksamhetsplan 2013 Denna inledande del är en sammanfattning av övriga verksamhetsplaner.

Läs mer

Huvudstadens Golfklubb Lindö

Huvudstadens Golfklubb Lindö Verksamhetsplan 2013 Teamet kommer att arbeta enligt en förenklad organisation som fastställts av huvudstyrelsen. Vi kommer att bestå av följande ledamöter: Ordförande Sekreterare + resursperson Juniorer

Läs mer

Verksamhetsplan HGK Junior Centralt 2013

Verksamhetsplan HGK Junior Centralt 2013 Verksamhetsplan HGK Junior Centralt 2013 Kort tillbakablick och inledning Inför säsongen 2012 ansökte HGK Junior och genomförde ett utvecklingsprojekt "Idrottslyftet". Projektet finansierades och genomfördes

Läs mer

Huvudstadens Golfklubb. Verksamhetsplan 2015 2014-12-08

Huvudstadens Golfklubb. Verksamhetsplan 2015 2014-12-08 Sida 1 av 27 Huvudstadens Golfklubb Verksamhetsplan 2015 2014-12-08 Sida 2 av 27 Huvudstadens Golfklubb övergripande verksamhetsplan 2015 Denna inledande del är en sammanfattning av övriga verksamhetsplaner.

Läs mer

Huvudstadens Golfklubb. Programförklaring 2014-2016

Huvudstadens Golfklubb. Programförklaring 2014-2016 Huvudstadens Golfklubb Revidering fastställd på årsmötet 141208 Programförklaring 2014-2016 Värderingar Vision Verksamhetsidé Övergripande mål Värderingar Huvudstadens Golfklubb står för följande fem värderingar

Läs mer

Huvudstadens Golfklubb. Verksamhetsplan

Huvudstadens Golfklubb. Verksamhetsplan Sida 1 av 14 Huvudstadens Golfklubb Verksamhetsplan 2017 2016-12-06 Sida 2 av 14 Huvudstadens Golfklubb övergripande verksamhetsplan 2017 Styrelsen har under hösten arbetat med en ny Programförklaring

Läs mer

HGK Styrelseprotokoll 1/ 2015

HGK Styrelseprotokoll 1/ 2015 Protokoll: Styrelsemöte HGK Klubbstyrelse Möte nr: 1/2015 Plats: Lindö golfanläggning Mötestid: 8 dec 2013 klockan 20.30-21.30 Deltagare: Hans Gustavsson (HG), Per Liedstrand (PL), Louise Lindell (LL),

Läs mer

Huvudstadens GK Protokoll höstmöte Sida 1

Huvudstadens GK Protokoll höstmöte Sida 1 Sida 1 Protokoll: HGK årsmöte höst 2014 Plats: Lindö golfanläggning Tidpunkt: 2014-12-08 19.00 21.25 Deltagare: 46 röstberättande medlemmar inklusive styrelsen. Ordförande Stefan Thorberg hälsade alla

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Vision Vi skall vara inkluderande, utvecklande och låta våra juniorer ha roligt tillsammans samt respektera varandra.

Vision Vi skall vara inkluderande, utvecklande och låta våra juniorer ha roligt tillsammans samt respektera varandra. Juniorkommittén 2017 består av; Camilla Yngfalk, Håkan Moquist, Håkan Palo, Lars Hesselberg, Gunnar Olsson, Daniel Jansson, Pernilla Hemmingsson och Lena Johansson Verksamhetsplan 2017 Mission Juniorverksamheten

Läs mer

Idrottsprogram för Dalsjö GK

Idrottsprogram för Dalsjö GK DALSJÖ GOLFKLUBB Idrottsprogram för Dalsjö GK 2015-2019 Ett handlingsprogram för hela klubben Styrelsen 2015-03-05 Inledning, inriktning, vision, övergripande mål, delmål, långsiktiga mål, aktiviter, utbildning,

Läs mer

Huvudstadens Golfklubb. Verksamhetsplan

Huvudstadens Golfklubb. Verksamhetsplan Sida 1 av 24 Huvudstadens Golfklubb Verksamhetsplan 2016 2015-12-03 Sida 2 av 24 Huvudstadens Golfklubb övergripande verksamhetsplan 2016 Denna inledande del är en sammanfattning av övriga verksamhetsplaner.

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

Huvudstadens Golfklubb. Programförklaring

Huvudstadens Golfklubb. Programförklaring Huvudstadens Golfklubb Programförklaring 2014-2016 Värderingar Vision Verksamhetsidé Övergripande mål Värderingar Huvudstadens Golfklubb står för följande fem värderingar som samverkar och tydliggör vad

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd med tyngdpunkt

Läs mer

Junior- kalendern. www.sgdf.se

Junior- kalendern. www.sgdf.se Junior- kalendern 2015 www.sgdf.se Gemenskap, Glädje och Uppmuntran! Stockholms Golfförbund är ett organ för SGFs regionala verksamhet och skall inom ramen för detta verka för att utveckla golfidrotten

Läs mer

Hofgårds Gk. Verksamhetsplan Juniorer 2016

Hofgårds Gk. Verksamhetsplan Juniorer 2016 Hofgårds Gk Verksamhetsplan Juniorer VERKSAMHETSPLAN FÖR JUNIORER - HOFGÅRDS GK Innehåll 1. Vision 2. Målsättning strategi aktiviteter Träning Tävling Socialt Kommunikation Ledare Rekrytering Utbildning

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd Värdegrund Våra

Läs mer

Huvudstadens Golfklubb. HGK Programförklaring 2010-2013 (4 års plan)

Huvudstadens Golfklubb. HGK Programförklaring 2010-2013 (4 års plan) Huvudstadens Golfklubb HGK Programförklaring 2010-2013 (4 års plan) Värderingar Vision Verksamhetsidé Övergripande mål Värdegrund Junior och elitverksamhet Uppdatering 100830 Värderingar Huvudstadens Golfklubb

Läs mer

Karlskoga GK. Junior och Elit utveckling. Värderingar och mål Styrdokument

Karlskoga GK. Junior och Elit utveckling. Värderingar och mål Styrdokument Karlskoga GK Junior och Elit utveckling Värderingar och mål Styrdokument 1 Innehåll VERKSAMHETSIÈ 3 VÄRDEGRUND 3 VISION 3 VERKSAMHETEN I KORTHET 4 VÅRA GRUPPER 4-6 TRÄNINGSGRUPPER GOLFKUL 7 JUNIOR CLUB

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén Inledning Under 2013 hade vi på Melleruds GK 15-talet juniorer i träning med 4 aktiva ledare. De flesta hade möjlighet att träna 2 gånger per vecka. Vi hade serielag

Läs mer

Golfsäsongen 2012 G O L F K LU B B

Golfsäsongen 2012 G O L F K LU B B Golfsäsongen 2012 HUDIKSVALLS G O L F K LU B B Välkommen till säsongen 2012 Vintern är äntligen över och golfsäsongen drar igång. Årets program är fullt av aktiviteter som vi hoppas skall vara roliga och

Läs mer

Hammarö GK Junior. Verksamhetsplan 2010

Hammarö GK Junior. Verksamhetsplan 2010 Hammarö GK Junior Verksamhetsplan 2010 Inledning Under 2009 hade vi på Hammarö GK 120 juniorer i träning med 27 aktiva ledare. De flesta hade möjlighet att träna 4 gånger per vecka. Vi hade serielag för

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB. den 29 mars 2016 Skriven av: Styrelsen ARLGK

VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB. den 29 mars 2016 Skriven av: Styrelsen ARLGK VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB den 29 mars 2016 Skriven av: Styrelsen ARLGK VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB NÄR DU ÄLSKAR ATT SPELA GOLF. När vi planerar verksamheten i golfklubben

Läs mer

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb Verksamhetsplan för Isaberg Golfklubb 2012 Inledning Verksamhetsplanen är ett dokument som behandlar kort- och långsiktiga mål och aktiviteter, samt vision och strategier. Syftet med dokumentet är att

Läs mer

Landskrona Golfklubb. Idrottsprogram. Reviderat 2013-01-15

Landskrona Golfklubb. Idrottsprogram. Reviderat 2013-01-15 Landskrona Golfklubb Idrottsprogram Reviderat 2013-01-15 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Idrottsprogram för Barn och Ungdom 3 2.1 Långsiktiga mål 3 2.2 Syfte 3 3. Föräldraengagemang 4 4. Organisation

Läs mer

Verksamhetsplan UEK 2014-2016

Verksamhetsplan UEK 2014-2016 Verksamhetsplan UEK 2014-2016 Detta dokument innefattar Växjö Golfklubbs Ungdoms och Elitkommités verksamhetsplan. Den täcker tre år framöver. Det ska användas som ett arbetsdokument med en tydling inriktning

Läs mer

En nyhet inför årets säsong blir att klubbstyrelsen tar ett större operativt ansvar för klubbens verksamhetsområden.

En nyhet inför årets säsong blir att klubbstyrelsen tar ett större operativt ansvar för klubbens verksamhetsområden. Verksamhetsplan för Arlandastad GK 2015. Övergripande inriktning Verksamheten i Arlandastad Golfklubb bedrivs inom ramen för två huvudprogram, medlemsprogrammet respektive junior- och elitprogrammet. Verksamhetsplanen

Läs mer

Agenda Informationsmöte

Agenda Informationsmöte JSM GULD 2014 Agenda Informationsmöte Presentation JEK och tränare 2014 bra och mindre bra Vad händer för nytt 2015? Information om träningen (när, var, hur, vem) Information om träningsavgift Golfskola

Läs mer

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 (Revideras 2013) INNEHÅLLSFÖRTECKNING GOLF ÄR IDROTT! Inledning... 3 Bakgrund

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte. Vallda G&CC 2011-01-23

Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte. Vallda G&CC 2011-01-23 Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte Vallda G&CC 2011-01-23 Agenda 1. Pågående aktiviteter 2. Vallda Golf Junior- och Elitklubb 3. Juniorverksamheten 2011 4. Tävling 5. Vägen mot officiellt hcp 6. Samarbete

Läs mer

Agenda Informationsmöte

Agenda Informationsmöte Agenda Informationsmöte Presentation JEK och tränare Information om träningen (när, var, hur, vem) Information om träningsavgift Golfskola Tävlingsinfo Hemsidan Övrig info och frågor Tröjprovning Träning

Läs mer

Vidare uppvaktades Per Liedstrand med ett fyrfaldigt leve med anledning av sin 60-årsdag. BL fick i uppdrag att ordna

Vidare uppvaktades Per Liedstrand med ett fyrfaldigt leve med anledning av sin 60-årsdag. BL fick i uppdrag att ordna Agenda: HGK styrelse styrelsemöte Möte nr: 7/2012 Plats: Lindö Mötestid:, kl.19.00-21.30 Deltagare: Stefan Thorberg (ST), Patrik Stålemark (PS), Louise Lindell (LL), Berndt Lundberg (BL), Wolfgang Erbe

Läs mer

Välkomna till Valldas juniorträning 2015

Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till ett nytt golfår på Vallda Golf & Country Club och tack för ert engagemang under 2014! Det är fantastiskt roligt att få vara en del av Valldas juniorverksamhet

Läs mer

HGK styrelse, styrelsemöte

HGK styrelse, styrelsemöte Protokoll: HGK styrelse, styrelsemöte Möte nr: 5/2012 Plats: Lindö styrelserummet Mötestid: 2012-05-15, kl.18.30.30-21.00 Kallade: Stefan Thorberg (ST), Patrik Stålemark (PS), Per Liedstrand (PL), Berndt

Läs mer

Kalmar GK, Junior Kick Off 2015

Kalmar GK, Junior Kick Off 2015 Kalmar GK, Junior Kick Off 2015 Alla hälsades välkomna utanför klubbhuset. Pierre delade in samtliga juniorer i respektive träningsgrupp. Jacob och Jacob tog hand om Golfkul Spel och lek Eva och Håkan

Läs mer

Föräldramöte angående juniorgolf på Gripsholms GK säsongen 2016

Föräldramöte angående juniorgolf på Gripsholms GK säsongen 2016 Föräldramöte angående juniorgolf på Gripsholms GK säsongen 2016 Mariefred, 24 april 2016 Agenda Presentation Kort om verksamhetsplanen och juniorkommittén Säsongens kalender Träningsupplägg och utveckling

Läs mer

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdoms och juniorverksamhet 1. Vision PITEÅ GOLFKLUBB SKA ERBJUDA DEN BÄSTA BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I KOMMUNEN, ALLA KATEGORIER

Läs mer

Huvudstadens GK Verksamhetsberättelse 2012

Huvudstadens GK Verksamhetsberättelse 2012 Sida 1 av 28 Sammanfattning Under 2012 genomfördes en stor medlemsundersökning med stor respons d v s 1 920 svar och en svarsfrekvens som var över 50 %. Vidare att hela 93 % av våra medlemmar har e-post,

Läs mer

Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015

Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015 Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015 Bryngfjordens GK samarbetar på olika vis med Bryngfjorden Golf AB som äger och förvaltar golfbanan, Bryngfjordens Fastighets AB som förvaltar klubbhuset samt krögaren

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Sida 1 av 19

Verksamhetsberättelse 2014 Sida 1 av 19 Sida 1 av 19 Sammanfattning Under 2014 fortsatte glädjande antalet medlemmar att öka. På samma sätt ökade också antalet banor genom Unipeg. Det som framkom redan i vår undersökning 2013 är att vi har överlägset

Läs mer

Informationsmöte Juniorer Tävling

Informationsmöte Juniorer Tävling Informationsmöte Juniorer 2015-04-01 Tävling Program Träningen Förmåner och skyldigheter Aktiviteter Tävlingar Information Övrigt Tävlingsgrupper Det här är träningen för dig som har ambitioner med din

Läs mer

Verksamhetsplan. Sommarro Junior Golfklubb Rev

Verksamhetsplan. Sommarro Junior Golfklubb Rev Verksamhetsplan Sommarro Junior Golfklubb 2016 Rev 160316 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Nulägesanalys... 3 3 Mål 2015... 4 4 Mål 2019... 4 5 Vision... 4 6 Värdegrund/Förhållningssätt... 5 6.1 Värdegrund

Läs mer

Välkommen till Golftinget 17 18 APRIL 2015

Välkommen till Golftinget 17 18 APRIL 2015 Välkommen till Golftinget 17 18 APRIL 2015 Välkommen till Golftinget 2015 Fredag 17 april klockan 12.00 till lördag 18 april klockan 12.00 Best Western Täby Park Hotell Schema fredag 17 april 12.00 Lunch

Läs mer

Upsala GK. Idrottskommittén. Verksamhetsplan junior och elit 2016 1. JUNIOR OCH ELIT - KOMMITTÉNS ANSVARSOMRÅDE 2. KOMMITTÉNS SAMMANSÄTTNING

Upsala GK. Idrottskommittén. Verksamhetsplan junior och elit 2016 1. JUNIOR OCH ELIT - KOMMITTÉNS ANSVARSOMRÅDE 2. KOMMITTÉNS SAMMANSÄTTNING Upsala GK Idrottskommittén Verksamhetsplan junior och elit 2016 1. JUNIOR OCH ELIT - KOMMITTÉNS ANSVARSOMRÅDE 2. KOMMITTÉNS SAMMANSÄTTNING 3. SYFTET MED VERKSAMHETEN 4. TRÄNARE 5. VÄRDEGRUND 6. FINANSIERING

Läs mer

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 NVGF Juniorprojektet 2013 Sida 1 (8) NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 Allmänt I samband med Norr- och Västerbottens golfförbunds planeringskonferens i Piteå den 21-22 november 2009 tog ordförande

Läs mer

Huvudstadens GK Klubbstyrelse

Huvudstadens GK Klubbstyrelse Huvudstadens GK Klubbstyrelse Protokoll: HGK styrelse, styrelsemöte Möte nr: 3/2012 Plats: Lindö, konferensrummet Mötesdatum: 2012-03-13 Närvarande: Stefan Thorberg (ST), Per Liedstrand (PL), Berndt Lundberg

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 Led motiv 3G klubben Golf, Glädje och Gemenskap. Detta är ledmotivet i verksamheten för ledare och juniorer. Golfen skall alltid stå i fokus vi skall premiera

Läs mer

VIKSJÖ GOLFKLUBB Juniorsektionen

VIKSJÖ GOLFKLUBB Juniorsektionen Verksamhetsplan 2011 Innehåll JUNIORSEKTIONEN 2011... 2 SEKTIONENS ANSVARSOMRÅDE... 2 IDÉN MED VERKSAMHETEN... 2 MÅL 2011... 2 MÅL 2013-2014... 3 UNGDOMSRÅDET... 4 INSTRUKTÖRERNA... 4 SEKTIONENS SAMMANSÄTTNING

Läs mer

Verksamhet och Målsättningar juniorer Lidingö GK. 1. Mål

Verksamhet och Målsättningar juniorer Lidingö GK. 1. Mål Verksamhet och Målsättningar juniorer Lidingö GK 1. Mål 2. Organisation 3. Indelning träningsgrupper 4. Professionell träning 5. Rekrytera, utveckla och behålla ledare 6. Lidingös lilla gröna 7. Duktiga

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb

Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb Nulägesanalys Vi i Hammarö GK har två instruktörer som sköter träning och träningsplaneringen har 20 ledare som är med och hjälper till i vår verksamhet

Läs mer

Lundsbrunn Gk s Verksamhetspl an för Juniorer. Plattform och Aktionsplan

Lundsbrunn Gk s Verksamhetspl an för Juniorer. Plattform och Aktionsplan Lundsbrunn Gk s Verksamhetspl an för Juniorer Plattform och Aktionsplan Plattform / Aktionsplan Plattform Vision Mål Strategi Värdegrund Aktionsplan Aktiviteter Organisation Resurser Rekryteringsplan Utvecklingsplan

Läs mer

Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014

Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014 Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014 Vision Brevikens golfklubb skall vara en attraktiv, naturlig och familjär mötesplats för golfintresserade ungdomar. Värdegrund

Läs mer

HGK Strategikonferens 2015

HGK Strategikonferens 2015 Protokoll: Strategikonferens och styrelsemöte HGK Klubbstyrelse Möte nr: 7/2015 Mötestid: 9-12 oktober 2015 enligt program Närvarande: Stefan Thorberg (ST), Hans Gustavsson (HG), Berndt Lundberg (BL),

Läs mer

Informationsmöte Juniorer 2013-04-10

Informationsmöte Juniorer 2013-04-10 Informationsmöte Juniorer 2013-04-10 Program Träningen Grönt kort och teori Aktiviteter Övriga tävlingar Juniorrepresentanter Information Övrigt Medlem/icke medlem MEDLEM: Fritt spel på banan hela säsongen,

Läs mer

Verksamhetsplan UEK 2014-2016

Verksamhetsplan UEK 2014-2016 Verksamhetsplan UEK 2014-2016 Detta dokument innefattar Växjö Golfklubbs Ungdoms och Elitkommités verksamhetsplan. Den täcker tre år framöver. Det ska användas som ett arbetsdokument med en tydlig inriktning

Läs mer

Distrikt 2015. DELTAGARE Riktar sig till dig som är mellan 13-21 år och som har ambitionen att ta sig vidare till Skandia Tour Regional och högre.

Distrikt 2015. DELTAGARE Riktar sig till dig som är mellan 13-21 år och som har ambitionen att ta sig vidare till Skandia Tour Regional och högre. Distrikt 2015 SKANDIA TOUR Skandia Tour är ett toursystem där juniorer upp till och med 21 år kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks,

Läs mer

Verksamhetsplan. Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017

Verksamhetsplan. Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017 Verksamhetsplan Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017 Övergripande mål Vi ska ha minst 225 juniormedlemmar varav 25% flickor 2014 208 st varav 14% flickor. (2014 10 31) 50% av juniorerna ska delta

Läs mer

Verksamhetsidé. Värdegrund. Vision. Vi ska erbjuda:

Verksamhetsidé. Värdegrund. Vision. Vi ska erbjuda: Verksamhetsidé Vi ska erbjuda: en golfanläggning med hög kvalitet och hög tillgänglighet en attraktiv golfklubb, i trivsam miljö, för både befintliga och nya medlemmar en social samvaro som bygger på demokrati,

Läs mer

Policy Barn & ungdom t o m 15 år UNGDOM

Policy Barn & ungdom t o m 15 år UNGDOM Policy Barn & ungdom t o m 15 år UNGDOM 2016 10 05 Policy Tävling barn och ungdom Föreningskrav Tränare och spelare är med i en förening. Tränare ska agera som ett föredöme inför sina spelare och omgivning

Läs mer

NVGF projektplan för juniorutveckling 2012

NVGF projektplan för juniorutveckling 2012 Sida 1 (9) NVGF projektplan för juniorutveckling 2012 Allmänt I samband med Norr- och Västerbottens golfförbunds planerinskonferens i Piteå den 21-22 november 2009 tog ordförande för distriktets klubbar

Läs mer

Välkomna till Valldas juniorträning 2014

Välkomna till Valldas juniorträning 2014 Välkomna till Valldas juniorträning 2014 Då var det dags att starta ett nytt golfår och denna säsongen bygger vi vidare på de senaste två säsongernas uppskattade koncept. Nytt för i år är att PO och Rikard

Läs mer

Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, Standardrapport Del 2

Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, Standardrapport Del 2 Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, 2011 Standardrapport Del 2 1 Kön Kvinna 29,8% 134 Man 70,2% 315 Svarande 449 Inget svar 0 2 Ålder Yngre än 21 år 3,1% 14 21-30 år 5,6% 25 31-40 år 11,1% 50 41-50

Läs mer

Tävlingsbestämmelser 2012 HCP-KLASSEN

Tävlingsbestämmelser 2012 HCP-KLASSEN Tävlingsbestämmelser 2012 Skandia Tour är ett toursystem i vilket alla juniorer 13-21 år kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks,

Läs mer

Sjöbo Golfklubbs Juniorverksamhet 2017

Sjöbo Golfklubbs Juniorverksamhet 2017 Sjöbo Golfklubbs Juniorverksamhet 2017 Vår vision Sjöbo GK ska vara den bästa platsen och det naturliga valet för de som vill utöva golf. Vi vill även ge alla barn och ungdomar möjligheten att spela på

Läs mer

Juniorkommittén, kontaktuppgifter

Juniorkommittén, kontaktuppgifter Välkommen Vi skall inspirera juniorer att söka sig till tävlingsverksamheten som vänder sig till alla kunskapsnivåer och är en del av gemenskapen. Utöver detta skall det ges möjlighet till utveckling och

Läs mer

Betalning av utomhusträning, juniorläger och Skandia Cup

Betalning av utomhusträning, juniorläger och Skandia Cup Juniorblogg 2015 Vinterträning juniorer 2015-12-15 Nu är det hög tid att börja tänka på nästa golfsäsong. För att komma väl förberedda till den är det dags att börja träningen inomhus med oss. I år vill

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2017

Verksamhetsplan 2016-2017 Sida 1 av 7 Verksamhetsplan 2016-2017 Nynäshamns GK är en klubb med trevlig atmosfär och med en bana som rekommenderas av alla. Idrott och Tävling Vi vill arbeta så att alla som så önskar, oavsett etnisk

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Inledning Verksamhetsplanen är ett styrande dokument för Södermanlands Golfförbunds (SöGDF) verksamhet under år 2015. I stora drag styrs dokumentet av fattade beslut på Svenska Golfförbundets

Läs mer

Verksamhetsberättelse Arboga GK Juniorverksamheten Utbildning, Träningsansvarig, Projektansvarig

Verksamhetsberättelse Arboga GK Juniorverksamheten Utbildning, Träningsansvarig, Projektansvarig Verksamhetsberättelse Arboga GK Juniorverksamheten 2016 Juniorkommittén 2016 Ronny Strand Peter Thelin Petra Sjöberg Benny Garman Stefan Ryberg Magnus Norgren Ordförande Sammankallande Utbildning, Träningsansvarig,

Läs mer

Juniorkommittén Verksamhetsplan Karlshamns Gk 2017

Juniorkommittén Verksamhetsplan Karlshamns Gk 2017 Juniorkommittén Verksamhetsplan Karlshamns Gk 2017 Karlshamns Gol,lubb Verksamhetsplan för juniorverksamheten 2017 Innehåll 1. Målsä(ningar för juniorverksamheten 2. Juniorkommi(é: sammansä(ning och arbetsordning

Läs mer

Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n. Verksamhetsbera ttelse 2012. Version 1.0

Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n. Verksamhetsbera ttelse 2012. Version 1.0 Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n Verksamhetsbera ttelse 2012 Version 1.0 Innehåll VERKSAMHET 2012... 4 GOLFKUL... 4 GOLFÄVENTYRET GRÖNA KORTET... 4 UTVECKLING PAR, BIRDIE... 5 UTVECKLING EAGLE,

Läs mer

Informationsmöte Juniorer 2016-04-13 Tävling

Informationsmöte Juniorer 2016-04-13 Tävling Informationsmöte Juniorer 2016-04-13 Tävling Program Träningen Förmåner och skyldigheter Aktiviteter Tävlingar Information Övrigt Tävlingsgrupper Det här är träningen för dig som har ambitioner med din

Läs mer

Idrottsprogram. Mälarö GK Skytteholm

Idrottsprogram. Mälarö GK Skytteholm Idrottsprogram Mälarö GK Skytteholm På Mälarö GK Skytteholm är golf en idrott som inriktar sig på att spelaren ska må bra, erhålla upplevelser och prestera mer. 1 INLEDNING... 3 VÄRDEGRUND FÖR MÄLARÖ GK

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN

VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSPLAN 2017-2021 Landskrona Golfklubb VÅR VISION Golf tillgänglig för alla, livskvalité och hälsa i en stimulerande miljö SÅ HÄR VILL VI UPPFATTAS Välkomnande, Engagerande och Utvecklande KLUBBENS

Läs mer

TÄVLINGSKONFERENS 15/11 2014

TÄVLINGSKONFERENS 15/11 2014 TÄVLINGSKONFERENS 15/11 2014 PRESENTATION, PROGRAM OCHINLEDNING PRESENTATION Pierre Oksanen, Tävlingskommittén Hasse Pettersson, Juniorkommittén PROGRAM 09.00 Inledning 09.15 Återblick från säsongen/statistik

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN MED RIKTLINJER FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

VERKSAMHETSPLAN MED RIKTLINJER FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB VERKSAMHETSPLAN 1(8) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 1 VERKSAMHETSPLAN MED RIKTLINJER FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb

Läs mer

Grupp Inriktning Avgifter Golfkul 5-7 år Första kontakten med golf 500 kr (ink medlemskap)

Grupp Inriktning Avgifter Golfkul 5-7 år Första kontakten med golf 500 kr (ink medlemskap) Juniorgolf 2018 Hammarö GK Golf ska vara kul för alla. Det finns de som vill spela golf bara för att det är så himla kul och det finns de som drömmer om att bli lika bra som Jonas Blixt eller Anna Nordqvist.

Läs mer

BARN, JUNIOR- & ELITVERKSAMHET

BARN, JUNIOR- & ELITVERKSAMHET Version 2.9 Örebro 2014-12-09 BARN, JUNIOR- & ELITVERKSAMHET Detta är ett levande dokument som ska utvärderas och revideras inför varje ny säsong. Innehållet kan kompletteras och ändras av Junior- och

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tönnersjö golfklubb 2016

Verksamhetsberättelse för Tönnersjö golfklubb 2016 Verksamhetsberättelse för Tönnersjö golfklubb 2016 Tönnersjö golfklubb har 491 medlemmar varav 263 greenfee medlemmar, 107 aktiva medlemmar, 82 nybörjarmedlemmar, tillkommer anställda, sekundära medlemmar

Läs mer

Bodens Golfklubb Verksamhetsplan

Bodens Golfklubb Verksamhetsplan Bodens Golfklubb Verksamhetsplan 2016-2017 BdGK Verksamhetsplan 2016-2017 1(11) Bodens Golfklubb Verksamhetsidé Bodens Golfklubb skall bedriva verksamheten, så att den utvecklar både medlemmarna och banan

Läs mer

TÄVLINGSPROGRAM 2012

TÄVLINGSPROGRAM 2012 TÄVLINGSPROGRAM 2012 Tidsbokning 040-42 96 80 Tävling 040-42 96 81 Kansli 040-42 96 82 Klubbchef 040-42 96 83 Fax 040-42 96 84 Shop 040-42 96 85 Restaurang 040-42 96 86 E-mail: soderslattsgk@sslgk.se Hemsida:

Läs mer

Riktlinjer 2016 för spelare som deltar i Junior & Elitsektionens verksamhet

Riktlinjer 2016 för spelare som deltar i Junior & Elitsektionens verksamhet Allmänt Dessa riktlinjer gäller tills vidare och kan efter beslut av Junior- & Elitsektionen (JES) ändras under pågående säsong. Alla spelare som deltar i JES verksamhet omfattas av dessa riktlinjer. Riktlinjerna

Läs mer

Stegen. Träningsgrupper för Åkersberga. GK s ungdomar 2011

Stegen. Träningsgrupper för Åkersberga. GK s ungdomar 2011 Stegen Träningsgrupper för Åkersberga GK s ungdomar 2011 Putter Wedge Hybrid Rescue Spoon Driver Officiellt hcp + 36 Anki, Knatte,Fnatte,, Tjatte Knatteskoj Knatteskoj I den här knattegruppen finns det

Läs mer

NVGF verksamhetsplan för juniorutveckling 2016

NVGF verksamhetsplan för juniorutveckling 2016 NVGF Juniorprojektet 2016 Sida 1 (8) NVGF verksamhetsplan för juniorutveckling 2016 1. Inledning... 2 1.1. Vision... 2 1.2. Målsättningar... 3 2. Organisation... 3 2.1. Struktur... 3 3. Träningsgrupper...

Läs mer

Verksamhetsplan Juniorer 2014

Verksamhetsplan Juniorer 2014 Verksamhetsplan Juniorer 2014 Syfte Tanken med detta dokument är att uttrycka en långsiktig strategi för Gumbaldes juniorverksamhet, definiera vad som behöver göras samt säkra resurser så möjligheten finns

Läs mer

Tävlingsbestämmelser 2013 HCP-KLASSEN

Tävlingsbestämmelser 2013 HCP-KLASSEN Tävlingsbestämmelser 2013 Skandia Tour är ett toursystem där juniorer kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks, Regional och Distrikt.

Läs mer

Förslag till seriespel för ungdomar 2015

Förslag till seriespel för ungdomar 2015 Förslag till seriespel för ungdomar 2015 Vad gör 10 13 åringarna helst på sin fritid? Ø A" träffa kompisar är mest populäraste fri3dssysselsä"ningen Ø Fotboll är den största sporten både bland tjejer och

Läs mer

Inbjudan till JUNIORTRÄNING

Inbjudan till JUNIORTRÄNING Inbjudan till JUNIORTRÄNING 2015 JUNIORTRÄNING 2015 Nu är det dags att boka upp sig på årets knatte- och juniorträning på Ingarö GK. Säsongen startar den startar den 20 april och avslutas den 27 september.

Läs mer

NVGF projektplan fo r juniorutveckling 2015

NVGF projektplan fo r juniorutveckling 2015 NVGF Juniorprojektet 2015 Sida 1 (5) NVGF projektplan fo r juniorutveckling 2015 Allmänt NVGFs Juniorprojekt består av en samling åtgärder med syfte att utveckla distriktets juniorverksamhet samt stimulera

Läs mer

Verksamhetsberättelse Huvudstadens Golfklubb 2011

Verksamhetsberättelse Huvudstadens Golfklubb 2011 Verksamhetsberättelse Huvudstadens Golfklubb 2011 Sammanfattning Vi har sedan 2005 gjort en långsiktig och medveten satsning för att bli en golfklubb som attraherar många och där det finns utrymme för

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorer och Elit

Verksamhetsplan 2015 Juniorer och Elit Verksamhetsplan 2015 Juniorer och Elit VISION Gräppås GK skall vara en av Göteborgsregionens bästa juniorklubbar MÅLSÄTTNING Gräppås GK skall ha en tydlig idrottsprofil och stödja tävlingsverksamhet på

Läs mer

Verksamhetsplan för Juniorverksamheten Töreboda Golfklubb

Verksamhetsplan för Juniorverksamheten Töreboda Golfklubb Verksamhetsplan för Juniorverksamheten Töreboda Golfklubb Verksamhetsidé Verksamheten omfattar bl.a. träningar, tävlingar, läger och andra aktiviteter. Verksamheten skall också verka drogförebyggande.

Läs mer

Herrljunga GK LÅNGTIDSPLAN MED STRATEGISKA MÅL FÖR HERRLJUNGA GOLFKLUBB Postadress : Telefon : Telefax : Reg.nr : Bankgiro : Postgiro :

Herrljunga GK LÅNGTIDSPLAN MED STRATEGISKA MÅL FÖR HERRLJUNGA GOLFKLUBB Postadress : Telefon : Telefax : Reg.nr : Bankgiro : Postgiro : Herrljunga GK LÅNGTIDSPLAN MED STRATEGISKA MÅL FÖR HERRLJUNGA GOLFKLUBB 2016-2020 Postadress : Telefon : Telefax : Reg.nr : Bankgiro : Postgiro : Trollabo, Hudene 0513-23910 0513-23913 864000-8333 716-3652

Läs mer

Informationsmöte Juniorer 2014-04-09

Informationsmöte Juniorer 2014-04-09 Informationsmöte Juniorer 2014-04-09 Program Träningen Grönt kort och teori Aktiviteter Övriga tävlingar Juniorrepresentanter Information Övrigt Medlem/icke medlem MEDLEM: Fritt spel på banan hela säsongen,

Läs mer

Styrdokument Junior- och elitverksamhet. Woodlands Golfklubb

Styrdokument Junior- och elitverksamhet. Woodlands Golfklubb Styrdokument Junior- och elitverksamhet Woodlands Golfklubb Upprättat av Junior- och Elitkommittén Reviderat 2012-03- 07 Godkänt av styrelsen i Woodlands Golfklubb 2012-03- 07 Syfte Syftet med detta dokument

Läs mer

Verksamhetsplan Idrottsprogram. för. Kristianstads Golfklubb i Åhus

Verksamhetsplan Idrottsprogram. för. Kristianstads Golfklubb i Åhus Verksamhetsplan Idrottsprogram för Kristianstads Golfklubb i Åhus Verksamhetsplan/Idrottsprogram Kristianstads GK Vision: Klubbens Juniorer och Elit skall trivas på golfklubben och utvecklas till människor

Läs mer

Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0

Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0 Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0 BKC har många aktiva spelare i våra träningsgrupper. I år har vi gjort ett stort jobb, lagt ner tid och tanke för att göra säsongen så bra som möjligt. Med vår

Läs mer

VISION OCH MÅL 2014-2017. Söderköpings GK

VISION OCH MÅL 2014-2017. Söderköpings GK VISION OCH MÅL 2014-2017 Söderköpings GK SÖDERKÖPINGS GOLFKLUBB (SgGK) SYFTE MED DOKUMENTET Dokumentet beskriver VAD klubben ska genomföra på både lång och kort sikt. erna ska spegla vision och mål. Dokumentet

Läs mer