NVGF projektplan för juniorutveckling 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NVGF projektplan för juniorutveckling 2013"

Transkript

1 NVGF Juniorprojektet 2013 Sida 1 (8) NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 Allmänt I samband med Norr- och Västerbottens golfförbunds planeringskonferens i Piteå den november 2009 tog ordförande för distriktets klubbar ett inriktningsbeslut att en ökad satsning på ungdomsgolf skall se de kommande åren. Satsningen på ungdomar innebär bland annat utbildning av ungdomsledareledare, åtgärder för stimulering av klubbars ungdomsverksamhet samt en elitsatsning för distriktets mest lovande golfungdomar. Projektet, som i dagsläget har arbetsnamnet Juniorprojektet, leds av en styrgrupp som består av representanter för klubbar inom NVGF. NVGF styrelsens ansvarig och sammankallande i styrgruppen är Adrian Bordeianu. Operativ ansvarig är Niklas Edelsvärd, med roll som projektansvarig tränare. Projektet adresserar tre målgrupper. Indelningen är inspirerad från de principer som redovisas i Svenska Golfförbundets projekt Grönt Ljus: Spetsgruppen omfattar ungdomar som vill satsa helhjärtat på golf och bedöms ha goda förutsättningar för att lyckas. Denna grupp omfattar cirka 8-10 ungdomar. En utvecklingsgrupp, som omfattar juniorer med ambition att utveckla sin golf, men som inte nått riktigt lika långt i sin utveckling. Nytt för 2013 blir ett försök med syfte att stimulera alla klubbarnas juniorverksamhet genom gemensamma aktiviteter mellan närliggande klubbar. Initiativen för spets- och utvecklingsaktiviteter ligger hos NVGF, för övriga aktiviteter ligger initiativet hos inblandade klubbar. Juniorprojektet har ambitionen att, i samråd med klubbarnas junioransvariga och juniorkonsulent, stödja klubbarna för att stimulera till en bredd rekrytering av unga golfspelare. Juniorprojektet ska arbeta för att skapa ett nätverk för distriktets ungdomsansvariga. Syftet med nätverksträffar är att informera om tävlings- och träningsverksamhet, möjligheter till samordning samt erfarenhetsutbyte. Detaljerade aktivitetsplaner per grupp tas fram utifrån projektets målsättning och resurser, med hänsyn till klubbarnas intresseanmälan under november-december 2012.

2 NVGF Juniorprojektet 2013 Sida 2 (8) Vision Visionen att distriktet ska ha en juniorlandslagsspelare inom 5 år från projektets startdatum är infriad. Därmed kommer projektet att arbeta även i fortsättningen med de övergripande målsättningarna och stärka NVGFs position inom juniorgolfen i Sverige. Övergripande målsättningar Skapa förutsättningar för att lyckas för juniorer som satsar på att bli riktigt bra golfare Synergieffekter ska uppnås mellan klubbar i distriktet genom ökat samarbete och skapande av nätverk för ledare Fler ungdomar ska stimuleras att spela och tävla golf Golf ska ses som en idrott som kan bedrivas året runt Varje klubb i NVGF skall ha en namngiven ungdomsansvarig ledare

3 NVGF Juniorprojektet 2013 Sida 3 (8) Spetsgruppen Juniorer som är målgrupp bör ha en nivå som enligt Grönt Ljus motsvarar elitsatsande juniorer. Det är juniorer som ska vara beredda att representera NVGF vid tävlingar över hela landet. För denna grupp gäller en seriös satsning på golf med en målsättning att bli en framtida elitspelare. Målsättning Deltagarna i spetsgruppen ska utgöra föredömen för distriktets övriga juniorer och bidra till ökad rekrytering av golfspelande ungdomar Snittscore på tävling bör vara under 80 för flickor och under 78 för pojkar Alla ska spela minst en omgång på Skandia Riks Representation på Skandia Elit Rekommendationer för uttagning till spetsgruppen 1994 eller yngre, max 8 juniorer. Spetsgruppen består av de bästa spelarna i sin åldersgrupp inom NVGF. Alla juniorer för tränings- och tävlingsdagbok som följs upp av ansvarig ledare Golfträning bedrivs under hela året Kontrakt skrivs med var och en för att tydliggöra ansvar Studerande på golfgymnasier utanför distriktet kan beredas möjlighet att delta i spetsgruppens verksamhet från fall till fall utifrån egen säsongsplanering och efter samråd med projektansvarig Omfattning Ett till två träningsläger Individuell planering och uppföljning av träning och tävling Exempel på tävlingar Skandia Tour Klubbmästerskap NVGF Elit eller liknande, inkl DM NVGF junior tour, minst två tävlingar Minitour Egenavgiften för spetsgruppen 5000 kr.

4 NVGF Juniorprojektet 2013 Sida 4 (8) Utvecklingsgrupp Juniorer som är målgrupp bör ha en nivå som enligt Grönt Ljus motsvarar träna För tävling. Syftet är att förbereda ungdomarna för tävlingsverksamhet samt skapa förutsättningar att träna mer golf. Ungdomarna bör ha en tydlig ambition att utvecklas som golfspelare. Uttagning till denna grupp sker i samråd med klubbens ungdomsansvarige ledare. Klubbarna ansvarar för juniorernas transport till och från varje läger och NVGF ansvarar för aktiviteter, logi och mat under lägret. Klubbarna som har juniorer som antas till utvecklingsgrupper förväntas också ställa upp med ledare som hjälper till undre lägren. Klubbarna kan samarbeta så att en klubb ansvarar för juniorer från flera klubbar. Målsättning Introducera juniorerna för en positiv utveckling mot spetsgruppen Förbättra förutsättningar att utveckla sin golf Lära sig att träna golf och skaffa sig tävlingserfarenhet Träna golf större delen av året Rekommendationer for uttagning till utvecklingsgruppen 1995 eller yngre, ca 25 juniorer Hcp 22 eller lägre Junior tillhörande klubb i NVGF, som vill tävla och satsar seriöst på sin golf, men inte kommit lika långt som spetsgruppen Kontrakt skrivs med var och en för att tydliggöra ansvar Exempel på aktiviteter Två träningsläger. Möjlighet för de som visat positiva resultat att, utifrån inbjudan, delta i vissa aktiviteter tillsammans med spetsgruppen Rådgivning angående säsongsplanering Exempel på tävlingar NVGF Juniortour NVGF Elit eller liknande, inkl DM Klubbmästerskap Skandia Cup för respektive åldersklass

5 NVGF Juniorprojektet 2013 Sida 5 (8) Egenavgiften för spetsgruppen 1500 kr. Aktiviteter mellan närliggande klubbar Rekommendationen är att en klubb initierar en aktivitet genom att bjuda in juniorer från en eller flera närliggande klubbar. Datum och aktivitetsprogram bestäms i samråd mellan junioransvariga på respektive klubbar. Om klubbarna behöver stöd från juniorprojektet (ex resersättning) ska aktiviteten i förväg förankras även hos NVGF ansvarig för juniorprojektet. Tanken med denna typ av aktiviteter är: Att juniorer ska få uppleva glädje och gemenskap på golfbanan. Att kontakter mellan juniorkommittéer och föräldrar mellan klubbar ska förstärkas Målsättning Skapa möjlighet för ökad tävlingsverksamhet, främst NVGF Juniortour Ökat antal juniorer som spelar golf i vårt distrikt Underlätta samarbetet mellan klubbarna och skapa synergieffekter Öka rekryteringsbasen för utvecklings- och spetsgrupperna Omfattning Ett antal aktiviteter utifrån överenskommelser mellan klubbar och NVGF

6 NVGF Juniorprojektet 2013 Sida 6 (8) Anmälan till de olika grupperna Ansökningarna ska samlas av junioransvarig på klubb, rangordnas och skickas till Niklas Edelsvärd, Rangordning bör göras från klubben och kan vara nödvändig då det finns fler sökande än antal platser. Slutdatum för ansökningar enligt nedan: för spetsgruppen för utvecklingsgrupperna för aktiviteter mellan klubbarna Lista med antagna juniorer till spets- och utvecklingsgrupper publiceras på

7 NVGF Juniorprojektet 2013 Sida 7 (8) Utbildningsverksamhet En grundsten för bra ungdomsverksamhet är kompetenta ungdomsledare. NVGF har planerat att genomföra kontinuerlig ledarutveckling inom ramen för detta projekt. I första skedet är det viktigast att rekrytera många ledare som genomför Svenska Golfförbundets Steg 1-utbildning. Under 2011 kommer en sådan utbildning att planeras i respektive län. Datum: 5-6 februari Kiruna Sista anmälningsdag 31 januari I nästa skede bör ytterligare kompetensutveckling möjliggöras genom SGF Steg 2-utbildning. En sådan distriktsgemensam utbildning är planerad under våren. Förutsättningen för att kunna delta i denna utbildning är att Steg 1-utbildningen är genomförd. Datum: mars Boden Sista anmälningsdag 14 mars För ytterligare information och anmälan, kontakta

8 NVGF Juniorprojektet 2013 Sida 8 (8) Bilaga 1. Arbetsbeskrivning för ideell ledare för utvecklingsgruppen Bilaga 1, Sida 1 (1) Syftet med denna arbetsbeskrivning är att ge en enhetlig bild av de uppgifter som Du som coach i Utvecklingsgruppen förväntas lösa. Arbetsbeskrivning skall ses som ett diskussionsunderlag som skall förfinas i dialog med projektledare och NVGF Styrgrupp. Arbetsuppgifterna planeras och utförs i dialog med distriktstränaren. Den absolut viktigaste uppgiften är att fungera som en sammanhållande ledare för gruppen och skapa god stämning vid de gemensamma träffarna och upprätthålla ett utvecklande träningsklimat som tillåter alla i gruppen att utvecklas efter sina förutsättningar. Arbetet sker i en grupp av fyra ledare och med kontinuerligt stöd av distriktstränaren. Innan säsongen Delta i uttagningsprocessen till Utvecklingsgruppen Skapa en årsplan för tränings- och tävlingstillfällen Utarbeta en budget för planeringen Under säsong Detaljplanera träningsläger med stöd av pro. Här är Ditt främsta ansvar planering av mat och logi samt skapa förutsättningar för att alla ska trivas. Bidra till att samordna deltagande vid tävling genom t ex reseplanering Håll en kontinuerlig kontakt med spelarna genom telefon, brev och mail Närvara vid tävling och träningsläger (inget krav på 100% närvaro) Efter säsong Utvärdera säsongen med Din grupp Ge förslag på hur verksamheten kan förbättras Övrig information Du är inte ensam ansvarig för något utan arbetet sker i ett team! Du kommer inte att ansvara för golfteknikträning! Du är varmt välkommen att genomföra Steg 1- och Steg 2-ledarutbildning!

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdoms och juniorverksamhet 1. Vision PITEÅ GOLFKLUBB SKA ERBJUDA DEN BÄSTA BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I KOMMUNEN, ALLA KATEGORIER

Läs mer

Styrdokument Junior- och elitverksamhet. Woodlands Golfklubb

Styrdokument Junior- och elitverksamhet. Woodlands Golfklubb Styrdokument Junior- och elitverksamhet Woodlands Golfklubb Upprättat av Junior- och Elitkommittén Reviderat 2012-03- 07 Godkänt av styrelsen i Woodlands Golfklubb 2012-03- 07 Syfte Syftet med detta dokument

Läs mer

Huvudstadens Golfklubb. Programförklaring 2014-2016

Huvudstadens Golfklubb. Programförklaring 2014-2016 Huvudstadens Golfklubb Revidering fastställd på årsmötet 141208 Programförklaring 2014-2016 Värderingar Vision Verksamhetsidé Övergripande mål Värderingar Huvudstadens Golfklubb står för följande fem värderingar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 Led motiv 3G klubben Golf, Glädje och Gemenskap. Detta är ledmotivet i verksamheten för ledare och juniorer. Golfen skall alltid stå i fokus vi skall premiera

Läs mer

Verksamhet och Målsättningar juniorer Lidingö GK. 1. Mål

Verksamhet och Målsättningar juniorer Lidingö GK. 1. Mål Verksamhet och Målsättningar juniorer Lidingö GK 1. Mål 2. Organisation 3. Indelning träningsgrupper 4. Professionell träning 5. Rekrytera, utveckla och behålla ledare 6. Lidingös lilla gröna 7. Duktiga

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32. Huvudstadens Golfklubb. Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32. Huvudstadens Golfklubb. Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32 Huvudstadens Golfklubb Verksamhetsplan 2014 131209 Sida 2 av 32 Huvudstadens Golfklubb övergripande verksamhetsplan 2014 Denna inledande del är en sammanfattning av övriga verksamhetsplaner.

Läs mer

GRÖNT LJUS JUNIORVERKSAMHET SOM GER RESULTAT. Golfdistriktsförbunden. Golfklubb, styrelse, junior- och elitkommitté, ledare och tränare

GRÖNT LJUS JUNIORVERKSAMHET SOM GER RESULTAT. Golfdistriktsförbunden. Golfklubb, styrelse, junior- och elitkommitté, ledare och tränare Golfklubb, styrelse, junior- och elitkommitté, ledare och tränare GRÖNT LJUS juniorverksamhet som ger resultat. JUNIORVERKSAMHET SOM GER RESULTAT Golfdistriktsförbunden 2 svenska golfförbundet Fakta Grönt

Läs mer

Junior lyftet. Pengar till klubben med Juniorlyftet! EN MÖJLIGHET ATT UTVECKLA JUNIORVERKSAMHET

Junior lyftet. Pengar till klubben med Juniorlyftet! EN MÖJLIGHET ATT UTVECKLA JUNIORVERKSAMHET Junior lyftet Pengar till klubben med Juniorlyftet! EN MÖJLIGHET ATT UTVECKLA JUNIORVERKSAMHET 2 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 3 Varför väljer barn att idrotta? Att ha kul upplevelsen av

Läs mer

Framtidsgruppen 2014-2020

Framtidsgruppen 2014-2020 Framtidsgruppen 2014-2020 Redovisning av framtidsförslagen samt förslag till verksamhetsplan för Skinnarebo Golf & Country Club 1 Det är medlemmarna som är golfklubben Det absolut viktigaste för Skinnarebo

Läs mer

Verksamhetsplan Elit- och Juniorkommittén Botkyrka GK 2015. Inledning.

Verksamhetsplan Elit- och Juniorkommittén Botkyrka GK 2015. Inledning. Verksamhetsplan Elit- och Juniorkommittén Botkyrka GK 2015 Inledning. Verksamhetsplanen är skriven för att tydliggöra klubbens juniorverksamhet som tillsammans med elitverksamheten utgör Elit- och Juniorkommitténs

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb

Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb Nulägesanalys Vi i Hammarö GK har två instruktörer som sköter träning och träningsplaneringen har 20 ledare som är med och hjälper till i vår verksamhet

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun.

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun. Verksamhetsplan och Budget 2014 FÖRENINGSGEMENSAMT Inledning Föreningens verksamhetsplan och budget utformas i enlighet med framtagen policy och riktlinjer. Verksamhetsplanerna beskriver vilka mål föreningen

Läs mer

Verksamhetsplan för Örebro Läns Golfförbund år 2010

Verksamhetsplan för Örebro Läns Golfförbund år 2010 Verksamhetsplan för Örebro Läns Golfförbund år 2010 Övergripande målsättning Enligt stadgarna har Örebro läns Golfförbund som övergripande målsättning att: - Verka för att golfidrotten inom distriktet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2015 utgår i huvudsak från den verksamhetsinriktning som antogs av Förbundsmötet i maj 2014 och den verksamhetsplan

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Sidan 1 av 11 Verksamhetsplan för 2015 I styrelsen hittar ni: Siw Ölmheden, Ordförande Stefan Arnesson, Vice ordförande Anders Jarl, Sekreterare Joacim Björklund, ledamot Jens Bohm,

Läs mer

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 (Revideras 2013) INNEHÅLLSFÖRTECKNING GOLF ÄR IDROTT! Inledning... 3 Bakgrund

Läs mer

AIK Ungdomsfotboll 2008

AIK Ungdomsfotboll 2008 AIK Ungdomsfotboll 2008 (071113) Verksamhetsplan 1 INNEHÅLL AIK-stilen 3 AIK Ungdomsfotboll Inför 2008 4 Vision och verksamhetsidé 6 Organisation 7 Mötesordning 10 Information 13 Ekonomi 14 A-lags-arrangemang

Läs mer

Verksamhetens mätbara idrottsliga mål återfinns i verksamhetsbeskrivning som görs inför varje säsong.

Verksamhetens mätbara idrottsliga mål återfinns i verksamhetsbeskrivning som görs inför varje säsong. Policy, Mål och Riktlinjer för GS86 Innebandyförening GS86 policy beskriver vad föreningen vill med sin verksamhet. Policyn utgör grunden för hur alla medlemmar bör agera i olika sammanhang. Policy: Inom

Läs mer

Gruppdynamik enligt Firo

Gruppdynamik enligt Firo www.byggledarskap.se Gruppdynamik enligt Firo 1(7) Gruppdynamik enligt Firo På varje arbetsplats finns det flera olika grupperingar. Som ledare behöver man förstå hur grupper generellt fungerar och utvecklas.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Djursholms GK

Verksamhetsplan 2015. Djursholms GK Verksamhetsplan 2015 Djursholms GK Juniorverksamheten Vision Det skall vara lätt och roligt att komma till och vistas på klubben, banorna och träningsområden. DGK skall alltid vara ett lockande fritidsalternativ

Läs mer

INNEBANDYN VILL. Riktlinjer & värderingar

INNEBANDYN VILL. Riktlinjer & värderingar Innebandy är Ett bevis på nyskapande idrott! Enkelt att utöva! Lätt att lära sig! Billigt och roligt! Underhållande och publikvänligt! Socialt och seriöst! Svenska Innebandyförbundet vill Skapa en stämning

Läs mer

U L F Idrottslyftet INNEHÅLL

U L F Idrottslyftet INNEHÅLL INNEHÅLL sid Beskrivning av Idrottslyftet 8:1 ULF-arens roll 8:2 Verksamhetsplan 2008-2009 8:3 Tidigare Idrottslyftsprojekt 8:7 Exempel på Ansökningsmall 8:14 8:1 Idrottslyftet regeringsmedel till ungdomsidrotten

Läs mer

Idrottsprogram för Dalsjö GK

Idrottsprogram för Dalsjö GK DALSJÖ GOLFKLUBB Idrottsprogram för Dalsjö GK 2015-2019 Ett handlingsprogram för hela klubben Styrelsen 2015-03-05 Inledning, inriktning, vision, övergripande mål, delmål, långsiktiga mål, aktiviter, utbildning,

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun.

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun. Verksamhetsplan och Budget 2015 FÖRENINGSGEMENSAMT Inledning Föreningens verksamhetsplan och budget utformas i enlighet med framtagen policy och riktlinjer. Verksamhetsplanerna beskriver vilka mål föreningen

Läs mer

Verksamhetsplan för Kalix Golfklubb år 2015

Verksamhetsplan för Kalix Golfklubb år 2015 Verksamhetsplan för Kalix Golfklubb år 2015 Inledning: Verksamhetsplanen är det dokument som skall visa våra verksamhetsmål samt planerna för hur vi ska nå dessa mål. Syftet med dokumentet är att vara

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning Innebandy. Studier i kombination med elitsatsning

Verksamhetsbeskrivning Innebandy. Studier i kombination med elitsatsning Verksamhetsbeskrivning Innebandy Studier i kombination med elitsatsning Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning... 2 Rekommenderat innebandygymnasium REK... 2 Skolan... 3 Studier... 3

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan om jämställdhetsbidrag, BBK Playmaker

Tjänsteskrivelse. Ansökan om jämställdhetsbidrag, BBK Playmaker Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-05-03 Vår referens Demal Zetterman Föreningssekreterare Tjänsteskrivelse Demal.Zetterman@malmo.se Ansökan om jämställdhetsbidrag, BBK Playmaker FRI-2013-415

Läs mer