Styrdokument Junior- och elitverksamhet. Woodlands Golfklubb

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrdokument Junior- och elitverksamhet. Woodlands Golfklubb"

Transkript

1 Styrdokument Junior- och elitverksamhet Woodlands Golfklubb Upprättat av Junior- och Elitkommittén Reviderat Godkänt av styrelsen i Woodlands Golfklubb

2 Syfte Syftet med detta dokument är att ge riktlinjer och information till spelare, föräldrar och ledare i Woodlands Golfklubbs junior- och elitverksamhet. Inledning och definitioner Golf är en idrott som på ett utmärkt sätt förenar fysiska och sociala aktiviteter. Dessutom är golf en idrott som man oavsett spel- eller ambitionsnivå kan utöva oavsett ålder. Vidare tillåter golf på ett naturligt sätt, som en av få idrotter, utbyte över generationsgränser. Inom golfen är man junior till och med att man fyller 21 år. Därefter blir man senior. Woodlands Golfklubbs samlingsbegrepp för barn och ungdomar under 21 år är juniorer. Elit är klubbens duktigaste juniorer och seniorer. Ansvarsfördelning JUNIOR- OCH ELITKOMMITTÉN Utarbetar och beslutar om riktlinjer och mål för junior- och elitverksamheten; Planerar genomförandet av verksamheten; Fördelar ekonomiska resurser för att genomföra verksamheten. PRO Genomför i huvudsak all golfträning; Utarbetar tillsammans med junior- och elitkommittén riktlinjer för junior- och elitverksamheten. LEDARE Genomför aktiviteter; Utvecklar respektive ansvarsområde i dialog med pro och Junior- och elitkommittén; Bidrar till en god klubbkänsla och stämning bland spelarna. STYRELSEN ÖRKELLJUNGA GOLFKLUBB Informerar årligen Junior- och elitkommittén om föreningens övergripande målsättningar för junior- och elitverksamheten; Beslutar om tilldelning av ekonomiska resurser till Junior- och elitkommittén; Godkänner årligen Junior- och elitkommitténs beslutade riktlinjer och mål för junior- och elitverksamheten. Ledord för verksamheten Genom glädje och gemenskap samt genom nivå- och ambitionsanpassade aktiviteter skall varje spelare ges förutsättningar att nå sin optimala utveckling såväl som golfspelare som människa. 2

3 Målsättningar ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNINGAR Genom en målmedveten och seriös verksamhet verka för att juniorer och elitspelare trivs på Woodlands Golfklubb; Bedriva en verksamhet som gör att juniorer vill börja spela golf; Bedriva en verksamhet som gör att juniorer ser golfen som sin huvudidrott; Ha en träningsverksamhet med jämn fördelning mellan pojkar och flickor; Stimulera till golf som sport för hela familjen; Bedriva en verksamhet som stimulerar och lockar föräldrarna till juniorer att engagera sig i klubbens verksamhet såsom t.ex. ledare; Skapa en medvetenhet om att målmedveten träning, oavsett ambitionsnivå, ger framgångar; Stimulera och uppmuntra att tävla; Erbjuda alla möjlighet att träna och tävla utifrån den enskildes intresse och förutsättningar; Medverka aktivt till kamratskap, social kompetens samt moral och etik; Bedriva en verksamhet som leder till en god klubbkänsla, d.v.s. gemskap och tillhörighet skall genomsyra verksamheten; Alla som önskar spela golf, oavsett etnisk bakgrund, religion, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar skall vara välkomna till verksamheten; Skapa inspirerande och trygga miljöer för juniorerna som skall attrahera ett ökat engagemang; Stimulera och uppmuntra juniorer till elitverksamhet; Kontinuerligt rekrytera nya ledare, såväl från föräldraleden som från de äldre juniorerna; Medverka till att stödja klubbens elitspelare till framgångar; Öka spelstandarden på Woodlands Golfklubb; Öka medlemsantalet i Woodlands Golfklubb. LÅNGSIKTIGA MÅLSÄTTNINGAR ( ) Woodlands Golfklubbs junior- och elitverksamhet skall i regionen vara känt för sin omfattande verksamhet av hög kvalitet; Junior- och elitträningsverksamheten skall ha minst 150 deltagare; Juniorträningsverksamheten skall vara jämnt fördelat mellan könen. Lägst 40 % av endera könet; Av Woodlands Golfklubbs medlemmar skall lägst 15 % vara juniorer; Lägst 50 % av juniormedlemmarna skall delta i träningsverksamheten; Lägst 70 % av deltagarna i juniorträningen skall vara tävlingsaktiva; Utveckla juniorträningen till en året runt aktivitet för samtliga åldersklasser; Woodlands Golfklubb skall ha framgångsrika serielag i samtliga åldersklasser; Representationslaget för damer skall spela i Elitserien (högsta divisionen); Representationslaget för herrar skall spela i Elitserien (högsta divisionen); Juniorlaget skall spela i Elitserien (högsta divisionen); Woodlands Golfklubb skall vara bland landets 25 bästa på Svenska Golfförbundets Klubbranking Woodlands Golfklubb skall vara bland landets 25 bästa på Svenska Golfförbundets Klubbranking Junior; Woodlands Golfklubb skall ha minst 12 spelare på Svenska Golfförbundets juniorranking. 3

4 KORTSIKTIGA MÅLSÄTTNINGAR (2012) Junior- och elitträningsverksamheten skall under vårsäsongen ha minst 50 deltagare; Junior- och elitträningsverksamheten skall under höstsäsongen ha minst 60 deltagare; Juniorträningsverksamheten skall från och med höstterminen vara jämnt fördelat mellan könen. Lägst 40 % av endera könet; Lägst 50 % av deltagarna i juniorträningen skall vara tävlingsaktiva; Minst 20 spelare skall ha deltagit minst två gånger på Junior Touren; Lägst 20 % av deltagarna i juniorträningen skall ha spelat tävling på annan bana än Woodlands; Minst 20 spelare i juniorträningsverksamheten skall under säsongen erhållit grönt kort; Representationslaget för herrar skall vara bland de fem bästa i division 1; Representationslaget för damer skall gå upp i division 1; Juniorlaget skall vara bland de tre bästa i division 1. Vision Woodlands Golfklubb skall bedriva en av Sveriges bästa junior- och elitverksamheter för såväl bredd- som elitgolf. Genom en stor och kvalitativ breddverksamhet skall verksamheten få fram spelare som når högsta nationella klass. Woodlands Golfklubb skall från externt håll ses som en råmodell för hur junior- och elitverksamhet skall bedrivas. Värdegrunder TRYGGHET Den som känner trygghet har stora möjligheter att utvecklas som golfare men än viktigare även såsom människa. Oavsett bakgrund, resultat eller prestation skall alla i junior- och elitverksamheten känna att de är respekterade och uppskattade. Detta bygger trygghet. GLÄDJE Glädje borgar för närvaro och därigenom långsiktighet. All verksamhet inom junior- och elitverksamheten skall byggas utifrån glädje. GEMENSKAP Träning och all övrig aktivitet skall bedrivas så att en gemenskap byggs upp spelare emellan. Dessutom skall verksamheten bedrivas så att även en gemenskap byggs upp mellan spelare och ledare och mellan spelare och klubb. UPPMUNTRAN Genom att uppmuntra till att testa sina gränser och prova nya saker skapas värdefulla erfarenheter. Oavsett resultat eller prestation skall junior- och elitverksamheten byggas utifrån uppmuntran. UTVECKLING Genom att i junior- och elitverksamheten förena ovanstående värdegrunder och ledord uppnås utveckling. 4

5 Verksamhetens upplägg TRÄNING JUNIOR- TRÄNINGS- GRUPPEN GRÖNT KORT- GRUPPEN EXTRA- GRUPPEN OBSERVATIONS- GRUPPEN ELIT- GRUPPEN Juniorträningsgruppen erbjuds träning en gång per vecka under våren och hösten. Varje träningstillfälle är 90 minuter. Spelarna delas in i grupper efter spelnivå och ålder. Juniorträningsgruppen erbjuds inomhusträning under vinterhalvåret. Ålder Grönt kort- gruppen är till för de spelare som tillhör Juniorträningsgruppen och som har kommit igång med golfen och nu är redo att ta Grönt kort för att därigenom själva kunna spela på bana. Dessa spelare erbjuds att tillsammans med ledare gå ut och spela på banan. Gröna kort- gruppen erbjuds inomhusträning under vinterhalvåret. Ålder Extragruppen är till för de spelare som tillhör Juniorträningsgruppen och som önskar träna mer med tränare. Mot en subventionerad avgift kan dessa spelare träna fler gånger med tränare.. Denna träning bedrivs i grupp och träningspassen är 60 minuter. Denna grupp skall även få tips och råd gällande kompletterande fysiskt träning anpassad för golfspelare. Extragruppen erbjuds inomhusträning under vinterhalvåret. Ålder Observationsgruppen tillhör de spelare som kommit lite längre i sin utveckling och som bedöms kunna nå Elitgruppen i framtiden. Dessa spelare erbjuds cirka tio träningstillfällen med tränare. Träningsavgiften subventioneras i sin helhet av föreningen. Denna träning bedrivs i grupp och träningspassen är 90 minuter. Denna grupp skall även få tips och råd samt krav på att genomföra kompletterande fysiskt träning anpassad för golfspelare. Observationsgruppen erbjuds inomhusträning under vinterhalvåret. Observationsgruppen erhåller även visst ekonomiskt stöd i samband med tävling. Det förväntas av Observationsgruppens spelare att dessa, inom rimliga ramar, skall vara behjälpliga som ledare åt de yngre åldersgrupperna. Ålder Elitgruppen tillhör de spelare som visat goda nationella resultat och som har som ambition att utvecklas ytterligare som golfspelare. Dessa spelare erbjuds cirka 20 träningstillfällen med tränare. Träningsavgiften subventioneras i sin helhet av föreningen. Denna träning bedrivs i grupp och träningspassen är 90 minuter. Denna grupp skall även få tips och råd samt krav på att genomföra kompletterande fysiskt träning anpassad för golfspelare. Elitgruppen erbjuds inomhusträning under vinterhalvåret. Elitgruppen erhåller även ekonomiskt stöd i samband med tävling. Det förväntas av Elitgruppens spelare att dessa, inom rimliga ramar, skall vara behjälpliga som ledare åt de yngre åldersgrupperna. Ålder från 12 år och äldre. Notera att en spelare kan tillhöra flera grupper samtidigt. Övrigt Samtliga juniorer i Woodlands Golfklubb erhåller gratis rangebollar. 5

6 SPEL PÅ BANA Golf såsom helhetsupplevelse uppnås genom spel på bana. Därav är målsättningen med träningsverksamheten att spelarna så snabbt som möjligt skall nå en nivå och kunskap som möjliggör spel på bana. Den junior som vill prova på att spela golf efter att t.ex. ha sett golf på TV vill så snabbt som möjligt uppleva samma sak som den sett på TV, d.v.s. spela golf på bana. TÄVLING ÖRKELLJUNGA JUNIOR TOUR BJÄRE- JUNIOREN SERIESPEL SKANDIA TOUR NATIONELLA & INTERNATIONELLA TÄVLINGAR Örkelljunga Junior Tour Örkelljunga Junior Tour är en tävling där klubbens juniorer tävlar under roliga former. Touren består av sju deltävlingar samt en avslutningsomgång. Vid varje deltävling får spelarna placeringspoäng som sammanräknas i en "Order of Merit". Touren startar i slutet av maj och avslutas i slutet på augusti. Örkelljunga Junior Tour arrangeras av Junior- och Elitkommittén. Bjärejunioren Bjärejuniorerna är samarbete mellan Båstad GK, Åkagårdens GK, Laholm GK, Torekov GK, Örkelljunga GK och Ängelholms GK. Tävlingen är sedan många år en tävlingsskola för juniorer med olika åldersklasser. juniorer är välkomna att vara med. Seriespel I Skåne spelas tre olika serier för juniorer: Juniorserien spelas i två elitserier, en mellanserie, fyra division 1- serier och en utvecklingsserie. Varje lag består av sju spelare, varav minst två av motsatt kön. Spelare får deltaga till och med det år de fyller 21 år. Spelform är slagspel scratch. Minimiåldern är 13 år. Högsta tillåtna spelhandicap är 36. Foursoumeligan där varje lag ska innehålla sex spelare varav minst två av motsatt kön. Spelformen är foursome match med handicap. Ålderskategorin är år. Matchligan är en serie för spelare upp till 13 år där varje lag skall innehålla fyra spelare varav minst en av motsatt kön. Spelformen är matchspel. För elitspelarna finns herr- respektive damserier. Seriespelet är uppdelat i en elitserie, division 1- serier och division 2- serier för såväl herrar som damer. Skandia Tour Skandia Tour är ett nationellt toursystem. Skandia Tour vänder sig till tävlingsinriktade juniorer mellan år, som på nivåerna Elit, Riks, Regional och Distrikt efter färdighet kan mäta sig med andra juniorer i landet. Skandia Tour spelas över sex omgångar. På alla spelplatser och nivåer har flickor och pojkar gemensamma spelplatser. Mellan varje omgång sker upp- och nedflyttningar beroende på resultat. Alla med ett spelhandicap upp till 36 är välkomna att vara med. Nationella och internationella tävlingar För såväl elitjuniorer som för vuxenelit finns det en mängd nationella och internationella tävlingar och tourer. 6

7 LÄGER Sommarläger Sommarlägret är ett övernattningsläger som arrangeras årligen under tre dagar i juni eller juli. I lägret ingår totalt fem timmar med tränare, en massa skoj aktiviteter och roliga tävlingar på banan. Ålder Påskcamp Påskcampen är ett dagläger som arrangeras årligen under tre dagar i samband med påsken. Påskcampen består av golfträning på förmiddagen, därefter lunch och avslutningsvis golfträning/spel på banan på eftermiddagen. Ålder Ruber Cup Ruber Cup är ett juniorutbyte mellan Woodlands Golfklubb och Hornbæks Golfklubb. Under två i Danmark och vartannat år i Sverige. Woodlands Golfklubbs förväntningar på deltagarna i junior- och elitträningen Vara hjälpsam och en god kamrat; Vara artig, ödmjuk och ärlig; Ha ett bra uppträdande på och runt banan; Hjälpa till med att hålla banan och anläggningen ren och snygg; Berätta för sin ledare om någon blir retad eller på annat sätt illa behandlad; Inte bära huvudbonad i klubbhuset; Alltid laga efter sig på banan och övriga klippta ytor; Vara ett föredöme för klubben både på och utanför klubben. 7

8 Woodlands Golfklubbs förväntningar på föräldrarna till deltagarna i junior- och elitträningen Var väldigt gärna närvarande vid träning, tävling eller andra evenemang men föräldraambition kan lätt bli en fallgrop för ungdomarna. Ett led i utbildningen som golfspelare är att så tidigt som möjligt klara sina åtaganden på egen hand såsom t.ex. kommunikationen med ledarna, skötsel av sin utrustning, dagsplanering m.m.; Älska Ditt barn som det är. Utan krav på prestation, var positiv och lyssna på funderingar om spelet, kamraterna och ledarna. Barn vill ha något att berätta när de kommer hem; Uppträd korrekt mot ledare, spelare och eventuell publik; Uppmuntra i både med- och motgång, kritisera inte; Hjälp ditt barn att klara både segrar och förluster; Tänk på att under träning lär man sig nya saker. Under tävling praktiserar man kunskapen. Övervärdera aldrig tävlingens betydelse under ungdomsperioden; Se till att ditt barn har riktig och förnuftig utrustning men överdriv inte; Kom ihåg att det viktigaste är att ditt barn trivs och har roligt tillsammans med andra barn; Berätta för en ledare om du misstänker att någon blir retad eller på annat sätt illa behandlad; Lämna synpunkter till ledare eller junior- och elitkommittén om du anser att något kan förbättras. Woodlands Golfklubbs förväntningar på ledarna i junior- och elitträningen Vara artig, ödmjuk och ärlig; Ha ett bra uppträdande på och runt banan; Vara ett föredöme för klubben både på och utanför klubben; Komma i tid; Stötta, respektera, inspirera och motivera samtliga deltagare; Visa intresse för att utvecklas som ledare; Vara ambitiös och passionerad i sin uppgift. Ledare Junior- och elitkommitténs ambition är att ledarna och tränarna i verksamheten skall ha adekvata utbildningar och/eller erfarenhet för de ledar- och tränaruppdrag som skall genomföras. 8

9 Mobbing och trakasserier Idrotten ger gemenskap. För många är kamratskapet i en förening ett avgörande skäl att engagera sig. Många barn och ungdomar får i föreningen en trygg social gemenskap. De lär sig att respektera och umgås med andra människor även över generationsgränser och kulturella- och etniska gränser. Genom idrotten blir fler barn och ungdomar sedda av fler vuxna; Genom goda ledare skapas det positiva förebilder; Samhörighet i en förening kan motverka människors isolering. Woodlands Golfklubb har bland annat genom detta dokument utarbetat en plan för hur det i största möjliga mån skall undvikas att ett barn eller ungdom utsätts för mobbing eller trakasserier. Utöver detta har Woodlands Golfklubb utarbetat en handlingsplan att användas när något barn eller ungdom blir utsatt för mobbing eller trakasserier. Att det finns en utarbetad plan för detta ändamål är kommunicerat till såväl ledare, aktiva som föräldrar. Rekrytering av spelare Woodlands Golfklubb skall bedriva en aktiv arbete när det gäller att rekrytera spelare till sin juniorverksamhet. Denna rekrytering skall bland annat ske på följande sätt: Viral marknadsföring, d.v.s. genom att bedriva en högkvalitativ och rolig verksamhet blir varje spelare och förälder den bästa marknadsföraren för juniorverksamheten; Genom att tydligt beskriva verksamhet och riktlinjer på klubbens hemsida; Uppsökande verksamhet i skolor. Woodlands Golfklubb skall inte aktivt rekrytera juniorspelare från andra klubbar. Vill juniorspelare från andra klubbar delta i klubbens träningsverksamhet skall detta inte hindras under förutsättning att Woodlands Golfklubbs verksamhet medger detta samt att juniorens hemmaklubb är informerad. Rekrytering av ledare Rekrytering av ledare skall bland annat ske på följande sätt: Att uppmuntra de äldre spelarna att engagera sig som ledare; Att rekrytera de föräldrar som vill och kan vara engagerade som ledare. Utslagning Såsom individuell idrott är golfsporten relativt förskonad från tidig utslagning. Woodlands Golfklubbs tydliga målsättning är att i största möjliga mån behålla tidigare elitspelare inom organisationen även efter avslutad elitsatsning. Dessa personer har en potential att bli goda ledare. Vidare så är Woodlands Golfklubbs ambition att i största möjliga mån behålla äldre juniorer som slutar med juniorträningen inom klubbens verksamhet. Förhoppningen är att dessa spelare skall fortsätta spela golf såsom motionsidrott. 9

10 Alkohol, tobak och droger Droger i olika former är givetvis negativt för idrotten. Woodlands Golfklubb ställer sig bakom samhällets mål att minska drog- och alkoholkonsumtionen och framförallt senarelägga ungdomars eventuella drog- och alkoholdebut; Woodlands Golfklubbs junior- och elitverksamhet skall vara rökfri; Woodlands Golfklubbs junior- och elitverksamhet skall utgöra en trygg miljö även ur alkoholsynpunkt. Föräldrar skall med förtroende kunna låta sina barn delta i föreningslivet. Vad detta innebär för Woodlands Golfklubbs junior- och elitverksamhet: Att inga droger eller alkoholdrycker får förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med idrottsevenemang för barn och ungdomar, t.ex. under träningsläger och tävlingar eller resor till och från dessa; Att vi inom Woodlands Golfklubbs junior- och elitverksamhet är medvetna om att allmänheten och media ställer större krav på oss än på gemene man när det gäller förhållandet till droger och alkohol. Det innebär att Woodlands Golfklubbs junior- och elitledare, vid officiella uppdrag, är medvetna om att de representerar såväl hela idrotten men speciellt Woodlands Golfklubb och uppträder därefter. Med alkoholdrycker avses spritdrycker, vin och öl starkare än lättöl. Finansiering av verksamheten Junior- och elitkommitténs verksamhet finansieras genom tilldelning av ekonomiska resurser från föreningen. Dessa resurser genereras bland annat från medlemsavgifter etc.; Intäkter genereras även från avgifter för träningsverksamheten; Junior- och elitkommittén arbetar kontinuerligt för att finna sponsorer för verksamheten. Detta för att ständigt kunna förbättra verksamheten och för att kunna erbjuda spelarna ännu bättre och roligare upplevelser. Synpunkter Har du som spelare, förälder eller ledare frågor eller förslag på förbättringar av innehållet i detta dokument är du alltid välkommen att kontakta din tränare, ledare eller junior- och elitkommittén. 10

Verksamhet och Målsättningar juniorer Lidingö GK. 1. Mål

Verksamhet och Målsättningar juniorer Lidingö GK. 1. Mål Verksamhet och Målsättningar juniorer Lidingö GK 1. Mål 2. Organisation 3. Indelning träningsgrupper 4. Professionell träning 5. Rekrytera, utveckla och behålla ledare 6. Lidingös lilla gröna 7. Duktiga

Läs mer

Huvudstadens Golfklubb. Programförklaring 2014-2016

Huvudstadens Golfklubb. Programförklaring 2014-2016 Huvudstadens Golfklubb Revidering fastställd på årsmötet 141208 Programförklaring 2014-2016 Värderingar Vision Verksamhetsidé Övergripande mål Värderingar Huvudstadens Golfklubb står för följande fem värderingar

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32. Huvudstadens Golfklubb. Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32. Huvudstadens Golfklubb. Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32 Huvudstadens Golfklubb Verksamhetsplan 2014 131209 Sida 2 av 32 Huvudstadens Golfklubb övergripande verksamhetsplan 2014 Denna inledande del är en sammanfattning av övriga verksamhetsplaner.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Sidan 1 av 11 Verksamhetsplan för 2015 I styrelsen hittar ni: Siw Ölmheden, Ordförande Stefan Arnesson, Vice ordförande Anders Jarl, Sekreterare Joacim Björklund, ledamot Jens Bohm,

Läs mer

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdoms och juniorverksamhet 1. Vision PITEÅ GOLFKLUBB SKA ERBJUDA DEN BÄSTA BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I KOMMUNEN, ALLA KATEGORIER

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 (Revideras 2013) INNEHÅLLSFÖRTECKNING GOLF ÄR IDROTT! Inledning... 3 Bakgrund

Läs mer

Verksamhetens mätbara idrottsliga mål återfinns i verksamhetsbeskrivning som görs inför varje säsong.

Verksamhetens mätbara idrottsliga mål återfinns i verksamhetsbeskrivning som görs inför varje säsong. Policy, Mål och Riktlinjer för GS86 Innebandyförening GS86 policy beskriver vad föreningen vill med sin verksamhet. Policyn utgör grunden för hur alla medlemmar bör agera i olika sammanhang. Policy: Inom

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 Led motiv 3G klubben Golf, Glädje och Gemenskap. Detta är ledmotivet i verksamheten för ledare och juniorer. Golfen skall alltid stå i fokus vi skall premiera

Läs mer

MATFORS IF: s. POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12

MATFORS IF: s. POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12 MATFORS IF: s POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12 Innehåll Inledning 3 Kärnvärden 3 Målsättning 4 Riktlinjer 4 Metod 4 Rekrytering 5 Ledarrollen 5 Träning och match 6 Cuper och Träningsläger

Läs mer

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun.

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun. Verksamhetsplan och Budget 2014 FÖRENINGSGEMENSAMT Inledning Föreningens verksamhetsplan och budget utformas i enlighet med framtagen policy och riktlinjer. Verksamhetsplanerna beskriver vilka mål föreningen

Läs mer

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

Idrotten vill. en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill. en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun.

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun. Verksamhetsplan och Budget 2015 FÖRENINGSGEMENSAMT Inledning Föreningens verksamhetsplan och budget utformas i enlighet med framtagen policy och riktlinjer. Verksamhetsplanerna beskriver vilka mål föreningen

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb

Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb Nulägesanalys Vi i Hammarö GK har två instruktörer som sköter träning och träningsplaneringen har 20 ledare som är med och hjälper till i vår verksamhet

Läs mer

Verksamhetsplan Elit- och Juniorkommittén Botkyrka GK 2015. Inledning.

Verksamhetsplan Elit- och Juniorkommittén Botkyrka GK 2015. Inledning. Verksamhetsplan Elit- och Juniorkommittén Botkyrka GK 2015 Inledning. Verksamhetsplanen är skriven för att tydliggöra klubbens juniorverksamhet som tillsammans med elitverksamheten utgör Elit- och Juniorkommitténs

Läs mer

Ungdomspolicy Beslutad av styrelsen i BK Höllviken 2013-09-10

Ungdomspolicy Beslutad av styrelsen i BK Höllviken 2013-09-10 Ungdomspolicy Beslutad av styrelsen i BK Höllviken 2013-09-10 Ungdomspolicy Sida 1 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Klubbens övergripande målsättning... 2 3. Organisation... 2 4. Respektera alla... 3 5. Ungdomsverksamhetens

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Framtidsgruppen 2014-2020

Framtidsgruppen 2014-2020 Framtidsgruppen 2014-2020 Redovisning av framtidsförslagen samt förslag till verksamhetsplan för Skinnarebo Golf & Country Club 1 Det är medlemmarna som är golfklubben Det absolut viktigaste för Skinnarebo

Läs mer

INNEBANDYN VILL. Riktlinjer & värderingar

INNEBANDYN VILL. Riktlinjer & värderingar Innebandy är Ett bevis på nyskapande idrott! Enkelt att utöva! Lätt att lära sig! Billigt och roligt! Underhållande och publikvänligt! Socialt och seriöst! Svenska Innebandyförbundet vill Skapa en stämning

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 (fastställd på årsmötet 2012-03-17) Förslövs IF Org.nr. 839400-3043 Box 79, 269 71 Förslöv www.fif.se Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsidé... 3 3 Värdegrund... 4

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING DJURGÅRDENS IF - UNGDOM

VERKSAMHETSBESKRIVNING DJURGÅRDENS IF - UNGDOM VERKSAMHETSBESKRIVNING DJURGÅRDENS IF - UNGDOM INITIATIV UTVECKLING AMBITION KREATIVITET FRAMGÅNG Välkommen till Djurgårdens ungdomshockey Djurgården är Sveriges mest framgångsrika ishockeyförening genom

Läs mer

FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF

FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF FÖRORD I detta dokument har vi försökt åskådliggöra Kubikenborgs IF:s policy och riktlinjer för alla de lag som är aktiva inom föreningen och ledarna

Läs mer

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 Anvisningar för barnoch ungdomsidrott Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Träning och tävling... 3 Intention livslångt intresse... 4 Intention allsidighet...

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

Notvikens IK. Gula Tråden Utbildningsplan för ungdomsfotbollen

Notvikens IK. Gula Tråden Utbildningsplan för ungdomsfotbollen Notvikens IK Gula Tråden Utbildningsplan för ungdomsfotbollen Gula Tråden skall ses som en ledstjärna för NIK-fotbollens ungdomsverksamhet. Ett dokument som genom årlig utvärdering skall hållas uppdaterad

Läs mer

MARIESTAD BOIS HOCKEY. Mariestad BoIS Hockey Mål- & Policydokument 2013/2014. senast ändrad 2013-08-01

MARIESTAD BOIS HOCKEY. Mariestad BoIS Hockey Mål- & Policydokument 2013/2014. senast ändrad 2013-08-01 Mariestad BoIS Hockey Mål- & Policydokument 2013/2014 senast ändrad 2013-08-01 1 Innehåll Verksamhet sida 3 Övergripande dokument sidor 4-9 Målsättning sida 4-5 Ledarmål sida 6 Policy sida 7-8 Ekonomi

Läs mer