Styrdokument Junior- och elitverksamhet. Woodlands Golfklubb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrdokument Junior- och elitverksamhet. Woodlands Golfklubb"

Transkript

1 Styrdokument Junior- och elitverksamhet Woodlands Golfklubb Upprättat av Junior- och Elitkommittén Reviderat Godkänt av styrelsen i Woodlands Golfklubb

2 Syfte Syftet med detta dokument är att ge riktlinjer och information till spelare, föräldrar och ledare i Woodlands Golfklubbs junior- och elitverksamhet. Inledning och definitioner Golf är en idrott som på ett utmärkt sätt förenar fysiska och sociala aktiviteter. Dessutom är golf en idrott som man oavsett spel- eller ambitionsnivå kan utöva oavsett ålder. Vidare tillåter golf på ett naturligt sätt, som en av få idrotter, utbyte över generationsgränser. Inom golfen är man junior till och med att man fyller 21 år. Därefter blir man senior. Woodlands Golfklubbs samlingsbegrepp för barn och ungdomar under 21 år är juniorer. Elit är klubbens duktigaste juniorer och seniorer. Ansvarsfördelning JUNIOR- OCH ELITKOMMITTÉN Utarbetar och beslutar om riktlinjer och mål för junior- och elitverksamheten; Planerar genomförandet av verksamheten; Fördelar ekonomiska resurser för att genomföra verksamheten. PRO Genomför i huvudsak all golfträning; Utarbetar tillsammans med junior- och elitkommittén riktlinjer för junior- och elitverksamheten. LEDARE Genomför aktiviteter; Utvecklar respektive ansvarsområde i dialog med pro och Junior- och elitkommittén; Bidrar till en god klubbkänsla och stämning bland spelarna. STYRELSEN ÖRKELLJUNGA GOLFKLUBB Informerar årligen Junior- och elitkommittén om föreningens övergripande målsättningar för junior- och elitverksamheten; Beslutar om tilldelning av ekonomiska resurser till Junior- och elitkommittén; Godkänner årligen Junior- och elitkommitténs beslutade riktlinjer och mål för junior- och elitverksamheten. Ledord för verksamheten Genom glädje och gemenskap samt genom nivå- och ambitionsanpassade aktiviteter skall varje spelare ges förutsättningar att nå sin optimala utveckling såväl som golfspelare som människa. 2

3 Målsättningar ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNINGAR Genom en målmedveten och seriös verksamhet verka för att juniorer och elitspelare trivs på Woodlands Golfklubb; Bedriva en verksamhet som gör att juniorer vill börja spela golf; Bedriva en verksamhet som gör att juniorer ser golfen som sin huvudidrott; Ha en träningsverksamhet med jämn fördelning mellan pojkar och flickor; Stimulera till golf som sport för hela familjen; Bedriva en verksamhet som stimulerar och lockar föräldrarna till juniorer att engagera sig i klubbens verksamhet såsom t.ex. ledare; Skapa en medvetenhet om att målmedveten träning, oavsett ambitionsnivå, ger framgångar; Stimulera och uppmuntra att tävla; Erbjuda alla möjlighet att träna och tävla utifrån den enskildes intresse och förutsättningar; Medverka aktivt till kamratskap, social kompetens samt moral och etik; Bedriva en verksamhet som leder till en god klubbkänsla, d.v.s. gemskap och tillhörighet skall genomsyra verksamheten; Alla som önskar spela golf, oavsett etnisk bakgrund, religion, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar skall vara välkomna till verksamheten; Skapa inspirerande och trygga miljöer för juniorerna som skall attrahera ett ökat engagemang; Stimulera och uppmuntra juniorer till elitverksamhet; Kontinuerligt rekrytera nya ledare, såväl från föräldraleden som från de äldre juniorerna; Medverka till att stödja klubbens elitspelare till framgångar; Öka spelstandarden på Woodlands Golfklubb; Öka medlemsantalet i Woodlands Golfklubb. LÅNGSIKTIGA MÅLSÄTTNINGAR ( ) Woodlands Golfklubbs junior- och elitverksamhet skall i regionen vara känt för sin omfattande verksamhet av hög kvalitet; Junior- och elitträningsverksamheten skall ha minst 150 deltagare; Juniorträningsverksamheten skall vara jämnt fördelat mellan könen. Lägst 40 % av endera könet; Av Woodlands Golfklubbs medlemmar skall lägst 15 % vara juniorer; Lägst 50 % av juniormedlemmarna skall delta i träningsverksamheten; Lägst 70 % av deltagarna i juniorträningen skall vara tävlingsaktiva; Utveckla juniorträningen till en året runt aktivitet för samtliga åldersklasser; Woodlands Golfklubb skall ha framgångsrika serielag i samtliga åldersklasser; Representationslaget för damer skall spela i Elitserien (högsta divisionen); Representationslaget för herrar skall spela i Elitserien (högsta divisionen); Juniorlaget skall spela i Elitserien (högsta divisionen); Woodlands Golfklubb skall vara bland landets 25 bästa på Svenska Golfförbundets Klubbranking Woodlands Golfklubb skall vara bland landets 25 bästa på Svenska Golfförbundets Klubbranking Junior; Woodlands Golfklubb skall ha minst 12 spelare på Svenska Golfförbundets juniorranking. 3

4 KORTSIKTIGA MÅLSÄTTNINGAR (2012) Junior- och elitträningsverksamheten skall under vårsäsongen ha minst 50 deltagare; Junior- och elitträningsverksamheten skall under höstsäsongen ha minst 60 deltagare; Juniorträningsverksamheten skall från och med höstterminen vara jämnt fördelat mellan könen. Lägst 40 % av endera könet; Lägst 50 % av deltagarna i juniorträningen skall vara tävlingsaktiva; Minst 20 spelare skall ha deltagit minst två gånger på Junior Touren; Lägst 20 % av deltagarna i juniorträningen skall ha spelat tävling på annan bana än Woodlands; Minst 20 spelare i juniorträningsverksamheten skall under säsongen erhållit grönt kort; Representationslaget för herrar skall vara bland de fem bästa i division 1; Representationslaget för damer skall gå upp i division 1; Juniorlaget skall vara bland de tre bästa i division 1. Vision Woodlands Golfklubb skall bedriva en av Sveriges bästa junior- och elitverksamheter för såväl bredd- som elitgolf. Genom en stor och kvalitativ breddverksamhet skall verksamheten få fram spelare som når högsta nationella klass. Woodlands Golfklubb skall från externt håll ses som en råmodell för hur junior- och elitverksamhet skall bedrivas. Värdegrunder TRYGGHET Den som känner trygghet har stora möjligheter att utvecklas som golfare men än viktigare även såsom människa. Oavsett bakgrund, resultat eller prestation skall alla i junior- och elitverksamheten känna att de är respekterade och uppskattade. Detta bygger trygghet. GLÄDJE Glädje borgar för närvaro och därigenom långsiktighet. All verksamhet inom junior- och elitverksamheten skall byggas utifrån glädje. GEMENSKAP Träning och all övrig aktivitet skall bedrivas så att en gemenskap byggs upp spelare emellan. Dessutom skall verksamheten bedrivas så att även en gemenskap byggs upp mellan spelare och ledare och mellan spelare och klubb. UPPMUNTRAN Genom att uppmuntra till att testa sina gränser och prova nya saker skapas värdefulla erfarenheter. Oavsett resultat eller prestation skall junior- och elitverksamheten byggas utifrån uppmuntran. UTVECKLING Genom att i junior- och elitverksamheten förena ovanstående värdegrunder och ledord uppnås utveckling. 4

5 Verksamhetens upplägg TRÄNING JUNIOR- TRÄNINGS- GRUPPEN GRÖNT KORT- GRUPPEN EXTRA- GRUPPEN OBSERVATIONS- GRUPPEN ELIT- GRUPPEN Juniorträningsgruppen erbjuds träning en gång per vecka under våren och hösten. Varje träningstillfälle är 90 minuter. Spelarna delas in i grupper efter spelnivå och ålder. Juniorträningsgruppen erbjuds inomhusträning under vinterhalvåret. Ålder Grönt kort- gruppen är till för de spelare som tillhör Juniorträningsgruppen och som har kommit igång med golfen och nu är redo att ta Grönt kort för att därigenom själva kunna spela på bana. Dessa spelare erbjuds att tillsammans med ledare gå ut och spela på banan. Gröna kort- gruppen erbjuds inomhusträning under vinterhalvåret. Ålder Extragruppen är till för de spelare som tillhör Juniorträningsgruppen och som önskar träna mer med tränare. Mot en subventionerad avgift kan dessa spelare träna fler gånger med tränare.. Denna träning bedrivs i grupp och träningspassen är 60 minuter. Denna grupp skall även få tips och råd gällande kompletterande fysiskt träning anpassad för golfspelare. Extragruppen erbjuds inomhusträning under vinterhalvåret. Ålder Observationsgruppen tillhör de spelare som kommit lite längre i sin utveckling och som bedöms kunna nå Elitgruppen i framtiden. Dessa spelare erbjuds cirka tio träningstillfällen med tränare. Träningsavgiften subventioneras i sin helhet av föreningen. Denna träning bedrivs i grupp och träningspassen är 90 minuter. Denna grupp skall även få tips och råd samt krav på att genomföra kompletterande fysiskt träning anpassad för golfspelare. Observationsgruppen erbjuds inomhusträning under vinterhalvåret. Observationsgruppen erhåller även visst ekonomiskt stöd i samband med tävling. Det förväntas av Observationsgruppens spelare att dessa, inom rimliga ramar, skall vara behjälpliga som ledare åt de yngre åldersgrupperna. Ålder Elitgruppen tillhör de spelare som visat goda nationella resultat och som har som ambition att utvecklas ytterligare som golfspelare. Dessa spelare erbjuds cirka 20 träningstillfällen med tränare. Träningsavgiften subventioneras i sin helhet av föreningen. Denna träning bedrivs i grupp och träningspassen är 90 minuter. Denna grupp skall även få tips och råd samt krav på att genomföra kompletterande fysiskt träning anpassad för golfspelare. Elitgruppen erbjuds inomhusträning under vinterhalvåret. Elitgruppen erhåller även ekonomiskt stöd i samband med tävling. Det förväntas av Elitgruppens spelare att dessa, inom rimliga ramar, skall vara behjälpliga som ledare åt de yngre åldersgrupperna. Ålder från 12 år och äldre. Notera att en spelare kan tillhöra flera grupper samtidigt. Övrigt Samtliga juniorer i Woodlands Golfklubb erhåller gratis rangebollar. 5

6 SPEL PÅ BANA Golf såsom helhetsupplevelse uppnås genom spel på bana. Därav är målsättningen med träningsverksamheten att spelarna så snabbt som möjligt skall nå en nivå och kunskap som möjliggör spel på bana. Den junior som vill prova på att spela golf efter att t.ex. ha sett golf på TV vill så snabbt som möjligt uppleva samma sak som den sett på TV, d.v.s. spela golf på bana. TÄVLING ÖRKELLJUNGA JUNIOR TOUR BJÄRE- JUNIOREN SERIESPEL SKANDIA TOUR NATIONELLA & INTERNATIONELLA TÄVLINGAR Örkelljunga Junior Tour Örkelljunga Junior Tour är en tävling där klubbens juniorer tävlar under roliga former. Touren består av sju deltävlingar samt en avslutningsomgång. Vid varje deltävling får spelarna placeringspoäng som sammanräknas i en "Order of Merit". Touren startar i slutet av maj och avslutas i slutet på augusti. Örkelljunga Junior Tour arrangeras av Junior- och Elitkommittén. Bjärejunioren Bjärejuniorerna är samarbete mellan Båstad GK, Åkagårdens GK, Laholm GK, Torekov GK, Örkelljunga GK och Ängelholms GK. Tävlingen är sedan många år en tävlingsskola för juniorer med olika åldersklasser. juniorer är välkomna att vara med. Seriespel I Skåne spelas tre olika serier för juniorer: Juniorserien spelas i två elitserier, en mellanserie, fyra division 1- serier och en utvecklingsserie. Varje lag består av sju spelare, varav minst två av motsatt kön. Spelare får deltaga till och med det år de fyller 21 år. Spelform är slagspel scratch. Minimiåldern är 13 år. Högsta tillåtna spelhandicap är 36. Foursoumeligan där varje lag ska innehålla sex spelare varav minst två av motsatt kön. Spelformen är foursome match med handicap. Ålderskategorin är år. Matchligan är en serie för spelare upp till 13 år där varje lag skall innehålla fyra spelare varav minst en av motsatt kön. Spelformen är matchspel. För elitspelarna finns herr- respektive damserier. Seriespelet är uppdelat i en elitserie, division 1- serier och division 2- serier för såväl herrar som damer. Skandia Tour Skandia Tour är ett nationellt toursystem. Skandia Tour vänder sig till tävlingsinriktade juniorer mellan år, som på nivåerna Elit, Riks, Regional och Distrikt efter färdighet kan mäta sig med andra juniorer i landet. Skandia Tour spelas över sex omgångar. På alla spelplatser och nivåer har flickor och pojkar gemensamma spelplatser. Mellan varje omgång sker upp- och nedflyttningar beroende på resultat. Alla med ett spelhandicap upp till 36 är välkomna att vara med. Nationella och internationella tävlingar För såväl elitjuniorer som för vuxenelit finns det en mängd nationella och internationella tävlingar och tourer. 6

7 LÄGER Sommarläger Sommarlägret är ett övernattningsläger som arrangeras årligen under tre dagar i juni eller juli. I lägret ingår totalt fem timmar med tränare, en massa skoj aktiviteter och roliga tävlingar på banan. Ålder Påskcamp Påskcampen är ett dagläger som arrangeras årligen under tre dagar i samband med påsken. Påskcampen består av golfträning på förmiddagen, därefter lunch och avslutningsvis golfträning/spel på banan på eftermiddagen. Ålder Ruber Cup Ruber Cup är ett juniorutbyte mellan Woodlands Golfklubb och Hornbæks Golfklubb. Under två i Danmark och vartannat år i Sverige. Woodlands Golfklubbs förväntningar på deltagarna i junior- och elitträningen Vara hjälpsam och en god kamrat; Vara artig, ödmjuk och ärlig; Ha ett bra uppträdande på och runt banan; Hjälpa till med att hålla banan och anläggningen ren och snygg; Berätta för sin ledare om någon blir retad eller på annat sätt illa behandlad; Inte bära huvudbonad i klubbhuset; Alltid laga efter sig på banan och övriga klippta ytor; Vara ett föredöme för klubben både på och utanför klubben. 7

8 Woodlands Golfklubbs förväntningar på föräldrarna till deltagarna i junior- och elitträningen Var väldigt gärna närvarande vid träning, tävling eller andra evenemang men föräldraambition kan lätt bli en fallgrop för ungdomarna. Ett led i utbildningen som golfspelare är att så tidigt som möjligt klara sina åtaganden på egen hand såsom t.ex. kommunikationen med ledarna, skötsel av sin utrustning, dagsplanering m.m.; Älska Ditt barn som det är. Utan krav på prestation, var positiv och lyssna på funderingar om spelet, kamraterna och ledarna. Barn vill ha något att berätta när de kommer hem; Uppträd korrekt mot ledare, spelare och eventuell publik; Uppmuntra i både med- och motgång, kritisera inte; Hjälp ditt barn att klara både segrar och förluster; Tänk på att under träning lär man sig nya saker. Under tävling praktiserar man kunskapen. Övervärdera aldrig tävlingens betydelse under ungdomsperioden; Se till att ditt barn har riktig och förnuftig utrustning men överdriv inte; Kom ihåg att det viktigaste är att ditt barn trivs och har roligt tillsammans med andra barn; Berätta för en ledare om du misstänker att någon blir retad eller på annat sätt illa behandlad; Lämna synpunkter till ledare eller junior- och elitkommittén om du anser att något kan förbättras. Woodlands Golfklubbs förväntningar på ledarna i junior- och elitträningen Vara artig, ödmjuk och ärlig; Ha ett bra uppträdande på och runt banan; Vara ett föredöme för klubben både på och utanför klubben; Komma i tid; Stötta, respektera, inspirera och motivera samtliga deltagare; Visa intresse för att utvecklas som ledare; Vara ambitiös och passionerad i sin uppgift. Ledare Junior- och elitkommitténs ambition är att ledarna och tränarna i verksamheten skall ha adekvata utbildningar och/eller erfarenhet för de ledar- och tränaruppdrag som skall genomföras. 8

9 Mobbing och trakasserier Idrotten ger gemenskap. För många är kamratskapet i en förening ett avgörande skäl att engagera sig. Många barn och ungdomar får i föreningen en trygg social gemenskap. De lär sig att respektera och umgås med andra människor även över generationsgränser och kulturella- och etniska gränser. Genom idrotten blir fler barn och ungdomar sedda av fler vuxna; Genom goda ledare skapas det positiva förebilder; Samhörighet i en förening kan motverka människors isolering. Woodlands Golfklubb har bland annat genom detta dokument utarbetat en plan för hur det i största möjliga mån skall undvikas att ett barn eller ungdom utsätts för mobbing eller trakasserier. Utöver detta har Woodlands Golfklubb utarbetat en handlingsplan att användas när något barn eller ungdom blir utsatt för mobbing eller trakasserier. Att det finns en utarbetad plan för detta ändamål är kommunicerat till såväl ledare, aktiva som föräldrar. Rekrytering av spelare Woodlands Golfklubb skall bedriva en aktiv arbete när det gäller att rekrytera spelare till sin juniorverksamhet. Denna rekrytering skall bland annat ske på följande sätt: Viral marknadsföring, d.v.s. genom att bedriva en högkvalitativ och rolig verksamhet blir varje spelare och förälder den bästa marknadsföraren för juniorverksamheten; Genom att tydligt beskriva verksamhet och riktlinjer på klubbens hemsida; Uppsökande verksamhet i skolor. Woodlands Golfklubb skall inte aktivt rekrytera juniorspelare från andra klubbar. Vill juniorspelare från andra klubbar delta i klubbens träningsverksamhet skall detta inte hindras under förutsättning att Woodlands Golfklubbs verksamhet medger detta samt att juniorens hemmaklubb är informerad. Rekrytering av ledare Rekrytering av ledare skall bland annat ske på följande sätt: Att uppmuntra de äldre spelarna att engagera sig som ledare; Att rekrytera de föräldrar som vill och kan vara engagerade som ledare. Utslagning Såsom individuell idrott är golfsporten relativt förskonad från tidig utslagning. Woodlands Golfklubbs tydliga målsättning är att i största möjliga mån behålla tidigare elitspelare inom organisationen även efter avslutad elitsatsning. Dessa personer har en potential att bli goda ledare. Vidare så är Woodlands Golfklubbs ambition att i största möjliga mån behålla äldre juniorer som slutar med juniorträningen inom klubbens verksamhet. Förhoppningen är att dessa spelare skall fortsätta spela golf såsom motionsidrott. 9

10 Alkohol, tobak och droger Droger i olika former är givetvis negativt för idrotten. Woodlands Golfklubb ställer sig bakom samhällets mål att minska drog- och alkoholkonsumtionen och framförallt senarelägga ungdomars eventuella drog- och alkoholdebut; Woodlands Golfklubbs junior- och elitverksamhet skall vara rökfri; Woodlands Golfklubbs junior- och elitverksamhet skall utgöra en trygg miljö även ur alkoholsynpunkt. Föräldrar skall med förtroende kunna låta sina barn delta i föreningslivet. Vad detta innebär för Woodlands Golfklubbs junior- och elitverksamhet: Att inga droger eller alkoholdrycker får förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med idrottsevenemang för barn och ungdomar, t.ex. under träningsläger och tävlingar eller resor till och från dessa; Att vi inom Woodlands Golfklubbs junior- och elitverksamhet är medvetna om att allmänheten och media ställer större krav på oss än på gemene man när det gäller förhållandet till droger och alkohol. Det innebär att Woodlands Golfklubbs junior- och elitledare, vid officiella uppdrag, är medvetna om att de representerar såväl hela idrotten men speciellt Woodlands Golfklubb och uppträder därefter. Med alkoholdrycker avses spritdrycker, vin och öl starkare än lättöl. Finansiering av verksamheten Junior- och elitkommitténs verksamhet finansieras genom tilldelning av ekonomiska resurser från föreningen. Dessa resurser genereras bland annat från medlemsavgifter etc.; Intäkter genereras även från avgifter för träningsverksamheten; Junior- och elitkommittén arbetar kontinuerligt för att finna sponsorer för verksamheten. Detta för att ständigt kunna förbättra verksamheten och för att kunna erbjuda spelarna ännu bättre och roligare upplevelser. Synpunkter Har du som spelare, förälder eller ledare frågor eller förslag på förbättringar av innehållet i detta dokument är du alltid välkommen att kontakta din tränare, ledare eller junior- och elitkommittén. 10

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

Landskrona Golfklubb. Idrottsprogram. Reviderat 2013-01-15

Landskrona Golfklubb. Idrottsprogram. Reviderat 2013-01-15 Landskrona Golfklubb Idrottsprogram Reviderat 2013-01-15 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Idrottsprogram för Barn och Ungdom 3 2.1 Långsiktiga mål 3 2.2 Syfte 3 3. Föräldraengagemang 4 4. Organisation

Läs mer

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdoms och juniorverksamhet 1. Vision PITEÅ GOLFKLUBB SKA ERBJUDA DEN BÄSTA BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I KOMMUNEN, ALLA KATEGORIER

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd Värdegrund Våra

Läs mer

Barsebäck Golf & Country Club

Barsebäck Golf & Country Club Barsebäck Golf & Country Club Policy för verksamheten Antagen av Styrelsen 2013-12-22 Innehåll Inledning...3 Värdegrund...3 Visioner och mål...3 Medlemskap...3 Träning och tävling...4 Riktlinjer för ledare

Läs mer

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 NVGF Juniorprojektet 2013 Sida 1 (8) NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 Allmänt I samband med Norr- och Västerbottens golfförbunds planeringskonferens i Piteå den 21-22 november 2009 tog ordförande

Läs mer

NVGF projektplan för juniorutveckling 2012

NVGF projektplan för juniorutveckling 2012 Sida 1 (9) NVGF projektplan för juniorutveckling 2012 Allmänt I samband med Norr- och Västerbottens golfförbunds planerinskonferens i Piteå den 21-22 november 2009 tog ordförande för distriktets klubbar

Läs mer

Karlskoga GK. Junior och Elit utveckling. Värderingar och mål Styrdokument

Karlskoga GK. Junior och Elit utveckling. Värderingar och mål Styrdokument Karlskoga GK Junior och Elit utveckling Värderingar och mål Styrdokument 1 Innehåll VERKSAMHETSIÈ 3 VÄRDEGRUND 3 VISION 3 VERKSAMHETEN I KORTHET 4 VÅRA GRUPPER 4-6 TRÄNINGSGRUPPER GOLFKUL 7 JUNIOR CLUB

Läs mer

Riktlinjer 2015 för spelare som deltar i Junior & Elitsektionens verksamhet. Allmänt. Lidingös lilla gröna. Allmänt uppförande före och under träning

Riktlinjer 2015 för spelare som deltar i Junior & Elitsektionens verksamhet. Allmänt. Lidingös lilla gröna. Allmänt uppförande före och under träning Allmänt Dessa riktlinjer gäller tills vidare och kan efter beslut av Junior- & Elitsektionen (JES) ändras under pågående säsong. Alla spelare som deltar i JES verksamhet omfattas av dessa riktlinjer. Riktlinjerna

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 Led motiv 3G klubben Golf, Glädje och Gemenskap. Detta är ledmotivet i verksamheten för ledare och juniorer. Golfen skall alltid stå i fokus vi skall premiera

Läs mer

Visions och målprogram för Junior och Idrottskommittén Haverdals GK

Visions och målprogram för Junior och Idrottskommittén Haverdals GK Visions och målprogram för Junior och Idrottskommittén Haverdals GK Upprättad datum: 2010 04 12 Reviderad datum: Innehåll Bakgrund... 3 Riktlinjer och utgångspunkter... 3 RF:s riktlinjer för barnidrott...

Läs mer

Verksamhetsplan UEK 2014-2016

Verksamhetsplan UEK 2014-2016 Verksamhetsplan UEK 2014-2016 Detta dokument innefattar Växjö Golfklubbs Ungdoms och Elitkommités verksamhetsplan. Den täcker tre år framöver. Det ska användas som ett arbetsdokument med en tydling inriktning

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd med tyngdpunkt

Läs mer

Upsala GK. Idrottskommittén. Verksamhetsplan junior och elit 2016 1. JUNIOR OCH ELIT - KOMMITTÉNS ANSVARSOMRÅDE 2. KOMMITTÉNS SAMMANSÄTTNING

Upsala GK. Idrottskommittén. Verksamhetsplan junior och elit 2016 1. JUNIOR OCH ELIT - KOMMITTÉNS ANSVARSOMRÅDE 2. KOMMITTÉNS SAMMANSÄTTNING Upsala GK Idrottskommittén Verksamhetsplan junior och elit 2016 1. JUNIOR OCH ELIT - KOMMITTÉNS ANSVARSOMRÅDE 2. KOMMITTÉNS SAMMANSÄTTNING 3. SYFTET MED VERKSAMHETEN 4. TRÄNARE 5. VÄRDEGRUND 6. FINANSIERING

Läs mer

Grupp Inriktning Avgifter Golfkul 5-7 år Första kontakten med golf 500 kr (ink medlemskap)

Grupp Inriktning Avgifter Golfkul 5-7 år Första kontakten med golf 500 kr (ink medlemskap) Juniorgolf 2018 Hammarö GK Golf ska vara kul för alla. Det finns de som vill spela golf bara för att det är så himla kul och det finns de som drömmer om att bli lika bra som Jonas Blixt eller Anna Nordqvist.

Läs mer

Verksamhetsplan. Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017

Verksamhetsplan. Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017 Verksamhetsplan Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017 Övergripande mål Vi ska ha minst 225 juniormedlemmar varav 25% flickor 2014 208 st varav 14% flickor. (2014 10 31) 50% av juniorerna ska delta

Läs mer

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 (Revideras 2013) INNEHÅLLSFÖRTECKNING GOLF ÄR IDROTT! Inledning... 3 Bakgrund

Läs mer

Juniorkommittén, kontaktuppgifter

Juniorkommittén, kontaktuppgifter Välkommen Vi skall inspirera juniorer att söka sig till tävlingsverksamheten som vänder sig till alla kunskapsnivåer och är en del av gemenskapen. Utöver detta skall det ges möjlighet till utveckling och

Läs mer

Idrottsprogram för Dalsjö GK

Idrottsprogram för Dalsjö GK DALSJÖ GOLFKLUBB Idrottsprogram för Dalsjö GK 2015-2019 Ett handlingsprogram för hela klubben Styrelsen 2015-03-05 Inledning, inriktning, vision, övergripande mål, delmål, långsiktiga mål, aktiviter, utbildning,

Läs mer

Alvesta Gk Spelutveckling Barn och Ungdom

Alvesta Gk Spelutveckling Barn och Ungdom Alvesta 2016-02-10 Alvesta Gk Spelutveckling Barn och Ungdom 2016-2020 1. Inledning, bakgrund och riktlinjer RiksidrottsFörbundet.1-3 2. Alvesta GK syn på Barn och ungdomsverksamheten 4-6 3. Vision.. 7

Läs mer

Verksamhetsplan Kalix GK Juniorverksamhet

Verksamhetsplan Kalix GK Juniorverksamhet Verksamhetsplan Kalix GK Juniorverksamhet Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Långsiktiga målsättningar inom Kalix GK... 2 3. Värdegrund... 2 4. Handlingsplan... 3 5. Mål för 2013... 3 6. Organisation...

Läs mer

Verksamhetsplan Idrottsprogram. för. Kristianstads Golfklubb i Åhus

Verksamhetsplan Idrottsprogram. för. Kristianstads Golfklubb i Åhus Verksamhetsplan Idrottsprogram för Kristianstads Golfklubb i Åhus Verksamhetsplan/Idrottsprogram Kristianstads GK Vision: Klubbens Juniorer och Elit skall trivas på golfklubben och utvecklas till människor

Läs mer

Verksamhetsplan. Ungdom och Elit. för. Elit och Ungdomskommittén Hulta GK 2009-01-09

Verksamhetsplan. Ungdom och Elit. för. Elit och Ungdomskommittén Hulta GK 2009-01-09 Verksamhetsplan för Ungdom och Elit Elit och Ungdomskommittén Hulta GK 2009-01-09 Register Ungdom Övergripande målsättning 3 Träning och utbildning 4 Tävling och utbildning 5 Organisation Tränare Ledare

Läs mer

Verksamhetsplan Elit- och Juniorkommittén Botkyrka GK 2015. Inledning.

Verksamhetsplan Elit- och Juniorkommittén Botkyrka GK 2015. Inledning. Verksamhetsplan Elit- och Juniorkommittén Botkyrka GK 2015 Inledning. Verksamhetsplanen är skriven för att tydliggöra klubbens juniorverksamhet som tillsammans med elitverksamheten utgör Elit- och Juniorkommitténs

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Juniorverksamheten Öijared GK Klubbidé och ledstjärnor Öijared Golfklubb Öijared Golf Klubb är en ideell golfklubb med hög målsättning för såväl bredd- som elitverksamhet med duktiga

Läs mer

Måldokument för Hittarps IK:s verksamhet

Måldokument för Hittarps IK:s verksamhet Måldokument för Hittarps IK:s verksamhet Hittarps IK är en fotbolls- och gymnastikförening med lokal förankring i Laröd, Hittarp och Domsten. Föreningen står för: God klubbkänsla och kamratskap Engagerade

Läs mer

BARN, JUNIOR- & ELITVERKSAMHET

BARN, JUNIOR- & ELITVERKSAMHET Version 2.9 Örebro 2014-12-09 BARN, JUNIOR- & ELITVERKSAMHET Detta är ett levande dokument som ska utvärderas och revideras inför varje ny säsong. Innehållet kan kompletteras och ändras av Junior- och

Läs mer

Vision Vi skall vara inkluderande, utvecklande och låta våra juniorer ha roligt tillsammans samt respektera varandra.

Vision Vi skall vara inkluderande, utvecklande och låta våra juniorer ha roligt tillsammans samt respektera varandra. Juniorkommittén 2017 består av; Camilla Yngfalk, Håkan Moquist, Håkan Palo, Lars Hesselberg, Gunnar Olsson, Daniel Jansson, Pernilla Hemmingsson och Lena Johansson Verksamhetsplan 2017 Mission Juniorverksamheten

Läs mer

NVGF projektplan fo r juniorutveckling 2015

NVGF projektplan fo r juniorutveckling 2015 NVGF Juniorprojektet 2015 Sida 1 (5) NVGF projektplan fo r juniorutveckling 2015 Allmänt NVGFs Juniorprojekt består av en samling åtgärder med syfte att utveckla distriktets juniorverksamhet samt stimulera

Läs mer

Lundsbrunn Gk s Verksamhetspl an för Juniorer. Plattform och Aktionsplan

Lundsbrunn Gk s Verksamhetspl an för Juniorer. Plattform och Aktionsplan Lundsbrunn Gk s Verksamhetspl an för Juniorer Plattform och Aktionsplan Plattform / Aktionsplan Plattform Vision Mål Strategi Värdegrund Aktionsplan Aktiviteter Organisation Resurser Rekryteringsplan Utvecklingsplan

Läs mer

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy Åre SLK Fotboll Klubben för ALLA! Klubbpolicy Fotboll Att spela fotboll innebär att du är med i världens största idrott. Fotboll spelas över hela världen och själva bollen är kanske världens populäraste

Läs mer

BTK Kävlinge. Policy för verksamheten. Antagen av Styrelsen Version 1.1

BTK Kävlinge. Policy för verksamheten. Antagen av Styrelsen Version 1.1 BTK Kävlinge Policy för verksamheten Antagen av Styrelsen 2013-06-11 Version 1.1 Innehåll Inledning... 3 Värdegrund... 3 Visioner och mål... 3 Medlemskap... 3 Träning och tävling... 4 Riktlinjer för ledare

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén Inledning Under 2013 hade vi på Melleruds GK 15-talet juniorer i träning med 4 aktiva ledare. De flesta hade möjlighet att träna 2 gånger per vecka. Vi hade serielag

Läs mer

Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att

Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att Alla är välkomna att vara med i GSK utifrån sina egna förutsättningar. Vi strävar efter bredd men tar också

Läs mer

Verksamhetsplan Junior & Elitsektionen Vreta Kloster GK Version 4.8

Verksamhetsplan Junior & Elitsektionen Vreta Kloster GK Version 4.8 Verksamhetsplan 20162020 Junior & Elitsektionen Vreta Kloster GK Version 4.8 Innehåll JUNIOR OCH ELITKOMMITTÉNS VISION... 4 LEDORD... 4 VÄRDERINGAR... 4 VERKSAMHET... 5 GOLFKUL... 5 GOLFÄVENTYRET GRÖNA

Läs mer

Verksamhet och Målsättningar juniorer Lidingö GK. 1. Mål

Verksamhet och Målsättningar juniorer Lidingö GK. 1. Mål Verksamhet och Målsättningar juniorer Lidingö GK 1. Mål 2. Organisation 3. Indelning träningsgrupper 4. Professionell träning 5. Rekrytera, utveckla och behålla ledare 6. Lidingös lilla gröna 7. Duktiga

Läs mer

Likabehandlingsplan Majornas Boxningsklubb

Likabehandlingsplan Majornas Boxningsklubb Likabehandlingsplan Majornas Boxningsklubb 1 Förklaringar I följande likabehandlingsplan kommer vi utgå ifrån fyra aktörer på föreningen enligt följande; Organisationsledare, Tränare och funktionär, Aktiv

Läs mer

Växjö Lakers vill skapa en inspirerande och utvecklande hockeymiljö för barn och ungdomar

Växjö Lakers vill skapa en inspirerande och utvecklande hockeymiljö för barn och ungdomar Växjö Lakers vill skapa en inspirerande och utvecklande hockeymiljö för barn och ungdomar Vår vision är att ge - så många som möjligt chansen att få spela ishockey hos oss i en inspirerande och utvecklande

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Den lilla klubben med det stora hjärtat!

Den lilla klubben med det stora hjärtat! Den lilla klubben med det stora hjärtat! Syfte Syfte med denna ledarguide är att ge riktlinjer och stöd till dem som är berörda av vår verksamhet. Vision Fotboll för alla! Getinge IF:s vision är att ha

Läs mer

Sjöbo Golfklubbs Juniorverksamhet 2017

Sjöbo Golfklubbs Juniorverksamhet 2017 Sjöbo Golfklubbs Juniorverksamhet 2017 Vår vision Sjöbo GK ska vara den bästa platsen och det naturliga valet för de som vill utöva golf. Vi vill även ge alla barn och ungdomar möjligheten att spela på

Läs mer

Kalmar GK, Junior Kick Off 2015

Kalmar GK, Junior Kick Off 2015 Kalmar GK, Junior Kick Off 2015 Alla hälsades välkomna utanför klubbhuset. Pierre delade in samtliga juniorer i respektive träningsgrupp. Jacob och Jacob tog hand om Golfkul Spel och lek Eva och Håkan

Läs mer

Gröna tråden. Policydokument för Grönahögs IK En förening i Utveckling. (Rev. A )

Gröna tråden. Policydokument för Grönahögs IK En förening i Utveckling. (Rev. A ) Gröna tråden Policydokument för Grönahögs IK En förening i Utveckling (Rev. A 2012 11 16) Innehållsförteckning Introduktion... 3 Värdegrunder, Moral och Etik... 3 Svenska Fotbollförbundet... 3 Grönahögs

Läs mer

Verksamhetsplan för Juniorverksamheten Töreboda Golfklubb

Verksamhetsplan för Juniorverksamheten Töreboda Golfklubb Verksamhetsplan för Juniorverksamheten Töreboda Golfklubb Verksamhetsidé Verksamheten omfattar bl.a. träningar, tävlingar, läger och andra aktiviteter. Verksamheten skall också verka drogförebyggande.

Läs mer

Elit- och Juniorkommittén Botkyrka GK

Elit- och Juniorkommittén Botkyrka GK Elit- och Juniorkommittén Botkyrka GK Elit- och Juniorkommittén (EJK) har en omfattande verksamhet för klubbens juniorer och knattar och till viss del även elitspelarna. En golfklubb behöver en omfattande

Läs mer

Juniorverksamheten Öijared GK

Juniorverksamheten Öijared GK Verksamhetsplan 2013 Juniorverksamheten Öijared GK Klubbidé och ledstjärnor Öijared Golfklubb Öijared Golf Klubb är en ideell golfklubb med hög målsättning för såväl bredd- som elitverksamhet med duktiga

Läs mer

Idrottsprogram. Mälarö GK Skytteholm

Idrottsprogram. Mälarö GK Skytteholm Idrottsprogram Mälarö GK Skytteholm På Mälarö GK Skytteholm är golf en idrott som inriktar sig på att spelaren ska må bra, erhålla upplevelser och prestera mer. 1 INLEDNING... 3 VÄRDEGRUND FÖR MÄLARÖ GK

Läs mer

Hammarby IF DFF. En förening som satsar både på Topp & Bredd

Hammarby IF DFF. En förening som satsar både på Topp & Bredd Hammarby IF DFF En förening som satsar både på Topp & Bredd Innehållsförteckning - Historik och Fakta - Organisation - Bredd & Elit - Spelar, ledar - och föräldraroller - Fotbollsstegen - Ekonomi - Marknad

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN MED RIKTLINJER FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

VERKSAMHETSPLAN MED RIKTLINJER FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB VERKSAMHETSPLAN 1(8) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 1 VERKSAMHETSPLAN MED RIKTLINJER FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb

Läs mer

Informationsmöte Juniorer Tävling

Informationsmöte Juniorer Tävling Informationsmöte Juniorer 2015-04-01 Tävling Program Träningen Förmåner och skyldigheter Aktiviteter Tävlingar Information Övrigt Tävlingsgrupper Det här är träningen för dig som har ambitioner med din

Läs mer

FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER?

FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER? Arbetsunderlag för att bearbeta vad SGF ska fortsätta utveckla inom målområdet Spelarutveckling junior, bredd och elit. Bord 1 FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER? Lämna elitsatsningen orörd, fortsätt

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb

Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb Nulägesanalys Vi i Hammarö GK har två instruktörer som sköter träning och träningsplaneringen har 20 ledare som är med och hjälper till i vår verksamhet

Läs mer

Verksamhetsplan. Sommarro Junior Golfklubb Rev

Verksamhetsplan. Sommarro Junior Golfklubb Rev Verksamhetsplan Sommarro Junior Golfklubb 2016 Rev 160316 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Nulägesanalys... 3 3 Mål 2015... 4 4 Mål 2019... 4 5 Vision... 4 6 Värdegrund/Förhållningssätt... 5 6.1 Värdegrund

Läs mer

NVGF verksamhetsplan för juniorutveckling 2016

NVGF verksamhetsplan för juniorutveckling 2016 NVGF Juniorprojektet 2016 Sida 1 (8) NVGF verksamhetsplan för juniorutveckling 2016 1. Inledning... 2 1.1. Vision... 2 1.2. Målsättningar... 3 2. Organisation... 3 2.1. Struktur... 3 3. Träningsgrupper...

Läs mer

Riktlinjer. Riktar sig till spelare, ledare, anhöriga och föräldrar inom FC Norrsken. Vision

Riktlinjer. Riktar sig till spelare, ledare, anhöriga och föräldrar inom FC Norrsken. Vision Riktlinjer Riktar sig till spelare, ledare, anhöriga och föräldrar inom FC Norrsken Vision FC Norrsken är Norrbottens ledande flick- och damfotbollsförening och det naturliga valet för alla tjejer. Här

Läs mer

Välkomna till Valldas juniorträning 2014

Välkomna till Valldas juniorträning 2014 Välkomna till Valldas juniorträning 2014 Då var det dags att starta ett nytt golfår och denna säsongen bygger vi vidare på de senaste två säsongernas uppskattade koncept. Nytt för i år är att PO och Rikard

Läs mer

Hallstahammars SK FOTBOLL. Policy

Hallstahammars SK FOTBOLL. Policy Hallstahammars SK FOTBOLL Policy Denna policy är tänkt som ett stöd för alla som deltar i klubbens verksamhet. Vid tveksamheter bör ledare, spelare, föräldrar och övriga funktionärer ta kontakt med styrelsen

Läs mer

Karlstads Tennisklubb. Verksamhetsplan

Karlstads Tennisklubb. Verksamhetsplan Karlstads Tennisklubb Verksamhetsplan 2(8) Innehållsförteckning 1. Föreningen... 3 1.1. Vision... 3 1.2. Verksamhetsidé... 3 1.3. Värdegrund... 3 2. Strategi... 4 2.1. Långsiktiga mål... 4 2.2. Kortsiktiga

Läs mer

En informationsfolder till dig i Söderköpings IBK! Samhörighet Innebandy Boll Kamratskap

En informationsfolder till dig i Söderköpings IBK! Samhörighet Innebandy Boll Kamratskap En informationsfolder till dig i Söderköpings IBK! Samhörighet Innebandy Boll Kamratskap Välkommen till Söderköpings IBK säsongen 2014-2015 Vi i styrelsen ser nu fram emot en ny säsong, föreningens 22:e

Läs mer

Föräldramöte angående juniorgolf på Gripsholms GK säsongen 2016

Föräldramöte angående juniorgolf på Gripsholms GK säsongen 2016 Föräldramöte angående juniorgolf på Gripsholms GK säsongen 2016 Mariefred, 24 april 2016 Agenda Presentation Kort om verksamhetsplanen och juniorkommittén Säsongens kalender Träningsupplägg och utveckling

Läs mer

tillsammans ska vi dit!

tillsammans ska vi dit! Verksamhetsplan 2015-2020 IFK ÖSTERÅKERS KONSTÅKNINGSKLUBB Bredd och elit tillsammans ska vi dit VERKSAMHETSIDE Att åka konståkning i IFK Österåkers Konståkningsklubb (IFKÖKK) ska innebära glädje, vänskap

Läs mer

Hammarö GK Junior. Verksamhetsplan 2010

Hammarö GK Junior. Verksamhetsplan 2010 Hammarö GK Junior Verksamhetsplan 2010 Inledning Under 2009 hade vi på Hammarö GK 120 juniorer i träning med 27 aktiva ledare. De flesta hade möjlighet att träna 4 gånger per vecka. Vi hade serielag för

Läs mer

Policy Barn & ungdom t o m 15 år UNGDOM

Policy Barn & ungdom t o m 15 år UNGDOM Policy Barn & ungdom t o m 15 år UNGDOM 2016 10 05 Policy Tävling barn och ungdom Föreningskrav Tränare och spelare är med i en förening. Tränare ska agera som ett föredöme inför sina spelare och omgivning

Läs mer

Bidrar vår förening till mångfald?

Bidrar vår förening till mångfald? Bidrar vår förening till mångfald? Ett analysverktyg om mångfaldsarbete SISU Idrottsutbildarna Verktyg för mångfaldsanalys av idrottsföreningen Allas rätt att vara med är en av byggstenarna i svensk idrotts

Läs mer

Välkommen till IFK Stocksund IFK. Seriös och generös

Välkommen till IFK Stocksund IFK. Seriös och generös Välkommen till IFK Stocksund IFK Seriös och generös A Varmt välkommen till IFK Stocksund! KIFK Stocksund startade som en friidrottsklubb 2005. Vi började träna tillsammans och snart sprang flera ungdomar

Läs mer

Policysamling 2012-02-28 1 POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN... 2 2 POLICY FÖR REPRESENTATIONSLAGEN... 2 3 EKONOMISK POLICY... 3 4 FÖRÄLDRA POLICY...

Policysamling 2012-02-28 1 POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN... 2 2 POLICY FÖR REPRESENTATIONSLAGEN... 2 3 EKONOMISK POLICY... 3 4 FÖRÄLDRA POLICY... Policysamling 2012-02-28 Innehåll 1 POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN.... 2 2 POLICY FÖR REPRESENTATIONSLAGEN... 2 3 EKONOMISK POLICY... 3 4 FÖRÄLDRA POLICY... 3 5 UPPFÖRANDE POLICY... 3 5.1 Spelare och ledare...

Läs mer

Reymersholms IK. Gröna Tråden. Föreningens syfte, vision, värderingar och målsättningar för verksamheten. Beslutad av styrelsen 25/1 2017

Reymersholms IK. Gröna Tråden. Föreningens syfte, vision, värderingar och målsättningar för verksamheten. Beslutad av styrelsen 25/1 2017 Reymersholms IK Gröna Tråden Föreningens syfte, vision, värderingar och målsättningar för verksamheten Beslutad av styrelsen 25/1 2017 1 Syfte Föreningens syfte är att bedriva verksamhet där vi: Spelar

Läs mer

Den blå linjen. Spånga Hockeys policydokument

Den blå linjen. Spånga Hockeys policydokument Den blå linjen Spånga Hockeys policydokument Verksamhetsidé Spånga Hockeys verksamhetsidé är att som breddförening erbjuda högkvalitativ individuellt inriktad träning, i en välkomnande miljö som präglas

Läs mer

Verksamhetsplan och organisation Viktor

Verksamhetsplan och organisation Viktor Verksamhetsplan Golf akademin Fredrika Bremer Gymnasiet 2016/2017 Verksamhetsplan och organisation 2016-2020 Viktor G o l f a k a d e m i n F r e d r i k a B r e m e r G y m n a s i e t Innehållsförteckning

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar människor på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt

Läs mer

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar.

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Grimsås IF Policy Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Fotboll är framför allt glädje, sammanhållning i med och motgång, kamratskap och hänsynstagande till andra. Policy angående

Läs mer

Verksamhetsberättelse Arboga GK Juniorverksamheten Utbildning, Träningsansvarig, Projektansvarig

Verksamhetsberättelse Arboga GK Juniorverksamheten Utbildning, Träningsansvarig, Projektansvarig Verksamhetsberättelse Arboga GK Juniorverksamheten 2016 Juniorkommittén 2016 Ronny Strand Peter Thelin Petra Sjöberg Benny Garman Stefan Ryberg Magnus Norgren Ordförande Sammankallande Utbildning, Träningsansvarig,

Läs mer

Furulunds IK. Föreningspolicy 2009-03-01

Furulunds IK. Föreningspolicy 2009-03-01 Furulunds IK Föreningspolicy 2009-03-01 Innehåll Vision och målsättning Värdegrunder och Ledstjärnor Fairplay Ledarskap Träningar & matcher Utbildning Talangutveckling Föräldrarollen Vision och målsättning

Läs mer

Idrottsprogram Torreby GK 2005

Idrottsprogram Torreby GK 2005 Idrottsprogram Torreby GK 2005 Inledning... 2 Barn- och ungdomsverksamheten på Torreby GK... 3 Vår värdegrund... 3 Vision, inriktning, mål och riktlinjer... 4 A) Torreby Junior klubb...5 B) Introduktion

Läs mer

Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november

Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november Vad kan du göra för att rekrytera och behålla barn och ungdomar till din klubb? Vilka verktyg har du i dag för att kunna rekrytera och behålla barn och ungdomar

Läs mer

IF ÄLGARNA POLICYPROGRAM

IF ÄLGARNA POLICYPROGRAM IF ÄLGARNA POLICYPROGRAM IF Älgarna En fotbollsförening för pojkar, flickor, dam och herrar baserad på ungdomsverksamhet samt senior verksamhet. Föreningen bildades 1919 och sysslar bara med fotboll på

Läs mer

En nyhet inför årets säsong blir att klubbstyrelsen tar ett större operativt ansvar för klubbens verksamhetsområden.

En nyhet inför årets säsong blir att klubbstyrelsen tar ett större operativt ansvar för klubbens verksamhetsområden. Verksamhetsplan för Arlandastad GK 2015. Övergripande inriktning Verksamheten i Arlandastad Golfklubb bedrivs inom ramen för två huvudprogram, medlemsprogrammet respektive junior- och elitprogrammet. Verksamhetsplanen

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

Policy Järpens Idrottsförening

Policy Järpens Idrottsförening Policy Järpens Idrottsförening - Alla har en plats i JIFs gemenskap- Idrott: - är inte bara prestationer, segrar eller att göra snygga mål - är framför allt att ha roligt tillsammans - är sammanhållning

Läs mer

Version 1. Blue Line Eksjö Hockey Club Policy dokument för verksamheten. Eksjö maj 2008 Reviderat

Version 1. Blue Line Eksjö Hockey Club Policy dokument för verksamheten. Eksjö maj 2008 Reviderat Version 1 Blue Line Eksjö Hockey Club Policy dokument för verksamheten Eksjö maj 2008 Reviderat Inledning... 3 Vision... 3 Sportsliga mål... 3 Sociala mål...5 Ansvar... 5 Dialogen... 5 Organisation...

Läs mer

Vi vill erbjuda möjlighet till tennis och tävlingsspel samt professionell tennisutbildning i en trivsam miljö för alla nivåer och åldrar

Vi vill erbjuda möjlighet till tennis och tävlingsspel samt professionell tennisutbildning i en trivsam miljö för alla nivåer och åldrar VERKSAMHETSIDÉ Vi vill erbjuda möjlighet till tennis och tävlingsspel samt professionell tennisutbildning i en trivsam miljö för alla nivåer och åldrar GRUNDPELARE Bredd Är för oss i YTK grunden i vår

Läs mer

Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n. Verksamhetsbera ttelse 2012. Version 1.0

Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n. Verksamhetsbera ttelse 2012. Version 1.0 Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n Verksamhetsbera ttelse 2012 Version 1.0 Innehåll VERKSAMHET 2012... 4 GOLFKUL... 4 GOLFÄVENTYRET GRÖNA KORTET... 4 UTVECKLING PAR, BIRDIE... 5 UTVECKLING EAGLE,

Läs mer

Ledarna skall i alla lägen vara goda föredömen för föreningen

Ledarna skall i alla lägen vara goda föredömen för föreningen Krav på ledare Ledarna skall i alla lägen vara goda föredömen för föreningen Komma väl förberedd till träningar, matcher och andra arrangemang. Skriva kiosk-, sekretariats- och körlista Utveckla våra spelare

Läs mer

Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte. Vallda G&CC 2011-01-23

Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte. Vallda G&CC 2011-01-23 Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte Vallda G&CC 2011-01-23 Agenda 1. Pågående aktiviteter 2. Vallda Golf Junior- och Elitklubb 3. Juniorverksamheten 2011 4. Tävling 5. Vägen mot officiellt hcp 6. Samarbete

Läs mer

Välkomna till Valldas juniorträning 2015

Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till ett nytt golfår på Vallda Golf & Country Club och tack för ert engagemang under 2014! Det är fantastiskt roligt att få vara en del av Valldas juniorverksamhet

Läs mer

A6 GK:s Ungdomsverksamhet. Från golfskolan till elitlag. Golfskolan 6-8 år P-9 / F-9 P 10 / F-10

A6 GK:s Ungdomsverksamhet. Från golfskolan till elitlag. Golfskolan 6-8 år P-9 / F-9 P 10 / F-10 A6 GK:s Ungdomsverksamhet Från golfskolan till elitlag Golfskolan 6-8 år Ett pass i veckan De första grunderna i golfvett Grunderna i golfteknik (mycket genom lek) Prova på alla spelets delar Gått igenom

Läs mer

Distrikt 2015. DELTAGARE Riktar sig till dig som är mellan 13-21 år och som har ambitionen att ta sig vidare till Skandia Tour Regional och högre.

Distrikt 2015. DELTAGARE Riktar sig till dig som är mellan 13-21 år och som har ambitionen att ta sig vidare till Skandia Tour Regional och högre. Distrikt 2015 SKANDIA TOUR Skandia Tour är ett toursystem där juniorer upp till och med 21 år kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks,

Läs mer

Barn- och Ungdomspolicy. Västerås SOK

Barn- och Ungdomspolicy. Västerås SOK Barn- och Ungdomspolicy Västerås SOK Hemsida: www.vasterassok.se Sida: 1(6) Innehåll 1 Barn- och ungdomspolicy Västerås SOK... 3 2 Verksamhetens syfte... 3 2.1 Barnverksamheten... 3 2.2 Ungdomsverksamheten...

Läs mer

Policy värdegrund vision mål riktlinjer. för Bordtennisklubben Rekord och Råå bordtennisklubb

Policy värdegrund vision mål riktlinjer. för Bordtennisklubben Rekord och Råå bordtennisklubb Policy värdegrund vision mål riktlinjer för Bordtennisklubben Rekord och Råå bordtennisklubb Policy, värdegrund, vision, mål och riktlinjer för bordtennisklubben BTK Rekord Inledning Detta policydokument

Läs mer

Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014

Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014 Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014 Vision Brevikens golfklubb skall vara en attraktiv, naturlig och familjär mötesplats för golfintresserade ungdomar. Värdegrund

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN

VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSPLAN 2017-2021 Landskrona Golfklubb VÅR VISION Golf tillgänglig för alla, livskvalité och hälsa i en stimulerande miljö SÅ HÄR VILL VI UPPFATTAS Välkomnande, Engagerande och Utvecklande KLUBBENS

Läs mer

VIKSJÖ GOLFKLUBB Juniorsektionen

VIKSJÖ GOLFKLUBB Juniorsektionen Verksamhetsplan 2011 Innehåll JUNIORSEKTIONEN 2011... 2 SEKTIONENS ANSVARSOMRÅDE... 2 IDÉN MED VERKSAMHETEN... 2 MÅL 2011... 2 MÅL 2013-2014... 3 UNGDOMSRÅDET... 4 INSTRUKTÖRERNA... 4 SEKTIONENS SAMMANSÄTTNING

Läs mer

Välkommen. På Skinnarebo skall det finnas träning för alla, oavsett nivå och ambition är man lika välkommen till oss.

Välkommen. På Skinnarebo skall det finnas träning för alla, oavsett nivå och ambition är man lika välkommen till oss. Välkommen På Skinnarebo skall det finnas träning för alla, oavsett nivå och ambition är man lika välkommen till oss. Juniorkommittén, kontaktuppgifter Joakim Bäckström 0763 190944 joakim.backstrom@pgasweden.com

Läs mer

Junior- kalendern. www.sgdf.se

Junior- kalendern. www.sgdf.se Junior- kalendern 2015 www.sgdf.se Gemenskap, Glädje och Uppmuntran! Stockholms Golfförbund är ett organ för SGFs regionala verksamhet och skall inom ramen för detta verka för att utveckla golfidrotten

Läs mer

Föreningen för hela familjen!

Föreningen för hela familjen! Föreningen för hela familjen! Värdegrund Harrie FF är en förening som drivs av humanistisk människosyn. Det innebär att alla individer ges möjlighet att vara delaktiga i verksamheten utifrån sina förutsättningar.

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2017

Verksamhetsplan 2016-2017 Sida 1 av 7 Verksamhetsplan 2016-2017 Nynäshamns GK är en klubb med trevlig atmosfär och med en bana som rekommenderas av alla. Idrott och Tävling Vi vill arbeta så att alla som så önskar, oavsett etnisk

Läs mer

Agenda Informationsmöte

Agenda Informationsmöte Agenda Informationsmöte Presentation JEK och tränare Information om träningen (när, var, hur, vem) Information om träningsavgift Golfskola Tävlingsinfo Hemsidan Övrig info och frågor Tröjprovning Träning

Läs mer

Karlbergs BK. Information till föräldrar och spelare. Varmt välkommen till Karlbergs BK!

Karlbergs BK. Information till föräldrar och spelare. Varmt välkommen till Karlbergs BK! Varmt välkommen till Karlbergs BK! Vasastans och Kungsholmens rödvita stolthet Karlbergs BK (KB) fyller 100 år som förening i år. Därför är det extra roligt att KB under de senaste åren åter har utvecklats

Läs mer

Agenda Informationsmöte

Agenda Informationsmöte JSM GULD 2014 Agenda Informationsmöte Presentation JEK och tränare 2014 bra och mindre bra Vad händer för nytt 2015? Information om träningen (när, var, hur, vem) Information om träningsavgift Golfskola

Läs mer