Styrdokument Junior- och elitverksamhet. Woodlands Golfklubb

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrdokument Junior- och elitverksamhet. Woodlands Golfklubb"

Transkript

1 Styrdokument Junior- och elitverksamhet Woodlands Golfklubb Upprättat av Junior- och Elitkommittén Reviderat Godkänt av styrelsen i Woodlands Golfklubb

2 Syfte Syftet med detta dokument är att ge riktlinjer och information till spelare, föräldrar och ledare i Woodlands Golfklubbs junior- och elitverksamhet. Inledning och definitioner Golf är en idrott som på ett utmärkt sätt förenar fysiska och sociala aktiviteter. Dessutom är golf en idrott som man oavsett spel- eller ambitionsnivå kan utöva oavsett ålder. Vidare tillåter golf på ett naturligt sätt, som en av få idrotter, utbyte över generationsgränser. Inom golfen är man junior till och med att man fyller 21 år. Därefter blir man senior. Woodlands Golfklubbs samlingsbegrepp för barn och ungdomar under 21 år är juniorer. Elit är klubbens duktigaste juniorer och seniorer. Ansvarsfördelning JUNIOR- OCH ELITKOMMITTÉN Utarbetar och beslutar om riktlinjer och mål för junior- och elitverksamheten; Planerar genomförandet av verksamheten; Fördelar ekonomiska resurser för att genomföra verksamheten. PRO Genomför i huvudsak all golfträning; Utarbetar tillsammans med junior- och elitkommittén riktlinjer för junior- och elitverksamheten. LEDARE Genomför aktiviteter; Utvecklar respektive ansvarsområde i dialog med pro och Junior- och elitkommittén; Bidrar till en god klubbkänsla och stämning bland spelarna. STYRELSEN ÖRKELLJUNGA GOLFKLUBB Informerar årligen Junior- och elitkommittén om föreningens övergripande målsättningar för junior- och elitverksamheten; Beslutar om tilldelning av ekonomiska resurser till Junior- och elitkommittén; Godkänner årligen Junior- och elitkommitténs beslutade riktlinjer och mål för junior- och elitverksamheten. Ledord för verksamheten Genom glädje och gemenskap samt genom nivå- och ambitionsanpassade aktiviteter skall varje spelare ges förutsättningar att nå sin optimala utveckling såväl som golfspelare som människa. 2

3 Målsättningar ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNINGAR Genom en målmedveten och seriös verksamhet verka för att juniorer och elitspelare trivs på Woodlands Golfklubb; Bedriva en verksamhet som gör att juniorer vill börja spela golf; Bedriva en verksamhet som gör att juniorer ser golfen som sin huvudidrott; Ha en träningsverksamhet med jämn fördelning mellan pojkar och flickor; Stimulera till golf som sport för hela familjen; Bedriva en verksamhet som stimulerar och lockar föräldrarna till juniorer att engagera sig i klubbens verksamhet såsom t.ex. ledare; Skapa en medvetenhet om att målmedveten träning, oavsett ambitionsnivå, ger framgångar; Stimulera och uppmuntra att tävla; Erbjuda alla möjlighet att träna och tävla utifrån den enskildes intresse och förutsättningar; Medverka aktivt till kamratskap, social kompetens samt moral och etik; Bedriva en verksamhet som leder till en god klubbkänsla, d.v.s. gemskap och tillhörighet skall genomsyra verksamheten; Alla som önskar spela golf, oavsett etnisk bakgrund, religion, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar skall vara välkomna till verksamheten; Skapa inspirerande och trygga miljöer för juniorerna som skall attrahera ett ökat engagemang; Stimulera och uppmuntra juniorer till elitverksamhet; Kontinuerligt rekrytera nya ledare, såväl från föräldraleden som från de äldre juniorerna; Medverka till att stödja klubbens elitspelare till framgångar; Öka spelstandarden på Woodlands Golfklubb; Öka medlemsantalet i Woodlands Golfklubb. LÅNGSIKTIGA MÅLSÄTTNINGAR ( ) Woodlands Golfklubbs junior- och elitverksamhet skall i regionen vara känt för sin omfattande verksamhet av hög kvalitet; Junior- och elitträningsverksamheten skall ha minst 150 deltagare; Juniorträningsverksamheten skall vara jämnt fördelat mellan könen. Lägst 40 % av endera könet; Av Woodlands Golfklubbs medlemmar skall lägst 15 % vara juniorer; Lägst 50 % av juniormedlemmarna skall delta i träningsverksamheten; Lägst 70 % av deltagarna i juniorträningen skall vara tävlingsaktiva; Utveckla juniorträningen till en året runt aktivitet för samtliga åldersklasser; Woodlands Golfklubb skall ha framgångsrika serielag i samtliga åldersklasser; Representationslaget för damer skall spela i Elitserien (högsta divisionen); Representationslaget för herrar skall spela i Elitserien (högsta divisionen); Juniorlaget skall spela i Elitserien (högsta divisionen); Woodlands Golfklubb skall vara bland landets 25 bästa på Svenska Golfförbundets Klubbranking Woodlands Golfklubb skall vara bland landets 25 bästa på Svenska Golfförbundets Klubbranking Junior; Woodlands Golfklubb skall ha minst 12 spelare på Svenska Golfförbundets juniorranking. 3

4 KORTSIKTIGA MÅLSÄTTNINGAR (2012) Junior- och elitträningsverksamheten skall under vårsäsongen ha minst 50 deltagare; Junior- och elitträningsverksamheten skall under höstsäsongen ha minst 60 deltagare; Juniorträningsverksamheten skall från och med höstterminen vara jämnt fördelat mellan könen. Lägst 40 % av endera könet; Lägst 50 % av deltagarna i juniorträningen skall vara tävlingsaktiva; Minst 20 spelare skall ha deltagit minst två gånger på Junior Touren; Lägst 20 % av deltagarna i juniorträningen skall ha spelat tävling på annan bana än Woodlands; Minst 20 spelare i juniorträningsverksamheten skall under säsongen erhållit grönt kort; Representationslaget för herrar skall vara bland de fem bästa i division 1; Representationslaget för damer skall gå upp i division 1; Juniorlaget skall vara bland de tre bästa i division 1. Vision Woodlands Golfklubb skall bedriva en av Sveriges bästa junior- och elitverksamheter för såväl bredd- som elitgolf. Genom en stor och kvalitativ breddverksamhet skall verksamheten få fram spelare som når högsta nationella klass. Woodlands Golfklubb skall från externt håll ses som en råmodell för hur junior- och elitverksamhet skall bedrivas. Värdegrunder TRYGGHET Den som känner trygghet har stora möjligheter att utvecklas som golfare men än viktigare även såsom människa. Oavsett bakgrund, resultat eller prestation skall alla i junior- och elitverksamheten känna att de är respekterade och uppskattade. Detta bygger trygghet. GLÄDJE Glädje borgar för närvaro och därigenom långsiktighet. All verksamhet inom junior- och elitverksamheten skall byggas utifrån glädje. GEMENSKAP Träning och all övrig aktivitet skall bedrivas så att en gemenskap byggs upp spelare emellan. Dessutom skall verksamheten bedrivas så att även en gemenskap byggs upp mellan spelare och ledare och mellan spelare och klubb. UPPMUNTRAN Genom att uppmuntra till att testa sina gränser och prova nya saker skapas värdefulla erfarenheter. Oavsett resultat eller prestation skall junior- och elitverksamheten byggas utifrån uppmuntran. UTVECKLING Genom att i junior- och elitverksamheten förena ovanstående värdegrunder och ledord uppnås utveckling. 4

5 Verksamhetens upplägg TRÄNING JUNIOR- TRÄNINGS- GRUPPEN GRÖNT KORT- GRUPPEN EXTRA- GRUPPEN OBSERVATIONS- GRUPPEN ELIT- GRUPPEN Juniorträningsgruppen erbjuds träning en gång per vecka under våren och hösten. Varje träningstillfälle är 90 minuter. Spelarna delas in i grupper efter spelnivå och ålder. Juniorträningsgruppen erbjuds inomhusträning under vinterhalvåret. Ålder Grönt kort- gruppen är till för de spelare som tillhör Juniorträningsgruppen och som har kommit igång med golfen och nu är redo att ta Grönt kort för att därigenom själva kunna spela på bana. Dessa spelare erbjuds att tillsammans med ledare gå ut och spela på banan. Gröna kort- gruppen erbjuds inomhusträning under vinterhalvåret. Ålder Extragruppen är till för de spelare som tillhör Juniorträningsgruppen och som önskar träna mer med tränare. Mot en subventionerad avgift kan dessa spelare träna fler gånger med tränare.. Denna träning bedrivs i grupp och träningspassen är 60 minuter. Denna grupp skall även få tips och råd gällande kompletterande fysiskt träning anpassad för golfspelare. Extragruppen erbjuds inomhusträning under vinterhalvåret. Ålder Observationsgruppen tillhör de spelare som kommit lite längre i sin utveckling och som bedöms kunna nå Elitgruppen i framtiden. Dessa spelare erbjuds cirka tio träningstillfällen med tränare. Träningsavgiften subventioneras i sin helhet av föreningen. Denna träning bedrivs i grupp och träningspassen är 90 minuter. Denna grupp skall även få tips och råd samt krav på att genomföra kompletterande fysiskt träning anpassad för golfspelare. Observationsgruppen erbjuds inomhusträning under vinterhalvåret. Observationsgruppen erhåller även visst ekonomiskt stöd i samband med tävling. Det förväntas av Observationsgruppens spelare att dessa, inom rimliga ramar, skall vara behjälpliga som ledare åt de yngre åldersgrupperna. Ålder Elitgruppen tillhör de spelare som visat goda nationella resultat och som har som ambition att utvecklas ytterligare som golfspelare. Dessa spelare erbjuds cirka 20 träningstillfällen med tränare. Träningsavgiften subventioneras i sin helhet av föreningen. Denna träning bedrivs i grupp och träningspassen är 90 minuter. Denna grupp skall även få tips och råd samt krav på att genomföra kompletterande fysiskt träning anpassad för golfspelare. Elitgruppen erbjuds inomhusträning under vinterhalvåret. Elitgruppen erhåller även ekonomiskt stöd i samband med tävling. Det förväntas av Elitgruppens spelare att dessa, inom rimliga ramar, skall vara behjälpliga som ledare åt de yngre åldersgrupperna. Ålder från 12 år och äldre. Notera att en spelare kan tillhöra flera grupper samtidigt. Övrigt Samtliga juniorer i Woodlands Golfklubb erhåller gratis rangebollar. 5

6 SPEL PÅ BANA Golf såsom helhetsupplevelse uppnås genom spel på bana. Därav är målsättningen med träningsverksamheten att spelarna så snabbt som möjligt skall nå en nivå och kunskap som möjliggör spel på bana. Den junior som vill prova på att spela golf efter att t.ex. ha sett golf på TV vill så snabbt som möjligt uppleva samma sak som den sett på TV, d.v.s. spela golf på bana. TÄVLING ÖRKELLJUNGA JUNIOR TOUR BJÄRE- JUNIOREN SERIESPEL SKANDIA TOUR NATIONELLA & INTERNATIONELLA TÄVLINGAR Örkelljunga Junior Tour Örkelljunga Junior Tour är en tävling där klubbens juniorer tävlar under roliga former. Touren består av sju deltävlingar samt en avslutningsomgång. Vid varje deltävling får spelarna placeringspoäng som sammanräknas i en "Order of Merit". Touren startar i slutet av maj och avslutas i slutet på augusti. Örkelljunga Junior Tour arrangeras av Junior- och Elitkommittén. Bjärejunioren Bjärejuniorerna är samarbete mellan Båstad GK, Åkagårdens GK, Laholm GK, Torekov GK, Örkelljunga GK och Ängelholms GK. Tävlingen är sedan många år en tävlingsskola för juniorer med olika åldersklasser. juniorer är välkomna att vara med. Seriespel I Skåne spelas tre olika serier för juniorer: Juniorserien spelas i två elitserier, en mellanserie, fyra division 1- serier och en utvecklingsserie. Varje lag består av sju spelare, varav minst två av motsatt kön. Spelare får deltaga till och med det år de fyller 21 år. Spelform är slagspel scratch. Minimiåldern är 13 år. Högsta tillåtna spelhandicap är 36. Foursoumeligan där varje lag ska innehålla sex spelare varav minst två av motsatt kön. Spelformen är foursome match med handicap. Ålderskategorin är år. Matchligan är en serie för spelare upp till 13 år där varje lag skall innehålla fyra spelare varav minst en av motsatt kön. Spelformen är matchspel. För elitspelarna finns herr- respektive damserier. Seriespelet är uppdelat i en elitserie, division 1- serier och division 2- serier för såväl herrar som damer. Skandia Tour Skandia Tour är ett nationellt toursystem. Skandia Tour vänder sig till tävlingsinriktade juniorer mellan år, som på nivåerna Elit, Riks, Regional och Distrikt efter färdighet kan mäta sig med andra juniorer i landet. Skandia Tour spelas över sex omgångar. På alla spelplatser och nivåer har flickor och pojkar gemensamma spelplatser. Mellan varje omgång sker upp- och nedflyttningar beroende på resultat. Alla med ett spelhandicap upp till 36 är välkomna att vara med. Nationella och internationella tävlingar För såväl elitjuniorer som för vuxenelit finns det en mängd nationella och internationella tävlingar och tourer. 6

7 LÄGER Sommarläger Sommarlägret är ett övernattningsläger som arrangeras årligen under tre dagar i juni eller juli. I lägret ingår totalt fem timmar med tränare, en massa skoj aktiviteter och roliga tävlingar på banan. Ålder Påskcamp Påskcampen är ett dagläger som arrangeras årligen under tre dagar i samband med påsken. Påskcampen består av golfträning på förmiddagen, därefter lunch och avslutningsvis golfträning/spel på banan på eftermiddagen. Ålder Ruber Cup Ruber Cup är ett juniorutbyte mellan Woodlands Golfklubb och Hornbæks Golfklubb. Under två i Danmark och vartannat år i Sverige. Woodlands Golfklubbs förväntningar på deltagarna i junior- och elitträningen Vara hjälpsam och en god kamrat; Vara artig, ödmjuk och ärlig; Ha ett bra uppträdande på och runt banan; Hjälpa till med att hålla banan och anläggningen ren och snygg; Berätta för sin ledare om någon blir retad eller på annat sätt illa behandlad; Inte bära huvudbonad i klubbhuset; Alltid laga efter sig på banan och övriga klippta ytor; Vara ett föredöme för klubben både på och utanför klubben. 7

8 Woodlands Golfklubbs förväntningar på föräldrarna till deltagarna i junior- och elitträningen Var väldigt gärna närvarande vid träning, tävling eller andra evenemang men föräldraambition kan lätt bli en fallgrop för ungdomarna. Ett led i utbildningen som golfspelare är att så tidigt som möjligt klara sina åtaganden på egen hand såsom t.ex. kommunikationen med ledarna, skötsel av sin utrustning, dagsplanering m.m.; Älska Ditt barn som det är. Utan krav på prestation, var positiv och lyssna på funderingar om spelet, kamraterna och ledarna. Barn vill ha något att berätta när de kommer hem; Uppträd korrekt mot ledare, spelare och eventuell publik; Uppmuntra i både med- och motgång, kritisera inte; Hjälp ditt barn att klara både segrar och förluster; Tänk på att under träning lär man sig nya saker. Under tävling praktiserar man kunskapen. Övervärdera aldrig tävlingens betydelse under ungdomsperioden; Se till att ditt barn har riktig och förnuftig utrustning men överdriv inte; Kom ihåg att det viktigaste är att ditt barn trivs och har roligt tillsammans med andra barn; Berätta för en ledare om du misstänker att någon blir retad eller på annat sätt illa behandlad; Lämna synpunkter till ledare eller junior- och elitkommittén om du anser att något kan förbättras. Woodlands Golfklubbs förväntningar på ledarna i junior- och elitträningen Vara artig, ödmjuk och ärlig; Ha ett bra uppträdande på och runt banan; Vara ett föredöme för klubben både på och utanför klubben; Komma i tid; Stötta, respektera, inspirera och motivera samtliga deltagare; Visa intresse för att utvecklas som ledare; Vara ambitiös och passionerad i sin uppgift. Ledare Junior- och elitkommitténs ambition är att ledarna och tränarna i verksamheten skall ha adekvata utbildningar och/eller erfarenhet för de ledar- och tränaruppdrag som skall genomföras. 8

9 Mobbing och trakasserier Idrotten ger gemenskap. För många är kamratskapet i en förening ett avgörande skäl att engagera sig. Många barn och ungdomar får i föreningen en trygg social gemenskap. De lär sig att respektera och umgås med andra människor även över generationsgränser och kulturella- och etniska gränser. Genom idrotten blir fler barn och ungdomar sedda av fler vuxna; Genom goda ledare skapas det positiva förebilder; Samhörighet i en förening kan motverka människors isolering. Woodlands Golfklubb har bland annat genom detta dokument utarbetat en plan för hur det i största möjliga mån skall undvikas att ett barn eller ungdom utsätts för mobbing eller trakasserier. Utöver detta har Woodlands Golfklubb utarbetat en handlingsplan att användas när något barn eller ungdom blir utsatt för mobbing eller trakasserier. Att det finns en utarbetad plan för detta ändamål är kommunicerat till såväl ledare, aktiva som föräldrar. Rekrytering av spelare Woodlands Golfklubb skall bedriva en aktiv arbete när det gäller att rekrytera spelare till sin juniorverksamhet. Denna rekrytering skall bland annat ske på följande sätt: Viral marknadsföring, d.v.s. genom att bedriva en högkvalitativ och rolig verksamhet blir varje spelare och förälder den bästa marknadsföraren för juniorverksamheten; Genom att tydligt beskriva verksamhet och riktlinjer på klubbens hemsida; Uppsökande verksamhet i skolor. Woodlands Golfklubb skall inte aktivt rekrytera juniorspelare från andra klubbar. Vill juniorspelare från andra klubbar delta i klubbens träningsverksamhet skall detta inte hindras under förutsättning att Woodlands Golfklubbs verksamhet medger detta samt att juniorens hemmaklubb är informerad. Rekrytering av ledare Rekrytering av ledare skall bland annat ske på följande sätt: Att uppmuntra de äldre spelarna att engagera sig som ledare; Att rekrytera de föräldrar som vill och kan vara engagerade som ledare. Utslagning Såsom individuell idrott är golfsporten relativt förskonad från tidig utslagning. Woodlands Golfklubbs tydliga målsättning är att i största möjliga mån behålla tidigare elitspelare inom organisationen även efter avslutad elitsatsning. Dessa personer har en potential att bli goda ledare. Vidare så är Woodlands Golfklubbs ambition att i största möjliga mån behålla äldre juniorer som slutar med juniorträningen inom klubbens verksamhet. Förhoppningen är att dessa spelare skall fortsätta spela golf såsom motionsidrott. 9

10 Alkohol, tobak och droger Droger i olika former är givetvis negativt för idrotten. Woodlands Golfklubb ställer sig bakom samhällets mål att minska drog- och alkoholkonsumtionen och framförallt senarelägga ungdomars eventuella drog- och alkoholdebut; Woodlands Golfklubbs junior- och elitverksamhet skall vara rökfri; Woodlands Golfklubbs junior- och elitverksamhet skall utgöra en trygg miljö även ur alkoholsynpunkt. Föräldrar skall med förtroende kunna låta sina barn delta i föreningslivet. Vad detta innebär för Woodlands Golfklubbs junior- och elitverksamhet: Att inga droger eller alkoholdrycker får förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med idrottsevenemang för barn och ungdomar, t.ex. under träningsläger och tävlingar eller resor till och från dessa; Att vi inom Woodlands Golfklubbs junior- och elitverksamhet är medvetna om att allmänheten och media ställer större krav på oss än på gemene man när det gäller förhållandet till droger och alkohol. Det innebär att Woodlands Golfklubbs junior- och elitledare, vid officiella uppdrag, är medvetna om att de representerar såväl hela idrotten men speciellt Woodlands Golfklubb och uppträder därefter. Med alkoholdrycker avses spritdrycker, vin och öl starkare än lättöl. Finansiering av verksamheten Junior- och elitkommitténs verksamhet finansieras genom tilldelning av ekonomiska resurser från föreningen. Dessa resurser genereras bland annat från medlemsavgifter etc.; Intäkter genereras även från avgifter för träningsverksamheten; Junior- och elitkommittén arbetar kontinuerligt för att finna sponsorer för verksamheten. Detta för att ständigt kunna förbättra verksamheten och för att kunna erbjuda spelarna ännu bättre och roligare upplevelser. Synpunkter Har du som spelare, förälder eller ledare frågor eller förslag på förbättringar av innehållet i detta dokument är du alltid välkommen att kontakta din tränare, ledare eller junior- och elitkommittén. 10

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdoms och juniorverksamhet 1. Vision PITEÅ GOLFKLUBB SKA ERBJUDA DEN BÄSTA BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I KOMMUNEN, ALLA KATEGORIER

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 Led motiv 3G klubben Golf, Glädje och Gemenskap. Detta är ledmotivet i verksamheten för ledare och juniorer. Golfen skall alltid stå i fokus vi skall premiera

Läs mer

Barsebäck Golf & Country Club

Barsebäck Golf & Country Club Barsebäck Golf & Country Club Policy för verksamheten Antagen av Styrelsen 2013-12-22 Innehåll Inledning...3 Värdegrund...3 Visioner och mål...3 Medlemskap...3 Träning och tävling...4 Riktlinjer för ledare

Läs mer

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 NVGF Juniorprojektet 2013 Sida 1 (8) NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 Allmänt I samband med Norr- och Västerbottens golfförbunds planeringskonferens i Piteå den 21-22 november 2009 tog ordförande

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Riktlinjer 2015 för spelare som deltar i Junior & Elitsektionens verksamhet. Allmänt. Lidingös lilla gröna. Allmänt uppförande före och under träning

Riktlinjer 2015 för spelare som deltar i Junior & Elitsektionens verksamhet. Allmänt. Lidingös lilla gröna. Allmänt uppförande före och under träning Allmänt Dessa riktlinjer gäller tills vidare och kan efter beslut av Junior- & Elitsektionen (JES) ändras under pågående säsong. Alla spelare som deltar i JES verksamhet omfattas av dessa riktlinjer. Riktlinjerna

Läs mer

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 (Revideras 2013) INNEHÅLLSFÖRTECKNING GOLF ÄR IDROTT! Inledning... 3 Bakgrund

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd med tyngdpunkt

Läs mer

Verksamhetsplan. Ungdom och Elit. för. Elit och Ungdomskommittén Hulta GK 2009-01-09

Verksamhetsplan. Ungdom och Elit. för. Elit och Ungdomskommittén Hulta GK 2009-01-09 Verksamhetsplan för Ungdom och Elit Elit och Ungdomskommittén Hulta GK 2009-01-09 Register Ungdom Övergripande målsättning 3 Träning och utbildning 4 Tävling och utbildning 5 Organisation Tränare Ledare

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Juniorverksamheten Öijared GK Klubbidé och ledstjärnor Öijared Golfklubb Öijared Golf Klubb är en ideell golfklubb med hög målsättning för såväl bredd- som elitverksamhet med duktiga

Läs mer

BARN, JUNIOR- & ELITVERKSAMHET

BARN, JUNIOR- & ELITVERKSAMHET Version 2.9 Örebro 2014-12-09 BARN, JUNIOR- & ELITVERKSAMHET Detta är ett levande dokument som ska utvärderas och revideras inför varje ny säsong. Innehållet kan kompletteras och ändras av Junior- och

Läs mer

Verksamhetsplan. Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017

Verksamhetsplan. Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017 Verksamhetsplan Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017 Övergripande mål Vi ska ha minst 225 juniormedlemmar varav 25% flickor 2014 208 st varav 14% flickor. (2014 10 31) 50% av juniorerna ska delta

Läs mer

Idrottsprogram för Dalsjö GK

Idrottsprogram för Dalsjö GK DALSJÖ GOLFKLUBB Idrottsprogram för Dalsjö GK 2015-2019 Ett handlingsprogram för hela klubben Styrelsen 2015-03-05 Inledning, inriktning, vision, övergripande mål, delmål, långsiktiga mål, aktiviter, utbildning,

Läs mer

Verksamhetsplan Elit- och Juniorkommittén Botkyrka GK 2015. Inledning.

Verksamhetsplan Elit- och Juniorkommittén Botkyrka GK 2015. Inledning. Verksamhetsplan Elit- och Juniorkommittén Botkyrka GK 2015 Inledning. Verksamhetsplanen är skriven för att tydliggöra klubbens juniorverksamhet som tillsammans med elitverksamheten utgör Elit- och Juniorkommitténs

Läs mer

Verksamhet och Målsättningar juniorer Lidingö GK. 1. Mål

Verksamhet och Målsättningar juniorer Lidingö GK. 1. Mål Verksamhet och Målsättningar juniorer Lidingö GK 1. Mål 2. Organisation 3. Indelning träningsgrupper 4. Professionell träning 5. Rekrytera, utveckla och behålla ledare 6. Lidingös lilla gröna 7. Duktiga

Läs mer

Juniorkommittén, kontaktuppgifter

Juniorkommittén, kontaktuppgifter Välkommen Vi skall inspirera juniorer att söka sig till tävlingsverksamheten som vänder sig till alla kunskapsnivåer och är en del av gemenskapen. Utöver detta skall det ges möjlighet till utveckling och

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb

Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb Nulägesanalys Vi i Hammarö GK har två instruktörer som sköter träning och träningsplaneringen har 20 ledare som är med och hjälper till i vår verksamhet

Läs mer

Lundsbrunn Gk s Verksamhetspl an för Juniorer. Plattform och Aktionsplan

Lundsbrunn Gk s Verksamhetspl an för Juniorer. Plattform och Aktionsplan Lundsbrunn Gk s Verksamhetspl an för Juniorer Plattform och Aktionsplan Plattform / Aktionsplan Plattform Vision Mål Strategi Värdegrund Aktionsplan Aktiviteter Organisation Resurser Rekryteringsplan Utvecklingsplan

Läs mer

Juniorverksamheten Öijared GK

Juniorverksamheten Öijared GK Verksamhetsplan 2013 Juniorverksamheten Öijared GK Klubbidé och ledstjärnor Öijared Golfklubb Öijared Golf Klubb är en ideell golfklubb med hög målsättning för såväl bredd- som elitverksamhet med duktiga

Läs mer

Kalmar GK, Junior Kick Off 2015

Kalmar GK, Junior Kick Off 2015 Kalmar GK, Junior Kick Off 2015 Alla hälsades välkomna utanför klubbhuset. Pierre delade in samtliga juniorer i respektive träningsgrupp. Jacob och Jacob tog hand om Golfkul Spel och lek Eva och Håkan

Läs mer

Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n. Verksamhetsbera ttelse 2012. Version 1.0

Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n. Verksamhetsbera ttelse 2012. Version 1.0 Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n Verksamhetsbera ttelse 2012 Version 1.0 Innehåll VERKSAMHET 2012... 4 GOLFKUL... 4 GOLFÄVENTYRET GRÖNA KORTET... 4 UTVECKLING PAR, BIRDIE... 5 UTVECKLING EAGLE,

Läs mer

VIKSJÖ GOLFKLUBB Juniorsektionen

VIKSJÖ GOLFKLUBB Juniorsektionen Verksamhetsplan 2011 Innehåll JUNIORSEKTIONEN 2011... 2 SEKTIONENS ANSVARSOMRÅDE... 2 IDÉN MED VERKSAMHETEN... 2 MÅL 2011... 2 MÅL 2013-2014... 3 UNGDOMSRÅDET... 4 INSTRUKTÖRERNA... 4 SEKTIONENS SAMMANSÄTTNING

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 2013 för Idrottskommittén Kristianstads Golfklubb i Åhus

Verksamhetsplan 2011 2013 för Idrottskommittén Kristianstads Golfklubb i Åhus Verksamhetsplan 2011 2013 för Idrottskommittén Kristianstads Golfklubb i Åhus Innehåll 1 Inledning... 1 2 Värdegrund... 1 3 Uppdraget... 2 4 Övergripande mål med verksamheten... 2 5 Organisation... 2 5.1

Läs mer

Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att

Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att Alla är välkomna att vara med i GSK utifrån sina egna förutsättningar. Vi strävar efter bredd men tar också

Läs mer

Agenda Informationsmöte

Agenda Informationsmöte JSM GULD 2014 Agenda Informationsmöte Presentation JEK och tränare 2014 bra och mindre bra Vad händer för nytt 2015? Information om träningen (när, var, hur, vem) Information om träningsavgift Golfskola

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar människor på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt

Läs mer

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy Åre SLK Fotboll Klubben för ALLA! Klubbpolicy Fotboll Att spela fotboll innebär att du är med i världens största idrott. Fotboll spelas över hela världen och själva bollen är kanske världens populäraste

Läs mer

Huvudstadens Golfklubb. Programförklaring 2014-2016

Huvudstadens Golfklubb. Programförklaring 2014-2016 Huvudstadens Golfklubb Revidering fastställd på årsmötet 141208 Programförklaring 2014-2016 Värderingar Vision Verksamhetsidé Övergripande mål Värderingar Huvudstadens Golfklubb står för följande fem värderingar

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

Välkomna till Valldas juniorträning 2014

Välkomna till Valldas juniorträning 2014 Välkomna till Valldas juniorträning 2014 Då var det dags att starta ett nytt golfår och denna säsongen bygger vi vidare på de senaste två säsongernas uppskattade koncept. Nytt för i år är att PO och Rikard

Läs mer

Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014

Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014 Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014 Vision Brevikens golfklubb skall vara en attraktiv, naturlig och familjär mötesplats för golfintresserade ungdomar. Värdegrund

Läs mer

Distrikt 2015. DELTAGARE Riktar sig till dig som är mellan 13-21 år och som har ambitionen att ta sig vidare till Skandia Tour Regional och högre.

Distrikt 2015. DELTAGARE Riktar sig till dig som är mellan 13-21 år och som har ambitionen att ta sig vidare till Skandia Tour Regional och högre. Distrikt 2015 SKANDIA TOUR Skandia Tour är ett toursystem där juniorer upp till och med 21 år kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks,

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar u på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt och kulturellt.

Läs mer

Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte. Vallda G&CC 2011-01-23

Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte. Vallda G&CC 2011-01-23 Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte Vallda G&CC 2011-01-23 Agenda 1. Pågående aktiviteter 2. Vallda Golf Junior- och Elitklubb 3. Juniorverksamheten 2011 4. Tävling 5. Vägen mot officiellt hcp 6. Samarbete

Läs mer

FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER?

FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER? Arbetsunderlag för att bearbeta vad SGF ska fortsätta utveckla inom målområdet Spelarutveckling junior, bredd och elit. Bord 1 FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER? Lämna elitsatsningen orörd, fortsätt

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar.

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Grimsås IF Policy Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Fotboll är framför allt glädje, sammanhållning i med och motgång, kamratskap och hänsynstagande till andra. Policy angående

Läs mer

Gröna tråden. Grundtankar och policys för Rockneby IK. Rockneby Idrottsklubb

Gröna tråden. Grundtankar och policys för Rockneby IK. Rockneby Idrottsklubb Gröna tråden Grundtankar och policys för Rockneby IK Rockneby Idrottsklubb SYFTET MED GRÖNA TRÅDEN är att skapa gemensamma värdegrunder och riktlinjer för Rockneby Idrottsklubbs (RIK) verksamhet, främst

Läs mer

Barn- och ungdomsriktlinjer och bestämmelser inom fotbollen på Åland

Barn- och ungdomsriktlinjer och bestämmelser inom fotbollen på Åland Barn- och ungdomsriktlinjer och bestämmelser inom fotbollen på Åland Vem är barn och ungdomsansvarig på förbundet? Catrin Häggblom- ÅFF:s styrelse Hur skall denna policy kommuniceras ut till medlemsföreningar,

Läs mer

IF ÄLGARNA POLICYPROGRAM

IF ÄLGARNA POLICYPROGRAM IF ÄLGARNA POLICYPROGRAM IF Älgarna En fotbollsförening för pojkar, flickor, dam och herrar baserad på ungdomsverksamhet samt senior verksamhet. Föreningen bildades 1919 och sysslar bara med fotboll på

Läs mer

Huvudstadens Golfklubb. HGK Programförklaring 2010-2013 (4 års plan)

Huvudstadens Golfklubb. HGK Programförklaring 2010-2013 (4 års plan) Huvudstadens Golfklubb HGK Programförklaring 2010-2013 (4 års plan) Värderingar Vision Verksamhetsidé Övergripande mål Värdegrund Junior och elitverksamhet Uppdatering 100830 Värderingar Huvudstadens Golfklubb

Läs mer

Välkomna till Valldas juniorträning 2015

Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till ett nytt golfår på Vallda Golf & Country Club och tack för ert engagemang under 2014! Det är fantastiskt roligt att få vara en del av Valldas juniorverksamhet

Läs mer

Verksamhetsplan Juniorer 2014

Verksamhetsplan Juniorer 2014 Verksamhetsplan Juniorer 2014 Syfte Tanken med detta dokument är att uttrycka en långsiktig strategi för Gumbaldes juniorverksamhet, definiera vad som behöver göras samt säkra resurser så möjligheten finns

Läs mer

Målsättning ideologi för HIK Innebandy

Målsättning ideologi för HIK Innebandy ideologi för HIK Innebandy Policy riktlinjer för ledare, spelare, ungdom, junior I detta dokument framgår riktlinjer för våra lag såsom ledare, aktiva och spelare. Det som står skrivet i dokumentet är

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorer och Elit

Verksamhetsplan 2015 Juniorer och Elit Verksamhetsplan 2015 Juniorer och Elit VISION Gräppås GK skall vara en av Göteborgsregionens bästa juniorklubbar MÅLSÄTTNING Gräppås GK skall ha en tydlig idrottsprofil och stödja tävlingsverksamhet på

Läs mer

1$} i laaa 3. Verksamhetsplan juniorer WASA GK 2014

1$} i laaa 3. Verksamhetsplan juniorer WASA GK 2014 1$} i laaa 3 Verksamhetsplan juniorer WASA GK 2014 VERKSAMHETSIDÉ Wasa Golf erbjuder barn och ungdomar unik golfskola: en chans att lära sig golf, ta del av golfens positiva egenskaper inom bl.a. inom

Läs mer

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK VIKSJÖ GK NYHETSBREV NR 1, 2013 JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK Nu finns alla grupper för golfkul, knatte och junior 12-21 år upplagda på på hemsidan. Där kan ni också se tider och dagar för respektive grupp.

Läs mer

Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november

Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november Vad kan du göra för att rekrytera och behålla barn och ungdomar till din klubb? Vilka verktyg har du i dag för att kunna rekrytera och behålla barn och ungdomar

Läs mer

- enligt stadgarna är en sammanslutning av för ridsporten

- enligt stadgarna är en sammanslutning av för ridsporten VÄRDEGRUND Uppsala Ponnyklubbs värdegrund utgår i huvudsak från Svenska Ridsportförbundets värdegrund och idéprogram, vilket vi känner är en stabil grund för föreningen att stå på. Uppsala Ponnyklubb är

Läs mer

Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0

Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0 Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0 BKC har många aktiva spelare i våra träningsgrupper. I år har vi gjort ett stort jobb, lagt ner tid och tanke för att göra säsongen så bra som möjligt. Med vår

Läs mer

BLI EN UTMÄRKT FÖRENING

BLI EN UTMÄRKT FÖRENING BLI EN UTMÄRKT FÖRENING CERTIFIERA FÖRENINGENS BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHET DIN FÖRENING - EN VIKTIG DEL I VÅRT ARBETE Alla föreningar, oavsett om ni sysslar med idrott, kultur eller någonting annat, bedriver

Läs mer

SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2007

SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2007 SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2007 Innehåll Sida Innehållsförteckning 1 2 Förord 3 Presentation av Skandia Junior Golf 4 Gemensamma tävlingsbestämmelser för SGF:s ungdomstävlingar Deltagarålder Anmälan/Registrering

Läs mer

Nyheter 2015. Organisation. Hur vi tränar. Rekrytering. Rekrytering föräldrar/ledare. Kiosklista! Utbildning. Tävlingar. Ekonomi/Övriga frågor

Nyheter 2015. Organisation. Hur vi tränar. Rekrytering. Rekrytering föräldrar/ledare. Kiosklista! Utbildning. Tävlingar. Ekonomi/Övriga frågor Välkom mna till juniorsäson ngen 2015! UNDERRUBRIK Agenda föräldramöte Nyheter 2015 Organisation Hur vi tränar Rekrytering Rekrytering föräldrar/ledare. Kiosklista! Utbildning Tävlingar Ekonomi/Övriga

Läs mer

Kullavik IF Rö d tra d

Kullavik IF Rö d tra d Rö d tra d Syftet med det här dokumentet är att alla som är intresserade av skall kunna läsa och förstå hur föreningen fungerar. Det innehåller grundläggande information som värdegrund, syfte och övergripande

Läs mer

POLICY DOKUMENT KÄVLINGE

POLICY DOKUMENT KÄVLINGE POLICY DOKUMENT KÄVLINGE DOKUMENTETS INNEHÅLL Förhållningssätt och agerande i föreningen gentemot Tobak, Alkohol, Narkotika, Jämställdhet och Sexuella Trakasserier. I huvudsak inriktning barn och ungdomar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2013

VERKSAMHETSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2013 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB VERKSAMHETSPLAN 1(11) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden VERKSAMHETSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2013 Sölvesborgs Golfklubb en totalupplevelse SÖLVESBORGS

Läs mer

Stegen. Träningsgrupper för Åkersberga. GK s ungdomar 2011

Stegen. Träningsgrupper för Åkersberga. GK s ungdomar 2011 Stegen Träningsgrupper för Åkersberga GK s ungdomar 2011 Putter Wedge Hybrid Rescue Spoon Driver Officiellt hcp + 36 Anki, Knatte,Fnatte,, Tjatte Knatteskoj Knatteskoj I den här knattegruppen finns det

Läs mer

Den vita tråden. Utveckla det drogförebyggande arbetet

Den vita tråden. Utveckla det drogförebyggande arbetet Den vita tråden Att Idrotts- och hälsocertifiera Annebergs IF innebär att vi utvecklar sammanhållningen och klubbgemenskapen mellan Annebergs IF olika lag. Certifieringen visar på betydelsen av föräldrastöd

Läs mer

Tävlingsbestämmelser 2013 HCP-KLASSEN

Tävlingsbestämmelser 2013 HCP-KLASSEN Tävlingsbestämmelser 2013 Skandia Tour är ett toursystem där juniorer kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks, Regional och Distrikt.

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 STRATEGISK PLAN 2010-2012...2 Vision...2 Målsättningar...2 Uppföljning utvärdering...2 Verksamhetsplan 2010...3 Barn och Ungdomar...3 Tävling...4 Information och kommunikation...4

Läs mer

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra.

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. Nybörjarkurser "Grönt Kort" 2014! Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. FairWay Golf Ulriksdals golftränare under 2014 är Gustaf Ehrnrooth

Läs mer

Propositioner till IK NocOut.se årsmöte 2014.

Propositioner till IK NocOut.se årsmöte 2014. Propositioner till IK NocOut.se årsmöte 2014. I texten markeras ny text med fet stil och understruket = ny text föreslagen av styrelse, och delvis med inkomna motioner som grund. Kursiverad överstruken

Läs mer

Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015

Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015 Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015 Bryngfjordens GK samarbetar på olika vis med Bryngfjorden Golf AB som äger och förvaltar golfbanan, Bryngfjordens Fastighets AB som förvaltar klubbhuset samt krögaren

Läs mer

Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan

Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan Styrelsen Verksamhetsidén Skånes Brottningsförbunds styrelse och kommittéer vill på alla nivåer bedriva brottningens idé så att den utvecklar människor

Läs mer

policy Riksidrottsförbundets policy ALKOHOL OCH TOBAK INOM IDROTTEN

policy Riksidrottsförbundets policy ALKOHOL OCH TOBAK INOM IDROTTEN policy Riksidrottsförbundets policy ALKOHOL OCH TOBAK INOM IDROTTEN Alkoholpolitiska riktlinjer Vi vill inom idrottsrörelsen bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och

Läs mer

Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten

Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten AIF:s utbildningsplan är framtagen av tränarrådet och godkänd av fotbollssektion samt styrelsen 080302. Axvalls IF målsättning med ungdomsverksamheten

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsidé Vision Bowlingsporten ska vara framgångsrik, kul, socialt engagerande och tillgänglig för alla. Bowling en sport för alla En idrott alla kan

Läs mer

Grönt kort på väg till hcp 36. Teoriutbildning - 2009

Grönt kort på väg till hcp 36. Teoriutbildning - 2009 Grönt kort på väg till hcp 36 Teoriutbildning - 2009 1 2009 Grundläggande golfutbildning Teori Cirka 8-10h Teoretiskt prov Praktik Cirka 8-10h Praktiska prov Åskådarrond Fadderrond 2 Grundläggande golfutbildning

Läs mer

Idéer från Albatrossmötet

Idéer från Albatrossmötet Idéer från Albatrossmötet Idéer netto och efter innehåll Tävling Träning Organisation/Ledare Rekrytering Information/marknadsföring Kostnader/greenfee Övrigt Effekt och tidshorisont Stor effekt och kort

Läs mer

MÅLDOKUMENTET. Ishockeyn Vill. SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen M Å L D O K U M E N T

MÅLDOKUMENTET. Ishockeyn Vill. SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen M Å L D O K U M E N T MÅLDOKUMENTET Ishockeyn Vill SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen INNEHÅLL Sid 3 Sid 4 Presentation Ishockey för barn Ishockey för ungdom Ishockey för juniorer Sid 5 Sid 6 Ishockey

Läs mer

Framtidsgruppen 2014-2020

Framtidsgruppen 2014-2020 Framtidsgruppen 2014-2020 Redovisning av framtidsförslagen samt förslag till verksamhetsplan för Skinnarebo Golf & Country Club 1 Det är medlemmarna som är golfklubben Det absolut viktigaste för Skinnarebo

Läs mer

Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och J16 inom Göteborgs Golfförbund.

Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och J16 inom Göteborgs Golfförbund. Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och inom Göteborgs Golfförbund. 1 TÄVLINGSBESTÄMMELSER LAG Generellt Varje lag består av 8 personer varav 6 stycken spelar varje omgång. Man har rätt att

Läs mer

Fredagspel på Hammarö GK mellan 17.30 och 18.00 Spel 3 juniorer och en scorkortsansvarig. 9 hål.

Fredagspel på Hammarö GK mellan 17.30 och 18.00 Spel 3 juniorer och en scorkortsansvarig. 9 hål. Fredagspel på Hammarö GK mellan 17.30 och 18.00 Spel 3 juniorer och en scorkortsansvarig. 9 hål. Ingen tävling bara kompisspel. Start från respektive tee. Gulsvart/Grönvit/Röd/Blå/Gul/Vit Max 10 slag per

Läs mer

Bokskogens Golfklubb JK 2014

Bokskogens Golfklubb JK 2014 Bokskogens Golfklubb JK 2014 Dagordning Presentation av Juniorkommittén Träning/Grupper 2014 Halmstadläger Dagläger Sommarläger 2014 Tävlingar 2014 - Gore Tex PGA Junior ProAm - Matchligan - Foursomeligan

Läs mer

Simklubben Elfsborgs policy gällande DROGER. samt riktlinjer för att motverka, minska och senarelägga ungdomars alkoholdebut

Simklubben Elfsborgs policy gällande DROGER. samt riktlinjer för att motverka, minska och senarelägga ungdomars alkoholdebut Simklubben Elfsborgs policy gällande DROGER samt riktlinjer för att motverka, minska och senarelägga ungdomars alkoholdebut 1 Denna drogpolicy är ett av flera policydokument för att styra arbetet och verksamheten

Läs mer

Svensk Pingis framtid 2011-2016

Svensk Pingis framtid 2011-2016 Svensk Pingis framtid 2011-2016 1 Vision Svensk Pingis Svensk Pingis ska sträva mot att vara bäst för alla på alla nivåer. Vi ska arbeta för att utveckla alla våra områden och det gör vi genom en stark

Läs mer

Hammarlands IK r.f. Policy

Hammarlands IK r.f. Policy Hammarlands IK r.f. Policy Policyarbetet är en kontinuerlig process som ska resultera i att vi i Hammarlands IK (HIK) ständigt utvecklar och förbättrar vår verksamhet. En god föreningsmiljö ur såväl sociala,

Läs mer

Verksamhetsplan för Kalix Golfklubb år 2015

Verksamhetsplan för Kalix Golfklubb år 2015 Verksamhetsplan för Kalix Golfklubb år 2015 Inledning: Verksamhetsplanen är det dokument som skall visa våra verksamhetsmål samt planerna för hur vi ska nå dessa mål. Syftet med dokumentet är att vara

Läs mer

Bilaga D: Ledarguiden

Bilaga D: Ledarguiden Bilaga D: Ledarguiden Ledarguiden 2014-09-02 2 (7) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Shogun Halmstads värderingar... 4 2.1. I vår förening ska vi lära barn och ungdomar att ta hänsyn till

Läs mer

SHIF/SPK:s Värdegrund

SHIF/SPK:s Värdegrund VÄRDEGRUND 1 SHIF/SPK:s Värdegrund Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommittés (SHIF/SPK) värdegrundsarbete är en del av hela idrottsrörelsens arbete. En värdegrund beskriver

Läs mer

Välkommen till Junior/Elit verksamheten samt Seriespel för åldersklasser inom Borås GK.

Välkommen till Junior/Elit verksamheten samt Seriespel för åldersklasser inom Borås GK. Sidan 1(60) UTGÅVA 1 Välkommen till Junior/Elit verksamheten samt Seriespel för åldersklasser inom Borås GK. Syftet med detta häfte är att främst ge juniorer, anhöriga och ledare information om junior-

Läs mer

Program. Innehållsförteckning. Inledning. 2009-03-24 sid 1(7) Version 0.0. Nyköpings Frisksportklubb Program och Policy för verksamheten.

Program. Innehållsförteckning. Inledning. 2009-03-24 sid 1(7) Version 0.0. Nyköpings Frisksportklubb Program och Policy för verksamheten. 2009-03-24 sid 1(7) Innehållsförteckning Program... 1 Inledning... 1 Frisksportrörelsens idé...2 Klubbens program...2 Rörelse och motion... 2...2...3 Alkohol tobak droger doping... 3...3...3...4 Etik och

Läs mer

Föreningsguiden. Verksamhetsplan. Drog-, mobbnings- och diskrimineringspolicy. Policy för Sociala medier. Riktlinjer ungdomsverksamheten

Föreningsguiden. Verksamhetsplan. Drog-, mobbnings- och diskrimineringspolicy. Policy för Sociala medier. Riktlinjer ungdomsverksamheten Föreningsguiden Verksamhetsplan Drog-, mobbnings- och diskrimineringspolicy Policy för Sociala medier Riktlinjer ungdomsverksamheten 3 Verksamhetsplan - Verksamhetsidé - Kärnvärden - Vision - Målformuleringar

Läs mer

Informa(onsmöte 25 feb

Informa(onsmöte 25 feb Informa(onsmöte 25 feb Vi har behov av alla typer av ledare. Kanske hjälpa (ll vid träningar, vara markörer vid spel eller hålla koll på närvarolistor osv. På informa(onsträffen får ni träffa (digare ledare,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Motala GK klubben för alla golf med gemenskap och glädje Verksamhetsidé: Motala GK erbjuder engagerande verksamhet för golfspel och social samvaro på en anläggning med hög kvalitet.

Läs mer

Jag en individuell idrottare. 3. Träningsgruppen ett team

Jag en individuell idrottare. 3. Träningsgruppen ett team 3. Träningsgruppen ett team I din idrott tävlar ni oftast individuellt men tränar ofta i grupp. I träningsgruppen kan ni stödja och peppa varandra i med och motgång. Att man trivs och har kul i samband

Läs mer

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 VISION Svensk styrkelyft - Idrotten som lyfter Svensk Styrkelyft ska sträva mot att utveckla alla individer på alla nivåer. Vi ska arbeta för att utveckla

Läs mer

SKÄL ATT BLI EN PARTNER TILL OSS

SKÄL ATT BLI EN PARTNER TILL OSS DET FINNS FLER ÄN SKÄL ATT BLI EN PARTNER TILL OSS GLÄDJE DET FINNS FLER ÄN HÄLSA SOCIALT RELATIONER FRIHET TÄVLING UPPMUNTRANDE EVENEMANG HULIGANFRITT NATUR ELIT OLYMPISK MORAL DROGFRITT GENERATIONER

Läs mer

Verksamhetsplan Träningsgrupp P07-2 År 2015

Verksamhetsplan Träningsgrupp P07-2 År 2015 Verksamhetsplan Träningsgrupp P07-2 År 2015 1. Värdegrund Vi är en förening som är öppen för alla Vi står för alla individers lika värde Vi verkar för öppenhet i vår verksamhet Vi verkar både för gemensam

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FALU TENNISKLUBB 2012

VERKSAMHETSPLAN FALU TENNISKLUBB 2012 VERKSAMHETSPLAN FALU TENNISKLUBB 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND.. S. 1 2. VISION.S. 1.1 LÅNGSIKTIGA MÅL. S. 1.2 KORTSIKTIGAMÅL.. S. 1.3 STRATEGIER.. S. 2 2.4 SWOT-ANALYS.. S. 2 2.4.1 STYRKOR (interna)

Läs mer

I FCC får ingen mobbning förekomma. Sann sportsmannaanda skall vara det intryck som förknippas med FCC. Vi hejar på och stöttar vårt eget lag.

I FCC får ingen mobbning förekomma. Sann sportsmannaanda skall vara det intryck som förknippas med FCC. Vi hejar på och stöttar vårt eget lag. Drogpolicy för FC CIMRISHAMN FC Cimrishamn, FCC, bildades 2006 och är en ideell innebandyförening som har som målsättning att vara en förening dit alla skall känna sig välkomna, känna glädje och kamratanda.

Läs mer

Golf i Göteborg. Juniorkalendern. www.ggf.nu

Golf i Göteborg. Juniorkalendern. www.ggf.nu Golf i Göteborg Juniorkalendern 2013 www.ggf.nu Gemenskap Glädje och Uppmuntran! Innehåll Innehåll GGF Tävlingar Lexus Junior Tour 9-10 år...6 Lexus Junior Tour 11-12 år...7 Lexus Junior Tour 13-21 år...8

Läs mer

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan Hur föräldrar stödjer sina barn att bli vinnare i livet genom idrott Idrott kan vara en fantastisk upplevelse mellan barn och ungdomar och deras

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Verksamheten 2012/13 Gästriklands Ishockeyförbund Innehållsförteckning Verksamhetsidé, värdegrund och vision Prioriterade verksamhetsområden med målsättningar och aktiviteter Ekonomisk plan Förslag till

Läs mer

Vi skall naturligtvis också trycka upp något exemplar att sätta upp på vår anslagstavla.

Vi skall naturligtvis också trycka upp något exemplar att sätta upp på vår anslagstavla. Våren är äntligen här! I skrivande stund är det 16 grader varmt ute och värmen är fantastisk. Äntligen får man sätta sig i solen och njuta, åka till golfbanan och spela golf och träffa härliga och trevliga

Läs mer

H 65-Drogpolicy. På ungdomssidan har vi 20 lag i seriespel och handbollskolan. Under hösten har tillkommit knatte handboll.

H 65-Drogpolicy. På ungdomssidan har vi 20 lag i seriespel och handbollskolan. Under hösten har tillkommit knatte handboll. H 65-Drogpolicy. H 65 startade 1965 och bedriver en omfattande verksamhet med ca 500 medlemmar. Säsongen 2008/2009 spelar representationslagen Herr och Dam båda i Div. 1. inte många föreningar i landet

Läs mer

Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång. Vilka är vi?

Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång. Vilka är vi? Vilka är vi? Jag kommer att använda Gotland som exempel ibland Gotland har» 179 startande på DM lång distans (2 %)» 186 på Sverigelistan 16 år och äldre (1 %)» 0,3 % av Gotlänningarna finns på Sverigelistan»

Läs mer