Verksamhet och Målsättningar juniorer Lidingö GK. 1. Mål

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhet och Målsättningar juniorer Lidingö GK. 1. Mål"

Transkript

1 Verksamhet och Målsättningar juniorer Lidingö GK 1. Mål 2. Organisation 3. Indelning träningsgrupper 4. Professionell träning 5. Rekrytera, utveckla och behålla ledare 6. Lidingös lilla gröna 7. Duktiga spelare hjälper till 8. Föräldraengagemang 9. Aktiviteter säsongen Mål Den övergripande målsättningen för juniorsektionen är att bland juniorerna skapa gemenskap som leder till god klubbanda samt stimulerar till träning och tävlande för såväl bredd som elit. Vi vill ge alla juniorer, utifrån individens egna önskemål och behov, möjlighet att utveckla sitt golfspel oavsett nivå. Detta är en långsiktig målsättning som innebär en aktiv juniorsektion som erbjuder en attraktiv och omväxlande träning för såväl bredd som elitjuniorer. På kort sikt är det dock svårt att uppnå detta vi har därför valt att göra en planering tre år framåt. Vi anser att följande mål är realistiska och mätbara. Efter varje säsong utvärderas såväl verksamheten samt målsättningar och vid behov revideras dessa. Kvantitativa mål 2007: 1. Närvaro på "Vår-kickoff", 60 juniorer. 2. Antalet juniorer som deltar i träning ska vara 90 st. 3. Antalet startande juniorer i JOM ska vara 350 st undersäsongen. 4. Antalet juniorer som spelar på Skandia tour ska vara 25 st. 5. Minst tre finalister på Skandia cup. 6. Antalet juniorer med 4,4 eller lägre i hcp ska vara 20 st pojkjuniorer och 3 flickor ska ingå i elitlaget. 8. LGK ska rankas bland de 30 bästa klubbarna på SGF juniorranking. 9. Den genomsnittliga hcp ska vara under 13,5 vid årets slut.

2 Kvantitativa mål 2008: 1. Närvaro på Vår-kickoff, 70 juniorer. 2. Antalet juniorer som deltar i träning ska vara 120 st 3. Antalet startande juniorer i JOM ska vara 400 st under säsongen. 4. Antalet juniorer som spelar på Skandia tour ska vara 30 st 5. Minst tre finalister i Skandia cup. 6. Antalet juniorer med 4,4 eller lägre ska vara 25 st 7. 4 pojkjuniorer och 4 flickjuniorer ska ingå i elitlaget 8. LGK ska rankas bland de 20 bästa klubbarna på SGF juniorranking 9. Den genomsnittliga hcp:en ska vara under 13,0 vi årets slut. Kvantitativa mål 2009: 1. Närvaro på Vår-kickoff, 80 juniorer. 2. Antalet juniorer som deltar i träning ska vara 130 st 3. Antalet startande juniorer i JOM ska vara 450 st under säsongen. 4. Antalet juniorer som spelar på Skandia tour ska vara 35 st 5. Minst tre finalister i Skandia cup. 6. Antalet juniorer med 4,4 eller lägre ska vara 30 st 7. 4 pojkjuniorer och 4 flickjuniorer ska ingå i elitlaget 8. LGK ska rankas bland de 15 bästa klubbarna på SGF juniorranking 9. Den genomsnittliga hcp:en ska vara under 12,5 vi årets slut. Kvalitativa mål: Vi vill bibehålla och förbättra kunskaper om regler, golfvett och etikett. Genom kontinuerlig regelutbildning Vi jobbar för att hitta, utveckla och behålla duktiga juniorledare. Juniorer ska vara goda representanter och ambassadörer för klubben både på och utanför LGK. Detta ska uppnås bl a genom goda etikett och regelkunskaper. Alla juniorer ska känna till Lidingös lilla gröna Vi anser att ovanstående kvalitativa och kvantitativa mål leder till ökad gemenskap samt möjligheten att utveckla och stimulera duktiga förmågor ökar. Vi vill utveckla juniorer både fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt alla utifrån sina egna förutsättningar. Samt verka för att både bredd och elit får möjlighet att utvecklas. Vi tror att en långsiktig juniorsatsning leder till att juniorer utgör stommen i ett framtida elitlag både på herr och damsidan och bidra till att Lidingö GK kan ta klivet upp i högre divisioner i seriespelet samt få framgångar på den individuella sidan. Våra juniorer är de som på sikt ska ta över verksamheten på klubben, sitta i styrelsen, verka som ledare eller sitta i olika kommittéer. Juniorsektionens uppgift är därför att utbilda och fostra alla våra juniorer till duktiga golfspelare (alla efter egen förmåga och ambition) med goda kunskaper om regler, vett och etikett.

3 2. Organisation Juniorsektionen består under säsongen 2006 av följande personer: Lars Waerland, Ordf Roland Paus Olle Friman Erik Runfelt Eva Lindberg Kjell Lundqvist Amelie Moldén Anders Friman Eric Carlberg, tränare Till respektive träningsgrupp ska även 2-3 föräldrar engageras som ledare. 3. Indelning träningsgrupper Juniorverksamheten delas upp utifrån olika utvecklingsnivåer som utgår från spelarens ålder, mognadsnivå, intresse samt spelskicklighet. Vi är lyhörda för tjejers önskemål kring träningsupplägg. Genom en indelning i olika mognadsnivåer ökar våra möjligheter att möta spelaren på den nivå de befinner sig avseende fysisk, psykisk, intellektuell och social mognad. Men även utifrån kamratskap, spelarens utveckling, intresse och ambitionsnivå etc. I varje nivå ges olika förutsättningar och det ställs högre krav ju högre nivå man deltar i. För köande juniorer erbjuds en träningsverksamhet i Framtidsgruppen. Framtidsgruppen vänder sig till juniorer i åldern år och utgör även grunden för nyrekrytering av medlemsjuniorer. Tankar finns även om att erbjuda övriga köande juniorer golfträning. Under säsongen 2007 vilar detta pga resursbrist på tränarsidan. Juniorsektionen har idag ingen möjlighet att erbjuda de barn/knattar som vill prova på golf någon golfträning i organiserad form. Knatteträning kan dock erbjudas i regi av Golfshopen. Under säsongen planeras träning i 11 olika träningsgrupper, se bif dokument Träningsgrupper 2007.xls. Samtliga som deltar i träning betalar ett träningsbidrag på 1500 kr. Att delta i träning är även en förutsättning för att erhålla tävlings- och resebidrag. Deltagarna förväntas ta ett eget ansvar för träning och tävling. I den organiserade träningen får deltagare stöd och utbildning av tränare och ledare. LGK Junior Elit Inriktning I denna nivå har golfen blivit förstavalssport för de idrottsinriktade ungdomarna. Spelarna har en inställning och målsättning att bli mycket duktiga golfspelare, med klar inriktning mot att spela på de etablerade tourerna. Denna nivå älskar att tävla och mäta sin spelskicklighet mot andra kompetenta spelare. I denna grupp hittar vi spelare som har lågt hcp. Här är golf liktydigt med målmedveten satsning mot hcp 4 och lägre. Spelarna får en systematisk och metodisk fostran i sin golfutveckling. Spelarna får en djup insikt om golfspelets olika delar. Spelarna deltar i nationella, distrikt och klubbtävlingar, spelar och tränar alltid från backtee. I denna grupp tränar flickor och pojkar tillsammans året runt.

4 Förutsättningar Medlem i LGK Mycket stark drivkraft att utveckla sitt golfspel Ska delta på SGDF tävlingar samt Skandia tour vilka bestäms och planeras av ledare och tränare Ska delta i KM Rondstatistik ska fyllas i efter samtliga tävlingsronder Spelaren ska representera LGK Ska kunna riktlinjerna i LGK:s lilla gröna Kostnad för träning/ utbildning Träningsavgift kr Detta får man från Lidingö Golfklubb Träning två tim/v med tränare och ledare som instruerar, ger råd och deltar vid de olika aktiviteterna under maj-september. Uppehåll i juli. Individuella lektioner 2 x 45 min, övriga lektioner betalas ur egen ficka men till subventionerad kostnad, priset är då 250 kr för 45 min. Teknikträning under vintersäsong november-april en timme i veckan samt fysträning 1,5 timmar i veckan. Ett rangekort per månad under april-september. Rese- och tävlingsersättning betald vid officiella tävlingar i enlighet med policybeslut av Golfkommittén. Möjlighet att delta på träningsläger till subventionerad avgift. Spelarna får individuella träningskoncept och tävlingsplanering med krav på redovisning som sätts ihop tillsammans med tränare. Tilldelning av Introduktionskort från SGDF enligt ranking på Skandia tour och i mån av utrymme. Detta förväntar vi oss Ett föredömligt uppträdande på och utanför banan, både på Lidingö Golfklubb samt klubbar som gästas. Obligatorisk närvaro på träningar samt andra aktiviteter arrangerade för Elit och OBS Grupp, vid förhinder rapporteras detta till ledare. Delta i de tester som ledare och tränare beslutar om. Närvaro på städdagar samt juniorkickoff. Närvaro vid föreläsningar, seminarier som ordnas av Juniorsektionen. Hjälpa till som ledare i samband med träning och läger för yngre juniorer eller deltagare i Framtidsgruppen. Representera LGK vid Seriespel Ställa upp som caddie vid Seriespel Ha goda kunskaper i golfregler Vara ett föredöme för andra juniorer Spelaren sätter upp tydliga målsättningar genom tränings och tävlingsplanering som inlämnas till tränare/ledare. Organisation Verksamheten leds av ett team bestående av 2 ledare och tränare. Vi strävar efter att ha 8-10 ungdomar i gruppen

5 OBS Grupp 1 Inriktning I denna nivå har golfen blivit en viktig sport för de idrottsinriktade ungdomarna. Spelarna har en inställning och målsättning att bli duktiga golfspelare, med klar inriktning mot att bli bättre golfspelare. Denna nivå är även observationsgrupp för juniorer som på sikt kan ingå i LGK Junior Elit. Denna nivå tycker om att tävla och mäta sin spelskicklighet mot andra kompetenta spelare. I denna grupp hittar vi främst spelare som har singelhcp. Här är golf en av flera idrotter man sysslar med vilket vi ser som positivt. Här finns en målmedveten satsning mot hcp 5 och lägre. Spelarna får en systematisk och metodisk fostran i sin golfutveckling. Spelarna ska få en insikt om golfspelets olika delar. Spelarna deltar i nationella, distrikts samt klubbtävlingar. Spel på banan bör ske från backtee. För de spelare som är intresserade så kan ledare och tränare hjälpa till att ta fram individuella träningskoncept och tävlingsplanering, men utan krav på redovisning. Förutsättningar Medlem i LGK Önskemål om att utveckla sitt golfspel Deltar på tävlingar inom distriktet samt Skandia tour Ska delta i KM Spelaren ska representera LGK Ska kunna riktlinjerna i LGK:s lilla gröna Kostnad för träning/ utbildning Träningsavgift kr Detta får man från Lidingö Golfklubb Träning två tim/v med tränare och ledare som instruerar, ger råd och deltar vid de olika aktiviteterna under maj-september. Uppehåll i juli. Individuella lektioner 2 x 45 min, övriga lektioner betalas ur egen ficka men till subventionerad kostnad, priset är då 250 kr för 45 min. Teknikträning under vintersäsong november-april en timme i veckan samt fysträning 1,5 timmar i veckan. Rese- och tävlingsersättning betald vid officiella tävlingar i enlighet med policybeslut av Golfkommittén. Möjlighet att delta på träningsläger till subventionerad avgift. Frivilligt få hjälp med planering och upplägg av tränings och tävlingsprogram. Detta förväntar vi oss Ett föredömligt uppträdande på och utanför banan, både på Lidingö Golfklubb samt klubbar som gästas. Obligatorisk närvaro på träningar under sommarsäsong, vid förhinder rapporteras detta till ledare. Delta på tester som tränare och ledare beslutar om. Goda kunskaper i golfregler Närvaro vid föreläsningar, seminarier som ordnas av Juniorsektionen. Närvaro på vinterträning inte obligatorisk, så länge goda skäl föreligger. Närvaro på städdagar samt juniorkickoff. Vara ett föredöme för andra juniorer

6 Organisation Verksamheten leds av ett team bestående av 2 ledare och tränare. Vi strävar efter att ha ca 8 ungdomar i gruppen OBS Grupp 2 Inriktning I denna nivå har golfen blivit en viktig sport för de idrottsinriktade ungdomarna. Spelarna har förutsättningar att bli duktiga golfspelare. Denna nivå är även observationsgrupp för juniorer som på sikt kan ingå i LGK Junior Elit. Denna nivå tycker om att tävla och mäta sin spelskicklighet mot andra kompetenta spelare. I denna grupp hittar vi främst yngre spelare som har singelhcp. Här är golf en av flera idrotter man sysslar med vilket vi ser som positivt. Här finns goda förutsättningar till lågt hcp. Spelarna får en systematisk och metodisk fostran i sin golfutveckling. Spelarna ska få en insikt om golfspelets olika delar. Spelarna deltar i distrikts samt klubbtävlingar. För de spelare som är intresserade så kan ledare och tränare hjälpa till att ta fram individuella träningskoncept och tävlingsplanering, men utan krav på redovisning. Förutsättningar Medlem i LGK Goda förutsättningar för att utveckla sitt golfspel Deltar på tävlingar inom distriktet samt Skandia tour Ska delta i KM Juniorer Spelaren ska representera LGK Ska kunna riktlinjerna i LGK:s lilla gröna Kostnad för träning/ utbildning Träningsavgift kr Detta får man från Lidingö Golfklubb Träning två tim/v med tränare och ledare som instruerar, ger råd och deltar vid de olika aktiviteterna under maj-september. Uppehåll i juli. Individuella lektioner 2 x 45 min, övriga lektioner betalas ur egen ficka men till subventionerad kostnad, priset är då 250 kr för 45 min. Teknikträning under vintersäsong november-april en timme i veckan samt fysträning 1,5 timmar i veckan. Rese- och tävlingsersättning betald vid officiella tävlingar i enlighet med policybeslut av Golfkommittén. Möjlighet att delta på kortare träningsläger till subventionerad avgift. Frivilligt få hjälp med planering och upplägg av tränings och tävlingsprogram. Detta förväntar vi oss Ett föredömligt uppträdande på och utanför banan, både på Lidingö Golfklubb samt klubbar som gästas. Obligatorisk närvaro på träningar under sommarsäsong, vid förhinder rapporteras detta till ledare. Delta på tester som tränare och ledare beslutar om. Närvaro vid föreläsningar, seminarier som ordnas av Juniorsektionen. Närvaro på vinterträning inte obligatorisk, så länge goda skäl föreligger. Närvaro på städdagar samt juniorkickoff. Vara ett föredöme för andra juniorer

7 Organisation Verksamheten leds av ett team bestående av 2 ledare och tränare. Vi strävar efter att ha ca 8 ungdomar i gruppen Breddgrupper 1-8 samt Flickor Inriktning Denna nivå vänder sig till de spelare som är nya medlemmar samt de som har hållit på en tid med sin golf men inte har ambitioner att spela tävlingar utanför klubben. De vill spela för skoj skull, uppleva klubbkänsla, trygghet och kamratskap, hit kommer man inte bara för att idrotta utan också för att delta i den sociala samvaron. Killar och tjejer tränar i olika grupper och kan utvecklas på olika sätt efter individens eget behov och önskan. För alla juniorer som visar intresse, engagemang och ambition så finns möjlighet, i mån av plats, att avancera till Junior elit, OBS grupp 1 eller 2. Förutsättningar för att delta Medlem i LGK Ska representera LGK Ska kunna riktlinjerna i LGK:s lilla gröna Kostnad för träning Träningsavgift kr Detta får man från Lidingö Golfklubb Träning en tim/v med tränare och ledare som instruerar, ger råd och deltar vid de olika aktiviteterna under maj-september. Uppehåll i juli. Delta i olika klubbtävlingar Delta på hemmaläger, i mån av plats, i juni mot avgift Delta på fysträning under vintersäsongen nov-mars. Representera LGK i Tjejligan samt Lilla Stockholmsligan Detta förväntar vi oss Ett gott uppförande på och utanför banan, både på LGK samt klubbar man gästar Regelbundet deltagande på träningar Delta i klubbens juniortävlingar Gott kamratskap och sammanhållning Att komma i tid till tränings och tävlingstillfällena Delta på städdagar samt juniorkickoff i möjligaste mån Organisation Varje träningsgrupp leds av två juniorledare Vi strävar efter att ha ca 8 juniorer per grupp Grupperna delas in med tanke på ålder, kön och kompisar Framtidsgruppen Inriktning Denna nivå vänder sig till köande juniorer i åldern år. Syftet med Framtidsgruppen är att erbjuda köande juniorer en rolig, omväxlande och bra utbildning inom golf. Framtidsgruppen utgör även en rekryteringsgrund för ett framtida tidsbegränsad spelrätt. Ett deltagande är dock ingen garanti för medlemskap eller tidsbegränsad spelrätt. Köande juniorer med anhörighetsstatus är garanterade en plats i Framtidsgruppen.

8 Förutsättningar för att delta Köande junior i LGK Ska kunna riktlinjerna i LGK:s lilla gröna Kostnad för träning Träningsavgift kr Detta får man från Lidingö Golfklubb Träning en tim/v med tränare ca 11 gånger totalt under säsongen Delta i Juniorernas Vårpropaganda, Skandia scramble tjejer och killar samt Juniorernas Höstfinal Delta på hemmaläger i juli i mån av plats Fri träning på klubbens övningsområden Spel till reducerad greenfee i juli Detta förväntar vi oss Ett gott uppförande på och utanför banan. Regelbundet deltagande på träningar Gott kamratskap och sammanhållning Att komma i tid till tränings och tävlingstillfällena Organisation Varje träningsgrupp leds av tränare Vi strävar efter att ha ca 8-10 juniorer per grupp Grupperna delas in med tanke på ålder, kön och kompisar 4. Professionell träning Lidingö GK:s tränare ansvarar för, instruktion, träning, vägledning och utbildning av juniorernas tekniska och mentala utveckling inom samtliga nivåer. Målsättningen är att varje deltagare i LGK Junior Elit, samt de som vill i OBS Gruppen, ska få ett personligt träningskoncept som ger spelaren maximala möjligheter att utvecklas inom golfsporten. Tränaren hjälper även till med tävlingsplanering samt att varje spelare inom LGK Junior Elit har tydliga målsättningar vilka ska följas upp och utvärderas under säsongen. Tränaren följer även med spelare som coach på vissa tävlingar. För att stimulera och motivera alla deltagare i träningsverksamheten, erbjuder Lidingö Golfklubb, vid speciella tillfällen, föreläsningar, seminarier och träning utöver golfträning. 5. Rekrytera, utveckla och behålla ledare En förutsättning för att Lidingö GK ska kunna bedriva en bred golfverksamhet för våra juniorer är att det finns tillgång till välutbildade och engagerade ledare. Lidingö GK ansvarar för rekrytering och utbildning av ledare till juniorverksamheten. Ledare rekryteras från följande grupper: äldre juniorer, föräldrar, aktiva, seniorer och ledare från andra idrotter. Utbildning av ledare görs i samarbete med klubbens tränare, SGDF och andra resurspersoner. Utbildningen följer Svenska Golfförbundets utbildning för barn och ungdomsledare. Målsättningen är att varje träningsgrupp ska ha minst två st juniorledare.

9 6. Lidingös lilla gröna Detta är juniorverksamhetens riktlinjer till spelare och ledare. Här hittar man de förväntningar som Lidingö Golfklubb förmedlar till ungdomar och ledare. Genom att lära och leva efter dessa riktlinjer kommer vi och våra ungdomar att vara utmärkta representanter för vår klubb. Riktlinjerna kommer även leda till att alla förhoppningsvis känner sig välkomna och trivs. Att aldrig mobba eller tala illa om andra ungdomar eller vuxna Att vara hjälpsam och god kompis Att aldrig prata negativt om andra banor eller klubbar Att visa förståelse och vara ödmjuk Att aldrig fuska, att alltid uppträda på ett juste och sportsligt sätt Svinga aldrig klubban eller slå golfbollar om någon riskeras att bli träffad. Säkerheten för sig själv samt andra är en förutsättning för att delta i träning och tävling. Att hålla god ordning, lägga tillbaka torv, laga nedslagsmärken, ställa tillbaka hinkar, plocka upp skräp, etc. Passa tider vad gäller anmälan och närvaro på träning samt tävling Spela snabbt på banan Var ett föredöme för Lidingö Golfklubb Ha kul! 7. Duktiga spelare hjälper till Spelare från LGK Junior Elit och OBS Grupp 1, samt andra äldre juniorer i mån av tid och intresse, ska hjälpa till i juniorverksamheten vid 3-4 tillfällen per säsong, tex vid hemmaläger. LGK Junior Elit bör delta vid Junior Order-of-Merit tävlingarna under säsongen i mån av tid och där spela med de yngre spelarna. 8. Kommunikation För att öka intresset och engagemanget hos juniorer samt föräldrar informeras dessa regelbundet per e-post med lägesrapporter innehållande information om tider, tävlingar, möten, föreläsningar, utbildningar etc. Information delges även löpande via klubbens hemsida under Juniorsektionen och Juniornyheter. 9. Aktiviteter säsongen 2007 Januari Slagträning ladan onsdagar Fysträning Torsvik lördagar Februari Slagträning Golfpunkten 3 lördagar Slagträning i ladan onsdagar Fysträning Torsvik lördagar Mars Slagträning Golfpunkten 2 lördagar Slagträning ladan onsdagar

10 Fysträning Torsvik lördagar April Läger Österlen för Junior elit samt OBS-grupp 1 Junior Kickoff Städdag Maj Juni Juli Träning en gång i veckan för samtliga träningsgrupper Spel i Tjejligan och Lilla Stockholmsligan Tävlingar: Juniorernas Vårpropaganda, Junior Order-Of-Merit, Skandia Scramble Tjejer och Killar, Erik Runfelts vpr Träning en gång i veckan för samtliga träningsgrupper (tom midsommar) Hemmaläger för Breddgrupper Klubbmatch mot Stockholms GK Spel i Tjejligan samt Lilla Stockholmsligan Tävlingar: Fahlströms vpr, Junior Order-of-Merit, Klubbkval Skandia cup Tävling: Vikingaskeppet Augusti Träning en gång i veckan för samtliga träningsgrupper (start i mitten av aug) Tävlingar: KM Juniorer, Junior Order-of-Merit, Ungdomspokalen Spel i Tjejligan och Lilla Stockholmsligan September Träning en gång i veckan för samtliga träningsgrupper Tävlingar: KM Puttning, Junior Order-of-Merit, Höstpokalen Klubbmatch Stockholms GK Oktober Tävling: Juniorernas Höstfinal November Slagträning ladan onsdagar Fysträning Torsvik lördagar December Slagträning ladan lördagar Fysträning Torsvik lördagar Juniorsektionen Lidingö Golfklubb

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdoms och juniorverksamhet 1. Vision PITEÅ GOLFKLUBB SKA ERBJUDA DEN BÄSTA BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I KOMMUNEN, ALLA KATEGORIER

Läs mer

Riktlinjer 2015 för spelare som deltar i Junior & Elitsektionens verksamhet. Allmänt. Lidingös lilla gröna. Allmänt uppförande före och under träning

Riktlinjer 2015 för spelare som deltar i Junior & Elitsektionens verksamhet. Allmänt. Lidingös lilla gröna. Allmänt uppförande före och under träning Allmänt Dessa riktlinjer gäller tills vidare och kan efter beslut av Junior- & Elitsektionen (JES) ändras under pågående säsong. Alla spelare som deltar i JES verksamhet omfattas av dessa riktlinjer. Riktlinjerna

Läs mer

Idrottsprogram för Dalsjö GK

Idrottsprogram för Dalsjö GK DALSJÖ GOLFKLUBB Idrottsprogram för Dalsjö GK 2015-2019 Ett handlingsprogram för hela klubben Styrelsen 2015-03-05 Inledning, inriktning, vision, övergripande mål, delmål, långsiktiga mål, aktiviter, utbildning,

Läs mer

BARN, JUNIOR- & ELITVERKSAMHET

BARN, JUNIOR- & ELITVERKSAMHET Version 2.9 Örebro 2014-12-09 BARN, JUNIOR- & ELITVERKSAMHET Detta är ett levande dokument som ska utvärderas och revideras inför varje ny säsong. Innehållet kan kompletteras och ändras av Junior- och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 Led motiv 3G klubben Golf, Glädje och Gemenskap. Detta är ledmotivet i verksamheten för ledare och juniorer. Golfen skall alltid stå i fokus vi skall premiera

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

VIKSJÖ GOLFKLUBB Juniorsektionen

VIKSJÖ GOLFKLUBB Juniorsektionen Verksamhetsplan 2011 Innehåll JUNIORSEKTIONEN 2011... 2 SEKTIONENS ANSVARSOMRÅDE... 2 IDÉN MED VERKSAMHETEN... 2 MÅL 2011... 2 MÅL 2013-2014... 3 UNGDOMSRÅDET... 4 INSTRUKTÖRERNA... 4 SEKTIONENS SAMMANSÄTTNING

Läs mer

Styrdokument Junior- och elitverksamhet. Woodlands Golfklubb

Styrdokument Junior- och elitverksamhet. Woodlands Golfklubb Styrdokument Junior- och elitverksamhet Woodlands Golfklubb Upprättat av Junior- och Elitkommittén Reviderat 2012-03- 07 Godkänt av styrelsen i Woodlands Golfklubb 2012-03- 07 Syfte Syftet med detta dokument

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb

Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb Nulägesanalys Vi i Hammarö GK har två instruktörer som sköter träning och träningsplaneringen har 20 ledare som är med och hjälper till i vår verksamhet

Läs mer

Stegen. Träningsgrupper för Åkersberga. GK s ungdomar 2011

Stegen. Träningsgrupper för Åkersberga. GK s ungdomar 2011 Stegen Träningsgrupper för Åkersberga GK s ungdomar 2011 Putter Wedge Hybrid Rescue Spoon Driver Officiellt hcp + 36 Anki, Knatte,Fnatte,, Tjatte Knatteskoj Knatteskoj I den här knattegruppen finns det

Läs mer

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 (Revideras 2013) INNEHÅLLSFÖRTECKNING GOLF ÄR IDROTT! Inledning... 3 Bakgrund

Läs mer

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 NVGF Juniorprojektet 2013 Sida 1 (8) NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 Allmänt I samband med Norr- och Västerbottens golfförbunds planeringskonferens i Piteå den 21-22 november 2009 tog ordförande

Läs mer

Lundsbrunn Gk s Verksamhetspl an för Juniorer. Plattform och Aktionsplan

Lundsbrunn Gk s Verksamhetspl an för Juniorer. Plattform och Aktionsplan Lundsbrunn Gk s Verksamhetspl an för Juniorer Plattform och Aktionsplan Plattform / Aktionsplan Plattform Vision Mål Strategi Värdegrund Aktionsplan Aktiviteter Organisation Resurser Rekryteringsplan Utvecklingsplan

Läs mer

Juniorkommittén, kontaktuppgifter

Juniorkommittén, kontaktuppgifter Välkommen Vi skall inspirera juniorer att söka sig till tävlingsverksamheten som vänder sig till alla kunskapsnivåer och är en del av gemenskapen. Utöver detta skall det ges möjlighet till utveckling och

Läs mer

Huvudstadens Golfklubb. Programförklaring 2014-2016

Huvudstadens Golfklubb. Programförklaring 2014-2016 Huvudstadens Golfklubb Revidering fastställd på årsmötet 141208 Programförklaring 2014-2016 Värderingar Vision Verksamhetsidé Övergripande mål Värderingar Huvudstadens Golfklubb står för följande fem värderingar

Läs mer

Verksamhetsplan. Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017

Verksamhetsplan. Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017 Verksamhetsplan Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017 Övergripande mål Vi ska ha minst 225 juniormedlemmar varav 25% flickor 2014 208 st varav 14% flickor. (2014 10 31) 50% av juniorerna ska delta

Läs mer

Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n. Verksamhetsbera ttelse 2012. Version 1.0

Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n. Verksamhetsbera ttelse 2012. Version 1.0 Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n Verksamhetsbera ttelse 2012 Version 1.0 Innehåll VERKSAMHET 2012... 4 GOLFKUL... 4 GOLFÄVENTYRET GRÖNA KORTET... 4 UTVECKLING PAR, BIRDIE... 5 UTVECKLING EAGLE,

Läs mer

Välkomna till Valldas juniorträning 2014

Välkomna till Valldas juniorträning 2014 Välkomna till Valldas juniorträning 2014 Då var det dags att starta ett nytt golfår och denna säsongen bygger vi vidare på de senaste två säsongernas uppskattade koncept. Nytt för i år är att PO och Rikard

Läs mer

Verksamhetsplan Juniorer 2014

Verksamhetsplan Juniorer 2014 Verksamhetsplan Juniorer 2014 Syfte Tanken med detta dokument är att uttrycka en långsiktig strategi för Gumbaldes juniorverksamhet, definiera vad som behöver göras samt säkra resurser så möjligheten finns

Läs mer

Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte. Vallda G&CC 2011-01-23

Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte. Vallda G&CC 2011-01-23 Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte Vallda G&CC 2011-01-23 Agenda 1. Pågående aktiviteter 2. Vallda Golf Junior- och Elitklubb 3. Juniorverksamheten 2011 4. Tävling 5. Vägen mot officiellt hcp 6. Samarbete

Läs mer

Agenda Informationsmöte

Agenda Informationsmöte JSM GULD 2014 Agenda Informationsmöte Presentation JEK och tränare 2014 bra och mindre bra Vad händer för nytt 2015? Information om träningen (när, var, hur, vem) Information om träningsavgift Golfskola

Läs mer

Verksamhetsplan. Ungdom och Elit. för. Elit och Ungdomskommittén Hulta GK 2009-01-09

Verksamhetsplan. Ungdom och Elit. för. Elit och Ungdomskommittén Hulta GK 2009-01-09 Verksamhetsplan för Ungdom och Elit Elit och Ungdomskommittén Hulta GK 2009-01-09 Register Ungdom Övergripande målsättning 3 Träning och utbildning 4 Tävling och utbildning 5 Organisation Tränare Ledare

Läs mer

Barsebäck Golf & Country Club

Barsebäck Golf & Country Club Barsebäck Golf & Country Club Policy för verksamheten Antagen av Styrelsen 2013-12-22 Innehåll Inledning...3 Värdegrund...3 Visioner och mål...3 Medlemskap...3 Träning och tävling...4 Riktlinjer för ledare

Läs mer

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK VIKSJÖ GK NYHETSBREV NR 1, 2013 JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK Nu finns alla grupper för golfkul, knatte och junior 12-21 år upplagda på på hemsidan. Där kan ni också se tider och dagar för respektive grupp.

Läs mer

Välkomna till Valldas juniorträning 2015

Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till ett nytt golfår på Vallda Golf & Country Club och tack för ert engagemang under 2014! Det är fantastiskt roligt att få vara en del av Valldas juniorverksamhet

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Djursholms GK

Verksamhetsplan 2015. Djursholms GK Verksamhetsplan 2015 Djursholms GK Juniorverksamheten Vision Det skall vara lätt och roligt att komma till och vistas på klubben, banorna och träningsområden. DGK skall alltid vara ett lockande fritidsalternativ

Läs mer

Juniorverksamheten Öijared GK

Juniorverksamheten Öijared GK Verksamhetsplan 2013 Juniorverksamheten Öijared GK Klubbidé och ledstjärnor Öijared Golfklubb Öijared Golf Klubb är en ideell golfklubb med hög målsättning för såväl bredd- som elitverksamhet med duktiga

Läs mer

Verksamhetsplan Elit- och Juniorkommittén Botkyrka GK 2015. Inledning.

Verksamhetsplan Elit- och Juniorkommittén Botkyrka GK 2015. Inledning. Verksamhetsplan Elit- och Juniorkommittén Botkyrka GK 2015 Inledning. Verksamhetsplanen är skriven för att tydliggöra klubbens juniorverksamhet som tillsammans med elitverksamheten utgör Elit- och Juniorkommitténs

Läs mer

Huvudstadens Golfklubb. HGK Programförklaring 2010-2013 (4 års plan)

Huvudstadens Golfklubb. HGK Programförklaring 2010-2013 (4 års plan) Huvudstadens Golfklubb HGK Programförklaring 2010-2013 (4 års plan) Värderingar Vision Verksamhetsidé Övergripande mål Värdegrund Junior och elitverksamhet Uppdatering 100830 Värderingar Huvudstadens Golfklubb

Läs mer

Kalmar GK, Junior Kick Off 2015

Kalmar GK, Junior Kick Off 2015 Kalmar GK, Junior Kick Off 2015 Alla hälsades välkomna utanför klubbhuset. Pierre delade in samtliga juniorer i respektive träningsgrupp. Jacob och Jacob tog hand om Golfkul Spel och lek Eva och Håkan

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Juniorverksamheten Öijared GK Klubbidé och ledstjärnor Öijared Golfklubb Öijared Golf Klubb är en ideell golfklubb med hög målsättning för såväl bredd- som elitverksamhet med duktiga

Läs mer

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra.

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. Nybörjarkurser "Grönt Kort" 2014! Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. FairWay Golf Ulriksdals golftränare under 2014 är Gustaf Ehrnrooth

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd med tyngdpunkt

Läs mer

Inbjudan till JUNIORTRÄNING

Inbjudan till JUNIORTRÄNING Inbjudan till JUNIORTRÄNING 2015 JUNIORTRÄNING 2015 Nu är det dags att boka upp sig på årets knatte- och juniorträning på Ingarö GK. Säsongen startar den startar den 20 april och avslutas den 27 september.

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 2013 för Idrottskommittén Kristianstads Golfklubb i Åhus

Verksamhetsplan 2011 2013 för Idrottskommittén Kristianstads Golfklubb i Åhus Verksamhetsplan 2011 2013 för Idrottskommittén Kristianstads Golfklubb i Åhus Innehåll 1 Inledning... 1 2 Värdegrund... 1 3 Uppdraget... 2 4 Övergripande mål med verksamheten... 2 5 Organisation... 2 5.1

Läs mer

Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014

Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014 Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014 Vision Brevikens golfklubb skall vara en attraktiv, naturlig och familjär mötesplats för golfintresserade ungdomar. Värdegrund

Läs mer

Idéer från Albatrossmötet

Idéer från Albatrossmötet Idéer från Albatrossmötet Idéer netto och efter innehåll Tävling Träning Organisation/Ledare Rekrytering Information/marknadsföring Kostnader/greenfee Övrigt Effekt och tidshorisont Stor effekt och kort

Läs mer

Målsättning ideologi för HIK Innebandy

Målsättning ideologi för HIK Innebandy ideologi för HIK Innebandy Policy riktlinjer för ledare, spelare, ungdom, junior I detta dokument framgår riktlinjer för våra lag såsom ledare, aktiva och spelare. Det som står skrivet i dokumentet är

Läs mer

Välkommen till Junior/Elit verksamheten samt Seriespel för åldersklasser inom Borås GK.

Välkommen till Junior/Elit verksamheten samt Seriespel för åldersklasser inom Borås GK. Sidan 1(60) UTGÅVA 1 Välkommen till Junior/Elit verksamheten samt Seriespel för åldersklasser inom Borås GK. Syftet med detta häfte är att främst ge juniorer, anhöriga och ledare information om junior-

Läs mer

Grönt kort på väg till hcp 36. Teoriutbildning - 2009

Grönt kort på väg till hcp 36. Teoriutbildning - 2009 Grönt kort på väg till hcp 36 Teoriutbildning - 2009 1 2009 Grundläggande golfutbildning Teori Cirka 8-10h Teoretiskt prov Praktik Cirka 8-10h Praktiska prov Åskådarrond Fadderrond 2 Grundläggande golfutbildning

Läs mer

Verksamhetsplan för Kalix Golfklubb år 2015

Verksamhetsplan för Kalix Golfklubb år 2015 Verksamhetsplan för Kalix Golfklubb år 2015 Inledning: Verksamhetsplanen är det dokument som skall visa våra verksamhetsmål samt planerna för hur vi ska nå dessa mål. Syftet med dokumentet är att vara

Läs mer

Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0

Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0 Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0 BKC har många aktiva spelare i våra träningsgrupper. I år har vi gjort ett stort jobb, lagt ner tid och tanke för att göra säsongen så bra som möjligt. Med vår

Läs mer

Tävlingsbestämmelser 2013 HCP-KLASSEN

Tävlingsbestämmelser 2013 HCP-KLASSEN Tävlingsbestämmelser 2013 Skandia Tour är ett toursystem där juniorer kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks, Regional och Distrikt.

Läs mer

Nyheter 2015. Organisation. Hur vi tränar. Rekrytering. Rekrytering föräldrar/ledare. Kiosklista! Utbildning. Tävlingar. Ekonomi/Övriga frågor

Nyheter 2015. Organisation. Hur vi tränar. Rekrytering. Rekrytering föräldrar/ledare. Kiosklista! Utbildning. Tävlingar. Ekonomi/Övriga frågor Välkom mna till juniorsäson ngen 2015! UNDERRUBRIK Agenda föräldramöte Nyheter 2015 Organisation Hur vi tränar Rekrytering Rekrytering föräldrar/ledare. Kiosklista! Utbildning Tävlingar Ekonomi/Övriga

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorer och Elit

Verksamhetsplan 2015 Juniorer och Elit Verksamhetsplan 2015 Juniorer och Elit VISION Gräppås GK skall vara en av Göteborgsregionens bästa juniorklubbar MÅLSÄTTNING Gräppås GK skall ha en tydlig idrottsprofil och stödja tävlingsverksamhet på

Läs mer

GRÖNT LJUS JUNIORVERKSAMHET SOM GER RESULTAT. Golfdistriktsförbunden. Golfklubb, styrelse, junior- och elitkommitté, ledare och tränare

GRÖNT LJUS JUNIORVERKSAMHET SOM GER RESULTAT. Golfdistriktsförbunden. Golfklubb, styrelse, junior- och elitkommitté, ledare och tränare Golfklubb, styrelse, junior- och elitkommitté, ledare och tränare GRÖNT LJUS juniorverksamhet som ger resultat. JUNIORVERKSAMHET SOM GER RESULTAT Golfdistriktsförbunden 2 svenska golfförbundet Fakta Grönt

Läs mer

Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015

Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015 Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015 Bryngfjordens GK samarbetar på olika vis med Bryngfjorden Golf AB som äger och förvaltar golfbanan, Bryngfjordens Fastighets AB som förvaltar klubbhuset samt krögaren

Läs mer

FALSTERBO GOLFKLUBB. Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 2014-11-29

FALSTERBO GOLFKLUBB. Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 2014-11-29 FALSTERBO GOLFKLUBB Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 2014-11-29 Falsterbo Golfklubb Verksamhetsplan för juniorverksamheten 2015 Innehåll 1. Målsättningar för FGK:s juniorverksamhet 2. Juniorkommitté:

Läs mer

Utvecklingsplan! Av: Fredrik Thorin VT 08 Ämne: Idrottsledarskap

Utvecklingsplan! Av: Fredrik Thorin VT 08 Ämne: Idrottsledarskap Utvecklingsplan! Av: Fredrik Thorin VT 08 Ämne: Idrottsledarskap 1 Innehållsförteckning Rubrik Sida Inledning 2 Fredrik Thorin i nuläget 3 Träningsplanering 4 Kravanalys 4 Målsättning 7 Framtidsplaner

Läs mer

SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2007

SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2007 SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2007 Innehåll Sida Innehållsförteckning 1 2 Förord 3 Presentation av Skandia Junior Golf 4 Gemensamma tävlingsbestämmelser för SGF:s ungdomstävlingar Deltagarålder Anmälan/Registrering

Läs mer

Fredagspel på Hammarö GK mellan 17.30 och 18.00 Spel 3 juniorer och en scorkortsansvarig. 9 hål.

Fredagspel på Hammarö GK mellan 17.30 och 18.00 Spel 3 juniorer och en scorkortsansvarig. 9 hål. Fredagspel på Hammarö GK mellan 17.30 och 18.00 Spel 3 juniorer och en scorkortsansvarig. 9 hål. Ingen tävling bara kompisspel. Start från respektive tee. Gulsvart/Grönvit/Röd/Blå/Gul/Vit Max 10 slag per

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Motala GK klubben för alla golf med gemenskap och glädje Verksamhetsidé: Motala GK erbjuder engagerande verksamhet för golfspel och social samvaro på en anläggning med hög kvalitet.

Läs mer

Distrikt 2015. DELTAGARE Riktar sig till dig som är mellan 13-21 år och som har ambitionen att ta sig vidare till Skandia Tour Regional och högre.

Distrikt 2015. DELTAGARE Riktar sig till dig som är mellan 13-21 år och som har ambitionen att ta sig vidare till Skandia Tour Regional och högre. Distrikt 2015 SKANDIA TOUR Skandia Tour är ett toursystem där juniorer upp till och med 21 år kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks,

Läs mer

Vi skall naturligtvis också trycka upp något exemplar att sätta upp på vår anslagstavla.

Vi skall naturligtvis också trycka upp något exemplar att sätta upp på vår anslagstavla. Våren är äntligen här! I skrivande stund är det 16 grader varmt ute och värmen är fantastisk. Äntligen får man sätta sig i solen och njuta, åka till golfbanan och spela golf och träffa härliga och trevliga

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar människor på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt

Läs mer

Informa(onsmöte 25 feb

Informa(onsmöte 25 feb Informa(onsmöte 25 feb Vi har behov av alla typer av ledare. Kanske hjälpa (ll vid träningar, vara markörer vid spel eller hålla koll på närvarolistor osv. På informa(onsträffen får ni träffa (digare ledare,

Läs mer

FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER?

FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER? Arbetsunderlag för att bearbeta vad SGF ska fortsätta utveckla inom målområdet Spelarutveckling junior, bredd och elit. Bord 1 FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER? Lämna elitsatsningen orörd, fortsätt

Läs mer

Helena Brobeck, ansvarig barn- och ungdomsutbildningar SGF E-mail: helena.brobeck@sgf.golf.se

Helena Brobeck, ansvarig barn- och ungdomsutbildningar SGF E-mail: helena.brobeck@sgf.golf.se SVENSKA GOLFFÖRBUNDET OCH golfens hus v: a 3 h c o 2, 1 g e t Information om S R A D LE G NIN D IL B T U svenska golfförbundet 3 Välkommen till världens roligaste uppdrag! Grattis till möjligheten att

Läs mer

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut..

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Sida 1 av 6 En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Efter att ha öppnat tidigt, samt genomlidigt den kallaste maj månad i mannaminne, fick säsongen äntligen fart i augusti och vi hade

Läs mer

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy Åre SLK Fotboll Klubben för ALLA! Klubbpolicy Fotboll Att spela fotboll innebär att du är med i världens största idrott. Fotboll spelas över hela världen och själva bollen är kanske världens populäraste

Läs mer

AKTIVITETSKALENDER KALIX GOLFKLUBB 2013

AKTIVITETSKALENDER KALIX GOLFKLUBB 2013 JUN JUN JUNI JUNI JUNI 1 Lör Städdag 09:00 13:00 13:15 Hamburgerlunch 2 Sön Städtävling 9 hål för Städdeltagare kl 12:00 HH 3 Mån 4 Tis Tisdagsgolf 08:00 Grönt kort utb 1 5 Ons 6 Tors 7 Fre 8 Lör 9 Sön

Läs mer

Välkommen till Södermanlands Golfförbund.

Välkommen till Södermanlands Golfförbund. UTBILDNINGSPROGRAM 2015 1 Välkommen till Södermanlands Golfförbund. Vi ger service till våra golfklubbar i Södermanland och deras medlemmar. Vår främsta uppgift är att genomföra olika seriespel och utbilda

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar u på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt och kulturellt.

Läs mer

Välkommen som medlem!

Välkommen som medlem! Nyhet säsongen 2015 Fritt spel på Åkersberga Gk! Gäller vid medlemskap i Österåkers Gk. (Gäller ej Sexan, Vardag eller Hagby ) Österåkers Golf En 45-håls golfanläggning med tre banor och stor tillgänglighet.

Läs mer

Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november

Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november Vad kan du göra för att rekrytera och behålla barn och ungdomar till din klubb? Vilka verktyg har du i dag för att kunna rekrytera och behålla barn och ungdomar

Läs mer

TÄBY GOLFCENTER GRÖNTKORT

TÄBY GOLFCENTER GRÖNTKORT TÄBY GOLFCENTER GRÖNTKORT Välkommen till Gröntkort på Täby Golfcenter (TGC) och Jarlabanke Gk Vår gröntkort utbildning kan ske både privat eller i grupp. Den vanligaste formen är att gå i grupp, och där

Läs mer

Verksamhetsmål och riktlinjer

Verksamhetsmål och riktlinjer Verksamhetsmål och riktlinjer Introduktion Detta dokument beskriver Trollhättans IF Friidrott målsättning och värderingar. Det ger anvisningar och riktlinjer hur förening skall agera. Dessutom pekar det

Läs mer

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK VIKSJÖ GK NR 5, 2011 JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK Vi är bäst! 2009 fick Lisa Westman SGF:s utmärkelse som "Årets ledare", sedan fick klubben utmärkelsen Guldcertifikatet och nu har Ungdomsrådet tillsammans

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2013

VERKSAMHETSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2013 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB VERKSAMHETSPLAN 1(11) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden VERKSAMHETSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2013 Sölvesborgs Golfklubb en totalupplevelse SÖLVESBORGS

Läs mer

Styrelsen för Arlandastad GK avlämnar härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2011.

Styrelsen för Arlandastad GK avlämnar härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2011. Årsredovisning för, 816000-5701, Arlandastad Golfklubb 2011. Styrelsen för Arlandastad GK avlämnar härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2011. Redovisningen innehåller förutom resultat-, balansräkning

Läs mer

Verksamhetsplan. Växjö Golfklubb

Verksamhetsplan. Växjö Golfklubb Verksamhetsplan Växjö Golfklubb 2014 1 Det viktigaste för Växjö Golfklubb är dess medlemmar. Medlemmarnas förväntningar, beteende och agerande på och utanför golfklubben styr och påverkar golfklubbens

Läs mer

Framtidsgruppen 2014-2020

Framtidsgruppen 2014-2020 Framtidsgruppen 2014-2020 Redovisning av framtidsförslagen samt förslag till verksamhetsplan för Skinnarebo Golf & Country Club 1 Det är medlemmarna som är golfklubben Det absolut viktigaste för Skinnarebo

Läs mer

Läger runt Midsommar

Läger runt Midsommar NYHETSBREV NR 1, JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK Årets juniorverksamhet Vi jobbar som alltid med våra värdeord: GLÄDJE, GEMENSKAP & UPPMUNTRAN som ger TRYGGHET. Antal juniorer i träning: 232 st. I årets verksamhet

Läs mer

Jag en individuell idrottare. 3. Träningsgruppen ett team

Jag en individuell idrottare. 3. Träningsgruppen ett team 3. Träningsgruppen ett team I din idrott tävlar ni oftast individuellt men tränar ofta i grupp. I träningsgruppen kan ni stödja och peppa varandra i med och motgång. Att man trivs och har kul i samband

Läs mer

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider.

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Nyhetsbrev #6 2014 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Att vår bana är uppskattad märks klart från

Läs mer

1$} i laaa 3. Verksamhetsplan juniorer WASA GK 2014

1$} i laaa 3. Verksamhetsplan juniorer WASA GK 2014 1$} i laaa 3 Verksamhetsplan juniorer WASA GK 2014 VERKSAMHETSIDÉ Wasa Golf erbjuder barn och ungdomar unik golfskola: en chans att lära sig golf, ta del av golfens positiva egenskaper inom bl.a. inom

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32. Huvudstadens Golfklubb. Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32. Huvudstadens Golfklubb. Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32 Huvudstadens Golfklubb Verksamhetsplan 2014 131209 Sida 2 av 32 Huvudstadens Golfklubb övergripande verksamhetsplan 2014 Denna inledande del är en sammanfattning av övriga verksamhetsplaner.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Sidan 1 av 11 Verksamhetsplan för 2015 I styrelsen hittar ni: Siw Ölmheden, Ordförande Stefan Arnesson, Vice ordförande Anders Jarl, Sekreterare Joacim Björklund, ledamot Jens Bohm,

Läs mer

HALLANDS GOLFFÖRBUND. Manual 2014. Regler för tävlingar och information till ledare och föräldrar

HALLANDS GOLFFÖRBUND. Manual 2014. Regler för tävlingar och information till ledare och föräldrar HALLANDS GOLFFÖRBUND Manual 2014 Regler för tävlingar och information till ledare och föräldrar HGDF s ELIT- och JUNIORORDFÖRANDE 2014 Linda Nevrén mobil 070-580 54 20 e-post linda@haverdalsgk.com IDROTTSKONSULENT

Läs mer

IFK Lidingö Orientering Ungdomsverksamhet 2010

IFK Lidingö Orientering Ungdomsverksamhet 2010 IFK Lidingö Orientering Ungdomsverksamhet 2010 Fem nyckelord som ska vara beskrivande för vår verksamhet Glädje Kamratskap Struktur/ Kontinuitet Utmaning/ Äventyr Lärande/ Utveckling Så här är vi organiserade

Läs mer

Efter första bollträffen är du såld på golfen

Efter första bollträffen är du såld på golfen Efter första bollträffen är du såld på golfen Den dag du står på övningsbanan och träffar bollen helt rent, ser den lyfta mot skyn i en hög båge det är då du förstår. Förstår tjusningen med golfen. Förstår

Läs mer

Hills Golf & Sports Club Säsong 2015. Golfkurser för dig som är senior. Kursupplägg

Hills Golf & Sports Club Säsong 2015. Golfkurser för dig som är senior. Kursupplägg Hills Golf & Sports Club Säsong 2015 Golfkurser för dig som är senior Hills kan under säsong 2015 erbjuda ett brett urval av kurser, både för dig som är sugen på att förbättra svingen, eller kanske lära

Läs mer

TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR OCH UTBILDAR INOM GRÖNT KORT

TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR OCH UTBILDAR INOM GRÖNT KORT TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR OCH UTBILDAR INOM GRÖNT KORT Du kan vara klubbchef, ordförande, tränare, utbildare i golfvett, fadder, SISU-konsulent - Hur får vi nya spelare att trivas i golfen? - Hur får vi

Läs mer

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK VIKSJÖ GK NR 3, 2010 JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK Glädje, Gemenskap & uppmuntran Totalt fick vi in närmare 300 anmälningar och av dessa har vi nu 265 juniorer i träningsgrupper. För att kunna genomföra detta

Läs mer

Svenska Golfförbundet

Svenska Golfförbundet Allmänt Jämtland-Härjedalens Golfdistriktsförbunds huvuduppgift är att verka på de anslutna klubbarnas uppdrag och, i enlighet med RF:s och SGF:s stadgar såsom SGF:s regionala organ, ha ett samlat ansvar

Läs mer

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 VISION Svensk styrkelyft - Idrotten som lyfter Svensk Styrkelyft ska sträva mot att utveckla alla individer på alla nivåer. Vi ska arbeta för att utveckla

Läs mer

Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan

Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan Styrelsen Verksamhetsidén Skånes Brottningsförbunds styrelse och kommittéer vill på alla nivåer bedriva brottningens idé så att den utvecklar människor

Läs mer

Golf i Göteborg. Juniorkalendern. www.ggf.nu

Golf i Göteborg. Juniorkalendern. www.ggf.nu Golf i Göteborg Juniorkalendern 2013 www.ggf.nu Gemenskap Glädje och Uppmuntran! Innehåll Innehåll GGF Tävlingar Lexus Junior Tour 9-10 år...6 Lexus Junior Tour 11-12 år...7 Lexus Junior Tour 13-21 år...8

Läs mer

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Positivt höstmöte Det var positiva tongångar på klubbens höstmöte som ägde rum i kafeterian på Skärgårdsgymnasiet i Åkersberga torsdagen den 27 november. Klubbens medlemmar

Läs mer

VERKSAMHETSSEMINARIER

VERKSAMHETSSEMINARIER INBJUDAN Rekonrgda må orter! VERKSAMHETSSEMINARIER 2015 Fokus på verksamhetsutveckling MISSA INTE:»SPANARNA«OM TRENDER OCH AKTUELLA ÄMNEN Hej! VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSSEMINARIERNA 2015! VERKSAMHETSSEMINARIERNA

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN SÄSONGEN 2011-12.

VERKSAMHETSPLAN SÄSONGEN 2011-12. 2011-06-07 VERKSAMHETSPLAN SÄSONGEN 2011-12. UPPTAKT, KICK-OFF. AGA bjuder in alla lag/ledare/medlemmar till ett upptaktsmöte den 25 augusti kl 18 00. Vi ska tillsammans forma AGA BTK för säsongen 2011-12

Läs mer

LFK skall som Svensk fäktning i övrigt präglas av värderingarna nytänkande, hederlighet, gemenskap, glädje och tradition.

LFK skall som Svensk fäktning i övrigt präglas av värderingarna nytänkande, hederlighet, gemenskap, glädje och tradition. Vision Linköpings fäktklubb (LFK) ska främja intresset för fäktidrotten och kunna ta emot alla som önskar att träna och tävla inom alla discipliner inom fäktningen. LFK skall verka för att vara den främsta

Läs mer

Professional Golfers Association of Sweden

Professional Golfers Association of Sweden Professional Golfers Association of Sweden Vilka kompetenser ser ni att Er/era Professionals kan utveckla för att möta era behov? Marknadsföring, projektledning, ekonomi Ligga steget före med nya idéer,

Läs mer

Norrköpings Golfklubb

Norrköpings Golfklubb Norrköpings Golfklubb Verksamhetsidé Värdegrund Vision mm.. GGG - Golf, Glädje & Gemenskap Ett dokument som klargör NGK:s inriktning och spelregler. Reviderad hösten 2012, 2013 & 2014 Norrköpings Golfklubb

Läs mer

Tränings- och tävlingspolicy 2013/2014 tumgrepp universalgrepp rakt diagonalt Drop, stop, lyft och clear poängräkningen singel och dubbel

Tränings- och tävlingspolicy 2013/2014 tumgrepp universalgrepp rakt diagonalt Drop, stop, lyft och clear poängräkningen singel och dubbel Tränings- och tävlingspolicy 2013/2014 Träningar: Jag uppträder alltid sportsligt och kamratligt såväl på badmintonbanan som utanför. - Inga fula ord varken på eller bredvid banan. - Inte sparka/kasta

Läs mer

Att utveckla samarbetet inom klubben

Att utveckla samarbetet inom klubben Bättre golf för alla (Lördagens e.m pass) Hur har Bättre golf för alla påverkat din klubb hittills? Idrottsprogram på klubben Integrationsprojekt Fler träningsgrupper Samarbete med skolan Utökat utbyte

Läs mer

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar.

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Grimsås IF Policy Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Fotboll är framför allt glädje, sammanhållning i med och motgång, kamratskap och hänsynstagande till andra. Policy angående

Läs mer