Verksamhet och Målsättningar juniorer Lidingö GK. 1. Mål

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhet och Målsättningar juniorer Lidingö GK. 1. Mål"

Transkript

1 Verksamhet och Målsättningar juniorer Lidingö GK 1. Mål 2. Organisation 3. Indelning träningsgrupper 4. Professionell träning 5. Rekrytera, utveckla och behålla ledare 6. Lidingös lilla gröna 7. Duktiga spelare hjälper till 8. Föräldraengagemang 9. Aktiviteter säsongen Mål Den övergripande målsättningen för juniorsektionen är att bland juniorerna skapa gemenskap som leder till god klubbanda samt stimulerar till träning och tävlande för såväl bredd som elit. Vi vill ge alla juniorer, utifrån individens egna önskemål och behov, möjlighet att utveckla sitt golfspel oavsett nivå. Detta är en långsiktig målsättning som innebär en aktiv juniorsektion som erbjuder en attraktiv och omväxlande träning för såväl bredd som elitjuniorer. På kort sikt är det dock svårt att uppnå detta vi har därför valt att göra en planering tre år framåt. Vi anser att följande mål är realistiska och mätbara. Efter varje säsong utvärderas såväl verksamheten samt målsättningar och vid behov revideras dessa. Kvantitativa mål 2007: 1. Närvaro på "Vår-kickoff", 60 juniorer. 2. Antalet juniorer som deltar i träning ska vara 90 st. 3. Antalet startande juniorer i JOM ska vara 350 st undersäsongen. 4. Antalet juniorer som spelar på Skandia tour ska vara 25 st. 5. Minst tre finalister på Skandia cup. 6. Antalet juniorer med 4,4 eller lägre i hcp ska vara 20 st pojkjuniorer och 3 flickor ska ingå i elitlaget. 8. LGK ska rankas bland de 30 bästa klubbarna på SGF juniorranking. 9. Den genomsnittliga hcp ska vara under 13,5 vid årets slut.

2 Kvantitativa mål 2008: 1. Närvaro på Vår-kickoff, 70 juniorer. 2. Antalet juniorer som deltar i träning ska vara 120 st 3. Antalet startande juniorer i JOM ska vara 400 st under säsongen. 4. Antalet juniorer som spelar på Skandia tour ska vara 30 st 5. Minst tre finalister i Skandia cup. 6. Antalet juniorer med 4,4 eller lägre ska vara 25 st 7. 4 pojkjuniorer och 4 flickjuniorer ska ingå i elitlaget 8. LGK ska rankas bland de 20 bästa klubbarna på SGF juniorranking 9. Den genomsnittliga hcp:en ska vara under 13,0 vi årets slut. Kvantitativa mål 2009: 1. Närvaro på Vår-kickoff, 80 juniorer. 2. Antalet juniorer som deltar i träning ska vara 130 st 3. Antalet startande juniorer i JOM ska vara 450 st under säsongen. 4. Antalet juniorer som spelar på Skandia tour ska vara 35 st 5. Minst tre finalister i Skandia cup. 6. Antalet juniorer med 4,4 eller lägre ska vara 30 st 7. 4 pojkjuniorer och 4 flickjuniorer ska ingå i elitlaget 8. LGK ska rankas bland de 15 bästa klubbarna på SGF juniorranking 9. Den genomsnittliga hcp:en ska vara under 12,5 vi årets slut. Kvalitativa mål: Vi vill bibehålla och förbättra kunskaper om regler, golfvett och etikett. Genom kontinuerlig regelutbildning Vi jobbar för att hitta, utveckla och behålla duktiga juniorledare. Juniorer ska vara goda representanter och ambassadörer för klubben både på och utanför LGK. Detta ska uppnås bl a genom goda etikett och regelkunskaper. Alla juniorer ska känna till Lidingös lilla gröna Vi anser att ovanstående kvalitativa och kvantitativa mål leder till ökad gemenskap samt möjligheten att utveckla och stimulera duktiga förmågor ökar. Vi vill utveckla juniorer både fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt alla utifrån sina egna förutsättningar. Samt verka för att både bredd och elit får möjlighet att utvecklas. Vi tror att en långsiktig juniorsatsning leder till att juniorer utgör stommen i ett framtida elitlag både på herr och damsidan och bidra till att Lidingö GK kan ta klivet upp i högre divisioner i seriespelet samt få framgångar på den individuella sidan. Våra juniorer är de som på sikt ska ta över verksamheten på klubben, sitta i styrelsen, verka som ledare eller sitta i olika kommittéer. Juniorsektionens uppgift är därför att utbilda och fostra alla våra juniorer till duktiga golfspelare (alla efter egen förmåga och ambition) med goda kunskaper om regler, vett och etikett.

3 2. Organisation Juniorsektionen består under säsongen 2006 av följande personer: Lars Waerland, Ordf Roland Paus Olle Friman Erik Runfelt Eva Lindberg Kjell Lundqvist Amelie Moldén Anders Friman Eric Carlberg, tränare Till respektive träningsgrupp ska även 2-3 föräldrar engageras som ledare. 3. Indelning träningsgrupper Juniorverksamheten delas upp utifrån olika utvecklingsnivåer som utgår från spelarens ålder, mognadsnivå, intresse samt spelskicklighet. Vi är lyhörda för tjejers önskemål kring träningsupplägg. Genom en indelning i olika mognadsnivåer ökar våra möjligheter att möta spelaren på den nivå de befinner sig avseende fysisk, psykisk, intellektuell och social mognad. Men även utifrån kamratskap, spelarens utveckling, intresse och ambitionsnivå etc. I varje nivå ges olika förutsättningar och det ställs högre krav ju högre nivå man deltar i. För köande juniorer erbjuds en träningsverksamhet i Framtidsgruppen. Framtidsgruppen vänder sig till juniorer i åldern år och utgör även grunden för nyrekrytering av medlemsjuniorer. Tankar finns även om att erbjuda övriga köande juniorer golfträning. Under säsongen 2007 vilar detta pga resursbrist på tränarsidan. Juniorsektionen har idag ingen möjlighet att erbjuda de barn/knattar som vill prova på golf någon golfträning i organiserad form. Knatteträning kan dock erbjudas i regi av Golfshopen. Under säsongen planeras träning i 11 olika träningsgrupper, se bif dokument Träningsgrupper 2007.xls. Samtliga som deltar i träning betalar ett träningsbidrag på 1500 kr. Att delta i träning är även en förutsättning för att erhålla tävlings- och resebidrag. Deltagarna förväntas ta ett eget ansvar för träning och tävling. I den organiserade träningen får deltagare stöd och utbildning av tränare och ledare. LGK Junior Elit Inriktning I denna nivå har golfen blivit förstavalssport för de idrottsinriktade ungdomarna. Spelarna har en inställning och målsättning att bli mycket duktiga golfspelare, med klar inriktning mot att spela på de etablerade tourerna. Denna nivå älskar att tävla och mäta sin spelskicklighet mot andra kompetenta spelare. I denna grupp hittar vi spelare som har lågt hcp. Här är golf liktydigt med målmedveten satsning mot hcp 4 och lägre. Spelarna får en systematisk och metodisk fostran i sin golfutveckling. Spelarna får en djup insikt om golfspelets olika delar. Spelarna deltar i nationella, distrikt och klubbtävlingar, spelar och tränar alltid från backtee. I denna grupp tränar flickor och pojkar tillsammans året runt.

4 Förutsättningar Medlem i LGK Mycket stark drivkraft att utveckla sitt golfspel Ska delta på SGDF tävlingar samt Skandia tour vilka bestäms och planeras av ledare och tränare Ska delta i KM Rondstatistik ska fyllas i efter samtliga tävlingsronder Spelaren ska representera LGK Ska kunna riktlinjerna i LGK:s lilla gröna Kostnad för träning/ utbildning Träningsavgift kr Detta får man från Lidingö Golfklubb Träning två tim/v med tränare och ledare som instruerar, ger råd och deltar vid de olika aktiviteterna under maj-september. Uppehåll i juli. Individuella lektioner 2 x 45 min, övriga lektioner betalas ur egen ficka men till subventionerad kostnad, priset är då 250 kr för 45 min. Teknikträning under vintersäsong november-april en timme i veckan samt fysträning 1,5 timmar i veckan. Ett rangekort per månad under april-september. Rese- och tävlingsersättning betald vid officiella tävlingar i enlighet med policybeslut av Golfkommittén. Möjlighet att delta på träningsläger till subventionerad avgift. Spelarna får individuella träningskoncept och tävlingsplanering med krav på redovisning som sätts ihop tillsammans med tränare. Tilldelning av Introduktionskort från SGDF enligt ranking på Skandia tour och i mån av utrymme. Detta förväntar vi oss Ett föredömligt uppträdande på och utanför banan, både på Lidingö Golfklubb samt klubbar som gästas. Obligatorisk närvaro på träningar samt andra aktiviteter arrangerade för Elit och OBS Grupp, vid förhinder rapporteras detta till ledare. Delta i de tester som ledare och tränare beslutar om. Närvaro på städdagar samt juniorkickoff. Närvaro vid föreläsningar, seminarier som ordnas av Juniorsektionen. Hjälpa till som ledare i samband med träning och läger för yngre juniorer eller deltagare i Framtidsgruppen. Representera LGK vid Seriespel Ställa upp som caddie vid Seriespel Ha goda kunskaper i golfregler Vara ett föredöme för andra juniorer Spelaren sätter upp tydliga målsättningar genom tränings och tävlingsplanering som inlämnas till tränare/ledare. Organisation Verksamheten leds av ett team bestående av 2 ledare och tränare. Vi strävar efter att ha 8-10 ungdomar i gruppen

5 OBS Grupp 1 Inriktning I denna nivå har golfen blivit en viktig sport för de idrottsinriktade ungdomarna. Spelarna har en inställning och målsättning att bli duktiga golfspelare, med klar inriktning mot att bli bättre golfspelare. Denna nivå är även observationsgrupp för juniorer som på sikt kan ingå i LGK Junior Elit. Denna nivå tycker om att tävla och mäta sin spelskicklighet mot andra kompetenta spelare. I denna grupp hittar vi främst spelare som har singelhcp. Här är golf en av flera idrotter man sysslar med vilket vi ser som positivt. Här finns en målmedveten satsning mot hcp 5 och lägre. Spelarna får en systematisk och metodisk fostran i sin golfutveckling. Spelarna ska få en insikt om golfspelets olika delar. Spelarna deltar i nationella, distrikts samt klubbtävlingar. Spel på banan bör ske från backtee. För de spelare som är intresserade så kan ledare och tränare hjälpa till att ta fram individuella träningskoncept och tävlingsplanering, men utan krav på redovisning. Förutsättningar Medlem i LGK Önskemål om att utveckla sitt golfspel Deltar på tävlingar inom distriktet samt Skandia tour Ska delta i KM Spelaren ska representera LGK Ska kunna riktlinjerna i LGK:s lilla gröna Kostnad för träning/ utbildning Träningsavgift kr Detta får man från Lidingö Golfklubb Träning två tim/v med tränare och ledare som instruerar, ger råd och deltar vid de olika aktiviteterna under maj-september. Uppehåll i juli. Individuella lektioner 2 x 45 min, övriga lektioner betalas ur egen ficka men till subventionerad kostnad, priset är då 250 kr för 45 min. Teknikträning under vintersäsong november-april en timme i veckan samt fysträning 1,5 timmar i veckan. Rese- och tävlingsersättning betald vid officiella tävlingar i enlighet med policybeslut av Golfkommittén. Möjlighet att delta på träningsläger till subventionerad avgift. Frivilligt få hjälp med planering och upplägg av tränings och tävlingsprogram. Detta förväntar vi oss Ett föredömligt uppträdande på och utanför banan, både på Lidingö Golfklubb samt klubbar som gästas. Obligatorisk närvaro på träningar under sommarsäsong, vid förhinder rapporteras detta till ledare. Delta på tester som tränare och ledare beslutar om. Goda kunskaper i golfregler Närvaro vid föreläsningar, seminarier som ordnas av Juniorsektionen. Närvaro på vinterträning inte obligatorisk, så länge goda skäl föreligger. Närvaro på städdagar samt juniorkickoff. Vara ett föredöme för andra juniorer

6 Organisation Verksamheten leds av ett team bestående av 2 ledare och tränare. Vi strävar efter att ha ca 8 ungdomar i gruppen OBS Grupp 2 Inriktning I denna nivå har golfen blivit en viktig sport för de idrottsinriktade ungdomarna. Spelarna har förutsättningar att bli duktiga golfspelare. Denna nivå är även observationsgrupp för juniorer som på sikt kan ingå i LGK Junior Elit. Denna nivå tycker om att tävla och mäta sin spelskicklighet mot andra kompetenta spelare. I denna grupp hittar vi främst yngre spelare som har singelhcp. Här är golf en av flera idrotter man sysslar med vilket vi ser som positivt. Här finns goda förutsättningar till lågt hcp. Spelarna får en systematisk och metodisk fostran i sin golfutveckling. Spelarna ska få en insikt om golfspelets olika delar. Spelarna deltar i distrikts samt klubbtävlingar. För de spelare som är intresserade så kan ledare och tränare hjälpa till att ta fram individuella träningskoncept och tävlingsplanering, men utan krav på redovisning. Förutsättningar Medlem i LGK Goda förutsättningar för att utveckla sitt golfspel Deltar på tävlingar inom distriktet samt Skandia tour Ska delta i KM Juniorer Spelaren ska representera LGK Ska kunna riktlinjerna i LGK:s lilla gröna Kostnad för träning/ utbildning Träningsavgift kr Detta får man från Lidingö Golfklubb Träning två tim/v med tränare och ledare som instruerar, ger råd och deltar vid de olika aktiviteterna under maj-september. Uppehåll i juli. Individuella lektioner 2 x 45 min, övriga lektioner betalas ur egen ficka men till subventionerad kostnad, priset är då 250 kr för 45 min. Teknikträning under vintersäsong november-april en timme i veckan samt fysträning 1,5 timmar i veckan. Rese- och tävlingsersättning betald vid officiella tävlingar i enlighet med policybeslut av Golfkommittén. Möjlighet att delta på kortare träningsläger till subventionerad avgift. Frivilligt få hjälp med planering och upplägg av tränings och tävlingsprogram. Detta förväntar vi oss Ett föredömligt uppträdande på och utanför banan, både på Lidingö Golfklubb samt klubbar som gästas. Obligatorisk närvaro på träningar under sommarsäsong, vid förhinder rapporteras detta till ledare. Delta på tester som tränare och ledare beslutar om. Närvaro vid föreläsningar, seminarier som ordnas av Juniorsektionen. Närvaro på vinterträning inte obligatorisk, så länge goda skäl föreligger. Närvaro på städdagar samt juniorkickoff. Vara ett föredöme för andra juniorer

7 Organisation Verksamheten leds av ett team bestående av 2 ledare och tränare. Vi strävar efter att ha ca 8 ungdomar i gruppen Breddgrupper 1-8 samt Flickor Inriktning Denna nivå vänder sig till de spelare som är nya medlemmar samt de som har hållit på en tid med sin golf men inte har ambitioner att spela tävlingar utanför klubben. De vill spela för skoj skull, uppleva klubbkänsla, trygghet och kamratskap, hit kommer man inte bara för att idrotta utan också för att delta i den sociala samvaron. Killar och tjejer tränar i olika grupper och kan utvecklas på olika sätt efter individens eget behov och önskan. För alla juniorer som visar intresse, engagemang och ambition så finns möjlighet, i mån av plats, att avancera till Junior elit, OBS grupp 1 eller 2. Förutsättningar för att delta Medlem i LGK Ska representera LGK Ska kunna riktlinjerna i LGK:s lilla gröna Kostnad för träning Träningsavgift kr Detta får man från Lidingö Golfklubb Träning en tim/v med tränare och ledare som instruerar, ger råd och deltar vid de olika aktiviteterna under maj-september. Uppehåll i juli. Delta i olika klubbtävlingar Delta på hemmaläger, i mån av plats, i juni mot avgift Delta på fysträning under vintersäsongen nov-mars. Representera LGK i Tjejligan samt Lilla Stockholmsligan Detta förväntar vi oss Ett gott uppförande på och utanför banan, både på LGK samt klubbar man gästar Regelbundet deltagande på träningar Delta i klubbens juniortävlingar Gott kamratskap och sammanhållning Att komma i tid till tränings och tävlingstillfällena Delta på städdagar samt juniorkickoff i möjligaste mån Organisation Varje träningsgrupp leds av två juniorledare Vi strävar efter att ha ca 8 juniorer per grupp Grupperna delas in med tanke på ålder, kön och kompisar Framtidsgruppen Inriktning Denna nivå vänder sig till köande juniorer i åldern år. Syftet med Framtidsgruppen är att erbjuda köande juniorer en rolig, omväxlande och bra utbildning inom golf. Framtidsgruppen utgör även en rekryteringsgrund för ett framtida tidsbegränsad spelrätt. Ett deltagande är dock ingen garanti för medlemskap eller tidsbegränsad spelrätt. Köande juniorer med anhörighetsstatus är garanterade en plats i Framtidsgruppen.

8 Förutsättningar för att delta Köande junior i LGK Ska kunna riktlinjerna i LGK:s lilla gröna Kostnad för träning Träningsavgift kr Detta får man från Lidingö Golfklubb Träning en tim/v med tränare ca 11 gånger totalt under säsongen Delta i Juniorernas Vårpropaganda, Skandia scramble tjejer och killar samt Juniorernas Höstfinal Delta på hemmaläger i juli i mån av plats Fri träning på klubbens övningsområden Spel till reducerad greenfee i juli Detta förväntar vi oss Ett gott uppförande på och utanför banan. Regelbundet deltagande på träningar Gott kamratskap och sammanhållning Att komma i tid till tränings och tävlingstillfällena Organisation Varje träningsgrupp leds av tränare Vi strävar efter att ha ca 8-10 juniorer per grupp Grupperna delas in med tanke på ålder, kön och kompisar 4. Professionell träning Lidingö GK:s tränare ansvarar för, instruktion, träning, vägledning och utbildning av juniorernas tekniska och mentala utveckling inom samtliga nivåer. Målsättningen är att varje deltagare i LGK Junior Elit, samt de som vill i OBS Gruppen, ska få ett personligt träningskoncept som ger spelaren maximala möjligheter att utvecklas inom golfsporten. Tränaren hjälper även till med tävlingsplanering samt att varje spelare inom LGK Junior Elit har tydliga målsättningar vilka ska följas upp och utvärderas under säsongen. Tränaren följer även med spelare som coach på vissa tävlingar. För att stimulera och motivera alla deltagare i träningsverksamheten, erbjuder Lidingö Golfklubb, vid speciella tillfällen, föreläsningar, seminarier och träning utöver golfträning. 5. Rekrytera, utveckla och behålla ledare En förutsättning för att Lidingö GK ska kunna bedriva en bred golfverksamhet för våra juniorer är att det finns tillgång till välutbildade och engagerade ledare. Lidingö GK ansvarar för rekrytering och utbildning av ledare till juniorverksamheten. Ledare rekryteras från följande grupper: äldre juniorer, föräldrar, aktiva, seniorer och ledare från andra idrotter. Utbildning av ledare görs i samarbete med klubbens tränare, SGDF och andra resurspersoner. Utbildningen följer Svenska Golfförbundets utbildning för barn och ungdomsledare. Målsättningen är att varje träningsgrupp ska ha minst två st juniorledare.

9 6. Lidingös lilla gröna Detta är juniorverksamhetens riktlinjer till spelare och ledare. Här hittar man de förväntningar som Lidingö Golfklubb förmedlar till ungdomar och ledare. Genom att lära och leva efter dessa riktlinjer kommer vi och våra ungdomar att vara utmärkta representanter för vår klubb. Riktlinjerna kommer även leda till att alla förhoppningsvis känner sig välkomna och trivs. Att aldrig mobba eller tala illa om andra ungdomar eller vuxna Att vara hjälpsam och god kompis Att aldrig prata negativt om andra banor eller klubbar Att visa förståelse och vara ödmjuk Att aldrig fuska, att alltid uppträda på ett juste och sportsligt sätt Svinga aldrig klubban eller slå golfbollar om någon riskeras att bli träffad. Säkerheten för sig själv samt andra är en förutsättning för att delta i träning och tävling. Att hålla god ordning, lägga tillbaka torv, laga nedslagsmärken, ställa tillbaka hinkar, plocka upp skräp, etc. Passa tider vad gäller anmälan och närvaro på träning samt tävling Spela snabbt på banan Var ett föredöme för Lidingö Golfklubb Ha kul! 7. Duktiga spelare hjälper till Spelare från LGK Junior Elit och OBS Grupp 1, samt andra äldre juniorer i mån av tid och intresse, ska hjälpa till i juniorverksamheten vid 3-4 tillfällen per säsong, tex vid hemmaläger. LGK Junior Elit bör delta vid Junior Order-of-Merit tävlingarna under säsongen i mån av tid och där spela med de yngre spelarna. 8. Kommunikation För att öka intresset och engagemanget hos juniorer samt föräldrar informeras dessa regelbundet per e-post med lägesrapporter innehållande information om tider, tävlingar, möten, föreläsningar, utbildningar etc. Information delges även löpande via klubbens hemsida under Juniorsektionen och Juniornyheter. 9. Aktiviteter säsongen 2007 Januari Slagträning ladan onsdagar Fysträning Torsvik lördagar Februari Slagträning Golfpunkten 3 lördagar Slagträning i ladan onsdagar Fysträning Torsvik lördagar Mars Slagträning Golfpunkten 2 lördagar Slagträning ladan onsdagar

10 Fysträning Torsvik lördagar April Läger Österlen för Junior elit samt OBS-grupp 1 Junior Kickoff Städdag Maj Juni Juli Träning en gång i veckan för samtliga träningsgrupper Spel i Tjejligan och Lilla Stockholmsligan Tävlingar: Juniorernas Vårpropaganda, Junior Order-Of-Merit, Skandia Scramble Tjejer och Killar, Erik Runfelts vpr Träning en gång i veckan för samtliga träningsgrupper (tom midsommar) Hemmaläger för Breddgrupper Klubbmatch mot Stockholms GK Spel i Tjejligan samt Lilla Stockholmsligan Tävlingar: Fahlströms vpr, Junior Order-of-Merit, Klubbkval Skandia cup Tävling: Vikingaskeppet Augusti Träning en gång i veckan för samtliga träningsgrupper (start i mitten av aug) Tävlingar: KM Juniorer, Junior Order-of-Merit, Ungdomspokalen Spel i Tjejligan och Lilla Stockholmsligan September Träning en gång i veckan för samtliga träningsgrupper Tävlingar: KM Puttning, Junior Order-of-Merit, Höstpokalen Klubbmatch Stockholms GK Oktober Tävling: Juniorernas Höstfinal November Slagträning ladan onsdagar Fysträning Torsvik lördagar December Slagträning ladan lördagar Fysträning Torsvik lördagar Juniorsektionen Lidingö Golfklubb

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdoms och juniorverksamhet 1. Vision PITEÅ GOLFKLUBB SKA ERBJUDA DEN BÄSTA BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I KOMMUNEN, ALLA KATEGORIER

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 Led motiv 3G klubben Golf, Glädje och Gemenskap. Detta är ledmotivet i verksamheten för ledare och juniorer. Golfen skall alltid stå i fokus vi skall premiera

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32. Huvudstadens Golfklubb. Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32. Huvudstadens Golfklubb. Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32 Huvudstadens Golfklubb Verksamhetsplan 2014 131209 Sida 2 av 32 Huvudstadens Golfklubb övergripande verksamhetsplan 2014 Denna inledande del är en sammanfattning av övriga verksamhetsplaner.

Läs mer

Huvudstadens Golfklubb. Programförklaring 2014-2016

Huvudstadens Golfklubb. Programförklaring 2014-2016 Huvudstadens Golfklubb Revidering fastställd på årsmötet 141208 Programförklaring 2014-2016 Värderingar Vision Verksamhetsidé Övergripande mål Värderingar Huvudstadens Golfklubb står för följande fem värderingar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Sidan 1 av 11 Verksamhetsplan för 2015 I styrelsen hittar ni: Siw Ölmheden, Ordförande Stefan Arnesson, Vice ordförande Anders Jarl, Sekreterare Joacim Björklund, ledamot Jens Bohm,

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb

Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb Nulägesanalys Vi i Hammarö GK har två instruktörer som sköter träning och träningsplaneringen har 20 ledare som är med och hjälper till i vår verksamhet

Läs mer

Verksamhetsplan Elit- och Juniorkommittén Botkyrka GK 2015. Inledning.

Verksamhetsplan Elit- och Juniorkommittén Botkyrka GK 2015. Inledning. Verksamhetsplan Elit- och Juniorkommittén Botkyrka GK 2015 Inledning. Verksamhetsplanen är skriven för att tydliggöra klubbens juniorverksamhet som tillsammans med elitverksamheten utgör Elit- och Juniorkommitténs

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Djursholms GK

Verksamhetsplan 2015. Djursholms GK Verksamhetsplan 2015 Djursholms GK Juniorverksamheten Vision Det skall vara lätt och roligt att komma till och vistas på klubben, banorna och träningsområden. DGK skall alltid vara ett lockande fritidsalternativ

Läs mer

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 (Revideras 2013) INNEHÅLLSFÖRTECKNING GOLF ÄR IDROTT! Inledning... 3 Bakgrund

Läs mer

Framtidsgruppen 2014-2020

Framtidsgruppen 2014-2020 Framtidsgruppen 2014-2020 Redovisning av framtidsförslagen samt förslag till verksamhetsplan för Skinnarebo Golf & Country Club 1 Det är medlemmarna som är golfklubben Det absolut viktigaste för Skinnarebo

Läs mer

Idrottsprogram för Dalsjö GK

Idrottsprogram för Dalsjö GK DALSJÖ GOLFKLUBB Idrottsprogram för Dalsjö GK 2015-2019 Ett handlingsprogram för hela klubben Styrelsen 2015-03-05 Inledning, inriktning, vision, övergripande mål, delmål, långsiktiga mål, aktiviter, utbildning,

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

BOKBLADET. VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte. Limhamns Folkets hus

BOKBLADET. VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte. Limhamns Folkets hus BOKBLADET Nummer 3 2011 VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB 1 december 2011, kl. 18.00 Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte Limhamns Folkets hus För styrelsen:

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun.

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun. Verksamhetsplan och Budget 2015 FÖRENINGSGEMENSAMT Inledning Föreningens verksamhetsplan och budget utformas i enlighet med framtagen policy och riktlinjer. Verksamhetsplanerna beskriver vilka mål föreningen

Läs mer

Verksamhetens mätbara idrottsliga mål återfinns i verksamhetsbeskrivning som görs inför varje säsong.

Verksamhetens mätbara idrottsliga mål återfinns i verksamhetsbeskrivning som görs inför varje säsong. Policy, Mål och Riktlinjer för GS86 Innebandyförening GS86 policy beskriver vad föreningen vill med sin verksamhet. Policyn utgör grunden för hur alla medlemmar bör agera i olika sammanhang. Policy: Inom

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun.

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun. Verksamhetsplan och Budget 2014 FÖRENINGSGEMENSAMT Inledning Föreningens verksamhetsplan och budget utformas i enlighet med framtagen policy och riktlinjer. Verksamhetsplanerna beskriver vilka mål föreningen

Läs mer

FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF

FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF FÖRORD I detta dokument har vi försökt åskådliggöra Kubikenborgs IF:s policy och riktlinjer för alla de lag som är aktiva inom föreningen och ledarna

Läs mer

GRÖNT LJUS JUNIORVERKSAMHET SOM GER RESULTAT. Golfdistriktsförbunden. Golfklubb, styrelse, junior- och elitkommitté, ledare och tränare

GRÖNT LJUS JUNIORVERKSAMHET SOM GER RESULTAT. Golfdistriktsförbunden. Golfklubb, styrelse, junior- och elitkommitté, ledare och tränare Golfklubb, styrelse, junior- och elitkommitté, ledare och tränare GRÖNT LJUS juniorverksamhet som ger resultat. JUNIORVERKSAMHET SOM GER RESULTAT Golfdistriktsförbunden 2 svenska golfförbundet Fakta Grönt

Läs mer

MATFORS IF: s. POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12

MATFORS IF: s. POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12 MATFORS IF: s POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12 Innehåll Inledning 3 Kärnvärden 3 Målsättning 4 Riktlinjer 4 Metod 4 Rekrytering 5 Ledarrollen 5 Träning och match 6 Cuper och Träningsläger

Läs mer

INNEBANDYN VILL. Riktlinjer & värderingar

INNEBANDYN VILL. Riktlinjer & värderingar Innebandy är Ett bevis på nyskapande idrott! Enkelt att utöva! Lätt att lära sig! Billigt och roligt! Underhållande och publikvänligt! Socialt och seriöst! Svenska Innebandyförbundet vill Skapa en stämning

Läs mer

Välkommen till FCH! - Ungdomspolicy

Välkommen till FCH! - Ungdomspolicy Välkommen till FCH! - Ungdomspolicy Inledning Målsättning FC Helsingborg ska utveckla och förädla unga talanger till färdiga elitspelare och se till att uppfostra våra ungdomar till bra individer även

Läs mer

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010 Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010 Innehåll i detta nummer: Ledare Rätt klassindelning i tävling? Kassörens kommentarer Möteshandlingar Vintern slog till tidigt i år också,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 8-9 ÅR

RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 8-9 ÅR 2014 5-manna RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 8-9 ÅR Riktlinjer för Älvsborg FF - pojkar och flickor 8-9 år Målsättning föreningen Älvsborg FF erbjuder barn, ungdomar och vuxna i närområdet en mötesplats

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE HAGGE GOLFKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 BUDGET 2015 INNEHÅLL sida 3 Det ekonomiska utfallet 2014 och budget för Hagge GK 2015 4 Budgetkommentarer 2015 5 Avgifter 2015 5 Redovisning från kommittéer 2014

Läs mer

Riktlinjer för ledare

Riktlinjer för ledare Sida:1(6) Välkommen som ledare i Rotebro IS Fotbollsförening Vi vill hälsa dig välkommen som ledare i Rotebro fotboll och hoppas att du ska trivas och känna att du gör något viktigt för barn och ungdomar

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning

Läs mer

SJÖGÄRDE GOLFKLUBB 01/2006

SJÖGÄRDE GOLFKLUBB 01/2006 SJÖGÄRDE GOLFKLUBB 01/2006 I ORDFÖRANDES SPÅR Välkommen till Sjögärde! Äntligen! Jag tror att jag delar glädjen över vårens ankomst med många. Vintern har varit en riktig vinter med frusna isar och mycket

Läs mer