Idrottsprogram Stenungsund GK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Idrottsprogram Stenungsund GK"

Transkript

1 Idrottsprogram Stenungsund GK Idrottsprogram Stenungsund GK... 1 Inledning... 2 Vår värdegrund... 2 Barn- och ungdomsverksamheten... 4 Vision, inriktning, mål, strategi och riktlinjer... 4 A) Organisera verksamheten utifrån mognads- och ambitionsnivå... 5 B) Introducera och ta hand om nya barn och ungdomar...10 C) Utvecklande träning som innehåller alla delar för framgångsrik golfutveckling...10 D) Rekrytera, utveckla och behålla ledare...10 E) Klubbens duktiga spelare är föredömen och hjälper till vid aktiviteter i ungdomsverksamheten...10 F) Fortsatt utveckling av golfklubbens anläggning...10 G) Samarbete med skola/idrottsföreningar...10 Prestationsinriktad golf...11 Vision, inriktning, mål och strategi...11 Förutsättningar och bakgrund...12 Tränings- och tävlingsgrupper...12 Spela för livet vår motionsgolf...15 Lev friskt spela golf ofta!...15 Nya golfspelare...16 Spelare med handicap 36+ och officiell hcp...17 Version 4 Fastställt av styrelsen 16 februari

2 Inledning I en tid när mycket inom golfen förändras är det av största vikt att anpassa verksamheten så att den attraherar klubbens nuvarande och blivande medlemmar. Med det här idrottsprogrammet vill vi visa vår ambition och vår färdväg. Vi vill inledningsvis tydliggöra att vår verksamhet vänder sig till alla på klubben! Oavsett om man är barn under 12 år, ungdom, spelare som vill utvecklas till riktigt bra golfspelare eller för alla de som spelar golf för upplevelsen och för sin hälsas skull hittar man riktlinjer i det här idrottsprogrammet. Stenungsund Golfklubb är en ideell förening som leds och bedrivs av ideella krafter med stöd av anställd personal. Golfklubben finansieras huvudsakligen via medlems-, träningsoch serviceavgifter. Förmåner och avgifter fastställs årligen så att idrottsprogrammets kostnader ryms inom klubbens ekonomiska ramar. Vår förhoppning är att detta idrottsprogram ska skapa engagemang och motivation för alla medlemmar på klubben. Men också att det blir ett program som ständigt förbättras och utvecklas i takt med medlemmarnas vilja att påverka vår inriktning. Ansvaret för att uppdatera och vidareutveckla idrottsprogrammet åvilar Idrottsrådet. Målet är att idrottsprogrammet skall genomföras successivt under de kommande åren. Detta genom att berörda kommittéer integrerar, för dem relevanta delar av programmet, i sina årliga mål och verksamhetsplaner. Idrottsprogrammet har utarbetats genom ett samarbete mellan de olika kommittéerna med idrottskommittén som en mötesplats och samordnare under Ett väsentligt steg i detta arbete var idrottskonferensen den 11 oktober. Detta program fastställdes av Stenungsund GK:s styrelsemöte den 16 februari 2009 och gäller tillsvidare. Förbehåll för eventuell påverkan av årets budgetberedning. Genomförandet förutsätter ett aktivt deltagande av klubbens medlemmar, ideella ledare, tränare och anställd personal samt vad som avser klubbens barn och ungdomsverksamhet även ett aktivt deltagande av barnens föräldrar eller anhöriga. Naturligtvis skiljer sig vår verksamhet åt beroende på vilka motiv man har för sin golf, men det finns också saker som förenar alla. Vår värdegrund och våra riktlinjer sätter prägel på vår verksamhet. Dessa är ett stöd och utgör ledstjärnor för alla i klubben; spelare, föräldrar, personal, ledare och tränare. Vår värdegrund Vår verksamhet ska vara stimulerande och utvecklande. Alla som vill bli bra i golf ska få förutsättningar att kunna bli det på vår klubb! Vår verksamhet bör vara omväxlande, fartfylld och livaktig. Vi vill att alla ska trivas och ha kul glädje är grunden i klubbens verksamhet och därmed ett mycket viktigt ledord! De allra flesta idrottar för att få vara tillsammans med andra gemenskap är viktigt på vår klubb! Vi vill att det ska vara en positiv mötesplats för golfspelare, såväl för gammal som ung, för killar som för tjejer. Vi vill att alla ska känna sig hemma och välkomna på klubben. Vårt sätt att möta varandra ska utgå ifrån att uppmärksamma och uppmuntra och då inte endast utifrån resultatet, utan mer närvaron och försöket. Att vara med i verksamheten är ett givande och tagande - man kan inte enbart få utan att ge någon form av motprestation. Version 4 Fastställt av styrelsen 16 februari

3 Vår verksamhet ska vara öppen för alla som vill vara med, vi vill att alla ska känna en tillhörighet till klubben och den gruppen man deltar i. För många grupper är det av stor vikt att verksamheten är fokuserad och målinriktad. Glädje, gemenskap och uppmuntran skapar trygghet. Den som känner trygghet, har stora möjligheter att utvecklas som golfare men också som människa. Vi ser golfen som en utmärkt väg för barn och ungdomar att växa upp till att bli en vuxen ansvarstagande medmänniska. Version 4 Fastställt av styrelsen 16 februari

4 Barn- och ungdomsverksamheten Vision, inriktning, mål, strategi och riktlinjer Vi ska erbjuda barn och ungdomar en rolig och utvecklande verksamhet. Vi erbjuder en golfverksamhet för barn och ungdomar som ska upplevas rolig, där såväl ungdomar, föräldrar och ledare känner glädje och gemenskap. Vår verksamhet är väl organiserad, med hög kvalitet och genomförs i positiv anda med stor grad av uppmuntran. en på aktiviteterna möjliggör en bred upptagning av ungdomar, där såväl nybörjare och duktiga golfspelare är välkomna. Ungdomsverksamheten utgör grunden för rekrytering av spelare till representationslagen och är även basen för rekrytering av ledare, funktionärer och medlemmar till klubben. Mål Vi vill utveckla individen såväl fysiskt som psykiskt och socialt. Vi ska verka för att både bredd och elit får möjlighet att utvecklas. Att antalet aktiva barn och ungdomar ökar eller befinner sig på samma nivå som 2008 och att antalet tjejer ökar. Att flera tjejer och killar känner utmaning och lust att tävla. Vi vill förbättra kunskaperna om golfregler och golfetikett. Att vi arbetar för att få Svenska Golfförbundets guldcertifikat Juniorvänlig anläggning Att rekrytera, utveckla och behålla väl fungerande ledarteam till de olika barn- och ungdomsgrupperna. Strategi - så här gör vi för att uppnå målen Strategierna för barn- och ungdomsidrotten presenteras på följande sidor. A) Organisera verksamheten utifrån mognads- och ambitionsnivå B) Introducera och ta hand om nya barn och ungdomar C) Utvecklande träning som innehåller alla delar för framgångsrik golfutveckling D) Rekrytera, utveckla och behålla ledare E) Klubbens duktiga spelare är föredömen och hjälper till vid aktiviteter i ungdomsverksamheten F) Fortsätta utvecklingen av golfklubbens anläggning G) Öka intresset och rekryteringen genom samarbete med skolan Version 4 Fastställt av styrelsen 16 februari

5 A) Organisera verksamheten utifrån mognads- och ambitionsnivå Barn- och ungdomsverksamheten delas upp i olika utvecklingsnivåer som utgår från spelarens ålder och mognadsnivå. Beroende av åldersgruppernas storlek kan en grupp delas in i flera mindre grupper. Vi tar särskild hänsyn till att tjejer tränar i samma grupp. Genom en indelning i olika mognadsnivåer ökar våra möjligheter att möta spelaren på den nivå de befinner sig. Indelningen kan också ske utifrån kamratskap, spelarens utveckling, ambitionsnivå etcetera. I varje nivå ges olika förutsättningar och det ställs högre krav ju högre nivå man deltar i. För barn som vill prova att spela golf introduceras dessa i barnens nybörjarutbildning Golfäventyret samtidigt som de deltar i barnverksamheten. För ungdomar från 13 år som vill börja spela golf startar dessa i den ordinarie Grönt Kort utbildningen för nya golfare. Därefter medverkar de som vill i vår ungdomsverksamhet. Barn under 12 år Vi vänder oss till unga blivande stjärnor, såväl nybörjare som till dem som kommit en bit i sin utveckling. en på aktiviteterna är att ha så roligt som möjligt, vilket också innebär hög aktivitet för alla barn. Barnen får sin nybörjarutbildning Golfäventyret - parallellt med den ordinarie träningen. Spelarna delas in i minst två grupper; 6-9 år och år. Indelningen stöds av Svenska Golfförbundets nya ledarutbildning för ideella ledare. Hög aktivitet med grovmotoriska färdigheter prioriteras i de yngre åren. Målet är främst att skapa bra vanor och att det är kul att röra sig. Här skapas roliga grunder utan särskilda krav. Träningen ska hjälpa spelaren att bemästra grundläggande motorik, generell rörelsekvalité, koordination och fart i rörelserna. I åldern 9-12 år bör barn lära sig träna golf. Nu befinner de sig i en mycket gynnsam fas för att utveckla sin motorik och koordination en motorisk guldålder. Barnen lär sig snabbt olika färdigheter. Störst fokus bör ligga på att utveckla sin fysiska koordinationsförmåga och grunderna i golf. Senare i denna fas leker vi mycket med olika bollar, utvecklar timing, rytm och rörelsekedjan. Vi går igenom de elementära grunderna inom teknik, regler och uppförande samt stort fokus på säkerhet. Ovårdat språk accepteras inte. Förutsättningar för att delta Medlem i Stenungsund GK Lägsta ålder 6 år Föräldrar och barn har tagit del av säkerhetsbestämmelserna. Kostnad för träning 2009 Träningsavgift 600 kr Medlemsavgift 650 kr Version 4 Fastställt av styrelsen 16 februari

6 Detta får man från Stenungsund GK Låna utrustning vid introduktionstillfällena. Träning minst en gång i veckan under perioden april till september med flera aktiva ledare som instruerar, ger råd och deltar vid de olika aktiviteterna. Fritt spel på korthålsbanan. Spel på stora banan när man har fått sitt hcp 36+. Detta förväntar vi oss Att barnet deltar i nybörjarutbildningen Golfäventyret. Ett gott kamratskap. Att de föräldrar som vill hjälper till som ledare vid träningar, läger etcetera. Målsättning Att träningen är så rolig att barnen längtar till varje träningspass. Att leken alltid står i centrum och att vi har en hög aktivitet under träningen. Att träna motorik, koordination och golfspecifik teknik när det är extremt gynnsamt. Att spelarna har förstått innebörden av säkerhetsreglerna. Att samtliga genomgår Svenska Golfförbundets nybörjarutbildning i golf för barn. Att de flesta spelarna någon gång vill testa tävlingsspel. Att dom hittar nya kompisar och är snälla mot varandra. Organisation Verksamheten leds av ledarteam bestående av 2-5 ledare och tränare. Vi strävar efter att ha barn per grupp. Ungdomar år Under de här åren förändras många spelares motiv varför de spelar golf. Några vill fortsätta att utvecklas till riktigt duktiga golfare, medan andra väljer golf av andra motiv. Vi ska vara uppmärksamma på spelarnas olika motiv och möta dessa utifrån deras ambitionsnivå och mål. Många ungdomar gillar att tävla, de är bland annat vana från det genom andra idrotter. I denna grupp hittar vi spelare som har ambition att utvecklas och se hur bra man kan bli. Här är golf liktydigt med idrott och spelarna får en systematisk och metodisk fostran i sin golfutveckling. En annan grupp väljer golf av andra motiv eller har nyligen börjat spela. De är ännu inte redo, eller inte intresserade av att delta i tävlingssammanhang. De vill spela för skoj skull utan press, uppleva klubbkänsla, trygghet och kamratskap. Hit kommer man inte bara för att idrotta utan också för att delta i den sociala samvaron. Version 4 Fastställt av styrelsen 16 februari

7 Förutsättningar för att delta Medlem i Stenungsund GK Har hcp 36+ eller officiell hcp Kostnad för träning 2009 Yngre junior från år Yngre junior från år Träningsavgift 650 kr plus medlemsavgift 650 kr Träningsavgift 650 kr plus medlemsavgift kr Detta får man från Stenungsund GK Träning en till två gånger i veckan under perioden april till september med tränare och ledare som instruerar, ger råd och deltar vid de olika aktiviteterna. Fritt spel på korthålsbanan och på stora banan när man har fått hcp 36+. Delta i olika klubbtävlingar. Från det år man fyller 13 år och har officiell hcp får man representera Stenungsund GK vid tävlingar, exempelvis vid Skandia Tour Distrikt, Regional och Elit. Alla juniorer (<21 år) har fritt spel måndagar till torsdagar före klockan hos klubbar i Bohuslän Dals distrikt. För att stimulera träning och tävling får killar med hcp 13 och lägre samt tjejer med hcp 22 och lägre ett introduktionskort vilket ger fritt spel hos Bohuslän Dals klubbar. Alla som deltar i av klubben arrangerad träning får tillgång till fria träningsbollar under träningstiden. Alla juniorer har tillgång till vår juniorstuga som är utrustad med dator, kylskåp, TV och mysiga möbler. Subventionerade läger för alla åldrar. Detta förväntar vi oss Att spelaren har ett gott uppförande och regelbundet deltagande. Att spelaren visar gott kamratskap och sammanhållning. Att man har genomgått Grönt Kort utbildning. Att spelaren kommer i tid till tränings- och tävlingstillfällen. Att man är med i så många tävlingar som möjligt på Skandia Junior Tour och Skandia Cup. Att spelaren deltar i lagtävlingar mot andra klubbar när erbjudande ges, detta gäller från 10 år och spelare med officiell handicap. Att spelare mellan år ställer upp som faddrar åt yngre juniorer samt tar hand om dessa vid till exempel söndagsgolf eller liknande. Att spelare från 13 år hjälper till vid klubbevenemang, större tävlingar och aktivt hjälper till med klubbens verksamhet och skötsel. Att föräldrar till barn under 13 år även kan bidra till detta. Version 4 Fastställt av styrelsen 16 februari

8 Målsättning Att glädje och gemenskap är ett viktigt kännetecken för verksamheten. Att träna mycket teknik, koordination och motorik. Befästa grunderna i golf såsom grepp, uppställning, balans, bollposition och sikte samt veta hur de kontrollerar dessa faktorer. Att svinga med hög klubbhastighet. Börja med fysisk träning året runt med inriktning på koordination, rörlighet, aerob uthållighet samt styrketräning med fria vikter. Att tävla ofta. Att träningen inriktas på mycket närspel, teknik, spelstrategi. Att träningen bedrivs under större delen av året. Att träna även fysisk träning med fokus på koordination, timing, rörelsekedja, rörlighet och ökad belastning. Att genomföra minst ett träningsläger per år med en stigande utmaning. Att genomföra ett läger med övernattning varje år. Organisation Verksamheten leds av ett ledarteam bestående av 3-5 ledare och tränare. Vi strävar efter att ha cirka ungdomar per grupp. Gruppen delas in med tanke på ålder, kön och kompisar. Ungdomar år I denna nivå har golfen blivit förstavalsidrott. Spelarna har en inställning och målsättning att bli duktiga golfspelare, med klar inriktning mot att spela på de etablerade tourerna. Spelare på denna nivå vill tävla och mäta sin spelskicklighet mot andra kompetenta spelare. I denna grupp hittar vi spelare som har låg hcp. Här är golf liktydigt med målmedveten satsning. Spelarna får en systematisk och metodisk fostran i sin golfutveckling. Spelarna får en djup insikt om golfspelets olika delar. I denna fas blir träningen mer specifik. Spelarna deltar i nationella, distrikt och klubbtävlingar, spelar och tränar från backtee och även vid dåligt väder. I denna grupp tränar flickor och pojkar tillsammans. Det finns naturligtvis ungdomar som har andra motiv för sin golf än att tävla och träna. Den gruppen hamnar i vårt perspektiv under idrottsprogrammets rubrik Spela för livet. Förutsättningar Mycket stark drivkraft att utveckla sitt golfspel. Bör delta på samtliga tävlingar på Skandia Junior Tour om inte särskilda skäl föreligger. Bör delta i KM och DM. Version 4 Fastställt av styrelsen 16 februari

9 Kostnad för träning/ utbildning Äldre junior från år Träningsavgift 700 kr plus medlemsavgift kr Detta får man från Stenungsund GK Träning minst två ggr/v med tränare och ledare som instruerar, ger råd och deltar vid de olika aktiviteterna. Spelarna får individuella träningskoncept med krav på redovisning. Spelare kan då och då erbjudas träna tillsammans med Stenungsund GK:s representationslag. Fritt inspel och tävlingsavgift betald vid officiella tävlingar, ersättning utgår i samband med tävling enligt riktlinjer och beslut i Idrottskommittén. Detta förväntar vi oss Att spelaren har ett föredömligt uppträdande och ska ha mycket hög närvaro på träningar. Att spelaren visar gott kamratskap och sammanhållning. Att spelaren kommer i tid till och deltar positivt på alla tränings- och tävlingstillfällen. Att spelare ställer upp som faddrar åt yngre juniorer samt tar hand om dessa vid till exempel söndagsgolf eller liknande. Att spelare hjälper till vid klubbevenemang, större tävlingar och aktivt hjälper till med klubbens verksamhet och skötsel. Målsättning Att varje år få fram en spelare som kvalificerar till någon av de officiella tourerna Att träna tillsammans med klubbens representationslag Att glädje och gemenskap är ett viktigt kännetecken för verksamheten Att tävla ofta Att träningen spetsas och att det är självklart att träna året runt Att befästa den atletiska hållningen och öka den funktionella styrkan Att genomföra minst ett träningsläger per år Organisation Verksamheten leds av ett team bestående av 2-4 ledare och tränare. Vi strävar efter att ha ungdomar per grupp Version 4 Fastställt av styrelsen 16 februari

10 B) Introducera och ta hand om nya barn och ungdomar Barn får sin nybörjarutbildning i golf inom Stenungsund GK:s barnverksamhet. Ungdomar från 13 år ska ha genomgått klubbens utbildning Grönt Kort på väg till hcp 36 innan de kan börja i klubbens ungdomsverksamhet. Barn och ungdomar ska känna ett mycket gott omhändertagande när de kommer till vår verksamhet. C) Utvecklande träning som innehåller alla delar för framgångsrik golfutveckling Stenungsund GK:s Head Pro ansvarar för instruktion, träning, vägledning och utbildning av ungdomarnas tekniska och mentala utveckling inom samtliga nivåer. Målsättningen är att varje deltagare i tävlingsgrupperna ska få ett personligt träningskoncept som ger spelaren maximala möjligheter att utvecklas inom golfsporten. För att stimulera och motivera deltagarna i ungdomsverksamheten, erbjuder Stenungsund GK vid speciella tillfällen, föreläsningar, seminarier och träning. D) Rekrytera, utveckla och behålla ledare Stenungsund GK ansvarar för rekrytering och utbildning av ledare till ungdomsverksamheten. Utbildningen följer Svenska Golfförbundets utbildning för barn och ungdomsledare. Ett mycket viktigt arbete handlar om att behålla befintliga ledare och stimulera dessa att fortsätta att utvecklas. E) Klubbens duktiga spelare är föredömen och hjälper till vid aktiviteter i ungdomsverksamheten Spelare från representationslagen ska hjälpa till i ungdomsverksamheten vid en till två tillfällen per säsong. Representationslagens spelare uppmuntras att spela 2-3 st 9- hålsrundor/säsong med de yngre spelarna. F) Fortsatt utveckling av golfklubbens anläggning Stenungsund GK har utmärkta förutsättningar när det gäller övningsområden, korthålsbana och stora banan. Vi bör kontinuerligt föra samtalen om hur övningsområden och banan ständigt kan utvecklas till en utmanande idrotts- och mötesplats. G) Samarbete med skola/idrottsföreningar Vi bör starta samarbete med olika skolor inom vårt upptagningsområde. Med hjälp av idrottslyftspengar och en heltidsanställd tränare finns fantastiska förutsättningar till detta. Vi bör snarast tillsätta en arbetsgrupp som utvecklar detta. Version 4 Fastställt av styrelsen 16 februari

11 Prestationsinriktad golf Spelare som befinner sig i den här fasen har höga prestations- och resultatmål med sitt golfspel. Vi vill stimulera alla som har lust att nå låga scorer - att nå toppen av sin prestationsförmåga! Glädjen är grunden i klubbens verksamhet. Möjligheten att nå sin optimala potential ökar med glada spelare och ledare. Gemenskap och att utvecklas tillsammans med andra är viktigt för allt fler unga människor. Bra träning betyder att det både ska finnas tillgång till bra träning och att våra träningsområden ska vara väl utvecklade, framförallt för närspelsträning med egna bollar. Att må och nå toppen ger färdriktningen för vår verksamhet. Förutsättningarna för att nå riktigt långt i sitt golfspel förbättras naturligtvis när vi mår gott. Att må gott blir alltså ett medel att nå sin topp. Vision, inriktning, mål och strategi Vi erbjuder alla som vill, möjlighet att utveckla sitt golfspel och sin prestation. De som vill bli riktigt bra i golf ska kunna bli det på vår klubb! Idrottsliga framgångar är bra för Stenungsund GK. Därför ska våra golfspelare ges möjligheter att, inom ramen för våra möjligheter och värderingar, maximalt få utveckla sin prestationsförmåga med sikte på att uppnå elitnivå. För att bli bra i golf krävs bra träning vid rätt tillfälle under hela året. Träning som utvecklar alla kvalitéer som exempelvis spelförståelse, teknik, fysisk förmåga, taktik, kost med mera. Vår kompetens om hur man skapar bra förutsättningar och bra träning bör hela tiden fyllas på. Utvecklingen inom golfen är en ständigt pågående process, den som stannar upp slutar att vara bland de främsta. Tillgången till bra träningsområden är en avgörande framgångsfaktor. Att få förutsättningar till bra träning med egna bollar ökar möjligheterna att nå sin potential. Mål Vi vill att fler spelare ska utmana de bästa spelarna i representationslaget. Vi vill att fler spelare från vår klubb ska delta i och lyckas på tävlingar på alla nivåer i det nationella och internationella tävlingsutbudet. Vi vill att fler tjejer och kvinnor söker sig till den prestationsinriktade golfen och på det sättet skapar förutsättningar för ett framgångsrikt representationslag. Övergången mellan ungdoms- och vuxenidrotten ska ske successivt och hänsyn tas till tjejer och killars olika behov, förutsättningar och utvecklingstakt. Vi vill stimulera alla att träna bra utifrån en bra träningsplanering som sträcker sig över en stor del av året och som utvecklar respektive individ. Strategi så här gör vi för att uppnå målen A. Bra inriktning och innehåll i träningen året runt B. Stöttande och utmanande tränare och ledarteam Version 4 Fastställt av styrelsen 16 februari

12 C. Utmärkta träningsförhållanden året runt D. Bra tränings- och tävlingsplanering som utgår från tydliga mål E. Gruppen spelare och ledare involveras i planering av träningen Förutsättningar och bakgrund Oavsett ambitionsnivå vill många inom klubben spela så bra golf som möjligt. Med bra förutsättningar ökar den möjligheten - förutsättningar i form av utvecklande träningsytor (framförallt för närspelsträning), en utmärkt idrottsplats i form av en bra bana, bra stöttning av tränare och ledare samt möjlighet till träning under hela året. Oavsett vad vi engagerar oss i på golfklubben kan vi lätt konstatera att utan nöjda spelare och själva golfspelet skulle vi inte ha någon golfklubb. Därför måste vi vara attraktiva för att vi både ska få behålla dagens spelare och få nya spelare till klubben. Övergången från åren inom ungdomsidrotten till en mer prestationsinriktad golf är för många en känslig period. Kravet på en bra stöttning och ett bra ledarskap är påtagligt. Även många vuxna på klubben har också höga ambitioner med sitt golfspel. Spänningen och den kittlande atmosfären på tävlingar och i seriespel attraherar många spelare på klubben. Detta syns inte bara i klubbens representationslag, utan även bland spelarna i de olika ålderskategorilagen. Tränings- och tävlingsgrupper Representationslag herr och dam (elitlagen) Att må och nå toppen är mottot. Vi vill att de som deltar ska spela opentävlingar och mästerskap på lokal-, riks- och internationell nivå. Vår sammanhållning är mycket stark vilket stärker oss som individer. Individuella målsättningar samt tränings- och tävlingsplanering tas fram tillsammans med tränare och coach. Vi vill stimulera nya talanger som dyker upp från vår juniorverksamhet, men även skapa möjligheter för etablerade spelare från andra klubbar att söka sig till vår satsning på prestationsinriktad golf. Förutsättningar för att delta Tillräckligt lågt handicap för att få spela opentävlingar. En stark ambition och drivkraft att ta reda på hur bra golfare man kan bli. God regelkunskap Självklar målsättning och drivkraft att ta en plats i representationslaget samt en väl definierad målsättning med sin träning. Ett dokumenterat tävlingsprogram inför varje säsong Spelare bör delta i KM samt DM om inte hinder i tävlingsprogrammet föreligger. Version 4 Fastställt av styrelsen 16 februari

13 Kostnad för träning Tränings- och lägeravgift kr samt medlemsavgift. Detta får man från Stenungsund GK Träningsläger i april-maj Fria rangebollar. Träning med av klubben utsedd tränare och ledare 4 x 25 min privatlektion utspridd under året Reseersättning och startavgift i samband med tävling enligt Idrottskommitténs beslut En möjlighet att kvalificera sig till spel i division I. Detta förväntar vi oss Ett vårdat uppträdande och en seriös satsning Att varje spelare har en seriös tränings- och tävlingsplanering samt för rondanalys Att varje spelare lämnar in rese- och tävlingsplan senast 31 mars Att varje spelare ställer upp på KM och Stenungsund Open Att varje spelare vet att de är klubbens förebilder, framför allt för våra juniorer Att varje spelare ställer upp minst en till två gånger per år vid klubbens juniorträning Målsättning Att etablera representationslaget i division I Att glädje och gemenskap är ett viktigt kännetecken för verksamheten Att träningen spetsas och att det är självklart att träna året runt Att genomföra minst ett träningsläger per år Att träna tillsammans med klubbens juniorer Att tillsammans utveckla vår verksamhet Organisation Verksamheten leds av ett ledarteam som består av coach/er och tränare. Ålderskategorilagen Att må och nå toppen är mottot Man spelar i det laget man tillhör enligt ålder Förutsättningar för att delta En god regelkunskap Självklar målsättning och drivkraft att ta en plats i serielaget som spelar i BDGF serien Version 4 Fastställt av styrelsen 16 februari

14 Kostnad för träning/utbildning 400 kr Detta får man från Stenungsund GK Samtliga lag har tillgång till gemensamma träningar med instruktör omfattande 7 timmar/lag. Anmälningsavgift till BDGF seniortour Rangekort laddat med 200 kronor. Spelare kan dessutom köpa ett årskort på rangen för 700 kronor (värde kronor) Detta förväntar vi oss Att de som deltar i serielagen rekommenderas spela KM och kvaltävlingar till BDGF touren. Att de som deltar i serielagen rekommenderas spela DM. Undantag från denna förväntan kan naturligtvis ske om särskilda skäl föreligger. Varje lag uppmuntras att ställa upp som hjälpledare vid vår juniorträning två ggr/säsong. Målsättning Att glädje och gemenskap är ett viktigt kännetecken för verksamheten Att utveckla verksamheten tillsammans med ledare och tränare Organisation Verksamheten leds av respektive coach tillsammans med vår tränare Coach D 35: Karin Nilsson Coach D 50: Monica Sandorf Coach D 60: Ylva Johansson Coach H 35: Mikael Friesenhag, Marcus Johansson Coach H 45: Rolf Oscarsson, Kent Back Coach H 55: Lars-Olov Alm Coach H 65: Kai Lidholm Coach H 75: Gunnar Pettersson Version 4 Fastställt av styrelsen 16 februari

15 Spela för livet vår motionsgolf Att må och nå toppen pekar ut färdvägen för många elitgolfare - man vill nå till den yppersta världseliten bland annat genom att må toppen. Att må toppen kan också vara en underbar utgångspunkt även inom den breda motionsgolfen! Inom vår barn- och ungdomsverksamhet har vi lyft fram bland annat följande tre ledord glädje, gemenskap och uppmuntran. Tre ledord som säkert också fångar många vuxnas olika motiv för varför man gärna vill spela golf! För visst har vi underbara förutsättningar att skapa det tillsammans här på klubben! Men vi har också valt att tro att de allra flesta spelarna på klubben också vill utveckla och förbättra sitt golfspel. Vi tror att många vill se hur bra de kan bli, hur få puttar man kan slå, hur många fairways man träffar Allt fler vill prova på och lära sig spelet golf. Vi vill erbjuda en utbildning för nya golfare som skapar bra förutsättningar att trivas och lyckas samt skapa bra förutsättningar för social gemenskap! Lev friskt spela golf ofta! Golf kan förlänga livet. Golf påverkar hälsan på ett positivt sätt och den motion en rond ger leder till en rad hälsofrämjande effekter; konditionen blir bättre, du får en lägre kolesterolhalt, blodtrycket sjunker och vikten reduceras. Men det är inte bara fysiska förändringar som golf ger. Även själen får sig en positiv vitamininjektion. Golf är friskvård för både kropp och själ! Det är framförallt själva promenaden på golfbanan som utgör grunden för golfens positiva effekter. Genom att spela ofta lever du bättre och längre! Inaktivitet En fysiskt inaktiv livsstil försämrar hälsan och ökar risken för att utveckla hjärtkärlsjukdomar och därmed en för tidig död. Regelbunden motion är en nyckel för att uppnå hälsa på sikt. Dålig kondition Människor med dålig kondition löper högre risk att dö för tidigt jämfört med människor som har bra kondition. Ett hjärt- kärlsystem som får regelbunden fysisk motion ger oss extra skydd mot att dö i förtid. Högt blodtryck Ett högt blodtryck i vila ökar risken för att utveckla hjärt- kärlsjukdom. En fysiskt aktiv livsstil bidrar till att minska risken för att få ett åldersrelaterat förhöjt blodtryck. Höga blodfetter Kolesterol är ett blodfettämne som finns i blodkärlscellernas membran. Ett för högt kolesterol samt för lågt HDL (det goda kolesterolet) bidrar till att gradvis öka risken för att utveckla åderförkalkning och därmed öka risken för hjärtinfarkt. Golfare kan minska det totala kolesterolet, minska LDL-kolesterolet (det onda kolesterolet) samt öka det goda HDL-kolesterolet efter fyra månaders aktivt och regelbundet golfspel. Övervikt Kroppsvikten har stor betydelse för vår hälsa och livskvalitet. Övervikt är bland annat förknippat med ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, högt blodtryck och diabetes. Regelbunden fysisk aktivitet och en välbalanserad kost är förutsättningen för att bibehålla vikten. För de som är överviktiga men inte går ned i vikt minskar ändå regelbunden fysik aktivitet risken för att utveckla hjärtsjukdom. Spela golf ofta lev längre! Version 4 Fastställt av styrelsen 16 februari

16 Vision Vi vill vara en klubb som kännetecknas av glädje, gemenskap, uppmuntran och stöttning samt en klubb som utbildar och utvecklar spelarnas golfspel och prestation. Genom golfen får man alla möjligheter att må toppen. Vår verksamhet ska ha en tydlig inriktning på att alla som vill ska kunna motionera och träna på ett hälsoinriktat och utvecklande sätt. Vår träningsverksamhet ska vända sig till alla som vill förbättra sitt golfspel. Mål Vi vill att alla som spelar och tränar ska känna glädje och gemenskap med andra på klubben. Vi vill att minst 200 vuxna personer deltar i vårt attraktiva och utvecklande träningsprogram. Strategi - så här gör vi för att uppnå målen A. Vi vill skapa goda förutsättningar att träffas och spela eller umgås på klubben. B. Vi vill skapa förutsättningar för många att träna på ett bra sätt under stora delar av året. C. Vi vill erbjuda ett ekonomiskt attraktivt träningsutbud som många vill delta i. Nya golfspelare Vi vill ge nya golfspelare ett utmärkt omhändertagande och att de får en utbildning som gör det möjligt att snabbt komma ut på banan och att de klarar av eget spel på stora banan. Förutsättningar för att delta Att de medverkar i klubbens utbildning för nya golfare och att avgiften är betald. Kostnad för träning/utbildning Nybörjarutbildningen omfattar praktik, teori och visst spel på banan. Kostnaden är xxxx kr för kalenderåret man startar. Rabatt lämnas på medlemsavgiften om man blir medlem under första året. Detta får man från Stenungsund GK Sex praktikpass, sex teoripass och minst åtta niohålsronder under första utbildningsåret. Version 4 Fastställt av styrelsen 16 februari

17 Organisation Vår tränare ansvarar för praktik och teori samt att en lämplig fadder utses. Spelare med handicap 36+ och officiell hcp Att alla mår gott till följd av umgänge och spel på klubben. Men också att allt fler upptäcker och utnyttjar möjligheten att utvecklas genom individuell träning eller träning i grupp. Förutsättningar för att delta Att medlemsavgift och träningsavgift är betalda. Kostnad för träning/utbildning Klubben erbjuder alla medlemmar olika träningsmöjligheter, bland annat olika former av gruppträning. Kostnaden är differentierad beroende på när man väljer att träna. Gruppträningen omfattar sex tillfällen á en timma. Grupperna är 6-8 personer. Vi erbjuder även ett brett utbud av individuell träning. Se vår hemsida för mer information och erbjudanden. Detta förväntar vi oss Att spelare som anmält sig till utbildningen har genomgången Grönt Kort utbildning och att man deltager i så stor omfattning som möjligt under de pass man anmält sig till. Version 4 Fastställt av styrelsen 16 februari

Idrottsprogram Torreby GK 2006

Idrottsprogram Torreby GK 2006 Idrottsprogram Torreby GK 2006 Idrottsprogram Torreby GK 2006... 1 Inledning... 2 Barn- och ungdomsverksamheten på Torreby GK... 3 Vår värdegrund... 3 Vision, inriktning, mål och riktlinjer... 4 A) Torreby

Läs mer

Idrottsprogram Torreby GK 2005

Idrottsprogram Torreby GK 2005 Idrottsprogram Torreby GK 2005 Inledning... 2 Barn- och ungdomsverksamheten på Torreby GK... 3 Vår värdegrund... 3 Vision, inriktning, mål och riktlinjer... 4 A) Torreby Junior klubb...5 B) Introduktion

Läs mer

Landskrona Golfklubb. Idrottsprogram. Reviderat 2013-01-15

Landskrona Golfklubb. Idrottsprogram. Reviderat 2013-01-15 Landskrona Golfklubb Idrottsprogram Reviderat 2013-01-15 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Idrottsprogram för Barn och Ungdom 3 2.1 Långsiktiga mål 3 2.2 Syfte 3 3. Föräldraengagemang 4 4. Organisation

Läs mer

Visions och målprogram för Junior och Idrottskommittén Haverdals GK

Visions och målprogram för Junior och Idrottskommittén Haverdals GK Visions och målprogram för Junior och Idrottskommittén Haverdals GK Upprättad datum: 2010 04 12 Reviderad datum: Innehåll Bakgrund... 3 Riktlinjer och utgångspunkter... 3 RF:s riktlinjer för barnidrott...

Läs mer

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdoms och juniorverksamhet 1. Vision PITEÅ GOLFKLUBB SKA ERBJUDA DEN BÄSTA BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I KOMMUNEN, ALLA KATEGORIER

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén Inledning Under 2013 hade vi på Melleruds GK 15-talet juniorer i träning med 4 aktiva ledare. De flesta hade möjlighet att träna 2 gånger per vecka. Vi hade serielag

Läs mer

Verksamhetsplan UEK 2014-2016

Verksamhetsplan UEK 2014-2016 Verksamhetsplan UEK 2014-2016 Detta dokument innefattar Växjö Golfklubbs Ungdoms och Elitkommités verksamhetsplan. Den täcker tre år framöver. Det ska användas som ett arbetsdokument med en tydlig inriktning

Läs mer

Viksbergs GKs idrottsprogram -07

Viksbergs GKs idrottsprogram -07 Viksbergs GKs idrottsprogram -07 Mål och Vision långsikt, kort sikt Träning Bredd, elit, ungdom inkl sociala aktiviteter Tävling Bredd, elit, ungdom Utbildning ungdom, vuxna, ledare, funktionärer Rekrytering

Läs mer

Rockatorp Golfklubb styrdokumet

Rockatorp Golfklubb styrdokumet Rockatorp Golfklubb styrdokumet 2004-10-12 1. Syfte GK har som ändamål att verka för att medlemmar kan utöva golfspel i enlighet med idrottens verksamhetsidé. 1.1 Idrottens verksamhetsidé Idrott är fysisk

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

RÖD tennis tävling&lek

RÖD tennis tävling&lek Familjetennis Barn 5 år och yngre: HT (14 veckor) 1 tillfälle/vecka 695kr VT(14 veckor) 1 tillfälle/vecka 695kr Man spelar 1 tillfälle i veckan. Tisdagar 17:15-18:00. Föräldrar ska komma ombytta med tennisskor

Läs mer

Idrottsprogram Nicklastorp. Golfklubb 2005. Framtaget av Idrottsteamet:

Idrottsprogram Nicklastorp. Golfklubb 2005. Framtaget av Idrottsteamet: Idrottsprogram Nicklastorp Golfklubb 2005 Framtaget av Idrottsteamet: Lars Remröd, instruktör, medarbetare i utbildningskommittén, marknadskommittén, junior/elitkommittén, adjungerad i styrelsen. Huvudansvarig

Läs mer

Verksamhetsplan Alvesta Gk Juniorkommitté

Verksamhetsplan Alvesta Gk Juniorkommitté Alvesta 2015-02-22 Verksamhetsplan Alvesta Gk Juniorkommitté 1. Inledning, bakgrund och riktlinjer RF.2-3 2. Alvesta GK syn på Juniorverksamheten 4-6 3. Vision.. 6 4. Nuläge.7-8 5. Målsättningar 8-10 6.

Läs mer

Varför finns Ishockeyn vill?

Varför finns Ishockeyn vill? Ishockeyn Vill 2 Varför finns Ishockeyn vill? Det är viktigt att vi alla inom svensk ishockey kontinuerligt reflekterar och tydliggör de visioner och mål vi har satt upp för både oss själva och utomstående.

Läs mer

Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll

Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll 2 Verksamhetsprinciper... 3 Lagstruktur HIF fotboll... 4 Organisation runt barnidrotts- och ungdomslagen... 5 Tränare... 5 Lagledare... 5 Föräldragrupp... 5 Ekonomi...

Läs mer

Sundbybergs Idrottsklubbs Föreningspolicy

Sundbybergs Idrottsklubbs Föreningspolicy Sundbybergs Idrottsklubbs Föreningspolicy Antagen på Sundbybergs Idrottsklubbs ordinarie årsmöte den 26 mars 2003 Sundbybergs Idrottsklubbs verksamhetside Sundbybergs Idrottsklubb är en ideell förening,

Läs mer

Landskrona Golfklubb. Verksamhetsplan för knattar, ungdomar och juniorer 2016. Version 2 2016-03-15

Landskrona Golfklubb. Verksamhetsplan för knattar, ungdomar och juniorer 2016. Version 2 2016-03-15 Landskrona Golfklubb Verksamhetsplan för knattar, ungdomar och juniorer 2016 Version 2 2016-03-15 Innehållsförteckning 1..Inledning... 2 1.1 Vision... 2 1.2 Målsättning 2016... 2 2..Vår värdegrund... 5

Läs mer

Riktlinjer 2016 för spelare som deltar i Junior & Elitsektionens verksamhet

Riktlinjer 2016 för spelare som deltar i Junior & Elitsektionens verksamhet Allmänt Dessa riktlinjer gäller tills vidare och kan efter beslut av Junior- & Elitsektionen (JES) ändras under pågående säsong. Alla spelare som deltar i JES verksamhet omfattas av dessa riktlinjer. Riktlinjerna

Läs mer

Välkommen till Golftinget 17 18 APRIL 2015

Välkommen till Golftinget 17 18 APRIL 2015 Välkommen till Golftinget 17 18 APRIL 2015 Välkommen till Golftinget 2015 Fredag 17 april klockan 12.00 till lördag 18 april klockan 12.00 Best Western Täby Park Hotell Schema fredag 17 april 12.00 Lunch

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB. den 29 mars 2016 Skriven av: Styrelsen ARLGK

VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB. den 29 mars 2016 Skriven av: Styrelsen ARLGK VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB den 29 mars 2016 Skriven av: Styrelsen ARLGK VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB NÄR DU ÄLSKAR ATT SPELA GOLF. När vi planerar verksamheten i golfklubben

Läs mer

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK VIKSJÖ GK NR 7, 2012 JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK Juniorverksamheten på Viksjö GK Målsättning: Att kunna vara en idrottare i golf! Stödja barn och ungdomars utveckling från Golfkul till Knatte mot Elit! Ledare

Läs mer

Alvesta Gk Spelutveckling Barn och Ungdom

Alvesta Gk Spelutveckling Barn och Ungdom Alvesta 2016-02-10 Alvesta Gk Spelutveckling Barn och Ungdom 2016-2020 1. Inledning, bakgrund och riktlinjer RiksidrottsFörbundet.1-3 2. Alvesta GK syn på Barn och ungdomsverksamheten 4-6 3. Vision.. 7

Läs mer

Informationsmöte Juniorer 2016-04-13 Tävling

Informationsmöte Juniorer 2016-04-13 Tävling Informationsmöte Juniorer 2016-04-13 Tävling Program Träningen Förmåner och skyldigheter Aktiviteter Tävlingar Information Övrigt Tävlingsgrupper Det här är träningen för dig som har ambitioner med din

Läs mer

RÖD tennis tävling&lek

RÖD tennis tävling&lek Familjetennis Barn 5 år och yngre: HT (14 veckor) 1 tillfälle/vecka 595kr VT(14 veckor) 1 tillfälle/vecka 595kr Man spelar 1 tillfälle i veckan. Tisdagar 17:15-18:00. Föräldrar ska komma ombytta med tennisskor

Läs mer

Blå spåret. Grepp för framtiden Åhus Handboll 2015/16

Blå spåret. Grepp för framtiden Åhus Handboll 2015/16 Blå spåret Grepp för framtiden Åhus Handboll 2015/16 Åhus Handbolls mission Bedriva en verksamhet som ger Åhus Handbolls medlemmar en möjlighet att uppleva glädje och samhörighet genom handbollen. Erbjuda

Läs mer

Utdrag från BFK Röda Tråden På väg mot mål, avsnitt BFK Ungdom Sammanfattning: Målsättning BFK Ungdom

Utdrag från BFK Röda Tråden På väg mot mål, avsnitt BFK Ungdom Sammanfattning: Målsättning BFK Ungdom Utdrag från BFK Röda Tråden På väg mot mål, avsnitt BFK Ungdom Sammanfattning: Målsättning BFK Ungdom Som fotbollsförening skall BFK verka för att våra ungdomar utvecklas till goda fotbollsspelare och

Läs mer

Hammarö GK:s Juniorverksamhet 2 14

Hammarö GK:s Juniorverksamhet 2 14 Hammarö GK:s Juniorverksamhet 2 14 Vinterträning tisdagar 18.00-19.30 start 14 januari. Golfkalas 26 april, 5 juli, 10 augusti, 27 september, om vi vill! Kvällsträning fram till sommarlovet, fler träningar

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för Växjö Golfklubb 2016. Inledning

Verksamhetsplan och budget för Växjö Golfklubb 2016. Inledning Verksamhetsplan och budget för Växjö Golfklubb 2016 Inledning Året inleddes lite turbulent och det var först en bit in på året som styrelsen fick mandat att fatta framåtriktade beslut. Vi som sitter i

Läs mer

Välkommen. På Skinnarebo skall det finnas träning för alla, oavsett nivå och ambition är man lika välkommen till oss.

Välkommen. På Skinnarebo skall det finnas träning för alla, oavsett nivå och ambition är man lika välkommen till oss. Välkommen På Skinnarebo skall det finnas träning för alla, oavsett nivå och ambition är man lika välkommen till oss. Juniorkommittén, kontaktuppgifter Joakim Bäckström 0763 190944 joakim.backstrom@pgasweden.com

Läs mer

Välkommen till Rimbo IF Hockey Röda tråden

Välkommen till Rimbo IF Hockey Röda tråden Välkommen till Rimbo IF Hockey Röda tråden Barn (5 13 år) Ungdomsishockey (14 18 år) och Seniorhockey 2004-2005 Detta dokument innehåller riktlinjer om hur vi tillsammans skall utveckla hockeyn sportsligt

Läs mer

TÄVLINGSKONFERENS 15/11 2014

TÄVLINGSKONFERENS 15/11 2014 TÄVLINGSKONFERENS 15/11 2014 PRESENTATION, PROGRAM OCHINLEDNING PRESENTATION Pierre Oksanen, Tävlingskommittén Hasse Pettersson, Juniorkommittén PROGRAM 09.00 Inledning 09.15 Återblick från säsongen/statistik

Läs mer

Verksamhetsplan för Borås Hockeytalangers Club

Verksamhetsplan för Borås Hockeytalangers Club Verksamhetsplan för Borås Hockeytalangers Club VERKSAMHETSPLAN FÖR BORÅS HOCKEYTALANGER Borås Hockeytalangers verksamhet omfattar U11 till och med A1. Varje ledare ska vara införstådd med innehållet i

Läs mer

HÖSTMÖTE. Golfrestaurangen klockan 19:00. 28 november. Gävle Golfklubb

HÖSTMÖTE. Golfrestaurangen klockan 19:00. 28 november. Gävle Golfklubb Vi börjar med ett föredrag om modern banskötsel av bankonsulent Mikael "Bobban" Frisk. Därefter prisutdelningar KM och vandringspris. 28 november HÖSTMÖTE 2013 Golfrestaurangen klockan 19:00 Gävle Golfklubb

Läs mer

Välkommen till AFG. BBK:s ungdomsverksamhet skall skapa förutsättningar för alla att vara med och utvecklas till så bra fotbollsspelare som möjligt.

Välkommen till AFG. BBK:s ungdomsverksamhet skall skapa förutsättningar för alla att vara med och utvecklas till så bra fotbollsspelare som möjligt. Välkommen till AFG Bagarmossenmodellen BBK:s ungdomsverksamhet skall skapa förutsättningar för alla att vara med och utvecklas till så bra fotbollsspelare som möjligt. Fysisk utveckling BBK:s ungdomsverksamhet

Läs mer

Informationsmöte Juniorer 2014-04-09

Informationsmöte Juniorer 2014-04-09 Informationsmöte Juniorer 2014-04-09 Program Träningen Grönt kort och teori Aktiviteter Övriga tävlingar Juniorrepresentanter Information Övrigt Medlem/icke medlem MEDLEM: Fritt spel på banan hela säsongen,

Läs mer

Kursprogram Golfträning 2014

Kursprogram Golfträning 2014 Kursprogram Golfträning 2014 Välkommen till årets kursprogram på Åda Golf & Country Club. Jag hoppas programmet kommer att inspirera dig till att börja träna golf och att du tar chansen att tillsammans

Läs mer

Policy värdegrund vision mål riktlinjer. för Bordtennisklubben Rekord och Råå bordtennisklubb

Policy värdegrund vision mål riktlinjer. för Bordtennisklubben Rekord och Råå bordtennisklubb Policy värdegrund vision mål riktlinjer för Bordtennisklubben Rekord och Råå bordtennisklubb Policy, värdegrund, vision, mål och riktlinjer för bordtennisklubben BTK Rekord Inledning Detta policydokument

Läs mer

Verksamhetsplan HGK Junior Centralt 2013

Verksamhetsplan HGK Junior Centralt 2013 Verksamhetsplan HGK Junior Centralt 2013 Kort tillbakablick och inledning Inför säsongen 2012 ansökte HGK Junior och genomförde ett utvecklingsprojekt "Idrottslyftet". Projektet finansierades och genomfördes

Läs mer

U-sektionens policy. Villa Lidköping BK 2011-12-01

U-sektionens policy. Villa Lidköping BK 2011-12-01 U-sektionens policy Denna policy ska ge riktlinjer och stöd för ledare och föräldrar och förening i utvecklingen av bandyspelare inom Villa Lidköping BK. Villa Lidköping BK 2011-12-01 Villa Lidköping BK

Läs mer

SKANDIA SCRAMBLE TJEJER SKANDIA SCRAMBLE KILLAR TÄVLINGSLEDARMANUAL 2007

SKANDIA SCRAMBLE TJEJER SKANDIA SCRAMBLE KILLAR TÄVLINGSLEDARMANUAL 2007 2007-03-16 Skandia Scramble 1 (6) SKANDIA SCRAMBLE TJEJER och SKANDIA SCRAMBLE KILLAR TÄVLINGSLEDARMANUAL 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 1. Övergripande tävlingsbestämmelser 2 2. Klubbkval 2 3. Regionkval

Läs mer

Karlskoga GK. Junior och Elit utveckling. Värderingar och mål Styrdokument

Karlskoga GK. Junior och Elit utveckling. Värderingar och mål Styrdokument Karlskoga GK Junior och Elit utveckling Värderingar och mål Styrdokument 1 Innehåll VERKSAMHETSIÈ 3 VÄRDEGRUND 3 VISION 3 VERKSAMHETEN I KORTHET 4 VÅRA GRUPPER 4-6 TRÄNINGSGRUPPER GOLFKUL 7 JUNIOR CLUB

Läs mer

sätter upp villkoren för verksamheten ställer kraven på deltagarna har ansvaret för verksamhetens utförande

sätter upp villkoren för verksamheten ställer kraven på deltagarna har ansvaret för verksamhetens utförande Flens HC Föreningspolicy Flens HC är en breddförening med en målsättning att ta hand om alla som vill delta i ungdomsverksamheten och att utveckla alla individer hockeymässigt och socialt. Visionen är

Läs mer

Innehållsförteckning. Version

Innehållsförteckning. Version Yoksas väg Innehållsförteckning Version... 2 Förord... 1 Definition av Yoksas väg... 1 Policy för ledare i Yoksa... 2 Policy för utövare i Yoksa... 3 Policy för förädlar & anhöriga i Yoksa... 4 Taekwondo

Läs mer

NÄSETS SK:s VÄRDERINGAR

NÄSETS SK:s VÄRDERINGAR NÄSETS SK:s VÄRDERINGAR Värderingsdokumentet är ett komplement till vår Vinröda tråd som är klubbens strategiska inriktningsdokument. I Näsets SK är alla som vill, välkomna att spela fotboll. Vi bedriver

Läs mer

Fastställd av Svenska Klätterförbundets styrelse 2006-03-25

Fastställd av Svenska Klätterförbundets styrelse 2006-03-25 Fastställd av Svenska Klätterförbundets styrelse 2006-03-25 Med klättring för barn avser vi i allmänhet idrott till tolv års ålder. I barnklättring låter vi barnen lära sig genom lek och därigenom utveckla

Läs mer

Styrdokument SSK-innebandy

Styrdokument SSK-innebandy INNEBANDY Styrdokument SSK-innebandy BARN/UNGDOM Varför: Alla medlemmar i Sandåkerns SK ska känna stolthet för sin förening och det ska vara önskvärt att bli medlem. Vi vill att barnen/ungdomarna ska få

Läs mer

POLICYDOKUMENT FC HESSLEHOLM

POLICYDOKUMENT FC HESSLEHOLM Inledning: POLICYDOKUMENT FC HESSLEHOLM Målsättningen är att FC Hessleholm skall vara en kompetent fotbollsklubb som genom kvalitet, bredd, mångfald, jämställdhet och socialt engagemang skall kunna nå

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. Alfta-Edsbyns GK 2013 1(5)

VERKSAMHETSPLAN. Alfta-Edsbyns GK 2013 1(5) VERKSAMHETSPLAN Alfta-Edsbyns GK 2013 1(5) NULÄGESANALYS Under 2012 har två träningsgrupper för ungdomar haft kontinuerlig träning med ett ledarlett pass i veckan. Totalt 30 ungdomar har deltagit med varierande

Läs mer

Varför tappar vi talanger i Svensk hockey En talangstudie av TV Puckare födda 85 89

Varför tappar vi talanger i Svensk hockey En talangstudie av TV Puckare födda 85 89 Varför tappar vi talanger i Svensk hockey En talangstudie av TV Puckare födda 85 89 2010 04 21 Ulf Hall Sammanfattning Syfte och frågeställningar Studiens övergripande syfte var att undersöka spelare som

Läs mer

Junior- kalendern. www.sgdf.se

Junior- kalendern. www.sgdf.se Junior- kalendern 2015 www.sgdf.se Gemenskap, Glädje och Uppmuntran! Stockholms Golfförbund är ett organ för SGFs regionala verksamhet och skall inom ramen för detta verka för att utveckla golfidrotten

Läs mer

Idrottslyftet. år 6. Svenska Fotbollförbundet

Idrottslyftet. år 6. Svenska Fotbollförbundet Idrottslyftet år 6 Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Idrottslyftet år 6! 1/1 2013 31/12 2013 Så många som möjligt, så länge som möjligt, så bra som möjligt! Idrottslyftet handlar om att svensk fotboll

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2017

Verksamhetsplan 2016-2017 Sida 1 av 7 Verksamhetsplan 2016-2017 Nynäshamns GK är en klubb med trevlig atmosfär och med en bana som rekommenderas av alla. Idrott och Tävling Vi vill arbeta så att alla som så önskar, oavsett etnisk

Läs mer

Verksamhet och Målsättningar juniorer Lidingö GK. 1. Mål

Verksamhet och Målsättningar juniorer Lidingö GK. 1. Mål Verksamhet och Målsättningar juniorer Lidingö GK 1. Mål 2. Organisation 3. Indelning träningsgrupper 4. Professionell träning 5. Rekrytera, utveckla och behålla ledare 6. Lidingös lilla gröna 7. Duktiga

Läs mer

NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN

NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN Inledning Blå Tråden skall vara ett dokument som anger riktlinjerna för verksamheten inom NIF för allt från nybörjare till senior. Alla verksamma ledare inom NIF skall vara väl insatta

Läs mer

FC Rosengårds fotbollspolicy. Information till föräldrar

FC Rosengårds fotbollspolicy. Information till föräldrar FC Rosengårds fotbollspolicy Information till föräldrar Den bästa fotbollsutbildningen Vi på FC Rosengård är glada att välkomna dig och ditt barn till klubben. Vår målsättning är att ge ditt barn den bästa

Läs mer

RÖDA TRÅDEN TIF VIKINGS

RÖDA TRÅDEN TIF VIKINGS RÖDA TRÅDEN TIF VIKINGS TIF VIKINGS bildades 1973 under namnet Trelleborgs Ishockeyförening. Föreningen har antagit namnet TIF VIKINGS som varumärke. TIF VIKINGS är Sveriges sydligaste ishockeyförening.

Läs mer

Verksamhetsplan UEK 2014-2016

Verksamhetsplan UEK 2014-2016 Verksamhetsplan UEK 2014-2016 Detta dokument innefattar Växjö Golfklubbs Ungdoms och Elitkommités verksamhetsplan. Den täcker tre år framöver. Det ska användas som ett arbetsdokument med en tydling inriktning

Läs mer

SÖDERHAM S TE ISSÄLLSKAPS ORGA ISATIO SPLA

SÖDERHAM S TE ISSÄLLSKAPS ORGA ISATIO SPLA SÖDERHAM S TE ISSÄLLSKAPS ORGA ISATIO SPLA Denna organisationsplan vänder sig till deltagare i tennisskolan samt till deras föräldrar. Övergripande ambitioner Söderhamns TS ungdomsverksamhet syftar till

Läs mer

Idrottsprogram för Dalsjö GK

Idrottsprogram för Dalsjö GK DALSJÖ GOLFKLUBB Idrottsprogram för Dalsjö GK 2015-2019 Ett handlingsprogram för hela klubben Styrelsen 2015-03-05 Inledning, inriktning, vision, övergripande mål, delmål, långsiktiga mål, aktiviter, utbildning,

Läs mer

Betalning av utomhusträning, juniorläger och Skandia Cup

Betalning av utomhusträning, juniorläger och Skandia Cup Juniorblogg 2015 Vinterträning juniorer 2015-12-15 Nu är det hög tid att börja tänka på nästa golfsäsong. För att komma väl förberedda till den är det dags att börja träningen inomhus med oss. I år vill

Läs mer

IF LÖDDE MODELLEN Den gula tråden

IF LÖDDE MODELLEN Den gula tråden IF LÖDDE MODELLEN Den gula tråden IF Lödde skall verka för att ledare och spelare skall utveckla en stark känsla för föreningen, det som man i dagligt tal kallar klubbkänsla. Detta innebär att man skall

Läs mer

RF:s anvisningar för barn- och ungdomsidrott

RF:s anvisningar för barn- och ungdomsidrott RF:s anvisningar för barn- och ungdomsidrott Idrotten vill bakgrunden till anvisningarna Idrotten vill är svensk idrotts idéprogram. Här beskrivs idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund. Här beskrivs

Läs mer

Golfnyttan i samhället

Golfnyttan i samhället Utdrag om golfens dokumenterade hälsoeffekter från HUI:s rapport Golfnyttan i samhället. Golfnyttan i samhället Golf och hälsa Golf är en av Sveriges största idrotter, med drygt 450 000 medlemmar i alla

Läs mer

Inledning. Organisation

Inledning. Organisation Föreningsfolder Inledning Rissne IF grundades 1984 och har sedan dess vuxit från endast ett seniorlag i fotboll till det vi är i dag, med verksamhet inom både fotboll och volleyboll. Fotbollen, som är

Läs mer

Välkomna till GRÄNNA AIS Barn- och ungdomsfotboll.

Välkomna till GRÄNNA AIS Barn- och ungdomsfotboll. Välkomna till GRÄNNA AIS Barn- och ungdomsfotboll. GAIS barn- och ungdomsfotboll: Ska erbjuda en kamratlig och trygg social miljö, där alla kan utvecklas och bli delaktiga i utformningen av verksamheten.

Läs mer

Golfäventyret. GOLF PÅ BARNS VILLKOR. Glädje! Det är kul och enkelt att utvecklas med Golfäventyret!

Golfäventyret. GOLF PÅ BARNS VILLKOR. Glädje! Det är kul och enkelt att utvecklas med Golfäventyret! Golfäventyret. GOLF PÅ BARNS VILLKOR. Glädje! Det är kul och enkelt att utvecklas med Golfäventyret! Golfäventyret gör det enklare. Golfäventyret är barnens resa i golfen vägen från att vara ny till att

Läs mer

PLAN ARRANGEMANG 2016-2017

PLAN ARRANGEMANG 2016-2017 1 PLAN ARRANGEMANG 2016-2017 10-sep Rullskidrejs (Skigorullen?) i Kungsängen Även KM/Rullskidor Tävlingsledare: Anders Börjesjö Oktober Januari KM i Terränglöpning i Ursvik Tävlingsledare: Jan Hasselgren

Läs mer

Policy och Riktlinjer för Malmköpings IBF

Policy och Riktlinjer för Malmköpings IBF Policy och Riktlinjer för Malmköpings IBF Vår policy beskriver vad vi vill med vår förening och vår verksamhet. Policyn utgör grunden för hur vi alla sedan ska agera i olika sammanhang. Malmköpings IBF

Läs mer

IFKs värdegrund. För övriga specifika policyfrågor hänvisas till de av moderföreningen IFK Mariehamn antagna värdegrunderna

IFKs värdegrund. För övriga specifika policyfrågor hänvisas till de av moderföreningen IFK Mariehamn antagna värdegrunderna IFKs värdegrund Inledning: Detta dokument har upprättats för att beskriva IFK Mariehamn Fotboll rf ( ungdomsfotboll ) barn och ungdomspolicy. Dokumentet uppdateras årligen före det nya verksamhetsåret

Läs mer

Juniorbladet 1/2016 2016-04-04. Loftahammars Golfklubb www.loftahammarsgk.se. Hej golfvänner,

Juniorbladet 1/2016 2016-04-04. Loftahammars Golfklubb www.loftahammarsgk.se. Hej golfvänner, Juniorbladet 1/2016 Hej golfvänner, Nu gäller det att Du börjar planera golfsäsongen 2016 för att få ut så mycket så möjligt av denna fantastiska sport! I det här Juniorbladet har vi listat alla aktiviteter

Läs mer

A6 GK:s Ungdomsverksamhet. Från golfskolan till elitlag. Golfskolan 6-8 år P-9 / F-9 P 10 / F-10

A6 GK:s Ungdomsverksamhet. Från golfskolan till elitlag. Golfskolan 6-8 år P-9 / F-9 P 10 / F-10 A6 GK:s Ungdomsverksamhet Från golfskolan till elitlag Golfskolan 6-8 år Ett pass i veckan De första grunderna i golfvett Grunderna i golfteknik (mycket genom lek) Prova på alla spelets delar Gått igenom

Läs mer

Juniorverksamheten 2016 2016-04-25

Juniorverksamheten 2016 2016-04-25 Juniorverksamheten 2016 2016-04-25 Juniorkommitén 2016 Maria Lockman marialockman@gmail.com 070-328 27 74 Janne Dannberg janne@luleahockey.se 070-592 51 23 Malin Högström malin.hogstrom@gmail.com 070-258

Läs mer

Ungdomspolicy Allmänt Generella Regler Ålderskullar: Uppflyttning av spelare:

Ungdomspolicy Allmänt Generella Regler Ålderskullar: Uppflyttning av spelare: Ungdomspolicy Pixbo erbjuder ungdomar som är intresserade av innebandy, en åldersanpassad idrottsutbildning, inriktad på innebandy. Utbildningen skall omfatta såväl praktisk som teoretisk utbildning i

Läs mer

ÖSTERSUNDS FK AKADEMI

ÖSTERSUNDS FK AKADEMI Senast reviderad januari 2016 ÖSTERSUNDS FK AKADEMI VERSION 2 Innehåll 4 2 Förord 4 3 Målsättning på planen... 4 4...och utanför planen 4 5 Värdegrund & Vision 4 7 Träningsavgift & Innehåll 4 9 Förväntningar

Läs mer

Hemstudieuppgift 3: Mari Fasth

Hemstudieuppgift 3: Mari Fasth Hemstudieuppgift 3: Mari Fasth Josefin Strid, 16 år A. Analysera en spelare utifrån Golfpyramiden. Påverkan direkt: Är att resultaten måste sänkas, medianen/snittscoren måste ner med cirka 3 slag (under

Läs mer

Förbundets talangutvecklingstrappa Fastställd av förbundsstyrelsen den 14 juni 2010

Förbundets talangutvecklingstrappa Fastställd av förbundsstyrelsen den 14 juni 2010 Förbundets talangutvecklingstrappa Fastställd av förbundsstyrelsen den 14 juni 2010 Syftet med förbundets talangutvecklingsplan är att utbilda och utveckla våra unga karateutövare i landslaget och på karategymnasiet.

Läs mer

Stegen. Träningsgrupper för Åkersberga. GK s ungdomar 2011

Stegen. Träningsgrupper för Åkersberga. GK s ungdomar 2011 Stegen Träningsgrupper för Åkersberga GK s ungdomar 2011 Putter Wedge Hybrid Rescue Spoon Driver Officiellt hcp + 36 Anki, Knatte,Fnatte,, Tjatte Knatteskoj Knatteskoj I den här knattegruppen finns det

Läs mer

Idrotts- och hälsocertifiering av Gräppås golfklubb (v. 2015-12)

Idrotts- och hälsocertifiering av Gräppås golfklubb (v. 2015-12) Idrotts- och hälsocertifiering av Gräppås golfklubb (v. 2015-12) Gräppås Golfklubb är en ideell förening och har som målsättning att låta alla medlemmar få spela golf på både motionsnivå och tävlingsnivå.

Läs mer

KRITERIER OCH IDÉBANK FÖR JUNIORVÄNLIG GOLFANLÄGGNING

KRITERIER OCH IDÉBANK FÖR JUNIORVÄNLIG GOLFANLÄGGNING KRITERIER OCH IDÉBANK FÖR JUNIORVÄNLIG GOLFANLÄGGNING KRITERIER OCH IDÉBANK FÖR JUNIORVÄNLIG GOLFANLÄGGNING JUST NU: EN MÖJLIGHET FÖR KLUBBEN Kriterier och idébank för juniorvänlig golfanläggning är ett

Läs mer

Barn- och ungdomskonferens 2015. En befrielse från systemtänket inom fotbollen

Barn- och ungdomskonferens 2015. En befrielse från systemtänket inom fotbollen Barn- och ungdomskonferens 2015 En befrielse från systemtänket inom fotbollen Förändringsstrategier Struktur organisering verksamhet tävling Styrsystem ekonomi belöning resurser prioriteringar IT-system

Läs mer

TIMMERNABBENS IF MÅL OCH RIKTLINJER. för vår ungdomsverksamhet inom fotbollen

TIMMERNABBENS IF MÅL OCH RIKTLINJER. för vår ungdomsverksamhet inom fotbollen TIMMERNABBENS IF MÅL OCH RIKTLINJER för vår ungdomsverksamhet inom fotbollen Mål och Riktlinjer för ungdomsverksamheten inom Timmernabbens IF är en sammanfattning av vad vi vill och hur vi vill arbeta

Läs mer

Vår framtid som golfnation en satsning på idrotten golf 2011-2017

Vår framtid som golfnation en satsning på idrotten golf 2011-2017 Proposition till extra Förbundsmöte 21 februari 2010 Vår framtid som golfnation en satsning på idrotten golf 2011-2017 Bakgrund På några decennier gick golf från att vara en överklassport utan förankring

Läs mer

Troja skall verka för en god föräldrakontakt genom att informera och utbilda föräldrarna i föreningens mål, verksamhetsidé och i ishockeyns grunder.

Troja skall verka för en god föräldrakontakt genom att informera och utbilda föräldrarna i föreningens mål, verksamhetsidé och i ishockeyns grunder. VERKSAMHETSIDÉ Idrottsföreningen Troja-Ljungby, i dagligt tal benämnd Troja, utövar idrotten ishockey. Föreningen, som bildades 1948 och har sin hemvist i Ljungby kommun, består av de fysiska personer

Läs mer

Idrottspolitiskt program för Falköpings kommun

Idrottspolitiskt program för Falköpings kommun Idrottspolitiskt program för Falköpings kommun Beachhallen Antaget av kommunfullmäktige den 30 mars 2015, 28 Innehållsförteckning Inledning... 3 Idrotten är en samhällsresurs... 4 Idrottsrörelsens verksamhetsidé...

Läs mer

Verksamhetsinriktning. för. IFK Lidingö Friidrottsklubb

Verksamhetsinriktning. för. IFK Lidingö Friidrottsklubb Verksamhetsinriktning för IFK Lidingö Friidrottsklubb Ett underlag för att under det kommande året, i olika konstellationer av ledare och aktiva, förankra, diskutera, förtydliga, planera för att förverkliga

Läs mer

UTBILDNINGSHANDLEDNING Ungdom

UTBILDNINGSHANDLEDNING Ungdom UTBILDNINGSHANDLEDNING Ungdom Mål och metoder per ålders grupp 6-9 år Lek med boll, från 8 år 5-manna fotboll MÅL: - Stimulera spelaren till aktivitet genom lek med boll. Tycka fotboll är det roligaste

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011 MARIEHAMNS GYMNASTIKFÖRENING R.F. SAMMANFATTNING

VERKSAMHETSPLAN 2011 MARIEHAMNS GYMNASTIKFÖRENING R.F. SAMMANFATTNING VERKSAMHETSPLAN 2011 SAMMANFATTNING Gymnastik är en form av idrott, som alla har nytta av att hålla på med. Gymnastiken ger en god kroppskontroll, är utvecklande av motoriken samt dynamisk och mångfacetterad.

Läs mer

Protokoll fört vid medlemsmöte för Ingelsta GK den 22 oktober 2014 kl. 18:30-20:00 ca vid Stadiums kontor Norra Promenaden 63, Norrköping.

Protokoll fört vid medlemsmöte för Ingelsta GK den 22 oktober 2014 kl. 18:30-20:00 ca vid Stadiums kontor Norra Promenaden 63, Norrköping. Ingelsta GK Medlemsmöte 2014-10-22 Protokoll fört vid medlemsmöte för Ingelsta GK den 22 oktober 2014 kl. 18:30-20:00 ca vid Stadiums kontor Norra Promenaden 63, Norrköping. 0 Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

SPELA TENNIS! EN INFORMATIONSBROSCHYR MED BRA SAKER ATT VETA OM ÖVIKS TENNISKLUBB TRÄNING TÄVLING

SPELA TENNIS! EN INFORMATIONSBROSCHYR MED BRA SAKER ATT VETA OM ÖVIKS TENNISKLUBB TRÄNING TÄVLING KONTAKT Mattsborgen Eriksgatan 2, 892 51 Domsjö 0660-823 85 oviktk.se@telia.com HUVUDTRÄNARE Hans Jansson 070-686 19 16 hans.jansson.oviktk@telia.com Bertil Sundman 070-562 82 79 bertil.sundman.oviktk@telia.com

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BORÅS HOCKEY CLUB

VÄLKOMMEN TILL BORÅS HOCKEY CLUB VÄLKOMMEN TILL BORÅS HOCKEY CLUB www.borashockey.se Välkommen till Borås Hockey Club! Huvudsyftet med att spela hockey är naturligtvis att man skall ha roligt, det tycker vi i Borås Hockey också, men

Läs mer

GREBBESTADS IF. Barn- och ungdomsfotboll. Policy Föräldraguide GIF:s röda trådar. Fastställd 2013-03-20

GREBBESTADS IF. Barn- och ungdomsfotboll. Policy Föräldraguide GIF:s röda trådar. Fastställd 2013-03-20 GREBBESTADS IF Barn- och ungdomsfotboll Policy Föräldraguide GIF:s röda trådar Fastställd 2013-03-20 Grebbestads IF Policy Barn och ungdomsfotboll Grebbestads IF erbjuder fotbollsverksamhet för att alla

Läs mer

POLICY HANINGE HANDBOLL

POLICY HANINGE HANDBOLL HANINGE HANDBOLL POLICY Dokumentet beskriver policy och riktlinjer inom ett antal områden som berör lag, ledare, spelare, föräldrar och övriga aktiva inom Haninge Handbollsklubb. POLICY 1(13) 1 FÖRORD...

Läs mer

GUNNAR WISMAR BARN OCH UNGDOMSTRÄNING

GUNNAR WISMAR BARN OCH UNGDOMSTRÄNING GUNNAR WISMAR BARN OCH UNGDOMSTRÄNING Det är dags att ta fysisk aktivitet på allvar och Fundera över hur/var/på vilket sätt vi vill att barn och vuxna ska utöva den Fysisk inaktivitet är numera en av vårt

Läs mer

HANDBOLL FÖR HJÄRTA OCH GEMENSKAP

HANDBOLL FÖR HJÄRTA OCH GEMENSKAP HANDBOLL FÖR HJÄRTA OCH GEMENSKAP Integration med hjälp av handboll i Vivalla och Brickebacken Örebro SK Handboll Herr Projektansvarig: Vice Ordförande Jerker Lindgren Bakgrund HANDBOLL FÖR HJÄRTA OCH

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSPOLICY FÖR OK KÅRE Dat 100118, ver 1.0

BARN- OCH UNGDOMSPOLICY FÖR OK KÅRE Dat 100118, ver 1.0 I OK Kåre ska alla barn och ungdomar ges möjlighet att lära sig orientera samt utveckla sin orienteringsförmåga efter egen ambitionsnivå och vad som är bäst för respektive individ. Målet är att barn och

Läs mer

Informationsmöte Juniorer 2013-04-10

Informationsmöte Juniorer 2013-04-10 Informationsmöte Juniorer 2013-04-10 Program Träningen Grönt kort och teori Aktiviteter Övriga tävlingar Juniorrepresentanter Information Övrigt Medlem/icke medlem MEDLEM: Fritt spel på banan hela säsongen,

Läs mer

POLICY - Umeå City IBF -

POLICY - Umeå City IBF - POLICY - Umeå City IBF - Umeå City IBF:s policy finns till för att visa vad Umeå City IBF står för. All verksamhet och alla beslut som tas på alla nivåer i Umeå City IBF ska bedrivas och tas i enlighet

Läs mer

Verksamhetsplan Juniorerna 2016

Verksamhetsplan Juniorerna 2016 Verksamhetsplan Juniorerna 2016 Vinterträning Vinterträning i Haninge Golfhall vecka 3 vecka 14: 1 gång/vecka tränarledd träning. Sommarträning Sommarträning på Haninge GK vecka 17-24 och 31-38 : 1 gång/vecka

Läs mer

2014 Inledning Innehåll 2014 Golf Team Skåne

2014 Inledning Innehåll 2014 Golf Team Skåne 2014 Inledning är namnet på Skånes golfförbunds spelarutvecklingsprogram. Verksamheten riktar sig till spelare mellan 13 18 år och som satsar på en tävlingskarriär. Syftet med verksamheten är att inspirera,

Läs mer