Idrottsprogram Torreby GK 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Idrottsprogram Torreby GK 2006"

Transkript

1 Idrottsprogram Torreby GK 2006 Idrottsprogram Torreby GK Inledning... 2 Barn- och ungdomsverksamheten på Torreby GK... 3 Vår värdegrund... 3 Vision, inriktning, mål och riktlinjer... 4 A) Torreby Junior klubb...5 B) Introduktion och utbildning nya ungdomar C) Professionell träning D) Rekrytera, utveckla och behålla ledare E) Torrebys lilla gröna F) Duktiga spelare hjälper till G) Föräldraengagemang H) Bra förutsättningar på korthålsbanan I) Samarbete med skola/idrottsföreningar Prestationsinriktad tävlingsgolf för vuxna Vår värdegrund Vision, inriktning, mål och strategi Förutsättningar och bakgrund Tränings- och tävlingsgrupper Den hälsoinriktade bredd och motionsgolfen Vår värdegrund, vision, inriktning, ledstjärnor och riktlinjer Lev friskt spela golf ofta! Nya golfspelare Spelare med handicap 36+ och officiell hcp... 20

2 Inledning Så här skriver Svenska Golfförbundet i sitt program för satsningen Bättre golf för alla ; Idrottsprojektet är en satsning som ska synliggöra golfen som idrott. En förhoppning är att det leder till att varje golfklubb har sitt eget idrottsprogram omfattande bredd- och elitverksamhet. Ett viktigt inslag i en idrottssatsning är den vanlige golfaren, medlemmen som kanske vill utveckla sin golf men inte vet hur. En tydlig vilja med klubbens idrottsprogram är: - Att erbjuda medlemmarna i klubben en möjlighet att utvecklas till bättre golfspelare. - Att stärka medlemskänslan och klubbtillhörigheten - Att stärka och stödja idrotten golf i klubbarna - Att framföra golfens mångsidighet som idrott Vår förhoppning i Torreby GK är att detta idrottsprogram ska skapa engagemang och motivation för alla medlemmar på klubben. Men också att det blir ett program som ständigt förbättras och utvecklas i takt med medlemmarnas vilja att påverka vår inriktning. Detta program fastställdes av Torreby GK:s styrelse 10 april 2006 och gäller tillsvidare. Vår värdegrund och våra riktlinjer sätter prägel på vår verksamhet. Dessa är ett stöd och ledstjärnor för alla i klubben; spelare, föräldrar, personal, ledare och tränare. Vi delar in vår golfverksamhet på samma sätt som Riksidrottsförbundets idéskrift Idrotten vill, nämligen: Golf för barn (till och med tolv år): Barnidrotten ska vara lekfull och inriktas på barnens allsidiga utveckling. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor. Prestationsinriktad tävlingsgolf för ungdomar respektive vuxna, där prestationsförbättring och goda tävlingsresultat är vägledande. Hälsoinriktad bredd- och motionsgolf för ungdomar respektive vuxna, där trivsel och välbefinnande är vägledande medan prestation och resultat är av underordnad betydelse.

3 Barn- och ungdomsverksamheten på Torreby GK Vår värdegrund Glädje, gemenskap och uppmuntran ger trygghet Alla som vill ska få förutsättningar att utvecklas utifrån sina förutsättningar Glädje Glädje är grunden i klubbens verksamhet. Glädjen kommer från att få vara tillsammans och utvecklas inom och genom golfen. Vi tränar och spelar golf för att vi själva har valt det och för att vi tycker att det är roligt. Vi finner glädje över att kunna göra detta tillsammans. Gemenskap Det är viktigt att alla; spelare, ledare, tränare, coacher och föräldrar känner sig hemma och välkomna på klubben. Alla är viktiga, alla är värda lika mycket uppmärksamhet. Alla är unika, vilket innebär att alla är olika. Detta är något vi accepterar, finner spännande och gläds över. Gruppindelning för barn och ungdom sker i första hand efter ålder och det är en självklarhet att kompisar får vara tillsammans. Uppmuntran Vi uppmuntrar barn och ungdomar att testa gränser, låter dem skaffa erfarenhet genom att prova. Att försöka är det viktigaste. Vi ställer krav på dem, att alltid försöka och att alltid göra sitt bästa. Har de gjort detta har de inget att skämmas för, inte heller något att bli arg, ledsen eller besviken över. De har gjort sitt bästa och ingen vare sig de själva eller någon annan har rätt att kräva mer. Genom att fokusera på och berömma försöket tror vi att resultatet på lång sikt blir bättre än om vi istället fokuserade på resultatet. Trygghet Glädje, gemenskap och uppmuntran skapar trygghet. Den som känner trygghet, har stora möjligheter att utvecklas som golfare men också som människa Trygghet ger alla möjlighet att utvecklas i sin egen takt. Trygghet ger mod och nyfikenhet att våga prova nya idéer och metoder, att våga prova och att gå sina egna vägar. Trygghet innebär att alla på klubben känner att de är respekterade och uppskattade oavsett hur många slag de behöver för att spela 18 hål. Vi ser golfen som en utmärkt väg för barn och ungdomar att växa upp till att bli en vuxen ansvarstagande medmänniska.

4 Vision, inriktning, mål och riktlinjer Torreby Golfklubb ska erbjuda barn och ungdomar en utvecklande och på alla sätt framgångsrik verksamhet. Genom juniorverksamheten ska klubben vara ett föredöme i Västsverige. Torreby Golfklubb erbjuder en golfverksamhet för barn och ungdomar som ska upplevas rolig, där såväl ungdomar, föräldrar och ledare känner glädje och gemenskap. Verksamheten är väl organiserad, med hög kvalitet och genomförs i positiv anda med stor grad av uppmuntran. en på aktiviteterna möjliggör en bred upptagning av ungdomar, där såväl nybörjare och duktiga golfspelare är välkomna. Genom ungdomsverksamheten vill Torreby Golfklubb bidra till ungdomars fysiska, psykiska, idrottsliga och sociala utveckling. Ledare och ungdomar ska vara föredömen och visa vägen till kamratskap, laganda, juste spel, god hälsa, drogfritt leverne och ett gott uppförande. Ungdomsverksamheten utgör grunden för rekrytering av spelare till representationslagen och är även basen för rekrytering av ledare, funktionärer och medlemmar till klubben. Mål Torreby Golfklubb har som målsättning att golf är en idrott som inriktar sig på att utveckla individen såväl fysiskt som psykiskt som socialt och kulturellt. Samt verka för att både bredd och elit får möjlighet att utvecklas. Vi vill också bibehålla och förbättra kunskaperna om golfregler och golfetikett. Att antalet aktiva barn och ungdomar ökar eller befinner sig på samma nivå som 2005 och att antalet tjejer ökar. Att flera tjejer och killar känner utmaning och lust att tävla. Att vi arbetar för att få Svenska Golfförbundets guldcertifikat Juniorvänlig anläggning Att rekrytera, utveckla och behålla väl fungerande ledarteam till de olika barn och ungdomsgrupperna. Strategi - så här gör vi för att uppnå målen A) Organiserad verksamhet enligt nedanstående modell Torreby Junior Club B) Introduktion av nya golfspelare C) Professionell träning som innehåller alla delar för framgångsrik golfutveckling D) Rekrytera, utveckla och behålla av ledare E) Informera och delge spelare och föräldrar Torrebys lilla gröna F) Klubbens duktiga spelare är föredömen och hjälper till vid aktiviteter i ungdomsverksamheten G) Ökat engagemang mot de aktivas föräldrar, genom god kommunikation/information. H) Skapa bra förutsättningar för allsidig träning på golfklubbens anläggning I) Öka intresset och rekryteringen genom samarbete med skolan och andra idrottsföreningar

5 A) Torreby Junior klubb Ungdomsverksamheten delas upp i fyra olika utvecklingsnivåer som utgår från spelarens ålder och mognadsnivå. Beroende av åldersgruppernas storlek kan en grupp delas in i flera mindre grupper. Vi tar särskild hänsyn till att tjejer tränar i samma grupp från och med 12 års ålder. Genom en indelning i olika mognadsnivåer ökar våra möjligheter att möta spelaren på den nivå de befinner sig avseende fysisk, psykisk, intellektuell och social mognad. Men också utifrån kamratskap, spelarens utveckling, ambitionsnivå etcetera. I varje nivå ges olika förutsättningar och det ställs högre krav ju högre nivå man deltar i. För barn som vill prova att spela golf introduceras dessa i Torrebys barnverksamhet. För ungdomar som vill börja spela golf startar dessa i den ordinarie Grönt Kort utbildningen för nya golfare. Därefter medverkar de som vill i vår ungdomsverksamhet. Barn 6-12 år Vi vänder oss till unga blivande stjärnor, såväl nybörjare som till dem som kommit en liten bit i sin utveckling. Barnen är mellan 6-12 år och inriktningen på aktiviteterna är att ha så roligt som möjligt. Barnen får gå den nya nybörjarutbildningen i golf för barn. Spelarna delas in i minst två barngrupper; 6-9 år och år. Ledarna går igenom de elementära grunderna inom teknik, regler och uppförande samt stort fokus på säkerhet. Slarv och ovårdat språk accepteras inte. Vi genomför små spännande och roliga tävlingar, där dom bl.a. får lära sig att hålla reda på antal slag och också hålla små tacktal. De flesta övningar sker runt puttinggreen, drivingrange, korthålsbanan och i dess närhet men dom får också möjlighet att spela på stora banan.

6 Förutsättningar för att delta Medlem i Torreby Golfklubb Lägsta ålder 6 år Föräldrar och barn tagit del av säkerhetsbestämmelserna. Kostnad för träning Träningsavgift 500 kr Medlemsavgift 456 kr I träningsavgiften ingår fria rangebollar under perioden april till september samt träning enligt nedan. Vi iordningställer en särskild plats på drivingrangen där endast juniorer som aktivt deltar i träningar har rätt att vara. Bollarna där är alltså endast till för juniorerna. Detta får man från Torreby Golfklubb Gul träningsbricka, som visar att man ingår i den organiserade träningsverksamheten Låna utrustning vid introduktionstillfällena Träning en gång i veckan under perioden april till september med flera aktiva ledare som instruerar, ger råd och deltar vid de olika aktiviteterna. Fritt spel på korthålsbanan Klubbtävling på stora banan, 150m Fria rangebollar när man betalt träningsavgiften Detta förväntar vi oss Att barnet deltar i nybörjarutbildningen i golf för barn Ett gott kamratskap Att minst en förälder per fyra stycken barn finns tillgänglig som ledare Målsättning Att träningen är så rolig att barnen längtar till varje träningspass Att leken alltid står i centrum och att vi har en hög aktivitet under träningen Att träna motorik, koordination och teknik Att de förstått innebörden av säkerhetsreglerna Att samtliga genomgår Svenska Golfförbundets nya nybörjarutbildning i golf för barn Att de flesta spelarna någon gång vill testa tävlingsspel Att dom hittar nya kompisar och är snälla mot varandra Att dom lärt sig innehållet i Torrebys lilla gröna

7 Organisation Verksamheten leds av ett team bestående av 3-5 ledare, föräldrar och tränare. Vi strävar efter att ha barn per grupp. Ungdomar år Country Denna nivå vänder sig till de spelare som lämnat barnverksamheten eller till ungdomar som nyligen börjat spela golf och genomgått klubbens nybörjarutbildning Grönt Kort på väg till hcp 36. De har hållit på en tid med sin golf, skaffat hcp men som inte är redo, eller inte är intresserade att delta i tävlingssammanhang. De vill spela för skoj skull utan press, uppleva klubbkänsla, trygghet och kamratskap, hit kommer man inte bara för att idrotta utan också för att delta i den sociala samvaron. Killar och tjejer tränar vid samma tidpunkt men gruppen delas upp i tjejer respektive killar. Förutsättningar för att delta Medlem i Torreby Golfklubb Har hcp 36+ eller officiell hcp Har tagit del av Torrebys lilla gröna Kostnad för träning Yngre junior från år Yngre junior från år 500 kr plus medlemsavgift 456 kr 500 kr plus medlemsavgift 856 kr I träningsavgiften ingår fria rangebollar under perioden april till september samt träning enligt nedan. Vi iordningställer en särskild plats på drivingrangen där endast juniorer som aktivt deltar i träningar har rätt att vara. Bollarna där är alltså endast till för juniorerna. Detta får man från Torreby Golfklubb Gul träningsbricka, som visar att man ingår i den organiserade träningsverksamheten Träning en gång i veckan under perioden april till september med ledare som instruerar, ger råd och deltar vid de olika aktiviteterna Organiserat spel på banan en gång i veckan Delta i olika klubbtävlingar Fria rangebollar när man betalt träningsavgiften Olika aktiviteter som till exempel läger, beach party med korvgrillning, disco. Greenfee för 50 kr på Onsjö GK, Trollhättans GK och Lyckorna GK.

8 Detta förväntar vi oss Ett gott uppförande och regelbundet deltagande Gott kamratskap och sammanhållning Att man genomgått Grönt Kort utbildning Att de kommer i tid till tränings och tävlingstillfällena Att de har lärt sig Torrebys lilla gröna Målsättning Att glädje och gemenskap är den viktigaste ledstjärnan Att träna mycket teknik, koordination och motorik Att genomföra ett läger med övernattning varje år Organisation Verksamheten leds av ett team bestående av 3-5 ledare, föräldrar och tränare. Vi strävar efter att ha ungdomar per grupp Gruppen delas in med tanke på ålder, kön och kompisar Ungdomar år Tävling Dessa ungdomar gillar att tävla. I denna grupp hittar vi spelare som har ambition att utvecklas och se hur bra man kan bli. Här är golf liktydigt med idrott och spelarna får en systematisk och metodisk fostran i sin golfutveckling. Spelarna får en bred insikt om golfspelets olika delar. Spelarna deltar i distrikt och klubbtävlingar, spelar och tränar även vid dåligt väder. Deltagarna är indelade i ålder, i de olika grupperna tränar flickor och pojkar separat. Spelarna får individuella träningskoncept. Förutsättningar för att delta Stark drivkraft att utveckla sitt golfspel Ska delta på så många tävlingar som möjligt på BDGF touren Ska delta i KM Ska fylla i träningskort Ska kunna reglerna i Torrebys Lilla Gröna Kostnad för träning/utbildning Yngre junior från år Yngre junior från år 500 kr plus medlemsavgift 456 kr 500 kr plus medlemsavgift 856 kr

9 I träningsavgiften ingår fria rangebollar under perioden april till september samt träning enligt nedan. Vi iordningställer en särskild plats på drivingrangen där endast juniorer som aktivt deltar i träningar har rätt att vara. Bollarna där är alltså endast till för juniorerna. Detta får man från Torreby Golfklubb Träningskort Träning två ggr/v med tränare och ledare som instruerar, ger råd och deltager vid de olika aktiviteterna Fria rangebollar när man betalt träningsavgiften Spel och instruktion ihop med Torrebys representationslag 3-4 gånger på en säsong Greenfee för 50 kr på Onsjö GK, Trollhättans GK och Lyckorna GK. Detta förväntar vi oss Ett gott uppträdande och regelbundet deltagande Målsättning Att glädje och gemenskap är ett viktigt kännetecken för verksamheten Att tävla ofta Att träningen inriktas på mycket närspel, teknik, spelstrategi Att träningen bedrivs under större delen av året Att träna även fysisk träning med fokus på rörlighet och en ökad belastning Att genomföra minst ett träningsläger per år med en stigande utmaning. Organisation Verksamheten leds av ett team bestående av 3-5 ledare, föräldrar och tränare. Vi strävar efter att ha ungdomar per grupp Gruppen delas in med tanke på ålder, kön och kompisar Ungdomar år Tävling I denna nivå har golfen blivit förstavalssport för de idrottsinriktade ungdomarna. Spelarna har en inställning och målsättning att bli mycket duktiga golfspelare, med klar inriktning mot att spela på de etablerade tourerna. Denna nivå älskar att tävla och mäta sin spelskicklighet mot andra kompetenta spelare. I denna grupp hittar vi spelare som har lågt hcp. Här är golf liktydigt med målmedveten satsning mot hcp 5 och lägre. Spelarna får en systematisk och metodisk fostran i sin golfutveckling. Spelarna får en djup insikt om golfspelets olika delar. Spelarna deltar i nationella, distrikt och klubbtävlingar, spelar och tränar från backtee, även vid dåligt väder. I

10 denna grupp tränar flickor och pojkar tillsammans. Spelarna får individuella träningskoncept med krav på redovisning. Förutsättningar Mycket stark drivkraft att utveckla sitt golfspel Ska delta på samtliga BDGF tävlingar om inte särskilda skäl föreligger Ska delta i KM och DM Ska fylla i träningskort Ska kunna reglerna i Torrebys Lilla Gröna Kostnad för träning/ utbildning Äldre junior från år 500 kr plus medlemsavgift 1456 kr I träningsavgiften ingår fria rangebollar under perioden april till september samt träning enligt nedan. Vi iordningställer en särskild plats på drivingrangen där endast juniorer som aktivt deltar i träningar har rätt att vara. Bollarna där är alltså endast till för juniorerna. Detta får man från Torreby Golfklubb Gul träningsbricka, som visar att man ingår i den organiserade träningsverksamheten Träningskort Träning två ggr/v med tränare och ledare som instruerar, ger råd och deltar vid de olika aktiviteterna Fria rangebollar när man betalt träningsavgiften Spel och instruktion tillsammans med Torrebys representationslag Fritt inspel och tävlingsavgift betald vid officiella tävlingar Greenfee för 50 kr på Onsjö GK, Trollhättans GK och Lyckorna GK. Detta förväntar vi oss Ett föredömligt uppträdande och obligatorisk närvaro på träningar Målsättning Att varje år få fram en spelare som kvalificerar till någon av de officiella tourerna Att glädje och gemenskap är ett viktigt kännetecken för verksamheten Att tävla ofta Att träningen spetsas och att det är självklart att träna året runt Att genomföra minst ett träningsläger per år Att träna tillsammans med klubbens representationslag

11 Organisation Verksamheten leds av ett team bestående av 2-4 ledare och tränare. Vi strävar efter att ha ungdomar per grupp B) Introduktion och utbildning nya ungdomar Barn får sin nybörjarutbildning i golf inom Torreby GK:s barnverksamhet. Ungdomar från 13 år ska ha genomgått klubbens utbildning Grönt Kort på väg till hcp 36 innan de kan börja i klubbens ungdomsverksamhet. C) Professionell träning Torreby GK:s tränare ansvarar för, instruktion, träning, vägledning och utbildning av ungdomarnas tekniska och mentala utveckling inom samtliga nivåer. Målsättningen är att varje deltagare i de två tävlingsgrupperna ska få ett personligt träningskoncept som ger spelaren maximala möjligheter att utvecklas inom golfsporten. För att stimulera och motivera deltagarna i ungdomsverksamheten, erbjuder Torreby Golfklubb, vid speciella tillfällen, föreläsningar, seminarier och träning. D) Rekrytera, utveckla och behålla ledare Torreby Golfklubb ansvarar för rekrytering och utbildning av ledare till ungdomsverksamheten. Ledare rekryteras från följande grupper: äldre juniorer, föräldrar, aktiva, seniorer och ledare från andra idrotter. Utbildning av ledare görs i samarbete med klubbens tränare, SISU och andra resurspersoner. Utbildningen följer Svenska Golfförbundets utbildning för barn och ungdomsledare. E) Torrebys lilla gröna Detta är ungdomsverksamhetens riktlinjer till spelare och ledare. Här hittar man de förväntningar som Torreby Golfklubb förmedlar till ungdomar och ledare. Genom att lära och leva efter dessa riktlinjer kommer vi och våra ungdomar att vara utmärkta representanter för vår klubb. Att aldrig mobba eller tala illa om andra ungdomar eller vuxna Att vara hjälpsam och god kompis Att aldrig prata negativt om andra banor eller klubbar Att visa förståelse och vara ödmjuk Att aldrig fuska, att alltid uppträda på ett juste och sportsligt sätt Säkerheten för sig själv och andra är en förutsättning för att delta Svinga aldrig klubban eller slå golfbollar om någon riskeras att bli träffad

12 Att hålla god ordning, lägga tillbaka torv, laga nedslagsmärken, ställa tillbaka hinkar, plocka upp skräp, etc. Var ett föredöme för Torreby Golfklubb Ha kul! F) Duktiga spelare hjälper till Spelare från representationslagen ska hjälpa till i ungdomsverksamheten vid 3-4 tillfällen per säsong. Representationslagens spelare ska spela x antal 9-hålsrundor/säsong med de yngre spelarna. Övriga spelare som representerar klubben ska delta som aktiva instruktörer/ledare vid x antal ggr/säsong. G) Föräldraengagemang För att öka intresset och engagemanget hos föräldrar informeras dessa regelbundet med skriftliga lägesrapporter innehållande tider, tävlingar, möten, föreläsningar, utbildningar etc. H) Bra förutsättningar på korthålsbanan Korthålsbanan förbättras genom att: Greenerna dressas, jämnas och klipps Hålen bytes regelbundet Fairway och ruff klipps regelbundet Fjärde hålets förlängs något och green planas ut En bunker byggs vid fjärde hålet Vita, röda, gula och blå pinnar sätts ut ( med förklaringar om vad de betyder) I) Samarbete med skola/idrottsföreningar Munkedalsskolan erbjuds regelbunden golfträning under skoltid En gång/vecka under vårterminen. Eleverna åker med skolbuss till Torreby, får låna klubbor och erhåller ledarledd instruktion. Erbjudandet är kostnadsfritt och syftar till att rekrytera fler juniorer till klubben.

13 Prestationsinriktad tävlingsgolf för vuxna Tänk att få träna som man tävlar, få möjlighet att förverkliga sina idrottsliga ambitioner och tillsammans med klubbens tränare och ledare skapa förutsättningar för att må och nå toppen! Med det här området inom Torrebys idrottsprogram vill vi stimulera alla som har lust att medverka till låga scorer för sin egen eller för andras del att kanske tänka en del nytt och lära mer. Vår värdegrund Glädje, gemenskap, bra träning och utmaning ger utmärkta förutsättningar att må och nå toppen. Vi vill stimulera alla som har lust att nå låga scorer - att nå toppen av sin prestationsförmåga! Glädjen är grunden i klubbens verksamhet. Möjligheten att nå sin optimala potential ökar med glada spelare och ledare. Gemenskap och att utvecklas tillsammans med andra är viktigt för allt fler unga människor. Bra träning betyder att det både ska finnas tillgång till bra träning och att våra träningsområden ska vara väl utvecklade, framförallt för närspelsträning med egna bollar. Utmaning att testa sina gränser, att testa nya slag, nya tävlingar etcetera skapar spelare som vågar vinna och som vill utvecklas ytterligare Landslagets vision att må och nå toppen ger färdriktningen även för vår verksamhet. Förutsättningarna för att nå riktigt långt i sitt golfspel förbättras naturligtvis när vi mår gott. Att må gott blir alltså ett medel att nå sin topp. Vision, inriktning, mål och strategi Torreby Golfklubb erbjuder alla som vill, möjlighet att utveckla sitt golfspel och sin prestation. De som vill bli riktigt bra i golf ska kunna bli det på vår klubb! Idrottsliga framgångar är bra för Torreby GK. Därför ska våra golfspelare ges möjligheter att, inom ramen för våra möjligheter och värderingar, maximalt få utveckla sin prestationsförmåga med sikte på att uppnå elitnivå. För att bli bra i golf krävs bra träning vid rätt tillfälle under hela året. Träning som utvecklar alla kvalitéer som exempelvis spelförståelse, teknik, fysisk förmåga, taktik, kost med mera. Vår kompetens om hur man skapar bra förutsättningar och bra träning bör hela tiden fyllas på. Utvecklingen inom golfen är en ständigt pågående process, den som stannar upp slutar att vara bland de främsta. Tillgången till bra träningsområden är en avgörande framgångsfaktor. Att få förutsättningar till bra träning med egna bollar ökar möjligheterna att nå sin potential. Mål Vi vill skapa en utmärkt plattform för dem som vill utveckla sitt golfspel och sin prestation. De som vill bli bra i golf ska kunna bli det på vår klubb! Vi vill att fler spelare ska utmana de bästa spelarna i representationslaget.

14 Vi vill att fler spelare från vår klubb ska delta i och lyckas på tävlingar på alla nivåer i det nationella och internationella tävlingsutbudet. Vi vill att fler tjejer och kvinnor söker sig till den prestationsinriktade tävlingsidrotten och på det sättet på sikt skapar förutsättningar för ett representationslag. Övergången mellan ungdoms- och vuxenidrotten ska ske successivt och hänsyn tas till tjejer och killars olika behov, förutsättningar och utvecklingstakt. Vi vill stimulera alla att träna bra utifrån en bra träningsplanering som sträcker sig över en stor del av året och som utvecklar respektive individ. Strategi så här gör vi för att uppnå målen A. Bra inriktning och innehåll i träningen året runt B. Stöttande och utmanande tränare och ledarteam C. Utmärkta träningsförhållanden året runt Förutsättningar och bakgrund Oavsett ambitionsnivå vill många inom klubben spela så bra golf som möjligt. Med bra förutsättningar ökar den möjligheten - förutsättningar i form av utvecklande träningsytor (framförallt för närspelsträning), en utmärkt idrottsplats i form av en bra bana, bra stöttning av tränare och ledare samt möjlighet till träning under hela året. Oavsett vad vi engagerar oss i på golfklubben kan vi lätt konstatera att utan nöjda golfspelare och golfspelet skulle vi inte ha någon golfklubb. Därför måste vi vara attraktiva för att vi ska få behålla de som finns på klubben och få nya spelare till klubben. Många spelare vill testa sina gränser, se hur långt de kan nå med sitt golfspel. De allra flesta ungdomar har höga ambitioner med sitt idrottsintresse golf. Övergången från åren inom ungdomsidrotten till en mer prestationsinriktad tävlingsgolf är för många en känslig period. Kravet på en bra stöttning och ett bra ledarskap är påtagligt. Även många vuxna på klubben har också höga ambitioner med sitt golfspel. Spänningen och den kittlande atmosfären på tävlingar och i seriespel attraherar många spelare på klubben. Detta syns inte bara i klubbens representationslag utan även bland spelarna i de olika ålderskategorilagen. I utbildningen till en framgångsrik golfspelare ingår också att skaffa sig kunskap om faktorer som påverkar idrottandet. Hur kroppen fungerar vid olika slags belastningar, hur man äter och dricker rätt, hur man förebygger skador och ohälsa, hur man planerar sin tid och hur man tränar specifikt på golf. Tränings- och tävlingsgrupper Representationslaget dam På grund av spelarbrist vilar vårt representationslag för damer Vårt mål är att så snabbt som möjligt återigen delta i seriespelet. Stora insatser görs på ungdomssidan för att stimulera tjejerna.

15 Representationslaget herr Att må och nå toppen är mottot. Att de som deltar spelar opentävlingar och mästerskap på lokal-, riks- och internationell nivå. Vår lagsammanhållning är mycket stark vilket stärker oss som individer. Individuella målsättningar samt tränings- och tävlingsprogram tas fram tillsammans med tränare och coach. Dörren skall vara öppen för nya talanger som dyker upp från våra juniorled men även för etablerade spelare från andra klubbar. Förutsättningar för att delta Tillräckligt lågt handicap för att få spela opentävlingar. En stark ambition och drivkraft att ta reda på hur bra golfare man kan bli. God regelkunskap Självklar målsättning och drivkraft att ta en plats i representationslaget samt en väl definierad målsättning med sin träning. Ett dokumenterat tävlingsprogram inför varje säsong Skall delta i KM samt DM om inte hinder i tävlingsprogrammet föreligger. Kostnad för träning/utbildning Utöver medlemsavgift, 1000:- avgift för spelläger. Detta får man från Torreby Golfklubb Fria rangebollar samt 500:- i bidrag till vinterträning. Träning med av klubben utsedd tränare Ersättning för utlägg i samband med tävling enligt elitkommitténs beslut En möjlighet att kvalificera sig till spel i division I. Detta förväntar vi oss Ett vårdat uppträdande och en seriös satsning Att varje spelare har en tränings- och tävlingsplanering samt för rondanalys Att varje spelare vet att de är klubbens förebilder, framför allt för våra juniorer Att varje spelare ställer upp 3-5 ggr/år vid klubbens juniorträning Målsättning Att etablera representationslaget i division I Att glädje och gemenskap är ett viktigt kännetecken för verksamheten Att träningen spetsas och att det är självklart att träna året runt

16 Att genomföra minst ett träningsläger per år Att träna tillsammans med klubbens juniorer Att tillsammans utveckla vår verksamhet Organisation Verksamheten leds av coach och tränare 8-10 personer ingår i denna grupp Seniorlagen Att må och nå toppen är mottot Man spelar i det laget man tillhör enligt ålder Förutsättningar för att delta En god regelkunskap Självklar målsättning och drivkraft att ta en plats i BDGF serielaget Kostnad för träning/utbildning 200 kr Detta får man från Torreby Golfklubb Samtliga lag har tillgång till gemensamma träningar med instruktör omfattande 5 timmar/lag. De lag som har två anmälda serielag får ytterligare 3 timmar att disponera. 50:- i matersättning per person och tillfälle vid tävlingar ingående i BDGF s seniortour Detta förväntar vi oss Att de som deltar i serielagen spelar KM, DM och kvaltävlingar till BDGF touren Att respektive lag ställer upp som aktiva instruktörer/ledare vid vår juniorträning två ggr/säsong. Att respektive lag ställer upp som golfvärdar vid ett tillfälle/säsong. Målsättning Att glädje och gemenskap är ett viktigt kännetecken för verksamheten Att utveckla verksamheten tillsammans med ledare och tränare

17 Organisation Verksamheten leds av respektive coach tillsammans med vår tränare Coach D 35: Susanne Nilsson Coach D 50: Maire Andersson Coach D 60: Ulla K Gustafsson Coach D 70: Gunnel Thörnqvist Coach H 35: Sten Gustavsson Coach H 45: Stefan Nilsson Coach H 55: Sven Ljunglide Coach H 65: Bertil Andersson Coach H 75: Fale Nyström

18 Den hälsoinriktade bredd och motionsgolfen Svenska golflandslaget har visionen Att må och nå toppen. Man vill nå till den yppersta världseliten bland annat genom att må toppen. Att må toppen kan också vara en underbar utgångspunkt även inom den breda motionsgolfen! För visst är det väl en av alla drivkrafter för vårt golfspel att må toppen! Vår värdegrund, vision, inriktning, ledstjärnor och riktlinjer Värdegrund Inom vår barn- och ungdomsverksamhet har vi lyft fram tre ledord i vår värdegrund glädje, gemenskap och uppmuntran. Tre ledord som säkert också fångar många vuxnas olika motiv för varför man gärna vill spela golf här på Torreby! För visst har vi underbara förutsättningar att skapa det tillsammans här på klubben! Men vi har också valt att tro att de allra flesta spelarna på klubben också vill utveckla och förbättra sitt golfspel. Vi tror att många vill se hur bra de kan bli, hur få puttar man kan slå, hur många fairways man träffar Många människor attraheras av vår underbara idrott golf. Allt fler vill prova på och lära sig spelet golf. Vi vill erbjuda en utbildning för nya golfare som skapar bra förutsättningar att trivas och lyckas! Lev friskt spela golf ofta! Golf kan förlänga livet. Golf påverkar hälsan på ett positivt sätt och den motion en rond ger leder till en rad hälsofrämjande effekter. Konditionen blir bättre, du får en lägre kolesterolhalt, blodtrycket sjunker och vikten reduceras för att nämna några positiva effekter med golf. Men det är inte bara fysiska förändringar som golf ger. Även själen får sig en positiv vitamininjektion. Golf är friskvård för både kropp och själ! Det är framförallt själva promenaden på golfbanan som utgör grunden för golfens positiva effekter. Golf är något vi kan hålla på med från unga år till långt upp i åren. Golf ger dig en livslång njutning! Genom golfen får alla ett utmärkt sätt att förebygga nedanstående riskfaktorer. Genom att spela ofta lever du bättre och längre! Inaktivitet En fysiskt inaktiv livsstil försämrar hälsan och ökar risken för att utveckla hjärtkärlsjukdomar och därmed en för tidig död. En promenad på 15 kilometer per vecka har visats öka livslängden jämfört med människor som går kortare eller är mindre aktiva. Golfare är mycket fysiskt aktiva. Regelbunden motion är en nyckel för att uppnå hälsa på sikt. Dålig kondition Människor med dålig kondition löper högre risk att dö för tidigt jämfört med människor som har bra kondition. Aktiva golfare har vanligen bättre kondition än normalt. Golf kan öka konditionen hos de med dålig kondition och särskilt äldre spelare kan få en väsentligt förbättrad kondition tack vare golf. Ett hjärt- kärlsystem som får regelbunden fysisk motion ger oss extra skydd mot att dö i förtid. Högt blodtryck Ett högt blodtryck i vila ökar risken för att utveckla hjärt- kärlsjukdom. En fysiskt aktiv livsstil bidrar till att minska risken för att få ett åldersrelaterat förhöjt blodtryck. Många medelålders och äldre aktiva golfare har ett lägre viloblodtryck än väntat för sin ålder. Golfare med något förhöjt blodtryck i vila kan sänka trycket med regelbundet spel.

19 Höga blodfetter Kolesterol är ett blodfettämne som finns i blodkärlscellernas membran. Ett för högt kolesterol samt för lågt HDL (det goda kolesterolet) bidrar till att gradvis öka risken för att utveckla åderförkalkning och därmed öka risken för hjärtinfarkt. Golfare kan minska det totala kolesterolet, minska LDL-kolesterolet (det onda kolesterolet) samt öka det goda HDLkolesterolet efter fyra månaders aktivt och regelbundet golfspel. Övervikt Kroppsvikten har stor betydelse för vår hälsa och livskvalitet. Övervikt är bland annat förknippat med ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, högt blodtryck och diabetes. Regelbunden fysisk aktivitet och en välbalanserad kost med lagom energiinnehåll är förutsättningen för att bibehålla vikten. För de som är överviktiga men inte går ned i vikt minskar ändå regelbunden fysik aktivitet risken för att utveckla hjärtsjukdom. Golf är en lågintensiv motionsform där promenaden bränner lika många kalorier som vid ansträngande jogging. Spela golf ofta lev längre! Vision Vi vill vara en klubb som kännetecknas av glädje, gemenskap, uppmuntran och stöttning. Genom golfen får man alla möjligheter att må toppen. Vår verksamhet ska ha en tydlig inriktning på att alla som vill ska kunna motionera och träna på ett hälsoinriktat och utvecklande sätt. Vår träningsverksamhet ska vända sig till alla som vill förbättra sitt golfspel. Mål Vi vill att alla som spelar och tränar ska känna glädje och gemenskap med andra på klubben. Vi vill att minst 200 vuxna personer deltar i vårt attraktiva och utvecklande träningsprogram. Strategi - så här gör vi för att uppnå målen A. Vi vill skapa goda förutsättningar att träffas och spela eller umgås på klubben. B. Vi vill skapa förutsättningar för många att träna på ett bra sätt under stora delar av året. C. Vi vill erbjuda ett ekonomiskt attraktivt träningsutbud som många vill delta i. Nya golfspelare Att nya golfspelare får ett utmärkt omhändertagande och att de får en utbildning som gör att de snabbt klarar av eget spel på stora banan.

20 Förutsättningar för att delta Att de medverkar i klubbens utbildning för nya golfare och att avgiften är betald. Kostnad för träning/utbildning Nybörjarutbildningen omfattar praktik, teori och visst spel på banan. Kostnaden är kr för kalenderåret man startar. Rabatt lämnas på medlemsavgiften om man blir medlem under första året. Detta får man från Torreby Golfklubb Sex praktikpass, sex teoripass och minst åtta niohålsronder under första utbildningsåret. Organisation Vår tränare ansvarar för praktik och teori samt att en lämplig fadder utses. Spelare med handicap 36+ och officiell hcp Att alla mår gott till följd av umgänge och spel på klubben. Men också att allt fler upptäcker och utnyttjar möjligheten att utvecklas genom individuell träning eller träning i grupp. Förutsättningar för att delta Att medlemsavgift och träningsavgift är betalda. Kostnad för träning/utbildning Kostnaden för gruppträning är 400 kr under dagtid respektive 500 kr kvällar och helger för medlemmar. Gruppträningen omfattar sex tillfällen á en timma. Grupperna är 6-8 personer. Vi erbjuder även ett brett utbud av individuell träning. Detta får man från Torreby Golfklubb Se information på Torreby GK:s hemsida. Det finns möjlighet att bilda egna grupper. Andra grupper sätts samman utifrån spelnivå. Detta förväntar vi oss Att spelare som anmält sig till utbildningen har genomgången Grönt Kort utbildning och att man deltager i så stor omfattning som möjligt under de pass man anmält sig till.

Idrottsprogram Torreby GK 2005

Idrottsprogram Torreby GK 2005 Idrottsprogram Torreby GK 2005 Inledning... 2 Barn- och ungdomsverksamheten på Torreby GK... 3 Vår värdegrund... 3 Vision, inriktning, mål och riktlinjer... 4 A) Torreby Junior klubb...5 B) Introduktion

Läs mer

Idrottsprogram Stenungsund GK

Idrottsprogram Stenungsund GK Idrottsprogram Stenungsund GK Idrottsprogram Stenungsund GK... 1 Inledning... 2 Vår värdegrund... 2 Barn- och ungdomsverksamheten... 4 Vision, inriktning, mål, strategi och riktlinjer... 4 A) Organisera

Läs mer

Visions och målprogram för Junior och Idrottskommittén Haverdals GK

Visions och målprogram för Junior och Idrottskommittén Haverdals GK Visions och målprogram för Junior och Idrottskommittén Haverdals GK Upprättad datum: 2010 04 12 Reviderad datum: Innehåll Bakgrund... 3 Riktlinjer och utgångspunkter... 3 RF:s riktlinjer för barnidrott...

Läs mer

Landskrona Golfklubb. Idrottsprogram. Reviderat 2013-01-15

Landskrona Golfklubb. Idrottsprogram. Reviderat 2013-01-15 Landskrona Golfklubb Idrottsprogram Reviderat 2013-01-15 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Idrottsprogram för Barn och Ungdom 3 2.1 Långsiktiga mål 3 2.2 Syfte 3 3. Föräldraengagemang 4 4. Organisation

Läs mer

Verksamhetsplan UEK 2014-2016

Verksamhetsplan UEK 2014-2016 Verksamhetsplan UEK 2014-2016 Detta dokument innefattar Växjö Golfklubbs Ungdoms och Elitkommités verksamhetsplan. Den täcker tre år framöver. Det ska användas som ett arbetsdokument med en tydlig inriktning

Läs mer

Rockatorp Golfklubb styrdokumet

Rockatorp Golfklubb styrdokumet Rockatorp Golfklubb styrdokumet 2004-10-12 1. Syfte GK har som ändamål att verka för att medlemmar kan utöva golfspel i enlighet med idrottens verksamhetsidé. 1.1 Idrottens verksamhetsidé Idrott är fysisk

Läs mer

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdoms och juniorverksamhet 1. Vision PITEÅ GOLFKLUBB SKA ERBJUDA DEN BÄSTA BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I KOMMUNEN, ALLA KATEGORIER

Läs mer

Sundbybergs Idrottsklubbs Föreningspolicy

Sundbybergs Idrottsklubbs Föreningspolicy Sundbybergs Idrottsklubbs Föreningspolicy Antagen på Sundbybergs Idrottsklubbs ordinarie årsmöte den 26 mars 2003 Sundbybergs Idrottsklubbs verksamhetside Sundbybergs Idrottsklubb är en ideell förening,

Läs mer

Viksbergs GKs idrottsprogram -07

Viksbergs GKs idrottsprogram -07 Viksbergs GKs idrottsprogram -07 Mål och Vision långsikt, kort sikt Träning Bredd, elit, ungdom inkl sociala aktiviteter Tävling Bredd, elit, ungdom Utbildning ungdom, vuxna, ledare, funktionärer Rekrytering

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén Inledning Under 2013 hade vi på Melleruds GK 15-talet juniorer i träning med 4 aktiva ledare. De flesta hade möjlighet att träna 2 gånger per vecka. Vi hade serielag

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll

Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll 2 Verksamhetsprinciper... 3 Lagstruktur HIF fotboll... 4 Organisation runt barnidrotts- och ungdomslagen... 5 Tränare... 5 Lagledare... 5 Föräldragrupp... 5 Ekonomi...

Läs mer

Varför finns Ishockeyn vill?

Varför finns Ishockeyn vill? Ishockeyn Vill 2 Varför finns Ishockeyn vill? Det är viktigt att vi alla inom svensk ishockey kontinuerligt reflekterar och tydliggör de visioner och mål vi har satt upp för både oss själva och utomstående.

Läs mer

Landskrona Golfklubb. Verksamhetsplan för knattar, ungdomar och juniorer 2016. Version 2 2016-03-15

Landskrona Golfklubb. Verksamhetsplan för knattar, ungdomar och juniorer 2016. Version 2 2016-03-15 Landskrona Golfklubb Verksamhetsplan för knattar, ungdomar och juniorer 2016 Version 2 2016-03-15 Innehållsförteckning 1..Inledning... 2 1.1 Vision... 2 1.2 Målsättning 2016... 2 2..Vår värdegrund... 5

Läs mer

Riktlinjer 2016 för spelare som deltar i Junior & Elitsektionens verksamhet

Riktlinjer 2016 för spelare som deltar i Junior & Elitsektionens verksamhet Allmänt Dessa riktlinjer gäller tills vidare och kan efter beslut av Junior- & Elitsektionen (JES) ändras under pågående säsong. Alla spelare som deltar i JES verksamhet omfattas av dessa riktlinjer. Riktlinjerna

Läs mer

RÖD tennis tävling&lek

RÖD tennis tävling&lek Familjetennis Barn 5 år och yngre: HT (14 veckor) 1 tillfälle/vecka 695kr VT(14 veckor) 1 tillfälle/vecka 695kr Man spelar 1 tillfälle i veckan. Tisdagar 17:15-18:00. Föräldrar ska komma ombytta med tennisskor

Läs mer

Fastställd av Svenska Klätterförbundets styrelse 2006-03-25

Fastställd av Svenska Klätterförbundets styrelse 2006-03-25 Fastställd av Svenska Klätterförbundets styrelse 2006-03-25 Med klättring för barn avser vi i allmänhet idrott till tolv års ålder. I barnklättring låter vi barnen lära sig genom lek och därigenom utveckla

Läs mer

Blå spåret. Grepp för framtiden Åhus Handboll 2015/16

Blå spåret. Grepp för framtiden Åhus Handboll 2015/16 Blå spåret Grepp för framtiden Åhus Handboll 2015/16 Åhus Handbolls mission Bedriva en verksamhet som ger Åhus Handbolls medlemmar en möjlighet att uppleva glädje och samhörighet genom handbollen. Erbjuda

Läs mer

Idrottsprogram Nicklastorp. Golfklubb 2005. Framtaget av Idrottsteamet:

Idrottsprogram Nicklastorp. Golfklubb 2005. Framtaget av Idrottsteamet: Idrottsprogram Nicklastorp Golfklubb 2005 Framtaget av Idrottsteamet: Lars Remröd, instruktör, medarbetare i utbildningskommittén, marknadskommittén, junior/elitkommittén, adjungerad i styrelsen. Huvudansvarig

Läs mer

Policy värdegrund vision mål riktlinjer. för Bordtennisklubben Rekord och Råå bordtennisklubb

Policy värdegrund vision mål riktlinjer. för Bordtennisklubben Rekord och Råå bordtennisklubb Policy värdegrund vision mål riktlinjer för Bordtennisklubben Rekord och Råå bordtennisklubb Policy, värdegrund, vision, mål och riktlinjer för bordtennisklubben BTK Rekord Inledning Detta policydokument

Läs mer

FC Rosengårds fotbollspolicy. Information till föräldrar

FC Rosengårds fotbollspolicy. Information till föräldrar FC Rosengårds fotbollspolicy Information till föräldrar Den bästa fotbollsutbildningen Vi på FC Rosengård är glada att välkomna dig och ditt barn till klubben. Vår målsättning är att ge ditt barn den bästa

Läs mer

Allmänt. Knatte. Allmänt

Allmänt. Knatte. Allmänt Åldersspecifik träning Detta är en riktlinje som utförligare beskriver de fokusområden som berörs för att uppnå föreningens mål som finns beskrivna i föreningspolicyn för Skogås Trångsund Innebandy. Föreningen

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSPOLICY FÖR OK KÅRE Dat 100118, ver 1.0

BARN- OCH UNGDOMSPOLICY FÖR OK KÅRE Dat 100118, ver 1.0 I OK Kåre ska alla barn och ungdomar ges möjlighet att lära sig orientera samt utveckla sin orienteringsförmåga efter egen ambitionsnivå och vad som är bäst för respektive individ. Målet är att barn och

Läs mer

RÖD tennis tävling&lek

RÖD tennis tävling&lek Familjetennis Barn 5 år och yngre: HT (14 veckor) 1 tillfälle/vecka 595kr VT(14 veckor) 1 tillfälle/vecka 595kr Man spelar 1 tillfälle i veckan. Tisdagar 17:15-18:00. Föräldrar ska komma ombytta med tennisskor

Läs mer

Verksamhet och Målsättningar juniorer Lidingö GK. 1. Mål

Verksamhet och Målsättningar juniorer Lidingö GK. 1. Mål Verksamhet och Målsättningar juniorer Lidingö GK 1. Mål 2. Organisation 3. Indelning träningsgrupper 4. Professionell träning 5. Rekrytera, utveckla och behålla ledare 6. Lidingös lilla gröna 7. Duktiga

Läs mer

IF LÖDDE MODELLEN Den gula tråden

IF LÖDDE MODELLEN Den gula tråden IF LÖDDE MODELLEN Den gula tråden IF Lödde skall verka för att ledare och spelare skall utveckla en stark känsla för föreningen, det som man i dagligt tal kallar klubbkänsla. Detta innebär att man skall

Läs mer

Välkommen till Rimbo IF Hockey Röda tråden

Välkommen till Rimbo IF Hockey Röda tråden Välkommen till Rimbo IF Hockey Röda tråden Barn (5 13 år) Ungdomsishockey (14 18 år) och Seniorhockey 2004-2005 Detta dokument innehåller riktlinjer om hur vi tillsammans skall utveckla hockeyn sportsligt

Läs mer

sätter upp villkoren för verksamheten ställer kraven på deltagarna har ansvaret för verksamhetens utförande

sätter upp villkoren för verksamheten ställer kraven på deltagarna har ansvaret för verksamhetens utförande Flens HC Föreningspolicy Flens HC är en breddförening med en målsättning att ta hand om alla som vill delta i ungdomsverksamheten och att utveckla alla individer hockeymässigt och socialt. Visionen är

Läs mer

Verksamhetsplan Alvesta Gk Juniorkommitté

Verksamhetsplan Alvesta Gk Juniorkommitté Alvesta 2015-02-22 Verksamhetsplan Alvesta Gk Juniorkommitté 1. Inledning, bakgrund och riktlinjer RF.2-3 2. Alvesta GK syn på Juniorverksamheten 4-6 3. Vision.. 6 4. Nuläge.7-8 5. Målsättningar 8-10 6.

Läs mer

Kursprogram Golfträning 2014

Kursprogram Golfträning 2014 Kursprogram Golfträning 2014 Välkommen till årets kursprogram på Åda Golf & Country Club. Jag hoppas programmet kommer att inspirera dig till att börja träna golf och att du tar chansen att tillsammans

Läs mer

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK VIKSJÖ GK NR 7, 2012 JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK Juniorverksamheten på Viksjö GK Målsättning: Att kunna vara en idrottare i golf! Stödja barn och ungdomars utveckling från Golfkul till Knatte mot Elit! Ledare

Läs mer

POLICY - Umeå City IBF -

POLICY - Umeå City IBF - POLICY - Umeå City IBF - Umeå City IBF:s policy finns till för att visa vad Umeå City IBF står för. All verksamhet och alla beslut som tas på alla nivåer i Umeå City IBF ska bedrivas och tas i enlighet

Läs mer

NÄSETS SK:s VÄRDERINGAR

NÄSETS SK:s VÄRDERINGAR NÄSETS SK:s VÄRDERINGAR Värderingsdokumentet är ett komplement till vår Vinröda tråd som är klubbens strategiska inriktningsdokument. I Näsets SK är alla som vill, välkomna att spela fotboll. Vi bedriver

Läs mer

Välkommen till AFG. BBK:s ungdomsverksamhet skall skapa förutsättningar för alla att vara med och utvecklas till så bra fotbollsspelare som möjligt.

Välkommen till AFG. BBK:s ungdomsverksamhet skall skapa förutsättningar för alla att vara med och utvecklas till så bra fotbollsspelare som möjligt. Välkommen till AFG Bagarmossenmodellen BBK:s ungdomsverksamhet skall skapa förutsättningar för alla att vara med och utvecklas till så bra fotbollsspelare som möjligt. Fysisk utveckling BBK:s ungdomsverksamhet

Läs mer

Golfäventyret. GOLF PÅ BARNS VILLKOR. Glädje! Det är kul och enkelt att utvecklas med Golfäventyret!

Golfäventyret. GOLF PÅ BARNS VILLKOR. Glädje! Det är kul och enkelt att utvecklas med Golfäventyret! Golfäventyret. GOLF PÅ BARNS VILLKOR. Glädje! Det är kul och enkelt att utvecklas med Golfäventyret! Golfäventyret gör det enklare. Golfäventyret är barnens resa i golfen vägen från att vara ny till att

Läs mer

STADGAR KFUM LINKÖPING GOLF

STADGAR KFUM LINKÖPING GOLF STADGAR KFUM LINKÖPING GOLF ANSLUTNING 1 KFUM Linköping Golf tillhör KFUK-KFUMs idrottsförbund och är genom detta ansluten till KFUK-KFUMs riksförbund, KFUKs världsförbund och KFUMs världsförbund. 2 För

Läs mer

POLICYDOKUMENT FC HESSLEHOLM

POLICYDOKUMENT FC HESSLEHOLM Inledning: POLICYDOKUMENT FC HESSLEHOLM Målsättningen är att FC Hessleholm skall vara en kompetent fotbollsklubb som genom kvalitet, bredd, mångfald, jämställdhet och socialt engagemang skall kunna nå

Läs mer

U-sektionens policy. Villa Lidköping BK 2011-12-01

U-sektionens policy. Villa Lidköping BK 2011-12-01 U-sektionens policy Denna policy ska ge riktlinjer och stöd för ledare och föräldrar och förening i utvecklingen av bandyspelare inom Villa Lidköping BK. Villa Lidköping BK 2011-12-01 Villa Lidköping BK

Läs mer

Välkomna till GRÄNNA AIS Barn- och ungdomsfotboll.

Välkomna till GRÄNNA AIS Barn- och ungdomsfotboll. Välkomna till GRÄNNA AIS Barn- och ungdomsfotboll. GAIS barn- och ungdomsfotboll: Ska erbjuda en kamratlig och trygg social miljö, där alla kan utvecklas och bli delaktiga i utformningen av verksamheten.

Läs mer

Utdrag från BFK Röda Tråden På väg mot mål, avsnitt BFK Ungdom Sammanfattning: Målsättning BFK Ungdom

Utdrag från BFK Röda Tråden På väg mot mål, avsnitt BFK Ungdom Sammanfattning: Målsättning BFK Ungdom Utdrag från BFK Röda Tråden På väg mot mål, avsnitt BFK Ungdom Sammanfattning: Målsättning BFK Ungdom Som fotbollsförening skall BFK verka för att våra ungdomar utvecklas till goda fotbollsspelare och

Läs mer

Idrottslyftet. år 6. Svenska Fotbollförbundet

Idrottslyftet. år 6. Svenska Fotbollförbundet Idrottslyftet år 6 Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Idrottslyftet år 6! 1/1 2013 31/12 2013 Så många som möjligt, så länge som möjligt, så bra som möjligt! Idrottslyftet handlar om att svensk fotboll

Läs mer

Idrotts- och hälsocertifiering av Gräppås golfklubb (v. 2015-12)

Idrotts- och hälsocertifiering av Gräppås golfklubb (v. 2015-12) Idrotts- och hälsocertifiering av Gräppås golfklubb (v. 2015-12) Gräppås Golfklubb är en ideell förening och har som målsättning att låta alla medlemmar få spela golf på både motionsnivå och tävlingsnivå.

Läs mer

Verksamhetsplan för Borås Hockeytalangers Club

Verksamhetsplan för Borås Hockeytalangers Club Verksamhetsplan för Borås Hockeytalangers Club VERKSAMHETSPLAN FÖR BORÅS HOCKEYTALANGER Borås Hockeytalangers verksamhet omfattar U11 till och med A1. Varje ledare ska vara införstådd med innehållet i

Läs mer

POLICY HANINGE HANDBOLL

POLICY HANINGE HANDBOLL HANINGE HANDBOLL POLICY Dokumentet beskriver policy och riktlinjer inom ett antal områden som berör lag, ledare, spelare, föräldrar och övriga aktiva inom Haninge Handbollsklubb. POLICY 1(13) 1 FÖRORD...

Läs mer

GREBBESTADS IF. Barn- och ungdomsfotboll. Policy Föräldraguide GIF:s röda trådar. Fastställd 2013-03-20

GREBBESTADS IF. Barn- och ungdomsfotboll. Policy Föräldraguide GIF:s röda trådar. Fastställd 2013-03-20 GREBBESTADS IF Barn- och ungdomsfotboll Policy Föräldraguide GIF:s röda trådar Fastställd 2013-03-20 Grebbestads IF Policy Barn och ungdomsfotboll Grebbestads IF erbjuder fotbollsverksamhet för att alla

Läs mer

Alvesta Gk Spelutveckling Barn och Ungdom

Alvesta Gk Spelutveckling Barn och Ungdom Alvesta 2016-02-10 Alvesta Gk Spelutveckling Barn och Ungdom 2016-2020 1. Inledning, bakgrund och riktlinjer RiksidrottsFörbundet.1-3 2. Alvesta GK syn på Barn och ungdomsverksamheten 4-6 3. Vision.. 7

Läs mer

SPELA TENNIS! EN INFORMATIONSBROSCHYR MED BRA SAKER ATT VETA OM ÖVIKS TENNISKLUBB TRÄNING TÄVLING

SPELA TENNIS! EN INFORMATIONSBROSCHYR MED BRA SAKER ATT VETA OM ÖVIKS TENNISKLUBB TRÄNING TÄVLING KONTAKT Mattsborgen Eriksgatan 2, 892 51 Domsjö 0660-823 85 oviktk.se@telia.com HUVUDTRÄNARE Hans Jansson 070-686 19 16 hans.jansson.oviktk@telia.com Bertil Sundman 070-562 82 79 bertil.sundman.oviktk@telia.com

Läs mer

Policy och Riktlinjer för Malmköpings IBF

Policy och Riktlinjer för Malmköpings IBF Policy och Riktlinjer för Malmköpings IBF Vår policy beskriver vad vi vill med vår förening och vår verksamhet. Policyn utgör grunden för hur vi alla sedan ska agera i olika sammanhang. Malmköpings IBF

Läs mer

Ålder 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Spelform 3-manna 5-manna 7-manna 7-manna 9-manna 11-manna Matchtid 2*12 2*20 2*20 2*25 2*25 2*30 2*30 2*35 2*40

Ålder 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Spelform 3-manna 5-manna 7-manna 7-manna 9-manna 11-manna Matchtid 2*12 2*20 2*20 2*25 2*25 2*30 2*30 2*35 2*40 BILAGA B - VÅR SPELARUTBILDNING - Från knatte till senior Ängby IF fotbolls och innebandyutbildning består av flera steg varav det sista innebär junior- och seniorspel. FOTBOLL INNEBANDY - KNATTE 6-9 ÅR

Läs mer

Junior- kalendern. www.sgdf.se

Junior- kalendern. www.sgdf.se Junior- kalendern 2015 www.sgdf.se Gemenskap, Glädje och Uppmuntran! Stockholms Golfförbund är ett organ för SGFs regionala verksamhet och skall inom ramen för detta verka för att utveckla golfidrotten

Läs mer

SKANDIA SCRAMBLE TJEJER SKANDIA SCRAMBLE KILLAR TÄVLINGSLEDARMANUAL 2007

SKANDIA SCRAMBLE TJEJER SKANDIA SCRAMBLE KILLAR TÄVLINGSLEDARMANUAL 2007 2007-03-16 Skandia Scramble 1 (6) SKANDIA SCRAMBLE TJEJER och SKANDIA SCRAMBLE KILLAR TÄVLINGSLEDARMANUAL 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 1. Övergripande tävlingsbestämmelser 2 2. Klubbkval 2 3. Regionkval

Läs mer

TÄVLINGSKONFERENS 15/11 2014

TÄVLINGSKONFERENS 15/11 2014 TÄVLINGSKONFERENS 15/11 2014 PRESENTATION, PROGRAM OCHINLEDNING PRESENTATION Pierre Oksanen, Tävlingskommittén Hasse Pettersson, Juniorkommittén PROGRAM 09.00 Inledning 09.15 Återblick från säsongen/statistik

Läs mer

Utvecklingsplan Utvecklingsplan för ungdomar

Utvecklingsplan Utvecklingsplan för ungdomar Innehållsförteckning Kap. 1. Allmänt Utvecklingsplan för ungdomar 1.1 Målsättning med ÅKIB:s ungdomsverksamhet 1.2 Målsättning för tränare och ledare 1.3 Cuper och läger 2. Spelarutbildning 2.1 Spelarutbildning

Läs mer

Habo Friidrott 04 Introduktionsträff

Habo Friidrott 04 Introduktionsträff Habo Friidrott 04 Introduktionsträff Innehåll Friidrottens utbildningar - åldersanpassad träning 2 Vision, Värdegrund, Verksamhetside, Ledarfilosofi 5 Friidrottens pedagogik - instruktionsmetodik 6 Att

Läs mer

HÖSTMÖTE. Golfrestaurangen klockan 19:00. 28 november. Gävle Golfklubb

HÖSTMÖTE. Golfrestaurangen klockan 19:00. 28 november. Gävle Golfklubb Vi börjar med ett föredrag om modern banskötsel av bankonsulent Mikael "Bobban" Frisk. Därefter prisutdelningar KM och vandringspris. 28 november HÖSTMÖTE 2013 Golfrestaurangen klockan 19:00 Gävle Golfklubb

Läs mer

Välkommen till SIK Skidors barn- och ungdomsverksamhet

Välkommen till SIK Skidors barn- och ungdomsverksamhet Välkommen till SIK Skidors barn- och ungdomsverksamhet Välkomna tillbaka efter en varm(!) och förhoppningsvis skön sommar, både nya och gamla skidåkande barn- och ungdomar (och era föräldrar)!! Till den

Läs mer

RÖDA TRÅDEN TIF VIKINGS

RÖDA TRÅDEN TIF VIKINGS RÖDA TRÅDEN TIF VIKINGS TIF VIKINGS bildades 1973 under namnet Trelleborgs Ishockeyförening. Föreningen har antagit namnet TIF VIKINGS som varumärke. TIF VIKINGS är Sveriges sydligaste ishockeyförening.

Läs mer

RÖDA TRÅDEN Gemensamma värderingar och riktlinjer för ungdomsverksamheten i Dösjöbro IF

RÖDA TRÅDEN Gemensamma värderingar och riktlinjer för ungdomsverksamheten i Dösjöbro IF RÖDA TRÅDEN Gemensamma värderingar och riktlinjer för ungdomsverksamheten i Dösjöbro IF Version 2, 2013 Reviderad 2012-01-22, 2012-02-12, 2012-03-05, 2013-01-02, 2013-02-04 2 Innehåll 1. OM RÖDA TRÅDEN...

Läs mer

Vandrande skolbussar Uppföljning

Vandrande skolbussar Uppföljning Fariba Daryani JANUARI 2007 Vandrande skolbussar Uppföljning När man börjat blir man fast (Förälder i Vandrande skolbuss) Att gå med Vandrande skolbussen är något vi ser fram emot (Barn i Vandrande skolbuss)

Läs mer

Ledare - ska gå "Grönt Kort" kurs (gäller tre år), lämna in begränsat belastningsregister (se plan för tryggare

Ledare - ska gå Grönt Kort kurs (gäller tre år), lämna in begränsat belastningsregister (se plan för tryggare IF Leikin All verksamhet i IF Leikin utgår från Halmstad Arena IP, där vi är ensamma med hela vår verksamhet därifrån. Ålder för ålder: Barnfotboll 4-5 år Fotbollsskola, träning med mycket lek och rekrytera

Läs mer

Betalning av utomhusträning, juniorläger och Skandia Cup

Betalning av utomhusträning, juniorläger och Skandia Cup Juniorblogg 2015 Vinterträning juniorer 2015-12-15 Nu är det hög tid att börja tänka på nästa golfsäsong. För att komma väl förberedda till den är det dags att börja träningen inomhus med oss. I år vill

Läs mer

Kartläggning av psykisk hälsa hos elever i åk 6 & åk 9

Kartläggning av psykisk hälsa hos elever i åk 6 & åk 9 Kartläggning av psykisk hälsa hos elever i åk 6 & åk 9 Beskrivning av Åtvidabergs deltagare 146 elever i åk 6, 49 % flickor och % pojkar 155 elever i åk 9, 45 % flickor, 54 % pojkar 94 % av eleverna i

Läs mer

POLICY FÖR SPELARUTVECKLING

POLICY FÖR SPELARUTVECKLING POLICY FÖR SPELARUTVECKLING Stureby SK Vi möts lokalt med stolthet och respekt Policyn beskriver hur spelarutveckling bedrivs i Stureby SK, och hur detta förhåller sig till Svenska Fotbollsförbundets riktlinjer,

Läs mer

Golf för företagsamma

Golf för företagsamma Golf för företagsamma En dålig dag på golfbanan kan vara bättre än en bra dag på jobbet Golf är mer än bara en sport. Golf är en enastående social aktivitet, ett spel som skapar möten människor emellan,

Läs mer

Välkommen till Golftinget 17 18 APRIL 2015

Välkommen till Golftinget 17 18 APRIL 2015 Välkommen till Golftinget 17 18 APRIL 2015 Välkommen till Golftinget 2015 Fredag 17 april klockan 12.00 till lördag 18 april klockan 12.00 Best Western Täby Park Hotell Schema fredag 17 april 12.00 Lunch

Läs mer

Verksamhetsplan HGK Junior Centralt 2013

Verksamhetsplan HGK Junior Centralt 2013 Verksamhetsplan HGK Junior Centralt 2013 Kort tillbakablick och inledning Inför säsongen 2012 ansökte HGK Junior och genomförde ett utvecklingsprojekt "Idrottslyftet". Projektet finansierades och genomfördes

Läs mer

RF:s anvisningar för barn- och ungdomsidrott

RF:s anvisningar för barn- och ungdomsidrott RF:s anvisningar för barn- och ungdomsidrott Idrotten vill bakgrunden till anvisningarna Idrotten vill är svensk idrotts idéprogram. Här beskrivs idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund. Här beskrivs

Läs mer

ÖSTERSUNDS FK AKADEMI

ÖSTERSUNDS FK AKADEMI Senast reviderad januari 2016 ÖSTERSUNDS FK AKADEMI VERSION 2 Innehåll 4 2 Förord 4 3 Målsättning på planen... 4 4...och utanför planen 4 5 Värdegrund & Vision 4 7 Träningsavgift & Innehåll 4 9 Förväntningar

Läs mer

RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 7 ÅR

RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 7 ÅR 2015 3-manna RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 7 ÅR Målsättning föreningen Älvsborg FF erbjuder barn, ungdomar och vuxna i närområdet en mötesplats där alla är välkomna att ha trevligt med fotboll som

Läs mer

Inledning. Organisation

Inledning. Organisation Föreningsfolder Inledning Rissne IF grundades 1984 och har sedan dess vuxit från endast ett seniorlag i fotboll till det vi är i dag, med verksamhet inom både fotboll och volleyboll. Fotbollen, som är

Läs mer

Golfnyttan i samhället

Golfnyttan i samhället Utdrag om golfens dokumenterade hälsoeffekter från HUI:s rapport Golfnyttan i samhället. Golfnyttan i samhället Golf och hälsa Golf är en av Sveriges största idrotter, med drygt 450 000 medlemmar i alla

Läs mer

Datum: Ändring/revision: Initierad av:

Datum: Ändring/revision: Initierad av: Kärra HF Gul tråd Revisionshistoria Denna sida beskriver de ändringar/revisioner som gjorts i dokumentet. Revideras av styrelsen årligen. Datum: Ändring/revision: Initierad av: 2015-11-23 Version 2.0 Styrelsen

Läs mer

SÖDERHAM S TE ISSÄLLSKAPS ORGA ISATIO SPLA

SÖDERHAM S TE ISSÄLLSKAPS ORGA ISATIO SPLA SÖDERHAM S TE ISSÄLLSKAPS ORGA ISATIO SPLA Denna organisationsplan vänder sig till deltagare i tennisskolan samt till deras föräldrar. Övergripande ambitioner Söderhamns TS ungdomsverksamhet syftar till

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2017

Verksamhetsplan 2016-2017 Sida 1 av 7 Verksamhetsplan 2016-2017 Nynäshamns GK är en klubb med trevlig atmosfär och med en bana som rekommenderas av alla. Idrott och Tävling Vi vill arbeta så att alla som så önskar, oavsett etnisk

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Motala GK klubben för alla golf med gemenskap och glädje Det yttersta målet för klubbens verksamhet är en nöjd golfspelare medlem eller greenfeegäst, som upplever att han/hon kan spela

Läs mer

IF HALLBY FOTBOLL. IF Hallby Blå vägen

IF HALLBY FOTBOLL. IF Hallby Blå vägen ska vara ett styrande dokument som anger riktlinjerna för hela verksamheten inom föreningen. Innehållet och grundprinciperna i dokumentet är allmängiltiga för ungdomsfotbollen. Detta dokument är en utveckling

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för Växjö Golfklubb 2016. Inledning

Verksamhetsplan och budget för Växjö Golfklubb 2016. Inledning Verksamhetsplan och budget för Växjö Golfklubb 2016 Inledning Året inleddes lite turbulent och det var först en bit in på året som styrelsen fick mandat att fatta framåtriktade beslut. Vi som sitter i

Läs mer

Innehållsförteckning. Version

Innehållsförteckning. Version Yoksas väg Innehållsförteckning Version... 2 Förord... 1 Definition av Yoksas väg... 1 Policy för ledare i Yoksa... 2 Policy för utövare i Yoksa... 3 Policy för förädlar & anhöriga i Yoksa... 4 Taekwondo

Läs mer

TIMMERNABBENS IF MÅL OCH RIKTLINJER. för vår ungdomsverksamhet inom fotbollen

TIMMERNABBENS IF MÅL OCH RIKTLINJER. för vår ungdomsverksamhet inom fotbollen TIMMERNABBENS IF MÅL OCH RIKTLINJER för vår ungdomsverksamhet inom fotbollen Mål och Riktlinjer för ungdomsverksamheten inom Timmernabbens IF är en sammanfattning av vad vi vill och hur vi vill arbeta

Läs mer

Genom att vi befinner oss i samma lokal hela dagarna och är samma pedagoger under för och eftermiddagarna så skapar vi en trygg miljö för barnen.

Genom att vi befinner oss i samma lokal hela dagarna och är samma pedagoger under för och eftermiddagarna så skapar vi en trygg miljö för barnen. I förskoleklassens verksamhet tar vi tillvara på barnens nyfikenhet och lust att lära genom att låta leken vara ett av de viktigaste verktygen för barnens kunskapsutveckling. Den sociala träningen och

Läs mer

Karlskoga GK. Junior och Elit utveckling. Värderingar och mål Styrdokument

Karlskoga GK. Junior och Elit utveckling. Värderingar och mål Styrdokument Karlskoga GK Junior och Elit utveckling Värderingar och mål Styrdokument 1 Innehåll VERKSAMHETSIÈ 3 VÄRDEGRUND 3 VISION 3 VERKSAMHETEN I KORTHET 4 VÅRA GRUPPER 4-6 TRÄNINGSGRUPPER GOLFKUL 7 JUNIOR CLUB

Läs mer

Juniorbladet 1/2016 2016-04-04. Loftahammars Golfklubb www.loftahammarsgk.se. Hej golfvänner,

Juniorbladet 1/2016 2016-04-04. Loftahammars Golfklubb www.loftahammarsgk.se. Hej golfvänner, Juniorbladet 1/2016 Hej golfvänner, Nu gäller det att Du börjar planera golfsäsongen 2016 för att få ut så mycket så möjligt av denna fantastiska sport! I det här Juniorbladet har vi listat alla aktiviteter

Läs mer

Det viktigaste är att se till att så många som möjligt är med så länge som möjligt.

Det viktigaste är att se till att så många som möjligt är med så länge som möjligt. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning tar bl.a. upp följande: Fotbollen ska vara tillgänglig för alla och bidra till samhällsnyttiga värderingar samt ge ett bättre, roligare och friskare liv. Barn-

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015 ANALYS AV FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT OCH ÅTGÄRDER Vi vill att barnens egna önskemål i ännu större utsträckning ska få utrymme i

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BORÅS HOCKEY CLUB

VÄLKOMMEN TILL BORÅS HOCKEY CLUB VÄLKOMMEN TILL BORÅS HOCKEY CLUB www.borashockey.se Välkommen till Borås Hockey Club! Huvudsyftet med att spela hockey är naturligtvis att man skall ha roligt, det tycker vi i Borås Hockey också, men

Läs mer

UTBILDNINGSHANDLEDNING Ungdom

UTBILDNINGSHANDLEDNING Ungdom UTBILDNINGSHANDLEDNING Ungdom Mål och metoder per ålders grupp 6-9 år Lek med boll, från 8 år 5-manna fotboll MÅL: - Stimulera spelaren till aktivitet genom lek med boll. Tycka fotboll är det roligaste

Läs mer

IFKs värdegrund. För övriga specifika policyfrågor hänvisas till de av moderföreningen IFK Mariehamn antagna värdegrunderna

IFKs värdegrund. För övriga specifika policyfrågor hänvisas till de av moderföreningen IFK Mariehamn antagna värdegrunderna IFKs värdegrund Inledning: Detta dokument har upprättats för att beskriva IFK Mariehamn Fotboll rf ( ungdomsfotboll ) barn och ungdomspolicy. Dokumentet uppdateras årligen före det nya verksamhetsåret

Läs mer

Hammarö GK:s Juniorverksamhet 2 14

Hammarö GK:s Juniorverksamhet 2 14 Hammarö GK:s Juniorverksamhet 2 14 Vinterträning tisdagar 18.00-19.30 start 14 januari. Golfkalas 26 april, 5 juli, 10 augusti, 27 september, om vi vill! Kvällsträning fram till sommarlovet, fler träningar

Läs mer

Ungdomspolicy Allmänt Generella Regler Ålderskullar: Uppflyttning av spelare:

Ungdomspolicy Allmänt Generella Regler Ålderskullar: Uppflyttning av spelare: Ungdomspolicy Pixbo erbjuder ungdomar som är intresserade av innebandy, en åldersanpassad idrottsutbildning, inriktad på innebandy. Utbildningen skall omfatta såväl praktisk som teoretisk utbildning i

Läs mer

Välkommen. På Skinnarebo skall det finnas träning för alla, oavsett nivå och ambition är man lika välkommen till oss.

Välkommen. På Skinnarebo skall det finnas träning för alla, oavsett nivå och ambition är man lika välkommen till oss. Välkommen På Skinnarebo skall det finnas träning för alla, oavsett nivå och ambition är man lika välkommen till oss. Juniorkommittén, kontaktuppgifter Joakim Bäckström 0763 190944 joakim.backstrom@pgasweden.com

Läs mer

Selektering och toppning. - Är det vad barnen vill?

Selektering och toppning. - Är det vad barnen vill? Selektering och toppning - Är det vad barnen vill? 1 2 Idrotten vill fyra grundprinciper Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas rätt att vara med Rent spel 3 Barndomen är ingen förberedelse

Läs mer

För Botkyrka Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 3 mars 1980 och med hemort i Botkyrka.

För Botkyrka Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 3 mars 1980 och med hemort i Botkyrka. Stadgar för Botkyrka Golfklubb För Botkyrka Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 3 mars 1980 och med hemort i Botkyrka. Stadgarna fastställda 12 mars, 1981 Stadgarna ändrade 1987 1990 1995

Läs mer

KRITERIER OCH IDÉBANK FÖR JUNIORVÄNLIG GOLFANLÄGGNING

KRITERIER OCH IDÉBANK FÖR JUNIORVÄNLIG GOLFANLÄGGNING KRITERIER OCH IDÉBANK FÖR JUNIORVÄNLIG GOLFANLÄGGNING KRITERIER OCH IDÉBANK FÖR JUNIORVÄNLIG GOLFANLÄGGNING JUST NU: EN MÖJLIGHET FÖR KLUBBEN Kriterier och idébank för juniorvänlig golfanläggning är ett

Läs mer

Styrdokument SSK-innebandy

Styrdokument SSK-innebandy INNEBANDY Styrdokument SSK-innebandy BARN/UNGDOM Varför: Alla medlemmar i Sandåkerns SK ska känna stolthet för sin förening och det ska vara önskvärt att bli medlem. Vi vill att barnen/ungdomarna ska få

Läs mer

Barn- och ungdomskonferens 2015. En befrielse från systemtänket inom fotbollen

Barn- och ungdomskonferens 2015. En befrielse från systemtänket inom fotbollen Barn- och ungdomskonferens 2015 En befrielse från systemtänket inom fotbollen Förändringsstrategier Struktur organisering verksamhet tävling Styrsystem ekonomi belöning resurser prioriteringar IT-system

Läs mer

Sandvikens IF SIF-Stilen barn och ungdom

Sandvikens IF SIF-Stilen barn och ungdom Sandvikens IF SIF-Stilen barn och ungdom 2016-01-01 1 Sandvikens IF utveckling och elit Inom Sandvikens IF är vår övertygelse att bredd ger elit. Genom att få många barn att spela fotboll i Sandvikens

Läs mer

Verksamhetsplan UEK 2014-2016

Verksamhetsplan UEK 2014-2016 Verksamhetsplan UEK 2014-2016 Detta dokument innefattar Växjö Golfklubbs Ungdoms och Elitkommités verksamhetsplan. Den täcker tre år framöver. Det ska användas som ett arbetsdokument med en tydling inriktning

Läs mer

Blå tråden är framtagen för att.

Blå tråden är framtagen för att. BLÅ TRÅDEN Uppdatering 2014-15 Blå tråden är framtagen för att. Ha en gemensam plattform att arbeta efter. Man får kontinuitet i verksamheten. Man får ett större samarbete mellan lagen och föreningen En

Läs mer

Policydokument. Gimonäs Umeå Idrottsförening (GUIF) Gimonäs Umeå IF Reviderad och fastställd av styrelsen 2011-06-08

Policydokument. Gimonäs Umeå Idrottsförening (GUIF) Gimonäs Umeå IF Reviderad och fastställd av styrelsen 2011-06-08 [2011-11-05] GIMONÄS UMEÅ IF POLICY [Reviderad policy, fastställd av styrelsen 2011-11-05] Policydokument Gimonäs Umeå Idrottsförening (GUIF) Idrottens verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi

Läs mer

Välkommen till Lions Hockey! Syfte och Mål

Välkommen till Lions Hockey! Syfte och Mål Policy Välkommen till Lions Hockey! Intresset för idrott i samhället är stort, i Sverige finns det cirka 60 000 aktiva ishockeyspelare varav ungefär 35 000 är mellan 10 och 14 år. De upplevelser och erfarenheter

Läs mer