POLICYDOKUMENT FC HESSLEHOLM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "POLICYDOKUMENT FC HESSLEHOLM"

Transkript

1 Inledning: POLICYDOKUMENT FC HESSLEHOLM Målsättningen är att FC Hessleholm skall vara en kompetent fotbollsklubb som genom kvalitet, bredd, mångfald, jämställdhet och socialt engagemang skall kunna nå elitnivå för A-lagsfotbollen. För att nå vårt mål krävs samsyn bland ledare, tränare, spelare och övriga företrädare inom FC Hessleholm. Viktiga nyckelord: Spelare på elitnivå skapas ur bredd. Den motoriska utvecklingen sker i åldern år, därför måste en för tidig utslagning absolut undvikas. Mångfald, jämställdhet och socialt engagemang måste genomsyra vår verksamhet. Detta handlar om attityder såväl bland ledare som bland föräldrar och spelare. Rekrytering av ledare, domare och nätverkare sker ur gruppen av äldre spelare, som ett attraktivt alternativ i stället för att lämna föreningslivet. Arbeta för gemenskap och stark klubbkänsla. Skapa samsyn bland alla ledare. FC Hessleholm skall spela senior och ungdomsfotboll. FC Hessleholm är en ideell fotbollsförening. Föreningens representationslag spelar 2013 i division 1. Vi har en aktiv ungdomsverksamhet. Våra ungdomsgrupper erbjuder fotboll som positiv och meningsfull sysselsättning för alla intresserade flickor i Hässleholm med omnejd. FC Hessleholms arbetsgrupp för ungdomsverksamhet består av 4-6 ledamöter. Ledamöterna skall bestå av representanter från ledare och föräldrar ur såväl yngre som äldre åldersgrupper. Någon eller några skall ingå i FC Hessleholms styrelse. Barn- och ungdomsdokument och övriga styrande dokument skall presenteras och delas ut till samtliga funktionärer, ledare och föräldrar vid ett årligt återkommande informationsmöte. Sida 1 av 15

2 I FC Hessleholm strävar vi efter att : Ha tydlig rollfördelning/arbetsfördelning inom varje ledarteam Ha förståeliga regler som skapar trygghet Stå till vårt ord Ge och ta kritik på ett konstruktivt och utvecklande sätt När vi ger ansvar till spelarna, ger vi dem befogenheter att göra det på deras sätt Glädje ska vara anledningen till att vilja träna. Samarbete ska prägla hela FC Hessleholms ungdomsverksamhet Kompromissa när det är nödvändigt, för att alla ska må bra Skapa dialog med spelare, föräldrar och andra ledare att vara lyhörda Individanpassa träningen nivåindela (enligt Teknikträning och smålagsspel - många (bollkontakter ) FC Hessleholm Fair Play Rent spel FC Hessleholm står bakom Svenska FF: s Fair Play-dokument. Vi följer fotbollens regler Vi försöker inte filma oss till ett domslut Vi respekterar domarens beslut. Ledarna uppträder som föredöme för spelarna och föräldrarna genom att stötta domaren i hans/hennes beslut. Vi hejar på och stöttar vårt eget lag och vi hånar inte motståndarna Vi uppmuntrar till juste spel Vi hälsar på motståndare och domare före matchen Vi tackar alltid motståndare och domare efter matchen Vi arbetar för att hålla fotbollen drogfri Vi har god stil på och utanför planen Ledare och supportrar till FC Hessleholms lag skall leva upp och agera enligt de punkter som är specificerade i dokumentet Till alla fotbollsföräldrar på hemsidan. ( Mål för representationslaget: A-laget skall bestå av en relativt stor trupp med en professionell inställning hos spelare och ledare. I truppen ingår U-laget. Laget skall ha kvalificerade och välutbildade tränare och ledare. En fotbollsgrupp från styrelsen är ansvarig för laget och kontakten med tränare och ledare. En naturlig samverkan skall finnas med den ungdomsansvarige ledaren/tränare när det gäller att föra över talanger till A-truppen. Laget skall följa FC Hessleholms policy och riktlinjer i sin verksamhet. Sida 2 av 15

3 Övergripande mål för ungdomsfotbollen: Bidra till flickors allsidiga fysiska utveckling i en stimulerande och personlighetsutvecklande miljö. Se till att flickor får möjlighet att utvecklas i den takt som passar varje individs förutsättningar. Skapa möjlighet för flickor att utveckla sina talanger. Verka för att flickor skall ha möjlighet att spela fotboll året runt. Verka för att flickor på olika sätt får möjlighet att påverka verksamheten inom det egna laget. Möjliggöra för flickor att jämsides med fotboll kunna delta i andra aktiviteter/idrotter. Erbjuda ledare- och domarutbildning till spelare som är äldre än 15 år. Verka för att ungdomsspelare som slutar spela fotboll skall fortsätta som ledare, tränare och/eller domare inom föreningen. Verka för att alla ledare/tränare skall genomgå interna och externa ledarutbildningar. Verka för en jämställd organisation. Stimulera ledare/tränare att arbeta för mångfald, jämställdhet och ta avstånd från droger, alkohol och våld. Nolltolerans. Verka för god ton och gott uppförande. FC Hessleholm sätter spelarnas utveckling i centrum I FC Hessleholm är varje spelare viktig. När det gäller spelare som kommit långt i sin utveckling försöker vi bereda dem möjlighet att träna och spela match med äldre åldersgrupp. Detta kan göras under olika långa perioder. Spelaren kan tillhöra sin egen eller annan lämplig åldersgrupp. Det avgörs från fall till fall i samråd mellan ledare och spelaren. Allt som görs ska komma spelaren till godo. Det är ledarens skyldighet att på ett positivt sätt medverka till att alla spelare behandlas och utvecklas individuellt. Vi jämför inte en spelare med någon annan när det gäller utveckling. Vi jämför bara med honom/henne själv, och vad han/hon kunde tidigare. Att barn och ungdomar utvecklas olika fort måste vi alltid ha i minnet. Vi ser till att spelarna prövar på olika platser i laget. Det är våra ledares uppgift att argumentera för och påverka för att få spelarna att förstå att det är bäst för dem själva. Vi skall sträva efter att våra spelare utvecklas socialt, både enskilt och i grupp. Vi hindrar inte spelare att delta i andra idrotter. Vi samverkar istället! Sida 3 av 15

4 Om idrotterna kolliderar gäller följande prioritering: 1: Tävling eller tävlingsmatch 2: Träningsmatch 3: Träning. Dock styr alltid spelarens vilja först! Dispenser skall inte användas för att toppa laget, utan för att möta spelarens individuella utveckling. Ledaren/tränaren: Ungdomsledaren inom FC Hessleholm representerar sitt lag, förening, distrikt samt hela den svenska fotbollen. En grundsats för att ledare/tränare är en humanistisk människosyn som betonar rättvisa, jämlikhet och etnicitet samt demokrati. Ledaren/tränaren skall i relation till sina spelare skapa trygghet, tillit, förtroende och förståelse. Ledaren/tränaren skall ha goda fotbollskunskaper, organisationsförmåga samt en god förmåga att kommunicera med spelare och föräldrar. Ledaren/tränaren skall värna om gemenskap, sammanhållning, kamratanda, ett vårdat språk och verka för en drog- och alkoholfri livsstil. Ledare i FC Hessleholm förväntas även vara uppmärksamma och lyhörda vid misstanke om sociala eller medicinska problem. Ledarna i FC Hessleholm arbetar efter att: Försöka säga något till alla spelare vid varje sammankomst Lyssna på alla. LTU träningar är viktigare än våra egna träningar. Distriktslagsspelare bör spela i en position som gynnar honom/henne i distriktslaget. Efter match ge feedback på prestationen för laget, men framförallt för varje individ Välkomna de som vill provträna efter att spelaren meddelat sin nuvarande förening Våra ledare i FC Hessleholm arbetar för att: Vara positiva, uppmuntrande och konstruktiva i all instruktion. Alltid vara ärliga. Prova att endast kommentera positiva situationer på träning och/eller match. Sida 4 av 15

5 Ledarens roll i FC Hessleholm Våra ledares två viktigaste roller är som föredöme och utbildare: Föredöme (ledarrollen) Verklig ledare blir man först då man utvecklat en relation till gruppen så att den betraktar personen som ledare. Som ledare i FC Hessleholm anses det viktigt att ha en idrottsfilosofi som innehåller en positiv människosyn och ett stort engagemang för det man gör. Ledarens uppgift är att utveckla/utbilda spelarna och leda laget. Att vara stark i motgång och ödmjuk i medgång. Vid alla träningar och matcher ska ledaren vara klädd på så sätt att det syns vem som är ledare. Ett positivt och juste uppträdande vid träningar, matcher och andra sammanhang gentemot publik, funktionärer, motståndare och inte minst egna laget förväntas av ledaren. Ledaren skall vara en förebild för ungdomarna i hela föreningen. Minst en ledare i varje lag ska vara först på plats respektive sist därifrån vid varje samling med laget. Utbildare (tränarrollen) Tränare i FC Hessleholm blir man i och med att en person och klubben kommit överens om att den personen ska ha den positionen. Våra ungdomstränare måste ha inställningen att ungdomarna håller på att utbilda sig till junior- och seniorspelare. Tränarens roll här är av yttersta vikt. De måste ha tålamod, låta alla få spela och inte hetsa unga spelare eller sig själv till att vinna till varje pris. I ungdomsfotbollen i FC Hessleholm vill vi se matcherna som en del av träningen och utbildningen. Matchen är ett mycket viktigt träningspass, kanske det viktigaste. Matchen kan dock endast bli viktig för utvecklingen av spelarna om vi har inställningen att de ska lära sig något av matchen, och inte att de ska lära sig att vinna till varje pris. Vi vill och kan påverka spelarna i rätt riktning när det gäller vikten av att vinna! Att få leka fotboll och ha roligt samtidigt hoppas vi ska skapa ett livslångt fotbollsintresse, och ett hjärta för FC Hessleholm. I ungdomarna har vi eventuellt framtida ledare och publik. I FC Hessleholm vill vi se till att spelarna har roligt, och tona ner allvaret. Som 11 mannatränare bör man ha laget i max 4 år. Lagledare ingen begränsning. Sida 5 av 15

6 Som 7 mannatränare finns ingen begränsning. Att någon ledare följer med laget som lagledare vid övergång till 11 mannafotboll är önskvärt. I våra ledares roll ingår också: Att förstå, acceptera och agera efter innehållet i FC Hessleholms policydokument. Att informera och kommunicera ut innehållet i FC Hessleholms policydokument till alla som är berörda av denna, bland annat via föräldramöten. Att genomföra föräldramöte minst en gång per år. Att delta på de möten, konferenser, träffar och andra aktiviteter som gäller den enskilde ledaren, eller att snarast efter mötet aktivt söka och ta del av den information som gavs. Att vara medlem i föreningen. Att marknadsföra föreningen på ett positivt sätt. Att vara en förebild för ledare i andra föreningar. Att vara medveten om att skolarbetet alltid går före fotbollen. Att verka för rekrytering av nya ledare. Fotbollsträning för flickor inom FC Hessleholm skall utgå från följande principer: Alla flickor som deltar i flicklagens träningar skall få vara med och spela matcher. Fokusera på långsiktig utveckling istället för kortsiktiga resultat. Träningen skall planeras utifrån flickornas naturliga behov av rörelse och glädje, engagemang, delaktighet och samverkan. Hänsyn skall även tas till flickornas psykiska och fysiska utveckling. Träningen skall utgå från att fotbollsspelaren skall träna olika färdigheter såsom styrka, kondition samt en rad olika mentala förmågor. Spelare bör få spela på olika platser i laget för att utvecklas som fotbollsspelare. Sida 6 av 15

7 Gemensamma målsättningar för åldersgrupperna 7 16 : Vi ska lära ut att alla är anfallare när vi har bollen, och att alla är försvarare när motståndarna har bollen. Vi strävar efter att hålla vid liv barnens intresse av att vara med i föreningen. Vi strävar efter att träna dubbelt så mycket som vi spelar match. Vi strävar efter att ingen spelare ska spela mer än 1½ match per vecka. Vi strävar efter att ha minst två avbytare när vi ska spela match. Vid behov lånas spelare från åldersgruppen under. RIKTLINJER FLICKOR 5 6 ÅR Målsättningen är: Att på ett lekfullt, positivt, engagerat sätt få barnen att tycka det är roligt med fotbollsträning/lek i FC Hessleholm, och därigenom lägga grunden till deras fortsatta intresse av att vara med i föreningen. Träning: Planering: Vi planerar träningen ordentligt i förväg. Även de minsta ogillar om ledare diskuterar på träningstid vad som ska hända. Att det inte alltid går att följa planeringen måste vi dock vara medvetna om. Engagemang: Barnen behöver mycket uppmärksamhet och beröm, och det ska vi ge dem hela träningstiden igenom. Lekar: Träningstiden ska fyllas av sådant som barnen tycker är roligt. Vi ser till att bollen finns med så mycket som möjligt, för att ge barnen en positiv känsla för denna. Vi har även aktiviteter med händerna och bollen. Detta skapar en positiv känsla för bollen och motoriken tränas. Ledarutbildning: Enligt utbildningsstegen. Övrigt: Vi försöker engagera föräldrarna på något sätt, till exempel att hjälpa till med hopsamling av material. Detta för att ledarna ännu mer ska kunna lägga krafterna på barnen, och utnyttja tiden bättre. Sida 7 av 15

8 RIKTLINJER FLICKOR 7-8 ÅR Träning: Planering: Planering är den första av de två viktigaste sakerna. Eftersom stationsövningar rekommenderas skall våra ledare förbereda detta noga. Instruktioner: Instruktioner är den andra av de två viktigaste sakerna. Mycket viktigt med rätt instruktioner vid varje moment som tränas. Vi försöker vara noga med att hålla nere antalet instruktioner vid varje moment. Vi vill ge mycket beröm och uppmärksamhet vid rätt utförande. Spel: Vi låter barnen spela mycket i smålag och försöker att jobba med instruktionerna där. Match: Ingen får spela match utan att ha löst gällande avgifter. Tränaren har vid laguttagning och coachning att ta hänsyn till följande: Träningsflit ska vara en stark faktor vid laguttagning. Alla som är kallade till match ska få spela. Vi uppmuntrar till olika positioner i laget, även målvakt. Vi låter spelarna bestämma och ta egna beslut så mycket som möjligt under matchen. Ledarutbildning: Enligt utbildningsstegen. Vi uppmuntrar ledarna att även fortbilda sig via andra kurser. Övrigt: Vi försöker att engagera föräldrarna till att hjälpa till med diverse göromål kring verksamheten för att tränarna ska få mer tid över av träningstiden till barnen. Det är önskvärt att föräldraförening bildas. RIKTLINJER FLICKOR 9 10 ÅR Träning: Planering: Planering är den första av de två viktigaste sakerna. Eftersom stationsövningar rekommenderas skall våra ledare förbereda detta noga. Instruktioner: Instruktionerna är den andra av de två viktigaste sakerna. Mycket viktigt med rätt instruktioner vid varje moment som tränas. Vi vill vara noga med att hålla nere antalet instruktioner vid varje moment. Vi vill ge mycket beröm och uppmärksamhet vid rätt utförande. Spel: Vi låter barnen spela mycket i smålag och försöker att jobba med instruktionerna där. Match: Ingen får spela match utan att ha löst gällande avgifter. Sida 8 av 15

9 Tränaren har vid laguttagning och coachning att ta hänsyn till följande: Träningsflit ska vara en stark faktor vid laguttagning. Alla som är kallade till match ska få spela. Vi uppmuntrar till olika positioner i laget, även målvakt. Vi låter spelarna bestämma och ta egna beslut så mycket som möjligt under matchen. Övrigt: Vi försöker att engagera föräldrarna till att hjälpa till med diverse göromål kring verksamheten för att tränarna ska få mer tid över av träningstiden till barnen. Det är önskvärt att föräldraförening bildas. RIKTLINJER FLICKOR ÅR Träning: Planering: Planering är den första av de två viktigaste sakerna. Eftersom stationsövningar rekommenderas skall våra ledare förbereda detta noga. Instruktioner: Instruktionerna är den andra av de två viktigaste sakerna. Mycket viktigt med rätt instruktioner vid varje moment som tränas. Vi vill vara noga med att hålla nere antalet instruktioner vid varje moment. Vi vill ge mycket beröm och uppmärksamhet vid rätt utförande. Spel: Vi låter barnen spela mycket i smålag och försöker att jobba med instruktionerna där. Match: Ingen får spela match utan att ha löst gällande avgifter. Tränaren har vid laguttagning och coachning att ta hänsyn till följande: Träningsflit ska vara en stark faktor vid laguttagning. Alla som är kallade till match ska få spela. Vi uppmuntrar till olika positioner i laget, även målvakt. Vi låter spelarna bestämma och ta egna beslut så mycket som möjligt under matchen. Ledarutbildning: Enligt utbildningsstegen. Vi uppmuntrar ledarna att även fortbilda sig via andra kurser. Övrigt: Vi försöker att engagera föräldrarna till att hjälpa till med diverse göromål kring verksamheten för att tränarna ska få mer tid över av träningstiden till barnen. Det är önskvärt att föräldraförening bildas. Sida 9 av 15

10 RIKTLINJER FLICKOR ÅR Träning: Truppen tränar minst 2 pass/vecka. Vi försöker bereda möjlighet till att (åtminstone varannan vecka) träna 3 pass. Båda åldersgrupperna ska genomföra skadeförebyggande träning minuter varje Vecka. Match: Ingen får spela match utan att ha löst gällande avgifter. Tränaren har vid laguttagning och coachning att ta hänsyn till följande: Alla som är kallade till match ska få spela. Distriktslagsspelare ska spela i en position som gynnar honom/henne i distriktslaget. Vi uppmuntrar till olika positioner i laget Vi låter spelarna bestämma och ta egna beslut så mycket som möjligt under matchen. Ledarutbildning: Enligt utbildningsstegen samt annan fortbildning t.ex. regionala eller interna tränarträffar. RIKTLINJER FLICKOR ÅR Träning: Truppen tränar minst 2 pass/vecka, och vi försöker bereda möjlighet till att träna både 3 och 4 pass/vecka. Båda åldersgrupperna ska genomföra skadeförebyggande träning minuter varje vecka. Match: Ingen får spela match utan att ha löst gällande avgifter. Distriktslagsspelare ska spela i en position som gynnar honom/henne i distriktslaget. Vi låter spelarna bestämma och ta egna beslut så mycket som möjligt under matchen. Övrigt: Samtliga spelare bör genomgå grundläggande Domarkurs. Sida 10 av 15

11 Damsektionen: Denna sektion skall säkerställa fotbollsdelen i klubben såsom talangutveckling, spelarvärvningar och hur klubben mår fotbollsmässigt. Ungdomssektionen: Skall ta tillvara på utvecklingen av våra yngre spelare tillsammans med deras tränare och föräldrar som är intresserade av att hjälpa till samt att hålla kontakt med A-lagstränare så talanger får chansen att komma vidare. Sponsor & PR-sektionen: Denna har till uppgift att försöka dra in pengar på olika vis så att klubben mår bra ekonomiskt. Gärna genom att använda representationslaget i olika sammanhang till t.ex. företagsträffar etc. All officiell sponsring där sponsorn exponeras i samband med FC Hessleholm skall gå centralt via FC Hessleholm och inte riktas till enskilda lag/åldersgrupper. Trivselkommittén: Skall, som det låter, se till att alla trivs och ordna samkvämskvällar och dylikt för att klubbens medlemmar skall må bra, vilket verkar för en god laganda. Sida 11 av 15

12 TILL DIG SOM FÖRÄLDER Nu när du gett oss förtroendet att lära ditt barn att spela fotboll och att utvecklas som människa skall vi göra vårt bästa. Du ska veta att vi ledare ser dig som en stor resurs för oss. Engagerade föräldrar blir till stor hjälp för oss vid alla evenemang och träffar som vi genomför med spelarna. Denna avlastning gör att vi kan koncentrera oss mer på spelarna och deras utveckling. Visa intresse för ditt barns idrottande och känn dig välkommen på såväl träning som match. Engagera dig i göromål runt laget och evenemang i föreningen och känn glädjen i att vara med i fotbollsfamiljen. Tänk på att vid varje träff med laget är ledare, spelare och föräldrar också representanter för FC Hessleholm. Som förälder vill vi att du tar ditt ansvar och ser till så att vi alla sköter oss enligt riktlinjerna i FC Hessleholms policy. Allmänt Föräldrar till barn som är verksamma i FC Hessleholm bör vara medvetna om att spelarnas förhållande till fotbollen och klubben till stor del skapas av just föräldrarnas inflytande och påverkan. Föräldrarna ska ta del av ledarens och föreningens information. Föräldrarna ska deltaga på lagets föräldramöten. Föräldrarna ska veta att om deras barn skadar sig vid träning eller match är det i första hand ledarnas uppgift att ta hand om detta. Föräldrarna ska låta föreningens utbildade ledare ansvara för barnet under träning och match. Föräldrarna ska ansvara för att deras barn inte tränar eller spelar match när han/hon är sjuk. Föräldrarna ska i möjligaste mån hjälpa tränaren om tränaren ber om hjälp. Eventuella synpunkter på verksamheten MÅSTE framföras via personligt samtal för att undvika missförstånd. Sida 12 av 15

13 Träning Föräldrarna ska tillsammans med sitt barn se till att de kommer i tid till träningen och att rätt utrustning finns med. Föräldrarna förväntas stötta sitt barn i träningen på ett balanserat sätt, utan att pressa barnet till något han/hon inte vill. Föräldrarna bör uppmuntra sitt barn till träning och ha en långsiktig målsättning med denna. Föräldrarna ska inte vara delaktiga i planering och genomförande av träning. Match Föräldrarna ska uppmuntra under match inte bara sitt eget barn, utan alla barn, både vid medgång och vid motgång. Föräldrarna ska se domaren som en vägledare och domarens beslut ska inte kritiseras. Föräldrarna ska vara goda förebilder för spelarna och alltid agera på ett sportsligt sätt gentemot båda lagen vid match. Föräldrarna ska ha fokus på prestation och inte resultat. Föräldrarna ska inte vara delaktiga i laguttagning till match eller coachning vid match Tobak/ alkohol/ narkotika/ doping/ utslagning och mobbning: FC Hessleholm är en ideell förening som utövar fotboll för flickor i alla åldrar. För oss är det viktigt att de aktiva känner gemenskap, kamratskap och att de utvecklas i sitt idrottsutövande. Hur vi som vuxna och ledare agerar mot våra barn och ungdomar är viktigt. Vi har därför även tagit fram en policy för att skapa regler, riktlinjer och stöd för spelare, ledare och föräldrar gällande tobak/ alkohol/ narkotika/ doping/ utslagning och mobbning. Denna del av policyn riktar sig främst till ungdomar upp till 18 år men ger också regler för ledare, seniorspelare och övriga inom föreningen. Sida 13 av 15

14 Tobak: Vi tillåter inte att våra ungdomar använder tobak då detta enligt Svensk lag är förbjudet för ungdomar under 18 år. För oss innefattar tobak både rökning och snusning. Om vi upptäcker tobaksbruk gör vi följande åtgärd: Enskilda samtal och vid upprepade tillfällen av tobaksbruk, kontakt med föräldrarna. Är spelaren under 18 år tas kontakt med föräldrarna direkt. Som ledare, seniorspelare, funktionär och förälder måste man tänka sig för i sitt tobaksbruk och vara restriktiv i samband med träningar och matcher. Alkohol: Enligt Svensk lag är det förbjudet att köpa öl/cider om man är under 18år och för köp på systembolaget gäller 20 år. Därför är detta naturligtvis inte heller tillåtet inom FC Hessleholm. Vid arrangemang i samband med träning eller matchspel råder nolltolerans. Det är dessutom aldrig tillåtet att dricka och uppträda berusad i föreningens kläder. Upptäcker vi att någon av våra ungdomar druckit alkohol i samband med vår verksamhet gör vi följande åtgärd: Enskilt samtal och vid upprepade fall, kontakt med föräldrarna. Är spelaren under 18 år tas kontakt med föräldrarna direkt. Narkotika och dopingpreparat: All hantering av narkotika och dopingpreparat är enligt Svensk lag förbjudet. Om vi skulle upptäcka att någon av våra ungdomar använt/varit i kontakt med narkotika eller dopingpreparat gör vi följande åtgärd: Enskilt samtal, kontakt med föräldrarna samt kontakt med sociala myndigheter. Upptäcker vi att någon av våra ledare, seniorspelare eller funktionärer brukar narkotika eller dopingpreparat gör vi följande åtgärd: Enskilt samtal och sedan kontakt med Polis. Om personen i fråga ej är myndig tas även kontakt med föräldrarna. Sida 14 av 15

15 Utslagning och mobbning: Ingen utslagning skall finnas bland våra ungdomar. Alla spelare som tränar regelbundet skall erbjudas spel i matcher och cuper. Vi uppmanar också våra spelare till kamratskap. Inom vår förening skall ingen känna sig kränkt, trakasserad, mobbad eller diskriminerad. Om vi upptäcker utslagning, mobbning, trakassering eller diskriminering gör vi följande åtgärd: Enskilt samtal med alla berörda och vid upprepade fall även kontakt med föräldrarna. Ansvaret att följa dessa regler är gemensamt hos styrelsen, ledarna, tränarna, aktiva och föräldrarna. Denna policy skall ges till alla aktiva inom föreningen och skall finnas lättillgänglig för alla. Vi vill vinna varje pris men inte till vilket pris som helst Sida 15 av 15

Blå tråden är framtagen för att.

Blå tråden är framtagen för att. BLÅ TRÅDEN Uppdatering 2014-15 Blå tråden är framtagen för att. Ha en gemensam plattform att arbeta efter. Man får kontinuitet i verksamheten. Man får ett större samarbete mellan lagen och föreningen En

Läs mer

IF LÖDDE MODELLEN Den gula tråden

IF LÖDDE MODELLEN Den gula tråden IF LÖDDE MODELLEN Den gula tråden IF Lödde skall verka för att ledare och spelare skall utveckla en stark känsla för föreningen, det som man i dagligt tal kallar klubbkänsla. Detta innebär att man skall

Läs mer

Policy och Riktlinjer för Malmköpings IBF

Policy och Riktlinjer för Malmköpings IBF Policy och Riktlinjer för Malmköpings IBF Vår policy beskriver vad vi vill med vår förening och vår verksamhet. Policyn utgör grunden för hur vi alla sedan ska agera i olika sammanhang. Malmköpings IBF

Läs mer

Utdrag från BFK Röda Tråden På väg mot mål, avsnitt BFK Ungdom Sammanfattning: Målsättning BFK Ungdom

Utdrag från BFK Röda Tråden På väg mot mål, avsnitt BFK Ungdom Sammanfattning: Målsättning BFK Ungdom Utdrag från BFK Röda Tråden På väg mot mål, avsnitt BFK Ungdom Sammanfattning: Målsättning BFK Ungdom Som fotbollsförening skall BFK verka för att våra ungdomar utvecklas till goda fotbollsspelare och

Läs mer

NÄSETS SK:s VÄRDERINGAR

NÄSETS SK:s VÄRDERINGAR NÄSETS SK:s VÄRDERINGAR Värderingsdokumentet är ett komplement till vår Vinröda tråd som är klubbens strategiska inriktningsdokument. I Näsets SK är alla som vill, välkomna att spela fotboll. Vi bedriver

Läs mer

Välkomna till GRÄNNA AIS Barn- och ungdomsfotboll.

Välkomna till GRÄNNA AIS Barn- och ungdomsfotboll. Välkomna till GRÄNNA AIS Barn- och ungdomsfotboll. GAIS barn- och ungdomsfotboll: Ska erbjuda en kamratlig och trygg social miljö, där alla kan utvecklas och bli delaktiga i utformningen av verksamheten.

Läs mer

Den vita tråden. Utveckla det drogförebyggande arbetet

Den vita tråden. Utveckla det drogförebyggande arbetet Den vita tråden Att Idrotts- och hälsocertifiera Annebergs IF innebär att vi utvecklar sammanhållningen och klubbgemenskapen mellan Annebergs IF olika lag. Certifieringen visar på betydelsen av föräldrastöd

Läs mer

POLICY - Umeå City IBF -

POLICY - Umeå City IBF - POLICY - Umeå City IBF - Umeå City IBF:s policy finns till för att visa vad Umeå City IBF står för. All verksamhet och alla beslut som tas på alla nivåer i Umeå City IBF ska bedrivas och tas i enlighet

Läs mer

TIMMERNABBENS IF MÅL OCH RIKTLINJER. för vår ungdomsverksamhet inom fotbollen

TIMMERNABBENS IF MÅL OCH RIKTLINJER. för vår ungdomsverksamhet inom fotbollen TIMMERNABBENS IF MÅL OCH RIKTLINJER för vår ungdomsverksamhet inom fotbollen Mål och Riktlinjer för ungdomsverksamheten inom Timmernabbens IF är en sammanfattning av vad vi vill och hur vi vill arbeta

Läs mer

En satsning på Barnfotbollen

En satsning på Barnfotbollen En satsning på Barnfotbollen Framtaget av en arbetsgrupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med Upplands fotbollförbund och SISU Idrottsutbildarna Kontaktperson på Upplands FF: Chasmine Wahlberg

Läs mer

sätter upp villkoren för verksamheten ställer kraven på deltagarna har ansvaret för verksamhetens utförande

sätter upp villkoren för verksamheten ställer kraven på deltagarna har ansvaret för verksamhetens utförande Flens HC Föreningspolicy Flens HC är en breddförening med en målsättning att ta hand om alla som vill delta i ungdomsverksamheten och att utveckla alla individer hockeymässigt och socialt. Visionen är

Läs mer

RÖDA TRÅDEN Gemensamma värderingar och riktlinjer för ungdomsverksamheten i Dösjöbro IF

RÖDA TRÅDEN Gemensamma värderingar och riktlinjer för ungdomsverksamheten i Dösjöbro IF RÖDA TRÅDEN Gemensamma värderingar och riktlinjer för ungdomsverksamheten i Dösjöbro IF Version 2, 2013 Reviderad 2012-01-22, 2012-02-12, 2012-03-05, 2013-01-02, 2013-02-04 2 Innehåll 1. OM RÖDA TRÅDEN...

Läs mer

GREBBESTADS IF. Barn- och ungdomsfotboll. Policy Föräldraguide GIF:s röda trådar. Fastställd 2013-03-20

GREBBESTADS IF. Barn- och ungdomsfotboll. Policy Föräldraguide GIF:s röda trådar. Fastställd 2013-03-20 GREBBESTADS IF Barn- och ungdomsfotboll Policy Föräldraguide GIF:s röda trådar Fastställd 2013-03-20 Grebbestads IF Policy Barn och ungdomsfotboll Grebbestads IF erbjuder fotbollsverksamhet för att alla

Läs mer

Välkommen till AFG. BBK:s ungdomsverksamhet skall skapa förutsättningar för alla att vara med och utvecklas till så bra fotbollsspelare som möjligt.

Välkommen till AFG. BBK:s ungdomsverksamhet skall skapa förutsättningar för alla att vara med och utvecklas till så bra fotbollsspelare som möjligt. Välkommen till AFG Bagarmossenmodellen BBK:s ungdomsverksamhet skall skapa förutsättningar för alla att vara med och utvecklas till så bra fotbollsspelare som möjligt. Fysisk utveckling BBK:s ungdomsverksamhet

Läs mer

VERKSAMHETSDOKUMENT FOTBOLLSVERKSAMHET

VERKSAMHETSDOKUMENT FOTBOLLSVERKSAMHET VERKSAMHETSDOKUMENT FOTBOLLSVERKSAMHET INLEDNING Boxholms IF har som mål att skapa så bra förutsättningar som möjligt för spelare och ledare som är motiverade att vara verksamma i föreningen. Det innebär

Läs mer

Samlingsdokument 2016 Verksamhetsidé Mål och strategi Policy

Samlingsdokument 2016 Verksamhetsidé Mål och strategi Policy Samlingsdokument 2016 Verksamhetsidé Mål och strategi Policy 1 Verksamhetsidé Lilla Torg FF är en fotbollsförening med bredden i fokus. Det känns därför naturligt för oss att formulera vår verksamhetsidé

Läs mer

Inledning. Organisation

Inledning. Organisation Föreningsfolder Inledning Rissne IF grundades 1984 och har sedan dess vuxit från endast ett seniorlag i fotboll till det vi är i dag, med verksamhet inom både fotboll och volleyboll. Fotbollen, som är

Läs mer

FC Rosengårds fotbollspolicy. Information till föräldrar

FC Rosengårds fotbollspolicy. Information till föräldrar FC Rosengårds fotbollspolicy Information till föräldrar Den bästa fotbollsutbildningen Vi på FC Rosengård är glada att välkomna dig och ditt barn till klubben. Vår målsättning är att ge ditt barn den bästa

Läs mer

IF HALLBY FOTBOLL. IF Hallby Blå vägen

IF HALLBY FOTBOLL. IF Hallby Blå vägen ska vara ett styrande dokument som anger riktlinjerna för hela verksamheten inom föreningen. Innehållet och grundprinciperna i dokumentet är allmängiltiga för ungdomsfotbollen. Detta dokument är en utveckling

Läs mer

LEDARE. Ledare inom Lycksele SK,s verksamhet ansvarar för:

LEDARE. Ledare inom Lycksele SK,s verksamhet ansvarar för: 2008-06-30 Vi är många som arbetar i verksamheten, alla med olika bakgrund, kunskap och utbildning, och ibland gör vi rätt och ibland gör vi fel. Det är fullständigt mänskligt! LEDARE Ledare inom Lycksele

Läs mer

Ledare - ska gå "Grönt Kort" kurs (gäller tre år), lämna in begränsat belastningsregister (se plan för tryggare

Ledare - ska gå Grönt Kort kurs (gäller tre år), lämna in begränsat belastningsregister (se plan för tryggare IF Leikin All verksamhet i IF Leikin utgår från Halmstad Arena IP, där vi är ensamma med hela vår verksamhet därifrån. Ålder för ålder: Barnfotboll 4-5 år Fotbollsskola, träning med mycket lek och rekrytera

Läs mer

ÖSTERSUNDS FK AKADEMI

ÖSTERSUNDS FK AKADEMI Senast reviderad januari 2016 ÖSTERSUNDS FK AKADEMI VERSION 2 Innehåll 4 2 Förord 4 3 Målsättning på planen... 4 4...och utanför planen 4 5 Värdegrund & Vision 4 7 Träningsavgift & Innehåll 4 9 Förväntningar

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll. i Hälsingland. Så spelar vi 9-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll. i Hälsingland. Så spelar vi 9-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Hälsingland Så spelar vi 9-mannafotboll 1 Lagom stor plan Lagom många spelare Bättre och mer utvecklande spel Spela, lek och lär, är mottot för all barn- och ungdomsfotboll.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 7 ÅR

RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 7 ÅR 2015 3-manna RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 7 ÅR Målsättning föreningen Älvsborg FF erbjuder barn, ungdomar och vuxna i närområdet en mötesplats där alla är välkomna att ha trevligt med fotboll som

Läs mer

Erbjuda så många barn och ungdomar som möjligt att spela och utvecklas genom fotbollsverksamheten i föreningen.

Erbjuda så många barn och ungdomar som möjligt att spela och utvecklas genom fotbollsverksamheten i föreningen. Ungdomspolicy Inledning Under vintern 2010 tog styrelsen för BK Näset respektive Höllvikens GIF beslutet att inleda en sammanslagning av föreningarnas verksamhet. Den nya föreningens namn är BK Höllviken.

Läs mer

Idrotts- och hälsocertifiering av Gräppås golfklubb (v. 2015-12)

Idrotts- och hälsocertifiering av Gräppås golfklubb (v. 2015-12) Idrotts- och hälsocertifiering av Gräppås golfklubb (v. 2015-12) Gräppås Golfklubb är en ideell förening och har som målsättning att låta alla medlemmar få spela golf på både motionsnivå och tävlingsnivå.

Läs mer

Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll

Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll 2 Verksamhetsprinciper... 3 Lagstruktur HIF fotboll... 4 Organisation runt barnidrotts- och ungdomslagen... 5 Tränare... 5 Lagledare... 5 Föräldragrupp... 5 Ekonomi...

Läs mer

HÖGANÄS BOLLKLUBB RIKTLINJER FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN

HÖGANÄS BOLLKLUBB RIKTLINJER FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN HÖGANÄS BOLLKLUBB RIKTLINJER FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN ANTAGNA 2011 1 Inledning... 4 2 Målsättning, policy och talangutveckling... 5 2.1 Målsättning... 5 2.2 Drogpolicy... 6 2.3 Policy om rasism, mobbning

Läs mer

KVIBILLE BOLLKLUBBS BLÅTRÅD

KVIBILLE BOLLKLUBBS BLÅTRÅD Kvibille BK har som målsättning att ge ungdomar en genomtänkt fritidssysselsättning, skapa ett bestående intresse för fotboll, representationslag skall ha möjligheter att avancera i seriesystemen utan

Läs mer

Riktlinjer och policys för IFK Borlänge Alpin

Riktlinjer och policys för IFK Borlänge Alpin Riktlinjer och policys för IFK Borlänge Alpin Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 1 2. IFK BORLÄNGE ALPIN STRÄVAR EFTER ATT:... 2 3. ATT VARA FÖRÄLDER I IFK BORLÄNGE ALPIN... 2 4. ATT VARA AKTIV ÅKARE

Läs mer

UTBILDNINGSHANDLEDNING Ungdom

UTBILDNINGSHANDLEDNING Ungdom UTBILDNINGSHANDLEDNING Ungdom Mål och metoder per ålders grupp 6-9 år Lek med boll, från 8 år 5-manna fotboll MÅL: - Stimulera spelaren till aktivitet genom lek med boll. Tycka fotboll är det roligaste

Läs mer

Gröna tråden. Policydokument för Grönahögs IK En förening i Utveckling. (Rev. A )

Gröna tråden. Policydokument för Grönahögs IK En förening i Utveckling. (Rev. A ) Gröna tråden Policydokument för Grönahögs IK En förening i Utveckling (Rev. A 2012 11 16) Innehållsförteckning Introduktion... 3 Värdegrunder, Moral och Etik... 3 Svenska Fotbollförbundet... 3 Grönahögs

Läs mer

NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN

NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN Inledning Blå Tråden ska vara ett dokument som anger riktlinjerna för verksamheten inom NIF för allt från nybörjare till senior. Alla verksamma ledare inom NIF ska vara väl insatta

Läs mer

Rev 2012-11-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Rev 2012-11-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SFK:s Röda Tråden Riktlinjer för ungdomsverksamheten i Södertälje FK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 MÅLSÄTTNING MED VERKSAMHETEN... 4 DROGPOLICY... 5 LAGET... 6 SPELARPOLICY...

Läs mer

Policydokument. Gimonäs Umeå Idrottsförening (GUIF) Gimonäs Umeå IF Reviderad och fastställd av styrelsen 2011-06-08

Policydokument. Gimonäs Umeå Idrottsförening (GUIF) Gimonäs Umeå IF Reviderad och fastställd av styrelsen 2011-06-08 [2011-11-05] GIMONÄS UMEÅ IF POLICY [Reviderad policy, fastställd av styrelsen 2011-11-05] Policydokument Gimonäs Umeå Idrottsförening (GUIF) Idrottens verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi

Läs mer

Datum: Ändring/revision: Initierad av:

Datum: Ändring/revision: Initierad av: Kärra HF Gul tråd Revisionshistoria Denna sida beskriver de ändringar/revisioner som gjorts i dokumentet. Revideras av styrelsen årligen. Datum: Ändring/revision: Initierad av: 2015-11-23 Version 2.0 Styrelsen

Läs mer

Riktlinjer och Ledstjärnor för Skegrie BK:s ungdomsverksamhet

Riktlinjer och Ledstjärnor för Skegrie BK:s ungdomsverksamhet Riktlinjer och Ledstjärnor för Skegrie BK:s ungdomsverksamhet Skegrie BK ska vara det självklara valet av fotbollsklubb för byn med omnejds invånare. Fotbollen bygger på att våra barn och ungdomar ska

Läs mer

Sandvikens IF SIF-Stilen barn och ungdom

Sandvikens IF SIF-Stilen barn och ungdom Sandvikens IF SIF-Stilen barn och ungdom 2016-01-01 1 Sandvikens IF utveckling och elit Inom Sandvikens IF är vår övertygelse att bredd ger elit. Genom att få många barn att spela fotboll i Sandvikens

Läs mer

FCD-MODELLEN. för 5-7 manna fotboll

FCD-MODELLEN. för 5-7 manna fotboll FCD-MODELLEN för 5-7 manna fotboll Sportslig organisation 2011, gäller fr o m 1 november Kontaktvägar FC Djursholm FC Djursholm kansli 08-753 15 22 Sportchef Pär Mille Millqvist 0705-88612 mille@fcdjursholm.se

Läs mer

POLICY HANINGE HANDBOLL

POLICY HANINGE HANDBOLL HANINGE HANDBOLL POLICY Dokumentet beskriver policy och riktlinjer inom ett antal områden som berör lag, ledare, spelare, föräldrar och övriga aktiva inom Haninge Handbollsklubb. POLICY 1(13) 1 FÖRORD...

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 7-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 7-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 7-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla 2016 utgåva 1 Sida 1 Jämnare matcher Roligare och bättre spel Alla skall få vara med Spela, lek och

Läs mer

NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN

NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN Inledning NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN Blå Tråden skall vara ett dokument som anger riktlinjerna för verksamheten inom NIF för allt från nybörjare till senior. Alla verksamma ledare inom NIF skall vara väl insatta

Läs mer

Mål- och policydokument

Mål- och policydokument Gullänget-Kroksta IBS Mål- och policydokument 1 Övergripande mål sidan 3 Övergripande policy sidan 4 Spelare sidan 5 Ledare sidan 6 Föräldrar sidan 7 2 Övergripande mål Vår förening skall verka för ett

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSPOLICY FÖR OK KÅRE Dat 100118, ver 1.0

BARN- OCH UNGDOMSPOLICY FÖR OK KÅRE Dat 100118, ver 1.0 I OK Kåre ska alla barn och ungdomar ges möjlighet att lära sig orientera samt utveckla sin orienteringsförmåga efter egen ambitionsnivå och vad som är bäst för respektive individ. Målet är att barn och

Läs mer

Policysamling 2012-02-28 1 POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN... 2 2 POLICY FÖR REPRESENTATIONSLAGEN... 2 3 EKONOMISK POLICY... 3 4 FÖRÄLDRA POLICY...

Policysamling 2012-02-28 1 POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN... 2 2 POLICY FÖR REPRESENTATIONSLAGEN... 2 3 EKONOMISK POLICY... 3 4 FÖRÄLDRA POLICY... Policysamling 2012-02-28 Innehåll 1 POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN.... 2 2 POLICY FÖR REPRESENTATIONSLAGEN... 2 3 EKONOMISK POLICY... 3 4 FÖRÄLDRA POLICY... 3 5 UPPFÖRANDE POLICY... 3 5.1 Spelare och ledare...

Läs mer

IFKs värdegrund. För övriga specifika policyfrågor hänvisas till de av moderföreningen IFK Mariehamn antagna värdegrunderna

IFKs värdegrund. För övriga specifika policyfrågor hänvisas till de av moderföreningen IFK Mariehamn antagna värdegrunderna IFKs värdegrund Inledning: Detta dokument har upprättats för att beskriva IFK Mariehamn Fotboll rf ( ungdomsfotboll ) barn och ungdomspolicy. Dokumentet uppdateras årligen före det nya verksamhetsåret

Läs mer

LIRA BOLL I. Din lokala fotbollsförening. SOLBERGA BOLLKLUBB:s målsättning

LIRA BOLL I. Din lokala fotbollsförening. SOLBERGA BOLLKLUBB:s målsättning LIRA BOLL I Din lokala fotbollsförening SOLBERGA BOLLKLUBB:s målsättning I SOLBERGA BOLLKLUBB värnar vi om att alla ska känna gemenskap och sammanhållning. Vi vill att alla upplever en god kamratanda och

Läs mer

Furulunds IK. Föreningspolicy 2009-03-01

Furulunds IK. Föreningspolicy 2009-03-01 Furulunds IK Föreningspolicy 2009-03-01 Innehåll Vision och målsättning Värdegrunder och Ledstjärnor Fairplay Ledarskap Träningar & matcher Utbildning Talangutveckling Föräldrarollen Vision och målsättning

Läs mer

Barn- och ungdomspolicy

Barn- och ungdomspolicy Barn- och ungdomspolicy GLÄDJE ENGAGEMANG GEMENSKAP fastställd 2013-02-05 senast reviderad 2015-03-07 Förslövs IF Org.nr. 839400-3043 Idrottsvägen 4, 269 71 Förslöv fif.se Verksamhetsidé Förslövs IF är

Läs mer

IFK Simning Åland. Föreningshandbok. Kjell Hansen 2015-10-14

IFK Simning Åland. Föreningshandbok. Kjell Hansen 2015-10-14 Föreningshandbok Kjell Hansen 2015-10-14 Innehåll Värdegrunder...1 Idrottens verksamhetsidé...1 Idrott är...1 Idrott består av...1 Idrotten ger...1 Vi delar in vår idrott...1 Idrotten följer...1 Idrottens

Läs mer

Verksamhetsfilosofi Westerviks IBK.

Verksamhetsfilosofi Westerviks IBK. 1 (5) Verksamhetsfilosofi Westerviks IBK. Westerviks IBK är en förening som det ska vara kul att tillhöra och man ska vara stolt över att vara en del av föreningen. Vi ska måna om varandra och ställa upp

Läs mer

Säker och trygg förening Kalmar FF Ungdom

Säker och trygg förening Kalmar FF Ungdom Säker och trygg förening Kalmar FF Ungdom Mål & Vision Vision: Alltid ha representation i A-truppen av spelare som kommit från KFF:s barn- och ungdomsfotboll (gått igenom KFF-pyramiden). Bli en föregångare

Läs mer

Så spelar vi 3-mannafotboll 2015

Så spelar vi 3-mannafotboll 2015 Så spelar vi 3-mannafotboll 2015 1 Möjligheter till fler planer Flera får spela mer Roligare med mer bollkontakt och högre aktivitet 3-manna utomhus och inomhus lär våra barn att spela fotboll på ett lekfullt

Läs mer

IFK FALKÖPING BLUE RIDERS. Mål och riktlinjer

IFK FALKÖPING BLUE RIDERS. Mål och riktlinjer IFK FALKÖPING BLUE RIDERS Mål och riktlinjer VISION Genom professionellt arbetande organisation skall vi vara en ledande idrottsförening i Falköpings Kommun. FÖRENINGENS ÖVERGRIPANDE MÅL Ungdomsverksamheten

Läs mer

Policy värdegrund vision mål riktlinjer. för Bordtennisklubben Rekord och Råå bordtennisklubb

Policy värdegrund vision mål riktlinjer. för Bordtennisklubben Rekord och Råå bordtennisklubb Policy värdegrund vision mål riktlinjer för Bordtennisklubben Rekord och Råå bordtennisklubb Policy, värdegrund, vision, mål och riktlinjer för bordtennisklubben BTK Rekord Inledning Detta policydokument

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 9-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 9-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 9-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla VFF 2016 utgåva 1 Sida 1 Lagom stor plan Lagom många spelare Bättre och mer utvecklande spel Spela,

Läs mer

Att vara fotbollsförälder i Jönköpings Södra IF

Att vara fotbollsförälder i Jönköpings Södra IF Att vara fotbollsförälder i Jönköpings Södra IF Att vara fotbollsförälder i Jönköpings Södra IF Jönköpings Södra IF:s ungdomsutskott och föräldragrupp hälsar dig som förälder varmt välkommen i föreningen!

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 5-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 5-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 5-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla 2016 utg. 1 Sida 1 Möjligheter till fler planer Flera får spela mer Roligare med mer bollkontakt

Läs mer

RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 12-13 ÅR

RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 12-13 ÅR 2015 9-manna RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 12-13 ÅR Målsättning föreningen Riktlinjer 9-manna Älvsborg FF erbjuder barn, ungdomar och vuxna i närområdet en mötesplats där alla är välkomna att ha trevligt

Läs mer

Styrdokument SSK-innebandy

Styrdokument SSK-innebandy INNEBANDY Styrdokument SSK-innebandy BARN/UNGDOM Varför: Alla medlemmar i Sandåkerns SK ska känna stolthet för sin förening och det ska vara önskvärt att bli medlem. Vi vill att barnen/ungdomarna ska få

Läs mer

Barn- och ungdomskonferens 2015. En befrielse från systemtänket inom fotbollen

Barn- och ungdomskonferens 2015. En befrielse från systemtänket inom fotbollen Barn- och ungdomskonferens 2015 En befrielse från systemtänket inom fotbollen Förändringsstrategier Struktur organisering verksamhet tävling Styrsystem ekonomi belöning resurser prioriteringar IT-system

Läs mer

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy Åre SLK Fotboll Klubben för ALLA! Klubbpolicy Fotboll Att spela fotboll innebär att du är med i världens största idrott. Fotboll spelas över hela världen och själva bollen är kanske världens populäraste

Läs mer

Huvudmål. Målförklaring. Ekonomi

Huvudmål. Målförklaring. Ekonomi Mål för UIFKs ungdomsverksamhet Huvudmål Att utveckla och utbilda varje individ i fotboll för att ge möjlighet till en berikad hobby och ett fotbollsspelande under längre tid. En bred och utåtriktad verksamhet

Läs mer

Så spelar vi 3-mannafotboll 2014

Så spelar vi 3-mannafotboll 2014 Så spelar vi 3-mannafotboll 2014 1 Möjligheter till fler planer Flera får spela mer Roligare med mer bollkontakt och högre aktivitet 3-manna utomhus och inomhus lär våra barn att spela fotboll på ett lekfullt

Läs mer

Hässelby SK Fotboll Förening

Hässelby SK Fotboll Förening Hässelby SK Fotboll Förening Handbok 2013 Innehåll HSK Fotboll Handbok Inledning/Om detta dokument... sid 3 HSK SK FF Klubben... sid 3 Riktlinjer HSK SK FF sid 4-6 Rekommendationer och tips : om organisation

Läs mer

STAFFANSTORPS GIF Ungdomspolicy

STAFFANSTORPS GIF Ungdomspolicy STAFFANSTORPS GIF Ungdomspolicy Vår ungdomspolicy är ett levande dokument som vi vill att alla tränare, ledare, spelare och föräldrar ska ta del av. Vi är en ideell förening och är helt beroende av ideella

Läs mer

LIRA BOLL I. Din lokala fotbollsförening

LIRA BOLL I. Din lokala fotbollsförening LIRA BOLL I Din lokala fotbollsförening Vilka mål har du för ditt barns idrottande? Bli en duktig idrottare Lära sig att samarbeta, få lagkänsla Vinna Få ökat självförtroende Lära sig hantera motgångar

Läs mer

Vi är Talangfabriken. Bilaga till riktlinjer för spelare och föräldrar i Huddinge Hockeys Ungdomsverksamhet. Sid1

Vi är Talangfabriken. Bilaga till riktlinjer för spelare och föräldrar i Huddinge Hockeys Ungdomsverksamhet. Sid1 Sid1 Bilaga till riktlinjer för spelare och föräldrar i Huddinge Hockeys Ungdomsverksamhet. Vi är Talangfabriken. Dok.spelare/förälder bilaga riktlinjer version 3, 2014-05-28. Sida 2 Som de flesta vet

Läs mer

Hallstahammars SK FOTBOLL. Policy

Hallstahammars SK FOTBOLL. Policy Hallstahammars SK FOTBOLL Policy Denna policy är tänkt som ett stöd för alla som deltar i klubbens verksamhet. Vid tveksamheter bör ledare, spelare, föräldrar och övriga funktionärer ta kontakt med styrelsen

Läs mer

RÖDA TRÅDEN TIF VIKINGS

RÖDA TRÅDEN TIF VIKINGS RÖDA TRÅDEN TIF VIKINGS TIF VIKINGS bildades 1973 under namnet Trelleborgs Ishockeyförening. Föreningen har antagit namnet TIF VIKINGS som varumärke. TIF VIKINGS är Sveriges sydligaste ishockeyförening.

Läs mer

Riktlinjer Barn - Ungdom

Riktlinjer Barn - Ungdom Barnfotboll 6 9 år Översikt träning Teknik: Anfallsspel: Försvarsspel: Fys.träning: 3 veckors perioder med samma tema. 3 veckor med samma tema. Innehåll se riktlinjer åldrar. Inget försvarsspel tränas.

Läs mer

Följade gäller i föreningens aktiviteter och inkluderar såväl träningar, träningsläger som matcher samt resor till och från match:

Följade gäller i föreningens aktiviteter och inkluderar såväl träningar, träningsläger som matcher samt resor till och från match: Idrotts- och hälsocertifiering: Lerkils IF Under 2013 utformar Lerkils IF en policy i samstämmighet med Kungsbacka kommuns krav för att bli en idrotts- och hälsocertifierad förening. Innehållet i denna

Läs mer

SNIFFNING Vi tolererar inga former av sniffning av lättflyktiga lösningsmedel eller gaser i samband med föreningens aktiviteter eller liknande.

SNIFFNING Vi tolererar inga former av sniffning av lättflyktiga lösningsmedel eller gaser i samband med föreningens aktiviteter eller liknande. Utveckla det drogförebyggande arbetet DROGPOLICY För oss i Kungsbacka Basketklubb är det viktigt med gemenskap, kamratskap och social fostran. Kungsbacka Basketklubb har med tanke på detta antagit en drogpolicy,

Läs mer

Fastställd av Svenska Klätterförbundets styrelse 2006-03-25

Fastställd av Svenska Klätterförbundets styrelse 2006-03-25 Fastställd av Svenska Klätterförbundets styrelse 2006-03-25 Med klättring för barn avser vi i allmänhet idrott till tolv års ålder. I barnklättring låter vi barnen lära sig genom lek och därigenom utveckla

Läs mer

Policyguide för Barn- och Ungdomsfotboll i Sparsörs AIK

Policyguide för Barn- och Ungdomsfotboll i Sparsörs AIK Policyguide för Barn- och Ungdomsfotboll i Sparsörs AIK Inledning sida 2 Allmänt sida 3 Fotbollslekis (5-6 år) sida 4 Barnfotboll (7-8 år) sida 5 Barnfotboll (9-10 år) sida 6 Barnfotboll (11-12 år) sida

Läs mer

U-sektionens policy. Villa Lidköping BK 2011-12-01

U-sektionens policy. Villa Lidköping BK 2011-12-01 U-sektionens policy Denna policy ska ge riktlinjer och stöd för ledare och föräldrar och förening i utvecklingen av bandyspelare inom Villa Lidköping BK. Villa Lidköping BK 2011-12-01 Villa Lidköping BK

Läs mer

[ALKOHOL, TOBAK & DROGPOLICY]

[ALKOHOL, TOBAK & DROGPOLICY] 2011 Lindome GIF [ALKOHOL, TOBAK & DROGPOLICY] Denna policy vill på ett enkelt sätt beskriva de regler och förhållningssätt som föreningen Lindome GIF valt att stå för gällande bruket av alkohol-, tobak-

Läs mer

Innehållsförteckning. Version

Innehållsförteckning. Version Yoksas väg Innehållsförteckning Version... 2 Förord... 1 Definition av Yoksas väg... 1 Policy för ledare i Yoksa... 2 Policy för utövare i Yoksa... 3 Policy för förädlar & anhöriga i Yoksa... 4 Taekwondo

Läs mer

NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN

NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN Inledning Blå Tråden skall vara ett dokument som anger riktlinjerna för verksamheten inom NIF för allt från nybörjare till senior. Alla verksamma ledare inom NIF skall vara väl insatta

Läs mer

Utbildningsplan för Ungdomsledare i Harplinge IK

Utbildningsplan för Ungdomsledare i Harplinge IK Utbildningsplan för Ungdomsledare i Harplinge IK 1 6 7 år Riktlinjer för träning, match och deltagande i cuper, 6 9 år Träningsinnehållet i denna åldersgrupp tar vid där fotbollsskolan slutat. Betoningen

Läs mer

Välkommen till Rimbo IF Hockey Röda tråden

Välkommen till Rimbo IF Hockey Röda tråden Välkommen till Rimbo IF Hockey Röda tråden Barn (5 13 år) Ungdomsishockey (14 18 år) och Seniorhockey 2004-2005 Detta dokument innehåller riktlinjer om hur vi tillsammans skall utveckla hockeyn sportsligt

Läs mer

Den Nya Randiga Tråden ESKILSTUNA CITY Fotbollsklubb Riktlinjer och mål

Den Nya Randiga Tråden ESKILSTUNA CITY Fotbollsklubb Riktlinjer och mål - 1 - Den Nya Randiga Tråden ESKILSTUNA CITY Fotbollsklubb Riktlinjer och mål Innehållsförteckning - 2 - - 3 - Eskilstuna City Fotbollsklubb Vi i Eskilstuna City FK är väldigt stolta över vår ungdomsverksamhet.

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar människor på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt

Läs mer

Saga innebandy uppsala

Saga innebandy uppsala saga innebandy o uppsala POLICY DW Daniel Werkmäster GN Gunnar Nyborg POLICY FÖR IDROTTSSÄLLSKAPET SAGA Föreningens målsättning och ideologi ldrottssällskapet Saga (IS Saga) bildades 1992 och ungdomsverksamheten

Läs mer

FÖRENINGSCERTIFIKAT CERTIFIKAT

FÖRENINGSCERTIFIKAT CERTIFIKAT FÖRENINGSCERTIFIKAT Stockholms Fotbollförbund följer Svenska Fotbollförbundets långsiktiga arbete för att tillsammans med sina medlemsföreningar utveckla Stockholms ungdomsfotboll. Riktlinjer och ledstjärnor

Läs mer

Ålder 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Spelform 3-manna 5-manna 7-manna 7-manna 9-manna 11-manna Matchtid 2*12 2*20 2*20 2*25 2*25 2*30 2*30 2*35 2*40

Ålder 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Spelform 3-manna 5-manna 7-manna 7-manna 9-manna 11-manna Matchtid 2*12 2*20 2*20 2*25 2*25 2*30 2*30 2*35 2*40 BILAGA B - VÅR SPELARUTBILDNING - Från knatte till senior Ängby IF fotbolls och innebandyutbildning består av flera steg varav det sista innebär junior- och seniorspel. FOTBOLL INNEBANDY - KNATTE 6-9 ÅR

Läs mer

Verksamhetsplan Ungdomssektionen Tenhults IF

Verksamhetsplan Ungdomssektionen Tenhults IF Verksamhetsplan Ungdomssektionen Tenhults IF Vision Ungdomar i Tenhults IF verksamhet skall erbjudas möjlighet till en sådan utveckling sportsligt och socialt att de har möjlighet att konkurrera med de

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla VFF 2016 utgåva 1 Sida 1 Bättre och mer utvecklande spel Fortsatt utbildning Inriktning mot seniorfotboll

Läs mer

Troja skall verka för en god föräldrakontakt genom att informera och utbilda föräldrarna i föreningens mål, verksamhetsidé och i ishockeyns grunder.

Troja skall verka för en god föräldrakontakt genom att informera och utbilda föräldrarna i föreningens mål, verksamhetsidé och i ishockeyns grunder. VERKSAMHETSIDÉ Idrottsföreningen Troja-Ljungby, i dagligt tal benämnd Troja, utövar idrotten ishockey. Föreningen, som bildades 1948 och har sin hemvist i Ljungby kommun, består av de fysiska personer

Läs mer

Varför finns Ishockeyn vill?

Varför finns Ishockeyn vill? Ishockeyn Vill 2 Varför finns Ishockeyn vill? Det är viktigt att vi alla inom svensk ishockey kontinuerligt reflekterar och tydliggör de visioner och mål vi har satt upp för både oss själva och utomstående.

Läs mer

Ungdomspolicy Allmänt Generella Regler Ålderskullar: Uppflyttning av spelare:

Ungdomspolicy Allmänt Generella Regler Ålderskullar: Uppflyttning av spelare: Ungdomspolicy Pixbo erbjuder ungdomar som är intresserade av innebandy, en åldersanpassad idrottsutbildning, inriktad på innebandy. Utbildningen skall omfatta såväl praktisk som teoretisk utbildning i

Läs mer

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Beställningar: Svenska FotbollFörlaget AB www.fotbollforlaget.se E-post: distribution@holmbergs.com Telefon: 040-660 66 50 Fax: 040-660 66 70 Adress

Läs mer

Barn- och Ungdomsriktlinjer samt bestämmelser inom fotbollen på Åland

Barn- och Ungdomsriktlinjer samt bestämmelser inom fotbollen på Åland Barn- och Ungdomsriktlinjer samt bestämmelser inom fotbollen på Åland Vem är barn och ungdomsansvarig på förbundet? Namn ordförande Christer Mattsson Hur skall denna policy kommuniceras ut till medlemsföreningar,

Läs mer

Spel- och startgaranti för en sund barn- och ungdomsfotboll

Spel- och startgaranti för en sund barn- och ungdomsfotboll Spel- och startgaranti för en sund barn- och ungdomsfotboll Bilaga 1 För att följa fotbollens riktlinjer och ledstjärnor, leva upp till den värdegrund som präglar barn och ungdomsidrott samt på bästa sätt

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BORÅS HOCKEY CLUB

VÄLKOMMEN TILL BORÅS HOCKEY CLUB VÄLKOMMEN TILL BORÅS HOCKEY CLUB www.borashockey.se Välkommen till Borås Hockey Club! Huvudsyftet med att spela hockey är naturligtvis att man skall ha roligt, det tycker vi i Borås Hockey också, men

Läs mer

Ungdomspolicy Halmstad Hockey

Ungdomspolicy Halmstad Hockey Vi vill: Ge våra ishockeyungdomar en meningsfull fritidssysselsättning i en god miljö och hjälpa varje spelare till att bilda sig en positiv självuppfattning som individ och hockeyspelare. Låta våra hockeyungdomar

Läs mer

Riktlinjer för Ledare Spelare & Föräldrar

Riktlinjer för Ledare Spelare & Föräldrar Riktlinjer för Ledare Spelare & Föräldrar Bildad 1997-01-01 Ledare Föreningens ledare är det viktigaste verktyget för utvecklingen av föreningens fotbollsverksamhet. För att fotbollsverksamheten ska leda

Läs mer

Riktlinjer. Valbo Hockey Club är en egen ishockeyförening som bedrivs med ideellt arbete. Föreningen bildades den 1 juli 2007.

Riktlinjer. Valbo Hockey Club är en egen ishockeyförening som bedrivs med ideellt arbete. Föreningen bildades den 1 juli 2007. Riktlinjer Valbo Hockey Club är en egen ishockeyförening som bedrivs med ideellt arbete. Föreningen bildades den 1 juli 2007. Målet med verksamheten är att tillsammans skapa en meningsfull fritid för våra

Läs mer

Barnfotboll Fotbollsglädje

Barnfotboll Fotbollsglädje Barnfotboll Fotbollsglädje Att vara Fotbollsförälder Kontaktperson på Upplands FF: Chasmine Wahlberg 018-27 70 51 chasmine.wahlberg@upplandsff.c.se Bra att tänka på och viktigt att veta om barn: Barn lär

Läs mer

KIF ÖREBRO DFF RIKTLINJER

KIF ÖREBRO DFF RIKTLINJER KIF ÖREBRO DFF RIKTLINJER Den röda tråden inom breddverksamheten BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLLEN BÖR I FÖRSTA HAND SE TILL ATT ALLA FÅR MÖJLIGHET ATT SPELA FOTBOLL I DEN UTSTRÄCKNING DE VILL, UPPLEVA GLÄDJE

Läs mer