Verksamhetsplan för Nyköpings tennisklubb år

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan för Nyköpings tennisklubb år"

Transkript

1 Verksamhetsplan för Nyköpings tennisklubb år Nyköpings tennisklubb ska vara en attraktiv förening där tennisspelare i alla åldrar och nivåer kan mötas och utvecklas. Klubbens verksamhet ska bygga på professionalism, engagemang och gemenskap samt drivas i en välkomnande och uppmuntrande atmosfär.

2 1 Inledning Denna verksamhetsplan beskriver hur styrelsen för Nyköpings tennisklubb vill utveckla och styra verksamheten under perioden Inför varje nytt år ska verksamhetsplanen utvärderas, uppdateras och presenteras för medlemmarna. Ansvarig för att detta sker är ordförande i styrelsen. Verksamhetsplanen kan också behöva utvecklas av styrelsen under det löpande året. Gällande verksamhetsplan ska alltid vara tillgänglig på klubbens hemsida. 2 Vision och mål 2.1 Vision för Nyköpings tennisklubb Nyköpings tennisklubb ska vara en attraktiv förening där tennisspelare i alla åldrar och nivåer kan mötas och utvecklas. Klubbens verksamhet ska bygga på professionalism, engagemang och gemenskap samt drivas i en välkomnande och uppmuntrande atmosfär. 2.2 Medlemmars uppträdande Medlemmar som tränar och tävlar för Nyköpings tennisklubb förväntas alltid uppträda på ett sätt som är positivt för klubbens anseende och attraktion. Den av Svensk Tennis upprättade policyn kring Fair Play gäller också för Nyköpings tennisklubb, våra tränare och föräldrar. 2.3 Mål för Nyköpings tennisklubb de kommande två åren Verksamhetsår År 2018 är klubbens verksamhet vara i full gång både avseende träning och tävling. Tennis ska vara en attraktivt och tillgänglig sport i Nyköping. Klubbens mål, se nedan ska infrias och gärna överträffas. Klubben ska arrangera KM inne respektive ute, vi ska också vara värd för If So Tour vår och höst. Nationellt tävlingsarrangemang i klubbens regi ska genomföras i november december 2018 samt Klubben ska ordna seriespel i egen regi samt ha ett antal lag anmälda till de av förbundet anordnade serierna. Klubbens deltagande i seriespel koordineras av tränarna och träningskommittén.

3 2.4 Ekonomiska mål Generera ett positivt resultat för framtida reparationer och underhåll av anläggningstillgången. 2.5 Sportsliga mål En tävling Folktandvården Cup, samt arrangera If So Tour En aktiv lagverksamhet för junior-, senior- och veteranlag för såväl damer som herrar. 2.6 Medlems- och klubbmål Öka antalet medlemmar till 500 fram till 2020 mål 500, Interna klubbtävlingar i form av tennistegar dam/herr, interna poolspel/klubbranking/etc. Klubbmästerskap ute/inne 20 medlemmar aktivt verksamma i olika grupper, inkl. arbetande styrelse Regelbundet klubbutbyte med närliggande klubbar. 400 medlemmar varav 200 juniorer i träning och 30 vuxna i träning Årligt återkommande klubbevenemang med fokus på gemenskap och marknadsföring av Nyköpings tennisklubb och tennisspel. 3 Organisation 3.1 Styrelse Styrelsens övergripande uppgift är att leda och styra klubben i enlighet med klubbens stadgar, vision och mål. Styrelsens uppgift är också att säkerställa att tränarkåren har förutsättningar att genomföra, och genomför, verksamhet i de olika träningsgrupperna. Styrelsen sätter övergripande mål och lägger budget för verksamheten.

4 Ansvarig för upplägg och genomförande av träning, gruppindelningar, antal träningstimmar/individ etc är i första hand av klubbens tränare och tränarkommittén. Styrelsen har dock alltid det övergripande ansvaret för verksamheten. En styrelseledamot kan inte samtidigt vara avlönad tränare eller på annat sätt anställd av klubben då styrelsen också utgör arbetsgivare, det vill säga vi skall undvika dubbla roller. Ordförande i styrelsen ansvarar för att verksamhetsplanen följs upp och att utfallet redovisas vid årsmöte. Vid behov ska innehållet i verksamhetsplanen ändras. Utöver styrelsen ska det finnas olika verksamhetsgrupper som ansvara för t ex sponsring, träning, tävling, drift och underhåll av hall, etc. Sådant ansvar skall tydligt framgå på anslagstavla, hemsida etc. Dessa grupper rapporterar till styrelsen. 3.2 Nyköpings kommun Nyköpings tennisklubb har en lång historia av ett givande och positivt samarbete med Nyköpings kommun. Klubbens uttalade ambition är att bevara och gärna utveckla denna relation. Även samverkan och utbyte med Rosvalla Event ska utvecklas till nytta och glädje för båda parter. 4 Tränare och träning 4.1 Tränarkompetenser Klubben har idag en chefstränare som är tjänstledig samt en anställd tränare på 50%, samt en tränare som arbetar på konsultbasis, vi har också en timtränare som arbetar kontinuerligt på banan. Utöver detta har klubben ett antal seniora juniorer som hjälper till som tränare. Behovet av tränare ska utvärderas kontinuerligt och fortbildning ska kontinuerligt ske för att möte medlemmarnas behov och krav.

5 Tränare har tillåtelse att genomföra privatträning med 1 spelare åt gången. Banavgift ska betalas till klubben samt styrelsen ska informeras månadsvis om omfattningen. Tränare hos Nyköpings tennisklubb förväntas tillsammans hantera följande uppgifter, till sitt stöd har tränarna tränarkommittén. Träningsplanering Organisera träning Träna Ansiktet utåt Föräldrakontakt (ansiktet inåt) Materialvård Träningsadministration Tävlingsverksamhet - inspirera till att tävla samt bidra till att arrangera egna tävlingar i mån av tid Intressera, entusiasmera = pedagogisk Kontrollera att hjälptränare har nödvändig kompetens. 4.2 Träning Klubbens målsättning är att, utifrån klubbens ekonomiska och resursmässiga förutsättningar, erbjuda tennisträning för alla åldrar under ledning av utbildade tränare. Endast tränare anställda av Nyköpings tennisklubb har möjlighet att utöva gruppträning på klubbens banor, om inte styrelsen beslutat om annan ordning. Det finns uttalad ambition från klubbens sida: att vara en aktiv del i integrationsarbetet inom Nyköpings kommun, att utveckla tennis för funktionsnedsatta samt.att vara en del av skolidrotten inom kommunen.

6 5 Medlems- och träningsavgifter Medlemsavgift faktureras i början av varje kalenderår eller vid nytt medlemskap direkt vid inträde i klubben. Träningsavgifter faktureras tre gånger per år, januari, juni och september och skall vara klubben tillhanda inom förfallodagen. Spelare som påbörjar träning i grupp kan inte återfå träningsavgift om man tränat mer än en vecka efter säsongsstart. Träningsavgift och banhyra fastslås av styrelsen inför varje nytt kalenderår. Medlemsavgiften fastslås vid årsmöte. 5.1 Medlemsavgift för 2017 Familj: 600 kronor Vuxna: 300 kronor Juniorer (<18 år): 150 kronor 5.12 A, B och C-tid respektive terminsindelning Termin 1, 2 och 3 Vårtermin 1 (inne) januari maj Sommartermin 2 (ute) maj 1:a veckan i september Hösttermin 3 (inne) september december

7 A, B och C-tid Tid MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG 7-8 C C C C C C C 8-9 C C C C C C C 9-10 C C C C C B B C C C C C B B C C C C C B B C C C C C B B C C C C C B B C C C C C B B A A A A A B B A A A A A B B A A A A A B B A A A A C B A A A A A C B A A A A A C B A B B B B C B B C C C C C C C A-tid B-tid C-tid 6 Information 6.1 Hemsida Hemsidan är klubbens huvudsakliga informationskanal internt och externt. Det är mycket viktigt att den uppdateras och sköts på ett professionellt sätt. Alla medlemmar har möjlighet att bidra till hemsidans innehåll och utformning. En person i styrelsen ska vara ansvarig för hemsidan och därtill hörande kommunikation. Klubbens hemsideadress är Anslagstavla Det ska finnas en anslagstavla i den nya hallen där aktuell information avseende t ex träning, tävling och utbildning anslås. Där ska även tränare samt styrelse vara presenterad 6.2 Face Book Här anslås aktiviteter och bilder löpande, och är ett forum för medlemmar för klubben och dess medlemmar.

8 6.3 Medlemsmöte/Aktivitet - 7 Utbildning 7.1 Tränare och funktionärer Utbildning är en strategisk viktig aktivitet för Nyköpings tennisklubb. Utbildningar för tränare samt för olika funktionärer har genomförts sedan 2014 för att kunna genomföra både träningar och tävlingar enligt de riktlinjer som finns. Klubben ska kontinuerligt inventera det utbildnings behov som föreligger för att vara attraktiv och kunna möta de behov och krav som finns från medlemmar samt förbund. 7.2 Föräldrar Som förälder till barn/ungdomar i tränings- och tävlingsverksamhet skall man erbjudas kortare utbildning av klubben i ämnen som regelkunskap, hur jag anmäler mitt barn till tävlingar, mentala och fysiska förberedelser för tävlingar, fair play etc. Det förväntas också att man som förälder efter bästa förmåga deltar i den ideella verksamhet en idrottsförening bedriver. Det kan gälla till exempel banskötsel eller som funktionär vid klubbens egna tävlingar eller andra aktiviteter. Om alla bidrar lite behöver inte några enstaka personer bidra mycket. 8 Marknadsföring och sponsring Det finns högt ställda mål beträffande samarbete och samverkan med näringslivet i Nyköping. En speciell grupp arbetsar på uppdrag av styrelsen avseende sponsring inom givna ramar.

9 9 Drift och underhåll av anläggningen Nyköpingstennisklubb äger tennishall samt mark. Det innebär att klubben ansvar för drift och underhåll av hela fastigheten. En person ska vara ansvarig för drift av hall, utebanor och mark. 10 Framtagande och beslut av verksamhetsplan Denna verksamhetsplan är framtagen av styrelsen för Nyköpings Tennisklubb och godkänd av styrelsen. Verksamhetsplanen skall vara ett levande material och uppdateras årligen.

Karlstads Tennisklubb. Verksamhetsplan

Karlstads Tennisklubb. Verksamhetsplan Karlstads Tennisklubb Verksamhetsplan 2(8) Innehållsförteckning 1. Föreningen... 3 1.1. Vision... 3 1.2. Verksamhetsidé... 3 1.3. Värdegrund... 3 2. Strategi... 4 2.1. Långsiktiga mål... 4 2.2. Kortsiktiga

Läs mer

Verksamhetsplan för Örebro Tennisklubb

Verksamhetsplan för Örebro Tennisklubb 1 Verksamhetsplan för Örebro Tennisklubb 2008-2018 Reviderad 0901 Reviderad 1001 Reviderad 1101 Reviderad 1201 Reviderad 1301 Reviderad 1402 Reviderad 1503 Revideras 1601 Reviderad 1701 Reviderad 1802

Läs mer

Verksamhetsplan för Örebro Tennisklubb

Verksamhetsplan för Örebro Tennisklubb 1 Verksamhetsplan för Örebro Tennisklubb 2008-2018 Reviderad 0901 Reviderad 1001 Reviderad 1101 Reviderad 1201 Reviderad 1301 Reviderad 1402 Reviderad 1503 Revideras 1601 Reviderad 1701 2 Förutsättningar

Läs mer

Nu har Tullinge Tennisklubb uppnått den aktningsvärda åldern av 100 år, vilket gör den till en av de äldsta tennisklubbarna i Sverige.

Nu har Tullinge Tennisklubb uppnått den aktningsvärda åldern av 100 år, vilket gör den till en av de äldsta tennisklubbarna i Sverige. Information från TTK:s styrelse januari 2016 Hej samtliga medlemmar och anställda i Tullinge TK, Välkomna till Tullinge Tennisklubbs jubileumsår 2016. Nu har Tullinge Tennisklubb uppnått den aktningsvärda

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Verksamhetsplan för Örebro Tennisklubb

Verksamhetsplan för Örebro Tennisklubb 1 Verksamhetsplan för Örebro Tennisklubb 2008-2017 Reviderad 0901 Reviderad 1001 Reviderad 1101 Reviderad 1201 Reviderad 1301 Reviderad 1402 Reviderad 1503 Reviderad 1601 2 Förutsättningar Örebro Tennisklubb

Läs mer

Verksamhetsplan Bryngfjordens GK Ungdom 2016

Verksamhetsplan Bryngfjordens GK Ungdom 2016 Verksamhetsplan Bryngfjordens GK Ungdom 2016 Verksamhetsplan 1. Nulägesanalys Under 2015 har det bedrivits en ungdomsverksamhet med drygt 60 ungdomar fördelat på tre olika träningsgrupper, baserat på ålder

Läs mer

Verksamhetsplan Landvetter TK 2013

Verksamhetsplan Landvetter TK 2013 Verksamhetsplan Landvetter TK 2013 Landvetter Tennisklubb är en förening som erbjuder tennisspel för alla åldrar och har en organiserad träningsverksamhet för både barn, ungdomar och vuxna. Klubben tillhandahåller

Läs mer

Information från TTK:s styrelse januari Hej samtliga medlemmar och anställda i Tullinge TK,

Information från TTK:s styrelse januari Hej samtliga medlemmar och anställda i Tullinge TK, Information från TTK:s styrelse januari 2017 Hej samtliga medlemmar och anställda i Tullinge TK, Nu har vårterminen 2017 dragit igång. I dagsläget är vi nu totalt 540 medlemmar i klubben. Vi i styrelsen

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd Värdegrund Våra

Läs mer

Styrelsen vill passa på att välkomna alla nya medlemmar som har tillkommit Tullinge Tennisklubbs under början av vårterminen 2016.

Styrelsen vill passa på att välkomna alla nya medlemmar som har tillkommit Tullinge Tennisklubbs under början av vårterminen 2016. Information från TTK:s styrelse februari 2016 Hej samtliga medlemmar och anställda i Tullinge TK, Styrelsen vill passa på att välkomna alla nya medlemmar som har tillkommit Tullinge Tennisklubbs under

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Syftet med verksamhetsplanen Med denna verksamhetsplan vill vi kortfattat kommunicera föreningens ambitioner, målsättningar och prioriteringar till klubbens medlemmar och till externa

Läs mer

Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0

Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0 Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0 BKC har många aktiva spelare i våra träningsgrupper. I år har vi gjort ett stort jobb, lagt ner tid och tanke för att göra säsongen så bra som möjligt. Med vår

Läs mer

Välkomna till Valldas juniorträning 2014

Välkomna till Valldas juniorträning 2014 Välkomna till Valldas juniorträning 2014 Då var det dags att starta ett nytt golfår och denna säsongen bygger vi vidare på de senaste två säsongernas uppskattade koncept. Nytt för i år är att PO och Rikard

Läs mer

Helsingborgs Tennisklubb. Tillsammans är vi starka. Kids Academy

Helsingborgs Tennisklubb. Tillsammans är vi starka. Kids Academy Helsingborgs Tennisklubb Lekfullhet Nyfikenhet Glädje Att vara spelare i innebär att ni gillar att tävla under träning och vara med och spela matcher. Man förstår också att det är viktigare att få mycket

Läs mer

Östhammars sportklubb

Östhammars sportklubb Östhammars sportklubb Det finns ett stort intresse för tennis i Östhammars kommun! Tennis ÖSK tennis har två utebanor med grusunderlag samt en bana inomhus med ett underlag som heter bergoplattan. Ungdomsträningen

Läs mer

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar ! Onsdagen 10/7 Onsdagen 10/7 Torsdag 11/7 Torsdag 11/7, Fredag 12/7 Fredag 12/7 Lördag 13/7 Lördag 13/7 Söndag 14/7 Söndag 14/7 Måndag 15/7 Måndag 15/7 Tisdag 16/7 Tisdag 16/7 Onsdag 17/7 Onsdag 17/7

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. Jönköpings fältrittklubb. Årsmöte

VERKSAMHETSPLAN. Jönköpings fältrittklubb. Årsmöte 1 VERKSAMHETSPLAN 2019 Jönköpings fältrittklubb Årsmöte 2019-02-28 2 Vision Få en god ordning på ekonomin, skapa en ridskola med mycket hög kvalitet, en konkurrenskraftig och välskött anläggning och tävlingar

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd med tyngdpunkt

Läs mer

Barsebäck Golf & Country Club

Barsebäck Golf & Country Club Barsebäck Golf & Country Club Policy för verksamheten Antagen av Styrelsen 2013-12-22 Innehåll Inledning...3 Värdegrund...3 Visioner och mål...3 Medlemskap...3 Träning och tävling...4 Riktlinjer för ledare

Läs mer

Strängnäs Tennisklubb

Strängnäs Tennisklubb Strängnäs Tennisklubb 2017 Strängnäs TK ledord & övergripande mål Ledord: Så många som möjligt, så mycket som möjligt, så roligt som möjligt, så länge som möjligt Övergripande mål: Strängnäs TK skall vara

Läs mer

Strängnäs Tennisklubb. Tävlingsspåret 2016

Strängnäs Tennisklubb. Tävlingsspåret 2016 Strängnäs Tennisklubb Tävlingsspåret 2016 Strängnäs TK ledord & övergripande mål Ledord: Så många som möjligt, så mycket som möjligt, så länge som möjligt Övergripande mål: Strängnäs TK skall vara en välorganiserad

Läs mer

Välkomna till utomhussäsongen 2018

Välkomna till utomhussäsongen 2018 Välkomna till utomhussäsongen 2018 Information till föräldrar med barn/ungdomar i Högbo GIF. Vi hälsar nya och gamla friidrottare välkomna till utomhussäsongen 2018. På det här bladet har vi sammanställt

Läs mer

KURSUTBUD H Ö S T E N

KURSUTBUD H Ö S T E N KURSUTBUD H Ö S T E N 2 0 1 8 DEN BLÅ-GULA VÄGEN ANSVAR Vi tar ansvar över vår egen träning och utveckling ARBETE Vi når framgång genom hårt arbete GLÄDJE Vi har alltid roligt med vår tennis Minitennis

Läs mer

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen)

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) 1 INLEDNING 1.1 SYFTE Syftet med organisationsguiden (guiden) är att ge föreningens medlemmar och funktionärer en samlad information om hur föreningen

Läs mer

Vad erbjuder RudalensIF och vad förväntar sig föreningen av spelare och deras föräldrar? Version

Vad erbjuder RudalensIF och vad förväntar sig föreningen av spelare och deras föräldrar? Version Vad erbjuder RudalensIF och vad förväntar sig föreningen av spelare och deras föräldrar? Version 2018-01 Medlemskap i Rudalens IF handlar om Träning Seriespel Tävling Klubbens egna arrangemang Klubbresor

Läs mer

Badmintonklubben Smash R.F. VERKSAMHETSPLAN Föredragen på årsmöte 27 maj 2017

Badmintonklubben Smash R.F. VERKSAMHETSPLAN Föredragen på årsmöte 27 maj 2017 Badmintonklubben Smash R.F. VERKSAMHETSPLAN 2017 Föredragen på årsmöte 27 maj 2017 Kompletterad och godkänd av styrelsen 11 september 2017 2 Föreningens verksamhet - Vem är vi, och vad vill vi? Badmintonklubben

Läs mer

Skellefteå AIK Bordtennis

Skellefteå AIK Bordtennis Skellefteå AIK Bordtennis Verksamhetsplan 2016/2017 Vision En pingisklubb som utvecklar spelare i alla åldrar till svensk toppklass Grundläggande värderingar Kamratskap alla är välkomna, alla är lika värda

Läs mer

Allmän information om VSC VSC s juniorverksamhet Kommande evenemang Avgifter Kontaktvägar Aktiva Föräldrar. Agenda föräldramöte 080831

Allmän information om VSC VSC s juniorverksamhet Kommande evenemang Avgifter Kontaktvägar Aktiva Föräldrar. Agenda föräldramöte 080831 Allmän information om VSC VSC s juniorverksamhet Kommande evenemang Avgifter Kontaktvägar Aktiva Föräldrar Agenda föräldramöte 080831 Allmän information om VSC (1) Historia Föreningen registrerad som Västerås

Läs mer

Klubbstrategi för Sandareds TK Gemenskap Glädje Utveckling

Klubbstrategi för Sandareds TK Gemenskap Glädje Utveckling Klubbstrategi för Sandareds TK Gemenskap Glädje Utveckling Klubbstrategi 1. Medlemmar 2. Gäster 3. Ekonomi 4. Tennisträning 5. Padel Vår klubbstrategi talar om vilka mål vi har med klubbens verksamhet

Läs mer

LFK skall som Svensk fäktning i övrigt präglas av värderingarna nytänkande, hederlighet, gemenskap, glädje och tradition.

LFK skall som Svensk fäktning i övrigt präglas av värderingarna nytänkande, hederlighet, gemenskap, glädje och tradition. Vision Linköpings fäktklubb (LFK) ska främja intresset för fäktidrotten och kunna ta emot alla som önskar att träna och tävla inom alla discipliner inom fäktningen. LFK skall verka för att vara den främsta

Läs mer

Välkommen till. Ny i styrelsen. - en introduktion för nya styrelseledamöter

Välkommen till. Ny i styrelsen. - en introduktion för nya styrelseledamöter Välkommen till Ny i styrelsen - en introduktion för nya styrelseledamöter Ny i styrelsen - en introduktion för nya styrelseledamöter -Vad har man att rätta sig efter vad styr en förening -Styrelsens ansvar

Läs mer

Tränings- och Tävlingsgrupp 13 år och äldre (födda 02 och tidigare):

Tränings- och Tävlingsgrupp 13 år och äldre (födda 02 och tidigare): Tränings- och Tävlingsgrupp 13 år och äldre (födda 02 och tidigare): HT (15 veckor) 1tim/vecka HT (15 veckor) 2tim/vecka (+ fysträningsspass och teori) VT (17 veckor) 1 tim/ vecka VT(17veckor) 2 tim/vecka

Läs mer

Välkomna till Valldas juniorträning 2015

Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till ett nytt golfår på Vallda Golf & Country Club och tack för ert engagemang under 2014! Det är fantastiskt roligt att få vara en del av Valldas juniorverksamhet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FALU TENNISKLUBB 2012

VERKSAMHETSPLAN FALU TENNISKLUBB 2012 VERKSAMHETSPLAN FALU TENNISKLUBB 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND.. S. 1 2. VISION.S. 1.1 LÅNGSIKTIGA MÅL. S. 1.2 KORTSIKTIGAMÅL.. S. 1.3 STRATEGIER.. S. 2 2.4 SWOT-ANALYS.. S. 2 2.4.1 STYRKOR (interna)

Läs mer

usiftennis verksamhetsplan

usiftennis verksamhetsplan usiftennis verksamhetsplan ht2012 vt2015 vision: vi utvecklas som människor genom tennisen ledstjärnor: glädje, hälsa, ärlighet & ansvar Mål: 1. Beläggning tennisskolan: Säsong 1 (ht2012 - vt2013) - 85

Läs mer

Välkommen till föräldramöte på PGK

Välkommen till föräldramöte på PGK Välkommen till föräldramöte på PGK Elitlag/utvecklings grupp Träningsgrupp 12-18 år Träningsgrupp 7-11 år Golfskola 7-18 år Lära sig grunderna i golf samt ta grönt kort så man får spela på banan. Knattegolf

Läs mer

Verksamhetsplan 2018

Verksamhetsplan 2018 Verksamhetsplan Verksamhetsplan Verksamhetsplanen ska vara vägledande i Kristinehamns judoklubbs dagliga verksamhet. Alla medlemmar ska veta vart vi siktar, och alla är viktiga faktorer för att vi ska

Läs mer

Verksamhetsplan säsongen 2016/2017

Verksamhetsplan säsongen 2016/2017 Hammarö Basketklubb Org.nr 802463-7954 Verksamhetsplan säsongen 2016/2017 Upprättad av: Styrelsen 2016-06-25 Reviderad:- Övergripande mål för föreningen Målet med verksamheten är att ge barn och ungdomar

Läs mer

Verksamhetsplan UEK 2014-2016

Verksamhetsplan UEK 2014-2016 Verksamhetsplan UEK 2014-2016 Detta dokument innefattar Växjö Golfklubbs Ungdoms och Elitkommités verksamhetsplan. Den täcker tre år framöver. Det ska användas som ett arbetsdokument med en tydling inriktning

Läs mer

Mathias Lindroth Malmö Bellevue TK

Mathias Lindroth Malmö Bellevue TK Mathias Lindroth Malmö Bellevue TK Mathias Lindroth Tel. O73-0538500 E-mail. mathias.lindroth@mbtk.eu 1. Bakgrund om klubben och hallen 2. Hur funkar tennisverksamheten i klubben? 3. om träningen i tennisskolan

Läs mer

Vi vill att Sportlife Kungälv IBK skall vara den givna klubben för ungdomar som vill spela innebandy i Kungälvs Kommun.

Vi vill att Sportlife Kungälv IBK skall vara den givna klubben för ungdomar som vill spela innebandy i Kungälvs Kommun. Policy & värderingar Sportlife Kungälv IBK Detta vill vi: Vi vill att Sportlife Kungälv IBK skall vara den givna klubben för ungdomar som vill spela innebandy i Kungälvs Kommun. Vi vill att Sportlife Kungälv

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Falköpings AIK slalom

VERKSAMHETSPLAN Falköpings AIK slalom VERKSAMHETSPLAN Falköpings AIK slalom 2011-2012 Lite fakta om Falköpings AIK Slalom FAIK Slalom är en framgångsrik slalomklubb som under åren haft glädjen att se många av sina åkare göra sig gällande även

Läs mer

Ungdomskompendium Verksamhetsåret 2010/2011

Ungdomskompendium Verksamhetsåret 2010/2011 Version 2011-04-28_v2 Mälarhöjdens IK tennissektion Ungdomskompendium Verksamhetsåret 2010/2011 Detta kompendium redovisar målsättning och organisation för ungdomsverksamheten i Mälarhöjdens IK tennissektion,

Läs mer

En bra plan är starten

En bra plan är starten En bra plan är starten Inledning Denna plan är framtagen för att vara en guide för att ta fram och att använda en verksamhetsplan för en golfklubbs verksamhet. Själva utformningen utgår från en grundläggande

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016

VERKSAMHETSPLAN 2016 1 VERKSAMHETSPLAN 2016 Styrelsen har i samarbete med Idrottslyftet under 2014 utarbetat en verksamhetsplan för juniorverksamheten. Denna och den under hösten 2014 genomförda enkäten är utgångspunkten för

Läs mer

Sockenvägen 290, 120 40 Årsta, eltk.tennis@tele2.se, www.eltk.se, 08-81 90 70

Sockenvägen 290, 120 40 Årsta, eltk.tennis@tele2.se, www.eltk.se, 08-81 90 70 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen får härmed avge följande redovisning för förvaltningen under räkenskapsåret 2007-09-01 - - 2008-08-31 KANSLI Sockenvägen 290, 120 40 Årsta, eltk.tennis@tele2.se, www.eltk.se,

Läs mer

Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb

Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb 2016 11 20 Nyhetsbrev Nu närmar sig året sitt slut och det är hög tid att sammanfatta verksamhetsåret. Vill man så kan man fortsätta att spela golf i vår otroligt fina golfhall. Perfekt nu när det blir

Läs mer

DROGPOLICY FÖR BÅSTAD GOLFKLUBB

DROGPOLICY FÖR BÅSTAD GOLFKLUBB FÖR BÅSTAD GOLFKLUBB Drogpolicy för Båstad Golfklubb, Version 2013.1 1 INLEDNING Båstad Golfklubb är en idrottsförening med golf som sysselsättning och som bildades 1930. Klubbens idrottsverksamhet består

Läs mer

Jönköpings Fältrittklubb Verksamhetsplan 2013

Jönköpings Fältrittklubb Verksamhetsplan 2013 Jönköpings Fältrittklubb Verksamhetsplan 2013 Vår vision Att bli en arena för högkvalitativa tävlingar samt att erbjuda marknadens bästa ridskola. Övergripande mål 2013 Attraktiv anläggning där alla grupper

Läs mer

Överblick av verksamheten

Överblick av verksamheten Överblick av verksamheten Här får du en överblick av samtliga sektioner i verksamheten. Vuxenträning + 0 år Vuxenkurs Divisionslag Herr/veteraner Divisionslag Dam/veteraner Elit Juniorträning 3-9 år Juniorträning

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Holmsund brukshundklubb

Verksamhetsplan 2017 Holmsund brukshundklubb Verksamhetsplan 2017 Holmsund brukshundklubb VISION OCH MÅLBESKRIVNING VISION Holmsund Brukshundklubb är en klubb där alla medlemmar är välkomna att trivas och utvecklas oavsett mål med hundägandet. Allt

Läs mer

Datum: Verksamhetsplan 2018/19. Hörby-Höör Tennisklubb

Datum: Verksamhetsplan 2018/19. Hörby-Höör Tennisklubb Datum: 2018 10 20 Verksamhetsplan 2018/19 Hörby-Höör Tennisklubb Hörby-Höör Tennisklubb Hörby-Höör Tennisklubb tillhör de större idrottsklubbarna i Hörby och Höörs Kommuner med en tennisverksamhet öppen

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Verksamhetsplan 2017 1 Föreningens verksamhet Krokoms motocrossklubb har till ändamål att tillvarataga ungdomars motorintresse i alla dess former och utveckling samt bedriva fritidsgrupper i motorteknik

Läs mer

Policysamling 2012-02-28 1 POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN... 2 2 POLICY FÖR REPRESENTATIONSLAGEN... 2 3 EKONOMISK POLICY... 3 4 FÖRÄLDRA POLICY...

Policysamling 2012-02-28 1 POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN... 2 2 POLICY FÖR REPRESENTATIONSLAGEN... 2 3 EKONOMISK POLICY... 3 4 FÖRÄLDRA POLICY... Policysamling 2012-02-28 Innehåll 1 POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN.... 2 2 POLICY FÖR REPRESENTATIONSLAGEN... 2 3 EKONOMISK POLICY... 3 4 FÖRÄLDRA POLICY... 3 5 UPPFÖRANDE POLICY... 3 5.1 Spelare och ledare...

Läs mer

SALTSJÖBADENS GOLFKLUBB VP ELIT OCH JUNIOR 2019

SALTSJÖBADENS GOLFKLUBB VP ELIT OCH JUNIOR 2019 SALTSJÖBADENS GOLFKLUBB VP ELIT OCH JUNIOR 2019 VERKSAMHETSIDÉ Vi erbjuder en bred verksamhet för barn och ungdomar och har plats för alla oavsett ambitionsnivå. Det innebär vi att har verksamhet som spänner

Läs mer

Medlemsmöte 14 oktober 2018

Medlemsmöte 14 oktober 2018 Träning och Tävling 1. Ska vi ha all slags träningsverksamhet (som den Krister beskrivit idag)? Starta med ännu yngre? Fokus på äldre ungdomar? Ska vi profilera oss mot visst håll? Löparförening/Arenafriidrott/både

Läs mer

Bergdalens IK. Vår klubb. Den lokala föreningen med det stora hjärtat

Bergdalens IK. Vår klubb. Den lokala föreningen med det stora hjärtat Bergdalens IK Vår klubb Den lokala föreningen med det stora hjärtat Kvartersklubben med det stora hjärtat! Bergdalens IK bildades 1956 som en kvartersklubb med ungdomsverksamhet som hjärta - och så skall

Läs mer

BTK AKADEMI är för dig som vill spela lite tennis och har för ambition att börja tävla eller som redan tävlar och vill satsa på din tennis.

BTK AKADEMI är för dig som vill spela lite tennis och har för ambition att börja tävla eller som redan tävlar och vill satsa på din tennis. BTK AKADEMI BTK AKADEMI är för dig som vill spela lite tennis och har för ambition att börja tävla eller som redan tävlar och vill satsa på din tennis. Vår Filosofi Engagemang är nyckelordet för att lyckas

Läs mer

1(7) Verksamhetsplan Skogsluffarnas OK Längdskidor

1(7) Verksamhetsplan Skogsluffarnas OK Längdskidor 1(7) Verksamhetsplan 2015-2016 Skogsluffarnas OK Längdskidor 2(7) Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Verksamhetsplanens syfte... 3 2 Förutsättningar... 3 3 Strategisk karta... 3 3.1 Verksamhetsidé... 3 3.2

Läs mer

BodensGolfKlubb. Verksamhetsplan 2019 utdrag. I den skrivna verksamhetsplanen för 2019 finns respektive område tydligare och mer utförligt beskrivna.

BodensGolfKlubb. Verksamhetsplan 2019 utdrag. I den skrivna verksamhetsplanen för 2019 finns respektive område tydligare och mer utförligt beskrivna. BodensGolfKlubb Verksamhetsplan 2019 utdrag I den skrivna verksamhetsplanen för 2019 finns respektive område tydligare och mer utförligt beskrivna. Bodens Golfklubb Vision Bodens Golfklubbs vision är vår

Läs mer

Karlskoga GK. Junior och Elit utveckling. Värderingar och mål Styrdokument

Karlskoga GK. Junior och Elit utveckling. Värderingar och mål Styrdokument Karlskoga GK Junior och Elit utveckling Värderingar och mål Styrdokument 1 Innehåll VERKSAMHETSIÈ 3 VÄRDEGRUND 3 VISION 3 VERKSAMHETEN I KORTHET 4 VÅRA GRUPPER 4-6 TRÄNINGSGRUPPER GOLFKUL 7 JUNIOR CLUB

Läs mer

Juniorkommittén, kontaktuppgifter

Juniorkommittén, kontaktuppgifter Välkommen Vi skall inspirera juniorer att söka sig till tävlingsverksamheten som vänder sig till alla kunskapsnivåer och är en del av gemenskapen. Utöver detta skall det ges möjlighet till utveckling och

Läs mer

Könsfördelning. Åldersfördelning

Könsfördelning. Åldersfördelning Medlemmar Antalet medlemmar i föreningen fortsätter att öka. Vid verksamhetsårets utgång 2016-07-31 hade föreningen runt 350 medlemmar. Föreningens medlemmar är till övervägande del män men andelen kvinnor

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2019 Hofgårds Golfklubb

VERKSAMHETSPLAN 2019 Hofgårds Golfklubb VERKSAMHETSPLAN 2019 Hofgårds Golfklubb Inledning Hofgårds GK har runt 600 medlemmar. Medelåldern i klubben är 47 år och fördelning män 74 % och kvinnor 26%. Andelen juniorer upp till 20 år är 13% (83

Läs mer

Verksamhetsplan. Sommarro Junior Golfklubb Rev

Verksamhetsplan. Sommarro Junior Golfklubb Rev Verksamhetsplan Sommarro Junior Golfklubb 2016 Rev 160316 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Nulägesanalys... 3 3 Mål 2015... 4 4 Mål 2019... 4 5 Vision... 4 6 Värdegrund/Förhållningssätt... 5 6.1 Värdegrund

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén Inledning Under 2013 hade vi på Melleruds GK 15-talet juniorer i träning med 4 aktiva ledare. De flesta hade möjlighet att träna 2 gånger per vecka. Vi hade serielag

Läs mer

Juniorer och vuxna som inte vill tävla men fortsätta att spela tennis ska också erbjudas möjlighet att träna och vidarutveckla sitt spel.

Juniorer och vuxna som inte vill tävla men fortsätta att spela tennis ska också erbjudas möjlighet att träna och vidarutveckla sitt spel. Tränings/tävlingsverksamheten i Motala TK Syfte Dokumentet beskriver hur tränings- och tävlingsverksamheten är uppbyggd i Motala TK. Det beskriver också riktlinjer för vilka krav som ställs på deltagarna

Läs mer

Verksamhetsplan 2018/2019

Verksamhetsplan 2018/2019 Verksamhetsplan 2018/2019 Vision ÄLVSJÖ AIK Simförening ska vara den naturliga mötesplatsen för att hitta simmaren i dig! Verksamhetsidé Vi erbjuder och genomför simträning för alla som har intresse och

Läs mer

Information från TTK:s styrelse september Hej samtliga medlemmar och anställda i Tullinge TK, Höstterminen 2015 är nu i full gång.

Information från TTK:s styrelse september Hej samtliga medlemmar och anställda i Tullinge TK, Höstterminen 2015 är nu i full gång. Information från TTK:s styrelse september 2015 Hej samtliga medlemmar och anställda i Tullinge TK, Höstterminen 2015 är nu i full gång. Vi i styrelsen vill önska alla nya medlemmar som har tillkommit sedan

Läs mer

Helsingborgs Tennisklubb www.htktennis.com

Helsingborgs Tennisklubb www.htktennis.com Välkomna till ett nytt och fräscht HTK 2015. Klubben har gjort en fantastisk resa de senaste åren som nu börjar landa i en stabil organisation. HTK känner att det är viktigt att skilja på barn-, ungdoms

Läs mer

Enebybergs Idrottsförening Sponsor och affärsnätverk

Enebybergs Idrottsförening Sponsor och affärsnätverk Enebybergs Idrottsförening Sponsor och affärsnätverk Vision Enebybergs IF ska vara en flersektionsförening som är Verksamhetsidé förstahandsvalet för den som vill utvecklas i sin idrott. Enebybergs IP

Läs mer

Verksamhetsplan för Juniorverksamheten Töreboda Golfklubb

Verksamhetsplan för Juniorverksamheten Töreboda Golfklubb Verksamhetsplan för Juniorverksamheten Töreboda Golfklubb Verksamhetsidé Verksamheten omfattar bl.a. träningar, tävlingar, läger och andra aktiviteter. Verksamheten skall också verka drogförebyggande.

Läs mer

Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte. Vallda G&CC 2011-01-23

Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte. Vallda G&CC 2011-01-23 Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte Vallda G&CC 2011-01-23 Agenda 1. Pågående aktiviteter 2. Vallda Golf Junior- och Elitklubb 3. Juniorverksamheten 2011 4. Tävling 5. Vägen mot officiellt hcp 6. Samarbete

Läs mer

Verksamhetsplan ATL 2013-2018

Verksamhetsplan ATL 2013-2018 2013-12-04 Verksamhetsplan ATL 2013-2018 Vision ATL har den attraktivaste tennisklubben och den attraktivaste mötesplatsen för racketspelare i södra Sverige Verksamhetsidé ATL skall erbjuda attraktiva

Läs mer

ÖREBRO SIMALLIANS - STRATEGI 2025

ÖREBRO SIMALLIANS - STRATEGI 2025 ÖREBRO SIMALLIANS - STRATEGI 2025 Innehåll Inledning... 3 Vision och Mission... 4 Värdegrunden UGG... 5 -Glädje... 7 -Gemenskap... 8 -Utveckling... 6 Strategiska områden... 9 -Simundervisning... 10 -Träning,

Läs mer

SPELA TENNIS! EN INFORMATIONSBROSCHYR MED BRA SAKER ATT VETA OM ÖVIKS TENNISKLUBB TRÄNING TÄVLING

SPELA TENNIS! EN INFORMATIONSBROSCHYR MED BRA SAKER ATT VETA OM ÖVIKS TENNISKLUBB TRÄNING TÄVLING KONTAKT Mattsborgen Eriksgatan 2, 892 51 Domsjö 0660-823 85 oviktk.se@telia.com HUVUDTRÄNARE Hans Jansson 070-686 19 16 hans.jansson.oviktk@telia.com Bertil Sundman 070-562 82 79 bertil.sundman.oviktk@telia.com

Läs mer

Den vinröda tråden Näsets SK Nä

Den vinröda tråden Näsets SK Nä Den vinröda tråden Vision och målsättning Vision Näset är en förening för alla som vill träna och spela fotboll. Vi välkomnar både killar och tjejer, så väl barn, ungdom och seniorer, både bredd och topp.

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014

Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014 Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014 Vision Brevikens golfklubb skall vara en attraktiv, naturlig och familjär mötesplats för golfintresserade ungdomar. Värdegrund

Läs mer

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdoms och juniorverksamhet 1. Vision PITEÅ GOLFKLUBB SKA ERBJUDA DEN BÄSTA BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I KOMMUNEN, ALLA KATEGORIER

Läs mer

Värdegrund. Ingarö IF Ingarö IF Styrelse

Värdegrund. Ingarö IF Ingarö IF Styrelse Värdegrund Ingarö IF 2008-10-16 Ingarö IF Styrelse Värdegrund Ingarö IF: s verksamhet är till för alla! Grundidén är att barn, ungdomar och vuxna som tycker det är roligt med idrott alltid ska känna sig

Läs mer

Leksands ridklubb. Att vara medlem i LRK FD Besluts-/Utgivningsdatum Bilagor - Sidor 4. Datum för revisionsändring

Leksands ridklubb. Att vara medlem i LRK FD Besluts-/Utgivningsdatum Bilagor - Sidor 4. Datum för revisionsändring FD 13-04 Utgivare Besluts-/Utgivningsdatum 2013-05-10 Bilagor - Handläggare Revision A Datum för revisionsändring 2015-01-14 Sidor 4 Sändlista Leksands ridklubb Att vara medlem i LRK 2015-01-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN

VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSPLAN 2017-2021 Landskrona Golfklubb VÅR VISION Golf tillgänglig för alla, livskvalité och hälsa i en stimulerande miljö SÅ HÄR VILL VI UPPFATTAS Välkomnande, Engagerande och Utvecklande KLUBBENS

Läs mer

Bodens Golfklubb Verksamhetsplan

Bodens Golfklubb Verksamhetsplan Bodens Golfklubb Verksamhetsplan 2016-2017 BdGK Verksamhetsplan 2016-2017 1(11) Bodens Golfklubb Verksamhetsidé Bodens Golfklubb skall bedriva verksamheten, så att den utvecklar både medlemmarna och banan

Läs mer

Riktlinjer för barn- och ungdomsverksamheten inom Bålsta IK

Riktlinjer för barn- och ungdomsverksamheten inom Bålsta IK Riktlinjer för barn- och ungdomsverksamheten inom Bålsta IK Antagen på föreningens årsmöte 2008-03-12 1.1 VERKSAMHETSIDÉ Bålsta IKs ändamål och verksamhetsidé finns beskriven i våra stadgar. Stadgarna

Läs mer

Hammarö GK Junior. Verksamhetsplan 2010

Hammarö GK Junior. Verksamhetsplan 2010 Hammarö GK Junior Verksamhetsplan 2010 Inledning Under 2009 hade vi på Hammarö GK 120 juniorer i träning med 27 aktiva ledare. De flesta hade möjlighet att träna 4 gånger per vecka. Vi hade serielag för

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2019

VERKSAMHETSPLAN 2019 1 VERKSAMHETSPLAN 2019 Mål Danderyds Golfklubb: Att ge alla ungdomar och deras familjer som önskar att träna och spela golf en prisvärdig och bra golfupplevelse Att tillhandahålla en bra och lätt tillgänglig

Läs mer

Golfsäsongen 2012 G O L F K LU B B

Golfsäsongen 2012 G O L F K LU B B Golfsäsongen 2012 HUDIKSVALLS G O L F K LU B B Välkommen till säsongen 2012 Vintern är äntligen över och golfsäsongen drar igång. Årets program är fullt av aktiviteter som vi hoppas skall vara roliga och

Läs mer

Policy Barn & ungdom t o m 15 år UNGDOM

Policy Barn & ungdom t o m 15 år UNGDOM Policy Barn & ungdom t o m 15 år UNGDOM 2016 10 05 Policy Tävling barn och ungdom Föreningskrav Tränare och spelare är med i en förening. Tränare ska agera som ett föredöme inför sina spelare och omgivning

Läs mer

Planeringsdokument 2015. Till: Föräldrarna Bjärreds IF P-04. Från: Tränarna Bjärreds IF P-04. Datum: April 2015

Planeringsdokument 2015. Till: Föräldrarna Bjärreds IF P-04. Från: Tränarna Bjärreds IF P-04. Datum: April 2015 Planeringsdokument 2015 Till: Föräldrarna Bjärreds IF P-04 Från: Tränarna Bjärreds IF P-04 Datum: April 2015 Innehåll Inledning... 2 Föräldrarnas medverkan och ansvar... 3 Laguttagning... 3 Cuper/turneringar...

Läs mer

Verksamhetsplan för juniorverksamheten på Kårsta Golfklubb 2018

Verksamhetsplan för juniorverksamheten på Kårsta Golfklubb 2018 Verksamhetsplan för juniorverksamheten på Kårsta Golfklubb 2018 Detta är vår klubb Kårsta Golfklubb i Örebro är en familjär och trivsam golfklubb som grundades 1991 och vi är idag ca 1 600 medlemmar. Vi

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR BOO KFUM IDROTTSAVDELNING

VERKSAMHETSPLAN FÖR BOO KFUM IDROTTSAVDELNING VERKSAMHETSPLAN FÖR BOO KFUM IDROTTSAVDELNING 2016-2017 1 Föreningen Boo KFUM Boo KFUM Idrottsavdelning Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med Idrottsrörelsens verksamhetsidé,

Läs mer

SALTSJÖBADENS GOLFKLUBB VP ELIT OCH JUNIOR 2018

SALTSJÖBADENS GOLFKLUBB VP ELIT OCH JUNIOR 2018 SALTSJÖBADENS GOLFKLUBB VP ELIT OCH JUNIOR 2018 VERKSAMHETSIDÉ Vi erbjuder en bred verksamhet för barn och ungdomar och har plats för alla oavsett ambitionsnivå. Det innebär vi att har verksamhet som spänner

Läs mer

Verksamhetsplan för Roslagens GK 2016 Juniorer/knattar

Verksamhetsplan för Roslagens GK 2016 Juniorer/knattar Verksamhetsplan för Roslagens GK 2016 Juniorer/knattar 1 Vision Vi vill skapa en stabil ungdomsverksamhet för att på så sätt garantera Roslagens Gk:s framtid. Vi skall erbjuda barn och ungdomar en trygg

Läs mer

Hofgårds Golfklubb. Verksamhetsplan Juniorer

Hofgårds Golfklubb. Verksamhetsplan Juniorer Hofgårds Golfklubb Verksamhetsplan Juniorer Vision Att ha en klubb med många juniorer där man tillsammans har kul och tränar och tävlar med stöd av tränare och med föräldrar som aktiva ledare. Idrotten

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2019 HOLMSUND BRUKSHUNDKLUBB

VERKSAMHETSPLAN 2019 HOLMSUND BRUKSHUNDKLUBB VERKSAMHETSPLAN HOLMSUND BRUKSHUNDKLUBB VISION OCH MÅLBESKRIVNING VISION Holmsund Brukshundklubb är en klubb där alla medlemmar är välkomna att trivas och utvecklas oavsett mål med hundägandet. Allt arbete

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN SÄSONGEN 2011-12.

VERKSAMHETSPLAN SÄSONGEN 2011-12. 2011-06-07 VERKSAMHETSPLAN SÄSONGEN 2011-12. UPPTAKT, KICK-OFF. AGA bjuder in alla lag/ledare/medlemmar till ett upptaktsmöte den 25 augusti kl 18 00. Vi ska tillsammans forma AGA BTK för säsongen 2011-12

Läs mer

Falkenbergs Tennisklubb. Verksamhetsplan 2017/2018

Falkenbergs Tennisklubb. Verksamhetsplan 2017/2018 Falkenbergs Tennisklubb Verksamhetsplan 2017/2018 Verksamhetsidé Stimulera både tävling-, motion- och veteranverksamhet Bra kvalité på anläggning och service Attrahera barn, ungdomar och vuxna som ska

Läs mer

Informa(onsmöte 25 feb

Informa(onsmöte 25 feb Informa(onsmöte 25 feb Vi har behov av alla typer av ledare. Kanske hjälpa (ll vid träningar, vara markörer vid spel eller hålla koll på närvarolistor osv. På informa(onsträffen får ni träffa (digare ledare,

Läs mer