Verksamhetsplan Djursholms GK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2015. Djursholms GK"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2015 Djursholms GK Juniorverksamheten Vision Det skall vara lätt och roligt att komma till och vistas på klubben, banorna och träningsområden. DGK skall alltid vara ett lockande fritidsalternativ för juniorer långt upp i åldrarna med bra möjligheter till träning, spel, tävling och social samvaro där var och en kan utvecklas i egen takt och utifrån de egna ambitionerna. Juniorkommitten verkar för en såväl aktiv och bred ungdoms- och juniorverksamhet som en aktiv elitverksamhet för att främja DGKs utveckling som familjeklubb. Fastställd av JK i april 2015

2 Målsättningar Långsiktiga mål Erbjuda DGKs nuvarande och blivande juniormedlemmar en positiv introduktion till golfen och klubben. Stimulera till mycket spel, träning och umgänge med god klubbanda och bra gemenskap året runt. Utbilda och fostra golfare med goda kunskaper om regler, vett och etikett som kan föra DGKs golftradition vidare. De som deltar i verksamheten skall bli Golfare d v s nå hcp 26 eller lägre! Att juniorverksamheten skall följa en röd tråd från yngre köjuniorer till äldre elitsatsande spelare med väl organiserad träning anpassad för varje individ i dynamiska träningsgrupper som följer DGKs egen Utvecklingstrappa. Öka andelen spelande och satsandejuniorer och stimulera till individuell utveckling genom mer spel och tävlande, från klubb nivå till Skandia Tour Elit. Verka för långsiktigt god spelarförsörjning till DGKs seriespelslag och bidra till fortsatt spel i Lag-SM. Driva en aktiv tjejsatsning för att öka antalet aktiva flickor i alla åldrar och på alla nivåer. Anpassa verksamheten till att intagningsåldern på sikt sjunker. Sprida kunskap om och etablera stöd för verksamheten bland DGKs medlemmar. Kontinuerligt utveckla DGKs juniorverksamhet och genomföra projekt via Idrottslyftet utifrån årlig utvärdering. Värderingar DGK är en familjeklubb och våra juniorer är en viktig del av familjen. Det skall alltid vara lätt att välja att tillbringa fritiden på klubben och banorna där våra juniorer har bra kompisar, alltid känner sig välkomna och god klubbanda råder. Vi stöttar och hjälper varandra oavsett ålder och utvecklingsnivå. Vi bevarar golfens goda traditioner, beträffande etikett, spel och uppträdande.

3 Juniorverksamhetens omfattning och utveckling Mätetal Åldersgrupp Kö (18 1 ) 8-9 Kö Kö Kö (30 3 ) Kö (73 4 ) 1F/1P F/11P 18 11F/14P F/20P 42 18F/33P 51 Antal aktiva medlemmar F/39P 55 19F/38P F/57P 78 13F/35P F/83P F/92P 131 Summa: 299 Cirka F/210P 101F/213P 316 (346) 314 (405) Antal som deltar aktivt i träningar sommar Antal som deltar aktivt i träningar vinter Summa: 107st Summa: Hcp och spel Mätetal Antal Aktiv juniormedlem Utan hcp Med Registrerad hcp Hcp Hcp< Golfare med Hcp< Hcp< Registrerad hcp rond Mål: 100 Spelade Hcp ronder Mål: 800 Hcp Förändring, totalt -307,7-420,6-395,7 Mål: -525 Hcp Förändring, snitt -3,7-4,83-4,6 Mål: -5,25 Antalet aktiva juniorer fortsätter att öka. I de yngre åldersgrupperna är andelen flickor betydligt högre än i de äldre grupperna efter att tjejsatsningen inleddes Cirka 1/3 av aktiva juniorer har uppnått hcp<26. Lite mer än 200 aktiva juniorer har inte nått till denna hcp-nivå (217 för ett år sedan) som är av vikt för det långsiktiga golfintresset. Ca. 40 % av dessa (87 st) har inte grönt kort ungefär samma andel som Under 2014 var det 102 juniorer 1 Golfskolan, köjuniorer 2 87 juniorer i alla åldrar är passiva medlemmar 2015, F = Flickor, P = Pojkar 3 Golfskolan, köjuniorer 4 Golfskolan, köjuniorer 5 Deltar i Golfskolan för köjuniorer med familjeanknytning till DGK 6 Prognosticerat antal deltagare i sommarträning 2015

4 med registrerad hcp som inte registrerade någon hcp rond. 89 av dessa är födda 1997 eller tidigare och det stora flertalet av dessa har över 26 i hcp. Under 2014 ökade antalet juniorer med hcp under 26 och under 10 med drygt 10 %. 12 Gröna kort utfärdades. Antalet registrerade hcp ronder ökade med 18 %. Många söker sig till DGK och de senaste årens målinriktade arbete indikerar att verksamheten nu stimulerar till ett ökat intresse och spelutveckling. De som spelar registrerade betydligt fler rundor De rimliga slutsatserna är att det spelas mer, säkerligen en hel del som inte registreras och att fler registrerar sina rundor. Man kan också notera, i första hand för de med högre hcp, att det framförallt är sänkningsrundor som registreras! Tjejsatsningen som inleddes 2013 börjar synas i statistiken. 17 flickor har registrerade hcp-rundor under 2014 och sänkte sig tillsammans 101,5 slag vilket motsvarar mer än 25 % av juniorerna sammanlagda sänkningar. Mål 2015 Öka aktiviteten hos och entusiasmera de juniorer som deltar i träningen till mer närvaro, golfspel och spelutveckling på DGK (se kvantitativa mål i tabellen, sid 3). Öka antalet Golfare bland aktiva juniorer, hcp 26 el lägre. Aktivera och rekrytera fler flickor i alla åldrar. Attrahera fler över från 17 år och uppåt att delta i verksamheten. Fortsätta anpassa träningen till DGKs utvecklingstrappa. Stimulera till mer tävlande på och utanför DGK oavsett ålder och nivå. Förstärk klubbanda & lagtillhörighet året runt och etablera lag för olika nivåer. Utveckla Golfskolan för köjuniorer med familjeanknytning. Ökat engagemang och tydligare roller för äldre juniorer och föräldrar (pappor och mammor!) som ledare i juniorverksamheten. Tydlig planering för hela året med aktiviteter off-season. Hög närvaro hela säsongen och god disciplin. Förbättrad kommunikation med juniorer, föräldrar och övriga medlemmar. Förbättrad individuell uppföljning, närvarorapportering och Lok-stöds rapportering statligt/kommunalt. Utveckla modell för elitsatsande juniorer och spelarförsörjning till Lag-SM. Ökad kunskap hos övriga medlemmar om juniorverksamheten. Säkerställ JKs involvering i klubbens utveckling/infoutbyte med styrelse. Utveckla DGKs tävlingsprogram för juniorer i enlighet med verksamhetsmålen. Attrahera fler sponsorer till juniorverksamheten.

5 Strategi Identifiera nya projekt för finansiering via Idrottslyftet och säkerställ ledarresurser för att genomföra projekt. Organisera träningen så att den anpassas för varje individ i dynamiska träningsgrupper med utgångspunkt i DGKs egen utvecklingstrappa. Verksamheten inriktas på samtliga juniormedlemmar från 8-18 och på tävlingssatsande juniorer upp till 21 år. Utveckla Golfskolan i takt med träningsmodellen. Ökat antal träffar i träningsgrupper ledda av föräldraledare. Utveckla Team DGK för satsande juniorer med nivåanpassade tävlingsgrupper. Fortsatt fokus på teambuilding och föräldraledare till lag och tourer - tydliggör ledarroller. Säkerställ tränarresurser/ledare så att träningen kan bedrivas för max 10 juniorer per tränare/träningstillfälle. Tränare/ JK utbildar äldre juniorer (Flickor och pojkar) samt föräldrar för att organisera/genomföra aktiviteter. Medverka till att etablera verksamhetsplan för klubbens elitverksamhet. Golfträning, fys och klubb/sociala aktiviteter året runt. Förbättra samarbete med TK och tydliggör ansvar för DGKs juniortävlingar. Etablera ett tydligt sponsorerbjudande för juniorverksamheten. Ökad aktivitet på Hemsida, Facebook och anslagstavlan med tydlig och aktuell information om verksamheten. Se över juniorutrymmen på klubben. Arrangera en SGDF Mini Tour och en Skandia Distrikt tävling. JK representant i klubbstyrelsen. Handlingsplan/Aktiviteter Kalender, se bilaga3 Upprätta/identifiera nya projekt: Hela Klubben Hela Året Vinterträning vecka 3-14 Rekrytera/utbilda föräldraledare för samtliga träningsgrupper på DGK, mars-april, Utse gruppledare (föräldrar) för respektive träningsdag och tydliggör ansvar Genomför Ledarutbildning steg 1, maj Dokumentera DGKs utvecklingstrappa och upprätta detaljerad träningsplanering för varje träningsgrupp Upprätta individuell planering efter behov för Team DGK Träningsläger i södra Sverige, april Fastställ juniorernas tävlingskalender, se över bl a Juniorernas stora pris och Deverell VP i samarbete med TK Föräldramöte i april och augusti Kick-off och Tjejmiddag på DGK i början av maj, Tjejmiddag i september

6 Dela ut stipendier (Dodd & Ruda) vid kick-off Juniorträning Maj-Oktober Golfskolan Maj-September Grönt kort-helg i maj för Golfskolan och Tjejsatsning Genomför regel- och etikettutbildning, maj/juni Skandia Cup Sommarläger på DGK, juni Sommarträning 1 dag/vecka, juli-aug Stephens och Eriks tisdagstävlingar 9 håls lagtävlingar och fler internmatcher mellan träningsgrupper under ledning av F-ledare Long driving tävling, september Nattgolf, augusti Vänskapsmatcher mot andra klubbar Utveckla grupper för externa tävlingar t ex Mini Tour, Rookie Tour och Skandia Tour Lagledare med tydligt ansvar i Lilla Stockholmsligan, Tjejligan, Future League och Lag SM Årlig lagfotografering Tjejer mot Killar, lagtävling i augusti Enhetlig DGK klädsel för samtliga lag under hela säsongen Arrangera en SGDF Mini Tour och en Skandia Distrikt tävling Hemlig resa i september (1 dag) Arrangera DGKs Mixed Greensome i september Avslutningshelg(er) i oktober med - 9 håls scramble - Juniorer mot Seniorer - JK tar över ansvaret och utvecklar formatet - Juniorernas Puttningsmästerskap Höstresa för team DGK Utse infoansvarig och utveckla användning och uppdatering av sociala medier, hemsida och anslagstavlan, uppdaterad kontaktinfo för juniorer och föräldrar, info i Kuriren Registrera kontaktinfo för alla juniorer i GIT Arrangera temasamlingar med intressanta förebilder Fler höst- och vinteraktiviteter Marknadsför och förbättra tillgänglighet för övningsbank och träningsutrustning (TRACKMAN!!!) Uppföljning av anmälningar, närvaro, hcp utveckling, deltagande i klubbaktiviteter och tävling, elitsatsning Medverka till att DGK etablerar samarbete med lokalt gym Utse sponsoransvarig Fastställ ersättningspolicy för tävlande juniorer Samarbeta med golfkrogen kring materbjudande för juniorer i träningsverksamheten

7 Organisation och Resurser 7 Juniorkommittén ansvarar för den övergripande planeringen av juniorverksamheten, genomför aktiviteter och organiserar ledare och stöd till juniorcoach och tränare. Sammansättningen skall förändras årligen för att förnya och ständigt reflektera verksamhetens bredd och olika åldersgrupper och nivåer för att skapa förutsättningar för fortsatt utveckling. Namn Funktion E-postadress Telefon Sandro Moro Ordförande, Planering, organisation, kommunikation Eric Forss Planering, elit, Ola Jeppsson Läger, kommunikation Bobby Lundqvist Styrelsekontakt Daniel Nilsson Lag & Tävlingar StephenLaw Erik Algulin Head Pro, Träning & Utbildning Club Pro, Juniorcoach, Träning & Utbildning Juniorcoachen Ansvarar löpande för juniorverksamheten, träningen och genomförandet av planerade projekt och aktiviteter i samråd med Juniorkommittén, Head Pro och Klubbchef. Tränare/Ledare/Funktionärer ansvarar för genomförande av träning, tävling, lag och klubbaktiviteter: 7 Närmare beskrivning av roller och ansvarsområden för JK, juniorcoach, tränare och föräldra- och juniorledare framgår av bilaga 4

8 Namn Funktion E-postadress Telefon Erik Algulin Club Pro, Juniorcoach, Träning & Utbildning Stephen Law Head Pro, Träning & Utbildning Stefan Risberg F-ansvarig 8 Team DGK, måndagar (M)/onsdagar (O) Ola Jeppsson F-ledare Team DGK (M/O), Skandia Tour R/R/E killar Sandro Moro F-ansvarig onsdagar (O), Skandia Tour Distrikt killar, Lagledare Tjejligan Bobby Lundqvist F-ledare (T) Mikael König F-ledare (O), Skandia Tour Tjejer Fredrik Rudberg F-ledare (T) Fredrik Berg von Linde Daniel Nilsson F-ansvarig torsdagar (T) F-ledare Team DGK (M/O), Rookie Tour, Lagledare Lilla Stockholmsligan Göran Rundqvist F-ledare team DGK (M/O) Mikael Brunnsäter F-ledare team DGK (M/O) Claes Fägersten F-ledare (T) Hasse Jansson F-ledare (O), Mini Tour Stina Ahlström F-ledare (O) Henrik Westling F-ledare Golfskolan Anders Tjärnvall F-ledare (T) Anette Tjärnvall F-ledare (T) Mikael Edler F-ledare Team DGK (M/O) Jesper Isaksson F-ledare (O) Ola Romney F-ledare (T) Lotta Romney F-ledare (T) Anna Brändström F-ledare (O) 8 F-ansvarig är kontaktperson, samordnar med tränare/lagledare, organiserar föräldraledd träning (F-ledare), ansvarar för information, kommunikation, närvarorapportering, följer hcp-utveckling

9 Träningsgrupper Gruppindelning görs av Club Pro/Juniorcoach. Satsande spelare kan erbjudas utökade träningsmöjligheter. Träningsdagar med tränare är måndag, onsdag och torsdag kl för juniorer. Vid varje träningspass har juniorerna en timme teknisk golfträning med instruktör samt en timme övning för att utveckla deras golfspel, ledd av utbildade föräldraledare. Föräldraledd träning läggs upp i samråd med tränare och genomförs i första hand som spelträning på banan/närspelsområdet. Tanken med den egna träningstimme är framförallt att skapa en miljö där de tränar och har roligt tillsammans. Golfskolan tränar lördag kl och Grupper Ålder Antal Träning med tränare Golfskolan 7-11 (köjuniorer) 30 (2 grupper) 1,5h/vecka, 10v Måndagsgruppen (1 grupp) 2 h/vecka, 16 v 1h/vecka vinter Onsdagsgruppen Tjejgruppen (2 grupper) 2 h/vecka, 16 v 1h/vecka vinter Torsdagsgruppen (2 grupper) 2 h/vecka, 16 v 1h/vecka vinter Team DGK (1 grupp) 2 h/vecka, 22 v 4h/vecka egen 3h/vecka vinter 6-10 h/ privatlektion Fysträning h/vecka vinter

10 Ekonomi Principer Verksamheten finansieras främst med av styrelsen anslagna medel, LOK-stöd och deltagaravgifter (träning, läger, team DGK). Möjliga intäktskällor är sponsring, projektbidrag via Idrottslyftet, privata bidrag och inkomstbringande junioraktiviteter Golfskolan skall vara självfinansierad, d v s deltagaravgifter skall täcka tränarkostnader Utökade träningsmöjligheter kan erbjudas satsande juniorer Juniorkommittén beslutar om stöd till individuella elitsatsningar Ekonomisk administration hanteras av kansliet Bilagor 1. Golfskolan 2. Roller och ansvarsområden 3. Kalender 2015

11 Bilaga 1 Golfskolan 2015

12 Bilaga 2 DGKS juniorverksamhet Roller och ansvarsområden för JK, juniorcoach, tränare och föräldra- och juniorledare Juniorkommittén: utses av DGKs styrelse och ansvarar för den övergripande planeringen av och deltager i juniorverksamheten, genomför aktiviteter och organiserar ledare och stöd till juniorcoach och tränare. Sammansättningen skall förändras årligen för att förnya och ständigt reflektera verksamhetens bredd och olika åldersgrupper och nivåer för att skapa förutsättningar för fortsatt utveckling. Juniorcoachen/Tränare kontrakteras av DGK och ansvarar löpande för juniorverksamheten, träningen och genomförandet av planerade projekt och aktiviteter i samråd med JK, Head Pro och Klubbchef. Juniorcoachen/Tränare ansvarar specifikt för: -Träningsupplägg och träningsgrupper -Teknik och regelutbildning, Grönt kort -Lagsammansättning Föräldra- och juniorledare rekryteras ideellt bland föräldrar till aktiva juniorer, äldre juniorer och seniormedlemmar på DGK och ansvarar för: -bidra till en positiv miljö, klubbanda, utveckling och ökad kvalitet i juniorverksamheten -avlasta tränarna och möjliggöra fler/längre samlingar -föräldraledda träningar på måndag, onsdag och torsdag kl stöd till juniorledare i Golfskolan på lördagar kl lagledning vid lagspel i bl a Klubbmatcher, Tjejligan, Lilla Stockholmsligan, Future League & JSM -lagledning vid individuellt tourspel på bl a Min Ttouren, Rookie Touren och Skandia Touren -Klubbaktiviteter t ex kick-off, tjejmiddag, läger, DGKs Mixed Greensome tävling, avslutningen, m m -Förmedlar info, förslag och synpunkter mellan juniorer, föräldrar, tränare och JK Föräldra- och juniorledare erbjuds: -Intern utbildning kring träningsupplägg och övningar -Möjlighet att gå Golfens Ledarutbildning steg 1 och 2 -Golfträning med DGKs tränare 2 ggr per säsong (gruppträning) -Juniorledare som leder/instruerar i Golfskolan uppbär ersättning

13 Ansvarsområden och Roller Sprid glädje och stimulera till mycket golf i alla former med goda vänner! Träning Stöd till juniorledare i Golfskolan på lördagar kl 9-12 För Golfskolan (2 grupper) engageras 4 föräldraledare: -Säkerställer att 2 F-ledare per grupp alltid finns på träningsområdet vid g:a 15 på lördagar Informerade om träningsprogram/aktuella övningar -Stöd till juniorledare som ansvarar för träningen -Säkerhet -Närvarorapportering -Kontakt/samordning med tränare/junior/föräldrar (inkltel/maillista) Föräldraledda träningar på måndag, onsdag och torsdag kl För varje träningsdag (2 grupper) engageras 4-6 föräldraledare: -En ansvarig föräldraledare för måndag, resp onsdag och torsdagsträning -Säkerställer att 1-2 F-ledare alltid finns på plats -Kontakt/samordning med tränare/junior/föräldrar (inkltel/maillista) -En till två 2 föräldraledare per träningsdag -Finns på angiven träningsplats mellan och Är Informerad om träningsprogram/aktuella övningar -Stöd till juniorer vid egna övningar (OBS ej teknik) -Säkerhet -Informerar om aktuella händelser/aktiviteter, kommande lagspel & tävlingar m m -Närvarorapportering

14 Tävling Lagledning vid lagspel i bl a Klubbmatcher, Tjejligan, Lilla Stockholmsligan, Future League och JSM För varje Lag engageras 1-2 föräldraledare som ansvarar för: -Informerar och engagerar till deltagande i Team DGKs lag -Samordning med andra klubbar och förbund -Säkerställer fullt lag i samråd med Juniorcoachen -Samordnar logistik och spelarstöd på speldagen Lagledning vid individuellt tourspel på bl a Mini Touren, Rookie Touren och Skandia Touren För varje Tour engageras 1-2 föräldraledare som ansvarar för: -Informerar och engagerar till deltagande på rätt nivå -Stimulerar till lagkänsla för Team DGKs spelare -Samordnar logistik och spelarstöd på speldagen -Följer upp utveckling och resultat Klubbaktiviteter och Övrigt 2015 För varje aktivitet utses minst en Ansvarig förälder el juniorledare bl a till: -Kick off, DGK 3 maj (Sandro M) -Jun. Grönt kort helg, DGK maj (Erik A) -Juniorernas Stora Pris, DGK 17 maj (Daniel N) -Tjejmiddag, DGK 20 maj -SGDF Mini Tour, DGK 24 maj (Sandro M) -Sommarläger, DGK juni (Erik A) -Skandia Cup kval, DGK 17 juni -SGDF Skandia Tour Distrikt, DGK 31 juli (Christer E) -Nattgolfen, DGK 20 augusti -M-B Mixed Greensome hosted by JK, DGK 29 augusti

15 -Junioravslutning med Puttmästerskap, DGK 4 oktober -Juniorer vs Seniorer, DGK 10 oktober

16 Bilaga 3 Kalender 2015

Vision Vi skall vara inkluderande, utvecklande och låta våra juniorer ha roligt tillsammans samt respektera varandra.

Vision Vi skall vara inkluderande, utvecklande och låta våra juniorer ha roligt tillsammans samt respektera varandra. Juniorkommittén 2017 består av; Camilla Yngfalk, Håkan Moquist, Håkan Palo, Lars Hesselberg, Gunnar Olsson, Daniel Jansson, Pernilla Hemmingsson och Lena Johansson Verksamhetsplan 2017 Mission Juniorverksamheten

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

Juniorkommittén Verksamhetsplan Karlshamns Gk 2017

Juniorkommittén Verksamhetsplan Karlshamns Gk 2017 Juniorkommittén Verksamhetsplan Karlshamns Gk 2017 Karlshamns Gol,lubb Verksamhetsplan för juniorverksamheten 2017 Innehåll 1. Målsä(ningar för juniorverksamheten 2. Juniorkommi(é: sammansä(ning och arbetsordning

Läs mer

Karlskoga GK. Junior och Elit utveckling. Värderingar och mål Styrdokument

Karlskoga GK. Junior och Elit utveckling. Värderingar och mål Styrdokument Karlskoga GK Junior och Elit utveckling Värderingar och mål Styrdokument 1 Innehåll VERKSAMHETSIÈ 3 VÄRDEGRUND 3 VISION 3 VERKSAMHETEN I KORTHET 4 VÅRA GRUPPER 4-6 TRÄNINGSGRUPPER GOLFKUL 7 JUNIOR CLUB

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Hofgårds Gk. Verksamhetsplan Juniorer 2016

Hofgårds Gk. Verksamhetsplan Juniorer 2016 Hofgårds Gk Verksamhetsplan Juniorer VERKSAMHETSPLAN FÖR JUNIORER - HOFGÅRDS GK Innehåll 1. Vision 2. Målsättning strategi aktiviteter Träning Tävling Socialt Kommunikation Ledare Rekrytering Utbildning

Läs mer

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdoms och juniorverksamhet 1. Vision PITEÅ GOLFKLUBB SKA ERBJUDA DEN BÄSTA BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I KOMMUNEN, ALLA KATEGORIER

Läs mer

Verksamhetsplan. Sommarro Junior Golfklubb Rev

Verksamhetsplan. Sommarro Junior Golfklubb Rev Verksamhetsplan Sommarro Junior Golfklubb 2016 Rev 160316 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Nulägesanalys... 3 3 Mål 2015... 4 4 Mål 2019... 4 5 Vision... 4 6 Värdegrund/Förhållningssätt... 5 6.1 Värdegrund

Läs mer

VIKSJÖ GOLFKLUBB Juniorsektionen

VIKSJÖ GOLFKLUBB Juniorsektionen Verksamhetsplan 2011 Innehåll JUNIORSEKTIONEN 2011... 2 SEKTIONENS ANSVARSOMRÅDE... 2 IDÉN MED VERKSAMHETEN... 2 MÅL 2011... 2 MÅL 2013-2014... 3 UNGDOMSRÅDET... 4 INSTRUKTÖRERNA... 4 SEKTIONENS SAMMANSÄTTNING

Läs mer

Verksamhetsplan UEK 2014-2016

Verksamhetsplan UEK 2014-2016 Verksamhetsplan UEK 2014-2016 Detta dokument innefattar Växjö Golfklubbs Ungdoms och Elitkommités verksamhetsplan. Den täcker tre år framöver. Det ska användas som ett arbetsdokument med en tydling inriktning

Läs mer

Hammarö GK Junior. Verksamhetsplan 2010

Hammarö GK Junior. Verksamhetsplan 2010 Hammarö GK Junior Verksamhetsplan 2010 Inledning Under 2009 hade vi på Hammarö GK 120 juniorer i träning med 27 aktiva ledare. De flesta hade möjlighet att träna 4 gånger per vecka. Vi hade serielag för

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 Led motiv 3G klubben Golf, Glädje och Gemenskap. Detta är ledmotivet i verksamheten för ledare och juniorer. Golfen skall alltid stå i fokus vi skall premiera

Läs mer

Upsala GK. Idrottskommittén. Verksamhetsplan junior och elit 2016 1. JUNIOR OCH ELIT - KOMMITTÉNS ANSVARSOMRÅDE 2. KOMMITTÉNS SAMMANSÄTTNING

Upsala GK. Idrottskommittén. Verksamhetsplan junior och elit 2016 1. JUNIOR OCH ELIT - KOMMITTÉNS ANSVARSOMRÅDE 2. KOMMITTÉNS SAMMANSÄTTNING Upsala GK Idrottskommittén Verksamhetsplan junior och elit 2016 1. JUNIOR OCH ELIT - KOMMITTÉNS ANSVARSOMRÅDE 2. KOMMITTÉNS SAMMANSÄTTNING 3. SYFTET MED VERKSAMHETEN 4. TRÄNARE 5. VÄRDEGRUND 6. FINANSIERING

Läs mer

Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte. Vallda G&CC 2011-01-23

Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte. Vallda G&CC 2011-01-23 Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte Vallda G&CC 2011-01-23 Agenda 1. Pågående aktiviteter 2. Vallda Golf Junior- och Elitklubb 3. Juniorverksamheten 2011 4. Tävling 5. Vägen mot officiellt hcp 6. Samarbete

Läs mer

Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014

Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014 Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014 Vision Brevikens golfklubb skall vara en attraktiv, naturlig och familjär mötesplats för golfintresserade ungdomar. Värdegrund

Läs mer

Träningstrappan 2015.

Träningstrappan 2015. Träningstrappan 2015. STEG 5. Juniorträning, Hcp. 0-13. STEG 5a. Killar och Tjejer, 16-21 år, Socialgolf. STEG 4. 14-16 år. STEG 3. Yngre, Golfskolan 10-13 år. STEG 2. Golfskolan 7-9 år. STEG 1. Golfkul

Läs mer

Verksamhet och Målsättningar juniorer Lidingö GK. 1. Mål

Verksamhet och Målsättningar juniorer Lidingö GK. 1. Mål Verksamhet och Målsättningar juniorer Lidingö GK 1. Mål 2. Organisation 3. Indelning träningsgrupper 4. Professionell träning 5. Rekrytera, utveckla och behålla ledare 6. Lidingös lilla gröna 7. Duktiga

Läs mer

Välkomna till Valldas juniorträning 2014

Välkomna till Valldas juniorträning 2014 Välkomna till Valldas juniorträning 2014 Då var det dags att starta ett nytt golfår och denna säsongen bygger vi vidare på de senaste två säsongernas uppskattade koncept. Nytt för i år är att PO och Rikard

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb

Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb Nulägesanalys Vi i Hammarö GK har två instruktörer som sköter träning och träningsplaneringen har 20 ledare som är med och hjälper till i vår verksamhet

Läs mer

Stegen. Träningsgrupper för Åkersberga. GK s ungdomar 2011

Stegen. Träningsgrupper för Åkersberga. GK s ungdomar 2011 Stegen Träningsgrupper för Åkersberga GK s ungdomar 2011 Putter Wedge Hybrid Rescue Spoon Driver Officiellt hcp + 36 Anki, Knatte,Fnatte,, Tjatte Knatteskoj Knatteskoj I den här knattegruppen finns det

Läs mer

Anmälan gör ni via barsebackresort.se välj Academy och sedan Juniorträning

Anmälan gör ni via barsebackresort.se välj Academy och sedan Juniorträning Välkommen till juniorsäsongen 2017 på Barsebäck Golf & Country Club! Precis som tidigare år har vi ett fullmatat juniorprogram där barn från 4 år är välkomna. Nedan finner ni all information och vid ev

Läs mer

Inbjudan till JUNIORTRÄNING

Inbjudan till JUNIORTRÄNING Inbjudan till JUNIORTRÄNING 2015 JUNIORTRÄNING 2015 Nu är det dags att boka upp sig på årets knatte- och juniorträning på Ingarö GK. Säsongen startar den startar den 20 april och avslutas den 27 september.

Läs mer

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 NVGF Juniorprojektet 2013 Sida 1 (8) NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 Allmänt I samband med Norr- och Västerbottens golfförbunds planeringskonferens i Piteå den 21-22 november 2009 tog ordförande

Läs mer

Idéer från Albatrossmötet

Idéer från Albatrossmötet Idéer från Albatrossmötet Idéer netto och efter innehåll Tävling Träning Organisation/Ledare Rekrytering Information/marknadsföring Kostnader/greenfee Övrigt Effekt och tidshorisont Stor effekt och kort

Läs mer

NVGF projektplan för juniorutveckling 2012

NVGF projektplan för juniorutveckling 2012 Sida 1 (9) NVGF projektplan för juniorutveckling 2012 Allmänt I samband med Norr- och Västerbottens golfförbunds planerinskonferens i Piteå den 21-22 november 2009 tog ordförande för distriktets klubbar

Läs mer

Välkomna till Valldas juniorträning 2015

Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till ett nytt golfår på Vallda Golf & Country Club och tack för ert engagemang under 2014! Det är fantastiskt roligt att få vara en del av Valldas juniorverksamhet

Läs mer

Verksamhetsplan. Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017

Verksamhetsplan. Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017 Verksamhetsplan Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017 Övergripande mål Vi ska ha minst 225 juniormedlemmar varav 25% flickor 2014 208 st varav 14% flickor. (2014 10 31) 50% av juniorerna ska delta

Läs mer

Verksamhetsplan HGK Junior Centralt 2013

Verksamhetsplan HGK Junior Centralt 2013 Verksamhetsplan HGK Junior Centralt 2013 Kort tillbakablick och inledning Inför säsongen 2012 ansökte HGK Junior och genomförde ett utvecklingsprojekt "Idrottslyftet". Projektet finansierades och genomfördes

Läs mer

Lundsbrunn Gk s Verksamhetspl an för Juniorer. Plattform och Aktionsplan

Lundsbrunn Gk s Verksamhetspl an för Juniorer. Plattform och Aktionsplan Lundsbrunn Gk s Verksamhetspl an för Juniorer Plattform och Aktionsplan Plattform / Aktionsplan Plattform Vision Mål Strategi Värdegrund Aktionsplan Aktiviteter Organisation Resurser Rekryteringsplan Utvecklingsplan

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén Inledning Under 2013 hade vi på Melleruds GK 15-talet juniorer i träning med 4 aktiva ledare. De flesta hade möjlighet att träna 2 gånger per vecka. Vi hade serielag

Läs mer

Kalmar GK, Junior Kick Off 2015

Kalmar GK, Junior Kick Off 2015 Kalmar GK, Junior Kick Off 2015 Alla hälsades välkomna utanför klubbhuset. Pierre delade in samtliga juniorer i respektive träningsgrupp. Jacob och Jacob tog hand om Golfkul Spel och lek Eva och Håkan

Läs mer

Föräldramöte angående juniorgolf på Gripsholms GK säsongen 2016

Föräldramöte angående juniorgolf på Gripsholms GK säsongen 2016 Föräldramöte angående juniorgolf på Gripsholms GK säsongen 2016 Mariefred, 24 april 2016 Agenda Presentation Kort om verksamhetsplanen och juniorkommittén Säsongens kalender Träningsupplägg och utveckling

Läs mer

Agenda Informationsmöte

Agenda Informationsmöte JSM GULD 2014 Agenda Informationsmöte Presentation JEK och tränare 2014 bra och mindre bra Vad händer för nytt 2015? Information om träningen (när, var, hur, vem) Information om träningsavgift Golfskola

Läs mer

Juniorverksamheten Öijared GK

Juniorverksamheten Öijared GK Verksamhetsplan 2013 Juniorverksamheten Öijared GK Klubbidé och ledstjärnor Öijared Golfklubb Öijared Golf Klubb är en ideell golfklubb med hög målsättning för såväl bredd- som elitverksamhet med duktiga

Läs mer

BARN, JUNIOR- & ELITVERKSAMHET

BARN, JUNIOR- & ELITVERKSAMHET Version 2.9 Örebro 2014-12-09 BARN, JUNIOR- & ELITVERKSAMHET Detta är ett levande dokument som ska utvärderas och revideras inför varje ny säsong. Innehållet kan kompletteras och ändras av Junior- och

Läs mer

Golftjej Sverige Hej!

Golftjej Sverige Hej! Golftjej Sverige 2015 Hej! här kan du läsa om vilka aktiviteter och tjejsatsningar som är på gång 2 GOLFTJEJ SVERIGE 2015 2015 GOLFTJEJ SVERIGE 3 Största tjejlägret Den 13 17 maj hålls landslagets största

Läs mer

Agenda Informationsmöte

Agenda Informationsmöte Agenda Informationsmöte Presentation JEK och tränare Information om träningen (när, var, hur, vem) Information om träningsavgift Golfskola Tävlingsinfo Hemsidan Övrig info och frågor Tröjprovning Träning

Läs mer

Verksamhetsplan Kalix GK Juniorverksamhet

Verksamhetsplan Kalix GK Juniorverksamhet Verksamhetsplan Kalix GK Juniorverksamhet Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Långsiktiga målsättningar inom Kalix GK... 2 3. Värdegrund... 2 4. Handlingsplan... 3 5. Mål för 2013... 3 6. Organisation...

Läs mer

Verksamhetsplan Elit- och Juniorkommittén Botkyrka GK 2015. Inledning.

Verksamhetsplan Elit- och Juniorkommittén Botkyrka GK 2015. Inledning. Verksamhetsplan Elit- och Juniorkommittén Botkyrka GK 2015 Inledning. Verksamhetsplanen är skriven för att tydliggöra klubbens juniorverksamhet som tillsammans med elitverksamheten utgör Elit- och Juniorkommitténs

Läs mer

A6 GK:s Ungdomsverksamhet. Från golfskolan till elitlag. Golfskolan 6-8 år P-9 / F-9 P 10 / F-10

A6 GK:s Ungdomsverksamhet. Från golfskolan till elitlag. Golfskolan 6-8 år P-9 / F-9 P 10 / F-10 A6 GK:s Ungdomsverksamhet Från golfskolan till elitlag Golfskolan 6-8 år Ett pass i veckan De första grunderna i golfvett Grunderna i golfteknik (mycket genom lek) Prova på alla spelets delar Gått igenom

Läs mer

Verksamhetsplan Junior & Elitsektionen Vreta Kloster GK Version 4.8

Verksamhetsplan Junior & Elitsektionen Vreta Kloster GK Version 4.8 Verksamhetsplan 20162020 Junior & Elitsektionen Vreta Kloster GK Version 4.8 Innehåll JUNIOR OCH ELITKOMMITTÉNS VISION... 4 LEDORD... 4 VÄRDERINGAR... 4 VERKSAMHET... 5 GOLFKUL... 5 GOLFÄVENTYRET GRÖNA

Läs mer

Verksamhetsplan Juniorer 2014

Verksamhetsplan Juniorer 2014 Verksamhetsplan Juniorer 2014 Syfte Tanken med detta dokument är att uttrycka en långsiktig strategi för Gumbaldes juniorverksamhet, definiera vad som behöver göras samt säkra resurser så möjligheten finns

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Juniorverksamheten Öijared GK Klubbidé och ledstjärnor Öijared Golfklubb Öijared Golf Klubb är en ideell golfklubb med hög målsättning för såväl bredd- som elitverksamhet med duktiga

Läs mer

Junior- kalendern. www.sgdf.se

Junior- kalendern. www.sgdf.se Junior- kalendern 2015 www.sgdf.se Gemenskap, Glädje och Uppmuntran! Stockholms Golfförbund är ett organ för SGFs regionala verksamhet och skall inom ramen för detta verka för att utveckla golfidrotten

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2017

Verksamhetsplan 2016-2017 Sida 1 av 7 Verksamhetsplan 2016-2017 Nynäshamns GK är en klubb med trevlig atmosfär och med en bana som rekommenderas av alla. Idrott och Tävling Vi vill arbeta så att alla som så önskar, oavsett etnisk

Läs mer

Elit- och Juniorkommittén Botkyrka GK

Elit- och Juniorkommittén Botkyrka GK Elit- och Juniorkommittén Botkyrka GK Elit- och Juniorkommittén (EJK) har en omfattande verksamhet för klubbens juniorer och knattar och till viss del även elitspelarna. En golfklubb behöver en omfattande

Läs mer

Landskrona Golfklubb. Idrottsprogram. Reviderat 2013-01-15

Landskrona Golfklubb. Idrottsprogram. Reviderat 2013-01-15 Landskrona Golfklubb Idrottsprogram Reviderat 2013-01-15 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Idrottsprogram för Barn och Ungdom 3 2.1 Långsiktiga mål 3 2.2 Syfte 3 3. Föräldraengagemang 4 4. Organisation

Läs mer

NVGF verksamhetsplan för juniorutveckling 2016

NVGF verksamhetsplan för juniorutveckling 2016 NVGF Juniorprojektet 2016 Sida 1 (8) NVGF verksamhetsplan för juniorutveckling 2016 1. Inledning... 2 1.1. Vision... 2 1.2. Målsättningar... 3 2. Organisation... 3 2.1. Struktur... 3 3. Träningsgrupper...

Läs mer

Upplands Golfförbund. 14 november 2015

Upplands Golfförbund. 14 november 2015 Upplands Golfförbund 14 november 2015 Barn- och ungdomsverksamhet på klubben Mikael Lundén, Juniorkonsulent Petra Lindström, ansvarig Spelarutveckling, junior och elit Vårt mål med dagens pass Koll på

Läs mer

Informationsmöte Juniorer Breddgrupper

Informationsmöte Juniorer Breddgrupper Informationsmöte Juniorer 2015-04-01 - Breddgrupper Program Träningen Grönt kort och teori Aktiviteter Tävlingar Information Övrigt Medlem/icke medlem MEDLEM: Fritt spel på banan hela säsongen, om du har

Läs mer

Betalning av utomhusträning, juniorläger och Skandia Cup

Betalning av utomhusträning, juniorläger och Skandia Cup Juniorblogg 2015 Vinterträning juniorer 2015-12-15 Nu är det hög tid att börja tänka på nästa golfsäsong. För att komma väl förberedda till den är det dags att börja träningen inomhus med oss. I år vill

Läs mer

Sjöbo Golfklubbs Juniorverksamhet 2017

Sjöbo Golfklubbs Juniorverksamhet 2017 Sjöbo Golfklubbs Juniorverksamhet 2017 Vår vision Sjöbo GK ska vara den bästa platsen och det naturliga valet för de som vill utöva golf. Vi vill även ge alla barn och ungdomar möjligheten att spela på

Läs mer

NVGF projektplan fo r juniorutveckling 2015

NVGF projektplan fo r juniorutveckling 2015 NVGF Juniorprojektet 2015 Sida 1 (5) NVGF projektplan fo r juniorutveckling 2015 Allmänt NVGFs Juniorprojekt består av en samling åtgärder med syfte att utveckla distriktets juniorverksamhet samt stimulera

Läs mer

Verksamhetsplan år Lidingö Golfklubbs. Junior- & Elitverksamhet

Verksamhetsplan år Lidingö Golfklubbs. Junior- & Elitverksamhet Verksamhetsplan år 2016 Lidingö Golfklubbs Junior- & Elitverksamhet "Vi vill skapa en aktiv mötesplats för golfande juniorer och elitspelare. Mötesplatsen karaktäriseras av mångfald, glädje och respekt."

Läs mer

Informationsmöte Juniorer Tävling

Informationsmöte Juniorer Tävling Informationsmöte Juniorer 2015-04-01 Tävling Program Träningen Förmåner och skyldigheter Aktiviteter Tävlingar Information Övrigt Tävlingsgrupper Det här är träningen för dig som har ambitioner med din

Läs mer

Riktlinjer 2015 för spelare som deltar i Junior & Elitsektionens verksamhet. Allmänt. Lidingös lilla gröna. Allmänt uppförande före och under träning

Riktlinjer 2015 för spelare som deltar i Junior & Elitsektionens verksamhet. Allmänt. Lidingös lilla gröna. Allmänt uppförande före och under träning Allmänt Dessa riktlinjer gäller tills vidare och kan efter beslut av Junior- & Elitsektionen (JES) ändras under pågående säsong. Alla spelare som deltar i JES verksamhet omfattas av dessa riktlinjer. Riktlinjerna

Läs mer

Verksamhetsberättelse Arboga GK Juniorverksamheten Utbildning, Träningsansvarig, Projektansvarig

Verksamhetsberättelse Arboga GK Juniorverksamheten Utbildning, Träningsansvarig, Projektansvarig Verksamhetsberättelse Arboga GK Juniorverksamheten 2016 Juniorkommittén 2016 Ronny Strand Peter Thelin Petra Sjöberg Benny Garman Stefan Ryberg Magnus Norgren Ordförande Sammankallande Utbildning, Träningsansvarig,

Läs mer

Nyheter 2015. Organisation. Hur vi tränar. Rekrytering. Rekrytering föräldrar/ledare. Kiosklista! Utbildning. Tävlingar. Ekonomi/Övriga frågor

Nyheter 2015. Organisation. Hur vi tränar. Rekrytering. Rekrytering föräldrar/ledare. Kiosklista! Utbildning. Tävlingar. Ekonomi/Övriga frågor Välkom mna till juniorsäson ngen 2015! UNDERRUBRIK Agenda föräldramöte Nyheter 2015 Organisation Hur vi tränar Rekrytering Rekrytering föräldrar/ledare. Kiosklista! Utbildning Tävlingar Ekonomi/Övriga

Läs mer

Golfsäsongen 2012 G O L F K LU B B

Golfsäsongen 2012 G O L F K LU B B Golfsäsongen 2012 HUDIKSVALLS G O L F K LU B B Välkommen till säsongen 2012 Vintern är äntligen över och golfsäsongen drar igång. Årets program är fullt av aktiviteter som vi hoppas skall vara roliga och

Läs mer

Verksamhetsplan. Norråva GK 2016

Verksamhetsplan. Norråva GK 2016 Verksamhetsplan Norråva GK 2016 Priser 2016 Medlemsavgift Klubben Årsavgift Senior 2015 995 kr Årsavgift Junior 2015 595 kr Medlemspriser på Norråva Årskort Senior 3.990 kr ( Vid köp före 1 mars 3.700)

Läs mer

Idrottsprogram för Dalsjö GK

Idrottsprogram för Dalsjö GK DALSJÖ GOLFKLUBB Idrottsprogram för Dalsjö GK 2015-2019 Ett handlingsprogram för hela klubben Styrelsen 2015-03-05 Inledning, inriktning, vision, övergripande mål, delmål, långsiktiga mål, aktiviter, utbildning,

Läs mer

Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n. Verksamhetsbera ttelse 2012. Version 1.0

Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n. Verksamhetsbera ttelse 2012. Version 1.0 Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n Verksamhetsbera ttelse 2012 Version 1.0 Innehåll VERKSAMHET 2012... 4 GOLFKUL... 4 GOLFÄVENTYRET GRÖNA KORTET... 4 UTVECKLING PAR, BIRDIE... 5 UTVECKLING EAGLE,

Läs mer

Juniorkommittén, kontaktuppgifter

Juniorkommittén, kontaktuppgifter Välkommen Vi skall inspirera juniorer att söka sig till tävlingsverksamheten som vänder sig till alla kunskapsnivåer och är en del av gemenskapen. Utöver detta skall det ges möjlighet till utveckling och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN

VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSPLAN 2017-2021 Landskrona Golfklubb VÅR VISION Golf tillgänglig för alla, livskvalité och hälsa i en stimulerande miljö SÅ HÄR VILL VI UPPFATTAS Välkomnande, Engagerande och Utvecklande KLUBBENS

Läs mer

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK VIKSJÖ GK NYHETSBREV NR 1, 2013 JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK Nu finns alla grupper för golfkul, knatte och junior 12-21 år upplagda på på hemsidan. Där kan ni också se tider och dagar för respektive grupp.

Läs mer

Verksamhetsplan för Juniorverksamheten Töreboda Golfklubb

Verksamhetsplan för Juniorverksamheten Töreboda Golfklubb Verksamhetsplan för Juniorverksamheten Töreboda Golfklubb Verksamhetsidé Verksamheten omfattar bl.a. träningar, tävlingar, läger och andra aktiviteter. Verksamheten skall också verka drogförebyggande.

Läs mer

Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november

Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november Vad kan du göra för att rekrytera och behålla barn och ungdomar till din klubb? Vilka verktyg har du i dag för att kunna rekrytera och behålla barn och ungdomar

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorer och Elit

Verksamhetsplan 2015 Juniorer och Elit Verksamhetsplan 2015 Juniorer och Elit VISION Gräppås GK skall vara en av Göteborgsregionens bästa juniorklubbar MÅLSÄTTNING Gräppås GK skall ha en tydlig idrottsprofil och stödja tävlingsverksamhet på

Läs mer

ISABERGSMODELLEN. Organisation Rekrytering Utveckling Finansiering

ISABERGSMODELLEN. Organisation Rekrytering Utveckling Finansiering ISABERGSMODELLEN ETT STEG IN I FRAMTIDEN Organisation Rekrytering Utveckling Finansiering ORGANISATION Målsättningar 2013-2016 (Övergripande) Det ska vara kul att spela golf och att var med i junior/elitverksamheten.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 ÅGK Elit och Ungdom

Verksamhetsberättelse 2013 ÅGK Elit och Ungdom Verksamhetsberättelse 2013 ÅGK Elit och Ungdom 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Elit... 3 Elitjuniorer... 4 Juniorer och Miniorer... 5 Knattar... 6 Stipendier... 6 Kommittén... 6 2 Inledning Det har

Läs mer

Fredagspel på Hammarö GK mellan 17.30 och 18.00 Spel 3 juniorer och en scorkortsansvarig. 9 hål.

Fredagspel på Hammarö GK mellan 17.30 och 18.00 Spel 3 juniorer och en scorkortsansvarig. 9 hål. Fredagspel på Hammarö GK mellan 17.30 och 18.00 Spel 3 juniorer och en scorkortsansvarig. 9 hål. Ingen tävling bara kompisspel. Start från respektive tee. Gulsvart/Grönvit/Röd/Blå/Gul/Vit Max 10 slag per

Läs mer

Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0

Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0 Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0 BKC har många aktiva spelare i våra träningsgrupper. I år har vi gjort ett stort jobb, lagt ner tid och tanke för att göra säsongen så bra som möjligt. Med vår

Läs mer

Verksamhetsplan UEK 2014-2016

Verksamhetsplan UEK 2014-2016 Verksamhetsplan UEK 2014-2016 Detta dokument innefattar Växjö Golfklubbs Ungdoms och Elitkommités verksamhetsplan. Den täcker tre år framöver. Det ska användas som ett arbetsdokument med en tydlig inriktning

Läs mer

JUNIORKOMMITTÉNS VERKSAMHETSPLAN 2017

JUNIORKOMMITTÉNS VERKSAMHETSPLAN 2017 VASATORPS GOLFKLUBB JUNIORKOMMITTÉNS VERKSAMHETSPLAN 2017 INNEHÅLL INLEDNING... 4 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 4 Idén med vår verksamhet... 4 Varför barn och ungdomar idrottar... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

Informationsmöte Juniorer 2014-04-09

Informationsmöte Juniorer 2014-04-09 Informationsmöte Juniorer 2014-04-09 Program Träningen Grönt kort och teori Aktiviteter Övriga tävlingar Juniorrepresentanter Information Övrigt Medlem/icke medlem MEDLEM: Fritt spel på banan hela säsongen,

Läs mer

Informa(onsmöte 25 feb

Informa(onsmöte 25 feb Informa(onsmöte 25 feb Vi har behov av alla typer av ledare. Kanske hjälpa (ll vid träningar, vara markörer vid spel eller hålla koll på närvarolistor osv. På informa(onsträffen får ni träffa (digare ledare,

Läs mer

Styrdokument Junior- och elitverksamhet. Woodlands Golfklubb

Styrdokument Junior- och elitverksamhet. Woodlands Golfklubb Styrdokument Junior- och elitverksamhet Woodlands Golfklubb Upprättat av Junior- och Elitkommittén Reviderat 2012-03- 07 Godkänt av styrelsen i Woodlands Golfklubb 2012-03- 07 Syfte Syftet med detta dokument

Läs mer

Barsebäck Golf & Country Club

Barsebäck Golf & Country Club Barsebäck Golf & Country Club Policy för verksamheten Antagen av Styrelsen 2013-12-22 Innehåll Inledning...3 Värdegrund...3 Visioner och mål...3 Medlemskap...3 Träning och tävling...4 Riktlinjer för ledare

Läs mer

Verksamhetsplan. Ungdom och Elit. för. Elit och Ungdomskommittén Hulta GK 2009-01-09

Verksamhetsplan. Ungdom och Elit. för. Elit och Ungdomskommittén Hulta GK 2009-01-09 Verksamhetsplan för Ungdom och Elit Elit och Ungdomskommittén Hulta GK 2009-01-09 Register Ungdom Övergripande målsättning 3 Träning och utbildning 4 Tävling och utbildning 5 Organisation Tränare Ledare

Läs mer

Träningsdag och tider: Grupp 1 måndagar kl 16.45-17.30. Max 20 platser Grupp 2 måndagar kl 17.45-18.30. Max 20 platser

Träningsdag och tider: Grupp 1 måndagar kl 16.45-17.30. Max 20 platser Grupp 2 måndagar kl 17.45-18.30. Max 20 platser Välkommen till juniorsäsongen 2016 på Barsebäck Golf & Country Club! Precis som tidigare år har vi ett fullmatat juniorprogram där barn från 4 år är välkomna. Nedan finner ni all information och vid ev

Läs mer

Verksamhetsidé. Värdegrund. Vision. Vi ska erbjuda:

Verksamhetsidé. Värdegrund. Vision. Vi ska erbjuda: Verksamhetsidé Vi ska erbjuda: en golfanläggning med hög kvalitet och hög tillgänglighet en attraktiv golfklubb, i trivsam miljö, för både befintliga och nya medlemmar en social samvaro som bygger på demokrati,

Läs mer

21 oktober 2009. NetCity, Forskarvägen 1, Örebro. Processledning och dokumentation: David Dahlström david.dahlstrom@sisuorebro.t.se alt 070-66 33 797

21 oktober 2009. NetCity, Forskarvägen 1, Örebro. Processledning och dokumentation: David Dahlström david.dahlstrom@sisuorebro.t.se alt 070-66 33 797 21 oktober 2009 NetCity, Forskarvägen 1, Örebro och dokumentation: alt 070-66 33 797 En klubb för alla - Bred för bredden - Bredd för spetsen SYFTE Syftet med denna kväll är att titta på nuläge, framtid,

Läs mer

Landskrona Golfklubb. Verksamhetsplan för knattar, ungdomar och juniorer 2016. Version 2 2016-03-15

Landskrona Golfklubb. Verksamhetsplan för knattar, ungdomar och juniorer 2016. Version 2 2016-03-15 Landskrona Golfklubb Verksamhetsplan för knattar, ungdomar och juniorer 2016 Version 2 2016-03-15 Innehållsförteckning 1..Inledning... 2 1.1 Vision... 2 1.2 Målsättning 2016... 2 2..Vår värdegrund... 5

Läs mer

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK VIKSJÖ GK NR 8, 2012 JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK Juniorverksamheten på Viksjö GK Tack för denna säsong! Målsättning: Att kunna vara en idrottare i golf! Stödja barn och ungdomars utveckling från Golfkul till

Läs mer

Alvesta Gk Spelutveckling Barn och Ungdom

Alvesta Gk Spelutveckling Barn och Ungdom Alvesta 2016-02-10 Alvesta Gk Spelutveckling Barn och Ungdom 2016-2020 1. Inledning, bakgrund och riktlinjer RiksidrottsFörbundet.1-3 2. Alvesta GK syn på Barn och ungdomsverksamheten 4-6 3. Vision.. 7

Läs mer

Policy Barn & ungdom t o m 15 år UNGDOM

Policy Barn & ungdom t o m 15 år UNGDOM Policy Barn & ungdom t o m 15 år UNGDOM 2016 10 05 Policy Tävling barn och ungdom Föreningskrav Tränare och spelare är med i en förening. Tränare ska agera som ett föredöme inför sina spelare och omgivning

Läs mer

Information inför säsongen

Information inför säsongen Information inför säsongen 2015-2016 Internationell basketcup 2017 På ett styrelsemöte nyligen klubbades det igenom att Onsala Pirates ska försöka åka på en internationell basketcup våren/sommaren 2017

Läs mer

En nyhet inför årets säsong blir att klubbstyrelsen tar ett större operativt ansvar för klubbens verksamhetsområden.

En nyhet inför årets säsong blir att klubbstyrelsen tar ett större operativt ansvar för klubbens verksamhetsområden. Verksamhetsplan för Arlandastad GK 2015. Övergripande inriktning Verksamheten i Arlandastad Golfklubb bedrivs inom ramen för två huvudprogram, medlemsprogrammet respektive junior- och elitprogrammet. Verksamhetsplanen

Läs mer

Huvudstadens Golfklubb. Verksamhetsplan

Huvudstadens Golfklubb. Verksamhetsplan Sida 1 av 14 Huvudstadens Golfklubb Verksamhetsplan 2017 2016-12-06 Sida 2 av 14 Huvudstadens Golfklubb övergripande verksamhetsplan 2017 Styrelsen har under hösten arbetat med en ny Programförklaring

Läs mer

FALSTERBO GOLFKLUBB. Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 2014-11-29

FALSTERBO GOLFKLUBB. Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 2014-11-29 FALSTERBO GOLFKLUBB Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 2014-11-29 Falsterbo Golfklubb Verksamhetsplan för juniorverksamheten 2015 Innehåll 1. Målsättningar för FGK:s juniorverksamhet 2. Juniorkommitté:

Läs mer

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan 2015/2016 VÄSTERGÖTLANDS SKIDFÖRBUNDS sättningar och verksamhetsinriktningar för Styrelsen och Kommittéerna 2015-2016 Styrelsen Grunden för

Läs mer

Junior- verksamhet 2017

Junior- verksamhet 2017 Junior verksamhet 2017! VGDFs juniorverksamhet vill. i samarbete med distriktets klubbar verka för a: fortsä:a vara e: ak

Läs mer

HÖSTMÖTE. Golfrestaurangen klockan 19:00. 28 november. Gävle Golfklubb

HÖSTMÖTE. Golfrestaurangen klockan 19:00. 28 november. Gävle Golfklubb Vi börjar med ett föredrag om modern banskötsel av bankonsulent Mikael "Bobban" Frisk. Därefter prisutdelningar KM och vandringspris. 28 november HÖSTMÖTE 2013 Golfrestaurangen klockan 19:00 Gävle Golfklubb

Läs mer

Föräldramöte P Gävle Golfklubb

Föräldramöte P Gävle Golfklubb Föräldramöte P05-06 Gävle Golfklubb 20150511 VISION Gävle GK Vi är inom golf den ledande elit och ungdomsklubben i Sverige och det naturliga valet när barn och ungdomar väljer idrott i Gävle. Värdegrund

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016

VERKSAMHETSPLAN 2016 1 VERKSAMHETSPLAN 2016 Styrelsen har i samarbete med Idrottslyftet under 2014 utarbetat en verksamhetsplan för juniorverksamheten. Denna och den under hösten 2014 genomförda enkäten är utgångspunkten för

Läs mer

Riktlinjer 2016 för spelare som deltar i Junior & Elitsektionens verksamhet

Riktlinjer 2016 för spelare som deltar i Junior & Elitsektionens verksamhet Allmänt Dessa riktlinjer gäller tills vidare och kan efter beslut av Junior- & Elitsektionen (JES) ändras under pågående säsong. Alla spelare som deltar i JES verksamhet omfattas av dessa riktlinjer. Riktlinjerna

Läs mer

Juniorverksamheten

Juniorverksamheten Juniorverksamheten 2017 2017-06-27 Juniorkommitén 2017 Maria Lockman marialockman@gmail.com 070-328 27 74 Janne Dannberg janne@luleahockey.se 070-592 51 23 Malin Högström malin.hogstrom@gmail.com 070-258

Läs mer

Karlstads Tennisklubb. Verksamhetsplan

Karlstads Tennisklubb. Verksamhetsplan Karlstads Tennisklubb Verksamhetsplan 2(8) Innehållsförteckning 1. Föreningen... 3 1.1. Vision... 3 1.2. Verksamhetsidé... 3 1.3. Värdegrund... 3 2. Strategi... 4 2.1. Långsiktiga mål... 4 2.2. Kortsiktiga

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB. den 29 mars 2016 Skriven av: Styrelsen ARLGK

VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB. den 29 mars 2016 Skriven av: Styrelsen ARLGK VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB den 29 mars 2016 Skriven av: Styrelsen ARLGK VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB NÄR DU ÄLSKAR ATT SPELA GOLF. När vi planerar verksamheten i golfklubben

Läs mer

Informationsmöte Juniorer 2016-04-13 Tävling

Informationsmöte Juniorer 2016-04-13 Tävling Informationsmöte Juniorer 2016-04-13 Tävling Program Träningen Förmåner och skyldigheter Aktiviteter Tävlingar Information Övrigt Tävlingsgrupper Det här är träningen för dig som har ambitioner med din

Läs mer