Verksamhetsplan Djursholms GK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2015. Djursholms GK"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2015 Djursholms GK Juniorverksamheten Vision Det skall vara lätt och roligt att komma till och vistas på klubben, banorna och träningsområden. DGK skall alltid vara ett lockande fritidsalternativ för juniorer långt upp i åldrarna med bra möjligheter till träning, spel, tävling och social samvaro där var och en kan utvecklas i egen takt och utifrån de egna ambitionerna. Juniorkommitten verkar för en såväl aktiv och bred ungdoms- och juniorverksamhet som en aktiv elitverksamhet för att främja DGKs utveckling som familjeklubb. Fastställd av JK i april 2015

2 Målsättningar Långsiktiga mål Erbjuda DGKs nuvarande och blivande juniormedlemmar en positiv introduktion till golfen och klubben. Stimulera till mycket spel, träning och umgänge med god klubbanda och bra gemenskap året runt. Utbilda och fostra golfare med goda kunskaper om regler, vett och etikett som kan föra DGKs golftradition vidare. De som deltar i verksamheten skall bli Golfare d v s nå hcp 26 eller lägre! Att juniorverksamheten skall följa en röd tråd från yngre köjuniorer till äldre elitsatsande spelare med väl organiserad träning anpassad för varje individ i dynamiska träningsgrupper som följer DGKs egen Utvecklingstrappa. Öka andelen spelande och satsandejuniorer och stimulera till individuell utveckling genom mer spel och tävlande, från klubb nivå till Skandia Tour Elit. Verka för långsiktigt god spelarförsörjning till DGKs seriespelslag och bidra till fortsatt spel i Lag-SM. Driva en aktiv tjejsatsning för att öka antalet aktiva flickor i alla åldrar och på alla nivåer. Anpassa verksamheten till att intagningsåldern på sikt sjunker. Sprida kunskap om och etablera stöd för verksamheten bland DGKs medlemmar. Kontinuerligt utveckla DGKs juniorverksamhet och genomföra projekt via Idrottslyftet utifrån årlig utvärdering. Värderingar DGK är en familjeklubb och våra juniorer är en viktig del av familjen. Det skall alltid vara lätt att välja att tillbringa fritiden på klubben och banorna där våra juniorer har bra kompisar, alltid känner sig välkomna och god klubbanda råder. Vi stöttar och hjälper varandra oavsett ålder och utvecklingsnivå. Vi bevarar golfens goda traditioner, beträffande etikett, spel och uppträdande.

3 Juniorverksamhetens omfattning och utveckling Mätetal Åldersgrupp Kö (18 1 ) 8-9 Kö Kö Kö (30 3 ) Kö (73 4 ) 1F/1P F/11P 18 11F/14P F/20P 42 18F/33P 51 Antal aktiva medlemmar F/39P 55 19F/38P F/57P 78 13F/35P F/83P F/92P 131 Summa: 299 Cirka F/210P 101F/213P 316 (346) 314 (405) Antal som deltar aktivt i träningar sommar Antal som deltar aktivt i träningar vinter Summa: 107st Summa: Hcp och spel Mätetal Antal Aktiv juniormedlem Utan hcp Med Registrerad hcp Hcp Hcp< Golfare med Hcp< Hcp< Registrerad hcp rond Mål: 100 Spelade Hcp ronder Mål: 800 Hcp Förändring, totalt -307,7-420,6-395,7 Mål: -525 Hcp Förändring, snitt -3,7-4,83-4,6 Mål: -5,25 Antalet aktiva juniorer fortsätter att öka. I de yngre åldersgrupperna är andelen flickor betydligt högre än i de äldre grupperna efter att tjejsatsningen inleddes Cirka 1/3 av aktiva juniorer har uppnått hcp<26. Lite mer än 200 aktiva juniorer har inte nått till denna hcp-nivå (217 för ett år sedan) som är av vikt för det långsiktiga golfintresset. Ca. 40 % av dessa (87 st) har inte grönt kort ungefär samma andel som Under 2014 var det 102 juniorer 1 Golfskolan, köjuniorer 2 87 juniorer i alla åldrar är passiva medlemmar 2015, F = Flickor, P = Pojkar 3 Golfskolan, köjuniorer 4 Golfskolan, köjuniorer 5 Deltar i Golfskolan för köjuniorer med familjeanknytning till DGK 6 Prognosticerat antal deltagare i sommarträning 2015

4 med registrerad hcp som inte registrerade någon hcp rond. 89 av dessa är födda 1997 eller tidigare och det stora flertalet av dessa har över 26 i hcp. Under 2014 ökade antalet juniorer med hcp under 26 och under 10 med drygt 10 %. 12 Gröna kort utfärdades. Antalet registrerade hcp ronder ökade med 18 %. Många söker sig till DGK och de senaste årens målinriktade arbete indikerar att verksamheten nu stimulerar till ett ökat intresse och spelutveckling. De som spelar registrerade betydligt fler rundor De rimliga slutsatserna är att det spelas mer, säkerligen en hel del som inte registreras och att fler registrerar sina rundor. Man kan också notera, i första hand för de med högre hcp, att det framförallt är sänkningsrundor som registreras! Tjejsatsningen som inleddes 2013 börjar synas i statistiken. 17 flickor har registrerade hcp-rundor under 2014 och sänkte sig tillsammans 101,5 slag vilket motsvarar mer än 25 % av juniorerna sammanlagda sänkningar. Mål 2015 Öka aktiviteten hos och entusiasmera de juniorer som deltar i träningen till mer närvaro, golfspel och spelutveckling på DGK (se kvantitativa mål i tabellen, sid 3). Öka antalet Golfare bland aktiva juniorer, hcp 26 el lägre. Aktivera och rekrytera fler flickor i alla åldrar. Attrahera fler över från 17 år och uppåt att delta i verksamheten. Fortsätta anpassa träningen till DGKs utvecklingstrappa. Stimulera till mer tävlande på och utanför DGK oavsett ålder och nivå. Förstärk klubbanda & lagtillhörighet året runt och etablera lag för olika nivåer. Utveckla Golfskolan för köjuniorer med familjeanknytning. Ökat engagemang och tydligare roller för äldre juniorer och föräldrar (pappor och mammor!) som ledare i juniorverksamheten. Tydlig planering för hela året med aktiviteter off-season. Hög närvaro hela säsongen och god disciplin. Förbättrad kommunikation med juniorer, föräldrar och övriga medlemmar. Förbättrad individuell uppföljning, närvarorapportering och Lok-stöds rapportering statligt/kommunalt. Utveckla modell för elitsatsande juniorer och spelarförsörjning till Lag-SM. Ökad kunskap hos övriga medlemmar om juniorverksamheten. Säkerställ JKs involvering i klubbens utveckling/infoutbyte med styrelse. Utveckla DGKs tävlingsprogram för juniorer i enlighet med verksamhetsmålen. Attrahera fler sponsorer till juniorverksamheten.

5 Strategi Identifiera nya projekt för finansiering via Idrottslyftet och säkerställ ledarresurser för att genomföra projekt. Organisera träningen så att den anpassas för varje individ i dynamiska träningsgrupper med utgångspunkt i DGKs egen utvecklingstrappa. Verksamheten inriktas på samtliga juniormedlemmar från 8-18 och på tävlingssatsande juniorer upp till 21 år. Utveckla Golfskolan i takt med träningsmodellen. Ökat antal träffar i träningsgrupper ledda av föräldraledare. Utveckla Team DGK för satsande juniorer med nivåanpassade tävlingsgrupper. Fortsatt fokus på teambuilding och föräldraledare till lag och tourer - tydliggör ledarroller. Säkerställ tränarresurser/ledare så att träningen kan bedrivas för max 10 juniorer per tränare/träningstillfälle. Tränare/ JK utbildar äldre juniorer (Flickor och pojkar) samt föräldrar för att organisera/genomföra aktiviteter. Medverka till att etablera verksamhetsplan för klubbens elitverksamhet. Golfträning, fys och klubb/sociala aktiviteter året runt. Förbättra samarbete med TK och tydliggör ansvar för DGKs juniortävlingar. Etablera ett tydligt sponsorerbjudande för juniorverksamheten. Ökad aktivitet på Hemsida, Facebook och anslagstavlan med tydlig och aktuell information om verksamheten. Se över juniorutrymmen på klubben. Arrangera en SGDF Mini Tour och en Skandia Distrikt tävling. JK representant i klubbstyrelsen. Handlingsplan/Aktiviteter Kalender, se bilaga3 Upprätta/identifiera nya projekt: Hela Klubben Hela Året Vinterträning vecka 3-14 Rekrytera/utbilda föräldraledare för samtliga träningsgrupper på DGK, mars-april, Utse gruppledare (föräldrar) för respektive träningsdag och tydliggör ansvar Genomför Ledarutbildning steg 1, maj Dokumentera DGKs utvecklingstrappa och upprätta detaljerad träningsplanering för varje träningsgrupp Upprätta individuell planering efter behov för Team DGK Träningsläger i södra Sverige, april Fastställ juniorernas tävlingskalender, se över bl a Juniorernas stora pris och Deverell VP i samarbete med TK Föräldramöte i april och augusti Kick-off och Tjejmiddag på DGK i början av maj, Tjejmiddag i september

6 Dela ut stipendier (Dodd & Ruda) vid kick-off Juniorträning Maj-Oktober Golfskolan Maj-September Grönt kort-helg i maj för Golfskolan och Tjejsatsning Genomför regel- och etikettutbildning, maj/juni Skandia Cup Sommarläger på DGK, juni Sommarträning 1 dag/vecka, juli-aug Stephens och Eriks tisdagstävlingar 9 håls lagtävlingar och fler internmatcher mellan träningsgrupper under ledning av F-ledare Long driving tävling, september Nattgolf, augusti Vänskapsmatcher mot andra klubbar Utveckla grupper för externa tävlingar t ex Mini Tour, Rookie Tour och Skandia Tour Lagledare med tydligt ansvar i Lilla Stockholmsligan, Tjejligan, Future League och Lag SM Årlig lagfotografering Tjejer mot Killar, lagtävling i augusti Enhetlig DGK klädsel för samtliga lag under hela säsongen Arrangera en SGDF Mini Tour och en Skandia Distrikt tävling Hemlig resa i september (1 dag) Arrangera DGKs Mixed Greensome i september Avslutningshelg(er) i oktober med - 9 håls scramble - Juniorer mot Seniorer - JK tar över ansvaret och utvecklar formatet - Juniorernas Puttningsmästerskap Höstresa för team DGK Utse infoansvarig och utveckla användning och uppdatering av sociala medier, hemsida och anslagstavlan, uppdaterad kontaktinfo för juniorer och föräldrar, info i Kuriren Registrera kontaktinfo för alla juniorer i GIT Arrangera temasamlingar med intressanta förebilder Fler höst- och vinteraktiviteter Marknadsför och förbättra tillgänglighet för övningsbank och träningsutrustning (TRACKMAN!!!) Uppföljning av anmälningar, närvaro, hcp utveckling, deltagande i klubbaktiviteter och tävling, elitsatsning Medverka till att DGK etablerar samarbete med lokalt gym Utse sponsoransvarig Fastställ ersättningspolicy för tävlande juniorer Samarbeta med golfkrogen kring materbjudande för juniorer i träningsverksamheten

7 Organisation och Resurser 7 Juniorkommittén ansvarar för den övergripande planeringen av juniorverksamheten, genomför aktiviteter och organiserar ledare och stöd till juniorcoach och tränare. Sammansättningen skall förändras årligen för att förnya och ständigt reflektera verksamhetens bredd och olika åldersgrupper och nivåer för att skapa förutsättningar för fortsatt utveckling. Namn Funktion E-postadress Telefon Sandro Moro Ordförande, Planering, organisation, kommunikation Eric Forss Planering, elit, Ola Jeppsson Läger, kommunikation Bobby Lundqvist Styrelsekontakt Daniel Nilsson Lag & Tävlingar StephenLaw Erik Algulin Head Pro, Träning & Utbildning Club Pro, Juniorcoach, Träning & Utbildning Juniorcoachen Ansvarar löpande för juniorverksamheten, träningen och genomförandet av planerade projekt och aktiviteter i samråd med Juniorkommittén, Head Pro och Klubbchef. Tränare/Ledare/Funktionärer ansvarar för genomförande av träning, tävling, lag och klubbaktiviteter: 7 Närmare beskrivning av roller och ansvarsområden för JK, juniorcoach, tränare och föräldra- och juniorledare framgår av bilaga 4

8 Namn Funktion E-postadress Telefon Erik Algulin Club Pro, Juniorcoach, Träning & Utbildning Stephen Law Head Pro, Träning & Utbildning Stefan Risberg F-ansvarig 8 Team DGK, måndagar (M)/onsdagar (O) Ola Jeppsson F-ledare Team DGK (M/O), Skandia Tour R/R/E killar Sandro Moro F-ansvarig onsdagar (O), Skandia Tour Distrikt killar, Lagledare Tjejligan Bobby Lundqvist F-ledare (T) Mikael König F-ledare (O), Skandia Tour Tjejer Fredrik Rudberg F-ledare (T) Fredrik Berg von Linde Daniel Nilsson F-ansvarig torsdagar (T) F-ledare Team DGK (M/O), Rookie Tour, Lagledare Lilla Stockholmsligan Göran Rundqvist F-ledare team DGK (M/O) Mikael Brunnsäter F-ledare team DGK (M/O) Claes Fägersten F-ledare (T) Hasse Jansson F-ledare (O), Mini Tour Stina Ahlström F-ledare (O) Henrik Westling F-ledare Golfskolan Anders Tjärnvall F-ledare (T) Anette Tjärnvall F-ledare (T) Mikael Edler F-ledare Team DGK (M/O) Jesper Isaksson F-ledare (O) Ola Romney F-ledare (T) Lotta Romney F-ledare (T) Anna Brändström F-ledare (O) 8 F-ansvarig är kontaktperson, samordnar med tränare/lagledare, organiserar föräldraledd träning (F-ledare), ansvarar för information, kommunikation, närvarorapportering, följer hcp-utveckling

9 Träningsgrupper Gruppindelning görs av Club Pro/Juniorcoach. Satsande spelare kan erbjudas utökade träningsmöjligheter. Träningsdagar med tränare är måndag, onsdag och torsdag kl för juniorer. Vid varje träningspass har juniorerna en timme teknisk golfträning med instruktör samt en timme övning för att utveckla deras golfspel, ledd av utbildade föräldraledare. Föräldraledd träning läggs upp i samråd med tränare och genomförs i första hand som spelträning på banan/närspelsområdet. Tanken med den egna träningstimme är framförallt att skapa en miljö där de tränar och har roligt tillsammans. Golfskolan tränar lördag kl och Grupper Ålder Antal Träning med tränare Golfskolan 7-11 (köjuniorer) 30 (2 grupper) 1,5h/vecka, 10v Måndagsgruppen (1 grupp) 2 h/vecka, 16 v 1h/vecka vinter Onsdagsgruppen Tjejgruppen (2 grupper) 2 h/vecka, 16 v 1h/vecka vinter Torsdagsgruppen (2 grupper) 2 h/vecka, 16 v 1h/vecka vinter Team DGK (1 grupp) 2 h/vecka, 22 v 4h/vecka egen 3h/vecka vinter 6-10 h/ privatlektion Fysträning h/vecka vinter

10 Ekonomi Principer Verksamheten finansieras främst med av styrelsen anslagna medel, LOK-stöd och deltagaravgifter (träning, läger, team DGK). Möjliga intäktskällor är sponsring, projektbidrag via Idrottslyftet, privata bidrag och inkomstbringande junioraktiviteter Golfskolan skall vara självfinansierad, d v s deltagaravgifter skall täcka tränarkostnader Utökade träningsmöjligheter kan erbjudas satsande juniorer Juniorkommittén beslutar om stöd till individuella elitsatsningar Ekonomisk administration hanteras av kansliet Bilagor 1. Golfskolan 2. Roller och ansvarsområden 3. Kalender 2015

11 Bilaga 1 Golfskolan 2015

12 Bilaga 2 DGKS juniorverksamhet Roller och ansvarsområden för JK, juniorcoach, tränare och föräldra- och juniorledare Juniorkommittén: utses av DGKs styrelse och ansvarar för den övergripande planeringen av och deltager i juniorverksamheten, genomför aktiviteter och organiserar ledare och stöd till juniorcoach och tränare. Sammansättningen skall förändras årligen för att förnya och ständigt reflektera verksamhetens bredd och olika åldersgrupper och nivåer för att skapa förutsättningar för fortsatt utveckling. Juniorcoachen/Tränare kontrakteras av DGK och ansvarar löpande för juniorverksamheten, träningen och genomförandet av planerade projekt och aktiviteter i samråd med JK, Head Pro och Klubbchef. Juniorcoachen/Tränare ansvarar specifikt för: -Träningsupplägg och träningsgrupper -Teknik och regelutbildning, Grönt kort -Lagsammansättning Föräldra- och juniorledare rekryteras ideellt bland föräldrar till aktiva juniorer, äldre juniorer och seniormedlemmar på DGK och ansvarar för: -bidra till en positiv miljö, klubbanda, utveckling och ökad kvalitet i juniorverksamheten -avlasta tränarna och möjliggöra fler/längre samlingar -föräldraledda träningar på måndag, onsdag och torsdag kl stöd till juniorledare i Golfskolan på lördagar kl lagledning vid lagspel i bl a Klubbmatcher, Tjejligan, Lilla Stockholmsligan, Future League & JSM -lagledning vid individuellt tourspel på bl a Min Ttouren, Rookie Touren och Skandia Touren -Klubbaktiviteter t ex kick-off, tjejmiddag, läger, DGKs Mixed Greensome tävling, avslutningen, m m -Förmedlar info, förslag och synpunkter mellan juniorer, föräldrar, tränare och JK Föräldra- och juniorledare erbjuds: -Intern utbildning kring träningsupplägg och övningar -Möjlighet att gå Golfens Ledarutbildning steg 1 och 2 -Golfträning med DGKs tränare 2 ggr per säsong (gruppträning) -Juniorledare som leder/instruerar i Golfskolan uppbär ersättning

13 Ansvarsområden och Roller Sprid glädje och stimulera till mycket golf i alla former med goda vänner! Träning Stöd till juniorledare i Golfskolan på lördagar kl 9-12 För Golfskolan (2 grupper) engageras 4 föräldraledare: -Säkerställer att 2 F-ledare per grupp alltid finns på träningsområdet vid g:a 15 på lördagar Informerade om träningsprogram/aktuella övningar -Stöd till juniorledare som ansvarar för träningen -Säkerhet -Närvarorapportering -Kontakt/samordning med tränare/junior/föräldrar (inkltel/maillista) Föräldraledda träningar på måndag, onsdag och torsdag kl För varje träningsdag (2 grupper) engageras 4-6 föräldraledare: -En ansvarig föräldraledare för måndag, resp onsdag och torsdagsträning -Säkerställer att 1-2 F-ledare alltid finns på plats -Kontakt/samordning med tränare/junior/föräldrar (inkltel/maillista) -En till två 2 föräldraledare per träningsdag -Finns på angiven träningsplats mellan och Är Informerad om träningsprogram/aktuella övningar -Stöd till juniorer vid egna övningar (OBS ej teknik) -Säkerhet -Informerar om aktuella händelser/aktiviteter, kommande lagspel & tävlingar m m -Närvarorapportering

14 Tävling Lagledning vid lagspel i bl a Klubbmatcher, Tjejligan, Lilla Stockholmsligan, Future League och JSM För varje Lag engageras 1-2 föräldraledare som ansvarar för: -Informerar och engagerar till deltagande i Team DGKs lag -Samordning med andra klubbar och förbund -Säkerställer fullt lag i samråd med Juniorcoachen -Samordnar logistik och spelarstöd på speldagen Lagledning vid individuellt tourspel på bl a Mini Touren, Rookie Touren och Skandia Touren För varje Tour engageras 1-2 föräldraledare som ansvarar för: -Informerar och engagerar till deltagande på rätt nivå -Stimulerar till lagkänsla för Team DGKs spelare -Samordnar logistik och spelarstöd på speldagen -Följer upp utveckling och resultat Klubbaktiviteter och Övrigt 2015 För varje aktivitet utses minst en Ansvarig förälder el juniorledare bl a till: -Kick off, DGK 3 maj (Sandro M) -Jun. Grönt kort helg, DGK maj (Erik A) -Juniorernas Stora Pris, DGK 17 maj (Daniel N) -Tjejmiddag, DGK 20 maj -SGDF Mini Tour, DGK 24 maj (Sandro M) -Sommarläger, DGK juni (Erik A) -Skandia Cup kval, DGK 17 juni -SGDF Skandia Tour Distrikt, DGK 31 juli (Christer E) -Nattgolfen, DGK 20 augusti -M-B Mixed Greensome hosted by JK, DGK 29 augusti

15 -Junioravslutning med Puttmästerskap, DGK 4 oktober -Juniorer vs Seniorer, DGK 10 oktober

16 Bilaga 3 Kalender 2015

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

VIKSJÖ GOLFKLUBB Juniorsektionen

VIKSJÖ GOLFKLUBB Juniorsektionen Verksamhetsplan 2011 Innehåll JUNIORSEKTIONEN 2011... 2 SEKTIONENS ANSVARSOMRÅDE... 2 IDÉN MED VERKSAMHETEN... 2 MÅL 2011... 2 MÅL 2013-2014... 3 UNGDOMSRÅDET... 4 INSTRUKTÖRERNA... 4 SEKTIONENS SAMMANSÄTTNING

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Verksamhet och Målsättningar juniorer Lidingö GK. 1. Mål

Verksamhet och Målsättningar juniorer Lidingö GK. 1. Mål Verksamhet och Målsättningar juniorer Lidingö GK 1. Mål 2. Organisation 3. Indelning träningsgrupper 4. Professionell träning 5. Rekrytera, utveckla och behålla ledare 6. Lidingös lilla gröna 7. Duktiga

Läs mer

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdoms och juniorverksamhet 1. Vision PITEÅ GOLFKLUBB SKA ERBJUDA DEN BÄSTA BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I KOMMUNEN, ALLA KATEGORIER

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 Led motiv 3G klubben Golf, Glädje och Gemenskap. Detta är ledmotivet i verksamheten för ledare och juniorer. Golfen skall alltid stå i fokus vi skall premiera

Läs mer

Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte. Vallda G&CC 2011-01-23

Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte. Vallda G&CC 2011-01-23 Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte Vallda G&CC 2011-01-23 Agenda 1. Pågående aktiviteter 2. Vallda Golf Junior- och Elitklubb 3. Juniorverksamheten 2011 4. Tävling 5. Vägen mot officiellt hcp 6. Samarbete

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb

Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb Nulägesanalys Vi i Hammarö GK har två instruktörer som sköter träning och träningsplaneringen har 20 ledare som är med och hjälper till i vår verksamhet

Läs mer

Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014

Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014 Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014 Vision Brevikens golfklubb skall vara en attraktiv, naturlig och familjär mötesplats för golfintresserade ungdomar. Värdegrund

Läs mer

Stegen. Träningsgrupper för Åkersberga. GK s ungdomar 2011

Stegen. Träningsgrupper för Åkersberga. GK s ungdomar 2011 Stegen Träningsgrupper för Åkersberga GK s ungdomar 2011 Putter Wedge Hybrid Rescue Spoon Driver Officiellt hcp + 36 Anki, Knatte,Fnatte,, Tjatte Knatteskoj Knatteskoj I den här knattegruppen finns det

Läs mer

Välkomna till Valldas juniorträning 2014

Välkomna till Valldas juniorträning 2014 Välkomna till Valldas juniorträning 2014 Då var det dags att starta ett nytt golfår och denna säsongen bygger vi vidare på de senaste två säsongernas uppskattade koncept. Nytt för i år är att PO och Rikard

Läs mer

Idéer från Albatrossmötet

Idéer från Albatrossmötet Idéer från Albatrossmötet Idéer netto och efter innehåll Tävling Träning Organisation/Ledare Rekrytering Information/marknadsföring Kostnader/greenfee Övrigt Effekt och tidshorisont Stor effekt och kort

Läs mer

Agenda Informationsmöte

Agenda Informationsmöte JSM GULD 2014 Agenda Informationsmöte Presentation JEK och tränare 2014 bra och mindre bra Vad händer för nytt 2015? Information om träningen (när, var, hur, vem) Information om träningsavgift Golfskola

Läs mer

Verksamhetsplan. Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017

Verksamhetsplan. Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017 Verksamhetsplan Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017 Övergripande mål Vi ska ha minst 225 juniormedlemmar varav 25% flickor 2014 208 st varav 14% flickor. (2014 10 31) 50% av juniorerna ska delta

Läs mer

Kalmar GK, Junior Kick Off 2015

Kalmar GK, Junior Kick Off 2015 Kalmar GK, Junior Kick Off 2015 Alla hälsades välkomna utanför klubbhuset. Pierre delade in samtliga juniorer i respektive träningsgrupp. Jacob och Jacob tog hand om Golfkul Spel och lek Eva och Håkan

Läs mer

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 NVGF Juniorprojektet 2013 Sida 1 (8) NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 Allmänt I samband med Norr- och Västerbottens golfförbunds planeringskonferens i Piteå den 21-22 november 2009 tog ordförande

Läs mer

Inbjudan till JUNIORTRÄNING

Inbjudan till JUNIORTRÄNING Inbjudan till JUNIORTRÄNING 2015 JUNIORTRÄNING 2015 Nu är det dags att boka upp sig på årets knatte- och juniorträning på Ingarö GK. Säsongen startar den startar den 20 april och avslutas den 27 september.

Läs mer

BARN, JUNIOR- & ELITVERKSAMHET

BARN, JUNIOR- & ELITVERKSAMHET Version 2.9 Örebro 2014-12-09 BARN, JUNIOR- & ELITVERKSAMHET Detta är ett levande dokument som ska utvärderas och revideras inför varje ny säsong. Innehållet kan kompletteras och ändras av Junior- och

Läs mer

Juniorverksamheten Öijared GK

Juniorverksamheten Öijared GK Verksamhetsplan 2013 Juniorverksamheten Öijared GK Klubbidé och ledstjärnor Öijared Golfklubb Öijared Golf Klubb är en ideell golfklubb med hög målsättning för såväl bredd- som elitverksamhet med duktiga

Läs mer

Välkomna till Valldas juniorträning 2015

Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till ett nytt golfår på Vallda Golf & Country Club och tack för ert engagemang under 2014! Det är fantastiskt roligt att få vara en del av Valldas juniorverksamhet

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Juniorverksamheten Öijared GK Klubbidé och ledstjärnor Öijared Golfklubb Öijared Golf Klubb är en ideell golfklubb med hög målsättning för såväl bredd- som elitverksamhet med duktiga

Läs mer

Verksamhetsplan Elit- och Juniorkommittén Botkyrka GK 2015. Inledning.

Verksamhetsplan Elit- och Juniorkommittén Botkyrka GK 2015. Inledning. Verksamhetsplan Elit- och Juniorkommittén Botkyrka GK 2015 Inledning. Verksamhetsplanen är skriven för att tydliggöra klubbens juniorverksamhet som tillsammans med elitverksamheten utgör Elit- och Juniorkommitténs

Läs mer

Verksamhetsplan Juniorer 2014

Verksamhetsplan Juniorer 2014 Verksamhetsplan Juniorer 2014 Syfte Tanken med detta dokument är att uttrycka en långsiktig strategi för Gumbaldes juniorverksamhet, definiera vad som behöver göras samt säkra resurser så möjligheten finns

Läs mer

Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n. Verksamhetsbera ttelse 2012. Version 1.0

Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n. Verksamhetsbera ttelse 2012. Version 1.0 Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n Verksamhetsbera ttelse 2012 Version 1.0 Innehåll VERKSAMHET 2012... 4 GOLFKUL... 4 GOLFÄVENTYRET GRÖNA KORTET... 4 UTVECKLING PAR, BIRDIE... 5 UTVECKLING EAGLE,

Läs mer

Lundsbrunn Gk s Verksamhetspl an för Juniorer. Plattform och Aktionsplan

Lundsbrunn Gk s Verksamhetspl an för Juniorer. Plattform och Aktionsplan Lundsbrunn Gk s Verksamhetspl an för Juniorer Plattform och Aktionsplan Plattform / Aktionsplan Plattform Vision Mål Strategi Värdegrund Aktionsplan Aktiviteter Organisation Resurser Rekryteringsplan Utvecklingsplan

Läs mer

Riktlinjer 2015 för spelare som deltar i Junior & Elitsektionens verksamhet. Allmänt. Lidingös lilla gröna. Allmänt uppförande före och under träning

Riktlinjer 2015 för spelare som deltar i Junior & Elitsektionens verksamhet. Allmänt. Lidingös lilla gröna. Allmänt uppförande före och under träning Allmänt Dessa riktlinjer gäller tills vidare och kan efter beslut av Junior- & Elitsektionen (JES) ändras under pågående säsong. Alla spelare som deltar i JES verksamhet omfattas av dessa riktlinjer. Riktlinjerna

Läs mer

Idrottsprogram för Dalsjö GK

Idrottsprogram för Dalsjö GK DALSJÖ GOLFKLUBB Idrottsprogram för Dalsjö GK 2015-2019 Ett handlingsprogram för hela klubben Styrelsen 2015-03-05 Inledning, inriktning, vision, övergripande mål, delmål, långsiktiga mål, aktiviter, utbildning,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorer och Elit

Verksamhetsplan 2015 Juniorer och Elit Verksamhetsplan 2015 Juniorer och Elit VISION Gräppås GK skall vara en av Göteborgsregionens bästa juniorklubbar MÅLSÄTTNING Gräppås GK skall ha en tydlig idrottsprofil och stödja tävlingsverksamhet på

Läs mer

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK VIKSJÖ GK NYHETSBREV NR 1, 2013 JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK Nu finns alla grupper för golfkul, knatte och junior 12-21 år upplagda på på hemsidan. Där kan ni också se tider och dagar för respektive grupp.

Läs mer

Juniorkommittén, kontaktuppgifter

Juniorkommittén, kontaktuppgifter Välkommen Vi skall inspirera juniorer att söka sig till tävlingsverksamheten som vänder sig till alla kunskapsnivåer och är en del av gemenskapen. Utöver detta skall det ges möjlighet till utveckling och

Läs mer

Nyheter 2015. Organisation. Hur vi tränar. Rekrytering. Rekrytering föräldrar/ledare. Kiosklista! Utbildning. Tävlingar. Ekonomi/Övriga frågor

Nyheter 2015. Organisation. Hur vi tränar. Rekrytering. Rekrytering föräldrar/ledare. Kiosklista! Utbildning. Tävlingar. Ekonomi/Övriga frågor Välkom mna till juniorsäson ngen 2015! UNDERRUBRIK Agenda föräldramöte Nyheter 2015 Organisation Hur vi tränar Rekrytering Rekrytering föräldrar/ledare. Kiosklista! Utbildning Tävlingar Ekonomi/Övriga

Läs mer

Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0

Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0 Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0 BKC har många aktiva spelare i våra träningsgrupper. I år har vi gjort ett stort jobb, lagt ner tid och tanke för att göra säsongen så bra som möjligt. Med vår

Läs mer

Fredagspel på Hammarö GK mellan 17.30 och 18.00 Spel 3 juniorer och en scorkortsansvarig. 9 hål.

Fredagspel på Hammarö GK mellan 17.30 och 18.00 Spel 3 juniorer och en scorkortsansvarig. 9 hål. Fredagspel på Hammarö GK mellan 17.30 och 18.00 Spel 3 juniorer och en scorkortsansvarig. 9 hål. Ingen tävling bara kompisspel. Start från respektive tee. Gulsvart/Grönvit/Röd/Blå/Gul/Vit Max 10 slag per

Läs mer

Informa(onsmöte 25 feb

Informa(onsmöte 25 feb Informa(onsmöte 25 feb Vi har behov av alla typer av ledare. Kanske hjälpa (ll vid träningar, vara markörer vid spel eller hålla koll på närvarolistor osv. På informa(onsträffen får ni träffa (digare ledare,

Läs mer

FALSTERBO GOLFKLUBB. Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 2014-11-29

FALSTERBO GOLFKLUBB. Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 2014-11-29 FALSTERBO GOLFKLUBB Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 2014-11-29 Falsterbo Golfklubb Verksamhetsplan för juniorverksamheten 2015 Innehåll 1. Målsättningar för FGK:s juniorverksamhet 2. Juniorkommitté:

Läs mer

Verksamhetsplan. Ungdom och Elit. för. Elit och Ungdomskommittén Hulta GK 2009-01-09

Verksamhetsplan. Ungdom och Elit. för. Elit och Ungdomskommittén Hulta GK 2009-01-09 Verksamhetsplan för Ungdom och Elit Elit och Ungdomskommittén Hulta GK 2009-01-09 Register Ungdom Övergripande målsättning 3 Träning och utbildning 4 Tävling och utbildning 5 Organisation Tränare Ledare

Läs mer

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 (Revideras 2013) INNEHÅLLSFÖRTECKNING GOLF ÄR IDROTT! Inledning... 3 Bakgrund

Läs mer

Styrdokument Junior- och elitverksamhet. Woodlands Golfklubb

Styrdokument Junior- och elitverksamhet. Woodlands Golfklubb Styrdokument Junior- och elitverksamhet Woodlands Golfklubb Upprättat av Junior- och Elitkommittén Reviderat 2012-03- 07 Godkänt av styrelsen i Woodlands Golfklubb 2012-03- 07 Syfte Syftet med detta dokument

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 2013 för Idrottskommittén Kristianstads Golfklubb i Åhus

Verksamhetsplan 2011 2013 för Idrottskommittén Kristianstads Golfklubb i Åhus Verksamhetsplan 2011 2013 för Idrottskommittén Kristianstads Golfklubb i Åhus Innehåll 1 Inledning... 1 2 Värdegrund... 1 3 Uppdraget... 2 4 Övergripande mål med verksamheten... 2 5 Organisation... 2 5.1

Läs mer

SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2007

SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2007 SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2007 Innehåll Sida Innehållsförteckning 1 2 Förord 3 Presentation av Skandia Junior Golf 4 Gemensamma tävlingsbestämmelser för SGF:s ungdomstävlingar Deltagarålder Anmälan/Registrering

Läs mer

Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november

Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november Vad kan du göra för att rekrytera och behålla barn och ungdomar till din klubb? Vilka verktyg har du i dag för att kunna rekrytera och behålla barn och ungdomar

Läs mer

Hills Golf & Sports Club Säsong 2015. Golfkurser för dig som är senior. Kursupplägg

Hills Golf & Sports Club Säsong 2015. Golfkurser för dig som är senior. Kursupplägg Hills Golf & Sports Club Säsong 2015 Golfkurser för dig som är senior Hills kan under säsong 2015 erbjuda ett brett urval av kurser, både för dig som är sugen på att förbättra svingen, eller kanske lära

Läs mer

Huvudstadens Golfklubb. HGK Programförklaring 2010-2013 (4 års plan)

Huvudstadens Golfklubb. HGK Programförklaring 2010-2013 (4 års plan) Huvudstadens Golfklubb HGK Programförklaring 2010-2013 (4 års plan) Värderingar Vision Verksamhetsidé Övergripande mål Värdegrund Junior och elitverksamhet Uppdatering 100830 Värderingar Huvudstadens Golfklubb

Läs mer

Pris: 1295kr betalas senast 23 maj till Tee View, Top View AB BGNR: 5517-0583 (ange namn och grupp)

Pris: 1295kr betalas senast 23 maj till Tee View, Top View AB BGNR: 5517-0583 (ange namn och grupp) Äldre junior akademin, tjejer & killar HCP 21 eller lägre Tiden är 19.30-20.20 Äldre junior akademin, tjejer & killar 14år- Tiden är 19.30-20.20 Junior akademin, lär dig spela golf, tjejer 10-13 år Tiden

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Huvudstadens Golfklubb. Programförklaring 2014-2016

Huvudstadens Golfklubb. Programförklaring 2014-2016 Huvudstadens Golfklubb Revidering fastställd på årsmötet 141208 Programförklaring 2014-2016 Värderingar Vision Verksamhetsidé Övergripande mål Värderingar Huvudstadens Golfklubb står för följande fem värderingar

Läs mer

Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015

Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015 Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015 Bryngfjordens GK samarbetar på olika vis med Bryngfjorden Golf AB som äger och förvaltar golfbanan, Bryngfjordens Fastighets AB som förvaltar klubbhuset samt krögaren

Läs mer

21 oktober 2009. NetCity, Forskarvägen 1, Örebro. Processledning och dokumentation: David Dahlström david.dahlstrom@sisuorebro.t.se alt 070-66 33 797

21 oktober 2009. NetCity, Forskarvägen 1, Örebro. Processledning och dokumentation: David Dahlström david.dahlstrom@sisuorebro.t.se alt 070-66 33 797 21 oktober 2009 NetCity, Forskarvägen 1, Örebro och dokumentation: alt 070-66 33 797 En klubb för alla - Bred för bredden - Bredd för spetsen SYFTE Syftet med denna kväll är att titta på nuläge, framtid,

Läs mer

Verksamhetsplan för Kalix Golfklubb år 2015

Verksamhetsplan för Kalix Golfklubb år 2015 Verksamhetsplan för Kalix Golfklubb år 2015 Inledning: Verksamhetsplanen är det dokument som skall visa våra verksamhetsmål samt planerna för hur vi ska nå dessa mål. Syftet med dokumentet är att vara

Läs mer

Barsebäck Golf & Country Club

Barsebäck Golf & Country Club Barsebäck Golf & Country Club Policy för verksamheten Antagen av Styrelsen 2013-12-22 Innehåll Inledning...3 Värdegrund...3 Visioner och mål...3 Medlemskap...3 Träning och tävling...4 Riktlinjer för ledare

Läs mer

Distrikt 2015. DELTAGARE Riktar sig till dig som är mellan 13-21 år och som har ambitionen att ta sig vidare till Skandia Tour Regional och högre.

Distrikt 2015. DELTAGARE Riktar sig till dig som är mellan 13-21 år och som har ambitionen att ta sig vidare till Skandia Tour Regional och högre. Distrikt 2015 SKANDIA TOUR Skandia Tour är ett toursystem där juniorer upp till och med 21 år kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks,

Läs mer

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna 2015-10- 21 Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016 Ändamål 1 i stadgarna Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna ska kunna utöva golfspel på Närs golfbana i enlighet med idrottens verksamhetsidé

Läs mer

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK VIKSJÖ GK NR 5, 2011 JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK Vi är bäst! 2009 fick Lisa Westman SGF:s utmärkelse som "Årets ledare", sedan fick klubben utmärkelsen Guldcertifikatet och nu har Ungdomsrådet tillsammans

Läs mer

Junior lyftet. Pengar till klubben med Juniorlyftet! EN MÖJLIGHET ATT UTVECKLA JUNIORVERKSAMHET

Junior lyftet. Pengar till klubben med Juniorlyftet! EN MÖJLIGHET ATT UTVECKLA JUNIORVERKSAMHET Junior lyftet Pengar till klubben med Juniorlyftet! EN MÖJLIGHET ATT UTVECKLA JUNIORVERKSAMHET 2 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 3 Varför väljer barn att idrotta? Att ha kul upplevelsen av

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

Tävlingsbestämmelser 2013 HCP-KLASSEN

Tävlingsbestämmelser 2013 HCP-KLASSEN Tävlingsbestämmelser 2013 Skandia Tour är ett toursystem där juniorer kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks, Regional och Distrikt.

Läs mer

Grönt kort på väg till hcp 36. Teoriutbildning - 2009

Grönt kort på väg till hcp 36. Teoriutbildning - 2009 Grönt kort på väg till hcp 36 Teoriutbildning - 2009 1 2009 Grundläggande golfutbildning Teori Cirka 8-10h Teoretiskt prov Praktik Cirka 8-10h Praktiska prov Åskådarrond Fadderrond 2 Grundläggande golfutbildning

Läs mer

Utvecklingsplan! Av: Fredrik Thorin VT 08 Ämne: Idrottsledarskap

Utvecklingsplan! Av: Fredrik Thorin VT 08 Ämne: Idrottsledarskap Utvecklingsplan! Av: Fredrik Thorin VT 08 Ämne: Idrottsledarskap 1 Innehållsförteckning Rubrik Sida Inledning 2 Fredrik Thorin i nuläget 3 Träningsplanering 4 Kravanalys 4 Målsättning 7 Framtidsplaner

Läs mer

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra.

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. Nybörjarkurser "Grönt Kort" 2014! Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. FairWay Golf Ulriksdals golftränare under 2014 är Gustaf Ehrnrooth

Läs mer

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut..

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Sida 1 av 6 En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Efter att ha öppnat tidigt, samt genomlidigt den kallaste maj månad i mannaminne, fick säsongen äntligen fart i augusti och vi hade

Läs mer

1. INFORMATION SOM BERÖR SAMTLIGA: NYHET! AKTIVA FÖRÄLDRAR HJÄLPER KLUBBEN :D

1. INFORMATION SOM BERÖR SAMTLIGA: NYHET! AKTIVA FÖRÄLDRAR HJÄLPER KLUBBEN :D Stockholms SS Nyhetsbrev November 2011 Kära schackförälder, året går mot sitt slut och det börjar bli dags att avrunda höstterminen med några punkter. Eftersom vi hittills inte hunnit skicka några nyhetsbrev

Läs mer

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy Åre SLK Fotboll Klubben för ALLA! Klubbpolicy Fotboll Att spela fotboll innebär att du är med i världens största idrott. Fotboll spelas över hela världen och själva bollen är kanske världens populäraste

Läs mer

GRÖNT LJUS JUNIORVERKSAMHET SOM GER RESULTAT. Golfdistriktsförbunden. Golfklubb, styrelse, junior- och elitkommitté, ledare och tränare

GRÖNT LJUS JUNIORVERKSAMHET SOM GER RESULTAT. Golfdistriktsförbunden. Golfklubb, styrelse, junior- och elitkommitté, ledare och tränare Golfklubb, styrelse, junior- och elitkommitté, ledare och tränare GRÖNT LJUS juniorverksamhet som ger resultat. JUNIORVERKSAMHET SOM GER RESULTAT Golfdistriktsförbunden 2 svenska golfförbundet Fakta Grönt

Läs mer

Styrelsen för Arlandastad GK avlämnar härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2011.

Styrelsen för Arlandastad GK avlämnar härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2011. Årsredovisning för, 816000-5701, Arlandastad Golfklubb 2011. Styrelsen för Arlandastad GK avlämnar härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2011. Redovisningen innehåller förutom resultat-, balansräkning

Läs mer

utgåva 3. uppdaterad 2013 02 12 välkommen till

utgåva 3. uppdaterad 2013 02 12 välkommen till R A D LE 1 G NIN D IL B T U s n e lf o G r je n li Rikt utgåva 3. uppdaterad 2013 02 12 välkommen till SVENSKA GOLFFÖRBUNDET OCH golfens hus Riktlinjer Golfens ledarutbildning 1 SYFTE Säkert är att barn

Läs mer

K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 31 JULI - 2 AUGUSTI 2015 I GRÄNNA

K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 31 JULI - 2 AUGUSTI 2015 I GRÄNNA K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 31 JULI - 2 AUGUSTI 2015 I GRÄNNA - Smålands Brottningsförbunds - Sommarkonferens för föreningsledare, och träningscamp för knatte, pojk, ungdom, junior, senior

Läs mer

Till sekreterare valdes LS och till justeringsman valdes ML.

Till sekreterare valdes LS och till justeringsman valdes ML. 2006-12-27 PROTOKOLL TRIAL 7-06 SAMMANTRÄDESDATA Tid: Söndagen den 17 december kl.10.00 16.00 Plats: Hotell Park Inn, Märsta NÄRVARANDE Magnus Liljeblad Ordförande ML Jan-Erik Mellberg JEM Lars Svedje

Läs mer

Bokskogens Golfklubb JK 2014

Bokskogens Golfklubb JK 2014 Bokskogens Golfklubb JK 2014 Dagordning Presentation av Juniorkommittén Träning/Grupper 2014 Halmstadläger Dagläger Sommarläger 2014 Tävlingar 2014 - Gore Tex PGA Junior ProAm - Matchligan - Foursomeligan

Läs mer

SOMMARKONFERENS OCH TRÄNINGSCAMP 7-9 AUGUSTI 2009 i GRÄNNA

SOMMARKONFERENS OCH TRÄNINGSCAMP 7-9 AUGUSTI 2009 i GRÄNNA SOMMARKONFERENS OCH TRÄNINGSCAMP 7-9 AUGUSTI 2009 i GRÄNNA Smålands Brottningsförbund inbjuder samtliga Smålandsklubbar till Sommarkonferens för föreningsledare, och träningscamp för knatte, pojk, ungdom,

Läs mer

Verksamhetsplan för Falköpings Golfklubb 2014

Verksamhetsplan för Falköpings Golfklubb 2014 Styrelsen via Lennart Almqvist 131027 01 1(7) Vision En av landets mest omtyckta golfanläggningar under ständig utveckling med aktiva medlemmar och nöjda gäster. Framgångsfaktorer/Värdegrunder Bemötande

Läs mer

Notera Barnet(n)s och föräldrars namn Bostadsadress(er) Telefonnummer hem o mobil

Notera Barnet(n)s och föräldrars namn Bostadsadress(er) Telefonnummer hem o mobil Kenty pojkar födda 2002 Föräldramöte 21 april - Välkomna! Kommunikation Notera Barnet(n)s och föräldrars namn Bostadsadress(er) Telefonnummer hem o mobil Mailadresser. Träningstid Onsdag kl 17.00-18.30

Läs mer

TÄBY GOLFCENTER GRÖNTKORT

TÄBY GOLFCENTER GRÖNTKORT TÄBY GOLFCENTER GRÖNTKORT Välkommen till Gröntkort på Täby Golfcenter (TGC) och Jarlabanke Gk Vår gröntkort utbildning kan ske både privat eller i grupp. Den vanligaste formen är att gå i grupp, och där

Läs mer

Välkommen till Södermanlands Golfförbund.

Välkommen till Södermanlands Golfförbund. UTBILDNINGSPROGRAM 2015 1 Välkommen till Södermanlands Golfförbund. Vi ger service till våra golfklubbar i Södermanland och deras medlemmar. Vår främsta uppgift är att genomföra olika seriespel och utbilda

Läs mer

Svensk Pingis framtid 2011-2016

Svensk Pingis framtid 2011-2016 Svensk Pingis framtid 2011-2016 1 Vision Svensk Pingis Svensk Pingis ska sträva mot att vara bäst för alla på alla nivåer. Vi ska arbeta för att utveckla alla våra områden och det gör vi genom en stark

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsens sammansättning Ordförande: Kassör: Sekreterare: Ledamöter: Jan Ekberg Robert Lind Inge Hjelm Eva Krusén Jan Wetenius Anders Holtryd, suppleant Sören Karlsson, suppleant

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

Planeringsdokument 2015. Till: Föräldrarna Bjärreds IF P-04. Från: Tränarna Bjärreds IF P-04. Datum: April 2015

Planeringsdokument 2015. Till: Föräldrarna Bjärreds IF P-04. Från: Tränarna Bjärreds IF P-04. Datum: April 2015 Planeringsdokument 2015 Till: Föräldrarna Bjärreds IF P-04 Från: Tränarna Bjärreds IF P-04 Datum: April 2015 Innehåll Inledning... 2 Föräldrarnas medverkan och ansvar... 3 Laguttagning... 3 Cuper/turneringar...

Läs mer

Verksamhetsplan Seniorkommittén.

Verksamhetsplan Seniorkommittén. 1 Verksamhetsplan Seniorkommittén. 1. Vision: Utökad och förbättrad social verksamhet. Mål: Att få fler involverade i vår Seniorverksamhet. Strategier: Seniorgolf en gång i veckan. Gemensamma luncher vid

Läs mer

Vid alla bidragsberättigade resor med SSDF ska alltid billigaste och förmånligaste resesätt användas.

Vid alla bidragsberättigade resor med SSDF ska alltid billigaste och förmånligaste resesätt användas. Svenska Sportdykarförbundets verksamhet ska framförallt främja idrotten och endast en mindre del ska utgöra resebidrag. Förbundsstyrelsen har på sitt möte den 18 januari 2009 beslutat om följande policy

Läs mer

LFK skall som Svensk fäktning i övrigt präglas av värderingarna nytänkande, hederlighet, gemenskap, glädje och tradition.

LFK skall som Svensk fäktning i övrigt präglas av värderingarna nytänkande, hederlighet, gemenskap, glädje och tradition. Vision Linköpings fäktklubb (LFK) ska främja intresset för fäktidrotten och kunna ta emot alla som önskar att träna och tävla inom alla discipliner inom fäktningen. LFK skall verka för att vara den främsta

Läs mer

HALLANDS GOLFFÖRBUND. Manual 2014. Regler för tävlingar och information till ledare och föräldrar

HALLANDS GOLFFÖRBUND. Manual 2014. Regler för tävlingar och information till ledare och föräldrar HALLANDS GOLFFÖRBUND Manual 2014 Regler för tävlingar och information till ledare och föräldrar HGDF s ELIT- och JUNIORORDFÖRANDE 2014 Linda Nevrén mobil 070-580 54 20 e-post linda@haverdalsgk.com IDROTTSKONSULENT

Läs mer

Golf i Göteborg. Juniorkalendern. www.ggf.nu

Golf i Göteborg. Juniorkalendern. www.ggf.nu Golf i Göteborg Juniorkalendern 2013 www.ggf.nu Gemenskap Glädje och Uppmuntran! Innehåll Innehåll GGF Tävlingar Lexus Junior Tour 9-10 år...6 Lexus Junior Tour 11-12 år...7 Lexus Junior Tour 13-21 år...8

Läs mer

3 Val av justerare som utöver ordföranden justerar protokollet

3 Val av justerare som utöver ordföranden justerar protokollet ARASLÖVS GOLFKLUBB 2014-04-01 Sida 1 (5) Tid: 2014-04-01 kl 18.00 Plats Araslövs GK Deltagare: Styrelsen Initialer Närvarande Åsa Melkersson ÅM X Tore Bergman TB X Camilla Breitenfellner CB X Markus Brånemo

Läs mer

Välkommen till Junior/Elit verksamheten samt Seriespel för åldersklasser inom Borås GK.

Välkommen till Junior/Elit verksamheten samt Seriespel för åldersklasser inom Borås GK. Sidan 1(60) UTGÅVA 1 Välkommen till Junior/Elit verksamheten samt Seriespel för åldersklasser inom Borås GK. Syftet med detta häfte är att främst ge juniorer, anhöriga och ledare information om junior-

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 STRATEGISK PLAN 2010-2012...2 Vision...2 Målsättningar...2 Uppföljning utvärdering...2 Verksamhetsplan 2010...3 Barn och Ungdomar...3 Tävling...4 Information och kommunikation...4

Läs mer

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 VISION Svensk styrkelyft - Idrotten som lyfter Svensk Styrkelyft ska sträva mot att utveckla alla individer på alla nivåer. Vi ska arbeta för att utveckla

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Sidan 1 av 11 Verksamhetsplan för 2015 I styrelsen hittar ni: Siw Ölmheden, Ordförande Stefan Arnesson, Vice ordförande Anders Jarl, Sekreterare Joacim Björklund, ledamot Jens Bohm,

Läs mer

PRELIMINÄR VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2014

PRELIMINÄR VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2014 KANSLI/SHOP 2014 Peter Falck som klubbchef svarar för samordning och ledning för den dagliga driften av klubben. Verksamheten vid kansliet är att ge service till bl.a. klubbens medlemmar, Greenfeegäster,

Läs mer

ORDFÖRANDEBREV AUGUSTI 2013

ORDFÖRANDEBREV AUGUSTI 2013 ORDFÖRANDEBREV AUGUSTI 2013 HELSINGBORG OPEN Nu är det en vecka kvar till det att vår nya stortävling ska genomföras i Helsingborg på Vasatorps TC-bana. Som ni läst är det ett intressant startfält med

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd med tyngdpunkt

Läs mer

Elitmiljö träff 4 Stockholm/Södertälje 16/10 2013

Elitmiljö träff 4 Stockholm/Södertälje 16/10 2013 Elitmiljö träff 4 Stockholm/Södertälje 16/10 2013 Ansvariga för träffen: Peter Zetterström ansvarig för Elitmiljön i Stockholm/Södertälje och Håkan Carlsson SOFT Förbundskapten Närvarande: SOFT centralt:

Läs mer

VISION Smålands Golfförbunds Handigolfsektion.

VISION Smålands Golfförbunds Handigolfsektion. VISION Smålands Golfförbunds Handigolfsektion. Handigolfsektionens vision är att bli Sverigebäst inom golf för funktionshindrade. Detta innebär att klubbar inom handigolfens nätverk ska ligga i topp avseende

Läs mer

Framtidsgruppen 2014-2020

Framtidsgruppen 2014-2020 Framtidsgruppen 2014-2020 Redovisning av framtidsförslagen samt förslag till verksamhetsplan för Skinnarebo Golf & Country Club 1 Det är medlemmarna som är golfklubben Det absolut viktigaste för Skinnarebo

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32. Huvudstadens Golfklubb. Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32. Huvudstadens Golfklubb. Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32 Huvudstadens Golfklubb Verksamhetsplan 2014 131209 Sida 2 av 32 Huvudstadens Golfklubb övergripande verksamhetsplan 2014 Denna inledande del är en sammanfattning av övriga verksamhetsplaner.

Läs mer

Protokoll Föräldramöte F04 Innebandy: 2015-09-24

Protokoll Föräldramöte F04 Innebandy: 2015-09-24 Närvaro 11st: Maria Artursson (Meja), Marina Lindgren (Malva), Mikael Lundkvist (Maja), Chrille Robertsson (Linn R), Evelina Lindgren (Tilda), Roger Rantatalo (Moa), Anna Sjögren (Vanessa), Göran Wikman

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FALU TENNISKLUBB 2012

VERKSAMHETSPLAN FALU TENNISKLUBB 2012 VERKSAMHETSPLAN FALU TENNISKLUBB 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND.. S. 1 2. VISION.S. 1.1 LÅNGSIKTIGA MÅL. S. 1.2 KORTSIKTIGAMÅL.. S. 1.3 STRATEGIER.. S. 2 2.4 SWOT-ANALYS.. S. 2 2.4.1 STYRKOR (interna)

Läs mer

Lerums Konståkningsklubb

Lerums Konståkningsklubb Skridskoskolan säsongen 2015/16 1 Skridskoskolan tränar i Vättlehallen på söndagar kl. 10.00-11.00. Schema höstterminen 2015 söndag 6 september 10-11 söndag 13 september 10-11 söndag 20 september 10-11

Läs mer

Välkommen som medlem!

Välkommen som medlem! Nyhet säsongen 2015 Fritt spel på Åkersberga Gk! Gäller vid medlemskap i Österåkers Gk. (Gäller ej Sexan, Vardag eller Hagby ) Österåkers Golf En 45-håls golfanläggning med tre banor och stor tillgänglighet.

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

Forsgårdens Golfklubb 2012

Forsgårdens Golfklubb 2012 Forsgårdens Golfklubb 2012 Styrelsemöte 2012-04-16 Närvarande Pigge Lindén (PL) Arthur Andersson (AA) Lennart Löfberg (LL) Elisabeth Schumacher (ES) Annika Harrysson (AH) Torleif Thomsen (TT) Pierre Reinler

Läs mer