Verksamhetsplan Djursholms GK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2015. Djursholms GK"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2015 Djursholms GK Juniorverksamheten Vision Det skall vara lätt och roligt att komma till och vistas på klubben, banorna och träningsområden. DGK skall alltid vara ett lockande fritidsalternativ för juniorer långt upp i åldrarna med bra möjligheter till träning, spel, tävling och social samvaro där var och en kan utvecklas i egen takt och utifrån de egna ambitionerna. Juniorkommitten verkar för en såväl aktiv och bred ungdoms- och juniorverksamhet som en aktiv elitverksamhet för att främja DGKs utveckling som familjeklubb. Fastställd av JK i april 2015

2 Målsättningar Långsiktiga mål Erbjuda DGKs nuvarande och blivande juniormedlemmar en positiv introduktion till golfen och klubben. Stimulera till mycket spel, träning och umgänge med god klubbanda och bra gemenskap året runt. Utbilda och fostra golfare med goda kunskaper om regler, vett och etikett som kan föra DGKs golftradition vidare. De som deltar i verksamheten skall bli Golfare d v s nå hcp 26 eller lägre! Att juniorverksamheten skall följa en röd tråd från yngre köjuniorer till äldre elitsatsande spelare med väl organiserad träning anpassad för varje individ i dynamiska träningsgrupper som följer DGKs egen Utvecklingstrappa. Öka andelen spelande och satsandejuniorer och stimulera till individuell utveckling genom mer spel och tävlande, från klubb nivå till Skandia Tour Elit. Verka för långsiktigt god spelarförsörjning till DGKs seriespelslag och bidra till fortsatt spel i Lag-SM. Driva en aktiv tjejsatsning för att öka antalet aktiva flickor i alla åldrar och på alla nivåer. Anpassa verksamheten till att intagningsåldern på sikt sjunker. Sprida kunskap om och etablera stöd för verksamheten bland DGKs medlemmar. Kontinuerligt utveckla DGKs juniorverksamhet och genomföra projekt via Idrottslyftet utifrån årlig utvärdering. Värderingar DGK är en familjeklubb och våra juniorer är en viktig del av familjen. Det skall alltid vara lätt att välja att tillbringa fritiden på klubben och banorna där våra juniorer har bra kompisar, alltid känner sig välkomna och god klubbanda råder. Vi stöttar och hjälper varandra oavsett ålder och utvecklingsnivå. Vi bevarar golfens goda traditioner, beträffande etikett, spel och uppträdande.

3 Juniorverksamhetens omfattning och utveckling Mätetal Åldersgrupp Kö (18 1 ) 8-9 Kö Kö Kö (30 3 ) Kö (73 4 ) 1F/1P F/11P 18 11F/14P F/20P 42 18F/33P 51 Antal aktiva medlemmar F/39P 55 19F/38P F/57P 78 13F/35P F/83P F/92P 131 Summa: 299 Cirka F/210P 101F/213P 316 (346) 314 (405) Antal som deltar aktivt i träningar sommar Antal som deltar aktivt i träningar vinter Summa: 107st Summa: Hcp och spel Mätetal Antal Aktiv juniormedlem Utan hcp Med Registrerad hcp Hcp Hcp< Golfare med Hcp< Hcp< Registrerad hcp rond Mål: 100 Spelade Hcp ronder Mål: 800 Hcp Förändring, totalt -307,7-420,6-395,7 Mål: -525 Hcp Förändring, snitt -3,7-4,83-4,6 Mål: -5,25 Antalet aktiva juniorer fortsätter att öka. I de yngre åldersgrupperna är andelen flickor betydligt högre än i de äldre grupperna efter att tjejsatsningen inleddes Cirka 1/3 av aktiva juniorer har uppnått hcp<26. Lite mer än 200 aktiva juniorer har inte nått till denna hcp-nivå (217 för ett år sedan) som är av vikt för det långsiktiga golfintresset. Ca. 40 % av dessa (87 st) har inte grönt kort ungefär samma andel som Under 2014 var det 102 juniorer 1 Golfskolan, köjuniorer 2 87 juniorer i alla åldrar är passiva medlemmar 2015, F = Flickor, P = Pojkar 3 Golfskolan, köjuniorer 4 Golfskolan, köjuniorer 5 Deltar i Golfskolan för köjuniorer med familjeanknytning till DGK 6 Prognosticerat antal deltagare i sommarträning 2015

4 med registrerad hcp som inte registrerade någon hcp rond. 89 av dessa är födda 1997 eller tidigare och det stora flertalet av dessa har över 26 i hcp. Under 2014 ökade antalet juniorer med hcp under 26 och under 10 med drygt 10 %. 12 Gröna kort utfärdades. Antalet registrerade hcp ronder ökade med 18 %. Många söker sig till DGK och de senaste årens målinriktade arbete indikerar att verksamheten nu stimulerar till ett ökat intresse och spelutveckling. De som spelar registrerade betydligt fler rundor De rimliga slutsatserna är att det spelas mer, säkerligen en hel del som inte registreras och att fler registrerar sina rundor. Man kan också notera, i första hand för de med högre hcp, att det framförallt är sänkningsrundor som registreras! Tjejsatsningen som inleddes 2013 börjar synas i statistiken. 17 flickor har registrerade hcp-rundor under 2014 och sänkte sig tillsammans 101,5 slag vilket motsvarar mer än 25 % av juniorerna sammanlagda sänkningar. Mål 2015 Öka aktiviteten hos och entusiasmera de juniorer som deltar i träningen till mer närvaro, golfspel och spelutveckling på DGK (se kvantitativa mål i tabellen, sid 3). Öka antalet Golfare bland aktiva juniorer, hcp 26 el lägre. Aktivera och rekrytera fler flickor i alla åldrar. Attrahera fler över från 17 år och uppåt att delta i verksamheten. Fortsätta anpassa träningen till DGKs utvecklingstrappa. Stimulera till mer tävlande på och utanför DGK oavsett ålder och nivå. Förstärk klubbanda & lagtillhörighet året runt och etablera lag för olika nivåer. Utveckla Golfskolan för köjuniorer med familjeanknytning. Ökat engagemang och tydligare roller för äldre juniorer och föräldrar (pappor och mammor!) som ledare i juniorverksamheten. Tydlig planering för hela året med aktiviteter off-season. Hög närvaro hela säsongen och god disciplin. Förbättrad kommunikation med juniorer, föräldrar och övriga medlemmar. Förbättrad individuell uppföljning, närvarorapportering och Lok-stöds rapportering statligt/kommunalt. Utveckla modell för elitsatsande juniorer och spelarförsörjning till Lag-SM. Ökad kunskap hos övriga medlemmar om juniorverksamheten. Säkerställ JKs involvering i klubbens utveckling/infoutbyte med styrelse. Utveckla DGKs tävlingsprogram för juniorer i enlighet med verksamhetsmålen. Attrahera fler sponsorer till juniorverksamheten.

5 Strategi Identifiera nya projekt för finansiering via Idrottslyftet och säkerställ ledarresurser för att genomföra projekt. Organisera träningen så att den anpassas för varje individ i dynamiska träningsgrupper med utgångspunkt i DGKs egen utvecklingstrappa. Verksamheten inriktas på samtliga juniormedlemmar från 8-18 och på tävlingssatsande juniorer upp till 21 år. Utveckla Golfskolan i takt med träningsmodellen. Ökat antal träffar i träningsgrupper ledda av föräldraledare. Utveckla Team DGK för satsande juniorer med nivåanpassade tävlingsgrupper. Fortsatt fokus på teambuilding och föräldraledare till lag och tourer - tydliggör ledarroller. Säkerställ tränarresurser/ledare så att träningen kan bedrivas för max 10 juniorer per tränare/träningstillfälle. Tränare/ JK utbildar äldre juniorer (Flickor och pojkar) samt föräldrar för att organisera/genomföra aktiviteter. Medverka till att etablera verksamhetsplan för klubbens elitverksamhet. Golfträning, fys och klubb/sociala aktiviteter året runt. Förbättra samarbete med TK och tydliggör ansvar för DGKs juniortävlingar. Etablera ett tydligt sponsorerbjudande för juniorverksamheten. Ökad aktivitet på Hemsida, Facebook och anslagstavlan med tydlig och aktuell information om verksamheten. Se över juniorutrymmen på klubben. Arrangera en SGDF Mini Tour och en Skandia Distrikt tävling. JK representant i klubbstyrelsen. Handlingsplan/Aktiviteter Kalender, se bilaga3 Upprätta/identifiera nya projekt: Hela Klubben Hela Året Vinterträning vecka 3-14 Rekrytera/utbilda föräldraledare för samtliga träningsgrupper på DGK, mars-april, Utse gruppledare (föräldrar) för respektive träningsdag och tydliggör ansvar Genomför Ledarutbildning steg 1, maj Dokumentera DGKs utvecklingstrappa och upprätta detaljerad träningsplanering för varje träningsgrupp Upprätta individuell planering efter behov för Team DGK Träningsläger i södra Sverige, april Fastställ juniorernas tävlingskalender, se över bl a Juniorernas stora pris och Deverell VP i samarbete med TK Föräldramöte i april och augusti Kick-off och Tjejmiddag på DGK i början av maj, Tjejmiddag i september

6 Dela ut stipendier (Dodd & Ruda) vid kick-off Juniorträning Maj-Oktober Golfskolan Maj-September Grönt kort-helg i maj för Golfskolan och Tjejsatsning Genomför regel- och etikettutbildning, maj/juni Skandia Cup Sommarläger på DGK, juni Sommarträning 1 dag/vecka, juli-aug Stephens och Eriks tisdagstävlingar 9 håls lagtävlingar och fler internmatcher mellan träningsgrupper under ledning av F-ledare Long driving tävling, september Nattgolf, augusti Vänskapsmatcher mot andra klubbar Utveckla grupper för externa tävlingar t ex Mini Tour, Rookie Tour och Skandia Tour Lagledare med tydligt ansvar i Lilla Stockholmsligan, Tjejligan, Future League och Lag SM Årlig lagfotografering Tjejer mot Killar, lagtävling i augusti Enhetlig DGK klädsel för samtliga lag under hela säsongen Arrangera en SGDF Mini Tour och en Skandia Distrikt tävling Hemlig resa i september (1 dag) Arrangera DGKs Mixed Greensome i september Avslutningshelg(er) i oktober med - 9 håls scramble - Juniorer mot Seniorer - JK tar över ansvaret och utvecklar formatet - Juniorernas Puttningsmästerskap Höstresa för team DGK Utse infoansvarig och utveckla användning och uppdatering av sociala medier, hemsida och anslagstavlan, uppdaterad kontaktinfo för juniorer och föräldrar, info i Kuriren Registrera kontaktinfo för alla juniorer i GIT Arrangera temasamlingar med intressanta förebilder Fler höst- och vinteraktiviteter Marknadsför och förbättra tillgänglighet för övningsbank och träningsutrustning (TRACKMAN!!!) Uppföljning av anmälningar, närvaro, hcp utveckling, deltagande i klubbaktiviteter och tävling, elitsatsning Medverka till att DGK etablerar samarbete med lokalt gym Utse sponsoransvarig Fastställ ersättningspolicy för tävlande juniorer Samarbeta med golfkrogen kring materbjudande för juniorer i träningsverksamheten

7 Organisation och Resurser 7 Juniorkommittén ansvarar för den övergripande planeringen av juniorverksamheten, genomför aktiviteter och organiserar ledare och stöd till juniorcoach och tränare. Sammansättningen skall förändras årligen för att förnya och ständigt reflektera verksamhetens bredd och olika åldersgrupper och nivåer för att skapa förutsättningar för fortsatt utveckling. Namn Funktion E-postadress Telefon Sandro Moro Ordförande, Planering, organisation, kommunikation Eric Forss Planering, elit, Ola Jeppsson Läger, kommunikation Bobby Lundqvist Styrelsekontakt Daniel Nilsson Lag & Tävlingar StephenLaw Erik Algulin Head Pro, Träning & Utbildning Club Pro, Juniorcoach, Träning & Utbildning Juniorcoachen Ansvarar löpande för juniorverksamheten, träningen och genomförandet av planerade projekt och aktiviteter i samråd med Juniorkommittén, Head Pro och Klubbchef. Tränare/Ledare/Funktionärer ansvarar för genomförande av träning, tävling, lag och klubbaktiviteter: 7 Närmare beskrivning av roller och ansvarsområden för JK, juniorcoach, tränare och föräldra- och juniorledare framgår av bilaga 4

8 Namn Funktion E-postadress Telefon Erik Algulin Club Pro, Juniorcoach, Träning & Utbildning Stephen Law Head Pro, Träning & Utbildning Stefan Risberg F-ansvarig 8 Team DGK, måndagar (M)/onsdagar (O) Ola Jeppsson F-ledare Team DGK (M/O), Skandia Tour R/R/E killar Sandro Moro F-ansvarig onsdagar (O), Skandia Tour Distrikt killar, Lagledare Tjejligan Bobby Lundqvist F-ledare (T) Mikael König F-ledare (O), Skandia Tour Tjejer Fredrik Rudberg F-ledare (T) Fredrik Berg von Linde Daniel Nilsson F-ansvarig torsdagar (T) F-ledare Team DGK (M/O), Rookie Tour, Lagledare Lilla Stockholmsligan Göran Rundqvist F-ledare team DGK (M/O) Mikael Brunnsäter F-ledare team DGK (M/O) Claes Fägersten F-ledare (T) Hasse Jansson F-ledare (O), Mini Tour Stina Ahlström F-ledare (O) Henrik Westling F-ledare Golfskolan Anders Tjärnvall F-ledare (T) Anette Tjärnvall F-ledare (T) Mikael Edler F-ledare Team DGK (M/O) Jesper Isaksson F-ledare (O) Ola Romney F-ledare (T) Lotta Romney F-ledare (T) Anna Brändström F-ledare (O) 8 F-ansvarig är kontaktperson, samordnar med tränare/lagledare, organiserar föräldraledd träning (F-ledare), ansvarar för information, kommunikation, närvarorapportering, följer hcp-utveckling

9 Träningsgrupper Gruppindelning görs av Club Pro/Juniorcoach. Satsande spelare kan erbjudas utökade träningsmöjligheter. Träningsdagar med tränare är måndag, onsdag och torsdag kl för juniorer. Vid varje träningspass har juniorerna en timme teknisk golfträning med instruktör samt en timme övning för att utveckla deras golfspel, ledd av utbildade föräldraledare. Föräldraledd träning läggs upp i samråd med tränare och genomförs i första hand som spelträning på banan/närspelsområdet. Tanken med den egna träningstimme är framförallt att skapa en miljö där de tränar och har roligt tillsammans. Golfskolan tränar lördag kl och Grupper Ålder Antal Träning med tränare Golfskolan 7-11 (köjuniorer) 30 (2 grupper) 1,5h/vecka, 10v Måndagsgruppen (1 grupp) 2 h/vecka, 16 v 1h/vecka vinter Onsdagsgruppen Tjejgruppen (2 grupper) 2 h/vecka, 16 v 1h/vecka vinter Torsdagsgruppen (2 grupper) 2 h/vecka, 16 v 1h/vecka vinter Team DGK (1 grupp) 2 h/vecka, 22 v 4h/vecka egen 3h/vecka vinter 6-10 h/ privatlektion Fysträning h/vecka vinter

10 Ekonomi Principer Verksamheten finansieras främst med av styrelsen anslagna medel, LOK-stöd och deltagaravgifter (träning, läger, team DGK). Möjliga intäktskällor är sponsring, projektbidrag via Idrottslyftet, privata bidrag och inkomstbringande junioraktiviteter Golfskolan skall vara självfinansierad, d v s deltagaravgifter skall täcka tränarkostnader Utökade träningsmöjligheter kan erbjudas satsande juniorer Juniorkommittén beslutar om stöd till individuella elitsatsningar Ekonomisk administration hanteras av kansliet Bilagor 1. Golfskolan 2. Roller och ansvarsområden 3. Kalender 2015

11 Bilaga 1 Golfskolan 2015

12 Bilaga 2 DGKS juniorverksamhet Roller och ansvarsområden för JK, juniorcoach, tränare och föräldra- och juniorledare Juniorkommittén: utses av DGKs styrelse och ansvarar för den övergripande planeringen av och deltager i juniorverksamheten, genomför aktiviteter och organiserar ledare och stöd till juniorcoach och tränare. Sammansättningen skall förändras årligen för att förnya och ständigt reflektera verksamhetens bredd och olika åldersgrupper och nivåer för att skapa förutsättningar för fortsatt utveckling. Juniorcoachen/Tränare kontrakteras av DGK och ansvarar löpande för juniorverksamheten, träningen och genomförandet av planerade projekt och aktiviteter i samråd med JK, Head Pro och Klubbchef. Juniorcoachen/Tränare ansvarar specifikt för: -Träningsupplägg och träningsgrupper -Teknik och regelutbildning, Grönt kort -Lagsammansättning Föräldra- och juniorledare rekryteras ideellt bland föräldrar till aktiva juniorer, äldre juniorer och seniormedlemmar på DGK och ansvarar för: -bidra till en positiv miljö, klubbanda, utveckling och ökad kvalitet i juniorverksamheten -avlasta tränarna och möjliggöra fler/längre samlingar -föräldraledda träningar på måndag, onsdag och torsdag kl stöd till juniorledare i Golfskolan på lördagar kl lagledning vid lagspel i bl a Klubbmatcher, Tjejligan, Lilla Stockholmsligan, Future League & JSM -lagledning vid individuellt tourspel på bl a Min Ttouren, Rookie Touren och Skandia Touren -Klubbaktiviteter t ex kick-off, tjejmiddag, läger, DGKs Mixed Greensome tävling, avslutningen, m m -Förmedlar info, förslag och synpunkter mellan juniorer, föräldrar, tränare och JK Föräldra- och juniorledare erbjuds: -Intern utbildning kring träningsupplägg och övningar -Möjlighet att gå Golfens Ledarutbildning steg 1 och 2 -Golfträning med DGKs tränare 2 ggr per säsong (gruppträning) -Juniorledare som leder/instruerar i Golfskolan uppbär ersättning

13 Ansvarsområden och Roller Sprid glädje och stimulera till mycket golf i alla former med goda vänner! Träning Stöd till juniorledare i Golfskolan på lördagar kl 9-12 För Golfskolan (2 grupper) engageras 4 föräldraledare: -Säkerställer att 2 F-ledare per grupp alltid finns på träningsområdet vid g:a 15 på lördagar Informerade om träningsprogram/aktuella övningar -Stöd till juniorledare som ansvarar för träningen -Säkerhet -Närvarorapportering -Kontakt/samordning med tränare/junior/föräldrar (inkltel/maillista) Föräldraledda träningar på måndag, onsdag och torsdag kl För varje träningsdag (2 grupper) engageras 4-6 föräldraledare: -En ansvarig föräldraledare för måndag, resp onsdag och torsdagsträning -Säkerställer att 1-2 F-ledare alltid finns på plats -Kontakt/samordning med tränare/junior/föräldrar (inkltel/maillista) -En till två 2 föräldraledare per träningsdag -Finns på angiven träningsplats mellan och Är Informerad om träningsprogram/aktuella övningar -Stöd till juniorer vid egna övningar (OBS ej teknik) -Säkerhet -Informerar om aktuella händelser/aktiviteter, kommande lagspel & tävlingar m m -Närvarorapportering

14 Tävling Lagledning vid lagspel i bl a Klubbmatcher, Tjejligan, Lilla Stockholmsligan, Future League och JSM För varje Lag engageras 1-2 föräldraledare som ansvarar för: -Informerar och engagerar till deltagande i Team DGKs lag -Samordning med andra klubbar och förbund -Säkerställer fullt lag i samråd med Juniorcoachen -Samordnar logistik och spelarstöd på speldagen Lagledning vid individuellt tourspel på bl a Mini Touren, Rookie Touren och Skandia Touren För varje Tour engageras 1-2 föräldraledare som ansvarar för: -Informerar och engagerar till deltagande på rätt nivå -Stimulerar till lagkänsla för Team DGKs spelare -Samordnar logistik och spelarstöd på speldagen -Följer upp utveckling och resultat Klubbaktiviteter och Övrigt 2015 För varje aktivitet utses minst en Ansvarig förälder el juniorledare bl a till: -Kick off, DGK 3 maj (Sandro M) -Jun. Grönt kort helg, DGK maj (Erik A) -Juniorernas Stora Pris, DGK 17 maj (Daniel N) -Tjejmiddag, DGK 20 maj -SGDF Mini Tour, DGK 24 maj (Sandro M) -Sommarläger, DGK juni (Erik A) -Skandia Cup kval, DGK 17 juni -SGDF Skandia Tour Distrikt, DGK 31 juli (Christer E) -Nattgolfen, DGK 20 augusti -M-B Mixed Greensome hosted by JK, DGK 29 augusti

15 -Junioravslutning med Puttmästerskap, DGK 4 oktober -Juniorer vs Seniorer, DGK 10 oktober

16 Bilaga 3 Kalender 2015

Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32. Huvudstadens Golfklubb. Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32. Huvudstadens Golfklubb. Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32 Huvudstadens Golfklubb Verksamhetsplan 2014 131209 Sida 2 av 32 Huvudstadens Golfklubb övergripande verksamhetsplan 2014 Denna inledande del är en sammanfattning av övriga verksamhetsplaner.

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb

Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb Nulägesanalys Vi i Hammarö GK har två instruktörer som sköter träning och träningsplaneringen har 20 ledare som är med och hjälper till i vår verksamhet

Läs mer

Huvudstadens Golfklubb. Programförklaring 2014-2016

Huvudstadens Golfklubb. Programförklaring 2014-2016 Huvudstadens Golfklubb Revidering fastställd på årsmötet 141208 Programförklaring 2014-2016 Värderingar Vision Verksamhetsidé Övergripande mål Värderingar Huvudstadens Golfklubb står för följande fem värderingar

Läs mer

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdoms och juniorverksamhet 1. Vision PITEÅ GOLFKLUBB SKA ERBJUDA DEN BÄSTA BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I KOMMUNEN, ALLA KATEGORIER

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 Led motiv 3G klubben Golf, Glädje och Gemenskap. Detta är ledmotivet i verksamheten för ledare och juniorer. Golfen skall alltid stå i fokus vi skall premiera

Läs mer

BOKBLADET. VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte. Limhamns Folkets hus

BOKBLADET. VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte. Limhamns Folkets hus BOKBLADET Nummer 3 2011 VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB 1 december 2011, kl. 18.00 Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte Limhamns Folkets hus För styrelsen:

Läs mer

Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte. Vallda G&CC 2011-01-23

Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte. Vallda G&CC 2011-01-23 Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte Vallda G&CC 2011-01-23 Agenda 1. Pågående aktiviteter 2. Vallda Golf Junior- och Elitklubb 3. Juniorverksamheten 2011 4. Tävling 5. Vägen mot officiellt hcp 6. Samarbete

Läs mer

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 (Revideras 2013) INNEHÅLLSFÖRTECKNING GOLF ÄR IDROTT! Inledning... 3 Bakgrund

Läs mer

Kallelse till ordinarie. Årsmöte 2015

Kallelse till ordinarie. Årsmöte 2015 Kallelse till ordinarie Årsmöte 2015 Bokskogens Golfklubb Lördagen den 28 mars 2015 kl. 09:30 i klubbhuset PROGRAM 09:30. kaffe och bulle (till självkostnad) 10:00 Årsmöte Styrelsen översänder stadgeenligt

Läs mer

Framtidsgruppen 2014-2020

Framtidsgruppen 2014-2020 Framtidsgruppen 2014-2020 Redovisning av framtidsförslagen samt förslag till verksamhetsplan för Skinnarebo Golf & Country Club 1 Det är medlemmarna som är golfklubben Det absolut viktigaste för Skinnarebo

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

AIK Ungdomsfotboll 2008

AIK Ungdomsfotboll 2008 AIK Ungdomsfotboll 2008 (071113) Verksamhetsplan 1 INNEHÅLL AIK-stilen 3 AIK Ungdomsfotboll Inför 2008 4 Vision och verksamhetsidé 6 Organisation 7 Mötesordning 10 Information 13 Ekonomi 14 A-lags-arrangemang

Läs mer

Handlingsplan 2012-2014

Handlingsplan 2012-2014 Handlingsplan 2012-2014 Till medlemmarna i Wermdö Golf & Country Club. Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 3 april 2012. Till den 1 februari 2012 vill vi gärna ha synpunkter på Handlingsplan 2012-2014

Läs mer

Riktlinjer för ledare

Riktlinjer för ledare Sida:1(6) Välkommen som ledare i Rotebro IS Fotbollsförening Vi vill hälsa dig välkommen som ledare i Rotebro fotboll och hoppas att du ska trivas och känna att du gör något viktigt för barn och ungdomar

Läs mer

Svenska Kanotförbundets verksamhetsplan 2014

Svenska Kanotförbundets verksamhetsplan 2014 Svenska Kanotförbundets verksamhetsplan 2014 Värdegrund Svenska Kanotförbundets värdegrund handlar om organisationens förhållningssätt och grundläggande principer, vilka beteenden som är tillåtna samt

Läs mer

Lundsbrunn Gk s Verksamhetspl an för Juniorer. Plattform och Aktionsplan

Lundsbrunn Gk s Verksamhetspl an för Juniorer. Plattform och Aktionsplan Lundsbrunn Gk s Verksamhetspl an för Juniorer Plattform och Aktionsplan Plattform / Aktionsplan Plattform Vision Mål Strategi Värdegrund Aktionsplan Aktiviteter Organisation Resurser Rekryteringsplan Utvecklingsplan

Läs mer

2010-2011. Linköping Kenty Damfotbollsförening

2010-2011. Linköping Kenty Damfotbollsförening 2010-02-16 2010-2011 Linköping Kenty Damfotbollsförening Föreningen där spelare och ledare utvecklas! Linköping Kenty Damfotbollsförening (LKDFF) skall verka främjande för dam- och flickfotbollens utveckling

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR FÖRBUNDSMÖTET 19 20 APRIL 2013

MÖTESHANDLINGAR FÖRBUNDSMÖTET 19 20 APRIL 2013 MÖTESHANDLINGAR FÖRBUNDSMÖTET 19 20 APRIL 2013 TILL: Golfklubbar som är medlemmar i Svenska Golfförbundet FÖR KÄNNEDOM TILL: Golfdistriktsförbunden Anslutna organisationer KALLELSE TILL FÖRBUNDSMÖTE 2013

Läs mer

Våren är här och vår golfbana är i toppskick!

Våren är här och vår golfbana är i toppskick! Våren är här och vår golfbana är i toppskick! Jönåkers GK Nedre Jäder, 610 50 Jönåker Telefon: reception/tidsbokning 0155-703 14 kansli och fax 0155-702 99 info@jonakersgk.se www.jonakersgk.se Ansvarig

Läs mer

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 1 APRIL 2013

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 1 APRIL 2013 MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 1 APRIL 2013 Öppnade rangen till påsk i år? SoGK är med i Golfstore Caroline Back in the game! Utökade bokningsbara tider Regler Spelarens ansvar Golf på heltid Kan

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Verksamhetsplan för Falköpings Golfklubb 2014

Verksamhetsplan för Falköpings Golfklubb 2014 Styrelsen via Lennart Almqvist 131027 01 1(7) Vision En av landets mest omtyckta golfanläggningar under ständig utveckling med aktiva medlemmar och nöjda gäster. Framgångsfaktorer/Värdegrunder Bemötande

Läs mer

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010 Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010 Innehåll i detta nummer: Ledare Rätt klassindelning i tävling? Kassörens kommentarer Möteshandlingar Vintern slog till tidigt i år också,

Läs mer

Ljungentelegrafen. Kallelse. Årsmöte 2009 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 31 januari.

Ljungentelegrafen. Kallelse. Årsmöte 2009 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 31 januari. Ljungentelegrafen nr 5 2008 Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb Kallelse Årsmöte 2009 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 31 januari. Service och reservdelar

Läs mer

Nr 1-11. 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar

Nr 1-11. 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar Nr 1-11 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar Kärlek vid första ögonkastet. Och andra. Och tredje. Och fjärde Nya CLS är en välutrustad fyradörrarskupé och en åtråvärd

Läs mer

GRUND UTBILDNING LEDARE

GRUND UTBILDNING LEDARE GRUND UTBILDNING LEDARE I BROTTNING SÅ FÅR VI FLER LEDARE! KLARHET I VAD VI VILL OCH HUR DET FUNGERAR! Bakgrund Inom svensk brottning har det länge varit brist på tillräckligt antal aktiva ledare i resp.

Läs mer

Vision klubbhusområde

Vision klubbhusområde Vision klubbhusområde Jönåkers GK Nedre Jäder, 611 70 Jönåker Telefon: reception/tidsbokning 0155-703 14 kansli och fax 0155-702 99 info@jonakersgk.se www.jonakersgk.se Ansvarig utgivare: Peter Hallberg

Läs mer

Klubb Utbildning för Ledare

Klubb Utbildning för Ledare Klubb Utbildning för Ledare SBTF UTBILDNING NIVÅ BAS Utbildningsmaterial från Svenska Bordtennisförbundets ungdom- och utbildningskommitté www.svenskbordtennis.com INNEHÅLL 05 LEDARSKAP Barn- och ungdomsledarskap

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 STOCKHOLMS GOLFFÖRBUND Vågsjö Gård, 187 69 Täby Besöksadress: Vågsjö Gård, Arninge GK Tel: 08-731 53 70 E - post: info@sgdf.se www.sgdf.se VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen

Läs mer