Verksamhetsplan 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2015"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2015 Juniorverksamheten Öijared GK

2 Klubbidé och ledstjärnor Öijared Golfklubb Öijared Golf Klubb är en ideell golfklubb med hög målsättning för såväl bredd- som elitverksamhet med duktiga och engagerade spelare och ledare på alla nivåer. Idrottsrörelsens verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra. Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning. Vår klubbidé Öijared Golfklubb skall vara en ideell idrottsförening med målet att ge medlemmarna möjlighet att genom golfen utvecklas såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Målet skall nås genom att alla kategorier oavsett kön, ålder, nationalitet eller handikapp, samverkar för att uppfylla klubbens idéer. Våra medlemmar tillhör alla kategorier av golfare och rekryteras i första hand kring klubbens primära upptagningsområde, vilket sträcker sig ca 50 km runt Öijared. Vi skall erbjuda medlemmarna golfbanor och övningsområden som är intressanta och utmanande för alla kategorier av spelare och alla delar av spelet. Banor och övningsområden skall hålla samma kvalitets- och finishnivå. Våra kärnvärden Våra kärnvärden är inspirerande ledord och bas för målsättningar för all verksamhet inom klubben. Vår förmåga att rikta all verksamhet i linje med dessa gör oss unika och säkerställer klubbens existens på lång sikt. Ledord för all verksamhet Samverkan Utveckling Glädje Omtanke

3 Juniorverksamheten inom Öijared GK Öijareds Golfklubb har ca 250 juniormedlemmar och varje år tränar ca 120 juniorer regelbundet i Juniorkommitténs regi. Det är klubbens PGA-tränare och ideella ledare som planerar och genomför aktiviteterna med barnen och ungdomarna. Vision Vi vill ge barn och ungdomar en meningsfull fritidssysselsättning. Minst 10% av klubbens medlemmar ska vara juniorer. Öijared GK skall med i huvudsak egna produkter aspirera på SM-guldet i Lag-SM för Juniorer, Herrar och Damer.

4 Värdegrund I strävan mot visionen anser vi att det är viktigt med tydliga ramar och har därför gemensamt tagit fram ledstjärnor som skall genomsyra hela verksamheten samt underlätta för alla inblandade ledare, tränare, föräldrar och barn. Våra ledstjärnor är: Golfspelare Vi vill ge ungdomarna möjlighet att utvecklas till detta både när det gäller uppträdande, ärlighet, speltempo, regelkunskap, färdighet mm. Laganda Vi tror att gruppen är starkare än individen och arbetar för att skapa god gemenskap i våra träningsgrupper. Det är viktigt att alla känner sig välkomna på klubben. Alla är olika och på så sätt unika. Det är något vi ser positivt på och som skapar möjlighet att lära av varandra. Vi försöker att vikta våra träningsgrupper utifrån ålder, uppnådd spelnivå och önskemål om att vara i sammagrupp som kompisar. Genom en bra laganda skapar vi trygghet som i sin tur skapar individer som gärna provar saker och ser försöket som en framgång, inte enbart resultatet. Aktivitet och proaktivitet Vi tror på aktiva juniorer och bra förberedelser. Vi vill ge alla i verksamheten möjlighet att förbereda sig på bästa sätt och förstå vikten av detta. På så sätt kan vi uppnå individer som agerar istället för att reagerar. Delaktighet Vi vill att våra juniorer känner sig delaktiga och har möjlighet att påverka saker som de upplever kan bli bättre. Därför genomför vi bla en enkät bland juniorerna i slutet av varje säsong. Dessutom tycker vi att det är viktigt att de ser det som en självklar del att hjälpa till vid olika aktiviteter när det behövs. Våra äldre juniorer hjälper de yngre vid spelträningar och när man själv blivit äldre junior så hjälper man de nya yngre juniorerna. Tillsammans bildar de fyra första ledstjärnorna vår femte nämligen: GLAD! Glädjen kommer av att få utöva golf och andra aktiviteter tillsammans och att utvecklas. Vi tränar och spelar golf för att vi själva valt det och för att vi tycker det är roligt. Vi uppmuntrar varandra och kan glädjas åt både egna och andras prestation/utveckling. Vi tror även på ett system där våra juniorer får lära av varandra och där vi ser det som självklart att ställa upp för varandra på olika sätt. Det kan vara att erbjuda någon annan junior att spela med i bollen, ställa upp som ledare i någon grupp eller liknande. Vi lägger stor vikt vid att alla inom juniorverksamheten lever efter golfens ideal när det gäller etik och moral.

5 Mål Träning Att alla grupper ska erbjudas minst en gruppträning samt en spelträning per vecka under träningsveckorna där spelformer varieras. Vi strävar efter att enligt SGF:s Grönt Ljus (se länk nedan) erbjuda en progression i träningsmängd som grundar sig på ålder och intresse för golf. För att kunna bedriva en bra träningsverksamhet och utnyttja våra tider på bästa sätt vill Öijared juniorkommitté att varje träningsgrupp ska bestå av ca 8-9 juniorer. (http://www.golf.se/sgf/junior-- Elit/Utvecklingstrappan/Verksamhetsutveckling/Vad-ar-Gront-Ljus/) Träna för att träna, träna för att tävla.

6 Tävling Att på ett naturligt sätt få samtliga juniorer som utbildas på Öijared att introduceras till att tävla, alla oavsett kunnande ska erbjudas möjlighet att deltaga i klubbens juniortävlingar. Vår ambition är att anordna Skandia Cup-kval i samband med vårat juniorläger med minst 40 deltagare. Lägret är fyra dagar med två övernattningar på Öijareds hotel, detaljer återfinns i aktivitetsplanen. Målsättning är att ÖiGK finns representerade på alla nivåer i SGF:s tävlingstrappa för juniorer, tävlingsplan i detalj finns i aktivitetsplanen. Se även Elit/Utvecklingstrappan/ Socialt Att varje träningsgrupp genomför två aktiviteter under säsongen som inte är golf för att främja individens sociala utveckling och stärka gruppkänslan. Vi strävar även efter att ha pågående sociala aktiviteter under vintern som i första hand drivs av klubbens juniorer med stöd från ledare/föräldrar. Syftet med dessa aktiviteter är att skapa och stärka klubbkänslan för alla juniorer och ledare. Kommunikation Att ha ett väl fungerande kommunikationsnät mellan tränare, ledare/föräldrar och juniorer under hela året. Varje träningsgrupp bör ha två föräldrar som är utsedda ledare som säkerställer att all information finns tillgänglig för hela gruppen, t ex träningsschema (tid, innehåll och plats, förbereds av tränarna). Kommunikationen sker företrädelsevis via mail och SMS men kommer även att finnas tillgänglig på klubbens hemsida. Närvaroregistrering sköts av tränarna under träning, övrig registrering hanteras enligt individuella överenskommelser inom varje grupp. Vi använder IdrottOnline.se för registrering. Klubben kommunicerar informationen om olika aktiviteter minst fyra veckor innan aktiviteten. Juniorernas Aktivitetsplan publiceras på hemsidan senast den 1 mars varje år, dokumentet är levande och uppdateras under året vid behov.

7 Ledare Att varje träningsgrupp har två av gruppen utnämnda ledare (föräldrar). Som ledare erhåller du utbildning och ett par gruppträningstillfällen med någon av Öijareds golftränare under säsongen. Vi ställer höga krav på verksamheten vad gäller ledarskap och kvalité på den utbildning som bedrivs. Våra ledare och spelare ska ges rätt förutsättningar för att på bästa sätt tillgodogöra sig och föra vidare goda kunskaper inom framförallt ledarskap, etik & moral samt golfens regler. Vår målsättning är att vara självförsörjande vad gäller golfare för både klubben samt våra elitlag. Rekrytering Att öka antalet juniorer varje år, fler juniorer som börjar än som blir seniorer. En förutsättning är att även antalet ledare ökar i samma takt. Strategi Träning För att uppnå våra mål ska vi främst använda våra professionella tränare, men även engagera våra mest erfarna juniorer för att på så sätt skapa en klubbkänsla. Vi stöttar även ledarledda extraträningar. Spelträning sker med både de professionella tränarna och med ideella insatser (gruppernas ledare, föräldrar, äldre juniorer). Under spelträning tränar vi på golfens olika spelformer. Genom gemensam spelträning tror vi att juniorerna inspireras och utvecklas. Klubbens träningar skall vara förberedande för att delta i externa tävlingar såsom Skandia Tour, Lexus Tour, Göteborgs Golf Cup och JSM klubblag, träna för att tävla. Tävling Tävlingsmoment ingår i både den proledda träningen och spelträningen. Alla oavsett kunnande har möjlighet att deltaga i klubbens juniortävlingar (se aktivitetsplan). Vi börjar tävlingskunskapen genom att delta i klubbens- och distriktets juniortävlingar, både individuellt och i lag. Våra bättre juniorer spelar på Skandia Tour, JMI samt JSM klubblag. Vi har två tävlingsansvariga som tar hand om varsin åldersgrupp i Lexus och påminner om anmälan mm. För våra yngsta juniorer behöver föräldrar vara med som markörer och stöd under nybörjartävlingarna. Socialt Genom att under spelträning blanda träningsgrupperna skapar vi förutsättningar för ett större socialt utbyte mellan alla våra juniorer, oavsett ålder och kunskap. Önskvärt är att föräldrar som inte har tagit en ledarroll i sin grupp kan vara med och stötta under andra aktiviteter. Exempel på sociala aktiviteter är Öijared Hang-Out, bowling, Rockgolf, maskerad, Sommarlägret, etc. Kommunikation Genom att publicera all information angående juniorverksamheten på ÖiGKs hemsida skapar vi en plattform som alla kan utgå ifrån, se Juniorer under Öijared Golfklubb. Vi använder även för att kommunicera men SMS används inte generellt men får gärna användas inom juniorgrupper. Under säsongsstartens Kick-Off kommer alla föräldrar ha möjlighet att deltaga i såväl Workshops och Pro-ledd träning. Under den första eller andra träningen för säsongen kommer ett föräldramöte arrangeras för varje grupp i klubbhuset där någon från juniorkommitten informerar och hjälper till att utse ledare i varje grupp.

8 Ledare Vi utbildar våra juniorledare i egen regi på Öijared i första hand genom att erbjuda både teoretisk och praktisk utbildning av våra professionella tränare och ideella ledare. Föräldrar/ledare erbjuds även att genomgå barn- och ungdomsledarutbildning. Se Golf.se om Juniorledarutbildning. Rekrytering Genom att ha en bra och rolig juniorverksamhet där de som deltager hela tiden känner motivation och även att de utvecklas tror vi är bästa sättet att skapa en bra grund för att rekrytera fler juniorer till Öijared. Utöver detta planerar vi ett flertal aktiviteter med rekryteringsfokus. Vi kommer att: - arrangera Öppet hus på Öijared under påskveckan - arrangera kompis-dagar - medverka vid Lerums föreningsdagar - samarbeta med andra idrottföreningar inom kommunen Vi söker även nya samarbetsformer med närområdets skolor (Floda, Lerum och Stenkullen)

9 Resurser Träningsavgifter Minst 50% av totalkostnaderna täcks av träningsavgifter. Stöd från klubben För att säkerställa en bra framtida juniorverksamhet krävs stöd från klubben. Sponsring Supporterklubben är en del av ÖiGK:s junior- och elitverksamhet som ska jobba för att på olika sätt utöka det ekonomiska stödet till dessa kommittéer, i huvudsak ska dessa pengar gå till utökad mängd träning för de som vill. LOK-stöd Pro-ledd träning rapporteras in av tränarna. Alla ledare är ansvariga för att rapportera in alla LOKstödsgrundande aktiviteter till LOK-stödsansvarig. LOK-stödsansvarig sammanställer och skickar sedan vidare ansökan om statligt och kommunalt bidrag. LOK-stödsansvarig 2015 är Peter Berkefalk. Övriga externa bidrag Sisu-stöd, Idrottslyftet, stipendiefonder/arvsfonder. Organisation Juniorkommittén utgörs av följande representanter under Helhetsansvar & Kontakt med GGF/SGF Lars Brydolf Ordförande - Träning Pia Evertsson - Tävling Tommy Johnsson & Michael Millvik - Sponsring & Ekonomi Richard Zellén - Utbildning Lars Brydolf & Pia Evertsson - Information IDrottOnline Peter Berkefalk - Juniorrepresentant flick Rebecca Uhlén Juniorkommitténs sammansättning görs under hösten och skall senast 31/12 varje år vara organiserad till efterkommande säsong.

10 Bilaga till värdegrund Policy för aktiva inom Juniorverksamheten i Öijared GK Som spelare vill vi att du: Följer idrottens regler och respekterar Juniorkommitténs policy. Är engagerad och genomför skolarbetet med samma intresse som du har för golfen. Tar del av den information som kommuniceras ut via hemsida, mail, nyhetsbrev, mm. Respekterar dina ledare, kamrater samt medspelare och genomför träningar och tävlingar på bästa sätt efter dina förutsättningar. Är rädd om din egen och klubbens utrustning och egendom, ställer upp för dina kamrater. Är en bra representant för ÖiGK i alla situationer, deltar och hjälper till vid ÖiGK:s gemensamma aktiviteter. Som ledare vill vi att du: Accepterar och respekterar Juniorkommitténs policy, regler och synsätt på ledarskap samt medverkar vid de utbildningar som klubben erbjuder. Respekterar spelare, föräldrar samt övriga ledare och funktionärer i klubben och bemöter dem på ett föredömligt sätt. Deltar i ledarmöten och ÖiGKs klubbaktiviteter, såsom gemensamma träningsläger och andra sociala aktiviteter. Representerar klubben på ett bra sätt. Som vårdnadshavare till spelare vill vi att du: Tar del av och respekterar Juniorkommitténs policy och regler. Uppträder som du vill att ditt barn ska uppträda. Framför eventuell kritik och åsikter på ett sakligt och korrekt sätt. Stöttar ditt barn i både med- och motgång. Deltar och hjälper till vid ÖiGKs gemensamma junioraktiviteter. Tar del av klubbens information.

11 Mobbning och trakasserier All form av mobbning, trakasserier och övergrepp strider mot visionen Svensk Idrott - världens bästa och idrottens fyra värdegrunder. Inom idrotten accepteras inga former av trakasserier eller övergrepp, så inte heller i ÖiGK. Ingen ska behöva känna sig kränkt, trakasserad eller mobbad. Det är den utsattes upplevelse som avgör om det är fråga om trakasserier, inte trakasserarens motiv. Som ledare, förälder, tränare eller annan vuxen är det en självklarhet att vi agerar om vi misstänker att något pågår. Se Lerums föreningarnas gemnsamma handlingsplan. Personer som kränker, trakasserar eller mobbar andra och som inte slutar efter tillsägelser, får efter ett utredande samtal ta en tidsbestämd paus från sitt golfutövande i föreningen. Skulle beteendet, oavsett tid, form och forum fortsätta, kan frågan om uteslutning aktualiseras då beteendet får anses motarbeta Juniorkommitténs verksamhet och ändamål.

Styrdokument Junior- och elitverksamhet. Woodlands Golfklubb

Styrdokument Junior- och elitverksamhet. Woodlands Golfklubb Styrdokument Junior- och elitverksamhet Woodlands Golfklubb Upprättat av Junior- och Elitkommittén Reviderat 2012-03- 07 Godkänt av styrelsen i Woodlands Golfklubb 2012-03- 07 Syfte Syftet med detta dokument

Läs mer

Huvudstadens Golfklubb. Programförklaring 2014-2016

Huvudstadens Golfklubb. Programförklaring 2014-2016 Huvudstadens Golfklubb Revidering fastställd på årsmötet 141208 Programförklaring 2014-2016 Värderingar Vision Verksamhetsidé Övergripande mål Värderingar Huvudstadens Golfklubb står för följande fem värderingar

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32. Huvudstadens Golfklubb. Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32. Huvudstadens Golfklubb. Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32 Huvudstadens Golfklubb Verksamhetsplan 2014 131209 Sida 2 av 32 Huvudstadens Golfklubb övergripande verksamhetsplan 2014 Denna inledande del är en sammanfattning av övriga verksamhetsplaner.

Läs mer

Verksamhetens mätbara idrottsliga mål återfinns i verksamhetsbeskrivning som görs inför varje säsong.

Verksamhetens mätbara idrottsliga mål återfinns i verksamhetsbeskrivning som görs inför varje säsong. Policy, Mål och Riktlinjer för GS86 Innebandyförening GS86 policy beskriver vad föreningen vill med sin verksamhet. Policyn utgör grunden för hur alla medlemmar bör agera i olika sammanhang. Policy: Inom

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb

Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb Nulägesanalys Vi i Hammarö GK har två instruktörer som sköter träning och träningsplaneringen har 20 ledare som är med och hjälper till i vår verksamhet

Läs mer

Verksamhet och Målsättningar juniorer Lidingö GK. 1. Mål

Verksamhet och Målsättningar juniorer Lidingö GK. 1. Mål Verksamhet och Målsättningar juniorer Lidingö GK 1. Mål 2. Organisation 3. Indelning träningsgrupper 4. Professionell träning 5. Rekrytera, utveckla och behålla ledare 6. Lidingös lilla gröna 7. Duktiga

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Sidan 1 av 11 Verksamhetsplan för 2015 I styrelsen hittar ni: Siw Ölmheden, Ordförande Stefan Arnesson, Vice ordförande Anders Jarl, Sekreterare Joacim Björklund, ledamot Jens Bohm,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 Led motiv 3G klubben Golf, Glädje och Gemenskap. Detta är ledmotivet i verksamheten för ledare och juniorer. Golfen skall alltid stå i fokus vi skall premiera

Läs mer

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdoms och juniorverksamhet 1. Vision PITEÅ GOLFKLUBB SKA ERBJUDA DEN BÄSTA BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I KOMMUNEN, ALLA KATEGORIER

Läs mer

MATFORS IF: s. POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12

MATFORS IF: s. POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12 MATFORS IF: s POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12 Innehåll Inledning 3 Kärnvärden 3 Målsättning 4 Riktlinjer 4 Metod 4 Rekrytering 5 Ledarrollen 5 Träning och match 6 Cuper och Träningsläger

Läs mer

Verksamhetsplan Elit- och Juniorkommittén Botkyrka GK 2015. Inledning.

Verksamhetsplan Elit- och Juniorkommittén Botkyrka GK 2015. Inledning. Verksamhetsplan Elit- och Juniorkommittén Botkyrka GK 2015 Inledning. Verksamhetsplanen är skriven för att tydliggöra klubbens juniorverksamhet som tillsammans med elitverksamheten utgör Elit- och Juniorkommitténs

Läs mer

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 (Revideras 2013) INNEHÅLLSFÖRTECKNING GOLF ÄR IDROTT! Inledning... 3 Bakgrund

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer

Ungdomspolicy Beslutad av styrelsen i BK Höllviken 2013-09-10

Ungdomspolicy Beslutad av styrelsen i BK Höllviken 2013-09-10 Ungdomspolicy Beslutad av styrelsen i BK Höllviken 2013-09-10 Ungdomspolicy Sida 1 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Klubbens övergripande målsättning... 2 3. Organisation... 2 4. Respektera alla... 3 5. Ungdomsverksamhetens

Läs mer

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

Utvecklingspolicy. ungdom

Utvecklingspolicy. ungdom Utvecklingspolicy ungdom Sidan 2 / 12 Utvecklingspolicy ungdomsverksamhet 1 INLEDNING UNGDOMSVERKSAMHET... 3 2 EKONOMI... 3 3 REGLER OCH RIKTLINJER... 3 3.1 GRUNDPRINCIPER FÖR BARN OCH UNGDOMSTRÄNING:...

Läs mer

Appendix 3 Vinröda Ledare

Appendix 3 Vinröda Ledare 1 (20) Appendix 3 Vinröda Ledare Styrdokument för LUGI Handbolls barn- och ungdomsledare Föreningsidé En förening för hela familjen som förenar elit och bredd Vision Att vara Sverigeledande på herr- och

Läs mer

Junior lyftet. Pengar till klubben med Juniorlyftet! EN MÖJLIGHET ATT UTVECKLA JUNIORVERKSAMHET

Junior lyftet. Pengar till klubben med Juniorlyftet! EN MÖJLIGHET ATT UTVECKLA JUNIORVERKSAMHET Junior lyftet Pengar till klubben med Juniorlyftet! EN MÖJLIGHET ATT UTVECKLA JUNIORVERKSAMHET 2 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 3 Varför väljer barn att idrotta? Att ha kul upplevelsen av

Läs mer

FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF

FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF FÖRORD I detta dokument har vi försökt åskådliggöra Kubikenborgs IF:s policy och riktlinjer för alla de lag som är aktiva inom föreningen och ledarna

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

Framtidsgruppen 2014-2020

Framtidsgruppen 2014-2020 Framtidsgruppen 2014-2020 Redovisning av framtidsförslagen samt förslag till verksamhetsplan för Skinnarebo Golf & Country Club 1 Det är medlemmarna som är golfklubben Det absolut viktigaste för Skinnarebo

Läs mer

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

Idrotten vill. en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill. en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015

VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015 VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015 Kortfattad beskrivning och bakgrund till nedan Verksamhetsbeskrivningen för Sundsvall Ortvikens Bågskytteklubb. Verksamhetsbeskrivningen

Läs mer

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun.

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun. Verksamhetsplan och Budget 2014 FÖRENINGSGEMENSAMT Inledning Föreningens verksamhetsplan och budget utformas i enlighet med framtagen policy och riktlinjer. Verksamhetsplanerna beskriver vilka mål föreningen

Läs mer

Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring

Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår: Att Att förbundsmötet beslutar om att anta stadgeändring som syftar till att öppna verksamheten och locka

Läs mer