Verksamhetsplan Elit- och Juniorkommittén Botkyrka GK Inledning.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan Elit- och Juniorkommittén Botkyrka GK 2015. Inledning."

Transkript

1 Verksamhetsplan Elit- och Juniorkommittén Botkyrka GK 2015 Inledning. Verksamhetsplanen är skriven för att tydliggöra klubbens juniorverksamhet som tillsammans med elitverksamheten utgör Elit- och Juniorkommitténs (EJK,s) ansvarsområde. Planen beskriver för juniorspelare och deras föräldrar vilken junior- och elitverksamhet Botkyrka GK (BGK) bedriver. Den ska också fungera som ett stöd för ledare i BGK och deras arbete med juniorer och elitspelare upp till 21 år. Verksamhetsplanen är en konsekvens av klubbstyrelsens övergripande visioner och målsättningar för elit- och juniorverksamhet och ska ses som ett levande dokument som löpande revideras och uppdateras av EJK. Elit- och Juniorkommittén Botkyrka GK Elit- och Juniorkommittén (EJK) har en omfattande verksamhet för klubbens knattar, juniorer och elitspelare. En golfklubb behöver en omfattande breddverksamhet. Breddverksamhetens främsta uppgift är att skapa en bra inskolning till golf för barn och ungdomar. Merparten av klubbens framtida golfspelare hittar vi förhoppningsvis bland våra juniormedlemmar. Verksamheten drivs av klubbens idrottschef och golfinstruktör Magnus Elwin och hans hjälptränare tillsammans med många entusiastiska ledare. Träningen är organiserad i olika träningsgrupper med varierat antal deltagare. För närvarande har klubben 130 juniormedlemmar varav ca 40 är i aktiv träning. Säsongen 2015 implementeras ett nytt träningskoncept parallellt med de traditionella träningsgruppernas veckoprogram. Ett mer projektbaserat träningsprogram skapas och är tillgängligt för alla klubbens juniorer. Ett stort antal träningstillfällen med varierad inriktning erbjuds alla! Spelare väljer själv vilka tillfällen och träningsinriktningar som passar honom/henne. Klubben vill bereda alla juniorer möjlighet att ta del av professionell träning utan att behöva binda upp sig till ett antal pass varje vecka hela säsongen.

2 Det projektbaserade programmet avslutas med att alla deltagare får ett individuellt träningsprogram för egenträning. Verksamhetsbeskrivning. Barn och unga är en viktig kategori spelare i Botkyrka GK och Malmbro GK. Klubbarna ska genom spännande, intressant och kunnig träning och ledning stimulera juniorerna till att fortsätta med aktivt golfspel och deltagande i klubbarnas aktiviteter. Våra nuvarande juniorer är våra framtida seniormedlemmar, våra framtida ideella ledare och morgondagens spelare i representationslagen. Juniorverksamheten I Botkyrka GK omfattar alla juniorer upp till 21 års ålder. Verksamheten ska ha en bredd som tillgodoser allt från nybörjare till elitjuniorer och elitspelare men även välkomna dem som vill använda sitt spelintresse för att umgås med kompisar som fritidsgolfare Var på skalan mellan fritidsgolfare, breddjunior, tillväxtjunior, utvecklingsjunior och elitjunior man vill befinna sig är helt upp till individen. Många spelar golf för den sociala gemenskapen, umgänget och för att det är skönt och roligt att tillbringa några timmar i naturen med några kompisar. Andra spelar golf med målinriktad träning och tydliga tävlingsambitioner. Oavsett vilken golfare man är hittar man en meningsfull plats i Botkyrka GK verksamhet. Från den breda verksamheten kommer talanger som väljer träningsnivåer för att utvecklas till elitspelare. Men utan bredden kommer det mycket sällan fram någon elit och utan elit kan det vara svårare att rekrytera bredd. Därför är en av EJK,s viktigaste uppdrag att balansera verksamheten så att behoven från både bredd och elit uppfylls. Vision. BGK ska vara det självklara valet för juniorer i södra Stockholm som vill lära sig att spela golf och vidareutvecklas som golfspelare. Klubben erbjuder alla spelare, från knatte till elitspelare, den stöttning och träningsfrekvens som passar individens mål och ambition. Värdegrund. Verksamheten ska ge barn och unga en naturlig inskolning till golfen som aktivitet och idrott genom intressant och pedagogisk tränings- och tävlingsverksamhet. BGK erbjuder golfspel för alla. Oavsett kunnande och färdighet finns program för såväl nybörjare som elitspelare så alla kan utvecklas efter sin förmåga. BGKs verksamhet ska attrahera alla barn och unga som vill prova på golf. Strävan är att få så många som möjligt att fortsätta att satsa på sin golf.

3 BGK ska erbjuda alla barn och unga en möjlighet att spela och utvecklas genom verksamheten på klubben. Botkyrka GK hälsar alla välkomna oavsett kön, ålder, sexuell läggning, hudfärg eller etnicitet och som har golf som främsta idrottsintresse eller ser det som ett komplement till annan idrottsutövning. BGK accepterar inte rasism, mobbing, kränkningar eller andra nedlåtande uttryck eller handlingar. Barn och unga i verksamheten är ansvarsfulla och visar respekt för normer och regler både inom golfen och i samhället. Vi hjälper varandra och uppträder korrekt mot tränare, ledare, spelare och andra. Barn och unga i verksamheten ska bidra till att skapa en familjär stämning och klubbkänsla som skapar trivsel och stolthet att få representera Botkyrka GK och Malmbro GK både på och utanför banan. BGK erbjuder barn och unga en rolig, intressant och utvecklande ledning och träning med hög kvalitet och långsiktighet. Barn och unga i Botkyrka GK ska förstå och verka efter klubbens värdegrund som sammanfattas i följande nyckelord: - Kunnighet - Vänlighet - Ödmjukhet - Kamratskap - Kvalitet - Stolthet - Utveckling Långsiktig målsättning. BGK engagerar elit-juniorerna i verksamheten som assisterande tränare i breddjuniorernas träningsgrupper och tävlingsverksamhet för att stärka klubbkänsla och ge steget från bredd till elitverksamhet en naturlig koppling. BGK erbjuder föräldrar ledarutbildning och vidareutbildning för att stärka verksamheten, öka antalet ideella ledare och sträva efter att på sikt ha en ledare per fem barn och unga. Verksamheten ska leda till kraftigt ökat antal juniormedlemmar i klubben och till markant ökning av antalet juniorer i aktiv träning. Inom 5 år har vi 100 barn i aktiv träning. Antalet tävlande juniorer på Skandia Tour ska fördubblas inom tre år. BGK ska ha spelare i junior-sm-lag inom 2 år. BGK ska ha spelare på Skandia Elit Tour inom 3 år. BGK ska ha serielag i div 1 herrar inom 2 år. BGK ska ha serielag i div 2 damer inom 2 år. BGK ska ligga topp 50 på SGF totalranking inom 3 år. BGK ska ligga topp 50 på SGF juniorranking inom 3 år.

4 Målsättning och strategi Stoppa tappet på juniorer genom att skapa grupper som passar alla typer av juniorer, även de som inte vill tävla och satsa. Inte lägga någon värdering på att en duktig golfare är en bättre golfare". Införa ett projektbaserat träningsprogram som är tillgängligt för alla klubbens juniorer. Skapa förutsättning för fler juniorer att förbättra sitt spel genom större andel timmar i egenträning. Genomföra kvalitetsförbättring överlag. Strukturerad träningsverksamhet - ordning och reda. Stärka ledarorganisationen. Rekrytera ledare, särskilt till yngre grupper, skapa struktur: utbilda, gör attraktivt att vara ledare bl.a genom att ge tillbaka. Var tydliga med var ledaruppdraget kräver. Rätt storlek och kompetens på ledarstaben. Skapa riktade aktiviteter för tjejer som vill börja spela golf och juniortjejer på BGK som vill förbättra sitt spel. Jobba med två träningsstrukturer samtidigt. Dels den traditionella indelningen i grupper med ett antal träningstillfällen varje vecka hela säsongen. Dels en projektbaserad träning öppen för alla klubbens juniorer och elitspelare. Genomföra möten/träffar för föräldrar/ideella ledare innan träningsgrupperna startar utomhusträningen. Genomföra fler aktiviteter för juniorerna på anläggningar i vår närhet och på egna klubben. Exempelvis vår-kick-off, läger, klubbtävlingar, grillaftnar etc. Öka antalet spelare i träningsverksamhet och tävling med fler starter på Rookie Touren och Skandia Tour (Distrikt, Regional och Riks) Skapa ett tydligt och stimulerande system för ersättning till tävlande juniorer och elitspelare. Fler spelare i träning ska ha off handicap. Skapa ett långsiktigt program för nyrekrytering av barn och unga till golfen. 100 barn från närområdet ska ha provat på golf genom BGKs arrangemang.

5 Träning och tävling för de olika grupperna Minorer 5 6 år Träning vår och höst 1pass/vecka. Avslutningsaktivitet barn-förälder. Information till föräldrarna gällande spelet, barnets utveckling och Botkyrka GK. Minor 7-8 år Träning vår och höst. 1 pass/vecka. Sommarläger 3 dagar. Skandia Cup på övningsbanan, Avslutningsaktivitet. Information till föräldrarna gällande spelet, barnets utveckling och Botkyrka GK. Stimulera till spel på övningsbanan och 9- hålsbanan. Yngre juniorer 9-12 år Spelare i denna grupp ska vara medlemmar i klubben då träning kommer att ske ute på golfbanan. Träning hela utesäsongen 1pass/vecka. Sommarläger 3 dagar, spelaktiviteter på 9- hålsbanan, Skandia Cup samt Avslutningsaktivitet. Stimulera till egen träning genom enklare hemläxor och egen övningsbank. Information till föräldrarna gällande spelet, barnets utveckling och Botkyrka GK. Juniorer år Spelare i denna grupp ska vara medlemmar i klubben då träning kommer att ske ute på golfbanan. Träning 2-3 ggr/v, 3st läger. Spel på juniortourer, 3st egna tävlingar, 2st pass individuella träningar med tränare. Stimulera till spel i klubbens tävlingar. Egna träningsprogram från en individuell utvecklingsplan som innehåller spelet, regler, träningslära och näringslära. Information till föräldrarna gällande spelet, barnets utveckling och Botkyrka GK. Juniorer Alla Sommarläger juni öppet för alla juniorer oavsett färdighet! Erbjuda 2 st golfdagar med spel och träning. BGK ska genomföra en inspirationsdag för att öka intresset att träffa andra golfungdomar, spela golf och träna golf. Introducera en projektbaserad träningsstruktur med tema-aktiviteter och tematräffar öppen för alla klubbens juniorer. Elitspelare Individuell träning och träning i grupp 2-3 ggr/månad, spelaktiviteter, individuella utvecklingsprogram erbjuds, deltagande i seriespel. Utbildningsprogram efter planering och individuella önskemål. Elit seniortourspelare Träning individuellt. Delta i vissa av elitlagets aktiviteter.

6 Träningsmetoder och pedagogik. Verksamheten följer en detaljerad utvecklingsplan. SGFs utvecklingstrappa framtagen av Carl Gustavsson ligger som grund. Se bilaga /90-80 dvs klubben organiserar träning i en omfattning av 10-20% av spelarnas totala träningsbelastning. Det innebär att spelarna behöver erbjudas kunskap och kompetens kring träning/vila/kost. Träningsprogram ska erbjudas de som vill. Målsmän och spelare ska förstå begrepp inom grundläggande träningslära så som: progression, kontinuitet, optimal mottaglighetsålder, varierad belastning och systematik. Klubben utbildar spelare, föräldrar och ledare. Se bilaga på utbildningsplan. Klubben samarbetar med SiSU, andra golfklubbar, föreningar samt med Botkyrka kommunen. Organisation. Ansvarsområde för Elit- och juniorkommittén på Botkyrka GK EJK planerar och genomför träningsverksamheten, tävlingar och andra sociala arrangemang med syfte att stärka intresset för golf och golfrelaterade aktiviteter. EJK planerar och genomför läger och andra aktiviteter som behövs för att bygga klubbanda och stärka de sociala och kompisrelaterade banden mellan juniorerna. EJK ansvarar för en uppdaterad web inom botkyrkagk.se och kommunicerar med spelare, ledare och föräldrar. EJK planerar och genomför alla aktiviteter inom ramen för den budget styrelsen ger kommittén varje år. Exempel på aktiviteter är nyrekrytering, juniorsponsring och ledarutbildning Ansvar ordförande 2015 Christian Ramn. Vision, mål, verksamhetsplan och verksamhetsuppföljning. (Delat ansvar med Idrottschef) Övergripande ekonomi med budget, attestering och uppföljning Organisation ledamöter Sammankallande med föredragningslista och Ordförande på kommittémöten Information hemsida. (Delat ansvar med Idrottschef) Informationsansvarig till/från Styrelsen. (Delat ansvar med Idrottschef)

7 Ansvar idrottschef 2015 Magnus Elwin. Vision, mål, verksamhetsplan verksamhetsuppföljning. (Delat ansvar med Ordförande) Daglig ekonomi gällande EJK. Träningsavgifter, lägeravgifter, bidrag, inköp material osv. Administrativt ansvarig för den dagliga verksamheten. Planering, genomförande och uppföljning av EJKs tränings- och tävlingsverksamhet. Föredragande vid kommittémöten. Information hemsida. (Delat ansvar med ordförande) Informationsansvarig till/från Styrelsen. (Delat ansvar med Idrottschef) Ansvar ledamöter 2015 Träningsgruppsledare- hjälptränare till Magnus. Informationsansvariga för respektive träningsgrupp från/till Ordförande, Idrottschef samt från kommittémöten. Assistera tränaren vid träningar efter tränarens instruktioner. Ledare vid extraträningar samt söndagsspel på 9-hålsbanan Ledare/Coacher vid EJKs lagtävlingar Elit- och Juniorkommittén Ordförande: Christian Ramn Idrottschef: Magnus Elwin Ledamöter: Ulrich Sundlöf, Johan Hallin, Mattias Andersson Adjungerade: Rolf Backman, Max Anglert Arbete pågår att rekrytera fler ledamöter till EJK. Mötesstruktur Fasta EJK-möten för hela kommittén måndag kväll första veckan i månaden kl Möten hålls i mars, april, maj, sept och nov. Arbetsmöten med hela eller delar av kommittén vid behov. Ordf. kallar till möte och för protokoll. Magnus Elwin justerar protokoll Kopia på justerat protokoll hos klubbchefen. Årsplanering Här presenteras alla aktiviteter i en enkel kalenderstruktur. Kommer inom kort!

8

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdoms och juniorverksamhet 1. Vision PITEÅ GOLFKLUBB SKA ERBJUDA DEN BÄSTA BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I KOMMUNEN, ALLA KATEGORIER

Läs mer

Huvudstadens Golfklubb. Programförklaring 2014-2016

Huvudstadens Golfklubb. Programförklaring 2014-2016 Huvudstadens Golfklubb Revidering fastställd på årsmötet 141208 Programförklaring 2014-2016 Värderingar Vision Verksamhetsidé Övergripande mål Värderingar Huvudstadens Golfklubb står för följande fem värderingar

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb

Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb Nulägesanalys Vi i Hammarö GK har två instruktörer som sköter träning och träningsplaneringen har 20 ledare som är med och hjälper till i vår verksamhet

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32. Huvudstadens Golfklubb. Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32. Huvudstadens Golfklubb. Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32 Huvudstadens Golfklubb Verksamhetsplan 2014 131209 Sida 2 av 32 Huvudstadens Golfklubb övergripande verksamhetsplan 2014 Denna inledande del är en sammanfattning av övriga verksamhetsplaner.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 Led motiv 3G klubben Golf, Glädje och Gemenskap. Detta är ledmotivet i verksamheten för ledare och juniorer. Golfen skall alltid stå i fokus vi skall premiera

Läs mer

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 (Revideras 2013) INNEHÅLLSFÖRTECKNING GOLF ÄR IDROTT! Inledning... 3 Bakgrund

Läs mer

Framtidsgruppen 2014-2020

Framtidsgruppen 2014-2020 Framtidsgruppen 2014-2020 Redovisning av framtidsförslagen samt förslag till verksamhetsplan för Skinnarebo Golf & Country Club 1 Det är medlemmarna som är golfklubben Det absolut viktigaste för Skinnarebo

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

2010-2011. Linköping Kenty Damfotbollsförening

2010-2011. Linköping Kenty Damfotbollsförening 2010-02-16 2010-2011 Linköping Kenty Damfotbollsförening Föreningen där spelare och ledare utvecklas! Linköping Kenty Damfotbollsförening (LKDFF) skall verka främjande för dam- och flickfotbollens utveckling

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer

BOKBLADET. VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte. Limhamns Folkets hus

BOKBLADET. VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte. Limhamns Folkets hus BOKBLADET Nummer 3 2011 VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB 1 december 2011, kl. 18.00 Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte Limhamns Folkets hus För styrelsen:

Läs mer

INNEBANDYN VILL. Riktlinjer & värderingar

INNEBANDYN VILL. Riktlinjer & värderingar Innebandy är Ett bevis på nyskapande idrott! Enkelt att utöva! Lätt att lära sig! Billigt och roligt! Underhållande och publikvänligt! Socialt och seriöst! Svenska Innebandyförbundet vill Skapa en stämning

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

AIK Ungdomsfotboll 2008

AIK Ungdomsfotboll 2008 AIK Ungdomsfotboll 2008 (071113) Verksamhetsplan 1 INNEHÅLL AIK-stilen 3 AIK Ungdomsfotboll Inför 2008 4 Vision och verksamhetsidé 6 Organisation 7 Mötesordning 10 Information 13 Ekonomi 14 A-lags-arrangemang

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd med tyngdpunkt

Läs mer

Klubb Utbildning för Ledare

Klubb Utbildning för Ledare Klubb Utbildning för Ledare SBTF UTBILDNING NIVÅ BAS Utbildningsmaterial från Svenska Bordtennisförbundets ungdom- och utbildningskommitté www.svenskbordtennis.com INNEHÅLL 05 LEDARSKAP Barn- och ungdomsledarskap

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer 1 Ungdomssektionens Policy, Mål & Riktlinjer Allmänt Ungdomssektionen (US) omfattar killar och tjejer från 6 till 15 år och dess ledare. Som ungdomsledare i GIF har man ett stort ansvar för många barn

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning Innebandy. Studier i kombination med elitsatsning

Verksamhetsbeskrivning Innebandy. Studier i kombination med elitsatsning Verksamhetsbeskrivning Innebandy Studier i kombination med elitsatsning Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning... 2 Rekommenderat innebandygymnasium REK... 2 Skolan... 3 Studier... 3

Läs mer

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2012

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2012 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2012 Innehåll Föredragningslista Styrelsen har ordet Förvaltningsberättelser Finansiella rapporter Verksamhetsplan 2012-2013 Allmän information

Läs mer

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan om jämställdhetsbidrag, BBK Playmaker

Tjänsteskrivelse. Ansökan om jämställdhetsbidrag, BBK Playmaker Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-05-03 Vår referens Demal Zetterman Föreningssekreterare Tjänsteskrivelse Demal.Zetterman@malmo.se Ansökan om jämställdhetsbidrag, BBK Playmaker FRI-2013-415

Läs mer

FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF

FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF FÖRORD I detta dokument har vi försökt åskådliggöra Kubikenborgs IF:s policy och riktlinjer för alla de lag som är aktiva inom föreningen och ledarna

Läs mer

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 Anvisningar för barnoch ungdomsidrott Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Träning och tävling... 3 Intention livslångt intresse... 4 Intention allsidighet...

Läs mer

Verksamhetsplan för Kalix Golfklubb år 2015

Verksamhetsplan för Kalix Golfklubb år 2015 Verksamhetsplan för Kalix Golfklubb år 2015 Inledning: Verksamhetsplanen är det dokument som skall visa våra verksamhetsmål samt planerna för hur vi ska nå dessa mål. Syftet med dokumentet är att vara

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Välkommen till Sandåkerns Sportklubb!

Välkommen till Sandåkerns Sportklubb! Föreningshandbok Välkommen till Sandåkerns Sportklubb! Vi är det naturliga valet för barn och ungdomar i västra Umeå. Sandåkerns SK erbjuder kvalitativ idrottsutbildning för alla utifrån var och ens unika

Läs mer