Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång. Vilka är vi?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång. Vilka är vi?"

Transkript

1 Vilka är vi?

2 Jag kommer att använda Gotland som exempel ibland Gotland har» 179 startande på DM lång distans (2 %)» 186 på Sverigelistan 16 år och äldre (1 %)» 0,3 % av Gotlänningarna finns på Sverigelistan» 0,2 % av Svenskarna finns på Sverigelistan» 224 studietimmar hos SISU Idrottsutbildarna (0,5 %)» 3801 deltagartillfällen (LOK-stödet) (1 %)» Hur många föreningar» Hur många medlemmar?» Hur många aktiva? Hur vill du att orienteringsidrotten på Gotland ser ut i framtiden? Vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot finns i dag?

3 Verksamhet över klubbgränserna Fler ledare och aktiva Ungdomsverksamhet i alla klubbar Flexiblare tävlingsverksamhet Vi har en strategi för lovande ungdomar och juniorer Ledare i små klubbar Som i dag Styrkor Avgränsat distrikt Duktiga ledare Bra arrangörer Ungdomsstarterna ökar Samverkar och håller ihop Gemenskap Möjligheter Elitframgångar Den egna fantasin sätter gränserna Duktiga rekryterare Friskvård Enklare arrangemang Alternativa tävlingsformer Svagheter Små tävlingar Samarbeta över distriktsgränser Åldrande medlemmar Konservatism Få ledare Hot Blyghet Hård konkurrens om fritiden Rådjursjakt Kartframställning utan bidrag Allemansrätten Ledarbrist

4 Formar och styr Verksamhetsutveckling Verksamhetsidé Värdegrund Vision Verksamhetsområden Arrangemangsutveckling, Föreningsutveckling, Individutveckling Mål = resultat som ska uppnås Strategi = hur målen ska uppnås Handlingsplan = vem och när Uppfyller och infriar

5

6 Verksamhetsutveckling Basera beslut på fakta Ledningens engagemang Kunden i centrum Arbeta med ständiga förbättringar Låt alla vara delaktiga

7 Grundläggande värderingar Engagerat ledarskap Allas delaktighet Kompetensutveckling Samverkan Kundorientering Ständiga förbättringar Långsiktighet Lär av andra

8 Ständiga förbättringar Planera Förbättra Genomföra Utvärdera

9

10

11 Formar och styr Verksamhetsutveckling Verksamhetsidé Värdegrund Vision Verksamhetsområden Arrangemangsutveckling, Föreningsutveckling, Individutveckling Mål = resultat som ska uppnås Strategi = hur målen ska uppnås Handlingsplan = vem och när Uppfyller och infriar

12 Metodstöd verksamhetsidé! Fråga 1: Vem finns vår verksamhet till för? (kunden?) Fråga 2: Vilken är deras situation och vilka är deras grundläggande behov? Fråga 3: Vilken verksamhet ska vi bedriva för att lösa deras grundläggande behov? Vår verksamhetsidé är följande: Vi ska svar på fråga 3 Åt/till/för svar på fråga 1 Så att svar på fråga 2

13 Begreppet kund!» Vem är vi till för?» Vem använder våra produkter/tjänster internt/externt?» Vem betalar för våra produkter/tjänster?» Vem fattar beslut om att köpa våra produkter/tjänster?» Vilka ska försvinna för att det inte ska finnas något behov av våra produkter/tjänster?» Vilka övriga ställer krav på oss?» Vem levererar till oss?» Vilka är våra kunder?» Vem är huvudkunden?» Hur tar vi reda på det?

14 Verksamhetsidé därför finns vi till! En beskrivning av vad man ska verka för, vad som ska uppnås och vilket uppdrag man har. Södra ska främja lönsamheten i medlemmarnas skogsbruk genom att handla med, utveckla och förädla skogsråvara, utveckla och marknadsföra förädlade skogsprodukter, bedriva en aktiv näringspolitik och tillhandahålla avverknings- och annan skoglig service. Framgång kräver högsta möjliga kvalitet i vårt agerande gentemot anställda, kunder och samhälle i den värld vi verkar i och gentemot den miljö som verksamheten kan påverka. Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen. Här förverkligar du dina drömmar, skapar, upplever, är delaktig och tar ansvar!" Att till ett lågt pris, i en ren och snygg restaurang, servera en god måltid med ett leende. OK Södertörn är en ideell förening som bedriver orienteringsverksamhet i olika former. Erbjuder alla orienterare tävlingsarrangemang med hög kvalité. Erbjuder klubbens alla medlemmar utvecklande, roliga och väl arrangerade träningar under hela året. Bedriver ungdomsverksamhet på alla nivåer som bygger på att ha roligt tillsammans samtidigt som vi tränar orienteringsteknik och fysik. Arbetar kontinuerligt med rekrytering i olika former för att bli flera medlemmar. Underhåller och utvecklar verksamheter i och kring vår klubbstuga på Farstanäset. Genomför många olika aktiviteter för att främja en god stämning i klubben

15 Har ni en verksamhetsidé i din förening? Känner du till den? Kan du den utantill? Lever ni upp till den? Hur många Ja-svar fick du ihop? Hur är det på din arbetsplats/skola?

16 Formar och styr Verksamhetsutveckling Verksamhetsidé Värdegrund Vision Verksamhetsområden Arrangemangsutveckling, Föreningsutveckling, Individutveckling Mål = resultat som ska uppnås Strategi = hur målen ska uppnås Handlingsplan = vem och när Uppfyller och infriar

17 Värdegrund det här står vi för! En beskrivning av grundläggande principer och beteende som ledsagar organisationen i sitt agerande, ett tydliggörande av hur man förhåller sig till varandra samt hur man förhåller sig till uppdraget. Klubbkänsla Att känna glädje och stolthet över att vara med i OK Södertörn Engagemang Alla medlemmar bidrar med sin delaktighet till föreningens verksamhet Utveckling Tillvarata och utveckla alla medlemmars olika kunskaper och förmågor» Idrotten vill» Alkohol, droger, dopning» Trafik» Ledarskapet» Alla gör alltid sitt bästa» Glädje» Gemenskap» Utmaning» Hälsa» Tävla

18 Värdegrund det här står vi för, eller?

19 Formar och styr Verksamhetsutveckling Verksamhetsidé Värdegrund Vision Verksamhetsområden Arrangemangsutveckling, Föreningsutveckling, Individutveckling Mål = resultat som ska uppnås Strategi = hur målen ska uppnås Handlingsplan = vem och när Uppfyller och infriar

20 Verksamhet över klubbgränserna Fler ledare och aktiva Ungdomsverksamhet i alla klubbar Flexiblare tävlingsverksamhet Vi har en strategi för lovande ungdomar och juniorer Ledare i små klubbar Som i dag Styrkor Avgränsat distrikt Duktiga ledare Bra arrangörer Ungdomsstarterna ökar Samverkar och håller ihop Gemenskap Möjligheter Elitframgångar Den egna fantasin sätter gränserna Duktiga rekryterare Friskvård Enklare arrangemang Alternativa tävlingsformer Svagheter Små tävlingar Samarbeta över distriktsgränser Åldrande medlemmar Konservatism Få ledare Hot Blyghet Hård konkurrens om fritiden Rådjursjakt Kartframställning utan bidrag Allemansrätten Ledarbrist

21 Vision dit siktar vi! En beskrivning av ett framtida önskvärt tillstånd, en föreställning av vart man vill nå eller bli. En bild i medvetandet om en eftertraktad framtid som man starkt känner för och tror på.» Aktiva föreningar över hela Gotland som samarbetar» Varierat utbud av tävlingar som är roligt och stimulerande» Fler engagerade ledare» En tydlig plan för att utbilda och utveckla talanger Verksamhetsområden det här ska vi fokusera på! En beskrivning och sortering av olika områden där insatser måste göras för att förverkliga verksamhetsidén.» Föreningsutveckling» Arrangemangsutveckling» Ledarutveckling» Talangutveckling

22 Verksamhetsområden definiera begreppen! Definiera begrepp som kan skapa oklarhet och förvirring kring vad som menas. I en stark organisation vet alla vad man menar med de begrepp som används.» Föreningsutveckling» Arrangemangsutveckling Vad menar vi med?» Ledarutveckling» Talangutveckling Vad är en talang?

23 Formar och styr Verksamhetsutveckling Verksamhetsidé Värdegrund Vision Verksamhetsområden Arrangemangsutveckling, Föreningsutveckling, Individutveckling Mål = resultat som ska uppnås Strategi = hur målen ska uppnås Handlingsplan = vem och när Uppfyller och infriar

24 Målsättning detta vill vi uppnå! En beskrivning av vad som ska åstadkommas inom respektive verksamhetsområde. Detta ska inte förväxlas med vad som ska göras.» Föreningsutveckling» Arrangemangsutveckling» Ledarutveckling» Talangutveckling» Specifikt» Mätbart» Accepterat» Realistiskt» Trygghetsmål» Realistiska mål» Barriärmål» Tidsatt

25 Formar och styr Verksamhetsutveckling Verksamhetsidé Värdegrund Vision Verksamhetsområden Arrangemangsutveckling, Föreningsutveckling, Individutveckling Mål = resultat som ska uppnås Strategi = hur målen ska uppnås Handlingsplan = vem och när Uppfyller och infriar

26 Strategi så här uppnår vi målen! En beskrivning av vad hur man ska uppnå respektive mål, alltså vilka åtgärder, handlingar eller aktiviteter man väljer.» Föreningsutveckling det här gör vi för att uppnå målen!» Arrangemangsutveckling det här gör vi för att uppnå målen!» Ledarutveckling det här gör vi för att uppnå målen!» Talangutveckling det här gör vi för att uppnå målen! Verksamhetsområde Målsättning Strategi/taktik * * * *

27 Formar och styr Verksamhetsutveckling Verksamhetsidé Värdegrund Vision Verksamhetsområden Arrangemangsutveckling, Föreningsutveckling, Individutveckling Mål = resultat som ska uppnås Strategi = hur målen ska uppnås Handlingsplan = vem och när Uppfyller och infriar

28 Handlingsplan från sagt till gjort! En beskrivning av vem eller vilka som ska utföra åtgärder, handlingar och aktiviteter, när det ska göras samt var och kanske hur det ska göras. Ta även hänsyn till eventuella kostnader.» Vilken strategi gäller handlingsplanen för?» Vad ska vi göra?» Hur ska vi göra det?» När ska det ske?» Vem/vilka ska göra det?» När ska det vara klart?» Ekonomi för detta?

29 Fem framgångsfaktorer för att lyckas med vår satsning!» Attityder» Metoder» Process» Ledningens engagemang Resultat!» Ihärdighet, långsiktighet

30 Verksamhetsutveckling Basera beslut på fakta Ledningens engagemang Kunden i centrum Arbeta med ständiga förbättringar Låt alla vara delaktiga

31 Grundläggande värderingar Engagerat ledarskap Allas delaktighet Kompetensutveckling Samverkan Kundorientering Ständiga förbättringar Långsiktighet Lär av andra

32 Ständiga förbättringar Planera Förbättra Genomföra Utvärdera

33

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orienterings vision Dit vill vi! Svensk orientering, världens bästa!

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Arbetsunderlag den svenska idrottsrörelsen 2.0

Arbetsunderlag den svenska idrottsrörelsen 2.0 Arbetsunderlag den svenska idrottsrörelsen 2.0 En idrottsrörelse redo för framtiden Arbetsunderlag för arbetet med en övergripande strategi att möta framtiden Inledning och bakgrund Framtiden pockar på,

Läs mer

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8)

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) FMSI 2014, Underbilaga 1.1: Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund utgör den strategiska grund som

Läs mer

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas Glada Hudikgymnasiet Domarkommitténs motivering Glada Hudikgymnasiet är en fristående skola med tydligt utvecklade värderingar och en tydlig verksamhetsidé,

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Scouternas strategi 2015-2025

Scouternas strategi 2015-2025 Scouternas strategi 2015-2025 Vi vill att alla ska få möjlighet att uppleva scouting, i vår verksamhet som är så bra att ingen kan tänka sig något roligare eller mer utvecklande. Vi gör det genom att överträffa

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

GRÖNT LJUS JUNIORVERKSAMHET SOM GER RESULTAT. Golfdistriktsförbunden. Golfklubb, styrelse, junior- och elitkommitté, ledare och tränare

GRÖNT LJUS JUNIORVERKSAMHET SOM GER RESULTAT. Golfdistriktsförbunden. Golfklubb, styrelse, junior- och elitkommitté, ledare och tränare Golfklubb, styrelse, junior- och elitkommitté, ledare och tränare GRÖNT LJUS juniorverksamhet som ger resultat. JUNIORVERKSAMHET SOM GER RESULTAT Golfdistriktsförbunden 2 svenska golfförbundet Fakta Grönt

Läs mer

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 ARBETSMATERIAL 2018 kvalitet medlemmar alla är välkomna rätt i tiden föryngrad målgrupp företagsidrott Fokus Korpen från ord till ännu mer handling FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 2012

Läs mer

Det moderna ledaroch medarbetarskapet

Det moderna ledaroch medarbetarskapet Det moderna ledaroch medarbetarskapet En sammanfattning av de senaste teorierna kring modernt ledar- och medarbetarskap. Skriften bygger på information från rapporten Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2014-2015 1 2 Dalarnas Idrottsförbund & SISU Idrottsutbildarna gemensam verksamhetsinriktning 2014-2015 Sidan Dalaidrottens verksamhetsidé 4 Vi utvecklar idrotten i Dalarna 4 Dalaidrottens

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Riktlinjer för kompetensutveckling

Riktlinjer för kompetensutveckling Riktlinjer för kompetensutveckling Haparanda Stad Antagen av kommunstyrelse 2000-06-13 RIKTLINJER FÖR KOMPETENSUTVECKLING I HAPARANDA STAD Inledning Kompetens och kompetensutveckling är ord som vi kan

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

Projekt ledning och styrning - strategier

Projekt ledning och styrning - strategier Strategisk planering och utveckling Tommy Johansson, utredare tommy.johansson@ostragoinge.se Tel: 044-775 60 18 Mobil: 0709-53 60 18 Sida 1 av 6 2013-12-11 Utredning Dnr KS 2013/711.003 Projekt ledning

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Sjöbo Kommun. längta till

Sjöbo Kommun. längta till Sjöbo Kommun En arbetsplats att längta till 2 sjöbo.se Innehåll Detta är arbetsplatsen Sjöbo kommun 4 Vår värdegrund 4 Rätt medarbetare på rätt plats 5 Arbetsmiljö och hälsa i fokus 6 Jämlikhet som ledstjärna

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Lärgruppsplan Orientera för att lära sig träna. att träna 13-16 år

Lärgruppsplan Orientera för att lära sig träna. att träna 13-16 år Lärgruppsplan Orientera för att lära sig träna att träna 13-16 år Orientera för att ha kul Det här är en lärgruppsplan eller en vägledning om man så vill. Tanken med lärgruppsplanen är att den ska vara

Läs mer