IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen , att gälla från och med

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01"

Transkript

1 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen , att gälla från och med

2 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv och satsningar på både elit och bredd är idrotten väl förankrad bland kommunens invånare. Idrotten är också en viktig del av kommunens identitet och varumärke. Möjligheten att motionera, ägna sig åt sina intressen och vara en del av ett socialt sammanhang är nyckelfaktorer för en god folkhälsa och en välmående kommun. Idrottspolitiskt program för Eslövs kommun tar sin utgångspunkt i den övergripande målsättningen för kommunens arbete med folkhälsan och en social hållbar utveckling; Eslövs kommun ska vara en trygg kommun att leva i där alla har förutsättningar att uppnå en god hälsa och välbefinnande på lika villkor. Programmets syfte är att formulera mål och viljeinriktning för kommunens idrottspolitik. I programmet identifieras fem övergripande teman med tillhörande utvecklingsområden som kommer att få extra fokus under perioden Dessa teman och utvecklingsområden tar sin utgångspunkt i olika kartläggningar av nuläget i Eslövs kommun, en rad nationella styrdokument och olika kommunala beslut och har tagits fram i dialog med de lokala idrottsföreningarna. En handlingsplan med konkreta förslag på åtgärder kopplas årsvis till programmet. I Eslövs kommun står barn och unga i fokus för de satsningar som görs på idrottsrörelsen och det stöd som utgår till idrottsföreningarnas verksamheter. Med ambitionen att alla ska ha förutsättningar att delta och att man ska fortsätta att idrotta genom hela livet ska programmet bidra till att lägga en grund för en sådan utveckling. FÖRENINGSUTVECKLING OCH LEDARSKAP Föreningslivets ledare spelar en viktig roll i samhället och är förebilder för många, inte minst för barn och unga. De förmedlar attityder, värderingar och är med och lägger grunden för en långsiktig och hållbar utveckling. Ett gott ledarskap ställer stora krav på engagemang, kunskap och förmågan att skapa förutsättningar för ett lustfyllt idrottsutövande. Detta kräver en stöttande och positiv miljö som följer den allmänna samhällsutvecklingen. att främja det goda ledarskapet och stötta det lokala föreningslivet i utvecklingen av sina verksamheter. Under perioden 2014 till 2018 fokuserar Eslövs att fortsätta utvecklas i rollen som ett stöd i föreningarnas arbete med föreningsutveckling och ledarskap att främja gränsöverskridande samverkan, dialog och erfarenhetsutbyten kring föreningsutveckling och ledarskap att belysa samhällsvinsterna med att barn och unga stannar kvar i föreningslivet längre upp i åldrarna och erbjuda idrottsföreningarna hjälp att utvecklas i en sådan riktning 2 Idrottspolitiskt program för Eslövs kommun Idrottspolitiskt program för Eslövs kommun 3

3 ANLÄGGNINGAR Tillgång och närhet till kommunens anläggningar är av central betydelse för idrottsrörelsens möjligheter att bedriva verksamhet. Anläggningarna är också viktiga mötesplatser för kommunens invånare. Olika behov och intressen ställer stora krav på kvalitet, drift och tillgänglighet. att erbjuda idrottsanläggningar med en hög grad av service och tillgänglighet för olika intressen samt möjligheter till delaktighet i den långsiktiga planeringen. Under perioden 2014 till 2018 fokuserar Eslövs att förtydliga ansvar och kontaktvägar för skötsel och drift av kommunens idrottsanläggningar att underlätta kontakten mellan idrottsföreningarna och Eslövs kommun och skapa förutsättningar för delaktighet i planeringen av kommunens idrottsanläggningar att öka tillgängligheten till idrottsanläggningarna för andra intressen och målgrupper än de föreningsdrivna verksamheterna att fortsätta jobba för mer energieffektiva anläggningar som ger minsta möjliga miljöpåverkan ELITIDROTT OCH IDROTTSEVENEMANG Elitidrotten har stor betydelse för Eslöv och det lokala idrottslivet. Tillsammans med en bred barn- och ungdomsverksamhet lägger elitidrotten och idrottsliga framgångar grunden för en växande idrottsrörelse. Idrotten marknadsför också Eslöv. Framgång skapar intresse och en positiv bild av kommunen. Olika idrottsevenemang ger möjlighet till upplevelser för både kommuninvånare och besökare och bidrar till ett mervärde för olika aktörer i Eslöv. att stötta pågående och nya elitsatsningar i kommunen och vara med och bidra till en fortsatt etablering av Eslöv som en idrottsstad och som en mötesplats för idrottsliga upplevelser. Under perioden 2014 till 2018 fokuserar Eslövs att ge fortsatt stöd till pågående och nya elitsatsningar i det lokala föreningslivet att skapa förutsättningar för samverkan kring idrottsevenemang i Eslövs kommun att aktivt ta tillvara och marknadsföra idrottsliga och sportsliga framgångar i Eslövs kommun 4 Idrottspolitiskt program för Eslövs kommun Idrottspolitiskt program för Eslövs kommun 5

4 MÅNGFALD OCH LIKABEHANDLING En jämlik idrottsrörelse bygger på mångfald samt förståelse och tolerans för människors olika intressen och synsätt. Ett aktivt arbete för att motverka alla former av diskriminering och lyfta fram olika perspektiv på och inom idrotten är en förutsättning för en demokratisk och inkluderande idrottsrörelse. Genom föreningslivet och idrotten ges kommunens invånare möjlighet till social gemenskap och samhörighet med andra. I Eslöv är det viktigt att alla som vill får delta och utvecklas i föreningsverksamheterna utifrån individuella förutsättningar. att främja jämlikhet och mångfald i föreningslivet. Under perioden 2014 till 2018 fokuserar Eslövs att öka kunskapen om mångfald och likabehandling och dess praktiska tillämpning inom föreningslivet och idrottsrörelsen att genom olika former av stöd och insatser bidra till att skapa ett än mer inkluderande föreningsliv i Eslövs kommun att uppmärksamma initiativ och ideella krafter som bidrar till att grupper som idag står utanför föreningslivet ges möjlighet att delta FÖRENINGSSTÖD Genom föreningsstödet ger Eslövs kommun föreningarna och idrottsrörelsen möjlighet att driva och utveckla sin verksamhet. Eslövs kommuns stöd till idrottsföreningarna består till största delen av att tillhandahålla idrottsanläggningar och miljöer för fysisk aktivitet. Utöver detta utgår ett ekonomiskt stöd till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. Eslövs kommun har också en viktig uppgift i att stötta föreningslivet genom information, vägledning och kompetensöverföring. att det ekonomiska stödet till föreningarna ska spegla de prioriteringar som görs i programmet med särskilt fokus på barn och unga. Under perioden 2014 till 2018 fokuserar Eslövs att tillhandahålla ett bidragssystem som bidrar till att förverkliga programmets intentioner att aktivt ta tillvara och stötta förslag och initiativ från idrottsföreningarna och medborgarna att underlätta kontakten mellan idrottsföreningarna och Eslövs kommun 6 Idrottspolitiskt program för Eslövs kommun Idrottspolitiskt program för Eslövs kommun 7

5 HAR DU FRÅGOR? KONTAKTA KULTUR OCH FRITID FRITIDSKONSULENT:

Idrottspolitiskt program Kommunstyrelsen Mariestads kommun

Idrottspolitiskt program Kommunstyrelsen Mariestads kommun Idrottspolitiskt program Kommunstyrelsen Mariestads kommun Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2011- Senast reviderat 2008-03-31 Idrottspolitiskt program för Mariestads kommun Syftet med det idrottspolitiska

Läs mer

Idrottspolitiskt program Mariestads kommun

Idrottspolitiskt program Mariestads kommun Idrottspolitiskt program Mariestads kommun Antaget av kommunfullmäktige Mariestad 2015-05-25 Sida: 2 (7) Idrottspolitiskt program för Mariestads kommun Kommunfullmäktiges beslut 90/15 Syftet med det idrottspolitiska

Läs mer

Idrottspolitiskt program för Sundbybergs stad

Idrottspolitiskt program för Sundbybergs stad Idrottspolitiskt program för Sundbybergs stad Inledning Den svenska idrottsrörelsen, som är landets största folkrörelse är en unik kraft inte minst genom sitt arbete med verksamhet för barn och ungdomar.

Läs mer

Idrottspolitiskt program för Sundbybergs stad

Idrottspolitiskt program för Sundbybergs stad Idrottspolitiskt program för Sundbybergs stad Inledning Sundbyberg är en stad i förändring och det är viktigt att idrottslivet tillsammans med staden utvecklas i takt med det övriga samhället. Det idrottspolitiska

Läs mer

Idrottspolitiskt program

Idrottspolitiskt program 16-20 Idrottspolitiskt program FÖRENINGSSTÖD IDROTTSMILJÖER SAMVERKAN Ett program för idrottskommunen Tjörn Tjörn är möjligheternas ö. Möjligheter handlar om en livsmiljö där var och en kan utveckla sina

Läs mer

Idrottspolitiskt program. Tjörns kommun

Idrottspolitiskt program. Tjörns kommun Idrottspolitiskt program Tjörns kommun 2016-2020 1 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 4 Uppdraget och syfte... 4 Definitioner av idrott... 5 Trender att ta hänsyn till... 6 Individuellt - Kollektivt...

Läs mer

Idrottspolitiskt program Nyköping kommun

Idrottspolitiskt program Nyköping kommun Idrottspolitiskt program Nyköping kommun 2018-2022 Innehållsförteckning sid 1. Inledning 1 2. Målgrupp och målsättningar 2 3. Fokusområden och ansvarfördelning 3 4. Uppföljning och revidering 10 Inledning

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Idrottspolitiskt program 2012

Idrottspolitiskt program 2012 Idrottspolitiskt program 2012 SKOL- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Inledning idrottspolitiskt program för helsingborgs stad Framtaget av Helsingborgs stad i samverkan med Helsingborgsidrottens samorganisation

Läs mer

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 nternati Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 Antaget av Kommunfullmäktige den 11 april 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder

Läs mer

Strategiska planen

Strategiska planen Strategiska planen 2015 2020 Strategisk plan Datum för beslut: 2015-04-08 Kommunledningskontoret Reviderad: Beslutsinstans: Giltig till: 2020 Innehållsförteckning 1. Så styrs Vännäs kommun... 4 2. Vad

Läs mer

Idrottspolitiskt program 2013 2020. kommunfullmäktige 11 november 2013

Idrottspolitiskt program 2013 2020. kommunfullmäktige 11 november 2013 Idrottspolitiskt program 2013 2020 kommunfullmäktige 11 november 2013 Innehållsförteckning Vår vision 5 Folkhälsa 6 Barn- och ungdomsidrott 7 Mångfald 8 Idrottspolitiskt program 2013 2020 kommunfullmäktige

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Samverkan i Laxå kommun

Samverkan i Laxå kommun Överenskommelse om Samverkan i Laxå kommun MELLAN FÖRENINGSLIVET OCH KOMMUNEN Laxå kommun och föreningarna presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund, principer

Läs mer

Idrottspolitiskt handlingsprogram , Strängnäs kommun.

Idrottspolitiskt handlingsprogram , Strängnäs kommun. 1/10 Beslutad när: 2018-04-23 73 Beslutad av Diarienummer: Ersätter: - Gäller för: Kommunfullmäktige KFN/2016:90-800 Gäller fr o m: 2018-05-03 Gäller t o m: 2021-12-30 Dokumentansvarig: Uppföljning: Alla

Läs mer

Lokal överenskommelse. mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun

Lokal överenskommelse. mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun Lokal överenskommelse mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun 2018 2023 Överenskommelse Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden för vår gemensamma samhällsutveckling. Överenskommelsens

Läs mer

Idrottspolitiskt program Hudiksvalls kommun

Idrottspolitiskt program Hudiksvalls kommun Idrottspolitiskt program 2011-2020 Hudiksvalls kommun Förstasidesbilder: Inga Britt Jonsson Sören Olofsson Antaget av kommunfullmäktige den 29 november 2010. Innehållsförteckning Syfte... 1 Metod... 2

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM IDROTTSPOLITISKT PROGRAM Idrottspolitiskt program för Nora kommun antaget av fullmäktige den 14 oktober 2015, 120 att gälla från 2016-01-01 tillsvidare, revideras under kommande mandatperiod Nora kommun

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Behovsanalys föreningsutveckling i Eslövs Kommun

Behovsanalys föreningsutveckling i Eslövs Kommun Projektplan projektnamn: Behovsanalys föreningsutveckling i Eslövs Kommun Författare: Susanne Svensson, YH bygger vidare på Johanna Sundberg, GoV och Peter Juteroth, KoF projektförslag Föreningsutvecklarutbildning.

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån våra grundidéer som vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 1 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 2 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 BÖRJA MED EN NULÄGESANALYS 6 SÄTT DET

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Bidrar vår förening till mångfald?

Bidrar vår förening till mångfald? Bidrar vår förening till mångfald? Ett analysverktyg om mångfaldsarbete SISU Idrottsutbildarna Verktyg för mångfaldsanalys av idrottsföreningen Allas rätt att vara med är en av byggstenarna i svensk idrotts

Läs mer

Program för ungdomars inflytande och verksamhet

Program för ungdomars inflytande och verksamhet Program för ungdomars inflytande och verksamhet 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2009-06-24, 179 Reviderat enligt kf beslut 2010-10-27, 255; 2014-03-26, 66 Program för ungdomars inflytande och verksamhet

Läs mer

Riktlinje för Västerås stads föreningsstöd

Riktlinje för Västerås stads föreningsstöd Diarienr 2015/00190 nternati Riktlinje för Västerås stads Beslutad av Kommunstyrelsen 20180328 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder och förhållningssätt

Läs mer

Fritidsplan för Skurups kommun

Fritidsplan för Skurups kommun Styrdokument 1 (12) Fritidsplan för Skurups kommun 1 Styrdokument 2 (12) Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 Innehåll Inledning... 3 Värdegrund... 4 Stöd och service... 6 Fritids- och rekreationsområden...

Läs mer

Idrottspolitiskt program för Falköpings kommun

Idrottspolitiskt program för Falköpings kommun Idrottspolitiskt program för Falköpings kommun Beachhallen Antaget av kommunfullmäktige den 30 mars 2015, 28 Innehållsförteckning Inledning... 3 Idrotten är en samhällsresurs... 4 Idrottsrörelsens verksamhetsidé...

Läs mer

Pressinformation efter kultur- och fritidsnämndens sammanträde

Pressinformation efter kultur- och fritidsnämndens sammanträde 1 Kultur- och fritidsnämnden 2008-03-20 Pressinformation efter kultur- och fritidsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta Johan Lundgren (c), ordförande i kultur- och fritidsnämnden på

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

STRATEGI sammanfattning. därför Svensk Basket vill bli bättre och samla sig. HUR SBBF:s styrelse och kansli har under hösten

STRATEGI sammanfattning. därför Svensk Basket vill bli bättre och samla sig. HUR SBBF:s styrelse och kansli har under hösten Strategi 2025. sammanfattning STRATEGI 2025. därför Svensk Basket vill bli bättre och samla sig kring en ny strategi. Den tidigare strategin fastställdes 2014 och stäcker sig till 2020. Riksidrottsförbundet

Läs mer

Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter

Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter Västerås stads vision 2026 Visionen, en målbild med framtidsfokus. Den anger den långsiktiga inriktningen för stadens egna verksamheter,

Läs mer

Handlingsplan för ett integrerat samhälle

Handlingsplan för ett integrerat samhälle 25 maj 2016 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Mål och syfte med handlingsplanen... 5 1.2 Avgränsning... 5 2 För ett integrerat samhälle Centrala områden 6 2.1 Värderingar och attityder... 6 2.2 Utbildning, språk

Läs mer

Principer för föreningsstöd, uthyrningsprinciper och hyror inom fritidsområdet

Principer för föreningsstöd, uthyrningsprinciper och hyror inom fritidsområdet Principer 1996-02-01 Principer för föreningsstöd, uthyrningsprinciper och hyror inom fritidsområdet KS 1995/62 Antagen av kommunfullmäktige 1 februari 1996 16. Principer som anger hur kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Idrottsprogram för god folkhälsa

Idrottsprogram för god folkhälsa Idrottsprogram för god folkhälsa Vision 2030 är en ledstjärna för kommunens långsiktiga utveckling. Den beskriver hur vi vill att det ska vara i Kungsbacka kommun år 2030. I Kungsbacka vill vi ha ett rikt

Läs mer

Idrottspolitiskt program, remissyttrande

Idrottspolitiskt program, remissyttrande Bilaga 7:1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Teknik- och servicekontoret Handläggare Kersti Hellström 0152-291 37 Dnr TSN/2016:352-810 2017-08-15 1/2 Teknik- och servicenämnden Idrottspolitiskt program, remissyttrande

Läs mer

LIDINGÖIDROTTEN VILL

LIDINGÖIDROTTEN VILL LIDINGÖIDROTTEN VILL Ett basdokument för idrotten på hälsans ö beslutat vid Idrottsrådets föreningsmöte 30 november 2011 Ett basdokument för idrotten på hälsans ö beslutat vid Idrottsrådets föreningsmöte

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24

Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24 Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24 Alla erbjuds ta del av kultur- och fritidsutbudet i Eskilstuna är utgångs punkten i arbetet för att utveckla

Läs mer

Plan för Överenskommelsen i Borås

Plan för Överenskommelsen i Borås Plan för Överenskommelsen i Borås Den lokala Överenskommelsen i Borås handlar om hur Borås Stad och de idéburna organisationerna ska utveckla och fördjupa sitt samarbete för att gemensamt upprätthålla

Läs mer

STRATEGI FÖR UPPLÄNDSK FOTBOLL

STRATEGI FÖR UPPLÄNDSK FOTBOLL STRATEGI FÖR UPPLÄNDSK FOTBOLL 2019 2023 Strategi för uppländsk fotboll 2019 2023 Vision : Fotboll Nationalsporten För alla överallt Verksamhetsområden: Fotbollsutveckling Föreningsutveckling Förbundsutveckling

Läs mer

Ett stärkt ledarskap Ny tränarutbildning/utbildningsstruktur hur ligger vi till? Ledarskapsutveckling i föreningarna Mer än bara att gå utbildningar

Ett stärkt ledarskap Ny tränarutbildning/utbildningsstruktur hur ligger vi till? Ledarskapsutveckling i föreningarna Mer än bara att gå utbildningar Teman En ny syn på träning och tävling Trygg idrott Vad är vårt ansvar och hur arbetar vi? Samverkan så att barn/ungdomar kan hålla på med fler idrotter längre (SAMSYN) Individen i centrum hur gör vi det

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015. Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom

Verksamhetsplan 2014/2015. Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom Verksamhetsplan 2014/2015 Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom Vår verksamhet Malmö Floorball Clubs organisation består idag av två föreningar. Malmö FBC, org.nr 802439-1164, och Malmö FBC Ungdom, org.nr 802419-4279.

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Socialdemokraterna i Uppsala kommun

Socialdemokraterna i Uppsala kommun Socialdemokraterna i Uppsala kommun Vi vill göra Uppsala till en av landets bästa idrottskommuner! De senaste årens fantastiska framgångar inom idrotten visar vilka möjligheter Uppsala har att bli en av

Läs mer

Så gör vi Gävle Gävle kommunkoncerns medarbetarpolicy

Så gör vi Gävle Gävle kommunkoncerns medarbetarpolicy Sid 1 (6) 2018-03-20 Så gör vi Gävle Gävle kommunkoncerns medarbetarpolicy Gävle kommun Kommunledningskontoret 801 84 Gävle Besök Drottninggatan 22 Kundtjänst 026-17 80 00 Fax 026-12 54 56 gavle.kommun@gavle.se

Läs mer

2019 Strategisk plan

2019 Strategisk plan 2019 Strategisk plan Styrmodell Styrmodellen beskriver övergripande hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att vi skall nå de mål som kommunfullmäktige

Läs mer

Idrottspolitiskt program

Idrottspolitiskt program Kommunstyrelsens handling nr. 25/2013 Styrdokument Idrottspolitiskt program Giltighetstid 2 (14) Beslutshistorik Giltighetstid 2013-05-20-2015-06-30 Antagen av kommunfullmäktige 2013-05-20, 91 Ändring

Läs mer

VERKSAMHETS INRIKTNING

VERKSAMHETS INRIKTNING VERKSAMHETS INRIKTNING 2016-2017 2 Förflyttning Traditionellt synsätt Pyramid bredd för att få elit Framtida synsätt Rektangel bredd och elit Breddidrott (med tävlingsinslag) Motionsidrott Äldre Elitidrott

Läs mer

Verksamhetsinriktning Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten

Verksamhetsinriktning Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten Verksamhetsinriktning 2016-2017 Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten Verksamhetsinriktning 2016-2017 Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten

Läs mer

Idrottspolitiskt Program En genomgång av programmet, vad som uppnåtts och hur vi skall gå vidare. Idrottsrådet

Idrottspolitiskt Program En genomgång av programmet, vad som uppnåtts och hur vi skall gå vidare. Idrottsrådet Idrottspolitiskt Program En genomgång av programmet, vad som uppnåtts och hur vi skall gå vidare. Idrottsrådet 2017-04-25 Bakgrund Idrottspolitiskt program arbetades fram av Kungälvs kommun och idrottsföreningarna

Läs mer

Anvisningsdokument för föreningsstöd

Anvisningsdokument för föreningsstöd Styrdokument Anvisningsdokument för föreningsstöd Senast reviderad av kommunfullmäktige 2018-03-19, 33 Giltighetstid 2019-12-31 2 (5) Beslutshistorik Gäller från 2014-11-17 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Handlingsplan för genomförande av ett program för personer med funktionsnedsättning

Handlingsplan för genomförande av ett program för personer med funktionsnedsättning Diarienr 2016/00628-KS nternati Handlingsplan för genomförande av ett program för personer 2017-2018 Antagen av den 2016-12-07 program policy handlingsplan riktlinje Handlingsplan för genomförande av ett

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Gotlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning Gotlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Gotland Box 1030, 621 21 Visby Tfn: 0498-20 70 53 Fax: 0498-21 54 74 E-post gi@gotsport.se,

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

biblioteksprogram för botkyrka Biblioteksprogram för Botkyrka kommun

biblioteksprogram för botkyrka Biblioteksprogram för Botkyrka kommun biblioteksprogram för botkyrka Biblioteksprogram för Botkyrka kommun 2018-2022 Botkyrka kommuns biblioteksprogram berättar om vad biblioteken ska jobba med fram till år 2022. Det är Botkyrkas kommunfullmäktige

Läs mer

Integrations- och flyktingpolitiskt program. Interkulturella möten

Integrations- och flyktingpolitiskt program. Interkulturella möten Integrations- och flyktingpolitiskt program Interkulturella möten PROGRAM 2 Kommunens mål Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar för personlig utveckling och lärande. Håbo kommun ska

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSPOLITISKT

KULTUR- OCH FRITIDSPOLITISKT KULTUR- OCH FRITIDSPOLITISKT PROGRAM 2015-2018 Fastställt av: Kultur- och fritidsutskottet Datum: 2015-xx-xx För revidering ansvarar: Kultur- och fritidsutskottet För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

STRATEGI 2026 TILLSAMMANS ÄR VI SKATE SWEDEN

STRATEGI 2026 TILLSAMMANS ÄR VI SKATE SWEDEN STRATEGI 2026 TILLSAMMANS ÄR VI SKATE SWEDEN SVENSK KONSTÅKNING Strategi 2026 Vision - Verksamhetsidé - Värdegrund Vision synligare, starkare, stoltare Vi ska ta en tydligare plats på den svenska idrottsarenan

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande

ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek 19.00 19.50 ande Karin Reinisch (M) Stig-Åke Grönvall(S) Ann-Christin Waldén (FP) Karl-Erik Malmgren (S) Rebecka Barjosef (S) Jeanette

Läs mer

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN VISION I Karlskrona ska idrotts- och fritidsverksamheten vara ett naturligt inslag i det dagliga livet. Med ett rikt, varierat och synligt fritidsutbud gör vi vår kommun

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Idrottspolitiskt program

Idrottspolitiskt program Idrottspolitiskt program 2018-2025 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Idrottspolitiskt program 2018 03 19 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program

Kultur- och fritidspolitiskt program Kultur- och fritidspolitiskt program 2014-2017 Tillsammans utvecklar vi Kungsörs kultur- och fritidsliv Öppenhet Delaktighet Samarbete Det kultur- och fritidspolitiska programmet har flera utgångspunkter

Läs mer

Örnsköldsviks kommun. Ca invånare, på en yta ungefär lika stor som Blekinge.

Örnsköldsviks kommun. Ca invånare, på en yta ungefär lika stor som Blekinge. Örnsköldsviks kommun Ca 56 000 invånare, på en yta ungefär lika stor som Blekinge. Fyra serviceorter och centralorten där det finns kommunala bad, bibliotek och idrottsanläggningar. Fun facts Hockeystad

Läs mer

Idrotten. en resurs för kommunen

Idrotten. en resurs för kommunen Idrotten en resurs för kommunen AVSIKTSFÖRKLARING 2010 1 Idrottsrörelsen tar starkt avstånd från användandet av droger, våld och dopning. Idrotten står för rent spel. Idrotten och dess ledare är i många

Läs mer

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att. 1. anta idrottspolitiskt handlingsprogram för Strängnäs kommun,

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att. 1. anta idrottspolitiskt handlingsprogram för Strängnäs kommun, 17:1 17:2 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 17:3 Dnr KS/2017:724-003 2018-03-12 1/2 Idrottspolitiskt handlingsprogram Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. anta idrottspolitiskt

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Kommunalt och idéburet medskapande Dokumentation från konferensen i Eslöv 2014-03-11

Kommunalt och idéburet medskapande Dokumentation från konferensen i Eslöv 2014-03-11 Kommunalt och idéburet medskapande Dokumentation från konferensen i Eslöv 2014-03-11 Den 11 mars möttes nära 130 personer i Eslövs medborgarhus för att under en dag fokusera på hur samverkan kan vara ett

Läs mer

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktning

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktning Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2016-2017 Jämtland Härjedalens Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Box 384, Sollidenvägen 62 B 831 25 Östersund Tel:

Läs mer

Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet

Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet Svenska Skidförbundets riktlinjer bygger på Riksidrottsförbundets anvisningar för barn- och ungdomsidrott. All idrottsverksamhet för barn

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

Revidering av föreningsstöd

Revidering av föreningsstöd Tjänsteskrivelse 1 (5) Remiss, kommunens föreningar och politiska grupper Revidering av föreningsstöd Förvaltningens förslag till beslut Förslaget gällande nya och reviderade bidragsformer skickas på remiss

Läs mer

Idrottspolitiskt program - Motala ett centrum för idrott -

Idrottspolitiskt program - Motala ett centrum för idrott - Idrottspolitiskt program - Motala ett centrum för idrott - Fritiden är en viktig del av vår välfärd och idrotten är för många en viktig del av fritiden. En meningsfull fritid bidrar till ett rikare socialt

Läs mer

2017 Strategisk plan

2017 Strategisk plan 2017 Strategisk plan Styrmodell Styrmodellen beskriver övergripande hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att vi skall nå de mål som kommunfullmäktige

Läs mer

Idrottspolitiskt program

Idrottspolitiskt program Styrdokument Idrottspolitiskt program Giltighetstid 2 (12) Beslutshistorik Gäller från Ändring av kommunfullmäktige Ägare 1 - Förvaltarskap 2 - Uppföljning Hur: Kontroll mot... Inhämta erfarenheter och

Läs mer

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6 Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån de hjärtefrågor vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet kan

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM FÖR PITEÅ KOMMUN. Kultur- och fritidsnämnden, 2002

IDROTTSPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM FÖR PITEÅ KOMMUN. Kultur- och fritidsnämnden, 2002 IDROTTSPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM FÖR PITEÅ KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden, 2002 IDROTTENS ROLL I SAMHÄLLET Idrott är en fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Program för ett tillgängligt samhälle

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Program för ett tillgängligt samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett tillgängligt samhälle Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015

Läs mer

Strategi Värdegrund, Vision & mål

Strategi Värdegrund, Vision & mål Strategi 2025. Värdegrund, Vision & mål sammanfattning STRATEGI 2025. därför Svensk Basket vill bli bättre och samla sig kring en ny strategi. Den tidigare strategin fastställdes 2014 och sträcker sig

Läs mer

Verksamhetsplan Östergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna

Verksamhetsplan Östergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsplan 2017 Östergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Östergötlands Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna Januari 2017 3 Den svenska idrottsrörelsen samlas i en gemensam verksamhetsidé,

Läs mer

Kulturpolitiskt program för Karlshamns kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 65,

Kulturpolitiskt program för Karlshamns kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 65, Kulturpolitiskt program för Karlshamns kommun Antaget av Kommunfullmäktige 65, 2007-04-02 2 2007-02-21 Innehåll Sid Bakgrund intentioner 3 Kultur Vad är det? 3-4 Vision 4 Innehåll 5-10 - Mötesplatser över

Läs mer

Idrottspolitiskt program för Söderköpings kommun

Idrottspolitiskt program för Söderköpings kommun Idrottspolitiskt program för Söderköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige 2009-09-02 119 Hälsa Stillasittande fritid har blivit allt vanligare i vårt samhälle. Vi ser också en ökad fysisk inaktivitet

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program

Kultur- och fritidspolitiskt program Kultur- och fritidspolitiskt program 2018-2021 Tillsammans utvecklar vi Kungsörs kultur- och fritidsliv»öppenhet»delaktighet»samarbete 2 Det kultur- och fritidspolitiska programmet har flera utgångspunkter

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun!

Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun! Vision 2025 Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun! Vår uppgift som kommun är att skapa förutsättningar för våra invånare att vara nöjda med att leva och bo i Skara. I Skara

Läs mer

Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun!

Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun! Vision 2025 Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun! Vår uppgift som kommun är att skapa förutsättningar för våra invånare att vara nöjda med att leva och bo i Skara. I Skara

Läs mer

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE MELLAN IDÉBUREN SEKTOR OCH SÖDERTÄLJE KOMMUN

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE MELLAN IDÉBUREN SEKTOR OCH SÖDERTÄLJE KOMMUN SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE MELLAN IDÉBUREN SEKTOR OCH SÖDERTÄLJE KOMMUN Samhällsutveckling börjar med den enskilda människans engagemang. Den idéburna sektorn bidrar till ett aktivt medborgarskap som utvecklar

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun. Version 3.0

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun. Version 3.0 Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Version 3.0 Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Policy. Integrationspolicy

Policy. Integrationspolicy Policy Integrationspolicy 1 Styrdokument Handlingstyp: Översyn av policy för integrationsarbetet Diarienummer: KS/2017:749 Beslutas av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2018-09-03 90 Dokumentansvarig:

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.29

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.29 Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.29 Kultur- och fritidspolitiskt program 2014-2017 Antaget av kommunfullmäktige 2014-05-12, 61 1 (1) Kultur- och fritidspolitiskt program 2014-2017 Tillsammans

Läs mer

Strategiska områden med övergripande mål Verksamhetsinriktning

Strategiska områden med övergripande mål Verksamhetsinriktning Strategiska områden med övergripande mål 2025 1 Verksamhetsinriktning med ekonomiska planer 2016-2017 2 Strategiska områden med övergripande mål 2025 Strategiska områden med övergripande mål 2025 3 Verksamhetsinriktning

Läs mer

Idrottspolitiskt program

Idrottspolitiskt program Kultursekretariatet Idrottspolitiskt program Göteborg 2014-01-22 Idrottspolitiskt program Västra Götalandsregionens idrottspolitiska program har utarbetats för att överskådligt och enhetligt visa vad idrotten

Läs mer