Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan Antagen av kommunfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24"

Transkript

1 Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan Antagen av kommunfullmäktige

2 Alla erbjuds ta del av kultur- och fritidsutbudet i Eskilstuna är utgångs punkten i arbetet för att utveckla Eskilstuna som idrottsstad. Idrotts politisk handlingsplan för Eskilstuna kommun innehåller inriktningen för det idrottspolitiska arbetet fram till I arbetet med att ta fram handlingsplanen har en bred dialog förts med idrottsföreningar, näringsliv och fokusgrupper med ungdomar, ledare, aktiva idrottare och Eskilstuna kommuns medborgarpanel. Uppföljning av handlingsplanen görs av kommunstyrelsen 2015.

3 Eskilstuna har en vision om framtiden. De senaste åren har det gått oerhört bra för Eskilstuna. Det har inte alltid varit så. Vi står nu åter inför stora utmaningar i en orolig ekonomisk tid. Alla gemensamma krafter behövs för att bygga den stolta Fristaden. Vår vision tar avstamp i vår historia i talet s fristad. Även då handlade det om mod, utmaningar, att välkomna olikheter och idéer, att ta ansvar för framtiden. Historien tar vi med oss för att bygga framtidens Eskilstuna den stolta Fristaden!

4 4 Pojkar -98. Foto från Eskilstuna Basket

5 Idrottsstaden Eskilstuna Eskilstuna är en idrottsstad. I kommunen finns omkring 200 idrottsföreningar som engagerar ungefär 6000 ideella idrottsledare. En tredjedel av alla eskilstunabor är medlemma r i en idrottsförening och idrotten är landets största folkrörelse. Handlingsplanen s ambitioner omfattar även de som inte deltar i den idrott som organiseras av föreningar. Målet är att alla barn och unga utvecklar ett livslångt intresse för att röra på sig. Förskola, skola och fritidshem har en viktig roll att stödja barns och elevers fysiska utveckling. Idrottsrörelsen har starka rötter i Eskilstuna. I kommunen finns föreningar med hundraåriga anor. Föreningar och aktiva idrottsledare ska känna sig uppskattade. I Eskilstuna ska man uppleva spännande idrottsarrangemang. Drömmen om en idrottsstad bland de topp tio i Sverige ska bli verklig genom samverkan och kreativitet. Eskilstuna rör sig för att vi vill! Kommunkoncernens roll är att stödja föreningslivet tillhandahålla anläggningar samhällsplanera med folkhälsa i fokus och vara en viktig part i samverkan med olika aktörer i samhället. Eskilstuna har ett geografiskt läge med vacker natur mitt i en tillväxtregion. Antalet eskilstunabor blir fler och invånarnas mångfald berikar. Det är styrkor för framtiden. Utmaningarna är att få fler i arbete, öka utbildningsnivån och att fler känner sig trygga. Idrotten ska bidra till att kommunen uppnår visionen om den stolta Fristaden. Eskilstuna rör sig ska stödja en hållbar utveckling. Handlingsplanens åtgärder ska tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. 5

6 Bra idrott för Eskilstuna Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att ha roligt, må bra och kunna prestera mer. Alla människor behöver röra på sig utifrån sina egna förutsättningar. Steget från att sitta still till att börja röra på sig ska vara lätt. Därför ska det finnas god tillgång till spontanidrott, näridrott, vardagsmotion i hela kommunen. Många olika former av organiserad idrott, för både bredd och elit, lockar flickor och pojkar, kvinnor och män till engagemang och aktivitet. Idrottens gemenskap ska vara öppen för alla, oavsett egen ambitionsnivå, och vara utformad så att den främjar en god hälsa. En bra idrottsrörelse är inkluderande och tar avstånd från all form av diskriminering. Idrotten har stora möjligheter att vara en positiv samhällsförändrande kraft. Det är en aktivitet som berör och engagerar människor i alla kulturer. Idrottens utformning och regelverk är universella och oftast välkända var man än befinner sig i världen. I idrotten kan människor finna en mötesplats där ålder-, kultur- och språkbarriärer annars utgör ett hinder. Möjligheterna ger idrottsrörelsen ett stort ansvar att aktivt arbeta för en jämställd, jämlik och inkluderande rörelse där alla kan vara med. Handlingsplanen stödjer de nationella målen för folkhälsa. 6

7 Invigning av näridrottsplatsen i Nyfors. Foto: Tony Käll 7

8 8 Foto från Friskis & Svettis

9 Idrott för en attraktiv kommun Idrottens betydelse för hälsa, integration, tillväxt och marknadsföring av Eskilstuna blir allt viktigar e. Det finns ett samband mellan idrott och tillväxt och mellan befolkningens hälsoläge och ortens utveckling. Ett levande föreningsliv där människor känne r engagemang och gemenskap har en positiv påverkan på tillit och trygghet i samhället. En livsstil med goda vanor och stimulerande fritid bidrar till en god folkhälsa. Ett brett och rikt utbud av fritidsaktiviteter, både kommersiella och ideella, i en bra miljö stärker eskilstunabornas känsla av livskvalitet. Idrotten ökar förståelsen mellan människor och grupper. Den är en mötesplats i vardagen. Människor som flyttar till Eskilstuna från andra städer och andra länder kan snabbt träffa nya vänner i en hälsosam miljö. Fina anläggningar med bra arrangemang erbjude r upplevelser som lockar till sig besökare från andra städer och länder. Idrotten marknadsför Eskilstuna. 9

10 Samverkan som framgångsfaktor Det är i bred samverkan som de kreativa lösningarna finns. Kommunen ska tillsammans med idrottsföreningarna, näringslivet och andra aktörer utveckla Eskilstuna som idrottsstad. Samtliga kommunens nämnder har anledning att samverka med idrottsrörelsen, både ur ett arbetsgivarperspektiv och ur ett verksamhetsperspektiv. 10

11 Därför ska: kommunen ta tillvara idrottsföreningarnas kunnande och engagemang och inte ha konkurrerande verksamhet. den idrottspolitiska handlingsplanen vara ett styrande dokument för hela kommunkoncernen den dagliga dialogen föras mellan Eskilstuna kommun, Sörmlandsidrotten och Eskilstuna Idrottsföreningars Samorganisation (EIS) kultur- och fritidsnämnden och Torshälla stads nämnd ha ett särskilt ansvar för dialogen och bjuda in andra nämnder till samråd om strategiska frågor för idrotten kommunens samråd med idrottsföreningarna utvecklas för att hitta nya områden där kommunen och idrottsföreningarna har nytta av varandra skolan och förskolan utifrån sitt uppdrag aktivt söka samarbete med idrottsrörelsen för att erbjuda barn och unga möjlighet att prova på olika idrotter föreningar som samverkar med skolan stimuleras genom särskilt bidrag fritidsverksamheten söka samarbete med idrottsföreningar för att kunna erbjuda kostnadsfria idrottsaktiviteter Sörmlandsidrotten och EIS ansvara för att föra ut dialogen till medlemsföreningarna på ett sådant sätt att de känner sig delaktiga. 11

12 12 Foto från Eskilstuna friidrottsförening

13 Barn och ungdomar i fokus Stöd till idrotten riktas främst till breddidrott för barn och unga med målet att alla ska kunna delta. Idrott ska inte vara en klassfråga. Låga avgifter för barn och ungdom ska göra det möjligt för alla att vara med i idrottsföreningarnas aktiviteter. Idrott för barn ska vara lekfull, allsidig och bygga på barnens behov och förutsättningar. Lättillgängliga grönområden i bostadsområdena, öppna skolgårdar och flexibla näridrottsplatser ska locka fler att röra sig i vardagen. Därför ska: all verksamhet inom barn- och ungdomsidrotten som får kommunalt stöd vara förenlig med FN:s konvention om barns rättigheter barn och ungdomar tilldelas träningstider före vuxna i de kommunalt drivna idrottsanläggningarna hyror och avgifter för barn- och ungdomverksamhet vara lägre än för vuxna idrottsföreningar som får kommunala bidrag genomföra kommunens enkätundersökning för att kvalitetssäkra verksamheten tävlings- och motionsidrott utformas så att barn och ungdomar med funktionsnedsättning är och känner sig inkluderade föreningar som tar emot bidrag för barnoch ungdomsverksamhet ska kunna visa att pengarna används för barn och ungdom. 13

14 Ett stödsystem som utvecklar Det stöd idrottsrörelsen får från Eskilstuna kommunkoncern är ett erkännande av deras samhällsnytta. Det samlade stödet ska främja integration och stödja en hållbar utveckling. Resurserna ska fördelas likvärdigt mellan flickor och pojkar, kvinnor och män. Stödet ska ge alla möjlighet att ta del av fritidsutbudet i Eskilstuna kommun. Därför ska: kommunen stötta föreningarna utan att ta över det ideella engagemang som finns regler för bidrag vara begripliga, transparenta och framtagna i samverkan med föreningarna verksamhet som får bidrag främja jämställdhet och mångfald verksamhet som får stöd bidra till hållbar utveckling verksamhet som får bidrag aktivt arbeta mot alkohol, droger, dopning, mobbning, trakasserier och våld föreningar som får bidrag redovisa hur det används för barn och ungdomars idrottande föreningar som får bidrag redovisa hur de bedriver verksamheten så att barn och ungdomar med funktionsnedsättning kan delta kommunen underlätta för nya idrotter som etablerar sig formen för konsulentbidrag ses över kommunens samlade stöd till idrotten följas upp systematiskt kommunala bolagen ta fram egna riktlinjer för sponsring. 14

15 Foto från TK Hobby 15

16 Motorstadion Tunavallen Vilsta friluftsområde MunktellArenan 16 Foton Tony Käll

17 Anläggningar som lockar Fina, sunda och säkra anläggningar lockar besökare som både vill uppleva och utöva idrott. Eskilstuna växer och behovet av att investera i idrottsanläggningar är stort. Det behövs både en långsiktig, ansvarsfull investeringsplan som ser helheten samtidigt som initiativ och nya idéer från olika aktörer ska välkomnas. Därför ska: anläggningar som finansieras med skattemedel vara tillgängliga för alla en långsiktig investeringsplan upprättas i dialog med idrottsföreningarna investeringar som finansieras av skattemedel göras utifrån ett tydligt underlag som visar konsekvenser för miljö och som svarar på frågan; vem får vad på vilka villkor och varför kommunen aktivt söka stöd och samverkan med andra aktörer för att skapa fler och moderna arenor idrottens önskemål och behov av anläggningar diskuteras med representanter för idrotten regler tas fram för stöd till föreningar som äger och/eller driver en anläggning möjligheten att söka EU-stöd för att delfinansiera upprustning och utveckling av kommunens idrottsanläggningar undersökas bokningssystemet tydligt visa hur tillgången till anläggningarna fördelas mellan flickor och pojkar, kvinnor och män kollektivtrafiken planeras så att alla kommuninvånare har möjlighet att på ett säkert sätt ta sig till idrottsanläggningar anläggningarna vara energieffektiva och ge minsta möjliga klimatpåverkan information om samtliga anläggningar vara lätt att hitta på eskilstuna.se. 17

18 Det goda ledarskapet Idrottsledarna är viktiga förebilder. De ska förmedla demokratiska värderingar och ha en grundläggande förståelse för hur flickor och pojkar utvecklas fysiskt, psykiskt och socialt. Som en betydande bidragsgivare till barn- och ungdomsidrotten ska kommunen stödja det goda ledarskapet. Därför ska: en ledarskapscertifiering utvecklas tillsammans med idrottsföreningarna föreningar som prioriterar ledarskapscertifiering uppmuntras föreningar som söker ledare från underrepresenterade grupper uppmuntras möjligheten att i samverkan med idrottsföreningar och Mälardalens högskola skapa en ledarutbildning som ger akademiska poäng undersökas. 18

19 Seger i Gothia cup. Bild från Eskilstuna United 19

20 20 Sporthallen Foto: Eskilstuna Guif

21 Elitidrott är passion Elitidrotten är bara en liten del av tävlingsidrotten men har en stor betydelse för idrottsrörelsen. Idrottsliga framgångar ger en positiv uppmärksamhet och skapar förebilder. Det stärker Eskilstunas varumärke och ger eskilstunaborna en värdefull identifikation med orten. Eskilstuna ska vara en bra kommun att utvecklas i som talangfull idrottare. Därför ska: ett idrottsstipendium inrättas för unga flickor och pojkar som satsar på sin idrottstalang kommunen arbeta för att få ytterligare idrotter i Eskilstuna knutna till Nationell idrottsutbildning kommunen verka för att högskolan utformar program som passar unga idrottare de eskilstunabor som har tagit medaljer i nationella och internationella mästerskap lyftas fram 21

22 Evenemang och publikidrott som glädjer Idrotten och idrottsevenemang marknadsför och lockar fler besökare till Eskilstuna. Genom att lyfta fram Eskilstunas fördelar kan vi påverka fler arrangörer att välja kommunen som plats för större nationella och internationella cuper och tävlingar. Därför ska: det stöd kommunen kan bistå med vid evenemang tydliggöras Eskilstunas möjligheter och geografiska läge marknadsföras för att påverka specialförbund att välja Eskilstuna som ort för evenemang kommunen stödja idrottsföreningar som vill arrangera och söka externa medel för finansiering Eskilstuna samverka i regionen för att stärka Mälardalens ställning som attraktiv plats för större evenemang idrottsutbytet som sker med Eskilstunas vänorter lyftas fram och breddas så fler idrotter kan ta del. 22

23 SM i friidrott Ekängens friidrottsarena. Foto: Tony Käll 23

24 Framgångsfaktorer för en idrottsstad Eskilstuna har ambitionen att bli en av topp tio bland idrottsstäder i Sverige. Sverigelistan baseras på en rad faktorer som är mer eller mindre svåra att förändra. Det är ett mål som uppnås genom samverkan med idrottsföreningar, näringsliv och andra lokala aktörer. Några av de saker som mäts för att bli en av Sveriges bästa idrottskommuner är: på vilket sätt används idrotten som verktyg för destinationmarknadsföring och som långsiktigt argument för företagsetablering och inflyttning omfattningen och strukturen av de internationella och nationella idrottsevenemang som genomförts eller kommer att genoföras samt omfattningen av samhällsintäkterna och internationell och nationell medieexponering om kommunen har en tydlig och långsiktig evenemangsstrategi och om personella och ekonomiska resurser tillförts i tillräcklig omfattning för att genomföra strategin i vilken omfattning som kommunen värderar de allmänna samhällseffekterna och de specifika samhällsintäkterna av idrottsverksamheten kommunbefolkningens allmänna hälsoläge befintliga och planerade arenor för inom och utomhusevenemang samt deras kapacitet; också hur tydliga miljöaspekter finns med som underlag för beslut om evenemang och arenor 24

25 tillgängliga utbildningar på gymnasie- och högskolenivå som attraherar elitidrottare och möjliggör för elitidrottare att stanna kvar och kombinera elitidrott och utbildning omfattningen och inriktningen på kommunens ekonomiska och annat stöd i ansöknings- och genomförandeprocessen för större arrangemang omfattningen av elitidrottsverksamhet både lag- och individidrottare i relation till kommunens storlek omfattningen av kommunens stöd till ungdoms- och breddidrott inkluderande särskilda insatser inom integration omfattningen av näringslivets stöd till evenemang och elitidrottsverksamhet infrastruktur, det vill säga kommunikations- och logistikkapacitet för större flöden av besökare, varor och tjänster hotell- och restaurangkapacitet i kommunen kommunens hälso- och miljöprofil. 25

26 26 IFK:s mästarlag Foto från Eskilstuna stadsarkiv

27 27

28 eskilstuna.se APN201103

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Socialdemokraterna i Uppsala kommun

Socialdemokraterna i Uppsala kommun Socialdemokraterna i Uppsala kommun Vi vill göra Uppsala till en av landets bästa idrottskommuner! De senaste årens fantastiska framgångar inom idrotten visar vilka möjligheter Uppsala har att bli en av

Läs mer

Idrottspolitiskt program - Motala ett centrum för idrott -

Idrottspolitiskt program - Motala ett centrum för idrott - Idrottspolitiskt program - Motala ett centrum för idrott - Fritiden är en viktig del av vår välfärd och idrotten är för många en viktig del av fritiden. En meningsfull fritid bidrar till ett rikare socialt

Läs mer

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN VISION I Karlskrona ska idrotts- och fritidsverksamheten vara ett naturligt inslag i det dagliga livet. Med ett rikt, varierat och synligt fritidsutbud gör vi vår kommun

Läs mer

Idrottspolitiskt program 2012

Idrottspolitiskt program 2012 Idrottspolitiskt program 2012 SKOL- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Inledning idrottspolitiskt program för helsingborgs stad Framtaget av Helsingborgs stad i samverkan med Helsingborgsidrottens samorganisation

Läs mer

Idrottspolitiskt program för Sundbybergs stad

Idrottspolitiskt program för Sundbybergs stad Idrottspolitiskt program för Sundbybergs stad Inledning Den svenska idrottsrörelsen, som är landets största folkrörelse är en unik kraft inte minst genom sitt arbete med verksamhet för barn och ungdomar.

Läs mer

Idrottspolitisk plan för Eskilstuna kommunkoncern

Idrottspolitisk plan för Eskilstuna kommunkoncern 1 (11) Idrottspolitisk plan för Eskilstuna kommunkoncern 2016-2021 Eskilstuna i rörelse! Planens syfte Idrottspolitisk plan för Eskilstuna ska tydliggöra ansvar, prioriterade områden och önskad utveckling

Läs mer

Idrottspolitiskt program för Falköpings kommun

Idrottspolitiskt program för Falköpings kommun Idrottspolitiskt program för Falköpings kommun Beachhallen Antaget av kommunfullmäktige den 30 mars 2015, 28 Innehållsförteckning Inledning... 3 Idrotten är en samhällsresurs... 4 Idrottsrörelsens verksamhetsidé...

Läs mer

Idrottspolitiskt program Mariestads kommun

Idrottspolitiskt program Mariestads kommun Idrottspolitiskt program Mariestads kommun Antaget av kommunfullmäktige Mariestad 2015-05-25 Sida: 2 (7) Idrottspolitiskt program för Mariestads kommun Kommunfullmäktiges beslut 90/15 Syftet med det idrottspolitiska

Läs mer

Idrottspolitiskt program 2013 2020. kommunfullmäktige 11 november 2013

Idrottspolitiskt program 2013 2020. kommunfullmäktige 11 november 2013 Idrottspolitiskt program 2013 2020 kommunfullmäktige 11 november 2013 Innehållsförteckning Vår vision 5 Folkhälsa 6 Barn- och ungdomsidrott 7 Mångfald 8 Idrottspolitiskt program 2013 2020 kommunfullmäktige

Läs mer

Idrottspolitiskt program Hudiksvalls kommun

Idrottspolitiskt program Hudiksvalls kommun Idrottspolitiskt program 2011-2020 Hudiksvalls kommun Förstasidesbilder: Inga Britt Jonsson Sören Olofsson Antaget av kommunfullmäktige den 29 november 2010. Innehållsförteckning Syfte... 1 Metod... 2

Läs mer

Hållbar idrott Idrottspolitiskt program. Handlingsplan

Hållbar idrott Idrottspolitiskt program. Handlingsplan Hållbar idrott Idrottspolitiskt program Handlingsplan 2014 2016 Innehåll Hållbar Idrott Gävle...4 Idrottens roll i Gävle...5 Stöd till föreningar...6 Idrotten ska vara tillgänglig för alla...6 Organiserad

Läs mer

Fritidsplan för Skurups kommun

Fritidsplan för Skurups kommun Styrdokument 1 (12) Fritidsplan för Skurups kommun 1 Styrdokument 2 (12) Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 Innehåll Inledning... 3 Värdegrund... 4 Stöd och service... 6 Fritids- och rekreationsområden...

Läs mer

Idrottspolitisk plan för Eskilstuna kommunkoncern

Idrottspolitisk plan för Eskilstuna kommunkoncern Kultur- och fritidsnämnden 2016-04-20 1 (10) Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningskontoret Sara Nordlund Idrottspolitisk plan för Eskilstuna kommunkoncern 2016-2021 Eskilstuna i rörelse! Syftet

Läs mer

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun Fritidspolitiska mål Fritidsnämnden Växjö kommun Fritidspolitiska mål 1. Stöd till fritidsverksamhet Föreningslivet i Växjö kommun stimuleras genom olika stödformer till verksamheter som ger kommuninnevånarna

Läs mer

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktning

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktning Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2016-2017 Jämtland Härjedalens Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Box 384, Sollidenvägen 62 B 831 25 Östersund Tel:

Läs mer

Fritids- plan 2009-2013. Landskrona stad

Fritids- plan 2009-2013. Landskrona stad Fritids- 2009-2013 plan Landskrona stad Plan för idrott och friluftsliv i Landskrons stad 2009-2013 BAKGRUND Idrotten i samhället Statens stöd till idrotten Målet med den nationella idrottspolitiken är:

Läs mer

Idrottspolitiskt program för Linköpings kommun 2008-2015

Idrottspolitiskt program för Linköpings kommun 2008-2015 Idrottspolitiskt program för Linköpings kommun 2008-2015 Innehåll 1. Inledning...................................3 2. Vision för idrotten i Linköping.................4 3. Idrottspolitiskt program för Linköpings

Läs mer

Samverkansöverenskommelser för elitidrott

Samverkansöverenskommelser för elitidrott Kommunstyrelsen Datum 1 (6) Kommunledningskontoret KSKF/2013:456 KLK Kommunikation Eva Norberg, 016-710 16 92 Samverkansöverenskommelser för elitidrott Förslag till beslut 1. För samverkansavtal med elitidrott

Läs mer

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Kommunstyrelsen 2015-01-14 1 (12) Kommunledningskontoret KLK Kommunikation Eva Norberg, 016-710 16 92 Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Fastställd av Eskilstuna kommunfullmäktige 2014-11-27

Läs mer

Köpings idrottsliv Sveriges bästa? Idé- och inriktningsplan för en bättre idrott ur ett folkhälsoperspektiv

Köpings idrottsliv Sveriges bästa? Idé- och inriktningsplan för en bättre idrott ur ett folkhälsoperspektiv Köpings idrottsliv Sveriges bästa? Idé- och inriktningsplan för en bättre idrott ur ett folkhälsoperspektiv Vår verksamhetsplan I kommunens mål är fokus på barn och ungas uppväxtvillkor, en aktiv fritid

Läs mer

Pressinformation efter kultur- och fritidsnämndens sammanträde

Pressinformation efter kultur- och fritidsnämndens sammanträde 1 Kultur- och fritidsnämnden 2008-03-20 Pressinformation efter kultur- och fritidsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta Johan Lundgren (c), ordförande i kultur- och fritidsnämnden på

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Ambitionen är att anvisningarna ska hjälpa förbund och föreningar till ökad medvetenhet om vad man håller på med och varför. Alla barn och ungdomar

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 1 SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSIDÈ Skåneidrotten är samlingsbegreppet för Skånes Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Skåne. Skåneidrottens huvuduppdrag

Läs mer

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Ambitionen är att anvisningarna ska hjälpa förbund och föreningar till ökad medvetenhet om vad man håller på med och varför. Alla barn och ungdomar

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer

Utökad budgetram till kultur- och fritidsnämnden för täckande av uppkomna hyres- och driftkonsekvenser för hyra av idrottslokaler i Skjulsta

Utökad budgetram till kultur- och fritidsnämnden för täckande av uppkomna hyres- och driftkonsekvenser för hyra av idrottslokaler i Skjulsta Kommunledningskontoret 2015-02-25 1 (5) Ekonomi och kvalitet Benny Larsson 016-710 87 26 KSKF2015:135 Kommunstyrelsen Utökad budgetram till kultur- och fritidsnämnden för täckande av uppkomna hyres- och

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Din fritid. vårt jobb. Umeå fritid

Din fritid. vårt jobb. Umeå fritid Din fritid vårt jobb Umeå fritid Umeå kommun den nordliga kraften Med dynamisk tillväxt, attraktiv kompetens och livsmiljö. År 2050 har Umeå 200 000 invånare Umeå fritid Vad lovar vi Umeåborna Med gemensamma

Läs mer

LIDINGÖIDROTTEN VILL

LIDINGÖIDROTTEN VILL LIDINGÖIDROTTEN VILL Ett basdokument för idrotten på hälsans ö beslutat vid Idrottsrådets föreningsmöte 30 november 2011 Ett basdokument för idrotten på hälsans ö beslutat vid Idrottsrådets föreningsmöte

Läs mer

Verksamhetsinriktning. Eskilstuna Marknadsföring

Verksamhetsinriktning. Eskilstuna Marknadsföring Verksamhetsinriktning Eskilstuna Marknadsföring Verksamhetsinriktning för Eskilstuna Marknadsföring AB. För den verksamhet som bedrivs i Eskilstuna Marknadsföring AB nedan kallat EMAB gäller denna särskilda

Läs mer

Yttrande över revidering av Idrottspolitisk handlingsplan

Yttrande över revidering av Idrottspolitisk handlingsplan Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-19 Barn- och utbildningsförvaltningen Kvalitetsenheten BUN/2016:323 Lars Niska 016-710 24 46 1 (3) Barn- och utbildningsnämnden Yttrande över revidering av Idrottspolitisk

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Gotlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning Gotlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Gotland Box 1030, 621 21 Visby Tfn: 0498-20 70 53 Fax: 0498-21 54 74 E-post gi@gotsport.se,

Läs mer

Strategiska områden med övergripande mål Verksamhetsinriktning

Strategiska områden med övergripande mål Verksamhetsinriktning Strategiska områden med övergripande mål 2025 1 Verksamhetsinriktning med ekonomiska planer 2016-2017 2 Strategiska områden med övergripande mål 2025 Strategiska områden med övergripande mål 2025 3 Verksamhetsinriktning

Läs mer

Fritidsnämndens riktlinjer för barn- och ungdomsverksamhet

Fritidsnämndens riktlinjer för barn- och ungdomsverksamhet PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Fritidsnämndens riktlinjer för barn- och ungdomsverksamhet Örebro kommun 2016-09-20 Ft 264/2016 orebro.se 2 PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling

Läs mer

Fritidspolitiskt program för Skövde kommun 2008-2015 Inledning

Fritidspolitiskt program för Skövde kommun 2008-2015 Inledning Fritidskontoret Enhet/Handläggare Stefan Herre Eriksson Datum Beteckning 2013-04-22 FRN2013.0011 Fritidspolitiskt program för Skövde kommun 2008-2015 Inledning I det goda samhället ska så många medborgare

Läs mer

Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet

Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet Svenska Skidförbundets riktlinjer bygger på Riksidrottsförbundets anvisningar för barn- och ungdomsidrott. All idrottsverksamhet för barn

Läs mer

Hållbar idrott Gävle - idrottspolitiskt program

Hållbar idrott Gävle - idrottspolitiskt program Sid 1 (7) Dnr 12KFN4 2012-09-27 Camilla Williamsson Telefon 026-17 97 17 camilla.williamsson@gavle.se Hållbar idrott Gävle - idrottspolitiskt program Inledning och syfte Gävle kommun vill stärka och utveckla

Läs mer

Anteckningar från seminarium om Eskilstunas framtida idrottspolitik, 2 september 2015

Anteckningar från seminarium om Eskilstunas framtida idrottspolitik, 2 september 2015 Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (13) Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningskontoret Anteckningar från seminarium om Eskilstunas framtida idrottspolitik, 2 september 2015 Den 2 september 2015

Läs mer

Fritidspolitiskt program 2008-2014 Antaget av fritidsnämnden 2007-11-12

Fritidspolitiskt program 2008-2014 Antaget av fritidsnämnden 2007-11-12 Fritidspolitiskt program 2008-2014 Antaget av fritidsnämnden 2007-11-12 Fritidskontoret Enhet/Handläggare Sören Karlström Datum Beteckning 2007-11-12 07/0032 Fritidspolitiskt program för Skövde kommun

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Idrottspolitiskt program för Söderköpings kommun

Idrottspolitiskt program för Söderköpings kommun Idrottspolitiskt program för Söderköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige 2009-09-02 119 Hälsa Stillasittande fritid har blivit allt vanligare i vårt samhälle. Vi ser också en ökad fysisk inaktivitet

Läs mer

Idrotten. en resurs för kommunen

Idrotten. en resurs för kommunen Idrotten en resurs för kommunen AVSIKTSFÖRKLARING 2010 1 Idrottsrörelsen tar starkt avstånd från användandet av droger, våld och dopning. Idrotten står för rent spel. Idrotten och dess ledare är i många

Läs mer

1. Så här fungerar en kommun

1. Så här fungerar en kommun LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 1. Så här fungerar en kommun Organisation och påverkan I Sverige finns 290 kommuner som har till uppgift att ta tillvara gemensamma intressen för dem som lever

Läs mer

Fritids- och idrottspolitiskt program Landskrona

Fritids- och idrottspolitiskt program Landskrona Landskrona stad Fritids- och idrottspolitiskt program Landskrona Antagen av Fritidsnämnden 2014-10-22 vision I Landskrona skall alla oavsett ålder, kön, ursprung eller socioekonomisk ställning ha möjlighet

Läs mer

213 Revidering av riktlinjer för samverkansöverenskommelser för ortsutveckling och för varumärket Eskilstuna (KSKF/2015:452)

213 Revidering av riktlinjer för samverkansöverenskommelser för ortsutveckling och för varumärket Eskilstuna (KSKF/2015:452) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-10-13 Sida 1(2) 213 Revidering av riktlinjer för samverkansöverenskommelser för ortsutveckling och för varumärket Eskilstuna (KSKF/2015:452) Beslut

Läs mer

Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter

Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter Västerås stads vision 2026 Visionen, en målbild med framtidsfokus. Den anger den långsiktiga inriktningen för stadens egna verksamheter,

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång. Vilka är vi?

Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång. Vilka är vi? Vilka är vi? Jag kommer att använda Gotland som exempel ibland Gotland har» 179 startande på DM lång distans (2 %)» 186 på Sverigelistan 16 år och äldre (1 %)» 0,3 % av Gotlänningarna finns på Sverigelistan»

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2014-2020

Verksamhetsinriktning 2014-2020 Verksamhetsinriktning 2014-2020 Vår verksamhetsidé IF Göta Karlstad skall bedriva och skapa möjlighet för en bredd och elitverksamhet för alla som vill delta, oavsett ambition och målsättning, i syfte

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

Yttrande över förslag till idrottspolitisk plan för Eskilstuna kommunkoncern

Yttrande över förslag till idrottspolitisk plan för Eskilstuna kommunkoncern Socialnämnden 2016-08-25 Socialförvaltningen Enheten för utveckling och innovation SOCN/2016:48 Elin Lindh 016-710 42 26 1 (1) Socialnämnden Yttrande över förslag till idrottspolitisk plan för Eskilstuna

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

Framtidens idrotts- och fritidsliv i Trelleborgs kommun

Framtidens idrotts- och fritidsliv i Trelleborgs kommun Framtidens idrotts- och fritidsliv i Trelleborgs kommun Agenda för kvällen 1. Välkomna 2. Malmö Högskolas kartläggning 3. Idrotts- och fritidspolitiskt program Workshop och fika 4. Jämställdhetsplaner

Läs mer

Fritidsplan för Åstorps kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27 Dnr 2012/257

Fritidsplan för Åstorps kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27 Dnr 2012/257 Fritidsplan för Åstorps kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27 Dnr 2012/257 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan 7 E-post: kommun@astorp.se Telefon: 042-640 00 Fax: 042-642 10 Org. nr.

Läs mer

idrottspolitiskt handlingsprogram 2012-2016

idrottspolitiskt handlingsprogram 2012-2016 idrottspolitiskt handlingsprogram 2012-2016 Foto: Love Strandell. Foto: One Eyed Ink AB. Spontanfotboll på Storvretens IP. Juliana Söderström, Botkyrka boxningsklubb. Foto: Linus Söderling. Spontanbasket

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

Till dig. arbetar. medarbetarpolicy

Till dig. arbetar. medarbetarpolicy Medarbetarpolicy Till dig som arbetar i Lunds kommun medarbetarpolicy I din hand har du medarbetarpolicyn för Lunds kommun. Här beskrivs de värderingar och förhållningssätt som ska genomsyra våra arbetsplatser

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 Kultur- och Fritidsnämnden

VERKSAMHETSPLAN 2015 Kultur- och Fritidsnämnden Verksamhetsplan 1(13) VERKSAMHETSPLAN Kultur- och Fritidsnämnden Framtagen av: Annica Skog Datum: -11-25 Version: 1 Diarienummer: /ULN 067 Verksamhetsplan 2(13) Innehåll 1. Nämndens grunduppdrag... 3 Vision...

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Yttrande över förslag till idrottspolitisk plan för Eskilstuna kommunkoncern

Yttrande över förslag till idrottspolitisk plan för Eskilstuna kommunkoncern Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs Socialförvaltningen Enheten för utveckling och innovation Elin Lindh /016-710 42 26/ 2016-08-25 ÖFNES/2016:75 1 (2) Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs Yttrande

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program

Kultur- och fritidspolitiskt program Kultur- och fritidspolitiskt program 2014-2017 Tillsammans utvecklar vi Kungsörs kultur- och fritidsliv Öppenhet Delaktighet Samarbete Det kultur- och fritidspolitiska programmet har flera utgångspunkter

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2014-2015

Verksamhetsinriktning 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 2 Verksamhetsinriktning 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 3 Vårt uppdrag Norrbottens Idrottsförbund är en samlande kraft för länets idrott. Vi stöder föreningar

Läs mer

Hållbar idrott Gävle - idrottspolitiskt program

Hållbar idrott Gävle - idrottspolitiskt program Sid 1 (7) Dnr 12KFN4 2014-02-27 Camilla Williamsson Telefon 026-17 97 17 camilla.williamsson@gavle.se Hållbar idrott Gävle - idrottspolitiskt program Inledning och syfte Gävle kommun vill stärka och utveckla

Läs mer

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Riktlinjer för integration av nya svenskar Dokumentet har skapats i samverkan med förvaltningar och bolag i Alingsås kommun samt med Arbetsförmedlingen

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 1 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 2 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 BÖRJA MED EN NULÄGESANALYS 6 SÄTT DET

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Ungdomspolitiskt program Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och metoder

Läs mer

Propositioner till IK NocOut.se årsmöte 2014.

Propositioner till IK NocOut.se årsmöte 2014. Propositioner till IK NocOut.se årsmöte 2014. I texten markeras ny text med fet stil och understruket = ny text föreslagen av styrelse, och delvis med inkomna motioner som grund. Kursiverad överstruken

Läs mer

Riktlinjer och bestämmelser för barn- och ungdomsidrotten. på Åland ÅLANDS IDROTT

Riktlinjer och bestämmelser för barn- och ungdomsidrotten. på Åland ÅLANDS IDROTT Riktlinjer och bestämmelser för barn- och ungdomsidrotten på Åland ÅLANDS IDROTT ÅLANDS IDROTT Riktlinjer och bestämmelser för barn och ungdomsidrotten på Åland Åländsk idrott för barn och ungdom skall

Läs mer

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 nternati Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 Antaget av Kommunfullmäktige den 11 april 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orienterings vision Dit vill vi! Svensk orientering, världens bästa!

Läs mer

Likabehandlingsplan Majornas Boxningsklubb

Likabehandlingsplan Majornas Boxningsklubb Likabehandlingsplan Majornas Boxningsklubb 1 Förklaringar I följande likabehandlingsplan kommer vi utgå ifrån fyra aktörer på föreningen enligt följande; Organisationsledare, Tränare och funktionär, Aktiv

Läs mer

Idrott hela livet. Strategisk plan för idrottens folkhälsoarbete i Norrbotten

Idrott hela livet. Strategisk plan för idrottens folkhälsoarbete i Norrbotten Idrott hela livet Strategisk plan för idrottens folkhälsoarbete i Norrbotten December 2015 Sid 2/12 Nationella folkhälsomål Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva målområden. Målområdena omfattar

Läs mer

RF:s anvisningar för barn- och ungdomsidrott

RF:s anvisningar för barn- och ungdomsidrott RF:s anvisningar för barn- och ungdomsidrott Idrotten vill bakgrunden till anvisningarna Idrotten vill är svensk idrotts idéprogram. Här beskrivs idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund. Här beskrivs

Läs mer

Anteckningar från paneldiskussion om barnrättsperspektivet inom idrotten, 15 oktober 2015

Anteckningar från paneldiskussion om barnrättsperspektivet inom idrotten, 15 oktober 2015 Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (11) Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningskontoret Anteckningar från paneldiskussion om barnrättsperspektivet inom idrotten, 15 oktober 2015 Den 15 oktober 2015

Läs mer

Verksamhetsinriktning Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten

Verksamhetsinriktning Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten Verksamhetsinriktning 2016-2017 Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten Verksamhetsinriktning 2016-2017 Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten

Läs mer

Bidrar vår förening till mångfald?

Bidrar vår förening till mångfald? Bidrar vår förening till mångfald? Ett analysverktyg om mångfaldsarbete SISU Idrottsutbildarna Verktyg för mångfaldsanalys av idrottsföreningen Allas rätt att vara med är en av byggstenarna i svensk idrotts

Läs mer

Principer och taxor för uthyrning av lokaler, Allaktivitetshuset Sundbyberg 1

Principer och taxor för uthyrning av lokaler, Allaktivitetshuset Sundbyberg 1 Principer och taxor för uthyrning av lokaler, Allaktivitetshuset Sundbyberg 1 Grundprinciper för Allaktivitetshuset Stadens målsättning är att främja ett brett föreningsliv och utbud av kultur, fritids-

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Barnidrott på barns villkor

Barnidrott på barns villkor BARNIDROTTS- PROGRAMMET Barnidrott på barns villkor Idrottsrörelsen i Jämtland-Härjedalen har sagt JA till Barnidrottsprogrammet Glädje - Lek - Kamratskap - Hälsa - Lust Barnidrott i centrum Barnidrott

Läs mer

Sundbybergs Idrottsklubbs Föreningspolicy

Sundbybergs Idrottsklubbs Föreningspolicy Sundbybergs Idrottsklubbs Föreningspolicy Antagen på Sundbybergs Idrottsklubbs ordinarie årsmöte den 26 mars 2003 Sundbybergs Idrottsklubbs verksamhetside Sundbybergs Idrottsklubb är en ideell förening,

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås. - Framtid Vallås

Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås. - Framtid Vallås Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås - Framtid Vallås Utvecklingsprogrammet beskriver den gemensamma framtidsbilden och viljeinriktningen för Vallås. Programmet har tagits fram i dialog med invånare,

Läs mer

SKATTNING och ANALYS av din förening och nuvarande BARN- och UNGDOMSVERKSAMHET Föreningens namn:

SKATTNING och ANALYS av din förening och nuvarande BARN- och UNGDOMSVERKSAMHET Föreningens namn: SKATTNING och ANALYS av din förening och nuvarande BARN- och UNGDOMSVERKSAMHET namn: SKATTNING och ANALYS av din förening och nuvarande BARN- och UNGDOMSVERKSAMHET Detta är ett arbetsunderlag som ska vara

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Bidragsregler för Kultur och Fritid i Nora Kommun

Bidragsregler för Kultur och Fritid i Nora Kommun Bidragsregler för Kultur och Fritid i Nora Kommun Bidragsregler för Kultur och Fritid i Nora Kommun antagna av Kommunfullmäktige 2015-10-14 119 att gälla från 2016-01-01 tillsvidare, revideras under kommande

Läs mer

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2014-2015 1 2 Dalarnas Idrottsförbund & SISU Idrottsutbildarna gemensam verksamhetsinriktning 2014-2015 Sidan Dalaidrottens verksamhetsidé 4 Vi utvecklar idrotten i Dalarna 4 Dalaidrottens

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer