Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan Laxå kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun"

Transkript

1 Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige Dnr BUN

2 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden Folkhälsa Hållbar utveckling... 3 Kultur och fritid... 4 Prioriterade områden Kultur och fritid för alla Barn och ungdomar Mötesplatser Föreningar Kulturarv... 5 Bibliotek... 5 Prioriterade områden Kunskap Information Kultur Mötesplats... 6 Viktiga måldokument... 6 Kontaktuppgifter

3 Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan Gemensamma mål Verksamheten ska bidra till att höja kommunens attraktionskraft samt ge möjlighet till god livskvalitet och en aktiv och positiv fritid. Barn och ungdomar ska ges hög prioritet. Lyhördhet ska finnas för medborgarnas behov och önskemål. Lokaler och anläggningar för verksamheten ska vara lättillgängliga. Verksamheten ska årligen utarbeta en lokal arbetsplan. Arbetsplanen ska utarbetas av samtlig personal och kultur- och fritidschefen. Kulturoch fritidschefen beslutar om den lokala arbetsplanen. Övergripande fokusområden är: Folkhälsa Verksamheten ska arbeta för att ge förutsättningar till god fysisk och psykisk hälsa för invånarna. Det sker genom förebyggande och stödjande arbete i form av information, insatser för ökad fysisk aktivitet och goda matvanor, tillgång till lokaler och anläggningar m.m. Hållbar utveckling Verksamheterna ska vidareutveckla det pågående miljöarbetet för en hållbar framtid. Ett verktyg för detta är miljödiplomeringssystemet och de miljöplaner som tagits fram. 3

4 Kultur och fritid Prioriterade områden: Kultur och fritid för alla Kommuninvånare ska känna till vilka fritidsaktiviteter som erbjuds i kommunen. Alla människor, oavsett förmåga, ska ges möjlighet att delta i kommunens kultur- och fritidsliv. Ett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter stimuleras genom stöd till folkbildning och föreningsliv. Barn och ungdomar Samarbete ska ske med skolan om barn och unga för att uppmuntra till hälsofrämjande aktiviteter. Barn och ungdomar ska aktiveras med breddidrott. Aktiviteter för barn och ungdomar främjas genom stöd till föreningslivet. Lovverksamhet för barn och unga ska erbjudas. Barn och ungdomar ska få olika kulturupplevelser under sin skoltid. 4

5 Mötesplatser Befintliga mötesplatser ska fortsätta att utvecklas. Fritidsgårdarna ska vara meningsfulla och attraktiva mötesplatser för ungdomar. Föreningar Ideella insatser ska stödjas och uppmärksammas. Samarbete och samordning av kultur- och fritidsutbudet ska främjas i dialog med ideella föreningar, studieförbund och andra aktörer. Arbeta enligt den överenskommelse, Samverkan i Laxå kommun, som träffats mellan kommunen och kommunens föreningsliv. Kulturarv Kommunen ska medverka till att lyfta fram och levandegöra det lokala kulturarvet. Uppmuntra till dokumentation och lokalhistorisk forskning. Bibliotek Biblioteket är en del av den demokratiska processen i samhället och ska vara tillgängligt för alla. Det är en plats där besökarna fritt kan skaffa information och intryck som grund för kunskaper och egna ställningstaganden. Alla ska känna sig välkomna på biblioteket och bli bemötta på ett respektfullt och professionellt sätt. Biblioteket ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar, personer med funktionsnedsättning samt personer med annat modersmål än svenska. Enligt skollagen ska grundskoleelever ha tillgång till skolbibliotek. Prioriterade områden: Kunskap Tillhandahålla god skolbiblioteksverksamhet. Stimulera barns och ungas språkutveckling och läsintresse, utvidga deras kritiska förståelse och bidra till att måluppfyllelsen ökar. 5

6 Vara en del i det livslånga lärandet på alla nivåer, både för de som studerar inom det formella utbildningsväsendet och för det egna, frivilliga lärandet. Tillhandahålla ett brett och varierat medieutbud som ständigt förnyas med utgångspunkt i besökarnas önskningar och behov. Anpassade medier samt litteratur på andra språk ska finnas för dem som behöver det. Personalen ska följa utvecklingen inom biblioteksområdet genom omvärldsbevakning och fortbildning, för att sedan använda lämpliga delar till att förbättra verksamheten. Information Vara vägvisare i informationsflödet och verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare. Marknadsföra bibliotekets utbud och tjänster. Bibliotekets webbinformation ska utvecklas för att ge bästa möjliga service dygnet runt. Kultur Uppmuntra läsandet och locka till litteraturupplevelser för alla åldrar. Vara öppet för olika typer av samarbete och samverkan med bland annat föreningar, studieförbund och andra kommunala verksamheter, som kan leda till utställningar och programverksamhet. Mötesplats Utveckla biblioteket som mötesplats i samarbete med andra Ett bibliotek för alla. Söka nya samarbetspartners så att biblioteket når ut till nya människor. Se över biblioteksmiljön för att få en trivsam och anpassad lokal för dagens biblioteksverksamhet. Viktiga måldokument: Bibliotekslagen (1996:1596) Skollagen (2010:800, 2 kap. 36 ) Unescos folkbiblioteksmanifest Unescos skolbiblioteksmanifest 6

7 Kontaktuppgifter Laxå kommun Barn- och utbildningsnämnden Laxå Tfn vx: Fax: E-post: Webbadress: 7

Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24

Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24 Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24 Alla erbjuds ta del av kultur- och fritidsutbudet i Eskilstuna är utgångs punkten i arbetet för att utveckla

Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Godkänd av kommunfullmäktige 2012-06-12 Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang och samverkan tillvaratas

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Handlingsplan för ett Piteå för alla - med ökad mångfald

Handlingsplan för ett Piteå för alla - med ökad mångfald Handlingsplan för ett Piteå för alla - med ökad mångfald Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Handlingsplan för ett Piteå för alla - med ökad mångfald Plan Kommunstyrelsen 2014-02-06

Läs mer

Idrottspolitiskt program. Stockholms stad 2013 2017

Idrottspolitiskt program. Stockholms stad 2013 2017 Idrottspolitiskt program Stockholms stad 2013 2017 Idrottsstaden Stockholm Det är med stor glädje som vi nu kan presentera ett nytt idrottspolitiskt program för Stockholms stad. Samtliga partier står bakom

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn umgås vänner fritid barn pension ekonomiskt hälsan får resor frisk bra mer kunna bo god familjen liv Framtidsprogram för det goda åldrandet i Karlskrona oberoende friska barnbarnen hälsa resa göra arbete

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Kulturpolitiskt program 2008-2013

Kulturpolitiskt program 2008-2013 Kulturpolitiskt program 2008-2013 solna din kulturstad Det kulturpolitiska programmet Solna Din Kulturstad antogs av kultur- och fritidsnämnden i september 2008. Vi är glada att så många solnabor bidragit

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran utveckling och växande. Förskolans

Läs mer

ENGAGERA AKTIVERA - FRÄMJA

ENGAGERA AKTIVERA - FRÄMJA Fritidspolitisktt handlingsprogram för Ulricehamns kommun ENGAGERA AKTIVERA - FRÄMJA VISION/MÅL ENGAGERA AKTIVERA - FRÄMJA Fritidsverksamheten bidrar till att lyfta livskvaliteten i kommunen. Ett rikt

Läs mer

Känd och erkänd. Perspektiv på funktionshindersrörelsens samhällsroller

Känd och erkänd. Perspektiv på funktionshindersrörelsens samhällsroller Känd och erkänd Perspektiv på funktionshindersrörelsens samhällsroller Uppdraget Handikappförbunden gav Peter Brusén, AnnCharlotte Carlberg och Thomas Hammarberg i uppdrag att belysa den betydelse funktionshindersrörelsen

Läs mer

Folkhälsopolitiskt. program

Folkhälsopolitiskt. program Folkhälsopolitiskt program 1 2 Alla har rätt till ett gott liv En god hälsa är för de flesta av oss något som vi värdesätter mycket högt. Alltför ofta är den goda hälsan något som vi tar för givet ända

Läs mer

Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi Regeringsbeslut III:5 2010-05-27 S2010/4319/ST (delvis) Socialdepartementet Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk

Läs mer

Köpings kommun. för Regnbågen. Läsår 2014 2015. Regnbågen 2014 09 19

Köpings kommun. för Regnbågen. Läsår 2014 2015. Regnbågen 2014 09 19 Köpings kommun Arbetsplan för Regnbågen Läsår 2014 2015 Regnbågen 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten styrs av

Läs mer

Mer kultur till fler!

Mer kultur till fler! Mer kultur till fler! Bilaga till förslag till Haninge kulturskola Haninge 2013-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Styrdokument och program... 6 1.1 Internationell nivå... 6 1.2 Nationell nivå... 6 1.3 Kommunal

Läs mer

IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest

IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest Det mångkulturella biblioteket nyckeln till ett kulturellt mångfaldssamhälle i dialog Människor i dag lever i ett alltmer heterogent samhälle. Det finns mer än

Läs mer

dnr: 237-KB 717-2013 En rörig tillvaro som berör

dnr: 237-KB 717-2013 En rörig tillvaro som berör dnr: 237-KB 717-2013 En rörig tillvaro som berör 1 Innehållsförteckning Inledning 2 Avgränsning 2 Definitioner 2 Intressenturval 2 Skolbiblioteksfrågan i lagrummet 5 Vad som har sagts 5 Skolbibliotek i

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015

Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015 Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För riksidrottsstyrelsens (RS) ledning av verksamheten fattar RF-stämman beslut om en tvåårig verksamhetsinriktning

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

Hälsa på lika villkor

Hälsa på lika villkor Hälsa på lika villkor Folkhälsoplan för Södertälje Fördjupningsdokument till kommunens/sjukvårdsområdets mål&budget/verksamhetsplan Antagen av Södertälje kommunfullmäktige och Sjukvårdsstyrelsen för Sydvästra

Läs mer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Kultur- och fritidsnämnden Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Remissförslag 2015-01-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING sid 3 Bakgrund sid 3 Vad innebär ett

Läs mer

Båstads kommuns vision samt inriktningsmål

Båstads kommuns vision samt inriktningsmål Båstads kommuns vision samt inriktningsmål Vision Båstads kommun ska vara det självklara valet för barnfamiljer i Öresundsregionen. Med detta menar vi att Båstads kommun året om ska vara attraktiv att

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA Handlingsprogram 2010-2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA... 3 JOBBEN FÖRST I KUNGSBACKA... 4 ATT BO I KUNGSBACKA... 5 FÖR- OCH GRUNDSKOLA... 7 GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNING...

Läs mer