ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek ande Karin Reinisch (M) Stig-Åke Grönvall(S) Ann-Christin Waldén (FP) Karl-Erik Malmgren (S) Rebecka Barjosef (S) Jeanette Petersen (M) Therese Andersson (C) Fredrik Ottesen (SD) Håkan Larsson (MP) ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande tj.ers.för M Lundborg (M) Övriga närvarande Nicklas Isaksson(S) Peter Sahlén(M) Mats Nilsson (C) ersättare ersättare ersättare Stefan Persson Ulrika Odénius Lars Månsson Gunilla Larsson förvaltningschef förvaltningschef administrativ chef sekreterare

2 Sammanträdesprotokoll Sida 2 (11) Utses att justera Håkan Larsson Justeringens plats och tid Kultur och Fritid 20 november, 2013, kl Paragrafer Sekreterare Ordförande Gunilla Larsson Justerande Karin Reinisch Håkan Larsson

3 Sammanträdesprotokoll Sida 3 (11) Bevis om anslag Protokollet har justerats den 20 november Justeringen har tillkännagivits genom anslag. sinstans, Eslövs kommun Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslagets nedtagande Kultur och fritid Gunilla Larsson

4 Sammanträdesprotokoll Sida 4 (11) 78 Utvecklare Peter Juterot informerade om det Idrottspolitiska programmet för Eslöv med följande innehåll: Föreningsutveckling och ledarskap med utbildning, arenor för samverkan och dialog. Anläggningar att skapa kontakt/samverkan med tydliga vägar till kommunen för föreningarna och att initiera en översyn av kommunens anläggningar. Bredd, elit och idrottsevenemang där Kultur och Fritid ska uppmärksamma och marknadsföra framgångar och samverka vid evenemang. Mångfald och likabehandling med föreningsutbildning för att öka medvetandeheten och skapa nya vägar in i föreningslivet. Föreningsstöd med att fortsätta utveckla Föreningar på stan, erbjuda föreningar råd och stöd i verksamhetsfrågor, riktade bidrag till de som prioriterar verksamhet för socialt och ekonomiskt utsatta barn och unga. Viktigt med uppföljning och bra bredd med olika idrotter. Bibliotekschef Annelie Bengtsson Stenquist informerade om e- böcker som ökar hela tiden. Biblioteket får betala 20 kr per nedladdning och har inte möjlighet att välja utbud. Vi har fått ökad tilldelning av lån per månad från 250 till 450 lån året ut. Biblioteket har även ändrat på utlån per vecka från 3 till 1 lån. Nästa år kommer vi ha en tilldelning på 5000 lån/år till en kostnad av kr. Pengarna till detta kommer att belasta kontot för vuxenlitteratur. Ordföranden tackar för informationen

5 Sammanträdesprotokoll Sida 5 (11) 79 KoF Ekonomisk månadsredovisning per oktober 2013 Ärendebeskrivning Förvaltningen har upprättat underlag till ekonomisk uppföljning per den 31 oktober sunderlag Kultur och Fritids tjänsteskrivelse 23 oktober Resultatrapport. Månadsrapport. Beredning Kommunfullmäktige har den 28 februari 2013 i beslutet om ändrade ekonomiska styrprinciper fastställt att nämnderna skall ha ekonomisk uppföljning varje månad. Underlaget motsvarar ren bokföring och omfattas inte av bokslutsdispositioner, däremot förekommer periodiseringar på större belopp. - godkänner ekonomisk redovisning för oktober 2013.

6 Sammanträdesprotokoll Sida 6 (11) 80 KoF Sammanställning av systematiskt arbetsmiljöarbete Ärendebeskrivning Årligen genomförs en kommungemensam uppföljning av respektive verksamhets arbetsmiljöarbete. Arbetsledare, skyddsombud och medarbetare har i varje verksamhet svarat på en checklista och svaren har genererat en handlingsplan för förbättringsåtgärder avseende verksamhetens arbetsmiljöarbete. Checklistorna och handlingsplanerna har informerats i FÖSAM sunderlag Kultur och Fritids tjänsteskrivelse 11 oktober Checklistor. Handlingsplaner. - godkänner sammanställningen som översänds till personalavdelningen, Kommunledningskontoret Expediering Personalavdelningen Kommunledningskontoret

7 Sammanträdesprotokoll Sida 7 (11) 81 KoF Sammanträdestider för 2014 Ärendebeskrivning har att besluta om sammanträdestider för Sammanträden hålls den 1:a onsdagen i varje månad klockan med vissa undantag. Juli sammanträdesfri månad. sunderlag Kultur och Fritids tjänsteskrivelse förslag på sammanträdesdagar Januari 15 3.e onsdagen Februari 5 Mars 5 April 2 Maj 7 Juni 4 Juli - inget sammanträde Augusti 13 2.e onsdagen September 3 Oktober 1 November 5 December 3 Presidiet sammanträder klockan måndagen veckan före nämndens sammanträde med undantag i januari då det är på tisdagen. - antar förslaget på sammanträdestider för Expediering Kommunledningskontoret

8 Sammanträdesprotokoll Sida 8 (11) 82 KoF Rapport från Rådet för Hälsa och Trygghet Ärendebeskrivning Nämnden har inför dagens sammanträde erhållit handlingar från Rådet för Hälsa och Trygghet. sunderlag Sammanträdesprotokoll RHT Minnesanteckningar Handikappråd Svar på frågor kring färdtjänst och sjukresor. Underlag från samrådsmöte för färdtjänst och riksfärdtjänst Östra Skåne. Inbjudan och program Folkhälsa är politik. Sammanträdesprotokoll RHT Underlag Eslövs folkhälsoresa Folkhälsorapport lägger informationen till handlingarna.

9 Sammanträdesprotokoll Sida 9 (11) 83 KoF Redovisning av delegeringsbeslut Ärendeskrivning Följande delegeringsbeslut redovisas: Delegeringsbeslut fattade av förvaltningschef Stefan Persson. Dnr.KoF Eslövs AI Friidrott ansöker om verksamhetsbidrag. sunderlag Redovisning av delegeringsbeslut 10 oktober Förvaltningschef Stefan Persson - beslutar att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.

10 Sammanträdesprotokoll Sida 10 (11) 84 KoF Redovisning av anmälningar Ärendebeskrivning Följande anmälningar redovisas: Granskning av intern kontroll-föreningsbidrag/årlig kontroll., KoF Uppföljning av bidragsrutin enligt kultur- och fritidsnämndens bidragsregler, KoF Granskning av intern kontroll-avtalstrohet mm, KoF Översyn av rutiner Stiftelsen Haga Kvarn, KoF Granskning av förvaltningens handläggning av bidragsbedömning. Riskanalys i syfte att undvika mutbrott eller oegentligheter, KoF Protokoll från Kommunfullmäktige, Protokoll från Kommunfullmäktige, Protokoll från Kommunstyrelsen, Protokoll från Kommunstyrelsen, Protokoll från Servicenämnden, om tilldelning av kontrakt och avtal, KoF Förbindelse avseende surfplatta för förtroendevalda, ny lydelse. sunderlag Redovisning av anmälningar 29 oktober Nämndsekreterare Gunilla Larsson. - beslutar att godkänna redovisning av anmälningar.

11 Sammanträdesprotokoll Sida 11 (11) 85 Rapporter Ordföranden påminner om att sista sammanträdet för 2013 är på Karlsro Bowling och börjar med förmöte

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-01-14 Sida 1 (26)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-01-14 Sida 1 (26) Sida 1 (26) Plats och tid Hörsal 1, Mimers Hus, kl. 09:00-11.40 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Maria Kjellberg (MP) 1:e vice ordförande Anders Holmensköld (M) 2:e vice ordförande Linda Åshamre (S) Johan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16 1(11) Plats och tid Beslutande Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrummet på Kansliavdelningen, kl 10.00-12.05 Catrine Ek (MP), ordförande Daniel Adborn (FP) Thomas Johansson (S) Bodil Toll (M) Harry Bouveng

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.55 Beslutande Radovan Javurek (FP), Ewa Jakobsen (M), vice ordförande ordförande Mats Edin (S) Maria Nilsson (S) Tommy

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-12 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-12 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 13:00 15:45 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Erik Söderberg (FP) ordförande Carola Granell (S) vice ordförande Helen Andersson (M) Linda-Maria

Läs mer

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP)

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP) Plats och tid Timrå kommun 14:00 Protokoll 1 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina

Läs mer

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00-

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (13) r Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00- Beslutande Laila Furskog, ordförande Sigrid Mattsson Ove Nilsson Kerstin

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2015-02-06 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:00-09:50 Beslutande Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

MORA. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 sida 1-12. Gymnasienämnden ANSLAG/BEVIS

MORA. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 sida 1-12. Gymnasienämnden ANSLAG/BEVIS sida 1-12 Gymnasienämnden Plats och tid ande Konfefensmmmet, S:t Mikael, Mora, Onsdagen den 18 juni 2014, 09.00-11.30 Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunens valda revisorer 2015-01-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunens valda revisorer 2015-01-20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-08.50 Beslutande S Eva Ryberg S Peter Hellberg S Kenneth Sölvebring M Roger Fogelström M Sven-Olof Carlsson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-16 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Vallhamn kl 17:00 19:00 Utses att justera Cecilia Månfagre Justeringens plats och tid 2015-04-22 Paragrafer 31-39

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Kommunfullmäktige 2014-11-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Kommunfullmäktige 2014-11-27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Abbotsalen, Rydals konferenscenter klockan 18.00 20.05 Ajournering klockan 18.45 19.30 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Elise Benjaminsson

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Presentationsrunda 3 Föregående protokoll 4 Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5 Information från socialnämnden 6 Tillgänglighet 7 Ändring av

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15 ande: Tomas Fjellner (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M) Viviann Nilsson (M)

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 ande: Ersättare: Tomas Fjellner, ordf. (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

PROTOKOLL 2013-09-18. Alf Wahlgren, PwC Mattias Wikner 93-98. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 93-108 Alf Wahlgren. Ordförande...

PROTOKOLL 2013-09-18. Alf Wahlgren, PwC Mattias Wikner 93-98. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 93-108 Alf Wahlgren. Ordförande... TRELLEBORGS KOMMUN Trelleborgs kommuns revisorer PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-18 Plats och tid Bruna Salongen, 15.30 17.00 Beslutande Övriga deltagare Lena Näslund, ordförande Irene Persson Birgitta

Läs mer

Franklin Eck (M) Kommunstyrelsens förvaltning

Franklin Eck (M) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 13.30-15.35 15.35Beslutande Ledamöter Ulrika Landergren (FP), ordförande Franklin Eck (M), vice

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg 2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Datum 2015-03-11. Solveig Andersson Kommunchef Sara Gyllenberg Folkhälsosamordnare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-8 Sara Gyllenberg

Datum 2015-03-11. Solveig Andersson Kommunchef Sara Gyllenberg Folkhälsosamordnare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-8 Sara Gyllenberg 1(9) Plats och tid Sammanträdesrum Köpingen, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 14.00-17:00 ande Ledamöter Carl Kullgren (FP) Lena Grönlund (S) Kenneth Carlsson (FP), HSN Carina Halmberg (S), HSN Susanne

Läs mer

Stadshuset, Sarrunanträdesrum 1, 2015-03-25, kl. 13.30-16.15

Stadshuset, Sarrunanträdesrum 1, 2015-03-25, kl. 13.30-16.15 l SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 1(28) Plats och tid ande Ledamöter Stadshuset, Sarrunanträdesrum 1, 2015-03-25, kl. 13.30-16.15 Lena Wallentheim (S) ordförande Niats Sturesson (Q 1:e vice ordförande Pär Palmgren

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-18

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-18 VIMMERBY KOMMUN Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidm 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdagen den 18 mars 2014 Klockan 09.00-12.00,13.00-15:50, Ajournering 09:05-10.00.

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 5 februari kl 16.00-18.30 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson Wiik, S ordf Jessica Danielsson, Fp Kerstin Andersson, Kd Maj-Britt Hedefur, Kd Margareta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer