Kommunalt och idéburet medskapande Dokumentation från konferensen i Eslöv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunalt och idéburet medskapande Dokumentation från konferensen i Eslöv 2014-03-11"

Transkript

1 Kommunalt och idéburet medskapande Dokumentation från konferensen i Eslöv

2 Den 11 mars möttes nära 130 personer i Eslövs medborgarhus för att under en dag fokusera på hur samverkan kan vara ett sätt att möta framtidens utmaningar. Under dagen fick deltagarna arbeta med 3 olika metoder som är inriktade på deltagande och gemensam utveckling. STORYTELLING OCH HARVESTING Alla deltagare fick göra en övning som är inriktad på att lära av andras erfarenheter och kollektivt reflektera kring vad de fick höra av 5 olika historier som berättades. Deltagarna fick i uppdrag att särskilt lyssna efter exempel på mod, genombrott i historien, ledarskap och ägarskap, samt vad de ville ta med sig hem. Respektive grupp fick därefter samla sina viktigaste reflektioner som syns nedan. Trelleborg Trelleborg berättade om sin kartläggning av samverkansprocesser mellan idéburna organisationer och kommunen, samt om processen med den lokala överenskommelsen. Reflektionerna var: Nytt förhållningssätt Gemensamma begrepp Processen i sig är det viktiga Ömsesidig respekt Skynda långsamt Urval av representativitet Förväntningar på konkreta resultat Svalöv Svalöv berättade om sin samverkan kring närmiljö som kommunen och LOBIS (Livskvalitet och boendemiljö i Svalöv kommun) arbetar med.. Reflektionerna var: Tid Bred förankring

3 Initiativ Förväntningar Kompetenskartläggning Kontinuitet Bieffekt: föreningar hittar varandra Röda Korset Röda Korset berättade om den samverkan som sker med Röda Kors-värdar och frivilliga insatser vid flera av Skånes sjukhus, och som nu har fått ett nytt samarbetsavtal i form av Idéburet-Offentligt Partnerskap (IOP). Reflektionerna var: Politisk intention tydlighet och långsiktighet Ömsesidig vilja och respekt Öppen dialog mellan alla parter Våga skapa nytt utanför boxen Behov & särart tillit i grå zonen Båda parter satsar vi arbetar fram tillsammans Makt och resurser jämlikhet och fördelning? Röstånga tillsammans Röstånga Tillsammans är en ideell förening som berättade om sitt arbete med samverkansfrågor och lokal utveckling. Reflektionerna var: Hur kommunicerar man? Samarbete hitta lösningar Lyssna på alla parter Konkret projekt att samlas kring Personligt mod, ge inte upp Tillit, förtroende Utveckla metoder för medskapande AlltMöjligt Verkstaden Broby-föreningen AlltMöjligt Verkstaden berättade om sin långa tradition av lokal samverkan inom arbetsmarknadsområdet. Reflektionerna var: Holistisk syn hela människan Social mobilisering Övergripande ansats: vi gör allt möjligt Öppenhet: öppna människor, öppna verksamheter, öppna processer Ha en målsättning Dialog sektorsövergripande (Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Kommun & Ideell förening) Samtal mellan människor skapar mötesplats i kombination med verksamhet

4 35:AN Alla deltagare fick göra övningen 35:an för att få fram en gemensam prioriteringslista kring vilka frågor man vill se en ökad samverkan mellan olika aktörer. Tre områden fick mycket höga poäng: 1. Skolan, utbildning, barn och ungdomar, fritidsverksamhet 2. Integration, flyktingmottagande och tillgänglighet 3. Utanförskapsfrågor, ungas väg till arbetslivet, hemlöshet WORLD CAFÉ Alla deltagare var sedan med om övningen World Café där man fick diskutera utifrån 3 olika frågor: 1. Hur kan vi få fler att bli engagerade i den samverkan som sker idag? 2. Vad upplever du saknas för att kunna samverka ännu bättre? 3. Vad behöver vi göra i Skåne för att utveckla god samverkan? Hur kan vi omsätta våra kunskaper i praktiken? I slutet av övningen fick varje bord redovisa de viktigaste sakerna de kommit fram till. Vi har försökt gruppera idéerna kring vissa teman, för att öka överskådligheten. Hela diskussionen centrerade runt frågan vad Skåningarna (vilka är de?) behöver för att få växa och blomma på sitt sätt. Gruppernas tankar var:

5 Möten och relationer Kreativa mötesplatser mellan och inom sektorerna fler mötesplatser som den här där man kan dela och utbyta erfarenheter Bygga relationer & tillit genom att underhålla och utveckla kontaktnätet, och för att skapa samverkan Förankringsprocesser bli en del av systemet. Och förankra bredare Lyssna mycket bygger förståelse Skapa lokala mötesplatser hitta smidiga och enkla vägar till varandra Bygga kunskaper Tydliggör nyttan av samverkan, visa på mervärdet och den gemensamma nyttan. Vad vinner vi på samverkan? Lyft fram det! Bygg kunskap om varandras arbete! Utveckla tillit till respektive parts arbete Gemensam kunskapsbank Bygga ett Forum som man kan samlas kring där man kan utbyta kunskaper. Satsa på inkludering och öppenhet här Går det att göra en light-version av lokal överenskommelse? Vissa sa nej och tydliggjorde att en sådan process måste tas på allvar och genomföras bra Skapa tydlighet i roller och ansvar Samla kunskaper om stödstrukturer, modeller och metoder Förtydliga begrepp och ord: förtydliga legitimiteten kring begrepp som överenskommelse, strategi och handlingsplan Börja göra Projekt börja i det lilla med ett tillåtande förhållningssätt Våga pröva sig fram utifrån gemensamt mål. Våga och vilja pröva nytt Våga samtala om normer, attityder Jobba långsiktigt Satsa på lust, energi och gemenskap ta till vara på individers kraft Vi behöver fler Sonny Jobba gränslöst över kommungränser och organisationsgränser Vårda och stötta initiativ som kommer fram Konkreta förändringar Ta fram en gemensam färdriktning och mål Utforma en infrastruktur för samverkan. Här måste det offentliga hitta nya strukturer som ökar möjligheter till Jobba med EU-koden Utveckla tydligare mandat för beslut Utveckla Lärandeprocesser utifrån befintlig samverkan tex som studiecirklar Årlig träff mellan sektorerna i respektive kommun Utveckla strukturen

6 Bygg samverkanskompetens hitta förebilder och personer med kompetens som kan vara med i processen Hitta regelförenklingar saken är viktigare än reglerna! Regelsystemen behöver utmanas Samla goda exempel och ge tips på hur samverkan kan se ut och fungera

IDÉBURET OCH OFFENTLIGT MEDSKAPANDE Tillsammans kan vi förändra på riktigt!

IDÉBURET OCH OFFENTLIGT MEDSKAPANDE Tillsammans kan vi förändra på riktigt! Dokumentation från konferensen i Helsingborg 4 december 2014 Överenskommelsen Skåne - Regionalt Forum 2014 Den 4 december möttes nära 130 personer från idéburna och offentliga verksamheter i Helsingborg

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Slutrapport: Förstudie för bildandet av samverkansråd för den idéburna och offentliga sektorn

Slutrapport: Förstudie för bildandet av samverkansråd för den idéburna och offentliga sektorn 1 (14) Slutrapport: Förstudie för bildandet av samverkansråd för den idéburna och offentliga sektorn Sammanfattning Förstudien för bildandet av samverkansråd för den idéburna och offentliga sektorn (nedan

Läs mer

Scouternas strategi 2015-2025

Scouternas strategi 2015-2025 Scouternas strategi 2015-2025 Vi vill att alla ska få möjlighet att uppleva scouting, i vår verksamhet som är så bra att ingen kan tänka sig något roligare eller mer utvecklande. Vi gör det genom att överträffa

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

Du är viktig för Norrköpings framtid.

Du är viktig för Norrköpings framtid. Den blå tråden Du är viktig för Norrköpings framtid. Om du känner glädje i att skapa värde och göra nytta för andra människor så har du kommit helt rätt. Alla vi som jobbar här gör skillnad för Norrköpingsbornas

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2009/008-01 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Läs mer

Överenskommelsen på integrationsområdet Dokumentation konferens 3, i Boden, den 6/12. Maria Nilsson, Utbildningsdepartementet

Överenskommelsen på integrationsområdet Dokumentation konferens 3, i Boden, den 6/12. Maria Nilsson, Utbildningsdepartementet Överenskommelsen på integrationsområdet Dokumentation konferens 3, i Boden, den 6/12 Moderatorn 600 000 utlandsfödda går till jobbet varje dag Var fjärde arbetslös är utrikesfödd Två olika perspektiv på

Läs mer

Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar:

Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar: företagsamhett Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar: 1. Attityder till företagande Det upplevs som

Läs mer

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund Bilaga 1 Projektplan Platsorganisation Åhus Projektidé Projektidén är att samla ett brett spektrum av lokala krafter föreningar, företag och boende i en nybildad förening som blir ett forum för att stärka

Läs mer

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet 1[13] Referens Ahmad Azizi Mottagare Demokratiberedningen Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet Strategi för demokrati och delaktighet i Botkyrka Alla vi som arbetar i Botkyrka

Läs mer

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna.

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna. BILAGOR: GENOMFÖRANDEPLAN Genomförandeplanen görs inledningsvis med syfte att skapa struktur i arbetet och förtydliga uppdraget inom stadsdelen. Det ger projektet och stadsdelen en gemensam plan att följa.

Läs mer

MODELLOMRÅDET. ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyhetsbrev nr 1

MODELLOMRÅDET. ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyhetsbrev nr 1 Nyhetsbrev nr 1 Mars 2012 Hej alla verksamma kring barn och unga i Enköpings och Håbo Kommun! INNEHÅLL LEDARE...1 intervju: tre projektledare CHARLOTTA BJÄLKEBRING...2 KRISTINA BUCHT...3 MARIE HOLMBERG...4

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2018

Verksamhetsplan 2015 2018 Liberal kraftsamling Verksamhetsplan 2015 2018 1 Liberal kraftsamling Vart vi ska och vägen dit Vårt uppdrag är att utifrån liberala idéer ta strid för varje människas frihet att forma sitt eget liv. Ur

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Sammanfattning Förskolan Ekbacken är en nybyggd förskola, formad i sin fysiska miljö för att skapa förutsättningar för att den pedagogiska inriktningen

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

Rapport: Ökad innovation i offentlig verksamhet i Kalmar län

Rapport: Ökad innovation i offentlig verksamhet i Kalmar län Oskarshamn 3 sept 2014 Rapport: Ökad innovation i offentlig verksamhet i Kalmar län IVA (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin) har i uppdrag att leda en process för att öka innovation i offentlig verksamhet

Läs mer

Dokumentation från erfarenhetsseminariet den 25 november 2010

Dokumentation från erfarenhetsseminariet den 25 november 2010 Bfd41 080929 Migrationsverket Fondenheten 2010-12-03 1 (11) Dokumentation från erfarenhetsseminariet den 25 november 2010 Programmet för dagen innehöll följande punkter: 1. Katarina Löthberg från projekt

Läs mer