Ansökan om projektbidrag - Välkommen till Cricket

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan om projektbidrag - Välkommen till Cricket"

Transkript

1 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KFN-2014/ (2) HANDLÄGGARE Wesslén, Mats Kultur- och fritidsnämnden Ansökan om projektbidrag - Välkommen till Cricket Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar avslå ansökan om projektbidrag från Huddinge kricketklubb. Beskrivning av ärendet Huddinge kricketklubb bildades i november Föreningen vill nu inleda sin verksamhet i Huddinge med ett projekt för att rekrytera ungdomar. Föreningen strävar efter att sprida kunskap om kricket i Huddinge och därmed öka antalet aktiva i kommunen. Föreningen räknar med cirka 30 deltagare, hälften flickor och hälften pojkar. Rekrytering kommer att ske via skolor i Vårby och delvis via kontakter bland aktiva inom kricket. Förvaltningens synpunkter Att en förening vill expandera sin verksamhet i kommunen är generellt sett välkommet, dock ser förvaltningen problem med ansökan. Föreningen är endast några månader gammal och har därmed inte en verksamhetsbas i Huddinge att utgå ifrån när projekt planeras och genomförs. Föreningen har inga tider bokade i hallar för att genomföra projektet. Föreningens avsikt att rekrytera deltagare i projektet via befintliga medlemmars bekantskapskrets innebär att målgruppen blir begränsad och anknytningen till Huddinge osäker. Föreningen har, efter att detta påpekats, beslutat att kontakta skolor i Vårby för att rekrytera deltagare där. Enligt besked från föreningens ordförande är inte plats för projektets utomhusaktiviteter bestämd vilket betyder att föreningen måste resa till lånade anläggningar utanför Huddinge. Förvaltningen anser att föreningen bör uppmuntras att delta i idrottslyftets verksamhet i kommunens skolor och därigenom locka huddingeungdomar till sin sport innan ett projekt av aktuell typ genomförs. Förvaltningen har för POSTADRESS Kultur- och fritidsnämnden Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KFN-2014/ (2) avsikt att fortsätta dialogen med föreningen för att stötta föreningen till att eventuellt i ett senare skede återkomma med en ansökan. Marina Högland Kultur- och fritidsdirektör Bilagor Ansökan Beslutet delges Huddinge Cricket club Kicki Johansson Fritidschef

3 HUDDINGE KOMMUN Kultur- och fritidsförvaltningen ANSÖKAN Projektbidrag OBS! Detta är en ny blankett. Använd inte den gamla blanketten för ansökan. Ankomststämpel Föreningens namn och adress Om föreningen Huvudsaklig verksamhet I Antal medlemmar Varav under 19 år Riksorganisation Sprida cricket i Huddinge kommun Ev webbadress Post/bankgironummer Organisationsnummer Dock under konstruktion. BO Projekt D Integration D Jämställdhet o Särskild ungdomssatsning Sökt belopp Huddinge alltid: Ekonomisk beräkning (lämnas som bilaga) Beskrivning av projektet (lämnas som bilaga) Projektbeskrivningen skall innehålla: Mål Syfte Tidsplan K ontaktperson Namn Tariq Zuwak e-postadress Telefon hem Mobiltelefon relefon arbete Underskrift Kultur- och fritidsförvaltningens anteckningar Förenings-ID: Registreringsdatum: Beslutsnummer: POSTADRESS Kultur- och fritidsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 Huddinge TELEFON TELEFAX E POST:

4 Proj ektbeskrivning Projektets namn Projektets namn är "Välkommen till Cricket". Bakgrund Cricket kom till Huddinge kommun i samband med när föreningen "Huddinge Cricket Club" bildades (oktober 2013). Sedan dess är det de medlemmar som redan kände till Cricket som är akti va och deltar i träningstillfällena. Det har gjorts undersökningar för att identifiera varför fler ungdomar inte visar intresse för sporten. Ungdomarna som idag är medlemmar får oftast höra av sina jämnåriga kompisar att: Med detta projekt har vi en lösning på dessa problem. Mål de saknar introduktion till cricket de saknar cricketutrustning som består av hjälm, slagträ samt diverse skyddsutrustning. flickor behöver förmedlas att det är en sport för dem också. Med detta projekt har vi som mål att kunna introducera cricket för ungdomar genom att arrangera ett antal utomhusaktiviteter för att visa oss själva samt demonstrera hur sporten går till. Projektet har också som målsätning att erbjuda cricketutrustning för dem som vill fortsätta med sporten. Vidare har projektet som mål att erbjuda utflykter till andra ungdomslag i Stockholm, vilket inte bara ökar intresse för sporten utan också ger motivation och tävlingskänsla. Projektets sista men inte minsta mål är att göra en särskild satsning på flickor. I den särskilda satsningen vill vi locka och fånga deras intresse genom att bjuda dem på gratis träningskläder (uniform), mat och kost vid ett antal träningstillfällen samt avgiftsfri medlemskap i föreningen. På så sätt vill vi skapa vi en grund för vår framtida flicklag. Syfte Projektet syfte är att utöka Cricketintresset och möjliggöra för fler unga att vilja börja och fortsätta spela Cricket. Med detta projekt skapar vi en sommaraktivitet som kommer att hålla ungdomarna aktiva vid idrott under sommaren. I projektet gör vi också en särskild satsning på flickor för att involvera fler flickor i Cricket och erbjuda dem en unik sport.

5 Tidsplan Tabell l. Preliminär tidsplan för aktiviteter i projektet. Tidsplan Förslag på aktiviteter 1-30 Juni Arrangera utomhus aktivitet l för introduktion - Ta kontakt med flickor och sprid information - Arrangera utomhusaktivitet 2 för introduktion - Utflykt l - Köp cricketutrustning för pojkar - Utflykt juli Arrangera utomhusaktivitet 3 för introduktion - Utflykt 3 - Träningstillfålle - Bjud tränare från SM att vara med på träningstillfälle - Utflykt 4 l - 31 augusti - Köp träningskläder till flickor - Köp utrustning och uppfyll eventuella behov för flickorna - Utflykt 5 tillsammans med träning på borta plan - Träningstillfälle - Utflykt 6

6 Organisation Detta projekt styrs och genomförs av Huddinge Cricket Club. Inga andra organisation och föreningar i inblandade i projektet. I tabell 2 sammanställs roller och ansvar som delegeras i projektet. Tabell 2. Roll, ansvar och delegater i projektet. Roll Ansvar Person Projektledaren Projektplanerare och -genomförare Tariq Zuwak, ordförande för Huddinge Cricket Club Projektdeltagare Ansvarar för utomhusaktiviteter Ajmal Zuwak, medlem i Huddinge Cricket Club Adeel Lashari, medlem i Huddinge Cricket Club Projektdeltagare Ansvarar för utflykter samt inköp av Tariq Zuwak, utrustning och träningskläder ordförande för Huddinge Cricket Club Imal Zuwak, medlem i Huddinge Cricket Club

7 Ekonomisk beräkning Tabell 3 visar en översiktlig kalkyl av intäkter och kostnader i projektet. I kalkylen har vi uppskattat projektkostnader till kr, vilket är snålt räknat men ändå realistiskt. Projektkostnaderna är 2000 kr mer än det önskade beloppet i bidragsansökan, vilket kommer att täckas av föreningen. Tabell 3. Intäkter och kostnader i projektet. Aktivitet Intäkter Kostnader Projektbidrag från Huddinge Kommun Bidrag från Huddinge Cricket 2000 Club till projektet Cricketutrustning till barn och flickor Träningskläder till barn och flickor, minst 15 par till pojkar och lika många till flickor Utomhusaktiviteter med 5000 demonstrationer samt mat och dryk Utflykter, inklusive bilhyror och bränslekostnader Träningstillfällen på borta plan och kostnader i samband med av inhyrning av SMspelare Summa

Ansökan om projektbidrag - Vårby IF

Ansökan om projektbidrag - Vårby IF KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-23 KFN-2014/344.387 1 (2) HANDLÄGGARE Wesslén, Mats 08-535 317 37 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Ansökan om

Läs mer

Utredning taxor för vuxna i föreningslivet

Utredning taxor för vuxna i föreningslivet KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-08-05 KFN-2015/182.184 1 (3) HANDLÄGGARE Högland, Marina 08-535 317 02 Marina.Hogland@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Utredning

Läs mer

Tveksamma projektansökningar

Tveksamma projektansökningar Tveksamma projektansökningar Case 1 Ett DF har fått in en ansökan som är utformad så här: Syfte Syftet med projektet är att jämföra idrotterna X och Y och jämföra hur förening A och B rekryterar barn och

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan om jämställdhetsbidrag, BBK Playmaker

Tjänsteskrivelse. Ansökan om jämställdhetsbidrag, BBK Playmaker Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-05-03 Vår referens Demal Zetterman Föreningssekreterare Tjänsteskrivelse Demal.Zetterman@malmo.se Ansökan om jämställdhetsbidrag, BBK Playmaker FRI-2013-415

Läs mer

Riktlinjer för Ung Peng-stöd

Riktlinjer för Ung Peng-stöd Tjänsteskrivelse 2012-11-20 KFN 2012.0063 Handläggare: Nina Simonen Kultur- och föreningsnämnden Riktlinjer för Ung Peng-stöd Sammanfattning Ung Peng är ett ekonomiskt stöd från Karlskoga kommun till ungdomar

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer

/UNG- en digital mötesplats för unga i Huddinge

/UNG- en digital mötesplats för unga i Huddinge KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-08-03 KFN-2013/355.389 1 (6) HANDLÄGGARE Parkkali, Malin Malin.Parkkali@huddinge.se Kultur-och fritidsnämnden /UNG- en digital mötesplats

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 129 Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden Tid Tisdag den 2 september 2014, klockan 18:00 Plats Folkes konferens, lilla salen, Folkets hus, Sjödalstorget 1,

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 137 Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Riktlinjer för Huddinge kommuns webbplatser remissvar

Riktlinjer för Huddinge kommuns webbplatser remissvar KULTUR-OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 1 april 2014 KS-2014/246.119 1 (2) HANDLÄGGARE Malin Parkkali 08 53 531 729 Malin.Parkkali@huddinge.se Kultur-och fritidsnämnden Riktlinjer för

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Ung Företagsamhets Rådgivarguide

Ung Företagsamhets Rådgivarguide Ung Företagsamhets Rådgivarguide Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka dig för den tid och det engagemang som du väljer att lägga som rådgivare åt ett nystartat UF-företag. I utbyte lovar vi ett

Läs mer

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S)

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 11 Paragraf Diarienummer KS-2014/1274.384 Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar

Läs mer

En revidering av HKF 8120 där bl.a. en avgift för tre dagars lån av hyrfilm avskaffas

En revidering av HKF 8120 där bl.a. en avgift för tre dagars lån av hyrfilm avskaffas KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-04-23 KFN-2013/82.689 1 (3) HANDLÄGGARE Jones, Nick Kultur- och fritidsnämnden Nick.Jones@huddinge.se En revidering av HKF 8120 där bl.a. en avgift

Läs mer

Ansökan från föreningen Möjligheternas plats gällande verksamhetslokal

Ansökan från föreningen Möjligheternas plats gällande verksamhetslokal Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret Tjänsteutlåtande 2015-01-29 Helene Bengtson Sidan 1 av 3 Dnr 2015/0021 UAN-1 Diariekod: 100 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från föreningen Möjligheternas

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Förslag till revidering av avgifter vid Huddinge kommuns bibliotek (HKF 8120)

Förslag till revidering av avgifter vid Huddinge kommuns bibliotek (HKF 8120) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 augusti 2013 10 Paragraf Diarienummer KS-2013/800.112 Förslag till revidering av avgifter vid Huddinge kommuns bibliotek (HKF 8120)

Läs mer

IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M)

IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M) 2015-02-02 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/979-008 Kommunstyrelsen IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M) Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att i

Läs mer

Idrottslyftets ABC 2016 och framåt Förhållningssätt och kompletterande riktlinjer för SF, DF och SISU-distrikt

Idrottslyftets ABC 2016 och framåt Förhållningssätt och kompletterande riktlinjer för SF, DF och SISU-distrikt Version 2015-09-03 Idrottslyftets ABC 2016 och framåt Förhållningssätt och kompletterande riktlinjer för SF, DF och SISU-distrikt Innehållsförteckning Inledning... 3 Ansvar och avgränsningar... 4 Arkivering...

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer

Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp "Ge en nystart till föreningsdriven svenskundervisning"

Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp Ge en nystart till föreningsdriven svenskundervisning 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-13 Arbetslivskontoret Kultur- och fritidskontoret Arbetslivsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp "Ge en nystart till föreningsdriven

Läs mer

Arrangemangsledarinstruktion

Arrangemangsledarinstruktion Arrangemangsledarinstruktion Höst 2014 25 september 2014 Scouterna Box 420 34 Telefon: +46 8-555 065 00 Webb: www.scouterna.se 126 12 Stockholm Fax: +46 8-555 065 99 E-post: info@scouterna.se Innehållsförteckning

Läs mer

ATT BILDA EN RUM-FÖRENING

ATT BILDA EN RUM-FÖRENING ATT BILDA EN RUM-FÖRENING www.rum.se Bilda en RUM-förening En RUM-förening kan se ut i stort sett hur som helst! Alla ämnen och intressen på en musik- eller kulturskola kan organiseras inom ramen för en

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

Idrottslyftet 2013. Goda exempel från några studentidrottsföreningar

Idrottslyftet 2013. Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2013 Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2013 tips och råd om ansökningar! Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF) har mellan 1 januari och 31 december 2013 drygt

Läs mer