Ansökan om projektbidrag - Vårby IF

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan om projektbidrag - Vårby IF"

Transkript

1 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KFN-2014/ (2) HANDLÄGGARE Wesslén, Mats Kultur- och fritidsnämnden Ansökan om projektbidrag - Vårby IF Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna ett projektbidrag på kronor till Vårby IF för projekt tjejfotboll. Beskrivning av ärendet Vårby IF grundades 2012 och har idag över 160 medlemmar varav 90 % bor i Vårby. Föreningen vill nu öka antalet flickor i verksamheten och samtidigt utbilda kvinnliga ledare. Föreningen samverkar med andra idrottsföreningar, ABF, Vårby ungdom och, vilket framkommit vid samtal, även med bostadsföretaget Balder som är närvarande i Vårby gård. Föreningen har två ledare idag, båda manliga, och vill nu utöka antalet ledare. Initialt vill föreningen utbilda 8 ledare och rekrytera 4 lag med totalt 40 nya medlemmar. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen menar att projektet ligger väl i linje med uppdraget att stärka flickors idrottande samt att Vårby, tillsammans med Flemingsberg, är ett prioriterat område för förvaltningen. Det finns ett uttalat behov av fler ledare inom idrotten i allmänhet och att stärka ledartillgången i Vårby gård är i välkommet. Att kunna erbjuda träning med kvinnliga ledare för flickor är särskilt önskvärt då sökande förening ger uttryck för att familjer i området motsätter sig att flickor tränar med manliga ledare. Ur ett områdesperspektiv är det också viktigt att föreningar i Vårby får möjlighet att utbilda lokala ledare som på sikt kan bidra till att stärka föreningslivet generellt i området. Detta skapar inte bara nya ledare med förankring i området, det kan också stärka föreningslivet generellt genom att skapa en god återväxt på ledarsidan och potentiellt bidra till lokalt förankrade föreningar både på ledar- och styrelsenivå. POSTADRESS Kultur- och fritidsnämnden Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KFN-2014/ (2) Föreningen har startats av lokala krafter, drivs av lokala krafter och har majoriteten av medlemmarna med lokal förankring. Sammataget gör detta att föreningen och projektet i flera avseenden ligger väl i linje med nämndens ambitioner och förvaltningens uppdrag. Förvaltningen menar också att föreningens vilja till samverkan med andra aktörer i området så kort tid efter sin tillkomst, tyder på en jämförelsevis hög social ambition vilket kan bidra till goda resultat i framtiden. Marina Högland Kultur- och fritidsdirektör Bilagor Ansökan Beslutet delges Vårby IF Mats Wesslén Utredare

3

4 Datum Till Kultur och fritidsnämden Projektansökan Jämställdhet Vi ansöker om bidrag med kr Sökanden Vårby IF c/o Yasin Dubet Duvbergsv Vårby Vårby IF är en ideell förening som bildades , med hemort i Vårby kommundel i Huddinge kommun. Föreningen har varit verksam sedan januari Det är en förening med över 160 medlemmar av olika nationaliteter, varav 90 % är bosatta i Vårby. Föreningen är politiskt och religiöst obunden. Föreningen erbjuder sina medlemmar möjligheten att spela fotboll. Föreningen satsar på bredden och ej på elit. Målgrupp Målet med projektet är att öka antalet tjejer som spelar fotboll i Vårby Gård med omnejd samt att öka antalet kvinnliga tränare i föreningen. Vi inriktar oss främst på målgruppen i och omkring Vårby Gård då dessa områden i dagsläge saknar verksamhet. Vi har ett fåtal tjejer som tränar fotboll i Vårby IF men vi har fått indikationer på att det önskas möjlighet för flera tjejer i olika åldrar att kunna spela.

5 Bakgrund Vårby IF har varit verksam i två år och under den perioden har vi, ledarna, märkt en stor skillnad mellan de utövande könen. Flickor är väldigt underrepresenterade i sporten i området. Faktumet är att innan vi startade ett tjejlag sommaren 2013 så fanns det ingen tjejfotboll i Vårby med omnejd. Sedan föreningen startade 2013 med ca. 20 barn(alla pojkar) så har medlemsantalet ökat stadigt till över 160 barn och ungdomar 2014, varav endast 21 flickor. Medlemsantalet fortsätter att öka men bara med det manliga könet. Syftet med projektet I dessa tider då eltekniska apparater tar upp större och större del av våra barns- och ungdomars fritid och utsätter dem för potentiell fara, i och med utebliven regelbunden motion, så känns det viktigare nu än någonsin att aktivera dem i någon sorts utomhus aktivitet. Vad är då bättre än att idrotta? Här känner vi i Vårby IF att flickorna är i lika stort behov av att röra på sig av den ena eller andra anledning. Samtidigt vill vi bidrag till att ändra den negativa trenden i förorten när det kommer till tjejer som spelar fotboll. Vi vill driva fram jämnlikhet. Tjejer kan, tjejer vill, tjejer ska! - Vi vill öka antalet medlemmar inom tjejlaget. Vidare vill vi starta ett damlag. - Vi vill få in mer verksamma tjejer inom vår förening från ovannämnda områden. - Vi vill få in fler kvinnliga ledare till vår förening. - Vi vill skapa en förening där utövarna och medlemmarna är jämt representerade från bägge könen. I dagsläge är könsfördelningen 86 procent män och 14 procent kvinnor. - Då tjejgrupperna i dagsläget i alla förorter är underrepresenterade vill Vårby IF bidrag till att ändra detta. - Vi vill förändra attityden att tjejer inte kan spela fotboll. - Vi vill motverka fördomar. - Det skall fungera som en integrations redskap för nyanlända i området så att de kan delta i fotbollen och på så vis känna en gemenskap och tillhörighet. Projektets aktiviteter Vi har idag aktiva tjejer födda 2001/2002. Tanken är att börja med att starta fyra lag i åldersgrupperna 2007 och/eller 2008 med 10 stycken i varje lag. I de aktuella områdena bor många barnfamiljer som av särkillda skäl inte tillåter flickorna att idrotta men vi har fått indikationer på att detta kan vara möjligt om vi har kvinnliga tränare. Därför kommer det att vara prioritet att rekrytera och utbilda kvinnliga ledare.

6 För att uppnå föreningens mål behövs ekonomiska medel från Er. Samverkan Vårby IF samarbetar med ett flertal aktörer i Vårby Gård, bland andra ABF där vi bedriver olika projekt i området. Vi ställde upp i somras med ledare till en cykelkurs för vuxna, anordnad av Huddinge kommun, Miljöförvaltningen och ABF. Där lärde vi vuxna att cykla. Vi har ett gott samarbete med FC Vårby som bedriver ett herrlag i Vårby, där de har ställt upp med tränare till våra barn och vi samsas om träningstider utomhus för att få tiden att räcka till. I dagsläge driver vi ett projekt med ABF och ungdomsgården som vi kallar Ung Röst Vårby, där vi ska lära ungdomar att utveckla sina idéer och anordna tillställningar. Vi har dessutom nyligen blivit erbjudna ett renhållningskontrakt av kommunen. Vårby IF och dess ledare är välkända och omtyckta i Vårby. Vi jobbar för att engagera barn och ungdomar i fotbollen. Vi har sett skillnaden mellan att ha ungdomarna hängande i centrum och att ha dem engagerade i fotbollen. Resultatet är tydligt. Alla vinner på att ungdomarna är sysselsatta, därför har vi arbetat fram en metod där vi erbjuder ungdomar möjligheten att bli tränare hos oss genom att gå bredvid en vuxen och lära sig ansvar och ledarskap. Man får tränarutbildning och stöttning i sin roll samt en liten summa pengar. I och med att vi inte har råd att betala mer så har vi inte uppnått önskat antal ungdomar som jobbar hos oss. Utanför Vårby samarbetar vi med Team Sportia där vi handlar vår match- och träningskläder samt bollar och andra material. Vi har nyligen kommit i kontakt med SISU och de hjälper oss att kunna skicka våra befintliga ledare på tränarkurs för att kunna höja kvaliteten inom föreningen. För projektet har vi tänkt kontakta Sätra SK som är ett damlag i div 1 och kolla möjligheten att samarbeta. Tidsplan Detta är ett långsiktigt projekt där vi kommer att rekrytera och utbilda flera kvinnliga ledare då projektet kräver det. Vi räknar med att inom tre år kunna uppnå ett önskat resultat. Framtida rekryteringar av ledare kommer att vara nödvändigt ju mer vi växer och vi ämnar fortsätta i samma stil med en ungdom bredvid en vuxen. En annan viktig aspekt som måste lösas för att ge oss förutsättning att driva projektet är tillgång till träningstider särskilt inomhus. I dagsläge måste vi drag på bromsen när det gäller intag av strömmande barn till föreningen eftersom det råder brist på inomhustider. Detta hoppas vi att kommunen kan lösa eftersom vi tycker att det är fel att säga nej till ett barn som vi idrotta.

7 Uppföljning Vi gör en uppföljning varje kvartal för att stämma av hur vi ligger till. Vi upprättar en tidsplan som vi följer upp och stämmer av kontinuerlig Budget Kostnader: Löner & omkostnader: 6500 kr/år x 8 tränare och ungdomsledare Utbildning: 5000 kr x 8 tränare och ungdomsledare Material: kr x 4 lag Administrativa uppgifter & omkostnader kr Lokal hyra: 800kr/gång högst 4 gånger/år för projekt uppföljning Totalt: kr Med stöd av ovanstående ansöker vi om kr i bidrag för att genomföra projektet Vårt bankgiro/plusgiro är Vänliga hälsningar Yasin Dubet Kassör, föreningsadministratör samt ungdomsansvarig Eventuella frågor med anledning av den här ansökan besvaras gärna Telefon eller skriftligen på adress enligt brevhuvudet!

8

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

/UNG- en digital mötesplats för unga i Huddinge

/UNG- en digital mötesplats för unga i Huddinge KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-08-03 KFN-2013/355.389 1 (6) HANDLÄGGARE Parkkali, Malin Malin.Parkkali@huddinge.se Kultur-och fritidsnämnden /UNG- en digital mötesplats

Läs mer

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (30) Kultur- och fritidsförvaltningen 2012-02-02 Förvaltningsledningen Stina Edqvist, 016-710 2093 KFN/2012:20 Kultur- och fritidsnämnden REMISSVERSION: Översyn av kultur-

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 129 Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 137 Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd 2013-02-04 KS-2013/166.173 1 (2) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda 0708-790 588 Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2012 avseende s brottsförebyggande råd Förslag till beslut s brottsförebyggande

Läs mer

Idrottslyftet 2013. Goda exempel från några studentidrottsföreningar

Idrottslyftet 2013. Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2013 Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2013 tips och råd om ansökningar! Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF) har mellan 1 januari och 31 december 2013 drygt

Läs mer

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Handslagsrapport 2007:5 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S)

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 11 Paragraf Diarienummer KS-2014/1274.384 Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

Fritidsförvaltningen 1 (3) BESLUTSFÖRSLAG. 2013-02-25 Vår re fer ens. Bo Sjöström. Kvarnby IK ansökan om jämställdhetsbidrag FRN-FRI-2012-01865

Fritidsförvaltningen 1 (3) BESLUTSFÖRSLAG. 2013-02-25 Vår re fer ens. Bo Sjöström. Kvarnby IK ansökan om jämställdhetsbidrag FRN-FRI-2012-01865 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (3) Datum 2013-02-25 Vår re fer ens Bo Sjöström BESLUTSFÖRSLAG Kvarnby IK ansökan om jämställdhetsbidrag FRN-FRI-2012-01865 Sammanfattning Kvarnby IK har under 2012, på

Läs mer

Alla skolor ska vara bra skolor

Alla skolor ska vara bra skolor 2015-07-02 PM Miljöpartiet Alla skolor ska vara bra skolor Sammanfattning Många elever möter en riktigt bra skola i Sverige med kunniga och engagerade lärare. En skola där de uppmuntras och stimuleras

Läs mer

Innehåll: Livskraft: Folkhälsosituationen bland deltagarna i Caritas språkträningsgrupper i Hjällbo. Augusti 2005

Innehåll: Livskraft: Folkhälsosituationen bland deltagarna i Caritas språkträningsgrupper i Hjällbo. Augusti 2005 Livskraft: Folkhälsosituationen bland deltagarna i Caritas språkträningsgrupper i Hjällbo Augusti 2005 Ann Towns, Fil Dr Gun Holmertz Eva Johannisson Madlin Krabit Innehåll: I. Bakgrund: Folkhälsoundersökningen

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-05 Tid Plats Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00 Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg Ärenden Justering Förvaltningschefen informerar

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på UTVÄRDERINGSRAPPORT Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på En utvärdering av Arvsfondens lokalstöd 2007-2013 Danielle van der Burgt Kulturgeograf verksam vid Institutionen för pedagogik,

Läs mer

Ärende Dnr Föredragande

Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (1) 2013-01-16 UDDEVALLA KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMND SAMMANTRÄDE Kultur och fritidsnämnden PLATS OCH TID Folkets Hus, konferensrum 1, plan 2. 2013-01-24 kl. 9:00 ORDFÖRANDE

Läs mer

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 SOCIALHÖGSKOLAN HT13 Folkets Hus Engagemang, gemenskap & kreativitet Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 Vi vill skapa en nystart av Folkparken på väster i Lund

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

2010-2011. Linköping Kenty Damfotbollsförening

2010-2011. Linköping Kenty Damfotbollsförening 2010-02-16 2010-2011 Linköping Kenty Damfotbollsförening Föreningen där spelare och ledare utvecklas! Linköping Kenty Damfotbollsförening (LKDFF) skall verka främjande för dam- och flickfotbollens utveckling

Läs mer

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg TEXTILT GALLERI En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm Sanna Gustavsson och Ellen Landberg 1 Innehållsförteckning: Inledning 3 Arbetstid och arvodering 3 Resultat 3 Nätverkande

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer 1 Ungdomssektionens Policy, Mål & Riktlinjer Allmänt Ungdomssektionen (US) omfattar killar och tjejer från 6 till 15 år och dess ledare. Som ungdomsledare i GIF har man ett stort ansvar för många barn

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4)

Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4) HANDLÄGGARE Hjelm, Per 08-535 360 71 Per.Hjelm@huddinge.se Grundskolenämnden Svar på motion - Ta fram riktlinjer för Huddinges framtida

Läs mer