Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013"

Transkript

1 Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013

2 Projektbeskrivningen är tänkt som ett komplement till återrapporten i IdrottOnline för att ge en inblick i projektet utöver de siffror som redovisas i återrapporten. Bakgrund och projektidé Tri4Fun Väst är ett samverkansprojekt mellan Alingsås Triathlonklubb, Simklubben Elfsborg, Borås Team Triathlonklubb, Svenska Triathlonförbundet och Västergötlands Idrottsförbund. Syftet med projektet är att öka intresset för idrott i allmänhet och triathlon i synnerhet. Målgruppen är barn och ungdomar i skolåldern i första hand i åldrarna 7-15 år. Deltagarna utbildas och inspireras med aktiviteter och prova-på-tillfällen i skolan och på fritiden för att sedan lotsas vidare till föreningens barn och ungdomsverksamhet. Målsättningen är att skapa en rekryteringsbas där 40 deltagare blir medlemmar. Barn och ungdomar får genom projektet också ökad kunskap kring säkerhet på väg och i vatten kombinerat med bra och rolig träning för hela kroppen. Under 2012 genomfördes Tri4Fun Väst i skolor med uppföljning i föreningarna med lyckat resultat. Under 2013 har vi vidareutvecklat skolprojektet med rekryteringsaktiviteter på fritiden. Inriktningen har till viss del skilt sig åt i de medverkande föreningarna. Borås Team Triathlon: Fokus på nyrekrytering och att bygga upp ungdomsverksamheten från grunden. Föreningen startades i början på året. SK Elfsborg: Fokus på att nå ut till barn som inte redan idrottar. Samtliga aktiviteter riktades till barn på en skola där en stor andel av barnen inte är aktiva i idrottsföreningar och där majoriteten av eleverna har invandrarbakgrund. Alingsås Triathlonklubb: Fokus på att behålla de barn och ungdomar som rekryterades i projektet Sidan 2 av 7

3 Ekonomi Budget ansökan Rev. budget Utfall Idrottslyftet Västergötlands Idrottsförbund, Alingsås Triathlonklubb kr kr kr Idrottslyftet Västergötlands Idrottsförbund, Borås Team Triathlon kr kr kr Idrottslyftet Västergötlands Idrottsförbund, SK Elfsborg kr kr kr Idrottslyftet Svenska Triathlonförbundet kr kr kr Summa intäkter: kr kr kr Lönekostnader (Idrottskonsulent 75% i 10 månader*) kr kr kr Material kr kr kr Resor kr kr kr Administration kr kr kr Utbildning kr kr kr Summa kostnader: kr kr kr Resultat: 0 kr 0 kr kr *Tjänsten ändrades till 50% i 10 månader då det beviljade stödet var lägre än i ansökan Sidan 3 av 7

4 Aktiviteter Skolaktiviteterna har bestått av teori och praktik vid flera olika tillfällen och avslutningsvis har eleverna fått prova att köra en minitriathlon. Barnen har fått lära sig vad triathlon är, vi har diskuterat kondition och puls och varför det är viktigt att röra på sig. Samt trygghet och säkerhet på cykel. De praktiska momenten har fokuserat på att inspirera till rörelseglädje. Riktigt roliga träningspass med en mix av lekar och stafetter, löpteknik, hinderbanor och pulsövningar. Under cykelpassen har eleverna också fått diskutera säkerhet och trygghet bland annat genom demonstration av ägget i hjälmen som visar hur en cykelhjälm skyddar vid en krock eller ett fall. Teoripassen har följts upp av tipspromenad baserad på teoripasset. Barnen har också fått köra en minitriathlon med simning, cykel och löpning i en följd. Det har genomförts på skoltid men också på eftermiddagar och helger. Här har vi jobbat med uthållighet och förmågan att hushålla med krafterna för att orka hela vägen. Stor betoning på att ta hänsyn till och uppmuntra varandra och framförallt att ha roligt. Triathlonbanan har bestått av växlingsområde, cykelbana, löpbana och målområde med målportal. Ingen tidtagning. Precis som en tävling men helt utan tävlingsmoment där alla är vinnare och det viktiga är att genomföra och att ha kul. Efter målgång har barnen fått medalj och vi har haft en gemensam genomgång. Hur kändes det i kroppen? Var det roligt, jobbigt, svårt osv. Kan du tänka dig att börja med triathlon? Ungdomsträningen i föreningen har presenterats och barnen har fått med sig en flyer om triathlon och en inbjudan till särskilda prova-på-tillfällen och till den ordinarie ungdomsträningen. Nästa steg har varit prova-på-tillfällen i föreningen tillsammans med projektledaren och föreningens ledare. Sidan 4 av 7

5 Genomförande och resultat Borås Team Triathlon Föreningen bildades i början av Inledningsvis arbete med etablering av föreningen och uppbyggnad av barn och ungdomsverksamheten. Utbildning föreningskunskap, utbildning av ledare, uppstart av samarbete med SISU etc. När organisationen var på plats arrangerades skolaktiviteter i föreningens närområde för årskurs 4-6, samt prova-på-aktiviteter på kvällar och helger på klubbens träningsplats enligt ovan. Rekrytering i närområdet. Låg medlemsavgift. Tjejer och killar tränar tillsammans, blandade åldrar där alla är välkomna oavsett förkunskap och förutsättningar. Viktigast att delta och att ha roligt. Antal deltagartillfällen: 645 Antal ledartillfällen: 145 Antal nya medlemmar: 41 Sidan 5 av 7

6 Simklubben Elfsborg Nya grepp för att nå barn som inte är aktiva i idrottsrörelsen. Kort om bakgrunden: I 2012 års projekt startades samarbete med en skola med hög andel barn med invandrarbakgrund (75% av eleverna). Eleverna tyckte att aktiviteterna och idrotten var rolig när de provade men kom inte till aktiviteterna som ordnades i föreningen. Skälet som uppgavs var oftast kopplade till ekonomi och problem att ta sig till träningsplatsen. Under 2013 genomfördes aktiviteter enligt ovan på skoltid. Aktiviteterna på fritiden förlades sedan till skolområdet/bostadsområdet för att ge alla som ville chans att vara med. Öppna träningar (löpning/cykel) en eftermiddag i veckan där man kunde komma och vara med om man ville, helt utan kostnad. Gemensam transport till simhallen vid några tillfällen. Resultatet blev en grupp på 37 barn (36 av dem med invandrarbakgrund) som deltog på träningarna, ca per gång. Många uppgav att de inte var intresserade av idrott men att det under dessa former var roligt att träna eftersom man kunde vara med utan krav på vare sig prestation eller resultat. Resultat i siffror Antal deltagartillfällen barn: 713 Antal deltagartillfällen ledare: 72 Antal nya medlemmar: 0 Sidan 6 av 7

7 Alingsås Triathlonklubb Störst fokus på att behålla de barn som rekryterades under 2012 års projekt. Prova-på-tillfällen på kvällar, helger och lov. Mycket kraft har lagts på värdegrundsarbete och att hitta former och strukturer för att få barnen att trivas och tycka att träningen är rolig. Många sociala aktiviteter för att ytterligare stärka gemenskap i gruppen men också för att skapa delaktighet och gemenskap hos föräldrarna. Ledarfortbildning genom SISU, Svenska Triathlonförbundet och Rädda Barnen. Viktigast i träningsgruppen att ha roligt tillsammans, utan krav på prestation eller resultat. Alla får vara med oavsett förkunskaper. Det går utmärkt att vara 14 år och nybörjare. Tjejer och killar i olika åldrar tränar tillsammans. Antal deltagartillfällen: 1665 Antal ledartillfällen: 327 Antal nya medlemmar: 10 Sidan 7 av 7

8 Erfarenheter Att simma, cykla och springa är en naturlig del i barns lek och något som de flesta barn och ungdomar tycker är roligt. Sammansättningen av de tre momenten gör det kul och utmanande. Greppet med aktiviteter på kvällar/helger/lov utöver skolverksamheten var positiv. Modellen är enkel och fungerar bra. Roliga aktiviteter som direkt följs upp av bra träning i samma linje i föreningen. Barnen möts av samma person/personer er som de träffat när de provat på. Igenkänning och trygghet. Det är lättare att åka till ny träning i en ny miljö om man vet att det finns en vuxen som man redan känner på plats. Den sociala kontakten med barnen vid skol/prova-på-tillfällena är viktig. Små saker som att äta lunch tillsammans med barnen, prata med dem, uppmuntra och peppa dem enskilt eller i mindre grupper. Ett bra bemötande av barnen när de sedan kommer till träningen kan tyckas självklart men det är oerhört viktigt för att de komma tillbaka. Det handlar om att synliggöra barnen genom att lära sig namnen på dem, bemöta dem positivt, direkt hälsa välkommen och presentera för de andra i gruppen och för övriga ledare och återkoppla till senaste träningstillfället/skolbesöket. Oavsett bakgrund och förutsättningar. Barnen ska känna att de är välkomna. På riktigt. Rörelseglädje och värdegrundsarbete är vad vi har lagt kraften på genomgående i hela projektet. Inte med några ord i ett dokument utan på varje aktivitet och vid varje träningstillfälle. Då blir det roligt att hålla på med idrott. Vad gäller erfarenheterna från projektet i SK Elfsborg så är det en viktig lärdom. Vi kan bara konstatera och bekräfta att många barn faller utanför den traditionella föreningsverksamheten. Det här var ett test att nå ut till en svårrekryterad grupp barn och ungdomar genom att anpassa formen och strukturen helt utifrån barnens förutsättningar. Det finns naturligtvis många orsaker och olika dimensioner på varför barn inte hittar till idrottsrörelsen. Men i det här fallet så fungerade det så länge verksamheten anpassades helt efter barnens förutsättningar, och barnen var med så länge träningen var på hemmaplan, kravlös och kostnadsfri. När det däremot kom till medlemskap i traditionell form, med medlemsavgift så valde inget av de 37 barnen/ungdomarna som deltog i träningarna under året att fortsätta trots att de tyckte att träningen var rolig. Sidan 8 av 7

9 Bemötandet hos både barn, föräldrar och skolpersonal har varit överväldigande positivt. Stoltheten och glädjen hos barnen efter att de klarat av att genomföra en minitriathlon är otroligt entusiasmerande. Särskilt kul har det varit att se hur självförtroendet stärkts hos de barn som tvivlat på sin förmåga och som annars inte idrottar. Erfarenheterna från projektet kommer att användas i Svenska Triathlonförbundets utveckling av ett helt nytt barn och ungdomskoncept. Stort tack för förtroendet. Kajsa Andersson Projektledare Svenska Triathlonförbundet E-post Adress Nedre Kaserngården Göteborg Telefon , Borås Team Triathlon Klubb Sidan 9 av 7

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdoms och juniorverksamhet 1. Vision PITEÅ GOLFKLUBB SKA ERBJUDA DEN BÄSTA BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I KOMMUNEN, ALLA KATEGORIER

Läs mer

IDROTT PÅ BARNS VILLKOR

IDROTT PÅ BARNS VILLKOR IDROTT PÅ BARNS VILLKOR Barnkonventionen ATT HA ETT BARNRÄTTSPERSPEKTIV - VAD INNEBÄR DET? För att förstå vad ett barnrättsperspektiv är måste vi inom idrotten kunna tolka FN:s konvention om barnets rättigheter.

Läs mer

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000.

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Rekrytering av nya medlemmar till lokalföreningen Inledning Att marknadsföra CISV är

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

Grades of Glory UF- Företagsrapport

Grades of Glory UF- Företagsrapport 1 Grades of Glory UF- Företagsrapport Räkenskapsår: 2013/2014 (Sep 2013- Maj 2014) Styrelsemedlemmar: Erik Alenrud Joakim Flink Carl-Oscar Sturén Alva Sundquist Erik Nytell Region: Stockholm Rådgivare:

Läs mer

Vill du: vara med där det händer? träffa kompisar från hela stan? skaffa dig erfarenhet inom evenemangsbranschen? göra stan mer tillgänglig?

Vill du: vara med där det händer? träffa kompisar från hela stan? skaffa dig erfarenhet inom evenemangsbranschen? göra stan mer tillgänglig? TILLGÄNGLIGT SEDAN 2013- GENOM ARVSFONDSPROJEKTET - ETT VÄRDSKAP FÖR ALLA - Vill du: vara med där det händer? träffa kompisar från hela stan? skaffa dig erfarenhet inom evenemangsbranschen? göra stan mer

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan!

Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan! Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan! 1. Är ni flera i föreningen som behöver fylla på kunskap? Då kan en utbildning på plats hos er vara ett utmärkt alternativ till de öppna kurserna

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

Metodhäfte: Rekrytera barn

Metodhäfte: Rekrytera barn Metodhäfte: Rekrytera barn Innehållsförteckning Rekryteringsworkshop 4 Del 1 4 Inspirationsmingel 4 Varför ska vi växa 4 Drömkåren 5 Framgångsrikt 5 Del 2 Nulägesanalys Framtida rekrytering Rekryteringscykel

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Studiehandledning Läxläsning 1. Studiehandledning

Studiehandledning Läxläsning 1. Studiehandledning Studiehandledning Läxläsning 1 Studiehandledning Alla barn ska klara sina läxor Alla barn är allas barn Alla barn ska klara sina läxor. Det är ett mål som Unga Örnar och ABFs projekt Jämlika barn har som

Läs mer

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Handslagsrapport 2007:5 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

Att bli med guldhjälm

Att bli med guldhjälm Att bli med guldhjälm Detta material skall barnledaren dela ut till vårdnadshavaren vid Guldhjälmskursen Välkommen in i vår sport! Vi hoppas att du kommer att trivas tillsammans med oss. Kursen är till

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

Idrottslyftet 2013. Goda exempel från några studentidrottsföreningar

Idrottslyftet 2013. Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2013 Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2013 tips och råd om ansökningar! Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF) har mellan 1 januari och 31 december 2013 drygt

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/uppland UTBILDNINGSBROSCHYR HÖSTEN 2012 - Ett axplock av våra kurser och föreläsningar

www.sisuidrottsutbildarna.se/uppland UTBILDNINGSBROSCHYR HÖSTEN 2012 - Ett axplock av våra kurser och föreläsningar www.sisuidrottsutbildarna.se/uppland UTBILDNINGSBROSCHYR HÖSTEN 2012 - Ett axplock av våra kurser och föreläsningar Innehållsförteckning Om SISU Idrottsutbildarna 3 Administration & IT 4 Föreningsutveckling

Läs mer

[Ange dokumen. rubrik]

[Ange dokumen. rubrik] [Ange dokumen. rubrik] Krönika Börje Sandgren, ordförande Tack för ett härligt och framgångsrikt Idrottsår 2014! Som framgår av årsberättelsen är vi mycket nöjda med genomförd verksamhet vilket vi kommer

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Jag är inte rasist men

Jag är inte rasist men Jag är inte rasist men Fem sätt som gör dig medveten om dina fördomar INTEGRATIONSVERKETS STENCILSERIE 2003:8 ISSN 1651-5676 Innehåll Förord 3 Film som visar vad respekt är Anti-rasistiska filmdagar 5

Läs mer

Lärplattan, Förskolan & Jag

Lärplattan, Förskolan & Jag Lärplattan, Förskolan & Jag Från omtänk Till nytänk En rapport om arbete med lärplatta i förskolan Erika Olsson September 2012 www.erikaolsson.se Inledning Mitt arbete med lärplatta under våren har varit

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer