Välkommen till SDF konferens november 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till SDF konferens. 22-23 november 2013"

Transkript

1 Välkommen till SDF konferens november 2013

2

3 Grattis Värmlands Orienteringsförbund, Värmland och Arvika!

4 PROGRAM 22 november Lunch Föreläsning, Peter Eriksson barn och ungdomsansvarig på RF Idrottslyftsanalysen, Nya Riktlinjer för barn och ungdomsidrott, Framtidens IF Fika Diskussioner kopplat till föreläsningen Middag 23 november Inledning SDF bidraget Jämställdhetsmålen Fika Idrottsvalet 2014 Information VIF/SISU Frågor i tiden Lunch, sen hemresa

5 SDF-BIDRAGET Nuläge Från tidigt 80-tal Landstinget från 2000-talet från Region Värmland Fördelat bidrag till Specialdistriktsförbunden (SDF) - administrationsbidrag, lägerbidrag, utbildningsbidrag Stödet avser att stödja SDF:ens arbete för föreningarna i Värmland Nya gränser för SDF Krånglig hantering Nyläge Vi vill hitta nya, nutidsanpassade bidragsregler Enkel administration för SDF och oss Begripliga-accepterade Mer stimulera vad SDF gör och inte vad dom är!! Utbildningsbidraget i dagsläget

6 JÄMSTÄLLDHETSMÅL Vid 2011 års RF-stämma antogs nya jämställdhetsmål Delmål Idrottsrörelsen ska på alla nivåer arbeta målmedvetet så att till stämman 2017 Kvinnor och män i alla beslutande och rådgivande organ är representerade med minst 40 % Andelen kvinnor respektive män på valberedning och högre befattningar uppgår till minst 40 % Andelen kvinnliga och manliga tränare inom respektive idrott uppgår till minst 40 % - från barn- och ungdomsverksamheten till elit

7 JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING Jämställdhetsperspektivet ska vara införlivat i den dagliga verksamheten och genomsyra alla verksamhetsområden Innebär att jämställdhet beaktas i en verksamhets ordinarie beslut, ordinarie underlag, av ordinarie insatser och personer Jämställdhetsglasögon vid planering och beslut 4R-metoden

8 JÄMSTÄLLDHET Detta jobbade vi med i november 2012 Hur arbetar vi med jämställdhet i våra SDF idag? Fördelningen kvinnor/män i SDF/IF Hur ska vi nå jämställdhetsmålen 40/60 i SDF/IF? Hur kan ni i SDF:et påverka/hjälpa våra IF att arbeta för att nå målen? Vilket stöd och hjälp behöver ni från VIF/SISU?

9

10 FOKUS PÅ FYRA OMRÅDEN Förutsättningar för föreningslivet föreningar är inte företag Idrottens finansiering statligt, regionalt och lokalt Tillgänglighet till anläggningar och idrottsmiljöer Internationella idrottsevenemang

11 VALET 2014 PÅVERKAR IDROTTSFÖRENINGENS FÖRUTSÄTTNINGAR En central del av Riksidrottsförbundets (RF:s) uppdrag är att lyfta fram idrottens viktigaste frågor på den politiska agendan är det EU-parlaments-, riksdags-, landstings- och kommunalval. Under valrörelsen vill RF att partierna visar vad de vill göra för idrottsrörelsen.

12 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FÖRENINGSLIVET FÖRENINGAR ÄR INTE FÖRETAG Vi vill att politikerna säkerställer de historiskt goda förutsättningarna för att bedriva föreningsidrott som angetts av politiska organ och myndigheter Vi vill att en parlamentarisk utredning analyserar konsekvenserna av att föreningar i strid med den antagna politiken för det civila samhället likställs med företag

13 IDROTTENS FINANSIERING STATLIGT, REGIONALT OCH LOKALT Vi vill att urholkningen av det statliga idrottsstödet stoppas Vi vill att idrottsrörelsen kompenseras för den reala sänkningen av idrottsstödet sedan 2010 Vi vill att kommunerna och landstingen ger idrottsrörelsen ett ökat stöd som åtminstone motsvarar kostnadsutvecklingen i samhället

14 TILLGÄNGLIGHET TILL ANLÄGGNINGAR OCH IDROTTSMILJÖER Vi vill att termen "idrott" skrivs in i plan- och bygglagen 2 kap. 7 för att säkerställa behovet av anläggningar och idrottsytor tillgodoses vid planläggning av nya bostadsområden och vid förtätning. Vi vill att politikerna säkerställer att det som beslutats av riksdagen i politiken för det civila samhället och i idrottspolitiken verkställs även när det gäller idrottsrörelsens tillgång till mark, väg, luft och vatten.

15 INTERNATIONELLA IDROTTSEVENEMANG Vi vill att staten aktivt medverkar i arbetet för att få fler internationella idrottsevenemang till Sverige.

16 IDROTTSVALET 2014 I VÄRMLAND Vi kommer att arbeta fram en strategi Är det något särskilt ni vill att vi ska sätta fokus på i Värmland?

17 IDROTTSLYFTET syfte Idrottslyftet ska stärka och utveckla världens bästa barn- och ungdomsidrott så att fler flickor och pojkar väljer att idrotta i föreningar där verksamheten bedrivs utifrån Idrotten Vill

18 IDROTTSLYFTET prioriterade områden Behålla ungdomar i föreningsverksamhet SF Utveckla verksamheten så att idrotten gör som Idrotten Vill SISU Rekrytera barn och ungdomar till föreningsverksamhet DF Öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer DF

19 IDROTTSLYFTET Samverkan SF/DF/SISU/RF

20 IDROTTSLYFTET Rekrytering 50 % Skolsamverkan; Idrottsskolor, Samverkansprojekt, Särskild målgrupp, Lovaktiviteter, Prova på dagar, Öppna projekt 50 % Övrig rekrytering; Idrottsskolor, Drop in, Möjligheternas dag/kväll, Utvecklingsstöd, nya målgrupper/ verksamhetsformer med mera kr

21 IDROTTSLYFTET Anläggning Öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer Medfinansiering i större satsningar i samverkan med kommuner Spridning i länet och inom idrotten 30 % till energiomställningsåtgärder kr

22 IDROTTSLYFTET Anläggning Riktlinjer 2014 Stöd kan utgå till viss form av underhåll Stöd kan även utgå till omklädningsrum och samlingslokaler

23 IDROTTSLYFTET Idrotten Vill SISU Idrottsutbildarna Utveckla verksamheten så att idrotten gör som Idrotten Vill SISU Idrottsutbildarnas uppgift att genomföra skattning med påföljande analysarbete i föreningarna Föreningar som genomför detta ges möjlighet till fortsatt stöd för att arbeta vidare med brister Ex. utbildning av ledare, förtroendevalda och aktiva

24 IDROTTSLYFTET Idrotten Vill SISU Idrottsutbildarna Processarbete i Idrotten Vill Subventionera ledarutbildning i föreningarna och då inom de särskilt prioriterade områdena; - Idrotten Vill - Värdegrundsarbete - Unga ledare - IdrottOnline - Plattformen och GTU - Idrottens föreningslära med särskild inriktning mot organisationsledare kr

25 LOK STÖDET RF-stämman 2013 beslutade att åldersintervallet förändras till det i idrottslyftet antagna och i förordningen angivna åldersintervallet 7-25 år; att ett ledarbidrag ersätter dagens sammankomstbidrag; att de föreningar som väljer att närvaroregistrera alla sina aktiviteter i idrottens verksamhetsredovisningssystem (IdrottOnline) har möjlighet att erhålla ett högre ledarbidrag om föreningen har två eller flera ledare per gruppaktivitet; att den eller de ledare som leder sammankomsten ska vara medlem i någon idrottsförening inom RF;

26 LOK STÖDET Ledartillfällen För att få motsvarande det gamla sammankomstbidraget behöver föreningen ha minst 2 ledare på plats, samt redovisa i idrottens redovisningssystem. Redovisar man förenklat kan IF bara få ett ledarbidrag. Var 24:-/sammankomst, summan idag inte bestämd. Summan för ledare 1 resp ledare 2 kommer att vara lika stor. Vikten av att redovisa LOK-stöd

27 EU-ARBETET TAR SIKTE PÅ Förberedelser Vi vill bli bra på att ta del av EU:s olika möjligheter Påverka programskrivningar Samverkan med andra distrikt/projektadministration Skapa nätverk/partners Titta på verksamhetsområden/verksamhetsinriktningen Strukturfonderna socialfonden, -utvecklingsfonden, -Interreg, -Leader Sektorprogrammen Erasmus pluss-idrottsbudgeten Call, mm mm Er medverkan i genomförandet. En viktig framtida finansieringsmöjlighet

28 SUMMERING Frågor i tiden?

29 Tack för idag! Värmlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! IDROTTSLYFTET MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! VAR MED OCH UTVECKLA VÄRLDENS BÄSTA BARN- OCH UNGDOMSIDROTT! I de flesta idrottsföreningar finns goda idéer

Läs mer

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2014-2015 1 2 Dalarnas Idrottsförbund & SISU Idrottsutbildarna gemensam verksamhetsinriktning 2014-2015 Sidan Dalaidrottens verksamhetsidé 4 Vi utvecklar idrotten i Dalarna 4 Dalaidrottens

Läs mer

Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015

Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015 Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För riksidrottsstyrelsens (RS) ledning av verksamheten fattar RF-stämman beslut om en tvåårig verksamhetsinriktning

Läs mer

Idrottens jämställdhetsplan

Idrottens jämställdhetsplan Idrottens jämställdhetsplan 2005 STOCKHOLM JUNI 2005 ISBN 91-975766-2-X 9 789197 576628 INNEHÅLL Ordlista... 4 Inledning... 6 Hur ser det ut idag... 8 Det här vill idrottsrörelsen...10 Så här nås målen...

Läs mer

Svenska Judoförbundet Idrottslyftet 2014

Svenska Judoförbundet Idrottslyftet 2014 Svenska Judoförbundet Idrottslyftet 2014 Idrottslyftet 2014 Vi inom SJF vill åstadkomma åtgärder/satsningar hos klubbar för att skapa en ännu mera uppåtgående och positiv utveckling av vår idrott. Medlemstrenden

Läs mer

Svenska Judoförbundet Idrottslyftet 2015

Svenska Judoförbundet Idrottslyftet 2015 Svenska Judoförbundet Idrottslyftet 2015 Idrottslyftet 2015 Den del av Idrottslyftet som administreras genom SJF kommer under 2015 att användas till satsningar eller projekt hos judoklubbar där syftet

Läs mer

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 IDROTTEN I SAMHÄLLET Idrotten är i särklass Sveriges största folkrörelse. Idrotten erbjuder aktiviteter för alla åldrar och bidrar till att både glesbygd och tätorter blir

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30 IDROTTS LYFTET Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4 År ett 2007-0701- 2008-06-30 Svenska Dragkampförbundet vill bli ett tydligt förbund Inriktning på idrottslyftet Öppna dörrarna

Läs mer

Junior lyftet. Pengar till klubben med Juniorlyftet! EN MÖJLIGHET ATT UTVECKLA JUNIORVERKSAMHET

Junior lyftet. Pengar till klubben med Juniorlyftet! EN MÖJLIGHET ATT UTVECKLA JUNIORVERKSAMHET Junior lyftet Pengar till klubben med Juniorlyftet! EN MÖJLIGHET ATT UTVECKLA JUNIORVERKSAMHET 2 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 3 Varför väljer barn att idrotta? Att ha kul upplevelsen av

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 2011-2013. Ver. 2010-12-01

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 2011-2013. Ver. 2010-12-01 Jämställdhets och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 20112013 Ver. 20101201 Innehåll 1. BAKGRUND... 3 1.1 VARFÖR ARBETA MED JÄMSTÄLLDHET/LIKABEHANDLING?... 3 1.1.1 Hur arbeta med Jämställdhet/likabehandling...

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN. Lärgruppsplan

JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN. Lärgruppsplan JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN Lärgruppsplan JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN Jämställdhet innebär att kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla väsentliga

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. Svenska Karateförbundet Fastställd av förbundsstyrelsen den 24 april 2010

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. Svenska Karateförbundet Fastställd av förbundsstyrelsen den 24 april 2010 JÄMSTÄLLDHETSPLAN Svenska Karateförbundet Fastställd av förbundsstyrelsen den 24 april 2010 Inom idrottsrörelsen har det pågått ett medvetet jämställdhetsarbete sedan Riksidrottsförbundets (RF:s) stämma

Läs mer

Innehåll. Framsidans bild symboliserar VIF:s roll att stödja, företräda och leda. Foto där inget annat anges - Västerbottens Idrottsförbund.

Innehåll. Framsidans bild symboliserar VIF:s roll att stödja, företräda och leda. Foto där inget annat anges - Västerbottens Idrottsförbund. Årsberättelse 2012 Innehåll 3 Styrelsens förord 5 Våra möten med SDF:n 6 Idrotten 14 Resurserna 21 Stöd & service 24 Umeå 2014 25 Medarbetarna 27 Förvaltningsberättelse 34 Revisionsberättelse 36 Bidrag

Läs mer

Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön

Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön beräkningsmodell och checklista Idrotts- och föreningsförvaltningen, augusti 2013 Kontaktperson: Carola Helltén, verksamhetsutvecklare, Förening Telefon:

Läs mer

Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan

Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan 2009-02-01 Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan Bakgrund Stockholms Idrottsförbunds fick 1 juli 2007 i uppdrag att ge idrottsföreningar möjligheten

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening?

Vill ni också bli en Utmärkt förening? Vill ni också bli en Utmärkt förening? Presentation av kvalitetscertifieringen Utmärkt förening i Värmdö och Tyresö kommun. 1 2 Utmärkt förening är en kvalitetsutmärkelse och en satsning på att utveckla

Läs mer

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Utvecklingen fortsätter En rapport om Idrottslyftets andra år STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Innehållsförteckning Förord... 5 Sammanfattning... 7 Bakgrund... 7 Organisation... 8

Läs mer

UNGDOMSIDROTTSPROGRAMMET Jämtland-Härjedalen

UNGDOMSIDROTTSPROGRAMMET Jämtland-Härjedalen UNGDOMSIDROTTSPROGRAMMET Jämtland-Härjedalen Varför ett ungdomsidrottsprogram (UIP)? UIP bygger på: Faktumet att den fysiska inaktiviteten blir allt mer påtaglig bland ungdomar. Idrotten Vill samt Barnidrottsprogrammet

Läs mer

Verksamhetsberättelse. 2014 Gästriklands Idrottsförbund

Verksamhetsberättelse. 2014 Gästriklands Idrottsförbund Verksamhetsberättelse 2014 Gästriklands Idrottsförbund Det här är Gästriklands Idrottsförbund STYRELSEN. Övre raden från vänster: Nils Simonsson, Carin Engblom, Guido Ripke. Nedre raden från vänster: Bo

Läs mer

sisuidrottsutbildarna.se/vastmanland rf.se/vastmanland facebook.com/sisuovif Följ sisuovif på Instagram

sisuidrottsutbildarna.se/vastmanland rf.se/vastmanland facebook.com/sisuovif Följ sisuovif på Instagram Möt oss hösten 2015 sisuidrottsutbildarna.se/vastmanland rf.se/vastmanland facebook.com/sisuovif Följ sisuovif på Instagram Kalendarium Augusti 25 Sista dagen att söka LOK-stöd 29-30 Plattformen i Norberg

Läs mer

Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring

Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår: Att Att förbundsmötet beslutar om att anta stadgeändring som syftar till att öppna verksamheten och locka

Läs mer

Inriktning för Svensk fotbolls föreningsutveckling 2009-2010

Inriktning för Svensk fotbolls föreningsutveckling 2009-2010 PM Föreningsutveckling SvFF:s Medlemskommitté (MK) ansvarar bl a för föreningsutveckling och ledarförsörjning. Inriktningen när det gäller MK s utvecklingsarbete inom detta område handlar enbart om frågor

Läs mer

Sammanfattning av rapporter från Open Space-forum i Fröding Arena den 10 september

Sammanfattning av rapporter från Open Space-forum i Fröding Arena den 10 september Sammanfattning av rapporter från Open Space-forum i Fröding Arena den 10 september Den 10 september 2013 hölls ett Open Space-forum om hur vi kan göra Karlstad till en idrottskommun för alla på Fröding

Läs mer

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Riksidrottsförbundet Idrottens Hus 114 73 STOCKHOLM Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Idrottsrörelsen detta stolta slagskepp i moder Sveas i övrigt sjunkande folkrörelseflotta

Läs mer

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 Anvisningar för barnoch ungdomsidrott Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Träning och tävling... 3 Intention livslångt intresse... 4 Intention allsidighet...

Läs mer

Idrottspolitiskt program. Stockholms stad 2013 2017

Idrottspolitiskt program. Stockholms stad 2013 2017 Idrottspolitiskt program Stockholms stad 2013 2017 Idrottsstaden Stockholm Det är med stor glädje som vi nu kan presentera ett nytt idrottspolitiskt program för Stockholms stad. Samtliga partier står bakom

Läs mer

Skolsamverkan och tillgänglighet

Skolsamverkan och tillgänglighet IDROTTSLYFTETS EXTERNA UTVÄRDERING Skolsamverkan och tillgänglighet RAMBÖLL Olov Wolf-Watz, Elin Törner, Steffen Ovdahl STOCKHOLM MARS 2012 ANDRÈN & HOLM AB (16831) FOTO: Bildbyrån Information om Idrottslyftets

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 HÄNDELSER UNDER ÅRET Innehåll Förbundsordförande har ordet 3 GS har ordet 4 SISU

Läs mer