Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet"

Transkript

1 Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva Sida 1 (11)

2 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer för hur Idrottslyftet skall fördelas och vilka verksamheter som skall finansieras. I detta dokument presenteras BoUK:s förslag tillsammans med en bakgrund till förslaget baserat på Riksidrottsförbundets riktlinjer och kommitténs uppfattning om behoven inom svensk klättring Sida 2 (11)

3 2 Förslaget Kommitténs förslag till uppdaterad strategi för Idrottslyftet ser ut på följande sätt: Idrottslyftet mer och fler Övergripande målsättning Den övergripande målsättningen för Idrottslyftet är att få barn och ungdomar att börja idrotta samt att få fler att idrotta längre upp i åldrarna. Arbetet skall utgå från ett jämställt och jämlikt perspektiv. Svenska klätterförbundets övergripande målsättning är att fler klubbar skall beredas möjlighet att erbjuda organiserad barn- och ungdomsträning samt att det på alla nivåer skall finnas möjlighet att utvecklas vidare inom idrotten under kunnig och kompetent ledning Mål Svenska klätterförbundets mål för Idrottslyftet är att: Barn och ungdomar som vill prova på klättring skall ges tillfälle att göra så. Klubbar skall ha möjlighet att etablera organiserad barn- och ungdomsverksamhet. Barn och ungdomar som vill utvecklas inom klättringen skall beredas tillfälle att göra så under ledning av kompetenta och väl utbildade instruktörer, ledare och tränare. Barn och ungdomar som vill träna klättring skall ha tillgång till anläggningar på rimliga ekonomiska villkor. Barn och ungdomar som vill utvecklas inom tävlingsklättring skall ges tillgång till tränare och anläggningar i relevant omfattning. Barn och ungdomar som vill pröva, och senare satsa på, klättring utomhus skall ges möjlighet att göra så under säkra former och kompetent ledning. Förbundets Strategi För att nå dessa mål har Svenska klätterförbundet formulerat följande strategi för Idrottslyftet: Vi skall utveckla tränarutbildningen så att alla som vill utbilda sig skall få möjlighet att göra det. Tränarutbildningen bör innehålla minst de tre steg förbundet planerat för tidigare (Ungdomsledare, tävling, elit) Vi skall arrangera så många utbildningstillfällen som krävs för att utbilda så många tränare, på alla nivåer, som svensk klättring behöver. Vi skall beskriva hur man organiserar barn- och ungdomsverksamhet på olika nivåer och ge stöd och råd till klubbar som önskar starta och vidareutveckla sådan verksamhet. Vi skall aktivt uppmuntra klubbar att starta och utveckla verksamhet för barn och ungdomar. Vi skall öka kunskaperna om klättring för barn och ungdomar och villkoren för klättringens olika grenar för barn och ungdomar Sida 3 (11)

4 Vi skall skapa tillfällen och träffpunkter för barn och ungdomar som vill utvecklas inom sin idrott att träna tillsammans, under kompetent ledning, med barn och ungdomar från andra delar av landet. Vi skall skapa möjligheter att utvecklas till toppklättrare för barn och ungdomar med talang och intresse. Vi skall introducera barn och ungdomar till klättringens olika grenar under säkra och inspirerande former. Vi skall ge möjlighet till internationellt utbyte genom att t.ex. finna vänföreningar i andra länder. Policy för Bidrag Svenska klätterförbundets policy för vad man kan få bidrag för ser ut som följer. En förutsättning för att kunna få bidrag är att det stöd man söker riktar sig specifikt till barn och ungdomar. Listan nedan ger en indikation och skall inte ses som komplett. Där tveksamhet uppstår kommer en mer detaljerad projektbeskrivning att efterfrågas varefter förbundet gör en samlad bedömning av projektets lämplighet. Hos Svenska klätterförbundet kan klubbar söka bidrag för: Tränarutbildningar, för barn- och ungdomstränare, i regi av Svenska Klätterförbundet samt SISU Idrottsutbildarna. Efter speciell prövning kan även andra tränarutbildningar, ned samma syfte och mål, vara bidragsberättigade. Utbildning och examination som inomhusinstruktörer för ledare som kommer att arbeta med barn- och ungdomsverksamhet. Utbildning av ledare, föräldrar samt barn- och ungdomar, i träningslära, näringslära, skadeförebyggande träning m.m. Utrustning som behövs för barn och ungdomars klättring. Det kan handla om individuell utrustning för prova på klättring och annan utrustning som krävs för klubbens träningsgrupper. Det kan också vara utrustning för utomhusbruk i sådan omfattning som behövs för barn- och ungdomsverksamheten. Läger och andra arrangemang som syftar till att ge barn och ungdomar tillfällen att utvecklas inom klättringen. Bidrag kan ges för tränarkostnader, resa och uppehälle, inträde till hallar m.m. Att kunna hyra in klippklättringsinstruktörer för introduktion till klippklättring. Utrustning för ledare och instruktörer. I begränsad omfattning. Tävlingsarrangemang för bredden på lokal eller regional nivå. Vidare har Svenska klätterförbundet tagit fram exempel på områden inom vilka bidrag inte kommer att beviljas. Det handlar vanligen om områden som där man primärt vänder sig till, eller gynnar, klättring för vuxna. Bidrag kommer inte att beviljas för: Utbildning av klippklättringsinstruktörer. Enligt förbundets normer får barn och ungdomar under 16 inte delta i klippklättringskurser utan att deras föräldrar medverkar. Kurser i klippklättring vänder sig genomgående till vuxna klättrare. Sådan utrustning som primärt kan, och kommer att, användas av vuxna. Det kan vara mer avancerad utrustning för klippklättring, såsom kilar och kamsäkringar, stora mängder slingor och karbiner m.m. Resa och uppehälle för medföljande föräldrar, andra än de som krävs som ledare för att aktiviteten skall kunna genomföras, vid t.ex. lägerverksamhet Sida 4 (11)

5 Klubbar kan söka bidrag från Idrottslyftet, eller anläggningsstöd, hos det distriktsförbund klubben tillhör för: Kompetenshöjande utbildningar för barn- och ungdomstränare/ledare. Utbildningar hur man organiserar en förening på bra sett. För t ex styrelser. Anläggningsbidrag för att bygga ut eller bygga nytt i klätterhallen. Samarbete med skolor i klubbens område. Projektidéer Nedan följer lite idéer till projekt man kan genomföra med hjälp att medel från Idrottslyftet: Utomhusläger under skollov, gärna tillsammans med eller under ledning av erfarna trad- och sportklättrare. Medverkan i andra ungdomsaktiviteter som t.ex. Winter Games, Summer Games och andra profilaktiviteter liknande Stadium Sports Camp. Medverkan i familjeaktivitetsveckor på semesterorter. I t.ex. fjällvärlden finns det ofta evenemang där vi skulle kunna medverka och visa upp, och låta barn och ungdomar prova på, klättring. Lekfulla tävlingar under skollov, t.ex. i samband med prova-på-klättring T.ex. fear-factor, flaggklättring, tipspromenad båda på vägg och klippa. Uppföljning För att följa arbetet med Idrottslyftet har förbundet tagit fram några mätpunkter som ska kontrolleras varje nytt år. Mätpunkterna är: Hur många klubbar har organiserad barn och ungdomsverksamhet? Hur många klubbar har utbildade tränare steg 1, steg 2 och steg 3? Hur många barn och ungdomar är aktiva i klubbarna och hur är de fördelade pojke/flicka? Hur väl har man lyckats nå de mål man sökt bidrag för Sida 5 (11)

6 3 Bakgrund 3.1 Kommitténs bedömning Problem Riksidrottsförbundets inriktning och prioriterade områden (se avsnitt 3.2) bygger på förbundets uppfattning om tillstånd och behov inom hela idrottsrörelsen. Vissa delar är rakt av tillämpliga för klättringen medan andra kan behöva tolkas och anpassas till klättringens behov och förutsättningar. Klättringens största problem vad avser verksamhet för barn- och ungdomar är att vi inte lyckas behålla mer än en bråkdel, av dem som börjar klättra, i mer än ett par år. Alla idrotter tappar utövare i tonåren men för klättringens del gäller att vi tappar både dem som vill utvecklas och dem som eventuellt inte vill det. De intresserade och engagerade går till idrotter som erbjuder bättre alternativ vad avser träning, tävling och organisation. Vi lyckas inte erbjuda ett attraktivt alternativ varken för toppen eller bredden. Klättring är idag en nästan helt kommersiell verksamhet. Flera anläggningar för klättring drivs på helt kommersiella villkor eller av klubbar på semikommersiella villkor. Instruktörer inom klättringen är i praktiken småföretagare som självklart måste kunna tjäna pengar på sin verksamhet. Det ideella ledarskapet är begränsat även om det naturligtvis görs stora ideella insatser på många håll inom klubbarna. På vissa håll är även klubbarnas barn- och ungdomsverksamhet en del av klubbens kommersiella verksamhet. Ett annat problem är att klättring är en ganska liten sport. På många klubbar finns endast enstaka klättrande barn- och ungdomar. Dessa har mycket begränsade möjligheter att få utvecklas tillsammans med andra barn och ungdomar och likaså till träning under kunnig och kompetent ledning Utveckla förbund och föreningar Klättringen har relativt lätt att attrahera nya utövare. Satsningar på att utveckla förbund och föreningar bör i första hand inriktas på att få fler att fortsätta högre upp i åldrarna och i andra hand på att locka, och kunna ta emot, fler barn och ungdomar. Dock bör en speciell satsning göras på att klubbar som idag saknar verksamhet för barn och ungdomar skall ges möjlighet att etablera sådan Öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer Tillgången på anläggningar varierar stort över landet. Vissa klubbar har tillgång till egna klätterhallar medan andra har tillgång till klätterväggar i befintliga idrottshallar. Andra är hänvisade att bedriva sin inomhusverksamhet i kommersiella anläggningar medan andra helt saknar tillgång till anläggningar. Klättring för barn och ungdom skiljer sig här från klättring för vuxna. En förändring håller på att ske men flertalet vuxna klättrare, speciellt på högre nivå, ägnar större delen av sitt engagemang och ofta mycket tid, åt klättring utomhus. Denna klättring är av flera skäl mycket svårtillgänglig för barn och ungdomar. Man måste ha kunskap, tillgång till utrustning samt ofta hjälp med transporter. Dessutom är det för sällanklättraren ofta svårt att veta var det är lämpligt att klättra Sida 6 (11)

7 Satsningar på att öka tillgängligheten bör göras på flera olika sätt. Vi bör satsa på utrustning för att öka tillgängligheten till klättring utomhus, under förutsättning att det kan säkerställas att stödet går till barn och ungdomar. Klubbar med egna hallar och väggar kan få stöd till speciella väggar eller grepp, samt till utrustning lämplig för barn och ungdom. Klubbar som bedriver sin verksamhet i kommersiella hallar bör kunna få stöd för avgifter till hallarna för speciella arrangemang eller grupper. Stödet bör utformas så att det inte primärt blir ett bidrag till hallens affärsmässiga verksamhet. Eventuellt kan stöd också ges för att öka den tid klubbar med väggar i andra idrottsanläggningar har tillgång till sin klättervägg Rekrytera och utveckla ledare Klättersporten har sällsynt svårt med ledarutveckling och ledarutbildning. Klättringens karaktär av livsstilssport och djupt individuell sport medverkar till att det inte direkt är lagspelare som utgör basen i klättergemenskapen. Vidare utövar man, till skillnad från andra, även individuella, idrotter, inte klättring i en klubb. Man gör det själv, tillsammans med sina vänner i en icke organiserad form. Dessutom är klättring en ganska ung sport. Det finns ingen tradition av att övergå från aktiv klättring till ledarroller eftersom man själv inte fått eller haft ledare när man började med sin sport. Ledarrekryteringen och utbildningen av ledare är två av de viktigaste områdena för utvecklingen av klättring för barn och ungdomar. Inom klättringen måste vi finna nya vägar att hitta och utveckla ledare. Klättringens speciella förutsättningar vad gäller säkerhet gör att det ställs extra krav på kunskap hos dem som leder verksamhet för barn och ungdomar. På lite högre nivå ställs krav på kunnande inom idrottsmedicin så att man kan träna hårt samtidigt som man undviker skador i framförallt fingrarna. Inom klättringen saknas nästan helt ledare med högre tränarutbildning. Kunskaper om hur man som ung skall träna för att bli en bättre klättrare saknas till stor del vilket betyder att nya träningsformer måste tas fram och provas. Tränare för elit och tävling saknas nästan helt. Satsningar på ledarrekrytering och ledarutbildning måste ske på alla nivåer, från rekrytering och utbildning av ungdomsledare som sköter introduktionen till klättring på lägre nivå till satsning på vidareutbildning till högre tränarnivåer för dem som skall leda träning för elit och tävlingsklättrare Samverka med skolan Klättring är en attraktiv prova på sport varför det skulle vara möjligt att nå många nya utövare genom en ökad satsning på samverkan med skolan. Klättring är också en sport som är utvecklande för både den fysiska och psykiska förmågan och har fördelen av att inte vara en renodlad tävlingssport. Man kan utvecklas som klättrare på helt egna villkor. Klubbar som har planer för en sådan verksamhet bör kunna få bidrag för att etablera och utveckla denna. Det bör i så fall vara i samband med en strategisk satsning på vidareutveckling inom sporten så att vi inte lockar utövare vi sedan inte förmår ta hand om Sida 7 (11)

8 3.2 Riksidrottsförbundets inriktning och prioriterade områden för Idrottslyftet Riksidrottsförbundet har fastställt nedanstående inriktning för Idrottslyftet: Idrottslyftets inriktning Huvudinriktningen är att få barn och ungdomar att börja idrotta och få fler att idrotta längre upp i åldrarna. Arbete ska utgå från ett jämställt och jämlikt perspektiv. För att öppna dörrarna för fler och få fler att idrotta längre upp i åldrarna ska idrottsrörelsen arbeta med att: Utveckla förbund och föreningar Öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer Rekrytera och utveckla ledare Samverka med skolan. Prioriterade områden Utveckling av förbund och föreningar Idrottslyftet ska stärka idrottsföreningar för att de ska kunna ta emot fler barn och ungdomar få fler att välja att idrotta längre upp i åldrarna. Satsningen är huvudsakligen inriktad på lokala föreningar. Men för att engagemanget ska få effekter för hela idrotten och för samhället har förbund på olika nivåer viktiga roller i arbetet. Specialidrottsförbunden (SF) ges resurser för att utveckla sina idrotter och arbeta hårdare för att öppna dörrarna för fler. De ska dra upp strategier, se utvecklingsbehov, bistå med fakta och kompetens samt utvärdera och sprida goda erfarenheter. Förbunden har också till uppgift att administrera satsningen. Ökad tillgänglighet Tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer är avgörande för vilken verksamhet som kan bedrivas. Med idrottsmiljöer menas även allt nyttjande av luft, mark och vatten för idrottslig verksamhet. Idrottslyftet innebär en utökad satsning på tillgänglighet/anläggningar. Större ekonomiska resurser kommer att ställas till förfogande och möjligheten till stöd kommer att breddas från att bara ha omfattat storstäderna (Stockholm, Göteborg och Malmö) till att omfatta hela landet. Organisation för beslut om stöd Idrottens 21 distriktsförbund (DF) tilldelas "egna öronmärkta resurser" men besluten sker i distriktsöverskridande grupper. Ledarförsörjning Engagerande och kunniga idrottsledare är helt avgörande för en idrott där alla som vill kan vara med. Det behövs ledarutveckling, ledarförsörjning, arbete med attityder och värderingar, satsning på motionsverksamhet och utveckling av nya tävlingsformer. Det fordras också en kontinuerlig utveckling av föreningar Sida 8 (11)

9 SISU Idrottsutbildarnas distrikt Idrottens utbildningsorganisation SISU Idrottsutbildarnas distrikt tilldelas pengar att fördela till föreningars insatser kring ledarförsörjning. Gränsöverskridande utbildning SISU Idrottsutbildarna kommer tillsammans med SF:en att utveckla utbildning över idrottsgränserna för ledare och tränare. Arbetet blir en fortsättning på den sk Plattformen, där olika idrottsförbund erbjuds en gemensam grundläggande barn- och ungdomsledarutbildning. Unga ledare SISU Idrottsutbildarna ska göra en särskild satsning för att stimulera ungdomar mellan 16 och 25 år att vilja ta ledaruppdrag. Det kan både handla om att bli aktivitets- och organisationsledare. I begreppet ledarförsörjning ingår att rekrytera, utbilda och att göra insatser för att behålla ledare. Målgruppen för denna satsning är både ungdomar och föreningsstyrelser. Arbetet med Unga ledare kommer att formas under hösten Skola och idrott 90 procent av alla barn och ungdomar i skolåldern är en kortare eller längre tid med i en idrottsförening. Ambitionen är att nå ännu fler och därför fördjupa samarbetet med grund- och gymnasieskolan. Samverkan IF och skola Stöd för samverkan mellan idrottsföreningar och skola ges av samtliga DF samt av de SF som så önskar. Skolprojekt kan startas av idrottsföreningar enskilt eller i samverkan, eller av skolor. Verksamheten ska dock bedrivas i föreningsregi och stöd utgår endast till idrottsföreningar (inklusive skolidrottsföreningar). Lokalt aktivitetsstöd kan inte utgå under skoltid (schemalagd tid). Mål Idrottsrörelsen har tre mål i samverkan med grund- och gymnasieskolan. Medlemstillväxt - att vi genom samverkan med skolan rekryterar nya medlemmar. God fysisk status för barn och ungdomar - genom samverkan med skolan kan fler barn och ungdomar få en ökad fysisk aktivitet och rörelseträning som ökar möjligheten att individen fortsätter med idrott hela livet, som motionär eller som tävlingsaktiv. Att skapa stimulerande och utvecklande idrottsmiljöer - attraktiva idrottsmiljöer som är belägna på skolan/ i närområdet med stor tillgänglighet stimulerar till träning och idrottslig utveckling, under och utanför skoltid Sida 9 (11)

10 3.3 Klätterförbundets tidigare riktlinjer Klätterförbundets riktlinje för Idrottslyftet ser ut på följande sätt. Idrottslyftet mer och fler Det övergripande målet med Idrottslyftet är att fler barn och ungdomar ska börja med vår idrott. Vi ska också jobba för att utveckla klubbarnas verksamhet så att barn och ungdomar väljer att stanna inom idrotten högre upp i åldrarna. Allt arbetet inom Idrottslyftet ska också präglas av jämställdhet. Allt förbundet gör i Idrottslyftet kommer att styras av tankarna ovan. Eftersom klättring är en relativt ny sport och många klubbar inte ännu har barn- och ungdomsverksamhet så blir att av huvudmålen med Idrottslyftet just att få igång detta. Förbundet har också tagit fram utbildningar för tränare i olika steg. Vi vill att Idrottslyftet ska bidra till att fler klubbar kan ta del av dessa utbildningar. Mål: Alla klubbar som har barn- och ungdomsverksamhet ska ha utbildade tränare. Fler klubbar ska ha organiserad barn- och ungdomsverksamhet Främja det spontana idrottandet som klättring präglas av till exempel genom prova-på klättring. Förbundets Strategi: Vi ska utbilda fler utbildare som kan arrangera ledar/tränarutbildningar och kvalité säkra dessa. Vi kommer att undersöka behovet hos de enskilda klubbarna och uppmuntra de som saknar verksamhet för barn och ungdomar att starta det. För att säkra jämställdheten kommer utbildarna att vara lika många män som kvinnor. Ett av problemen för Svenska klätterförbundet och klubbarna när det handlar om barn och ungdomsklättring är tillgången till hallar. Vi kommer därför att långsiktigt jobba för att fler hallar byggs och att de som redan finns ska hålla en hög nivå. Det görs bland annat genom att licensera väggarna. Att få fler hallar att byggas blir en stor och svår utmaning som vi alla kommer att få hjälpas åt med. Klubbarna Klubbar kan söka stöd från Idrottslyftet hos klätterförbundet för detta: Tränarutbildningar steg 1 och steg 2. Utrustning och material som gynnar prova på klättring, framförallt när det handlar om barnutrustning. Bidrag till andra satsningar som klubben ordnar för att säkerställa att fler barn och ungdomar får bättre klättring på lång sikt. (kom gärna med egna idéer) Sök bidrag från idrottslyft och anläggningsstöd hos distriktsförbundet ni tillhör för detta: Kompetenshöjande utbildningar för barn- och ungdomstränare/ledare. Utbildningar hur man organiserar en förening på bra sett. För t ex styrelser. Anläggningsbidrag för att bygga ut eller bygga nytt i klätterhallen Sida 10 (11)

11 Samarbete med skolor i ert område. För att följa arbetet med Idrottslyftet har förbundet tagit fram några mätpunkter som ska kontrolleras varje nytt år med Idrottslyftet. Det första året avslutas i juni. Mätpunkterna är: Hur många klubbar har organiseras barn och ungdomsverksamhet? Hur många klubbar har utbildade tränare steg 1 och steg 2? Hur många barn och ungdomar är aktiva i klubbarna och hur är de fördelade pojke/flicka? Sida 11 (11)

IDROTTSLYFTET. MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

IDROTTSLYFTET. MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! IDROTTSLYFTET MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! ÖPPNA DÖRRARNA FÖR FLER OCH BEHÅLL FLER LÄNGRE Vi vill att barn och ungdomar ska utvecklas, trivas och må bra

Läs mer

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30 IDROTTS LYFTET Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4 År ett 2007-0701- 2008-06-30 Svenska Dragkampförbundet vill bli ett tydligt förbund Inriktning på idrottslyftet Öppna dörrarna

Läs mer

Plan för utveckling av klätterklubbarnas Barn- och Ungdomsverksamheter

Plan för utveckling av klätterklubbarnas Barn- och Ungdomsverksamheter Plan för utveckling av klätterklubbarnas Utgåva 1.0 2008-11-03 Sida 1 (6) 1 Inledning 1.1 Introduktion 1.2 Syftet 1.3 Mål Detta dokument utgör den plan Svenska Klätterförbundets Barn- och Ungdomskommitté

Läs mer

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Ambitionen är att anvisningarna ska hjälpa förbund och föreningar till ökad medvetenhet om vad man håller på med och varför. Alla barn och ungdomar

Läs mer

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Ambitionen är att anvisningarna ska hjälpa förbund och föreningar till ökad medvetenhet om vad man håller på med och varför. Alla barn och ungdomar

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

Idrottens organisation

Idrottens organisation Idrottens organisation Riksidrottsstyrelsen, RS Riksidrottsförbundet RF Förbundsstyrelsen, FS SISU Idrottsutbildarna SOK:s styrelse Sveriges Olympiska Kommitté SOK 71 Specialidrottsförbund SF Styrelser

Läs mer

Idrottslyftets syfte och mål Riksidrottsstyrelsen beslutade i juni 2015 att Idrottslyftet ska ha följande syfte och mål under perioden :

Idrottslyftets syfte och mål Riksidrottsstyrelsen beslutade i juni 2015 att Idrottslyftet ska ha följande syfte och mål under perioden : Idrottslyftet 2017 Bakgrund Riksidrottsförbundet (RF) gav (SBF) och alla andra specialidrottsförbund i uppdrag att under 2016 genomföra en kartläggning och en analys av verksamheten för barn och unga 7

Läs mer

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan 2016/2017 VÄSTERGÖTLANDS SKIDFÖRBUNDS sättningar och verksamhetsinriktningar för Styrelsen och Kommittéerna 2016-2017 Styrelsen Grunden för

Läs mer

Verksamhetsinriktning Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten

Verksamhetsinriktning Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten Verksamhetsinriktning 2016-2017 Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten Verksamhetsinriktning 2016-2017 Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten

Läs mer

Svenska Klätterförbundets Barn- och Ungdomskommitté - Oktobermöte

Svenska Klätterförbundets Barn- och Ungdomskommitté - Oktobermöte Svenska Klätterförbundets Barn- och Ungdomskommitté - Oktobermöte Mötesanteckningar från oktobermöte i Svenska klätterförbundets Barn- och Ungdomskommitté. Söndagen den 26 oktober 2008, Bromma, Mötet pågick

Läs mer

IDROTTSLYFTET ÅR 1. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet

IDROTTSLYFTET ÅR 1. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet IDROTTSLYFTET ÅR 1 En förening i varje by fotboll för alla Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Idrottslyftet år 1! 1/7 2007-30/6 2008 Huvudinriktningen är att öppna dörrarna till fotbollen för fler

Läs mer

Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet

Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet 2016-05-03 Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet Tommy Eliasson Winter, alpint Karin Ersson, längd Joar Båtelson, skicross Olle Danielsson, snowboard och freeskiing Katarina

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Gotlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning Gotlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Gotland Box 1030, 621 21 Visby Tfn: 0498-20 70 53 Fax: 0498-21 54 74 E-post gi@gotsport.se,

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 1 SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSIDÈ Skåneidrotten är samlingsbegreppet för Skånes Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Skåne. Skåneidrottens huvuduppdrag

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan 2012-2013

Förslag till verksamhetsplan 2012-2013 Förslag till verksamhetsplan 2012-2013 Idrottens framtida finansiering är säkrad Fortsatt verka för ett starkt och ökat samhällsstöd till svensk(skånsk) idrott på såväl nationell som regional och kommunnal

Läs mer

Tveksamma projektansökningar

Tveksamma projektansökningar Tveksamma projektansökningar Idrottslyftets syfte Idrottslyftet ska stärka och utveckla världens bästa barn- och ungdomsidrott så att fler flickor och pojkar väljer att idrotta i föreningar där verksamheten

Läs mer

Klubbledarpärm. 21. Bidragsinformation. 1. LOKstöd 2. SISU. 3. RF anläggningsbidrag. 4. Idrottslyftet. 5. SISU Kulturarrangemang. 6.

Klubbledarpärm. 21. Bidragsinformation. 1. LOKstöd 2. SISU. 3. RF anläggningsbidrag. 4. Idrottslyftet. 5. SISU Kulturarrangemang. 6. 21. Bidragsinformation 1. LOKstöd 2. SISU 3. RF anläggningsbidrag 4. Idrottslyftet 5. SISU Kulturarrangemang 6. Kommunala bidrag 7. Arvsfonden 8. Svenska Spel 9. RF avtal 1 1. LOKstöd Förkortningen LOK

Läs mer

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! IDROTTSLYFTET MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! VAR MED OCH UTVECKLA VÄRLDENS BÄSTA BARN- OCH UNGDOMSIDROTT! I de flesta idrottsföreningar finns goda idéer

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2011-2012

Verksamhetsinriktning 2011-2012 Verksamhetsinriktning 2011-2012 Örebro Läns Skolidrottsförbund Innehåll Förord Skolidrottsförbundets profil Inriktnings- och resultatmål Föreningen Organisationsutvecklingen Utbildningsverksamhet Breddverksamhet

Läs mer

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktning

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktning Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2016-2017 Jämtland Härjedalens Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Box 384, Sollidenvägen 62 B 831 25 Östersund Tel:

Läs mer

Dokumentation IL-träff oktober 2014

Dokumentation IL-träff oktober 2014 Dokumentation IL-träff oktober 2014 Vad idag främjar att IL stärker barn- och ungdomsverksamheten? Subventionera Utbildning Utveckling av idrotten Våga att pröva nytt Kommersiell konkurrens Tilltalande

Läs mer

Fokusområde 1 - Elit och landslag

Fokusområde 1 - Elit och landslag 1(5) Fokusområde 1 - Elit och landslag Mål 1 och 2: Sverige ska ta sex medaljer på inomhus-em i Göteborg. Sverige ska ta minst en medalj på varje internationellt mästerskap. Genomför Teamsatsningar med

Läs mer

Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet

Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet Svenska Skidförbundets riktlinjer bygger på Riksidrottsförbundets anvisningar för barn- och ungdomsidrott. All idrottsverksamhet för barn

Läs mer

Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning

Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning Strategiarbetet Uppdraget RF-stämman 2013 beslutade att uppdra till RS: att genomföra ett strategiarbete om Svensk idrotts framtid att ge förslag

Läs mer

Idrottens ideella ledare idrottens största strategiska ledarsatsning

Idrottens ideella ledare idrottens största strategiska ledarsatsning Idrottens ideella ledare idrottens största strategiska ledarsatsning Idrottens ideella ledare idrottens största strategiska ledarsatsning Idrottens ledarbrist beskrivs ofta som en ödesfråga. Flera projekt

Läs mer

Friidrott. talet. Verksamhetsinriktning 2010-2013. Förslag och arbetsunderlag till. och Genomförandeplan 2010 för Svensk Friidrott

Friidrott. talet. Verksamhetsinriktning 2010-2013. Förslag och arbetsunderlag till. och Genomförandeplan 2010 för Svensk Friidrott Friidrott för 2010 talet Förslag och arbetsunderlag till Verksamhetsinriktning 2010-2013 och Genomförandeplan 2010 för Svensk Friidrott Förslag och arbetsunderlag till Verksamhetsinriktning 2010-2013 och

Läs mer

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden!

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! 1/7 2005 30/6 2006 Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! NU STARTAR VI HANDSLAGETS ÅR 3 (1/7 2005 30/6 2006) Regeringen har beslutat att under en fyra års period via Riksidrottsförbundet

Läs mer

SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund. En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET

SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund. En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET Föreningslokaler och klubbstugor är SISU Idrottsutbildarnas hemmaplan. SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan 2015/2016 VÄSTERGÖTLANDS SKIDFÖRBUNDS sättningar och verksamhetsinriktningar för Styrelsen och Kommittéerna 2015-2016 Styrelsen Grunden för

Läs mer

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivningen är tänkt som ett komplement till återrapporten i IdrottOnline för att ge en inblick i projektet utöver de siffror som redovisas i återrapporten.

Läs mer

Idrottslyftet

Idrottslyftet Syfte Idrottslyftets syfte är att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7-25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten Idrottslyftet

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg

Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg Hur blir SKF så bra att alla klättrare vill vara medlemmar? Processledare: Sandra Mattsson, SISU Idrottsutbildarna Syfte med träffen:

Läs mer

Målsättning för Gefle GymnastikFörening

Målsättning för Gefle GymnastikFörening 140106 Målsättning för Gefle GymnastikFörening Vi är och ska förbli ledande på barn- och ungdomsgymnastik. Det är nyckeln till fortsatta framgångar inom föreningen under kommande decennier. Vi har också

Läs mer

Styrelsen har beslutat sig för att föreslå följande vision för svensk fäktning:

Styrelsen har beslutat sig för att föreslå följande vision för svensk fäktning: Farsta i november 2003 Till föreningar och SDF För tre månader sedan skrev jag ett brev till föreningarna och berättade om resultatet av rådslaget Fäktningen inför framtiden som föreningar, SDF och några

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsidé Vision Bowlingsporten ska vara framgångsrik, kul, socialt engagerande och tillgänglig för alla. Bowling en sport för alla En idrott alla kan

Läs mer

Dokumentation Rakt på sak

Dokumentation Rakt på sak Dokumentation Rakt på sak Under utvecklingsträffen den 25 26 mars genomfördes ett erfarenhetsutbyte med hjälp av metoden Rakt på sak. Nedan följer en sammanställning av vad som framkom. Under respektive

Läs mer

Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan

Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan 2009-02-01 Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan Bakgrund Stockholms Idrottsförbunds fick 1 juli 2007 i uppdrag att ge idrottsföreningar möjligheten

Läs mer

Mellansvenska Handbollförbundet

Mellansvenska Handbollförbundet Mellansvenska Handbollförbundet - Utvecklingskoncept mot Vision 2017 Av: Johan Johansson Uffe Nyström Bakgrund Som välbekant så strävar Svensk handboll att uppnå Vision 2017 som vilar på 5 olika fokusområden:

Läs mer

Vi finns till för idrotten!

Vi finns till för idrotten! Vi kan idrott! Vi finns till för idrotten! Norrbottens Idrottsförbund Banar väg för Norrbottens idrott RF:s förlängda arm Stipendier o utmärkelser Anläggningsfrågor Försäkringsfrågor Idrottsjuridik o föreningskunskap

Läs mer

Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång. Vilka är vi?

Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång. Vilka är vi? Vilka är vi? Jag kommer att använda Gotland som exempel ibland Gotland har» 179 startande på DM lång distans (2 %)» 186 på Sverigelistan 16 år och äldre (1 %)» 0,3 % av Gotlänningarna finns på Sverigelistan»

Läs mer

SKATTNING och ANALYS av din förening och nuvarande BARN- och UNGDOMSVERKSAMHET Föreningens namn:

SKATTNING och ANALYS av din förening och nuvarande BARN- och UNGDOMSVERKSAMHET Föreningens namn: SKATTNING och ANALYS av din förening och nuvarande BARN- och UNGDOMSVERKSAMHET namn: SKATTNING och ANALYS av din förening och nuvarande BARN- och UNGDOMSVERKSAMHET Detta är ett arbetsunderlag som ska vara

Läs mer

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 VISION Svensk styrkelyft - Idrotten som lyfter Svensk Styrkelyft ska sträva mot att utveckla alla individer på alla nivåer. Vi ska arbeta för att utveckla

Läs mer

Bidrar vår förening till mångfald?

Bidrar vår förening till mångfald? Bidrar vår förening till mångfald? Ett analysverktyg om mångfaldsarbete SISU Idrottsutbildarna Verktyg för mångfaldsanalys av idrottsföreningen Allas rätt att vara med är en av byggstenarna i svensk idrotts

Läs mer

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker!

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Till Höstkursen 2011 har Svenska Frisksportförbundets utbildningskommitté tagit fram ett flertal olika kurser som vi finner intressanta att ha med under

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orienterings vision Dit vill vi! Svensk orientering, världens bästa!

Läs mer

FÄKTNINGEN INFÖR FRAMTIDEN. Ett diskussions- och planeringsmaterial för föreningarna om mål och nyckeltal 2014

FÄKTNINGEN INFÖR FRAMTIDEN. Ett diskussions- och planeringsmaterial för föreningarna om mål och nyckeltal 2014 FÄKTNINGEN INFÖR FRAMTIDEN Ett diskussions- och planeringsmaterial för föreningarna om mål och nyckeltal 2014 Förord Förbundsmötet 2004 antog programmet Fäktningen inför framtiden efter en bred remissverksamhet

Läs mer

RUJK 2015. Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK

RUJK 2015. Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK RUJK 2015 Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK Ungdomskommitténs aktiviteter under årsmötet Lördag Presentation av Ungdomsverksamheten

Läs mer

Mellansvenska Handbollförbundet - Utvecklingskoncept mot Vision 2017 år 2

Mellansvenska Handbollförbundet - Utvecklingskoncept mot Vision 2017 år 2 Mellansvenska Handbollförbundet - Utvecklingskoncept mot Vision 2017 år 2 Av: Johan Johansson Bakgrund Som välbekant så strävar Svensk handboll att uppnå Vision 2017 som vilar på 5 olika fokusområden:

Läs mer

Hänvisning. IdrottOnline är ett enkelt och gratis webbverktyg som från och med den 15 augusti 2009 skall användas för att söka LOK-stöd.

Hänvisning. IdrottOnline är ett enkelt och gratis webbverktyg som från och med den 15 augusti 2009 skall användas för att söka LOK-stöd. Sida 1 / 6 Policy gällande: Bidrag och stöd Policy nr: P105 Datum: 2009-05-05 Version: 1 Hänvisning Styrelsebeslut (datum): 2009-05-05 Ersätter Policy nr: Allmänt möte (datum): Skapad av: Kerstin Karlsson

Läs mer

UTVÄRDERING AV IDROTTSLYFTET. Under år har föreningar från ovan nämnda SF dels intervjuats och dels gjorts enkätundersökning.

UTVÄRDERING AV IDROTTSLYFTET. Under år har föreningar från ovan nämnda SF dels intervjuats och dels gjorts enkätundersökning. UTVÄRDERING AV IDROTTSLYFTET Lärosäte: Högskolan i halmstad SF: Tyngdlyftning, Styrkelyft, Ridsport samt Gymnastik Under år 2009-2010 har föreningar från ovan nämnda SF dels intervjuats och dels gjorts

Läs mer

Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR

Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR Världens bästa coach Hur kan du som ledare göra för att stötta unga idrottare att bli vinnare både i livet och i idrotten? En föreläsning som utvecklar dig i ditt

Läs mer

Välkommen till SDF konferens. 22-23 november 2013

Välkommen till SDF konferens. 22-23 november 2013 Välkommen till SDF konferens 22-23 november 2013 Grattis Värmlands Orienteringsförbund, Värmland och Arvika! PROGRAM 22 november 12.00 Lunch 13.00 Föreläsning, Peter Eriksson barn och ungdomsansvarig

Läs mer

Skolidrottsförbundets utvecklingsplan

Skolidrottsförbundets utvecklingsplan FRAMTIDENS SKOL-IF Skolidrottsförbundets utvecklingsplan 2017-2019 DE FYRA PUNKTERNA Skolidrottsförbundet ska stödja, leda, företräda, utbilda och utveckla skolidrottsföreningarna så att de är så attraktiva

Läs mer

handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet

handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Handslaget år 4! 1/7 2006 30/6 2007 Det viktigaste målet för svensk fotbolls

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2015 utgår i huvudsak från den verksamhetsinriktning som antogs av Förbundsmötet i maj 2014 och den verksamhetsplan

Läs mer

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 IDROTTEN I SAMHÄLLET Idrotten är i särklass Sveriges största folkrörelse. Idrotten erbjuder aktiviteter för alla åldrar och bidrar till att både glesbygd och tätorter blir

Läs mer

IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2016

IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2016 IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2016 Föreningen har möjlighet att söka stöd både till fria satsningar och färdiga paket. Nedan följer exempel på projekt som faller inom ramen för Idrottslyftet 2016 som förhoppningsvis

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid.

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid. Vansinnigt Viktiga Vägval. 1 2 3 4 En plan för arbete med Föreningens framtid. Tillsammans mot framtidens idrott Med ett gott stöd av SISU Idrottsutbildarna Örebro kan din förening ta ett helhetsgrepp

Läs mer

Gemensam strategi för svensk idrotts framtid! SDF-KONFERENS 2015

Gemensam strategi för svensk idrotts framtid! SDF-KONFERENS 2015 Gemensam strategi för svensk idrotts framtid! SDF-KONFERENS 2015 Dagens arbete Gemensam strategi för svensk idrotts framtid 4 strategiska områden Övergripande målsättningar Verksamhetsinriktningen för

Läs mer

Värdegrund bygger på oss

Värdegrund bygger på oss VERKSAMHETSPLAN 2013 Vision: I StHIF står idrotten i centrum och är ett medel för delaktighet och utveckling. Strategiska mål StHIF erbjuder utveckling och utbildning på ett professionellt plan Beckis

Läs mer

Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas rätt att vara med Rent spel

Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas rätt att vara med Rent spel VI UTBILDAR OCH UTVECKLAR IDROTTEN! Hälsinglands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Hälsingland har som uppgift att utveckla, inspirera och stödja all idrott i distriktet. En stödjande organisation

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD (Beslutade av RS den 8 december 1997 samt reviderade av RS den 21-22 november 2002, den 1-2 december 2003 och den 3 oktober 2006 ) 1 BIDRAGSBERÄTTIGADE

Läs mer

Idrottslyftet. år 6. Svenska Fotbollförbundet

Idrottslyftet. år 6. Svenska Fotbollförbundet Idrottslyftet år 6 Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Idrottslyftet år 6! 1/1 2013 31/12 2013 Så många som möjligt, så länge som möjligt, så bra som möjligt! Idrottslyftet handlar om att svensk fotboll

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Idrottsberedningen

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Idrottsberedningen Plats och tid Nya Kommunhuset, Sammanträdesrum Yxningen, Åtvidaberg, kl.18.00 19.55 Beslutande Kjell Myrén, Ordförande Arne Holmgren, Vice ordförande Birgitta Elwing, från kl. 18.15 Rolf Olsson Ulf Öqvist

Läs mer

Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015

Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015 VERKSAMHETSINRIKTNING 2014-2015 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015 OM SISU IDROTTSUTBILDARNA SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund skapat av medlemmarna,

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

Svensk orientering världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång

Svensk orientering världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång Svensk orientering världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång Verksamhetsinriktning för svensk orientering mot 2021 med strategiska mål för 2017-2018 Svensk orienterings vision

Läs mer

Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november

Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november Vad kan du göra för att rekrytera och behålla barn och ungdomar till din klubb? Vilka verktyg har du i dag för att kunna rekrytera och behålla barn och ungdomar

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN LILLA EDET 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

Utvecklingsresa till Garda 8-11 april 2011

Utvecklingsresa till Garda 8-11 april 2011 Utvecklingsresa till Garda 8-11 april 2011 Syftet med resan är att stärka föreningslivets drivande aktivitets- och organisationsledare. SISU avser att stimulera med utbildning och utvecklingsarbete där

Läs mer

UPPSTART OCH UTVECKLING AV IDROTTSAKTIVITETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

UPPSTART OCH UTVECKLING AV IDROTTSAKTIVITETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING UPPSTART OCH UTVECKLING AV IDROTTSAKTIVITETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING I idrottsrörelsens idéprogram Idrotten vill slås fast att idrotten ska utformas så att alla som vill, oavsett fysiska

Läs mer

Verksamhetsinriktning. för. IFK Lidingö Friidrottsklubb

Verksamhetsinriktning. för. IFK Lidingö Friidrottsklubb Verksamhetsinriktning för IFK Lidingö Friidrottsklubb Ett underlag för att under det kommande året, i olika konstellationer av ledare och aktiva, förankra, diskutera, förtydliga, planera för att förverkliga

Läs mer

Face to Face Skapa utbildning i världsklass! Idrottsrörelsen har drygt 3 miljoner medlemmar i Sverige och är landets största och kanske viktigaste folkrörelse. Idrottens vision är: Svensk idrott världens

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

IK Bolton. Värdegrund Engagemang Gemenskap Ständig utveckling

IK Bolton. Värdegrund Engagemang Gemenskap Ständig utveckling Handboll för alla IK Bolton IK Bolton erbjuder handboll som är glädjefylld och tillgodoser barns, ungdomars och seniorers vilja att utvecklas som handbollsspelare, vilket bidrar till att ge alla medverkande

Läs mer

GTU 2. Utbildarhandledning. GTU1 Utbildarhandledning

GTU 2. Utbildarhandledning. GTU1 Utbildarhandledning GTU 2 Utbildarhandledning 1 GTU 2 Utbildarhandledning Tack! Vi vill börja med att rikta ett tack till dig som är en av utbildarna i GTU Tack vare dig har vi möjlighet att klara vårt uppdrag gentemot idrottsrörelsen,

Läs mer

Projektbeskrivning Föreningslyftet 2016

Projektbeskrivning Föreningslyftet 2016 1 Projektbeskrivning Föreningslyftet 2016 Bakgrund Förutsättningarna för föreningslivet har förändrats. Idag råder t.ex. större fokus på det enskilda laget än föreningen. I många föreningar är det till

Läs mer

Sammanfattning grupparbeten

Sammanfattning grupparbeten Sammanfattning grupparbeten Antal intresserade av idrotter av populationen Framtidens Seglare 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 356 408 937 618 1484 967 2172 2431 Segling Golf Utförsåkning Längdskidor

Läs mer

* SBTF verksamhetsidé vilken även NVGBTF kommer att arbeta efter

* SBTF verksamhetsidé vilken även NVGBTF kommer att arbeta efter * SBTF verksamhetsidé vilken även NVGBTF kommer att arbeta efter VÄRDEGRUND FÖR ALLA Bordtennis är en idrott där alla är välkomna! Vår verksamhet bygger på glädje, kamratskap och engagemang. Inom vår idrott

Läs mer

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Vi är där när idrotten lär! Det här är SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.

Läs mer

Idrottslyftet. år 3. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet

Idrottslyftet. år 3. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet Idrottslyftet år 3 En förening i varje by fotboll för alla Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Idrottslyftet år 3! 1/7 2009-30/6 2010 Huvudinriktningen är att öppna dörrarna till fotbollen för fler

Läs mer

Idrottslyftet 2013. Goda exempel från några studentidrottsföreningar

Idrottslyftet 2013. Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2013 Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2013 tips och råd om ansökningar! Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF) har mellan 1 januari och 31 december 2013 drygt

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2016 2018 Innehållsförteckning Bild 3-7 Bild 8-9 Riksidrottsförbundets strategidokument (antaget maj 2015), Tennisförbundets vision, mission, kärnvärderingar (antaget april 2014 ) Bild

Läs mer

Dans i Skolan och på Fritids. Rekryteringsprojekt 2014 version 1.0

Dans i Skolan och på Fritids. Rekryteringsprojekt 2014 version 1.0 Dans i Skolan och på Fritids Rekryteringsprojekt 2014 version 1.0 Innehåll 1 Introduktion... 3 2 Projektets olika uppdrag... 3 3 Uppdragsbeskrivning till föreningarna... 3 4 Uppdragsbeskrivning till Dansledare

Läs mer

Vision Hilti Stockholm 2020 Idrott, skola, hem i ett levande Hägersten- Liljeholmen- Årsta.

Vision Hilti Stockholm 2020 Idrott, skola, hem i ett levande Hägersten- Liljeholmen- Årsta. Vision Hilti Stockholm 2020 Idrott, skola, hem i ett levande Hägersten- Liljeholmen- Årsta. Martin Lindqvist Ordförande Hilti Brazilian Jiu- Jitsu Klubb Mob. 0704216128 E- post: martin@glykol.com Peder

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

Idrott utan mobbning! Studieplan. www.bris.se/idrott

Idrott utan mobbning! Studieplan. www.bris.se/idrott Idrott utan mobbning! Studieplan www.bris.se/idrott Inledning Den här studieplanen är en hjälp för dig/er att kunna föra ett fördjupat samtal kring idrott och de sociala dimensionerna av ledarskapet framför

Läs mer

Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning.

Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning. VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VISION Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning. Vi fokuserar på medlemmarnas personliga utveckling en god teamkänsla och vi

Läs mer

SISU Idrottsutbildarna en resurs för Korpen

SISU Idrottsutbildarna en resurs för Korpen en resurs för Korpen en resurs och samarbetspartner för hela Korpen Att samarbeta med är enkelt Vad gör? är en stödorganisation för svensk idrott som finns i 21 distrikt över hela landet. SISU:s konsulenter

Läs mer

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD (Beslutade av RS den 8 december 1997 samt reviderade av RS den 21-22 november 2002 och den 1-2 december 2003) 1 BIDRAGSBERÄTTIGADE FÖRENINGAR

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR MOTALA AIF OL 2014

VERKSAMHETSPLAN FÖR MOTALA AIF OL 2014 VERKSAMHETSPLAN FÖR MOTALA AIF OL 2014 Motala AIF Orienteringslag 1 2014-02-19 MOTALA AIF ORIENTERINGSLAG Långsiktig verksamhetsidé och mål antagna i våra stadgar: Idrottens idé och inriktning Idrott är

Läs mer

Strategisk plan 2014-2016 för Mellansvenska Simförbundet

Strategisk plan 2014-2016 för Mellansvenska Simförbundet Strategisk plan 2014-2016 för Mellansvenska Simförbundet MSSF är en del av Svenska Simförbundet SSF och vår inriktning framgår av Svenska Simförbundets stadgar. Vi ansluter oss till verksamhetsidén Simidrotten

Läs mer

Vad har du för idéer och tankar på hur Småland och din förening ska växa och bli fler?

Vad har du för idéer och tankar på hur Småland och din förening ska växa och bli fler? Vad har du för idéer och tankar på hur Småland och din förening ska växa och bli fler? Votes: 97 Bli bättre på att visa och marknadsföra våra aktiviteter till nya människor Fler närtävlingar Vilket ger

Läs mer

Förbundets utvecklingsplan Idrottslyftet år 4

Förbundets utvecklingsplan Idrottslyftet år 4 Förbundets utvecklingsplan Idrottslyftet år 4 Nuläget Svenska Karateförbundet är med sina 15 000 medlemmar och 325 klubbar den största kampsport i Riksidrottsförbundet. Karate tränas i alla åldrar - från

Läs mer