IDROTT PÅ BARNS VILLKOR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IDROTT PÅ BARNS VILLKOR"

Transkript

1 IDROTT PÅ BARNS VILLKOR

2 Barnkonventionen ATT HA ETT BARNRÄTTSPERSPEKTIV - VAD INNEBÄR DET? För att förstå vad ett barnrättsperspektiv är måste vi inom idrotten kunna tolka FN:s konvention om barnets rättigheter. Konventionen har funnits sedan 1989 och definierar vilka rättigheter som borde gälla för alla barn t.o.m 18 års ålder. Barnkonventionen ska först och främst inte ses som en uppsättning regler utan som ett förhållningssätt som vi vuxna måste anpassa oss till. Det är centralt att förstå att barnkonventionen har sin utgångspunkt i följande: Barndomen har ett värde i sig själv. Barnen är inte bara blivande senioridrottare och framtida medaljörer utan det är dagens aktivitet som är i centrum. Barn behöver ett särskilt skydd. Vi vuxna måste säkerställa detta oavsett på vilken arena barnen befinner sig. Vidare bygger konventionen på fyra stycken huvudprinciper. Barnets rätt till likvärdiga villkor. Barnets bästa Barnets rätt till liv och utveckling Barnets rätt att komma till tals. Föreningar som söker pengar från Idrottslyftet måste ha kunskap om barnets rättigheter och låta de beslut som fattas vara påverkade. Nedan syns frågor som är lämpliga att ställa vid beslut som rör barn och unga. Får beslutet konsekvenser för barn? (Prioriterar vi seniorverksamhet som går ut över barn och ungdomar?) Får det olika konsekvenser för olika barn? (Ligger föreningens turnering på en islamsk högtid?) Har vi tänkt på barnets bästa, sätts barnets bästa först? (Bygger vi anläggningen utifrån ett enda A-lag eller utifrån de 25 pojk- och flicklagen som nyttjar anläggningen mest?) Blir beslutet bättre för barns utveckling, gynnar vi det? (Måste barnen byta träningsgrupp?) Har vi lyssnat på barn och ungdomar? (har vi ställt frågan om vad barnen tycker om att byta träningsgrupp?) Väger vi in deras åsikter i beslutet? (Om vi inhämtar synpunkter, har barnen möjlighet att påverka valet av träningsgrupp?) Berättar vi för barn och ungdomar hur det blev? (Vilka får först veta vilken turnering som barnen ska åka på?)

3 Idrotten Vill Vad är idrotten vill? Idrotten vill handlar om idrottens idé. Idrotterna som är medlemmar i Riksidrottsförbundet har skapat gemensamma riktlinjer för idrottens utformning i förbund och föreningar. Idrottslyftets övergripande syfte tar sin utgångspunkt i idéprogrammet Idrotten vill och följer därmed idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund. I Idrotten vill står det uttryckt hur bra barn- och ungdomsidrott ska utformas. Det kan sammanfattas i följande mening. Idrott för barn och ungdomar ska vara lekfull, allsidig och ta hänsyn till individens utvecklingstakt, den ska bedrivas i en kamratlig och trygg social miljö och med hjälp av utövarnas synpunkter och erfarenheter på tränings- och tävlingsverksamheten stimulera till kvalitativ och långsiktig utveckling för varje individ vilket bidrar till ett livslångt intresse för idrott. Idrottslyftet rekrytering > Upplands Idrottsförbund Innovativa projekt Med innovativa projekt menar vi här föreningars egna projektidéer och där projektet leds av föreningen själv. Målet med innovativa rekryteringsprojekt ska vara att i samverkan med skolan och/eller andra föreningar/organisationer bedriva ett projekt för att rekrytera barn och ungdomar till föreningens verksamhet. Sportis Kostnadsfri prova-på-verksamhet för barn i skolår 4-6. Sportis är ett samarbete mellan Uppsala kommun, Upplands idrottsförbund och idrottsföreningar i områdena Gränby, Nyby, Gottsunda, Valsätra, Stenhagen och Sävja. Från och med 2014 samverkar även Uppsala Landsting och Länsförsäkringar i projektet. Barnen får under 14 veckor prova på olika idrotter där en koordinatorförening tillsammans med en utförarförening håller i verksamheten. Upplands idrottsförbund utbildar ledarna och huvudmålet för projektet är att rekrytera fler barn till idrotten. Idrottsfritids Prova-på-verksamhet för barn i åk 2 i samarbete mellan skolors fritidsverksamhet och idrottsföreningar i närområdet. Barnen får under en termin prova fyra olika idrotter i perioder om tre veckor. Idrottsfritids projektleds av Upplands idrottsförbund i syfte att förenkla för många föreningar att kunna vara med och ta del av Idrottslyftets medel. Målet med Idrottsfritids är att rekrytera fler barn till idrotten. Olympic Day En idrottsdag med olympisk inramning där barn i åk 2-5 får prova idrotter som finns i närområdet, träffa olympier och utmana sig själva. Sveriges Olympiska kommitté äger projektet och i Uppland Day projektleds det av Upplands idrottsförbund i syfte att förenkla för många föreningar att kunna vara med och ta del av Idrottslyftets medel. Dagen inleds med en enkel OS-invigning och olympierna deltar sen i idrottsaktiviteterna och bidrar med inspiration. Målet med Olympic Day i Uppland är att rekrytera fler barn till idrotten.

4 Lekar och övningar Isbrytare/startaktivitet Elefant, giraff, kyckling. En står i mitten av ringen och pekar på någon som tillsammans med de som står bredvid bildar en elefant, giraff eller kyckling. Syfte: En rolig lek där det brukar bli en hel del skratt. Men det finns också en tanke med att så många som möjligt får stå i mitten, få vara i centrum några sekunder. På led Deltagarna ställer sig på led, i bokstavsordning, längdordning, skostorlek. Syfte: Deltagaran pratar och lär känna varandra. Lekar Namn lek namn och rörelse Alla står i ring. Alla deltagare ska säga sitt namn och samtidigt göra en rörelse Syfte: Blir oftast lättare för både ledare och gruppmedlemmar emellan att komma ihåg namn om det finns något visuellt att fästa namnet vid och inte bara stå och rabbla sina namn. Samarbete- variant på brännboll Denna aktivitet går ut på att ett lag ska hinna utföra en viss sak innan det andra laget bränner dem. Ex En deltagare i innelaget kastar ut en boll i salen för att sedan springa runt sitt eget lag så många gånger som möjligt. Syfte: Här handlar ju en hel del om taktik och att det är de små detaljerna som kan göra stor förändring. Det gäller för lagen att testa på och komma på olika sätt för att bli så snabba som möjligt på det de ska utföra. Skeppet Barnen är pirater och ledaren är kaptenen. När kapten ropar olika babord, styrbord, råttorna kommer osv. Så ska barnen utföra olika saker. Syfte: Denna lek tränar barnens olika sinnen, rumsuppfattning, deras kroppskontroll och styrka. Det finns ingen vinnare vilket utesluter tävlingsmomenten. Den här övningen har inget max/minimum antal deltagare, därför passar den i alla grupper.

5 Tokstollar Ledaren ropar kom alla tokstollar barnen ropar hur då. Ledaren svara ex som hoppande grodor eller som skottkärror. Syfte: Träna olika muskelgrupper. Sten, sax och påse-stafett Två lag första deltagaren springer fram till utmärkt markering gör sten, sax, påse med motståndaren. Syfte: Kanske få upp lite puls och ha massa kul. Blindstyrning Deltagaran är två och två. Den ena ställer sig framför den andra och blundar. Börja gå runt i rummet utan att krocka med andra par. Syfte: Lyfta upp frågan hur viktigt de är att lite på varnadra. Följa John Syfte: Barn gör som vi gör, inte som vi säger. Sociala aktiviteter Hälsningslek Deltagarna ska gå runt på en yta och hälsa på varandra, ta i hand och säga någonting. Du som utbildare bestämmer hur de ska bete sig Syfte: Deltagarna får en förståelse för hur det känns att möta ledare som inte är så engagerade som de borde vara. Samtidigt ska de få känna på hur det känns att möta en positiv och glad ledare. Kull-lek med olika roller En vanlig kull-lek där de kan befria varandra. Innan du startar leken ska du ge alla deltagare en uppgift/roll som de agera utifrån. Syfte: Ska skapa en förståelse gruppmedlemmar emellan hur det känns att bli behandlad på ett visst sätt och förstå hur mycket jag påverkar andra om jag t.ex. är negativt inställd till en aktivitet. Positiv/snäll kull En vanlig kull-lek där de befriar varandra genom att säga något positivt till den som ska befrias. Syfte: Alla behöver få bekräftelse, få synas och höra något positivt. Detta för att stärka upp självförtroendet och, oerhört viktigt, självkänslan.(få reda på vad andra ser för positivt hos mig) Här kan du hitta mer information om lekarna och övningarna:

6 Kontaktperson, Idrottslyftet Gunnar Hellquist Tel: E-post: Kontaktperson, Sportis Oskar Berg Tel: E-post: Kontaktperson, Idrottsfritids och Olympic Day Eva Dovebris Tel: / E-post: Kontaktperson, utbildningar SISU Idrottsutbildarna Angelica Källström Tel: E-post: I SAMARBETE MED

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 Anvisningar för barnoch ungdomsidrott Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Träning och tävling... 3 Intention livslångt intresse... 4 Intention allsidighet...

Läs mer

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

Vad menas med att ha kul i sin idrott?

Vad menas med att ha kul i sin idrott? Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap Campus Växjö Vad menas med att ha kul i sin idrott? - En intervjustudie om hur unga fotbollsspelande tonårstjejer upplever sin idrott. Annika

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Toppningsstudien. - En kvalitativ analys av barn och ledares uppfattningar av hur lag konstitueras inom barnidrott. FoU-rapport 2005:4

Toppningsstudien. - En kvalitativ analys av barn och ledares uppfattningar av hur lag konstitueras inom barnidrott. FoU-rapport 2005:4 - En kvalitativ analys av barn och ledares uppfattningar av hur lag konstitueras inom barnidrott FoU-rapport 2005:4 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar 2:a upplagan Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling...

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

Den goda barnidrotten

Den goda barnidrotten Den goda barnidrotten - Föräldrar om barns idrott FoU-rapport 2004:7 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram omslagets framsida Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram ISBN 978-91-9781-300-6 Idrotten vill Förord Förord Vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

EN GOD OCH TRYGG MILJÖ.

EN GOD OCH TRYGG MILJÖ. Lärarutbildningen Examensarbete Hösten 2004 EN GOD OCH TRYGG MILJÖ. En undersökning om elevers och pedagogers uppfattningar. Handledare: Birgitta Rudenius Författare: Magdalena Johansson Ann-Katrin Lundbeck

Läs mer

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme 1 Alla barn har samma rättigheter och är lika värdefulla. Varifrån du kommer, t ex vilket kön, språk, religion och hudfärg

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Att bli en del av laget

Att bli en del av laget TEMA DELAKTIGHET Att bli en del av laget Muslimska flickor idrottar mindre än andra flickor. Intervjuer med volleybolltjejer med muslimsk identitet visar att de har svårt att känna sig som en i laget.

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Babybojen. Bad i hemmet för små barn

Babybojen. Bad i hemmet för små barn Babybojen Bad i hemmet för små barn Att bada med små barn Fler tips: Att göra före badet 1. Vattenvana - övningar i badet för de minsta När kan min bebis bada Att tänka på Tips när ni badar 2. Övningar

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2014-2015 1 2 Dalarnas Idrottsförbund & SISU Idrottsutbildarna gemensam verksamhetsinriktning 2014-2015 Sidan Dalaidrottens verksamhetsidé 4 Vi utvecklar idrotten i Dalarna 4 Dalaidrottens

Läs mer

Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden måste vi göra två saker: Bli ännu bättre på det vi är bra på nämligen lärandet.

Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden måste vi göra två saker: Bli ännu bättre på det vi är bra på nämligen lärandet. Vi i skolan har inte längre monopol på kunskap. Idag går det att lära sig saker mycket bra även utanför skolans värld. Inte minst genom den nya tekniken. Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden

Läs mer