Fler ungdomar i Korpen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fler ungdomar i Korpen"

Transkript

1 Fler ungdomar i Korpen Amina och Viggo vill bli vattenträningsinstruktörer Vi har en idé om en ny motionsform Vi behöver utveckla vår lagidrott 18-åriga Kim är ett riktigt styrelseämne Sök Idrottslyftet 2015 senast 1 mars. Sök Idrottslyftet 2015 senast 1 mars

2 Korpen helt rätt sätt att möta ungdomar I den forskning som rör ungas idrottande framkommer en sak med särskild tydlighet. Korpens verksamhet och idé har potential att möta de önskemål som unga idag söker för sitt idrottande. Nedan följer exempel på några studier som visar på de möjligheter som finns. Unga älskar Korpen! Sök senast 1 mars, 1 maj eller 1 september Om det finns idrottslyftsmedel kvar att söka efter 1 mars så fortsätter ansökan under en andra period fram till 1 maj. En eventuell tredje period pågår fram till 1 september. Korpen växer så det knakar bland de ungdomar. I åldersgruppen år har vi på drygt tio år gått från unga medlemmar till ! Och det är mycket tack vare Idrottslyftet. Det är många korpföreningar som har sökt medel via Idrottslyftet till speciella satsningar på ungdomar. Nu vill vi fortsätta rida på vågen och bli ännu bättre på att låta unga sporta och ha kul tillsammans hos Korpen. Idrottslyftet 2015 erbjuder många olika paket som passar varje förening som vill utvecklas och möta unga. Idrottslyftspaket 2015 Idrottslyftspaketen är skapade för att samspela med våra styrkor, trender i samhället och vår gemensamma verksamhetsinriktning Fokus Korpen. Med hjälp av de olika paketen blir det enklare att söka Idrottslyftet. Idrottslyftet ska inspirera till att utveckla verksamheten att bli rätt i tiden med hög kvalitet och attraktiv för ungdomar. Varför idrottar unga? Glädjen Gemenskapen Tävlingen/Prestationen Hälsan Källa: Susanne Hedenborg, Unga i och om framtidens idrottsorganisering, FOU 2013:2 När unga beskriver anledningen till att de idrottar är det några saker som sticker ut. Det handlar om gemenskapen i att träna tillsammans och den glädje det innebär. Många påpekar att idrotten ger dem möjligheten att tävla, antingen mot sig själva eller mot andra. Deras egen hälsa är också en stark motivator. Ungdomsbarometern har i sin tur frågat ungdomar vilka faktorer som är viktiga för att de ska börja utöva en ny idrott. Även här visar det sig att möjligheten att vara del av en gemenskap, gärna med sina vänner, väger tungt för att de ska ta steget och testa något nytt. Förutom detta ligger det en stor tyngdvikt på att få utöva idrotten utan att i sin tur behöva satsa och träna flera gånger i veckan, att få testa på några gånger innan man bestämmer sig och att det finns möjlighet att utöva idrotten i sitt närområde. Vad är viktigt för att unga ska välja att börja med en ny idrott Möjlighet att utöva på skoj utan att satsa Kompisar utövar idrotten/aktiviteten Möjlighet att prova-på idrotten/aktiviteten Möjlighet att utöva idrotten i mitt närområde Det vanligaste sättet att bli medlem i Korpen är genom att en kompis berättar. Medlemmarna är våra bästa marknadsförare och ambassadörer Källa: Ungdomsbarometern: RF-rapport Idrottslyftet 2015 Idrottslyftet

3 Forskning visar även på att möjligheten att kunna utöva sin idrott när det passar en själv bäst är en av de starkast bidragande faktorerna till att unga väljer att lämna föreningsidrotten och istället börjar idrotta individuellt till exempel på gym eller i elljusspåret. Här har vi något att fundera kring. I Malmö har vi sedan 2012 haft Må bra fotboll som en öppen träning. Vi ville börja erbjuda korpfotboll även för de som inte hade något lag eller bara ville träna fotboll en gång i veckan utan matcher. Du behöver inte anmäla dig utan det sker utifrån varje persons engagemang och tid. Louise Berg, Korpen Malmö IF Hur skapar vi i Korpen flexibilitet inom ramen för vår verksamhet? Ett exempel är lagidrottens klassiska seriesystem som sträcker sig över flera månader och som säkert kan verka avskräckande för unga. En förening som försökt möta denna önskan av flexibilitet är Korpen Sollentuna som numera erbjuder en vårserie och en höstserie som lagen kan anmäla sig till. Ett försök som fallit väldigt väl ut, särskilt bland de yngre lagen. Att binda upp sig en bit in på hösten kan spela stor roll eftersom unga i den åldern faktiskt inte vet vad de gör om ett halvår, särskilt efter sommaren. När vi nu istället ger dem alternativet att skriva upp sig för spel i två månader, april-juni eller augusti-september, är chansen större att de väljer att delta. David Eriksson, Korpen Sollentuna Vi i Korpen har med vår verksamhet världens möjlighet att skapa en idrottsupplevelse som förverkligar det som ungdomar vill Reflektera! Hur kan Korpens idrottslyft vara en resurs för att utveckla gruppträningen och lagidrotten till att bli mer flexibel? Hur skapar vi verksamhet där ungdomar känner delaktighet och medbestämmande? Hur skapar vi möjligheter för fler ungdomar att lagidrotta i Korpen? 4 Idrottslyftet 2015 Idrottslyftet

4 Korpens viktigaste ambassadörer Här följer alla de olika Idrottslyftspaket som din förening kan söka under Utveckla och kvalitetssäkra Korpens kärnverksamhet Genom ett kvalitetsarbete som involverat hela organisationen erbjuder vi verksamhet som matchar medlemmarnas förväntningar och behov. Vi uppfattas som en organisation med ett erbjudande som är i takt med tiden. Instruktörerna Instruktören är Korpens ambassadör gentemot gruppträningsdeltagaren. För många är instruktören den enda kontakten man har med Korpen. Domarna Domaren är Korpens ambassadör gentemot korplagen. För många är domaren den enda kontakten som man har med Korpen. Utveckla spelformer och spelstruktur i lagidrott Behöver ni utveckla lagidrotten? Har lagidrottens organisering och struktur sett likadan ut under de senaste åren? Vill ni pröva idéer som är rätt i tiden? Det kan vara att erbjuda fotbollssäsongen tätare över mindre tid i en vår- och höstserie. Nya motionsformer eller nyskapande arrangemang Det finns tydliga motionstrender i samhället. Har ni en idé för att utveckla nya motionsformer eller arrangemang som är rätt i tiden? Det ska vara nytänkande som inte har prövats tidigare i er förening. Utbilda domare, instruktörer eller andra verksamhetsledare Utbilda personer mellan 16 och 25 år att vara domare i lagidrotterna, gruppträningsinstruktör, vattenträningsinstruktör eller annan verksamhetsledare. Utbilda lagidrotts- och gruppträningsansvariga Att vara ansvarig för Korpens kärnverksamhet är en nyckelfunktion för att utveckla Korpen. Genom den här utbildningen kommer du bli ännu bättre på att planera och förbättra verksamheten med fokus på åringar. Lagledarna Lagledaren är Korpens förlängda arm ut till korplagen. Den personen ska sköta all information till sina lagkompisar om betalning, matchtider med mera. Reflektera! Vilka krav har vi på lagledarna? Hur utbildar vi domaren och instruktören i att vara ambassadör för Korpen? Nätverka eller gå på studiebesök Att lära sker i en interaktion. Möt en annan förening eller andra organisationer för att utveckla verksamheten för åringar. Lagidrott som gruppträning Lagidrott på gruppträningens villkor innebär mixad och öppen träning som välkomnar alla som älskar lagidrott. Ni får ett färdigt paket som beskriver hur korpfotboll ska läras ut som kan appliceras på andra idrotter. 6 Idrottslyftet 2015 Idrottslyftet

5 Tydliggöra och marknadsföra vårt unika erbjudande samt samordna extern kommunikation Korpen ska uppfattas som en valbar och attraktiv träningsaktör, framförallt gentemot arbetsplatser och yngre målgrupper. Ute i samhället är Korpen känt och accepterat som en viktig aktör inom motion och hälsa. Projekten här nedan är landsomfattande och hjälper Korpen att profilera sig och göra varumärket tydligare. Projekten pågår under hela året eller är kampanjbaserade under kortare perioder. Kontakta din föreningsutvecklare för mer information. Vi har en tydlig framtidsvision Korpens Idrottslyft utgår från Fokus Korpen vår gemensamma verksamhetsinriktning 2013-, där alla åringar är en prioriterad målgrupp. har vi ett tydligt Korpen. Korpen är ett prisvärt alternativ för företagsidrott och annan vuxenidrott. Ett modernt motionserbjudande med bra kvalitet som också är attraktivt för ungdomar. Det ska vara enkelt att bli medlem och delta i Korpens verksamhet där människor bor och arbetar. Vill ni utveckla verksamhet för16-25 åringar? Sök Idrottslyftet! GEMENSKAP MEDLEMMAR ENKELT Resultatservice och information i Korpens app Genom Korpens egen app kan de som lagidrottar följa alla resultaten i sin serie eller så kan de som grupptränar boka sitt pass. Stärka lokal närvaro Korpen är ett attraktivt träningsalternativ för alla. Vi är tillgängliga över hela landet och har tillgång till de aktivitetsytor som krävs. Det är föreningarna och den lokala verksamheten som är Korpen. Med sund ekonomi och ledare som driver och utvecklar verksamheten kan vi påverka och vidareutveckla det gemensamma i Korpen. Utbilda organisationsledare för att bli en bättre styrelse Har ni ungdomar mellan 16 och 25 år i er förening som är engagerade och som vill verkligen vill vara med och utveckla Korpen? Utbilda dessa ungdomar till organisationsledare via exempelvis SISU Idrottsutbildarna eller vår egen utbildning #ungagerad. 8 Idrottslyftet 2015 Nöjd Medlems Index (NMI) För att kunna utveckla verksamheten behöver vi veta vad Korpens medlemmar har för förväntningar och hur nöjda de är med verksamheten. Resultatet av Korpens NMI 2014 visar att vi behöver förbättra våra register för att överhuvudtaget kunna kommunicera med våra medlemmar Fokus Korpen mötesplats med ungdomar För att utveckla målgruppen mellan 16 och 25 år i linje med Fokus Korpen kan er förening vara i ett läge som kräver att ni avsätter tid för att ta fram en verksamhetsplan. Krav för att genomföra konferensen/mötesplatsen är att minst hälften av deltagarna är i åldern år och att det planeras tillsammans med en föreningsutvecklare eller SISU kontakt. Vi Bilden mäter tillsammans hur nöjda Gemensamma medlemmarna vägval är med mål och vägval DELTAGARE KRÅNGLIGT OJÄMN KVALITET EJ TIDSENLIGT 2012 OTYDLIGT GLÄDJE Gemenskap det vi tillsammans ska fokusera 2013 Korpen har sedan Målbilden 2002 gått från ca har vi ett tydligt Korpen. Korpen är ett prisvärt alternativ för företagsidrott och annan vuxenidrott. ungdomar Ett modernt motionserbjudande till med idag bra kvalitet över som också är attraktivt för ungdomar. Det ska vara enkelt ligger som grund för att bli medlem och delta i Korpens verksamhet nära För att ta reda på hur våra medlemmar upplever verksamheten finns det möjlighet för er förening erbjudande samt samordna ungdomar där människor bor och arbetar. Korpens gemensamma Modernisera Tydliggöra och Stärka Utveckla och medlemskapet Korpens mellan erbjudande är tydligt och känt insatser och årliga år. marknadsföra vårt unika lokal kvalitetssäkra och medlemsbegreppet Fler ungdomar närvaro verksamhetsinriktningar att årligen genomföra Korpens Nöjd Medlems Index, NMI. Den senaste Korpens extern kommunikation Fler arbetsplatser kärnverksamhet de närmaste fem åren. Deltagare i Korpens verksamhet är medlemmar undersökningen visar att Korpen generellt har en förbättringspotential att nå våra medlemmar med information i rätt kanaler. En kvalitetshöjning uppnås genom bland annat genom att bli bättre på att kommunicera med våra medlemmar och hur vi informerar om vår verksamhet. Med hjälp av NMI kommer ni att ha stora möjligheter för att uppfylla medlemmarnas behov och förväntningar GEMENSKAP ALLA ÄR VÄLKOMNA FOKUS KORPEN ALLA ÄR VÄLKOMNA GLÄDJE T Y D L I G T FÖRYNGRAD MÅLGRUPP Korpkvalitet är god kvalitet Genom vårt erbjudande av prismedveten motionsidrott ska vi verka för att uppnå rätt kvalitet för oss. Korpkvalitet innebär att vi uppfyller våra medlemmars behov och förväntningar och att vi tillsammans med våra medlemmar kontinuerligt arbetar med att utveckla vår verksamhet. Vi gör det genom att fokusera på nyckelorden kompetens, enkelhet, tillgänglighet och tydlighet. KVALITET RÄTT I TIDEN FÖRETAGS- IDROTT Idrottslyftet

6 Öppna projekt Ett öppet projekt styrs av en projektledare från föreningen och kan gärna omfatta flera föreningar, andra idrotter eller friluftsorganisationer. Ansökan görs genom att ni gör en projektplan. De långsiktiga projekten som finns sedan tidigare i föreningen fortsätter. Kan vi söka Idrottslyftet 2015? Vi rapporterar LOK stöd för vår ungdomsverksamhet. Vi samarbetar med SISU Idrottsutbildarna och rapporterar utbildningstimmar. Vi har rätt antal medlemmar i IdrottOnline senast den 31 december Vi följer Korpens profilprogram för trycksaker, marknadsföringsmaterial och digitala medier. Vi tar ansvar för vår ekonomi genom att betrakta Idrottslyftet som ett investeringsbidrag snarare än intäkter. Alla våra ledare har gått/kommer gå Korpens Grön och skön utbildning. Ja Slutord Framtidens idrott måste bygga på större flexibilitet när det gäller tider och möjlighet att byta idrott. Representanter för föreningsidrotten måste fråga sig hur de kan organisera aktiviteter som handlar om träning, prestation och tävling. Liksom hur dessa aktiviteter kan leda till sammanhållning och umgänge med vännerna. Susanne Hedenborg, professor i idrottsvetenskap, ur forskningsrapporten Unga i och om framtidens idrottsorganisering Så här söker du Idrottslyftet! Projektet planeras utefter kalenderår och förutom idrottslyftspaket kan föreningen även söka öppna projekt. 1. Kontakta er föreningsutvecklare för en dialog om Idrottslyftet. 2. Stäm av projektet mot checklistan. 3. Fyll i ansökan i idrottslyftsmodulen på föreningens egen hemsida i IdrottOnline. 4. Förbundskansliet tar emot Idrottslyftsansökningar kontinuerligt och lämnar besked så fort som möjligt, i regel inom två veckor 10 Idrottslyftet 2015 Idrottslyftet

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 ARBETSMATERIAL 2018 kvalitet medlemmar alla är välkomna rätt i tiden föryngrad målgrupp företagsidrott Fokus Korpen från ord till ännu mer handling FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 2012

Läs mer

lagidrott Guide till föreningar som vill utveckla sin LAGidrottsguide Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet

lagidrott Guide till föreningar som vill utveckla sin LAGidrottsguide Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Guide till föreningar som vill utveckla sin lagidrott LAGidrottsguide Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och postadress: Idrottens Hus, Fiskartorpsvägen 15 A, 114 73 Stockholm Telefon växel:

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Korpen Verksamhetsberättelse 2013 1 Innehållsförteckning Fokus Korpen från ord till handling... 3 Målbild och gemensamma vägval... 4 Viktiga förflyttningar i föreningarna 2013... 5 Korpen på jobbet...

Läs mer

Guide till föreningar som vill utveckla sin. gruppträning. gruppträningsguide

Guide till föreningar som vill utveckla sin. gruppträning. gruppträningsguide Guide till föreningar som vill utveckla sin gruppträning gruppträningsguide Varför denna guide? Antagligen håller din förening på att starta upp en gruppträningsverksamhet eller att utveckla er befintliga

Läs mer

Korpen i sociala medier. Tips och råd för dig och din förenings närvaro i sociala medier

Korpen i sociala medier. Tips och råd för dig och din förenings närvaro i sociala medier Korpen i sociala medier Tips och råd för dig och din förenings närvaro i sociala medier Innehållsförteckning Sociala medier... 4 Vad är sociala medier?... 4 Det pratas mycket om sociala medier och det

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2015 utgår i huvudsak från den verksamhetsinriktning som antogs av Förbundsmötet i maj 2014 och den verksamhetsplan

Läs mer

sisuidrottsutbildarna.se/vastmanland rf.se/vastmanland facebook.com/sisuovif Följ sisuovif på Instagram

sisuidrottsutbildarna.se/vastmanland rf.se/vastmanland facebook.com/sisuovif Följ sisuovif på Instagram Möt oss hösten 2015 sisuidrottsutbildarna.se/vastmanland rf.se/vastmanland facebook.com/sisuovif Följ sisuovif på Instagram Kalendarium Augusti 25 Sista dagen att söka LOK-stöd 29-30 Plattformen i Norberg

Läs mer

Guide till dig som är. ansvarig för din förenings. gruppträning

Guide till dig som är. ansvarig för din förenings. gruppträning Guide till dig som är ansvarig för din förenings gruppträning KORPENS GRUPPTRÄNINGSSGUIDE 2 Varför denna guide? Den här guiden är främst till för dig som är gruppträningsansvarig i din förening. Kanske

Läs mer

Idébok - för ett lyckat projekt

Idébok - för ett lyckat projekt Idébok - för ett lyckat projekt Förord Med Idéboken vill vi inspirera aktörer att ta steget och starta ett EU-projekt. Det finns alla möjligheter att testa nya idéer inom olika betydelsefulla områden och

Läs mer

Rådgivarguide 2013-2014

Rådgivarguide 2013-2014 Rådgivarguide 2013-2014 Jag får vässa mig själv när jag ger av mina erfarenhet samtidigt som jag får en insikt i hur unga människor tänker och resonerar. Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Utvecklingen fortsätter En rapport om Idrottslyftets andra år STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Innehållsförteckning Förord... 5 Sammanfattning... 7 Bakgrund... 7 Organisation... 8

Läs mer

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun.

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun. Verksamhetsplan och Budget 2015 FÖRENINGSGEMENSAMT Inledning Föreningens verksamhetsplan och budget utformas i enlighet med framtagen policy och riktlinjer. Verksamhetsplanerna beskriver vilka mål föreningen

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Det är viktigare än någonsin för företag att ha en tydlig Employer Branding-Strategi

Det är viktigare än någonsin för företag att ha en tydlig Employer Branding-Strategi 4 juni 2010 Det är viktigare än någonsin för företag att ha en tydlig Employer Branding-Strategi Vi är förberedda inför en generationsväxling Jeanette Saveros, Affärsområdeschef Öst, Hifab Sociala medier

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Junior lyftet. Pengar till klubben med Juniorlyftet! EN MÖJLIGHET ATT UTVECKLA JUNIORVERKSAMHET

Junior lyftet. Pengar till klubben med Juniorlyftet! EN MÖJLIGHET ATT UTVECKLA JUNIORVERKSAMHET Junior lyftet Pengar till klubben med Juniorlyftet! EN MÖJLIGHET ATT UTVECKLA JUNIORVERKSAMHET 2 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 3 Varför väljer barn att idrotta? Att ha kul upplevelsen av

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

[Ange dokumen. rubrik]

[Ange dokumen. rubrik] [Ange dokumen. rubrik] Krönika Börje Sandgren, ordförande Tack för ett härligt och framgångsrikt Idrottsår 2014! Som framgår av årsberättelsen är vi mycket nöjda med genomförd verksamhet vilket vi kommer

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

Guide till. föreningar som bedriver. Lagidrott

Guide till. föreningar som bedriver. Lagidrott Guide till föreningar som bedriver Lagidrott KORPENS LAGIDROTTSGUIDE 2 Innehåll Visst är det härligt med checklistor och guider? De gör det enkelt att ta till sig omfattande information. Men handen på

Läs mer