Sammanfattning processarbete 9 maj 2015, Korpkvalitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning processarbete 9 maj 2015, Korpkvalitet"

Transkript

1 Sammanfattning processarbete 9 maj 2015, Korpkvalitet 1 Sammanfattning processarbete 9 maj 2015, Korpkvalitet Tillgänglighet Att både fysiskt finnas på plats där medlemmarna finns samt svara på mail och telefon Kommunikation på olika sätt; Facebook, hemsida, mail, NMI Att våga kliva bort från traditionella tävlings och träningsformer Handlar om lokala anläggningar/arenor Att vi är nåbara Särskilda pass till LSS boende i Stockholm I möjligaste mån handikappanpassa verksamheten Att vara moderna men också ta hänsyn till de äldre som inte har alla IT tillgängligheter Uppmaning att lägga till annat när man ska lägga till kön vid anmälan. Träna på hemmaplan Goda relationer till fritidsförvaltningen Konkurrens på lika villkor Lobbyverksamhet. Fler tiden- driva politiskt i förvaltningen Geografisk närhet, varierade tider. Hitta målgrupper som kan utöva sin sport när det finns hallar/planer lediga. Köpa Facebookannonser Köpa bättre plats, sökmotorer Vara synlig på sociala medier Ha verksamhet på platser som är tillgängliga och bra tider Uppdatera hemsidan Mer tillgänglighet för människor som har det sämre ställt Utveckling av alternativa medlemskap Aktiviteterna ska vara nära där man bor och arbetar Bra kontakt med sin kommun Lokaler (sprida ut verksamheten sommartid) Aktiviteter på sportlovet Alla aktiviteter börjar med presentation av ledare och medlemmar Viktigt att medlemmarna får svar snabbt. Gärna personligt möte när man kan. Där upplevs det skillnad mellan föreningar med anställda och icke anställda vilka möjligheter det finns till detta I förhandling med kommuner kring t.ex. tillgänglighet till lokaler kan det vara mycket svårt Levande hemsida Bra bemötande Lätt att nå oss via tel., mejl osv Använda sociala medier Bra öppettider Utbildning i social medier Bra kommunikation via t.ex. appen, social medier Telefontid även kvällstid Bra tillgänglighet till våra anläggningar Öppettider som är anpassade Bra info på hemsida och telefonsvarare Finnas i sociala medier och på nätet Tillgodose alla kategorier, för alla åldrar, alla tider, kvällar och helger Tid-pris-närhet Lyssna på våra medlemmar. Samarbete med SISU Idrottsutbildarna. Facebook Prova på dagar Visa att vi är ett bra alternativ Öppen dialog Att vara nåbara t.ex. via hemsida och telefon Att se till att det finns en bra tillgänglighet t.ex. hemsida med bra kontaktuppgifter Träningsdag (helgdag) träningsmaraton, prova på-tillfällen Egna anläggningar Lätt att få tag på, hemsida Facebook Foldrar ute på byn Bra billigt bokningssystem

2 Sammanfattning processarbete 9 maj 2015, Korpkvalitet 2 Uppdaterad hemsida lätt att få svar på frågor som medlemmen har ex via mail, sms Små föreningar kan ta stöd av närliggande stora föreningar (ex kansli), faddersystem Det är jätteviktigt med bra ledare, roliga pass där alla kan vara med utifrån sina förutsättningar. Lokalen är viktig, hur den funkar och till vilket pris så att vi inte får för stora kostnader. Lätt att anmäla sig Spontanidrott Prova på-kvällar, t.ex. för skolungdomar, ensamkommande flyktingbarn Stöd: Föreningsutvecklaren tar upp den diskussionen med föreningen Få in lagidrotter ev. i bokningen för gruppträning Att medlemmarna lätt ska kunna få kontakt med föreningen Uppdatera hemsidan Bokningsappen Moderna betalningsmetoder och annan teknik såsom bokningsappen och sociala medier Föreningsutvecklare från Riks Samarbeta mer över kärnverksamheterna internt. Dra fördel av medlemskontakter Titta på hur vi kan samarbeta internt och samordna event. Se över det geografiska läget. Behöver stöd för opinionsarbete och lyfta Korpen som samhällsaktör. Önskar utbildning i opinionsbildning SDF/korpen riks bör finnas tillgängligt för hjälp Kompetens Att vi är professionella och kan det vi gör Uppmuntra till utbildning i olika former Gotland håller på och tar fram kompetenskrav både för kansliet och för instruktörer. Korpen Riks utbildningar för gruppansvariga och lagidrottsansvariga är bra och ger/skapar nätverk. Svårigheter med medlemmar som knyter an till enskilda instruktörer. En lösning är att jobba 2-2 Mycket internutbildningar för personalen i Stockholm Alla genomgått Grön och skön utbildningen i styrelsen/personal/instruktörer Rätt person på rätt plats Möjlighet till utbildning (lagledare, instruktörer/domare) Gå på varandras pass Träffar för alla olika funktioner t.ex. Lagledarträff, domarträff Inspirationsforum Ta hjälp av varandra på föreningsnivå/förbundsnivå Vara trygg i sin roll oavsett vilken roll man har! DVS rätt utbildning/kompetens Behovsanalys och grundutbildningar och bra stöd samt återkommande vidareutbildningar för ledare, lagledare domare, instruktörer och övriga anställda Utbildning av domare/instruktörer Ta hjälp från SDF:en för att få rätt kvalitet Domargranskning/feedback

3 Sammanfattning processarbete 9 maj 2015, Korpkvalitet 3 Rätt utbildning till rätt uppgift i föreningen Att ledarna ingår i den gemensamma föreningsutvecklingen Utvärdering av ledare/domare SISU är ett bra stöd i utbildningarna Utveckling, utbildning vid nyanställning viktigt (CV) Viktigt att personal och förtroendevalda breddar sin kunskap Ta hand om funktionärer Kompetens innebär engagemang. Finns inget engagemang spelar det ingen roll vilken utbildning du får Rätt hen på rätt plats i styrelsen, som ledare etc. någon som vill inte bara för att ha ett namn på pappret. Utbilda ledare & styrelse hela tiden inom aktuella områden Ledare ska vara utbildade för sitt uppdrag Samarbete med SISU och Korpens föreningsutvecklare Regionsträffar Jämn pass kvalité Styrelsekompetens Verksamhetskompetens Positivt när ledare/instruktörer är med i styrelsen Hela tiden jobba med föreningsutveckling Fundera kring vad som rätt utbildning och verksamhet i framtiden Tydliga arbetsbeskrivningar Kommunikation och lyssna av Utvärdera verksamheten t.ex. NMI Låt information genomsyra hela organisationen! Alla bör veta vad som händer ledare och instruktörer Fortbildning A och O Alla bör gå Grön och skön Många av föreningarna behöver stöd och utbildning i föreningarnas arbetsgivarroll Hjälpa medlemmarna Visa att vi vet vad vi pratar om Tryggt. HLR mm. Lyfta ledarens personliga utveckling. Att hela tiden utvecklas så att man har bra kompetens. Och att ta vara på de utbildningar som erbjuds, för att hela tiden vara uppdaterad. Att kunna genomföra utbildningar, helst lokalt Att bemöta medlemmarna på ett professionellt sätt Bjuda in föreläsare och förbundsdomare för kompetensutveckling för ledare och domare Enkel fortbildning för ledare Stöd och hjälp med att utbilda, många utbildningar blir inställda pga. för få anmälda Kompetens är jätteviktigt och innebär välutbildade instruktörer. Tyvärr är det dyrt med utbildning och licenser. Vi behöver subventionerade utbildningar och har ändå inte råd med licenser. Vi är en liten förening med stort engagemang där vi sätter stort värde i välutbildade instruktörer Steg 1: Grundutbildning via web för Instruktörer. Steg 2: Träna mer praktiska via web, ex. EFIT, Gympa mm Alla veta vilka arbetsuppgifter en har och ska kunna hantera en krissituation. Utbildningar och mer regler och handbok Mer fokus på styrelsearbetet och hur man driver en förening. Mycket fokus på aktivitetsledare vilket är bra men kanske satsa lite mer på organisationsledare. Verktyg för att skatta var föreningens saknar kompetens? Fler utbildningstillfällen behövs/annat upplägg på utbildningar Samarbete/utbyte med andra föreningar i utbildningsfrågor

4 Sammanfattning processarbete 9 maj 2015, Korpkvalitet 4 Webbaserade utbildningar bra efterfrågar större SISU-utbud mot motion Föreningskunskap till våra instruktörer Samordna och nå ut. Gemensamma utbildningar. Önskemål på utbildning för domare Utveckling av spontanidrott Mer centrala kurser generellt Önskar större kunskap inom t.ex. opinionsbildning Önskar billigare utbildningar lokalt. Viktigt med dokumentation och utvärdering. Ta fram särskilda dokumentationsmallar. Säkerställa att det finns fortbildning för nya, unga Ev. Samarbetsavtal med Les Mills. Länsutbildning där instruktör kommer och utbildar Enkelhet Enkel träning och utrustning Enkla former för lagidrott Bra bemötande och flexibilitet Enkelt att betala Börja mitt i terminen Tydliga prislistor och scheman Ha bra kommunikationsvägar mellan medlem och förening Enkelt att starta nya aktiviteter Nära till träning Enkelt att bli medlem och inga förkunskaper ska behövas Fortfarande vissa problem för några medlemmar att använda sig av IT/hemsidor etc. Få snabb information och anmälan som medlem är enkel Alla är välkomna Ingen bindningstid Alla är anslutna till appen Rätt information i rätt tid. Teknisk enkelhet: anmälan och betalning Information om medlemskapet till alla som blir medlemmar. Vilka rättigheter har jag? Vi behöver förenkla anmälan och betalningssätt för att betala direkt via nätet. Medlemskap ingår i avgiften, inte två separata. Uppdatera hemsida/facebook. Använd Facebook som rekrytering Nytänk. Tänk inte så här har vi alltid gjort Enkelt för alla att delta Fungerande kansli Hemsidan viktig för föreningarna. Ska vara enkel att förstå, enkelt att bli medlem och anmäla sig Lätt att anmäla sig till aktiviteter Att vi är nåbara och tillgängliga Samlade fakturor till medlemmarna Använda flera kanaler för kommunikation Olika former av träningskort Drop in verksamhet Prova på verksamhet Utbildning i sociala medier Ha en bra hemsida Finnas med uppdaterad info i sociala medier Mentorskap för nya ledare! Ledarna kan ha med inplastade Korpenskyltar som de sätter på dörrarna. Pärm till alla ledare med blanketter och info/ett ledarkit NMI- jättebra att kunna ta med sig resultatet till kommunen om t.ex. medlemmarna inte är nöjda med lokalerna. Alla platsar- tryck på det! Inga motkrav=försäljning

5 Sammanfattning processarbete 9 maj 2015, Korpkvalitet 5 Stödmaterial, broschyrer, marknadsföring- info från korpföreningar som lyckats med detta Bra kommunikation SMS-modell Närhet känner alla Bokningsapp Att lagen lottas på plats i vissa grenar, nära till lokale och platser Annonser och reklam Öppenhet, i föreningen behöver vi bil medvetna om detta. En fungerande passbokning Terminskort Lätt att hitta information, t.ex. hemsida, FB, flyers Ingen prestige alla kan vara med på egna villkor Information, mail, sociala medier Passbokning, betalning IdrottOnline är inte fullgodig, dock gratis. Tungarbetad för kansliet eller annan som sköter. Sportadmin, har bara hört gott om det systemet, synd på kostnaden. Lätt att hitta, vad det finns för utbud Appen öppen för lagidrott Enkla verktyg för det interna arbetet, för personal och styrelse Hjälp med utbildning och fortbildning Krävs en hel del förkunskap för att hitta Korpen. Bättre sökmotor krävs. Tekniskt stöd för att förenkla teknisk anmälan och betalning. Gemensam plattform för Korpen Marknadsföringsstöd för att hitta lokaler, kansliet, mm. Behöver hjälp med att administrera hemsidan Tydlighet Vem gör vad? Viktigt att man utser en person som förmedlar info. Enhetlighet är viktigt! Arbeta enat och kommunicera under gemensam flagg Scheman viktigt Entydig info via kanaler som når fram. Vilka är det? Planerad kommunikation och ansvarsfördelning Problem med varumärket Korpen på Gotland Att vara rätt i tiden är att ge information på rätt sätt, allt från hemsida/affischer/facebook Vad innebär medlemskapet? Tydlighet mot medlemmarna Rätt klädsel, vimpel TYDLIGT IT logistik, organisation, appar funkar, mailadresser, layout Att vi kan nå varje enskild medlem för att kunna nå dem för rätt information i rätt tid (teknisk lösning) Lyft ur medlemskapet? Uppdatera medlemsregistret För att öka tydligheten i medlemskapet, inför medlemskort, fysiskt eller digitalt Förtydliga Korpens värdegrund Inför domarträffar, lagledarträffar, mm. Korpen Stockholm - Cardskipper Speciell klädsel för ledare/instruktörer/medlemmar Göra rätt saker i förhållande till uppdrag och informera om detta Årsmötesinformation inför och efter kan öka tydligheten. Även information till ledarna som gör att de känner till verksamheten och kan informera medlemmarna. Språkrör

6 Sammanfattning processarbete 9 maj 2015, Korpkvalitet 6 Tydlig kommunikation kring plats, tid och innehåll Enhetlig och välskriven information Hela tiden uppdatera och ha löpande information på t.ex. hemsidan Tydliga hemsidor Ledare och personal ska vara tydliga i sin information Inte ändra passtider hit och dit Tydliga regelverk Ordning och reda Var tydliga med att hjälp finns att få via föreningsutvecklare, SDF:en och centrala funktioner (ekonomi, marknadsbanken ) Tydligt och bra med vår grafiska profil, logga, pimpning, Grön och skönutbildning, använda kläder Appen Klar information Ha koll på schemat Visa vår policy Tydlighet från alla led: styrelsen, ledarna, medlemmarna Ordning och reda! Att ha en bra hemsida med uppdaterade kontaktuppgifter. Att den enskilde medlemmen får den information hen behöver Återkoppling från personer som inte är i verksamheten om kommunikationen är tydlig nog Tänka att annonser, hemsida mm ska vara så tydlig att den som inte ens vet att Korpen finns ska förstå. Redan aktiva vet redan eller vet var det ska fråga eller söka Konkret visa vad vi har Ta hjälp av föreningsutvecklaren att få tips Bra enkel information på hemsidan och via ledare Gemensamt språk när vi talar med våra medlemmar Välinformerade ledare som når ut till medlemmarna. Förklara för en ny medlem vilka pass som passar bäst för deras förutsättningar. Utbildning behövs i hur föreningen kommunicerar på bästa sätt Behöver stöd att tillsammans med kommunen göra det tydligt att vi finns och med vilken aktivitet. Maillåda med idéer och funderingar I anslutning till pass göra små drops ang. Korpen, pass mm. Vad får jag ut av att vara medlem Hjälp med utveckling av marknadsbanken och profilkläder Ledarhäfte vad förväntar vi oss av instruktörerna? Viktigt med profilkläder, nya kollektionertas fram från Korpen Riks med bra kvalitet Föreningsutvecklare Fortsätta jobba med att Modernisera medlemskapet. Levande hemsidor Korpens App Synliggöra Korpens namn vid aktiviteter, arrangemang och event Stöd från Riks med att träna i Korpen innebär medlemskap Kläderna har betydelse. Profilkläderna har dålig kvalitet och är inte moderiktiga. De har en stor betydelse för vår tydlighet gentemot våra medlemmar. Kläderna behöver vara anpassad till varje enskild aktivitet. Vad kostar aktiviteter som ex Fokus Korpen Bjud in till en dag då ni pratar med ledarna om hur vi tillsammans kan synliggöra korpen/marknadsföra Korpen och våga ställ krav.

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 ARBETSMATERIAL 2018 kvalitet medlemmar alla är välkomna rätt i tiden föryngrad målgrupp företagsidrott Fokus Korpen från ord till ännu mer handling FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 2012

Läs mer

lagidrott Guide till föreningar som vill utveckla sin LAGidrottsguide Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet

lagidrott Guide till föreningar som vill utveckla sin LAGidrottsguide Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Guide till föreningar som vill utveckla sin lagidrott LAGidrottsguide Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och postadress: Idrottens Hus, Fiskartorpsvägen 15 A, 114 73 Stockholm Telefon växel:

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

KLUBBEN OCH MEDLEMMARNA

KLUBBEN OCH MEDLEMMARNA KLUBBEN OCH MEDLEMMARNA KLUBBEN OCH MEDLEMMARNA MEDLEMMEN ERBJUDER Tid Erfarenhet Kunskap Kontakter Perspektiv Idéer Förmåga MEDLEMMEN EFTERFRÅGAR Bekräftelse Stöd Motivation Utveckling Nätverk Meriter

Läs mer

Fortuna FF. Användarinformation. Föreningens/lagets målsättningar. Medlemsundersökning 2011. Sida 1 av 20

Fortuna FF. Användarinformation. Föreningens/lagets målsättningar. Medlemsundersökning 2011. Sida 1 av 20 Sida 1 av 20 Användarinformation Föreningens/lagets målsättningar Sida 2 av 20 Hur skulle vi kunna få ett större engagemang i och för föreningen? Svar Bättre uppslutning av föräldrar Att skapa en påtaglig

Läs mer

Remiss 1- Framtida stödorganisation

Remiss 1- Framtida stödorganisation Remiss 1- Framtida stödorganisation Innehåll 1. Bakgrund 2. Ny serviceorganisation 3. Verksamhetsområde 4. Klubbkonsulenter 5. Varför Klubbkonsulent istället för Sailcoach? 6. Tydligare och effektivare

Läs mer

Studieplan till MEDLEMSMODELLEN. Utveckla din förening

Studieplan till MEDLEMSMODELLEN. Utveckla din förening Studieplan till MEDLEMSMODELLEN Utveckla din förening Innehåll Inledning... sid 3 Om studieplanen... sid 4 Medlemsmodellen i korthet... sid 5 Några metodtips... sid 6 Träff 1: Reflektera - Analysera...

Läs mer

Fler ungdomar i Korpen

Fler ungdomar i Korpen Fler ungdomar i Korpen Amina och Viggo vill bli vattenträningsinstruktörer Vi har en idé om en ny motionsform Vi behöver utveckla vår lagidrott 18-åriga Kim är ett riktigt styrelseämne Sök Idrottslyftet

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Workshop om framtidens Vårdförbund 31 januari 2012 kongressombud

Workshop om framtidens Vårdförbund 31 januari 2012 kongressombud Workshop om framtidens Vårdförbund 31 januari 2012 kongressombud Redovisning Del 1 Redovisning från arbetsmöte 2012-01-31 Grupp 1 Påverkan Rollen som f-vald behöver förändras och inriktas mer till coacher

Läs mer

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline HEMSIDA IdrottOnline är idrottens nya verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline är svensk idrotts eget verktyg och är byggt utifrån att individ, förening och förbund ska ha ett gemensamt

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2015 utgår i huvudsak från den verksamhetsinriktning som antogs av Förbundsmötet i maj 2014 och den verksamhetsplan

Läs mer

MEDLEMSREGISTER. Lärgruppsplan IdrottOnline

MEDLEMSREGISTER. Lärgruppsplan IdrottOnline MEDLEMSREGISTER IdrottOnline är idrottens nya verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline är svensk idrotts eget verktyg och är byggt utifrån att individ, förening och förbund ska ha ett

Läs mer

BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL

BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL 2011 Övrig information Uppdragsgivare: BROMÖLLA KOMMUN Näringslivsavdelningen Per Anders Green Leverantör: Questback Engelbrektsgatan 17 A 211 33 MALMÖ www.questback.se Undersökningsledare:

Läs mer

Tips & trix för dig som ska starta eget

Tips & trix för dig som ska starta eget Tips & trix för dig som ska starta eget *************************************************************************************************** Innehållsförteckning ****************************************************************************************************

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130910 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.00

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130910 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.00 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130910 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.00 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Nicklas Anderberg Katarina Zambrell

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Korpen i sociala medier. Tips och råd för dig och din förenings närvaro i sociala medier

Korpen i sociala medier. Tips och råd för dig och din förenings närvaro i sociala medier Korpen i sociala medier Tips och råd för dig och din förenings närvaro i sociala medier Innehållsförteckning Sociala medier... 4 Vad är sociala medier?... 4 Det pratas mycket om sociala medier och det

Läs mer

Fråga: Hur kan vi driva hållbar utveckling av kulturturismen? Vad krävs i form av samarbetet och resurser? Bidra med ditt perspektiv!

Fråga: Hur kan vi driva hållbar utveckling av kulturturismen? Vad krävs i form av samarbetet och resurser? Bidra med ditt perspektiv! Kulturturism som växande bransch Natur och kulturturism är platsspecifikt och unikt. Här finns med andra ord en stor potential för att locka besökare från både när och fjärran. Inte sällan bygger kulturturism

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Guide till dig som är. ansvarig för din förenings. gruppträning

Guide till dig som är. ansvarig för din förenings. gruppträning Guide till dig som är ansvarig för din förenings gruppträning KORPENS GRUPPTRÄNINGSSGUIDE 2 Varför denna guide? Den här guiden är främst till för dig som är gruppträningsansvarig i din förening. Kanske

Läs mer

Marknadsföring för nyföretagare

Marknadsföring för nyföretagare Marknadsföring för nyföretagare www.verksamt.se Innehåll Marknadsföring för nyföretagare 3 Lär dig branschen 4 Gör en marknadsundersökning 5 Ta reda på vad kunderna vill ha Vad gör konkurrenterna? Att

Läs mer

Arrangemangsledarinstruktion

Arrangemangsledarinstruktion Arrangemangsledarinstruktion Höst 2014 25 september 2014 Scouterna Box 420 34 Telefon: +46 8-555 065 00 Webb: www.scouterna.se 126 12 Stockholm Fax: +46 8-555 065 99 E-post: info@scouterna.se Innehållsförteckning

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundet. Arbete kring verksamhetsinriktning vid extra årsmöte 3 oktober 2009

Svenska Skolidrottsförbundet. Arbete kring verksamhetsinriktning vid extra årsmöte 3 oktober 2009 Svenska Skolidrottsförbundet Arbete kring verksamhetsinriktning vid extra årsmöte 3 oktober 2009 Skolidrottsförbundet har en organisation som är väl rustad att möta framtiden 0% 1. Absolut inte 100% 0%

Läs mer