Anteckningar förda vid möte med SO-rådet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anteckningar förda vid möte med SO-rådet 2009-10-06"

Transkript

1 Anteckningar förda vid möte med SO-rådet Mötet genomfördes på Idrottens Hus i Stockholm, lokal Rosen. Mötesdeltagare: Annica Landström Walther (ordförande) Bo Andersson Leif Söderling Hans Wirén Anna Magnusson Elisabeth Gahn Elisabet Ljungberg (via telefon) Stig Carlsson (kansliet) Jonatan Sandberg (kansliet) 1. Mötets öppnande Annica hälsade deltagarna varmt välkomna till det första mötet med SO-rådet. 2. Val av sekreterare Jonatan valdes till sekreterare för mötet. 3. Presentation Samtliga deltagare presenterade sig och berättade om sitt bästa idrottsminne samt vilken koppling de har till Special Olympics. 4. Beskrivning av SHIF/SPK Stickan redogjorde för SHIF/SPK:s organisation (se även bilaga 1). Högsta beslutande organ är förbundsmötet som hålls vart annat år. Mellan förbundsmötena har förbundsstyrelsen det totala ansvaret för förbundets verksamhet. Arbetsutskottet ansvarar för att förbereda ärenden som behandlas på styrelsemötena. Kansliet stöttar och servar de aktiviteter inom SHIF/SPK som administreras på central nivå. Generalsekreteraren basar över personalen på kansliet. De 17 Idrottskommittéerna ansvarar för de 18 idrotter som bedrivs centralt. De förbereder årligen en verksamhetsplan och budget som sedan fastställs av styrelsen. SO-råd, Paralympiskt Utskott och Medicinsk kommitté ansvarar för sina specifika områden utifrån de riktlinjer som styrelsen ger.

2 5. Ackreditering av Special Olympics Sweden Jonatan gick igenom några av de roller som vi som Special Olympics-program måste utse inom rådet för att bli ackrediterade av Special Olympics International. Efter en kort diskussion bestämdes följande: Till Close Family Relation of Athlete utsågs: Till Sports Expert utsågs: Till Expert in Intellectual Disabilities utstågs Bo Andersson Elisabeth Gahn Elisabet Ljungberg Rådet ska också utse en aktiv idrottare som adjungeras till Special Olympics-rådet. Bestämdes att rådet inför nästa möte inkommer med förslag på lämpliga personer för uppgiften. 6. SO-rådets roll Annica presenterade SO-rådets roller. Efter en diskussion konstaterades att rådets roller är: Att vara rådgivande till förbundsstyrelsen kring de frågor som rör Special Olympics. Att bidra till att få igång mer Special Olympics-idrott inom Sverige, exempelvis i form av fler tävlingstillfällen. Att till förbundsstyrelsen föreslå vilka idrottare som ska representera Sverige vid Europaspel och Världsspel. Vidare diskuterades att SO-rådet främst bör arbeta med de frågor som är idrottsrelaterade. När det gäller övriga frågor, exempelvis SO familjeprogram, så ska rådet söka samarbete med FUB. Frågan om kommunikationsvägar diskuterades också. Bestämdes att den mesta kommunikationen ska ske genom Stickan och Jonatan på kansliet. På så sätt kan rådet fokusera på mer övergripande och strategiska frågor. 7. Implementering av SO i SHIF/SPK idrottskommittéer Följande SO-idrotter finns inom SHIF/SPK:s verksamhet: Alpint Simning Friidrott Boccia Längdskidor Innebandy Fotboll Bordtennis Judo Vid SHIF/SPK:s kick-off i Bommersvik under augusti månad presenterades Special Olympics för dessa idrottskommittéer. Då betonades att dessa idrottskommittéer nu också ska ta ansvar för Special Olympics.

3 De gamla koordinatorernas roll diskuterades också. Den kompetens som de besitter är viktig för idrottskommittéerna att ta tillvara på. Bestämdes att idrottskommittéerna bör utse en Special Olympics-ansvarig som känner ett speciellt ansvar för Special Olympics-relaterade frågor. Den SO-ansvarige kan vara samma person som den som tidigare var koordinator, men kommittén kan också välja att utse någon annan. Tanken med en SO-ansvarig i respektive kommitté är att försäkra sig om att vi inte tappar fokus på SO-relaterade frågor. Rollen som SO-ansvarig kommer bara att finnas fram till nästa förbundsmöte 2011 för att underlätta att SO implementeras på ett bra sätt i idrottskommittéerna. 8. Idrotter med SO-verksamhet inom andra Specialidrottsförbund Förutom de SO-idrotter som bedrivs inom SHIF/SPK så finns följande idrotter på Special Olympics program : Badminton Basket Bowling Kricket Cykel Ridning Konståkning Floorhockey Golf Artistisk gymnastik Rytmisk sportgymnastik Kajak Netball Play activities Styrkelyft Rullskridskor Segling Snowboard Snowshoeing Softboll Speed skating Handboll Tennis Unified sports Volleyboll SO-rådet beslutade att bjuda in samtliga Specialidrottsförbund (SF) där det också finns möjlighet att utöva Special Olympics-idrott till ett möte. Under det mötet presenterar vi vad Special Olympics är för något samt ger exempel på hur det fungerar i idrotter som redan har en verksamhet igång, exempelvis golf.

4 Vidare presenteras hur det tänkta samarbetet med SHIF/SPK ser ut. Det kan sammanfattas med att respektive SF tar ansvar för all nationell SO-verksamhet samt internationell SO-verksamhet som rör endast den idrotten. Vid Europaspel och Världsspel är det SHIF/SPK som ansvarar för planering och genomförande. Bestämdes att Annica, Leif och Anna deltar på detta möte tillsammans med Stickan och Jonatan. 9. Information/hemsida Jonatan informerade om att Special Olympics gamla hemsida nu stängts ner. Istället har en speciell Special Olympics-del byggts upp under (gå in på följande länk för att se hur det ser ut ). Domännamnet samt specialolympics.se ägs av SHIF/SPK och om den adressen skrivs in i webbläsaren kommer man automatiskt in på den SO-specifika delen av handikappidrott.se. SHIF/SPK är för närvarande inne i en process att göra om hela sidan. När detta arbete är klart (förhoppningsvis vid årsskiftet) kommer Special Olympics att framhävas än mer. Tanken är också att sidan så långt det går ska vara lättläst för att målgruppen enklare ska kunna ta till sig informationen. 10. Nationella spel och tävlingsverksamhet Vikten av att få igång nationella tävlingar såsom Nationella spel diskuterades. Stickan presenterade en idé som går ut på att samla så många SO-idrotter som möjligt vart annat år och arrangera nationella spel i de idrotterna. Upplägget kan liknas vid Svenska Handikappidrottsspelen (SHISP). Tanken är att SHISP och den stora SO-tävlingen arrangeras vart annat år och att det är SHIF/SPK:s distrikt som ska ansvara för arrangemanget. Idén mottogs positivt av SO-rådet. 11. Verksamhetsplaneringskonferens 6-7 november Den 6-7 november bjuder SHIF/SPK:s styrelse in till en verksamhetskonferens för de 17 idrottskommittéerna där de får presentera sin planerade verksamhet kommande år och fyra år framåt. SO-rådet inbjöds att delta på konferensen med två representanter. 12. Konferens med föreningar som har SO-verksamhet Stickan presenterade en idé att bjuda in samtliga föreningar som har SO-verksamhet till en konferens i början på En diskussion fördes om även SDF-en skulle bjudas in, men rådet bestämde att målgruppen skulle vara föreningarna. Idén om att arrangera en konferens mottogs positivt. 13. SHIF/SPK föreningsbesök Stickan berättade att samtliga av SHIF/SPK:s föreningar ska besökas innan nästa förbundsmöte Besöken genomförs med hjälp av SDF:en och en punkt på dessa möten kommer att vara Special Olympics.

5 14. Praktiska detaljer Jonatan gick igenom den reseräkningsblankett som rådet ska använda när man haft utlägg i form av resekostnader eller dylikt. Blanketten skickas tillsammans med kvitton till SHIF/SPK kansli för godkännande och utbetalning. 15. Mötesplanering En mötesplan gjordes upp: SO-rådsmöte Nästa möte med SO-rådet blir den 30/11, kl på Scandic Continental (vid Stockholm Centralstation). Under detta möte kommer en mötesplan för SO-rådet fram till sommaren att göras. Verksamhetskonferens med SHIF/SPK förbundsstyrelse och Idrottskommittéer Går av stapeln den 6-7 november på Scandic Sergel Plaza i Stockholm. Bestämdes att Annica Landström Walther och Anna Magnusson blir SO-rådets representanter med Elisabeth Gahn som reserv. Konferens med SO-föreningar Bestämdes att konferensen ska genomföras den 6-7/2. Program och exakta tider för konferensen bestäms vid senare tillfälle. Möte med andra SF som kan bedriver eller kan bedriva SO-verksamhet Rådets representanter på mötet blir Annica, Anna och Leif. Även Stickan och Jonatan deltar. Stickan och Jonatan återkommer med förslag på datum på denna träff innan inbjudan skickas ut. Vid pennan Jonatan Sandberg

6 Bilaga 1 SHIF/SPK organisationsskiss Förbundsmöte Förbundsstyrelse Arbetsutskott Generalsekreterare/ kansli Stödgrupper Paralympiskt utskott Idrottskommittéer SOråd Medicinska kommittén

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

HAL L A N D S H A N D I K A P P I D R O T T S F Ö R B U N D V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4. 0 1. 0 1 2 0 1 4. 1 2.

HAL L A N D S H A N D I K A P P I D R O T T S F Ö R B U N D V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4. 0 1. 0 1 2 0 1 4. 1 2. HAL L A N D S H A N D I K A P P I D R O T T S F Ö R B U N D V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4. 0 1. 0 1 2 0 1 4. 1 2. 3 1 S T Y R E L S E N Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av

Läs mer

Stockholm 3 mars-2010

Stockholm 3 mars-2010 Stockholm 3 mars-2010 GS-rapport Rapporten avser tiden från 23 november 2009-3 mars 2010 Kansli och personal Under denna period har vi anställt Thomas efterträdare, Karin Sundström. Hon tillträdde den

Läs mer

GympaNYTTigt Maj 2011 från

GympaNYTTigt Maj 2011 från GympaNYTTigt Pernilla Eriksson Maj 2011 från 1 Umeå 2011-05-04 Till alla gymnastikvänner! Nu närmar sig sommaren och för de flesta av oss en något lugnare tid för oss inom gymnastiken. Hoppas att ni haft

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag.

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Möten som engagerar ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. E-post: bestall@st.org. Fax:

Läs mer

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012)

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Helena Brogren (HB) Peter Hermanson (PH) Madelene Lidmalm (ML) Johan Ringstedt (JR) Eleonor Säfsten (ES) Johan Wahlberg, (JW) Karin Persson (KP), generalsekreterare,

Läs mer

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm Närvarande: Ninnie Broberg Tommy Hedlund Stefan Sjöö Joachim Vieglins Christine Gandrup Gustav Lindström Anders Mårtensson Jeanette Kuhl Simon Ottosson, personalens representant Adjungerad: Thomas Angarth,

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Mentorskapets ABC. Varför just mentorskap? För att

Mentorskapets ABC. Varför just mentorskap? För att Mentorskapets ABC Av Freddie Larsson Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i sin profession och person. Mentorskapet innebär att en mer erfaren (inte nödvändigtvis

Läs mer

Delad kunskap nya möjligheter

Delad kunskap nya möjligheter Delad kunskap nya möjligheter Hur Riksförbundet Attentions lokalföreningar bedriver besöksverksamhet riktad mot anstalter Besöksverksamhet ger stöd innan och efter frigivning Häktning, rättegång och strafftid

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan Hur föräldrar stödjer sina barn att bli vinnare i livet genom idrott Idrott kan vara en fantastisk upplevelse mellan barn och ungdomar och deras

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000.

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Rekrytering av nya medlemmar till lokalföreningen Inledning Att marknadsföra CISV är

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 1 ""#$%$&'()&*&$"+,%&-./-& 01&2+,'$&3,)'#4+56& & STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND INNEHÅLL: Del I Strategi för FNUF 2012-2014 s. 2-5 Del II Hur når vi våra mål? En problemformulering och

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Framlagd till beslut på årsmöte 2015 Dagordningen punkt 16 Styrelsens förslag Bakgrund Under 2008 och 2009 genomförde den

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 2009 Innehåll Förord 3 Inriktningsmål för verksamhetsperioden 4 Föreningen Skolidrottsförbundets byggsten 4 Årets Vuxenstöd 6 Organisationsutveckling

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening 2005 Att bilda en förening För att bilda en förening måste det finnas ett antal personer (minst tre) som har ett intresse och vill utöva en verksamhet tillsammans. En ideell förening är bildad när den

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-11-05, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist, TM13 Övriga närvarande:

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

SVERIGES SCHACKFÖRBUND

SVERIGES SCHACKFÖRBUND SVERIGES SCHACKFÖRBUND Styrelsen Plan för MARKNADSFÖRING av svenskt schack - synas.. - säljas.. - stimuleras... - styras.. Inledning Schack har i breda kretsar blivit en symbol för taktik och tänkande.

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer