Läkemedelskommittén i Blekinge. Rekommenderade läkemedel 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läkemedelskommittén i Blekinge. Rekommenderade läkemedel 2014"

Transkript

1 Läkemedelskommittén i Blekinge Rekommenderade läkemedel 2014

2 Rekommenderade läkemedel 2014 skall betraktas som en basläkemedelslista. Rena specialistpreparat ingår således ej. Reklistan är utarbetad av landstingets terapigrupper där evidens, säkerhet, kostnad och miljöfrågor beaktats. Rikhaltig information kring preparatval finns i Bakgrundsmaterial till Blekingelistans rekommendationer som återfinns i journalen under Växla/ Extern applikation och på intranätet under flik Vård/ Läkemedel samt på internet. Preparat som inte har företagsnamn utsatt är föremål för generiskt utbyte på apoteket. Fet stil anger det preparat som bör stå på receptet. För att underlätta hågkomst anger vi ibland även originalpreparatets namn inom parentes. 1, 2 framför preparatnamn anger första och andrahandsval. Råd vid nutritionsproblem se sidan 16. Läkemedel vid vård i livets slutskede finns på sidan 17. Att tänka på vid läkemedelsval till äldre, sidan 18. Behandling av anafylaxi i öppen vård syns på sidan 19. Biverkningsrapportering, se sidan 20. Fysisk aktivitet som behandling, se sidan 21. Läkemedelskommittén i Blekinge

3 Mage - Tarm Svampinfektioner Mycostatin mixt. Mun- och tandsjukdomar nystatin Lokalanestetika Andolex benzydamin Karies/muntorrhet Dentan lösning Fludent tabl. natriumfluorid Xerodent tabl. Övriga medel Corsodyl gel Hexident lösning klorhexidin klorhexidin Mage - Tarm Refluxbesvär Omeprazol Helicobakterinfektion Se bakgrundsmaterial omeprazol Ulcusprofylax vid NSAID och ASA-behandling Omeprazol 20 mg omeprazol Dyspepsi - syrarelaterad Novaluzid Mg+Al-salter Ranitidin ranitidin Illamående Ondansetron Postafen Primperan Förstoppning Bulkmedel Inolaxol Vi-Siblin S ondansetron meclozin metoklopramid sterkuliagummi ispaghula Osmotiskt aktiva medel Importal Ex-Lax laktitol Forlax makrogol Laktulos laktulos Motorikstimulerande Cilaxoral (Laxoberal) natriumpikosulfat Klysma Klyx Microlax Diarré Loperamid natriumdokusat laurylsulfat loperamid Pancreasinsufficiens Creon pankreasenzymer Inflammatorisk tarmsjukdom Asacol mesalazin Pentasa mesalazin Colifoam hydrokortison Hemorroider Xyloproct lidocain/hydrokortison Diverticulit Vid lättare besvär avvakta behandling. Om behandling, ge både Doxyferm och Metronidazol. Doxyferm doxycyklin Metronidazol metronidazol 1

4 Diabetes Fysisk aktivitet är ett första behandlingsalternativ vid diabetes typ 2. Fysisk aktivitet vid diabetes typ 1 och 2, se bakgrundsmaterial. Tabletter Metformin Mindiab Måltidsinsulin Humalog ( ) NovoRapid ( ) Apidra ( ) metformin glipizid insulin lispro insulin aspart glulisininsulin Symbolerna (,, ) anger samma typ av injektionspenna Medellångverkande Humulin NPH ( ) humant insulin NPH Insulatard ( ) humant insulin NPH Insuman ( ) humant insulin NPH Kombinationsinsuliner Humalog Mix ( ) insulin lispro/ lispro protamin NovoMix ( ) insulin aspart/ aspart protamin För långverkande insulinanaloger och övriga läkemedel vid diabetes, se bakgrundsmaterial. Endokrinologi Hormoner/hypofys Betapred betametason Prednisolon prednisolon Levaxin levotyroxin Osteoporos Alendronat alendronat Kalcipos-D kalciumkarbonat/vit D 3 Kalcipos-D forte kalciumkarbonat/vit D 3 Medel vid anemier Duroferon ferrosulfat Behepan cyanokobalamin Folacin folsyra Ferinject inj/inf dextriferron Blod 2

5 Hjärta - Kärl Vid all form av hjärt-kärlsjukdom rekommenderas rökstopp och anpassad fysisk aktivitet, se bakgrundsmaterial. Hypertoni Diuretika (lågdos) Salures bendroflumetiazid ACE-hämmare Enalapril Ramipril enalapril ramipril Vid ACE-hämmarintolerans Angiotensinreceptorblockare (ARB) Losartan losartan Kalciumantagonister Amlodipin amlodipin Hjärtsvikt Basbehandling ACE-hämmare Enalapril Ramipril enalapril ramipril Vid ACE-hämmarintolerans Angiotensinreceptorblockare (ARB) Kandesartan kandesartan Valsartan valsartan Se bakgrundsmaterial angående indikation. Betablockare Bisoprolol Metoprolol Diuretika Furix bisoprolol metoprolol furosemid Aldosteronantagonist Spironolakton spironolakton Vid intolerans se bakgrundsmaterial. Övriga medel Digoxin digoxin Stabil ischemisk hjärtsjukdom Nitrater Imdur isosorbidmononitrat Glytrin spray nitroglycerin Betablockare Metoprolol metoprolol Kalciumantagonister Amlodipin amlodipin Läs om spasmangina i bakgrundsmaterial. Lipidsänkare Simvastatin Atorvastatin Trombocythämmare Trombyl simvastatin atorvastatin ASA Vid intolerans mot ASA Clopidogrel klopidogrel Akuta koronara syndrom Brilique ticagrelor Trombyl ASA För alternativ se bakgrundsmaterial. För Brilique skall behandlingstid anges, normalt 12 månader. 3

6 Profylax efter hjärtinfarkt Betablockare Metoprolol metoprolol ACE-hämmare Ramipril Trombocythämmare Trombyl Se bakgrundsmaterial. 4 ramipril ASA Vid intolerans mot ASA Clopidogrel klopidogrel Lipidsänkare Simvastatin Atorvastatin Hyperkolesterolemi Statiner Simvastatin Atorvastatin simvastatin atorvastatin simvastatin atorvastatin Förmaksflimmer Frekvensreglering av kroniskt förmaksflimmer Metoprolol metoprolol Atenolol atenolol Verapamil verapamil Se bakgrundsmaterial. Eksem Basbehandling mjukgörande Vuxna 1 Canoderm 2 Propyless Tromboemboliprofylax vid förmaksflimmer Warfarin warfarin För behandlingsalternativ när warfarinbehandling är tveksam/ olämplig: Pradaxa dabigatran Xarelto rivaroxaban Eliquis apixaban För riskalgoritm och värdering av embolirisk (CHA 2 DS 2 VASc) och blödningsrisk (HASBLED) se bakgrundsmaterial. Alla patienter ska registreras i Journalia. Trombos, Embolisjukdom Hepariner Fragmin dalteparin Peroralt antikoagulans Warfarin warfarin Perifer kärlsjukdom Trombocythämmare Trombyl ASA Vid intolerans mot ASA Clopidogrel klopidogrel Lipidsänkning se Hyperkolesterolemi. Hudsjukdomar Behandlingsinstruktioner samt smörjschema för flertalet hudsjukdomar finns på intranätet under Vård/PM/Hud. Mjukgörande betraktas som egenvårdsmedel, kan köpas receptfritt. Hudmottagningen receptförskriver mjukgörande endast vid svårare eksem, psoriasis, annan komplicerad hudsjukdom med större utbredning på kroppen. Barn 1 Locobase (handelsvara) 2 Miniderm Handeksem Locobase Repair (handelsvara)

7 Torrt grovt eksem Emovat salva (barn) Ovixan/Elocon kr/salva/betnovat salva (vuxna) Övrigt aktivt eksem, vätskande sårigt, ej infekterat Emovat kräm (barn) Ovixan/Elocon kräm/betnovat kräm (vuxna) Lätt eksem (barn) Hydrokortison salva Mildison Lipid (äldre barn och tonåringar) Ansiktseksem (vuxna) Emovat kräm Ögonlockseksem Ficortril ögonsalva Infekterat eksem Betnovat med chinoform kräm Ev kaliumpermanganatbaddning 0,1 % Se bakgrundsmaterial Seborroiskt eksem (lämna skriftlig patientinformation) Ketokonazol schampo Ovixan/Elocon/Betnovat lösning Cortimyk ansikte, öron, hudveck Psoriasis 1 Daivobet salva, gel (kroppen och hårbotten) 1 Ovixan/Elocon /Betnovat (kroppen och hårbotten) Emovat /Pevisone (hudveck och ansikte) Akne 1 Differin adapalen 1 Basiron bensoylperoxid 2 Epiduo adapalen+bensoylperoxid 2 Duac klindamycin/bensoylperoxid Högst 12 veckor. 3 Tetralysal tabl. lymecyklin Obs Tvätt och smörjråd på intranätet. Rosacea 1 Finacea azelainsyra 1 Rosazol/Rozex metronidazol 2 Tetralysal tabl. lymecyklin Kutana svampinfektioner Jästsvamp Canesten clotrimazol Dermatofyter - hud Terbinafin (Lamisil kräm) terbinafin Dermatofyter - nagel (endast odlingsverifierad!) Terbinafin tabl. (Lamisil) terbinafin Huvudlöss 1 Hedrin (handelsvara) dimetikon 2 Tenutex disulfiram Skabbinfektion Tenutex kräm (Obs! 2 behandlingar med 5 7 dagars mellanrum) Aktinisk keratos Aldara imiquimod Se instruktioner på intranätet 5

8 Aktiv sårläkning Behandlingsinstruktioner för sårläkning finns på intranätet under Vård/Sårläkning/Sårcentrum/Dokument samt under Vård/PM och vårdprogram/sårläkning. Lösningar Kaliumpermanganat 0,1 % Ättiksyrelösning 0,5 % 1 % Prontosan, sårspolning (mot biofilm) Polyuretanskumförband Allevyn (olika produktformer, se bakgrundsmaterial) Ligasano Mepilex (olika produktformer, se bakgrundsmaterial) Tegaderm Foam Hydrokolloida förband DuoDERM (olika produktformer, se bakgrundsmaterial) Alginatförband Tegaderm Alginat Infekterade, vätskande sår Iodosorb Aquacel Ag (läkarordination silverbehandling 2-4 veckor) Acticoat Flex (se PM brännskada/ ordination Sårcentrum) Hydrofiberförband Aquacel/Aquacel Extra Kolförband Carboflex (illaluktande sår) Speciella sårförband Medihoney (medicinsk honung) Promogran (avstannad sårläkning) Sorbact (ffa till svampinfektioner i hudveck) Tenderwet (nekrotiska eller fibrinbelagda sår) OBS! bytes 1g/ dygn Selefa (absorptionsförband) Curea P1 (rikligt vätskande sår) ViTri sårdyna (fuktspärr) Negativt tryck PICO (engångssystem, läkarord.) Gel Hydrosorb gel Intrasite gel/intrasite Conformable (se PM brännskada/ordination Sårcentrum) Salvkompress/silikonnät Cuticell Classic Mepitel One Kompressionsförband Flerlagerbandage Profore AAI >0,8 Profore lite AAI 0,6-0,8 Coban 2 AAI >0,8 Coban 2 lite AAI 0,5-0,8 Bindor Comprilan Co-plus Curi-Med Kortsträcksbinda Kohesiv binda Långsträcksbinda Huden runt såret Canoderm (mjukgörande) Zinksalva (hudskyddande) No Sting Skin-prep (hudskyddande) Hydrokorison salva (eksem) Emovat kräm (eksem) Betnovat salva/kräm (eksem) Betnovat med chinoform (infekterat eksem) Zipzoc salvstrumpa (hypostatiskt eksem) 6

9 Gynekologi Antikonception Monofasiska Prionelle estrogen+ levonorgestrel Sekvenspreparat Trionetta estrogen+levonorgestrel Gestagener Mini-Pe noretisteron Gestrina desogestrel Mirena levonorgestrel Depo-Provera inj. medroxiprogesteron Nexplanon etonogestrel (då p-piller ej fungerar) Akutpreventivmedel 1 Ella One ulipristol 2 Norlevo levonorgestrel Säkerhet beroende av kroppsvikt, se bakgrundsmaterial Menstruationsförskjutning Primolut-Nor noretisteron Rikliga menstruationsblödningar Cyklokapron Mirena tranexamsyra levonorgestrel Menstruationssmärtor Pronaxen naproxen PMS Se bakgrundsmaterial Vulvovaginit Candidainfektion 1 Canesten vag.kräm/tabl klotrimazol 1 Pevaryl vag.kräm/tabl ekonazol 2 Fluconazol fluconazol 2 Cortimyk miconazol/ hydrokortison 3 Sporanox itrakonazol Bakteriell vaginos 1 Zidoval gel 2 Metronidazol tabl metronidazol 3 Dalacin vag./vag.kräm klindamycin Hormonbehandling i klimakteriet Enbart östrogen (då livmodern ej finns kvar). 1 Femanest estradiol 2 Evorel plåster estradiol Sekvenspreparat Divina Plus medroxiprogesteron+ estradiol Novofem noretisteron+estradiol Fast kombination östrogen/gestagen Activelle noretisteron+estradiol Indivina medroxiprogesteron +estradiol Eviana (lågdos) noretisteron+estradiol Urogenital atrofi Ovesterin vag.kräm/vag. estriol Vagifem 10 ug vag.tabl. estradiol Oestring estradiol Alternativ till bröstcancerop Replens, se bakgrundsmaterial. 7

10 Urologi Överaktiv blåsa Se kommentar bakgrundsmaterial. Erektil dysfunktion Sildenafil Cialis sildenafil tadalafil Symtomgivande benign prostatahyperplasi Alfuzosin alfuzosin Finasterid finasterid Akut stensmärta Voltaren inj. diklofenak Se kommentarer bakgrundsmaterial avsnitt Rörelseapparaten/Smärta. Infektioner För information om när behandling är indicerad, doser m.m. se Antibiotikaval. Finns på intranätet under Läkemedelskommittén och Strama samt under extern applikation i Systeam Cross. Luftvägsinfektioner Tonsillit Kåvepenin penicillin V (10 dagar) Otitis media Kåvepenin penicillin V (5 dagar) Recidiv: Kåvepenin penicillin V (10 dagar) eller Amoxicillin amoxicillin (10 dagar) Terapisvikt: Amoxicillin amoxicillin (10 dagar) Kronisk bronkit med exacerbation Amoxicillin amoxicillin (5 7 dagar) Doxyferm doxycyklin (5 7 dagar) Eusaprim forte trim+sulfamet. (5 7 dagar) Pneumoni Kåvepenin penicillin V (7 dagar) Vid misstanke om mykoplasma Doxyferm (vuxna) doxycyklin (7 dagar) Ery-Max (barn) erythromycin (7 dagar) Sinuit Nasala steroider se Antibiotikaval Kåvepenin penicillin V (7 dagar) 8

11 Urinvägsinfektioner Urinodling ska skickas frånsett vid okomplicerad nedre UVI hos kvinnor. Nedre UVI hos kvinnor 1 Furadantin nitrofurantoin (5 dagar) 1 Selexid pivmecillinam (3-5 dagar) 200 mg x 3 i 5 dagar alternativt 400 mg x 2 i 3 dagar (50 år och yngre) 2 Idotrim trimetoprim (3 dagar) Nedre UVI hos gravida Selexid pivmecillinam (5 dagar) Cefadroxil cefadroxil (5 dagar) Furadantin nitrofurantoin (5 dagar) Nedre UVI hos män 1 Furadantin nitrofurantoin (7 dagar) 1 Selexid pivmecillinam (7 dagar) 2 Idotrim trimetoprim (7 dagar) Nedre UVI hos barn Furadantin nitrofurantoin (5 dagar Trimetoprim trimetoprim (5 dagar) Selexid (barn >5 år) pivmecillinam (5 dagar) Övre UVI (pyelonefrit) Kvinnor Ciprofloxacin ciprofloxacin (7 dagar) Män Ciprofloxacin ciprofloxacin (14 dagar) Hud och mjukdelsinfektioner Erysipelas Kåvepenin penicillin V (10 14 dagar) Impetigo 1 Tvål vatten + ev klorhexidin 2 Altargo salva retapulmin (5 dagar) 3 Flukloxacillin/ Heracillin (vuxna) flukloxacillin (7 dagar) 3 Cefadroxil (barn) cefadroxil (7 dagar) Erythema migrans Kåvepenin penicillin V (10 dagar) Övriga hud- och mjukdelsinfektioner Hudinfektioner efter bett se Antibiotikaval Flukloxacillin/Heracillin flukloxacillin (7 10 dagar) Herpes simplex infektioner Valaciklovir valaciklovir (5 dagar) Varicella-zoster infektioner Valaciklovir valaciklovir (7 dagar) Övriga alternativ se Antibiotikaval på intranätet. 9

12 Rörelseapparaten/Smärta Fysisk aktivitet vid artros och långvarig smärta är en avgörande faktor för förbättrad prognos, fysisk funktion och ökad livskvalitet, se bakgrundsmaterial. Akut nociceptiv smärta Alvedon NSAID Ibumetin Pronaxen paracetamol ibuprofen naproxen Svaga opioider Panocod kodein+paracetamol Tradolan tramadol Starka opioider Morfin Meda Långvarig nociceptiv smärta Alvedon morfin paracetamol NSAID Pronaxen naproxen Ulcusprofylax vid NSAID-behandling. Tillägg av Omeprazol 20 mg Svaga opioider Tradolan Retard Starka opioider Dolcontin Norspan Medel vid gikt Akutbehandling Pronaxen tramadol morfin buprenorfin naproxen Förebyggande långtidsprofylax Allopurinol allopurinol Glukokortikoider För injektion Depo-Medrol (små leder) metylprednisolon Depo-Medrol cum lidokain (periartikulärt) Lederspan (större leder) triamcinolon För systemiskt bruk Betapred betametason Prednisolon prednisolon Cancerrelaterad smärta Dosering i livets slutskede se sid 17. Se även bakgrundsmaterial Paracetamol Alvedon NSAID Pronaxen Stark opioid Morfin Dolcontin Glukokortikoider Betapred Prednisolon Neurogen smärta Saroten Gabapentin paracetamol naproxen morfin morfin betametason prednisolon amitriptylin gabapentin 10

13 Neurologi Migrän 1 Alvedon paracetamol 1 Pronaxen naproxen 2 Sumatriptan tabl. sumatriptan Migränprevention Metoprolol metoprolol Epilepsi Ergenyl Retard natriumvalproat Tegretol Retard karbamazepin Lamotrigin lamotrigin Stesolid rektal beredning diazepam Neurogen smärta Se kommentar bakgrundsmaterial. Tegretol karbamazepin Saroten amitriptylin Gabapentin gabapentin Restless legs Pramipexol Benign tremor Inderal retard pramipexol Propranolol Stroke Sekundärprevention efter cerebral infarkt Trombyl ASA Klopidogrel klopidogrel Trombyl+Persantin Depot ASA+dipyridamol Warfarin warfarin Lipidsänkning Se hjärta/kärl Hypertoni Se hjärta/kärl Parkinsonism 1 Madopark L-dopa+benserazid 1 Stalevo L-dopa+entakapon 2 Comtess entakapon Dopaminagonist samt yngre patienter Se bakgrundsmaterial. 11

14 Psykiatri Fysisk aktivitet vid ångest, depression, schizofreni och bipolär sjukdom, kan vara en betydelsefull del i terapin, se bakgrundsmaterial. Alkoholberoende Antabus disulfiram Campral akamprosat Naltrexon Vitaflo naltrexon Oralovite B-komplex + C-vitamin Folacin folsyra Sömn OBS har ni beaktat icke farmakologiska metoder! För alternativ se Sov Bra på intranätet Vård/läkemedel/bra länkar Imovane zopiklon Propavan propiomazin Tillfällig ångest Atarax Theralen Sobril hydroxizin alimemazin oxazepam Generaliserad ångest Paniksyndrom Social fobi Tvångssyndrom Posttraumatisk stressyndrom Sertralin sertralin Depression Citalopram citalopram Sertralin sertralin Mirtazapin mirtazapin Venlafaxin venlafaxin För andrahandsval se bakgrundsmaterial Kortvariga psykotiska tillstånd Risperidon risperidon För andrahandsval se bakgrundsmaterial Alzheimers demens Donepezil donepezil Rivastigmin rivastigmin OBS! För alternativ och indikation se bakgrundsmaterial. Behandling av äldre Sömnstörning Imovane Tillfällig oro Sobril zopiklon oxazepam Oro med depressiva inslag Sertralin sertralin Oro med psykotiska inslag Risperidon risperidon Depression Sertralin Behandling av barn och ungdomar Se bakgrundsmaterial. sertralin Behandling av gravida och ammande Se bakgrundsmaterial. Riktlinjer för utsättning Se bakgrundsmaterial. 12

15 Nässjukdomar Nezeril Atrovent Nasal Livostin Avamys Nasonex Andningsorganen Behandlingsinstruktioner för astma och allergi hos barn finns på intranätet under Vård/PM/ Barn-Vårdprogram oximetazolin ipratropium levokabastin flutikason mometason Kombinationsbehandling Ej förstahandsval Seretide flutikason+ salmeterol Symbicort budesonid+ formoterol Kombinationsbehandling vid stabil astma först efter genomförd dostitrering med inhalationssteroid och långverkande luftrörsvidgare var för sig. Astma I första hand inhalationsläkemedel. Kontrollera inhalationsteknik! Kortverkande ß 2 -stimulerare Ventilastine Novolizer salbutamol Buventol Easyhaler salbutamol Airomir (till barn) salbutamol Till alla astmatiker vid behov. Inhalationssteroider basbehandling Flutide Evohaler (till barn) flutikason Giona Easyhaler budesonid Novopulmon Novolizer budesonid Långverkande ß 2 -stimulerare Formatris novolizer formoterol Ges i kombination med inhalationssteroid. Antileukotriener Montelukast (Singulair) montelukast Se bakgrundsmaterial. Övrig astmabehandling Steroider Betapred Prednisolon betametason prednisolon Vid tillfällig försämring där ökning av inhalationssteroid ej hjälper. Betapred vid akut astmaanfall. KOL Stadium 1 2 med symtom Stadium 1 FEV 1 >80 % Stadium 2 FEV % Medicinering vid behov Ventilastine Novolizer salbutamol Buventol Easyhaler salbutamol Vid regelbundet behov Spiriva tiotropium Formatris Novolizer formoterol fortsättning KOL 13

16 Stadium 3 4 Stadium 3 FEV % Stadium 4 FEV 1 <30 % Samma medicinering som ovan! Vid frekventa skov tillägg av inhalationssteroider. Giona Easyhaler budesonid Novopulmon Novolizer budesonid Kombinationsbehandling Seretide forte flutikason + salmeterol Symbicort forte budesonid + formoterol Vid kronisk bronkit med hosta och purulent expectorat kan acetylcystein prövas. Rökavvänjning Nicorette nikotin Nicotinell nikotin Se kommentar bakgrundsmaterial Allergi Desloratadin desloratadin Cetirizin cetirizin Aerius oral lösning (1 5 år) desloratadin Betapred betametason Prednisolon prednisolon Jext adrenalin 14

17 Ögon Konjunktivit Kornealskador/Svetsblänk 1 Chloromycetin salva kloramfenikol (vid leveransproblem välj droppar + ev. smörjande) 1 Kloramfenikol CCS endos 2 Fucithalmic fucidinsyra Hordeolum, inflammerad vagel, kronisk varig blefarokonjunktivit Terracortril med Polymyxin B (max 7 10 dgr) hydrokortison+antiinfektiva Chloromycetin salva kloramfenikol Antiallergika/ avsvällande medel Lecrolyn endos natriumkromoglikat Emadine emedastin Zaditen ketotifen Samtliga receptfria Tårsubstitut Oculac droppar okonserverade povidon Oftagel gel med och utan konserveringsmedel karbomer Oculentum simplex om behov av smörjande nattetid och urglasförband inte används. Keratokonjunktivitis sicca, facialispares receptberättigade. Öron Extern otit 1 Terracortril med Polymyxin B hydrokortison + antiinfektiva 2 Locoid kutan lösning hydrokortisonbutyrat 3 Diproderm betametason Plaströrsflytning Terracortril med Polymyxin B hydrokortison + antiinfektiva 15

18 Hur gör vi vid nutritionsproblem? Ofrivillig viktförlust, ätsvårigheter och undervikt är tre parametrar som ger risk för undernäring. Vid identifierad risk görs en utredning för att fastställa bakgrund, art och grad av nutritionsproblemet. Finns bakomliggande sjukdom? Nutritionsbehandling I första hand ges råd om måltidsordning och livsmedelsval för att öka patientens energiintag. Det kan vara att fördela maten på många små måltider, berika maten med feta/söta livsmedel, äta dessert dagligen, äta fler mellanmål och välja energirika drycker. Kosttillägg i form av komplett näringsdryck är ett komplement när vanlig mat inte räcker för att tillfredställa en persons behov av energi och näringsämnen. Det behövs en tydlig ordination med angivelse av typ, mängd och tidpunkt för intag för att kunna utvärdera behandlingen. Ordinationen ska journalföras, följas upp och utvärderas. Kompletta näringsdrycker på marknaden: Resource Komplett Näring Dessa ger 300 kcal/förpackning, g Fortimel Energy protein samt vitaminer och mineraler. Fresubin energy Drink Valfria eller blandade smaker kan anges på livsmedelsanvisningen. Livsmedelsanvisning för landstinget Blekinge finns under blanketter i Eye-Doc under namnet Livsmedel/näringspreparat för personer över 16 år. Patientens egenavgift ska anges och för 2014 är den för ett kosttilllägg per dag 140 kr/månad och för två kosttillägg per dag 280 kr/per månad osv. Överskjutande kostnad debiteras landstinget Blekinge. Remiss till dietist För individualiserade råd och individanpassad ordination rekommenderas dietistkontakt. Patienter med långvariga nutritionsproblem ska alltid remitteras. 16

19 Vid behovsordinationer av läkemedel i livets slutskede Läkemedel som kan rekommenderas i livets absoluta slutskede oavsett diagnos. Nedanstående läkemedel finns i kommunernas läkemedelsförråd för användning till palliativa patienter i hemsjukvård och särskilt boende. De ska ordineras av läkare men bara undantagsvis skrivas på recept. Dokumentera däremot ordinationerna i läkemedelslista/pascal. För administration via läkemedelspump krävs särskild kunskap. Mot smärta till opiatnaiva: Morfin 10 mg/ml 2,5 5 mg (0,25 0,5 ml) sc vb. Justera dosen efter ålder, låg dos till äldre patienter pga. sämre njurfunktion. Mot smärta till patienter med stående opiatmedicinering: ge 1/6 av den parenterala dygnsdosen Morfin sc vb. Obs att olika opiater inte är dosekvivalenta och att 10 mg morfin po motsvarar ca 2 5 mg sc/iv (beroende av individens förstapassageeffekt). Illamående: haloperidol (Haldol) 5 mg/ml 1 2,5 mg (0,2 0,5 ml) sc vb max 2 gånger per dygn. Ångest: midazolam (1 mg/ml respektive 5 mg/ml) sc vb. Styrkan anpassas till dosen. Lämplig startdos är 1-1,25 mg sc. Vid otillräcklig effekt upprepas dosen efter 20 minuter. Behövs mer än en dos för effekt ges nästa gång 2-2,5 mg sc. Rosslighet: glykopyrron (Robinul) 0,2 mg/ml 0,2 mg (1 ml) sc vb eller Morfin-Scopolamin 10+0,4 mg/ml 0,5ml sc vb. Mot andnöd: i första hand Morfin och i andra hand midazolam (Dormicum), doserade enligt ovan. Furosemid (Furix) 10 mg/ml mg (2 4 ml) iv kan ges vid hjärtsviktsorsakad andnöd. Källa: och Läkemedelskommittén Blekinge. 17

20 Läkemedelsgrupper som kräver noggrant övervägande och uppföljning hos äldre patienter 18 Olämpliga läkemedel Långverkande bensodiazepiner Läkemedel med antikolinerg effekt Tramadol Propavan Kognitiva störningar, muskelsvaghet och balansstörningar. Gäller nitrazepam, flunitrazepam och diazepam. Ökad risk för konfusion, urinretention, muntorrhet och förstoppning. Vanliga ex. Detrusitol SR, Vesicare, Esmelex och Toviaz samt Nozinan, Stemetil, Atarax, Theralen, Saroten, Klomipramin, Lergigan. Risk för yrsel, konfusion, illamående och förstoppning. Kombination med SSRI/SNRI medför ökad risk för serotonergt syndrom. Risk för dagtrötthet och restless legs. Kvarstår indikation? / Korrekt indikation? Antipsykotiska läkemedel SSRI Loopdiuretika* PPI Risk för extrapyramidala symtom, kognitiva störningar, sedation, ortostatism och stroke. Utvärdera effekten efter 2 3 veckor och regelbundet. Hyponatremi kan förekomma liksom ökad risk för blödning. Lägsta möjliga dos. Risk för intorkning, i samband med infektioner, diarré eller värme. Fallrisk. Dyspepsi är ej indikation. Sätt ut successivt. Kontrollera njurfunktion vid dessa läkemedel ACE - hämmare/arb* NSAID* Metformin* Digoxin* Kontrollera S-kreatinin och kalium i synnerhet vid kombination med spironolakton. Helst som kort kur (1 2 veckor). Olämpligt till hjärtsvikts- och/eller njursviktspatienter. Sätt ut eller minska dosen vid egfr < 60 ml/min, malnutrition eller katabola tillstånd. egfr sjunker betydligt hos äldre minska dosen. Rekommenderat terapeutiskt intervall S-digoxin 0,6 1,2 nmol/l. * Dessa läkemedel bör tillfälligt sättas ut vid rubbad vätskebalans, till exempel värme, feber och diarrétillstånd.

21 Anafylaxibehandling för distriktssköterskor, skolhälsovård och barnavårdscentral. Vanliga orsaker Födoämnen Bi- och getingstick Läkemedel Adrenalin är det viktigaste läkemedelet och ska ges tidigt och intramuskulärt i låret Indikationer Läkemedel Adm.sätt Dos vuxna Kraftig urtikaria Andnöd Hypotension Allmänpåverkan Kraftiga buksmärtor och kräkningar Astma Alla Alla Inj. Adrenalin 1 mg/ml eller Jext/ Anapen/ Epipen Egen bronkvidgande medicin Tabl Aerius munlöslig 2,5/5 mg (eller annat antihistamin i dubbel dos) Tabl Betapred 0,5 mg Dokumentera reaktionen. Intramusulärt i lårets utsida Inhalation pulver/spray 0,3 ml 0,3 mg 4 6 doser Dos barn 0,01 ml/kg Max 0,5 ml 20 kg 0,15 mg > 20 kg 0,3 mg per os 10 mg < 6 år 2,5 mg 6 12 år 5 mg per os 10 tabl. < 6 år 6 tabl 6 år 10 tabl Effekt Inom 5 min Upprepa vb var 10:e minut 2 6 doser Inom 5 min Upprepa vb var 10:e minut Inom min Först efter 2 3 tim Vid anafylaxi ska patienten akut till sjukhus. Ring 112! Res aldrig med egen bil. Ursprungligt dokument se Anafylaxi 2009, SFFA 19

22 Biverkningsrapportering När, hur och varför anmäler jag en biverkan av läkemedel. När? När jag som läkare eller sjuksköterska misstänker eller noterar en läkemedelsbiverkan. Läkemedelsverket är tacksamma för alla rapporter. Varför? För att okända biverkningsmönster ska bli kända liksom ändrad frekvens av redan kända biverkningar. Särskilt viktigt är rapportering vid nya läkemel där allt inte är känt vid lanseringen. Hur? Tre alternativ finns: 1. Elektroniskt på 2. med deras blankett (från hemsidan) 3. med journalkopia + läkemedelslista och gärna labblista till myndigheten på adress: Läkemedelsverket, Enheten för läkemedelssäkerhet, Biverkningsgruppen, Box 26, Uppsala 20

23 Fysisk aktivitet som behandling, FaR Fysisk aktivitet har en stor inverkan såväl primär- som sekundärpreventivt. Fysisk aktivitet på recept är ett komplement till eller ersättning för läkemedel. Regelbunden fysisk aktivitet har väl säkerställd effekt vid ett antal sjukdomstillstånd som till exempel artros, diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Fysisk träning Vardagsaktivitet (7 000 steg) Stillasittande Grunden i alla ordinationer är att minska stillasittandet och öka vardagsaktiviteten. Mer information om FaR och om aktiviteter som finns tillgängliga i Blekinge finns på eller intranet vard/lakemedel. 21

24 22

25 23

26 24

27 Lokal support för läkemedel Systeam Cross och Pascal Apotek - Recept Dosapoteket Apoteket Wachtmeister, Karlskrona Apoteket Göta Lejon, Karlskrona Apoteket Hjärtat, Sjukhuset, Karlskrona Lloyds apotek, Amiralen Cura apoteket, ICA Maxi Amiralen Apoteket Pantern, Lyckeby Apoteket Hjärtat, Rödeby Apoteket Orren, Jämjö Apoteket Gripen, Ronneby Apoteket Snäckan, Ronneby Apoteket Kronans Droghandel, Kallinge Apoteket Kronans Droghandel, Karlshamn Apoteket Ugglan, Karlshamn Apoteket Hjärtat, Sölvesborg Apoteket Storgatan, Olofström Apoteket Hjärtat, Olofström

28 Produktion: Kommunikationsenheten, Landstinget Blekinge Tryck: Lenanders grafiska AB 2014 Miljömärkt trycksak,

Läkemedelskommittén i Blekinge. Rekommenderade läkemedel 2015

Läkemedelskommittén i Blekinge. Rekommenderade läkemedel 2015 Läkemedelskommittén i Blekinge Rekommenderade läkemedel 2015 Innehållsförteckning Sid Råd om terapival...1-15 Att tänka på vid läkemedelsval till äldre...16 Njursvikt och läkemedel...18 Läkemedel vid vård

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2012

Rekommenderade läkemedel 2012 Rekommenderade läkemedel 2012 För sjuksköterskor 1 Rekommenderade läkemedel 2012 för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Läkemedelsrekommendationerna har tagits fram av Läkemedelskommittén Landstinget

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2010

Rekommenderade läkemedel 2010 Rekommenderade läkemedel 2010 För sjuksköterskor Rekommenderade läkemedel 2010 för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Läkemedelsrekommendationerna har tagits fram av Läkemedelskommittén Landstinget Kronoberg

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2011

Rekommenderade läkemedel 2011 Rekommenderade läkemedel 2011 För sjuksköterskor 1 Rekommenderade läkemedel 2011 för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Läkemedelsrekommendationerna har tagits fram av Läkemedelskommittén Landstinget

Läs mer

Basläkemedel 2015. penciklovir kräm Vectavir aciklovir kräm Anti EF refluxsjukdom, magsår

Basläkemedel 2015. penciklovir kräm Vectavir aciklovir kräm Anti EF refluxsjukdom, magsår Rekommendationer vid preparatval för vuxna utgivna av Läkemedelskommittén i Västmanland. Teckenförklaring *utbytbara läkemedel enligt Läkemedelsverkets utbyteslista (141128). EF Läkemedel utan förmån.

Läs mer

Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås

Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås KOL och astmafarmakologisk behandling Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås Icke farmakologisk behandling RÖKSTOPP! På egna enheten eller via Kompetenscentrum för

Läs mer

Basläkemedel 2013. virushämmande (lokal behandling) penciklovir kräm Vectavir aciklovir kräm Anti EF refluxsjukdom, magsår

Basläkemedel 2013. virushämmande (lokal behandling) penciklovir kräm Vectavir aciklovir kräm Anti EF refluxsjukdom, magsår Basläkemedel 2013 Rekommendationer vid preparatval för vuxna utgivna av Läkemedelskommittén i Västmanland Utbytbara läkemedel enligt Läkemedelsverkets utbyteslista (121130) markeras med * Riskläkemedel

Läs mer

Läkemedel som SKA finnas som basförråd

Läkemedel som SKA finnas som basförråd 1(10) Läkemedelskommittén i Västerbotten BESTÄLLNINGSUNDERLAG (fr.o.m 150901) Läkemedel som SKA finnas som basförråd Adrenalin, inj.vätska 1 mg/ml 10x1 ml Alternativ till Adrenalin: Anapen, Epipen eller

Läs mer

Kommentarer Reklistan 2012. Läkemedelskommittén i Sörmland

Kommentarer Reklistan 2012. Läkemedelskommittén i Sörmland Kommentarer Reklistan 2012 Läkemedelskommittén i Sörmland Osteoporos Kalcipos D eller Calcichew D3 (fallit bort ur Reklistan) Vid D-vitaminbrist; Kalcipos D forte eller Calcichew D forte Alendronat (Fosamax)

Läs mer

1 ALLERGI ANDNING ÖNH

1 ALLERGI ANDNING ÖNH 4 REKLISTAN 2014 www.vgregion.se/vardgivarstod 1 ALLERGI ANDNING ÖNH rekommenderade läkemedel Astma barn beta-2-stimulerare (SABA) Airomir inhalationsspray Buventol Easyhaler Ventilastin Novolizer Inhalationssteroider

Läs mer

REK-lista. Rekommenderade läkemedel i Östergötland. www.lio.se

REK-lista. Rekommenderade läkemedel i Östergötland. www.lio.se REK-lista Rekommenderade läkemedel i Östergötland 2013 www.lio.se REK-listan 2013 innehåller Läkemedelskommitténs rekommenderade läkemedel för de vanligaste sjukdomarna/patienterna. Urvalskriterier är

Läs mer

Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10)

Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10) 1 Strama NLL Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10) I arbetet med att uppdatera STRAMAs antibiotikarekommendationer har vi tittat mycket på möjligheten att optimera doseringen av antibiotika.

Läs mer

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14. Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14. Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3 Strama NLL Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14 Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3 Streptokocktonsillit... 3 Akut mediaotit... 3 Akut rhinosinuit... 3

Läs mer

www.ltv.se/lk Basläkemedel 2009 Matsmältningsorgan och ämnesomsättning MATSMÄLTNINGSORGAN

www.ltv.se/lk Basläkemedel 2009 Matsmältningsorgan och ämnesomsättning MATSMÄLTNINGSORGAN Basläkemedel 2009 Utbytbara läkemedel enligt Läkemedelsverkets utbyteslista (081217) markeras med * Generika som inte är utbytbara mot originalet markeras med ** Riskläkemedel för äldre markeras med Rekommendationer

Läs mer

Rekommenderade läkemedel i Östergötland

Rekommenderade läkemedel i Östergötland /lakemedel REK-lista Rekommenderade läkemedel i Östergötland 2014 1 2 REK-listan 2014 innehåller Läkemedelskommitténs rekommenderade läkemedel för de vanligaste sjukdomarna/patienterna. Urvalskriterier

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Stroke Ett välreglerat blodtryck och god metabol kontroll, att vara fysisk aktiv, undvika överkonsumtion av alkohol

Läs mer

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer)

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diabetes mellitus (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diagnos Fp-glukos > 7,1 mmol/ P-glukos> 11 Ofta kombinerat med högt blodtryck, övervikt/fetma, höga blodfetter Ökad risk att få hjärtkärlssjukdom ex.

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för obstetrik och gynekologi Stockholms läns läkemedelskommitté Kombinerad hormonell antikonception I första hand levonorgestrel + Erlibelle, Prionelle etinylöstradiol Abelonelle

Läs mer

Basläkemedel 2008. Matsmältningsorgan och ämnesomsättning

Basläkemedel 2008. Matsmältningsorgan och ämnesomsättning Basläkemedel 2008 Utbytbara läkemedel enligt Läkemedelsverkets utbyteslista (071113) markeras med *. Generika som inte är utbytbara mot originalet markeras med ** Riskläkemedel för äldre markeras med Rekommendationer

Läs mer

Rekommenderade läkemedel i Östergötland

Rekommenderade läkemedel i Östergötland REK-lista 2015 Rekommenderade läkemedel i Östergötland Layout och original: Byrå4 Tryck: Larsson Offsettryck REK-listan 2015 innehåller Läkemedelskommitténs rekommenderade läkemedel för de vanligaste sjukdomarna/patienterna.

Läs mer

Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Allmänt Alla rekommendationer gäller oavsett kön om inget annat anges. Rekommendationer för Parkinsons sjukdom

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2011

Rekommenderade läkemedel 2011 Rekommenderade läkemedel 2011 För läkare 1 Rekommenderade läkemedel 2011 Läkemedelsrekommendationerna har tagits fram av Läkemedelskommittén Landstinget Kronoberg (LLK) med underlag från landstingets medicinska

Läs mer

Pevaryl kräm 1 % Cortimyk. Pevisone. Terbinafin kräm 10 mg/g tabl 250 mg

Pevaryl kräm 1 % Cortimyk. Pevisone. Terbinafin kräm 10 mg/g tabl 250 mg D Hud D01 Antimykotika Medel vid hudmykoser Ekonazol Mikonazol + hydrokortison (mild steroid) Pevaryl kräm 1 % Cortimyk kräm 20 mg/g + 10 mg/g Ekonazol + triamcinolon (medelstark steroid) Pevisone kräm

Läs mer

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas Indikator Andelen individer (%) som använder NSAID, utan att med paracetamol först prövats och befunnits ha otillräcklig effekt, och utan att påtagliga inflammatoriska inslag föreligger, av alla med artros

Läs mer

LÄKEMEDELSLISTA för sjuksköterskor med förskrivningsrätt

LÄKEMEDELSLISTA för sjuksköterskor med förskrivningsrätt LÄKEMEDELSLISTA för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Bilaga Avsnitt Sida 1. MUN OCH SVALG 5 2. MAGE OCH TARM 5 3. NUTRITION 6 4. SÅRBEHANDLING 6 5. HUDINFEKTIONER 7 6. EKSEM 7 7. ANSIKTE OCH HÅRBOTTEN

Läs mer

Bakgrundsmaterial till rekommendationslistan. Klicka på kapitelrubrik nedan. Innehåll

Bakgrundsmaterial till rekommendationslistan. Klicka på kapitelrubrik nedan. Innehåll Klicka på kapitelrubrik nedan Innehåll Mun Mage Tarm... 2 Hjärta kärl... 8 Hudsjukdomar... 24 Sårprodukter... 30 Riktlinjer för aktiv sårläkning rekommenderade av Sårgruppen i Blekinge... 30 Gynekologi

Läs mer

Greta Berg har kroniskt förmaksflimmer, som behandlas med digoxin 0,13 mg 1x1, bisoprolol 10 mg 1x1 samt Waran. Det fungerar bra och hon har inga

Greta Berg har kroniskt förmaksflimmer, som behandlas med digoxin 0,13 mg 1x1, bisoprolol 10 mg 1x1 samt Waran. Det fungerar bra och hon har inga 1 Greta Berg har kroniskt förmaksflimmer, som behandlas med digoxin 0,13 mg 1x1, bisoprolol 10 mg 1x1 samt Waran. Det fungerar bra och hon har inga större besvär. Efter rutinstatus och EKG väljer du att

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2010

Rekommenderade läkemedel 2010 Rekommenderade läkemedel 2010 För läkare Rekommenderade läkemedel 2010 Läkemedelsrekommendationerna har tagits fram av Läkemedelskommittén Landstinget Kronoberg (LLK) med underlag från landstingets medicinska

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2014

Rekommenderade läkemedel 2014 Rekommenderade läkemedel 2014 1 Rekommenderade läkemedel 2014 Rekommendationerna har tagits fram av läkemedelskommittén i Landstinget Kronoberg (LLK) med underlag från landstingets medicinska grupper.

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter 2013 Preparat som upptas: oxikodon Nociceptiv smärta -vävnadsskadesmärta, med eller

Läs mer

Läkemedelsförskrivning till äldre

Läkemedelsförskrivning till äldre Läkemedelsförskrivning till äldre Hur ökar vi kvaliteten och säkerheten kring läkemedelsanvändningen hos äldre? Anna Alassaad, Leg. Apotekare, PhD Akademiska sjukhuset, Landstinget i Uppsala län Läkemedelsrelaterade

Läs mer

Läkemedelsbehandling hos de allra äldsta. - vad vet vi och vad gissar vi?

Läkemedelsbehandling hos de allra äldsta. - vad vet vi och vad gissar vi? Läkemedelsbehandling hos de allra äldsta - vad vet vi och vad gissar vi? Tröst och lindring till den äldre människan. Geriatriska nätverket 16. Oktober 2013 Socialstyrelsens definition av äldre De mest

Läs mer

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för psykiatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Tillfälliga orostillstånd som inte klassificeras som ångestsyndrom oxazepam Oxascand, Sobril När bensodiazepiner

Läs mer

Bakgrundsmaterial till rekommendationslistan. Klicka på kapitelrubrik nedan. Innehåll

Bakgrundsmaterial till rekommendationslistan. Klicka på kapitelrubrik nedan. Innehåll Klicka på kapitelrubrik nedan Innehåll Mun Mage Tarm... 2 Hjärta kärl... 8 Hudsjukdomar... 24 Sårprodukter... 30 Riktlinjer för aktiv sårläkning rekommenderade av Sårgruppen i Blekinge... 30 Gynekologi

Läs mer

sjuksköterskor & barnmorskor Läkemedelsrådet i Region Skåne www.skane.se/lakemedelsradet/skanelistan

sjuksköterskor & barnmorskor Läkemedelsrådet i Region Skåne www.skane.se/lakemedelsradet/skanelistan 2014 Rekommendationer för sjuksköterskor & barnmorskor Baseras på SOSFS 2001:16 (uppdaterad t o m 2011:1), SOSFS 1996:21 och LVFS 2009:13 (uppdaterad t o m 2013:17) och Skånelistan 2014 Läkemedelsrådet

Läs mer

Äldre och läkemedel. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet

Äldre och läkemedel. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar - Åldrande - Sjukdom Polyfarmaci Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar

Läs mer

Tillfälligt uppehåll i läkemedelsbehandling vid akuta tillstånd med risk för intorkning, eller vid tecken på intorkning

Tillfälligt uppehåll i läkemedelsbehandling vid akuta tillstånd med risk för intorkning, eller vid tecken på intorkning 2015-07-02/Läkemedelskommittén/EV Läkemedelskommitténs rekommendation: Tillfälligt uppehåll i läkemedelsbehandling vid akuta tillstånd med risk för intorkning, eller vid tecken på intorkning Indikation:

Läs mer

Läkemedel till barn. Infektioner

Läkemedel till barn. Infektioner Läkemedel till barn Läkemedelsbehandling av barn skiljer sig i flera avseenden från behandling av vuxna. Barnets vikt varierar, varför det inte är möjligt med schablonmässig dosordination. Barnets ålder

Läs mer

Riktlinjer för aktiv sårläkning rekommenderade av Sårgruppen i Blekinge

Riktlinjer för aktiv sårläkning rekommenderade av Sårgruppen i Blekinge Sårprodukter Riktlinjer för aktiv sårläkning rekommenderade av Sårgruppen i Blekinge Behandlingsinstruktioner för sårläkning finns på intranätet under Vård/Sårläkning/Sårcentrum/Sårgruppen. För terapigruppen:

Läs mer

Aktiniska keratoser. Bakteriella infektioner Impetigo

Aktiniska keratoser. Bakteriella infektioner Impetigo Kapitel Aktiniska keratoser Aktiniska keratoser är vanligt förekommande bland befolkningen. De är ett tecken på UVexponering under många år och är därför lokaliserade till solexponerade ytor. I sällsynta

Läs mer

REK-lista. Rekommenderade läkemedel i Östergötland 2009. www.lio.se

REK-lista. Rekommenderade läkemedel i Östergötland 2009. www.lio.se REK-lista Rekommenderade läkemedel i Östergötland 2009 Utgiven i januari 2009 av Läkemedelskommittén i Östergötland Tel: 013-22 73 84 E-post: lakemedel@lio.se www.lio.se REK-listan 2009 innehåller Läkemedelskommitténs

Läs mer

REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015

REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015 1 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015 Rekommendationerna har tagits fram av läkemedelskommittén i Landstinget Kronoberg med underlag från landstingets medicinska grupper. Rekommendationerna

Läs mer

läkemedel 2015 Landstinget i Värmland Följ eller motivera

läkemedel 2015 Landstinget i Värmland Följ eller motivera läkemedel 2015 Landstinget i Värmland Följ eller motivera Bästa förskrivare! Rekommenderade läkemedel 2015 innehåller Läkemedelskommitténs rekommendationer för de vanligaste sjukdomarna, som tagits fram

Läs mer

Äldre och läkemedel Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer Läkemedelsgenomgångar. 24 november 2009 Ruth Lööf, apotekare, Läkemedelskommittén

Äldre och läkemedel Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer Läkemedelsgenomgångar. 24 november 2009 Ruth Lööf, apotekare, Läkemedelskommittén Äldre och läkemedel Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer Läkemedelsgenomgångar 24 november 2009 Ruth Lööf, apotekare, Läkemedelskommittén Läkemedelsbiverkningar 15-30% av alla sjukhusinlägningar av äldre

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för obstetrik och gynekologi Stockholms läns läkemedelskommitté Kombinerad hormonell antikonception I första hand levonorgestrel + Prionelle etinylöstradiol Abelonelle 28,

Läs mer

Användarhandledning. Sökfunktion för publik statistikåtkomst

Användarhandledning. Sökfunktion för publik statistikåtkomst Användarhandledning Sökfunktion för publik statistikåtkomst Detta dokument beskriver innehållet i den statistik som presenteras i sökfunktionen på ehälsomyndighetens hemsida. Där kan allmänheten på egen

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2014

Rekommenderade läkemedel 2014 Rekommenderade läkemedel 2014 Kommunal hälso- och sjukvård Innehåll Generella behandlingsanvisningar för ordination av läkemedel till patienter i kommunal hälso- och sjukvård i Kronoberg... 2 Tillfälligt

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Analgetika och reumatologiska sjukdomar Klinisk farmakologi: Carl-Olav Stiller, docent, överläkare,

Läs mer

Allergi. Läkemedel vid allergisjukdomar. Allergi

Allergi. Läkemedel vid allergisjukdomar. Allergi Allergi Allergi l Generell behandling Antihistaminer cetirizin 1) Cetirizin* ) loratadin 1) Loratadin* ) Glukokortikoider betametason Betapred prednisolon 1) Prednisolon* ) Adrenalin adrenalin Jext l Organspecifik

Läs mer

Allergi. Läkemedel vid allergisjukdomar

Allergi. Läkemedel vid allergisjukdomar Allergi Allergi l Generell behandling Antihistaminer cetirizin 1) Cetirizin* ) loratadin 1) Loratadin* ) Glukokortikoider betametason Betapred prednisolon 1) Prednisolon* ) Adrenalin adrenalin Jext l Organspecifik

Läs mer

Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om läkemedel och äldre. Medverkande: Marita Eriksson Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki

Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om läkemedel och äldre. Medverkande: Marita Eriksson Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om läkemedel och äldre Medverkande: Marita Eriksson Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki Handläggare: Eva Almén-Åström Bakgrund År 2010 genomfördes ett Läkemedelsprojekt

Läs mer

Rekommenderade läkemedel för barn

Rekommenderade läkemedel för barn Rekommenderade läkemedel för barn 2013 2014 Produktion Landstingets läkemedelsenhet, Uppsala läkemedelsinformationscentral och Agneta Svensson information. Tryck: City Tryck i Karlstad AB 2013 2 förord

Läs mer

God läkemedelsanvändning för äldre hur/när når vi dit? Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet

God läkemedelsanvändning för äldre hur/när når vi dit? Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet God läkemedelsanvändning för äldre hur/när når vi dit? Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre läkemedel Äldre läkemedel Kroppsliga förändringar -Åldrande -Sjukdom Polyfarmaci

Läs mer

Läkemedelsmottagningen i Uppland. Behövs den? Landstingets ledningskontor

Läkemedelsmottagningen i Uppland. Behövs den? Landstingets ledningskontor Läkemedelsmottagningen i Uppland Behövs den? Läkemedelsmottagningen Bakgrund Mottagningens organisation och verksamhet Resultat från pilotprojekten Målsättning 2012 Takehomemessages Bakgrund Läkemedelsrelaterade

Läs mer

REKLISTAN 2010 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND

REKLISTAN 2010 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND REKLISTAN 2010 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND Förord Detta är den 14:e reviderade upplagan av REKLISTAN Rekommenderade läkemedel i Landstinget Sörmland

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för psykiatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Läkemedelsförändringar Upptas escitalopram Depression bupropion Nikotinberoende vareniklin Nikotinberoende Specialiserad

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för psykiatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Tillfällig ångest oxazepam Oxascand, Sobril När bensodiazepiner bör undvikas alimemazin Theralen hydroxizin Atarax

Läs mer

Andelen (procent personer) ska vara så hög som möjligt

Andelen (procent personer) ska vara så hög som möjligt Indikator Andelen (procent) personer som använder Nortriptylin eller gabapentin, av alla som behandlas med läkemedel mot perifer neuropatisk smärta. Standard Andelen (procent personer) ska vara så hög

Läs mer

Rekommenderade läkemedel för barn

Rekommenderade läkemedel för barn Rekommenderade läkemedel för barn 2013 2014 Produktion Landstingets läkemedelsenhet, Uppsala läkemedelsinformationscentral och Agneta Svensson information. Tryck: Exaktaprinting, mars 2013 förord Flertalet

Läs mer

Generella behandlingsanvisningar 2012-2013

Generella behandlingsanvisningar 2012-2013 LÄKEMEDELSKOMMITTÉN Generella behandlingsanvisningar 2012-2013 Förslag till generella behandlingsanvisningar för läkemedel inom kommunal hälso- och sjukvård i samtliga kommuner i Västerbottens län Innehåll

Läs mer

Frågor om Din astma / Dina luftrörsbesvär

Frågor om Din astma / Dina luftrörsbesvär Frågor om Din astma / Dina luftrörsbesvär 1. Hur gammal är Du?.. år. 2. Är Du? Kvinna Man 3. På vilken vårdcentral/hälsocentral/familjeläkarmottagning har Du Dina läkarkontakter? Svar:... Ej aktuellt 4.

Läs mer

REKLISTAN 2015 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND

REKLISTAN 2015 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND 1 REKLISTAN 2015 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND 2 3 Förord Innehåll Detta är den 19:e reviderade upplagan av Reklistan Rekommenderade läkemedel i Landstinget

Läs mer

LÄKEMEDEL REKOMMENDATIONER

LÄKEMEDEL REKOMMENDATIONER LÄKEMEDEL REKOMMENDATIONER 2009 2010 LÄKEMEDEL REKOMMENDATIONER 2009 2010 Rekommenderade läkemedel för rutinsjukvård inom Landstinget Gävleborg Utgiven av Läkemedelskommittén Landstinget Gävleborg Arbetet

Läs mer

Följ de gröna plupparna i Cosmic. Pocketversion. Allt bakgrundsmaterial hittar du på www.ltkalmar.se/reklak

Följ de gröna plupparna i Cosmic. Pocketversion. Allt bakgrundsmaterial hittar du på www.ltkalmar.se/reklak Pocketversion 2012 Följ de gröna plupparna i Cosmic Före farmakologin... 3 Allergi... 4-6 Astma - KOL... 7-8 Blod - blodbildande organ... 8 Demens...9-10 Diabetes och tyreoideasjukdom...11 Gynekologi...

Läs mer

SFAMs studiebrev. Läkemedel och äldre. av Patrik Midlöv. www.sfam.se

SFAMs studiebrev. Läkemedel och äldre. av Patrik Midlöv. www.sfam.se SFAMs studiebrev Läkemedel och äldre av Patrik Midlöv www.sfam.se Studiebrev om läkemedel och äldre Innehållsförteckning Inledning Målsättning Anvisningar Fallbeskrivningar Kommentarer Faktadel 1. Fysiologiska

Läs mer

FÖRORD Z-LÄKEMEDEL 2014-2015

FÖRORD Z-LÄKEMEDEL 2014-2015 1 FÖRORD Z-LÄKEMEDEL 2014-2015 Läkemedelskommitténs syfte är att verka för en evidensbaserad och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning. Denna lilla skrift är resultatet av synpunkter från läkemedelskommitténs

Läs mer

Material från Lm-kommitténs hemsida www.lvn.se/lk finns uppkopierat idag

Material från Lm-kommitténs hemsida www.lvn.se/lk finns uppkopierat idag Familjeläkareftermiddag i Sundsvall 2014-03-19 Läkemedelskommittén Program 13.30 16.00 inkl. fika Mitt Läkemedel 2015 Kvalitetsindikatorer i primärvården Inbjuden gäst Daniel Popa, Lungläkare kl 15 16.00-16.30

Läs mer

Expertrådet för ögonsjukdomar

Expertrådet för ögonsjukdomar Kloka Listan 2012 Expertrådet för ögonsjukdomar I Kloka Listan rekommenderas som princip enbart aktiv substans. Det preparat som rekommenderas vid rekvisition till slutenvård och andra vårdformer anges

Läs mer

Guide till antibiotikaterapi vid Öron-Näs-Hals infektioner Version 090703

Guide till antibiotikaterapi vid Öron-Näs-Hals infektioner Version 090703 Guide till antibiotikaterapi vid Öron-Näs-Hals infektioner Version 090703 Denna guide ger ett stöd för antibiotikaval grundat på sannolik bakteriell genes för respektive diagnos och idag kända resistensmönster.

Läs mer

NEUROLOGI. Parkinsons sjukdom. Epilepsi partiella anfall. Epilepsi generaliserade, svårklassifierade. Dopaminagonist

NEUROLOGI. Parkinsons sjukdom. Epilepsi partiella anfall. Epilepsi generaliserade, svårklassifierade. Dopaminagonist 56 SJUKHUSLISTAN 2009 NEUROLOGI partiella anfall R karbamazepin Trimonil Retard generaliserade, svårklassifierade anfall R valproat Ergenyl Retard Akutbehandling av toniskt/kloniskt anfall R diazepam,

Läs mer

LÄKEMEDEL REKOMMENDATIONER 2013 2014. Rekommenderade läkemedel för rutinsjukvård

LÄKEMEDEL REKOMMENDATIONER 2013 2014. Rekommenderade läkemedel för rutinsjukvård LÄKEMEDEL REKOMMENDATIONER 2013 2014 Rekommenderade läkemedel för rutinsjukvård 1 LÄKEMEDEL REKOMMENDATIONER 2013 2014 Rekommenderade läkemedel för rutinsjukvård inom Landstinget Gävleborg Läkemedelskommitténs

Läs mer

Läkemedel till äldre 214 215

Läkemedel till äldre 214 215 Läkemedel till äldre Läkemedelsstudier på patienter äldre än 75 år är näst intill obefintliga. Trots detta förskrivs det flest läkemedel per patient i denna åldersgrupp. Problem med förändrad läkemedelsomsättning,

Läs mer

Rekommenderade läkemedel för vuxna

Rekommenderade läkemedel för vuxna Rekommenderade läkemedel för vuxna 2014 2015 1 Produktion Landstingets enhet för kunskapsstyrning och Byrå4. Foto: istock. Tryck: Exaktaprinting, januari 2014 2 förord Rekommenderade läkemedel för vuxna

Läs mer

rättigheter som ger dig en bättre läkemedelsbehandling

rättigheter som ger dig en bättre läkemedelsbehandling Kloka rättigheter som ger dig en bättre läkemedelsbehandling Myndigheter och andra inom hälso- och sjukvården utfärdar bestämmelser om hur vården ska utföras. De flesta bestämmelser riktas till läkare,

Läs mer

Godkänt av: Anna-Lena Bramstång Björk, Överläkare, Specialistmedicinklinik läkare (anlbj1) Giltig till: 2016-07-01

Godkänt av: Anna-Lena Bramstång Björk, Överläkare, Specialistmedicinklinik läkare (anlbj1) Giltig till: 2016-07-01 Bar 963 Ru Publicerat för enhet: Akutmedicinklinik; Allergimottagning Norra Älvsborgs Länssjukhus; Akutmottagning Norra Version: 15 Älvsborgs Länssjukhus; Akutklinik gemensamt Innehållsansvarig: Anna-Lena

Läs mer

KLOKA LISTAN. Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan. för patienter och allmänhet. Elektroniskt recept e-recept

KLOKA LISTAN. Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan. för patienter och allmänhet. Elektroniskt recept e-recept KLOKA LISTAN för patienter och allmänhet 2012 KLOKA LISTAN för patienter och allmänhet 2012 Rekommenderade läkemedel vid vanliga sjukdomar INNEHÅLL Allergisk chock och svår allergi 11 Andningsvägar 12

Läs mer

REK Egenvård 2006. Läkemedelskommittén Skaraborg. www.vgregion.se/lakemedel

REK Egenvård 2006. Läkemedelskommittén Skaraborg. www.vgregion.se/lakemedel REK Egenvård 2006 Läkemedelskommittén Skaraborg www.vgregion.se/lakemedel Läkemedelskommittén i Skaraborg 2006 Gunnar Ekblad, ordf, distriktsläkare Våc Guldvingen, Lidköping Håkan Garli, distriktsläkare

Läs mer

REKlistan. www.vgregion.se/vardgivarstod

REKlistan. www.vgregion.se/vardgivarstod REKlistan REKlistan är ett stöd för att främja en god och säker läkemedelsförskrivning. I varje kapitel anges rekommenderade förstahandsval (vita delen) och i en (grå delen) finns förslag på andrahandsalternativ.

Läs mer

Mitt läkemedel 2007 Terapirekommendationer för hälso- och sjukvården i Västernorrland

Mitt läkemedel 2007 Terapirekommendationer för hälso- och sjukvården i Västernorrland Mitt läkemedel 2007 Terapirekommendationer för hälso- och sjukvården i Västernorrland Arbetet med Mitt Läkemedel 2007 i Läkemedelskommittén och Expertgrupperna har som alltid varit en omfattande process.

Läs mer

KLOKA LISTAN 2010. Expertgruppen för obstetrik och gynekologi

KLOKA LISTAN 2010. Expertgruppen för obstetrik och gynekologi KLOKA LISTAN 2010 Expertgruppen för obstetrik och gynekologi KLOKA LISTAN 2010 Expertgruppen för obstetrik och gynekologi I Kloka Listan rekommenderas som princip enbart aktiv substans. Det preparat som

Läs mer

Följ de gröna plupparna i Cosmic. Pocketversion. Senast uppdaterad version hittas på Ltkalmar.se/for-vardgivare/lakemedelskommitten

Följ de gröna plupparna i Cosmic. Pocketversion. Senast uppdaterad version hittas på Ltkalmar.se/for-vardgivare/lakemedelskommitten Pocketversion 2015 Följ de gröna plupparna i Cosmic Senast uppdaterad version hittas på Ltkalmar.se/for-vardgivare/lakemedelskommitten Före farmakologin... 3 Allergi... 4-6 Astma - KOL... 7-9 lod - blodbildande

Läs mer

Hudsjukdomar hos skolbarn. Ingrid Synnerstad

Hudsjukdomar hos skolbarn. Ingrid Synnerstad Hudsjukdomar hos skolbarn Ingrid Synnerstad Akne Kronisk inflammation kring hårfolliklar och anslutande talgkörtel Var tredje tonåring har behandlingskrävande besvär Psykologiska och kosmetiska besvär

Läs mer

Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv. lu patrik.midlov@med.lu.se

Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv. lu patrik.midlov@med.lu.se Läkemedel och äldre Patrik Midlöv, Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv lu Äldres sjukvård Hos äldre är läkemedel orsak till akut inläggning hos 15-22% (Roughead 1998) Biverkningar i

Läs mer

Peter Strang, professor, överläkare

Peter Strang, professor, överläkare Peter Strang, professor, överläkare Dyspné (andnöd) Andnöd/ dyspné är alltid en subjektiv känsla det patienten känner Det personalen ser eller mäter spelar mindre roll Många gånger oklart samband med syrgasmättnad

Läs mer

KLOKA LISTAN. Kloka Listan. Medveten läkemedelsbehandling för största patientnytta. Kloka Listan 2012 KLOKA LISTAN 2012

KLOKA LISTAN. Kloka Listan. Medveten läkemedelsbehandling för största patientnytta. Kloka Listan 2012 KLOKA LISTAN 2012 KLOKA LISTAN 2012 KLOKA LISTAN 2012 Kloka Listan Medveten läkemedelsbehandling för största patientnytta Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting 1 Förord Förord Kloka Listan 2012 Kloka

Läs mer

Läkemedelsrevisioner. Patrik Midlöv Distriktsläkare VC Tåbelund, Eslöv. patrik.midlov@skane.se. patrik.midlov@skane.se

Läkemedelsrevisioner. Patrik Midlöv Distriktsläkare VC Tåbelund, Eslöv. patrik.midlov@skane.se. patrik.midlov@skane.se Läkemedelsrevisioner Patrik Midlöv Distriktsläkare VC Tåbelund, Eslöv BAKGRUND Allmänläkare förskriver mer än hälften av alla läkemedel Allmänläkare förskriver 2/3 av alla läkemedel som förskrivs till

Läs mer

KLOKA LISTAN LÄKARVERSION KLOKA LISTAN LÄKARVERSION 2004. Rekommenderade läkemedel vid vanliga sjukdomar. LÄKSAK Stockholm läns landsting

KLOKA LISTAN LÄKARVERSION KLOKA LISTAN LÄKARVERSION 2004. Rekommenderade läkemedel vid vanliga sjukdomar. LÄKSAK Stockholm läns landsting LÄKARVERSION 2004 Rekommenderade läkemedel vid vanliga sjukdomar LÄKSAK Stockholm läns landsting LÄKARVERSION 2004 Medicinska områden i alfabetisk ordning: Andningsorganen 26 Anemi 5 Endokrinologi 6 Gynekologi

Läs mer

Läkemedelsbehandling av äldre. Vad är viktigt att ha i åtanke vid omvårdnaden?

Läkemedelsbehandling av äldre. Vad är viktigt att ha i åtanke vid omvårdnaden? Läkemedelsbehandling av äldre Vad är viktigt att ha i åtanke vid omvårdnaden? Äldre personer med flera sjukdomar använder ofta många läkemedel. I synnerhet gäller det multisjuka på särskilda boenden. Läkemedel

Läs mer

Producentobunden läkemedelsinfo

Producentobunden läkemedelsinfo Producentobunden läkemedelsinfo namn titel Klinisk farmakologi enhet för rationell läkemedelsanvändning lakemedel@lio.se Innehåll Vitaros vid erektil dysfunktion. Nya inhalationsläkemedel vid astma och

Läs mer

SÅ HÄR LÄSER DU REKLISTAN:

SÅ HÄR LÄSER DU REKLISTAN: SÅ HÄR LÄSER DU REKLISTAN: I REK-listan hittar du alla läkemedel som är rekommenderade av vårdens läkemedelsexperter. Det är bra, väl beprövade och prisvärda läkemedel. Som patient har du rätt att se om

Läs mer

Vårdprogram för. ASTMA hos vuxna ASTMA hos barn

Vårdprogram för. ASTMA hos vuxna ASTMA hos barn ASTMA hos vuxna ASTMA hos barn 2008 ASTMA hos vuxna och ASTMA hos barn Innehåll ASTMA HOS VUXNA Definition... 3 Symptom... 3 Symptomutlösande faktorer... 3 Diagnostik/Utredning... 4 Behandling... 4 Underhållsbehandling...

Läs mer

Dokument ID: Fastställandedatum: 2015-01-01. Revisionsnr: Giltigt t.o.m.: 2016-12-31

Dokument ID: Fastställandedatum: 2015-01-01. Revisionsnr: Giltigt t.o.m.: 2016-12-31 Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(9) Gynekologi Antikonception Kombinerad hormonell antikonception En högeffektiv preventivmetod med ett så gott som hundraprocentigt skydd mot oönskade graviditeter.

Läs mer

Rekommenderade läkemedel för barn 2015 2016. För oss tillsammans

Rekommenderade läkemedel för barn 2015 2016. För oss tillsammans Rekommenderade läkemedel för barn 2015 2016 För oss tillsammans Produktion Läkemedelskommittéerna i Uppsala-Örebroregionen och Byrå4. Tryck: Sandvikens tryckeri, januari 2015. förord Flertalet läkemedel

Läs mer

Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010

Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010 Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010 Hudsjukdomar Råd om läkemedelsbehandling av barn har sammanställts av Läksaks barnutskott i samråd med Läksaks expertgrupp för hudsjukdomar. Avsnittet omfattar

Läs mer

Rekommenderade läkemedel och terapiråd i Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/vardgivarstod

Rekommenderade läkemedel och terapiråd i Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/vardgivarstod REKlistan 2012 Rekommenderade läkemedel och i Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/vardgivarstod Ytterligare REKlistor kan beställas via e-post: adress.distributionscentrum@vgregion.se eller på telefon

Läs mer

KLOKA LISTAN. Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan. för patienter och allmänhet. Stockholms läns läkemedelskommitté gör urvalet

KLOKA LISTAN. Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan. för patienter och allmänhet. Stockholms läns läkemedelskommitté gör urvalet KLOKA LISTAN för patienter och allmänhet 2013 KLOKA LISTAN för patienter och allmänhet 2013 Rekommenderade läkemedel vid vanliga sjukdomar INNeHåLL Allergisk chock och svår allergi 11 Andningsvägar 12

Läs mer

REKLISTAN REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL I SÖDERMANLANDS LÄN 2007. Läkemedelsrekommendationer fastställda av Läkemedelskommittén i Landstinget Sörmland

REKLISTAN REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL I SÖDERMANLANDS LÄN 2007. Läkemedelsrekommendationer fastställda av Läkemedelskommittén i Landstinget Sörmland REKLISTAN REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL I SÖDERMANLANDS LÄN 2007 Läkemedelsrekommendationer fastställda av Läkemedelskommittén i Landstinget Sörmland FÖRORD Detta är den 11:e reviderade upplagan av REKLISTAN

Läs mer

KLOKA LISTAN. Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan. för patienter. Mina... sparade recept på apotek

KLOKA LISTAN. Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan. för patienter. Mina... sparade recept på apotek Tryckt hos Åtta.45 AB, 2013 KLOKA LISTAN för patienter 2014 KLOKA LISTAN för patienter 2014 INNEHÅLL Allergisk chock och svår allergi 11 Andningsvägar 12 Barn och läkemedel 20 Benskörhet osteoporos 22

Läs mer

Rekommenderade läkemedel för barn 2015 2016. För oss tillsammans

Rekommenderade läkemedel för barn 2015 2016. För oss tillsammans Rekommenderade läkemedel för barn 2015 2016 För oss tillsammans Produktion Läkemedelskommittéerna i Uppsala-Örebroregionen och Byrå4. Tryck: Sandvikens tryckeri, januari 2015. förord Flertalet läkemedel

Läs mer