Läkemedelskommittén i Blekinge. Rekommenderade läkemedel 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läkemedelskommittén i Blekinge. Rekommenderade läkemedel 2014"

Transkript

1 Läkemedelskommittén i Blekinge Rekommenderade läkemedel 2014

2 Rekommenderade läkemedel 2014 skall betraktas som en basläkemedelslista. Rena specialistpreparat ingår således ej. Reklistan är utarbetad av landstingets terapigrupper där evidens, säkerhet, kostnad och miljöfrågor beaktats. Rikhaltig information kring preparatval finns i Bakgrundsmaterial till Blekingelistans rekommendationer som återfinns i journalen under Växla/ Extern applikation och på intranätet under flik Vård/ Läkemedel samt på internet. Preparat som inte har företagsnamn utsatt är föremål för generiskt utbyte på apoteket. Fet stil anger det preparat som bör stå på receptet. För att underlätta hågkomst anger vi ibland även originalpreparatets namn inom parentes. 1, 2 framför preparatnamn anger första och andrahandsval. Råd vid nutritionsproblem se sidan 16. Läkemedel vid vård i livets slutskede finns på sidan 17. Att tänka på vid läkemedelsval till äldre, sidan 18. Behandling av anafylaxi i öppen vård syns på sidan 19. Biverkningsrapportering, se sidan 20. Fysisk aktivitet som behandling, se sidan 21. Läkemedelskommittén i Blekinge

3 Mage - Tarm Svampinfektioner Mycostatin mixt. Mun- och tandsjukdomar nystatin Lokalanestetika Andolex benzydamin Karies/muntorrhet Dentan lösning Fludent tabl. natriumfluorid Xerodent tabl. Övriga medel Corsodyl gel Hexident lösning klorhexidin klorhexidin Mage - Tarm Refluxbesvär Omeprazol Helicobakterinfektion Se bakgrundsmaterial omeprazol Ulcusprofylax vid NSAID och ASA-behandling Omeprazol 20 mg omeprazol Dyspepsi - syrarelaterad Novaluzid Mg+Al-salter Ranitidin ranitidin Illamående Ondansetron Postafen Primperan Förstoppning Bulkmedel Inolaxol Vi-Siblin S ondansetron meclozin metoklopramid sterkuliagummi ispaghula Osmotiskt aktiva medel Importal Ex-Lax laktitol Forlax makrogol Laktulos laktulos Motorikstimulerande Cilaxoral (Laxoberal) natriumpikosulfat Klysma Klyx Microlax Diarré Loperamid natriumdokusat laurylsulfat loperamid Pancreasinsufficiens Creon pankreasenzymer Inflammatorisk tarmsjukdom Asacol mesalazin Pentasa mesalazin Colifoam hydrokortison Hemorroider Xyloproct lidocain/hydrokortison Diverticulit Vid lättare besvär avvakta behandling. Om behandling, ge både Doxyferm och Metronidazol. Doxyferm doxycyklin Metronidazol metronidazol 1

4 Diabetes Fysisk aktivitet är ett första behandlingsalternativ vid diabetes typ 2. Fysisk aktivitet vid diabetes typ 1 och 2, se bakgrundsmaterial. Tabletter Metformin Mindiab Måltidsinsulin Humalog ( ) NovoRapid ( ) Apidra ( ) metformin glipizid insulin lispro insulin aspart glulisininsulin Symbolerna (,, ) anger samma typ av injektionspenna Medellångverkande Humulin NPH ( ) humant insulin NPH Insulatard ( ) humant insulin NPH Insuman ( ) humant insulin NPH Kombinationsinsuliner Humalog Mix ( ) insulin lispro/ lispro protamin NovoMix ( ) insulin aspart/ aspart protamin För långverkande insulinanaloger och övriga läkemedel vid diabetes, se bakgrundsmaterial. Endokrinologi Hormoner/hypofys Betapred betametason Prednisolon prednisolon Levaxin levotyroxin Osteoporos Alendronat alendronat Kalcipos-D kalciumkarbonat/vit D 3 Kalcipos-D forte kalciumkarbonat/vit D 3 Medel vid anemier Duroferon ferrosulfat Behepan cyanokobalamin Folacin folsyra Ferinject inj/inf dextriferron Blod 2

5 Hjärta - Kärl Vid all form av hjärt-kärlsjukdom rekommenderas rökstopp och anpassad fysisk aktivitet, se bakgrundsmaterial. Hypertoni Diuretika (lågdos) Salures bendroflumetiazid ACE-hämmare Enalapril Ramipril enalapril ramipril Vid ACE-hämmarintolerans Angiotensinreceptorblockare (ARB) Losartan losartan Kalciumantagonister Amlodipin amlodipin Hjärtsvikt Basbehandling ACE-hämmare Enalapril Ramipril enalapril ramipril Vid ACE-hämmarintolerans Angiotensinreceptorblockare (ARB) Kandesartan kandesartan Valsartan valsartan Se bakgrundsmaterial angående indikation. Betablockare Bisoprolol Metoprolol Diuretika Furix bisoprolol metoprolol furosemid Aldosteronantagonist Spironolakton spironolakton Vid intolerans se bakgrundsmaterial. Övriga medel Digoxin digoxin Stabil ischemisk hjärtsjukdom Nitrater Imdur isosorbidmononitrat Glytrin spray nitroglycerin Betablockare Metoprolol metoprolol Kalciumantagonister Amlodipin amlodipin Läs om spasmangina i bakgrundsmaterial. Lipidsänkare Simvastatin Atorvastatin Trombocythämmare Trombyl simvastatin atorvastatin ASA Vid intolerans mot ASA Clopidogrel klopidogrel Akuta koronara syndrom Brilique ticagrelor Trombyl ASA För alternativ se bakgrundsmaterial. För Brilique skall behandlingstid anges, normalt 12 månader. 3

6 Profylax efter hjärtinfarkt Betablockare Metoprolol metoprolol ACE-hämmare Ramipril Trombocythämmare Trombyl Se bakgrundsmaterial. 4 ramipril ASA Vid intolerans mot ASA Clopidogrel klopidogrel Lipidsänkare Simvastatin Atorvastatin Hyperkolesterolemi Statiner Simvastatin Atorvastatin simvastatin atorvastatin simvastatin atorvastatin Förmaksflimmer Frekvensreglering av kroniskt förmaksflimmer Metoprolol metoprolol Atenolol atenolol Verapamil verapamil Se bakgrundsmaterial. Eksem Basbehandling mjukgörande Vuxna 1 Canoderm 2 Propyless Tromboemboliprofylax vid förmaksflimmer Warfarin warfarin För behandlingsalternativ när warfarinbehandling är tveksam/ olämplig: Pradaxa dabigatran Xarelto rivaroxaban Eliquis apixaban För riskalgoritm och värdering av embolirisk (CHA 2 DS 2 VASc) och blödningsrisk (HASBLED) se bakgrundsmaterial. Alla patienter ska registreras i Journalia. Trombos, Embolisjukdom Hepariner Fragmin dalteparin Peroralt antikoagulans Warfarin warfarin Perifer kärlsjukdom Trombocythämmare Trombyl ASA Vid intolerans mot ASA Clopidogrel klopidogrel Lipidsänkning se Hyperkolesterolemi. Hudsjukdomar Behandlingsinstruktioner samt smörjschema för flertalet hudsjukdomar finns på intranätet under Vård/PM/Hud. Mjukgörande betraktas som egenvårdsmedel, kan köpas receptfritt. Hudmottagningen receptförskriver mjukgörande endast vid svårare eksem, psoriasis, annan komplicerad hudsjukdom med större utbredning på kroppen. Barn 1 Locobase (handelsvara) 2 Miniderm Handeksem Locobase Repair (handelsvara)

7 Torrt grovt eksem Emovat salva (barn) Ovixan/Elocon kr/salva/betnovat salva (vuxna) Övrigt aktivt eksem, vätskande sårigt, ej infekterat Emovat kräm (barn) Ovixan/Elocon kräm/betnovat kräm (vuxna) Lätt eksem (barn) Hydrokortison salva Mildison Lipid (äldre barn och tonåringar) Ansiktseksem (vuxna) Emovat kräm Ögonlockseksem Ficortril ögonsalva Infekterat eksem Betnovat med chinoform kräm Ev kaliumpermanganatbaddning 0,1 % Se bakgrundsmaterial Seborroiskt eksem (lämna skriftlig patientinformation) Ketokonazol schampo Ovixan/Elocon/Betnovat lösning Cortimyk ansikte, öron, hudveck Psoriasis 1 Daivobet salva, gel (kroppen och hårbotten) 1 Ovixan/Elocon /Betnovat (kroppen och hårbotten) Emovat /Pevisone (hudveck och ansikte) Akne 1 Differin adapalen 1 Basiron bensoylperoxid 2 Epiduo adapalen+bensoylperoxid 2 Duac klindamycin/bensoylperoxid Högst 12 veckor. 3 Tetralysal tabl. lymecyklin Obs Tvätt och smörjråd på intranätet. Rosacea 1 Finacea azelainsyra 1 Rosazol/Rozex metronidazol 2 Tetralysal tabl. lymecyklin Kutana svampinfektioner Jästsvamp Canesten clotrimazol Dermatofyter - hud Terbinafin (Lamisil kräm) terbinafin Dermatofyter - nagel (endast odlingsverifierad!) Terbinafin tabl. (Lamisil) terbinafin Huvudlöss 1 Hedrin (handelsvara) dimetikon 2 Tenutex disulfiram Skabbinfektion Tenutex kräm (Obs! 2 behandlingar med 5 7 dagars mellanrum) Aktinisk keratos Aldara imiquimod Se instruktioner på intranätet 5

8 Aktiv sårläkning Behandlingsinstruktioner för sårläkning finns på intranätet under Vård/Sårläkning/Sårcentrum/Dokument samt under Vård/PM och vårdprogram/sårläkning. Lösningar Kaliumpermanganat 0,1 % Ättiksyrelösning 0,5 % 1 % Prontosan, sårspolning (mot biofilm) Polyuretanskumförband Allevyn (olika produktformer, se bakgrundsmaterial) Ligasano Mepilex (olika produktformer, se bakgrundsmaterial) Tegaderm Foam Hydrokolloida förband DuoDERM (olika produktformer, se bakgrundsmaterial) Alginatförband Tegaderm Alginat Infekterade, vätskande sår Iodosorb Aquacel Ag (läkarordination silverbehandling 2-4 veckor) Acticoat Flex (se PM brännskada/ ordination Sårcentrum) Hydrofiberförband Aquacel/Aquacel Extra Kolförband Carboflex (illaluktande sår) Speciella sårförband Medihoney (medicinsk honung) Promogran (avstannad sårläkning) Sorbact (ffa till svampinfektioner i hudveck) Tenderwet (nekrotiska eller fibrinbelagda sår) OBS! bytes 1g/ dygn Selefa (absorptionsförband) Curea P1 (rikligt vätskande sår) ViTri sårdyna (fuktspärr) Negativt tryck PICO (engångssystem, läkarord.) Gel Hydrosorb gel Intrasite gel/intrasite Conformable (se PM brännskada/ordination Sårcentrum) Salvkompress/silikonnät Cuticell Classic Mepitel One Kompressionsförband Flerlagerbandage Profore AAI >0,8 Profore lite AAI 0,6-0,8 Coban 2 AAI >0,8 Coban 2 lite AAI 0,5-0,8 Bindor Comprilan Co-plus Curi-Med Kortsträcksbinda Kohesiv binda Långsträcksbinda Huden runt såret Canoderm (mjukgörande) Zinksalva (hudskyddande) No Sting Skin-prep (hudskyddande) Hydrokorison salva (eksem) Emovat kräm (eksem) Betnovat salva/kräm (eksem) Betnovat med chinoform (infekterat eksem) Zipzoc salvstrumpa (hypostatiskt eksem) 6

9 Gynekologi Antikonception Monofasiska Prionelle estrogen+ levonorgestrel Sekvenspreparat Trionetta estrogen+levonorgestrel Gestagener Mini-Pe noretisteron Gestrina desogestrel Mirena levonorgestrel Depo-Provera inj. medroxiprogesteron Nexplanon etonogestrel (då p-piller ej fungerar) Akutpreventivmedel 1 Ella One ulipristol 2 Norlevo levonorgestrel Säkerhet beroende av kroppsvikt, se bakgrundsmaterial Menstruationsförskjutning Primolut-Nor noretisteron Rikliga menstruationsblödningar Cyklokapron Mirena tranexamsyra levonorgestrel Menstruationssmärtor Pronaxen naproxen PMS Se bakgrundsmaterial Vulvovaginit Candidainfektion 1 Canesten vag.kräm/tabl klotrimazol 1 Pevaryl vag.kräm/tabl ekonazol 2 Fluconazol fluconazol 2 Cortimyk miconazol/ hydrokortison 3 Sporanox itrakonazol Bakteriell vaginos 1 Zidoval gel 2 Metronidazol tabl metronidazol 3 Dalacin vag./vag.kräm klindamycin Hormonbehandling i klimakteriet Enbart östrogen (då livmodern ej finns kvar). 1 Femanest estradiol 2 Evorel plåster estradiol Sekvenspreparat Divina Plus medroxiprogesteron+ estradiol Novofem noretisteron+estradiol Fast kombination östrogen/gestagen Activelle noretisteron+estradiol Indivina medroxiprogesteron +estradiol Eviana (lågdos) noretisteron+estradiol Urogenital atrofi Ovesterin vag.kräm/vag. estriol Vagifem 10 ug vag.tabl. estradiol Oestring estradiol Alternativ till bröstcancerop Replens, se bakgrundsmaterial. 7

10 Urologi Överaktiv blåsa Se kommentar bakgrundsmaterial. Erektil dysfunktion Sildenafil Cialis sildenafil tadalafil Symtomgivande benign prostatahyperplasi Alfuzosin alfuzosin Finasterid finasterid Akut stensmärta Voltaren inj. diklofenak Se kommentarer bakgrundsmaterial avsnitt Rörelseapparaten/Smärta. Infektioner För information om när behandling är indicerad, doser m.m. se Antibiotikaval. Finns på intranätet under Läkemedelskommittén och Strama samt under extern applikation i Systeam Cross. Luftvägsinfektioner Tonsillit Kåvepenin penicillin V (10 dagar) Otitis media Kåvepenin penicillin V (5 dagar) Recidiv: Kåvepenin penicillin V (10 dagar) eller Amoxicillin amoxicillin (10 dagar) Terapisvikt: Amoxicillin amoxicillin (10 dagar) Kronisk bronkit med exacerbation Amoxicillin amoxicillin (5 7 dagar) Doxyferm doxycyklin (5 7 dagar) Eusaprim forte trim+sulfamet. (5 7 dagar) Pneumoni Kåvepenin penicillin V (7 dagar) Vid misstanke om mykoplasma Doxyferm (vuxna) doxycyklin (7 dagar) Ery-Max (barn) erythromycin (7 dagar) Sinuit Nasala steroider se Antibiotikaval Kåvepenin penicillin V (7 dagar) 8

11 Urinvägsinfektioner Urinodling ska skickas frånsett vid okomplicerad nedre UVI hos kvinnor. Nedre UVI hos kvinnor 1 Furadantin nitrofurantoin (5 dagar) 1 Selexid pivmecillinam (3-5 dagar) 200 mg x 3 i 5 dagar alternativt 400 mg x 2 i 3 dagar (50 år och yngre) 2 Idotrim trimetoprim (3 dagar) Nedre UVI hos gravida Selexid pivmecillinam (5 dagar) Cefadroxil cefadroxil (5 dagar) Furadantin nitrofurantoin (5 dagar) Nedre UVI hos män 1 Furadantin nitrofurantoin (7 dagar) 1 Selexid pivmecillinam (7 dagar) 2 Idotrim trimetoprim (7 dagar) Nedre UVI hos barn Furadantin nitrofurantoin (5 dagar Trimetoprim trimetoprim (5 dagar) Selexid (barn >5 år) pivmecillinam (5 dagar) Övre UVI (pyelonefrit) Kvinnor Ciprofloxacin ciprofloxacin (7 dagar) Män Ciprofloxacin ciprofloxacin (14 dagar) Hud och mjukdelsinfektioner Erysipelas Kåvepenin penicillin V (10 14 dagar) Impetigo 1 Tvål vatten + ev klorhexidin 2 Altargo salva retapulmin (5 dagar) 3 Flukloxacillin/ Heracillin (vuxna) flukloxacillin (7 dagar) 3 Cefadroxil (barn) cefadroxil (7 dagar) Erythema migrans Kåvepenin penicillin V (10 dagar) Övriga hud- och mjukdelsinfektioner Hudinfektioner efter bett se Antibiotikaval Flukloxacillin/Heracillin flukloxacillin (7 10 dagar) Herpes simplex infektioner Valaciklovir valaciklovir (5 dagar) Varicella-zoster infektioner Valaciklovir valaciklovir (7 dagar) Övriga alternativ se Antibiotikaval på intranätet. 9

12 Rörelseapparaten/Smärta Fysisk aktivitet vid artros och långvarig smärta är en avgörande faktor för förbättrad prognos, fysisk funktion och ökad livskvalitet, se bakgrundsmaterial. Akut nociceptiv smärta Alvedon NSAID Ibumetin Pronaxen paracetamol ibuprofen naproxen Svaga opioider Panocod kodein+paracetamol Tradolan tramadol Starka opioider Morfin Meda Långvarig nociceptiv smärta Alvedon morfin paracetamol NSAID Pronaxen naproxen Ulcusprofylax vid NSAID-behandling. Tillägg av Omeprazol 20 mg Svaga opioider Tradolan Retard Starka opioider Dolcontin Norspan Medel vid gikt Akutbehandling Pronaxen tramadol morfin buprenorfin naproxen Förebyggande långtidsprofylax Allopurinol allopurinol Glukokortikoider För injektion Depo-Medrol (små leder) metylprednisolon Depo-Medrol cum lidokain (periartikulärt) Lederspan (större leder) triamcinolon För systemiskt bruk Betapred betametason Prednisolon prednisolon Cancerrelaterad smärta Dosering i livets slutskede se sid 17. Se även bakgrundsmaterial Paracetamol Alvedon NSAID Pronaxen Stark opioid Morfin Dolcontin Glukokortikoider Betapred Prednisolon Neurogen smärta Saroten Gabapentin paracetamol naproxen morfin morfin betametason prednisolon amitriptylin gabapentin 10

13 Neurologi Migrän 1 Alvedon paracetamol 1 Pronaxen naproxen 2 Sumatriptan tabl. sumatriptan Migränprevention Metoprolol metoprolol Epilepsi Ergenyl Retard natriumvalproat Tegretol Retard karbamazepin Lamotrigin lamotrigin Stesolid rektal beredning diazepam Neurogen smärta Se kommentar bakgrundsmaterial. Tegretol karbamazepin Saroten amitriptylin Gabapentin gabapentin Restless legs Pramipexol Benign tremor Inderal retard pramipexol Propranolol Stroke Sekundärprevention efter cerebral infarkt Trombyl ASA Klopidogrel klopidogrel Trombyl+Persantin Depot ASA+dipyridamol Warfarin warfarin Lipidsänkning Se hjärta/kärl Hypertoni Se hjärta/kärl Parkinsonism 1 Madopark L-dopa+benserazid 1 Stalevo L-dopa+entakapon 2 Comtess entakapon Dopaminagonist samt yngre patienter Se bakgrundsmaterial. 11

14 Psykiatri Fysisk aktivitet vid ångest, depression, schizofreni och bipolär sjukdom, kan vara en betydelsefull del i terapin, se bakgrundsmaterial. Alkoholberoende Antabus disulfiram Campral akamprosat Naltrexon Vitaflo naltrexon Oralovite B-komplex + C-vitamin Folacin folsyra Sömn OBS har ni beaktat icke farmakologiska metoder! För alternativ se Sov Bra på intranätet Vård/läkemedel/bra länkar Imovane zopiklon Propavan propiomazin Tillfällig ångest Atarax Theralen Sobril hydroxizin alimemazin oxazepam Generaliserad ångest Paniksyndrom Social fobi Tvångssyndrom Posttraumatisk stressyndrom Sertralin sertralin Depression Citalopram citalopram Sertralin sertralin Mirtazapin mirtazapin Venlafaxin venlafaxin För andrahandsval se bakgrundsmaterial Kortvariga psykotiska tillstånd Risperidon risperidon För andrahandsval se bakgrundsmaterial Alzheimers demens Donepezil donepezil Rivastigmin rivastigmin OBS! För alternativ och indikation se bakgrundsmaterial. Behandling av äldre Sömnstörning Imovane Tillfällig oro Sobril zopiklon oxazepam Oro med depressiva inslag Sertralin sertralin Oro med psykotiska inslag Risperidon risperidon Depression Sertralin Behandling av barn och ungdomar Se bakgrundsmaterial. sertralin Behandling av gravida och ammande Se bakgrundsmaterial. Riktlinjer för utsättning Se bakgrundsmaterial. 12

15 Nässjukdomar Nezeril Atrovent Nasal Livostin Avamys Nasonex Andningsorganen Behandlingsinstruktioner för astma och allergi hos barn finns på intranätet under Vård/PM/ Barn-Vårdprogram oximetazolin ipratropium levokabastin flutikason mometason Kombinationsbehandling Ej förstahandsval Seretide flutikason+ salmeterol Symbicort budesonid+ formoterol Kombinationsbehandling vid stabil astma först efter genomförd dostitrering med inhalationssteroid och långverkande luftrörsvidgare var för sig. Astma I första hand inhalationsläkemedel. Kontrollera inhalationsteknik! Kortverkande ß 2 -stimulerare Ventilastine Novolizer salbutamol Buventol Easyhaler salbutamol Airomir (till barn) salbutamol Till alla astmatiker vid behov. Inhalationssteroider basbehandling Flutide Evohaler (till barn) flutikason Giona Easyhaler budesonid Novopulmon Novolizer budesonid Långverkande ß 2 -stimulerare Formatris novolizer formoterol Ges i kombination med inhalationssteroid. Antileukotriener Montelukast (Singulair) montelukast Se bakgrundsmaterial. Övrig astmabehandling Steroider Betapred Prednisolon betametason prednisolon Vid tillfällig försämring där ökning av inhalationssteroid ej hjälper. Betapred vid akut astmaanfall. KOL Stadium 1 2 med symtom Stadium 1 FEV 1 >80 % Stadium 2 FEV % Medicinering vid behov Ventilastine Novolizer salbutamol Buventol Easyhaler salbutamol Vid regelbundet behov Spiriva tiotropium Formatris Novolizer formoterol fortsättning KOL 13

16 Stadium 3 4 Stadium 3 FEV % Stadium 4 FEV 1 <30 % Samma medicinering som ovan! Vid frekventa skov tillägg av inhalationssteroider. Giona Easyhaler budesonid Novopulmon Novolizer budesonid Kombinationsbehandling Seretide forte flutikason + salmeterol Symbicort forte budesonid + formoterol Vid kronisk bronkit med hosta och purulent expectorat kan acetylcystein prövas. Rökavvänjning Nicorette nikotin Nicotinell nikotin Se kommentar bakgrundsmaterial Allergi Desloratadin desloratadin Cetirizin cetirizin Aerius oral lösning (1 5 år) desloratadin Betapred betametason Prednisolon prednisolon Jext adrenalin 14

17 Ögon Konjunktivit Kornealskador/Svetsblänk 1 Chloromycetin salva kloramfenikol (vid leveransproblem välj droppar + ev. smörjande) 1 Kloramfenikol CCS endos 2 Fucithalmic fucidinsyra Hordeolum, inflammerad vagel, kronisk varig blefarokonjunktivit Terracortril med Polymyxin B (max 7 10 dgr) hydrokortison+antiinfektiva Chloromycetin salva kloramfenikol Antiallergika/ avsvällande medel Lecrolyn endos natriumkromoglikat Emadine emedastin Zaditen ketotifen Samtliga receptfria Tårsubstitut Oculac droppar okonserverade povidon Oftagel gel med och utan konserveringsmedel karbomer Oculentum simplex om behov av smörjande nattetid och urglasförband inte används. Keratokonjunktivitis sicca, facialispares receptberättigade. Öron Extern otit 1 Terracortril med Polymyxin B hydrokortison + antiinfektiva 2 Locoid kutan lösning hydrokortisonbutyrat 3 Diproderm betametason Plaströrsflytning Terracortril med Polymyxin B hydrokortison + antiinfektiva 15

18 Hur gör vi vid nutritionsproblem? Ofrivillig viktförlust, ätsvårigheter och undervikt är tre parametrar som ger risk för undernäring. Vid identifierad risk görs en utredning för att fastställa bakgrund, art och grad av nutritionsproblemet. Finns bakomliggande sjukdom? Nutritionsbehandling I första hand ges råd om måltidsordning och livsmedelsval för att öka patientens energiintag. Det kan vara att fördela maten på många små måltider, berika maten med feta/söta livsmedel, äta dessert dagligen, äta fler mellanmål och välja energirika drycker. Kosttillägg i form av komplett näringsdryck är ett komplement när vanlig mat inte räcker för att tillfredställa en persons behov av energi och näringsämnen. Det behövs en tydlig ordination med angivelse av typ, mängd och tidpunkt för intag för att kunna utvärdera behandlingen. Ordinationen ska journalföras, följas upp och utvärderas. Kompletta näringsdrycker på marknaden: Resource Komplett Näring Dessa ger 300 kcal/förpackning, g Fortimel Energy protein samt vitaminer och mineraler. Fresubin energy Drink Valfria eller blandade smaker kan anges på livsmedelsanvisningen. Livsmedelsanvisning för landstinget Blekinge finns under blanketter i Eye-Doc under namnet Livsmedel/näringspreparat för personer över 16 år. Patientens egenavgift ska anges och för 2014 är den för ett kosttilllägg per dag 140 kr/månad och för två kosttillägg per dag 280 kr/per månad osv. Överskjutande kostnad debiteras landstinget Blekinge. Remiss till dietist För individualiserade råd och individanpassad ordination rekommenderas dietistkontakt. Patienter med långvariga nutritionsproblem ska alltid remitteras. 16

19 Vid behovsordinationer av läkemedel i livets slutskede Läkemedel som kan rekommenderas i livets absoluta slutskede oavsett diagnos. Nedanstående läkemedel finns i kommunernas läkemedelsförråd för användning till palliativa patienter i hemsjukvård och särskilt boende. De ska ordineras av läkare men bara undantagsvis skrivas på recept. Dokumentera däremot ordinationerna i läkemedelslista/pascal. För administration via läkemedelspump krävs särskild kunskap. Mot smärta till opiatnaiva: Morfin 10 mg/ml 2,5 5 mg (0,25 0,5 ml) sc vb. Justera dosen efter ålder, låg dos till äldre patienter pga. sämre njurfunktion. Mot smärta till patienter med stående opiatmedicinering: ge 1/6 av den parenterala dygnsdosen Morfin sc vb. Obs att olika opiater inte är dosekvivalenta och att 10 mg morfin po motsvarar ca 2 5 mg sc/iv (beroende av individens förstapassageeffekt). Illamående: haloperidol (Haldol) 5 mg/ml 1 2,5 mg (0,2 0,5 ml) sc vb max 2 gånger per dygn. Ångest: midazolam (1 mg/ml respektive 5 mg/ml) sc vb. Styrkan anpassas till dosen. Lämplig startdos är 1-1,25 mg sc. Vid otillräcklig effekt upprepas dosen efter 20 minuter. Behövs mer än en dos för effekt ges nästa gång 2-2,5 mg sc. Rosslighet: glykopyrron (Robinul) 0,2 mg/ml 0,2 mg (1 ml) sc vb eller Morfin-Scopolamin 10+0,4 mg/ml 0,5ml sc vb. Mot andnöd: i första hand Morfin och i andra hand midazolam (Dormicum), doserade enligt ovan. Furosemid (Furix) 10 mg/ml mg (2 4 ml) iv kan ges vid hjärtsviktsorsakad andnöd. Källa: och Läkemedelskommittén Blekinge. 17

20 Läkemedelsgrupper som kräver noggrant övervägande och uppföljning hos äldre patienter 18 Olämpliga läkemedel Långverkande bensodiazepiner Läkemedel med antikolinerg effekt Tramadol Propavan Kognitiva störningar, muskelsvaghet och balansstörningar. Gäller nitrazepam, flunitrazepam och diazepam. Ökad risk för konfusion, urinretention, muntorrhet och förstoppning. Vanliga ex. Detrusitol SR, Vesicare, Esmelex och Toviaz samt Nozinan, Stemetil, Atarax, Theralen, Saroten, Klomipramin, Lergigan. Risk för yrsel, konfusion, illamående och förstoppning. Kombination med SSRI/SNRI medför ökad risk för serotonergt syndrom. Risk för dagtrötthet och restless legs. Kvarstår indikation? / Korrekt indikation? Antipsykotiska läkemedel SSRI Loopdiuretika* PPI Risk för extrapyramidala symtom, kognitiva störningar, sedation, ortostatism och stroke. Utvärdera effekten efter 2 3 veckor och regelbundet. Hyponatremi kan förekomma liksom ökad risk för blödning. Lägsta möjliga dos. Risk för intorkning, i samband med infektioner, diarré eller värme. Fallrisk. Dyspepsi är ej indikation. Sätt ut successivt. Kontrollera njurfunktion vid dessa läkemedel ACE - hämmare/arb* NSAID* Metformin* Digoxin* Kontrollera S-kreatinin och kalium i synnerhet vid kombination med spironolakton. Helst som kort kur (1 2 veckor). Olämpligt till hjärtsvikts- och/eller njursviktspatienter. Sätt ut eller minska dosen vid egfr < 60 ml/min, malnutrition eller katabola tillstånd. egfr sjunker betydligt hos äldre minska dosen. Rekommenderat terapeutiskt intervall S-digoxin 0,6 1,2 nmol/l. * Dessa läkemedel bör tillfälligt sättas ut vid rubbad vätskebalans, till exempel värme, feber och diarrétillstånd.

21 Anafylaxibehandling för distriktssköterskor, skolhälsovård och barnavårdscentral. Vanliga orsaker Födoämnen Bi- och getingstick Läkemedel Adrenalin är det viktigaste läkemedelet och ska ges tidigt och intramuskulärt i låret Indikationer Läkemedel Adm.sätt Dos vuxna Kraftig urtikaria Andnöd Hypotension Allmänpåverkan Kraftiga buksmärtor och kräkningar Astma Alla Alla Inj. Adrenalin 1 mg/ml eller Jext/ Anapen/ Epipen Egen bronkvidgande medicin Tabl Aerius munlöslig 2,5/5 mg (eller annat antihistamin i dubbel dos) Tabl Betapred 0,5 mg Dokumentera reaktionen. Intramusulärt i lårets utsida Inhalation pulver/spray 0,3 ml 0,3 mg 4 6 doser Dos barn 0,01 ml/kg Max 0,5 ml 20 kg 0,15 mg > 20 kg 0,3 mg per os 10 mg < 6 år 2,5 mg 6 12 år 5 mg per os 10 tabl. < 6 år 6 tabl 6 år 10 tabl Effekt Inom 5 min Upprepa vb var 10:e minut 2 6 doser Inom 5 min Upprepa vb var 10:e minut Inom min Först efter 2 3 tim Vid anafylaxi ska patienten akut till sjukhus. Ring 112! Res aldrig med egen bil. Ursprungligt dokument se Anafylaxi 2009, SFFA 19

22 Biverkningsrapportering När, hur och varför anmäler jag en biverkan av läkemedel. När? När jag som läkare eller sjuksköterska misstänker eller noterar en läkemedelsbiverkan. Läkemedelsverket är tacksamma för alla rapporter. Varför? För att okända biverkningsmönster ska bli kända liksom ändrad frekvens av redan kända biverkningar. Särskilt viktigt är rapportering vid nya läkemel där allt inte är känt vid lanseringen. Hur? Tre alternativ finns: 1. Elektroniskt på 2. med deras blankett (från hemsidan) 3. med journalkopia + läkemedelslista och gärna labblista till myndigheten på adress: Läkemedelsverket, Enheten för läkemedelssäkerhet, Biverkningsgruppen, Box 26, Uppsala 20

23 Fysisk aktivitet som behandling, FaR Fysisk aktivitet har en stor inverkan såväl primär- som sekundärpreventivt. Fysisk aktivitet på recept är ett komplement till eller ersättning för läkemedel. Regelbunden fysisk aktivitet har väl säkerställd effekt vid ett antal sjukdomstillstånd som till exempel artros, diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Fysisk träning Vardagsaktivitet (7 000 steg) Stillasittande Grunden i alla ordinationer är att minska stillasittandet och öka vardagsaktiviteten. Mer information om FaR och om aktiviteter som finns tillgängliga i Blekinge finns på eller intranet vard/lakemedel. 21

24 22

25 23

26 24

27 Lokal support för läkemedel Systeam Cross och Pascal Apotek - Recept Dosapoteket Apoteket Wachtmeister, Karlskrona Apoteket Göta Lejon, Karlskrona Apoteket Hjärtat, Sjukhuset, Karlskrona Lloyds apotek, Amiralen Cura apoteket, ICA Maxi Amiralen Apoteket Pantern, Lyckeby Apoteket Hjärtat, Rödeby Apoteket Orren, Jämjö Apoteket Gripen, Ronneby Apoteket Snäckan, Ronneby Apoteket Kronans Droghandel, Kallinge Apoteket Kronans Droghandel, Karlshamn Apoteket Ugglan, Karlshamn Apoteket Hjärtat, Sölvesborg Apoteket Storgatan, Olofström Apoteket Hjärtat, Olofström

28 Produktion: Kommunikationsenheten, Landstinget Blekinge Tryck: Lenanders grafiska AB 2014 Miljömärkt trycksak,

läkemedel 2015 Landstinget i Värmland Följ eller motivera

läkemedel 2015 Landstinget i Värmland Följ eller motivera läkemedel 2015 Landstinget i Värmland Följ eller motivera Bästa förskrivare! Rekommenderade läkemedel 2015 innehåller Läkemedelskommitténs rekommendationer för de vanligaste sjukdomarna, som tagits fram

Läs mer

REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015

REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015 1 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015 Rekommendationerna har tagits fram av läkemedelskommittén i Landstinget Kronoberg med underlag från landstingets medicinska grupper. Rekommendationerna

Läs mer

TERAPIREKOMMENDATIONER

TERAPIREKOMMENDATIONER TERAPIREKOMMENDATIONER 2013 Urvalet av läkemedel omfattar huvudsakligen rekommenderade förstahandsval inom respektive område och baseras på dokumenterad medicinsk och farmacevtisk ändamålsenlighet samt

Läs mer

Terapiråd Äldre och läkemedel

Terapiråd Äldre och läkemedel Februari 2012 Innehåll Normalt åldrande och läkemedel 2 Sjukdomar i högre åldrar och läkemedel 2 Rekommendationer vid vanliga diagnoser och symtom 2 Förstoppning 2 Gastroesofagel reflexsjukdom och ulcussjukdom

Läs mer

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre BEHANDLINGSREKOMMENDATIONER 2015 Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre REGIONALA LÄKEMEDELSRÅDET I UPPSALA-ÖREBROREGIONEN FÖRORD Målsättning: Syftet med våra rekommendationer är att förbättra livskvaliteten

Läs mer

5. Medicinering vid behov

5. Medicinering vid behov 5. Medicinering vid behov Många äldre människor har flera olika mediciner. De flesta mediciner tas regelbundet som stående ordination. Vissa mediciner tas vid behov. Det är viktigt att veta vilken effekt

Läs mer

Svenska läkemedelssubstanser i ATC-ordning med karenstider

Svenska läkemedelssubstanser i ATC-ordning med karenstider Gäller från 2015-07-01 Nationellt dopingreglemente för hund Svenska läkemedelssubstanser i ATC-ordning med karenstider Denna förteckning är organistationens eget regelverk och en del av Nationellt dopingreglemente

Läs mer

M E D I C I N & L Ä K E M E D E L

M E D I C I N & L Ä K E M E D E L nr 2 2011 M E D I C I N & L Ä K E M E D E L E n t i d N I N G f r å n S t o c k h o l m s l ä n s l ä k e m e d e l s k o m m i t t é o c h m e d i c i n s k t k u n s k a p s c e n t r u m TEMA Ansiktsdermatoser

Läs mer

Palliativ vård. Gunnar Eckerdal, Hallands sjukhus, Kungsbacka Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö.

Palliativ vård. Gunnar Eckerdal, Hallands sjukhus, Kungsbacka Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö. 914 Borttagen och ändrad text 2014-05-05, s 920. Ändrad 2014-07-16, s 916. Gunnar Eckerdal, Hallands sjukhus, Kungsbacka Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö Inledning Symtomlindring

Läs mer

Riktlinjer för Palliativ vård. Njurmedicin Länssjukhuset i Kalmar

Riktlinjer för Palliativ vård. Njurmedicin Länssjukhuset i Kalmar Riktlinjer för Palliativ vård Njurmedicin Länssjukhuset i Kalmar September 2013 1 Innehållsförteckning 1 Inledning Definitioner av aktuella begrepp 3 2 Det palliativa teamet Läkarens roll vid palliativ

Läs mer

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje AK-mottagningen Centralsjukhuset Karlstad 6 18

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje AK-mottagningen Centralsjukhuset Karlstad 6 18 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje AK-mottagningen Centralsjukhuset Karlstad 6 18 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Anne Marie Edvardsson Anne Marie Edvardsson

Läs mer

Munsjukdomar/tandvård

Munsjukdomar/tandvård Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(13) Munsjukdomar/tandvård Antibiotikaprofylax amoxicillin* vuxna/barn > 12 år: 2 g 1tim före planerat ingrepp barn < 12 år: 50 mg/kg kroppsvikt 1tim före planerat

Läs mer

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det innebär

Läs mer

Prognos över användning och kostnader för läkemedel i SLL 2015-2016

Prognos över användning och kostnader för läkemedel i SLL 2015-2016 Prognos över användning och kostnader för läkemedel i SLL 2015-2016 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-05-29 Diarienummer: HSN 1303-0311-9 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Gustaf

Läs mer

Farmakologisk behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL

Farmakologisk behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL Farmakologisk behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL Ny rekommendation Farmakologisk behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL diskuterades vid ett expertgruppsmöte som anordnades av

Läs mer

Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008

Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008 Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008 Förord De flesta cancerpatienter i vårt land har sin viktigaste kontakt med sjukvården på sjukhusens vanliga avdelningar och mottagningar.

Läs mer

2007-09-26 Palliativa Teamet Askersunds kommun 1(73)

2007-09-26 Palliativa Teamet Askersunds kommun 1(73) 1(73) Innehållsförteckning Sida Förord...4 Inledning...5 Empati och professionellt förhållningssätt...8 Trygghet dygnet runt...9 Beslut om och planering av palliativ vård...12 Beslut om palliativ vård...12

Läs mer

Primör. Primärvård - Öron-Näsa-Hals

Primör. Primärvård - Öron-Näsa-Hals Primör Primärvård - Öron-Näsa-Hals Innehåll Inledning 3 Akut media otit 4-5 Extern otit 6 HNS hos barn utredning av hörselnedsättning 7 Hörapparat - utprovning 8 Kronisk Otit 9 Serös media otit (SOM, otosalpingit)

Läs mer

Kortversion Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012 2014

Kortversion Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012 2014 Kortversion Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012 2014 Version 1, april 2012 Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland regionaltcancercentrum@sll.se Kortversion Nationellt vårdprogram för palliativ

Läs mer

VÅRDPROGRAM. Venös tromboembolism. Antikoagulantiabehandling. Venös tromboembolism och graviditet

VÅRDPROGRAM. Venös tromboembolism. Antikoagulantiabehandling. Venös tromboembolism och graviditet VÅRDPROGRAM Venös tromboembolism Antikoagulantiabehandling hos vuxna Venös tromboembolism och graviditet 2014 1 Introduktion Vårdprogrammet Venös tromboembolism och Antikoagulantiabehandling för Sahlgrenska,

Läs mer

Palliativ Vård. Vägledning för vårdpersonal. Palliativt kompetenscentrum

Palliativ Vård. Vägledning för vårdpersonal. Palliativt kompetenscentrum Palliativ Vård Vägledning för vårdpersonal Palliativt kompetenscentrum Innehåll: Författare och kontaktpersoner: 2006 1. Palliativ vård definition och centrala begrepp Patienter med obotbara sjukdomar

Läs mer

Behandlingsriktlinjer Smärta hos äldre 2015

Behandlingsriktlinjer Smärta hos äldre 2015 Behandlingsriktlinjer Smärta hos äldre 2015 Behandlingsriktlinjerna är utarbetade av en arbetsgrupp på uppdrag av Läkemedelskommitténs expertgrupp för smärta i Landstinget Sörmland Arbetsgruppen har bestått

Läs mer

Munhålans sjukdomar. Inledning. Ändrad 2014-07-16, s 797 och 799.

Munhålans sjukdomar. Inledning. Ändrad 2014-07-16, s 797 och 799. Ändrad 2014-07-16, s 797 och 799. 783 Mats Jontell, Oral medicin och patologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet Håkan Mobacken, Dermatologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet Inledning

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2014-2015

Rekommenderade läkemedel 2014-2015 LÄKEMEDELSKOMMITTÉN VID ÖREBRO LÄNS LANDSTING NR 191 MARS 2014 Rekommenderade läkemedel 2014-2015 Ny reviderad upplaga Boken Rekommenderade läkemedel kommer nu ut i sin 22:a version och vänder sig som

Läs mer

Munhålans sjukdomar. Orala slemhinneförändringar och infektioner. inledning

Munhålans sjukdomar. Orala slemhinneförändringar och infektioner. inledning Munhålans sjukdomar mats jontell, oral medicin, sahlgrenska akademin, göteborgs universitet lars nurbo, psykiatriska kliniken, karlskrona väst inledning Detta kapitel beskriver diagnostik och behandling

Läs mer

Läkemedelsrelaterade problem

Läkemedelsrelaterade problem nationell satsning för ökad patientsäkerhet Läkemedelsrelaterade problem åtgärder för att förebygga Förord Sedan 2008 driver Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en satsning för att minska vårdskadorna.

Läs mer

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2012 Expertrådet för psykiatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Den förändring som gjorts i årets psykiatri-avsnitt är tillägget av rubriken Tillfällig ångest - barn och ungdomar.

Läs mer

Hud och mjukdelar. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland

Hud och mjukdelar. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland Hud och mjukdelar Läkemedelskommitténs terapirekommendation för Landstinget i Värmland Fastställd: 1 januari 2015 Gäller: t.o.m. 31 december 2017 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Terapirekommendation

Läs mer

Kostnadsutvecklingen för läkemedel i Västra Götalandsregionen 2010-2011

Kostnadsutvecklingen för läkemedel i Västra Götalandsregionen 2010-2011 Prognosrapport Kostnadsutvecklingen för läkemedel i Västra Götalandsregionen 2010-2011 2010-03-22 Anna Lindhé, Läkemedelsenheten Lena Gustafsson, Läkemedelsenheten Lennart Andrén, Klinisk Farmakologi,

Läs mer

I Sverige inträffar årligen ca 70 000 benskörhetsfrakturer fördelat på: Bentäthet högre än -1 SD (uttryckt som T-score)

I Sverige inträffar årligen ca 70 000 benskörhetsfrakturer fördelat på: Bentäthet högre än -1 SD (uttryckt som T-score) Kapitel Bakgrund (benskörhet) yttrar sig ofta som fraktur vid obetydlig påfrestning på skelettet. Tidig identifiering av riskpersoner, framförallt patienter med förstagångsfraktur, och adekvat behandling

Läs mer