Anteckningar från nätverket för Lärande på arbetsplats

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anteckningar från nätverket för Lärande på arbetsplats"

Transkript

1 Anteckningar från nätverket för Lärande på arbetsplats Datum: Fredag 11 februari Deltagare: Rune Löfstrand Alingsås, Birgitta Eriksson Göteborg, Jens Kultje Lindholmens Tekniska Gymnasium, Tommy Johansson Kungsbacka, Bonny Wernersson Kungsbacka, Lars Andersson, Lerum, Anita Attestål Lerum, Gunnar Gisslow Lerum, Carl Nyström Lilla Edet, Birgitta Lager Mölndal, Uve Müller Mölndal, Yvonne Barkstedt Partille (ordförande), Margaretha Allen GR (sekreterare), Gunilla Forssell (gäst), Per Bönnestig (gäst) Dagordning: 1. Föregående mötes anteckningar 2. Uppdatering av representanter i nätverket Lista skickades runt. 3. Kompetensbehov nu och i framtiden inom VVS-branschen (Per Bönnestig, VVS-företagen) Per representerar bransch och arbetsgivarorganisation och det är VVS- och rörföretag som ingår i organisationen. 85 % av marknaden är organiserad i VVS-företagen som omsätter 35 miljarder. Livskvalitet, hälsa och trygghet är ledord i deras arbete. Över tid har det funnits ett hyfsat konstant behov av VVS-montörer och dessa har utbildats via VVS- och fastighetsprogrammet elever finns i landet i respektive årskurs. Stockholms stad har inga egna utbildningar utan endast friskolor. 1,5 till 2 sökande per plats är normalt. Betygssnittet ökar nu ganska mycket. Skövde och Kavelbrogymnasiet lyfts fram som en bra skola i Västsverige. Kompetensbehov Arbetsledare och projektledare behövs framöver då branschen tappade 50tals-generationen under 90-talets lågkonjunktur. En bristsituation har uppstått vad det gäller arbetsledare, så det vore bra om fler fortsatte efter gymnasiet. Ungefär 700 lärlingsavtal utfärdas årligen. I GY 2011 kommer det att erbjudas utbildning antingen som 3 år skolförlagt eller lärlingsförlagt. Därefter kommer cirka avtal per år för de två år som följer därefter. Energi, fastighets- och fartygsbranschen har stort behov av dessa ungdomar. Alla kommer dock inte att bli VVS-montörer, då det är en känslig bransch. Ungefär 100 högskole- /civilingenjörer behövs årligen. Per menar vidare att branschen kommer att slåss om de elever som kommer att gå det fjärde året på teknikprogrammet. Lärlingsutbildning

2 Gymnasial lärling har funnits länge i försöksformen. Baggiumkoncernen byggde på det systemet och Per menar att branschen har haft olika relationer med olika skolor. Idag har Baggium Stockholm en av de bästa skolorna genom att lärarna har sett till att det har blivit bra. De håller eleverna inne längre om de inte klarar att vara ute på arbetsplats. I Falkenberg var det en utbildning som inte klarade att ge en kvalitativ utbildning, vilket är ödesdigert då det får inte bli en återvändsgränd för eleven. Branschen behöver duktiga medarbetare, men har samtidigt begränsade möjligheter att utbilda. Utbilda er gärna till yrkeslärare då detta är den stora stötestenen. Kan man klara av att ge hela bredden i utbildningen via gymnasielärling? VVS-branschens yrkesnämnd avgör vad som ska krävas. 90 % har den utbildningen. Däremot om man validerar utländsk kompetens kan det se olika ut. Behovet av svetskunskaper ser t ex olika ute i landet. Ungdomarna ska kunna jobba var som helst i landet, men samtidigt gör företagen ibland bara vissa bitar. Ibland måste flera företag vara med i utbildningen. Om skolorna erbjuder för mycket lärlingsutbildning kan den skolförlagda delen bli utslagen vilket försämrar kvaliteten. Vissa smala yrken som isolerare och takläggare inom byggprogrammet passar utmärkt att lärlingsförlägga. Isolerare finns det en ambulerade utbildning då det är svårt att ha en fast utbildning i landet. Det är så få som behövs inom branschen. Gymnasial lärling är perfekt. Per hänvisar också till Irene Wennemos utredning angående anställning av lärlingar. Man ska vara väldigt tydlig i utbildningsavtalet vilket bör slutas integrerat mellan de tre parterna. Vissa småföretag har en pragmatisk syn och ser eleverna som hjälpare. De har inte utbildningsresurserna. Att anställningsavtalet ska falla om utbildningsavtalet bryts verkar förnuftigt. En del företag ser inte skillnad på praktik och lärlingsutbildning. Därför är det viktigt att ett utbildningsansvar medföljer pengarna när de faller ut. Har du ett bra elevunderlag och kan ha en grupp elever är det bättre för branschen. Har du bara ett fåtal elever (som t ex i Tierp) och ett fåtal företag så fungerar det bra. Gymnasieskolan kan inte ha ett energiprogram för dessa fyra elever. Företagen anställer dem och de har kärnämnen på skolan. Dessutom går de en utbildning vid branschens skola i Katrineholm 4 gånger 4 veckor och skolan betalar då för detta. Vad gäller för vuxenutbildningar då? 50 veckor motsvarar gymnasieprogrammet + lärlingstid. Är de bättre eller sämre utbildade? En del menar att de är bättre för att de är vuxna och mera attraktiva för arbetslivet. Många företag tycker att de unga inte är så bra då de endast är yrkesförberedda. Handledarutbildning är det svårt att delta i för deras medlemmar. Det gäller att ha ett pragmatiskt sätt att utbilda handledare på och att det kan se väldigt olika ut. Vissa företag kan utbilda själva. Branschrekommenderad utbildning Fler och fler elever klarar inte yrkesprovet, då de är mera akademiker än praktiker. Orsaker kan vara att utbildningen har förändrats och att eleverna inte är tillräckligt vuxna. Branschen vill råda bot på detta: Den har därför tagit fram ett frivilligt kvalitetssystem som skolorna kan ansöka om. Detta omfattar lärare, lokaler och antal godkända elever såväl i karaktärsämnen som i kärnämnen. Det ska finnas relevanta praktikplatser och handledning. Skolorna ansöker om detta.

3 Jens Kultje invände mot kravet kring betygssättningen. Konsekvensen kan bli att skolan bara höjer betygen. Vi inom GR samlar dem som är VVS-lärlingar till en av skolorna för vissa delar av utbildningen. Det tycker Per är ett jättebra sätt att lösa detta på. Han har inga synpunkter på att man löser detta genom att köpa på entreprenad av varandra. Regionalt lärlingsråd för VVS finns inom GR. Det nationella programrådet skulle kunna tanka av de regionala. Fastighetsbranschens tydlighet vore bra att uttrycka kring detta. 4. Skolinspektionens rapport om APU och lärande på arbetsplats Skolinspektionens rapport kring granskningen av APU (som skickades med inbjudan) gicks igenom av Gunilla Forssell, rektor på Nösnäsgymnasiet. Skolan var en av fyra skolor inom GR som var med om inspektionen. Gunilla menade att det var en välkommen granskning som kan användas i det interna förbättringsarbetet. Hon konstaterade att det kan vara så att kvaliteten kan se olika ut till och med inom en skola. På Nösnäsgymnasiet hade det ena programmet mycket gott resultat medan ett annat program fallerade. Det behövs en större samsyn kring hur arbetet med APU ska bedrivas. Enligt inspektionen är det viktigt att skolledningen prioriterar frågan om APU och att det finns tydliga direktiv och bra möjligheter för lärarna att nå målen. Nätverket återkommer till rapporten under vårens kommande möten. 5. Styrdokument; Skollag och Gymnasieförordning Vad sägs om lärlingsutbildning i de nya styrdokumenten? Margaretha A gick igenom det som framkommit den senaste tiden. Det finns fortfarande en del tolkningar kvar och det återstår att se vad propositionen och lagrådsremissen kring lärlingsutbildning kommer att föreslå. Stenungsund har skrivit remissvar kring SOU:n En bro till arbetslivet. I Gymnasieförordningen framgår att lärlingsutbildning får starta år ett. Startar inriktningarna år 2 eller 3 är då frågan? Borde detta förtydligas? Margaretha A kontaktar Skolverket. När får programfördjupning starta? Om man startar redan är ett så får skolan ansvara för att kompensera eleven för det den har missat? 6. Hur ser organisationen för lärlingsverksamheten ut inför HT 2011? Rektorer Samordnare - Lärare Bordlades på grund av tidsbrist. 7. Exempel på aktiviteter för handledare Bordlades. 8. Entreprenöriellt lärande Entreprenörskap Vad görs på skolorna? Bordlades. 9. Internationalisering - Besök i Gambia Carl Nyström berättar om ett förberedande besök i Gambia via programmet Atlas. Kontakten har skapats vida utvecklingsledaren i Lilla Edet. Besöket gick till organisationen Future in our hands och tanken är att svenska elever ska få vara med och bygga skolor i Gambia. Många frågetecken kom upp under besöket kring hur detta praktisk ska organiseras. Carl visade bilder och kommenterade vad man varit med om. Arbetet går vidare och om någon annan skola är intresserad av att vara med går det bra att ta kontakt med Carl. Ny ansökan ska tas fram i april och det blir troligen 6 lärlingselever på byggprogrammet och barn- och fritidsprogrammet som deltar.

4 Nätverket undersöker om Bräckegymnasiet kan dela med sig av sina erfarenheter från Indien vid nästa nätverksmöte. 10. Centrum för yrkeskunnande Per-Olof Tång, Göteborgs Universitet var inbjuden till nätverket för att berätta om centrum för yrkeskunnande. P-O som tog del av föregående punkt och som nyss kommit hem från Indien kunde bara bekräfta Carls upplevelser. Världsbanken har uttalat sig om att yrkesutbildning och arbete med barn i ung ålder är viktigast av allt. Det händer mycket kring lärande på arbetsplatsen just nu. Detta ska det nya centrat fokusera på och GU vill gärna samverkan med LPA-näterket. Annika Lagström skriver just nu på en avhandling om modellskolorna för lärlingsutbildning. (Institutionen för Vårdvetenskap) Lärlingsutbildning för vuxna kommer också. P-O ska bygga upp centrum för yrkeskunnande under fakulteten som kanske blir en slags styrelse så småningom. IF Metall ingår bland annat i referensgruppen men även från andra områden inom GU samt från andra områden utanför universitetet finns intresse. Yrkeslärarutbildningen och valideringen inför denna kommer mycket snabbt nu. En del av studierna ska ske på universitetet och en del ska valideras. Yrkeshögskolan har ett uppdrag kring validering. Examensrätten finns i Göteborg. Trollhättan och Skövde har också fått rättigheterna. Det krävs ett regionalt perspektiv. Västra Götalandsregionen kommer säkert att stötta valideringen om det finns ett regionalt perspektiv. Andra aktiviteter som pågår är en seminarieserie under våren. Tanken är att utveckla yrkesdidaktiken mera mot olika områden. Vad är praktisk kunskap och vad är yrkeskunnande? Det är som bekant svårt att rekrytera till yrkeslärarutbildningen, då de studerande måste ha lång och gedigen erfarenhet. Ett av seminarierna berör den nya yrkeslärarutbildningen. I denna krävs andra och mera digitala former. Distansstudier måste också öka. Legitimationskrav finns inte för yrkeslärare vilket torde vara en eftergift till yrkeshögskolan där det är lärare utan behörighet. En del skolor anställer behöriga som kan utöva myndighetsutövningen. Ett nordiskt nätverk kring yrkesdidaktiskt forskning har startats; Norge, Finland, Danmark, Sverige ingår än så länge. Forskarutbildning kräver att det finns pengar för att utbilda forskare. Sista beviljade forskarskolan ska nu starta. Önskvärt vore åtminstone en person som doktorand mot en lic. examen. Ev. kanske arbetsgivaren kan bidra till en del? Kontakta i så fall Per-Olof Tång om intresserad person finns. Utbildning för handledare om 7,5 poäng kommer att ges som två kurser i höst. 10 Övriga frågor Vid anteckningarna Margaretha Allen

5

Unga tryggar branschens framtid

Unga tryggar branschens framtid Unga tryggar branschens framtid Goda råd till företagen Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) arbetar ständigt med frågor kring utbildning för att trygga fastighetsbranschens framtid. FU:s kansli

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning hur blev det?

Gymnasial lärlingsutbildning hur blev det? Gymnasial lärlingsutbildning hur blev det? Erfarenheter från första försöksåret Delbetänkande av Nationella Lärlingskommittén Stockholm 2009 SOU 2009:85 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet 1 Rapport Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet Programmet genomfört av Göteborgsregionens Kommunalförbund på uppdrag

Läs mer

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20 Ansökan Vård och omsorgscollege Malmö och Lund 2012 02 20 Gymnasieskolan Vipan Komvux Lund Rönnens gymnasium 1 Kontaktperson lokal projektarbetgrupp Malmö /Lund : Projektledare: Kristina Ekelund Utbildningsledare,

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer

EKONOMI HANDEL TURISM & RESOR & SERVICE LÄRLING HANDEL

EKONOMI HANDEL TURISM & RESOR & SERVICE LÄRLING HANDEL EK EKONOMI HA HANDEL & SERVICE HT TURISM & RESOR LÄRLING HANDEL HOS OSS ÄR BÅDE DU OCH UTBILDNINGEN I CENTRUM! Du får något att göra efter gymnasiet! Under flera år har vi placerat oss i topp när det gäller

Läs mer

Vem styr gymnasiemarknaden? En fallstudie om dimensioneringen av utbildningsplatser inom frisörbranschen

Vem styr gymnasiemarknaden? En fallstudie om dimensioneringen av utbildningsplatser inom frisörbranschen Vem styr gymnasiemarknaden? En fallstudie om dimensioneringen av utbildningsplatser inom frisörbranschen Marita Guttelvik Examensarbete inom Lärarprogrammet, 15hp 2011 Guttelvik, Marita (2011) Vem styr

Läs mer

Åsö Vuxengymnasium Södermalm

Åsö Vuxengymnasium Södermalm Åsö Vuxengymnasium Södermalm ÅSÖ VUXENGYMNASIUM Blekingegatan 55, Box 17804 118 94 Stockholm, Tel 08-702 74 00 Fax 08-702 74 20, www.asovux.se Rektor Britt-Marie Johansson Tel 702 74 88, E-post britt-marie.johansson@utbildning.stockholm.se

Läs mer

Teknikcollege. Där alla är vinnare

Teknikcollege. Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare förord Teknikcollege skapar bra förutsättningar Ägare av varumärket Teknikcollege är Industrirådet som består av ledande företrädare

Läs mer

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20 Första nya blickpunkt från oss på Britta Permats Vd, svensk ventilation vill se SKÄRPTA krav sid 12 Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Göteborgs kommun 404 82 Göteborg 009-09-17 1 (21) Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Skolinspektionens bedömning och krav på åtgärder Vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

SRY. En Infrastruktur för Kompetensutveckling

SRY. En Infrastruktur för Kompetensutveckling Lindesberg juni 2009 SRY En Infrastruktur för Kompetensutveckling Projekt 1 januari - 30 juni 2009 En hållbar infrastruktur för lärande och karriärvägar för morgondagens servicemedarbetare Bengt Storbacka

Läs mer

Område: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14

Område: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14 Partistyrelsens yttrande Riksstämman 2007 Område 9 Handläggare: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14 Område: Version Utbildning. Lära för livet 3 Slutlig version: Ja Nej 5 10 Yttrandet svarar

Läs mer

Ett nyhetsbrev utgivet av VVS-Information #1 2009. Tema. Utbildning. Aktuellt från fabrikanter, grossister och installatörer i VVS-branschen

Ett nyhetsbrev utgivet av VVS-Information #1 2009. Tema. Utbildning. Aktuellt från fabrikanter, grossister och installatörer i VVS-branschen Ett nyhetsbrev utgivet av VVS-Information #1 2009 Tema Utbildning Aktuellt från fabrikanter, grossister och installatörer i VVS-branschen vvs-ledaren Lågkonjunktur hot eller möjlighet? Efter ett rekordartat

Läs mer

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars 2014-04-14 1 (24) Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars Innehållsförteckning 1. Kommunal vuxenutbildning... 2 1.1 Behörighet till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå...

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Vi främjar ökad anställningsbarhet och bereder utökade möjligheter för Botkyrkabor att skaffa meningsfulla jobb eller sysselsättning. Detta ger medborgarna

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Lärares kriterier vid val av skola

Lärares kriterier vid val av skola Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Kandidatuppsats 10 poäng HT 2003 Lärares kriterier vid val av skola Hur ska den kommunala gymnasieskolan locka till sig lärare i framtiden? Författare:

Läs mer

Utbildningspolitiska riktlinjer

Utbildningspolitiska riktlinjer Utbildningspolitiska riktlinjer 1 2 Innehållsförteckning Förord...4 Sammanfattning...5 Inledning...7 Utbyggnad av högre utbildning...9 Kvalitet och effektivitet i högre utbildning...12 Utbildning för arbetslivet...15

Läs mer

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdrag Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Dnr U2014/5371/S Härmed redovisas uppdrag 37 i Skolverkets

Läs mer

På väg till arbetslivet i Sverige

På väg till arbetslivet i Sverige På väg till arbetslivet i Sverige om fackligt fadderskap för integration En förstudie inom projektet Lika värde Lika rätt, skriven av Anna Holmgren, arbetslivsjournalist Landsorganisationen i Sverige 2006

Läs mer

1 000 elever om skolan.

1 000 elever om skolan. Hur långt räcker regeringens skolpolitik? 1 000 elever om skolan. En undersökning bland elever i gymnasiet Genomförd av Exquiro Market Research under våren 2010 på uppdrag av Lärarnas Riksförbund och Sveriges

Läs mer

Sverige behöver fler lärare

Sverige behöver fler lärare Sverige behöver fler lärare Perspektiv på läraryrket LÄRARBRIST Kunskap kommer inte av sig själv Om kunskap kom av sig själv skulle lärarbristen inte vara ett problem. Men nu är det inte riktigt så. Saknas

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

En yrkesinriktning inom teknikprogrammet

En yrkesinriktning inom teknikprogrammet En yrkesinriktning inom teknikprogrammet Delbetänkande av Yrkesprogramsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:29 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47

Läs mer

Investera i utbildning

Investera i utbildning Socialdemokraterna Investera i utbildning Politik för en kunskapsbaserad ekonomi 2 (12) Innehållsförteckning Investera i utbildning... 3 Nya utbildningspolitiska mål... 3 Högre resultat genom investeringar

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer