Anteckningar från möte i Lärande på arbetsplatsnätverket

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anteckningar från möte i Lärande på arbetsplatsnätverket"

Transkript

1 Lärande på arbetsplatsnätverket Göteborg 14 september september 2012 Anteckningar från möte i Lärande på arbetsplatsnätverket Tid: Fredag 14 september 2012, kl Deltagare: Börje Carlsson Ester Mosessons gymnasiet Göteborg, Gunhild Karlsson Katrinelundsgymnasiet, Göteborg, Jessica Thompson Lindholmens tekniska gymnasium Göteborg, Margaretha Allen GR (sekreterare), Anna-My Zetterberg Hulebäcksgymnasiet Härryda, Bonny Wernersson Elof Lindälvsgymnasiet Kungsbacka, Tommy Johansson Elof Lindälvsgymnasiet Kungsbacka, Anita Attestål Lerums gymnasium Lerum, Jari Kosonen Porthällagymnasiet Partille, Yvonne Barkstedt Partille (ordförande), Anna Engström Nösnäsgymnasiet Stenungsund, Tommy Andersson Nösnäsgymnasiet Stenungsund, Malin Haugen Tjörns gymnasieskola Tjörn Förhinder: Lilla Edet och Mölndal Nätverkets uppdrag Uppdrag: Att inventera befintligt utvecklingsarbete inom Göteborgsregionen kring gymnasial lärlingsutbildning samt lärande på arbetsplats (APU/APL) och att stimulera till fortsatt idé- och erfarenhetsutbyte, att nätverket identifierar tydliga kvalitetskriterier för de utbildningsformer som ryms inom arbetsplatsförlagt lärande, att nätverket initierar gemensamma satsningar för att uppnå dessa kvalitetskriterier Anteckningar: Idé- och erfarenhetsutbyte 1. Antagning till yrkesprogram 2012 aktuell statistik (Margaretha Allen) Redovisades statistik från slutantagningen till gymnasieskolans nationella program för åren 2010, 2011 och Andelen elever som antas till ett yrkesprogram minskar även vid slutantagningen % antogs till ett yrkesprogram och 62 % till ett högskoleförberedande program. Största minskningen finns på el- och energiprogrammet, medan teknikprogrammet har dubblerats. Program som håller ställningarna 2012 trots en nedgång i elevtalen med 5 % är vård- och omsorgsprogrammet, vvs- och fastighetsprogrammet samt industritekniska programmet. Se bilaga Kort diskussion om hur många procent av eleverna på yrkesprogram som väljer till grundläggande behörighet i sin studieplan. VO på Katrinelund: 94 av 100 elever. Lindholmens tekniska gymnasium: Uppskattningsvis 40 % på FT och EE, Hulebäcksgymnasiet: 40 % på EE och FT, Lerums gymnasium: 80 % på HA. Dessa elever vill också ha mera samhällskunskap. Porthällagymnasiet: Cirka 50 %, Nösnäsgymnasiet VO 100 %, HA 80 %, BA 75 % och övriga yrkesprogram cirka 40 %, Tjörns

2 gymnasieskola FT och IN 80 %. Signaler kommer redan om att eleverna har haft svårt att klara av matematik 1a1 2. Antagning till lärlingsutbildning via Indra/aktuell antagningsstatistik (Ingrid Sigström) Redovisades aktuell antagningsstatistik från slutantagningen till lärlingsutbildningar med direkt sökväg. En minskning av antalet antagna noterades. Kommuner som stängt ner sin lärlingsutbildning är Partille och Mölndal. 9 av 13 GR-kommuner erbjuder lärlingsutbildning. Sju huvudmän är fristående (90 antagna elever) och tio är kommunala (103 antagna elever). Fördelningen på program BA (39), BF (18), EE (14), FT (27), HA (23), HT (1), HV (låssmed 2, frisör 1, finsnickeri 1), IN (1), RL (15), VVS (12), VO (36). Vid slutantagningen 2012 (2011) redovisades följande siffror: Totalt antal platser 548 (634) Totalt behöriga förstahandsval 176 (271) Totalt antagna 196 (290) Totalt antal reserver 8 (1) Se bilaga 3. Omvärldsbevakning Informerades om statsbidrag till lärlingsutbildning om per plats- förslag kommer i höstbudgeten. Hur ska fördelningen till skola respektive företag se ut? Flera deltagare vittnade om att företagen inte tar emot elever på grund av att de får en ersättning. Det är inte det som är drivkraften. 4. Handledarutbildning Hur ser en drömhandledarutbildning ut? Deltagarna funderade ihop. Kan vi ta fram ett koncept med minsta gemensamma innehåll i en sådan utbildning? Post-it lappar fylldes med resultat. Några axplock ur skörden: Det ska finnas en röd tråd. Framhåll att de vågar se sig som lärare och ge konstruktiv kritik. Att medverka till att eleven växer. Hur det är att vara vuxen. Ung idag och att handledaren är med och ger ungdomar framtidstro. Det sammanställda resultatet presenteras nästa gång. 5. Studie- och yrkesvägledning a. Information till studie- och yrkesvägledare inför gymnasiemässan Tommy Johansson, Kungsbacka kommer att medverka vid ett gemensamt möte för studie- och yrkesvägledare inför Gymnasiemässan Budskapet kommer att vara att det är krävande att gå en lärlingsutbildning. Du ska dels sköta skolan dels smälta in på en arbetsplats. b. Programvägledningsyta under Gymnasiedagarna program och yrken presenteras. Informerades om möjligheten att medverka för att berätta om innehållet i ett program under gymnasiemässan. Tidigare mässor har fokuserat på skolorna men nu görs ett försök med att tydliggöra programmets innehåll och vad det kan leda till för yrken. Anmäl snarast om du kan medverka. Arbetslivet är extra välkommet att bidra med information om yrken. Projektet finansieras delvis av GRSYVO-projektet. (Margaretha Allen) 6. Hur ser hanteringen av APL ut på vår skola och på mitt/mina program?

3 Anita Attestål beskrev hur det ser ut på handels- och administrationsprogrammet i Lerum. Lerums gymnasiums handels- och administrationsprogram och dess hanteringen av APL beskrevs. De som arbetar med APL har inte lika mycket undervisningstid. Eleverna arbetar via en blogg, där kompisarna kan kommentera. Är det bekymmer hör de av sig. I en handledarpärm samlas aktuell information och inget annat. Omdömen från tidigare APL-platser finns med. Ett uppstartsmöte med varje plats bokas in. Läraren måste boka upp tid för möten. Ju fler gånger läraren är på samma plats ju lättare blir det. Efter ett antal elever på samma praktikplatser går det lättare. Det går inte att ringa runt och rekvirera platser utan man måste få möjlighet att åka ut till arbetsplatsen. Anita har blivit schemafri en dag i veckan. Lärlingstid ger möjlighet att träffa även APL-eleverna. Inför praktikperioderna skickas kursplanerna ut och sedan gås de igenom. Vad kan de få lov att göra på arbetsplatsen? Nästan hela gruppen behöver samma sak i skolan. Inköp och varuhantering innehåller inventering och det passar bäst ute. Då bokas det upp och Anita får släppa dem andra dagar än de skulle varit ute. Skolinspektionen frågade lärarna om tidsperspektivet för uppföljning på arbetsplats, men konstigt nog ställdes inte samma fråga till rektorerna. Det finns en rädsla för att säga sanningen till skolinspektionen. Dessa frågor borde ställas till rektorerna. I Lerum räknas från 1360 timmar och vad man gör och resten blir undervisning. Tid för uppföljning skiljer sig mellan branscher som bygg och handel och administration. Lärlingsutbildningen har berikat APL-hanteringen. Det mest berikande är att Anita har en helt annan kontakt med handledarna. Hon kan lättare ställa krav på de andra handledarna och på skolledningen. 7. Vuxenlärling i Partille så lägger vi upp och kvalitetssäkrar utbildningen (Bosse Andersson, Peter Karlsson, Partille vuxenutbildning) Sfi, Komvux och lärling på vux, yrkesvux, uppdragsutbildning och YH erbjuds i Partille. E-handel, webbdesign och Eventtekniker var utgångspunkten. Lärlingsutbildningen kan leda till butikssäljare, originalare, tryckare, bokbindare, motivlackerare, fönsterrenoverare, ljudtekniker, webbredaktör och undersköterska. Ungefär stycken personer är lärlingar och 4-5 står på kö t ex till undersköterska. Skolan är noga med att se om eleverna verkligen passar för lärlingsutbildning. Studieplanen är individuell för varje elev. Skolan visar en arbetsplats för att se om eleven kommer att trivas. Studieplanen anpassas efter individens behov. Ett exempel gavs på en kvinna som gått utbildningen inom tryckeriteknik, men som sedan gick vidare till att utbilda sig till motivlackerare. Läraren kan bidra genom sin teoretiska kunskap. Platserna som finns går från industri till kontor. Reklambyråer, bokbinderier, tryckerier och t o m Göteborg & Co. Kursplanerna gör företagen nervösa. Mycket handlar om att kunna läsa det specifika kursplanespråket. Läraren kan kursplaner och då blir det en samverkan. Översättningar av kursplanerna till formulär är vanligt förekommande. Kursplaner och moment. Varje företag har olika kompetenser. Lärlingen har ofta en drift och vill in i området. Läraren besöker en gång i månaden och pratar då med handledaren. Mycket ansvar ligger på lärlingen och man måste våga lita på dem. Kontroll och validering ska ske, vilket innebär en mängd kurser som man måste hålla koll på. Vad kommer de in med för kurser? Det går också att ta med arbetsplatsen som validerar kunskaperna. I ett kurspaket finns det delar där lärlingen är stark redan. Man kan då lägga mera kraft på andra delar. Målet är att vara en av dem som jobbar på arbetsplatsen, men under lärande former.

4 Eleven ska inte göra om utan i så fall flytta vidare till annan plats. Alla lärlingar skriver loggbok varje dag och gör sen en veckorapport till läraren. De beskriver vad som har hänt. Orosmoment syns då. Det är inte en skola som de känner igen. De är vana vid att få en uppgift som sedan prickas av och sedan får man nästa uppgift. Så är det inte för lärlingen. Bokbinderi är ett exempel på att när man har gjort alla momenten så tror man att man är klar. Hur ser det ut i längden? Det finns oändlig variation på vad som körs i maskinerna. Varför händer det som händer med pappret? Då blir det erfarenhetsutveckling. Då går det att vara kvar på samma arbetsplats. Detta kan inte skolan ge. Eleven får det i händerna och tar med sig det i nästa skede. Handens kunskap och känslan för papperet. Blir det jobb? Tre elever har blivit erbjudna jobb hittills, två projektanställningar och ev. någon frilans. Vi försöker på upp intresset för yrkesområden där vi vet att det behövs folk! Personer som kommer via AME fungerar inte alltid så bra som lärlingar, då det är mera krävande med lärlingsutbildning än skolförlagd utbildning. Kvalitetskriterier 8. Skolinspektionens pågående inspektion Innehåll som efterfrågas: -Individuella studieplaner -Utbildningskontrakt -Förteckning över lärlingsplatser och handledare -Exempel på ev. utvärdering av apl -Plan mot kränkande behandling -Annat som är viktigt för utbildningen Elof Lindälvsgymnasiet och Nösnäsgymnasiet är med i denna omgång. 40 skolor ska granskas och det är inte säkert att alla skolor kommer med. 9. Hur stor andel genomförs som APL per program? Det finns inga uppföljningssystem regionalt angående genomförandet att APL inom GR. Skolverket har ställt frågan om GR skulle vilja vara med i en utvecklingsstudie med syftet att ta fram ett sådant. Nätverket ställde sig försiktigt positiva till detta. Det är en känslig fråga då den skola som inte kan erbjuda APL inte ska anordna programmet. Margaretha A 10. Forskning och utveckling Antologin Lärare och lärande i yrkesprogram och introduktionsprogram (redaktörer Ingrid Henning Lööb och Helena Korp för Studentlitteratur) presenterades. Kapitel 8 Trepartssamtal i APL delades ut för diskussion och reflektion vid nästa möte i december. 11. Övrigt Beslut: LPA-nätverkets möte den 19 oktober ställs in och flyttas till Skolverkets konferens om arbetsplatsförlagt lärande 24 oktober. Gå in och anmäl deltagande.

5 12. Skolverket håller på att se över de nya ämnesplanerna för att anpassa dem för lärlingsutbildning. Gunhild Karlsson från Katrinelundsgymnasiet ingår i gruppen av experter. Frågor till nästa möte: Rollspel trepartssamtal utifrån artikel Ny artikel ur antologin diskuteras Följa upp konferens Drömhandledarutbildning presenteras Inbjudan, anteckningar och övrigt material från Lärande på arbetsplatsnätverkets möten återfinns på GR Utbildnings webbsida /Margaretha Allen Sekreterare

Anteckningar från nätverket för Lärande på arbetsplats

Anteckningar från nätverket för Lärande på arbetsplats 110211 Anteckningar från nätverket för Lärande på arbetsplats Datum: Fredag 11 februari Deltagare: Rune Löfstrand Alingsås, Birgitta Eriksson Göteborg, Jens Kultje Lindholmens Tekniska Gymnasium, Tommy

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2013:02 Gymnasial lärlingsutbildning En kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens rapport 2013:02 Diarienummer 400-2011:6484 Stockholm 2013 Foto:

Läs mer

Minnesanteckningar Kompetensförsörjningsdagarna 15 april 2015, Stockholm

Minnesanteckningar Kompetensförsörjningsdagarna 15 april 2015, Stockholm Minnesanteckningar Kompetensförsörjningsdagarna 15 april 2015, Stockholm Välkomna Carl Klint, Näringsdepartementet hälsade välkomna och drog de praktiska förutsättningarna att befinna sig på Näringsdepartementen.

Läs mer

Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m.

Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m. 1 (138) Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m. U 2013/4439/GV enligt Statens skolverks regleringsbrev för år 2014 är uppdraget

Läs mer

Ej deltagande kommuner: Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Partille, Tjörn

Ej deltagande kommuner: Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Partille, Tjörn 060921 Minnesanteckningar från Gymnasierektorsgruppen 060921 Deltagare: Annika V Mölndal, Roy J Ale, Gunilla F Stenungsund, Bo L Alingsås, Lars O Göteborg, Marianne M Göteborg, Katarina L Öckerö, Björn

Läs mer

Lärlingsrapport VT12-VT14

Lärlingsrapport VT12-VT14 1 Till samtliga anordnare av lärlingsutbildningar med statsbidrag inom Vux10 Lärlingsrapport VT12-VT14 Här kommer anvisningar till ett kompletterande underlag till Årsrapporten som ska belysa lärlingsutbildningarna.

Läs mer

BYGGNADSINDUSTRINS YRKESNÄMND SvERIGES BYGGINDUSTRIER, BYGGNADS, MASKINENTREpRENöRERNA och SEKo väg & BAN I SAMvERKAN Årsrapport 2012

BYGGNADSINDUSTRINS YRKESNÄMND SvERIGES BYGGINDUSTRIER, BYGGNADS, MASKINENTREpRENöRERNA och SEKo väg & BAN I SAMvERKAN Årsrapport 2012 BYGGNADSINDUSTRINS YRKESNÄMND Sveriges Byggindustrier, Byggnads, Maskinentreprenörerna och SEKO Väg & ban i samverkan Årsrapport 2012 innehåll Att vilja, kunna och uppleva kvalitet... 3 Reformerna har

Läs mer

BYGGNADSINDUSTRINS YRKESNÄMND SVERIGES BYGGINDUSTRIER, BYGGNADS, MASKINENTREPRENÖRERNA OCH SEKO - SERVICE- OCH KOMMUNIKATIONSFACKET I SAMVERKAN

BYGGNADSINDUSTRINS YRKESNÄMND SVERIGES BYGGINDUSTRIER, BYGGNADS, MASKINENTREPRENÖRERNA OCH SEKO - SERVICE- OCH KOMMUNIKATIONSFACKET I SAMVERKAN BYGGNADSINDUSTRINS YRKESNÄMND SVERIGES BYGGINDUSTRIER, BYGGNADS, MASKINENTREPRENÖRERNA OCH SEKO - SERVICE- OCH KOMMUNIKATIONSFACKET I SAMVERKAN ÅRSRAPPORT 2014 Innehåll Förmånen att få arbeta på BYN 3

Läs mer

Motverka studieavbrott. gymnasieskolans utmaning att få alla elever att fullfölja sin utbildning

Motverka studieavbrott. gymnasieskolans utmaning att få alla elever att fullfölja sin utbildning Motverka studieavbrott gymnasieskolans utmaning att få alla elever att fullfölja sin utbildning Motverka studieavbrott gymnasieskolans utmaning att få alla elever att fullfölja sin utbildning Upplysningar

Läs mer

Så tränas ditt självförtroende

Så tränas ditt självförtroende - en tidning från Stiftelsen Företagsam Så tränas ditt självförtroende Jobba med övningsföretag i klassen - för dig som gillar praktiskt arbete Lär dig mer om handelsbranschen - gör uppdrag på praktikplatsen

Läs mer

Utbildningsgruppens verksamhet 2014

Utbildningsgruppens verksamhet 2014 KOMMUNALFÖRBUNDET GR MISSIV Utbildningsgruppen 2015-01-27 ÄRENDE 1 Till Utbildningsgruppen Förslag till Utbildningsgruppens verksamhet 2014 Översänds förslag till verksamhetsberättelse för arbetet inom

Läs mer

Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen (GR) 2015-2016--2018-2019

Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen (GR) 2015-2016--2018-2019 KOMMUNALFÖRBUNDET GR MISSIV Utbildningschefsnätverket 2014-04-11 ÄRENDE 1 Till Utbildningschefsnätverket Förslag till Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen (GR) 2015-2016--2018-2019 Ett

Läs mer

Lärlingskonferensen i Sundsvall 100920 - dokumentation

Lärlingskonferensen i Sundsvall 100920 - dokumentation Lärlingskonferensen i Sundsvall 100920 - dokumentation Pass 1 Ämne: Handledarutbildning och hur denna kan genomföras Det är viktigt med handledarutbildning, då det är en ny arbetsform för företagarna!

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4

Verksamhetsberättelse 2014. Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4 Verksamhetsberättelse 2014 Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4 2015-01-21 Leena Jonsson Arndt Rektor Innehåll 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Måluppfyllelse... 5 4 Sammanfattande analys

Läs mer

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer

Kommunrevisorerna granskar

Kommunrevisorerna granskar Kommunrevisorerna granskar UMEÅ KOMMUN Granskning av förberedelse för fortsatta studier eller egen försörjning efter gymnasiesärskoleutbildning Innehållsförteckning... 1 Innehållsförteckning... 1 1. Sammanfattning...

Läs mer

Ansökan om ekonomiskt bidrag för regional samverkan inom gymnasial yrkesutbildning

Ansökan om ekonomiskt bidrag för regional samverkan inom gymnasial yrkesutbildning 2007-01-10 1 Dnr Ansökan om ekonomiskt bidrag för regional samverkan inom gymnasial yrkesutbildning Myndigheten för skolutveckling utger, på uppdrag av utbildningsdepartementet, ekonomiskt bidrag i syfte

Läs mer

Minnesanteckningar från nätverksträff 4 i BrobyGrafiskas nätverk 23/10-24/10

Minnesanteckningar från nätverksträff 4 i BrobyGrafiskas nätverk 23/10-24/10 Minnesanteckningar från nätverksträff 4 i BrobyGrafiskas nätverk 23/10-24/10 Rektor Ingalill Lindqvist hälsade välkommen och berättade att vi nu befann oss i den byggnad som delvis är ett resultat av ett

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning hur blev det?

Gymnasial lärlingsutbildning hur blev det? Gymnasial lärlingsutbildning hur blev det? Erfarenheter från första försöksåret Delbetänkande av Nationella Lärlingskommittén Stockholm 2009 SOU 2009:85 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För

Läs mer

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdrag Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Dnr U2014/5371/S Härmed redovisas uppdrag 37 i Skolverkets

Läs mer

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Gymnasie- valet www.uppsala.se/syv Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Innehåll Nu är det dags att välja! 3 Så här fungerar gymnasieskolan 4 Ansökan och antagning 6 Tidsplan 9 Studie- och yrkesvägledning

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05. Undervisning på yrkesprogram

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05. Undervisning på yrkesprogram Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05 Undervisning på yrkesprogram Skolinspektionens rapport 2014:05 Diarienummer 400-2013:2457 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henriksson Innehåll Sammanfattning 6 1. Bakgrund,

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20 Ansökan Vård och omsorgscollege Malmö och Lund 2012 02 20 Gymnasieskolan Vipan Komvux Lund Rönnens gymnasium 1 Kontaktperson lokal projektarbetgrupp Malmö /Lund : Projektledare: Kristina Ekelund Utbildningsledare,

Läs mer

Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige.

Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige. 1 Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige. Men En kartläggningsrapport om Göteborgsregionens sfi 3 Förord Utgångspunkten i den här rapporten är att elevernas egen

Läs mer

En kunskapsskola i världsklass Västeråsmoderaternas skolprogram för 2014-2018

En kunskapsskola i världsklass Västeråsmoderaternas skolprogram för 2014-2018 En kunskapsskola i världsklass Västeråsmoderaternas skolprogram för 2014-2018 Inledning Vi moderater vill ha en skola som präglas av kunskap, arbetsro och trygghet, där varje elev ska kunna utveckla sin

Läs mer

Konsekvenser av det öppna gymnasielandskapet i Göteborgsregionen

Konsekvenser av det öppna gymnasielandskapet i Göteborgsregionen Peter Holmström Arbetsmaterial 1 Konsekvenser av det öppna gymnasielandskapet i Göteborgsregionen Anteckningar från seminarium i Utbildningsgruppen Tid: Måndagen 1 september 2003, kl 13.15-16.30 Plats:

Läs mer

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling YOU Sammanställning 2013-2015 Emma Linnman och Maria Wretling Jobba i Västerås ekonomiska förening Yrkesorientering för Unga (YOU) Rapport 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Bemanning Mål

Läs mer

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 1 Kvalitetsrapport för avtalsåret 2012-2013 ABF Komvux Stockholm Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 Rapporten bygger på data från avtalsåret 2012-07-01--2013-06-30 Enligt avtal ska varje

Läs mer

VUXENUTBILDNINGEN I LEKSAND. Kvalitetsredovisning läsåret 2011/2012

VUXENUTBILDNINGEN I LEKSAND. Kvalitetsredovisning läsåret 2011/2012 Kvalitetsredovisning läsåret 2011/2012 Innehållsförteckning Leksands gymnasium 1. Presentation av skolan... 4 2. Beskrivning av läsårets verksamhet... 5 2.1 Gymnasiereform 2011... 5 2.2 Vårt programutbud...

Läs mer