Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015"

Transkript

1 Rapport 2015 Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Charlott Rydén och Ulrika Pudas

2 Innehållsförteckning Sammanfattning Sökande bosatta i Stockholms län... 4 Antal förstahandssökande till gymnasieskolans nationella program... 4 Antal förstahandssökande till gymnasiesärskolan... 4 Andel förstahandssökande per huvudman Gymnasieskolor och studievägar... 6 Antal skolor... 6 Antal studievägar... 6 Andel förstahandssökande som valt Högskoleförberedande respektive Yrkesprogram... 8 Förstahandssökande till högskoleförberedande program... 9 Förstahandssökande till yrkesprogram Fördelning mellan huvudmännen Fördelning på kön Introduktionsprogram Gymnasiesärskolan (15)

3 Sammanfattning Den första ansökningsomgången har genomförts till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län. Denna rapport avser sökandet fram till den 17 februari Antalet 16-åringar i länet är i princip lika många som förra året. Totalt antal förstahandssökande som söker gymnasieutbildning inför höstterminen 2015 är (knappt är folkbokförda i länet). Detta innefattar val till nationella program och introduktionsprogram i gymnasieskolan samt nationella program och individuellt program i gymnasiesärskolan. Andelen förstahandssökande till Yrkesprogram ligger fortsatt på en låg nivå. 22 procent av de förstahandssökande till de nationella programmen har valt ett yrkesprogram. De program som har fler förstahandssökande än föregående år är Ekonomi-, Teknik-, och Humanistiska programmet av de Högskoleförberedande programmen. El- och energi-, Hantverk-, Barn- och fritid-, Naturbruk, Hotell- och turism samt Industritekniska programmen är de Yrkesprogram som har ett ökat antal förstahandssökande. Bygg- och anläggningsprogrammet har en fortsatt vikande trend sedan GY11. Andelen som gör ett förstahandsval till fristående gymnasieskola är en procentenhet fler än förra året. Från slutet av april till mitten av maj pågår omvalsperioden för eleverna. Cirka 30 % av eleverna gör då någon form av ändring eller tillägg av val i sin ansökan. Dessutom tillkommer ett antal nysökande under omvalsperioden men även inför terminsstart. Även om vi inte kan vara säkra på hur eleverna slutligen kommer att välja, kan vi i detta skede se vissa mönster i hur sökandet ser ut på programnivå. Rapporten omfattar inledningsvis alla folkbokförda i länets val och därefter det totala sökandet till länets utbildningar och skolor. Förklaringar till förkortningar för de nationella programmen står i bilaga (15)

4 1. Sökande bosatta i Stockholms län Ungdomar folkbokförda i Stockholms län som är eller fyller 16 år under året är de som går i årskurs nio och söker till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. 2015: åringar 2014: åringar Cirka 12 procent av dessa blir inte behöriga att påbörja utbildning vid ett nationellt program var det per den 15 september ca elever som läste på introduktionsprogram för att bli behöriga att senare kunna söka eller påbörja utbildning på ett nationellt program. Stockholms län är en inflyttningsregion och prognoser för kommande års antal elever som ska påbörja gymnasieskolan tidigare år har varit några hundratal lägre än det faktiska antalet blivit. Antal förstahandssökande till gymnasieskolans nationella program Antalet förstahandssökande till nationella program har ökat något sedan föregående år. 2015: : Knappt 200 elever har gjort ett förstahandsval till en gymnasieskola utanför länet. Förra året var motsvarande siffra 250 elever. Antal förstahandssökande till gymnasiesärskolan Antalet sökande till gymnasiesärskolan har minskat något från föregående år. En handfull av dessa har gjort ett förstahandsval utanför länet. 2015: : (15)

5 Andel förstahandssökande per huvudman Andelen förstahandssökande, folkbokförda i Stockholms län, som söker kommunala skola i hemkommunen har minskat sedan Samtidigt har antalet förstahandssökande ökat till annan kommuns kommunala gymnasieskola och till fristående gymnasieskola Tabell 2. Andel förstahandssökande per huvudman (15)

6 2. Gymnasieskolor och studievägar Antal skolor Vid första ansökningsomgången fanns det 181 gymnasieskolor i Stockholms län som erbjuder nationella program, 59 kommunala och 122 fristående gymnasieskolor. Antalet kommunala gymnasieskolor har minskat från totalt 64 stycken 2013 till 59 stycken Antalet fristende skolor är nu något fler än förra året då antalet minskat något jämfört med året innan. Huvudman Kommunala Fristående Totalt Tabell 3. Antal skolor som erbjuder nationella program feb 2015 Antal studievägar Det erbjöds studievägar (valbara sökalternativ) totalt för de nationella programmen vid den första antagningsomgången. Dessa inkluderar program och eventuella inriktningar och profiler. På de kommunala gymnasierna erbjuds 518 studievägar och på de fristående Kommunala och Landstingets skolor Fristående skolor Tabell 4. Antal studievägar per typ av huvudman (nationella program) (15)

7 Antalet studievägar har minskat med knapp 260 stycken sedan Då erbjöds studievägar med ett nytt utbud enligt GY11. Erfarenheten från tidigare år visar att förändringar sker under antagningsperioden. Det är färre studievägar som planeras att starta efter första ansökningsomgången (15)

8 3. Sökandet till de nationella programmen Här redovisas hur det totala förstahandssökandet (inkl IB) ser ut till gymnasieskolorna i Stockholms län inklusive folkbokförda utanför länet. Totalt antal förstahandssökande till de nationella programmen är Andel förstahandssökande som valt Högskoleförberedande respektive Yrkesprogram Andelen förstahandssökande till högskoleförberedande program är 78 % (17 181) och till yrkesprogram 22 % (4 859). Andelen som söker ett yrkesprogram minskade i samband med införandet av den nya gymnasieskolan GY11. Därefter har minskningen avtagit och planat ut under de senaste åren Högskoleförberedande program Yrkesprogram Tabell 5. Andelen förstahandssökande som valt högskoleförberedande respektive yrkesprogram (15)

9 Förstahandssökande till högskoleförberedande program Samhällsvetenskapliga programmet är det program som har flest antal sökande, drygt förstahandssökander. Ekonomiprogrammet är det program som har ökat med flest antal förstahandssökande sedan Samhällsvetenskapligaprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet har tillsammans ca 50 % av de förstahandssökande till de högskoleförberedande programmen. Det har varit en kontinuerlig ökning av antalet förstahandssökande till ekonomiprogrammet samt till tekniska programmet under de senaste åren. Denna tendens ser ut att hålla i sig efter första ansökningen SA NA EK ES TE IB HU Tabell 6. Totalt antal förstahandssökande till de högskoleförberedande programmen (15)

10 Förstahandssökande till yrkesprogram El- och energiprogrammet är det program som har flest antal sökande, drygt 900 förstahandssökande. Naturbruksprogrammet är det program som har ökat med flest antal förstahandssökande sedan Det har varit en kontinuerlig ökning av antalet förstahandssökande till Naturbruksprogrammet under de senaste åren. Även Barn- och fritidsprogrammet och Vård- och omsorgprogrammet har ökat sedan 2011, om än inte lika mycket. Antalet förstahandssökande till Bygg- och anläggningsprogrammet har däremot minskat avsevärt sedan Denna tendens ser ut att hålla i sig efter första ansökningen EE BA FT HV BF NB VO HA RL VF HT IN RX Tabell 7. Totalt antal förstahandssökande till yrkesprogrammen (15)

11 Fördelning mellan huvudmännen SA NA EK ES TE IB HU Kommunala och landstingsägda skolor Fristående skolor Tabell 8. Totalt antal förstahandssökande till de högskoleförberedande programmen fördelat på fristående och kommunala skolor EE BA FT HV BF NB VO HA RL VF HT IN RX Kommunala och landstingsägda skolor Fristående skolor Tabell 9. Totalt antal förstahandssökande till de yrkesprogrammen fördelat på fristående och kommunala och landstingsägda skolor (15)

12 4. Fördelning på kön Kvinnor utgör 52 % och män 48 % av det totala antalet förstahandssökande till de högskoleförberedande programmen. Naturvetenskapliga programmet har en jämn könsfördelning och det Ekonomiska programmet har en i det närmaste jämn könsfördelning. De högskoleförberedande programmen som har kvinnodominans är Humanistiska programmet, Estetiska programmet samt Samhällsvetenskapliga programmet. Det Tekniska programmet är det enda mansdominerade högskoleförberedande programmet. Även till yrkesprogrammen är könsfördelningen av de förstahandssökande 52 % kvinnor och 48 % män. Till tre av yrkesprogrammen söker sig kvinnor och män i nästan samma utsträckning; Barn- och fritidsprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Fyra yrkesprogram är kvinnodominerade; Hantverksprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, Hotell och turismprogrammet och Naturbruksprogrammet. Bygg- och anläggningsprogrammet, Industritekniska programmet, Fordons- och transportprogrammet, El- och energiprogrammet och VVSoch fastighetsprogrammet är mansdominerande. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% HV HU VO HT NB SA ES BF HA RL NA EK TE BA FT IN EE VF Kvinnor Män Tabell 10. Procentuella fördelningen mellan män och kvinnor av de förstahandsökande till de nationella programmen (15)

13 5. Introduktionsprogram Introduktionsprogram anordnas för de som inte är behöriga till nationellt program. Introduktionsprogram erbjuds vid 58 kommunala (2014: 59) och 59 fristående gymnasieskolor (2014: 49). Sökande till introduktionsprogrammen är ofta förstahandssökande till ett nationellt program och har valet till introduktionsprogram längre ner i ansökan. Detta med anledning av att många elever har som målsättning att uppnå behörighet till ett nationellt program till slutantagningen. Därtill tillkommer ett stort antal sökande till introduktionsprogrammen under våren men även först efter slutantagningen. Det gör att det endast är studievägar och inte antal förstahandsökande gällande introduktionsprogrammen som redovisas i tabellen nedan. Introduktionsprogram Antal studievägar Programinriktat individuellt val, IMPRO Yrkesintroduktion, IMYRK Preparandutbildning, IMPRE Individuellt alternativ, IMIND Språkintroduktion, IMSPR Totalt antal studievägar: Tabell 11. Antal studievägar på introduktionsprogram som erbjuds i Stockholms län (15)

14 6. Gymnasiesärskolan I Stockholms län finns det 21 kommunala och landstingsägda (2014: 21) och 16 fristående gymnasiesärskolor (2014: 15). Det är 173 förstahandssökande till de kommunala och landstingsägda skolorna och 95 förstahandssökande till de fristående skolorna. Program Antal förstahandssökande till respektive program Administration, handel och varuhantering, AHADM Estetiska verksamheter, EVEST Fastighet, anläggning och byggnation, FAFAS Fordonsvård och godshantering, FGFOR Hantverk och produktion, HPHAN Hotell, restaurang och bageri, HRHOT Hälsa, vård och omsorg, HOHAL Samhälle, natur och språk, SNSAM Skog, mark och djur, SDSKO Individuella programmet, IAIND Totalt antal förstahandssökande Tabell 12. Antal förstahandssökande till gymnasiesärskolans program (15)

15 Bilaga 1 Förklaring förkortningar nationella programmen BA BF EE EK ES FT HA HT HU HV IB IN NA NB RL RX SA TE VF VO Bygg- och anläggningsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet El- och energiprogrammet Ekonomiprogrammet Estetiska programmet Fordons- och transportprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Hotell- och turismprogrammet Humanistiska programmet Hantverksprogrammet International Baccaulaureat Industritekniska programmet Naturvetenskapsprogrammet Naturbruksprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Riksrekryterande program med egna examensmål Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet VVS- och fastighetsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet (15)

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM vbu.se VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA

årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM vbu.se VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA Tel: 0240-865 00 Fax: 0240-866 76 Org.nr: 222000-0802 E-post: info@vbu.ludvika.se vbu.se årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM

Läs mer

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdrag Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Dnr U2014/5371/S Härmed redovisas uppdrag 37 i Skolverkets

Läs mer

Kan gymnasieskolan förse högskolan med studenter?

Kan gymnasieskolan förse högskolan med studenter? Omvärldsanalys för högskolan Arbetsrapport nr 5 www.hsv.se/verksamhet/ utredningar/ omvarldsrapporter.html Kan gymnasieskolan förse högskolan med studenter? Av Eivor Johansson och Leif Strandberg 1 2 Kan

Läs mer

Följ ditt hjärta. hitta rätt bland Stockholms stads gymnasieskolor

Följ ditt hjärta. hitta rätt bland Stockholms stads gymnasieskolor Följ ditt hjärta hitta rätt bland Stockholms stads gymnasieskolor 2012-2013 Kodare Jorden runt Elektriker Vindk ingen For Skriv din egen historia Gymnasievalet står för dörren och en spännande tid väntar.

Läs mer

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars 2014-04-14 1 (24) Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars Innehållsförteckning 1. Kommunal vuxenutbildning... 2 1.1 Behörighet till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå...

Läs mer

Rapport 2008:20 R. Kvinnor och män i högskolan

Rapport 2008:20 R. Kvinnor och män i högskolan Rapport 2008:20 R Kvinnor och män i högskolan Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Kvinnor och män i högskolan Utgiven

Läs mer

Universitet & högskolor

Universitet & högskolor Rapport 2012:10 R Universitet & högskolor Högskoleverkets årsrapport 2012 www.hsv.se Rapport 2012:10 R Universitet & högskolor Högskoleverkets årsrapport 2012 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851,

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

inneburit för elevena? 1 000 sistaårsgymnasie

inneburit för elevena? 1 000 sistaårsgymnasie Vad har gymnasiereformen inneburit för elevena? 1 000 sistaårsgymnasie elever utvärderar GY2011-reformen Sveriges Elevkårer FÖRORD Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer har i en lång rad undersökningar

Läs mer

Kort om särskild utbildning för vuxna

Kort om särskild utbildning för vuxna LÄTTLÄST TILL ELEVEN Kort om särskild utbildning för vuxna FOTO: MICHAEL MCLAIN Till dig som vill läsa på särskild utbildning för vuxna Du som har fyllt 20 år och har utvecklingsstörning eller hjärnskada

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige

KALLELSE Kommunfullmäktige 1/2 KALLELSE Kommunfullmäktige Dag och tid: 2015-05-25 18:00 Plats: Disponentvillan OBS! - Efter sammanträdet kommer de nya läsplattorna delas ut Justerare: Ann-Sofie Hagenvind (S) eller Peter Ezelius

Läs mer

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen EIO 2012 1 Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 5 1 Inledning... 6 2 Anställda i EIO:s medlemsföretag... 6 3 Resultat

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Oh Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se. Beslut efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:45

Regeringens proposition 2014/15:45 Regeringens proposition 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång Prop. 2014/15:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 december 2014 Stefan

Läs mer

TEMARAPPORT 2015:1 UTBILDNING. Etablering på arbetsmarknaden tre år efter gymnasieskolan

TEMARAPPORT 2015:1 UTBILDNING. Etablering på arbetsmarknaden tre år efter gymnasieskolan TEMARAPPORT 2015:1 UTBILDNING Etablering på tre år efter gymnasieskolan TEMARAPPORT 2015:1 UTBILDNING Etablering på tre år efter gymnasieskolan Statistiska centralbyrån 2015 Report 2015:1 Establishment

Läs mer

Universitet och högskolor

Universitet och högskolor Universitet och högskolor Årsrapport 2013 Rapport 2013:2 www.uk-ambetet.se/rapporter Universitet och högskolor Årsrapport 2013 Universitet & högskolor Årsrapport 2013 Utgiven av Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Rapport 2008:33 R. Vilka är studenter? En undersökning av studenterna i Sverige

Rapport 2008:33 R. Vilka är studenter? En undersökning av studenterna i Sverige Rapport 2008:33 R Vilka är studenter? En undersökning av studenterna i Sverige Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

UTBILDNINGAR SOM EJ STARTAR 2015 (Uppdaterad 150622

UTBILDNINGAR SOM EJ STARTAR 2015 (Uppdaterad 150622 UTBILDNINGAR SOM EJ STARTAR 2015 (Uppdaterad 150622 PROGRAM IMYRKEEELT-YRH Yrkesintroduktion mot el- och energiprogrammet inr elteknik IMYRKVFVVS-YRH Yrkesintroduktion mot VVS- och fastighetsprogrammet

Läs mer

Könsstruktur per utbildning och yrke 1990 2030

Könsstruktur per utbildning och yrke 1990 2030 TemaRAPPORT 21:1 Tema: Utbildning Könsstruktur per utbildning och yrke 199 23 Utbildning och forskning TemaRAPPORT 21:1 Tema: Utbildning Könsstruktur per utbildning och yrke 199 23 Statistiska centralbyrån

Läs mer

Fler sökande, antagna och nybörjare på lärarutbildningarna

Fler sökande, antagna och nybörjare på lärarutbildningarna STATISTISK ANALYS 1(9) Avdelning /löpnummer 2014-12-09/11 Analysavdelningen Handläggare Fredrik Svensson 08-563 087 87 Fredrik.svensson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Kan bara de bästa studenterna bli bra lärare?

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Kan bara de bästa studenterna bli bra lärare? RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Kan bara de bästa studenterna bli bra lärare? En analys av studenter antagna till lärarutbildning hösten 2014 Kan bara de bästa studenterna bli bra lärare? En analys

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Ökande men inte tillräckligt stort intresse för lärarutbildning

Ökande men inte tillräckligt stort intresse för lärarutbildning STATISTISK ANALYS 1(12) Avdelning /löpnummer 2014-02-18/2 Analysavdelningen Handläggare Carin Callerholm 08-563 085 13 carin.callerholm@uk-ambetet.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är

Läs mer

Kompetensförsörjning Karriär & utbildningstrappa VVS branschen

Kompetensförsörjning Karriär & utbildningstrappa VVS branschen Kompetensförsörjning Karriär & utbildningstrappa VVS branschen Karriär & utbildningstrappa Civilingenjör Ingenjör (konstruktör) Tekniker(kalkylator) Civilingenjörsutbildningar Högskoleingenjörsutbildningar

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05. Undervisning på yrkesprogram

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05. Undervisning på yrkesprogram Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05 Undervisning på yrkesprogram Skolinspektionens rapport 2014:05 Diarienummer 400-2013:2457 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henriksson Innehåll Sammanfattning 6 1. Bakgrund,

Läs mer

Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln?

Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln? Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln? Jag tror helt enkelt inte på den här idén med att sänka löner. I så fall så borde vi redan ha sett detta eftersom vi kraftigt har sänkt

Läs mer

Sjukfrånvarons utveckling

Sjukfrånvarons utveckling Social Insurance Report Sjukfrånvarons utveckling Delrapport 1, år 2014 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Analys och prognos Peje Bengtsson 010-116 90 62 pererik.bengtsson@forsakringskassan.se

Läs mer

Vem ska ta hand om mina föräldrar när de blir gamla? Rapport av: Yeshiwork Wondmeneh

Vem ska ta hand om mina föräldrar när de blir gamla? Rapport av: Yeshiwork Wondmeneh Vem ska ta hand om mina föräldrar när de blir gamla? Rapport av: Yeshiwork Wondmeneh Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Stort fall i antalet söklande till vård och omsorgsprogrammet...6 Från högtryck

Läs mer