Beslut om ersättningsnivåer till fristående och kommunala gymnasieskolor 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslut om ersättningsnivåer till fristående och kommunala gymnasieskolor 2015"

Transkript

1 Sida 1 av 5 Beslut om ersättningsnivåer till fristående och kommunala gymnasieskolor 2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har fattat beslut om ersättningsnivåer som ska gälla från och med 2015 (Dnr 2014/0102 UAN-3). Ersättningen för samtliga nationella program till gymnasieskolor, dvs. grundbeloppet baseras på den gemensamma prislistan för Stockholms län som KSL, Kommunförbundet i Stockholms län har rekommenderat medlemskommunerna att anta. Från och med 2015 införs också ett strukturtillägg vilket ska omfördelas till gymnasieskolor enligt en modell som KSL har framtagit. Priserna för nationella program för 2015 är därmed exklusive strukturtillägg. Introduktionsprogram och de program där priser inte har fastställts av samverkansavtalet samt program för gymnasiesärelever omfattas inte av beslutad prislista för 2015 och därmed inte heller av strukturtillägg. Utöver dessa nationella program har Sollentuna kommun fastställt ersättning för introduktionsprogram och för modersmål samt för gymnasieutbildning för ungdomar med diagnos inom autismspektrat i anpassad undervisningsgrupp. Fristående gymnasieskolor får samma ersättning som de kommunala gymnasieskolorna med ett extra tillägg på 6 % för momskompensation. Grundbelopp utgår för varje elev som är inskriven i gymnasieskolan vid aktuellt mätdatum enligt KSL:s rekommendationer. Utöver grundbeloppen finns möjlighet att ansöka om tilläggsbelopp i form av individuellt prövat bidrag till elever i behov av särskilt stöd. Fristående och kommunala gymnasieskolor har på lika villkor möjlighet att ansöka ett extra ekonomiskt bidrag om elever man har i sin verksamhet behöver omfattande extra stödinsatser. Enligt bestämmelser i skollagen har fristående skolor rätt att överklaga kommunens beslut om bidragsbelopp och få prövat om kommunens bidrag till den fristående verksamheten sker på lika villkor som till den kommunala. Programprislistan kommer också att vara tillgänglig på Sollentuna kommuns hemsida. Kommunens aktivitetsansvar, studieavbrott eller byte av skola Enligt skollagen 15 kap. 15 ska huvudmannen för en gymnasieskola snarast meddela hemkommunen när en elev börjar eller slutar vid gymnasieskolan. Detsamma gäller fr.o.m om elever under 20 år är ogiltigt frånvarande i betydande utsträckning. Det åligger gymnasieskolan att meddela kommunen då en elev avbryter sina studier eller gör sådana avvikelser som kan leda till förlängd studiegång, ett fjärde år. Vid förlängd studiegång ska rapporteringen till Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret ske senast den 1 juni innan kommande hösttermin. Förutom att skolorna registrerar byte av skola eller avhopp i UEDB vill vi att ni använder blanketten Anmälan byte/avbrott/förlängd skolgång i gymnasieskola som finns tillgänglig på Sollentuna kommuns hemsida och skickar den till Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret. Blanketten används vid

2 Sida 2 av 5 omfattande ogiltig frånvarande för elever under 20 år, studieavbrott, byte av skola eller förlängd studiegång. UEDB, Ungdoms- och elevdatabas och administrativ avgift Kommunerna i Stockholms län samt Håbo kommun har beslutat att använda en samordnad ungdoms- och elevdatabas UEDB för hantering av utbetalningar till anordnare av gymnasieutbildning där elever folkbokförda i dessa kommuner går. Detta medför en administrativ avgift på 4 kronor per elev och månad som dras av från det belopp som kommunen betalar till anordnaren. Detta gäller alla gymnasieskolor där elever från Stockholms län och Håbo går och till vilken ersättning och bidrag betalas ut. Faktureringsrutiner för Sollentuna elever som går i gymnasieskola utanför Stockholms län (utanför UEDB) Faktureringar ska i regel ske månadsvis. Skolorna får naturligtvis fakturera kvartals- eller terminsvis men då ska faktureringen ske den tredje månaden i kvartalet resp. sjätte månaden i terminen. Sollentuna kommun tillämpar kreditvillkor på 30 dagar för alla leverantörsfakturor. Det innebär att alla fakturor kommer att betalas 30 dagar efter fakturadatumet oavsett vad som står som förfallodag på fakturorna. Om fakturabeloppet behöver korrigeras/reduceras till följd av felaktigheter så kan detta kräva några dagar extra för bearbetning i ekonomisystemet vilket kan leda till senareläggning av fakturans förfallodatum. Det är väldigt viktigt att skolorna alltid anger en referensperson som är ansvarig för fakturor och elevunderlag med tfn och/eller mailadress vid fakturering till Sollentuna kommun. Sollentuna kommuns nya faktureringsadress och referenskod fr.o.m avseende enbart gymnasieelever är: Sollentuna kommun Skanning, UAK SOLLENTUNA Lilian Lama Mohsen Paziraei Gymnasiesamordnare Ekonom

3 Sida 3 av 5 Besvärshänvisning Om du inte är nöjd med detta beslut kan du överklaga det skriftligen till Förvaltningsrätten. I överklagandet ska du ange vilket beslut det gäller (glöm inte uppge diarienummer ), vilken förändring du vill ha och tala om varför du anser att beslutet ska ändras. Underteckna skrivelsen med namn och namnförtydligande samt uppge postadress och telefonnummer dagtid. Överklagandet ska vara ställt till Förvaltningsrätten i Stockholms län STOCKHOLM men skickas till Sollentuna kommun Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret SOLLENTUNA Din överklagan måste ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag som du fick beslutet, mottagningsdagen oräknad, annars kan ditt överklagande inte prövas. Om du har överklagat i rätt tid kommer kommunen att ompröva ditt ärende. Om kommunen kan ändra beslutet enligt din begäran, kommer du att få ett meddelande om detta. I annat fall kommer din skrivelse att skickas vidare till Förvaltningsrätten tillsammans med en kopia på det överklagade beslutet och eventuella andra handlingar som kan ha betydelse för ärendet.

4 Sida 4 av 5 Sollentuna kommuns ersättningsnivåer till gymnasieskolor 2015 Nationella program inom samverkansområdet Ersättning år 2015 BF Barn - och fritidsprogrammet kr BA Bygg- och anläggningsprogrammet kr BAANL Bygg- och anläggningsfordon kr EK Ekonomiprogrammet kr EE El- och energiprogrammet kr EEENE Energiteknikprogrammet kr ES Estetiska programmet, Bild, Dans, Teater kr ESEST Estetisk och media kr ESMUS Estetiska programmet, Musik kr FT Fordons- och transportprogrammet kr FTTRA Fordons- och transportprogrammet, Transport kr HA Handels- och administrationsprogrammet kr HV Hantverksprogrammet kr HT Hotell- och turismprogrammet kr HU Humanistiska programmet kr IN Industritekniska programmet kr NB Naturbruksprogrammet kr NBLAN Naturbruksprogrammet, Lantbruk kr NA Naturvetenskapliga programmet kr RL Restaurang- och livsmedelsprogrammet kr SA Samhällsvetenskapliga programmet kr SAMED Medier, information och kommunikation kr TE Teknikprogrammet kr VF VVS- och fastighetsprogrammet kr VO Vård- och omsorgsprogrammet kr Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) Lagidrott Tilläggsersättning Lagidrott kr Individuell Idrott Tilläggsersättning Individuell idrott kr Introduktionsprogram, Yrkesprograminriktat individuellt val IMPROBF Barn - och fritidsprogrammet kr IMPROBA Bygg- och anläggningsprogrammet kr IMPROEE El- och energiprogrammet kr IMPROFT Fordons- och transportprogrammet kr IMPROHA Handels- och administrationsprogrammet kr IMPROHV Hantverksprogrammet kr IMPROHT Hotell- och turismprogrammet kr IMPROIN Industritekniska programmet kr IMPRORL Restaurang- och livsmedelsprogrammet kr IMPRONB Naturbruksprogrammet kr IMPROVF VVS- och fastighetsprogrammet kr IMPROVO Vård- och omsorgsprogrammet kr

5 Sida 5 av 5 Introduktionsprogram på Rudbeck Ersättning år 2015 IMPRE Preparandutbildning kr IMPRO Programinriktat individuellt val 2 Aktuellt yrkesprogrampris 2 IMYRK Yrkesindroduktion kr IMIND Individuellt alternativ kr IMINDSB Individuellt alternativ särskilda behov kr IMSPR Språkintroduktion kr Tilläggsbelopp på Rudbeck Modersmål Modersmålsundervisning kr Elever med diagnos inom autismspektrat i anpassad undervisningsgrupp 4 Nationellt program kr 1 Individuellt avtal med kommunen behövs. 2 Individuellt avtal med kommunen behövs. Ersättning utgår för aktuellt nationellt yrkesprogram utan avdrag för strukturtillägg, plus ett tilläggsbelopp per ämne (max 2) och år under ett år enligt Skolverkets riksprislista. 3 Individuellt avtal med kommunen behövs. IM INDSB är ett individuellt alternativ för elever med särskilda behov enbart på Rudbecks gymnasium. Eleverna antas efter särskilt antagningsförfarande. 4 Individuellt avtal med kommunen behövs. Antagning sker enligt särskilt förfarande till anpassad undervisningsgrupp. Diagnos inom autismspektrat samt behörighet till programmet krävs. Ersättningen utgår för aktuellt nationellt program samt ett individuellt tilläggsbelopp utifrån elevens behov vilket regleras i avtal med elevens hemkommun.

Information från antagningskanslierna för Värmland & Åmål

Information från antagningskanslierna för Värmland & Åmål Information från antagningskanslierna för Värmland & Åmål En ny gymnasieskola Snart står Du inför Ditt val till gymnasieskolan. Det finns 18 nationella program med totalt 60 olika inriktningar. De nationella

Läs mer

Ersättningar till fristående skolor

Ersättningar till fristående skolor Revisionsrapport Ersättningar till fristående skolor Botkyrka kommun Mats Renborn December 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Rapport 2015 Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Charlott Rydén och Ulrika Pudas 2015-04-15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Sökande bosatta

Läs mer

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2013-02-07. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2013-02-07. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se NÄTUPPLAGA Protokoll PROTOKOLL 2 Plats och tid Torsdag den 7 februari 2013, kl. 8.30 12.00 Jämtkrogen, Bräcke Paragrafer 1 37 Beslutande Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagare Mikael Cederberg, förbundschef

Läs mer

Internt avtal 2014 med Styrelsen för vård och bildning avseende utbildning i gymnasie- och gymnasiesärskolan

Internt avtal 2014 med Styrelsen för vård och bildning avseende utbildning i gymnasie- och gymnasiesärskolan KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Andreas Christoffersson 2013-11-20 UAN-2013-0552 Karin Carlsson Björn Bylund Nasser Ghazi Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

3 Yttrande över ansökan om utökning, Sverigefinska förskolan

3 Yttrande över ansökan om utökning, Sverigefinska förskolan KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] Utbildningsnämnden 2012-10-15 Tid 2012-10-23, Kl 19:00 Plats Tullinge gymnasium, matsalen, Alfred Nobels Allé 206, Tullinge Kl. 17:30 18:00 Gruppmöten för nämnden Kl.

Läs mer

Välkomna till. Hösten 2010

Välkomna till. Hösten 2010 Välkomna till Hösten 2010 Här är jag Hit ska jag Mål = Drömyrket! Hur gör jag Syv-schema 12 oktober gymnasiemässa alla nior på VBU Början av november gymnasieinfo och programväljare Mitten av november

Läs mer

Skolpeng/bidrag och interkommunal ersättning till förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, skola och gymnasieskola 2015

Skolpeng/bidrag och interkommunal ersättning till förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, skola och gymnasieskola 2015 Fastställd i KS 2014-12-01 Vellinge Skolpeng/bidrag och interal ersättning till förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, skola och gymnasieskola 2015 FÖRSKOLA egen 1-3 år 93 160 kr 100 260

Läs mer

Kallelse till sammanträde med humanistiska nämnden

Kallelse till sammanträde med humanistiska nämnden Kallelse till sammanträde med humanistiska nämnden 2012-01-18 Tid: Tisdagen den 24 januari 2012 kl. 17.00 Plats: Tomtaklintskola, Trosa Gruppmöte: Elin Insulander Hjelm (s), 2:e vice ordf. är kontaktperson

Läs mer

www.gyantagningen.se Antagningsguiden för gymnasieskolorna i Stockholms län och Håbo kommun

www.gyantagningen.se Antagningsguiden för gymnasieskolorna i Stockholms län och Håbo kommun Antagningsguiden 2011 för gymnasieskolorna i Stockholms län och Håbo kommun innehåll Antagningsguiden 2011 är framtagen i samverkan mellan kommunerna samordnat av Gymnasieantagningen Stockholms län. Informationen

Läs mer

Avtal om samverkan, avseende gymnasieskolan och gymnasiesärskolan mellan Uppsala kommun och Enköpings kommun

Avtal om samverkan, avseende gymnasieskolan och gymnasiesärskolan mellan Uppsala kommun och Enköpings kommun Avtal om samverkan, avseende gymnasieskolan och gymnasiesärskolan mellan Uppsala kommun och Enköpings kommun 1 Parter Detta avtal har ingåtts mellan Uppsala kommun och Enköpings kommhåi ^0 Parterna är

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2013-06-17

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2013-06-17 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2013-06-17 Programförkortningar Förkortning BF BP EC EN ES FP HP HR IB IP MP NV-KG NV-SN OP SP-KG SP-SN SP-SR TE BF BF lär BA BA lär EE EK ES FT HA HA

Läs mer

Riktlinjer för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd till elever i gymnasieskolan

Riktlinjer för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd till elever i gymnasieskolan TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Seija Khalifa Handläggare Gymnasieantagning seija.khalifa@sigtuna.se Riktlinjer för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd till elever i gymnasieskolan Dessa riktlinjer anger när

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunhuset, A-salen. Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista. Leif Palmberg (FP) Siv Sjödin

PROTOKOLL. Kommunhuset, A-salen. Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista. Leif Palmberg (FP) Siv Sjödin 1 (41) Datum Tid 13.00 15.00 Plats Beslutande Kommunhuset, A-salen Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Övriga närvarande Örjan Abrahamsson förvaltningschef 1-18 Siv Sjödin central rektor tillika

Läs mer

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2014

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2014 Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2014 Uppdaterad 2013-11-04 Länsprislistan för år 2014 framgår av sidan 2 och 3. Prisnivån har räknats upp med 2,3 procent jämfört med 2013. Priserna för de

Läs mer

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2014

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2014 Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2014 Uppdaterad 2014-09-04 Länsprislistan för år 2014 framgår av sidan 2 och 3. Prisnivån har räknats upp med 2,3 procent jämfört med 2013. Priserna för de

Läs mer

Interkommunala ersättningar och ersättningar till friskolor. Tyresö kommun

Interkommunala ersättningar och ersättningar till friskolor. Tyresö kommun Revisionsrapport Interkommunala ersättningar och ersättningar till friskolor Tyresö kommun November 2011 Frida Enocksson Wikström Samir Sandberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer

Läs mer

Tid och plats Kl 19.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna. OBS! Borgerlig grupp kl. 18.30 i Kragstarummet. (S)-grupp kl. 18.

Tid och plats Kl 19.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna. OBS! Borgerlig grupp kl. 18.30 i Kragstarummet. (S)-grupp kl. 18. KALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN TORSDAGEN DEN 14 APRIL 2011 Tid och plats Kl 19.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Annika Hellberg, ekonomiadministrativ chef, Jennie Falk Eriksson,

Läs mer

Ansökan från Sigtuna Skolstiftelse om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Sigtuna kommun (Dnr 2014:0091)

Ansökan från Sigtuna Skolstiftelse om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Sigtuna kommun (Dnr 2014:0091) KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Christer Öjdeby 2014-03-19 UAN-2014-0091 Rev. 2014-04-02 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från Sigtuna Skolstiftelse

Läs mer

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Gymnasie- valet www.uppsala.se/syv Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Innehåll Nu är det dags att välja! 3 Så här fungerar gymnasieskolan 4 Ansökan och antagning 6 Tidsplan 9 Studie- och yrkesvägledning

Läs mer

Innehållsförteckning. MIN ANSÖKAN Här kan du notera dina inloggningsuppgifter för att ha dem till hands. Användarnamn: Lösenord: E-post: Telefon:

Innehållsförteckning. MIN ANSÖKAN Här kan du notera dina inloggningsuppgifter för att ha dem till hands. Användarnamn: Lösenord: E-post: Telefon: KOMVUX MALMÖ Innehållsförteckning MIN ANSÖKAN Här kan du notera dina inloggningsuppgifter för att ha dem till hands. Användarnamn: Lösenord: E-post: Telefon: Min ansökan hittar du på: www.ansokan Komvux

Läs mer

Översyn av den gemensamma gymnasieprislista Bör prislistan och index justeras?

Översyn av den gemensamma gymnasieprislista Bör prislistan och index justeras? www.pwc.se Kommunförbundet Stockholms Län Cecilia Högberg, Henrik Berggren, Joanna Hägg Översyn av den gemensamma gymnasieprislista Bör prislistan och index justeras? Kommunförbundet Stockholms Län Rådgivningsrapport

Läs mer

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Gymnasieskolan 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav De 6 högskoleförberedande nationella programmen EK - Ekonomi - Juridik - Ekonomi SA - Samhällsvetenskap - Beteendevetenskap

Läs mer

Kommunala samverkansavtalet om Gymnasieutbildning

Kommunala samverkansavtalet om Gymnasieutbildning Kommunala samverkansavtalet om Gymnasieutbildning i Västerbottens län 2011-01- 01 Samverkande kommuner: Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Nordmaling, Norsjö, Robertsfors, Skellefteå, Sorsele, Storuman,

Läs mer

Handbok för gymnasieantagning 2015-2016 GÄLLANDE BESTÄMMELSER SAMT KOMMENTARER OM MOTTAGANDE/ANTAGNING TILL GYMNASIESKOLAN

Handbok för gymnasieantagning 2015-2016 GÄLLANDE BESTÄMMELSER SAMT KOMMENTARER OM MOTTAGANDE/ANTAGNING TILL GYMNASIESKOLAN Handbok för gymnasieantagning 2015-2016 GÄLLANDE BESTÄMMELSER SAMT KOMMENTARER OM MOTTAGANDE/ANTAGNING TILL GYMNASIESKOLAN 1 2 Förord Föreliggande handbok innehåller en sammanställning av gällande bestämmelser

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29 Gymnasieprogram och inriktningar inom Halmstad kommun, läsåret 2014/15 Program Inriktningar som erbjuds Gymnasieskola Per skola Totalt Barn-

Läs mer

3. Interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan kalenderãret2015.

3. Interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan kalenderãret2015. HÄRRYDA KOMMUN KALLELSEruNDERRATTELSE 20r4-tt-13 Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen Plats och tid fär sammanträde Röda rummet, kulturhuset, Mölnlycke måndagen 24 november 2014 ki 16.00 Ärenden l. Antagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-12-15 1(20)

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-12-15 1(20) 2014-12-15 1(20) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl. 9.00-12.30 Beslutande Ersättare Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa Malm (MP)

Läs mer

Ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Ansökningsid: Gy 2014/40986)

Ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Ansökningsid: Gy 2014/40986) KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Christer Öjdeby 2014-03-18 UAN-2014-0089 Rev. 2014-04-02 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från Sveriges Ridgymnasium

Läs mer