Slutantagningen 2017 Statistik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutantagningen 2017 Statistik"

Transkript

1 Statistik Viktiga datum 13 december: Ansökan öppnar 3 februari: Ansökan stänger 6 april: Preliminärantagningen är klar och förhandsbesked om antagningen presenteras på 1 juni: Sista dag för ändringar i ansökan inför slutantagningen 28 juni: Slutantagningen är klar och besked om antagningen presenteras på Fördelning av antagna elever vid slutantagningen 77% fick sitt förstahandsval till program och skola. Ekonomiprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet 2016 års siffror inom parentes Antagna till nationellt program (9 670) Fristående: Kommunala Teknikprogrammet Estetiska programmet Humanistiska programmet Sjöfartsutbildning riks VVS- och fastighetsprogrammet Hotell- och turismprogrammet International Baccalaureate Restaurang- och livsmedelsprogrammet Industritekniska programmet Naturbruksprogrammet Barn- och fritidsprogrammet Hantverksprogrammet Fordons- och transportprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet 193(266) elever är endast reserver eftersom de inte har tillräckliga poäng för att antas till sökt utbildning. Platser på nationella program inom GR: Sökande till nationella program: Elever antagna till: Fristående: (4 235) (10 749) Kommunala: (6 514) Antal tillgängliga platser för tillkommande sökande: Fristående:573 Kommunala:728 Sökande från övriga landet: 696 (565) (11 100) Sökande från GR-området: (10 535) Yrkesprogram: 27% (27%) (9 670) Högskoleförberedande program: 73% (73%) Reservantagning Besked om reservantagningen lämnas på från den 9 augusti. Reservantagningen avslutas den 1 september. Behörighetskomplettering Obehöriga elever har möjlighet att behörighetskomplettera under sommaren i ämnen de saknar, för att bli behöriga till nationellt program eller ett introduktionsprogram. Ändring i ansökan Eventuella ändringar i ansökan efter slutantagningen gör eleven tillsammans med studie- och yrkesvägledare på skolan eller i kommunen. Grundskoleelever som sökt nationellt program inom GR: (9 491) Behöriga: (8 638) Obehöriga: (853) Introduktionsprogrammen GR ansvarar för antagningen till gruppbaserade Yrkesintroduktion (IMYRK) samt Programinriktat individuellt val (IMPRO). Skolhuvudmännen ansvarar för placering till individbaserarade Yrkesintroduktion, Preparandutbildning och Individuellt alternativ. IMYRK Platser: 366 (349) Antagna: 314 (259) Lediga platser: 52 (90) Reserver: 242 (194) IMPRO Platser: 405(484) Antagna: 336 (322) Lediga platser: 69 (162) Reserver: 208 (87) GR Utbildning, Gymnasieantagningen Telefon: Mer om slutantagningen finns att läsa på Kommuner som ingår i det regionala samarbetet för gymnasieantagning: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn, Öckerö. under Statistik

2 Statistik från Göteborgsregionens gymnasieantagning Slutantagningen Slutantagningen är den antagning som genomförs på elevernas slutbetyg. Merparten av alla sökande elever höjer sina betyg från höstterminsbetyget till slutbetyget, varpå antagningsresultatet kan förändras från preliminärantagningen till slutantagningen. Slutantagningen var klar onsdagen den 28 juni kl Alla elever kan ta del av sitt antagningsresultat som inloggad på Indra2.se, under Mitt gymnasieval. Antagna till nationellt program Totalt antal antagna elever till samtliga gymnasieskolor inom GR är Av dessa är antagna på kommunala skolor och på fristående skolor. 77 % av eleverna är antagna på sitt förstahandsval (2016 = 77 %). Om man enbart ser till sökt utbildning är 89 % antagna på sitt förstahandsval av utbildning, men på en annan skola (2016 = 89 %). Gymnasieprogram med flest antagna är samhällsvetenskapsprogrammet följt av ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, teknikprogrammet samt estetiska programmet. Program som ökar mot förra året är främst ekonomiprogrammet, teknikprogrammet, bygg- och anläggningsprogrammet, vård- och omsorgsprogrammet och naturbruksprogrammet. Flest sökande till program oavsett behörighet Samhällsvetenskapsprogrammet har flest sökande förstahandsval med följt av ekonomiprogrammet 1 869, naturvetenskapsprogrammet 1 786, teknikprogrammet samt estetiska programmet 733. Antal platser och ej antagna sökande Inom GR erbjuds platser (exklusive introduktionsprogrammen), på kommunala skolor och på fristående skolor. Det finns vid slutantagningen tillgängliga platser, 573 på kommunala skolor och 728 på fristående skolor. Det finns 659 GR-elever som vid slutantagningen inte var antagna och av dessa är 428 obehöriga. 314 är grundskoleelever och 345 äldresökande. Det finns 193 behöriga, varav 117 grundskoleelever, vilka endast reservplacerats på sina val. De flesta har sökt högskoleförberedande program på skolor med höga antagningspoäng där deras poäng inte räcker till. Handlingsvägar för ej antagna Elever som är obehöriga till nationellt program vid slutantagningen kan behörighetskomplettera över sommaren och därmed placeras som reserv på sökta program. Elever som vid skolstart fortfarande inte är behöriga till sökta program ska erbjudas ett Introduktionsprogram av sin hemkommun. Elever som behöver göra eventuella ändringar i ansökan kontaktar skolans eller kommunens studie- och yrkesvägledare. Uppgift om studie- och yrkesvägledning under sommaren visas för inloggad på under Mitt gymnasieval. Introduktionsprogram GR ansvarar för antagning till introduktionsprogrammen med inriktning Programinriktat individuellt val (IMPRO) och gruppbaserad Yrkesintroduktion (IMYRK). Placeringen till övriga introduktionsprogram sköts av respektive kommun och fristående skolhuvudman. Introduktionsprogram erbjuds de elever som är obehöriga till ett nationellt program. Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Gymnasieantagningen Box 5073, Göteborg Telefon: E post: Gymnasievalet:

3 Statistik från Göteborgsregionens gymnasieantagning Inom IMPRO erbjuds 405 platser. 336 elever är antagna och 208 står som reserv. Inom IMYRK erbjuds 366 platser. 314 elever är antagna och 242 står som reserv. Flera av reserverna till IMPRO och IMYRK förväntas behörighetskomplettera över sommaren och bli behöriga till andra program. Reservantagning start den 9 augusti Den 9 augusti startar reservantagningen och då publiceras nytt antagningsbesked för de elever som påverkas på Reservantagningen avslutas den 1 september. Mer statistik finns på under rubriken Statistik/. Följande kommuner ingår i GRs samarbete: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Ale erbjuder endast introduktionsprogram, Tjörn och Lilla Edet erbjuder inga egna utbildningar och Öckerö erbjuder ett begränsat antal utbildningar. GR sköter antagningen till samtliga kommunala och fristående gymnasieskolor inom Göteborgsregionen. Gymnasieantagningen Göteborgsregionens kommunalförbund Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Gymnasieantagningen Box 5073, Göteborg Telefon: E post: Gymnasievalet:

4 Sökande Nationella program Antagna Nationella program Skolor Platser Nationella program Ej antagna Tillgängliga platser Totalt antal (11 100) Grundskoleelever, GR Äldre elever, GR Externa 696 Behöriga Obehöriga Totalt antal (9 670) till kommunala till fristående Antagna 1:ahandsval 77% till skola och utbildning 89% till utbildning Gymnasieskolor kommunala 44 fristående Platser (10 749) Kommunala (6 514) Fristående (4 235) Behöriga reserver, GR elever 193 (266) Grundskoleelever GR, som ej sökt 217 (192) Tillgängliga platser (1 079) (Parentes visar uppgift från slutantagningen 2016)

5 Behöriga sökandes förstahandsval i förhållande till antalet platser på nationella program per år 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 69% 75% 88% 20% % 0% Februari Preliminärantagningen Slutantagningen

6 100% Andel elever antagna på förstahandsval Antagna till sitt 1:a handsval Antagna till lägrehandsval 90% 18% 18% 20% 21% 23% 23% 80% 70% 60% 50% 40% 82% 82% 80% 79% 77% 77% 30% 20% 10% 0% Andel antagna per gymnasiekommun Kommunala och fristående skolor

7 Andel antagna per elevkommun 100% 90% 80% 19% 11% 29% 23% Antagna till sitt 1:a handsval Antagna till lägrehandsval 17% 14% 13% 14% 15% 22% 16% 23% 23% 70% 60% 50% 40% 30% 81% 89% 71% 77% 83% 86% 87% 86% 78% 77% 85% 84% 77% 20% 10% 0% Andel elever som är antagna på sitt 1:a-handsval nationella program inom GR

8 100% Fördelning antagna Yrkesprogram och Högskoleförberedande program Yrkesprogram Högskoleförberedande 90% 80% % 60% 71% 70% 72% 73% 73% 73% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 29% 30% 28% 27% 27% 27% Antagna elever till nationella program på gymnasieskola inom GR

9 100% Fördelning antagna yrkesprogram och högskoleförberedande program per elevkommun Yrkesprogram 2017 Högskoleförberedande % 80% 70% 60% 65% 64% 76% 70% 74% 73% 73% 40% 75% 80% 62% 68% 55% 50% 40% 30% 20% 10% 35% 36% 24% 30% 26% 27% 27% 60% 25% 20% 38% 32% 45% 0% Antagna elever till nationella program

10 Fördelning av antagna inom GR % 90% 80% Hemkommun Annan kommun Fristående % 34% 37% 38% 38% 40% 70% 60% 50% % 24% 22% 21% 21% 21% 40% 30% 20% % 42% 41% 40% 41% 39% 10% 0% Antagna GR elever till nationella program på gymnasieskola inom GR. Elevernas val fördelat mellan hemkommun, annan kommun eller fristående skola inom GR

11 Fördelning av antagna per elevkommun 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 49% 51% 15% 15% 71% 30% 25% 25% 26% 52% 12% 18% 23% 29% 7% 63% 57% 51% 41% 42% Hemkommun Annan kommun Fristående 14% 12% 36% 33% 43% 23% 48% 88% 64% 66% 48% 63% 41% 10% 0% 1% 9% 10% Antagna GR elever till nationella program på gymnasieskola inom GR. Elevernas val fördelat mellan hemkommun, annan kommun eller fristående skola inom GR

12 Antagna till nationella program Antagna till kommunala skolor: Antagna till fristående skolor: Antal platser: Antagna elever till och antalet platser på nationella program

13 Fördelning behöriga och obehöriga sökande nationella program 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Behörig Obehörig 4% 5% 6% 6% 8% 9% 13% 21% 23% 23% 25% 27% 29% 31% 31% 36% 38% 40% 50% 96% 95% 94% 94% 92% 91% 87% 79% 77% 77% 75% 73% 71% 69% 69% 64% 62% 60% 50% Ytterligare obehöriga eleverna förväntas bli behöriga innan reservantagningens avslut.

14 70 60 Antal antagna och reserver till introduktionsprogram, programinriktat individuellt val, PRO Antal antagna 336 Antal reserver 208 Antal platser Antagna elever till sökbar, gruppbaserad programinriktat individuellt val på gymnasieskola inom GR

15 Antal antagna och reserver till introduktionsprogram, yrkesintroduktion Antal antagna 314 Antal reserver 242 Antal platser Antagna elever till sökbar, gruppbaserad yrkesintroduktion på gymnasieskola inom GR

16 Fördelning behörighet till nationella program % 98% 100% 98% 99% 99% 98% 96% 94% 92% 96% 94% 96% 95% 95% 95% 95% 95% 93% 94% 90% 91% 88% 86%

17 Ej antagna GR elever till nationella program och tillgängliga platser Ej antagna GR elever Grundskoleelever som ej sökt 217 (192) Tillgängliga platser 728 (579) Kommunala Obehöriga ej antagna 428 Obehöriga sökande på 1:a-hadsval (1 369) Enbart reservplacerade 193 (266) 573 (500) Fristående

18 Statistik och information under Gymnasieantagningen samt på

19 Kommunalförbundet GR Alla program i storleksordning Flest antal antagna elever på 25 gymnasieskolor inom GR Skolor med flest sökande per plats Kommunala skolor med flest sökande per plats Fristående skolor med flest sökande per plats Utbildningar med färre än 20 platser är ej medtagna i listorna nedan. Alla program i storleksordning Antal platser Behöriga 1:ahandsval Antagna Samhällsvetenskapsprogrammet SA Ekonomiprogrammet EK Naturvetenskapsprogrammet NA Teknikprogrammet TE Estetiska programmet ES Bygg- och anläggningsprogrammet BA El- och energiprogrammet EE Handels- och administrationsprogrammet HA Fordons- och transportprogrammet FT Vård- och omsorgsprogrammet VO Hantverksprogrammet HV Barn- och fritidsprogrammet BF Industritekniska programmet IN Naturbruksprogrammet NB Hotell- och turismprogrammet HT Restaurang- och livsmedelsprogrammet RL VVS- och fastighetsprogrammet VF International Baccalaureate IB Sjöfartsutbildningen SX Humanistiska programmet HU Flest antal antagna elever på 25 gymnasieskolor inom GR Antal antagna Hvitfeldtska gymnasiet 565 Hulebäcksgymnasiet 501 Mimers Hus gymnasium 446 Elof Lindälvs gymnasium 441 Katrinelundsgymnasiet 419 Aranäsgymnasiet 417 Polhemsgymnasiet 390 Nösnäsgymnasiet 350 Lerums gymnasium 348 Alströmergymnasiet 335 Schillerska gymnasiet 321

20 Lindholmens tekniska gymnasium 299 Burgårdens Utbildningscentrum/August Kobb 247 Mikael Elias teoretiska gymn 233 L M Engström gymnasium 189 Donnergymnasiet Göteborg 178 Göteborgs Högre samskola 176 GTI:s gymnasieskola 163 GTG, Gbg-regionens tekn gymnasium 157 LBS kreativa gymnasiet Göteborg 157 IT-gymnasiet Göteborg 156 NTI Gymnasiet Göteborg 152 Sigrid Rudebecks gymn 151 Sjölins gymnasium 149 Ingrid Segerstedts gymnasium 127 Skolor med flest sökande per plats Sökande per plats Antal platser Kitas Ekonomi 2,14 63 Göteborgs Högre samskola 1, IT-gymnasiet Göteborg 1, Kitas Natur 1,43 97 IHGR, Int high school of the Gothenburg 1,40 97 GTG, Gbg-regionens tekn gymnasium 1, L M Engström gymnasium 1, Hvitfeldtska gymnasiet 1, Öckerö seglande gymnasieskola 1, Hulebäcksgymnasiet 1, Kitas gymnasium 1, Alingsås Yrkesgymnasium 1,18 22 Mikael Elias teoretiska gymn 1, Katrinelundsgymnasiet 1, Sigrid Rudebecks gymn 1, Polhemsgymnasiet 1, Kommunala skolor med flest sökande per plats Sökande per plats Antal platser IHGR, Int high school of the Gothenburg 1,40 97 Hvitfeldtska gymnasiet 1, Öckerö seglande gymnasieskola 1, Hulebäcksgymnasiet 1, Katrinelundsgymnasiet 1, Polhemsgymnasiet 1, Bernadottegymnasiet 1,09 96 MTG, Motorbranschens tekniska gymn 1, Aranäsgymnasiet 0, Lindholmens tekniska gymnasium 0, Alströmergymnasiet 0, Elof Lindälvs gymnasium 0, Fristående skolor med flest sökande per plats Sökande per plats Antal platser Kitas Ekonomi 2,14 63 Göteborgs Högre samskola 1,54 180

21 IT-gymnasiet Göteborg 1, Kitas Natur 1,43 97 GTG, Gbg-regionens tekn gymnasium 1, L M Engström gymnasium 1, Kitas gymnasium 1, Alingsås Yrkesgymnasium 1,18 22 Mikael Elias teoretiska gymn 1, Sigrid Rudebecks gymn 1, Donnergymnasiet Göteborg 1, LBS kreativa gymnasiet Göteborg 0,98 158

22 GR, slutantagningen 2017 Fördelning flickor/pojkar antagna till nationella program, slutantagningen 2017 Program Antal antagna Flickor % Pojkar % Barn och fritidsprogrammet BF % 41% Bygg och anläggningsprogrammet BA 372 4% 96% Ekonomiprogrammet EK % 48% El och energiprogrammet EE 427 4% 96% Estetiska programmet ES % 39% Fordons och transportprogrammet FT % 88% Handels och administrationsprogrammet HA % 52% Hantverksprogrammet HV % 7% Hotell och turismprogrammet HT % 25% Humanistiska programmet HU 44 91% 9% Industritekniska programmet IN 128 7% 93% International Baccalaureate IB % 41% Naturbruksprogrammet NB % 15% Naturvetenskapsprogrammet NA % 44% Restaurang och livsmedelsprogrammet RL % 51% Samhällsvetenskapsprogrammet SA % 35% Sjöfartsutbildningen SX 59 19% 81% Teknikprogrammet TE % 81% VVS och fastighetsprogrammet VF 81 2% 98% Vård och omsorgsprogrammet VO % 24% 9 936

Slutantagningen 2017 Statistik

Slutantagningen 2017 Statistik Slutantagningen 2017 Statistik Viktiga datum 13 december: Ansökan öppnar 3 februari: Ansökan stänger 6 april: Preliminärantagningen är klar och förhandsbesked om antagningen presenteras på www.indra2.se

Läs mer

Slutantagningen 2018 Statistik

Slutantagningen 2018 Statistik Slutantagningen 2018 Statistik Viktiga datum 12 april 2 februari: 11 december: Preliminärantagningen är klar och förhandsbesked om antagningen presenteras på www.indra2.se Ansökan stänger Ansökan öppnar

Läs mer

Preliminärantagningen 2018 Statistik

Preliminärantagningen 2018 Statistik Preliminärantagningen 2018 Statistik Viktiga datum 12 april 2 februari: 11 december: Ansökan stänger Ansökan öppnar Preliminärantagningen är klar och förhandsbesked om antagningen presenteras på www.indra2.se

Läs mer

Preliminärantagningen 2017 Statistik

Preliminärantagningen 2017 Statistik Preliminärantagningen 2017 Statistik Viktiga datum 13 december: Ansökan öppnar 3 februari: Ansökan stänger 6 april Preliminärantagningen är klar och förhandsbesked om antagningen presenteras på www.indra2.se

Läs mer

Preliminärantagningen 2016: Statistik

Preliminärantagningen 2016: Statistik Preliminärantagningen 2016: Statistik Viktiga datum 15 december: Ansökan öppnar 5 februari: Ansökan stänger 7 april Preliminärantagningen är klar och besked om antagningen presenteras på www.indra2.se

Läs mer

Preliminärantagningen 2015: Statistik. 2014 års siffror inom parentes. 19 december: Ansökan öppnar 6 februari: Ansökan stänger.

Preliminärantagningen 2015: Statistik. 2014 års siffror inom parentes. 19 december: Ansökan öppnar 6 februari: Ansökan stänger. Preliminärantagningen 2015: Statistik 2014 års siffror inom parentes 19 december: Ansökan öppnar 6 februari: Ansökan stänger 9 april Preliminärantagningen är klar och besked om antagning finns på www.indra2.se

Läs mer

Preliminärantagningen 2019 Statistik

Preliminärantagningen 2019 Statistik Preliminärantagningen 2019 Statistik Gymnasieantagningen Viktiga datum 10 december: Ansökan öppnar 1 februari: Ansökan stänger 9 april: Preliminärantagningen är klar och preliminärt antagningsbesked presenteras

Läs mer

Slutantagningen Statistik från Göteborgsregionens gymnasieantagning

Slutantagningen Statistik från Göteborgsregionens gymnasieantagning Statistik från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2018-06-27 Slutantagningen 2018 Slutantagningen Slutantagningen är den antagning som genomförs på elevernas slutbetyg. Merparten av alla sökande elever

Läs mer

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09 Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09 Preliminärantagningen till gymnasieskolan är klar! I dag presenterades preliminärantagningen till gymnasieskolan inom Göteborgsregionen.

Läs mer

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning GR Utbildning 2014-06-25 Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning Antagningen till gymnasieskolan är klar I dag har Göteborgsregionens utbildningsgrupp fastställt årets antagning till

Läs mer

Preliminärantagningen 2017

Preliminärantagningen 2017 Statistik från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2017-04-06 Preliminärantagningen Preliminärantagningen genomförs som en förberedelse inför slutantagningen som sker i juni. Preliminärantagningen ger

Läs mer

Preliminärantagningen 2018

Preliminärantagningen 2018 Statistik från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2018-04-12 Preliminärantagningen Preliminärantagningen genomförs som en förberedelse inför slutantagningen som sker i juni. Preliminärantagningen ger

Läs mer

Flest sökande till program oavsett behörighet

Flest sökande till program oavsett behörighet Antagningsstatistik Gymnasieantagningen Datum: 2019-06-26 Slutantagningen 2019 Slutantagningen Slutantagningen är den antagning som genomförs på sökande elevers slutbetyg. Merparten av alla sökande elever

Läs mer

Preliminärantagningen 2019

Preliminärantagningen 2019 Antagningsstatistik Gymnasieantagningen Datum: 2019-04-09 Preliminärantagningen 2019 Preliminärantagningen Preliminärantagningen genomförs som en förberedelse inför slutantagningen som sker i juni. Preliminärantagningen

Läs mer

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2013-04-11

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2013-04-11 Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2013-04-11 Preliminärantagningen till gymnasieskolan är klar! I dag presenterades preliminärantagningen till gymnasieskolan inom Göteborgsregionen.

Läs mer

Reservantagningen 2018

Reservantagningen 2018 Reservantagningen 2018 Statistik över reservantagningens utfall 2018-08-31 /GR:s gymnasieantagning Reservantagningen 2018 Antagningsstatistik/Gymnasieantagningen Datum: 2018-09-03 Reservantagningen 2018

Läs mer

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning GR Utbildning 2013-06-26 Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning Antagningen till gymnasieskolan är klar I dag har Göteborgsregionens utbildningsgrupp fastställt årets antagning till

Läs mer

Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning

Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning GR Utbildning 2012-06-27 Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning Informationen gäller definitivantagningen till gymnasieskolan i Göteborgsregionens kommuner, där GR gör antagning till 27

Läs mer

Observera att det inte sker någon preliminärantagning till Introduktionsprogram.

Observera att det inte sker någon preliminärantagning till Introduktionsprogram. 206 04 0 Översikt antagningsläge 206 Observera att det inte sker någon preliminärantagning till Introduktionsprogram. Alla skolor är sorterade i bokstavsordning, de är alltså inte uppdelade per kommun

Läs mer

Pressmeddelande från GRs gymnasieantagning

Pressmeddelande från GRs gymnasieantagning Uppdaterad 2011-04-14 Pressmeddelande 2011-04-14 från GRs gymnasieantagning Det är första gången vi nu tar in till den nya gymnasieskolan med den nya programstrukturen. Vi är väldigt angelägna om att eleverna

Läs mer

Beroendekartor Fördelning av slutantagna till gymnasieskolan hösten 2014

Beroendekartor Fördelning av slutantagna till gymnasieskolan hösten 2014 Beroendekartor Fördelning av slutantagna till gymnasieskolan hösten 201 Jenny Sjöstrand jenny.sjostrand@grkom.se Materialet baseras på preliminärantagningen för läsåret 201/201 Materialet visar både vilka

Läs mer

Störst utflöde från respektive kommun. Reservantagningen 2018

Störst utflöde från respektive kommun. Reservantagningen 2018 Störst utflöde från respektive kommun Reservantagningen 0 Störst utflöde från Ale: Hvitfeldtska gymnasiet Göteborg Katrinelundsgymnasiet Göteborg Mimers hus Kungälv Ekonomi/ Bernadottegymnasiet Göteborg

Läs mer

Störst utflöde från respektive kommun. Reservantagningen 2018 Utbildningsgruppen Kontakt:

Störst utflöde från respektive kommun. Reservantagningen 2018 Utbildningsgruppen Kontakt: Störst utflöde från respektive kommun Reservantagningen 0 Utbildningsgruppen 000 Kontakt: margaretha.allen@goteborgsregionen.se Störst utflöde från Ale: Hvitfeldtska gymnasiet Göteborg Katrinelundsgymnasiet

Läs mer

Pressmeddelande från GRs gymnasieantagning

Pressmeddelande från GRs gymnasieantagning Pressmeddelande 2012-04-12 från GRs gymnasieantagning Det är andra gången vi nu tar in till den nya gymnasieskolan med den nya programstrukturen. Vi är väldigt angelägna om att eleverna i så stor utsträckning

Läs mer

Slutantagningen 2016: Statistik

Slutantagningen 2016: Statistik Slutantagningen 2016: Statistik Viktiga datum 15 december: Ansökan öppnar 5 februari: Ansökan stänger 7 april Preliminärantagningen är klar och besked om antagningen presenteras på www.indra2.se 1 juni:

Läs mer

Definitivantagningen 2014 Antagningspoäng och medelvärde

Definitivantagningen 2014 Antagningspoäng och medelvärde Definitivantagningen 2014 Kommunvis med skolor i bokstavsordning Kommunvis med utbildningar i bokstavsordning Naturbruksprogrammet i Västra Götaland I följande dokument kan du se den definitiva antagningspoängen

Läs mer

Preliminärantagningen 2012 Antagningspoäng och medelvärde

Preliminärantagningen 2012 Antagningspoäng och medelvärde antagningen 2012 Kommunvis med skolor i bokstavsordning Kommunvis med utbildningar i bokstavsordning Naturbruksutbildningarna inom Västra Götaland. I följande dokument kan du se den preliminära antagningspoängen

Läs mer

Beroendekartor Fördelning av elever efter reservantagningen 2015

Beroendekartor Fördelning av elever efter reservantagningen 2015 Beroendekartor Fördelning av elever efter reservantagningen 21 Framtagning Jenny Sjöstrand jenny.sjostrand@grkom.se Analys Margaretha Allen margaretha.allen@grkom.se Materialet baseras på reservantagningen

Läs mer

Reservantagningen 2019

Reservantagningen 2019 Antagningsstatistik Gymnasieantagningen Datum: 2019-09-06 Reservantagningen Reservantagningen är den antagning som genomförs efter slutantagningen då lediga platser som uppkommit under sommaren tillsätts

Läs mer

Gymnasial utbildning i Göteborgsregionen. Rapport om gymnasialt utbud i gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Göteborgsregionen under 2018

Gymnasial utbildning i Göteborgsregionen. Rapport om gymnasialt utbud i gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Göteborgsregionen under 2018 Gymnasial utbildning i Göteborgsregionen Rapport om gymnasialt utbud i gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Göteborgsregionen under 2018 Syfte 8 2 Att presentera en samlad bild av gymnasieskolans utbud

Läs mer

Behöriga sökande per plats

Behöriga sökande per plats Behöriga sökande per plats 29-213 1,9 Kommunala skolor Fristående skolor Totalt Sökande per plats,8,7,6,5,4,73,73,73,71,66,69,69,66,64,65,63,64,65,6,58,3,2,1 29 21 211 212 213 Behöriga elevers förstahandsval

Läs mer

Slutantagningen 2013 Antagningspoäng och medelvärde

Slutantagningen 2013 Antagningspoäng och medelvärde Slutantagningen 2013 Kommunvis med skolor i bokstavsordning Kommunvis med utbildningar i bokstavsordning I följande dokument kan du se den slutliga antagningspoängen för kommunala och fristående gymnasieskolor

Läs mer

Sökande som tillkommit - mellan 1 mars och preliminärantagningen

Sökande som tillkommit - mellan 1 mars och preliminärantagningen Preliminärantagningen 211 Senast redigerad: 211-4-13 Sökande som tillkommit - mellan 1 mars och preliminärantagningen 8 % Frisökare % Alla övriga sökande Total ökning av förstahandsval är 762 varav 138

Läs mer

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN. Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN. Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016 Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016 Innehåll... 0 Förord... 2 Sökande... 3 Sökande totalt vid slutantagningen... 3 Gymnasieutbudet i Stockholms län... 4 Antal

Läs mer

Behöriga sökande per plats

Behöriga sökande per plats Behöriga sökande per plats 28-212 1 Kommunala skolor Fristående skolor Totalt,9 Sökande per plats,8,7,6,5,4,72,72,72,73,73,73,71,66,69,66,64,65,63,64,6,3,2,1 28 29 21 211 212 Behöriga elevers förstahandsval

Läs mer

Gymnasieregionen efter reservantagningen. Regionalt samråd Utbildningschefsnätverket

Gymnasieregionen efter reservantagningen. Regionalt samråd Utbildningschefsnätverket Gymnasieregionen efter reservantagningen Regionalt samråd Utbildningschefsnätverket 1102 Beroendekartor Materialet baseras på reservantagningen för läsåret 201/201 Materialet visar både vilka kommuner

Läs mer

Vi når ut. +3% Gröna Lund. Liseberg (parken) +5% Skansen. +/-0% Vasamuseet. +7,5% Kolmårdens djur. +40% Universeum. +9% Naturhistoriska rik.

Vi når ut. +3% Gröna Lund. Liseberg (parken) +5% Skansen. +/-0% Vasamuseet. +7,5% Kolmårdens djur. +40% Universeum. +9% Naturhistoriska rik. 21-216 Vi når ut 1. Liseberg (parken) 3 +3% 2. Gröna Lund 1 +% 3. Skansen 1 377 +/-%. Vasamuseet 1 312 +7,%. Kolmårdens djur. 68 +% 6. Universeum 76 +9% 7. Naturhistoriska rik. 31 +1% 8. Moderna museet

Läs mer

Preliminärantagningen 2016

Preliminärantagningen 2016 Preliminärantagningen 2016 (Parentes visar uppgift från preliminärantagningen 2015) 160407 Preliminärantagningen 2016 Sökande till nationellaprogram Totalt 10 396 (10 167) Grundskoleelever 9 397 Externa

Läs mer

6. PROGNOS ÖVER PROGRAMMENS

6. PROGNOS ÖVER PROGRAMMENS 6. PROGNOS ÖVER PROGRAMMENS UTVECKLING: GR Yrkesprogram, prognos 600 500 400 300 200 100 0 BF BA EL FT HA HV HT IN NB RL RX VVS VO 2017 163 326 428 245 377 214 122 133 163 163 51 82 224 2018 174 348 457

Läs mer

Slutantagningen Antagna och reservplacerade. Sökande till nationella program. Platser och lediga platser. Antagna

Slutantagningen Antagna och reservplacerade. Sökande till nationella program. Platser och lediga platser. Antagna Slutantagningen 2015 150624 Slutantagningen 2015 Sökande till nationella program Platser och lediga platser Antagna och reservplacerade Antagna Totalt 10 677 GR 10 001 Övriga landet 676 Behöriga 9 306

Läs mer

Samråd kring utbildningsutbud. Planerad fördelning av antalet program och inriktningar läsåret

Samråd kring utbildningsutbud. Planerad fördelning av antalet program och inriktningar läsåret Samråd kring utbildningsutbud Planerad fördelning av antalet program och inriktningar läsåret - Samverkansformer Elevs fria val tillgodose elevs :a-handsval Samråd UG UC GRs Nätverk Arbetsmarknad Fristående

Läs mer

1. Beroendekartor. Margaretha Allen 151019

1. Beroendekartor. Margaretha Allen 151019 Kommentarer på programnivå kopplat till reservantagningen 2015 med utgångspunkt i beroendekartor, söktrycksbilder och analys av programmens utveckling 2011-2015 Margaretha Allen 151019 1. Beroendekartor

Läs mer

Förklaring till diagrammen 2011

Förklaring till diagrammen 2011 Förklaring till diagrammen 211 SÖKANDE 1. Behöriga sökande per plats Diagrammet visar antal behöriga grundskole- och äldreelevers förstahandsval per plats på både kommunala och fristående skolor från 2

Läs mer

Befolkningsprognos 2015

Befolkningsprognos 2015 Befolkningsprognos 2015 Befolkningsprognos 2015 Befolkningsprognos 2015 Antal sökande behöriga/obehöriga per program 150611 Söktryck alla program 150611 Barn- och fritidsprogrammet Söktryck och platser

Läs mer

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Gymnasieantagningen Stockholms län är en verksamhet inom Kommunförbundet Stockholms län som sköter antagningen till gymnasieskolorna de kommunala

Läs mer

Genomströmning i gymnasieskola inom Göteborgsregionen

Genomströmning i gymnasieskola inom Göteborgsregionen GR Utbildning 9-4-17 Genomströmning i gymnasieskola inom Göteborgsregionen Sveriges kommuner och landstings index för 8 för gymnasieskolan (gäller avgångselever inom GR VT8) Indexet visar programmets resultat

Läs mer

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Rapport 2015 Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Charlott Rydén och Ulrika Pudas 2015-04-15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Sökande bosatta

Läs mer

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2013 i Stockholms län

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2013 i Stockholms län Slutantagningen till gymnasieskolorna 2013 i Stockholms län Gymnasieantagningen Stockholms län är en verksamhet inom Kommunförbundet Stockholms län som sköter antagningen till gymnasieskolorna de kommunala

Läs mer

Regionalt samråd inför 2019 Utbud och kapacitet

Regionalt samråd inför 2019 Utbud och kapacitet Regionalt samråd inför 2019 Utbud och kapacitet 1 april 2018 Kommunerna informerar varandra om planerade förändringar i utbud och platser Fristående skolor har inbjudits att lämna in uppgifter (3 har deltagit)

Läs mer

ÄNDRINGAR I UTBILDNINGSUTBUDET ANTAGNINGSÅRET 2016 EFTER PRELIMINÄRANTAGNINGEN

ÄNDRINGAR I UTBILDNINGSUTBUDET ANTAGNINGSÅRET 2016 EFTER PRELIMINÄRANTAGNINGEN Uppdaterad 2016 05 30, sida 1 DATUM KOMMUN SKOLA PROGRAM INRIKTNING KOMMENTAR ALINGSÅS 150418 Alströmergymnasiet Introduktionsprogram IM Yrkesintroduktion, Individbaserad Yrkesintroduktion mot Bygg och

Läs mer

Regionalt samråd om utbudet i gymnasieskola och gymnasiesärskola inför 2017 i GR Version 1-1 april 2016

Regionalt samråd om utbudet i gymnasieskola och gymnasiesärskola inför 2017 i GR Version 1-1 april 2016 Regionalt samråd om utbudet i gymnasieskola och gymnasiesärskola inför 2017 i GR Version 1-1 april 2016 Utbildningschefsnätverket 16-04-22 Margaretha Allen margaretha.allen@grkom.se SREGIONENS OMMUNALFÖRBUND

Läs mer

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2011 i Stockholms län

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2011 i Stockholms län Slutantagningen till gymnasieskolorna 2011 i Stockholms län Gymnasieantagningen Stockholms län är en verksamhet inom Kommunförbundet Stockholms län som sköter antagningen till gymnasieskolorna de kommunala

Läs mer

Pressmeddelande från GRs gymnasieintagning

Pressmeddelande från GRs gymnasieintagning GR Utbildning 2010-06-24 Pressmeddelande 2010-06-24 från GRs gymnasieintagning Information gäller definitivintagningen till gymnasieskolan i Göteborgsregionens kommuner, där GR gör intagning till 30 kommunala

Läs mer

Kommentarer till diagrammen

Kommentarer till diagrammen Kommentarer till diagrammen 7-2-12 SÖKANDE 1. Diagrammet visar antal behöriga grundskoleelevers förstahandsval per plats på både kommunala och fristående skolor från 1999 27. Söktrycket är ungefär detsamma

Läs mer

Slutligt antagna på förstahandsval till alla skolor

Slutligt antagna på förstahandsval till alla skolor Slutantagningen 2013 Senast redigerad: 2013-09-0 Slutligt antagna på förstahandsval till alla skolor 100 90 0,3 92, 0,2 9,3 9,9 90, 90,1,9 9,2 9, 90,,2 0 Procent antagna 0 0 0 30 20 10 0 92, 90 91,9 9,2

Läs mer

Pressmeddelande från GRs gymnasieintagning

Pressmeddelande från GRs gymnasieintagning Pressmeddelande 2010-04-15 från GRs gymnasieintagning Information om preliminärintagningen till gymnasieskolan i Göteborgsregionens kommuner, där GR gör intagning till 30 kommunala och 47 fristående skolor.

Läs mer

INFORMATION DEN 3 februari 2005.

INFORMATION DEN 3 februari 2005. 2005-02-16 INFORMATION DEN 3 februari 2005. www.indranet.nu Kommuner. Utbildningsgruppen är ansvarig myndighet för intagningen till 13 kommuner: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum,

Läs mer

Antagning Fyrbodal Sökandestatistik

Antagning Fyrbodal Sökandestatistik Gymnasieskola Program Inriktning Antal sökande behöriga första hand Antal platser Dahlstiernska gymnasiet Barn- och fritidsprogrammet BF 3 17 Dahlstiernska gymnasiet El- och energiprogrammet EE Elteknik,

Läs mer

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2016

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2016 Välkommen till information inför gymnasievalet 2016 Kvällens punkter Gymnasieprogrammen och dess behörigheter Betygsvärden Ansökan och tidsplan De finns 18 nationella gymnasieprogram och dom har sammanlagt

Läs mer

Totalt antal antagna minskar med 7 mot förra året Antal antagna GR elever minskar med 24 Antal antagna från övriga landet ökar med 17

Totalt antal antagna minskar med 7 mot förra året Antal antagna GR elever minskar med 24 Antal antagna från övriga landet ökar med 17 Totalt antal antagna minskar med 7 mot förra året Antal antagna GR elever minskar med 24 Antal antagna från övriga landet ökar med 17 Antal ej antagna behöriga reserver ökar med 12 mot förra året 1 * Antagningens

Läs mer

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2018

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2018 Välkommen till information inför gymnasievalet 2018 Gymnasieprogrammen och deras behörigheter och utformning Betygsvärden- uträkning Ansökningsförfarande och tidsplan De finns 18 nationella gymnasieprogram

Läs mer

Resultat av preliminär ansökan till gymnasieskolan i Linköping läsåret 2018/19

Resultat av preliminär ansökan till gymnasieskolan i Linköping läsåret 2018/19 Tjänsteskrivelse 1 (5) Utbildningskontoret Margareta Edvardsson 2018-03-06 Dnr BIN 2017-152 Bildningsnämnden Resultat av preliminär ansökan till gymnasieskolan i Linköping läsåret 2018/19 Förslag till

Läs mer

Andel barn och elever i fristående skolor och förskolor Lägesrapport mars 2014

Andel barn och elever i fristående skolor och förskolor Lägesrapport mars 2014 Andel barn och elever i fristående skolor och förskolor Lägesrapport mars 2014 Gymnasieskolan oförändrad andel elever väljer fristående skolor Det totala antalet elever i gymnasieskolan fortsätter att

Läs mer

Totalt antal antagna minskar med 7 mot förra året Antal antagna GR elever minskar med 24 Antal antagna från övriga landet ökar med 17

Totalt antal antagna minskar med 7 mot förra året Antal antagna GR elever minskar med 24 Antal antagna från övriga landet ökar med 17 Totalt antal antagna minskar med mot förra året Antal antagna GR elever minskar med Antal antagna från övriga landet ökar med Antal ej antagna behöriga reserver ökar med mot förra året * Antagningens målsättning

Läs mer

Gymnasieinformation. Studie- och yrkesvägledning

Gymnasieinformation. Studie- och yrkesvägledning Gymnasieinformation Studie- och yrkesvägledning Det svenska skolsystemet Illustration: Skolverket Vad påverkar ett val? Föräldrar Vänner Intresse Betyg Trender Kunskap om alternativ Kort- eller långsiktigt

Läs mer

Antagningen Hur gick det?

Antagningen Hur gick det? 1 SKAPAD AV Antagningen 217 Hur gick det? Antagna i siffror 217 Hur många elever från åk 9 2384 Antal antagna Hur många från åk 1-3 + IM program 322 Elever från kommuner utanför Skaraborg 131 Fyllnadsgrad

Läs mer

Antagningen Hur gick det?

Antagningen Hur gick det? 1 SKAPAD AV Antagningen 2018 Hur gick det? Antagna i siffror 2018 Antal antagna elever 2018 2017 Hur många elever från åk 9 2812 2384 Hur många från åk 1-3 + IM program 326 322 Elever från kommuner utanför

Läs mer

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2017

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2017 Välkommen till information inför gymnasievalet 2017 Gymnasieprogrammen och deras behörigheter och utformning Betygsvärden- uträkning Ansökningsförfarande och tidsplan Det finns 18 nationella gymnasieprogram

Läs mer

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Preliminärt planerad organisation inför 2012 matris version 2-31 maj 2011. Versionen inkluderar

Läs mer

Antagningen Hur gick det?

Antagningen Hur gick det? 1 216- SKAPAD AV Antagningen 216 Hur gick det? Antagna i siffror 216 Hur många elever från åk 9 2142 Antal antagna Hur många från åk 1-3 + IM program Elever från kommuner utanför Skaraborg 21 83 Fyllnadsgrad

Läs mer

Ett väl underbyggt val. Att spela bollen där den ligger

Ett väl underbyggt val. Att spela bollen där den ligger Ett väl underbyggt val Att spela bollen där den ligger Ett väl underbyggt val Egenskaper, förmågor, färdigheter, intresse Alternativ/ möjligheter vidgat perspektiv Vem är jag? Vad vill jag? Ta sig till

Läs mer

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Preliminärt planerad organisation inför 2012 matris version 2 B - 31 maj 2011. Versionen inkluderar

Läs mer

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN. Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2015

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN. Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2015 Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 215 Innehåll... Förord... 2 Sökande... 3 Sökande totalt vid slutantagningen... 3 Gymnasieutbudet i Stockholms län... 4 Antal gymnasieskolor

Läs mer

Intagningspoäng och medelvärde

Intagningspoäng och medelvärde ALE Barn- och fritidsprogrammet, Ale gymnasium Elektronik o datakommunikation SM, Ale gymnasium Estetiska programmet, Teater och TV-produktion, Ale gymnasium Handelsgymnasiet SM, Ale gymnasium Hälsogymnasiet

Läs mer

Dagens innehåll. Gymnasieprogrammen och behörigheter Poängplaner Meritvärde Gyantagningen Viktiga datum Stöd från skolan Vägar efter gymnasiet Länkar

Dagens innehåll. Gymnasieprogrammen och behörigheter Poängplaner Meritvärde Gyantagningen Viktiga datum Stöd från skolan Vägar efter gymnasiet Länkar Dagens innehåll Gymnasieprogrammen och behörigheter Poängplaner Meritvärde Gyantagningen Viktiga datum Stöd från skolan Vägar efter gymnasiet Länkar Hur många av er jobbar med det ni pluggade på gymnasiet?

Läs mer

Det totala antalet sökalternativ (inkl. fristående), där skola och utbildning utgör ett sökalternativ den 1 februari.

Det totala antalet sökalternativ (inkl. fristående), där skola och utbildning utgör ett sökalternativ den 1 februari. Sökande 2006-01-30 2006-02-01 Det totala antalet sökalternativ (inkl. fristående), där skola och utbildning utgör ett sökalternativ den 1 februari. 400 350 Fristående Totalt antal sökalternativ Kommuner

Läs mer

Söktryck till gymnasiet 5 juni

Söktryck till gymnasiet 5 juni Söktryck till gymnasiet 5 juni Utbildningar med obalans mellan söktryck och antal platser anges som avvikelse Övriga utbildningsplatser är i stort i balans Barn och fritidsprogrammet Avvikelse Centrum

Läs mer

Välkomna till information om gymnasievalet

Välkomna till information om gymnasievalet SIDAN 1 Välkomna till information om gymnasievalet Måna Barsch Studie- och yrkesvägledare 508 15 613 eller 076-12 15 613 mana.barsch@stockholm.se Program för informationen Ny gymnasieskola HT 2011 Yrkesprogram

Läs mer

Preliminärantagningen 2017 Nyköpingsregionen

Preliminärantagningen 2017 Nyköpingsregionen na Elteknikbranschens Gymnasium, Nyköping EE El- och energiprogrammet, år 1 28 102 136 43 51 28 25 24 18 192.5 226.0 0 Summa Elteknikbranschens Gymnasium, Nyköping 28 102 136 43 51 28 25 24 18 0 Sida1/8

Läs mer

Slutlig antagning 2017

Slutlig antagning 2017 na Elteknikbranschens Gymnasium, Nyköping EE El- och energiprogrammet, år 1 28 126 155 54 62 28 26 36 28 210.0 240.1 0 Summa Elteknikbranschens Gymnasium, Nyköping 28 126 155 54 62 28 26 36 28 0 Sida1/8

Läs mer

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2015

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2015 Välkommen till information inför gymnasievalet 2015 Kvällens punkter Gymnasieprogrammen och dess behörigheter Betygsvärden Ansökan och tidsplan De finns 18 nationella gymnasieprogram och dom har sammanlagt

Läs mer

Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Sökande 1:a hand

Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Sökande 1:a hand Bengtsfors, Strömkullegymnasiet Estetiska programmet ES - Bild och formgivning 4 3 0 5 8 0 197,5 Estetiska programmet ES - Musik 7 7 0 1 8 0 180 Hotell- och turismprogrammet HT 10 6 0 6 12 0 187,5 Industritekniska

Läs mer

Jämförelse mellan elevernas gymnasieval och var de studerade 2017/18

Jämförelse mellan elevernas gymnasieval och var de studerade 2017/18 1 (9) Jämförelse mellan elevernas gymnasieval och var de studerade 2017/18 I denna promemoria jämförs vilka program eleverna sökte i första hand och vad de sedan läste i gymnasieskolan läsåret 2017/18.

Läs mer

Behöriga sökande per plats

Behöriga sökande per plats 1,9 Kommunala skolor Fristående skolor Totalt Behöriga sökande per plats 26-21,8,7,8,79,75,76,75,76,72,72,72,73,73,73,71,66,69 Sökande per plats,6,5,4,3,2,1 26 27 28 29 21 Behöriga elevers förstahandsval

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (5) Datum 2014-03-10 Vår referens Ann-Sofie Nordh Planerings- och antagningschef ann-sofie.nordh@malmo.se Tjänsteskrivelse Preliminär gymnasieorganisation

Läs mer

Information till Utbildningsdelegationen. Oktober 2016

Information till Utbildningsdelegationen. Oktober 2016 Information till Utbildningsdelegationen Oktober 2016 Alla siffror gäller för elever från årskurs 9 och är folkbokförda i Västerbotten Länets elever från årskurs 9 2688 (2591) elever Nyanlända elever ingår

Läs mer

Åk 9. 5 Introduktions program. 18 Nationella program. Preparandutbildning. 6 Högskoleförberedande program. 12 Yrkesprogram

Åk 9. 5 Introduktions program. 18 Nationella program. Preparandutbildning. 6 Högskoleförberedande program. 12 Yrkesprogram Gymnasieval Åk 9 18 Nationella program 5 Introduktions program 6 Högskoleförberedande program Högskoleexamen 12 Yrkesprogram Yrkesexamen Preparandutbildning Programinriktat individuellt val Yrkesintroduktion

Läs mer

Behöriga sökande per plats 2006-2010

Behöriga sökande per plats 2006-2010 Preliminärintagningen 21 Senast redigerad: 21-4-9 1,2 Behöriga sökande per plats 26-21 Kommunala skolor Fristående skolor Totalt Sökande per plats 1,8,6,4,86,99,92,89,88,89,82,86,83,84,83,8,83,75,8,2 26

Läs mer

INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9

INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9 ATT VÄLJA INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9 Nu står du som går i nian inför ett stort och viktigt val som du behöver tänka igenom ordentligt. Du ska välja gymnasieprogram! Varje dag gör du olika val

Läs mer

Andel elever som gjort ändring i ansökan mellan 1 februari och preliminärantagningen

Andel elever som gjort ändring i ansökan mellan 1 februari och preliminärantagningen Preliminärantagningen 2013 Senast redigerad: 2013-0-0 Behöriga sökande per plats 2009-2013 1,2 Kommunala skolor Fristående skolor Totalt 1 Sökande per plats 0,8 0, 0, 0,8 0,83 0,83 0,8 0, 0,8 0,2 0,3 0,

Läs mer

Gymnasieantagning läsåret 2018/2019

Gymnasieantagning läsåret 2018/2019 1 (17) Datum 2018-10-19 Ärendebeteckning GYF 2018/0556-10.15 Gymnasieantagning läsåret 2018/2019 Rapport från Gymnasieantagningen Kalmarsunds gymnasieförbund November 2018 2 (17) Redovisning av gymnasieantagningen

Läs mer

Antagningsår Antagningspoäng. Antagningspoäng Medelvärde 1)

Antagningsår Antagningspoäng. Antagningspoäng Medelvärde 1) Kommun: Bengtsfors Utbildning Strömkullegymnasiet,Ekonomiprogrammet EK 1) 281.66 Strömkullegymnasiet,Estetiska programmet ES - Bild och formgivning 1) 234.16 Strömkullegymnasiet,Estetiska programmet ES

Läs mer

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till föräldrar och elever

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till föräldrar och elever Vägledningscentrum Gymnasieinformation till föräldrar och elever Vad händer inför gymnasievalet? År 9 Föräldramöte Gymnasiemässa 8/10 Individuella samtal Klassinformationer Öppet hus Besöksdag på gymnasieskolor

Läs mer

Sigrid Rudebecks gymnasium - Gy 2 - Göteborgs Stad

Sigrid Rudebecks gymnasium - Gy 2 - Göteborgs Stad Sigrid Rudebecks gymnasium - Gy - Göteborgs Stad Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen var bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett antal

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (2110) period 20151

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (2110) period 20151 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (211) period 2151 15-4-9 11:2:9 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 16 11 8 15. 171. Hantverksprogrammet 12 Programinriktat Individuellt Val, Mot Bygg-

Läs mer

Sökande från övriga landet. Eventuella elever inom GR som ännu inte har sökt.

Sökande från övriga landet. Eventuella elever inom GR som ännu inte har sökt. 214-3-3 ering nr 2 Bilagan visar hur årets andra simuleringskörning har utfallit för bland annat din kommun/skola. I materialet är alla val med som registrerats tom den 2 mars. Observera att detta material

Läs mer

Elever i gymnasieskolan läsåret 2018/19

Elever i gymnasieskolan läsåret 2018/19 1 (19) Elever i gymnasieskolan läsåret 2018/19 I denna promemoria redovisar statistik över elever som är registrerade i gymnasieskolan läsåret 2018/19. Uppgifterna samlas in via Centrala Studiestödsnämnden

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (2110) period 20131

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (2110) period 20131 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (211) period 2131 13-9-2 11:44:11 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 16 19 12. 179. Hantverksprogrammet 12 1 1 175. 175. Programinriktat Individuellt

Läs mer

Preliminärantagning 2018

Preliminärantagning 2018 na Elteknikbranschens Gymnasium, EE 28 35 48 12 28 22 62,9 25 2 26 19 13 202.5 223.6 0 1 El- och energiprogrammet, år 1 Summa Elteknikbranschens Gymnasium, 28 35 48 12 28 22 62,9 25 2 26 19 13 0 1 Kj0sta02.rpt

Läs mer