Vinn upphandlingen! En kund och en åkare delar med sig av sina bästa tips.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vinn upphandlingen! En kund och en åkare delar med sig av sina bästa tips."

Transkript

1 Fenix Just nu pågår arbetet med att ta fram ett förslag om en ny branschorganisation SIDAN 4 Ägardirektiv på ÅFAs årsstämma ÅFA AB har hållit årsstämma, tyvärr ingen utdelning på aktierna i år. SIDAN 26 Webbsänd debatt med politiker och företrädare för Polisen, Skatteverket och Åkerinäringen. SIDAN 23 ABC-ÅKARNA tidning för sveriges åkeriföretag region ABC # Websänd debatt om åkerinäringens framtid Förbifarten på villovägar? Vinn upphandlingen! En kund och en åkare delar med sig av sina bästa tips. håll dig uppdaterad:

2 Tanka Biodiesel B100 På Statoil erbjuder vi B100 som vårt mest miljöanpassade dieselalternativ. Biodiesel bidrar till lägre utsläpp av växthusgas än standarddiesel eftersom den är producerad av biologiska oljor. Hos oss kan du tanka Biodiesel B100 på sex strategiskt placerade Truckdieselanläggningar från Malmö i söder till Gävle i norr*. Valet är över men infrastrukturvalen återstår Valet är över med nationellt och regionalt maktskifte i både Uppsala och Stockholms kommuner. Några farhågor är stoppet för Förbifart Stockholm och framtiden för Bromma Flygplats. Om jag tar mig friheten att gissa så tror jag att Förbifarten blir av och att Bromma Flygplats blir kvar, i vart fall avtalstiden ut till år Optimist som alltid, för tänk er att bygga i storleksordningen bostäder med invånare plus arbetsplatser på Bromma Flygplats med ytterligare trängsel på våra begränsade möjligheter för gods- och personbefordran. Tänk er detta med dessutom en utebliven Förbifart Stockholm! NYHETER Transportstyrelsen föreslår ny bromskontroll. 4 Almedalsveckan. VD Rickard Gegö deltog i en rad debatter, bl a i "En konkurrenskraftig transportnäring. 5 Åkeribarometern. Så här har prognoserna svängt. 7 Nordens första amfibiebuss till Stockholm. 10 Förbifarten på villovägar? Torbjörn Heierson svarar i DN-debatt. 15 ABC-åkarnas Veteranklubb till Polen 22 Webbsänd debatt om åkerinäringens framtid. 23 Hydraulolja i fokus på Kransektionens årsmöte 24 Välkommen alla nya medlemmar i Sveriges Åkeriföretag ABC! 30 Bettina Hammargren ny VD för Foria. 32 Gävle, Kryddstigen Örebro, Berglunda Stockholm, Spånga Här kan du tanka! I den nationella planen är 2 miljarder avsatt för att utreda Östlig förbindelse (ringen runt Stockholm) och det arbetet har påbörjats av Trafikverket. Även denna förbindelse behövs men här passar jag när det gäller mina gissningar. Det som känns bra är att E18 mellan Västerås och Sagån blivit motorväg som öppnades i september med några återstående arbeten i ostlig riktning mot Enköping som beräknas bli klara under oktober. Den 30 november 2014 öppnas, ett år tidigt, Norra länken mellan Norrtull och Värtan och det kommer att bli en efterlängtad avlastning för yrkestrafiken. Önskvärt är att komma fram i trafiken med allt som byggen och den ökade befolkningen ska ha levererat och/eller få bortkört av våra härliga åkeri- och miljöföretag. Glöm inte anmäla er till våra YKB-fortbildningar och ni som har busskort måste ha YKB-beviset klart senast den 10 september press & påverkan 6-7 Remiss om längre och tyngre fordon reportage Så vinner du upphandlingen. Åkerier behöver bli mer aktiva säljare, söka upp möjliga kunder, etablera kontakt och förklara vad dom kan. medlemsnytt fråga experten 12 Definitioner och begrepp som styr internationella transporter. På våra vägar 29 Göteborg, Arendal Jönköping, Solåsvägen MEDLEMSFÖRMÅNER 31 sista biten 32 Välkommen med förslag till Ernst Nilsson Understödsfond Den definitiva biografin om Johnny Cash Torbjörn Heierson REGIONCHEF KröniKA 34 Malmö, Fosie *Alla våra anläggningar har öppet året runt förutom Gävle, Kryddstigen som har öppet 1 april-15 november. ABC-ÅKARNA Medlemstidning för Sveriges Åkeriföretag ABC Utkommer med fyra nummer per år Postadress: Fagerstagatan 6, SPÅNGA tel: fax: ISSN Redaktör: Gunnar Gudmundsson Ansvarig utgivare: Torbjörn Heierson Omslag: ABC-åkarnas När- och Fjärrtrafiksektions ordförande Ronnie Mårtensson (Thermobud) såg flera ljuspunkter i politikerdebatten. 3

3 Antalet konkurser minskar Enligt UC har antalet konkurser inom transportsektorn minskat 28 % i perioden jan-april 2014 jämfört med motsvarande period Fenixprocessen går vidare Just nu pågår ett arbete med att ta fram förslag till en ny bransch- och arbetsgivarorganisation för åkeriföretag. BA:s och SÅ:s styrelser vill med detta skapa en kraftfull organisation som företräder medlemmarnas samlade intressen. Utgångspunkten för Fenixprocessen är att skapa en bransch- och arbetsgivarorganisation där alla medlemmar är med. Den nya organisationen kommer att ha egna stadgar. Just nu arbetar sju arbetsgrupper för att se över olika delar som kommer att påverkas i ett eventuellt samgående. För att ta fram en ny organisation finns sex delprojekt som arbetar med följande frågor: Organisation Ekonomi Förmögenhet Kommunikation IT-plattform Personalfrågor Lokalisering 4 TIDPLAN FÖR FENIXPROJEKTET: OKTOBER 2014: Projektledare reser runt till SÅ regioner OKTOBER 2014: Ordföranderåd ang Fenix OKTOBER 2014: Delprojektet rapporterar NOVEMBER 2014: Utkast på ny organisation klart NOV JAN 2015: Bearbetning och förankring FEBRUARI 2015: Förslag presenteras MAJ 2015: Beslut på årsmöte Fair Transport Nu har vi nått den magiska gränsen på 1000 ställnings taganden! Och fler kommer in varje vecka. Du kan se alla företag som tagit ställning och själv gå med förstås på akeri.se. Läs mer och kom med. Transportstyrelsen föreslår ny bromskontroll Sveriges Åkeriföretag tillstyrker i huvudsak Transportstyrelsens förslag enligt remiss TSF om nya krav för kontroll av bromsar på tunga fordon. Ändringen bedöms inte påverka trafiksäkerheten negativt. För åkeriföretagen medverkar förslaget till kostnadsminskningar med färre underkända fordon, minskade arbetskostnader på verkstad, minskade materialkostnader, minskade stilleståndskostnader med mera. Enligt nya EU-direktiv har ett riskvärderingsystem införts som innebär att fordon med många brister ska kontrolleras oftare vid kontroll på väg, vilket blir en konkurrensnackdel för svenska åkeriföretag. Transportstyrelsens föreslår med ikraftträdande den 1 april 2015, bl.a. följande förändringar vid kontroll av bromsar på tunga fordon: En tvåpunkts- eller multipunktsmetod införs vid beräkning av den totala bromskraften hos tunga fordon med tryckluftsbromsar som utförs i rullbromsprovare. ITS, uppkopplade och självkörande fordon, kommer att förändra hur fordon används för att transportera människor och gods. Trafikverket har tagit fram Nationell strategi och handlingsplan för användning av ITS. Sveriges Åkeriföretag anser att försiktighetsprinciper bör tillämpas inom trafiksäkerhetsområdet och en fördjupad analys om användning av ITS behövs. Kostnads- och nyttoanalyser bör tydligt visa ett mervärde för samhället inom trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan. Det primära syftet får inte vara myndigheters övervakning av enskilda trafikanters beteenden i trafiken utan snare vara ett stöd för enskilda trafikanter att prestera bättre. En hög nivå på sekretess för kommersiella data Rullmotståndet ska vara med i beräkningen av bromskraften. Bromskraften ska mätas i effektivitet istället för retardation. Hjulblockering ska ske när skillnaden mellan hjulets periferihastighet och bromsprovarrullens periferihastighet är mer än 10 procent istället för dagens 30 procent. Lastsimulering ska kunna ske till 75 procent av garanterat axeltryck dock högst 7,5 ton. Det garanterade tryck som tillverkaren Intelligenta transportsystem bör garanteras till exempel genom att tider, position, fordons-, och fraktuppgifter ska kunna kommuniseras mellan beställare och leverantör men inte nödvändigtvis till myndigheter och tredje part. System för avgiftsupptagning eller ekonomiska transaktioner mellan aktörer i transportkedjan bör vara harmoniserade. NYA TEKNISKA LÖSNINGAR måste i huvudsak implementeras på frivillig basis i nya fordon. Föraren har huvudansvaret för fordonets användning och bör vara överordnad att ha kontroll över fordonet och de tekniska systemen om det inte finns inte synnerliga skäl inom trafiksäkerhet för att de tekniska systemen skall vara överordnade. Utbildningsbehovet bör analyseras och eventuellt kompletteras för de olika aktörerna i trafiksystemet. Liane Ask är tillbaka som ny regionchef i region Syd. angett, eller det tryck som gällde då fordonet togs i bruk ska användas vid beräkningen av den totala bromskraften. Almedalsveckan Ny regionchef Ny regionchef i Syd är Liane Ask. Liane har tidigare arbetat för SÅ men har under ett par år arbetat för en transportörsförening. Välkommen tillbaka Liane! TRANSPORTSTYRELSEN FÖRESLÅR: Tillverkarens uppgift på garanterat tryck ska användas. För släpfordon får som alternativ användas värdet 0,80 MPa för fordon utrustade med elektroniskt bromssystem (EBS) och 0,65 MPa för övriga. Sveriges Åkeriföretag anser att alla tunga släpvagnar med pneumatiskt bromssystem har kapacitet för nyttjande av 0,80 MPa. Om inte tillverkaren meddelar något annat garanterat tryck skall därför alla släpvagnar som alternativ kunna använda garanterat tryck på 0,80 MPa. VD RICKARD GEGÖ deltog i en rad debatter, bl a om En konkurrenskraftig transportnäring där samtliga transportslag deltog. VD och Green Cargo genomförde enskilda möten med politiker, infrastrukturministern och Trafikutskottets ordförande med flera, om gemensamma utmaningar för transportbranschen. Varje dag anordnades mingel av olika företag och organisationer. Där mötte vi personer som är viktiga för SÅ. Trafikkontoret Stockholm, SKL (Sveriges kommuner och landsting), tjänstemän till ministrarna, Volvos koncernchef och Handelskammaren Väst VD för att nämna några. Dagarna började vanligtvis med frukostmöten vid och slutade vid med analyser av dagen. Till morgonkaffet avhandlades (med politiker och olika branschföreträdare) allt från ny förbindelse Helsingborg- Helsingör, citylogistik och smuggling. RME Nya bud för drivmedel. I klarspråk betyder det fördyrad RME, biodiesel, för dem som uteslutande kör med detta drivmedel samt att inblandningsgränsen på (max) 15 procent för HVO slopas. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2015 men slopandet av begränsningen av skattebefrielsen för HVO föreslås tilllämpas från och med 1 maj Källa regeringen.se Stormrapport Ivar och Hilde Röjningsarbetet efter stormarna Ivar och Hildes framfart har pågått under hela Sett över hela landet har under första halvåret anmälda avverkningsarealer ökat med 55 procent jämfört med samma period förra året. Det är troligen en effekt av stormarna. En genomtänkt logistikplanering har gjort att flaskhalsarna inte varit lastbilsresurser utan mottagande industriers kapacitet. Sveriges kommuner och landsting SKL Vi har inlett ett samarbete med SKL för att förbättra upphandlingar och få mer fokus på funktionsupphandlingar än teknikstyrda underlag. Fair Transport har presenterats för berörda tjänstemän och de vill gärna utveckla vårt samarbete. Vi kommer också att försöka hitta gemensamma nämnare så att SÅ medverkar på SKL:s konferenser som föreläsare, och tvärt om. Förhoppningsvis går offentlig sektor före när det gäller förbättrade upphandlingar och sunda transporter. Detta är ett steg i den riktningen. Almedalen under supervalåret De politiska debatterna duggade tätt, inte minst när fortsättningen på cabotagestudien redovisades. VD Rickard Gegö deltog tillsammans med fack och politiker i diskussionen. Svensk Åkeritidning har ett längre reportage om detta. Vallöftena stod som spön i backen; km-skatt, höghastighetståg, 74-ton och grön omställning. SÅ:s genomslag bestod bland annat av avstamp för en gemensam agenda från hela transportnäringen, och fokus på ett kompetenscentrum för vägtransporter. 5

4 PRESS & PÅVERKAN Tina Thorsell KOMMUNIKATIONSCHEF En tidig önskelista Nu skriver NLA, de nordiska ländernas åkeriförbund, en gemensam agenda för vad vi vill göra på EU-nivå. Tre svenskar i transportutskottet, nu kommer våra förslag till er. Ompröva vissa delar i förslaget om längre och tyngre fordon, anser SÅ i sin remiss. Svenskar i EU-utskott EU har valt ledamöter till sina utskott. Två svenska partier har fått ordinarie plats i Transport- och turismutskottet: Jens Nilsson (S), Peter Lundgren (SD) och en ersättarplats till Lars Adaktusson (KD). SÅ:s önskelista kommer snart i er mailbox! För att få en uppfattning om konjunkturläget inom åkerinäringen tillfrågar vi fyra gånger per år chefer i åkeri företag, som bedömer situationen för det egna företaget tre månader bakåt och tre till sex månader framåt beroende på fråga. Här publiceras en sammanfattning. Hela Barometern hittar du på Näringen påverkade valrörelsen Valet 2014 har vi bakom oss. I skrivande stund är valresultatet inte känt, men jag kan i alla fall konstatera att åkerinäringen har tagit stort utrymme i valrörelse och påverkat politikerna. Kilometerskatten har varit en het fråga. De rödgröna partierna vill införa någon sorts kilometerskatt, medan alliansen inte vill belasta exportindustrin och handeln med ytterligare kostnader. En diskussion om 74-tons lastbilar har varit uppe. Inte exakt vad vi vill, men ett steg i rätt riktning. Regeringen har lagt ett förslag om klampning och relativt höga sanktionsavgifter. På det stora hela bra förslag och oppositionen har sagt sig vara för detta paket. Det är klart att jag helst vill se faktiska beslut och förändringar. Men ni och jag ska vara nöjda med att de frågor som vår näring brottas med varit en viktig del av valrörelsen. Vårt jobb nu är att se till att politikerna förvandlar valfläsket till riktiga beslut. Provkör 74 ton och 34 meter! Öppen NVFkonferens 4 december kl hos Volvo Lastvagnar i Göteborg, med provkörning av längre och tyngre fordon. Se även: www. nvfnorden. org/hemsida/ seminarer/ Remiss om längre och tyngre fordon Transportstyrelsens och Trafikverkets förslag till regeringen på tyngre och längre fordon är på remiss till 20 oktober. Vi har träffat... Ett axplock av de personer som SÅ har träffat och informerat om åkerinäringen. Denna gång Almedalenspecial! Transportarbetareförbundet SKL och Trafikkontoret Transportgruppens VD Per Bohlund (MP) Chatarina Elmsäter Svärd Infrastrukturminister (M) Ett vägnät för 74 ton, BK4, vid axelavstånd från 20,2 m föreslås och 95 procent av det statliga vägnätet kan öppnas för 64 ton från 20,6 m axelavstånd enligt en ny BK1 tabell. Bruttovikten för släpvagnar på BK1 höjs till 38 ton på 7,8 m axelavstånd. Axelavstånd mellan koppade fordons närmsta boggi-trippelaxlar är nu 5 m för BK 1 men blir 4 m för BK 4. Lämplighetsbesiktning för fordonskombinationer över 60 ton och mer än 25,25 m föreslås med särskilda tekniska krav på stabilitet, EBS bromsar, parkeringsbroms, kopplingsanordningar och framkomlighet. Vissa delar i förslaget bör omprövas, t.ex. är kraven för lämplighetsbesiktning av fordonskombinationer omotiverat stränga i förhållande till dagens redan säkra nivå, säger Mårten Johansson, teknikchef i Sveriges Åkeriföretag. Modulsystemet utökas och föreslås tilllåta 32 m fordonslängd vilket t.ex. klarar fordonskombinationer med två 13,6 m långa påhängsvagnar. Senare diskussioner har förts som innebär att 34 m fordonslängd skulle klara lastbil med link och påhängsvagn och modulerna 7,82+7,82+13,6 m. Egenkontroll föreslås där transportföretagen i efterhand redovisar axellaster och vägval till myndighet. Rickard Gegö och Fredrik Engström diskuterade bl.a Fair Transport. Allmänt om åkerinäringen. Erika Svanström. Rickard Gegö och Fredrik Engström om cabotage. Gemensamma utmaningar i transportnäringen. Rickard Gegö och Green Cargo. Gemensamma utmaningar i transportnäringen. Rickard Gegö och Green Cargo. Åkerinäringen i media Branschbevakning och genomslag för Sveriges Åkeriföretag Konkurrensdebatt, SVT m fl: Under försommaren har debatten gått högt om konkurrenssituationen. SVT har rapporterat regionalt från Småland, och flera regionala tidningar har haft debattartiklar i ämnet, till exempel Bohuslänningen som publicerade förtroendevalda/ medlemmars debattartikel. Skatt och konsekvenser. NSD: En annan fråga som diskuterats flitigt är kilometerskatt och dess konsekvenser. Sveriges Åkeriföretag är negativ till de förslag som hittills lagts, och är inte ensamma om det. VD Rickard Gegö, och regionchef SÅ Norr Carina Ahlfeldt har skrivit debattartikel i NSD den 20/8. Uppdrag hållbarhet, NSD: Fair Transport har gått in i sin utåtriktade fas, och nu vänder vi oss till transportköparna. Många säger att de är villiga att betala mer, och Luleå kommun går hittills längst, och skriver i NSD 8 augusti att det ska löna sig att köra Fair Transport i vår kommun. Ett gott arbete av aktiva tjänstemän och förtroendevalda i region Norr ligger bakom, och vi jobbar vidare med fler kommuner. Bommar för alla, Transport och Logistik: Tillsammans med MHF har SÅ gått ut med uttalandet Sätt alkobommar i varje hamn. Bland annat i Transport och Logistik publicerades vårt gemensamma uttalande i frågan. Tillsammans för ändrat uppdrag, SvD: Tillsammans med de andra intresseorganisationerna i transportnäringen skickade SÅ in en skrivelse om att Transportstyrelsens uppdrag ses över för att även värna de svenska företagens konkurrenskraft. Svenska Dagbladet 25 augusti. Saxat sen sist Några exempel på var Sveriges Åkeriföretag har synts i medierna under sommaren. Personalbrist tynger branschen Under de senaste tre månaderna har knappt 42 procent av de företagsledare inom åkerinäringen som ingår i undersökningen sett en oförändrad efterfrågan och nästan lika många (38 procent) har upplevt en oförändrad produktion. Det går också att se att en stor majoritet under perioden haft stillastående prisutveckling, 6,8 procent av de svarande har kunnat höja priserna. Den stora höjningen i efterfrågan har dämpats, jämfört med föregående tremånadersperiod: 41,7 procent har en oförändrad efterfrågan och 38,3 procent har en ökad efterfrågan, en minskning sedan föregående period. Vi kan också se att det var färre (35,2 procent) som i kvartal 2, 2014 förutsåg en högre efterfrågan än vad som faktiskt sedan upplevde en sådan (38,3 procent). Utfallet blev således bättre än väntat. Majoriteten av de svarande, ca 81 procent, har haft oförändrade priser. Men jämfört med samma period förra året, har försäljningspriserna ökat för 18,4 procent. PERSONALSTYRKAN HAR ÄVEN den ökat för 21, 4 % av de svarande. Dock har under de senaste tre månaderna personalstyrkan varit intakt i flertalet företag, men ca 13 procent av de svarande har ökat antalet anställda även under den senaste tiden.» Att priserna hänger med i kostnadsökningarna är positivt. Men vi ska komma ihåg att lönsamheten är tillfredställande bara för 42,7 procent av de svarande, säger Ulric Långberg, branschansvarig Sveriges Åkeriföretag.» Företagen har fortsatt svårt att hitta kompetent personal och nu också inom gruppen tjänstemän, inte bara chaufförer. Kvalificerade utbildningar inom logistik är centralt för den viktiga åkerinäringen, avslutar Ulric Långberg. Anders Ygeman (S) Luleås upphandlingschef och kommunalråd Gemensamma utmaningar i transportnäringen. Rickard Gegö och Green Cargo. Fair Transport och upphandlingar. Lindströms transport och Erika Svanström. FRAMÖVER VÄNTAR SIG de flesta ha en oförändrad nivå på investeringarna, drygt 56 procent. Samtidigt kommer 12,6 procent av de svarande att minska sina investeringar, och den siffran har nästan fördubblats sedan förra kvartalet. ÅSA SKÖLD 6 7

5 Fråga - våra experter svarar SÅ har experter på olika områden och svarar gärna på frågor. Undrar du något om t.ex. juridik, ekonomi, utbildning, teknik? Skriv till Riksettan är högoktanig läsning för motormän i alla åldrar. Tidskriften är OK-förlagets magasin om bilismens guldålder 1950-talet. Ur det mycket läsvärda innehållet:: K-märk svensk husmanskost! Den svenska husmanskosten är utrotningshotad och allra värst är det på vägkrogarna. Matälskaren, TV-profilen och kokboksförfattaren Edward Blom tycker att det är dags att slå ett slag för fläsklägg, stekt salt sill och stångkorv. K-span på Tidernas väg. Tidernas Väg mellan Uppsala och Ånge är en nostalgitripp genom ett småskaligt Sverige med intressanta stopp i Gysingen, Holmsveden, Sandviken och Kilafors Herrgård. Taube och Slussen. Expressenfotografen Jacob Forsell visste att Evert Taube bodde vid Slussen med utsikt över Stockholm. Här skulle det gå bra att ta bra foton och låta en skald skriva bildtexterna. Koll på retro. Numera ska nästan allting vara retro och som förr. Det har gjorts retrobilar, retrocyklar, retroporslin och till och med tidningar som sägs vara Retro. Riksettan hjälper läsaren att reda ut begreppen. På 1950-talet sattes Sverige på fyra hjul och bilen trängde ut mc:n. Bilnostalgi av bästa märke 3/14 D I N T I D S K R I F T O M BI L I S M E N S G U L D Å L D E R EN BILSKROT BLIR TILL SPIONCENTRALEN I GÄVLE LARS LERINS BENSINMACKAR Vad stärker DIG? Vilket innehåll vill du se på medlemsträffar, konferenser och seminarieresor. Återkoppla gärna detta till oss på regionkontoret. nr :- EDWARD BLOM: K-MÄRK SVENSK HUSMANSKOST! R ksettan 119 NOK 11 EUR E N T I D S K R I F T OM BI L I S M E N S GU L D Å L D E R special ÅSTRÄSK EN BY I DVALA UTAN JÄRNVÄGEN SOMNADE DEN IN NOSTALGIRESA LÄNGS TAUBE & SLUSSEN EVERT VAKADE ÖVER SIN STAD TIDERNAS VÄG UPPSALA ÖSTERVÅLA GYSINGE SANDVIKEN OCKELBO HOLMSVEDEN KILAFORS BOLLNÄS LJUSDAL HENNAN ÅNGE Scania aktuellt Extra erbjudanden september november 2014 Undvik onödiga stopp september i vinter november Vår vintertillsyn gör din Scania redo för bistrare tider. Låt våra experter gå igenom din bil och göra den redo för mörker, kyla och halka. En bil som rullar i alla väder gör dina körningar lönsammare! Undvik Vintertillsyn onödiga stopp 8 300: i vinter (för fordon 2007 och tidigare) Vår vintertillsyn gör din Scania redo för bistrare tider. Låt våra experter Vintertillsyn gå igenom din bil och göra 9 800: den redo för mörker, kyla och halka. En bil (för som fordon rullar 2008 och i alla senare) väder gör dina körningar lönsammare! Vintertillsyn Scania Classic (för fordon 2007 och tidigare): 8 300: Vintertillsyn (årsmodell 2008 och nyare inkl fordon med XPI): 9 800: Kampanj på Vintertillsyn Kampanj på vintertillsyn Macken. Värmlandskonstnären Lars Lerin har ett speciellt förhållande till bensinstationer. Han har gjort massor av akvareller av mackar och en hänger på konstnärens egen konsthall Sandgrund i Karlstad. En skrot blir till. I värmländska Båstnäs, en bit från norska gränsen, har bröderna Rune och Tore Ivarsson skapat en märklig bilkyrkogård med bilvrak från 1930-, och 1950-talet. Nu har det blivit en bok om Båstnäs och Riksettan publicerar ett kapitel ur Kärlek till en skrot. En bild berättar. År 1961 tog fotografen Herbert Lindgren hissen till 26:e våningen i Skatteskrapan på Götgatan i Stockholm. Där fotograferade han bilarna och Esso- 8 Riksettan nr är ABC ÅKARNAS favoritmagasin. Som alltid handlar det om 100 sidor högoktanig läsning för motormän. TIDSAM macken nedanför. 0 3 Det RETURVECKA 1lysande funkishuset. Citypalatsets fasad mot Norrmalmstorg var länge en av de mest eftertraktade reklamplatserna i Stockholm. Numera är skyltarna borta men gamla vykort berättar om neonprakten. Volkswagenresan. I ett bortglömt fotoalbum med bilder från en Italienresa på 1950-talet syns ett ungt svenskt par i en Volkswagen. Fotona på bilden och paret hamnade på en utställning 60 år senare. Riksantikvarieämbetets uppdrag. RAÄ ansvarar för skyddet av både gamla och nya byggnader i Sverige. Riksettan har frågar riksantikvarien Lars Amréus om vad som görs för att rädda gamla mackar och motell längs vägarna. Övergivna Åsträsk. Byn Åsträsk i övre Norrland växte upp när skog och järnväg skapade arbetstillfällen i regionen. Idag är byn övergiven. Kvar finns flagnande fasader och många igenbommade dörrar. Spioncentralen Matreco. I början av 1970-talet misstänkte Säpo att allt inte stod rätt till på bilimportföretaget Matreco Bil AB i Gävle. Man sålde få bilar men hade enorma lokaler och en jätteantenn på taket. TEXT: Gunnar Gudmundsson Lokala avvikelser kan förekomma. Erbjudandena gäller mellan 1/ / Lokala Samtliga avvikelser priser är kan rekommenderade förekomma. Erbjudandena cirkapriser exkl. gäller moms mellan om inget 1/9 30/11 annat anges. Samtliga Vi reserverar priser oss är för rekommenderade eventuella feltryck, cirkapriser leveransförsening exkl. moms och om slutförsäljning. inget annat anges. Vi reserverar oss för eventuella feltryck, leveransförsening och slutförsäljning.

6 Förändringar i YKB Regeringen har beslutat om en ändring i förordning (2007:1470) om YKB från 1 sep Ändringen innebär att fortbildningens innehåll görs mer flexibel. Nästa steg är att Transportstyrelsen ändrar i föreskriften inom området yrkesförarkompetens. Därefter kan ändringar göras i godkända utbildningsplaner. Mer info presenteras löpande. Målet är att redan nästa säsong lansera ytterligare två bussar i Stockholm samt en i Göteborg. Nordens första amfibiebuss i Stockholm Nordens första amfibiebuss har gjort sin jungfrufärd på Djurgårdsbrunnskanalen i Stockholm. Båtbussen börjar köra kommersiellt från och med oktober. I början av oktober börjar den första amfibiebussen (Estelle, döpt efter prinsessan Estelle av Sverige) köra sightseeingturer i centrala Stockholm och ner i Djurgårdens vatten. Svensk mackhistoria Vi ser en stor potential för konceptet på den nordiska marknaden. Att sitta i en buss som plötsligt svänger ner i vattnet och fortsätter som vanligt är en enorm upplevelse och vi är övertygade om att det kommer att locka både barn och vuxna, turister och lokalinvånare, säger Max Ekwall, grundare av bolaget Ocean Bus AB som äger och driver amfibiebussen. Målet är att redan nästa säsong lansera ytterligare två bussar i Stockholm samt en i Göteborg. Inom tre år ska företaget vara verksamt även i Köpenhamn, Oslo och Helsingfors. Under tidig vår kontaktades Pontus Sjögreen på Trygg-Hansas yrkestrafikavdelning för ett försäkringsupplägg. - Självklart var det en utmaning att försäkra något som både rör sig såväl på land som i vatten säger Pontus Sjögreen. Det är inte var dag man får denna utmaning. Det var som att försäkra en rymdraket, många frågetecken men nu har vi löst alla tekniska detaljer. Estelle är tillverkad av ett amerikanskt företag som även byggt fordon till amerikanska militären och räddningstjänsten. Amfibiebussen har testats både av svenska besiktningsorgan och av Transportstyrelsen och uppfyller säkerhetskraven för både buss och passagerarfartyg men i ett och samma fordon. Estelle är utrustad med all nödvändig säkerhetsutrustning och körs av speciellt utbildad personal. Ocean Bus har ensamrätt att köpa denna typ av amfibiebuss på den nordiska marknaden. Det har varit väldigt roligt att se omgivningens reaktioner när vi testkört henne i vattnet. Stora folksamlingar har bildats Amfibiebussen Estelle passerar under Djurgårdsbron på sin jungfrufärd på Djurgårdskanalen. I oktober ska bussen köras i kommersiell trafik. längst kanalen; människor har fotat och filmat som om det vore en världsstjärna som kom körande. Nu ser vi fram emot att kunna välkomna passagerare ombord i Stockholm, säger Max Ekwall. För att abonnera eller få ytterligare information, Text & Bild: Pontus Sjögreen, Trygg-Hansa Förmånliga drivmedelsavtal med ÅFA Vi förmedlar drygt 60 miljoner liter drivmedel per år Vår samlade volym är av stor betydelse när vi prisförhandlar med oljebolagen. Det ska du självklart dra nytta av. ÅFA välkomnar såväl små som stora kunder och hos oss får du alltid personlig service. Tack vare samarbetet med två av Sveriges största oljebolag, Preem och OKQ8, kan du teckna förmånliga drivmedelsavtal med ÅFA. Genom oss får du tillgång till Sveriges största dieselnät bestående av OKQ8/IDS och PREEM/SÅIFA, med tankställen över hela landet. Våra samarbetspartners arbetar ständigt med att driva utvecklingen för mer miljövänliga drivmedel och därför kan vi erbjuda våra kunder ett bättre alternativ. Hos ÅFA får du konkurrenskraftiga priser oavsett om du köper till egen tank eller använder kortet ute på vägarna. Ring oss så hittar vi en lösning som passar just dig! Peter Nilsson eller Tommy Åström Nu har boken Farväl till macken. Historien om bensinbolagen och den svenska bensinhandeln av Jan Öhberg kommit i en ny utökad upplaga. Jan Öhberg berättar om bensinstationens utveckling från tidigt 1920-tal fram till talet samt om bensinbolagen och alla de olika logotyper som använts under de gångna åren. Han berättar om marknadsandelar under de olika decennierna, prisutveckling och ransoneringar. Han förklarar hur och varför vi fick bly i bensinen och vad bentyl, lättbensin och vitbensin var. Jan berättar också historien om de små och udda bolagen som Maxi, Murco, Fina och SP allt rikligt illustrerat. Fram till idag har ingen bok tidsbestämt bensinhistoriska produkter och skeenden så som denna gör. Denna andra uppdaterade utgåva har även utökats med ett avsnitt som beskriver den stora mängden av samlarföremål som uppstod till följd av bensinbolagens marknadsföring på och 1960-talen. - Förr i tiden var macken inte bara en plats där man tankade, det var en mötesplats, säger Jan Öhberg, som vet vad han pratar om. Under nästan 40 år jobbade han på bensinstation i Halmstad, först på Gulf och sedan på BP. - Som mest fanns det 35 stationer i staden, nu är det knappt hälften. Dessutom låg stationerna centralt, de var en del av stadsbilden och vardagslivet på ett helt annat sätt än i dag. Det såg likadant ut i alla svenska städer. Text:Gunnar GudmundssoN Farväl till Macken av Jan Öhberg ges ut av Trafik-Nostalgiska Förlaget. Boken är på 122 sid. och mycket rikt illustrerad. Pris ca. 250 kronor. ÅFA AB, Fagerstagatan 6, Spånga. Tel: ÅFA AB Enklare vardag för åkaren och andra småföretagare BUTIK DRIVMEDEL REDOVISNING FINANS 10 11

7 MEDLEMSNYTT Facebook All time high i sociala medier! När artikeln Slå vakt om svenska företag lades ut på Sveriges Åkeriföretags Facebooksida nådde vi över 4200 personer! Vi ses på webben. Expertfråga Har du en fråga till våra experter? Maila den till oss på så svarar vi dig så snart vi kan. Det finns undantag för farligt gods som transporteras i begränsad mängd. Lär dig mer: SÅ PRODUKTER & TJÄNSTER EXTRA EXTRA! SÅcalc Basic Webbutbildning SÅ TRANSPORTEKONOMI Plats: Vid din egen dator eller platta När: 29 oktober Tidpunkt: Kostnad: Gratis Anmälan: Ulrica Israelsson eller akeri.se Vad innehåller webbutbildningen? Du kommer bland annat lära dig hur du ska tänka när det gäller: Fasta och rörliga kostnader Investeringskostnad Avskrivningar Lönekostnader OB Nya verktyget SÅcalc Basic Definitioner och begrepp som styr internationella transporter Vilka regler gäller egentligen för internationella transporter? John Woxström svarar: Det finns många regelverk som definierar begreppet internationell transport. Till exempel finns CMR-konventionen om ansvar för godset när transporten sker mellan orter i två olika länder där åtminstone det ena landet har tillträtt CMR. Enligt EU:s förordning 1072/2009 om internationella godstransporter definieras dessa utifrån kravet på tillstånd. Det sägs i denna förordning att en transport är internationell om den sker med ett motorfordon som är registrerat i en medlemsstat eller med ett fordonståg där åtminstone motorfordonet är registrerat i en medlemsstat båda varianterna nedan kallat fordon om detta fordon uteslutande används för godstransporter, och avser: a) en transport med last som görs med ett fordon där avreseorten och bestämmelseorten ligger i två olika medlemsstater, med eller utan transitering genom en eller flera medlemsstater eller tredjeländer, b) en transport med last som görs med ett fordon från en medlemsstat till ett tredjeland eller omvänt, med eller utan transitering genom en eller flera medlemsstater eller ett eller flera tredjeländer, c) en transport med last som företas med ett fordon mellan tredjeländer, med transitering genom en eller flera medlemsstaters territorier, eller d) en transport utan last i samband med en transport som avses i a, b eller c. Förutsättningen för att få utföra internationella transporter är att det krävs innehav av ett gemenskapstillstånd och, om föraren är medborgare i ett tredjeland, dessutom ett förartillstånd. Det finns vissa undantag från kravet på tillstånd, till exempel för transporter av post, skadade bilar och eget gods. FRÅGA VÅRA EXPERTER John Woxström. Sakkunnig i internationella frågor på SÅ. Sveriges Åkeri företag har en rad experter på olika områden, som gärna svarar på dina frågor. Undrar du något om t ex juridik, ekonomi, utbildning, teknik eller annat? Skicka din fråga till akeri.se Trafiksäkerhet prioriterat av medlemmarna 93 procent av de svarande i en undersökning gjord bland medlemmar under våren, säger att trafiksäkerhetsarbete är högt prioriterat. Ditt arbete lönar sig: Andelen tunga lastbilsolyckor med dödlig utgång eller svår personskada under 2013 har minskat med 32 procent jämfört med Nu införs EU:s upphandlingsregler. Mer fokus på andra värden än pris. Bra för branschen! Klampning vad har hänt? Regeringen fick i våras Transportstyrelsens förslag om klampning. Den normala gången är sedan att Transportstyrelsens förslag skickas på remiss till en lång rad intressenter, alltså andra myndigheter, domstolar och branschorganisationer. Sveriges Åkeriföretag yttrade sig. Baserat på Transportstyrelsens förslag och yttrandena har regeringen beslutat att inhämta lagrådets yttrande. ADR-GRUPPEN INFORMERAR Begränsad mängd Farligt gods som förpackas i tillräckligt små mängder kan transporteras enligt undantagen för begränsad mängd. TILLÄMPNING När farligt gods transporteras som begränsad mängd är transporten undantagen från vissa bestämmelser i ADR-S och RID-S. Följande bestämmelser ska emellertid vara uppfyllda och dessa handlar om: mängdbegränsningar, förpackning, märkning av kollin och overpack, märkning av transportenheter och containrar, information från avsändaren. utbildning enligt kapitel 1.3 allmänna bestämmelser om lossning, lastning och hantering och rökförbud vid hantering av gods i närheten av eller i fordon/containrar Hallå där! Har vi din aktuella e post adress? Kontakta ditt regionkontor! Kostnad efter utbildning: Programmet är kostnadsfritt i 30 dagar. Därefter kostar det 79 kr/mån och då ingår alla upp dateringar. Förmånliga villkor hos Nordea I samarbete med Nordea Finans erbjuder vi dig som medlem förmånliga villkor när det gäller finansiering av nya och begagnade fordon och maskiner. Inga avgifter: 0 kronor upplägg/ 0 kronor avi. Mer information på akeri.se/formansavtal Frågor ring Hösten 2014: Vi återkommer med mer information till dig som anmäler dig till utbildningen. SÅ UTBILDNING Kursdagar Plats Kod 20 24/ /10 Stockholm / /10 Örebro / /11 Umeå / /11 Malmö / /11 *) Växjö / /11 Göteborg / /12 Stockholm 25 Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation och vi arbetar för en sund och lönsam utveckling av åkerinäringen. Vår organisation består av ett huvudkontor och tolv regionkontor. HUVUDKONTOR Kungsgatan 24, Stockholm Post: Box 7248, Stockholm Tel: Fax: www. akeri.se ABC ÅKARNA Fagerstagatan Spånga Tel: Fax: GOTLAND Skarphällsgatan 20 Box Visby Tel: Fax: GÄVLEBORGSÅKARNA Beckasinvägen Gävle Tel: Fax: HALLAND Fräsaregatan Halmstad Tel: Fax: MITTÅKARNA Ölandsgatan 6 Box Falun Tel: Fax: NORR Storgatan 28F Umeå Tel: Fax: SKARABORG Norregårdsvägen Skövde Tel: Fax: SMÅLAND ÖLAND Kungsvägen Växjö Tel: Fax: SYD Jörgen Kocksg. 1B Box Malmö Tel: Fax: VÄRMLANDSÅKARNA Box 2043 Säterivägen Karlstad Tel: Fax: VÄSTRA GÖTALAND Importgatan 2A Hisings Backa Tel: Fax: ÖST Transportgatan ÖREBRO Vxl Fax MER INFORMATION OCH ANMÄLAN: akeri.se eller kontakta Eva Svanström

8 MEDLEMSNYTT Ny jurist Fredrik Schoeder är nyexaminerad jurist som under studieåren i Umeå inriktat sig på kommersiell rätt. Han kommer att finnas på SÅ:s kontor i Umeå. Hans tidigare erfarenheter omfattar bland annat arbete med personskador på ett försäkringsbolag och hyresjuridik. Välkommen Fredrik! Förbifart Stockholm kan börja byggas Regeringen har beslutat att avslå överklagandena av arbetsplanen för Förbifart Stockholm. Det innebär att arbetsplanen nu vunnit laga kraft och att förbifarten kan byggstartas. Detta gäller de delar av vägbygget som inte kräver tillstånd enligt annan lagstiftning än väglagen. Debattsvar från Torbjörn Heiersson på artikel i Dagens Nyheter tisdagen den 16 september. SÅ på Lastbilsmässan augusti hölls lastbilsmässan traditionsenligt på Elmia, Jönköping. Sveriges Åkeriföretag var där precis som vanligt med montrar både inne och ute. I utomhusmontern fick besökarna träffa våra jurister på speed-dating, några minuter med en jurist för enklare frågor. Fokus var på våra Produkter & tjänster förmånsavtal, utbildningar, transportekonomi och certifieringar. Mest populärt var att diskutera YKB, kör- och vilotider och medlemsförmåner. Vi samarbetade också med Stat oil och Trygg Hansa på temat hälsa. Vi tog blodtryck i vår monter, hos Trygg Hansa och Statoil gjordes syn- respektive hörselundersökningar. Den som gjorde alla tre testerna och svarade på en utslagsfråga fick delta i tävlingen med chans att vinna en cykel/ dag. Ungefär 300 personer deltog. INNE PÅ MÄSSAN fokuserade vi på kampanjen Fair Transport. Vi informerade om kampanjen och fick under dagarna in ytterligare 33 ställningstaganden och de som ville, fick en fin Fair Transport-tatuering. Under dagarna hade vi många och givande samtal, många resulterade i nya medlemmar. ETT NYTT KONCEPT för i år var en monterplats med scen. Här hölls 18 olika aktiviteter som till större delen var debatter och seminarier. Våra gäster var bland annat en hel del politiker, åkare, representanter från försäkringsbolag, kommuner och branschorganisationer. Frågor som debatterades var YKB, trafiksäkerhet, det svenska transportsystemet, långsiktigt hållbara vägtransporter etcetera. Det här visade sig bli mycket lyckat: Under flertalet debatter hade vi åhörare! Ökad skatt på FAME Från den 1 jan 2015 föreslår regeringen att befrielsen från energiskatt för fettsyrametylester (FAME) som låginblandas i diesel minskas från 84 procent till 8 procent, och för höginblandad FAME ändras befrielsen från energiskatt från 100 procent till 8 procent, av den energiskatt som gäller för diesel. Koldioxidskatt och energiskatt för HVO tas bort retroaktivt från 1 maj Anmäl dig till vår Ledarskapsutbildning! Göteborg 26-27/ /1, anmälan senast den 27 oktober. För mer info gå på eller kontakta SÅ Utbildning Kvinnokonferens Den återkommande och uppskattade konferensen för kvinnor inom åkerinäringen gick i år i Bryssel. En engagerad och entusiastisk grupp tog sig an ett späckat och intensivt program, som bland annat gav deltagarna insikt i hur EU-arbetet i Bryssel går till, möte med IRU-representanter, besök på UEAPME, den europeiska organisationen för små och mellanstora företag samt hårt arbete med framtidens frågor för åkerinäringen. Förbifarten på villovägar? Flera branschorgan från motorburen verksamhet har reagerat över den debattartikel som skrevs om Förbifart Stockholm den 16/9-14. Sveriges Åkeriföretag delar i stort den kritiken och verklighetsbeskrivning som kommer från Bilsweden och Motormännen. Det som är anmärkningsvärt i både ursprungsartikelns resonemang, och i kritiken, är att den ensidigt handlat om privatbilism. 27,9 miljoner varutransporter genomförs i Sverige varje år. 281 miljoner ton gods transporteras 2,4 miljarder kilometer med hjälp av lastbilar enligt Trafikanalys siffor för år Vart tog de vägen i den här analysen och konklusionerna kring nyttan med en förbifart runt landets trafikinfarkttätaste stad? Debatten har hamnat på villovägar. Nästan en fjärdedel av godset lastades inom de tre storstadsregionerna och det är uppenbart att den snabbväxande befolkningen i och kring huvudstaden kommer att behöva såväl livsmedel, avfallshantering och gods till nybyggen, för att nämna några. Redaktionen vill påminna om manusstoppet för införande av Julhälsningar i nästa nummer, nr , av vår medlemstidning ABC ÅKARNA. Beräknad utgivningsvecka är vecka nr 50. Många medlemsföretagare satte morgonkaffet i halsen när de slog upp DN tisdagen den 16 september. På DN Debatt förespråkade tolv forskare att Förbifart Stockholm inte längre behövs. Sveriges Åkeriföretag har, i samarbete med MSB Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap, utvecklat sårbarhetsanalyser i form av En vecka utan lastbilar. Om Essingeleden drabbas av sprickbildning eller av andra orsaker blir obrukbar, samtidigt som större vägarbeten hindrar tung trafik från att ta andra närliggande vägar kan följande inträffa redan dag ett: Anläggningsarbeten stoppar Äldreomsorgen får problem med livsmedelsförsörjningen Senast dag fyra inträffar, bland annat : Sopor staplas på gatan Flygtrafiken ställs in Matförsörjningen kritisk Senast fredagen den 14 november vill vi ha manus på företagsnamn, adressuppgifter och eventuella logotyper. Uppgifterna placeras under vinjetten God Jul och Gott Nytt ÅR, tillönskas kunder, leverantörer och vänner!" Annonspriset är 200 kronor plus moms. Det blir konsekvenser i nästan alla delar av samhället, vilket översvämningarna i Malmö samt Obamas besök i Stockholm är exempel på. Redan efter ett par timmar uppstod allvarliga konsekvenser för vissa samhällsfunktioner, även om många saker går att parera. Men inte vid en akut situation. Tidiga svagheter är sjukvården, livsmedelsförsörjningen, sophanteringen och stora arbetsplatser. Numera har verksamheter slimmade lager utan överkapacitet och det behöver också forskare, politiker och andra makthavare ta hänsyn till vid utvärderingar av behovet av Förbifart Stockholm. Text: torbjörn heierson Dags att boka Jul- och Nyårshälsningar i ABC ÅKARNA Meddela ditt deltagande till Gunnar Gudmundsson på Sveriges Åkeriföretag ABC snarast och senast fredagen den 14 november. Tel , fax eller e-post: Text: Gunnar Gudmundsson 14 15

9 SÅ VINNER DU UPPHANDLINGEN Vad kan ditt företag egentligen erbjuda? Och hur gör du för att berätta det för din köpare? Marianne Hammarström, inköpare på Falu Energi & Vatten, efterlyser mer aktiva säljare inom transportbranschen. TEXT: ANNIKA LUND FOTO: OLA HEDIN Jag vill ha säljarens Som upphandlare vet jag inte exakt vad som är rimligt att fråga efter. Här vill jag ha säljarens hjälp, säger Marianne Hammarström, inköpsansvarig på Falu Energi & Vatten. hjälp de kan branschen bäst Som upphandlare vet jag inte exakt vad som är rimligt att fråga efter. Här vill jag ha säljarens hjälp. Jag vill ta del av kunskap och få en orientering på marknaden när jag pratar med ett transportföretag, säger Marianne Hammarström, inköpsansvarig på Falu Energi & Vatten. Hennes arbetsplats är ett kommunalägt bolag med bred verksamhet, som omfattar el, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, bredbandsförsörjning via fiberkabel samt sopor och avfall. I det sistnämnda fallet ska en del komposteras, en del brännas, och stora brännbara föremål ska först passera en flismaskin. För att hantera detta är en mycket stor mängd fordon och transporter inblandade och det är Marianne Hammarströms uppgift att köpa in dem. Därför måste hon orientera sig i regelverk kring varje transport och försöka matcha det med vad transportörerna kan erbjuda. Mycket handlar om olika klassningar av fordon, främst motor- och euro-klassningar. Ibland kan jag tycka att anbudsgivarna är bortskämda, att de har vant sig vid att vi exakt beskriver vad vi vill ha och endast hörs av om de kan leverera exakt just det. Men vi kanske inte har efterfrågat rätt saker med tanke på vad vi vill ha utfört. Om någon upplyser oss om det justerar vi tveklöst vårt upphandlingsunderlag, förutsatt att vi får informationen i tid, inom den tidsram som är uppsatt för frågor. Vi är extremt lyhörda och välvilliga inför synpunkter, säger Marianne Hammarström. Hon märker direkt vilka som har lagt ned möda på sitt anbud och vilka som har väntat till sista stund med att fylla i det. Det krävs till exempel framförhållning för att kunna komma med frågor, eftersom man då måste höra av sig minst en vecka innan anbudstiden gått ut. Och det är vanligen de Åkerierna har mycket att vinna på att redan från början fylla i upphandlingsunderlagen noggrant och se till att verkligen utförligt beskriva vad de är bra på. mer arbetade anbuden som har information i den ruta där man fritt får beskriva det egna företagets konkurrensfördelar. Där kan man berätta om rutiner för att prata trafiksäkerhet med förarna, hur förarna fortbildas i ECO-körning eller hur företaget ska hålla kontakt med kunden, för att nämna endast några exempel. DET KAN GE bonuspoäng som kan påverka valet av åkare. Men det är vanligt att andra företag blir upprörda och påpekar att de också har samma förtjänster och kvaliteter. Ofta blir upphandlingen då överklagad och får göras om. Det resulte- rar vanligen i att företagen lägger lägre anbud nästa gång, så rent ekonomiskt är det gynnsamt för oss och dåligt för företagen. Åkerierna har mycket att vinna på att redan från början fylla i upphandlingsunderlagen noggrant och se till att verkligen utförligt beskriva vad de är bra på, säger Marianne Hammarström. FRÅN HENNES HORISONT är det smärtsamt tydligt att åkeribranschen är utsatt för hård konkurrens. En del företag lämnar anbud som efter en tid visar sig vara rena glädjekalkyler. Uppskattningsvis hälften av företagen som deltar i Falu Energi & Vattens transportupphandlingar återkommer innan avtalstiden löpt ut och vill omförhandla till ett högre pris, då lönsamheten i det tecknade avtalet visat sig vara för låg eller obefintlig. I vissa fall går vi med på att omförhandla, i andra fall får företaget avsäga sig uppdraget och så gör vi en ny upphandling. Det beror på omständigheterna, säger Marianne Hammarström. En annan erfarenhet från inköpssidan är att företag i transportbranschen generellt sett har ett större avstånd till sina kunder. I jämförelse med andra branscher hör åkeriföretagen sällan av sig. Jag förväntar mig faktiskt att en leverantör ringer mig ibland för att se om jag är nöjd. När den kontakten uteblir sker kommunikationen i stället efter mitt initiativ, när jag är missnöjd för att något har blivit fel. Här skulle åkeriföretagen ha mycket att vinna på att bli mer serviceinriktade och lyhörda, säger Marianne Hammarström. PÅ ÅKERIFÖRETAGET DALAFRAKT och Logistik AB säger vd Mats Aspemo att det sedan gammalt råder en nästan underdånig respekt och rädsla för uppdragsgivaren inom branschen. Denna rädsla förklarar troligen varför det kommer få frågor om upphandlingsunderlaget, varför ingen kontaktar kunden spontant och varför spontana presentationer av transportlösningar uteblir. Vi behöver bli mer aktiva säljare, som söker upp möjliga kunder för att etablera kontakt och beskriva vad vi kan. Då skulle vi kunna lyfta fram vår kompetens på ett bättre sätt och hjälpa kunden att köpa en kostnadseffektiv, trafiksäker och miljömässigt sund transport, säger Mats Aspemo. I somras presenterade Sverige Åkeriföretag och försäkringsbolaget Trygg-Hansa en gemensam enkät med drygt 320 av SÅ:s medlemmar. Av den framgick att över nio av tio anser att trafiksäkerhet är en ganska eller väldigt högt prioriterad Vi behöver bli mer aktiva säljare, som söker upp möjliga kunder för att etablera kontakt och beskriva vad vi kan

10 SÅ VINNER DU UPPHANDLINGEN Vi behöver bli mer aktiva säljare, säger Mats Aspemo, vd på Dalafrakt och Logistik AB. Nu höjer vi servicenivån ytterligare och släcker dina tvåor på plats! 18 fråga på det egna åkeriet. Men från kundsidan är intresset för dessa frågor lägre, enligt enkäten: endast var tredje åkare pratade med kunderna om trafiksäkerhet i samband med avtalsskrivning, och tre av tio ansåg att kunderna saknade god kunskap om dessa frågor. MARIANNE HAMMARSTRÖM PÅ Falu Energi & Vatten berättar att hon inte brukar lyfta fram trafiksäkerhetsarbete som ett specifikt krav i upphandlingsunderlaget. Jag utgår från att ett transportföretag har kontroll på så centrala frågor. Jag tar för givet att förare kör nyktra och utvilade. Det ska vi inte behöva fråga om, men givetvis skulle vi agera direkt om vi fick kännedom om någon brist kring trafiksäkerheten. Men visst kan vi bli bättre på att be företagen beskriva hur de arbetar kring trafiksäkerhet, säger hon. Mats Aspemo på Dalafrakt säger att hans kunder sällan frågar efter företagets trafiksäkerhetsarbete. Det tycker 4 GODA RÅD FÖR ÅKARE Upphandlarens favoritåkare:» Har uppdaterad information om alla bilar när det gäller miljö- och motorklass på företagets hemsida så att man kan lära sig utbudet och få en bild av vad som är möjligt att fråga efter.» Börjar titta på anbudsunderlaget i god tid och hör av sig med frågor om något är märkligt eller svårt att tolka. Lägger sedan tid på att formulera sitt anbud så att det är utförligt och begripligt.» Tar chansen att beskriva konkurrensfördelar på utrymmen där man får formulera sig fritt. Det ger upphandlaren en chans att gynna andra värden än ett lågt pris.» Hör regelbundet av sig spontant, frågar efter eventuella problem och erbjuder sig att lösa dem. Ser till att man inte hörs av endast då det föreligger problem. han är synd, eftersom han själv gärna vill se det som en konkurrensfördel. Tyvärr kan man inte ta trafiksäkerheten för given. Det finns fuskare i branschen, som till exempel inte kör med rätt däck och bilar och som slarvar med tider och regler. Tyvärr får dessa fuskare många uppdrag. ÄVEN NÄR DET gäller miljöarbetet får han få frågor från kunderna, om man bortser från diskussioner kring olika motoroch miljöklasser av fordonen. Men som mer aktiva säljare kan vi bygga upp ett förtroende hos kunden, så att kunden beskriver ett problem och vi presenterar en lösning. I dag närmar sig många kunder oss med detaljerade kravlistor som gäller till exempel miljöklassningar av bilar. Den situationen rådde inom IT-branschen för ungefär tio-femton år sedan, men den branschen har mognat nu, så att kunderna efterfrågar vissa funktioner eller lösningar på problem. Transportbranschen bör gå åt samma håll, säger Mats Aspemo. 4 GODA RÅD FÖR UPPHANDLARE Åkarens favoritkund:» Beskriver sitt behov och låter åkaren ta fram en lösning. Exakta önskemål utan att förklara problemet kan leda till ineffektiva, dyra eller logistiskt omöjliga transporter, där både åkare och kund blir missnöjda.» Är uppriktigt intresserad av miljö- och trafiksäkerhet. Frågar aktivt hur åkaren satsar på detta och gynnar dem som verkligen gör det.» Följer upp sina transporter för att säkerställa att åkaren verkligen utför uppdraget på det sätt som utlovats, till exempel ur miljö- och trafiksäkerhetspunkt. Det avslöjar fuskare.» Inleder ett långsiktigt samarbete där åkaren får vara med och utveckla transportlösningen med ett större ansvar för planering och annat som är kopplat till den. Vi är nu ackrediterade för att släcka tvåor När du får en besiktningsanmärkning som kräver efterkontroll så utför vi reparationen och meddelar även Transportstyrelsen att anmärkningen är åtgärdad. Detta gör att du som kund spar både tid och besvär då du slipper åka tillbaka till Bilprovningen efter reparaton. Välkommen! HYLAST AB etablerades år 1990 och ligger idag i Jordbro Företagspark, söder om Stockholm. Vi har en bred kompetens och servar samt reparerar olika slags fordon, släp och entreprenadmaskiner. Företaget är bland de ledande när det gäller påbyggnader av lastbilar med kranar och flak. Mobil hydraulik är en specialitet. Vi säljer slitstål, skopor samt utrustning till entreprenadmaskiner och står även till tjänst vid reparationer av redskap. HYLAST AB Postadress Box 3121, Haninge Besöksadress Traversvägen 16, Jordbro Telefon Fax Org/Momsreg.nr E-post Hemsida F-skattsedel

11 VI FINNS DÄR DU BEHÖVER OSS Luleå Varför ska du gå med i Fair Transport? Ju fler som skriver under, ju starkare blir vår röst gentemot beställare och beslutsfattare och desto mer kan vi påverka! Kör- och Vilotider Ladda hem Transportstyrelsens folder, Kör- och vilotider, Regler och vägledning. Nyutgåva från augusti Foldern hittar du på deras hemsida. Tre Lidlbutiker i Stockholms innerstad kommer delta i projektet till att börja med. Oförutsedda stopp kan uppstå när du minst anar och alltid vid helt fel tillfälle. STS är en rikstäckande verkstadskedja som servar och reparerar lastbilar och släp. Vi ser till att du når fram till ditt mål i tid. Vår engagerade organisation finns över hela landet, från Malmö i söder till Luleå i norr. Du kan även få hjälp via någon av alla våra jourbilar. Vi kommer under året knyta samman samtliga våra verkstäder i ett gemensamt system där vi har full tillgång till den senaste historiken på ditt fordon, oavsett på vilken av våra verkstäder du befinner dig. För mer information besök: Göteborg Helsingborg Malmö Borlänge Örebro Norrköping Mjölby Jönköping Timrå Sundsvall Umeå Stockholm Lidl provar tysta nattleveranser Idag är det förbjudet att köra med tung lastbil i Stockholms innerstad mellan klockan 22 och 06. Men i ett nytt projekt ska nattdistribution testas av SÅ ABC:s medlemsföretag Svebol Logistics med en tystgående elhybrid. - När vi blir fler i Stockholm ökar även behovet av godstransporter till butiker, restauranger och till de många stockholmare som handlar via nätet. Genom att testköra leveranser under andra tider på Det största problemet med citydistribution är framkomligheten. Vi tror att det här projektet är ett bättre sätt att utnyttja dygnets alla timmar. Vi välkomnar att vi får förutsättningar att prova nya idéer, säger Martin Svedin på medlemsföretaget Svebol Logistics. Med den nya bilen, en Volvo FE elhybridlastbil, kommer Svebol Logistics att leverera varor till tre av Lidls butiker i Stockholms innerstad mellan klockan 22 och 06. Föraren har själv en nyckel till "nattzoner" i butikerna, som alltså inte behöver vara bemannade. dygnet hoppas vi på att kunna öka framkomligheten, vilket gynnar näringslivet och stockholmarna, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad. Stockholms stad har gett dispens från nattförbudet mellan klockan och för tunga lastbilar till denna elhybrid-lastbil under projekttiden, som är två år. Tre Lidlbutiker i Stockholms innerstad kommer delta i projektet till att börja med. Chauffören har en nyckel till "nattzoner i butikerna, som inte behöver vara bemannade under natten. Lastbilen är "peakcertifierad", vilket innebär att den är tystare än de flesta andra lastbilar när den är i drift. Väggar, tak och golv på skåpet är konstruerade för att låta så lite som möjligt. Skåpet kommer från SKAB. Projektet sker i samarbete med Stockholms Stad, Volvo Lastvagnar, Lidl och Svebol Logistics AB. KTH ska utvärdera projektet beträffande ljud, utsläpp och arbetsmiljö. Text & bild: Gunnar gudmundsson FÖR tyst - trafikfara? På frågan om hur man löser problemet med att bilen kanske blir för tyst och inte upptäcks av nattvandrande stockholmare svarar Martin Svedin: Vi har tittat på blixtljus som lyser upp vägen en bit framför. Lägger man till ett ljud, blir bilen inte längre speciellt tyst. SERVAR OCH REPARERAR LASTBILAR OCH SLÄP ÖVER HELA SVERIGE MALMÖ HELSINGBORG JÖNKÖPING GÖTEBORG MJÖLBY NORRKÖPING ÖREBRO STOCKHOLM BORLÄNGE SUNDSVALL TIMRÅ UMEÅ LULEÅ 20 21

12 Medlemsrabatt på Elite Hotels of Sweden Du har väl inte missat att som medlem har du 14 % rabatt på hotellrum hos Elite Hotels? Förlustanmäl ditt yrkeskompetensbevis Om du förlorar yrkeskompetensbevis, ring Transportstyrelsens kundtjänst för körkortsfrågor. Telefonnummer Vi färdas runt vägar i norra delen av landet bl. a. till halvön Hel, en landremsa av sand. Våra kunder är unika Veteraner på resa i Polen ABC-åkarnas Veteranklubb är känd för att arrangera mycket uppskattade resor. Vårens resa var en femdagars bussresa söderut till Polen. Här följer en reserapport. Ytterligare en trevlig resa genomfördes av Åkarnas veteranklubb 9-13 maj. Den här gången styrdes kosan mot Polen med buss och båt från Karlskrona. Vi besöker det s. k. Trestadsorådet Gdansk, Gdynia och Sopot. Trivsamt familjehotell Vi bor på ett fint familjehotell där ägaren, Robert Mackowski möter oss redan vid båten i Gdynia, han blir vår guide under hela resan i Polen. Krigshistoria förskräcker Vi besöker Jastrzebia Gòra och tar oss med bussens hjälp bl. a. till andra världskrigets första fångläger, Stuthof. Nu förstår man hur förskräckligt människor behandlades och får en uppfattning om krigets fasor, det lidande folket och hur många som dog under svåra förhållanden i krigets Polen. Spännande landskap Vi färdas runt vägar i norra delen av landet bl. a. till halvön Hel, en landremsa av sand, som naturen har byggt upp under årens lopp. Ett besök i Oliwiakatedralen med ett fantastiskt orgelspel. Vackert väder Hela resan hade vi vädergudarna med oss, paraplyer och sånt behövde vi inte tänka på. Återfärden var inte alltför besvärlig och alla Veteranklubbens ordförande Lars-Olof Lindström höjer glaset och skålar för en gemytlig middag tillsammans med sina gamla åkarkollegor. var nöjda och glada för en ovanligt lång och trevlig tur som nedan avslutas av vår reskamrat Olas minnesanteckningar på prosa. Text: Stig Blomgren Bild: bertil andersson EFAB är Mälardalens ledande samarbetspartner vad gäller påbyggnationer av lastbilar! Vår långa erfarenhet, vårt stora yrkeskunnande och vår förmåga att se situationen ur kundens perspektiv gör EFAB till det självklara valet av partner vad gäller påbyggnation. Vi arbetar med byggnationer av både tunga och lätta lastbilar och har en gedigen erfarenhet av service och reparationer av alla typer av påbyggnader. EFAB strävar att uppnå högsta möjliga kvalitet och eftersom vi är ett litet företag utgår vi alltid från kundens individuella behov och bygger kostnadseffektiva lösningar utefter dessa. EFABs målsättning är att erbjuda högkvalitativa, kundanpassade och flexibla logistiklösningar till transportbranschen. El & Fordonsteknik AB i Uppsala Gnistagatan 8, UPPSALA Tel E-post: Hemsida: Webbsänd debatt om åkerinäringens framtid Under den utmanande rubriken Åkerinäringen, utveckling eller avveckling samlades politiker och företrädare för Polismyndigheten och Skatteverket i en utfrågning i Malmö fredagen den 29 augusti. Debatten webbsändes live till sju olika ställen i landet dit medlemmar, transportutbildningar och förbipasserande kom för att lyssna. En grupp glada ABC-Veteraner på bussresa i norra Polen tar en paus för att sträcka på benen. Minnesdikt från veteranresan: För en handfull dagar vi lämnar det vardagliga. Att med goda vänner, njuta friheten den behagliga. Vi styr kosan mot söder med stämningen i topp. Men, pass på, vi möter mörkrets krafter, senare under resans lopp. Med sjönära macka i småländsk prakt. Via Brömsebro fredssten, mot land, anslutet till västlig pakt. Väl framme i Polen vi påminns om kusliga skeenden. I mörkan skog vi hör om ofattbart grymma beteenden. Tiden läker inte alla sår. Men hoppet finns där frihet rår. Vi fick oss till livs så mycken historia. Av vår vän Robert, som tilldelas en gloria. Tiden stannar ju som bekant ej. Så blev det ju också lite galej. På halvön Hel, länge styrt av förtryckarhand. Ses numer semesterparadis med långan strand. Här, ett hus med tusentals sorter, av den skotska dryck. Skapade i mångas händer ett ryck. Med krävan fylld av detta och med munter min. I samma lokal, tro't eller ej, vi såg ett riktigt svin. Med ovan beskrivna i bagaget. Vi hemåt åker och avslutar kalaset. Text: OLA norrby I vår region kom ett tiotal medlemmar till SÅ ABC:s lokaler i Spånga. Lyssnarna ute i landet fick också möjlighet att ställa frågor direkt till panelen i Malmö. Totalt lyssnade ca 190 deltagare ute i landet på debatten. Arrangörer var Sveriges Åkeriföretag och Transportarbetareförbundet som bjöd på lunch til åhörarna. Mikael Nilsson, ordförande Sveriges Åkeriföretag och Magnus Falk från Transportarbetareförbundet inledde och gav sin respektive syn på branschens nuvarande situation. Alla riksdagspartier utom SD var representerade och visade färg gällande vägslitageavgiften om 14 kr/mil som ska inbringa 4 miljarder till Statskassen, där alliansen röstar emot, samt Miljöpartiets förslag att även höja bränsleskatter som beräknas inbringa Från vänster: ABC-åkarnas När- och Fjärrtrafiksektions ordförande Ronnie Mårtensson, Thermobud, Robin Gustavsson, Häggviks Åkeri, Per-David Wennberg, DB Schenker, Jocke Guttman, Transport avd. 5 och Mikael Johansson, Transport avd. 5 5,5 miljarder. Alla partier var glädjande överens om att Transportstyrelsens sanktioner när det gäller överträdelse av Kör- och vilotidsbestämmelserna bör ha en marginal på 5 % innan sanktionsavgift påförs åkerierna. Deltagande politiker var: Anders Ygeman (S, ordförande i trafikutskottet), Sten Bergheden (M), Per Ingvar Johnsson (C), Christer Nylander (Fp), Annika Lillemets (Mp) och Anders Jarfjord (V). Vi hade inför debatten ställt följande frågor till politikerna: Vilken skillnad kommer de av regeringen beslutade ändringarna om cabotage, beställaransvar och klampning, att innebära för svensk åkerinäring? Som betraktare utanför åkerinäringen, vad anser ni vara näringens största utmaning? Bra infrastruktur är viktigt för hela transportsektorn. Hur ser ditt parti på satsningarna de kommande åren? En del av syftet med debatten är att mejsla fram skillnader mellan partierna när det gäller åkerinäringen, men finns det några likheter, något som ni oavsett parti, kan vara helt eniga med Transport och SÅ om? För dig som vill lyssna i efterhand finns filmen här: Foto: Gunnar gudmundsson Text: Malin Carlsson 22 23

13 Kompetenskrav för vinterväghållning Trafikverket arbetar med ett projekt i syfte att höja kompetensen för personer som arbetar med vinterväghållning. Detta kommer troligen medföra ett obligatoriskt skriftligt prov för föraren, och annan personal som är involverade. Vi söker intensivt efter mer information om detta projekt. Kontakta ABC:s Marcus Wendel för mer info. Det föreligger inte längre några tekniska hinder att använda miljöanpassade hydrauloljor. Hydraulolja i fokus vid Kransektionens årsmöte Ett 30-tal medlemmar träffades vid Kransektionens årsmöte som i år var förlagt till Stockholms transport och Fordonstekniska gymnasium i Kungens Kurva. Rektor, Lars Dowert, inledde vårt möte med en presentation av skolan. Det är här framtidens förare utbildas och det är positivt att se det engagemang som finns på skolan bland såväl elever som personal och skolledning. "...det har funnits en stor skepsis vad gäller kvaliteten på miljöanpassade hydrauloljor..." Miljöanpassad hydraulolja Som flera känner till så tillämpas sedan 2013 ett regelverk gällande entreprenader i Stockholm-, Göteborg-, Malmö stad samt Trafikverket som bland annat innebär att fordon som används för uppdrag i Stockholm stad skall vara utrustade med miljöanpassad hydraulolja. Allt sedan dessa oljor introducerades på marknaden har det funnits en stor skepsis vad gäller kvaliteten. Inledningsvis drabbades flera användare av problem som i enstaka fall ledde till haverier. Mot bakgrund av det så har det funnits ett motstånd till att använda dessa miljöanpassade hydrauloljor. Sektionsstyrelsen formerades enligt följande: Ulf Pettersson, Ordförande Michael Thorell, Torbjörn Hagerman Lars Peterson Lars Eriksson Lennart Osslund Fred Larsson Ulf Ehlén Lars Kokk Sven Eriksson Patrik Hoff Det vi kan konstatera idag efter den presentation vi fick vid mötet är att det inte längre föreligger några tekniska hinder mot att använda denna typ av hydraulolja. Jan Alm från Statoil var på plats och förklarade på ett lättförståeligt sätt, vilka egenskaper som finns, och hur de olika hydrauloljor som idag finns på marknaden fungerar i praktiken. Detta inslag vid mötet var mycket uppskattat av deltagarna. Innan vi kom fram till punkten med sedvanliga årsmöteshandlingar fick vi även en presentation av Hinz Palfinger och Magnus Hinz som tog tillfället i akt att presentera senaste nytt från dem. Palfinger är dessutom värd för höstens studieresa som tar oss till deras fabrik i Österrike. Ett reportage från resan kommer att presenteras i nästa nummer av ABC-ÅKARNA. Text: Marcus Wendel Haninge Åkeri stig Thorell Åkeri Hagerman Åkeri västerby Åkeri Korsbron Åkeri osslunds Schakt Wiklunds Åkeri drottningholms Entreprenad Bylund & Kokk Transport tysslinge Åkeri haninge Åkeri Nyhet: NATT- och lördagsöppet på verkstäder i Stockholmsregionen Nu har vi ökat tillgängligheten till alla våra verkstäder rejält. Bland annat kommer Volvo Truck Centers anläggning i Sollentuna att ha öppet 24 tim/dygn från måndag morgon kl. 07:00 till fredag kl. 16:00. Dessutom kommer verkstäderna i Kungens Kurva och Sollentuna att turas om att ha öppet mellan 07:00 12:00 varje lördag. På volvotruckcenter.se hittar du mer info om öppettiderna för din närmaste verkstad. Välkommen in vi finns på plats när du behöver oss

14 Välkommen lagändring om trängselskatt Ända sedan trängselskatten och trängselavgifter infördes i Sverige har Sveriges Åkeriföretag haft synpunkter på att avgifterna endast gäller svenskregistrerade fordon. Nu kommer ett förslag att även utlandsregistrerade fordon ska betala från den 1 januari Vi välkomnar denna lagändring, säger SÅ:s vd Rickard Gegö. Syftet med ett ägardirektiv är att tydliggöra ägarnas visioner, värderingar och mål med bolaget. Ägardirektiv i fokus på ÅFAs årsstämma MAN Efficiency continues. På ÅFA AB:s årsstämma den 27 maj kunde ordföranden Per Adolfsson meddela att det i år tyvärr inte blir någon utdelning på aktierna. Ordföranden i ÅFA AB Spångaåkaren Per Adolfsson hälsade alla aktieägarrepresentanter välkomna och öppnade stämman. Han konstaterade att det gångna året bjudit på både bekymmer och glädjeämnen. Till bekymren hör att man tvingats skriva ned det positiva resultatet på grund av att man drabbats av kundförluster på drivmedelssidan, men att man jobbar aktivt med rutinerför att minska risken i framtiden. Kassaflödet för bolaget har varit negativt under året och lett till att styrelsen av likviditetskäl beslutat att det i år inte blir någon utdelning för aktieägarna. Till glädjeämnena hör att samtliga ÅFAs affärsområden visat ett positivt resultat, vilket lett till att man på butiksidan utökat med ytterligare en anställd vid årsskiftet. För ÅFA drivmedel var år 2013 det näst bästa året hittills med en uppnådd volym på 63,8 miljoner liter bränsle. Ägardirektiv ÅFAs vd Mia Sjögren informerade om att det diskuterats i styrelsen att jobba fram ett ägardirektiv för ÅFA. För ett bolag som är drygt 60 år och har många aktieägare har det ändrats genom åren och det behöver förnyas. Syftet med ett ägardirektiv är att tydliggöra ägarnas visioner, värderingar och mål med bolaget. Vidare tydliggöra ägarnas vilja med företaget de närmaste åren samt på tre till åtta års sikt. Andra viktiga punkter är en policy för utdelning och att hjälpa valberedningen att säkerställa att bolaget har rätt kompetens. Efter en del diskussion bland de närvarande aktieägarna fick styrelsen i uppdrag att arbeta fram ett förslag till nästa års stämma. Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för 2013 och beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna och beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. Styrelsen sitter kvar Hela styrelsen omvaldes på ett år och består av: Per Adolfsson, Kjell Brottman, Göran Nilsson, Ove Tyllman och Albin Ahlin. Per Efter lite inledande datastrul fick ÅFAs vd Mia Sjögren hjälpande assistans från SÅ ABC:s regionchef Torbjörn Heierson (t. v.) och Per Erik Pettersson från ÅFA Redovisning, och därefter kunde årsstämman börja. Adolfsson tackade Mia Sjögren för goda arbetsinsatser under sitt tredje år som vd samt övrig personal för deras insatser under året. Efter stämman höll ÅFA AB ett konstituerande styrelsemöte och Per Adolfsson omvaldes som ordförande på ett år. Text & bild: gunnar gudmundsson Är du på jakt efter ökad produktivitet och lägre kostnader? Då kan du sluta leta. Tack vare innovativ teknik, låg bränsleförbrukning och hög tillförlitlighet kommer din MAN-lastbil att göra sitt för att förbättra din totalekonomi. Gör dig själv en tjänst satsa på MAN Säljare Jesper Pettersson Molnbackavägen Järfälla SERVICEVERKSTÄDER Kungens Kurva Motorpark Buss & Lastbilsverkstad AB Kungens Kurvaleden 4 Tel Järfälla STS Sydhamnens Trailer Service AB Molnbackavägen 4 Tel Håkan Herrala Kungens Kurvaleden Kungens Kurva Skogås Södersidans Lastbilsverkstad AB Svarvarvägen 14 Tel Håkan Linder Kungens Kurvaleden Kungens Kurva Uppsala Neoplan Väst AB Uppsala Kungsängsgatan 62 Tel Michael Kahl MAN TopUsed Kungens Kurvaleden Kungens Kurva MAN Truck & Bus Sverige AB Dispenstransportörerna hos ABC fick ett positivt besked Dispenstransportgruppen träffades hos SÅ ABC den 15 september och fick då av Trafikverkets dispenshandläggare Tony Strandberg veta att det från den 3 november 2014 blir vissa lättnader för tunga, breda dispenstransporter att trafikera Essingeleden igen, efter många års uppehåll. Trafikverkets Björn Carlsson informerade samtidigt att vid årsskiftet upphör trafiken med den färja som vi nu haft ett antal år för våra dispensfordon och kranar, som trafikerat mellan Tyska Botten i Bromma och Slagsta i Huddinge. Detta för att avtalet mellan Stockholms kommun och Trafikverket då går ut. Mötet såg mycket positivt på de lättnader som beskrevs för att trafikera Essingeleden. Från vänster i bild. Tony Strandberg, Trafikverket, Jeanette Strand, Munthers Specialtransporter AB, Erik Lönn, Märsta Förenade AB och Erik Olsson, Trafikverket. Ett informationsmaterial som föreskriver regelverket för dispenserna är under utformning och kommer att delges i särskild ordning. Text: Torbjörn heierson Björn Carlsson från Trafikverket informerade om färjetrafiken för dispenstransporter

15 SÅ PRODUKTER & TJÄNSTER på våra vägar Vi hjälper dig med viktig certifiering Alla företag behöver utvecklas, inte minst för att uppnå en långsiktigt god lönsamhet. Att införa ett ledningssystem ger oftast interna förbättringar, nya uppdrag och större trovärdighet hos kunder och anställda. Vi på Sveriges Åkeriföretag kan erbjuda tredjepartsrevision inom ISO 14001, 9001, och AFS 2001:1. Kontakta oss så berättar vi mer. Snabb vård blev räddningen för Mats mlt-veteraner reser västerut En dag började Mats Holmbergs vänstra knä att krångla. Smärtan gjorde till slut att Mats inte kunde jobba som vanligt. På vårdcentralen fick han ingen större hjälp utan skickades hem med värktabletter. Räddningen blev den sjukvårdsförsäkring han tecknat genom Sveriges Åkeriföretag. I början hade jag ju ingen tanke på den där försäkringen, utan gick snällt till vårdcentralen. Men där blev jag inte tagen på allvar. Till slut så ringde jag till Trygg Hansa och fick hjälp direkt, berättar Mats Holmberg, ägare och VD på Mats Holmberg Transport. Inom kort hade Mats fått tid hos en specialist i Jönköping. Knät undersöktes och läkaren konstaterade att han hade drabbats av artros. Två veckor senare opererades Mats och var tillbaka på jobbet efter ett par dagar, fri från smärta och besvär. Ett halvår senare började det andra knät att visa samma symtom och även det opererades inom ett par veckor. Mats var mycket nöjd med behandlingen men blev också fundersam. Hur lång tid hade det tagit innan jag fått rätt behandling om jag inte hade råkat teckna den där försäkringen? Och hur lång tid skulle det ta för min personal om de blev sjuka? Svårt att ersätta personal Mats åkeri ligger i Landsbro utanför Vetlanda. Företaget har tolv chaufförer, som huvudsakligen kör köksinredningar från Ballingslöv till norska privatkunder och återförsäljare. Vi kan inte ersätta sjukskriven personal med vem som helst. Det måste vara rätt chaufförer i bilarna, folk som har både lokalkännedom och kunskap om produkterna vi fraktar, säger han. För Mats Holmberg i Landsbro blev sjukvårdsförsäkringen räddningen när knäna behövde opereras. Idag har åkeriet erbjudit alla sina anställda att teckna en försäkring, där kostnaden delas lika mellan företaget och chaufförerna. Innan erbjudandet presenterades fick personalen information om sjukvårdsförsäkringens innehåll och fördelarna med att snabbt få komma till specialistläkare och få relevant behandling. Extra trygghet Visst får man bra vård vid akuta besvär eller om man råkar ut för en olycka. Men hur lång tid tar det att rätta till problem Varför sjukvårdsförsäkring? som kan komma efteråt? Jag känner åkare som har chaufförer som har väntat på operationstid i över ett år, säger Mats. Enligt honom är det kanske det onödiga lidandet man tänker på i första hand, men långa väntetider på behandling för också med sig stark oro och i många fall ett betydande inkomstbortfall. Det är ju helt frivilligt att teckna sig, men jag tycker att fördelarna är uppenbara både för arbetsgivare och anställda. Hos oss är det bara en av tolv anställda som inte velat ha försäkringen, men vi ska nog övertyga även honom till slut! I svensk offentlig sjukvård gäller den så kallade vårdgarantin. Patienten ska få träffa specialistläkare och få behandling inom 90 dagar. Tyvärr kan väntetiden på behandling ofta upplevas som alldeles för lång. SÅ Sjukvårdsförsäkring är ett komplement till andra försäkringar. Den säkerställer att försäkringstagaren snabbt får komma till undersökning hos en specialist och därefter omedelbart får relevant behandling. Försäkringen kostar 227 kronor i månaden, och tecknas av ägare, anställda och ägarens respektive. För mer information kontakta Marie Mörsin eller I samband med årsmötet 2014 åkte mlt-veteranerna på en traditionsenlig bussresa. Denna gång gick färden västerut mot Göteborg. Roland Welén berättar här om ännu ett mycket lyckat evenemang. Måndagen den 19 maj klev 45 resenärer på bussen i Högsta för en tredagars resa till Göteborg. Vädret var det bästa tänkbara och var så under hela resan. Efter att ha hämtat upp fem stycken resenärer i Skolsta gick resan mot Dinners i Arboga där årsmötet hölls innan förmiddagskaffe och smörgås intogs. "Paddan visade mlt-veteranerna Göteborg från vattnet. Storskalig mjölkproduktion Nästa stopp var vid Norrkvarn vid Göta Kanal för lunch. Därefter gick färden ner mot Mariestad och till Vadsbro Mjölk, som är en mycket stor och modern anläggning med kor samt kalvar. Ett gäng förväntansfulla mlt-veteraner väntar på att få provköra nya lastbilar på Volvos provbana. Vi fick en mycket intressant information och guidning runt på anläggningen. Sen eftermiddag anländer vi till vårt hotell i centrala Göteborg där vi intog middag under sedvanligt gemyt. Volvo Lastvagnar Dag två var det efter frukost dags att bege sig ut till Volvo Lastvagnar där vi guidades runt i anläggningen med tåg och fick se hur en lastbil sätts ihop. Därefter fick de som ville provköra olika fordon på en 3,5 kilometer lång provbana. Det var en härlig känsla att ta på bältet, vrida om nyckeln och när man lagt i driven så frilades p-bromsen och fordonet rullade igång. Efter lunch var det dags att gå ombord på Paddan och en tur på kanalen på Göta Älv. Niklas Reinholdt ny vd för Road Cargo Niklas Reinholdt, som i 17 år var vd för Västberga Åkeri, har utsetts till ny vd i Road Cargo. Han efterträder Hans Paridon, som tidigare aviserat avsikten att trappa ner. Det känns roligt och utmanande, säger Niklas Reinholdt till ABC ÅKARNA Niklas Reinholdt är 57 år, bosatt i Stockholm och har en lång och gedigen karriär inom transportbranschen. Mellan 1995 och 2012 arbetade som vd för Västberga Åkeri AB. Han har redan tillträtt tjänsten. Hans Paridon, som tidigare under året aviserat sin avsikt att trappa ner och avgå från sin operativa vd-tjänst, kommer att finnas kvar i företaget som huvudägare och styrelsemedlem. Text: Gunnar gudmundsson Utsikt över Vättern Dag tre efter frukost började resan hemåt. Första stoppet var på Grännaberget där förmiddagskaffe avnjöts men en vidunderlig utsikt över Vättern, hamnen i Gränna och ut över Visingsö. Svensk flygvapenhistoria Andra stoppet var Flygvapenmuseet i Malmslätt där vi fick en intressant guidning av en gammal flygveteran. Vi såg bl. a. vrakdelarna efter DC3:an som på 1950-talet sköts ner över Östersjön och som långt senare bärgades. Lunch intogs också på Malmslätt. Traditionsenligt lotteri Sista stoppet var utanför Flen för eftermiddagskaffe, där föredrogs också dragningen på det sedvanliga lotteriet. Innan vi var åter i Högsta tackade nye medlemmen Jan-Erik Ekman styrelsen och medresenärer för en givande och trevlig resa. Text: Roland Welén Foto: Ragnar Rosander Niklas Reinholdt (till vänster) är tillbaka i hetluften igen, här i samtal med Per Göransson

16 på våra vägar 185 kr x 2 i ABC-avgift I samband med budgetarbetet inför år 2015 har vi funnit att grundavgiften på 185 kr/medlem till Åkeriföreningen ABC olyckligtvis har debiterats två gånger i början av år Detta beror olyckligtvis på en otydlighet i texten från oss i Spånga när vi rapporterade in till ekonomisystemet. Ett misstag vi beklagar och för år 2015 blir det rätt. Projekt Fenix Arbetet med att ta fram ett beslutsunderlag, inför det centrala årsmötet 2015, rörande en eventuell sammanslagning av BA och SÅ pågår för fullt. Det är du som medlem som tar beslutet via förtroendevalda och ombud. Kontakta dina förtroendevalda vid frågor eller funderingar. Du hittar deras kontaktuppgifter på Ditt medlemskap i Sveriges Åkeriföretag ABC ger dig tillgång till följande förmåner: Första världskriget i bilder Fotoboken Första världskriget i bilder berättar historien om detta europeiska storkrig genom 300 bilder från den engelska dagstidningen Daily Mirrors rika bildarkiv. Många av bilderna är unika och har aldrig visats i bokform tidigare. Genom fascinerande fotografier beskrivs hela krigets förlopp från juli 1914 fram till krigsslutet i november Den rika och varierade mängden bilder visar militär utrustning, klassiska skyttegravar, slagfält och krigsskådeplatser men även porträttbilder av kända politiker och kulturpersonligheter. TEXT: GUNNAR GUDMUNDSSON Första världskriget i bilder ges ut av Historiska Media. Boken är på 300 sidor och kostar ca. 150 kronor. Ny handbok om vältrisker TYA har tagit fram en handbok som sammanställer de vanligaste vältningsriskerna och risker för körning med hög tyngdpunkt. Handboken är tänkt att ge råd i det dagliga arbetet, men också att ge stöd för långsiktigt förebyggande arbete angående vältrisker. Vältolyckor har funnits lika länge som det har funnits fordon på våra vägar. Nu i modern tid sker en till två vältolyckor per dag i Sverige enligt försäkringsbolagens statistik. Detta trots förbättring av fordonens prestanda och den snabba utvecklingen av datoriserade säkerhetssystem. Det finns ett tydligt behov av ett samlat grepp kring risker och hur man ökar medvetenheten kring dessa. Vältrisker och säkrare körning med hög tyngdpunkt heter handboken och är lämplig till exempel som stöd för förare och för företagets säkerhetsarbete i samverkan med skyddsombud. Den kan också vara en del i introduktionsutbildning för nya lastbilsförare. YRKESKOMPETENSBEVISET YKB Innan september 2016 måste alla med C-behörighet på körkortet gå en 35 timmars YKB-fortbildning för att få köra yrkesmässigt. De 35 timmarna är uppdelade på fem stycken delmoment á 7 timmar. Du som också har D-behörighet på körkortet måste vara klar med de 35 timmarnas YKB-fortbildning innan september 2015 för att få fortsätta köra buss yrkesmässigt. Aktuella YKB-kurser Följande YKB-fortbildningar, öppna kurser, har vi under hösten Delkurs 1 Sparsam körning Fredagen den 17 oktober Delkurs 2 Godstransporter specifikt Lördagen den 15 november Delkurs 2 Godstransporter specifikt Lördagen den 22 november Kurstid: kl Samtliga kurser är förlagda till Sveriges Åkeriföretag ABC:s lokaler på Fagerstagatan 6 i Spånga (Lunda industriområde). Medlemspris vardagar är kr plus moms och helgpriset är kr plus moms. För den som inte är medlem tillkommer 300 kr plus moms. I priset ingår kursdokumentation, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe. Företagsförlagda kurser Om ni vill boka in en företagsförlagd ykb-fortbildning där vi kommer ut till ert företag eller ni kommer till våra kurslokaler i Spånga, ring Vi välkomnar våra nya medlemmar! Knutab Entreprenad AB Leif Carlsson, HÅLLNÄS Jan Ohlsén Åkeri AB Jan Ohlsén, BJÖRKLINGE Kent Karlsson, ENHÖRNA Kjell Södelindh Transport AB Kjell Söderlindh, UPPSALA Zacco Transportkonsult AB Leif Zacco, EKERÖ Spångbro Åkeri AB Teodor Hammarbom, SORUNDA Gisab i Strängnäs AB Per Hällsten, STALLARHOLMEN Mikael Lang Åkeri AB Mikael Lang, ÅKERSBERGA Annelie Westberg på tfn Pris enligt offert. Det går också bra att ringa Annelie om ni vill boka in er på någon av ovanstående öppna utbildningar eller har några frågor om ykb:n Du kan också anmäla dig på vår hemsida: Välkommen med din anmälan! Annelie Westberg på Sveriges Åkeriföretag ABC administrerar YKB-utbildningarna i regionen. Rosa Transport AB Robin Feller, JÄRFÄLLA Jerry Gustafsson, GRÖDINGE ILH Konsult AB Gösta Enqvist, ÄLVSJÖ Bålsta Däckcenter AB Peter Ölmeborg, BÅLSTA Gabriel Falkenberg, SOLNA Samtek AB Robert Ramming, NORRTÄLJE XL Byggpartner AB Jim Lundvall, SEGELTORP Anders Bergman, FÄRENTUNA Vi gratulerar! Oktober 10 Sven-Gunnar Johansson, Sorunda 85 år 30 Solweig Heierson, Spånga 85 år 07 Hans Söderlindh, Sigtuna 80 år 31 Ulf Jeising, Stockholm 80 år 05 Raymond Wikman, Bålsta 70 år 10 Jan Larsson, Norrtälje 70 år 15 Per-Olof Haglund, Åkersberga 70 år 03 Lars Hansson, Lidingö 60 år 09 Klas Langeström, Älvsjö 60 år 13 Örjan Lundblad, Bålsta 50 år 18 Patrik Westerlund, Enköping 50 år 28 Christer Johannesson, Årsta 50 år November 03 Arne Bille, Stockholm 80 år 19 John Wallin, Älvsjö 80 år 01 Roger Eriksson, Tumba 70 år 27 Sven-Gunnar Svensson, Rönninge 70 år 30 Göran Larsson, Herräng 70 år 30 Lars Andersson, Lidingö 70 år 28 Urban Brunsberg, Enköping 60 år 11 Jan Söderlund, Bromma 50 år 29 Anders Ström, Uppsala 50 år December 30 Gösta Kvist, Älta 75 år 01 Bengt Rådman, Storvreta 70 år 25 Tommy Mattsson, Järfälla 70 år 03 Lars Vilhelmsson, Solna 60 år 07 Lars Melin, Tierp 50 år 17 Peter Kunc, Spånga 50 år 18 Ronnie Jacobsson, Tungelsta 50 år 31 Tony Raitis, Huddinge 50 år MEDLEMSFÖRMÅNER Bränslebesparing Lean Haulage Datorer & programvaror Dustin, Visma SPCS, 0tid, SÅ Index, SÅ Calc,Fortnox Drivmedel Statoil fuel & retail, Swea Energi Energi TESAB, Mölndal Energi Finansiering Nordea Finans Fordon Mercedes, Toyota, Volkswagen Försäkringar Förenade Liv, Trygg Hansa Hotell Elite Hotels, First Hotel Inkasso Collector Telefoni The Phone House Teknik Stoneridge, Foxguard, TomTom, Stacker Stop Euro Tjänster Svensk Mediabevakning, Vision 2099 Yrkesbutiker Swedol, One100, Safedriving 24 Branschinformation genom hemsida och nyhetsbrev ABC-ÅKARNA (4 nr/år) Svensk Åkeritidning (12 nr/år) Åkerihandboken (1 ex/år) Delta i möten, kurser och studieresor Omvärldsbevakning Konsultation vid upphandlingar, kalkyler, avtal, kvalitets- och miljösäkring Tillgång till juridisk kompetens och rådgivning Utbildningar (t.ex. YKB och Eget på Väg) och kurser i aktuella ämnen Lokala informationsmöten och nätverksträffar dina medlemsförmåner För mer information om medlemsförmåner och de avtal du kan teckna genom Sveriges Åkeriföretag, kontakta ditt regionkontor, eller läs mer på

17 sista biten I rekryteringsprocessen har man medvetet letat utanför den traditionella "boxen". Jag behöver din hjälp! Har du sett en bra film, läst en fantastisk bok eller köpt en skiva som alla borde höra? Kanske vill du dela med dig av dina funderingar om livet bakom ratten? Här på Sista biten är din chans att bli publicerad skriv till mig: Bettina Hammargren ny vd i FORIA Den definitiva biografin över Johnny Cash FORIAs nuvarande vd Christer Svalin slutar som vd till årsskiftet och styrelsen i FORIA har anställt Bettina Hammargren som den 1 september tog över rollen som vd i ett av Sveriges största transportoch maskintjänstföretag. Håkan Larsson, styrelsens ordförande i FORIA, berättar att man i rekryteringsprocessen medvetet letat utanför den traditionella boxen med mål om att hitta någon med utifrånperspektiv. - Vi ville gärna hitta någon som kan komma in i vår organisation och se saker och ting på ett nytt sätt, säger Håkan Larsson och fortsätter: - Med Bettina som vd får vi det och dessutom en rejäl höjning av kompetensen inom modernt ledarskap. Det är vi säkra på kommer lyfta vår organisation ytterligare! Bettina Hammargren har en bakgrund som managementkonsult inom organisation, ledarskap och personalutveckling och har även arbetat på ledande positioner inom bland annat SAS och Swedavia. - Jag är mycket glad över förtroendet och utmaningen att leda FORIA och fortsätta den spännande resa som vi befinner oss på! Vi har ett starkt varumärke, en stor branschkompetens och en entreprenörsanda som jag tilltalas av, säger Bettina Hammargren. Bettina betonar att hennes fokus kommer ligga på att skapa de bästa förutsättningarna för medarbetare och FORIAföretagare för fortsatt tillväxt, ha ett starkt hållbarhets- och miljöfokus och fortsatt jobba för nöjda kunder och en effektiv organisation. - Vi är jätteglada över att kunna tillkännage det här, säger Håkan Larsson. - Det var många sökande till tjänsten men med Bettina kände vi att det klickade direkt! Christer Svalin kommer arbeta kvar i bolaget i en rådgivande roll fram till årsskiftet. Bettina Hammargren ny vd för FORIA. Fotnot. FORIA är ett av Sveriges största transportoch maskintjänstföretag och verkar i östra Sverige. FORIA förfogar över ca lastbilar och maskiner och omsätter drygt 1,4 miljarder kronor. TEXT: GUNNAR GUDMUNDSSON Johnny Cash är en av populärmusikens största ikoner. Hans långa karriär sträcker sig från 1950-talets Sun Records i Memphis med Elvis och Jerry Lee Lewis till den bejublade comebacken i samarbete med demonproducenten Rick Rubin i mitten av 1990-talet ett samarbete som resulterade i en serie cd-skivor under namnet American Recordings. Det har under åren kommit rad böcker om Johnny Cash. Den nu aktuella boken Johnny Cash: ett liv av Robert Hilburn, musikkritiker på Los Angeles Times hör till de bättre. Författaren har följt Johnny Cash under hela hans mångskiftande karriär och kan därför teckna ett fullödigt och färgstarkt porträtt av The Man in Black. Robert Hilburn skildrar utförligt och detaljerat de höga toppar och djupa dalar som i samma dos präglade och plågade Cash liv. Som den starkt troende och hängivna person han var siktade han högre än nästa hit. Han ville använda sin musik för att stärka människors självkänsla och föra fram det han trodde var bäst för den amerikanska folksjälen. För många var Johnny Cash mer än musik han var religion. Johnny Cash var inte bara en av de dominerande artisterna inom countrymusiken utan också en inflytelserik artist i hela rockvärlden ja, han personifierade själva rockmyten. Johnny Cash dog 2003 men i slutet av mars i våras kom ytterligare ett bevis på att han i högsta grad är levande. Då släpptes ett hittills okänt album Out Among the Stars som är väl värd att lyssna på för alla musikälskare. Text:Gunnar GudmundssoN Johnny Cash: ett liv av Robert Hilburn ges ut av Norstedts. Det är en gedigen bok på hela 640 sidor. Pris ca. 200 kronor. Välkomna med förslag för Ernst Nilsson Understödsfond! Stiftelsen Ernst Nilson Understödsfond administreras av ABC-åkarna. Fondens styrelse vill gärna få förslag från läsekretsen på personer som är i behov av en kontant julgåva, med nedanstående kriterier som villkor. Initiativtagaren Ernst Nilson var med vid bildandet av nuvarande Sveriges Åkeriföretag i samband med första världskriget då ett samlat gäng häståkare begav sig till Regeringen för att säkerställa foder till åkarhästarna. Ernst Nilson sadlade sedermera om till att bli lastbilsåkare och sedan Volvoåterförsäljare för såväl tunga som lätta fordon. Ur stadgarna finns att läsa: Fonden har till ändamål att lämna understöd till åkare, som äga åkeriföretag i Stockholm även som till förutvarande sådana yrkesutövare liksom till efterlevande. Understöd från fonden må utgå till angivna personer antingen de på grund av ålder, sjukdom, obestånd, olycksfall eller liknande anledning befinnas vara därav i behov eller och till utbildning av därav förtjänta personer. Fonden har ett tjugotal personer som får en julgåva på några tusental kronor vardera. Styrelsen kommer i år att dela ut ett totalt belopp på kronor. Välkomna med förslag! Fondens styrelse består av Per Adolfsson, Bert Ejderskog, Per Göransson, Lars Jansson och Torbjörn Heierson. Styrelsen tar från läsekretsen tacksamt emot förslag på ytterligare personer som skulle kunna komma ifråga för en kontant julgåva i framtiden. Vänd er i så fall till ABC-kansliets Annelie Westberg eller TEXT: torbjörn heierson Andra världskriget i bilder "En bild säger mer än tusen ord". Ett oändligt antal ord har använts för att förklara och beskriva andra världskriget. Nu har du chansen att istället ta del av 300 unika bilder som gestaltar och sammanfattar denna globala katastrof. Samtliga världens stormakter deltog i konflikten, som ledde till att mellan 50 till 70 miljoner människor dödades. I fotoboken Andra världskriget i bilder får läsaren ta del av drabbande och lärorika bilder som visar soldaternas vardag, den militära utrustningen, slagfält och krigsskådeplatser. Boken innehåller också gripande och fascinerande foton som visar hur civila människor drabbades av kriget, och hur kvinnor på olika sätt deltog i strid samt i produktion av krigsmateriel. TEXT:GUNNAR GUDMUNDSSON Andra världskriget i bilder ges ut av Historiska Media. Boken är på 300 sidor och kostar ca. 150 kronor. Vi kör samma vägar som du. Länsförsäkringar finns alltid nära, var du än är på vägen. Läs mer på lansforsakringar.se 32 33

18 Vi är stolta över att kunna erbjuda: Försäkringspaketet som hjälper dig att ligga steget före. Erika Svanström Samhällspolitiskt ansvarig på Sveriges Åkeriföretag Varmare vindar i åkerinäringen VI TAR PULSEN PÅ SVENSK ÅKERINÄRING I SKRIVANDE STUND har de nationella valen inte genomförts. Men när du läser detta så är det någon vecka efter valet. Eller valen, rättare sagt. Jag vill ändå göra en summering av vad som hänt sedan jag började i branschen för 2,5 år sedan. Och hur det politiska och branschmässiga klimatet har känts. Politiker uppmärksammar våra frågor, ministern vill höra våra förslag på lösningar och på EU-nivå håller vi på att lägga fast en gemensam färdplan mot framtiden i vårt samarbete med NLA, vår nordiska motsvarighet. Dessutom har vi nu gått från noll till tre svenska representanter i EU:s transportutskott, TRAN. Åkerinäringen står inför en spännande tid. NÄR JAG BÖRJADE var det en bransch som präglades av pessimism och uppgivenhet. Även om det ständigt finns saker att rätta till så känns det bra att så mycket har hänt. Inte minst när vi mäter transportköparnas vilja att betala mer för sunda transporter, politikernas lyhördhet för våra skarpa förslag till ny lagstiftning i allt från klampning till drivmedelsstrategier. När vi ringer så lyfter infrastrukturministern på luren. Samma sak med andra höga företrädare. Det är så det ska vara. Eftersom hundra andra intressen rycker i våra politiker så gäller det att vara skarpast, konkretast och mest realistisk i sina förslag. Då lyssnar våra makthavare. Vi är på god väg. Men en grupp makthavare bör få ännu mer uppmärksamhet, nämligen våra kommun- och landstingspolitiker. De köper transporter till ett enormt värde varje år och väljarna väljer hållbara värden. Med Fair Transport ligger vi helt rätt i tiden. Nu jobbar vi på att kommuner ska välja Fair Transport som nivå för sina transportköp och de är intresserade. Det blåser varmare vindar även om hösten är här. 50 procent av alla transportköpare är beredda att betala mer för sunda transporter enligt en färsk undersökning. Dessutom har Luleås kommunalråd skrivit att de vill vara en Fair Transportkommun. Förslag om chockhöjning av skatt på RME. Vi manar till sans och vett. Och de som vill stoppa östlig förbindelse runt Stockholm biter sig själva i avgasröret. Tänk om, tänk rätt. Eftersom alla varor som hamnar i butikerna någon gång har transporterats med lastbil är konjunkturläget i åkerinäringen värt att hålla koll på, både för folk i och utanför branschen. På webben kan du ta del av Åkeribarometern, med nya och uppdaterade värden för varje kvartal. Fyra gånger om året mäter Sveriges Åkeriföretag konjunkturläget inom åkerinäringen. I undersökningen tillfrågas personer inom större transportsäljande åkeriföretag om hur de uppfattar läget i branschen. I underlaget till Åkeribarometern ställs frågor om efterfråga, produktion, investeringar, försäljningspriser och personalstyrka. De som svarar bedömer situationen för det egna företaget i tre månader bakåt och tre till sex månader framåt beroende på fråga. Det ger en bra fingervisning om aktuella trender. Läs mer på akeri.se/akeribarometern Vi är stolta över att kunna erbjuda: Försäkringspaketet som gör att du alltid är rätt försäkrad. I samarbete med Snabb skadereglering ingår såklart i försäkringspaketet Trygga Yrkesförare. Men vad som är ännu viktigare är att se till att skadorna aldrig inträffar. För att göra det möjligt satsar vi stort på förebyggande arbete något som ger tydliga resultat. Vi kallar konceptet Skadestop, och i det ingår all den erfarenhet och branschkunskap som gör oss till en riktigt trygg partner för dig som yrkestrafikant. Skadestop är bara en av många förmåner i försäkringspaketet Trygga Yrkesförare. Kontakta oss så berättar vi mer om fördelarna för just dig! Vill du bli ett av Sveriges säkraste företag? Ring redan idag

19 POSTTIDNING B ABC-ÅKARNA Sveriges Åkeriföretag ABC Fagerstagatan SPÅNGA SÅIFA Sveriges bästa dieselnät. Vi vill ha ett långsiktigt samarbete med våra kunder. Tillsammans med ÅFA har vi därför byggt ut vårt nät av SÅIFA-anläggningar. Nu är vi tillgängligare än någonsin. Vi tänker även långsiktigt när det gäller miljön. Vår ACP Evolution Diesel minskar utsläppen i miljön och håller motorn ren samt minskar koldioxidutsläppen. ACP Evolution Diesel finns på samtliga SÅIFA/Preem-anläggningar. I ABC-län finns följande SÅIFA-anläggningar: Danderyd-Kedjan (3 anläggningar): Rydboterminalen, Malmens grustag, Depån på Lidingö Billefält Åkeri AB, Vargmötesvägen i Vallentuna LTD Spedition AB, Speditionsvägen 7, Skogås (Länna ind omr) Enköpings Åkeri AB, Grillby (utanför Enköping) Johansson & Söner Åkeri AB, Lunda/Märsta (väg 273 mellan Upplands Väsby och Almunge) Centrala Stockholm, Norra Hamnvägen, Värtahamnen, Stockholm Mergol AB, Ekebyvägen, Foghammar Alunda Scania-Bilar i Stockholm, Silovägen 14, Haninge Scania-Bilar i Stockholm, Kallhäll Norr, Skarprättarvägen 10, Järfälla (även bensin med Allkort) SpångaMälarö LBC AB, Bryggavägen 102 på Ekerö Åkermark HB, Norrtälje, Görla ind omr Kenneth Johanssons Åkeri AB, Industrivägen 2, Väddö, Norrtälje SÅAB, Lastbilscentralen Morabergs ind omr, Södertälje SÅIFA Rosersberg (vid ABT), Titangatan 3 Fridströms Buss, Fabriksvägen 4, Rimbo Fordonsservice AB, Spikgatan 1, Uppsala (vid Mellansvenska Logistiktransport AB, f d LBC Uppsala Scania Uppsala AB G Persson, Gnistavägen 2, Uppsala Huddinge, Lännavägen Hamnen, Hargshamn Tärnsjökorset AB, väg 56 mellan Heby och Gävle Harbomacken, Harbo. Nya anläggningar: Märsta Förenade, Bristagatan 24, Märsta, SÅIFA i Arboga, Stora Rondellen i Högdalen och korsningen Stallarholmsvägen/Örbyleden, Stallarholmsvägen 4, Skälbyvägen 1 i Nykvarn utanför Södertälje och Ramstalund, AGA Gas, Preem och SÅIFA. För närmare information, kontakta Ulf Tommy Karlsson Åström på på ÅFA, tel Peter Nilsson på ÅFA, tel tel eller C-G Alvsell på Preem, tel C-G Alvsell på Preem, tel Nu har även Preems automatstationer fått SÅIFA-status i Stockholm. Samma nettopris som på övriga nätet. Preem har öppnat Sveriges största Truckstop i Örebro.

Vinn upphandlingen! En kund och en åkare delar med sig av sina bästa tips.

Vinn upphandlingen! En kund och en åkare delar med sig av sina bästa tips. Fenix Just nu pågår arbetet med att ta fram ett förslag om en ny branschorganisation SIDAN 4 Almedalsveckan VD Rickard Gegö deltog i en rad debatter, bl a i "En konkurrenskraftig transportnäring". SIDAN

Läs mer

Vinn upphandlingen! TRANSPORTPROFFS. Infrastrukturministern. Webbsänd debatt om åkerinäringens framtid

Vinn upphandlingen! TRANSPORTPROFFS. Infrastrukturministern. Webbsänd debatt om åkerinäringens framtid Fenix Just nu pågår arbetet med att ta fram ett förslag om en ny branschorganisation SIDAN 4 Fair Transport Se listan över företag i vår region som tagit ställning inom trafiksäkerhet, miljöhänsyn och

Läs mer

PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE

PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE Affärer på värmländska Inget annat landskap är som Värmland. Och vi värmlänningar är inte som andra. Därför behövs Värmlandsåkarna en egen förening som hjälper åkerier i Värmland

Läs mer

Almedalen - ett axplock av vår regions representation. På plats fanns regionchef Carina Ahlfeldt och vice ordförande Kent Ernerstedt.

Almedalen - ett axplock av vår regions representation. På plats fanns regionchef Carina Ahlfeldt och vice ordförande Kent Ernerstedt. Fenix Just nu pågår arbetet med att ta fram ett förslag om en ny branschorganisation SIDAN 4 Almedalen - ett axplock av vår regions representation. På plats fanns regionchef Carina Ahlfeldt och vice ordförande

Läs mer

Sunda transporter från sunda åkeriföretag. Programförklaring

Sunda transporter från sunda åkeriföretag. Programförklaring Sunda transporter från sunda åkeriföretag Programförklaring Bra val ska löna sig. Både för dem som köper och säljer transporter. M ed Fair Transport vill vi på Sveriges Åkeriföretag lyfta fram och uppmärksamma

Läs mer

En vecka utan lastbilar. Konsekvensbeskrivning

En vecka utan lastbilar. Konsekvensbeskrivning 1 En vecka utan lastbilar Konsekvensbeskrivning 2 Var finns vår sårbarhet? Väder Pandemi Terrorattentat Brand Olyckor Källa: öresundskornsortiet.se Bildkälla: Aftonbladet 3 Transportfakta 27,9 miljoner

Läs mer

Fakta om åkerinäringen

Fakta om åkerinäringen Fakta om åkerinäringen Fakta om Åkerinäringen 2013 I den här broschyren presenterar vi statistik om åkerinäringen. Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation. Organisationen representerar

Läs mer

Tyngre fordon på det allmänna vägnätet samt Tyngre och längre fordonståg på det allmänna vägnätet

Tyngre fordon på det allmänna vägnätet samt Tyngre och längre fordonståg på det allmänna vägnätet YTTRANDE Vårt dnr: 2014-10-17 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Ulrika Appelberg Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Tyngre fordon på det allmänna vägnätet samt Tyngre och längre fordonståg

Läs mer

Sunda transporter från sunda åkeriföretag

Sunda transporter från sunda åkeriföretag UTSKRIVBAR VERSION AV PROGRAMFÖRKLARING Fair TRANSPORT format: Liggande A4 Sunda transporter från sunda åkeriföretag Programförklaring Bra val ska löna sig. Både för dem som köper och säljer transporter.

Läs mer

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel Förslag till OKQ8 Förse pumphandtagen med bättre märkning så att feltankningar kan undvikas! Frågor och svar drivmedel Innan OK Masergatan

Läs mer

Åkeribarometern, kvartal 1, 2013

Åkeribarometern, kvartal 1, 2013 Åkeribarometern, kvartal 1, 2013 HE 2013-02-26 Innehåll Åkeribarometern... 3 Sammanfattning... 4 Nettotal... 6 Den senaste tiden... 9 Jämfört med förra året samma tid...11 Nuläge...12 Den närmaste framtiden...15

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Kvartal 1, 2011

Undersökning av däcktyp i Sverige. Kvartal 1, 2011 Undersökning av däcktyp i Sverige Kvartal 1, 2011 1 UTKAST 2011-07-07 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige...

Läs mer

11 SAKER DU INTE VISSTE... MEN BORDE VETA

11 SAKER DU INTE VISSTE... MEN BORDE VETA 11 SAKER DU INTE VISSTE... MEN BORDE VETA Hej Har du någonsin tänkt på att lastbilstransporter inte bara är ett sätt att frakta varor utan också är en viktig livsnerv? Vårt moderna samhälle kan inte överleva

Läs mer

SKOOGS ÅKERI & LOGISTIK - levererar med kvalitet

SKOOGS ÅKERI & LOGISTIK - levererar med kvalitet SKOOGS ÅKERI & LOGISTIK - levererar med kvalitet Skoogs Åkeri & Logistik AB är en stark och kvalitetsmedveten transportpartner med lång erfarenhet och bred kompetens. Vårt strategiska läge, precis vid

Läs mer

Vad har hänt sedan 1 jan 2011?

Vad har hänt sedan 1 jan 2011? Lars Johansson 2 Vad har hänt sedan 1 jan 2011? Nio ytterligare verksamhetsövergångar. ABC med från 1 april. Ny organisation per 1 sept 2010, SÅ Utb egen låda sedan hösten 2011 Ledningsgrupp på plats Nya

Läs mer

Mot en fossilfri fordonsflotta Handelskammaren Växjö

Mot en fossilfri fordonsflotta Handelskammaren Växjö Mot en fossilfri fordonsflotta Handelskammaren Växjö 2016-05-17 ¼ av världens utsläpp av växthusgaser kommer från transportsektorn. Dominerande utsläppskällan i Sverige. Viktigaste miljöfrågan för hela

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

16 dec. Snälla Tomten,

16 dec. Snälla Tomten, 16 dec Snälla Tomten, Miljözoner etableras för att inom ett visst område, en stad eller en del av en stad, få till stånd bättre luft. Det är kommunen eller staden som fattar beslut om vilka regler som

Läs mer

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling Förslag till OKQ8 Förse pumphandtagen med bättre märkning så att feltankningar kan undvikas! OKQ8 ska koncentrera sig på bensin och inte

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2015 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2015 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2015 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan!

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011 Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Snabba fakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret ligger i Borlänge Regionkontor

Läs mer

Einar Schuch och Christer Agerback

Einar Schuch och Christer Agerback Trafikverket startar den 1 april 2010 Einar Schuch och Christer Agerback Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv förenklar för operatörer, trafikanter

Läs mer

Remissyttrande om rapporterna N2014/3453/TE och N2014/3454/TE gällande tyngre och längre fordon på det svenska vägnätet.

Remissyttrande om rapporterna N2014/3453/TE och N2014/3454/TE gällande tyngre och längre fordon på det svenska vägnätet. Datum Vår beteckning 1(7) 2014-10-20 2014-19 Er beteckning N2014/3453/TE N2014/3454/TE Näringsdepartementet Transportenheten 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande om rapporterna N2014/3453/TE och N2014/3454/TE

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Januari/februari 2010

Undersökning av däcktyp i Sverige. Januari/februari 2010 Undersökning av däcktyp i Sverige Januari/februari 2010 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5 Regionala

Läs mer

VÄGSLITAGEAVGIFT (KM-SKATT) OCH 74 TON PÅ NYTT VÄGNÄT U L R I C L Å N G B E R G, B R A N S H C H E F I S V E R I G E S Å K E R I F Ö R E T A G

VÄGSLITAGEAVGIFT (KM-SKATT) OCH 74 TON PÅ NYTT VÄGNÄT U L R I C L Å N G B E R G, B R A N S H C H E F I S V E R I G E S Å K E R I F Ö R E T A G VÄGSLITAGEAVGIFT (KM-SKATT) OCH 74 TON PÅ NYTT VÄGNÄT U L R I C L Å N G B E R G, B R A N S H C H E F I S V E R I G E S Å K E R I F Ö R E T A G 1 Utmaningen Mobilitet Gods Människor Kostnad Villighet att

Läs mer

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Kommunal driver kampanj för bättre upphandlingar En facklig valrörelse Kommunals uppdrag är att förbättra villkoren för medlemmarna. Därigenom

Läs mer

INBJUDAN TILL MITTIA SKOGS TRANSPORT LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM SKOGSTRANSPORT

INBJUDAN TILL MITTIA SKOGS TRANSPORT LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM SKOGSTRANSPORT INBJUDAN TILL MITTIA LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM 1 9 9 9-2 0 1 1 9 9 9-2 0 1 5 Möten mellan människor På mässan är den tunga frågan högaktuell Per-Arne Weglin p r o j e k

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om lokal politisk information i den största kommunen i alla län och regioner Juni 21 Inledning I september i år är det val.

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Vi antar utmaningen! Är du också med?

Vi antar utmaningen! Är du också med? Vi antar utmaningen! Är du också med? Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbete för ett bättre klimat Preem Petroleum AB x Schenker AB x Volvo Lastvagnar AB x Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

NTF Sveriges Åkeriföretag

NTF Sveriges Åkeriföretag 1 Seminarium: Höga hastigheter inom yrkestrafiken NTF Sveriges Åkeriföretag Johan Lindström Patrick Magnusson 2 Reality check! Så här ser inte Sverige ut. 3 Kalla fakta Bildat 1917 12 åkeriföreningar 19

Läs mer

Varför översyn och förändringar?

Varför översyn och förändringar? Varför översyn och förändringar? Den långsiktiga planeringen är ineffektiv, trög och sektorsbunden Effektiva transporter och god logistik bygger på samverkan mellan trafikslagen Vi får allt mindre väg

Läs mer

11 saker du inte visste... men borde veta

11 saker du inte visste... men borde veta 11 saker du inte visste... men borde veta Hej Har du någonsin tänkt på att lastbilstransporter inte bara är ett sätt att frakta varor utan också är en viktig livsnerv? Vårt moderna samhälle kan inte överleva

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 4 juni 2015 KLAGANDE Transportstyrelsen Skatte- och avgiftsavdelningen 701 88 Örebro MOTPARTER 1. AA 2. Bröderna Lindströms Nöjes AB, 556208-3922

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

Vi gör det enkl are att köpa sunda transporter från sunda åkeriföretag

Vi gör det enkl are att köpa sunda transporter från sunda åkeriföretag Vi gör det enkl are att köpa sunda transporter från sunda åkeriföretag Ett samarbete mellan Sveriges Åkeriföretag och Q3 Forum för hållbara transporter För fler sunda transporter på våra svenska vägar!

Läs mer

Stockholm Årsta Kombiterminal

Stockholm Årsta Kombiterminal Stockholm Årsta Kombiterminal Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Sveriges modernaste logistikcenter Strategiskt läge. Centralt i Stockholm Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Gods vill helst åka

Läs mer

15 dec. Hej Tomten! Kan du tipsa våra medlemmar att vi har medlemsträffar inför avtalrörelsen 2016?

15 dec. Hej Tomten! Kan du tipsa våra medlemmar att vi har medlemsträffar inför avtalrörelsen 2016? 15 dec Hej Tomten! Kan du tipsa våra medlemmar att vi har medlemsträffar inför avtalrörelsen 2016? Detta är ett tillfälle att mötas och diskutera förhandlingsfrågor samt komma med synpunkter på Bussbranschavtalet

Läs mer

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Det är väldigt viktigt att alla i Unionen drar åt samma håll för att det vi gör ska få maximal genomslagskraft ute

Läs mer

Verksamhetsområde Samhälles roll i Trafikverket. Einar Schuch Regionchef Region Öst. Trafikverket startade den 1 april 2010

Verksamhetsområde Samhälles roll i Trafikverket. Einar Schuch Regionchef Region Öst. Trafikverket startade den 1 april 2010 Verksamhetsområde Samhälles roll i Trafikverket Einar Schuch Regionchef Region Öst Varför bildades Trafikverket? Framtidens samhällsutvecklare Ett trafikslagsövergripande synsätt planerar för alla trafikslag

Läs mer

YTTRANDE ANGÅENDE TRAFIKVERKETS INRIKTNINGSUNDERLAG INFÖR TRANSPORTINFRASTRUKTURPLANERING FÖR PERIODEN

YTTRANDE ANGÅENDE TRAFIKVERKETS INRIKTNINGSUNDERLAG INFÖR TRANSPORTINFRASTRUKTURPLANERING FÖR PERIODEN 2016-02-26 1 (5) Vår beteckning Dnr 55/2015 Er beteckning/diarienummer N2015/4305/TIF Yttrande Kontaktperson i detta ärende John Woxström Näringsdepartementet 070-936 07 99 n.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Hur vill transportnäringen att HCT skall utvecklas? NVF 2014-12-04. Lena Larsson, Volvo GTT Per Olsson, Parator

Hur vill transportnäringen att HCT skall utvecklas? NVF 2014-12-04. Lena Larsson, Volvo GTT Per Olsson, Parator Hur vill transportnäringen att HCT skall utvecklas? Lena Larsson, Volvo GTT Per Olsson, Parator Historia 2006 2005 2009 2008 2007 2010 2014-15 2012-13 2011 Vision 2017 DUO-trailer Timber Strategy DUO-CAT,

Läs mer

Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad. Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem

Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad. Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem Preem en viktig samhällsaktör Raffinering Export Marknad Transporter

Läs mer

Vi gör det enkl are att köpa sunda transporter från sunda åkeriföretag

Vi gör det enkl are att köpa sunda transporter från sunda åkeriföretag ? TRAFIKSÄKERT KLIMATSMART ANSVARSFULLT Vi gör det enkl are att köpa sunda transporter från sunda åkeriföretag Ett samarbete mellan Sveriges Åkeriföretag och Q3 Forum för hållbara transporter För fler

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv Unionens Karriär & utvecklingstjänster Din väg till ett rikare arbetsliv 2 Alltför sällan ställer vi oss frågan om vi jobbar med det vi är bra på eller om vi bara jobbar för jobbandets skull. Det är lätt

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2013 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2013 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2013 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND 8 mars 2010 OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND Version 1.0 8 mars 2010 Projektledare: Anders Ankarlid Vårt uppdrag: Att hjälpa företag med service. Invent Observer har funnits sedan

Läs mer

LÄNGRE OCH TYNGRE FORDON

LÄNGRE OCH TYNGRE FORDON LÄNGRE OCH TYNGRE FORDON Ulric Långberg Branschansvarig i Sveriges Åkeriföretag 1 FRAMTIDEN GÄLLER OSS ALLA! Jag är glad att hålet inte är på vår sida 1 Inrikes godstransporter efter varukategori fördelade

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

Det är också vanligare att ha bil om man bor utanför tätorterna. Bland boende utanför storstadsområdena har 91 procent minst en bil i hushållet.

Det är också vanligare att ha bil om man bor utanför tätorterna. Bland boende utanför storstadsområdena har 91 procent minst en bil i hushållet. 1 2 Svenskar om bilen Sverige behöver bilen, det är ett faktum. Utan bilen skulle vi inte få ihop livspusslet eller kunna sköta våra arbeten. Utan bil och buss skulle vi inte hinna med våra fritidssysselsättningar

Läs mer

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft ISA för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft Det finns många skäl till att trafiken på våra vägar ska vara trygg och säker. Skälen kan vara allt från att barnen ska färdas tryggt till och från

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

High Capacity Transports, HCT. Långa och tunga godstransporter i Sverige

High Capacity Transports, HCT. Långa och tunga godstransporter i Sverige High Capacity Transports, HCT Långa och tunga godstransporter i Sverige 1 Regler Nationella regler Internationella regler Trafikförordningen 4 kap 17 Rådets direktiv 96/53/EG 24 meter (25,25) / 60 ton

Läs mer

Lägesrapport Nyproduktion 2015

Lägesrapport Nyproduktion 2015 Lägesrapport Nyproduktion 2015 Varje år frågar vi landets studentbostadsföretag om hur deras nyproduktion ser ut, både vad som har och kommer att byggas och hur de ser på förutsättningarna för nyproduktion.

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2014 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2014 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2014 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2016 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2016 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2016 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

Datum Sveriges Åkeriföretag har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på innehållet i rubricerad remiss. Vi vill anföra följande.

Datum Sveriges Åkeriföretag har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på innehållet i rubricerad remiss. Vi vill anföra följande. 2016-08-15 1 (5) Vår beteckning Dnr 27/2016 Er beteckning/diarienummer Dnr TSF 2013-146 Kontaktperson i detta ärende Mats Andersson 070-3304978 Mats.andersson@akeri.se 2010-07-04 Transportstyrelsen vag@transportstyrelsen.se

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation Mediaplan & företagspresentation 05 Annons- & utgivningsplan Om oss! Väljer du Fastighetsnytt som din kanal för marknadsföring och profil ering är du med i ett större sammanhang och når en målgrupp av

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

2011-01-20 Asfaltdagen 2011. Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige. Per Andersson

2011-01-20 Asfaltdagen 2011. Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige. Per Andersson 2011-01-20 Asfaltdagen 2011 Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige Per Andersson Varför bildades Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY TRAFIKSÄKERHETSPOLICY Rev. 2004-10-01 Rev. 2005-11-14 Rev. 2007-09-19 Rev. 2008-03-03 1 TRAFIKSÄKERHETSPOLICYPROGRAM FÖR LINDBERGS BUSS AB. Lindbergs Buss AB bedriver linje- och beställningstrafik. Under

Läs mer

Varför bildas Trafikverket?

Varför bildas Trafikverket? Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation Stödja innovation och produktivitetsförbättring i anläggningsbranschen

Läs mer

HÅLLBARA TRANSPORT- UPPHANDLINGAR

HÅLLBARA TRANSPORT- UPPHANDLINGAR HÅLLBARA TRANSPORT- UPPHANDLINGAR Klimat och miljö Socialt ansvar Trafiksäkerhet 1400 företag (50 % av alla medlemsfordon) har skrivit under 341 Fair transport-företag gör tillsammans affärer för 1,2 miljarder

Läs mer

Miljöpolicy. Det innebär att vi ska:

Miljöpolicy. Det innebär att vi ska: Miljöpolicy Med bibehållen god lönsamhet skall vi bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, genom att erbjuda och utveckla effektiva transport- och logistiklösningar, med låg miljöbelastning. Det innebär

Läs mer

Vår kraft blir din! Välkommen att satsa på Örebro. Åsa Bellander, Programdirektör samhällsbyggnad

Vår kraft blir din! Välkommen att satsa på Örebro. Åsa Bellander, Programdirektör samhällsbyggnad Vår kraft blir din! Välkommen att satsa på Örebro Åsa Bellander, Programdirektör samhällsbyggnad Örebro i ett sammanhang ÖREBRO KOMMUN Drygt 142 000 invånare, Sveriges sjunde största kommun och sjätte

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Imorgon öppnar vi nästa lucka

Imorgon öppnar vi nästa lucka 10 dec Tomten, Det vore snällt om du kunde försöka ordna så att alla bussföretagare får en lugn och fridfull jul med bra väglag och lugna resenärer. Då kan alla resenärer komma fram till julfirandet och

Läs mer

Vill du veta mer? Du är också välkommen att besöka oss på www.bilprovningen.se/foretag. www.bilprovningen.se/foretag

Vill du veta mer? Du är också välkommen att besöka oss på www.bilprovningen.se/foretag. www.bilprovningen.se/foretag Vill du veta mer? För mer information om våra tjänster eller hur Bilprovningen kan underlätta din vardag kontakta ansvarig områdeschef för stationen eller ring 0771-600 900. Du är också välkommen att besöka

Läs mer

Vikten av ett effektivt och säkert godsnät för en post- och logistikverksamhet

Vikten av ett effektivt och säkert godsnät för en post- och logistikverksamhet Vikten av ett effektivt och säkert godsnät för en post- och logistikverksamhet Erica Kronhöffer, vice president Environment & TQM Title Page of 1 presentation >View>Header and Footer Historiskt samgående

Läs mer

FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER

FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER EN ARBETSKRAFTSBAROMETER FRÅN TYA, TRANSPORTFACKENS YRKES- OCH ARBETSMILJÖNÄMND AUGUSTI 215 FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER EN ARBETSKRAFTSBAROMETER FRÅN TYA, TRANSPORTFACKENS

Läs mer

S15041 Enskild motion

S15041 Enskild motion Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:892 av Berit Högman m.fl. (S) Infrastruktur Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen

Läs mer

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014 Tidtabell 9 december - 30 mars 2014 fr 849:- KALMAR-UMEÅ inklusive skatter och avgifter. Vi tar dig ända till Umeå! Sträckan flygs av oss och vår syrra Malmö Aviation och självklart startar din resa i

Läs mer

Nio procent av de nyanställda är kvinnor

Nio procent av de nyanställda är kvinnor TYAs RAPPORT: REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2013 Nio procent av de nyanställda är kvinnor Varje utbildningsplats är viktig för branschen Denna rapport kompletterar TYAs Arbetskraftsbarometer juni 2013.

Läs mer

TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING

TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING Det går inte att skapa en enhetlig europeisk vägtransportmarknad utan att harmonisera lagstiftningen i medlemsstaterna. Europeiska unionen har vidtagit

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET JÖNKÖPING

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET JÖNKÖPING FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET JÖNKÖPING 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Vägen till ETT lyckat samarbete

Vägen till ETT lyckat samarbete Vägen till ETT lyckat samarbete Lena Larsson & Lennart Cider AB Volvo År 2 År 3 År 4 År 5 Vision Projektmål År 1 Strategi Aktivitet 2010-10-19 Bild 1 Miljöhänsyn Ett av Volvos Kärnvärden Minska CO 2 utsläppen

Läs mer

SmartFart. - din hastighet gör skillnad

SmartFart. - din hastighet gör skillnad SmartFart - din hastighet gör skillnad 2 SmartFart är en del av Trafikverkets samarbete med kommuner. Tillsammans arbetar vi långsiktigt och systematiskt för att få fler ansvarsfulla förare i lagliga hastigheter.

Läs mer

Minskade utsläpp och ökad lönsamhet är det möjligt? Lars Mårtensson, Volvo Lastvagnar Örnsköldsvik, 2015-09-02 Klimatsmarta godstransporter i City

Minskade utsläpp och ökad lönsamhet är det möjligt? Lars Mårtensson, Volvo Lastvagnar Örnsköldsvik, 2015-09-02 Klimatsmarta godstransporter i City Minskade utsläpp och ökad lönsamhet är det möjligt? Lars Mårtensson, Volvo Lastvagnar Örnsköldsvik, 2015-09-02 Klimatsmarta godstransporter i City Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbetsprojekt

Läs mer

Fastighetsföretagarklimatet 2009

Fastighetsföretagarklimatet 2009 Fastighetsföretagarklimatet 2009 GÖTEBORG Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Inledning och sammanfattning Fastighetsföretagande är särskilt beroende av att samarbetet med tjänstemän och politiker

Läs mer

BYGGRAPPORT 2012. En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag.

BYGGRAPPORT 2012. En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. BYGGRAPPORT 2012 En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. INLEDNING På vårkanten brukar bokslut för föregående spådomar för kommande år dugga tätt.

Läs mer

Lathund olika typer av texter

Lathund olika typer av texter Lathund olika typer av texter - Repetition inför Nationella Proven i svenska - Brev Alla brev innehåller vissa formella detaljer. Datum och ort är en sådan detalj, i handskrivna brev brukar datum och ort

Läs mer

Tidtabell. 31 mars - 31 augusti 2014

Tidtabell. 31 mars - 31 augusti 2014 Tidtabell 31 mars - 31 augusti 2014 flysmåland Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Stockholm Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste

Läs mer

Rapport. Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 2014-08-12

Rapport. Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 2014-08-12 Rapport Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 14-08-12 Innehåll Genomförande 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Slutsatser 7 Resultat 9 Miljöaspekten viktig vid upphandling 10 Miljökrav i upphandling

Läs mer

Trafikverket, Borlänge

Trafikverket, Borlänge Västsvenska Handelskammaren Stefan Gustavsson Stefan.gustavsson@handelskammaren.net 031-825233, 0734-282134 Datum: 2012-03-30 Ärende: Remissvar TRV2012/17304 Trafikverket, Borlänge Yttrande över Transportsystemets

Läs mer

DIALOGDAG ANG MILJÖANPASSAD HYDRAULOLJA 2015-09-22. Välkomna till dialogdag angående miljöanpassade hydrauloljor!

DIALOGDAG ANG MILJÖANPASSAD HYDRAULOLJA 2015-09-22. Välkomna till dialogdag angående miljöanpassade hydrauloljor! DIALOGDAG ANG MILJÖANPASSAD HYDRAULOLJA 2015-09-22 Välkomna till dialogdag angående miljöanpassade hydrauloljor! TRB:s delägare omsätter ca 12 miljarder kr TRB SVERIGE AB TRANSPORTÖRSNÄTVERKET MED KUNSKAP

Läs mer

Näringsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 103 33 Stockholm

Näringsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 103 33 Stockholm 2016-03-18 Näringsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 103 33 Stockholm Dnr N2016/00179/TIF Handläggare: Lars Sandberg Utkast: Remissyttrande Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastigjärnvägens finansiering

Läs mer

Yttrande över Transportstyrelsens utredning om införlivande av EU:s besiktningspaket

Yttrande över Transportstyrelsens utredning om införlivande av EU:s besiktningspaket Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

SverigeFÖRHANDLINGEN Vad bör uppmärksammas? Cecilia Mårtensson

SverigeFÖRHANDLINGEN Vad bör uppmärksammas? Cecilia Mårtensson SverigeFÖRHANDLINGEN Vad bör uppmärksammas? Cecilia Mårtensson SKL tycker om Sverigeförhandlingen Höghastighetsbanor är positivt och ska finansieras med statliga medel. Det är ny infrastruktur av stort

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Från och med mars 2015 avslutar vi samaviseringen med Unionens a-kassa. Idag betalar medlemmar som är med både i Unionen och Unionens a-kassa båda sina medlemsavgifter

Läs mer

FRAMS TEG. OM SVERIGES ÅKERIFÖRETAGS OPINIONsBILDNINGSARBETE

FRAMS TEG. OM SVERIGES ÅKERIFÖRETAGS OPINIONsBILDNINGSARBETE FRAMS TEG M O T E N mer S U N D O C H L Ö N S am Å K E R I N Ä R I N G OM SVERIGES ÅKERIFÖRETAGS OPINIONsBILDNINGSARBETE TIO Viktiga delsegrar Sveriges Åkeriföretag är en stark röst inom transportnäringen.

Läs mer

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Det goda livet Presentation om Inköp Innehåll Västra Götalandsregionen Regionservice.... Inköp... Marknadsanalys... Miljökrav

Läs mer

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet 2010 fyllde LKAB 120 år. Det är i sig fantastiskt. Nästan svårt att förstå... 120 år. Man måste stanna upp lite

Läs mer