Vi gör det enkl are att köpa sunda transporter från sunda åkeriföretag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi gör det enkl are att köpa sunda transporter från sunda åkeriföretag"

Transkript

1 Vi gör det enkl are att köpa sunda transporter från sunda åkeriföretag Ett samarbete mellan Sveriges Åkeriföretag och Q3 Forum för hållbara transporter

2 För fler sunda transporter på våra svenska vägar! Fair Transport är ett ställningstagande från Sveriges Åkeriföretag för sunda transporter från sunda åkeriföretag. Åkerier som kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder sina chaufförer goda arbetsförhållanden. Vi anser att både köpare och säljare av transporter måste ta sitt ansvar för en säker, ren och ansvarsfull åkerinäring. Med Fair Transport vill vi underlätta för dig som köper transporter att göra bra val. Det är också därför vi samarbetar med Q3 Forum för hållbara transporter, en ideell förening som arbetar för att det ska bli enklare att köpa och sälja hållbara godstransporter. Som medlem i Q3 får du tillgång till ett upphandlingsverktyg speciellt utvecklat och anpassat för dig som vill upphandla transporter med krav på socialt ansvarstagande, miljö, trafiksäkerhet och arbetsmiljö. Det krävs kunskap för att kunna ställa rätt krav och se vad som utmärker en hållbar transport. Tack vare upphandlingsverktyget från Q3 får du en god hjälp på vägen. Tillsammans kan vi, både transportköpare och transportsäljare, skapa fler sunda och hållbara transporter på våra svenska vägar!

3 Konsten att upphandla en sund transport Sedan starten 2005 har Q3 Forum för hållbara transporter utvecklat flera olika upphandlingsverktyg och Q3 12 är det senaste i raden. Och helt webbaserat. Med Q3 12 skapar du ditt egna digitala frågeformulär utifrån ett hundratal frågor som kretsar kring socialt ansvar, arbetsmiljö, trafiksäkerhet och miljö. Systemet bygger på fyra ISO-standards; ISO (socialt ansvarstagande), OHSAS (arbetsmiljö), ISO (trafiksäkerhet) och ISO (miljö). Förutom det digitala frågeformuläret innehåller verktyget en instruktion om uppföljning av transporterna och en metodhandledning som guidar dig genom hela transportköpet. Verktyget kan även användas som avtalsmall. Q3 12 är utvecklat tillsammans med organisationen medlemmar representanter för både upphandlare och utförare av transporter från olika branscher för att säkerställa att det passar alla slags godstransporter på väg. Upphandlingsverktyget Q3 12 innehåller krav som blir allt vanligare på transportmarknaden. Och tack vare en gemensam utgångspunkt blir samarbetet mellan transportköpare och transportörer smidigare. Eftersom verktyget är digitalt är det enkelt att följa hela processen, från utskick till svar från transportleverantörerna Nu får transportleverantörerna du valt ut ett mejl med en länk till dina frågor. När frågorna är besvarade får du ett kvitto, också det via mejl. SÅ HÄR GÅR DET TILL: 1. Du loggar in på medlemssidan av och skapar ett frågeformulär genom att ge det ett namn. Namnet blir detsamma som hamnar i ämnesraden till dem du vill skicka din förfrågan. På den här sidan sparas också de frågeformulär som du kanske skickat sedan tidigare. Via en länk direkt i svarsmejlet kan du ta del av svaren från dina transportleverantörer. Tack vare en tydlig uppställning och översiktsvy kan du enkelt jämföra de olika svaren med varandra. Du kan också exportera svaren till ditt eget Excel-dokument. 2. Nästa steg är att välja ut vilka frågor som du vill att transportleverantörerna ska svara på. Det finns över 100 olika frågor att välja mellan, fördelade på arbetsmiljö, trafiksäkerhet, miljö och övergripande ansvar. Du kan också välja att lägga till egna frågor. 7. Utifrån svaren väljer du nu den eller de transportleverantörer du vill gå in i slutförhandling med. 3. När du är nöjd med dina frågeställningar fyller du i vilka transportleverantörer som ska få din förfrågan. Här fyller du också i vilken typ av transport som upphandlingen gäller samt datum och tid för när du vill att mottagarna ska svara. Du kan också presentera dig och din verksamhet lite närmare. Sedan är det bara att trycka på skicka-knappen. Tack vare Q3 12 har du gjort en prekvalificering av de transportörer som lever upp till era krav på hållbarhetsfrågor och som du vill bygga ett långsiktigt samarbete med. Utifrån resultatet kan du gå vidare med de operativa förutsättningarna i upphandlingen, som till exempel transportvolymer, transportslag, typer av gods, priser och betalningsvillkor.

4 Ett hållbart medlemskap Som medlem i Q3 Forum för hållbara transporter får du tillgång till upphandlingsverktyg som hjälper dig att köpa hållbara transporter. Du kan dra nytta av Q3s expertrådgivning, få nya kunskaper och utbyta erfarenheter på workshops och seminarium, få hjälp med att bedöma transportavtal och mycket mer. Som medlem bidrar du och ditt företag eller organisation också till att höja kvaliteten i transportbranschen. Ni är med i utvecklingen av en mer hållbar transportnäring. Upphandlingsverktyg Q3 12 är organisationens senaste och helt webbaserade upphandlingsverktyg. Det bygger på fyra ISO-standards; ISO (socialt ansvarstagande), OHSAS (arbetsmiljö), ISO (trafiksäkerhet) och ISO (miljö). Föregångaren Q3 08 är kanske det mest välkända kravsystemet på transportmarknaden. Det består av en praktisk avtalsmall som formulerar krav på miljö, trafiksäkerhet och arbetsmiljö. Upphandlingsverktygen är utvecklade av Q3s medlemmar under projektledning av experter och är därför användbara för godstransporter inom alla branscher och för företag i olika storlekar. Tack vare ett genomarbetat upphandlingsverktyg slipper du själv att formulera de krav som ska ställas på transporterna. Metodhandledning I Q3s metodhandledning beskrivs hela upphandlingsprocessen, från analys till uppföljning. Metodhandledningen ingår i medlemskapet men går att köpa även för de som inte är medlemmar. Den kostar 495 kronor och i priset ingår 14 dagars internt test av Q3 12 frågeformulär. Metodhandledningen går att beställa på Bedömning av upphandlingar Som medlem i Q3 kan du få dina transportupphandlingar bedömda efter de krav på miljö, arbetsmiljö och trafiksäkerhet som avtalen ställer. Om kraven är tillräckligt höga får företaget använda sig av Q3s kvalitetsbevis som är ett bra sätt att stärka det egna varumärket. Bedömningarna erbjuds till självkostnadspris och är exklusiva för medlemmar. Expertrådgivning Som medlem får du tillgång till transportexperter med erfarenhet av de flesta branscher. Du kan få utbildning i Q3-systemet, få hjälp med att bedöma transportavtal och anordna egna seminarier och föredrag med våra expertrådgivare. Allt till självkostnadspris. Utbyte av erfarenheter Som medlem får du inbjudningar till seminarier och workshops som ger ökad kunskap om angelägna frågor i transportbranschen. Här får du också chansen att utbyta erfarenheter med andra medlemmar; transportköpare, transportsäljare och representanter från bransch- och intresseorganisationer. Marknadsföring Som medlem i Q3 får du också tillgång till en medlemslogotyp som du kan använda i marknadsföringen, till exempel på hemsidan. Vi ställer krav på hållbara transporter! Bli medlem redan i dag! Det är enkelt att bli medlem i Q3 Forum för hållbara transporter. Gå bara in på och fyll i dina uppgifter. Medlemsavgiften varierar beroende på företagets eller organisationens omsättning, från kr om året.

5 Med Q3 får vi ett verktyg som hjälper oss att välja de seriösa transportörerna. Lena Widell, Kategoriansvarig transporter, Cramo Group Fördelarna med Q3 12 upphandlingsverktyg är flera. Framför allt får vi tillgång till ett objektivt frågebatteri byggt på expertkunskaper. Ett underlag som vi kan plocka och anpassa innehållet ifrån, och som gör att vi ställer relevanta krav. Vi är ju själva inte experter, vi behöver det stödet. På Cramo arbetar vi aktivt med hållbarhetsfrågor. Vi är medlemmar i UN Global Compact; världens största frivilliga nätverk inom social responsibility, vi har en egen Code of Conduct och vi är certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vi ger också ut en hållbarhetsredovisning varje år. Att vara med i Q3 Forum för hållbara transporter är ytterligare ett sätt att ta ansvar. För oss är en hållbar transport en transport som är trafiksäker, erbjuder en bra arbetsmiljö och utförs med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi väger också in kvalitetsaspekten; att leveransen är komplett och kommer till rätt plats i rätt tid. För oss är hållbarhetsfrågorna mycket viktiga. De är dessutom en del av vår affär. Genom att dela maskiner med andra minskar behovet av att äga och underhålla egna. Tack vare en gemensam utgångspunkt blir det enklare att bemöta transportköparnas krav. Kenneth Wageby, VD HML Haga Mölndal Lastbilcentral Q3 är ett grundläggande och komplett dokument som rör frågor kring trafiksäkerhet, miljö, ansvar och kvalitet, ur vilket vi gemensamt kan välja vad vi vill utveckla och förbättra. Om vi och våra kunder har ett gemensamt mål, till exempel att minska bränsleförbrukningen, är det viktigt att vi har ett och samma system och struktur att utgå ifrån. När vi möter kunder som alla har olika upphandlingssystem och olika sätt att upphandla samma sak, så tar det tid och kraft, både för dem och för oss. Tack vare ett gemensamt dokument blir det mycket enklare. Vi spar tid och pengar i form av minskad administration. Den största fördelen med Q3 är att vi konkurrerar med andra transportsäljare på samma goda villkor. Det ställs samma krav. Och rätt slags krav. Det handlar om innehållet i transporterna, inte bara om lägsta möjliga pris. Kan vi leva upp till kraven på hållbarhet, och hantera hållbarhetsfrågorna på rätt sätt, vinner vi stora konkurrensfördelar. Vi får både transportköpare och åkerier att söka sig till oss. Lena Widell är kategoriansvarig för transporter inom Cramo Group som hyr ut maskiner, utrustning och flyttbara lokaler till framför allt byggindustrin. Cramo har totalt 360 depåer i Europa och varje år upphandlas transporter för cirka 45 miljoner euro. Kenneth Wageby är VD på HML Haga Mölndal Lastbilcentral i Göteborg. HML är en sammanslutning av 94 åkerier som tillsammans förfogar över cirka 200 fordon inom schakt, anläggning, distribution, avfall och specialtransporter.

6 Fler och företag inser att deras transporter spelar stor roll för ett hållbart samhälle. Claes Tingvall, fd Trafiksäkerhetsdirektör, Trafikverket Idén med Q3 är att vara ett instrument på marknaden ett sätt att mäta, betygsätta och följa upp hållbarhetsfrågor. Idén är också att skapa ett gemensamt underlag för både köpare och säljare av transporter, som förenklar samarbetet och gör det lättare att infria målen. Tidigare har mycket av arbetet kring hållbarhetsfrågor handlat om vackra ord, men fler och fler företag inser att deras transporter spelar stor roll för ett hållbart samhälle. Anser man sig som företag vara en del av samhället, vilket man ju är, bör man bry sig om även transporterna. Genom att komma överens om samma mål, och sätten att nå dem, så stödjer du också de anställda på ett åkeri att agera på rätt vad gäller till exempel trafiksäkerhet och att hålla hastighetsbegränsningarna, trots att den rådande normen bland många kollegor i branschen kanske säger någonting annat. Q3 är ett instrument för att visa vad som verkligen görs, och hur det görs. Ett sätt att definiera och konkretisera företagets värderingar. För att åstadkomma långsiktig förändring och förbättring måste vi se till helheten. Rickard Gegö, VD Sveriges Åkeriföretag En transport handlar sällan om att bara flytta en vara från A till B. Det handlar snarare om att lägga ett komplicerat logistikpussel som består av många olika delar. Fordonets skick, vilket bränsle som används, hur fyllnadsgraden ser ut, förarbyten, samlastning För att lägga detta pussel på det mest hållbara sättet krävs stor kunskap, både hos köparen och säljaren. Den kunskapen finns hos Q3 Forum för hållbara transporter. Idén med Q3 speglar också idén med Fair Transport, vårt ställningstagande för sunda transporter från sunda åkeriföretag. En hållbar transport är en transport som flyttar mesta möjliga gods på bästa möjliga sätt, med hänsyn tagen till miljöpåverkan, trafiksäkerhet och arbetssituation för alla inblandade. Q3s upphandlingsverktyg tar ett helhetsgrepp och fokuserar på innehållet och kvaliteten i transporten. Ju fler transportköpare som använder Q3s verktyg, desto tydligare krav kommer att ställas på oss i åkerinäringen. Tillsammans med Q3 är vi med och förtydligar samhällets förväntningar på vår bransch. Och kan skapa fler hållbara och sunda transporter på våra svenska vägar. Claes Tingvall är fd trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket och en av initiativtagarna till den idé om att mäta och betygsätta hållbarhetsfrågor som resulterade i Q3 Forum för hållbara transporter tilldelades Claes Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens guldmedalj för sitt arbete inom trafiksäkerhetsområdet. Rickard Gegö är VD på Sveriges Åkeriföretag, åkerinäringens branschorganisation. Sveriges Åkeriföretag driver transport- och samhällspolitiska frågor som berör åkeriföretagen i syfte att stärka svensk åkerinärings konkurrenskraft och förbättra förutsättningarna för att driva åkeriföretag.

7 Produktion: Sveriges Åkeriföretag & K33/ Tryck: INEKO, Mars För fler sunda transporter på våra svenska vägar! S veriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation cirka 80 procent av åkeriföretagen är medlemmar hos oss och vi arbetar för en sund och lönsam utveckling av hela åkerinäringen. Vi driver transport- och samhällspolitiska frågor som berör våra medlemsföretag, för att stärka vår gemensamma konkurrenskraft och förbättra förutsättningarna att driva åkeriverksamhet. Fair Transport vårt ställningstagande för sunda transporter från sunda åkeriföretag är en del av detta arbete. I den här broschyren kan du läsa om Q3 Forum för hållbara transporter och deras upphandlingsverktyg. Ett verktyg för transportköpare som vill välja den mest hållbara transporten. Och för transportsäljare som vill fokusera mer på goda leveranser. Tillsammans med Q3 Forum för hållbara transporter underlättar vi för dig som transportköpare att göra bra val. Sunda transporter från sunda åkeriföretag. Sveriges Åkeriföretag Kungsgatan 24 Box Stockholm Tfn:

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE BRA FÖR DINA AFFÄRER. Dan Alder/Save the Children

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE BRA FÖR DINA AFFÄRER. Dan Alder/Save the Children ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE Dan Alder/Save the Children BRA FÖR DINA AFFÄRER Ansvarsfullt företagande en bra affär för barnen CSR, Corporate Social Responsibility, handlar både om att ge och att få. Trycket

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Marknadsföring för nyföretagare

Marknadsföring för nyföretagare Marknadsföring för nyföretagare www.verksamt.se Innehåll Marknadsföring för nyföretagare 3 Lär dig branschen 4 Gör en marknadsundersökning 5 Ta reda på vad kunderna vill ha Vad gör konkurrenterna? Att

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Marknadsföring för nyföretagare

Marknadsföring för nyföretagare Marknadsföring för nyföretagare Innehåll Marknadsföring för nyföretagare 3 Lär dig branschen 4 Gör en marknadsundersökning 5 Ta reda på vad kunderna vill ha Vad gör konkurrenterna? Att göra en marknadsplan

Läs mer

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se Rekryteringsmanual - För dig som behöver rekryteringsråd Kontakt: E-post: Utgivare: roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se roi:recruit Innehållsförteckning 1. SKAPA EN GENOMARBETAD KRAVPROFIL...

Läs mer

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE Innehållsförteckning Inledning 3 Företagens handlingskraft viktig 4 Detta är csr 4 Socialt ansvarstagande kan öka din konkurrenskraft 7 Så

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET

KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET Världen i vår vardag Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige bildades 2008. Vi är en ideell förening vars ändamål är att

Läs mer

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva MANUAL företags samverkan Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva Denna manual ger en grundläggande introduktion till småföretagssamverkan och hur ni kan skapa

Läs mer

Klimateffektiva transporter

Klimateffektiva transporter Klimateffektiva transporter - en del av verksamhetsutövarnas egenkontroll Har du koll på hur stor miljöpåverkan och hur stora kostnader din verksamhets transporter genererar? Enligt miljöbalken är verksamhetsutövare

Läs mer

Hållbarhets- rapport 2011

Hållbarhets- rapport 2011 Hållbarhetsrapport 2011 Innehåll Historik 4 VD har ordet 5 NilsonGroups intressenter 6 Höjdpunkter 2011 7 Medarbetare 8 Från ide till kundens skohylla 10 Design 12 14 På Fabriksgolvet 16 En sko tar form

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Utveckling av grönare logistiktjänster

Utveckling av grönare logistiktjänster Utveckling av grönare logistiktjänster Låt dig inspireras av transportsäljare och transportköpare verksamma i örebroregionen utveckling av grönare logistiktjänster i örebroregionen 1 Örebroregionen ska

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning 2014 PPS Praktisk ProjektStyrning för framgångsrik projektverksamhet 1 Innehåll Helhetstänk skapar framgång! 3 PPS det kompletta projektstödet 4 Därför PPS, det naturliga valet 5 PPS-modellen Praktisk

Läs mer

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 PwC Academy Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 Höj din kompetens öka din effektivitet nå bättre resultat Passa på att lära dig från utbildare som dagligen

Läs mer

Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar GAVLEGÅRDARNA

Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar GAVLEGÅRDARNA WEB POLAREN RO Nr 1, Februari 2013 Bostadsstiftelsen Platen: Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar Webropol satsar på seminarier: Vi bjuder in till frukostmöten och branschdagar med

Läs mer

Code of Conduct. Teracom Boxer Group

Code of Conduct. Teracom Boxer Group Code of Conduct Teracom Boxer Group Innehåll Därför har vi en Code of Conduct 1 Vårt gemensamma ansvar 2 Samarbete och uppförande 3 Konfidentiell information 4 Dator och telefon 4 Affärsetik 5 Samröre

Läs mer

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi...

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi... Produktöversikt för Microsoft Dynamics NAV MyWay Innehåll Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3 Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4 Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5 Ekonomi...

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

Satsning på kvalitet. en ljus idé TRANSPORTPROFFS. Politikerträffar. Nya möten med Transportstyrelsen. Sabina, mul- och klövsjukeövning

Satsning på kvalitet. en ljus idé TRANSPORTPROFFS. Politikerträffar. Nya möten med Transportstyrelsen. Sabina, mul- och klövsjukeövning Grönare logistiktjänster Den 5 november hölls slutkonferensen i projektet. SÅ Öst deltog och var med och filmade under dagen. SIDAN 27 Farligt få trafikpoliser Polisen har svårt att sköta trafiksäkerhetsarbetet.

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

HANDLEDNING INFÖR TURNÉN

HANDLEDNING INFÖR TURNÉN HANDLEDNING INFÖR TURNÉN MALMÖ 23-24/4 2014 Introduktion En av orsakerna till att vi arrangerar we_change är att många unga idag tycker att det är trist att prata om hållbarhet. Och det kan vi förstå då

Läs mer

Hållbarhets redovisning 2013

Hållbarhets redovisning 2013 Hållbarhets redovisning 2013 2 3 BRING CITYMAIL HÅLLBARHETSREDOVISNING På sikt vill vi förstås bli klimatneutrala av egen kraft. Men den resan kan vi inte göra själva. Då måste både du, jag och alla andra

Läs mer